IVOCLAR -KERAMIIKKA ohjelma on täydellinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IVOCLAR -KERAMIIKKA ohjelma on täydellinen"

Transkriptio

1 hammas ieknikkd!

2 Komet-kovametal I i-e-jy rsi m et teräksen, akryylin ja kovakipsin tehokkaaseen työstöön IVOCLAR -KERAMIIKKA ohjelma on täydellinen IVOCLAR-KERAMIIK K A-työskentelysetti IVOCLAR-muotoilupensselit F E I N S T R A H L G R I F F E L hienohiekkapuhallin F E I N S T R A H L MITTEL-AIOz-hiekkaa Til.no Käsikappale H 79 E Til.no Kulmakappale H 79 E Til.no 3-mm-varsi H 79 E. 41,040 IVOMILL-kovametallifeesari VIVODENT ITS-metalllkeramiikkasatsI uusi väriskaala, paint on-tyyppiset opaakit INZOMA-sidosmateriaalit ja valmisrakenteet säästävät materiaalia ja työaikaa lisää esteettisyyttä ja liitoksen lujuutta PROGRAMAT-täysautomaattiuuni. SILANIT ISOPAST-korjaussetti maftdolllstaa posliinin korjauksen suussa Til.no Käsikappale H 251 E Til.no Kulmakappale H 251 E. 2f.060 Til.no 3-mm-varsi H 251 E Til.no. Käsikappale H 351 E Til.no. Kulmakappale H 351. E Tll.no. 3-mm-varsl H 351 E GEBR.BRASSELER GMBH & CO. KG. Fabrik fiir Dentallnstrumente Postfach 160 D-4920 Lemgo Telefon (05261) 7331 Telex TUTUSTUKAA KERAMIIKKA-OHJELMAAMME K U R S S E I L L A M M E hh Suomessa: HAMMAS OY Helsinki 10 Kalevankatu 3 Vaihde Oy DENTAL-MEDICO Ab Puh

3 CRISTAL NP" Whip-Mix erikoisvaiumassat ja erikoiskovakipsit vuonna Ja lisää tietoa antaa Mauri Herpola. KRUUNU- JA SILTAMATERIAALI TAKAHAMMAS ETUHAMMAS Servident Rauhankatu 1 b B, Turku 10 puh CRISTAL ND - 16 elävää Major väriä - Kovuudeltaan lähellä luonnollista hammasta - Kovuus Wallace BS 3990 n:o 10 Olemme saaneet uutta Dreven silikoni-jäljennöspastaa Präzisil. EDULLISIN VAIHTOEHTO KULUTUSKESTÄVYYOESSA /^Bm-AI AIB PLANDENTOY m. -Kl^^ I A^L NU Hitsaajankatu Helsinki 81 ""^^ mm^mm mmmm puhaei telex Arkadiankatu 12 8, Helsinki 10. Puh ,

4 SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO FINLANDS TANDTEKNIKER FORBUNO r y. Mannerheimintie 52 A I Helsinki 26 Puh postisiirto O Valinnanvapaus 37. VUOSIKERTA 1980 Toimituskunta Päätoimittajat: Pekka Koivisto (vastaava) puh Harri Aalto puh Jäsenet: Keijo Polon, Karl Markkanen puh Jarl Lehessaarl puh HammasteknIkkolehtI ottaa tltoumuksetta vaataan ktalklrloltuksla sel(* valokuvia julkalttavaktl. JulkalttavaksI tartroltetun materiaalin mukana on tolmltattava Uydellltet henkilötiedot klr oltta asta (nimi, osoite, sos.turvatunnua, syntymökunta, asuinkunta, sekö pankki- tai postisiirtotilin n:o). Kirjoituksia lainattaessa on lähde mainittava. Keskl-Uuslmaa Oy, Kerava 1980 SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITON HALLITUS Puheenjohtaja Kalevi Ilkka OS koti Ojatie 8, Jaali puh työ Pakkahuoneenkatu 12 A Oulu 10, puh Toiminnanjohtaja Pekka Koivisto OS koti Porvoonkatu 3 C Helsinki 51 puh koti tyo Jaosto I (Laboratorion omistajien jaosto) Mauri Lukkari os Koukkusaarentie 1 B Helsinki 98 puh työ koti Pekka Juurikko os Lukiokatu Porvoo 1 O puh Jaosto II (erikoishammasteknikkojen jaosto) Remo Peltonen os Rahitie Espoo 77 puh työ , koti Matti Sänkiaho os. Siilitie 11 b L Helsinki 80 puh työ koti Jaosto III (hammasteknikkojen jaosto) Pirkko Väätäinen os Maria Jotunintie 6 A Helsinki 40 puh. työ koti Helena Savontie os Steniuksentie 26 B Helsinki 32 puh tyo koti Jaosto IV (hammasteknikko-oppilaat) Kimmo Laine os, Lapinsalmentle 23 B Keuruu Suomalainen yhteiskunta kohtaa alkaneen vuosikymmenen yksituumaisempana kuin koskaan aiemmin. Peräti 82 % suomalaisista on sitä mieltä, että markkinatalous soveltuu varsin hyvin oloihimme. Kolme vuotta sitten vastaava luku oli 63 % eli mieltymykset nykyisen järjestelmän kannattamiseen ovat lisääntyneet voimakkaasti suhteellisen lyhyen ajan kuluessa. Erityisen huomattavaa on suomalaisen järjestelmän suosion kasvu ollut työväestön keskuucjessa. Työväestöstäkin peräti 79 % kannattaa vallitsevaa markkinatalousjärjestelmää ja lisäys kolmen vuoden aikana on ollut kaikkiaan 26 %. Kun vuonna 1977 liki neljännes suomalaisista eli 22 % oli sitä mieltä, että markkinatalous sopii meille melko huonosti ja neljä prosenttia arveli sen sopivan erittäin huonosti ovat vastaavat luvut nyt yhdeksän ja kaksi prosenttia. Syvää huolestumista kuitenkin herättää koulutetun väestönosan kasvava tyytymättömyys. Saman Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) tutkimuksen mukaan kaikkein tyytymättömimpiä oloihimme oli koulutettu väestö. Kun haastateltavilta kysyttiin, missä maassa heidän tyyppisellään ihmisellä olisi parhaat elinolosuhteet, vastasi 60 % kansakoulupohjaisista maan olevan Suomi mutta yiioppiiaspohjaisista vain 37 % piti Suomea parhaana maana. Yhä useammat suomalaiset kokevat, että itsensä kehittäminen ja kouluttaminen ei tuota katetta siihen käytetylle ajalle, rahalle ja vaivalle. Elinkeinoelämästä tuttu tilanne koskettaa myös toisen palveluksessa toimivia yritteliäitä ihmisiä. Tärkein yritteliäisyyden iannistajakin lienee sama - verotus. -Nk. "pimeän paikan" ottamisen sivuansioista hyväksyy moraalisesti jo 35 % aikuisväestöstä ankaran verorasituksen takia. On kuitenkin itsestään selvää, että nimenomaan tietoyhteiskunta tarvitsee koulutettua väestöä. Tilannetta ei saisi päästää siihen, että tämä väestöryhmä muuttaa maasta. Meillä ei ole varaa yrittämisen kahiitsemiseen eikä aivovientiin. HARRI AALTO Jaosto V (hammastyöntekljät) Kalevi Virpi Tarkka-ampujankatu 4 A Helsinki 14 puh toim , kot

5 SHL:n ylimääräinen syyskokous Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:n ylimääräinen syyskokous pidettiin 15. päivänä marraskuuta 1980 Hotelli Helsingissä. Kokoustapahtumat aikoivat klo jaostokokouksiiia. Osanottajamääristä jaostokokouksiin saattoi seivästi havaitä, että jaostot iii, IV ja V (toisen palveluksessa olevat teknikot, hammasteknikko-oppilaat ja hammastyöntekljät) eivät tunne kovin suurta kiinnostusta toimia jaostoina ja osallistua oman jaostonsa kokouksiin. Vain muutama kyseisiin jaostoihin kuuluva oli saapunut kokoukseen. Sen sijaan jaostoihin i (hammaslaboratorioiden omistajat) ja li (erikoishammasteknikot) kuuluvia osallistui omiin kokouksiinsa kohtalaisen paljon. Erikoishammasteknikot olivat järjestäneet jaostokokoukseensa luennon, jonka piti dos. Arvi Tasanen. Lounaan jälkeen klo alkoi varsinainen yhteinen syyskokous. Kokoukseen oli saapunut ilahduttavan paljon liiton jäseniä n. 80. Osaliistujaluetteiosta selvisi, että väkeä oli saapunut kautta Suomen, pohjoisen kaupunkeja ja kuntia myöten. Liiton puheenjohtaja Kalevi Ilkka avasi kokouksen klo Hän toivotti Suomen Hammaslääkäriliiton puheenjohtajan Leila Telivuon tervetulleeksi. Hammaslääkäri Leiiä Telivuo on elokuussa -80 nimitetyn hammashuoltokomitean varapuheenjohtaja. Telivuo oli saapunut kokoukseen kertomaan hammashuoltokomitean toiminnasta. Aiheesta hän selvitti taustää, sairausvakuutuslain voimaantuloa, kansanterveyslain -72 voimaantuloa ja lakien toteutumista ja toteuttamista vaikutuksineen. Työssään komitea on alkuvaiheessa. Komitea on perustanut keskuudessaan työvaliokuntia, jotka selvittävät tehtäviään. Komitea käyttää hyväkseen tutkimustuloksia, joilla on selvitetty hoidon kysyntää ja hoitopalvelujen tarjontaa. Kansaneläkelaitos on tehnyt laajan tutkimuksen (siitä otteita Ht-iehdessä 3/80), jonka tuloksia pyritään analysoimaan. Komitea tullee työnsä aikana kuulemaan ulkopuolisia asiantuntijoita, joihin ainakin toistaiseksi myös hammasteknikkojenkin edustus luetaan. Hammasteknikkojen Liiton puheenjohtaja K. iikka on jo kerran osallistunut komitean kokoukseen. Telivuon puheenvuoron jälkeen esitettiin kysymyksiä. Vastauksissa todettiin mm., että komitean nimittämiseen olivat poliittiset taustatekijät vaikuttaneet hyvin olennaisesti. Valtion asettamien toimikuntien ja komiteoiden kokoonpanoon yleensäkin pyritään saamaan parlamentaarinen edustus. Kysymykseen pyritäänkö subventoimaän kaikkea hammashuoltoa, Telivuo totesi periaatteena olevan, että kaikissa hoitomuodoissa pyritään tasapuoliseen subventioon. Jatkossa on mahdollisuus seurata komitean toimintaa ja saada siitä informaatiotä. Syyskokouksen muita aiheita olivat keskusjärjestön rekisteröiminen, huoneiston rahoitustilanne, urheilukisojen järjestäminen ja hammasteknikoiden koulutus. Kokousta jatkettiin Deifoi-paneeiin muodossa. Puheenvuoroja jaettiin haiuaviiieja puheenvuorot kohdistuivat hammashuoitokomiteaan. Pj kertoi liiton olleen jo keväällä yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön, jonne jätettiin kirje ammattikuntämme huomioimisesta nimitystä suoritettaessa. Keskustelussa ehdotettiin, että pitäisi perustaa tukirengas, joka edustajansa välityksellä hoitaisi yhteyden ja tiedotuksen komiteaan. Asia sai kannatusta. Toisaalta esitettiin, että tulevan keskusliiton hallitus olisi luonnollinen tukirengas puheenjohtajansa takana. Keskusteltiin hammasteknikkojen viroista ja pohdittiin mikä on tämänhetkinen tilanne. Todettiin, että virkoja ei tiettävästi olla toistaiseksi perustamassa. Liittoon ei ole tullut tiedusteluja eikä hammasteknikoiden mielipidettä ole kysytty esim. palkkauksessa. Usein on ihmetelty miksi hammasteknikot eivät olleet aikanaan halukkaita hakemaan virkoihin. Todettiin, että haluttomuus johtui merkittävästi matäiasta paikkauksesta ja virkoja ei loppujen lopuksi ollut kuin muutama tarjolla. Tutkimustoiminnasta todettiin, että hammasteknikoiden pitäisi Säada aikaan tutkimus, jolla voitaisiin tarvittaessa näyttää perusteet paikkaukselle, koulutukselle ja muille suunnitelmille, joilla vaikutettaisiin hammasteknikoiden asemaan. Erikoishammasteknikot ilmoittivat suunnitelleensa tutkimusta, joka käsittelee heidän työtään. Todettiin, että päättäjien tulisi ehdottomasti ottaa yhteyttä liittoon, etenkin silloin, kun suunnitellaan uuden hammasteknikkoja valmistavan oppilaitoksen perustamista. jolla varmasti tullaan huomattavasti lisäämään teknikoiden määrää. Toiminnanjohtaja teki selkoa hammasteknikkojen keskusliiton tämän hetkisestä tilanteesta. Uudet säännöt on tarkoitus jättää rekisteriin vuoden lopussa. Ulos ne tulisi saada ennen tammikuun loppua -81. Tällöin päästäisiin niitä vähittäin soveltamaan. Sääntöjen käyttäminen tulee aikanaan näyttämään ovatko säännöt täysin valmiit, vai tarviiko niitä vielä hienosäätää. Toimitusjohtaja selvitti myös huoneiston rahoitustilanteen, jonka todettiin olevan tyydyttävän. Tukirahoitukseiia oli saavutettu kohtalaisen hyvä tulos. Vuoden -81 hammasteknikkojen talvi- ja kesäurheilupäivät päätettiin pidettäväksi Hämeenlinnassä. Kiinnostus urheilupäiviin on jatkuvasti tuntunut lisääntyvän ja hämeenlinnalaiset hammasteknikot odottavat luonnollisesti runsasta osanottoa järjestämiinsä kisoihin. Puheenjohtaja Ilkka päätti kokouksen nuijan kopautuksella n. klo ja päätöspuheenvuorossaan totesi, että kyseessä saättoi olla nykyisessä muodossaan Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:n viimeinen ylimääräinen kokous. P. K. Muistio sosiaali- ja terveysministerille Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:n, Hammaslaboratorioiiitto ry:n, Erikoishammasteknikkoiiitto ry:n ja Hammastekniset ry:n edustajat kävivät luovuttamassa sosiaäli- jä terveysministeri Sinikka Luja-Penttilälle kirjelmän, joka käsitteli hammashuoltokomitean kokoonpanoa. Kirjelmässä todettiin mm. seuraavaa: Hammastekniset työt muodostavat merkittävän osan hammashuollon töistä. Kokonaiskuluista n. 10 % on hammasteknisten töiden osuutta. Komitean tehtävänä toimeksiannon mukaan on tehdä varsin pitkälle meneviä ehdotuksia aikuisväestön hammashuollon 8 9

6 järjestämisestä. Komitean tulisi selvittää julkisen ja yksityisen hammastiuollon työn jako ja yhteistoiminta. Tuntuu merkilliseltä, että yhteistoimintakysymyksiä selvittämään on asetettu komitea, jossa kaikki yhteistoimintaan osallistuvat osapuolet eivät ole mukana. Komitean tulee myös selvittää aikuisväestön hammashuollon kehittämistä, tavoitteena tasapuolinen palvelusten järjestäminen maan eri osiin. Aikuisväestön hammashuollossa hammastekniset palvelukset ovat, välttämättömiä, minkä vuoksi myös niiden tulee jakautua tasaisesti maan eri osiin. Keskeisenä on pidettävä sitä, missä määrin yhteiskunta osallistuu kliinisen ja missä määrin proteettisen hoidon kustannuksiin. Komitean on myös tehtävä ehdotukset tarvittaviksi haiiinnoiiisiksi toimenpiteiksi. Hammasteknisen alan järjestöt kiinnittävät tässä kohden huomiota myös siihen, että hammashuollon hallinnossa ei ole yhtään henkilöä, joka olisi saanut hammasteknikon koulutuksen, vaan koulutuspohjana on yleensä hammaslääkärin koulutus. Komiteaan kuuluu 9 hammaslääkäriä eikä yhtään hammasteknikkoa. Mm. edellä esitettyihin seikkoihin vedoten alan järjestöt esittivät sosiääii- jä terveysministerille, että komiteaan tulisi nimittää myös hammasteknisen alan edustaja. Ministeri Sinikka Luja-Penttiiä totesi vastauksessaan, että komiteaa ei tulia enää täydentämään. Komitean kokoonpanossa ovat vaikuttaneet pääasiassa poliittiset tekijät. Hammasteknikkojen edustaja on kyllä mahdollisuus saada mukaan pysyvänä asiantuntija jäsenenä. Joka tapauksessa järjestöllä on jatkuvasti mahdollisuus saada väliaikatietoja komitean toiminnasta. Lopuksi keskustelutuokion jälkeen ministeri rohkaisi järjestöjä kääntymään puoleensa, mikäli tiet ovat tukossa. Vaimentava luentokurssi hammasteknikon YLEMPÄÄ AMMATTITUTKINTOA varten pidetään Valtion hammasteknikko-opistossa Kurssille oikeutetaan neljä vuotta ammatissa työskennelleet hammasteknikot. Kurssin tarkoituksena on perehdyttää ylempään ammattitutkintoon valmentautuvia hammasteknikkoja tutkinnon kirjallisen kokeen vaatimustasoon ja kirjallisuuteen jonka perusteella koe toimeenpannaan, sekä opastaa työnäytteen teossa. ilmoittautuminen osoitetaan: Valtion hammasteknikko-opisto A. Kivenkatu Helsinki 50 Viimeinen ilmoittautumispäivä on ilmoittautuneille postitetaan yksityiskohtainen kurssiohjeima. ^ Kurssimaksu 100,- maksetaan kurssipaikalla. Osanottajamäärä: 48 Ylemmän ammattitutkinnon kirjallinen koe toimeenpannaan yksipäiväisenä Valtion hammasteknikko-opistossa kesäkuussa Kokeen hyväksyttävästi suorittaneet voivat osallistua työnäytteeseen joka on elokuussa Vaimentavan kurssin järjestävät yhteistoiminnassa Valtion Hammasteknikko-opisto, Hammasteknikkojen Koulutustoimikunta ja Hammasteknikkomestarit ry. Ylemmän ammattitutkinnon toimeenpanee Valtion hammasteknikko-opisto joka tiedottaa lähemmin yksityiskohdista keväällä Jatkoa sivulta 22 Dentaalivalukullat... Kuvassa vasemmalta: Kalevi Ilkka, Matti Juntunen, Tapio Vasara, Pekka Koivisto, ministeri Sinikka Luja-Penttilä ja Teppo Koskinen Hanau, Vest-Tyskland J.F. Jelenko & Co., Armonk, NY, USA Hera G 72.2* Hera H 59.0* Hera SG 60.4* Hera KF 70.0* Alba G 32.0* Alba SG 31.0* Alborlum Jel Fortlcast MIdas Rajah ,0 loppu 10 11

7 Professori Kalervo K. Koivumaa Pinteistä osaproteesin kiinnittäjina Rankarakenteisten osaproteesien iähes ainoa, ja siten myös aivan välttämätön kiinnittäjä on pinne, kun proteesissä ei tavallisesti oie laajapohjaista levy-osaa, joka adheesiollaan saattaisi pitää proteesin paikoilleen "liimaantuneena". Mutta myös erilaisissa ievyosaproteeseissa, erityisesti, jos ne edustavat tuota biologisesti hyväksyttävää reunoiltaan pienennettyä, eli "redusoitua" levy-rakennetta, ovat pinteet useimmiten tarpeellisia. Tässä yhteydessä ei ole syytä puuttua pinteiden yleisiin piirteisiin, jotka kuuluvat teknikkokoulutuksen perusoppisisäitöön, vaan tarkoituksena on tarkastella joitakin erityiskysymyksiä. Ensinnäkin on iuonnoilisestikin aihettä selvittää kysymystä pinteen tärpeeiiisuudesta jossakin rakenteessa: - erittäin tärkeää on olla selvillä siitä, minkä seikan hoidettava potilas asettaa etusijalle: onko proteesin luja paikoilleen pysyminen vaiko sen ulkonäkö tärkeämpää. Tämä seikka vaikuttaa erityisesti kulmahampaisiin ja niistä eteenkinpäin sijoitettaviin pinteisiin, sekä vielä ainakin yläleuan ensimmäisiin premoiareihin mahdollisesti tuleviin pinteisiin. Yleissääntönä on muistettäva, että liiat pinteet ovat aina haitaksi, siliä ne saattavat aiheuttaa hampaan karioitumista ja parodontaaiisia vaikeuksia, joten yhtään turhaa pinnettä ei pitäisi proteesiin asettaa. On muistettava professori VViliy Krogh-Poulsenin esittämä pinnesääntö, joka sanoo, että proteesin kieppäusäkseiin ja pinnelinjan pitäisi kuikeä mahdollisimman samansuuntaisina ja lähellä toisiaan. Tämä vaatimuksen mukaan toimittaessa voidaan jättää pois useinkin toinen etualueen pinne, mikä merkitsee sitä, että proteesi pääsee suhteellisen vapaasti "kieppumaan" tukilinjansa ympäri. Samallä proteesi ei kuitenkaan rasita näitten kieppauspyrkimykstensä aikana sitä hammastä, josta ko. pinne on jätetty pois. Mikäli ollaan epävarmoja jonkin pinteen tarpeellisuudesta, voidaan asiaa kokeilla siten, että ensin jätetään pinne rakenteesta pois. Jos proteesi toimii ja pysyy hyvin, on tilanne sinänsä selvä, jos potilas sen sijaan valittaa proteesin huonoa pysyvyyttä, voidaan pinne lisätä rakenteeseen erikseen. Tämä on mahdollisti varsin helposti ainakin tilanteissa, joissa on kysymys proteesisatulan viereisistä pinteistä. Jos taas on kyse suoraan runkoon liitettävästä pinteestä, ei kokeilu näin ehkä oie tärkoituksenmukaistä, koska pinteen juottaminen tai hitsaaminen runkoon on vaikeaa ja turmelisi useimmissa tapauksissa jo tehdyn akryylityön. Syy siihen, miksi pinteen-tarpeeilisuuskokeilu on syytä suorittää esitetyssä järjestyksessä, on puhtaasti psykologinen: jos potilas ensin kokeilee proteesia ko. pinteen kanssa, huomaa hän proteesin pysyvän erittäin hyvin paikoillaan ja hänen on myöhemmin vaikeempaa tottua tilanteeseen, jossa pinne on poistettu. Näin saattaa tulia tarpeelliseksi pinteen uudelleen lisääminen takaisin proteesiin ja työ lisääntyy ja pitkittyy. Valintaan okkiusaalisten ja gingivaaiisten pinteiden välillä on syytä kiinnittää tarkasti huomiota sen nojalla, mitä näiden pinteiden vaikutuksesta hampaistoon tiedetään: - okiusaaiinen pinne on turvallisempia parodontiumin kannaita,siiiä sehän kulkee mahdollisimman kaukana ienreunasta - gingivaalinen pinne, ylittäessään ienreunan muodostaa tietyn vaaran ienreunalle proteesin painuessa kristojen resorption myötä syvemmälle ja - sinänsäkin ienreunan ylittävä pinteen varsi merkitsee ruoantähteiden ja plakin kerääntymisen vaaraä, ja siten parodontaalisten muutosten vaaraa. Kuitenkin gingivaaiisiila pinteillä on selvästikin määrättyjä etuja: retentioaiueiden hyväksikäytön mahdollisuudet ovat paremmat useissa kriittisissä retentioviiva-tilanteissa sekä pinteen sijoitusmahdollisuudet iähes näkymättömiin etuäiueenkin hampaiden pinnoilla on erittäin tärkeä seikka. Kun ulkonäkö on monelle potiiaäiie tärkeää, on hänet suhteellisen helppo motivoida pitämään itse tarkoin huolta tehostetulla puhdistamisella vaaranalaisesta ienreuna-aiueesta ja näin voidaan väittää ennen varsin yleisiä ienreunan vahingoittumisia. Jos potilas vielä käy säännöllisissä hammaslääkärin jälkitarkastuksissa esimerkiksi re-call-järjestelmän puitteissa ei gingivaalisten pinteiden käyttöä valituissa tapauksissa, missä niillä on selvät indikaatiot, ilmeisestikään nykyisin enää tarvitse kaihtaa, niin kuin on jopa pyritty jyrkästikin vaatimaan. Pinteiden retentiovoiman säilyminen ei ilmeisestikään ole kovin pitkäaikainen: metalli väsyy ja pinteet jopa hiukan vääntyvän "auki", pois hampaan pinnan retentioalueelta. Tällaisia muutoksia tapahtuu vaikka nykyiset valuseokset ovatkin perusteellisesti tutkittuja ja kehiteltyjä ja vaikka vaiuprosessi toteutettaisiinkin varsin moitteettomasti. Huolimatta yksittäisen pinteen retentiokyvyn seivästä huononemisestä säilyy kuitenkin Säman proteesin eri pinteiden yhteisvaikutus, eli laitteen kokonaisretentio suhteellisen hyvänä ja potilasta täysin tyydyttävänä. Tämä johtuu siitä, että purentatoimintojen aikana proteesi pyrkii varsin harvoin paralleelisti sisäänsovitussuunnan mukaisesti pois peikoltaan, useimmiten se iuonnoilisestikin liikkuu tavalla tai toisella klepaten tukiiinjojensa ympäri ja tällaista liikettä hiukan löystyneetkin pinteet pystyvät hyvin vastustamaan. Eräissä yhteyksissä suositetaan paremman pitovoiman saamiseksi käyttämään vain vedetystä langasa tehtyjä pinteitä, sillä yleensä vedetyn langan kimmoisuus on parempi kuin vaietun materiaalin. Erityisesti Ruotsissa näytään suosivan näin rakennettuja konstruktioita. Vaikka pinteet ovatkin tärkeitä proteesin rakenneosia on ilmeistä, että rakenteesta saattaa katketa jokin, jopa joitakin pinteitä pois ja proteesi toimii kuitenkin käyttäjänsä tyydytykseksi. On myös tässä todettava, että tieto tällaisista vaurioista, joita ei korjata, kuulee harvoin laboratorion palautteena. Se, että pinnettä ei uusita johtuu luonnollisestikin potilaan tottumuksista: proteesi "istuu" totutulla paikalla ja hampaisto sekä suun pehmeät kudokset ovat siihen tottuneet, joten tiukka paikoilleen retentoituminen ei ole välttämätöntä. Tietyssä määrin tästä voisi myös päätellä, että ilmeisestikin toisinaan proteeseihin on alunalkaen asetettu turhan paljon pinteitä. Yleisenä suuntaa antavana viitteenä voisi antaa suosituksen pinteiden todellisen tarpeellisuuden tarkemmasta harkinnasta ja kaikkien vähänkin todennäköisesti turhien pinteiden poisjättämistä rakenteista

8 HAMMASTEKNIKKOPÄIVÄT Lauantaina Kamarimusiikkisali UUDET, KOTIMAISET PAALLEPOLTTO- METAUIT SAAT LÄÄKINTÄMUOVISTA. Lääkintämuovi Oy tuo nyt markkinoille täysin uudet, kotimaiset pääiiepoittoseokset. Seosten tuotekehitystyössä on ollut mukana useita suomalaisia hammasiääkäreitä ja -teknikoita. Näin on voitu tarkasti ottaa huomioon käyttötarkoitus, tyypilliset suomalaiset työmenete mät sekä käyttäjien korkea vaatimustaso. Pääiiepoittoseokset valmistaa Outokumpu Oy, joka hyvän iaädun lisäksi merkitsee pitkäaikaista kokemusta, maailmankuulua ammattitaitoa sekä jatkuvaa laadunvalvontaa. Seoksia on kahta erilaista; molemmat sopivat kovuutensa ansiosta myös pitkiin siitarakenneimiin. Uusille metaileiile voidaan polttaa posliini kaikilla tunnetuimmiiia (maassamme yleisesti käytetyillä) posiiinimassoiiia. Uudet seokset ovat kudosystäväiiisiä ja kestävät hyvin suun olosuhteissa. OUTOKUMPU MK I Erittäin jalo Au-Pt -seos, jonka jaiometaiiipitoisuus on 96 %. Väri harmaan kellertävä. OUTOKUMPU MK il Edullinen, erittäin aio Au-Pd -seos, jonka jaiometa iipitoisuus on 80 %. Käyttöohjeet, fysikaaliset ominaisuudet ym. lisätietoja saat Lääkintämuovista. Lm)ENTAL Myynti: Lääkintämuovi Oy/ Rauni Tirri, Espoo, puhelin , Klo 9.00 Avaus Hammaslaboratorio työympä- \,. ' ristönä FM Ritva Degerth Juurikanavanastat tarkasteltavina HLL Martti Pakkala Ruuvit kruunu- ja siltaprotetiikassa HLL Reijo Kari HTM Matti Taiminen Purentakiskot HLT Pentti Kirveskari Lounas Tekniset salakarit levyprotetiikassa EHT Harri Hägg Levyproteesimateriaalien jännitykset HTM Matti Savolainen Levyproteesin vahvikkeet HTM Seppo Miettinen Yhteisluennot hammaslääkäreille, -hoitajille ja-teknikoille YLEISLUENTOSARJA Uudet mallit hammasprotetllkassa. Tavoite: Selvittää uusien valumetallien käyttöä hammasprotetiikassa, kliinisiä ja laboratoriokokemuksia Luennoitsijat: Prof. Eero Suoninen, HLT Antti Yli-Urpo, hammasteknikkomestari Matti Taiminen, hammasteknikkomestari Matti Uusaho IS

9 Coiootamma kaikma atnmattiodtydlta ''^z^i/oää ^0ui.ua ja tnauastnstä ouo^aiia 1981 Etelä-Pohjanmaan Hammasteknikkojen Seura Hans Boström Harri Bredarholm Reijo Haapoja Hannele Hiippala Heikki Hiippala Leevi Hyvönen Ismo Jalonen Hemmo Kurunmäki Rauni Kurunmäki Hilkka Laaksoharju Antti Lahdensuo Stig Lundqvist Orvo Lähde Asko Manninen Harry Mesimäki Ritva Metsälä Arto Myllymäki Erkki Niemelä Erkki Nikula Gunnar Nyberg Raimo Packalen Voitto Parkkonen Ossian Polari Arne Raitila Heikki Ranta Martti Ranta Tarmo Rauhala Aarre Saari Anssi Saari Johan-Erik Sulkakoski Antti Svahn Henrik Svartbäck Oiva Vainionpää Jorma Yliluoma Keskl-Suomen Hammasteknikkoseura Pia Ahmaoja Eero Ahonen Esko Ahonen Hanna Ahonen Mauno Alanko Simo Antskog Matti Asikainen Ilmari Elomaa Kalevi Epäilys Terho Hapuli Lea Hovila Tapio Hovila Leo Hyvönen Liisa Hyytinen Tapio Hyytinen Reijo Immonen Osmo Järvenpää Viljo Järvinen Hannu Kainulainen Veli-Pekka Kainulainen Tapani Kallioinen Arto Kanner Juhani Kassala Antti Koskela Ilkka Koskela Liisa Koskela Olavi Koskela Seppo Koskela Sirpa Koskela Pekka Koskinen Jouko Laine Kimmo Laine Markku Laine Eila Lukkarinieml Jorma Lukkarinieml Martti Lukkarinieml Per-Johan Möller Eero Oksanen Kari Pajala Terho Parikka Anneli Puronaho Merja Rantanen Pirjo Ruppa Samuli Ruppa Voitto Saari Veijo Salonen Matti Tamminen Salme Tapaninen Juha Varjamo Kerttu Vesanto Sylvi Vuorela Vesa Vuoristo Simo Östberg Oulun Seudun Hammasteknikkojen Seura Viljo Ahonen Heikki Hedman Juha Hedman Veli Heikkinen Yrjö Hentilä Kalevi Ilkka Yrjö Kailasuo Veikko Kallinen Eino Kasteli Olavi Kasurinen Raimo Keinonen Matti Keränen Helena Kesti Osmo Kolivuori Vilho Kolivuori Heikki Kukkonen Timo Kukkonen Matti Kuorikoski Taimo Marttila Reijo Mähönen Nils Nygärd Teija Ollila Esa Ontero Hannu Orell Jorma Orell Jorma Pekkala Martti Peltosaari Jouko Rantanleml Kari Sarste Erkki Seppänen Eila Säilynoja Pentti Säämänen Eero Tornberg Esko Tornberg Arto Westerlund Erkki Vitikainen Satakunnan Hammasteknikkojen Seura Erkki Asikainen Pentti Autio Risto Fagerström Altti Forsberg Jarmo Haviala Eero Heikkonen Lille Herpola Tapio Jaakkonen Onni Jalli Jukka Kaitila Matti Kaitila Hannu Keitaanpää Kari Mättö Kari Pitkänen Kauko Poikolainen Maiju Poikolainen Per-Olof Savolainen Toivo Suomela Ilpo Tuominen Vesa Waegelein Tapani Vainionpää Raimo Warro Martti Vilonen Jukka Vuori Savo-Karjalan Hammasteknikkoseura Pekka Antikainen ja K:nit Ky Pentti Antikainen M. Durchman Juhani Haapalainen Aaro Hakkarainen Hammas-Tetra Henriksson & Edelman Veli-Matti Hoikkala Hynninen & Mähönen Matti Jalava Helge Jäderholm Heikki Ketonen Heikki Koistinen Veijo Koistinen Aarno Koivunen Matti Koponen Sakari & Ritva Kuokkanen Pentti Laakso Martti Laakkonen Pekka Laakkonen Risto Liljavirta Manninen & Lustig Tauno Metsola Heimo Mustonen Urho Nurminen Veli Peteri M. Pitkänen & K:nit Ky Pekka Porali Juhani Pursiainen Kauko Rautava Savon Hammas Oy, Kitee Savon Hammas Oy, Kuopio Savon Hammas Oy, Savonlinna Pentti Salmi Heikki Salo P. Tarvainen Tirkkonen & Ikonen Pentti Tolvanen Eino Virtanen Timo Virtanen Martti Vitikainen Kaakkols-Suomen Hammaslaboratorioiden Yhdistys FransasÄ Holopainen, Allan Hartikainen Jukka Hauhlo Erkki Herrala Ari Hänninen & Ari Herrala Sakari Kari-Koskinen Hannu Kilpiä Osmo Laiho Erkki Marttila liro Nieminen Lassi Oksanen Esko Paasio Pekka Porali Martti Roiha Paavo Roine Ilkka Saanila Ilmari Saarinen Jukka Taika Toivo Tyrisevä Eero Uotinen Bruno Valokorpi Ahti Vanhala Antero Vanhanen Vilho VIne Ilmari Virkkula Tampereen Seudun Hammasteknikkojen Seura Jouni Ahmavuo Elis Ahonen Risto Airola Kauko Eskelinen Tapani Försti Jorma Halme Sointu Helenius Ari Hietala Kari Hyytiäinen Kalervo Ingalsuo Margareta Ingalsuo Mikko Itäkylä Lea Jokisalo Markku Järventie Markku Järvinen Ismo Kemppainen Martti Koivunen Pertti Koivunen Ilkka Kokkonen Asko Korkeala Mauno Korkeala, Eino Kosonen Tero Kuula Erja Kymäläinen Markku Laine Jaakko Lankoski Hannu Leppäkorpi Irene Leppäkorpi Antti Lindroos Juhani Läykki Olli Manninen Erkki Mikkola Merja Myllys Mauno Mäkelä Raimo Mättö Kari Nappari Erkki Nojonen Larssi Nojonen Pauli Nurmi Visa Rahkonen Juho Rajamäki Raimo Repo Helena Riikonen Osmo Riikonen Mikko Rikkonen Elli Räisänen Niilo Saarinen Olavi Salmi Kalle Salonen Reijo Sokura Veikko Sokura Anja Tuurna Jukka Tähtinen Reijo Tähtinen Arvo Uotila Ritva Viholainen Eerikki Vuorimies Lasse Vuorimies Unto Ylihaveri Kari Ostring Lapin Hammas teknikko Seura Erkki Auvinen Ari Ahrikkala Jaakko Herva Jyrki Isojärvi Timo Juutinen Pentti Kauranen Jouko Laitinen Reijo Laitinen Sakari Lepojärvi Keijo Lämsä Erkki Melamies Paavo Mäntyniemi Kristiina Paappanen Kalevi Pitkänen Markku Selin Ahti Silen Antti Tarkiainen Urho Tarvainen Turun Hammas teknikkojenseura Jarmo Airola Sakari Ansaharju Eeva Anttila Jukka Aro Kauko Friman Aarno Haarnimo Lasse Haavisto Esko Heikkinen Allan Heinänen Lauri Höglund Ah Iltanen Raija Kallio Pentti Kallio Pentti Keiramo Maaret Kesänen Hilkka Kylämäki Arja Laakso Nils Lagerström Tapio Lamminen Yrjö Lehtinen Aulis Lehtonen Raimo Lehtonen Harri Loukonen Sergei Malanin Hannu Moberg Juha Nepponen Pentti Nohrström 16 17

10 61 81 ^««^#«*2F'F«^^^«-^^4^4F4F^#4F# «*4Ö4Ö«4F ^4F4F#4F4F^#4F4F«4F«4F 4MF4F4F4F4F4F«4t * { oisbso-o!jo;bjoqb- J AQ luepueid UBBHOAjOi VllOnA viinn visnn3s>iais3n3iai Bf vmnor WAAH'ueBtt!!>i \ BiseponA Bis89un n> usesnieoibpäs k ' ************************************************************ * JBOA MBN AddBH e pub seuitsjjqo Ajj8 /\ e joj saqsjm saq jno puas a/v\ seasjaao ^ ^ spuauj pub san6a 00 jno oi '-/j^,^ % ************************************************************ e))>(n Bn eqnr B> >jni B-i OAnai U8U0 BS!AB 0 UBUBS))0 Bfj UOUBZ BAJIA UBUIBIBBA 0>(>(J!d ljupjls>(08/\a LUOl oibsuoha i-bhey^ B BUUBA 0>lSn 0 BA!A9 B» U9IIBAA Jiaq B BJBBA(\ OUJIl 0 Bi!snn uso» BIBUJJpl B n B 9jnni!>l>!uuv UBUJJ9pni BU!!U BlUnSi 0>(SBABU BLUnSl!A9 9H UJ!1!unBU >)OUS PfJA o BS!U!s B )^^^d U9U!B 0ABS lubla B OJBS BflBy LUPJISPUBS IJHBIA lupjjspubs 0J91UV jubs fb» U9U!B 9LU BS OUJBV U9U!UJ BS 09"! BJUBJOIBS BS n-bjj!ia jjbbs OUUjS UBUodny!Huv UBUppjAd A Bcl u9u > ) nd oujjbr uojod ohox u9uo[nod oxnor U9U!BJ d OUJJBr u9uoj d jssnp woa jimd BU99n 0JUBUJJ9d B( n U9U0S9d jjiv B JJU9d SSO U9U0J 9d 0U 9t ' U9UBUBBd nuubh ubujujjnn J6> 6j9qpjON SJB-j UBUOMJON A9 6> U9U!) 5 N B>() 9d A>(SJAK^ lubqnr 9uun;flj odd9s U9U JJ9 A odd9s P SJ9 A 0 JB^ OHAAAq lubdbi JB> ) n- jjhb^ UOnABUUn B> )( U S jjonabuuj-j ooiji jopubabi jbuung U9UBA9n jp9d ndujn) Bcld9- jssuv U9UOU 9-9UJBV jonasnujq9- > > J3!> SO> )(nbn OAnai o n> jjv 6 9> S0> UB» BjBAO» B( 9S U9U > S0> oddoi U9UIXSOX JB) BS 0>(> 0» ojun B> > n>j oiusj ohnb> AB 0 onsnjb» AB 0 B JB> lubqnp BBLUJB> 0> > 9A U9unjunr IJJB^ BjOSj B> > J S B>(> A8 B> U9U B Bq B9- B6BH B( 3 B 0P9H!UUV J91UUJ9H jjbx BBUJ9 9H BSin > 0fs 9H ouloa BIBJBBH BU9 9H BUB) BBH unbl BJUBJ0I3 IjPBd 6uBa S N BjlJJUV OJUj OJUB>J-B V BS3 J9nv 0> )( 9A Bjnas SBUiuiBH unpnas u 6u S ah uauouaim dj A uaubfjas UB» uau > )!ah BfjBi UaU LU BS B J8^ BjBjjnBa p[ja BjBijnBy Bjj9> JBy^ uaubjubu ojsia U9UBJUBU > > UUV V uauoiiqbu n) > JB^ uau iuain ABio uaujiuain MV BBduaBy^!Aa B» uajs> A JJJ9> BjijjBiA oms^ BjlHBlftl 1110 OdUJB- lubk^ UaUOjOl A Bd uau jnsb> Bsin uaujjnsb» laajbx uau!> so> - JB> o> sn uau >iso>i-!jb> B>())ad ujpjjsjabbd ojsia UaU0> >!9H lubdbl dsv BuajaH PUV UMV Bjoqv o> > l^ Bjnas ua(o)(>i!u) ajseuiujbh unpnas UBUujjuaauJBH oubjaa l»by^ OJJBAA ojsju OJJB/\A IJBp BIBBA oujay oqbsnn lulai uaujluoni 05 > J!d uauiuijbi ijjby^ uajsjqbs ojajuv oxxmbbs B>(xnni jijbpuasoa oxnop OLUBunau o> nor uauojbd IIIQ UaUOjBd AB 0 uaujjnnn oaq ************************** N3NVXTVr isin I *************************^

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO 2014 10.5.2014 Kisailijoita ryhmäkuvassa pihalla. Osanottajamäärä oli uusi ennätys. TULOKSET JOUKKUEET 1. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry 337 pistettä

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist.

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. 500m Miehet 35v. 1. 10 Vesa ISOVIITA PUV 0.42,59 2 500m Miehet 40v. 1. 13 Jari SÄRKELÄ OuTa 0.46,41 3 2. 14 Jarmo ROSSI OuTa 0.53,34 6,93 1 500m Miehet 45v. 1. 18 Esa PUOLAKKA HLK 0.41,70 7 2. 21 Markku

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 04.09.2011 19:30:55 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot