PC-KflVTIflJfl 8 MARRAS-JOULUKUU. Paatoimittaja: Kari Kiravuo Puh. toihin kotiin PC-KAYTTAJAT r.y, PL HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-KflVTIflJfl 8 MARRAS-JOULUKUU. Paatoimittaja: Kari Kiravuo Puh. toihin 152 4787 kotiin 67 67 73. PC-KAYTTAJAT r.y, PL 494 00101 HELSINKI"

Transkriptio

1 PC-KflVTIflJfl 8 84 MARRAS-JOULUKUU Paatoimittaja: Kari Kiravuo Puh. toihin kotiin PC-KAYTTAJAT r.y, PL HELSINKI

2 PC-KfiYTT&Jfi S i M u 2 8/1984 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Sihteeri: Taloudenhoi taja: Sakari Ikonen Kari Kirauuo Paula Mi inalainen Osmo Jauri Puh Puh Puh Puh In-fo-tyoryhma Puheenjohtaja: Paula Miinalainsn, PM-Data Qy, puh Kayttojarjestelmat, kielet ja tietok'annat-tytiryhma Puheergohtaja: Martti Laiho, Oy Porasto Ab, puh Integrointi tybryhma Puheenjohtaja: MarttiPitkanen, APL-comp Ky, puh TyiJvalineohjelmatyoryhma Puheenjohtaja: PaavoVoltti, Tietojenkasittelyneuvonta Oy, puh 523 Qpetusohjelmatyoryhma Puheenjohtaja: Tuija Matikka, puh Tiedotustybryhma Puheenjohtaja: Kari Kiravuo, Oy Yleisradio Ab, puh ILMESTYMIWE: M.- Lehti ilmestyy talvikuukausina kuukausittain. Julkaistawiks-i tarkoitetut kirjoitukset on K'irjoitettava A4-kokoiselle paperille koneella ja vain yhdelle puolelle paperia siten, etta teksti uoidaan sellaisenaan monistaa. Lehteen tarkoitettu materiaali on toimitettava iimestymi&ta edeltawan kuukauden loppuun mennessa paatoimittajan Kanssa sovittauaan paikkaan. Kaikki kirjoitukset on varus-tettava kirjoi ttajan nimella ja osoitteella tai puhel innumerolla, josta kirjoittajan voi tavoittaa. Nimimerk'in kaytto on sallittua, mutta toimi tukselle on ilraoi tettava oikea nirni. Mukaan Intetty yarisivu,. (n. A4-kokoinen ): 500 mk Koko sivu, mustawalkoinen, monistettu (280 mm x 18C ram): 400 mk Puol i siuua (140 ram x 180 mm): 250 mk Neljannessivu ( 0 mm x 90 mm)! 160 mk 1/8 siuu ( 35 mm x 90 mm): 100 mk Fankkiyhteys: KOP-Kaivokatu JTASE M M AKSLJT VLJODE KSI 1 *? : Perusjasen mk Huu jasen 45 mk Opiskelijajasen 45 mk ; Tietotekni ikan 1 i i tto hoitaa jistnmaksuperinnan) Perusjasenena maksamas-i summa menee sen Tietotekni ikan i i ton jasenyhdistyksen hywaksi,..ionk*..iasenena haluat ensisijaisesti olla. Taman jasenyytesi perusteella lasketaan yhdistyksesi tiittokokousedustus. Muu jasen kuuluu useaan Hi ton jasenyhdistykseen, mutta wain yhteen perusjasenena. Naihin muihin jasenyhdistyksiin han maksaa "'muun jasenen' maksun. Tata jasenyytta ei huomioida 1 i ittokokousedustusta iaskettaes-sa. Liiton jasenetuihin kuuluu Tietotekni fkka-lehti, ATK-vuosik;r.ia seks rauiu jisi.. 1 i i tt>mi&! akkei ta saa yhdi&tyksen sihteerilta seka Tietotekni ikan Hitosta, Mik'onkatu Huista PC-kayttajien. yhdist/skoodi 19. i. Jaseneksi A, puh ,

3 PC-KAYTTAJA SIVU 3 8/1984 VUODEN PAATTYESSA on tapana muistella menneita ja tahyilla tulevia. Yhdistykseemme sovellettuna muistelun pituus on noin puolitoista vuotta. Ensimmainen puolivuotiskausi kului yhdistysta kaynnistellessa. Kalenterivuosi 1984 on jo merkinnyt taytta toimintaa. Jasenmmara on jatkuvasti kasvanut. Marraskuun alussa se oli 0. Kun muistetaan, etta viimeksi muodostuneeseen opetusohjelmatybryhmaan on ilmoittautunut lahes 50 jasenta, joista vain viisi oli ilmoittautumishetkella yhdistyksen jasenia, on odotettavissa kohtalaista kasvua jalleen ensi vuoden alussa. Erailla alueilla on toiminta-aktiivisuus pysynyt jatkuvasti hyvana tai kasvanut, joillakin taas laskenut alkuinnostuksen laannuttua. Tallaistahan osattiin odottaakin. Toimintaa kehitettaessa on tietenkin pyrittava loytamaan jasenkuntaa kiinnostavia aiheita. On kuitenkin muistettava, etta yhdistyksen hallitus jaksaa tehda tyota vain, jos se saa riittavan tuen jasenkunnalta. Miksipa se muuten viitsisi. Seuratkaamme siis yhdistyksemme toimintaa ja jos se miellyttaa, niin ottakaamme osaa tapahtumiin. Ellei taas toiminta miellyta, on sita mahdollisuus muuttaa ottamalla osaa tapahtumiin. Jasenkyselyyn tuli jasenmaaraan nahden kohtuuttoman vaha'n vastauksia, vain 2 kpl. Saadut vastaukset antoivat kuitenkin riittavasti suuntaviivoja tulevaisuutta varten. Vastauksissa ei esiintynyt kritiikkia juuri lainkaan. Siita paatellen ovat jasenet toimintaan kohtuullisen tyytyvaisia. Mutta tulkaapa itse paikalle sanomaan se a'aneen. Ensi vuonna on toiminnan vakiinnuttamisen aika. Silloin on jarjestettava mm. tiedotus tulevista tapahtumista nykyista selkeammaksi. Muutamia uusia toimintaideoitakin on mielessa. Valitettavasti aika ei kuitenkaan riita kaikkeen yhta aikaa. Mutta ja'tetaanpa ne murheet ensi vuoteen. Nyt toivotamme kaikille oikein hyvaa ja rauhallista joulua 1984 seka menestyksellista vuotta Kari Kiravuo SISALTO: Kansi 1 Mainos 9 Yhdistys ja lehti 2 Jasenkyselyn tuloksia Paakirjoitus ja sisalto... 3 Tietotekniikan liitto Kirja-arv., nimityksia... 4 Messukalenteri 13 Tapahtumia 5 Messumatkoja 16 DG One-mikron arviointi, 6 Tuoteuutisia 18 KANSI: HYVAA JOULUA KAIKILLE LUKIJOILLE! Huomaa myos, etta yhdistyksen postiosoite on muuttunut.

4 PC-KAYTTAJA SIVU 4 8/1984 MIKROVUOSIKIRJA -85 Joulukirjamarkkinoille on syntynyt uusi tulokas nimelta Mikrovuosikirja. Toimittajina ovat kaverukset nimiltansa Pekka Honkanen ja Juha Kuuselo. Molemmilla on tukeva tausta tietotekniikan kehittamisessa. Kirjaa on tarkoitus julkaista vuosittain hakuteoksena mikrolaitteista ja kaytbsta. Teos esittelee suuren joukon seka yritys- etta kotikayttbbn tarkoitettuja mikrotietokoneita. Naista on kerrottu tekniset ominaisuudet ja hinnat. Kustakin laitteesta on mybs valokuva, mika lisaa oleellisesti havainnollisuutta. Luettelona on kerrottu toimittajien tiedossa olevat mikrotietokoneita kasittelevat kotimaiset ja tarkeimmat ulkomaiset lehdet. Mikrokerhot ja -yhdistykset loytyvat myoskin luettelona ja lyhyella kuvauksella varustettuna. PC-kayttajien kohdalla on tehty raskas virhe kertomalla, etta olemme ensisijaisesti IBM PC-ryhma ja keskittyneet vain MS-D05:iin. Nainhan ei tietysti ole. Yhdistys tarkastelee mikrojen kayttba riippumatta laitemerkista tai ohjelmistosta. MS-DOS on tietysti ajankohtaisesti ollut tybryhman kasittelyssa. Kirjan muissa jutuissa eri kirjoittajat kertovat mikrojen ohjelmistoista, koulutuksesta ja ka'yttbkokemuksista. Ihan passeli teos tama on hakemistona ja yhteenvetona. (Sakari Ikonen) N I M I T Y K S I A APLCOMP KY:n myyntipaallikoksi on nimitetty Osmo Merila vastuualueenaan jalleenmyynnin tuki ja kokonaisratkaisujen markkinointi. on nimitetty Anna-Mai la Rautala vastuualueenaan talous- ja mainos- Sihteeriksi asiat. APL-suunnittelijana toimii Jari Ja'ntti vastuualueenaan valmisohjelmien kehittaminen. Yhtion toimitusjohtaja on Martti Pitkanen. APLCOMP KY tuo maahan APL*PLUS-varusohjelmia ja tekee APL-kielisia valmisohjelmia seka markkinoi PC- ja UNIX-ympa'ristobn kokonaisratkaisuja.

5 PC-KAYTTAJA SIVU 5 8/1984 MIKRORISTEILY TUKHOLMAAN??? Eraat janoavat (tietoa?) henkilot ovat kyselleet: Niin miksi, Oi miksi ei PC-kayttajat -yhdistys tee sellaista risteilya Tukholmaan, jossa samalla pidettaisiin luentoja mikrojen kaytosta, kokemuksista ja saisi olla sellaisia laite- ja ohjelmistodemoja, joissa itsekin paasisi kunnolla asiantuntevan opastuksen avulla kokeilemaan. Ajoitus olisi helmi-maaliskuussa perjantaina klo la'hto, lauantai Tukholmassa ja sunnuntaina aamulla klo 9.00 takaisin Helsingissa. Hintaa moiselle kertyy (vain kiinteat kulut huomioiden) hyttivaihtoehdosta riippuen noin 600 mk/hlo. Sina, joka olet alustavasti tulossa mukaan, soita Ikosen Sakarille puh tai puhelinvastaajaan (toimii kaikkina paivina koko vuorokauden) joulukuun aikana. Edellisessa PC-kayttajassa ilmoitettu ekskursio, jonka piti olla klo 14, peruuntui. Data General nimittain alkoi soitella muutamaa paivaa ennen tata suunniteltua laite-esittelya, etta koska ilmoittautuneita oli vain 8, ei tilaisuutta kannata jarjestaa. DG lupasi jarjestaa erillisen esittelyn potentiaalisille ostajille.

6 PC-KAYTTAJA SIVU 6 8/1984 Sakari Ikonen SALKKUMIKRO DATA GENERAL ONE Data General tarjosi minulle mahdollisuuden kokeilla uutta salkkumikroansa. Laitteita on Suomessa tassa vaiheessa vain esittelykaytbssa. Skandinaavinen nappaimistb ja ta'ten varsinainen myyntiversio tulee tammikuun lopussa Lahtbkohtana tarkastelussa olen ensisijaisesti pitanyt tilannetta, jossa yrityksen varsinaisella laitteistolla on laadittu jarjestelmia, joita hybdynnetaan sellaisenaan salkkukoneessa. Ainakin nykyisessa muodossaan na'en salkkumikrojen roolin yrityksissa parhaimmillaan nimenomaan taydentavana laitteena. Vaikutelma Vaikka laite on salkkukone, soveltuu se jopa yllattavan hyvin "varsinaiseksi" mikroksi pienimuotoisiin kayttbtilanteisiin, jos kannettavuus on mybs tarkea. Tosin nappaimisto ei ole aivan pbytamallien veroinen. Yleisesti taytyy taas todeta auton ostajan ongelma, kun han haluaa hyvan ja halvan. Tarvitaan siis kaksi autoa. Pbytamikrolla ja salkkumallilla on edelleen selvat kaytettavyyteen liittyvat eronsa, vaikka ominaisuudet alkavat DG ONE:n kohdalla olla lahella. Paaasiallisia sovellusalueita laitteella voisivat olla konsultointi, koulutus ja esittelyt. Asiakaskayntien yhteydessa kone sopii hyvin laskennallisten mallien esittamiseen. Koko js ohjelmisto mahdollistavat myos matkakaytb'n laskentojen, muistioiden ja kortistojen osalta. Tiedonsiirtoyhteyden avulla voi saada tietoja keskuskoneelta TTY-linjakuriin perustuvan ohjelman avulla. Yhteerisopivuus useimpien yritysten muuhun tietojenkasittely-ymparistb'bn vaikuttaa hyvalta. Ohjelmisto on yleisesti mikroissa Kaytetty: Multiplan, Wordstar, K- mies, 1-2-3, Symphony ym. IBM PC-ohjelmat. IBM PC ja MikroMikko-2 pystyvat lukemaan ja kirjoittamaan IBM-diskette ja', jota formaattia DG ONE kayttaa. Tama mahdollistaa tietojen ja valmiiden laskentamallien siirron mikrotyypilta toiselle myos levykkeella. Kokeilussa laadin DG:lla komentotiedoston ohjelmien kaynnistamiseksi seka Multiplan-mallin. Nama toimivat sellaisenaan MikroMikko-2:n levykeasemasta ajettuina. Vastaavalla tavalla toimivat MM2:ssa laaditut mallit DG:ssa. Diskettisiirron lisaksi on mahdollista linjasiirto. Kyseinen salkkumikro on ensimmainen taman sarjan laite, jonka voin kayttbominaisuuksiltaan tunnustaa kelvolliseksi salkkukoneeksi. Mikro mahtuu normaaliin 10 cm:n salkkuun (paksuus 8 cm, pituus 36 cm ja leveys 30 cm).

7 PC-KAYTTAJA SIVU 8/1984 Naytbssa on 25 rivia, joiden pituus on 80 merkkia eli sama kuin pbytamalleissa. Tarkkaa painoa en tieda, mutta on kuitenkin siedettava. Ohjelmisto on ammattikayttb'on soveltuva. Muistikoko voidaan kasvattaa 512 Kbriin. Kilpailevien salkkukoneiden puutteina ovat olleet ohjelmiston vaatimattomuus, yhteensopivuus ja naytbn riittamatbn koko (yleensa 8 rivia). TEKNIIKKA Ohjelmisto Kayttbjarjestelma on MS-DOS. lama mahdollistaa yhteensopivuuden useisiin mikromerkkeihin. DG ONE:ssa on tarkeimmat ohjelmistot laskentaa, tekstinkasittelya ja kortistointia varten. Seuraavassa olen tarkastellut ominaisuuksia, jotka ovat oman tyb'ymparistoni kannalta mielenkiintoisia. Multiplan on kayttamassani demoversiossa numeroltaan 1.04, joka on jo vanha. Ainakin MikroMikko-2:lla on versio Mittasin suorituskyvyn eroja Multiplan-mallilla, jota olen hyvalla menestyksella kayttanyt useita eri koneita vertaillessa aiemminkin. Mallissa on tavanomaisessa tyoskentelyssa usein esiintyvia kaavaominaisuuksia, jotka rasittavat koneen sisaista laskentakykya ja tietoliikennetta seka kuvaruudun kasittelya. Erot muodostuivat seuraavasti: Mallin koko: 50*10 61*10 100*20 165*20 Tila Aika Tila Aika Tila Aika Tila Aika MM1 DG ONE MM Taulukossa "tila" tarkoittaa muistissa vapaana olevaa tilaa mallin vaatiman varauksen jalkeen. Tassa tapauksessa DG:n ja MM2:n valilla ei erolla ole merkitysta, silla kokeiltavana olleessa laitteessa oli 256 Kb:n muisti ja MM2:ssa on 512 Kb. MikroMikko-1:n tila ja suoritusaika ovat luonteenomaisia 8-bittiselle. DG ONE:n suoritusaika on sama kuin aiemmin mittaamani IBM PC:n aika. Kaytettavyyden kannalta mitatut suureet tarkoittavat, etta DG on riittavan nopea ja suurikapasiteettinen esittelykayttbbn esimerkiksi konsultointi- tai myyntitehtavissa. K-mies on toiminnoiltaan sama kuin MikroMikossa tai IBM PC:ssa. Samat tiedostot ja ohjaustiedot sopivat sellaisenaan.

8 PC-KAYTTAJA SIVU 8 8/1984 DG:ssa on ohjelmistoille erilliset Naita voi kayttaa myos opetukseen. Tietoliikennetta varten on TTY-emulaattori. esittelyohjelmat. Koneessa on muistio- ja kalenteriohjelmat. Nailla ei liene suurta tuottavuusmerkitysta, joskin ovat muuten kayttb'kelpoisia. Laite Kokeiltavana olleessa koneessa oli Tama on laajennettavissa 512 Kb:iin. muistia 256 Kb. Hinta 256 Kb:n muistilla on noin mk ja 512 Kb:n muistilla noin mk + LVV. Naissa hinnoissa on mukana kaksi HP-tyyppista 20 Kb:n levykeasemaa. Lisadiskettiasema maksaa mk + LVV. Muistilaitteina on kaksi sisaanrakennettua HP-tyyppista levykeasemaa, joiden kapasiteetti on 20 Kb/levyke. Lisalaitteena saa ulkoisen IBM-formaattia tunnistavan diskettiaseman kapasiteetiltaan 20 Kb. Muina lisalaitteina ovat laturi ja verkkovirran nin, jotka sisaltyvat em. hintaan. muun- Konetta voi kayttaa ilman verkkovirtaa sisaisen akun voimalla kasikirjan mukaan noin 10 kayttotunnin ajan. Akkujen teho ei heikentynyt havaittavasti niiden yhteensa neljan paivan aikana, jolloin laite oli kokeiltavana. Kuvaruutu perustuu nestekidetekniikkaan. Riveja on 25 ja merkkeja rivilla 80 eli on standardimittainen. Etuna kyseisella tekniikalla on ruudun lituskaisuus ja keveys. Oman valolahteen puuttuessa haittana on himmeys. Luettavuus edellyttaa riittavan ja kuvaruudulle kohdistuvan valon saantia. Kuvaruututulostus on hitaampi kuin CRT-putkella, mutta on kuitenkin riittavan nopeaa. Ruudun himmeytta ei ole jarkevaa intoutua suuresti moittimaan puutteistaan huolimatta. Vaihtoehtojahan ei nykyisella teknologialla ole tarjottavana. Sama koskee nappaimistb'a. Kannettavuusominaisuudet aiheuttavat menetyksia ominaisuuksissa, jotka poytamalleissa ovat hyvia.

9 NAI1A HALLINNON \#VLMISOHJELMIA ET JUURIMUUALIA SAA APLcomp Ky on nykyaikaiseen integroituvaan APL-kieleen ja silla suunniteltuihin laadukkaisiin valmistusohjelmiin erikoistunut yritys. Lainarekisterin avulla yrityksen lainakortiston hoito ja lainakannan analysointi on vaivatonta ja helppoa. Hinta mk Ohjelmisto mahdollistaa valuuttapositioiden vaivattoman ja monipuolisen kasittelyn. Pakettiin sisaltyy taydellinen termiini- ja lainarekisteri. Hinta mk COMP-Valuuttakori-ohjelmistolla yritys voi itse laskea ja testata erilaisia valuuttakoreja. Hinta mk Ohjelmisto analysoi oman yrityksen, asiakkaiden, kilpailijoiden tai paamiesten tulostiedot seka laskee kehityskertoimien perusteella tulevien vuosien rahoitustarpeen ja verot. Hinta mk Yritys, joka takaa asiakkaan ostoja, pystyy ta'ma'n paketin avulla valvomaan ja tilastoimaan takausvastuunsa vaivattomasti. Hinta mk Ohjelmiston avulla voidaan tutkia, suunnitella ja valvoa projektia sen eri vaiheissa. Sen avulla voidaan mm. tulostaa projektin aikataulu viivadiagrammina kalenteriajassa ja paljastaa projektin kannalta kriittiset tehtavat. Hinta mk Markkinatutkimustietoihin voidaan yhdistaa kuntatason tilastotietoja ja tulostaa ko. tietoihin perustuvia kokonaismarkkinatietoja, tuoreutettuja tilastoja ym. Kuntatiedot, organisaatiomaarittelyt jne. voidaan yllapitaa syottamalla ne PC:hen suoraan tai lukemalla ne Control Datan palvelukeskuksesta puhelinlinjaa pitkin. Hinta mk TOIMITAMME MYOS VARUSOHJELMIA SEKA LAITTEISTOJA YHDESTA TYOPISTEESTA KESKISUUREN YRITYKSEN LAITEKOKONAISUUKSIIN. Alaportti 1 D ESPOO 21

10 PC-KAYTTAJA SIVU 10 8/1984 JASENKYSELYN TARKISTAMATTOMIA TULOKSIA: Kyselylomakkeita lahetetty: 0 kpl Vastanneita: 2 kpl eli 38,6%. Naista 1 oli kayttanyt mikroja yli 2 vuotta ja 24 vahintaan vuoden. ATK:n parissa oli 16 vastaajaa toiminut yli vuotta ja 22 yli 3 vuotta. Valitettavasti otos on kovin pieni. Tuloksia ei juuri kannata tilastollisesti kasitella. Kun kuitenkin vastanneista valtaosa on alan ammattilaisia, saattaa vastausten luettelomaisestakin esittamisesta olla hyotya varsinkin sellaisille, jotka ovat vasta perehtymassa alaan. Aika harvoilla oli kotona mikroja. Lisaksi vastaukset olivat talta osin melko hajanaisia, joten jatettakoon tassa vaiheessa kotikoneet kasittelematta. Seuraavia merkkeja kuitenkin mainittiin: - Canon - Superbrain - Kaypro 4 - Apple 11+ (2 kpl) - Sega - VIC 20 - Spectrum - Commodore 64 (4 kpl) - NEC - Sanyo BBC Toissa sen sijaan lahes kaikki vastaajat kayttivat mikroja hyvakseen. Merkkeja olivat: - IBM PC/XT (9 kpl) - IBM PC (2 kpl) - Apple II+/e (5 kpl) - Apple III (3 kpl) - Columbia (2 kpl) - Ericsson PC (2 kpl) - Rank Xerox 820-II(2kpl) -- Mikromikko 2 - Commodore 64 - Sord M23 - Triumph Adler - Kaypro 10 - Kaypro 4 - Miniframe - Canon AS CDC Televideo TPC I - Osborne 1 - Olivetti M24 - Olivetti M20 - Dava Step One - Corona Kaytettyja diskettimerkkeja oli myos runsaasti. Tassa on erityisesti korostettava, etta vastaukset eivat valttamatta anna mitaan kuvaa diskettien keskinaisesta paremmuudesta. Eihan kyselyssa edes tiedusteltu diskettien valintaperusteita tai kayttokokemuksia. - 3M/Scotch ( mainintaa) - Memorex (2 mainintaa) - Fuji - Datalife (6 ) - Maxell - Dysan - Wabash (4 ) - Flexette IBM - BASF (4 ) - Nashua Ohjelmointiin kaytettyja ohjelmia: - Assembler - APL - Pascal - K-mies - Infostar - Omia ohjelmia - C Tekstinkasittelyyn kaytettyja ohjelmia: - WordStar (6 main.) - Word Perfect (5 main.) - Perfect Writer (3 main.) - Symphony (2 main.) - Applewriter (2 main.) - Visi- - Oliword - Word 125 Taulukkolaskentaan kaytettiin: - Lotus (6 main.) - Symphony (2 main.) - Perfect Calc (2 main.) - Calcstar (2 main.) - Visicalc (2 main.) - Mulitiplan - Micro Modeliser - Cenobrain Tieddstohallintaan kaytetyiksi ohjelmiksi mainittiin: - K-mies (6 main.) - dbase II (2 main.) - Infostar - FOS - PFS File - Btrieve - Omatekoisia Lisaksi kysyttiin opiskeluun, pelaamiseen, tutkimukseen tai muihin sovelluksiin kaytettyja ohjelmia. Naihin kohtiin tuli vain muutama vastaus, eika niilla ollut mitaan yhteista keskenaan.

11 PC-KAYTTAJA SIVU 11 8/1984 Printterien suhteen sen sijaan oltiin melko yksimielisia: - N. 50% Epsonin eri malleja - N. 20% Facit A512:ia - N. 20% Brotherin eri malleja - N. 10% muita Kiinnostusta tyoryhmien toimintaan esiintyi rtmsaasti. Tassa on laskettu niiden vastausten lukumaara, joissa oli ko. ryhma'n kohdalla vahintaan arvosana 8. - Inforyhma 11 - Kayttojarj.ryhma 14 - Integrointiryhma 15 - Tyovalineohjelmaryhma 11 - Opetusohjelmaryhma 4 - Tiedotusryhma 4 - Elektroninen postilaat. 12 Postilokero-ohjelmiin oli paljon kiinnostusta, mutta toistaiseksi melko va'ha'n kokemusta. Viela sivun lopussa tiedusteltaessa rastittiin: - Olen kiinnostunut 18 - Olen modeemin kayttaja - Omaan kokemusta asiasta 4 Pari ihmista puuhaili jossakin yksityisessa verkossa. Tyovalineryhman kohdalla kysyttiin ohjelmia, joita haluttaisiin ryhma'n kasittelevan. Vastauksiakin tuli: - Symphony (3 mainintaa) - IBM Assistent - Framework (2 mainintaa) - Planstar - Focus - Database - Tekstinkasittely yleensa - R:Base 4000/6000 Seuraavaksi kysyttiin toivottuja kokousajankohtia. Ta'lta na'ytti: - Kerran kuukaudessa 21 - Kaksi kertaa kuukaudessa 5 - Useammin 0 - Tyoaikana - Arki-iltaisin - Viikonloppuisin Maanantaisin - Tiistaisin - Keskiviikkoxsin - Torstaisin - Aamupaivisin - Klo Klo 16 jalkeen Viela kyseltiin henkilbita, jotka olisivat valmiita kertomaan omasta erikoisalastaan. Tahan kohtaan saatiin 4-5 vastausta, jotka hyodynnetaan aikanaan. Viimeisena varsinaisena kysymyksena pyydettiin ehdotuksia, haukkuja tai kehuja. Tahan kohtaan tuli myoskin viitisen vastausta. Naista yksi oli selva kiitos, toinen oli moite ja loput olivat erilaisia toimintaehdotuksia. Mitaan kasautumaa ei ehdotuksissakaan ollut jonkin maaratyn toiminnan puolesta. Eraaseen lausumaan kiinnitin kuitenkin huomiota. Muuan vastaaja ilmoitti, etta PC-kayttajia lienee myos paakaupungin ulkopuolella. Taytyy myontaa, etta meillekin on silloin talloin tullut hienokseltaan samansuuntaisia epailyksia mieleen... Nyt pitaisi vain keksia keino, milla yhteistyo naiden henkiloiden kanssa saataisiin parhaiten kayntiin. Eipa sita tietysti valita lahtea kauempaa johonkin tyoryhman kokoukseen. Toisaalta, koko tyoryhman siirtaminen kauas ei oikein sovi yhdistyksen budjettiin, ja harvalla olisi siihenkaan oikein aikaa. Ehdottakaapa jotakin. Kiitos vastauksista ja kiitos selvista ja hyodyllisista henkilotiedoista. Kari Kiravuo

12 PC-KAYTTAJA SIVU 12 8/ /2 TIETOTEKNIIKAN LIITTO LAHIVUOSiEN T01MINTALINJAT Tietotekni ikan liitt.o ry: n yhteisossa on viimeisen vuoden kuiuessa tapahtunut merkittavia organisaatio miiiit oksi a. Uuden iiiton perustaminen vuonna IQ83 Tietqjenkasittely1iiton rinnalle aloitti naiden muutosten sarjan. Viimeisena vaiheena y1imaaraisen 1 i i t tokokouksen paatbksen mukaisesti taman Tietotekni i kka-iehden ju1kaisuoikeudet siirrettiin aikaen Tietoviikko Ky:lie. Liittoyhteison organisaation uudistamisen tavoitteena on ollut laajentuneen toiminnan selkeyttaminet seka jarjestol1isten etta li i ketaloude i listen toimintojen osalta. Lisaksi on oliut nahtavissa tarve vaikuttaa yhteiskunnassa seka toimia entista voimakkaammin alan keskusjarjestona. Organisaatiomuutoksen perusperiaatteena on samalla alusta pitaei ollut korostaa 1iittoyhteison jarjestol1ista Lnonnetta. Talloin jarjestotoirainta nahdaan yhteison ensjsijaisena toimintana ja liiketoiminta tata tukevana toimintana, jonka tehtav3na on taata jarjestotoirtinnalle taloude11iset edellytykset ja toteuttaa 1iittoyhteison toiminta-ajatusta. Naista 1ahtokohdista on organisaation uudistamisess. paadytty siihen, etta jarjestbtoiminta tapahtuu Tietotekniikan liitto ry:n puitteissa. Nykyisten jasentoimintojen lisaksi keskeisen sijan saa yhteis kunnassa tapahtuva vaikuttaminen Iiiton yleisten paamaarien saavuttamiseksi. Vastaavasti yhteison I iiketoiminta keskitetaan jutkaisutoiminnan ja koulutuksen kaytannon toteutuksen osalta Suomen ATK-Kustannus Oy:lle. Lehtitoiminnan osalta kavi organisaation kehittamisen yhteydessa itmeiseksi, etta Iiiton jasenlehden, Tietotekniikka-Iehden, myonteinen jatkokehitys voidaan turvata parhaalla tavalla yhteistysssa laajemman aimnat t i leht iyksikbn kanssa. Luonno lista oli talloin kaynnistaa yhteistyoneuvottelut Ins i ndbr i lehde t Oy : n kanssa, koska Tietov i i kko- lehfl juikaiseminen tapahtui jo yhteistyossa edellamainii organisaation kanssa. Yhteistyoneuvotteluissa paadyttiin siihen, etta Tietotekniikka-lehti siirretaan Tietoviikko Ky:n toteuttettavaksi tavoitteena turvata Tietotekniikan Iiiton jasenlehden ammati11inen taso ja jatkuvuus seka kehittaa lehtea tietotekniikan yleis- ja ammatillisia kysymyksia kasittelevaksi johtavaksi julkaisuksi. Uskon, etta toteutetut organisaation kohittamistoimenpiteet selkeytt.avat toimintaa 1 i i ttoyhteison piirissa Iiiton yleisten paamaarien saavuttamiseksi.. I a a k k o C a s t r e n

13 PC-KAYTTAJA SIVU 13 8/1984 INTERNATIONAL FEDERATION IOR INFORMATION PROCESSING Dale EVENT Organ i zed bv 1985 January ' \ -11 Working Conference on "Database Semantics CDS-1)" Working Conference on "Ship Office Automation" IFIP WC 2.(> IFIP WG 5.d llassel t, Bel gi nm Col. tenburg, Sweden i,t Quarter Working Conference on "Office Systems' IFIP TC 8/1 iimish Inl. 1'roc. Assor. Fin land March 4-5 The First International Conference on "Data Communications in the ISDN Era" IFIP TC (,/ PA Tel Aviv, Israel i. 14 2? IFAC/IFORS/IFIP International Workshop on "Artificial Intelligence in Economics and Management" IFIP 25th Anniversary Symposium Open Conference on "Parallel Computing Techniques - CONPAR 85" 11 AfVIFORS/lFIP IFIP IFIP 1C 10/1. \. Neunrinn Comp. Sor. /nrich, Switzerland Munich, F.R.G. Hungary April Working Conference on "Theoretical and Formal Aspects of. Information Systems - TFAIS 85" IFIP WG «. 1 Barcelona, Spain th T.MF.KO World Congress - "New Measurement Technology to Serve Mankind - 1MEKO '85" TMEKO Prague, C.S.S.R. April Workshop on "Technology Independent Design Rules" IFIP WG 10.5 France? May Working Conference on "Nursing and Computers" Conference "TEI.F.MATICA 85" Working Conference on "Computerized EGG Analysis - Towards Standard! zat ion" IMIA IFIP TC 6/SUCESU IMIA Cal gar y, Canada Rio de Janeiro, Brazil Brussels, Belgium June ' 14 Working Conference on "Human-Computer Communications in Health Care" First International Conference "IMAGE SC1ENCE-85" IMIA Helsinki Univ. of Technology Stockholm, Sweden Otaniemi, Finland (ith International C.onl'-rence on "Software for Discrete Manufacturing - PROLOMAT ] 985" IFIP/1FAC Symposium on "Automation for Safety in Shipping and Offshore Petroleum Operations - ASSOPO '85" Working Conference on "Problem Solving Environments for Scientific Computing" Seminar "CAD/CAM" Working Conference on "Pattern Recognition in Practice 11" IFIP WG 5.3/IFAC IFIP WG 5.6/IFAC 1FIP WG 2.5 IFIP WG 5.2/WG 5.3 IMIA Paris, France Trondheim, Norway France Bangalore. Amsterdam, NL 15th International Conference on "Fault Tolerant Computing' IFIP TC 10/IEFE Ann Arbor, Mich., U.S.A. July Woikshop on "Formal Aspects of Computer Science" IFIP WG 10.5 Edinburgh, U.K.

14 PC-KAYTTAJA SIVU 14 8/1984 Date EVENT Organized by Location July/August 29/-2/8 4th World Conference on "Computers in Education - WCCE/85" IFIP TC 3 Norfolk, VA., U.S.A. 31/-2/8 3rd 1FAC Symposium on "CAD in Control and Engineering Systems" IFAC/ IFIP TC 5 co-sponsor Lyngby, Denmark August llth IMACS World Congress - "System Simulation and Scientific Computation" International Conference "VLSI 85" Working Conference on "The Use of Computers in Teaching Mathematics in Developing Countries'" Joint Second Conference on "Advances in Production Management Systems" and Seventh Conference of the International Compcontrol Committee on "Computer Applications in Production Management and Engineering - AMPS-CONPCONTROL 85 th International Symposium on "Computer Hardware Description Languages and their Applications - CHDL-85" IMACS IFIP WG 10.5 IFIP TC 3/ICMI IFIP WG 5./CAEB IFIP TC 10/WG 10.2 Oslo, Norway Tokyo, Japan Yamoussoukro, Ivory Coast Budapest, Hungary Tokyo, Japan? Working Conference on "Specification Languages and Programme Transformation" IFIP TC 2? September a 3rd Conference on "Human Choice and Computers - HCC3" 12th IFIP General Conference on "Systems Modelling and Optimization" Working Conference on "Environments to Support Information Systems Design Methodologies" Working Conference on "Comparative Review of Information Systems Design Methodologies 85: Improving the Practice IFIP TC 9 IFIP TC IFIP WG 8.1 IFIP WG 8.1 Stockholm, Sweden Budapest, Hungary Bretton Woods, U.S.A. Noordwijkerhout, NL Date EVENT Organized by Local, ion September nd IFAC/Il-'lP/IFORS/IEA Conference on "Analysis, Design and Eva luat.ion of Man-Machi tie Svstems" IFAC/ IFIP/ IFORS/lEA Varesa. Italy Fifth International f.onf erence on "Computer Applications in the Auto-nation of Shipyard Operation and Ship Design - ICCAS '85" IFIP WG 5. 6/ IFAC Trieste, Italy 1-20?lh International Conference on "Digital Computer Applications lo Pi ocess Conl ml" Working Conference on "Conputer-Atded Medical Decision Making" Working Conference c;n "Progress in Functional. Analysis by Methods of Medical Informatics" 1FAC/1F1P TC 5 I Ml A IM1A Vienna, Austria Prague, C.S.S.R. Her 1 i n October Working Conference on "The Theory of Design" 1 nterrrat i onal Conference on "Services conveyed by Computer Networks - COMNET '85" Working Conference on "The Computer in the Doctor's Office" IFtP WG T.2 IFIP TC 6 :MIA Tokyo, Japan Budapest, Hungary Hannover, F. R.G. November Conference on "Messaging Systems" IFIP WC 6.5/EMA Washington, D.C.. U.S. A 1985? Working Conference on "The Role of Information Systems and of Health Informatics in the Reconstruction of Health Care Systems" Working Conference on "Command Languages and Related Interfaces in Local and Distributed Environments" Working Conference on "Logic and Programming" IMIA IFIP WG 2. IFIP TC 2/IUM Br indinsi, Italy U.S.S.R. Working Conference on "Changing Requirements for Training and Education in Informatics" IFIP WG 3.4 U.S.A. fnh International Symposium on "Ship Operation Automation - ISSOA '8 r >" IFIP WC 5.6.

15 PC-KAYTTAJA SIVU 15 8/1984 Date EVENT Organized by Location 1986 February? Workshop on "Wafer-Scale Integration" IFIP WG 10.5 Florida! April -11 Working Conference on "Home Computers and Schools" Workshop on "South East Asia Focus" 1F1P TC 3/WG 3.I/ WG 3.5 IFIP WC 10.5 Inlerlaken, Switzerland Singapore? May 5- Conference on "Comparative Review of Information Systems Design Methodologies: Improving the Practice" IFIP WC 8.1 Noordwijkerhout, ML Conference on "Data Communication" CSSA/IF1P TC 6 Johannesburg, S.A. June Working Conference on "Mathematical Modelling in Immunology" IFIP WG.1 5th IFAC/IFORS Conference on "Dynamic Modelling and Control of National Economics" IFAC/IFORS/ IFIP co-sponsor Vienna, Austria Budapest, Hungary July th IFAC/IFIP/IFORS International Conference on "Control in Transportation Systems" 1FAC/IFIP/1FORS Vienna, Austria Workshop on "Architectures for Knowledge Engineering" IFIP WG 10.5 Edinburgh, U.K. Dnte KVI :;r Organ i />jd by August International < t>nf «jr <Mr e on "Computer AripLi rat ions in Production and t.ngi neer ing - CAPE ' 86" IFIP TC.5 Copenhagen, Denmark September WOKID romi'iter r.onc-rfss "IFIP '8(j" Conference "1CCC ' 8<>" IF IP [CCC Dub] Ln, Ireland Munich, F.R.G. 2nd _. 3rd Quarter Working Conference on "Information Systems Assessment' IFIP WG 8.2 Denmark or U.K. October i Working Conference on "Design of Office Information Systems" IFIP TC 8 The Fifth World Congress on "Medical Informatics - MKUINFO '86" [MIA Bill International Conference on "Pattern Recognition - 1CPK" IAPR Pis,!. Italy WashiriBii.il, D.C.. U.S.A. Paris, France 1986 t Working Conference on "Data Modelling and Structure in I lie CAD Process" IFIP WC 5.2 Working Conference on "Formal Description of Programming Concepts II I." 1FTP WC 2.2 Working Conferenco on "Hanging Things on a Micro" IFIP WC 3.3 Regional Conference on ''Microcomputers in Secondary Education" IFIP TC 3 Working Conference on Computers and Professional Continuing Ediicat ion" IFIP WC 3.2 "ASSOPO '80" 1FI.P WG 5.6 U.S.A. Denmark Aust. r.il ia Japan? The Netherlands

16 tuotanto-osasto tiedottaa R. PC-KAYTTAJA SIVU 16 8/1984 HANNOVERIN KEVATMESSUT 1985 MATKA-KALEVA TEKEE YHTEISTYOSSA TIETOTEKNIIKAN LI1TON KAN3SA SEURAAVAT MATKAT: Matkat I) (tiistai - perjantai, 3 paivaa) II) (perjantai - maanantai, 3 paivaa) III) (maanantai - keskiviikko, 2 paivaa' 1 Aikataulut liinnat Kysymyksessa tulee olemaan tilauslennot ja jckaisessa mono aamupaivalla ja paliui iltapaivalla. Aika^aulut vahvi r-tuvnt mybhemmassa ajankohdassa. 3-paivan matkat fim /hlb, jaehissa k.ahden hcneen huopf" :?,p fim 150.-/hlb, yhden hengen huoneen li<?ii/'koko aikp 2-paivan matka fim /hi o, jaetussa kahden hen^.en huoneessn fim /hlo, yhden hengen huoneeii lish/koko aika,!!intoihiri sisaltyy - tilauslento Helsinki - Hannover - Helsinki - 1inja-autokuljetukset Hannoverin lentokentta - kaupungin keskusta - lentokentta - majoitus yksityisperheissa, valitsemassanne huonetyypi i-.sn - aamukahvi paivittain Mi.ntcihin ei sinally - messukorttia M a b k a v a i h t o e h I o 1V jossa lennot ja majoitus Hampurissa ^_±?-^4. l'.'h4 Aikataulu AY 853 Helsinki - Hampuri klo AY 854 Harnpuri - Helsinki klo flinta, fim /hlo, jaetussa k.ahden hengen huoneessa fim 480.-/hlb, yhden hengen huoneen lisa/koko aika Hi.nt.aan sisaltyy - reitti lento Helsinki - Hannover - Helsinki turirtiluokarr.sn - majoitus HOTELLI REICHSHOFisr,a (I-luokka), lahella rautati* asemaa -- aamukahvi paivittain Hintaan ei si sally - messukorttia - junarnatkoja Harnpuri - Hannover - Hampuri jotka ed";;t nkai r-i n maksavat I-luokassa noin fim ja [I-Juoka?3n 1/15.-

17 PC-KAYTTAJA SIVU 15 8/1984 Date EVENT Organized by Location 1986 February Workshop on "Wafer-Scale Integration" IFIP WG 10.5 Florida f. April -11 Working Conference on "Home Computers and Schools" Workshop on "South East Asia Focus" IFIP TC 3/WG 3.1/ WG 3.5 IFIP WG 10.5 Interlaken, Switzerland Singapore? May Conference on "Comparative Review of Information Systems Design Methodologies: Improving the Practice" IFIP WG 8.1 Conference on "Data Communication" CSSA/IF1P TC 6 Noordwijkerhout, NL Johannesburg, S.A. Junp Working Conference on "Mathematical Modelling in Immunology" IFIP WC,.1 5th IFAC/IFOKS Conference on "Dynamic Modelling and Control IFAC/IFORS/ of National Economics" IFIH co-sponsor Vienna, Austria Budapest, Hungary July h IFAC/IFIP/IFORS International Conference on "Control in Transportation Systems" IFAC/IFIP/IFORS Vienna, Austria Workshop on "Architectures for Knowledge Engineering" IFIP WG 10.5 Edinburgh, U.K. Dote August RVI NT International (. on I et i.'ir e on "(rmputer Applications in Production and Engineering -- CAPE '86" IFIP TC -, Copenhagen, Denmark September fH WORI D COMPUTER rongress "IFIP 'HO" Conference "ICCC '80" IFIP [CCC Dubl Lit, Ireland Munich, F.R.G. 2nd _ 3rd Quarter Working Conference on "Information Systems Assessment IFIP WG 8.2 Denmark or 11. K. October Working Conference o;i "Design of Office Information Systems" IFIP TC 8 The Fifth World Congress on "Mediral Informatics - MEDINFO '86" [MIA 8th International Conference on "pattern Recognition - 1CPR" IAPR Pisa. Italy Washing! mi, D.C., U.S.A. Paris, France 1986 Working Conference on "Data Modelling and Structure in I he TAD Process" IFIP WG 5.2 Working Conference on "Formal Description of Programming Concepts II I" IFIP WC 2.2 Working Conference on "Hanging Things on a Micro" IFIP WG 3.3 Regional Conference on "Microcomputers in Secondary Education" IFIP TC 3 Working Conference on "Computers and Professional Continuing Education" IFIP WG 3.2 "ASSOPO '86" IFIP WG 5.6 Denmark Australi a Japan 9 The Nether lands

18 tuotanto-osasto tiedottaa R PC-KAYTTAJA SIVU 16 8/1984 HANNOVERIN KEVATMESSUT 1985 MATKA-KALEVA TEKEE YHTEISTYOSSA TIETOTEKNI 1KAN LI1TON KANS^A SEURAAVAT MATKAT: Matkat I) II) III) Aikataulut (tiistai perjantai, 3 paivaa) (perjantai - maanantai, 3 paivaa) (maanantai - keskiviikko, 2 paivaa x Kysvmyksessa t.ulee olemaan tilauslennot ja jokaisessa mono aamupaivalla ja paluu iltapaivalla. Aika^aulut vahv.i ~tnvn 1. mybhemmassa a jankohdassa. liinnat 3-paivan matkat fim /Mo, jaetussa kahdon henc;en hi.ionf-! 1 ;r;? fim /hid, yhden hengen huoneen lisa/'koko aika 2-paivan matka fim /Mo, jaetussa kahden henp.en huoneesfrn fim /Mo, yhden hengen huon«en lisri/koko aika,!!i.ntoihiri sisaltyy - tilauslento Helsinki - Hannover - Helsinki - 1 inja-autokul jetukset Hannoverin lentokentta - kaupurisin keskusta - lentokentta - majoitus yksityisperheissa, vaj itsemassanne huonetyypissn - aamukahvi paivittain Mintoihin ei sinally - messukorttia Ma tkavaihtoeh to IV jossa lennot ja majoitus Harnpurissa 'J Aikataulu AY 853 Helsinki - Hampuri klo AY 854 Hampuri - Helsinki klo Hint-i ( fim /Mo, jaetussa kahden hengen fim /Mo, yhden hengen huoneen lisa/koko aika Mini. nan sisaltyy - reittilento Helsinki - Hannover - Helsinki turir,t:.i luokanr;a - majoitus HOTELLI REICHSHOFissa ( I-luokka ), lahella rautatie asemaa -- aamukahvi paivittain fiintaan ei sisal Jy - messukorttia - jimarnatkoja Hampuri - Hannover - Hampuri jotka ed";;1 nkai r; i n maksavat I-luokassa noin fim ja ll-juokassn M r >...

19 PC-KAYTTAJA SIVU 1 8/198A RW NORDDATA 1985 KOOPENHAMINA Matka tilauslento Aikataulu Helsinki - Kb'b'penhamina ilta Kbopenhamina - Helsinki ilta Lentoaikataulu vahvistuu myohemmassa ajankohdassa. Hinta Hintaan sisaltyy Huom! fim /henkilo - vain lento tilauskoneella Helsinki - Kb'b'penhamina - Helsinki Norddata Koopenhamina ja'rjesta'a majoitukset! MUITA MATKOJA VUODELLE 1985 (sitoumuksetta) 1.) 4th WORLD CONFERENCE ON COMPUTERS IN EDUCATION, NORFOLK, VIRGINIA, Matkat viikko, lauantai - lauantai 2) S1COB 85 PARIISI viikkoa keskiviikko - keskiviikko Matkat si'nnuntai -- lauantai tiistai - lauantai perjantai - tiistai sunnuntai - lauantai 3) COMNET 85, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SERVICES AND CONVEYED BY COMPUTER NETWORK BUDAPEST Matka maanantai - perjantai "i SYSTEMS 85, INTERNATIONAL USER-CONGRESS AND INTERNATIONAL TRADE FAIR COMPUTER AND COMMUNICATION, MUNCHEN Matkat maanantai - keskiviikko keskiviikko - perjantai 5) SIMO 85, INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR OFFICE EQUIPMENT AND DATA PROCESSING, MADRID Matkat torstai - maanantai TILAUKSET JA TIEDUSTELUT torstai - torstai MATKATOIMISTO KALEVA OY, Lonnrotinkatu 5, Helsinki 12 Maijaliisa Korhonen tai Anneli Stahlberg puh: suora tai 602 1] keskus

20 PC-KAYTTAJA SIVU 18 8/1984 PC MAILBOX PC MAILBOX on mikrolla toimiva ohjelmisto, joka on tarkoitettu apuvalineeksi QUIK-COMMin kaytta'jille. PC MAILBOX -ohjelmiston avulla voidaan hoitaa MARK lll:n ja mikron valinen viestien siirto taysin automaattisesti, jolloin kayttajan ei tarvitse tuntea MARK III ka'yttojarjestelma'n eika QUIK-COMMin komentoja. Automaattisen viestien vastaanoton ja lahetyksen lisaksi PC MAIL- BOX tarjoaa monia muita kayttflmahdollisuuksia. PC MAILBOXissa on mahdollista mm. yllapitaa henkilokohtaisia arkistoja, jotka voidaan muodostaa esimerkiksi aihepiireittain. Viesteja voidaan heiposti poistaa ja siirtaa arkistosta toiseen. Lahetettavat viestit voidaan kirjoittaa joko PC MAILBOXin omalla tekstinkasittelyohjelmistolla tai jolfain erillisella sanojenkasittelyohjelmistolla. Jalkimmaisessa tapauksessa erikseen kirjoitettu tekstitiedosto liitetaan automaattisesti lahetettavaan sanomaan viestin lahetysvaiheessa. PC MAILBOX toimii tarvittaessa rnyds mulhin keskuslaitteistoihin MARK lll:n lisaksi. TSma on mahdollista siten, etta' PC MAILBOXiin talletetaan ko. keskuslaitteistojen kanssa kavtettavat komennot, jotka PC MAILBOX iahettaa linjalle. Na'in on mahdollista ka'ytta'a' hyvaksi eri viestintajarjestelmista vastaanotettuja sanomia ja tallettaa ne kaikki samaan henkilokohtaiseen arkistoon omalle mikrolle Eras PC MAILBOXin toiminnoista on QUIK-COMM -osoitteiden yllapito. Osoitteet liitetaan viesteihin siten, etts kayttaja valitsee kursorinappainten avulla ruudulla nakyvasta luettelosta oikean osoitteen. Osoitteet talletetaan niille annettujen selvennysten mukaan aakkosjarjestyksessa, jolloin tarvittava osoite I6ytyy heiposti. PC MAILBOX on kaytettavissa IBM PC/XT -laitteistolla tai IBMyhteensopivilla mikroilla kuten mm. Compaq ja Corona. Lisatietoja: Oy Nokia Ab

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Viikko 13 23.3.2015-29.3.2015

Viikko 13 23.3.2015-29.3.2015 Viikko 13 23.3.2015-29.3.2015 Maanantai 23.3. Tiistai 24.3. Keskiviikko 25.3. Torstai 26.3. Perjantai 27.3. Lauantai 28.3. Sunnuntai 29.3. Radio Channels, Luento 08:15 - TS127 Communication signal processing

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Kokous- ja kongressipalvelut

Kokous- ja kongressipalvelut Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Kokous- ja kongressipalvelut Luku3: Kongressitilat HARJOITUSTEHTÄVIÄ 1. Mitä asioita tulisi selvittää kongressipaikkaa valittaessa? 2. Kongressin tilavalinta kriteerinä

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki V / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / May WorldSkills 25 visible in statistics International visitors' nights were clearly up in May. The increase was 8.8% or 11,8 nights compared with the

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Market Report / July 2015

Market Report / July 2015 Market Report / July 2015 Strong growth in overnight stays Overnight stays by visitors to Helsinki were up clearly, some 18% year-on-year, in July. The number of stays, 437,800, was the highest ever recorded

Lisätiedot

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XII / HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Yöpymisten lasku jatkui joulukuussa Matkailu väheni Helsingissä joulukuussa rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 4,6 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Market Report / May 2014

Market Report / May 2014 Market Report / May 214 Growth in overnight stays by domestic visitors Overnight stays increased slightly, some.6%, in Helsinki in May. Stays by foreign visitors were down more than six percent, while

Lisätiedot

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Art-Travel Oy Heikki Artman Heikki Artman 40 vuotta matkailussa mukana Art-Travel Oy 25 vuotta matkailun konsultointia Matkailun kehityksen mittareita:

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XI / 24 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Matkailu laskussa marraskuussa Matkailu väheni Helsingissä marraskuussa 24 rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 3,7 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

11:50 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä T2. 12:00 Lentoliikenne Yhdysvaltoihin, Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen

11:50 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä T2. 12:00 Lentoliikenne Yhdysvaltoihin, Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen Ohjelma: TORSTAI 21.8. 11:50 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä T2 12:00 Lentoliikenne Yhdysvaltoihin, Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen 12:30 Tutustuminen Finnairin uuteen Premium-loungeen

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 211 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset kotimaasta + 5 % marraskuussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.3) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Mikko Kulmala, IT päällikkö & Jouko Poranen, Kehitysjohtaja 3 Step IT Group Oy 22.10.2008 Sisältö 3 Step IT Group

Lisätiedot

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Kuolleiden lukumaara 7.5.2010 H1N1 pandemic 2009 Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Pasi Penttinen, European Centre for Disease Prevention and Control 22 April 2010, Helsinki, Suomi Virallisesti ilmoitetut

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Market Report / August 2011

Market Report / August 2011 Market Report / August 211 Foreigners' nights up, domestic nights down The rise in domestic nights that had continued for a long time came to an end in August, when nights in this category declined by

Lisätiedot

Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit)

Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) DI Jouko Järvi Automation Partners Oy IEC 61508 IEC TC 65 (Industrial Process Measurement and Control), SC 65A (System Aspects) kutsui kokoon

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2011

Markkinaraportti / heinäkuu 2011 Markkinaraportti / heinäkuu 211 Helsingin matkailuvuosi ennätysvauhdissa Myös heinäkuussa päästiin Helsingissä asetettuun yöpymisten kasvutavoitteeseen, joka + 4 % kuukaudessa. Yöpymistilastot osoittivat

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business LOKAKUU 2015 Yöpymiset lokakuussa 8 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (78.100) lisääntyivät lokakuussa edellisvuodesta 8,0 %. Kasvu tuli kokonaan ko maasta (54.300, + 12,9

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu

Markkinaraportti / tammikuu I / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu Iso-Britannian ja Saksan markkinat uuteen ennätykseen Ulkomailta Helsinkiin suuntautuva matkailu kehittyi tammikuussa myönteisesti. Venäläiset

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business SYYSKUU 2015 Yöpymiset syyskuussa 8,5 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.000) lisääntyivät syyskuussa edellisvuodesta 8,5 %. Kasvusta suurin osa tuli ulkomailta (29.100,

Lisätiedot

MAINOSTILA MAINOSTILA MAINOSTILA. Maisema 2011. Luonto 2011 MAINOSTILA. Koko: 300 x 400 mm. + mainostila

MAINOSTILA MAINOSTILA MAINOSTILA. Maisema 2011. Luonto 2011 MAINOSTILA. Koko: 300 x 400 mm. + mainostila Kalenterit 2011 Maisema 2011 Koko: 300 x 400 mm 12 lehteä, kansi + pohjapahvi vaikuttavat maisemakuvat tilaa omille merkinnöille 1022 Luonto 2011 Koko: 232 x 330 mm 12 lehteä, kansi + pohjapahvi raikkaat

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA MAALISKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET 3 % MIINUKSELLA MAALISKUUSSA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.400) vähenivät maaliskuussa edellisvuodesta 2,7 %. Miinus

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Tietoa Hampurin vuosikokouksesta - Ilmoittautumisohjeet ja tietoa matkoista

Tietoa Hampurin vuosikokouksesta - Ilmoittautumisohjeet ja tietoa matkoista Tietoa Hampurin vuosikokouksesta - Ilmoittautumisohjeet ja tietoa matkoista Hampuri kutsuu 96. kansainvälinen vuosikokous järjestetään Hampurissa 5. - 9.7.2013 Ohjelma: Perjantai 5.7. Näyttelyhalli ja

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen asentaminen ja konfigurointi Pe 13.30-16.30

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012 Terveydenhuollon tietotekniikka Seminaari 5.9.2012 Seminaarin ohjelma 13.00-13.30 Terveydenhuollon ohjelmistojen kansalliset laatuvaatimukset Teemupekka Virtanen, STM 13.30-14.00 Lääkinnällisten laitteiden

Lisätiedot

Tammi kesäkuu 2015 January June 2015 Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan - Bednights spent by purpose of visit

Tammi kesäkuu 2015 January June 2015 Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan - Bednights spent by purpose of visit KESÄKUU 2015 Yöpymiset kesäkuussa 4 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (78.500) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta 4,3 %. Kasvu tuli kokonaan ko maasta (45.800, + 10,8

Lisätiedot

Tammi heinäkuu 2015 January July 2015 Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Muu matkan tarkoitus Other purpose

Tammi heinäkuu 2015 January July 2015 Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Muu matkan tarkoitus Other purpose HEINÄKUU 2015 Yöpymiset heinäkuussa 21 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (84.100) lisääntyivät heinäkuussa edellisvuodesta selväs eli 21,1 %. Kasvusta suurin osa tuli ko maasta

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Market report / January 2014

Market report / January 2014 Market report / January 214 Overnight stays up 4% in January Overnight stays in Helsinki increased by 4.1% in January. Stays by overseas visitors were up almost 6%, while the domestic segment grew more

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Joulukuu 213 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Yöpymiset 2 % miinuksella vuonna 213 Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (59.4) vähenivät joulukuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2013

Markkinaraportti / helmikuu 2013 Markkinaraportti / helmikuu 213 Helsingin yöpymiset ulkomailta 2 % plussalla Yöpymisten määrä väheni helmikuussa Helsingissä 5,3 %. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten vähentyessä 11,6 %. Ulkomailta

Lisätiedot

SEMINAARIMATKA ESPANJAAN! 16.5.-20.5.2015

SEMINAARIMATKA ESPANJAAN! 16.5.-20.5.2015 SEMINAARIMATKA ESPANJAAN! 16.5.-20.5.2015 Edullisten tuotantokustannusten hyödyntäminen ja tuet, rantautuminen Espanjaan, Yrityksen osto tai myynti sekä asuntomarkkinat Espanjan Aurinkorannikolle on muutaman

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Takki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nyt se sopii, tai sitten ei. Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010. 3.

Takki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nyt se sopii, tai sitten ei. Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010. 3. Takki Nyt se sopii, tai sitten ei Jussi Vänskä Espotel Oy vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 3. luento: tuote Lisää ot sik k o osoit t am alla Jussi Vänskä OTM kevät 2010 Tuote Mitä tuote voi olla? Tuote

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Market Report / November

Market Report / November XI / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / November Nights continue to rise Swedish, Russian and domestic markets strongest Nights in November showed significant growth in Helsinki, rising 9.6%

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu Yöpymiset ulkomailta + 28 % tammikuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (10.500) lisääntyivät tammikuussa

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015 [Otc list] Seuravaatetilaus 2015 1 viesti OTC Oulu 10. tammikuuta 2015 22.45 Vast. ott.: otc list@kompassi.com Huomio Huomio seuraväki. Lue huolella loppuun saakka, että osaat toimia

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA HUHTIKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET HUHTIKUUSSA 6 % PLUSSALLA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (64.800) lisääntyivät huhtikuussa edellisvuodesta 5,9 %. Kasvu

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives. DM xxxxxx 05-2007 Copyright Tekes

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives. DM xxxxxx 05-2007 Copyright Tekes Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives www.tekes.fi/ubicom Julkiset T&K-rahoitusresurssit Ubicom-alueella EU FP7 ARTEMIS EUREKA ITEA2 Ubicom EAKR OSKEt Suomen Akatemia Yo/tutk.laitos

Lisätiedot

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE Toukokuu, 2013 Pekka Pykäläinen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Application Platform Microsoft HYÖDYNNÄ KAIKKI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TIETO NEW WORLD OF DATA

Lisätiedot

Market Report / February 2014

Market Report / February 2014 Market Report / 214 Domestic overnight stays on the rise in Overnight stays in Helsinki increased somewhat in with a rise of.4% being recorded. Stays by overseas visitors reduced almost 12%, while domestic

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Market Report / July 2010

Market Report / July 2010 Market Report / July 21 Significant growth in nights in July Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 18.2% in July, compared with the year before. Nights increased among both domestic

Lisätiedot

Market Report / January 2006

Market Report / January 2006 I / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / January 26 Sharp growth in foreigners' nights - increase in business travel Several market areas developed favourably in January 26, including nearby

Lisätiedot

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö SPSS-pikaohje Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö SPSS on ohjelmisto tilastollisten aineistojen analysointiin. Hyvinvointiteknologian ATK-luokassa on asennettuna SPSS versio 13.. Huom! Ainakin joissakin

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Statistics 07.02.2011

Statistics 07.02.2011 Statistics.. Tilastot Statistics.... Application status.. Status of the applications.. 6.... Application status.. Status of the applications.. 6.... Total Applications and by Month - Total January Feruary

Lisätiedot

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä MEM-O-MATIC 6800 järjestelmä Ohjeet Windows yhdysohjelmalle / 6800 yhdysohjelman käyttöohje זתתתתת Windows yhdysohjelman asennus tietokoneelle Tee uusi kansio esimerkiksi nimellä MEMO kovalevyllesi. Kopio

Lisätiedot

Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015

Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015 Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015 Vuoden 2015 World Dairy Expo ammattimatka lähestyy. Matkan pituus on kahdeksan päivää. Ohjelman mukaan matkaan sisältyy yhteensä 8 tilavierailu,

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

ProCom: Aamu kattojen yllä. Käytännön esimerkkejä ulkoisen tiedon hyödyntämisestä

ProCom: Aamu kattojen yllä. Käytännön esimerkkejä ulkoisen tiedon hyödyntämisestä ProCom: Aamu kattojen yllä Käytännön esimerkkejä ulkoisen tiedon hyödyntämisestä Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Juha-Pekka Ropo Key Account Manager 3.12.2015 Meltwater lyhyesti Oslo Founded

Lisätiedot

Kansainvälinen risteily

Kansainvälinen risteily Kansainvälinen risteily Kestää vähintään 60 tuntia ja on vapaa-ajan matkustusta tarkoittava merimatka Risteilyaluksella on vain matkustajia, lipun hinnassa majoitus ja kaikki ateriat Risteilyaluksella

Lisätiedot

Itsetuntemusta parhaimmillaan. Energiaa Enneagrammista Espanjassa. 33580!Tampere! www.careone.fi!

Itsetuntemusta parhaimmillaan. Energiaa Enneagrammista Espanjassa. 33580!Tampere! www.careone.fi! Itsetuntemusta parhaimmillaan Energiaa Enneagrammista Espanjassa Care One Oy Karkonmäenkatu15B info@careone.fi 33580Tampere www.careone.fi Itsetuntemusta parhaimmillaan Energiaa Enneagrammista Espanjassa

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Lokakuu 214 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Yöpymiset lokakuussa 2 % miinuksella Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) vähenivät lokakuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara

Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara Mitä? Mitä? Yrityksen sisäinen Mitä? Yrityksen sisäinen Alihankinta Mitä? Yrityksen sisäinen Open Source -kehitys Alihankinta

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot