PC-KflVTIflJfl 8 MARRAS-JOULUKUU. Paatoimittaja: Kari Kiravuo Puh. toihin kotiin PC-KAYTTAJAT r.y, PL HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-KflVTIflJfl 8 MARRAS-JOULUKUU. Paatoimittaja: Kari Kiravuo Puh. toihin 152 4787 kotiin 67 67 73. PC-KAYTTAJAT r.y, PL 494 00101 HELSINKI"

Transkriptio

1 PC-KflVTIflJfl 8 84 MARRAS-JOULUKUU Paatoimittaja: Kari Kiravuo Puh. toihin kotiin PC-KAYTTAJAT r.y, PL HELSINKI

2 PC-KfiYTT&Jfi S i M u 2 8/1984 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Sihteeri: Taloudenhoi taja: Sakari Ikonen Kari Kirauuo Paula Mi inalainen Osmo Jauri Puh Puh Puh Puh In-fo-tyoryhma Puheenjohtaja: Paula Miinalainsn, PM-Data Qy, puh Kayttojarjestelmat, kielet ja tietok'annat-tytiryhma Puheergohtaja: Martti Laiho, Oy Porasto Ab, puh Integrointi tybryhma Puheenjohtaja: MarttiPitkanen, APL-comp Ky, puh TyiJvalineohjelmatyoryhma Puheenjohtaja: PaavoVoltti, Tietojenkasittelyneuvonta Oy, puh 523 Qpetusohjelmatyoryhma Puheenjohtaja: Tuija Matikka, puh Tiedotustybryhma Puheenjohtaja: Kari Kiravuo, Oy Yleisradio Ab, puh ILMESTYMIWE: M.- Lehti ilmestyy talvikuukausina kuukausittain. Julkaistawiks-i tarkoitetut kirjoitukset on K'irjoitettava A4-kokoiselle paperille koneella ja vain yhdelle puolelle paperia siten, etta teksti uoidaan sellaisenaan monistaa. Lehteen tarkoitettu materiaali on toimitettava iimestymi&ta edeltawan kuukauden loppuun mennessa paatoimittajan Kanssa sovittauaan paikkaan. Kaikki kirjoitukset on varus-tettava kirjoi ttajan nimella ja osoitteella tai puhel innumerolla, josta kirjoittajan voi tavoittaa. Nimimerk'in kaytto on sallittua, mutta toimi tukselle on ilraoi tettava oikea nirni. Mukaan Intetty yarisivu,. (n. A4-kokoinen ): 500 mk Koko sivu, mustawalkoinen, monistettu (280 mm x 18C ram): 400 mk Puol i siuua (140 ram x 180 mm): 250 mk Neljannessivu ( 0 mm x 90 mm)! 160 mk 1/8 siuu ( 35 mm x 90 mm): 100 mk Fankkiyhteys: KOP-Kaivokatu JTASE M M AKSLJT VLJODE KSI 1 *? : Perusjasen mk Huu jasen 45 mk Opiskelijajasen 45 mk ; Tietotekni ikan 1 i i tto hoitaa jistnmaksuperinnan) Perusjasenena maksamas-i summa menee sen Tietotekni ikan i i ton jasenyhdistyksen hywaksi,..ionk*..iasenena haluat ensisijaisesti olla. Taman jasenyytesi perusteella lasketaan yhdistyksesi tiittokokousedustus. Muu jasen kuuluu useaan Hi ton jasenyhdistykseen, mutta wain yhteen perusjasenena. Naihin muihin jasenyhdistyksiin han maksaa "'muun jasenen' maksun. Tata jasenyytta ei huomioida 1 i ittokokousedustusta iaskettaes-sa. Liiton jasenetuihin kuuluu Tietotekni fkka-lehti, ATK-vuosik;r.ia seks rauiu jisi.. 1 i i tt>mi&! akkei ta saa yhdi&tyksen sihteerilta seka Tietotekni ikan Hitosta, Mik'onkatu Huista PC-kayttajien. yhdist/skoodi 19. i. Jaseneksi A, puh ,

3 PC-KAYTTAJA SIVU 3 8/1984 VUODEN PAATTYESSA on tapana muistella menneita ja tahyilla tulevia. Yhdistykseemme sovellettuna muistelun pituus on noin puolitoista vuotta. Ensimmainen puolivuotiskausi kului yhdistysta kaynnistellessa. Kalenterivuosi 1984 on jo merkinnyt taytta toimintaa. Jasenmmara on jatkuvasti kasvanut. Marraskuun alussa se oli 0. Kun muistetaan, etta viimeksi muodostuneeseen opetusohjelmatybryhmaan on ilmoittautunut lahes 50 jasenta, joista vain viisi oli ilmoittautumishetkella yhdistyksen jasenia, on odotettavissa kohtalaista kasvua jalleen ensi vuoden alussa. Erailla alueilla on toiminta-aktiivisuus pysynyt jatkuvasti hyvana tai kasvanut, joillakin taas laskenut alkuinnostuksen laannuttua. Tallaistahan osattiin odottaakin. Toimintaa kehitettaessa on tietenkin pyrittava loytamaan jasenkuntaa kiinnostavia aiheita. On kuitenkin muistettava, etta yhdistyksen hallitus jaksaa tehda tyota vain, jos se saa riittavan tuen jasenkunnalta. Miksipa se muuten viitsisi. Seuratkaamme siis yhdistyksemme toimintaa ja jos se miellyttaa, niin ottakaamme osaa tapahtumiin. Ellei taas toiminta miellyta, on sita mahdollisuus muuttaa ottamalla osaa tapahtumiin. Jasenkyselyyn tuli jasenmaaraan nahden kohtuuttoman vaha'n vastauksia, vain 2 kpl. Saadut vastaukset antoivat kuitenkin riittavasti suuntaviivoja tulevaisuutta varten. Vastauksissa ei esiintynyt kritiikkia juuri lainkaan. Siita paatellen ovat jasenet toimintaan kohtuullisen tyytyvaisia. Mutta tulkaapa itse paikalle sanomaan se a'aneen. Ensi vuonna on toiminnan vakiinnuttamisen aika. Silloin on jarjestettava mm. tiedotus tulevista tapahtumista nykyista selkeammaksi. Muutamia uusia toimintaideoitakin on mielessa. Valitettavasti aika ei kuitenkaan riita kaikkeen yhta aikaa. Mutta ja'tetaanpa ne murheet ensi vuoteen. Nyt toivotamme kaikille oikein hyvaa ja rauhallista joulua 1984 seka menestyksellista vuotta Kari Kiravuo SISALTO: Kansi 1 Mainos 9 Yhdistys ja lehti 2 Jasenkyselyn tuloksia Paakirjoitus ja sisalto... 3 Tietotekniikan liitto Kirja-arv., nimityksia... 4 Messukalenteri 13 Tapahtumia 5 Messumatkoja 16 DG One-mikron arviointi, 6 Tuoteuutisia 18 KANSI: HYVAA JOULUA KAIKILLE LUKIJOILLE! Huomaa myos, etta yhdistyksen postiosoite on muuttunut.

4 PC-KAYTTAJA SIVU 4 8/1984 MIKROVUOSIKIRJA -85 Joulukirjamarkkinoille on syntynyt uusi tulokas nimelta Mikrovuosikirja. Toimittajina ovat kaverukset nimiltansa Pekka Honkanen ja Juha Kuuselo. Molemmilla on tukeva tausta tietotekniikan kehittamisessa. Kirjaa on tarkoitus julkaista vuosittain hakuteoksena mikrolaitteista ja kaytbsta. Teos esittelee suuren joukon seka yritys- etta kotikayttbbn tarkoitettuja mikrotietokoneita. Naista on kerrottu tekniset ominaisuudet ja hinnat. Kustakin laitteesta on mybs valokuva, mika lisaa oleellisesti havainnollisuutta. Luettelona on kerrottu toimittajien tiedossa olevat mikrotietokoneita kasittelevat kotimaiset ja tarkeimmat ulkomaiset lehdet. Mikrokerhot ja -yhdistykset loytyvat myoskin luettelona ja lyhyella kuvauksella varustettuna. PC-kayttajien kohdalla on tehty raskas virhe kertomalla, etta olemme ensisijaisesti IBM PC-ryhma ja keskittyneet vain MS-D05:iin. Nainhan ei tietysti ole. Yhdistys tarkastelee mikrojen kayttba riippumatta laitemerkista tai ohjelmistosta. MS-DOS on tietysti ajankohtaisesti ollut tybryhman kasittelyssa. Kirjan muissa jutuissa eri kirjoittajat kertovat mikrojen ohjelmistoista, koulutuksesta ja ka'yttbkokemuksista. Ihan passeli teos tama on hakemistona ja yhteenvetona. (Sakari Ikonen) N I M I T Y K S I A APLCOMP KY:n myyntipaallikoksi on nimitetty Osmo Merila vastuualueenaan jalleenmyynnin tuki ja kokonaisratkaisujen markkinointi. on nimitetty Anna-Mai la Rautala vastuualueenaan talous- ja mainos- Sihteeriksi asiat. APL-suunnittelijana toimii Jari Ja'ntti vastuualueenaan valmisohjelmien kehittaminen. Yhtion toimitusjohtaja on Martti Pitkanen. APLCOMP KY tuo maahan APL*PLUS-varusohjelmia ja tekee APL-kielisia valmisohjelmia seka markkinoi PC- ja UNIX-ympa'ristobn kokonaisratkaisuja.

5 PC-KAYTTAJA SIVU 5 8/1984 MIKRORISTEILY TUKHOLMAAN??? Eraat janoavat (tietoa?) henkilot ovat kyselleet: Niin miksi, Oi miksi ei PC-kayttajat -yhdistys tee sellaista risteilya Tukholmaan, jossa samalla pidettaisiin luentoja mikrojen kaytosta, kokemuksista ja saisi olla sellaisia laite- ja ohjelmistodemoja, joissa itsekin paasisi kunnolla asiantuntevan opastuksen avulla kokeilemaan. Ajoitus olisi helmi-maaliskuussa perjantaina klo la'hto, lauantai Tukholmassa ja sunnuntaina aamulla klo 9.00 takaisin Helsingissa. Hintaa moiselle kertyy (vain kiinteat kulut huomioiden) hyttivaihtoehdosta riippuen noin 600 mk/hlo. Sina, joka olet alustavasti tulossa mukaan, soita Ikosen Sakarille puh tai puhelinvastaajaan (toimii kaikkina paivina koko vuorokauden) joulukuun aikana. Edellisessa PC-kayttajassa ilmoitettu ekskursio, jonka piti olla klo 14, peruuntui. Data General nimittain alkoi soitella muutamaa paivaa ennen tata suunniteltua laite-esittelya, etta koska ilmoittautuneita oli vain 8, ei tilaisuutta kannata jarjestaa. DG lupasi jarjestaa erillisen esittelyn potentiaalisille ostajille.

6 PC-KAYTTAJA SIVU 6 8/1984 Sakari Ikonen SALKKUMIKRO DATA GENERAL ONE Data General tarjosi minulle mahdollisuuden kokeilla uutta salkkumikroansa. Laitteita on Suomessa tassa vaiheessa vain esittelykaytbssa. Skandinaavinen nappaimistb ja ta'ten varsinainen myyntiversio tulee tammikuun lopussa Lahtbkohtana tarkastelussa olen ensisijaisesti pitanyt tilannetta, jossa yrityksen varsinaisella laitteistolla on laadittu jarjestelmia, joita hybdynnetaan sellaisenaan salkkukoneessa. Ainakin nykyisessa muodossaan na'en salkkumikrojen roolin yrityksissa parhaimmillaan nimenomaan taydentavana laitteena. Vaikutelma Vaikka laite on salkkukone, soveltuu se jopa yllattavan hyvin "varsinaiseksi" mikroksi pienimuotoisiin kayttbtilanteisiin, jos kannettavuus on mybs tarkea. Tosin nappaimisto ei ole aivan pbytamallien veroinen. Yleisesti taytyy taas todeta auton ostajan ongelma, kun han haluaa hyvan ja halvan. Tarvitaan siis kaksi autoa. Pbytamikrolla ja salkkumallilla on edelleen selvat kaytettavyyteen liittyvat eronsa, vaikka ominaisuudet alkavat DG ONE:n kohdalla olla lahella. Paaasiallisia sovellusalueita laitteella voisivat olla konsultointi, koulutus ja esittelyt. Asiakaskayntien yhteydessa kone sopii hyvin laskennallisten mallien esittamiseen. Koko js ohjelmisto mahdollistavat myos matkakaytb'n laskentojen, muistioiden ja kortistojen osalta. Tiedonsiirtoyhteyden avulla voi saada tietoja keskuskoneelta TTY-linjakuriin perustuvan ohjelman avulla. Yhteerisopivuus useimpien yritysten muuhun tietojenkasittely-ymparistb'bn vaikuttaa hyvalta. Ohjelmisto on yleisesti mikroissa Kaytetty: Multiplan, Wordstar, K- mies, 1-2-3, Symphony ym. IBM PC-ohjelmat. IBM PC ja MikroMikko-2 pystyvat lukemaan ja kirjoittamaan IBM-diskette ja', jota formaattia DG ONE kayttaa. Tama mahdollistaa tietojen ja valmiiden laskentamallien siirron mikrotyypilta toiselle myos levykkeella. Kokeilussa laadin DG:lla komentotiedoston ohjelmien kaynnistamiseksi seka Multiplan-mallin. Nama toimivat sellaisenaan MikroMikko-2:n levykeasemasta ajettuina. Vastaavalla tavalla toimivat MM2:ssa laaditut mallit DG:ssa. Diskettisiirron lisaksi on mahdollista linjasiirto. Kyseinen salkkumikro on ensimmainen taman sarjan laite, jonka voin kayttbominaisuuksiltaan tunnustaa kelvolliseksi salkkukoneeksi. Mikro mahtuu normaaliin 10 cm:n salkkuun (paksuus 8 cm, pituus 36 cm ja leveys 30 cm).

7 PC-KAYTTAJA SIVU 8/1984 Naytbssa on 25 rivia, joiden pituus on 80 merkkia eli sama kuin pbytamalleissa. Tarkkaa painoa en tieda, mutta on kuitenkin siedettava. Ohjelmisto on ammattikayttb'on soveltuva. Muistikoko voidaan kasvattaa 512 Kbriin. Kilpailevien salkkukoneiden puutteina ovat olleet ohjelmiston vaatimattomuus, yhteensopivuus ja naytbn riittamatbn koko (yleensa 8 rivia). TEKNIIKKA Ohjelmisto Kayttbjarjestelma on MS-DOS. lama mahdollistaa yhteensopivuuden useisiin mikromerkkeihin. DG ONE:ssa on tarkeimmat ohjelmistot laskentaa, tekstinkasittelya ja kortistointia varten. Seuraavassa olen tarkastellut ominaisuuksia, jotka ovat oman tyb'ymparistoni kannalta mielenkiintoisia. Multiplan on kayttamassani demoversiossa numeroltaan 1.04, joka on jo vanha. Ainakin MikroMikko-2:lla on versio Mittasin suorituskyvyn eroja Multiplan-mallilla, jota olen hyvalla menestyksella kayttanyt useita eri koneita vertaillessa aiemminkin. Mallissa on tavanomaisessa tyoskentelyssa usein esiintyvia kaavaominaisuuksia, jotka rasittavat koneen sisaista laskentakykya ja tietoliikennetta seka kuvaruudun kasittelya. Erot muodostuivat seuraavasti: Mallin koko: 50*10 61*10 100*20 165*20 Tila Aika Tila Aika Tila Aika Tila Aika MM1 DG ONE MM Taulukossa "tila" tarkoittaa muistissa vapaana olevaa tilaa mallin vaatiman varauksen jalkeen. Tassa tapauksessa DG:n ja MM2:n valilla ei erolla ole merkitysta, silla kokeiltavana olleessa laitteessa oli 256 Kb:n muisti ja MM2:ssa on 512 Kb. MikroMikko-1:n tila ja suoritusaika ovat luonteenomaisia 8-bittiselle. DG ONE:n suoritusaika on sama kuin aiemmin mittaamani IBM PC:n aika. Kaytettavyyden kannalta mitatut suureet tarkoittavat, etta DG on riittavan nopea ja suurikapasiteettinen esittelykayttbbn esimerkiksi konsultointi- tai myyntitehtavissa. K-mies on toiminnoiltaan sama kuin MikroMikossa tai IBM PC:ssa. Samat tiedostot ja ohjaustiedot sopivat sellaisenaan.

8 PC-KAYTTAJA SIVU 8 8/1984 DG:ssa on ohjelmistoille erilliset Naita voi kayttaa myos opetukseen. Tietoliikennetta varten on TTY-emulaattori. esittelyohjelmat. Koneessa on muistio- ja kalenteriohjelmat. Nailla ei liene suurta tuottavuusmerkitysta, joskin ovat muuten kayttb'kelpoisia. Laite Kokeiltavana olleessa koneessa oli Tama on laajennettavissa 512 Kb:iin. muistia 256 Kb. Hinta 256 Kb:n muistilla on noin mk ja 512 Kb:n muistilla noin mk + LVV. Naissa hinnoissa on mukana kaksi HP-tyyppista 20 Kb:n levykeasemaa. Lisadiskettiasema maksaa mk + LVV. Muistilaitteina on kaksi sisaanrakennettua HP-tyyppista levykeasemaa, joiden kapasiteetti on 20 Kb/levyke. Lisalaitteena saa ulkoisen IBM-formaattia tunnistavan diskettiaseman kapasiteetiltaan 20 Kb. Muina lisalaitteina ovat laturi ja verkkovirran nin, jotka sisaltyvat em. hintaan. muun- Konetta voi kayttaa ilman verkkovirtaa sisaisen akun voimalla kasikirjan mukaan noin 10 kayttotunnin ajan. Akkujen teho ei heikentynyt havaittavasti niiden yhteensa neljan paivan aikana, jolloin laite oli kokeiltavana. Kuvaruutu perustuu nestekidetekniikkaan. Riveja on 25 ja merkkeja rivilla 80 eli on standardimittainen. Etuna kyseisella tekniikalla on ruudun lituskaisuus ja keveys. Oman valolahteen puuttuessa haittana on himmeys. Luettavuus edellyttaa riittavan ja kuvaruudulle kohdistuvan valon saantia. Kuvaruututulostus on hitaampi kuin CRT-putkella, mutta on kuitenkin riittavan nopeaa. Ruudun himmeytta ei ole jarkevaa intoutua suuresti moittimaan puutteistaan huolimatta. Vaihtoehtojahan ei nykyisella teknologialla ole tarjottavana. Sama koskee nappaimistb'a. Kannettavuusominaisuudet aiheuttavat menetyksia ominaisuuksissa, jotka poytamalleissa ovat hyvia.

9 NAI1A HALLINNON \#VLMISOHJELMIA ET JUURIMUUALIA SAA APLcomp Ky on nykyaikaiseen integroituvaan APL-kieleen ja silla suunniteltuihin laadukkaisiin valmistusohjelmiin erikoistunut yritys. Lainarekisterin avulla yrityksen lainakortiston hoito ja lainakannan analysointi on vaivatonta ja helppoa. Hinta mk Ohjelmisto mahdollistaa valuuttapositioiden vaivattoman ja monipuolisen kasittelyn. Pakettiin sisaltyy taydellinen termiini- ja lainarekisteri. Hinta mk COMP-Valuuttakori-ohjelmistolla yritys voi itse laskea ja testata erilaisia valuuttakoreja. Hinta mk Ohjelmisto analysoi oman yrityksen, asiakkaiden, kilpailijoiden tai paamiesten tulostiedot seka laskee kehityskertoimien perusteella tulevien vuosien rahoitustarpeen ja verot. Hinta mk Yritys, joka takaa asiakkaan ostoja, pystyy ta'ma'n paketin avulla valvomaan ja tilastoimaan takausvastuunsa vaivattomasti. Hinta mk Ohjelmiston avulla voidaan tutkia, suunnitella ja valvoa projektia sen eri vaiheissa. Sen avulla voidaan mm. tulostaa projektin aikataulu viivadiagrammina kalenteriajassa ja paljastaa projektin kannalta kriittiset tehtavat. Hinta mk Markkinatutkimustietoihin voidaan yhdistaa kuntatason tilastotietoja ja tulostaa ko. tietoihin perustuvia kokonaismarkkinatietoja, tuoreutettuja tilastoja ym. Kuntatiedot, organisaatiomaarittelyt jne. voidaan yllapitaa syottamalla ne PC:hen suoraan tai lukemalla ne Control Datan palvelukeskuksesta puhelinlinjaa pitkin. Hinta mk TOIMITAMME MYOS VARUSOHJELMIA SEKA LAITTEISTOJA YHDESTA TYOPISTEESTA KESKISUUREN YRITYKSEN LAITEKOKONAISUUKSIIN. Alaportti 1 D ESPOO 21

10 PC-KAYTTAJA SIVU 10 8/1984 JASENKYSELYN TARKISTAMATTOMIA TULOKSIA: Kyselylomakkeita lahetetty: 0 kpl Vastanneita: 2 kpl eli 38,6%. Naista 1 oli kayttanyt mikroja yli 2 vuotta ja 24 vahintaan vuoden. ATK:n parissa oli 16 vastaajaa toiminut yli vuotta ja 22 yli 3 vuotta. Valitettavasti otos on kovin pieni. Tuloksia ei juuri kannata tilastollisesti kasitella. Kun kuitenkin vastanneista valtaosa on alan ammattilaisia, saattaa vastausten luettelomaisestakin esittamisesta olla hyotya varsinkin sellaisille, jotka ovat vasta perehtymassa alaan. Aika harvoilla oli kotona mikroja. Lisaksi vastaukset olivat talta osin melko hajanaisia, joten jatettakoon tassa vaiheessa kotikoneet kasittelematta. Seuraavia merkkeja kuitenkin mainittiin: - Canon - Superbrain - Kaypro 4 - Apple 11+ (2 kpl) - Sega - VIC 20 - Spectrum - Commodore 64 (4 kpl) - NEC - Sanyo BBC Toissa sen sijaan lahes kaikki vastaajat kayttivat mikroja hyvakseen. Merkkeja olivat: - IBM PC/XT (9 kpl) - IBM PC (2 kpl) - Apple II+/e (5 kpl) - Apple III (3 kpl) - Columbia (2 kpl) - Ericsson PC (2 kpl) - Rank Xerox 820-II(2kpl) -- Mikromikko 2 - Commodore 64 - Sord M23 - Triumph Adler - Kaypro 10 - Kaypro 4 - Miniframe - Canon AS CDC Televideo TPC I - Osborne 1 - Olivetti M24 - Olivetti M20 - Dava Step One - Corona Kaytettyja diskettimerkkeja oli myos runsaasti. Tassa on erityisesti korostettava, etta vastaukset eivat valttamatta anna mitaan kuvaa diskettien keskinaisesta paremmuudesta. Eihan kyselyssa edes tiedusteltu diskettien valintaperusteita tai kayttokokemuksia. - 3M/Scotch ( mainintaa) - Memorex (2 mainintaa) - Fuji - Datalife (6 ) - Maxell - Dysan - Wabash (4 ) - Flexette IBM - BASF (4 ) - Nashua Ohjelmointiin kaytettyja ohjelmia: - Assembler - APL - Pascal - K-mies - Infostar - Omia ohjelmia - C Tekstinkasittelyyn kaytettyja ohjelmia: - WordStar (6 main.) - Word Perfect (5 main.) - Perfect Writer (3 main.) - Symphony (2 main.) - Applewriter (2 main.) - Visi- - Oliword - Word 125 Taulukkolaskentaan kaytettiin: - Lotus (6 main.) - Symphony (2 main.) - Perfect Calc (2 main.) - Calcstar (2 main.) - Visicalc (2 main.) - Mulitiplan - Micro Modeliser - Cenobrain Tieddstohallintaan kaytetyiksi ohjelmiksi mainittiin: - K-mies (6 main.) - dbase II (2 main.) - Infostar - FOS - PFS File - Btrieve - Omatekoisia Lisaksi kysyttiin opiskeluun, pelaamiseen, tutkimukseen tai muihin sovelluksiin kaytettyja ohjelmia. Naihin kohtiin tuli vain muutama vastaus, eika niilla ollut mitaan yhteista keskenaan.

11 PC-KAYTTAJA SIVU 11 8/1984 Printterien suhteen sen sijaan oltiin melko yksimielisia: - N. 50% Epsonin eri malleja - N. 20% Facit A512:ia - N. 20% Brotherin eri malleja - N. 10% muita Kiinnostusta tyoryhmien toimintaan esiintyi rtmsaasti. Tassa on laskettu niiden vastausten lukumaara, joissa oli ko. ryhma'n kohdalla vahintaan arvosana 8. - Inforyhma 11 - Kayttojarj.ryhma 14 - Integrointiryhma 15 - Tyovalineohjelmaryhma 11 - Opetusohjelmaryhma 4 - Tiedotusryhma 4 - Elektroninen postilaat. 12 Postilokero-ohjelmiin oli paljon kiinnostusta, mutta toistaiseksi melko va'ha'n kokemusta. Viela sivun lopussa tiedusteltaessa rastittiin: - Olen kiinnostunut 18 - Olen modeemin kayttaja - Omaan kokemusta asiasta 4 Pari ihmista puuhaili jossakin yksityisessa verkossa. Tyovalineryhman kohdalla kysyttiin ohjelmia, joita haluttaisiin ryhma'n kasittelevan. Vastauksiakin tuli: - Symphony (3 mainintaa) - IBM Assistent - Framework (2 mainintaa) - Planstar - Focus - Database - Tekstinkasittely yleensa - R:Base 4000/6000 Seuraavaksi kysyttiin toivottuja kokousajankohtia. Ta'lta na'ytti: - Kerran kuukaudessa 21 - Kaksi kertaa kuukaudessa 5 - Useammin 0 - Tyoaikana - Arki-iltaisin - Viikonloppuisin Maanantaisin - Tiistaisin - Keskiviikkoxsin - Torstaisin - Aamupaivisin - Klo Klo 16 jalkeen Viela kyseltiin henkilbita, jotka olisivat valmiita kertomaan omasta erikoisalastaan. Tahan kohtaan saatiin 4-5 vastausta, jotka hyodynnetaan aikanaan. Viimeisena varsinaisena kysymyksena pyydettiin ehdotuksia, haukkuja tai kehuja. Tahan kohtaan tuli myoskin viitisen vastausta. Naista yksi oli selva kiitos, toinen oli moite ja loput olivat erilaisia toimintaehdotuksia. Mitaan kasautumaa ei ehdotuksissakaan ollut jonkin maaratyn toiminnan puolesta. Eraaseen lausumaan kiinnitin kuitenkin huomiota. Muuan vastaaja ilmoitti, etta PC-kayttajia lienee myos paakaupungin ulkopuolella. Taytyy myontaa, etta meillekin on silloin talloin tullut hienokseltaan samansuuntaisia epailyksia mieleen... Nyt pitaisi vain keksia keino, milla yhteistyo naiden henkiloiden kanssa saataisiin parhaiten kayntiin. Eipa sita tietysti valita lahtea kauempaa johonkin tyoryhman kokoukseen. Toisaalta, koko tyoryhman siirtaminen kauas ei oikein sovi yhdistyksen budjettiin, ja harvalla olisi siihenkaan oikein aikaa. Ehdottakaapa jotakin. Kiitos vastauksista ja kiitos selvista ja hyodyllisista henkilotiedoista. Kari Kiravuo

12 PC-KAYTTAJA SIVU 12 8/ /2 TIETOTEKNIIKAN LIITTO LAHIVUOSiEN T01MINTALINJAT Tietotekni ikan liitt.o ry: n yhteisossa on viimeisen vuoden kuiuessa tapahtunut merkittavia organisaatio miiiit oksi a. Uuden iiiton perustaminen vuonna IQ83 Tietqjenkasittely1iiton rinnalle aloitti naiden muutosten sarjan. Viimeisena vaiheena y1imaaraisen 1 i i t tokokouksen paatbksen mukaisesti taman Tietotekni i kka-iehden ju1kaisuoikeudet siirrettiin aikaen Tietoviikko Ky:lie. Liittoyhteison organisaation uudistamisen tavoitteena on ollut laajentuneen toiminnan selkeyttaminet seka jarjestol1isten etta li i ketaloude i listen toimintojen osalta. Lisaksi on oliut nahtavissa tarve vaikuttaa yhteiskunnassa seka toimia entista voimakkaammin alan keskusjarjestona. Organisaatiomuutoksen perusperiaatteena on samalla alusta pitaei ollut korostaa 1iittoyhteison jarjestol1ista Lnonnetta. Talloin jarjestotoirainta nahdaan yhteison ensjsijaisena toimintana ja liiketoiminta tata tukevana toimintana, jonka tehtav3na on taata jarjestotoirtinnalle taloude11iset edellytykset ja toteuttaa 1iittoyhteison toiminta-ajatusta. Naista 1ahtokohdista on organisaation uudistamisess. paadytty siihen, etta jarjestbtoiminta tapahtuu Tietotekniikan liitto ry:n puitteissa. Nykyisten jasentoimintojen lisaksi keskeisen sijan saa yhteis kunnassa tapahtuva vaikuttaminen Iiiton yleisten paamaarien saavuttamiseksi. Vastaavasti yhteison I iiketoiminta keskitetaan jutkaisutoiminnan ja koulutuksen kaytannon toteutuksen osalta Suomen ATK-Kustannus Oy:lle. Lehtitoiminnan osalta kavi organisaation kehittamisen yhteydessa itmeiseksi, etta Iiiton jasenlehden, Tietotekniikka-Iehden, myonteinen jatkokehitys voidaan turvata parhaalla tavalla yhteistysssa laajemman aimnat t i leht iyksikbn kanssa. Luonno lista oli talloin kaynnistaa yhteistyoneuvottelut Ins i ndbr i lehde t Oy : n kanssa, koska Tietov i i kko- lehfl juikaiseminen tapahtui jo yhteistyossa edellamainii organisaation kanssa. Yhteistyoneuvotteluissa paadyttiin siihen, etta Tietotekniikka-lehti siirretaan Tietoviikko Ky:n toteuttettavaksi tavoitteena turvata Tietotekniikan Iiiton jasenlehden ammati11inen taso ja jatkuvuus seka kehittaa lehtea tietotekniikan yleis- ja ammatillisia kysymyksia kasittelevaksi johtavaksi julkaisuksi. Uskon, etta toteutetut organisaation kohittamistoimenpiteet selkeytt.avat toimintaa 1 i i ttoyhteison piirissa Iiiton yleisten paamaarien saavuttamiseksi.. I a a k k o C a s t r e n

13 PC-KAYTTAJA SIVU 13 8/1984 INTERNATIONAL FEDERATION IOR INFORMATION PROCESSING Dale EVENT Organ i zed bv 1985 January ' \ -11 Working Conference on "Database Semantics CDS-1)" Working Conference on "Ship Office Automation" IFIP WC 2.(> IFIP WG 5.d llassel t, Bel gi nm Col. tenburg, Sweden i,t Quarter Working Conference on "Office Systems' IFIP TC 8/1 iimish Inl. 1'roc. Assor. Fin land March 4-5 The First International Conference on "Data Communications in the ISDN Era" IFIP TC (,/ PA Tel Aviv, Israel i. 14 2? IFAC/IFORS/IFIP International Workshop on "Artificial Intelligence in Economics and Management" IFIP 25th Anniversary Symposium Open Conference on "Parallel Computing Techniques - CONPAR 85" 11 AfVIFORS/lFIP IFIP IFIP 1C 10/1. \. Neunrinn Comp. Sor. /nrich, Switzerland Munich, F.R.G. Hungary April Working Conference on "Theoretical and Formal Aspects of. Information Systems - TFAIS 85" IFIP WG «. 1 Barcelona, Spain th T.MF.KO World Congress - "New Measurement Technology to Serve Mankind - 1MEKO '85" TMEKO Prague, C.S.S.R. April Workshop on "Technology Independent Design Rules" IFIP WG 10.5 France? May Working Conference on "Nursing and Computers" Conference "TEI.F.MATICA 85" Working Conference on "Computerized EGG Analysis - Towards Standard! zat ion" IMIA IFIP TC 6/SUCESU IMIA Cal gar y, Canada Rio de Janeiro, Brazil Brussels, Belgium June ' 14 Working Conference on "Human-Computer Communications in Health Care" First International Conference "IMAGE SC1ENCE-85" IMIA Helsinki Univ. of Technology Stockholm, Sweden Otaniemi, Finland (ith International C.onl'-rence on "Software for Discrete Manufacturing - PROLOMAT ] 985" IFIP/1FAC Symposium on "Automation for Safety in Shipping and Offshore Petroleum Operations - ASSOPO '85" Working Conference on "Problem Solving Environments for Scientific Computing" Seminar "CAD/CAM" Working Conference on "Pattern Recognition in Practice 11" IFIP WG 5.3/IFAC IFIP WG 5.6/IFAC 1FIP WG 2.5 IFIP WG 5.2/WG 5.3 IMIA Paris, France Trondheim, Norway France Bangalore. Amsterdam, NL 15th International Conference on "Fault Tolerant Computing' IFIP TC 10/IEFE Ann Arbor, Mich., U.S.A. July Woikshop on "Formal Aspects of Computer Science" IFIP WG 10.5 Edinburgh, U.K.

14 PC-KAYTTAJA SIVU 14 8/1984 Date EVENT Organized by Location July/August 29/-2/8 4th World Conference on "Computers in Education - WCCE/85" IFIP TC 3 Norfolk, VA., U.S.A. 31/-2/8 3rd 1FAC Symposium on "CAD in Control and Engineering Systems" IFAC/ IFIP TC 5 co-sponsor Lyngby, Denmark August llth IMACS World Congress - "System Simulation and Scientific Computation" International Conference "VLSI 85" Working Conference on "The Use of Computers in Teaching Mathematics in Developing Countries'" Joint Second Conference on "Advances in Production Management Systems" and Seventh Conference of the International Compcontrol Committee on "Computer Applications in Production Management and Engineering - AMPS-CONPCONTROL 85 th International Symposium on "Computer Hardware Description Languages and their Applications - CHDL-85" IMACS IFIP WG 10.5 IFIP TC 3/ICMI IFIP WG 5./CAEB IFIP TC 10/WG 10.2 Oslo, Norway Tokyo, Japan Yamoussoukro, Ivory Coast Budapest, Hungary Tokyo, Japan? Working Conference on "Specification Languages and Programme Transformation" IFIP TC 2? September a 3rd Conference on "Human Choice and Computers - HCC3" 12th IFIP General Conference on "Systems Modelling and Optimization" Working Conference on "Environments to Support Information Systems Design Methodologies" Working Conference on "Comparative Review of Information Systems Design Methodologies 85: Improving the Practice IFIP TC 9 IFIP TC IFIP WG 8.1 IFIP WG 8.1 Stockholm, Sweden Budapest, Hungary Bretton Woods, U.S.A. Noordwijkerhout, NL Date EVENT Organized by Local, ion September nd IFAC/Il-'lP/IFORS/IEA Conference on "Analysis, Design and Eva luat.ion of Man-Machi tie Svstems" IFAC/ IFIP/ IFORS/lEA Varesa. Italy Fifth International f.onf erence on "Computer Applications in the Auto-nation of Shipyard Operation and Ship Design - ICCAS '85" IFIP WG 5. 6/ IFAC Trieste, Italy 1-20?lh International Conference on "Digital Computer Applications lo Pi ocess Conl ml" Working Conference on "Conputer-Atded Medical Decision Making" Working Conference c;n "Progress in Functional. Analysis by Methods of Medical Informatics" 1FAC/1F1P TC 5 I Ml A IM1A Vienna, Austria Prague, C.S.S.R. Her 1 i n October Working Conference on "The Theory of Design" 1 nterrrat i onal Conference on "Services conveyed by Computer Networks - COMNET '85" Working Conference on "The Computer in the Doctor's Office" IFtP WG T.2 IFIP TC 6 :MIA Tokyo, Japan Budapest, Hungary Hannover, F. R.G. November Conference on "Messaging Systems" IFIP WC 6.5/EMA Washington, D.C.. U.S. A 1985? Working Conference on "The Role of Information Systems and of Health Informatics in the Reconstruction of Health Care Systems" Working Conference on "Command Languages and Related Interfaces in Local and Distributed Environments" Working Conference on "Logic and Programming" IMIA IFIP WG 2. IFIP TC 2/IUM Br indinsi, Italy U.S.S.R. Working Conference on "Changing Requirements for Training and Education in Informatics" IFIP WG 3.4 U.S.A. fnh International Symposium on "Ship Operation Automation - ISSOA '8 r >" IFIP WC 5.6.

15 PC-KAYTTAJA SIVU 15 8/1984 Date EVENT Organized by Location 1986 February? Workshop on "Wafer-Scale Integration" IFIP WG 10.5 Florida! April -11 Working Conference on "Home Computers and Schools" Workshop on "South East Asia Focus" 1F1P TC 3/WG 3.I/ WG 3.5 IFIP WC 10.5 Inlerlaken, Switzerland Singapore? May 5- Conference on "Comparative Review of Information Systems Design Methodologies: Improving the Practice" IFIP WC 8.1 Noordwijkerhout, ML Conference on "Data Communication" CSSA/IF1P TC 6 Johannesburg, S.A. June Working Conference on "Mathematical Modelling in Immunology" IFIP WG.1 5th IFAC/IFORS Conference on "Dynamic Modelling and Control of National Economics" IFAC/IFORS/ IFIP co-sponsor Vienna, Austria Budapest, Hungary July th IFAC/IFIP/IFORS International Conference on "Control in Transportation Systems" 1FAC/IFIP/1FORS Vienna, Austria Workshop on "Architectures for Knowledge Engineering" IFIP WG 10.5 Edinburgh, U.K. Dnte KVI :;r Organ i />jd by August International < t>nf «jr <Mr e on "Computer AripLi rat ions in Production and t.ngi neer ing - CAPE ' 86" IFIP TC.5 Copenhagen, Denmark September WOKID romi'iter r.onc-rfss "IFIP '8(j" Conference "1CCC ' 8<>" IF IP [CCC Dub] Ln, Ireland Munich, F.R.G. 2nd _. 3rd Quarter Working Conference on "Information Systems Assessment' IFIP WG 8.2 Denmark or U.K. October i Working Conference on "Design of Office Information Systems" IFIP TC 8 The Fifth World Congress on "Medical Informatics - MKUINFO '86" [MIA Bill International Conference on "Pattern Recognition - 1CPK" IAPR Pis,!. Italy WashiriBii.il, D.C.. U.S.A. Paris, France 1986 t Working Conference on "Data Modelling and Structure in I lie CAD Process" IFIP WC 5.2 Working Conference on "Formal Description of Programming Concepts II I." 1FTP WC 2.2 Working Conferenco on "Hanging Things on a Micro" IFIP WC 3.3 Regional Conference on ''Microcomputers in Secondary Education" IFIP TC 3 Working Conference on Computers and Professional Continuing Ediicat ion" IFIP WC 3.2 "ASSOPO '80" 1FI.P WG 5.6 U.S.A. Denmark Aust. r.il ia Japan? The Netherlands

16 tuotanto-osasto tiedottaa R. PC-KAYTTAJA SIVU 16 8/1984 HANNOVERIN KEVATMESSUT 1985 MATKA-KALEVA TEKEE YHTEISTYOSSA TIETOTEKNIIKAN LI1TON KAN3SA SEURAAVAT MATKAT: Matkat I) (tiistai - perjantai, 3 paivaa) II) (perjantai - maanantai, 3 paivaa) III) (maanantai - keskiviikko, 2 paivaa' 1 Aikataulut liinnat Kysymyksessa tulee olemaan tilauslennot ja jckaisessa mono aamupaivalla ja paliui iltapaivalla. Aika^aulut vahvi r-tuvnt mybhemmassa ajankohdassa. 3-paivan matkat fim /hlb, jaehissa k.ahden hcneen huopf" :?,p fim 150.-/hlb, yhden hengen huoneen li<?ii/'koko aikp 2-paivan matka fim /hi o, jaetussa kahden hen^.en huoneessn fim /hlo, yhden hengen huoneeii lish/koko aika,!!intoihiri sisaltyy - tilauslento Helsinki - Hannover - Helsinki - 1inja-autokuljetukset Hannoverin lentokentta - kaupungin keskusta - lentokentta - majoitus yksityisperheissa, valitsemassanne huonetyypi i-.sn - aamukahvi paivittain Mi.ntcihin ei sinally - messukorttia M a b k a v a i h t o e h I o 1V jossa lennot ja majoitus Hampurissa ^_±?-^4. l'.'h4 Aikataulu AY 853 Helsinki - Hampuri klo AY 854 Harnpuri - Helsinki klo flinta, fim /hlo, jaetussa k.ahden hengen huoneessa fim 480.-/hlb, yhden hengen huoneen lisa/koko aika Hi.nt.aan sisaltyy - reitti lento Helsinki - Hannover - Helsinki turirtiluokarr.sn - majoitus HOTELLI REICHSHOFisr,a (I-luokka), lahella rautati* asemaa -- aamukahvi paivittain Hintaan ei si sally - messukorttia - junarnatkoja Harnpuri - Hannover - Hampuri jotka ed";;t nkai r-i n maksavat I-luokassa noin fim ja [I-Juoka?3n 1/15.-

17 PC-KAYTTAJA SIVU 15 8/1984 Date EVENT Organized by Location 1986 February Workshop on "Wafer-Scale Integration" IFIP WG 10.5 Florida f. April -11 Working Conference on "Home Computers and Schools" Workshop on "South East Asia Focus" IFIP TC 3/WG 3.1/ WG 3.5 IFIP WG 10.5 Interlaken, Switzerland Singapore? May Conference on "Comparative Review of Information Systems Design Methodologies: Improving the Practice" IFIP WG 8.1 Conference on "Data Communication" CSSA/IF1P TC 6 Noordwijkerhout, NL Johannesburg, S.A. Junp Working Conference on "Mathematical Modelling in Immunology" IFIP WC,.1 5th IFAC/IFOKS Conference on "Dynamic Modelling and Control IFAC/IFORS/ of National Economics" IFIH co-sponsor Vienna, Austria Budapest, Hungary July h IFAC/IFIP/IFORS International Conference on "Control in Transportation Systems" IFAC/IFIP/IFORS Vienna, Austria Workshop on "Architectures for Knowledge Engineering" IFIP WG 10.5 Edinburgh, U.K. Dote August RVI NT International (. on I et i.'ir e on "(rmputer Applications in Production and Engineering -- CAPE '86" IFIP TC -, Copenhagen, Denmark September fH WORI D COMPUTER rongress "IFIP 'HO" Conference "ICCC '80" IFIP [CCC Dubl Lit, Ireland Munich, F.R.G. 2nd _ 3rd Quarter Working Conference on "Information Systems Assessment IFIP WG 8.2 Denmark or 11. K. October Working Conference o;i "Design of Office Information Systems" IFIP TC 8 The Fifth World Congress on "Mediral Informatics - MEDINFO '86" [MIA 8th International Conference on "pattern Recognition - 1CPR" IAPR Pisa. Italy Washing! mi, D.C., U.S.A. Paris, France 1986 Working Conference on "Data Modelling and Structure in I he TAD Process" IFIP WG 5.2 Working Conference on "Formal Description of Programming Concepts II I" IFIP WC 2.2 Working Conference on "Hanging Things on a Micro" IFIP WG 3.3 Regional Conference on "Microcomputers in Secondary Education" IFIP TC 3 Working Conference on "Computers and Professional Continuing Education" IFIP WG 3.2 "ASSOPO '86" IFIP WG 5.6 Denmark Australi a Japan 9 The Nether lands

18 tuotanto-osasto tiedottaa R PC-KAYTTAJA SIVU 16 8/1984 HANNOVERIN KEVATMESSUT 1985 MATKA-KALEVA TEKEE YHTEISTYOSSA TIETOTEKNI 1KAN LI1TON KANS^A SEURAAVAT MATKAT: Matkat I) II) III) Aikataulut (tiistai perjantai, 3 paivaa) (perjantai - maanantai, 3 paivaa) (maanantai - keskiviikko, 2 paivaa x Kysvmyksessa t.ulee olemaan tilauslennot ja jokaisessa mono aamupaivalla ja paluu iltapaivalla. Aika^aulut vahv.i ~tnvn 1. mybhemmassa a jankohdassa. liinnat 3-paivan matkat fim /Mo, jaetussa kahdon henc;en hi.ionf-! 1 ;r;? fim /hid, yhden hengen huoneen lisa/'koko aika 2-paivan matka fim /Mo, jaetussa kahden henp.en huoneesfrn fim /Mo, yhden hengen huon«en lisri/koko aika,!!i.ntoihiri sisaltyy - tilauslento Helsinki - Hannover - Helsinki - 1 inja-autokul jetukset Hannoverin lentokentta - kaupurisin keskusta - lentokentta - majoitus yksityisperheissa, vaj itsemassanne huonetyypissn - aamukahvi paivittain Mintoihin ei sinally - messukorttia Ma tkavaihtoeh to IV jossa lennot ja majoitus Harnpurissa 'J Aikataulu AY 853 Helsinki - Hampuri klo AY 854 Hampuri - Helsinki klo Hint-i ( fim /Mo, jaetussa kahden hengen fim /Mo, yhden hengen huoneen lisa/koko aika Mini. nan sisaltyy - reittilento Helsinki - Hannover - Helsinki turir,t:.i luokanr;a - majoitus HOTELLI REICHSHOFissa ( I-luokka ), lahella rautatie asemaa -- aamukahvi paivittain fiintaan ei sisal Jy - messukorttia - jimarnatkoja Hampuri - Hannover - Hampuri jotka ed";;1 nkai r; i n maksavat I-luokassa noin fim ja ll-juokassn M r >...

19 PC-KAYTTAJA SIVU 1 8/198A RW NORDDATA 1985 KOOPENHAMINA Matka tilauslento Aikataulu Helsinki - Kb'b'penhamina ilta Kbopenhamina - Helsinki ilta Lentoaikataulu vahvistuu myohemmassa ajankohdassa. Hinta Hintaan sisaltyy Huom! fim /henkilo - vain lento tilauskoneella Helsinki - Kb'b'penhamina - Helsinki Norddata Koopenhamina ja'rjesta'a majoitukset! MUITA MATKOJA VUODELLE 1985 (sitoumuksetta) 1.) 4th WORLD CONFERENCE ON COMPUTERS IN EDUCATION, NORFOLK, VIRGINIA, Matkat viikko, lauantai - lauantai 2) S1COB 85 PARIISI viikkoa keskiviikko - keskiviikko Matkat si'nnuntai -- lauantai tiistai - lauantai perjantai - tiistai sunnuntai - lauantai 3) COMNET 85, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SERVICES AND CONVEYED BY COMPUTER NETWORK BUDAPEST Matka maanantai - perjantai "i SYSTEMS 85, INTERNATIONAL USER-CONGRESS AND INTERNATIONAL TRADE FAIR COMPUTER AND COMMUNICATION, MUNCHEN Matkat maanantai - keskiviikko keskiviikko - perjantai 5) SIMO 85, INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR OFFICE EQUIPMENT AND DATA PROCESSING, MADRID Matkat torstai - maanantai TILAUKSET JA TIEDUSTELUT torstai - torstai MATKATOIMISTO KALEVA OY, Lonnrotinkatu 5, Helsinki 12 Maijaliisa Korhonen tai Anneli Stahlberg puh: suora tai 602 1] keskus

20 PC-KAYTTAJA SIVU 18 8/1984 PC MAILBOX PC MAILBOX on mikrolla toimiva ohjelmisto, joka on tarkoitettu apuvalineeksi QUIK-COMMin kaytta'jille. PC MAILBOX -ohjelmiston avulla voidaan hoitaa MARK lll:n ja mikron valinen viestien siirto taysin automaattisesti, jolloin kayttajan ei tarvitse tuntea MARK III ka'yttojarjestelma'n eika QUIK-COMMin komentoja. Automaattisen viestien vastaanoton ja lahetyksen lisaksi PC MAIL- BOX tarjoaa monia muita kayttflmahdollisuuksia. PC MAILBOXissa on mahdollista mm. yllapitaa henkilokohtaisia arkistoja, jotka voidaan muodostaa esimerkiksi aihepiireittain. Viesteja voidaan heiposti poistaa ja siirtaa arkistosta toiseen. Lahetettavat viestit voidaan kirjoittaa joko PC MAILBOXin omalla tekstinkasittelyohjelmistolla tai jolfain erillisella sanojenkasittelyohjelmistolla. Jalkimmaisessa tapauksessa erikseen kirjoitettu tekstitiedosto liitetaan automaattisesti lahetettavaan sanomaan viestin lahetysvaiheessa. PC MAILBOX toimii tarvittaessa rnyds mulhin keskuslaitteistoihin MARK lll:n lisaksi. TSma on mahdollista siten, etta' PC MAILBOXiin talletetaan ko. keskuslaitteistojen kanssa kavtettavat komennot, jotka PC MAILBOX iahettaa linjalle. Na'in on mahdollista ka'ytta'a' hyvaksi eri viestintajarjestelmista vastaanotettuja sanomia ja tallettaa ne kaikki samaan henkilokohtaiseen arkistoon omalle mikrolle Eras PC MAILBOXin toiminnoista on QUIK-COMM -osoitteiden yllapito. Osoitteet liitetaan viesteihin siten, etts kayttaja valitsee kursorinappainten avulla ruudulla nakyvasta luettelosta oikean osoitteen. Osoitteet talletetaan niille annettujen selvennysten mukaan aakkosjarjestyksessa, jolloin tarvittava osoite I6ytyy heiposti. PC MAILBOX on kaytettavissa IBM PC/XT -laitteistolla tai IBMyhteensopivilla mikroilla kuten mm. Compaq ja Corona. Lisatietoja: Oy Nokia Ab

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Market Report / July 2015

Market Report / July 2015 Market Report / July 2015 Strong growth in overnight stays Overnight stays by visitors to Helsinki were up clearly, some 18% year-on-year, in July. The number of stays, 437,800, was the highest ever recorded

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Market Report / May 2014

Market Report / May 2014 Market Report / May 214 Growth in overnight stays by domestic visitors Overnight stays increased slightly, some.6%, in Helsinki in May. Stays by foreign visitors were down more than six percent, while

Lisätiedot

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Art-Travel Oy Heikki Artman Heikki Artman 40 vuotta matkailussa mukana Art-Travel Oy 25 vuotta matkailun konsultointia Matkailun kehityksen mittareita:

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki Market Report / 212 Small changes in bednights in Helsinki in Bednights in Helsinki showed a slight drop (-.4%) in. The drop was the same as in August. Domestic nights were down 2.2% in, while foreigners'

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XI / 24 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Matkailu laskussa marraskuussa Matkailu väheni Helsingissä marraskuussa 24 rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 3,7 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015 [Otc list] Seuravaatetilaus 2015 1 viesti OTC Oulu 10. tammikuuta 2015 22.45 Vast. ott.: otc list@kompassi.com Huomio Huomio seuraväki. Lue huolella loppuun saakka, että osaat toimia

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % HEINÄKUU 2016 Yöpymiset heinäkuussa 8 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (90.600) lisääntyivät heinäkuussa edellisvuodesta 7,8 %. Kasvu tuli kokonaan ulkomailta (41.300, + 25,0

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2011

Markkinaraportti / syyskuu 2011 Markkinaraportti / syyskuu 211 Globaali on-line markkinointikampanjointi syyskuussa Syyskuu on kesäsesonkimme viimeinen kuukausi. Tapahtumien osalta kuukausi on hyvin vilkas ja kansainvälisiä kokouksia

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Market Report December / Year 2005

Market Report December / Year 2005 XII / HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report December / Year Foreigners' nights set a new record of 1,539,000 in Foreigners' nights have also developed favourably in Helsinki over the long term. During

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu

Markkinaraportti / tammikuu I / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu Iso-Britannian ja Saksan markkinat uuteen ennätykseen Ulkomailta Helsinkiin suuntautuva matkailu kehittyi tammikuussa myönteisesti. Venäläiset

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Market report / January 2014

Market report / January 2014 Market report / January 214 Overnight stays up 4% in January Overnight stays in Helsinki increased by 4.1% in January. Stays by overseas visitors were up almost 6%, while the domestic segment grew more

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015

Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015 Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015 Vuoden 2015 World Dairy Expo ammattimatka lähestyy. Matkan pituus on kahdeksan päivää. Ohjelman mukaan matkaan sisältyy yhteensä 8 tilavierailu,

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö SPSS-pikaohje Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö SPSS on ohjelmisto tilastollisten aineistojen analysointiin. Hyvinvointiteknologian ATK-luokassa on asennettuna SPSS versio 13.. Huom! Ainakin joissakin

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2013

Markkinaraportti / helmikuu 2013 Markkinaraportti / helmikuu 213 Helsingin yöpymiset ulkomailta 2 % plussalla Yöpymisten määrä väheni helmikuussa Helsingissä 5,3 %. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten vähentyessä 11,6 %. Ulkomailta

Lisätiedot

Turun Islamilainen Yhdyskunta Tammikuu (1)

Turun Islamilainen Yhdyskunta Tammikuu (1) Turun Islamilainen Yhdyskunta 2017-- Tammikuu (1) اليوم التاريخ الميالدي الفجر الشروق الظھر العصر المغرب العشاء التاريخ الھجري January Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha Day Date Dawn Sunrise Noon Afternoon

Lisätiedot

Market Report / March 2014

Market Report / March 2014 Market Report / 214 Volume of domestic overnights stable in Overnight stays in Helsinki were down 2.2% in. The reduction was entirely due to international visitors, as the volume of stays by domestic guests

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA HUHTIKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET HUHTIKUUSSA 6 % PLUSSALLA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (64.800) lisääntyivät huhtikuussa edellisvuodesta 5,9 %. Kasvu

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

ProCom: Aamu kattojen yllä. Käytännön esimerkkejä ulkoisen tiedon hyödyntämisestä

ProCom: Aamu kattojen yllä. Käytännön esimerkkejä ulkoisen tiedon hyödyntämisestä ProCom: Aamu kattojen yllä Käytännön esimerkkejä ulkoisen tiedon hyödyntämisestä Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Juha-Pekka Ropo Key Account Manager 3.12.2015 Meltwater lyhyesti Oslo Founded

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Kansainvälinen risteily

Kansainvälinen risteily Kansainvälinen risteily Kestää vähintään 60 tuntia ja on vapaa-ajan matkustusta tarkoittava merimatka Risteilyaluksella on vain matkustajia, lipun hinnassa majoitus ja kaikki ateriat Risteilyaluksella

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Santen Santen Eurooppa Silmälääkemarkkinat Santenin tuotteet Euroopassa Santen Tutkimus & tuotekehitys Santen tuotanto 1 Jyrki Liljeroos, President, Santen

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla VERA-seminaari Oulussa 20.2.2002 Lasse Öhman, Lennart Söderström StreamServe Businesskommunikointi on arkipäivän liiketoimintaan liittyvät asiakirjat kuten laskut,

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Julkaisufoorumin kuulumiset

Julkaisufoorumin kuulumiset Julkaisufoorumin kuulumiset Suunnittelija Janne Pölönen, TSV Julkaisutiedonkeruuseminaari Saimaan ammattikorkeakoulu 29.8.2016 Julkaisufoorumin kuulumiset Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous 8.6.2016

Lisätiedot

Market Report / July 2010

Market Report / July 2010 Market Report / July 21 Significant growth in nights in July Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 18.2% in July, compared with the year before. Nights increased among both domestic

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi Sähköinen ylioppilastutkinto Kokeen vaiheet Arkkitehtuurin päälinjat Koetilan sähkö- ja tietotekniset järjestelyt Aikataulu Mitä minun nyt pitää tehdä? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Kokeen vaiheet Kysymysten

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Lokakuu 214 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Yöpymiset lokakuussa 2 % miinuksella Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) vähenivät lokakuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet

Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet Pilottimuseoiden tapaaminen Leena Furu 14.11.2013 Luetteloinnin kehittäminen Luettelointityöryhmä 16 museoammattilaista ympäri Suomen Päätavoite:

Lisätiedot

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä.

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä. v1 081213 DTEK 1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka [Jnix näyttökoe Tärkeää Naytt«ikokee(ssa/n) o saa hakea ohjeita Internetistä. o ei saa käyttää kurssimateriaaleja. o ei saa käyttää kirjallisia

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot