KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013"

Transkriptio

1 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA

2 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta (7) HENKILÖSTÖ (9) SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET (11) TOIMINNALLISET TAVOITTEET (12) TILASTOTIETOJA 2013 (20) MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN (21) Käyttötalouden toteutuminen (21) Tuloslaskelman toteutuminen (73) Verotulojen erittely (74) Investointien toteutuminen (74) Rahoituslaskelman toteutuminen (74) Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (75) TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS (76) Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (77) Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (78) Tase ja sen tunnusluvut (79) TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET (80) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (81) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (89) TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS (106) 2 (107)

3 TOIMINTAKERTOMUS 2013 on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta. 3 (107)

4 YLEISKATSAUS Kirkkoherran yleiskatsaus Kulunut vuosi ei poikennut toiminnan kannalta juurikaan niin sanotusta tavanomaisesta perustyöstä. Seurakunnan päätehtävä, sanan julistaminen ja sakramenttien huolellinen toimittaminen, määritteli työtä. Jumalanpalvelus on seurakunnan eräänlainen tuntomerkki. Siihen osallistuminen lisääntyi (5505 > 6460). Samoin lisääntyi hiukan ehtoollisella kävijöiden määrä (3029-> 3107). Tämänsuuntainen kehitys on suuri ilon aihe, sillä suunta kirkossa on päinvastainen. Syntyneiden/ kastettujen määrä on monen vuoden aikana vakiintunut sadan alapuolelle. Kuolleita oli viime vuonna 68 joten syntyneitä on edelleen enemmän kuin kuolleita. Tällaisia seurakuntia Lapissa on vain neljä. Kirkkoon kuuluvia on täällä pohjoisessa Suomessa selkeästi enemmän kuin etelässä. Samoin kirkosta erotaan täällä vähemmän. Silti seurakunnan merkitys ohenee myös täällä pohjoisessa. Meillä kirkosta erosi 67 henkeä, jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna (46), mutta kirkkoon liittyi enemmän kuin koskaan 2000-luvlla, 25 henkeä. Seurakuntaan kuului vuoden lopussa 83,7% keminmaalaisista. Tulevaan toimintaan vaikuttava päätös oli vanhustyöntekijän tehtävän muuttaminen määräaikaisesta toistaiseksi. Vanhusten määrä kasvaa koko ajan ja yksinäisyys ja turvattomuus on suurta. Siksi saamme olla kiitollisia testamentista, joka mahdollisti ratkaisun. Pitkään keskusteluja on aiheuttanut seurakunnan kiinteistöjen määrä. Tyhjäksi jäänyt kanttorila purettiin ja Honkamaan leirikeskuksen myyntiasia pantiin vireille. Jo edellisenä syksynä käyttöönotettu jäsentietojärjestelmä Kirjuri on osoittautunut vielä keskeneräiseksi. Vanhaa Papinkirja- järjestelmää on jouduttu käyttämään sen rinnalla tarkistusten tekemiseksi. Tästä on aiheutunut myös kustannuksia. Koska Kirjuri on uusi järjestelmä, sen osaavia käyttäjiä on vähän. Siitä syystä lomitukset kirkkoherranvirastossa tuottavat vaikeuksia. Viime keväänä ja kesänä asian tiimoilta jouduttiin jopa pieniin hankaluuksiin. Tulevaisuudessa on turvattava viraston toiminta myös lomatilanteissa. Ulkoiset puitteet työn tekemiselle ovat seurakunnassamme aina olleet todella hyvät. Työtilat ja työvälineet ovat kunnossa. Kiitos luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työtovereille kuluneen vuoden aherruksesta. Hyvän Jumalan siunaus olkoon antamassa kasvun kylvötyöllemme! Keminmaassa, 12. helmikuuta 2014 Yrjö Haapala, kirkkoherra 4 (107)

5 Talous 2013 Vuoden 2013 tilinpäätös on ,30 euroa alijäämäinen; edellisvuoden alijäämä oli ,79 euroa. Kirkollisverotulot kasvoivat runsaat euroa (4,4 %). Myös yhteisöveron jako-osuus kasvoi euroa. Korkotulot vähenivät edelleen. Metsää myytiin 19 % edellisvuotta enemmän. Toimintatuotot kasvoivat 3 %:lla lähinnä metsänmyynnin ansiosta. Toimintakulut kasvoivat 1 %:lla. Alijäämä on ennätyksellisen suuri, vaikka verotulot kasvoivat ja metsää myytiin paljon. Syinä ovat mm. kirkon keskusrahastomaksun raju nousu ylimääräisen eläkemaksun myötä, korkotulojen väheneminen, ja ylimääräiset poistot. Koska vuosikate on toistuvasti poistoja pienempi kuin poistot, seurakunnan tulorahoitus on heikko. Talouden tasapainottamiseksi veroprosentti korotettiin 1,40:een vuodelle Työvoimaa on vähennetty ja kanttorila purettu. Hyvä taloudellinen asema on heikentynyt viimeisten vuosien aikana. Veroprosentin korottaminen antanee hetkellisesti hengähdysaikaa. Tasapainottamistoimenpiteitä on kuitenkin pakko jatkaa. Vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä on syytä luopua, ja muitakin säästötoimenpiteitä on toteutettava sopivan tilaisuuden tullen. Vuosikate on ollut negatiivinen vuosina 2010 ja Vuoden 2013 vuosikate on ,94 euroa plussalla. Maanvuokratulot, metsätalouden tulot sekä korkotulot ovat edelleen olennainen osa seurakunnan tulorahoitusta. Talousarvion toteutumassa on havaittavissa sellainen piirre, että määrärahoissa ei ole enää pelivaraa, kuten muutamia vuosia sitten vielä oli. Lautiosaaren seurakuntatalon ulkopuoliset ovat korjattiin ja kiinteistötraktori vaihdettiin. Pääasiassa näistä toimenpiteistä johtuen rahavarat vähentyivät ,91 euroa. Keminmaassa Juha Nykänen, talouspäällikkö 5 (107)

6 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA KEMINMAAN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO KIRKKOVALTUUSTO Käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole määrätty Kirkkoneuvosto Edustaa ja valvoo seurakunnan etua Valmistelee asiat kirkkovaltuustolle Lähetys- ja evankelioimistyön jk. Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Diakoniatyön jk Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Kirkkovaltuusto : 6 (107)

7 Kirkkovaltuusto Ari Aho (vpj.), Erkki Alatalo, Marjo Appelgrén, Pekka Eilittä (pj.), Jarkko Hannunen, Kerttu Heikkinen, Juhani Heusala, Saini Jauhola, Irja-Liisa Jääskö, Kaisa Mustonen, Paula Kuusela, Sakari Kuusela, Pentti Lassila, Sakari Lepojärvi, Kalevi Liimatta, Katja Perttula, Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen, Sampo Selkälä, Sirpa Uusitalo, Lasse Vaaraniemi, Satu Valli ja Reetta Vähä. Kirkkoneuvosto: Yrjö Haapala (khra, pj.), Erkki Alatalo, Paula Aaltonen, Jarkko Hannunen, Saini Jauhola, Sakari Kuusela (vpj.), Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen ja Sirpa Uusitalo. Varajäsenet: Marjo Appelgrén (Jarkko Hannunen), Kerttu Heikkinen (Sakari Kuusela), Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo), Sakari Lepojärvi (Sirpa Uusitalo), Pentti Lassila (Pirkko Saastamoinen), Kalevi Liimatta (Paula Aaltonen), Paula Kuusela (Erkki Alatalo) ja Lasse Vaaraniemi, (Saini Jauhola). Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta: Kaisa Mustonen (pj), Katja Perttula, Tauno Häkkinen, Vesa Joutsenvaara, Sakari Kuusela, Anja Naukkarinen ja Terttu Partanen. Varajäseniksi Helena Malinen ja Matti Luukkonen. Diakoniatyön johtokunta: Saini Jauhola (pj.), Kerttu Heikkinen, Marjatta Alamaunu, Lasse Vaaraniemi ja Matti Mäkimartti. Varajäsenet Marja Kaakko ja Paula Aaltonen. Tilintarkastajat: HTM Raimo Ala-Kokkila, varalla HTM Tauno Kautto. Kirkkovaltuuston toiminta Kirkkovaltuuston kokoontui 3 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 34 pykälää. Kirkkovaltuuston päätöksiä: valittiin kirkkoneuvosto ja johtokunnat vuosiksi hyväksyttiin vuoden 2012 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vahvistettiin vuoden 2014 veroprosentiksi 1,40 päätettiin kanttorilan purkamisesta palautettiin Honkamaan leirikeskuksen myyntiä koskeva asia kirkkoneuvoston uuteen valmisteluun hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 päätettiin kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamisesta valtuutettiin kirkkoneuvosto valmistelemaan Honkamaan leirikeskuksen myyntiä Kirkkoneuvoston toiminta Kirkkoneuvosto kokoontui 7 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 145 pykälää. Kirkkoneuvostoon päätöksiä 7 (107)

8 päätettiin kirkkoneuvoston järjestäytymiseen liittyvistä asioista sekä valittiin kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin sekä seurakunnan edustajat ulkopuolisiin toimielimiin tehtiin taloussäännön edellyttämät päätökset, hyväksyttiin hankintasääntö, talousarvion täytäntöönpano-ohje sekä valmiussuunnitelma tarjouskyselyn perusteella päätettiin ostaa Wille traktori käsiteltiin Keminmaan kunnan teknisten palvelujen esitystä moottorikelkkareitin linjauksesta sekä annettiin lausunto rakennusjärjestysluonnoksesta allekirjoitettiin vuoden 2012 tilinpäätös valittiin Lautiosaaren seurakuntatalon pääurakoitsijaksi YIT Rakennus Oy, ikkunatoimittajaksi Tiivituote Oy ja valvojaksi Rakennussuunnittelu Miraplan Oy käsiteltiin vuoden 2012 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päätettiin lähetystyön ja partiotyön talousarvioavustusten jakamisesta päätettiin, että seurakunta ei anna lupaa moottorikelkkareitin rakentamiseksi kirkon läheisyyteen esitetyllä tavalla vahvistettiin vuoden 2013 vuosilomat päätettiin, että seurakunta siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi päätettiin tarjouskyselyn perusteella myydä Honkamaa, Pekkala ja Tanssikoski tiloilla myrskyn kaatamat puut Biowatti Oy:lle käsiteltiin kanttorilan purkuun ja leirikeskuksen myyntiin liittyviä toimeenpanoasiat suoritettiin hautausmaakatselmus hyväksyttiin syyskauden kolehtisuunnitelma otettiin Taina Taskila nimikkolähetiksi hyväksyttiin alueen yhteisen seurakuntalehden kustantajaksi Privat Medi Oy; tarjouskysely on toimitettu julkisten hankintojen menettelyllä vuoden 2014 rippikoulujen ruokamaksuksi vahvistettiin 50 euroa päätettiin muuttaa vanhustyöntekijän työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi hyväksyttiin 2014 koulutussuunnitelma päätettiin, että kuulutusmenettelyssä palautuneen haudan hautaoikeus voidaan luovuttaa muulloinkin kuin hautauksen yhteydessä henkilölle, jolla olisi ollut oikeus tulla siihen haudatuksi päätettiin Honkamaan leirikeskuksen myynti-ilmoituksen julkaisemisesta valittiin talouden tasapainottamistyöryhmä kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti hyväksyttiin kolehtisuunnitelma alkuvuodeksi 2014 jätettiin Luonais-Lappi Oy:n seurakuntalehden hankintaoikaisusta tehty valitus tutkimatta, koska oikaisuvaatimuksen ei ole asiassa asianomaisasemaa Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta Irja-Liisa Jääskö esitti, että Uutta kirkkoa pidettäisiin avoinna muulloinkin kuin tilaisuuksien aikana. Kirkkoneuvosto päätti, että tutkitaan, voidaanko Uuteen kirkkoon tutumista järjestää ilman taloudellista lisäsatsausta. 8 (107)

9 HENKILÖSTÖ Työntekijät ovat seurakunnan tärkein voimavara, jonka työkyvystä on pidettävä huolta. Työkykyä ylläpitävä toiminta tukee työssä jaksamista ennalta ehkäisee työkyvyttömyyttä. Seurakunnan tyky -toimintaan sisältyy mm. kevät- ja syyskaudella järjestettävät retket tai tapahtuma. Työntekijöillä oli käytössään kuntoseveleitä. Tilastotietoja henkilökunnasta (tilastossa mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö = palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä). Henkilöstön määrä Kokoaikaisia Osa-aikaisia Virkasuhteessa Työsopimussuhteessa Miehiä Naisia Ikäjakauma Keski-ikä 45,0 46,0 49,2 Henkilöstön rakenne Seurakuntatyö Hallinto ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 9 (107)

10 Työhistoria ja vaihtuvuus alle 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän Työtereydenhoidon ja virkistystoim.kust Työterveydenhoito Virkistystoiminta Poissaolot Äitiys-, isyys- vanhem Hoitovapaa Kuntoutus Lomautus Opintovapaa Sairaslomapäivät Koulutus tms Vuosiloma Palkaton vapaa Yhteensä Rahapalkkasum man kehitys Euroa Muutos % + 0,6 + 6,9-0,1 Työntekijää kohden laskettuna työstä poissaolopäiviä (kalenteripäiviä) oli keskimäärin 80, joista vuosilomalla 48. Työpäivää kohden laskettuna (264 pv/v x 21 =5544 päivää) poissa oli keskimäärin 29 % työvoimasta eli 6 työntekijää, josta vuosilomalla 17 % eli 3,4 työntekijää. Lukumääränä on käytetty vuoden viimeisen päivän työntekijämäärää; luvut ovat suuntaa-antavia. Vuonna 2013 henkilöstökustannukset olivat 58 % (ulkoisista) toimintamenoista. 10 (107)

11 SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET Jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärän kehitys Väkiluvun kehitys Väkiluku Jäsenmäärä LO väest. tull.ja pois erotus Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Syntyneitä = kastettuja Kuolleita Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti ,3 % 85,6 % 84,8 84,6 83,7 Vuoden 2012 lopussa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 76,3 prosenttia suomalaisista (2011 = 77,2 %). Vuoden 2013 tietoa ei ole vielä ( ) julkaistu. 11 (107)

12 TOIMINNALLISET TAVOITTEET YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkovaltuusto Tavoitteet Toteutus Painopisteet. Tilintarkastus ja valvonta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkoneuvosto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Taloushallinto Tavoitteet Sisäinen tiedotus. Arviointi Tavoite on toteutunut. Kirkonkirjojen pito Toteutus Taloustilanteen esittely säännöllisesti työntekijöille ja luottamushenkilöille Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto Koulutus ja riittävät resurssit. Arviointi Koulutusta on järjestetty. Työntekijäresurssista on ollut ajoittain pulaa. Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Henkilöstöhallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Työntekijäkokoukset säännöllisesti. Virkistyspäivä kerran vuodessa. Yhteinen jouluateria. Arviointi Tavoite on toteutunut. Muu yleishallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet 12 (107)

13 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Arviointi Tavoite on toteutunut. Hautaan siunaaminen Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Arviointi Tavoite on toteutunut. Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Arviointi Tavoite on toteutunut. Aikuistyö Toteutus Järjestetään neljä perhekirkkoa Toteutus Työaikajärjestelyt Toteutus Työaikajärjestelyt Painopisteet Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tukea ihmisten henkilökohtaista uskonelämää ja kasvua uskossa. Auttaa ihmisiä eheytymään ja löytämään tasapainoa elämään Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Raamattu-, miesten- ja rukouspiiri kerran viikossa. Perhepäivähoitajien koulutus Donkki tapahtumat Kesäseurat Avioparityö Evankelimistapahtuma/ teemaviikko Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Yhteys seurakuntalaisiin säännöllisesti. Toteutus Kirkkolaiva joka kotiin joka toinen viikko. Painopisteet 13 (107)

14 Verkkoviestinnän kehittäminen Henkilöstön kouluttaminen Osallistuminen Radio Dein ohjelmistoon osallistuminen, kun Keminmaa kuuluu sen kuuluvuusalueeseen Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. RadioDeitä avustettiin taloudellisesti. Musiikki Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten tasokas musiikin toteutus. Avustavien laulajien/soittajien käyttö rikastuttamaan toimitusten musiikkia. Seurakunnan kotisivuille musiikki osio, josta saisi tietoa musiikin valinnasta kirkollisiin toimituksiin. Kesäillan musiikkisarja. Sisältäisi 4-5 iltamusiikkia kesä- elokuun aikana. Lähialueen muusikoiden voimin ja mahdollisesti jokin kauempikin vieras. Arviointi Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet, suurimmilta osin paremmin kuin osattiin odottaa. Kirkkokuoro Tavoitteet Kuoro jatkaa toimintaansa harjoittelemalla ja esiintymällä seurakunnan tilaisuuksissa. Toteutus Harjoitukset pidetään enemmänkin periodeissa, tarpeen mukaan. Painopisteet Arviointi Kirkkokuoron toiminta toteutui suunnitellusti. Päiväkerho Yleistä Päiväkerhotyön tehtävänä on opettaa lapsia tuntemaan kolmiyhteinen Jumala, opettaa Raamattua, hiljentymistä ja rukousta. Päiväkerhotyö on osa lasten kasteopetusta. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita 60 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Järjestää päiväkerhoja 3-vuotiaille ja 4-5 vuotiaille Laurilassa, Lautiosaaressa ja Lassilassa. Uskontotuokioita esikouluryhmissä ja päiväkodeissa. Järjestetaan kesäkerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Esikouluun lähteville retki keväällä lähiympäristössä. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Arviointi 3-vuotiaita tavoitettiin 17 lasta ja 4-5 vuotiaita 59 lasta. Lautiosaaressa ei järjestetty kesäkerhoja seurakuntatalon remontin takia, muuten toiminta toteutunut suunnitelman mukaisesti. Pyhäkoulu Tavoitteet Lasten hengellisen elämän tukeminen Toteutus Kirkkopyhäkoulu joka sunnuntai Painopisteet 14 (107)

15 Arviointi Tavoite on toteutunut. saarnan aikana. Varhaisnuorisotyö Yleistä Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Kerho- ja leiritoiminta. Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon leirejä Honkamaassa 4-6 kpl osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Arviointi Tavoite on toteutunut. Kerholaisia oli kirjoilla 180, joista keskimäärin käviöitä 95 kerholaista. Leiriläisiä oli 123 lasta. Partio Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Rippikoulu Tavoitteet Vähintään 90 % ikäluokasta käy rippikoulun. Arviointi Tavoite on toteutunut. Nuorisotyö Toteutus Järjestetään päiväkoulu ja neljä leiriä. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Arviointi Nuorisotyössä 2013 toimintasuunnitelman tavoitteet toteutuivat pääosin. Kerhonohjaajiksi koulutettiin 12 nuorta ja Rippikoulun ryhmänjohtajiksi 21 nuorta. Avoimia ovia pidettiin 29 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 802 henkilöä. Seurakunnan ja kunnan nuorisotoimien yhdessä järjestämiin tapahtumiin osallistuttiin seuraavasti; Siivet bänditapahtuma Yhteisvastuun hyväksi n. 60 nuorta, Nuorten lapin vaellus 11+3 henkilöä ja yösähly 60 nuorta. 15 (107)

16 Perhekerhotyö Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävässä. Turvallisen Jumala-suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille. Arviointi Tavoite on toteutunut. Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Järjestetään perhekerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho viikottain Laurilassa. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto, Retket, leirit ja virkistyspäivät, Kerhot, piirit ja tapahtumat, Kyläpaikan toiminta, Vapaaehtoisten koulutus, Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä, Vankila-, kouluvierailut, Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa, Rovastikunnallinen yhteistyö Painopisteet Painopisteet Eläkeläisten kyläpaikan ja muun tavoittavan vanhustyön kehittäminen, Kotikäyntityö Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana Arviointi Tavoite on toteutunut. Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sairaalasielunhoito Tavoitteet Vanhukset pääsevät hartauksiin. Arviointi Palveleva puhelin Toteutus Järjestetään hartauksia laitoksissa ja pienryhmäkodeissa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä Tavoitteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetystyön näkeminen koko seurakunnan toimintaa läpäiseväksi. Toteutus Lähetystapahtumat, lounaat, Lähettivierailut, lähetyspiiri, lähetyssoppi ja myyjäistoiminta. Yhteydenpito lähetteihin. Painopisteet 16 (107)

17 . Tulevat vuodet Lähetystyön vierailijoita. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Kansainvälinen diakonia Yleistä Seurakunnalla on vuoteen 2015 ulottuva ystävyysseurakuntasopimus Virossa olevan Paiden Pyhän Ristin seurakunnan kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on edistää seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja kasvamista kristillisessä uskossa. Sopimukseen sisältyy myös Paiden seurakunnan taloudellinen avustaminen kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksymien periaattein mukaisesti. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Ystävyysseurakuntatapaaminen. Ystävyysseurakunnan taloudellinen avustaminen. Pienen ryhmän vierailu Paidessa yhdessä Kemin srk:n kanssa Varataan talousarvioon määräraha Arviointi Ystävyysseurakuntatapaaminen ei toteutunut. Taloudellinen avustaminen toteutui ennakkoon suunnitellusti. Muu seurakuntatyö HAUTATOIMI Tavoitteet Toteutus Painopisteet Hautapaikkojen riittävyydestä huolehtiminentojen UH II lohkon hoitamattomien hau- kuulutusmenettely Arviointi Tavoite ei toteutunut KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Kirkot Tavoitteet Kiinteistöjen kunnossa pysyminen. Toteutus Hankitaan vanhan kirkon katon tervausta varten hautatervaa varastoon. Maalataan uuden kirkon uusittu katon osa korjaustyön jälkityönä. Painopisteet Arviointi Uuden kirkon katon maalaamattoman osan maalaustyö siirrettiin vuoteen Hautatervaa hankittiin varastoon tervausta varten. Seurakuntatalot Yleistä Tavoitteet Huolehditaan kiinteistöjen kunnosta ja käyttömukavuudesta Toteutus Vanhan pappilan salin uudelleen tapetointi Seurakuntakeskuksen sadeveden Painopisteet 17 (107)

18 viemäröintijärjestelmän uusiminen Seurakuntakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen Arviointi Vanhan pappilan salin tapetointi siirrettiin myöhemmin toteutettavaksi. Seurakuntakeskuksen kuivatusjärjestelmä on ohjelmassa Seurakuntakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettiin ja säädettiin. Kanttorila Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Kanttorila purettiin syyskesällä Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut rakennukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Tavoitteet Toteutus Seurakunnalla ei ole tekemättömiä metsänviljelytöitä vuodelle Maanmuokkauksia tulee Tervolan sahan leimikolle jos ne hakkuutähteiden ajon osalta ovat mahdollisia, muutoin ne siirtyvät vuodella eteenpäin. Taimikonhoitotöitä seurakunnalla on runsaasti ja tarkoitus olisi vuoden 2013 aikana jatkaa Marskila tilalla noin 20 hehtaarin alalta. Kunnostusojitustarpeita on runsaasti ja näin olleen tarkoitus olisi laatia ojasuunnitelma mm Höyläsuvanto tilalle ja mahdollisuuksien mukaan ojittaa myös osa vuoden 2013 aikana. Sekä tuleville vuosille ojasuunnitelmia joiden pohjalta leimikoita suunnitellaan tuleville vuosille. Suomen metsäkeskuksella on keskeneräinen metsäautotien kunnostushanke menossa Saarijängän metsätiellä joka valmistunee 2013 Painopisteet Arviointi Kunnostusojituksia ei toteutettu. Taimikonhoidot ja maanmuokkaukset tehtiin suunnitelman mukaisesti. Metsäautotiestä tuli valmis. Muu kiinteistötoimi 18 (107)

19 Tavoitteet Toteutus Painopisteet RAHOITUSTOIMI INVESTOINNIT Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lautiosaaren seurakuntatalon ulkopuolisten osien korjaus. Kiinteistötraktorin vaihtaminen Tarjouskysely vuodenvaihteessa ja toteutus kevättalvella Vuodet uuden kirkon sisäpuolisten osien puhdistus-/maalaustyö Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Painopisteet 19 (107)

20 TILASTOTIETOJA 2013 Tilakohtaiset varausmäärät - Koko vuosi 2013 Tila Määrä Lautiosaaren seurakuntatalo 265 Uusi pappila - Kerhotilat 245 Uusi kirkko 241 Myötävirran kerhotila 223 Kyläpaikka 190 Seurakuntakeskus - Kahvio, Sali 146 Vanha pappila - Rottinkisali 107 Väentupa 107 Vanha pappilan alakerta 106 Vanha kirkko 100 Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuone 60 Seurakuntakeskuksen kokoussali 54 Maulan seurakuntatalo 49 Honkamaan leirikeskus 31 Väentupa, lähetyssoppi 31 Seurakuntakeskuksen keittiö 23 Vanha pappilan yläkerta 7 Uusi pappila, vierashuone 3 Uusi pappila, toimitushuone 3 Honkamaan, keittiörakennus Honkamaan leirikeskuksen tilastossa on sekä kokonaisia leirejä, että yksittäisiä käyttövuorokausia. Käyttövuorokausin määrä oli 63. Tila- ja kustannuspaikkakohtaiset tilastot - Koko vuosi 2013 Ulkopuolinen toiminta (tapahtumakerrat) seurakunnan tiloissa, joista ei ole laskutettu. Honkamaan lk. Lautiosaaren seurakuntatalo Maulan seurakuntatalo Myötävirran Seurakuntakerhotila keskus Uuden Väenpappilan tupa kerhotilat Ei laskuteta Yhteensä Yhteensä 20 (107)

21 Pääryhmäkohtaiset tilastot - Koko vuosi 2013 Varauksia varauskirjassa % Kirkkoneuvosto Henkilöstöhallinto Kirkkovaltuusto Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Kirkkomusiikki Kirkkokuoro Päiväkerho Pyhäkoulu Varhaisnuorisotyö Partio Rippikoulu Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakonia Lähetys Ei kustannuspaikkaa Yhteensä MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. 21 (107)

22 Talousarvio Talousarvio- Määrärahan käyttö Määrärahan/Tulomuutokset Tuloarvon kertyminen arvion ylit./alit. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 102 KIRKKOVALTUUSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot , Henkilökunnan kokouspalkkiot , Vakinaisten viranhalt kkpalk , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat ,10-32 * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusm 0 0 2, Jaksotetut eläkevakuutusmaks 0 0 8,69-9 * HENKILÖSIVUKULUT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Koneiden ja laitt. rak. ja k , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:l , Matkak.maj. ja rav.palv muil , Koulutuspalvelut omalle henk 0 0 4, Koulutuspalvelut muille , Asiantuntijapalvelukset , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Työterveyshuolto , Muut palvelut , * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokr , * VUOKRAT , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Kirjallisuus ja lehdet , Henkilökunnan muistamiset ,45-27 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset keittiöpalvelut , Sisäiset vuokrakulut ,97-12 * (sisäiset) ,38-4 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,38-4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, KIRKKONEUVOSTO 22 (107)

23 Talousarvio Talousarvio- Määrärahan käyttö Määrärahan/Tulomuutokset Tuloarvon kertyminen arvion ylit./alit Luottamushenkilöpalkkiot , Henkilökunnan kokouspalkkiot , Vakinaisten viranhalt kkpalk , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusm 0 0 8, Jaksotetut eläkevakuutusmaks ,15-32 * HENKILÖSIVUKULUT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Koneiden ja laitt. rak. ja k , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:l , Matkak.maj. ja rav.palv muil , Koulutuspalvelut omalle henk , Koulutuspalvelut muille , Asiantuntijapalvelukset , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Työterveyshuolto , Muut palvelut , * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokr , * VUOKRAT , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Lahjaesineet ja huomionos , Henkilökunnan muistamiset , Muut aineet, tarvikkeet ja t , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset keittiöpalvelut , Sisäiset vuokrakulut ,00-23 * (sisäiset) ,97-24 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,97-24 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 4000 Luottamushenkilöpalkkiot ,00-30 * PALKAT JA PALKKIOT , Matkak.maj. ja rav.palv muil , Asiantuntijapalvelukset , * PALVELUJEN OSTOT , Kopiointi- ja monistusmater , (107)

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009

KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009 KRISTIINANKAUPUNKI tilinpäätös 2009 KAUPUNGINHALLITUS 2010 Kristiinankaupunki Tilinpäätös 2009 3 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto sivu 5 2. Tilinpäätös ja toimintakertomus kuntalain ja kirjanpitolain

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ K Hyvinkään seurakuntalehti nro 2 10.4.2003 Kuva: Sami Kallioinen/kuvankäsittely: Jorma Ersta Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa www.evl.fi/srk/hyvinkaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot