TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/"

Transkriptio

1 Aika: Torstai klo Paikka: Bryssel, EU-yhteystoimisto Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi, 1. vpj. Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Nurminen Mikko johtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia 2. vpj. Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Juhani Pohjonen seutusihteeri sihteeri, TKS 1/17

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 63 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 64 SEUTUTYÖRYHMIEN ASETTAMINEN KAUDELLE SEUTUTYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN KAUDELLE , KESKUSTELU 9 66 KUNTIEN KIINTEISTÖJEN SISÄISTEN VUOKRAPERIAATTEIDEN YHTENÄISTÄMISTYÖ TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17 2/17

3 63 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Muistio , liitteenä. Kokouksen keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Työryhmien palautekeskustelu Palautetta hyödynnetään työryhmien PN asettamisessa, TA:ssa 2018 ja strategian toteutuskaudella Kuntien elinkeinopoliittiset katsaukset Pirkkalan esittely on tässä kokouksessa. Tampereen esittely kokouksessa. Seutuhallituksen kokous 3.5. MASTO kokous LJ kokous SIVISTY kokous Kauden arviointikeskustelu Tonttipäivän 27.4.ohjelma, MAL3-seuranta, Lausunto Pirkkalan kunnan valtuustoaloitteeseen, Tampereen kantakaupungin yleiskaavan esittely. Raitiotien tulevaisuuden suunnat, tarjouspyyntöaineisto, Sähkölatauspisteverkoston seudullinen suunnittelu, Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely , Liikennejärjestelmäsuunnittelu maakuntauudistuksessa. DIGI-teemakokous, jolla käynnistettiin th-ohjelman toteuttaminen toimialoilla. 3/17

4 64 SEUTUTYÖRYHMIEN ASETTAMINEN KAUDELLE Seutujohtaja Nurminen Yhteistyön perusrakenne Kaupunkiseudun kuntien yhteistyörakenteen muodostavat seutuhallitus, kuntajohtajakokous ja setututyöryhmät. Kokoonpanot toimivat kaupunkiseudun kuntayhtymän alla. Yhteistyön sisältöä ohjaa Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia, jonka pohjalta yhteistyötavoitteet määritellään valtuustokaudelle ja talousarviovuodelle. Seutuhallitus asettaa kaksivuotiskaudelleen kuntajohtajakokouksen ja seututyöryhmät. Ne muodostuvat johtavista virkamiehistä. Seututyöryhmien rooli Nykyisiä seututyöryhmiä on viisi: 1) maankäyttö- ja asuminen työryhmä, 2) liikennejärjestelmätyöryhmä, 3) infrapalvelujen työryhmä, 4) sivistyspalvelujen työryhmä ja 5) sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmä. Seututyöryhmät ovat yhteistyörakenteen keskeinen osa. Niiden tehtävänä on valmistella kuntajohtajakokouksen kautta seutuhallitukselle esityksiä ja ratkaisuehdotuksia yhteistyöstä. Työryhmien toiminta ohjautuu seutustrategiasta ja kuntayhtymän talousarviosta, jotka korostavat kaupunkiseudun elinvoimaa, kilpailukykyä ja yhteistyön edelläkävijyyttä. Työryhmät toimivat myös kolleegaverkostoina. Työryhmätyöskentelyn vahvuuksia ovat tavoitteellisuus, selkeät kokousja työskentelykäytännöt, asiantunteva valmistelu, jäsenten hyvä sitoutumisaste sekä substanssin hallinta. Työryhmissä vallitsee myös keskinäinen luottamus. Työryhmätyöskentelyyn ovat osallistuneet myös sidosryhmät kuten Ely, Livi, LVM, maakuntaliitto ja Tredea. Työryhmien toimintamuodot ovat kokoukset n. 6-8 kertaa vuodessa sekä vuosittainen kehittämispäivä. Kuntajohtajien ja työryhmien arviointikeskustelu järjestetään vuosittain. Työryhmien työskentelyä voi seurata julkaistavista kokoustiivistelmistä Rakenteen arviointi Työryhmien rakenne on muuttunut kuntayhtymän käynnistysvaiheesta kaksisuuntaisesti. Ryhmiä on yhdistetty yhteisen teeman ympärille ja laaja-alaisia työryhmiä on puolestaan jaettu toimivampiin kokoonpanoihin. Osa yhteistyöasioista valmistellaan suppeammissa ryhmissä. Työryhmärakennetta on arvioitu kauden tulosten ja uuden seutustrategian näkökulmasta eri tavoin. Arviointinäkökulmia ovat ol- 4/17

5 leet toiminnan vaikuttavuus, seutustrategian ja toteutusohjelman sisältö, substanssin hallinta ja osaaminen, kokouskäytännöt sekä resurssien käytön tehokkuus. Arvioinnin pohjalta ei ole noussut esille suuria muutostarpeita/mahdollisuuksia nykyiseen rakenteeseen lukuunottamatta maakuntauudistuksen vaikutusta, joka tulee huomioida erityisesti hyvinvointityöryhmien rakenteessa. MAL-työryhmien osalta keskusteliin rakenteen tiivistämisestä. Kuntajohtajien palautekeskustelun henki oli positiivinen, kuitenkin siten, että eräiltä osin osalta seututyöryhmien strategisuuden astetta tulee nostaa ja työskentelyn volyymissa tulee huomioida maakuntauudistuksen vaatimat resurssit. Työryhmät itse pitävät työskentelyään tuloksellisena ja motivoivana, eivätkä koe sisäistä tarvetta muutokselle. Työryhmärakenne Arvioinnin perusteella ja maakuntauudistusta ennakoiden on tarkoituksenmukaista vähentää päätyöryhmien määrää viidestä neljään ja asettaa seuraavat työryhmät: 1. Hyvinvointipalvelujen työryhmä Kunnat suuntaavat sote-palveluresurssit yhä vahvemmin maakuntauudistuksen valmisteluun. Tämän vuoksi kaupunkiseudun sote-työryhmää ei aseteta. Yhteyspinnat maakuntauudistukseen ja terveyden edistäminen huomioidaan uudessa seudun hyvinvointipalvelujen työryhmässä (HYPA). Sen kokoonpanoa tulee laaja-alaistaa. Työvälineenä on hyvinvointipalvelujen kehittämisohjelma, jonka työryhmä valmistelee kuntajohtajakokouksen ja seutuhallituksen käsiteltäväksi syyskuun loppuun mennessä. Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on vastata seutustrategian Hyvinvoiva yhteisö -teeman edistämisestä. Sen osa-alueita ovat älykäs- ja helppo asiointi, hyvinvoivat kuntalaiset ja osallistava toimintaympäristö. Työryhmän toimialaa ovat koulutus-, kasvatus-, kulttuuri- ja liikuntapolitiikka ja terveyden edistäminen. Teemoina korostetaan digitaalisuutta ja yhteiskehittämistä. Työryhmä huolehtii myös vuoropuhelusta MALtyöryhmien kanssa. Pientyöryhmät Työryhmä voi nimetä pientyöryhmiä tukemaan yhteistyön vuositavoitteiden valmistelua. Päävastuu ja ohjaus työskentelystä ovat päätyöryhmällä, joista valitaan edustaja pientyöryhmään. Pientyöryhmissä ei tarvitse olla kaikkien kuntien edustusta. Kuntajäsenten lisäksi niissä voi olla myös yhteiskehittämisen hengessä sidosryhmiä ja muita osallistujia 5/17

6 poikkihallinnollisesti. Pientyöryhmän tarkoitus on olla dynaaminen yhteistyötapa asioiden edistämiseen. Työskentelytavoissa tulee edistää sähköisiä toimintamalleja. Muut kokoonpanot Muista tarpeellisista kokoonpanoista työryhmät voivat tehdä perusteltuja esityksiä seutuhallitukselle. 2. Maankäyttö- ja asuminen työryhmä Maankäyttö- ja asuminen työryhmä (MASTO) vastaa yhteistyöstä kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi ja kasvun hallitsemiseksi ja hyödyntämiseksi. Työvälineinä ovat Rakennesuunnitelma2040 ja MAL-sopimus. Työryhmän työssä huomioidaan maakuntauudistus ja edistetään kaupunkiseudun näkemyksen huomioimista maakuntakaavoituksessa. MASTO-työryhmän tehtävänä on osaltaan vastata seutustrategian Kasvulle kestävä rakenne -teemasta, jonka osa-alueita ovat toimiva yhdyskuntarakenne, rajaton sijoittumisalue sekä tasapainoiset asuntomarkkinat. Työryhmä huolehtii myös vuoropuhelusta muiden MAL-työryhmien ja hyvinvointityöryhmän kanssa ja edistää digitaalisen paikka- ja suunnittelutiedon kehittymistä. Työryhmän kokoonpanossa huomioidaan sidosryhmät. Valmistelua tukevat pientyöryhmät ja muut kokoonpanot toteutetaan kuten HYPA-työryhmän kuvauksessa. 3. Liikennejärjestelmätyöryhmä Liikennejärjestelmätyöryhmä (LJ) vastaa yhteistyöstä kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämiseksi ja liikkumistapojen uudistamiseksi. Työvälineinä ovat Rakennesuunnitelma ja MAL-sopimus sekä eri liikennemuotoja koskevat kehittämissuunnitelmat. Työryhmä edistää kaupunkiseudun näkemyksen huomioimista maakuntasuunnittelussa sekä kansallisessa liikennelainsäädännössä. Liikennejärjestelmätyöryhmän tehtävänä on osaltaan vastata seutustrategian Kasvulle kestävä rakenne -teemasta, jonka osa-alue on toimiva yhdyskuntarakenne sekä Lisää kilpailukykyä -teemasta, jonka osa-alue on hyvä saavutettavuus. Työryhmä edistää digitalisaatiota ja yhteiskehittämistä. Työryhmä huolehtii myös vuoropuhelusta muiden MALtyöryhmien ja hyvinvointityöryhmän kanssa. Työryhmän kokoonpanossa huomioidaan sidosryhmät. 6/17

7 Valmistelua tukevat pientyöryhmät ja muut kokoonpanot toteutetaan kuten HYPA-työryhmän kuvauksessa. 4. Infrapalvelujen työryhmä Infrapalvelujen työryhmä (INFRA) vastaa yhteistyöstä kaupunkiseudun rakennetun infran ja infrapalvelujen kehittämiseksi sekä ilmastopolitiikan edistämiseksi. Työvälineenä on Infrapalvelujen kehittämisohjelma, jonka työryhmä valmistelee kuntajohtajakokouksen ja seutuhallituksen käsiteltäväksi syyskuun loppuun mennessä. INFRA-työryhmän tehtävänä on osaltaan vastata seutustrategian Kasvulle kestävä rakenne -teemasta, jonka osa-alue on toimiva yhdyskuntarakenne sekä Hyvinvoiva yhteisö -teemasta, jonka osa alue on hyvinvoivat kuntalaiset. Työryhmä edistää digitaalisuutta ja yhteiskehittämistä. Työryhmä huolehtii myös vuoropuhelusta muiden MAL-työryhmien ja hyvinvointityöryhmän kanssa. Valmistelua tukevat pientyöryhmät ja muut kokoonpanot toteutetaan kuten HYPA-työryhmän kuvauksessa. Perustelut Esitetyt työryhmät ovat osallistuneet seutustrategian ja sen toteutusohjelman valmisteluun, ja näinollen strategian tavoitteet ja esitetyt työryhmät kohtaavat hyvin. Strategian toimeenpano edellyttää sekä suunnittelua että käytännön toteutusta edistäviä työryhmiä. Tämän ketjun katkaiseminen seututasolla ei ole tarkoituksenmukaista. Suunnittelun ohella on tärkeä kyetä osoittamaan myös seutuyhteistyön konkreettisia tuloksia kuntalaisten arjessa lyhyellä aikavälillä. Ns. MAL-työryhmien yhdistäminen nykyistä laaja-alaisempiin tehtäviin ei ole arvioinneissa osoittautunut järkeväksi. Isot työryhmät jakaantuvat helposti alatyöryhmiin, mikä ei ole tarkoitus. Laaja-alaisuus lisäisi myös kokoushallinnan haasteita, kokouksista muodostuisi kestoltaan pitkiä ja käsiteltävien asioiden osalta erimittakaavaisia. Tämän on arvioitu heikentävän sidosryhmien osallistumista ja valtio-kumppanuuden ja MALyhteistyön saavutettua tilaa. Ei-toivottua kehitystä ei pidä edistää. Yhdistäminen ei myöskään motivoi työryhmiä sisäisesti. Esitetty työryhmärakenne on perusteltavissa hyvän substanssin hallinnan ja teemoihin erikoistuneen valmistelun kautta. Työryhmät kollegaverkostoina vahvistavat myös kunnan omaa osaamista. 7/17

8 Pientyöryhmien muodostamisella halutaan keventää ja nopeuttaa varhaisen vaiheen valmistelua. Ne edistävät projekti/hankeluonteisesta työskentelyä ja voivat toimia myös pienemmällä henkilömäärällä. Tämä huomioi pienten jäsenkuntien resurssit. Pientyöryhmissä on mahdollisuus toisaalta hyödyntää jäsenkuntien ulkopuolista osaamista ja testata myös sähköisiä kokouskäytäntöjä. Muiden kokoonpanojen (esim. toimikauden mittaisten teemaryhmien) perustaminen tulee harkittavaksi työryhmien esitysten pohjalta seutuhallituksessa. Uuden seutustrategian pääviestit ja tavoitteet ovat poikkihallinnollisia kokonaisuuksia. Poikkihallinnollisuuden hallinta voi osoittautua tärkeäksi kilpailutekijäksi. Poikkihallinnollisuutta lisätään varaamalla työryhmien yksi kokous vuodessa niiden yhteiseksi työpaja- /kehittämiskokoukseksi. Muut kokoonpanot Seututyötä tukevia ryhmiä on lisäksi kuntien tiedottajista muodostettu viestintäverkosto sekä seudullista paikkatietoaineistoa kehittävä paikkatietotyöryhmä. Seutustrategian yhteydessä keskusteltiin myös strategian seurantaa ja toteutusohjelmaa tarkentavan valmisteluryhmän tarpeesta. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan, että että kaudelle nimetään seuraavat seudullisen työryhmät - hyvinvointipalvelujen työryhmä (HYPA) - maankäytön- ja asumisen työryhmä (MASTO) - liikennejärjestelmätyöryhmä (LJ) - infrapalvelujen työryhmä (INFRA) että työryhmät voivat itse nimetä valmistelua tukevia pientyöryhmiä, että muiden seudullisten ryhmien nimeäminen harkitaan työryhmien esitysten pohjalta, että muut strategian toteutumista tukevat seudulliset kokoonpanot käsitellään seuraavassa vaiheessa. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8/17

9 65 SEUTUTYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN KAUDELLE , KESKUSTELU Seutusihteeri Pohjonen Seutuhallitus nimesi kokouksessaan seututyöryhmät, joiden jäsenet on nimetty kuntien esityksen mukaisesti johtavista viranhaltijoista. Lisäksi on valmisteltu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen. Varajäseniä ei ole nimetty, koska yhteistyön tuloksellisuus puoltaa varsinaisten jäsenten osallistumista. Esteen sattuessa varsinainen jäsen voi lähettää oman nimetyn sijaisensa. Seutuhallituksen päätöksen mukaan työryhmiin nimetyn viran/toimenhaltijan vaihtuessa työryhmä voi itse nimetä uuden jäsenen kunnan esityksestä. Substanssiosaajien lisäksi edellisellä kaudella painotettiin valmistelussa talous- ja tietohallintonäkökulmaa ja nimettiin kuntien talousjohtajista ja tietohallinnosta edustajat ryhmään. Tavoitteet eivät toteutuneet ajatellusti. Työryhmien viimeinen kokoonpano on ollut seuraava: maankäyttö ja asuminen Nurminen Mikko, johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue Tampere, pj. Lahtinen Markku, kaavoitusarkkitehti, Kangasala, vpj. Anttonen Kaisu, ympäristöpäällikkö, Tampere Heinävä Auli, asuntotoimen johtaja, Tampere Hurme Taru, suunnittelujohtaja, Tampere Rasimus Ilari, kaavoituspäällikkö, Lempäälä Hakola Jorma, kaavoitusjohtaja, Nokia Valkama Päivi, maankäyttöinsinööri, Orivesi Naumanen Veli-Pekka, asumispalvelupäällikkö, Orivesi Jääskeläinen Matti, kaavoitusjohtaja, Pirkkala Lahtinen Leena, aluearkkitehti, Vesilahti Rysä Timo, kaupunginarkkitehti, Ylöjärvi Pohjankylä Jyrki, pääluottamusmies, henkilöstön edustaja, Tampere Stranden Leena, yliarkkitehti, Pirkanmaan ELY-keskus Laakkonen-Pöntys Karoliina, maakuntakaavoitusjohtaja, Pirkanmaan liitto Lindberg Janne, tietohallintokoordinaattori, Tampere Kahila Arto, tietohallintojohtaja, Ylöjärvi/kehyskunnat liikennejärjestelmä Vandell Ari, suunnittelupäällikkö, Tampere, pj. Helin Erika, liikennejärjestelmäasiantuntija, Liikennevirasto Ilkka Mikko, tekninen johtaja, Kangasala Jortikka Antti, tekninen johtaja, Orivesi Korhonen Ismo, kehitysjohtaja, Vesilahti Korhonen Jouni, tekninen johtaja, Pirkkala, vpj. 9/17

10 Nevala Timo, suunnittelupäällikkö, Lempäälä Periviita Mika, joukkoliikennejohtaja, Tampere Lahtinen Ville, pääluottamusmies, Tampere Rissanen Ruut-Maaria, liikennesuunnittelija, Pirkanmaan liitto Saranpää Jouni, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Nokia Sirkjärvi Leena, neuvotteleva virkamies, Liikenne- ja viestintäministeriö Vainio Suvi, liikennejärjestelmäasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus Virtaniemi Pekka, suunnitteluinsinööri, Ylöjärvi Lindberg Janne, tietohallintokoordinaattori, Tampere sivistyspalvelut Lehtinen Nina, sivistysjohtaja, Lempäälä, pj. Pikka Pauliina, sivistysjohtaja, Nokia Kivekäs Pekka, tilaajapäällikkö, Tampere Järvelä Kristiina, tuotantojohtaja, Tampere Viitasaari Tuija, kasvatus- ja opetuspäällikkö Hursti Matti, sivistysjohtaja, Ylöjärvi Pajukoski Leena, sivistystoimenjohtaja, Kangasala Saarinen Seppo, talousjohtaja, Kangasala Kivinen Tiina, sivistysjohtaja, Vesilahti Silvennoinen Silja, kasvatus- ja opetusjohtaja, Orivesi Savisaari Lauri, tilaajapäällikkö, Tampere Salkoaho Tuukka, yhteyspäällikkö, Tampere Suonio Jorma, tuotantojohtaja, Tampere Puskala Tarja, tuotantojohtaja, Tampere Rönnholm Harri, hyvinvointijohtaja, Pirkkala Kurikka Liisa, pääluottamusmies, henkilöstön edustaja, Nokia Jussila Katja, tietohallintokoordinaattori, Tampere sosiaali- ja terveydenhuolto (kokoontunut viimeksi ) Päivänen Maria, tilaajapäällikkö, Tampere, pj. Kuosmanen Taru, tilaajapäällikkö, Tampere Puskala Tarja, palvelutuotantojohtaja, Tampere Salkoaho Tuukka, yhteyspäällikkö, Tampere Patronen Mari, vs. tilaajapäällikkö, Tampere Santalahti Anne, terveys- ja sosiaalijohtaja, Ylöjärvi Lanne Marika, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kangasala Halme Eeva, perusturvajohtaja, Nokia Helin Vesa, sosiaali- ja terveysjohtaja, Lempäälä Nieminen Raimo T., pääluottamusmies, henkilöstön edustaja, Tampere Paavilainen Paula, perusturvajohtaja, Pirkkala Peurala Tuija, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, Orivesi Airaksinen Marja-Leena, tietohallintokoordinaattori, Tampere Auvinen Kari, talousjohtaja, Lempäälä Kahila Arto, tietohallintojohtaja, Ylöjärvi Oksala Jarkko, tietohallintojohtaja, Tampere 10/17

11 infrapalvelut Tietäväinen Milko, rakennuttamisjohtaja, Tampere, pj. Piiparinen Pauli, tekninen johtaja, Ylöjärvi, vpj. Ilkka Mikko, tekninen johtaja, Kangasala Nieminen Mikko, kaupunkikehitysjohtaja, Nokia Jortikka Antti, tekninen johtaja, Orivesi Korhonen Jouni, tekninen johtaja, Pirkkala Levonmaa Tiia, vt. tekninen johtaja, Lempäälä Korhonen Ismo, kehitysjohtaja, Vesilahti Suominen Sakari, toimitusjohtaja, Tampereen Infra liikelaitos Kivistö Markku, työsuojeluvaltuutettu, Tampere Lindberg Janne, tietohallintokoordinaattori, Tampere Kahila Arto, tietohallintojohtaja, Ylöjärvi Asia käsitellään seutuhallituksessa Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella asiantuntijatyöryhmien nimeämisen periaatteista ja että nimeäminen on kokouksessa Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että luonnos ryhmien jäseniksi lähetetään mahdollisimman pian ennen kokousta kuntajohtajien käyttöön. 11/17

12 66 KUNTIEN KIINTEISTÖJEN SISÄISTEN VUOKRAPERIAATTEIDEN YHTENÄISTÄMISTYÖ Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen: Sisäisten vuokrien yhtenäistäminen on seudullisen infrapalvelutyöryhmän talousarvioitavoite Se pohjautuu kuntien tarpeeseen kehittää tilojen kustannuslaskentaa, kustannustietoisuutta ja - tehokkuutta sekä vertailukelpoisuutta ja levittää hyviä käytäntöjä. Vuokraperusteiden yhtenäistäminen hyödyttää kuntia myös vuokranantajina sekä kiinteistöpalvelujen tuottajina ja tilaajina. On todettu, että kunnan ottaessa käyttöön sisäisen vuokran sen yksiköiden menot nousevat. Sisäisen vuokran käyttöä on pidetty kuitenkin tarpeellisena sen kustannustietoisuutta lisäävien positiivisten vaikutusten vuoksi. Yhtenäistämistyön pohjaksi tehty seudullinen selvitys kertoo, että kustannusrakenteissa, palvelusisällöissä, toimintamalleissa, tietohallinnon järjestelmissä ja kirjauskäytännöissä on kuntien välillä eroja. Eroja aiheuttavat myös kuntien erilaiset rakennuksiin kohdistuvien lainojen korkokustannukset, rakennusten poistoperusteet ja pääoman (rakennusten ja maapohjan) tuottovaatimukset. Ylläpitovuokrien (hoitovastike) vertailu on todettu mahdolliseksi ja sitä työtä on tarkoitus jatkaa. Sen sijaan erilaisia määräytymisperusteita sisältävä pääomavuokravertailu on todettu vaativaksi. Kuntajohtajakokous linjasi , että sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen kuntien kiinteistöjen laskentaperiaatteiden yhtenäistämistä jatketaan ylläpitovuokran ja pääomavuokran osalta siten, että työssä hyödynnetään Kuntaliiton mallia kirjanpidollisessa vuokrasisältöjen jaottelussa. Sote-kiinteistöjä on kuntien kiinteistökannasta noin %. Tilapalvelujen seudullinen alatyöryhmä ja kuntien talousjohto ovat käsitelleet pääomavuokran perusteita ja päätyneet esittämään, että kunnat ottavat vuoden 2018 talousarvioissaan käyttöön sisäisiin vuokriin sisältyvän 7 % pääomavuokraosuuden. Vuokraosuus koostuu poistosta ja korosta ja sen kantalukuna käytetään rakennuksen teknistä nykyarvoa. Seudullisessa menettelyssä kunnille jää harkintavaltaa pääomavuokran eri kustannustekijöiden kuntakohtaisten erojen osalta. Maapohjan arvottamista ei ole toistaiseksi käynnistetty. Sotekiinteistöjen maapohjan arvottamisen tarpeesta yhtenäisin perustein on keskusteltu. 12/17

13 Maakuntauudistuksen valmistelu lähtee vuokrattavien tilojen osalta siitä, että mikäli kunnassa on valtuuston päättämä sisäisen vuokran järjestelmä, sitä käytetään ensisijaisesti. Mikäli kunnassa ei ole ko. järjestelmää, kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen toimitilojen vuokrien taso on 6 % teknisestä arvosta. Sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääomakustannukset ja tilojen ylläpitokustannukset. Vuokran määräytymisestä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Maakuntauudistuksen mukaan tilojen vuokra-aika alkaisi vähintään kolmen vuoden ajaksi. Mikäli kunta ei omista tiloja itse vaan vuokraa ne, vuokrasopimus siirretään maakunnalle voimaanpanolain 22 :n mukaisesti. Valtiovarainministeriö on pyytänyt lähettämässään kirjeessä lausuntoa 8.5. mennessä luonnoksesta asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa luonnoksesta lausuntonsa. Kaupunkiseudulta jakelussa on ollut vain Tampere, jolla on käytössä 7 % sisäinen vuokra. Kuntaliiton mukaan hyväksyttävä vaihteluväli on 6-8 %. Kerätyn tiedon mukaan kaupunkiseudulla on tehty päätöksiä sisäisen vuokran järjestelmästä seuraavasti: Tampereella on Tilakeskuksen perustamisen yhteydessä tehty päätös, Ylöjärvellä hallituspäätös, Pirkkalassa lautakuntapäätös, Lempäälässä talousjohtajan päätös ja Vesilahdella valtuustopäätös. Nokian, Oriveden ja Kangasalan osalta tieto täsmentyy. Liite: - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtaja kokous päättää että kunnat ottavat käyttöönsä vuonna 2018 kiinteistöjen sisäisiin vuokriin sisältyvän 7 % pääomavuokraosuuden että kunnat antavat em. pääomavuokraosuutta korostavan yhteisen lausunnon kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymistä koskevaan asetusluonnokseen ja linjata sisäisten vuokrien osalta jatkovalmistelutyötä esim. maapohjan arvottamisessa. 13/17

14 Päätös. Asia palautettiin jatkovalmisteluun. Todettiin, että jatkovalmistelussa talousjohtajat arvioivat sisäisten vuokrien taloudelliset vaikutukset kunnan palvelu-kustannuksiin. 14/17

15 67 TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Kokouksen puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia riittävän arvovaltaisesta pukeutumisesta komissiovierailuun. Maakuntauudistuksen MAKU-projektiryhmän kokous oli 24.4, esittelyssä mm. joukkoliikenteen järjestämismalli Pirkanmaalla. Mikko Nurminen alustaa. Keskusteltiin Hämeenkyrön aloitteesta liittyä mukaan kaupunkiseudun yhteistyöhön. Seutujohtajan infoasiat: Ennakkotiedot helmikuun 2017 väestönmuutoksista ja maaliskuun työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Väkiluku, Muutos, tammi-helmi 2017 Muutos%, tammihelmi 2017 Muutos%, tammihelmi 2016 Työttömyys%, maaliskuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,2 % 0,1 % 10,6 12,4 Lempäälä ,1 % 0,1 % 9,9 11,6 Nokia ,0 % -0,1 % 12,5 14,1 Orivesi ,1 % -0,4 % 12,1 13,4 Pirkkala ,0 % 0,3 % 8,7 10,1 Tampere ,2 % 0,1 % 15,0 16,9 Vesilahti ,4 % -0,2 % 9,7 11,3 Ylöjärvi ,0 % -0,1 % 9,7 10,9 Kaupunkiseutu ,1 % 0,1 % 13,3 15,0 Kehyskunnat ,0 % 0,0 % 10,5 12,1 Turun seutu ,0 % 0,0 % 11,7 12,9 Helsingin seutu ,1 % 0,2 % 10,3 11,1 Oulun seutu ,0 % 14,8 15,7 Pirkanmaa ,0 % 0,0 % 12,9 14,6 Suomi ,0 % 0,0 % 9,6 9,2 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus Tonttipäivä oli Kokoustiedotteet: LJ-työryhmä Masto-työryhmä /17

16 68 SEURAAVAT KOKOUKSET Pirkanmaa2019 teemaryhmien väliraportoinnit (valikoidut MAKU, YH- TEISET ja SOTE) Työllisyyskokeilulaki/lausunto (siirtyy?) Nokian elinkeinopolitiikan katsaus to 13.4., Työryhmien palautekeskustelu Oriveden elinkeinopolitiikan katsaus 28.4., työmatka Brysseliin, kokous Sisäiset vuokrat Työryhmärakenteen linjaus 12.5., Tredu-kiinteistöt, Ilkka Ojala Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut, kehittämisohjelma Työryhmien jäsenten nimeäminen Talousarvio vuodelle 2018 keskustelu, strategian toteutusohjelma Tampereen elinkeinopolitiikan katsaus 26.5., Vesilahden, Ylöjärven elinkeinopolitiikan katsaus 9.6., Ylöjärven elinkeinopolitiikan katsaus to (heinäkuussa ei kokouksia) 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., , 3.11., , 1.12., /17

17 69 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /17

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Paikka: Osallistujat: Torstai 21.9.2017 (aikataulu: ks. ohjelma alla) Ahlmanin kartano, Selin -sali, Hallilantie 24, Tampere Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: 12.5.2017 klo 8.00-9.20 Paikka: Hotelli Torni Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, Kuusisto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 4/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Tiistai 20.6.2017 klo 13:15-15:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 15.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 5/ Aika: 31.5.2017 klo 9.07-10.43 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/ Aika: Tiistai 16.5.2017 klo 13:00-15:00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Tampella/kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere, pj. Piiparinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

MUISTIO 2/

MUISTIO 2/ Aika: 27.4.2016 klo 13.05 Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Vuori Mika suunnittelupäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2012 11.12.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2012 11.12.2012 Aika: 11.12.2012 klo 10.45 Paikka: Kokous- ja juhlakeskus Kiviranta, Pirkkala. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina tuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/ Aika: 2.3.2017 klo 13 Paikka: Tampella, kokoustila Roine, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs Pekka erityisasiantuntija

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutusivistys MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutusivistys MUISTIO 5/ SEUTUSIVISTYKSEN KOKOUS Aika: 14.6.2017 klo 15:00 16:40 Paikka: Vapriikki, kokoustila 2, Alaverstaanraitti 5, Tampere Osallistujat: Lehtinen, Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj Pikka, Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

MUISTIO 1/2016 18.2.2016

MUISTIO 1/2016 18.2.2016 Aika: 18.2.2016 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 1/ Aika: 2.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, kokoustila Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/ Aika: torstai 29.9.2016 klo 11.00 16.00 Huom. lounas klo 11 ravintolasalissa 1. kerroksessa. Paikka: Puistotorni, kokoushuone Yrjö Mäkelin, Hämeenpuisto 28, 6. krs Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/ Aika: 4.5.2017 klo 13-15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/ Aika: 13.4.2016 klo 13 Paikka: Yyteri, kokoustila Merivalkama Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011 AIKA KESKIVIIKKO 2.11.2011 KLO 12.30 14.10 PAIKKA JUVENES KOKOUSKESKUS, LUENTOSALI 2 (3. KRS.) ÅKERLUNDINKATU 1 OSALLISTUJAT Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2015 18.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2015 18.3.2015 Aika: 18.3.2015 klo 10.00-11.07 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 26.6.2015 klo 8.03-9.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 17.2.2011 klo 14.00 17.03 Paikka RADISSON BLU PLAZA HOTEL Mikonkatu 23, Helsinki Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena Pajukoski Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/ Aika: torstai 25.8.2016 klo 9.00-13.30 Huom. Klo 8.30-12.15 seututyöryhmien yhteinen strategiatyöpaja. MASTO:n kokous klo 12.15-13.30. Paikka: Hotelli Ilves, Ball Room Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/ Aika: Perjantai 11.12.2015 klo 11:30-14:15 Paikka: Ravintola Henriks, iso kabinetti, Satamakatu 7, Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Latva Simo kaupungininsinööri

Lisätiedot

MUISTIO 3/

MUISTIO 3/ Aika: 9.6.2015 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/ Aika: Tiistai 21.6.2016 klo 13:00-15:55 Paikka: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Hatanpään valtatie 26, I krs., Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Piiparinen

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, jäljempänä kaikki yhdessä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/ Aika: 30.8.2016 n. klo 11.45 Paikka: Vesilahti, Laukon kartano, Laukontie 32, 37370 Narva Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 12.8.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva Jarmo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 3/2015 16.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 3/2015 16.4.2015 Aika: 16.4.2015 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 2/ Aika: Perjantai 31.3.2017 klo 13:00-14:45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Tampella/kokoushuone Roine, käynti osoitteesta Kelloportinkatu 1 B Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MUISTIO 4/

MUISTIO 4/ Aika: 2.9.2015 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 21.4.2010 klo 9.00 11.30 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja ( )

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 25.3.2010 klo 13.30 15.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 26.10.2016 klo 9-11.03 Paikka: Scandic Tampere Station -hotelli, Ratapihankatu 37 Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 7/ Aika: torstai 23.10.2014 klo 13.00-15.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 22.9.2017 klo 8.00-10.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto 26.8.2017 NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi, 32 806 Väestö 31.12.2016 Kangasala, 31 177 Lempäälä, 22 747 Pirkkala, 19

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Maankäyttö ja asuminen -työryhmä Muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Maankäyttö ja asuminen -työryhmä Muistio 3/ MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN -TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: torstai 8.6.2017 klo 13-15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sopineet päivähoidon hakeutumisen laajentamisesta

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013 Aika: 5.12.2013 klo 8.10-10.25 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kansliapäällikkö Pirkkala Hakari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 2/ Aika: torstai 16.3.2017 klo 13.00 15.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1 B, kokoushuone Roine Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Mikko Nurminen kaupunkiympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Maanantai 29.5.2017 klo 14:00-15:30 Paikka: Tampella, kokouskeskus Pellava, kokoustila Roine Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/ Aika: Tiistai 17.1.2017 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Tampella/kokoushuone Valimo, käynti osoitteesta Kelloportinkatu 1 B Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/2013 17.9.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/2013 17.9.2013 Aika: Perjantai 13.9.2013 klo 11:00-13:00 Paikka: Tulli Business Park, kokoustila Saavutus, 7. kerros Åkerlundinkatu 11 A-D Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva Simo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Torstai 24.11.2016 klo 13:00-15:05 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoushuone Tammerkoski, käynti osoitteesta Kelloportinkatu 1 B Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 7.10.2016 klo 8.15-11.15 Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Pormestari-kokoustila Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian koordinaatio muistio 2/2011 2.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian koordinaatio muistio 2/2011 2.12.2011 Aika: Torstai 10.11.2011 klo 13:00-14:55 Paikka: Tampereen kaupungintalo, Aleksis Kiven katu 14-16 c, ryhmähuone 2, V krs Osallistujat Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014 Aika: keskiviikko 1.10.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx.8.2015 Aika: torstai 27.8.2015 klo 14.00-16.00. Paikka: Scandic City, Hämeenkatu 1, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Kari Kankaala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: 28.3.2014 klo 8.00-10.10 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 13.4.2016 klo 13-14:55 Paikka: Ylöjärven kaupunginhallituksen kokoushuone, Kuruntie 14, Ylöjärvi Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Piiparinen Pauli

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2014 27.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2014 27.3.2014 Aika: 27.3.2014 klo 10.06-12.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Valkamo Markku sivistysjohtaja Pirkkala, pj. Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, vpj. Erkkilä Tuomas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 5.2.2016 klo 8.20-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 18-19 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.3.2014 Aika: 28.4.2014 klo 13.11- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen opetuspäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot