Tulevaisuuden tiloja rakentamassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden tiloja rakentamassa"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Katsaus Tila-ohjelmaan

2 Tila-ohjelma Astu sisään Tila-ohjelman loppuraporttiin ja tutustu ohjelman teemoihin, tapahtumiin, rahoitettuihin projekteihin ja niiden kautta syntyneisiin tuloksiin sekä muuhun viestintäaineistoon. Voit samalla palauttaa mieleesi kiinnostavimmat puheenaiheet ohjelmavuosien varrelta. Tila-ohjelma käynnistettiin vuoden 2008 alussa. Päätös ohjelman valmistelusta syntyi 2000-luvun puolivälissä, kun kiinteistö- ja rakennusalalla tunnistettiin tarve tilaratkaisujen ja palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Alan toimijoita kiinnosti, miten fyysiset tilat, tiloihin liittyvät palvelut ja teknologiset sekä virtuaaliratkaisut voivat täydentää toisiaan. Ohjelman tavoitteeksi asetettiin kiinteistö- ja rakennusalan käyttäjälähtöisyyden lisääminen ja tiloihin liittyvän uuden osaamisen ja liiketoiminnan synnyttäminen. Tilakäsitteen lähtökohdaksi valittiin fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen tilan yhdistelmä. Ohjelman pääteemoja olivat työympäristöt, asuminen, julkiset ja kaupan tilat, tilojen elämyksellisyys sekä virtuaalitilat. Viiden ohjelmavuoden aikana Tila-ohjelma rahoitti yhteensä 100 yritysprojektia ja 71 tutkimusprojektia. Tekesin rahoitus näihin hankkeisiin oli 37,9 miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaisvolyymi oli 77 miljoonaa euroa. Ohjelman päättyessä vuoden 2012 lopussa rahoitetuista projekteista vielä noin puolet oli käynnissä. Merkittäviä kansainvälisiä tuloksia saavutettiin muun muassa työympäristöosaamisen ja 3Dvirtuaaliratkaisujen kehittämisessä. Tila-ajattelu nousi osaksi yritysten liiketoimintaa ja organisaatioiden strategista johtamista. köinä toimivat Sampsa Nissinen ( ) ja Johanna Kosonen-Karvo (2012). Ohjelmakoordinaattorina toimi Maarit Vuorela koko ohjelman keston ajan. Ohjelmatiimiin kuului useita Tekesin asiantuntijoita. Olemme koonneet tähän julkaisuun yhteenvedon siitä tilaosaamisesta ja käyttäjälähtöisestä näkemyksestä, joka on kehittynyt ohjelman aikana. Tuloskatsaukset avaavat ikkunoita projektien maailmaan ja kertovat siitä osaamisesta ja innostuksesta, jolla projektitiimit ovat paneutuneet tiloihin liittyviin kysymyksiin. Uutiskirjeet, lehdistötiedotteet ja ohjelman julkaisut tuovat esittelyyn erilaisia tiloja, tilankäyttäjiä ja tiloihin liittyviä palveluita. Samalla ne peilaavat sitä muutosta, mikä tilaajattelussa on tapahtunut ohjelman alkuvuosista alkaen. Oletko valmis hyppäämään sisälle tilojen maailmaan? Nyt voit klikata itsesi peremmälle tähän julkaisuun ja kokea hetken niitä elämyksiä ja uusia oivalluksia, joita me olemme saaneet olla mukana todistamassa. Kiitän samalla kaikkia ohjelman suunnitteluun, toteutukseen ja projekteihin osallistuneita henkilöitä. Ilman teidän panostanne ohjelmasta ei olisi tullut sitä Tilaa, mikä siitä nyt tuli, kaikkine väreineen, ominaisuuksineen ja osaamisineen. Haluan samalla siteerata Tilan toiseksi viimeistä lehdistötiedotetta: Käyttäjälähtöinen tila elämyksiä, toimivuutta ja wau-efektejä. Jokainen meistä voi nyt itse päättää, miten tekee tästä todellisuutta omissa tiloissaan ja oman elinpiirinsä kautta. Helsingissä, Tila-ohjelman johtoryhmän puheenjohtajana toimi Kaisa Vuorio ja muina johtoryhmän jäseninä Peter Barkman, Jussi Hirvelä, Eero Holstila, Olli Niemi ja Veli-Pekka Niitamo. Ohjelman valmisteluvaiheesta vastasi Satu Kankaala ja ohjelmapäällik- Johanna Kosonen-Karvo Tila-ohjelman päällikkö Tekes

3 Tähän raporttiin on koottu linkkejä Tila-ohjelman julkaisuihin, tapahtumiin ja muihin viestintäaineistoihin. Pääset suoraan eri sisältöihin vasemmalla olevan sisällysluettelon kautta. Raportin sisällä voit liikkua sivun alalaidassa olevia nuolia klikkailemalla. Osa linkeistä vie myös raportin ulkopuolelle nettijulkaisuihin. Lue uusimmista ilmiöistä ja tapahtumista sekä keskustele ajankohtaisista aiheista Tekesin Tori -kohtauspaikalla: tori.tekes.fi Yrityshankkeet Tutkimushankkeet Tutkimushaut Tapahtumat Palvelut ja yhteistyökonseptit Viestintä Julkaisut Tekesin tori Ohjelman keskeinen tiedotusfoorumi Videot ja virtuaaliesittelyt Uutiskirjeet Lehdistötiedotteet Lue lisää hankkeista ja niiden tuloksista

4 Tila-ohjelman tunnuslukuja Hankkeiden volyymi Hankkeiden määrä Volyymi yhteensä Yrityshankkeet Tutkimushankkeet 54,8 miljoonaa euroa 77,2 miljoonaa euroa 22,4 miljoonaa euroa Yrityshankkeet Rahoituspäätöksiä pk-yrityksille Tutkimushankkeet 100 kappaletta 67 kappaletta 71 kappaletta Tekesin rahoitus Rahoitus yhteensä Yrityshankkeet, josta rahoitus pk-yrityksille Tutkimushankkeet 24 miljoonaa euroa 14,2 miljoonaa euroa 37,9 miljoonaa euroa 13,9 miljoonaa euroa Julkisia tutkimushakuja 6 kappaletta Rahoituspäätöksiä 17 eri yliopistolle tai tutkimuslaitokselle Tilan rahoittamat yrityshankkeet Tilan rahoittamat tutkimushankkeet

5 Tila-ohjelman tunnuslukuja Ohjelmaviestintä Rahoituspäätökset teemoittain Jäseniä Tila-postituslistalla Tila-ohjelman julkaisuja kappaletta kappaletta Asuminen Yrityshankkeita Tutkimushankkeita Tila-ohjelman uutiskirjeitä Lehdistötiedotteita Kuukauden tilankäyttäjä -esittelyjä kappaletta Kuukauden projektiesittelyjä kappaletta kappaletta kappaletta Julkiset ja kaupan tilat, tilojen elämyksellisyys Kiinteistöliiketoiminta Työympäristöt Tilan rahoittamat yrityshankkeet Tilan rahoittamat tutkimushankkeet Virtuaalitilat 9 9

6 Tila-ohjelman julkaisut Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus (2012) Tila-ohjelma on rahoittanut lukuisia asumisen teemaan liittyviä yritysten kehitysprojekteja sekä asumisen teemaan liittyviä soveltavan tutkimuksen hankkeita. Muuttuva asuminen -katsauksessa esitellään yhteensä 17 erilaista projektia tai projektikokonaisuutta vuosilta Elämykselliset tilat Tila-ohjelman tuloskatsaus (2012) Tila-ohjelma on rahoittanut lukuisia elämyksellisiin tiloihin liittyviä yritysten kehitysprojekteja sekä elämyksellisten tilojen teemaan liittyviä soveltavan tutkimuksen hankkeita. Elämykselliset tilat -katsauksessa esitellään yhteensä 16 erilaista projektia tai projektikokonaisuutta vuosilta Virtuaalitilat Tila-ohjelman tuloskatsaus (2012) Tila-ohjelma on rahoittanut lukuisia virtuaalitiloihin liittyviä yritysten kehitysprojekteja sekä virtuaalitilojen teemaan liittyviä soveltavan tutkimuksen hankkeita. Virtuaalitilat-katsauksessa esitellään yhteensä 10 erilaista projektia tai projektikokonaisuutta vuosilta Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun (2012) Julkaisu tarjoaa ajankohtaisen katsauksen ja käytännön esimerkkejä työnteon, oppimisen, senioriasumisen sekä julkisten ja puolijulkisten tilojen uudenlaisesta käytöstä. Julkaisu on tarkoitettu erityisesti niille, jotka vastaavat toimitilojen ja toimintaympäristöjen kehittämisestä. Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö (2012) Julkaisussa esitellään Kestävä yhdyskunta-, Tila- ja Rakennettu ympäristö -ohjelmissa luotuja uusia energiatehokkuusratkaisuja, -toimintamalleja ja -palveluita. Kiinteistöliiketoiminnan arvoverkostot ja ansaintalogiikat (2010) KTI Kiinteistötieto Oy:n laatima selvitys kestävän kehityksen ratkaisuista ja niiden käyttöönoton haasteista ja esteistä. Hanna Kaleva, Satu Haaparanta ja Riitta Lahtinen Asumista ja elämää verkoissa, living.tila (2009) Movense Oy:n laatima selvitys kotimaisista ja kansainvälisistä asumiseen liittyvistä internet-sivuista. Kimmo Rönkä ja Vesa Kemppainen Raportti workplace-osaamisesta kompetensseja ja kumppaneita (2008) Raportissa luodaan katsaus työympäristökompetensseihin sekä kootaan yhteen joukko kansainvälisiä tutkimusorganisaatioita, jotka tutkimusohjelmissaan kehittävät uutta tietoa liittyen työympäristöihin. Sami Kärnä ja Suvi Nenonen Tila-ohjelman esite (2008) Tila-ohjelman esittelykalvot (2012) Spaces and Places Programme, Presentation material (2012) Strategies for capturing business in integrated workplace and real estate project markets (2008) Michael L. Joroff and Mattias Bergman with Anthony Townsend.

7 Tila-ohjelman tutkimushaut Älykäs rakennettu elinympäristö -tutkimushaku Vuoden 2011 julkisen tutkimuksen haku Vuoden 2010 julkisen tutkimuksen haku Kestävä yhdyskunta-, Rakennettu ympäristö- ja Tila-ohjelmat järjestivät yhteisen tutkimushaun Älykkään rakennetun elinympäristön teemasta. Haun tavoitteena oli rahoittaa tutkimusprojekteja, jotka tarkastelevat rakennetun elinympäristön haasteita monipuolisesti eri toimialojen näkökulmista (energia, ICT, rakennetun ympäristön palvelut). Haku toteutettiin kaksivaiheisena ja se sisälsi erillisen aiehakuvaiheen. Tutkimushaun budjetti oli noin 4 miljoonaa euroa. Aiehaku järjestettiin ja varsinainen tutkimushaku Kaupunkien kehitystarpeet -työpaja Tekes järjesti Älykäs rakennettu elinympäristö -tutkimushakuun liittyvän Kaupunkien kehitystarpeet -työpajan, jossa ideoitiin ja tunnistettiin tutkimushankkeiden aihioita kaupunkien lähtökohdista. Tilaisuuden perusteella tutkijat pystyivät kohdentamaan ja konkretisoimaan ideoitaan tutkimushankkeiksi. Aineistot: Työpajan yhteenveto: Tila-ohjelman 2011 tutkimushaun teemoina olivat asumisen ja asuinympäristöjen tulevaisuus, tilojen käyttöä tukevat älykkäät ratkaisut sekä kiinteistöliiketoiminnan toimialalogiikan kehittäminen. Vuoden 2011 julkisen tutkimuksen haku kohdennettiin yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja ammattikorkeakouluille. Tutkimushaun budjetti oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Asumiseen liittyvät teknologiset ratkaisut, energia- ja ekotehokkuuden tuomat muutokset, uudenlainen yhteisöllisyys ja asumiseen liittyvät uudet palvelut muokkaavat asumista ja tuovat uusia mahdollisuuksia alan toimijoille. Tärkeänä tutkimusteemana oli se, miten uudenlaiset älykkäät ratkaisut muuttavat tilojen käyttöä erityyppisissä tiloissa. Tilat ja niihin liittyvät teknologiset ratkaisut voivat edesauttaa tiloissa tehtävää toimintaa, lisätä monikäyttöisyyttä, parantaa tuottavuutta, tukea käyttäjien hyvinvointia ja lisätä tilan elämyksellisyyttä. Tutkimushankkeissa kehitettiin myös kiinteistöliiketoiminnan toimialalogiikkaa. Jotta kiinteistöalan toimijat voivat paremmin vastata käyttäjäorganisaatioiden muuttuviin tarpeisiin, tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä kiinteistöalan arvoverkon toimintalogiikasta, hankintatavoista ja erityisesti toimintatapojen uudistumista edistävistä tai hidastavista tekijöistä. Tila-ohjelman kolmannen tutkimushaun erityisteemoja olivat 1) Kaupunkitilan uudenlainen käyttö ja tähän liittyvät julkisen ja yksityisen sektorin uudet yhteistyö- ja liiketoimintamallit, 2) Teknologian hyödyntäminen julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa käyttäjänäkökulmasta ja 3) Julkiset ja puolijulkiset tilat vaihtuvien tapahtumien ja elämyksien alustana. Vuoden 2010 tutkimushaku järjestettiin ilman erillistä aiehakuvaihetta. Tutkimushaun budjetti oli noin 2 miljoonaa euroa ja haku järjestettiin

8 Tila-ohjelman tutkimushaut Testiympäristöistä käytännön konsepteiksi -haku Vuoden 2009 julkisen tutkimuksen haku Vuoden 2008 julkisen tutkimuksen haku Tila-ohjelma osallistui Testiympäristöistä käytännön konsepteiksi -haun järjestämiseen Haun tavoitteena oli löytää testi- tai kehitysympäristöjä tai oikeita ympäristöjä (living lab), joissa yritykset voivat yhdessä käyttäjien kanssa kehittää uusia konsepteja. Hakuun sisältyi aiehakuvaihe. Haku kohdentui uusiin, näkyviin konsepteihin, liiketoiminta-avauksiin ja prosesseihin, joissa todentuu suomalaisten testi- ja pilotointi ympäristöjen vaikuttavuus ja tulosten tuottaminen. Testiympäristöistä käytännön konsepteiksi -haun tavoitteena oli kannustaa innovaatioympäristöjen kehittäjiä soveltamaan erilaisia ympäristöjä ja uutta luovia prosessejaan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Lopullisena tavoitteena oli synnyttää hankkeita, joissa innovaatioympäristöjen omistajat ja toimijat kokoavat mukaan eri toimialojen yrityksiä testaamaan ja kehittämään konseptejaan valitulla menetelmällä ja aidossa tai testiympäristössä siten, että hankkeesta syntyy toteuttamiskelpoisia liiketoimintaideoita. Tila-ohjelman toisen tutkimushaun tavoitteena oli edistää osaamista neljän teeman aihepiireistä; tilan käytettävyys ja tuottavuus, yhteisöllisyys ja tilojen käyttö, kolmannet paikat sekä virtuaalitilat. Haun aihepiiriin kuuluivat kaikki tilatyypit, kuten asumisen, työnteon, oppimisen, viihteen ja kaupan tilat sekä näihin liittyvät virtuaalitilat. Vuoden 2009 tutkimushaku järjestettiin kaksivaiheisena, sisältäen sekä aiehaun että varsinaisen tutkimushaun. Tutkimushaun budjetti oli noin 4,5 miljoonaa euroa. Aiehaku järjestettiin , varsinainen haku päättyi Tila-ohjelman tutkimushaun teemoja olivat 1) tilojen käytettävyys ja tuottavuus, 2) yhteisöllisyys ja tilojen käyttö, 3) uudet liiketoimintamahdollisuudet julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa ja 4) virtuaalitilat. Tutkimushaun budjetti oli noin 2,5 miljoonaa euroa ja haku järjestettiin Ohjelman ensimmäisessä tutkimushaussa ei tehty tarkkoja painotuksia tai rajauksia tutkimusaihepiireihin. Hankkeiden tuli kuitenkin olla ohjelman painopistealueilta. Kokonaisrahoituksesta varauduttiin 0,5 miljoonan euron osuudella täysin uudenlaisiin tutkimusavauksiin. Tällä tarkoitetaan tutkimushankkeita, joissa tutkimuksen sisältö poikkeaa selkeästi aiemmin toteutuneista tutkimushankkeista.

9 Tila-ohjelman palvelut ja yhteistyökonseptit Käyttäjälähtöisyyskonsultointi Tila-brunssit Virtuaaliverkosto Tila-ohjelma tarjosi käyttäjälähtöisyyskonsultointia yhteensä 34 yritykselle vuosina Palvelun tuotti Gaudia Tutkimus Oy ja se tarjottiin yrityksille maksuttomana palveluna. Konsultointien tavoite oli käyttäjälähtöisyyden mahdollisuuksien esiintuominen, käyttäjätutkimuksen menetelmistä kertominen sekä yrityksen sparraus liiketoiminnan tai projektin käyttäjälähtöisyyden lisäämiseksi. Konsultoinnit olivat vuorovaikutteisia, joissa yhdessä pohdittiin mikä sija käyttäjällä tai asiakkaalla on yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Lopputuloksena saatiin usein paremmin jäsentynyt kehitysprojekti ja uusia ideoita asiakasymmärryksen syventämisestä. Pääsääntöisesti konsultoinneista saatiin positiivista palautetta yrityksiltä ja ne koettiin hyödylliseksi. Signaalisessiot Tila-ohjelmatiimin jäsen Riku Mäkelä oli mukana kehittämässä signaalisessio-konseptia, jolla toteutettiin useita tapahtumia ohjelman aikana. Signaalisession teknisestä toteutuksesta vastasi Aki Koivistoinen Dazzle Oy:stä. Signaalisessioiden tavoitteena oli tuoda kuulijoille ajankohtaista tietoa kotimaasta ja ulkomailta valittuihin teemoihin liittyen. Tapahtumat toteutettiin videoneuvotteluyhteyksien avulla, mikä mahdollisti asiantuntijoiden ja kuulijoiden osallistumisen useilta eri paikkakunnilta. Osallistuvia paikkakuntia oli useimmiten kpl ja mukana oli useita ELY-keskuksia, Finpro ja Tekes. Signaalisessio-konsepti on myöhemmin otettu laajempaan käyttöön Tekesin ohjelmatapahtumien järjestämisessä. Tila-ohjelma järjesti vuosittain 6 12 kpl Tila-brunsseja, joihin osallistui henkilöä teemasta riippuen. Tilabrunssien tavoitteena oli esitellä ohjelmahankkeiden tuloksia ja samalla aktivoida uusia yritysten kehityshankkeita. Konsepti oli toteutustavaltaan pitkälle vakioitu ja tilaisuudet järjestettiin lyhyinä aamupäivätilaisuuksina. Useimpiin brunsseihin sisältyi yhteinen työpajaosuus. Brunssien tuloksena ohjelman piiriin saatiin kokonaan uusia yrityksiä ja osittain myös uusia toimialoja. Työympäristöverkosto Työympäristöosaaminen ja uudet työn tekemisen tavat olivat yksi Tila-ohjelman pääteemoista. Ohjelman aikana muodostui aktiivinen työympäristöverkosto, jonka jäseninä on laaja joukko sekä yritys- että tutkimusmaailman edustajia. Jäsenien joukossa on sekä omia työympäristöjään kehittäviä organisaatiota että työympäristöjen kehittämispalveluita tarjoavia yrityksiä. Työympäristöverkoston toiminnan päämuotoja ovat ammatillinen tiedonvaihto, asiantuntijapuheenvuorot ja vierailut edelläkävijäorganisaatioiden työympäristöihin. Työympäristöverkoston postituslistalla oli noin 215 henkilöä vuoden 2012 lopussa. Verkosto jatkaa toimintaansa LinkedIn-ryhmän muodossa ja sen toimintaa koordinoivat vuosittain vaihtuvat vastuuorganisaatiot. Tila-ohjelmassa syntyi virtuaalitiloihin liittyvä ammattilaisten verkosto vuonna Verkoston toiminnan painopiste ja koordinointi siirtyivät erityisesti Oulun alueella vaikuttavalle yritysklusterille, johon kuului virtuaalipalveluita kehittäviä yrityksiä. Tekes Smart House Asuntomessut 2012 Tekes tarjosi 38 innovatiiviselle suomalaiselle yritykselle tai tutkimushankkeelle paikan, johon yritykset toivat uuden demopalvelun tai tuotteen esille suurta yleisöä varten ja tutkimusryhmät esittelivät uusimpia tuloksiaan. Paikkana toimi 400 m 2 teltta Tampereen Vuoreksen Asuntomessuilla kesällä Tekes Smart House jakaantui 5 teema-alueeseen: Energia ja kodintekniikka, Keittiö ja kodinhoito, Ulkoilu ja liikkuminen, Vapaa-aika ja pelit sekä Lähiympäristö. Tekesin Smart Housessa vieraili noin 35 prosenttia kaikista messukävijöistä ja uudet tuotteet sekä palvelut ja tutkimustulokset saivat runsaasti näkyvyyttä myös mediassa. Tekes Smart House -teltta Tampereen asuntomessuilla 2012

10 Tila-ohjelman tapahtumat Poimintoja tapahtumista Ikääntyneiden asuminen Suomessa -seminaari, Paasitorni, Helsinki, Tila- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmien yhteinen tulosseminaari, Proviwo-hankkeen loppuseminaari: All Things Virtual Part II Virtual Worlds and Games at Work, Espoo, Tekes Smart House -teltta Tampereen asuntomessuilla, HOAS-Laboratorion julkistustilaisuus, Vanha ylioppilastalo, Helsinki, Käyttäjälähtöiset tilat -julkistustilaisuus, Paasitorni, Helsinki, Spice elämykselliset tilat, Kulttuurien museo, Helsinki, Tampere vihreän ja älykkään liiketoiminnan alusta, Signaalisessio RealExtend, World Usability Day -seminaari, Paasitorni, Helsinki, Tyhjät toimitilat -seminaari, case Pitäjänmäki, Helsinki, Tila-ohjelman vuosiseminaari Kestävä tila, Korjaamo, Helsinki, Virtuaalitila-seminaari, Tekes, Virtual Expo-palaveritila avataan, 3/2009 Tila-ohjelman avausseminaari, BioRex, Kaikki tapahtumat

11 Tila-ohjelman tapahtumat VUOSI 2012 TYÖYMPÄRISTÖT Työympäristöverkoston vierailu Fujitsun toimitiloihin, Helsinki, Tulevaisuuden työympäristöt -verkoston vierailu Fujitsun ja tämän tytäryhtiön Isoworksin uusittuihin toimitiloihin muistutti työviihtyvyyden moniulotteisuudesta. Vierailun aikana paneuduttiin kokonaisvaltaisesti työn tekemisen muutokseen, mikä heijastuu niin työtiloihin kuin työn tekemisen välineisiin. Yhdessä etsittiin vastausta kysymykseen, miten sovittaa yhteen toimitilat, tekniikka ja tekeminen toimivasti, tietoturvallisesti ja työviihtyvyyttä edistävästi. Työympäristöverkoston vierailu Kaisa-kirjastoon, Helsinki, Tulevaisuuden työympäristöt -verkoston vierailulla tutustuttiin Kaisa-kirjastoon, mikä on Helsingin yliopiston uusi tiedekirjasto. Kaisa-talo toimii opiskelijoiden ja tiedeyhteisön olohuoneena. Kirjasto opastaa tilojen ja erilaisten oppimisen työkalujen avulla kriittiseen lukutaitoon, se toimii verkkotiedon linkittäjänä ja tukee avointa, ympäri vuorokauden toimivaa maailmaa. Kaisa-kirjaston tavoitteena on laajentaa muotoilun sovellusaluetta tavaroista palveluihin eli päätehtävänä on tuottaa palveluita asiakkaille, erityisesti opiskelijoille. Kirjasto tarjoaa päivittäin asiakaspaikkaa. Tila-brunssi: Työtila Tilaa työlle ja hyvinvoinnille?, Helsinki, Tila-ohjelma ja Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry. järjestivät yhteisen Tila-brunssin työympäristöjohtamisen teemasta. Tilaisuudessa kuultiin alustuksia fyysisten työympäristöratkaisujen, henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin näkökulmista. Tilaisuudessa esiteltiin Käyttäjälähtöiset toimitilat (TOTI) -hankkeen tuloksia, tutustuttiin Fujitsun toimitilojen uudistamisprojektiin sekä pohdittiin millaisia haasteita työympäristöjen muutos asettaa henkilöstön johtamiselle. Tilaisuudessa kohtasi joukko kiinteistöalan ja henkilöstöjohdon ammattilaisia. Työympäristöverkoston vierailu Tapiola-yhtiöiden uusiin toimitiloihin, Espoo, Tila-ohjelman Tulevaisuuden työympäristöt -verkosto vieraili Tapiola-ryhmän uudessa toimitalossa sekä vanhassa saneeratussa pääkonttorissa Vierailua isännöi Heikki Ikonen, joka kertoi uusimpia tuulia työympäristöjen kehittämisestä. Tapiola-ryhmän toimitilauudistuksen myötä noin työntekijää siirtyi seitsemästä eri toimipisteestä kahteen kiinteistöön avotiloihin. Työskentelyn avuksi otettiin uusi kommunikaatioteknologia sekä vuorovaikutus- ja palaverikäytännöt. Uusiin tiloihin pystyi tutustumaan etukäteen 3D-toimistokonfiguraattorilla. Coresma 2012, Wanha satama, Helsinki, Tila- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmilla oli yhteinen osasto Coresma-messuilla Wanhassa satamassa. Osastolla esiteltiin Tekesin ohjelmia ja työympäristöverkoston toimintaa. Tila-brunssi: Teollisuuden tilat, Suvilahti, Helsinki, Tila-ohjelman aamiaistilaisuudessa esiteltiin teollisuuden tiloihin liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita, muun muassa InduSpace-hankkeen tuloksia. Tilaisuuden tavoitteena oli keskustella teollisuuden tiloihin liittyvästä murroksesta ja muutostekijöistä sekä uusista suunnitteluvälineistä ja liiketoimintamahdollisuuksista. Alustuksissa kuultiin teollisuustilojen käyttäjäyritysten näkemyksiä tilankäytön muutoksista. Tilaisuuden yhteydessä tutustuttiin Suvilahden teollisuusympäristön uusiokäyttöön kulttuurituotannon tiloina. Käyttäjälähtöiset tilat -julkistustilaisuus, Paasitorni, Helsinki, Tilaisuudessa esiteltiin työympäristö- ja tilasuunnitteluun liittyviä kehityshankkeita ja tiloihin liittyviä palvelukonsepteja. Tilaisuuden keynote-puhujaksi oli kutsuttu professori Jeremy Myerson, Royal College of Art, London. Tilaisuuden yhteydessä julkistettiin Tila-ohjelman katsaus Käyttäjälähtöiset tilat, jossa tilojen suunnittelun ja käytön asiantuntijat luotaavat työympäristöjen ja muiden tilojen kehitystrendejä. Tilaisuuden puheenvuorot avasivat työympäristöihin liittyviä ajankohtaisia teemoja: työnkuvan mukaista tilantarvetta, tuottavuuden parantamista, vuorovaikutuksen lisääntymistä sekä hiilijalanjäljen pienentämistä niin toimistossa kuin työmatkalla. Tilaisuuteen osallistui yli 100 työympäristöasioiden ammattilaista.

12 Tila-ohjelman tapahtumat Työympäristöverkoston vierailu Oraclen toimitiloihin, Espoo, Tulevaisuuden työympäristöt -verkosto vieraili Oracle Oy:n uusituissa toimitiloissa Oraclen toimitilojen muutoksessa korostuivat yritysostojen kautta laajentuneen organisaation tarpeet, innovaatioiden mahdollistaminen, vuorovaikutuksen edistäminen ja työssä jaksamisen sekä motivaation lisääminen. Tilauudistuksen myötä vanhaan kiinteistöön rakennettiin erilaisia tiloja erilaisia työtehtäviä varten ja niiden suunnittelua ja käyttöönottoa tuettiin muutosjohtamisen keinoin. Tilojen ohella kehitettiin myös johtamista. Henkilöstön tarpeita ja toiveita kuultiin suunnittelun edetessä, ja muun muassa projektihuoneiden määrää lisättiin työntekijöiden toiveiden mukaisesti. VIRTUAALITILAT Proviwo-hankkeen loppuseminaari: All Things Virtual Part II Virtual Worlds and Games at Work, Espoo, Tilaisuudessa kuultiin kokemuksia ja oppeja uraauurtavasta tutkimushankkeesta, prof. Alexander Schoutenin key note -luento yhteistyöstä 3D-virtuaaliympäristöissä sekä paneeli, jossa olivat mukana myös Tony Manninen Ludocraftilta, Tim Gorree Nokialta sekä Jyrki Kasvi TIEKE:stä. Tilaisuudessa kävijät pääsivät testaamaan ja kokeilemaan muun muassa IBM:n, Ludocraftin ja Microtaskin virtuaalityökaluja. KAUPAN JA JULKISET TILAT OLO.MUOTO 2012, Lahti, Tila-ohjelma osallistui Lahden OLO.MUOTO tapahtumaan yhdessä Tekesin Muodosta tulosta- ja Puuskaaktivointihankkeiden kanssa. Tekesillä oli tapahtumassa oma osasto, jossa esiteltiin muun muassa Tekesin rahoituspalveluja. ASUMINEN Ikääntyneiden asuminen Suomessa -seminaari, Paasitorni, Helsinki, Tilaisuudessa esiteltiin laajasti ikääntyneiden asumiseen liittyviä tutkimushankkeita ja julkistettiin ympäristöministeriön ehdotus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille Ohjelman työstämiseen osallistui useita eri organisaatioita ympäristöministeriön toimeksiannosta. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus (ASU-LIVE) -tutkimusohjelma, Tekesin Tila-ohjelma ja ympäristöministeriö. Tekes Smart House -teltta Tampereen asuntomessuilla, Tila-ohjelma vastasi Tekes Smart House -teltan suunnittelusta ja toteuttamisesta Tampereen asuntomessuille. Tekes Smart House -operaation tavoitteena oli tuoda Tekesin rahoittamia hankkeita suuren yleisön tietoisuuteen ja samalla aktivoida uusia yrityksiä kehittämään omia palveluitaan. Teltassa oli esillä nelisenkymmentä tuotetta ja palvelua, jotka liittyivät viiteen eri teemaan: liikkuminen ja ulkoilu, vapaaaika, energia ja kodintekniikka sekä keittiö ja kodinhoito. Lisäksi teltassa esiteltiin asumiseen liittyviä Tekesin rahoittamia tutkimushankkeita. Asuntomessujen yhteydessä järjestettiin asiakastilaisuus kiinteistö- ja rakennusalan Tekes-asiakkaille ( ). Asuntomessuosallistuminen tuotti lukuisia uusia hanketunnusteluja ja projektiehdotuksia Tekesin rahoituksen piiriin. HOAS-Laboratorion julkistustilaisuus, Vanha ylioppilastalo, Helsinki, Tilaisuudessa julkistettiin Helsingin opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) ja ajatushautomo Demos ry:n yhteisen asumisen laboratorio -projektin tulokset. Hankkeen tavoitteena oli kehittää opiskelija-asumisen käytäntöjä ja asumisen energiatehokkuutta. Tila-ohjelma oli mukana rahoittamassa hankkeen toteutusta. MUUT TAPAHTUMAT Tila- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmien yhteinen tulosseminaari, Kestävä yhdyskunta ja Tila -ohjelmat toteuttivat yhteisen seminaaripäivän, joka viesti vahvasti Tekesin Älykäs rakennettu elinympäristö -painopistettä. Päivä jakautui kahteen osaan siten, että aamupäivän kutsuvierastilaisuus Uudistumisen eväitä ja kilpailukykyä älykkääseen rakennettuun ympäristöön oli suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille ja iltapäivällä keskityttiin ohjelmien ja näiden hankkeiden tuloksiin. Iltapäivän tulosseminaarin sessiot olivat teemoiltaan 1) Energiatehokkaat tilat ja uudet tavat toimia 2) Tuottavuutta ja hyvinvointia älykkäistä palveluista 3) Kestävästä kaupunkikehityksestä kilpailukykyä 4) Kilpailukykyä käyttäjälähtöisillä ja elämyksellisillä tiloilla ja palveluilla. Koko päivän tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 300 henkilöä. Aineistot: Uudistumisen eväitä ja kilpailukykyä älykkääseen rakennettuun ympäristöön https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/kestavayhteiskuntajatilapaattajat Kestävä yhdyskunta ja Tila-ohjelmien tulosseminaari https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/tulosseminaari2811

13 Tila-ohjelman tapahtumat Kiinteistöalan vuosiseminaari, Aulanko, Hämeenlinna, Kiinkon Aulangon 2012 vuosiseminaarin Tekesin sessiossa Innovaatiomonopoli: Innovaatioista investointeihin tarinoista toteutukseen pohdittiin alueiden tarinallisuutta, tilojen elämyksellisyyttä kiinteistöliiketoiminnassa sekä aitoa käyttäjälähtöisyyttä. Puhujina olivat muun muassa Suvi Nenonen ja Jarkko Leinonen, Aalto-yliopistosta. Ekskursio Seinäjoelle, virtuaalitilat ja Rytmikorjaamo, Tila-ohjelman johtoryhmä ja tiimi vierailivat Seinäjoella, jossa tutustuttiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun CAVE-virtuaalilaboratorioon ja aiheeseen liittyviin tutkimushankkeisiin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on käyttänyt CAVE-virtuaalilaboratoriota mittavan sairaalaprojektin suunnittelussa yhdessä Uki-Arkkitehdit Oy:n kanssa. Tila-ohjelma on ollut mukana rahoittamassa suunnittelutyökalujen kehitystyötä. Lisäksi vierailtiin luovien alojen yrityshautomossa ja tapahtumakeskuksessa, Rytmikorjaamossa. Rytmikorjaamo tarjoaa liikeideoiden kaupallistamispalveluita ja pienten yritysten liiketoimintasuunnitelmien sparraamista. Serve Business Brunch, Helsinki, Serve-, Tila- ja Vapaa-ajan -ohjelmat järjestivät yhteistyössä Service Business -brunssin. Tilaisuuden keynote-puhujaksi oli kutsuttu Joseph Pine. Pinen näkemyksen mukaisesti elämystalous näkyy kaupan tiloissa, joista kuluttajat ja käyttäjät hakevat ensisijaisesti elämyksiä ja kokemuksia. Ostoksia tehdään muistoksi uusista elämyksistä, jolloin kuluttaja maksaa pääsymaksun kokemuksista kuten museoissa. Aitous ja osaaminen sekä laatu houkuttelevat elämysten ja ostosten pariin yhä uudestaan. World Design Capital WDC2012 -teemavuosi Tila-ohjelmalla oli World Design Capital WDC2012 -status yhtenä Tekesin ohjelmista. Designvuoden logoa käytettiin muun muassa ohjelman uutiskirjeissä ja osana muuta ohjelmaviestintää. Tila-ohjelman johtoryhmän ja WDC-organisaation yhteinen tapaaminen järjestettiin Designmuseon puurakenteisessa WDC-paviljongissa. Tilaisuudessa keskusteltiin palveluista ja aineettomista sisällöistä sekä luovuudesta ja arvosta, jota näiden avulla voidaan tuottaa loppukäyttäjälle. Tulevaisuuden tavoitteena on tehdä aineettomuus näkyväksi kilpailukyvyksi kehittyvillä markkinoilla sisältäen brändin, designin ja johtamisen näkökulmia. Aineettomassa arvonluonnissa asiakkaasta tulee kumppani ja yritys luo kasvua parhaassa tapauksessa fiiliksen kaupallistamisesta. VUOSI 2011 TYÖYMPÄRISTÖT Tila-brunssi: Muuttuvat työnteon tilat, HUB Helsinki, Tila-ohjelman brunssilla käsiteltiin erilaisia työnteon tiloja ja muuttuvia konsepteja olla läsnä työssä. Sami Oinonen esitteli aluksi HUB-konseptia ja erityisesti Helsinki HUB:in toimintaa, jonka jälkeen kuultiin James Collinsia Aalto-yliopistosta. James Collins kertoi tutkimushankkeesta, jossa selvitettiin läsnätyötä virtuaalitiloissa. Lopuksi analysoitiin ryhmissä, miten valita paras työnteon paikka, millainen on tulevaisuuden yhteisöllisen työympäristön liiketoimintamalli sekä miten kolmansien paikkojen tulisi muuttua, jotta ne toimisivat aidosti työnteon tiloina. Työympäristöverkoston vierailu Microsoftin toimitiloihin, Espoo, Tulevaisuuden työympäristöt -verkosto järjesti ekskursion Microsoftin remontoituun pääkonttoriin Espoon Keilaniemessä. Microsoftin uudet tilat herättivät runsaasti kiinnostusta ja ryhmäesittelyitä järjestettiin kaksi kappaletta. Esittelyn alkuun tutustuttiin Microsoftin tilauudistuksen taustoihin, joista kertoi HR-johtaja Tytti Berglund yhdessä viestintäpäällikkö Jaana Vuoren kanssa. Microsoftin monitilatoimisto kiinnosti useita mukana olleita organisaatioita ja mahdollisuutta sopia organisaatiokohtainen tutustumisaika käytettiin myös runsaasti. Microsoft oli samaan aikaan runsaasti esillä mediassa toimitilauudistuksensa osalta. Työympäristöverkoston vierailu Pauligin paahtimoon, Helsinki, Tulevaisuuden työympäristöt -verkosto järjesti vierailun alan moderneinta huipputekniikkaa käyttävään Pauligin kahvipaahtimoon. Kahvipaahtimon työ- ja tuotantotilat on suunniteltu yhtenä toisiaan tukevana kokonaisuutena. Ympäristönäkökulmat painoivat sekä laitehankinnoissa että rakennus-, pinta- ja sisustusmateriaalien valinnassa. Pauligin paahtimo sijaitsee Helsingissä Vuosaaren sataman yritysalueella ja siellä valmistuu vuosittain noin 100 miljoonaa kahvipakettia Suomeen ja vientimarkkinoille. Pauligin uusi kahvipaahtimo sai marraskuussa Vuoden 2009 Teräsrakenne -palkinnon.

14 Tila-ohjelman tapahtumat ASUMINEN Tila-brunssit ryhmärakentamisesta, Helsinki, ja Tila-ohjelma järjesti kaksi ryhmärakentamisen teematilaisuutta yhteistyössä Asumisen OSKE:n ja Ryhmärakennuttajat ry:n kanssa. Tilaisuuksien tavoitteena oli keskustella ryhmärakennuttamiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä ja menestystekijöistä sekä pohtia yhteisesti prosessien kehittämistä liiketoiminnan kannalta. Alustuksissa nostettiin esiin asukkaan ja kaupungin näkökulmat ryhmärakennuttamiseen. Ryhmätyön kautta etsittiin ideoita toimintamallien kehittämiseksi ja ryhmärakentamisen helpottamiseksi. Tilaisuuksien tuloksena syntyi useita ryhmärakennuttamisen konsepteja kehittäviä yrityshankkeita. Tila-brunssi: Isännöintialan tulevaisuus, Helsinki, Tila-ohjelma järjesti yhdessä Isännöintiliitto ry:n kanssa aamupäivätilaisuuden liiton jäsenyrityksille. Tilaisuudessa esiteltiin Tekesin rahoitusmahdollisuuksia sekä käytännön kokemuksia toimialan Tekes-hankkeista. Tilaisuudessa pohdittiin, miten alan yritysten on vastattava isännöintipalvelujen murrokseen ja ketkä ovat avaintahoja muutoksen aikaansaamiseksi. Osallistujat ideoivat muun muassa uusia korjausrakentamisen palvelumalleja. Tilaisuuden tuloksena syntyi useita hanketunnusteluja ja isännöintiyritysten kehityshankkeita. KAUPAN TILAT JA JULKISET TILAT Osallistuminen Habitare-messuille, Helsinki, Tila-ohjelma osallistui Habitaren ohjelmasisältöön antamalla kolmelle messuilla mukana olevalle yritykselle tilaisuuden esitellä kehityshankettaan ja toimintaansa Interior-osaston messulavalla. Esillä olivat VM-Carpet Oy, Lennol Oy ja Jokipiin pellava Oy. Lisäksi esillä oli Huomisen kokoushotelli -tutkimushanke tuloksineen ja sovelluksineen. Tila-ohjelma on rahoittanut kaikkia esillä olleita hankkeita. Tila-brunssi: Viher- ja ympäristörakentamisen tulevaisuus, Helsinki, Tila-ohjelma järjesti aamiaistilaisuuden viher- ja ympäristörakentamisen kehittämisestä yhteistyössä Viheraluerakentajat ry:n kanssa. Tilaisuudessa esiteltiin Urban Diversity -tutkimushankkeen tuloksia täydennysrakentamisen luontopotentiaalista sekä analysoitiin elinkaarimallin soveltamista viherrakentamiseen. Yhteisessä työpajaosuudessa tutkittiin käyttäjä- ja asiakastarpeiden muuttumista ja työstettiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan yrityksille. Tilaisuuden pohjalta syntyi useita uusia hanketunnusteluja. Tila-brunssi: Kulttuurituotannon tilat, Logomo, Turku Tila-ohjelman aamupäiväseminaarin tavoitteena oli edistää uudenlaista käyttäjälähtöistä ja elämyksellistä ajattelua kulttuuritilojen kehittämisessä. Tilaisuudessa kuultiin vanhan VR:n konepajan muutoksesta kulttuuritila Logomoksi, Skanskan näkemyksiä vanhojen tehdas- ja hallirakennusten korjaamisesta kulttuuritiloiksi sekä Tila-ohjelmasta rahoitetun tutkimushankkeen tuloksia luovan talouden mahdollisuuksista kaupunkitilojen uudistamisessa. Työpajaosuudessa pohdittiin, miten luovien alojen yrittäjyys muuttaa kiinteistöihin liittyvää toimintaympäristöä ja mitä uusia toimintamalleja voi syntyä PPP-kumppanuudessa. Tila-brunssi: Spice elämykselliset tilat, Kulttuurien museo, Helsinki, Tila-ohjelman järjestämässä aamupäivätilaisuudessa kuultiin Spicing up public places -tutkimushankkeen tuloksia. Lisäksi esillä olivat Kone Oy People Flow Solutions -palvelullaan sekä Helsingin kaupunki Esikaupunkien renessanssi -hankkeella, jossa kehitetään asemanseutuja elinvoimaisiksi palveluympäristöiksi. Yhteisessä työpajaosuudessa työstettiin paikkojen identiteettejä ja niistä johdettavaa suunnittelutarinaa esimerkkeinä Kampin metroasema, Narinkkatori sekä Kampin kauppakeskus. Tila-brunssi: Oppimisen tilat, Jakomäen koulu, Helsinki, Tila-ohjelman ja Oppimisratkaisut-ohjelman yhteisessä tilaisuudessa analysoitiin millainen on unelmien oppimisen tila ja ympäristö, ja vastaavatko unelmat sitä missä oppiminen on aidosti tehokkainta. Lisäksi kuultiin puheenvuoro tulevaisuuden yliopistokampuksesta. Lopuksi ideoitiin pienryhmissä sitä, millainen teknologia parhaiten palvelee oppimista, mitä tarpeita oppimisen tiloille ja ja ympäristöille asetetaan sekä miten oppimisen tilat tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. Tilaisuus pidettiin Jakomäen koulun projektiluokassa, jonka ovat yhdessä suunnitelleet sen käyttäjät eli oppilaat ja opettajat suunnittelijan avustuksella. Kohde oli osa Tila-ohjelman rahoittamaa InnoSchool-tutkimushanketta.

15 Tila-ohjelman tapahtumat MUUT TAPAHTUMAT Tampere vihreän ja älykkään liiketoiminnan alusta, Tila ja Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjestivät roadshow-tapahtuman Tampereella, joka linkittyi vahvasti Tampereella käynnissä olevaan ECO2-ohjelmaan ja sen tavoitteisiin. Tilaisuudessa kuultiin useita alueella toimivien yrittäjien alustuksia ja niiden pohjalta työstettiin ryhmätöitä elinkeinojen kehittämiseksi kestävän kehityksen mukaisella tavalla etenkin ympäristöliiketoiminnan kentällä. Aineistot: Tapahtuman ohjelma: Puu ja muotoilu -brunssi, Lahti, Yhteistyössä Lahden AMK:n rakennusosaston kanssa järjestettiin Oppimiskeskus Fellmanniassa puun tuote- ja palvelumallien kehittämisen tilaisuus Lahdessa. Tilaisuuden tavoitteena oli edistää uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintaa puusta muotoilun avulla. Tilaisuudessa työstettiin yhteisten alustusten pohjalta sitä, mitkä ovat puun merkittävimmät hyödyt materiaalina rakentamisessa ja muotoilussa, mikä on puun lisäarvo muotoilijalle materiaalina ja miten puu eroaa muista materiaaleista. Viestintäkoulutus tutkijoille ja Tekesin Kestävä yhdyskunta- ja Tila -ohjelmat järjestivät kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote. Kaikille Tila-ohjelmasta vuosina 2010 käynnistetyille tutkimushankkeille tarjottiin mahdollisuutta osallistua viestintäkoulutukseen ja samalla tuottaa ohjelman käyttöön materiaalia omasta hankkeestaan. Kiinteistöalan vuosiseminaari, Aulanko, Hämeenlinna, Kiinkon Aulangon 2011 vuosiseminaarin Tekesin session 3E: 21st Century Urban Design Tulevaisuuden kaupunkien menestystekijät teemana olivat älykkäät kaupungit ja kokonaisvaltainen kaupungin kehitys. Tilaisuudessa käytiin läpi, mitä ovat tulevaisuuden kaupunkien menestystekijät ja kilpailukykyä luovat kaupunkiratkaisut? Tilaisuudessa esiteltiin kansainvälinen kaupunkiesimerkki, joka avasi kaupunkisuunnittelun nykyisiä ja tulevia haasteita. Puhujina olivat muun muassa Tomas Gustafsson, City of Stockholm ja Kaisa Vuorio, Propdea Oy. VUOSI 2010 TYÖYMPÄRISTÖT World Usability Day -seminaari, Paasitorni, Helsinki, World Usability Day was founded in 2005 as an initiative of the Usability Professionals Association to ensure that services and products important to human life are easier to access and simpler to use. Each year, on the second Thursday of November, over 200 events are organized in over 43 countries around the world to raise awareness for the general public, and train professionals in the tools and issues central to good usability research, development and practice. In year 2010, Spaces and Places- and Built Environment -programs were arranging a Usability event in Helsinki with the theme Making life easy in Finland. The keynote speakers were Göran Lindahl, Professor of Urban Design & Development, School of Architecture, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden and Keith Alexander, Professor, BSc (Hons) Wales, BArch (Wales), CFM, IFMA Fellow, RIBA, FCIOB, Director, Centre for Facilities Management, University of Salford. Tila-brunssi: Hajautetun organisaation työympäristö, TUAS-talo, Espoo, Tila-ohjelmasta rahoitetun tutkimushankkeen Monipaikkainen virasto loppuseminaari pidettiin laajana tilaisuutena, joka päättyi paneelikeskusteluun ja aamupäivän keskustelun yhteenvetoon. Tilaisuudessa esiteltiin tutkimushankkeen tuloksia sekä peilattiin niitä yritysten ja organisaatioiden haasteisiin toimittaessa usealla eri paikkakunnalla. Paneeliin osallistuneet yritykset edustivat sekä pk-yrityksiä että laajoja monikansallisia yrityksiä. Keskeisesti pohdittiin toimitilasuunnittelun mahdollisuuksia edistää johtamista ja työkaluina vuorovaikutukseen ja yhteydenpitoon erityisesti virtuaalisia toimintatapoja. Yhteenvedossa mietittiin hajautetun organisaation menestystekijöitä. Tilaisuus herätti erityistä kiinnostusta valtionvarainministeriössä, jossa linjataan kaikkien valtion virastojen toimitilasuosituksia sekä vuorovaikutteisia työkaluja tehokkaan työtavan edistämiseksi.

16 Tila-ohjelman tapahtumat Tyhjät toimitilat -seminaari, case Pitäjänmäki, Helsinki, Tila-ohjelma järjesti seminaarin Rakli ry:n kanssa toimitilojen ja alueiden tulevaisuudesta työnteon tapojen muutoksessa. Keskeinen kysymys oli aiemmin keskeisillä ja houkuttelevilla paikoilla sijainneiden alueiden houkuttelevuuden lasku yrittäjien keskuudessa. Esimerkkikohteena nostettiin esiin Helsingin Pitäjänmäki: samaan aikaan kun Helsinkiin toivotaan lisää yritystiloja, niiden vajaakäyttöaste Pitäjänmäellä on suuri. Tilaisuuteen osallistui runsas määrä alueella toimivia yrityksiä ja kiinteistönomistajia. Tilaisuus herätti huomiota mediassa, ja Helsingin Sanomat julkaisi siitä samana päivänä sivun mittaisen artikkelin. Näkökulmia ja menetelmiä työympäristöjen kehittämiseen, Design Factory, Espoo, Tulevaisuuden työympäristöt -verkoston iltapäivän mittaisessa seminaarissa jaettiin tietoa työympäristön kehittämisen menetelmistä sekä kuultiin USA:ssa toimivan New Ways Of Work -verkoston teettämän, kansainvälisille yrityksille suunnatun tutkimuksen tuloksia. Seminaarissa esiteltiin Great Place To Work -konseptikilpailun kokemuksia sekä tutustuttiin Suomen WWF:n kehittämän Green Office -sertifikaatin kriteereihin. Lopuksi keskusteltiin työympäristöjen kehittämisen menetelmistä ja tutkimustulosten soveltuvuudesta Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin. Coresma, Wanha Satama, Helsinki, Tila-ohjelma oli mukana Coresma 10 Kiinteistön ja käyttäjän hyvinvointi -messuilla Wanhassa Satamassa. Seminaareissa esiteltiin Tila- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmien hankkeita sekä kerrottiin ohjelmien palveluista. Tuotannon tilat -brunssi, Tekes, Helsinki, Tilaisuudessa käsiteltiin tuotannon tilojen tulevaisuutta sekä suunnittelun että tuotannon näkökulmista. Tilaisuudessa kuultiin esittely Pauligin uuden paahtimon tila- ja sisustusratkaisuista niin suunnittelijan kuin käyttäjänkin näkökulmasta. Keskeiset kysymykset liittyivät tekijöihin, jotka vaikuttavat uusien käytäntöjen soveltamiseen tuotannon tiloissa sekä se, miten tuotannon tilojen kehittämisprosessi on uusiutunut viime vuosina esimerkiksi käyttäjäkokemusten myötä. Lopuksi työstettiin ryhmätöinä tuotannon tilojen sisältöjä ja sitä miten tilat voivat parhaassa tapauksessa tukea liiketoimintaa ja yrityksen brändiä. Tilaisuuden tuloksena päätettiin järjestää kiertokäynti Pauligin paahtimolle Vuosaareen. ASUMINEN Senioriasuminen-brunssi, Tekes, Helsinki, Tila-ohjelman rahoittaman tutkimushankkeen tuloksia kuultiin senioriasumisen teematilaisuudessa, jossa pohdittiin miten iäkkäiden tarpeet ja toiveet asumisessa ovat muuttuneet ja miten näistä uusista tarpeista tehdään liiketoimintaa. Lisäksi nostettiin esiin kuilu tarpeiden ja tarjonnan välillä, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet iäkkäiden palvelemisessa. Liiketoiminnan kannalta analysoitiin sitä, voidaanko senioreiden preferenssejä hyödyntää myös asuntotuotannon suunnittelussa laajemmaltikin. Ubiikki koti -signaalisessio, Signaalisessio järjestettiin yhteistyössä Ubicom-ohjelman kanssa. Signaalisessiossa esiteltiin ubiikin kodin nykytrendejä ja tutustuttiin japanilaiseen selvitykseen aiheesta Daily Life: Home, Free Time and Office Market Key Technologies and Relevant Markets in Japan Ubicom in Japan. Lisäksi työstettiin yhteistyössä näkemyksiä tulevaisuuden ubiikista kodista ja tekijöistä, jotka edesauttavat ubiikkiteknologian leviämistä koteihin. VIRTUAALITILAT Signaalisessio: State-of-the-art of virtual worlds at work Business cases and key trends, Signaalisessio virtuaalitiloista, aiheena liiketoimintaesimerkit ja avaintrendit. Keynote puhujana oli Rob Edmonds, Strategic Business Insights (aiemmin SRI International Business Intelligence division). Rob Edmonds oli mukana käynnistämässä Virtual -konsortiota vuonna Signaalisessio realxtend Virtuaalimaailmat, Tekesin Tila-ohjelman virtuaaliverkosto järjesti hajautetun tilaisuuden virtuaalimaailmojen hyötykäytöstä. Aiheena oli avoimeen lähdekoodiin perustuva, pääosin Oulussa kehitetty ja Tekesin omalta osaltaan tukema realxtend virtuaalimaailmaalusta ja esimerkit siitä, mitä se tarjoaa jo tänä päivänä erilaisille hyödyntäjille. Kohderyhmänä olivat kaikki suomalaiset organisaatiot, joita kiinnosti mitä he voisivat toteuttaa virtuaalimaailmoissa eli 3D-immersiivisissä ympäristöissä. Tavoitteena oli lisätä yritysten ja muiden organisaatioiden virtuaalimaailmojen kokeiluja ja todellisia käyttöönottoja. KAUPAN TILAT JA JULKISET TILAT Habitare-osallistuminen, Helsinki, Tila-ohjelmasta rahoitetuille yritys- ja tutkimushankkeille, joiden sisällöt liittyivät sisustussuunnitteluun ja tarinallisuuteen suunnittelussa, annettiin mahdollisuus esitellä hankesisältöjään Habitare-messuilla. Puheenvuorot pitivät dsign toimisto Vertti Kiven edustaja Vertti Kivi Ambient Design -mallitilasta ja taiteen tohtori Tuuli Mattelmäki Aalto-yliopiston taideteollisesta korkeakoulusta Muotoilun laitokselta hankkeesta Spice Spiritualising Space, jossa tarinankerrontaa on käytetty julkisten tilojen (tässä tapauksessa metroasemien) suunnittelussa hyväksi. Lisäksi esiteltiin Tila-ohjelmaa ja Tekesin rahoitusmahdollisuuksia.

17 Tila-ohjelman tapahtumat Tila-brunssi: Kauppakeskusten uudet palvelut, Ostrobotnia, Helsinki, Tila-ohjelma, Rakli ry ja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry järjestivät yhteisen brunssi-tilaisuuden, jonka teemana olivat kauppakeskusten kehittäminen ja niiden tarjoamat uudet palvelut. Alustuksina kuultiin esitykset Sitran Terveyskioskikonseptista sekä Casino Groupin näkemyksiä uudenlaisista tilaisuuksista ja tapahtumista kauppakeskuksissa. Tilaisuuden tavoitteena oli aktivoida kaupan tiloihin liittyviä yritysten kehityshankkeita. Matkamessut, Helsinki, Tila-ohjelma osallistui Matkamessuille Helsingin Messukeskuksessa yhdessä Vapaa-ajan ja Sapuska-ohjelmien kanssa. Osasto sijaitsi Business Travel Forum -alueella. MUUT TAPAHTUMAT Tekesin ohjelmat Oulussa, Tekesin ohjelmat esittäytyivät Oulussa laajahkossa yhteistilaisuudessa. Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjesti tapahtumaan oman aihepiirinsä puheenvuoroja. Tila-ohjelma oli yksi tilaisuuden järjestäjistä, teemana erityisesti työympäristöt ja virtuaalitilat. Kiinteistöalan vuosiseminaari, Aulanko, Hämeenlinna, Kiinkon Aulangon 2010 vuosiseminaarin Tekesin session 2D: Asiakaslähtöisiä palveluja ja tilaratkaisuja teemana olivat palvelut, tilaratkaisut ja kaupunkitilojen kehittäminen asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Onko asiakaslähtöisyys edelleen vain muotisana vai onko konkreettisesti osoitettavissa entistä tuottavampia tapoja vastata asiakkaiden tarpeisiin? Puhujina olivat kiinteistöjohtaja Jyrki Kalavainen, VTT, johtaja Juha Sarkio, Tekes ja CEO Tuomas Kaarlehto, Rapal Oy. Johtoryhmien yhteinen Seattle-Vancouver matka, Tila-, Kestävä yhdyskunta- ja Rakennettu ympäristö -ohjelmat järjestivät johtoryhmien jäsenille yhteisen ekskursion Seattleen ja Vancouveriin. Ohjelmasisältö painottui fiksuihin tapoihin edistää maankäytön suunnittelua kestävän kehityksen mukaisesti, uusien tutkimustulosten esittelyihin ja keskusteluihin niiden pohjalta sekä useiden eri yritysten ja aluekehitystoimijoiden vierailuihin. Helsinki Design Week 2010, Open Studios, Tila-ohjelma oli mukana vuoden 2010 Design Weekin Open Studios -konseptissa, jonka tavoitteena oli yhdistää muotoiluosaamista rakennusalan toimijoiden kehitystyöhön. Ajatuksena oli tuoda yhteen yrityksiä, joilla on uudenlaisia tuoteideoita ja joiden yhteistyö muotoilun ammattilaisten kanssa tuottaa lisäarvoa sekä tuotteisiin että asiakastarpeisiin liittyen. KTI:n arvoverkkoselvityksen julkistustilaisuus ja ideointityöpaja, Design Factory, Espoo, Tilaisuudessa ideoitiin yhteisesti, miten kiinteistöliiketoiminnan prosessit tulisi organisoida eri osapuolten näkökulmista siten, että kestävän kehityksen periaatteet ohjaisivat paremmin toimintaa. Tilaisuudessa tunnistettiin niitä kannusteita ja esteitä, jotka vaikuttavat eri osapuolten toimintaan. Tilaisuudessa julkistettiin KTI Kiinteistötiedon laatima arvoverkkoselvitys. Selvitys tuotettiin ERA17-ohjelman ja Tila-ohjelman yhteistyönä. Älykäs kaupunki -tilaisuus, Kestävä yhdyskunta, Tila-ohjelma ja Ubicom -ohjelma toteuttivat Älykäs kaupunki -aiheisen tilaisuuden, jonka tarkoitus oli yhdistää ICT-sektorin ja kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmia. Erityisesti tietoteknisten ratkaisuiden hyödyntäminen osana muuttuvia työnteon tapoja korostui. Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä. Tekesin kiinteistöt ja rakentaminen ohjelmatoiminta eilen ja tänään entä miltä tulevaisuus näyttää? Helsinki, Tekesin kiinteistö- ja rakennustoimiala kutsui sidosryhmiään ja ohjelmien johtoryhmien jäseniä kutsuvierastilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan menneiden Tekes-ohjelmien tuloksista sekä hahmottamaan tulevaisuutta. Tilaisuuden puhujia olivat muun muassa asuntoministeri Jan Vapaavuori sekä filosofi Pekka Himanen. Viestintäkoulutus tutkijoille, 3.3. ja Tekesin Kestävä yhdyskunta ja Tila -ohjelmat järjestivät kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote. Tiedotteita käytettiin ohjelman viestinnässä.

18 Tila-ohjelman tapahtumat VUOSI 2009 TYÖYMPÄRISTÖT Käyttäjälähtöinen tila -seminaari, Design Factory, Espoo, Seminaarissa esiteltiin Tila-ohjelman neljä merkittävää tutkimushanketta, joiden yhdistävänä tekijänä on käyttäjälähtöinen tila: CREDIT, Preferenssit, ProWork ja Propal 2 -hankkeet. Seminaarin tavoitteena oli edesauttaa tutkimusprojektien ja yritysten keskinäistä vuorovaikutusta sekä tulosten hyödyntämismahdollisuuksia suomalaisissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Coresma, Wanha Satama, Helsinki, Tila-ohjelma osallistui vuoden 2009 Coresma-messuille omalla osastollaan. Messuosastolla järjestettiin tietoiskuja ohjelman teemoista ja esillä oli ohjelman rahoittamien tutkimushankkeiden postereita. ASUMINEN Asumisen tulevaisuus -brunssi, Helsinki, Asumisen toimijoiden yhteisessä tilaisuudessa nostettiin esiin käyttäjien ja asukkaiden muuttuvat tarpeet alue- ja asuntosuunnittelulle niin omistus- kuin vuokra-asunnoissa. Vuorovaikutteisessa ja keskustelevassa tilaisuudessa kuultiin suunnittelutoimiston näkökulmia kestävään aluesuunnitteluun sekä vuokra-asuntomarkkinoiden tilannekatsaus. Tilaisuuden tavoitteena oli aktivoida asumisen teemaan liittyviä uusia kehityshankkeita. Asumisen Roadshow, Kuopio, Tila- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmat järjestivät yhteisen roadshow-tilaisuuden, jossa esiteltiin ohjelmien painotuksia ja mahdollisuuksia. Tilaisuuden teemana oli tulevaisuuden kestävä asuminen ja Kuopion osalta tarkastelun kohteena oli Saaristokaupunki ja siellä järjestetyt asuntomessut. Tilaisuuteen osallistui noin 80 henkilöä. VIRTUAALITILAT Virtuaaliekskursio ja miniseminaari, Tila-ohjelman järjestämän tilaisuuden teemoja olivat erilaiset virtuaalimaailma-alustat ja niihin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Virtuaalimaailmat työnteossa ja oppimisessa -signaalisessio, Tekes, Signaalisessiossa kohtasivat virtuaalimaailmojen työ- ja oppimiskäytön eri intressiryhmät. Tapahtuma oli virtuaaliverkoston toiminnan käynnistystilaisuus. Teleplace-virtuaaliekskursio (3 kpl), 10/2009 Tila-ohjelma toteutti kolme ekskursiota Teleplacen virtuaalisiin neuvotteluhuoneisiin ja työnteon tiloihin. Ekskursiolle jokainen osallistui omalta tietokoneeltaan käsin. Virtual Expo-palaveritila avataan, 3/2009 Ludocraft Oy toteutti Virtual Expon, Tila-ohjelman oman virtuaalimaailman. Virtual Expossa oli mahdollista kokeilla Second Life -virtuaalimaailmassa toimimista, avatarin käyttöä sekä sosiaalisia kohtaamisia. Virtual Expossa voi testata, miten 3D-grafiikka ja ääni parantavat kommunikaatiota ja elämyksellisyyttä. Virtual Expon esittely YouTubessa Virtuaalitila-seminaari, Tekes, Tila-ohjelma järjesti englanninkielisen seminaarin virtuaalitilojen teemasta, otsikolla Virtual Spaces and Places for Work and Learning. Neil Katz IBM:ltä ja Eilif Trondsen Virtual Work -konsortiosta valottivat virtuaalimaailmojen nykyisyyttä ja tulevaisuutta yrityskäytössä. Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua virtuaalimaailmojen kokeilupisteisiin. KAUPAN TILAT JA JULKISET TILAT Oppimisen tilat signaalisessio, Tekes, 11/2009 Myymäläkonseptit-brunssi, 10/2009 Tilaisuudessa kuultiin ja analysoitiin myymäläkonsepteja ja niiden kehittämistä liiketoiminnan vauhdittajana. Puhujina tilaisuudessa kuultiin myymäläkonseptien trendien haistelun menetelmiä sekä asiakastiedon hyödyntämistä myymäläkonseptien suunnittelussa. Lisäksi pohdittiin toteutuksen pullonkauloja sekä kriittisiä painopisteitä myymälöiden toteuttamisessa. Keskeiseksi kysymykseksi nousi, miten luodaan inspiroiva ostokokemus ja miten sillä vauhditetaan myyntiä. Tilaisuuteen osallistui muotoilijoita, kaupan konseptien suunnittelijoita mainostoimistoista ja kaupan alan toimijoita.

19 Tila-ohjelman tapahtumat Tapahtumat julkisten tilojen muutosvoimana -brunssi, Klaus K. Hotel, Tilaisuuden tavoitteena oli analysoida julkisilla paikoilla pidettäviä tapahtumia sekä tilojen että palveluiden näkökulmasta liiketoiminnan eli tuotteiden ja palveluiden kehittämisalustoina. Tilaisuudessa pohdittiin miten kaupunki julkisena toimijana voi edesauttaa uuden yritystoiminnan syntymistä tapahtumissa ja tilaisuuksissa, jotka pidetään julkisilla paikoilla ja ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi kaupunkifestivaalit ja toripäivät, joilla on rajoitettu aikataulu, mutta sisällöltään vaikkapa vuosittain toistuva teema. Julkisten tilojen ja paikkojen tilapäiskäyttö, tapahtumat ja innovatiiviset sekä mielikuvitukselliset paikat tapahtumien näyttämönä herättivät runsaasti keskustelua siitä, mitä ne jättävät jälkeensä meillä ja muualla maailmalla. Tilojen brändäys -brunssi, Brunssi käsitteli alueiden, tilojen ja paikkojen brändäystä. Tilaisuudessa kuultiin esimerkkejä maailmalta ja Suomesta, asiantuntija- ja yrityspuheenvuoroja, esittelyjä ja keskustelua erilaisten tilojen uusista liiketoimintamahdollisuuksista markkinoinnin näkökulmasta. Tilojen ja paikkojen brändäystä käsiteltiin aluetasolla, korttelitasolla sekä yksityisten myymälöiden että julkishallinnon asiakaspalvelupisteiden tasolla. Tilaisuudessa kuultiin myös puheenvuoro siitä, miten rakennusliikettä johdetaan brändin näkökulmasta. MUUT TAPAHTUMAT Viestintäkoulutus tutkijoille, ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjesti kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote. Tila-ohjelman tutkimushankkeista tehtyjä tiedotteita käytettiin laajasti ohjelman viestinnässä ja uutiskirjeissä hyödyksi. Tila-ohjelman vuosiseminaari Kestävä tila, Korjaamo, Helsinki, Vuosiseminaarissa esiteltiin Tila-ohjelmaan liittyviä puheenvuoroja sekä yritys- ja tutkimushankkeita. Osa tilaisuudesta toteutettiin messumaisessa ympäristössä, jossa oli useita esittelypisteitä. Tärkeä osa vuosiseminaaria olivat loppuiltapäivän työpajat, joissa yhdessä ideoitiin ohjelman kannalta keskeisiä teemoja, kuultiin uusia ajatuksia ja vaikutettiin ohjelman jatkotoimenpiteisiin. Aloituksen jälkeen seminaari jakaantui kolmeen eri tilaan; 1) Virtuaalitilat 2) Asumisen uudet konseptit ja palvelut, 3) Työympäristöt murroksessa. Virtuaalitilassa osanottajat pääsivät kokeilemaan erilaisia virtuaalisia työkaluja Suomesta ja maailmalta ja kuulivat virtuaalimaailmojen käyttömahdollisuuksista työnteon ja oppimisen ympäristöissä. Työnteon tilassa esiteltiin, millaisia uusia työympäristöratkaisuja on olemassa, miten niihin on päästy ja mitkä ovat muutosten menestystekijät ja haasteet. Uudenlaisia työympäristöjä esiteltiin ohjelmassa rahoitettujen tutkimushankkeiden ja yrityshankkeiden tulosten kautta. Tilaisuudessa lanseerattiin myös Uudet Työnteon tavat -verkosto. Asumisen tilassa luotiin katsaus asumisen uusiin konsepteihin ja palveluihin. Asumisen paneelikeskustelussa tarkasteltiin asumisen tulevaisuutta niin ekotehokkuuden, yhteisöllisyyden kuin asukaslähtöisyyden näkökulmasta. Seminaariin osallistui noin 200 henkilöä. Roadshow-tilaisuudet Design Forum Finlandin kanssa, Oulu, Vaasa, Jyväskylä Tila-ohjelma järjesti yhteistyössä Design Forum Finlandin kanssa kolme toiminnan esittelytilaisuutta, joissa kerrottiin Tila-ohjelman sisällöistä ja Tekesin rahoitusmahdollisuuksista muotoilualan toimijoille. Lisäksi tilaisuuksien järjestelijöinä olivat mukana paikalliset yliopistot, TE-keskukset sekä Teknologiateollisuus ja EK. Design Forum Finlandin ja Tekesin esittelyiden lisäksi kussakin tilaisuudessa oli mukana esittäytymässä noin 15 designtoimistoa palveluineen. Esittäytymisten jälkeen oli varattu aikaa matchmaking-keskusteluille, joissa kiinnostuneet yritykset saivat varata ajan designtoimistojen edustajien kanssa kahdenkeskisiä keskusteluita varten. Johtoryhmän matka Hollantiin, teemana Living Labtoiminta, Tila-ohjelman johtoryhmän jäsen, Nokian Living Lab-johtaja Veli-Pekka Niitamo järjesti ohjelman johtoryhmälle tilaisuuden tutustua hollantilaiseen Living Lab-toimintaan eri puolilla maata. Kolmen päivän matkan aikana johtoryhmä tutustui Q-parkin toimintaan Hollannissa, kuuli esityksen Smart City -toiminnasta Amsterdam Innovation Motorin edustajalta, kävi tutustumassa vanhasta kaasutehtaasta rakennettuun kulttuurikeskus Westergasfabrikiin sekä sai esittelyn Amsterdamin uudesta kirjastotalosta. Lisäksi ekskursiolla käytiin Leiden Living Labissa, Center for people and organisationissa ja saatiin opastus Philipsin Innohubissa Eindhovenissa. Yrityskäynneillä käytiin TomTomissa, Q-parkissa ja Media Center Hilversumissa.

20 Tila-ohjelman tapahtumat Bric-maat tulevat globaaliin kilpailuun vauhdilla mukaan osaammeko hyödyntää muutostrendit kilpailueduksi? -tilaisuudet Tekesin ohjelmat tarjosivat kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille mahdollisuuden projektien suunnittelun käynnistämiseen ja Finpron globaalin verkoston avun kansainvälisten näkymien tarkempaan selvittämiseen. Painotus oli Bricmaissa (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina). Tavoitteena oli arvioida yhdessä, avautuuko näkymistä sellaisia liiketoiminnan kehittämisen projekti-ideoita, joita yritykset voivat yhteistyössä käynnistää kansainvälisen kasvunsa tukemiseksi. Ohjelmatoiminta EU-tasolla, Bryssel, Suomen Akatemian ja Tekesin ohjelmien yhteisellä ekskursiolla tutustuttiin Tekesin ja Akatemian ohjelmien sisältöihin sekä niitä vastaaviin EU-ohjelmiin. Ekskursion järjestäjänä toimi Suomen Akatemia ja kokonaisuuteen liittyi sekä ennakkotapaaminen ja sisältöihin liittyvät ennakko- ja jälkitehtävät Suomessa. Brysselissä ohjelmatoimijat vastaanotti Anneli Pauli yksikköineen. VUOSI 2008 MUUT TAPAHTUMAT Tila-ohjelman työympäristöjen tutkimushankkeiden matka Kaliforniaan, Matkan tavoitteena oli tutustua uusiin vaihtoehtoisiin virtuaalisiin ja fyysisiin työympäristöratkaisuihin ja työympäristöjohtamiseen Yhdysvalloissa. Matkalle osallistui yritysten, Tekesin ja tutkimuslaitosten edustajia. Matka järjestettiin osana ProWork-tutkimushanketta ja matkan aikana tutustuttiin sekä uusimpaan tutkimustietoon että yritysten toimitilakehitykseen Piilaaksossa. Roadshow, Lahti: Tekesin ohjelmat esittäytyvät Lahdessa Kestävä yhdyskunta ja Tila, Tekesin Tila- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmat esittäytyivät Lahdessa ja välittivät tietoa rahoitus- ja asiantuntijapalveluista Päijät-Hämeen yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Seminaari esitteli muun muassa palveluliiketoiminnan, innovatiivisten tilaratkaisujen ja kiinteistöjen energiaratkaisujen uusimpia tuulia. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä. Facility Management FM Days in Finland, Helsinki, Kiinteistöalan keskeiset toimijat kokoontuivat Helsinkiin kolmen päivän yhteistyöseminaariin syyskuussa Tila-ohjelma oli mukana esittäytymässä alan toimijoille. Seminaariin osallistui yli 70 henkeä 12 eri maasta edustaen Suomen toimitilajohdon yhdistystä, EURO FM:ää ja Nordic FM:ää. Tila-ohjelman avausseminaari, BioRex, Tila-ohjelman avausseminaari esitteli laajasti tilan ulottuvuuksia sekä Tila-ohjelman painotuksia ja etenemistä. Seminaarissa kuultiin esityksiä tilasuunnittelijoiden, -operaattorien, tilan käyttäjien sekä palveluntuottajien näkökulmista. Tilaisuuteen osallistui noin 200 henkilöä. Roadshow, Oulu: Tekesin ohjelmat esittäytyvät Oulussa Kestävä yhdyskunta, Tila ja Vapaa-ajan palvelut, Tekesin ohjelmat esittäytyivät Oulussa ja välittivät tietoa rahoitus- ja asiantuntijapalveluista Pohjois-Suomen yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Seminaari esitteli muun muassa yhdyskuntarakentamisen, vapaa-ajan palvelujen kehittämisen sekä innovatiivisten tilaratkaisujen uusimpia tuulia. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Elämykselliset tilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Elämykselliset tilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus Elämykselliset tilat Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI 1.2.2010 Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen

KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen SPATIA Raportteja 7/2011 KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Itä-Suomen yliopisto Julkaisija: Alue ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa KOKO Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa Niina Hattunen (toim.) KOKO aluekehittämisen

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2008

Projektitoiminta 1/2008 Projektitoiminta 1/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 KOULUTUS JA OPPIMINEN 10 Innovaatioyliopisto voi mullistaa projektihallinnon koulutuksen 44 Projektijohtamisen huippuosaaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Kehittämisohjelma & kirjallisuuskatsaus Juha Vänskä & Jari Kuusisto Lokakuu 2007 SC-RESEARCH 62100 LAPUA, FINLAND, TEL. +358 20 124 5282, FAX

Lisätiedot