KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013"

Transkriptio

1 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA

2 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta (7) HENKILÖSTÖ (9) SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET (11) TOIMINNALLISET TAVOITTEET (12) TILASTOTIETOJA 2013 (20) MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN (21) Käyttötalouden toteutuminen (21) Tuloslaskelman toteutuminen (73) Verotulojen erittely (74) Investointien toteutuminen (74) Rahoituslaskelman toteutuminen (74) Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (75) TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS (76) Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (77) Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (78) Tase ja sen tunnusluvut (79) TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET (80) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (81) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (89) TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS (106) 2 (107)

3 TOIMINTAKERTOMUS 2013 on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta. 3 (107)

4 YLEISKATSAUS Kirkkoherran yleiskatsaus Kulunut vuosi ei poikennut toiminnan kannalta juurikaan niin sanotusta tavanomaisesta perustyöstä. Seurakunnan päätehtävä, sanan julistaminen ja sakramenttien huolellinen toimittaminen, määritteli työtä. Jumalanpalvelus on seurakunnan eräänlainen tuntomerkki. Siihen osallistuminen lisääntyi (5505 > 6460). Samoin lisääntyi hiukan ehtoollisella kävijöiden määrä (3029-> 3107). Tämänsuuntainen kehitys on suuri ilon aihe, sillä suunta kirkossa on päinvastainen. Syntyneiden/ kastettujen määrä on monen vuoden aikana vakiintunut sadan alapuolelle. Kuolleita oli viime vuonna 68 joten syntyneitä on edelleen enemmän kuin kuolleita. Tällaisia seurakuntia Lapissa on vain neljä. Kirkkoon kuuluvia on täällä pohjoisessa Suomessa selkeästi enemmän kuin etelässä. Samoin kirkosta erotaan täällä vähemmän. Silti seurakunnan merkitys ohenee myös täällä pohjoisessa. Meillä kirkosta erosi 67 henkeä, jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna (46), mutta kirkkoon liittyi enemmän kuin koskaan 2000-luvlla, 25 henkeä. Seurakuntaan kuului vuoden lopussa 83,7% keminmaalaisista. Tulevaan toimintaan vaikuttava päätös oli vanhustyöntekijän tehtävän muuttaminen määräaikaisesta toistaiseksi. Vanhusten määrä kasvaa koko ajan ja yksinäisyys ja turvattomuus on suurta. Siksi saamme olla kiitollisia testamentista, joka mahdollisti ratkaisun. Pitkään keskusteluja on aiheuttanut seurakunnan kiinteistöjen määrä. Tyhjäksi jäänyt kanttorila purettiin ja Honkamaan leirikeskuksen myyntiasia pantiin vireille. Jo edellisenä syksynä käyttöönotettu jäsentietojärjestelmä Kirjuri on osoittautunut vielä keskeneräiseksi. Vanhaa Papinkirja- järjestelmää on jouduttu käyttämään sen rinnalla tarkistusten tekemiseksi. Tästä on aiheutunut myös kustannuksia. Koska Kirjuri on uusi järjestelmä, sen osaavia käyttäjiä on vähän. Siitä syystä lomitukset kirkkoherranvirastossa tuottavat vaikeuksia. Viime keväänä ja kesänä asian tiimoilta jouduttiin jopa pieniin hankaluuksiin. Tulevaisuudessa on turvattava viraston toiminta myös lomatilanteissa. Ulkoiset puitteet työn tekemiselle ovat seurakunnassamme aina olleet todella hyvät. Työtilat ja työvälineet ovat kunnossa. Kiitos luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työtovereille kuluneen vuoden aherruksesta. Hyvän Jumalan siunaus olkoon antamassa kasvun kylvötyöllemme! Keminmaassa, 12. helmikuuta 2014 Yrjö Haapala, kirkkoherra 4 (107)

5 Talous 2013 Vuoden 2013 tilinpäätös on ,30 euroa alijäämäinen; edellisvuoden alijäämä oli ,79 euroa. Kirkollisverotulot kasvoivat runsaat euroa (4,4 %). Myös yhteisöveron jako-osuus kasvoi euroa. Korkotulot vähenivät edelleen. Metsää myytiin 19 % edellisvuotta enemmän. Toimintatuotot kasvoivat 3 %:lla lähinnä metsänmyynnin ansiosta. Toimintakulut kasvoivat 1 %:lla. Alijäämä on ennätyksellisen suuri, vaikka verotulot kasvoivat ja metsää myytiin paljon. Syinä ovat mm. kirkon keskusrahastomaksun raju nousu ylimääräisen eläkemaksun myötä, korkotulojen väheneminen, ja ylimääräiset poistot. Koska vuosikate on toistuvasti poistoja pienempi kuin poistot, seurakunnan tulorahoitus on heikko. Talouden tasapainottamiseksi veroprosentti korotettiin 1,40:een vuodelle Työvoimaa on vähennetty ja kanttorila purettu. Hyvä taloudellinen asema on heikentynyt viimeisten vuosien aikana. Veroprosentin korottaminen antanee hetkellisesti hengähdysaikaa. Tasapainottamistoimenpiteitä on kuitenkin pakko jatkaa. Vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä on syytä luopua, ja muitakin säästötoimenpiteitä on toteutettava sopivan tilaisuuden tullen. Vuosikate on ollut negatiivinen vuosina 2010 ja Vuoden 2013 vuosikate on ,94 euroa plussalla. Maanvuokratulot, metsätalouden tulot sekä korkotulot ovat edelleen olennainen osa seurakunnan tulorahoitusta. Talousarvion toteutumassa on havaittavissa sellainen piirre, että määrärahoissa ei ole enää pelivaraa, kuten muutamia vuosia sitten vielä oli. Lautiosaaren seurakuntatalon ulkopuoliset ovat korjattiin ja kiinteistötraktori vaihdettiin. Pääasiassa näistä toimenpiteistä johtuen rahavarat vähentyivät ,91 euroa. Keminmaassa Juha Nykänen, talouspäällikkö 5 (107)

6 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA KEMINMAAN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO KIRKKOVALTUUSTO Käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole määrätty Kirkkoneuvosto Edustaa ja valvoo seurakunnan etua Valmistelee asiat kirkkovaltuustolle Lähetys- ja evankelioimistyön jk. Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Diakoniatyön jk Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Kirkkovaltuusto : 6 (107)

7 Kirkkovaltuusto Ari Aho (vpj.), Erkki Alatalo, Marjo Appelgrén, Pekka Eilittä (pj.), Jarkko Hannunen, Kerttu Heikkinen, Juhani Heusala, Saini Jauhola, Irja-Liisa Jääskö, Kaisa Mustonen, Paula Kuusela, Sakari Kuusela, Pentti Lassila, Sakari Lepojärvi, Kalevi Liimatta, Katja Perttula, Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen, Sampo Selkälä, Sirpa Uusitalo, Lasse Vaaraniemi, Satu Valli ja Reetta Vähä. Kirkkoneuvosto: Yrjö Haapala (khra, pj.), Erkki Alatalo, Paula Aaltonen, Jarkko Hannunen, Saini Jauhola, Sakari Kuusela (vpj.), Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen ja Sirpa Uusitalo. Varajäsenet: Marjo Appelgrén (Jarkko Hannunen), Kerttu Heikkinen (Sakari Kuusela), Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo), Sakari Lepojärvi (Sirpa Uusitalo), Pentti Lassila (Pirkko Saastamoinen), Kalevi Liimatta (Paula Aaltonen), Paula Kuusela (Erkki Alatalo) ja Lasse Vaaraniemi, (Saini Jauhola). Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta: Kaisa Mustonen (pj), Katja Perttula, Tauno Häkkinen, Vesa Joutsenvaara, Sakari Kuusela, Anja Naukkarinen ja Terttu Partanen. Varajäseniksi Helena Malinen ja Matti Luukkonen. Diakoniatyön johtokunta: Saini Jauhola (pj.), Kerttu Heikkinen, Marjatta Alamaunu, Lasse Vaaraniemi ja Matti Mäkimartti. Varajäsenet Marja Kaakko ja Paula Aaltonen. Tilintarkastajat: HTM Raimo Ala-Kokkila, varalla HTM Tauno Kautto. Kirkkovaltuuston toiminta Kirkkovaltuuston kokoontui 3 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 34 pykälää. Kirkkovaltuuston päätöksiä: valittiin kirkkoneuvosto ja johtokunnat vuosiksi hyväksyttiin vuoden 2012 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vahvistettiin vuoden 2014 veroprosentiksi 1,40 päätettiin kanttorilan purkamisesta palautettiin Honkamaan leirikeskuksen myyntiä koskeva asia kirkkoneuvoston uuteen valmisteluun hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 päätettiin kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamisesta valtuutettiin kirkkoneuvosto valmistelemaan Honkamaan leirikeskuksen myyntiä Kirkkoneuvoston toiminta Kirkkoneuvosto kokoontui 7 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 145 pykälää. Kirkkoneuvostoon päätöksiä 7 (107)

8 päätettiin kirkkoneuvoston järjestäytymiseen liittyvistä asioista sekä valittiin kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin sekä seurakunnan edustajat ulkopuolisiin toimielimiin tehtiin taloussäännön edellyttämät päätökset, hyväksyttiin hankintasääntö, talousarvion täytäntöönpano-ohje sekä valmiussuunnitelma tarjouskyselyn perusteella päätettiin ostaa Wille traktori käsiteltiin Keminmaan kunnan teknisten palvelujen esitystä moottorikelkkareitin linjauksesta sekä annettiin lausunto rakennusjärjestysluonnoksesta allekirjoitettiin vuoden 2012 tilinpäätös valittiin Lautiosaaren seurakuntatalon pääurakoitsijaksi YIT Rakennus Oy, ikkunatoimittajaksi Tiivituote Oy ja valvojaksi Rakennussuunnittelu Miraplan Oy käsiteltiin vuoden 2012 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päätettiin lähetystyön ja partiotyön talousarvioavustusten jakamisesta päätettiin, että seurakunta ei anna lupaa moottorikelkkareitin rakentamiseksi kirkon läheisyyteen esitetyllä tavalla vahvistettiin vuoden 2013 vuosilomat päätettiin, että seurakunta siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi päätettiin tarjouskyselyn perusteella myydä Honkamaa, Pekkala ja Tanssikoski tiloilla myrskyn kaatamat puut Biowatti Oy:lle käsiteltiin kanttorilan purkuun ja leirikeskuksen myyntiin liittyviä toimeenpanoasiat suoritettiin hautausmaakatselmus hyväksyttiin syyskauden kolehtisuunnitelma otettiin Taina Taskila nimikkolähetiksi hyväksyttiin alueen yhteisen seurakuntalehden kustantajaksi Privat Medi Oy; tarjouskysely on toimitettu julkisten hankintojen menettelyllä vuoden 2014 rippikoulujen ruokamaksuksi vahvistettiin 50 euroa päätettiin muuttaa vanhustyöntekijän työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi hyväksyttiin 2014 koulutussuunnitelma päätettiin, että kuulutusmenettelyssä palautuneen haudan hautaoikeus voidaan luovuttaa muulloinkin kuin hautauksen yhteydessä henkilölle, jolla olisi ollut oikeus tulla siihen haudatuksi päätettiin Honkamaan leirikeskuksen myynti-ilmoituksen julkaisemisesta valittiin talouden tasapainottamistyöryhmä kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti hyväksyttiin kolehtisuunnitelma alkuvuodeksi 2014 jätettiin Luonais-Lappi Oy:n seurakuntalehden hankintaoikaisusta tehty valitus tutkimatta, koska oikaisuvaatimuksen ei ole asiassa asianomaisasemaa Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta Irja-Liisa Jääskö esitti, että Uutta kirkkoa pidettäisiin avoinna muulloinkin kuin tilaisuuksien aikana. Kirkkoneuvosto päätti, että tutkitaan, voidaanko Uuteen kirkkoon tutumista järjestää ilman taloudellista lisäsatsausta. 8 (107)

9 HENKILÖSTÖ Työntekijät ovat seurakunnan tärkein voimavara, jonka työkyvystä on pidettävä huolta. Työkykyä ylläpitävä toiminta tukee työssä jaksamista ennalta ehkäisee työkyvyttömyyttä. Seurakunnan tyky -toimintaan sisältyy mm. kevät- ja syyskaudella järjestettävät retket tai tapahtuma. Työntekijöillä oli käytössään kuntoseveleitä. Tilastotietoja henkilökunnasta (tilastossa mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö = palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä). Henkilöstön määrä Kokoaikaisia Osa-aikaisia Virkasuhteessa Työsopimussuhteessa Miehiä Naisia Ikäjakauma Keski-ikä 45,0 46,0 49,2 Henkilöstön rakenne Seurakuntatyö Hallinto ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 9 (107)

10 Työhistoria ja vaihtuvuus alle 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän Työtereydenhoidon ja virkistystoim.kust Työterveydenhoito Virkistystoiminta Poissaolot Äitiys-, isyys- vanhem Hoitovapaa Kuntoutus Lomautus Opintovapaa Sairaslomapäivät Koulutus tms Vuosiloma Palkaton vapaa Yhteensä Rahapalkkasum man kehitys Euroa Muutos % + 0,6 + 6,9-0,1 Työntekijää kohden laskettuna työstä poissaolopäiviä (kalenteripäiviä) oli keskimäärin 80, joista vuosilomalla 48. Työpäivää kohden laskettuna (264 pv/v x 21 =5544 päivää) poissa oli keskimäärin 29 % työvoimasta eli 6 työntekijää, josta vuosilomalla 17 % eli 3,4 työntekijää. Lukumääränä on käytetty vuoden viimeisen päivän työntekijämäärää; luvut ovat suuntaa-antavia. Vuonna 2013 henkilöstökustannukset olivat 58 % (ulkoisista) toimintamenoista. 10 (107)

11 SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET Jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärän kehitys Väkiluvun kehitys Väkiluku Jäsenmäärä LO väest. tull.ja pois erotus Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Syntyneitä = kastettuja Kuolleita Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti ,3 % 85,6 % 84,8 84,6 83,7 Vuoden 2012 lopussa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 76,3 prosenttia suomalaisista (2011 = 77,2 %). Vuoden 2013 tietoa ei ole vielä ( ) julkaistu. 11 (107)

12 TOIMINNALLISET TAVOITTEET YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkovaltuusto Tavoitteet Toteutus Painopisteet. Tilintarkastus ja valvonta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkoneuvosto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Taloushallinto Tavoitteet Sisäinen tiedotus. Arviointi Tavoite on toteutunut. Kirkonkirjojen pito Toteutus Taloustilanteen esittely säännöllisesti työntekijöille ja luottamushenkilöille Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto Koulutus ja riittävät resurssit. Arviointi Koulutusta on järjestetty. Työntekijäresurssista on ollut ajoittain pulaa. Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Henkilöstöhallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Työntekijäkokoukset säännöllisesti. Virkistyspäivä kerran vuodessa. Yhteinen jouluateria. Arviointi Tavoite on toteutunut. Muu yleishallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet 12 (107)

13 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Arviointi Tavoite on toteutunut. Hautaan siunaaminen Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Arviointi Tavoite on toteutunut. Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Arviointi Tavoite on toteutunut. Aikuistyö Toteutus Järjestetään neljä perhekirkkoa Toteutus Työaikajärjestelyt Toteutus Työaikajärjestelyt Painopisteet Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tukea ihmisten henkilökohtaista uskonelämää ja kasvua uskossa. Auttaa ihmisiä eheytymään ja löytämään tasapainoa elämään Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Raamattu-, miesten- ja rukouspiiri kerran viikossa. Perhepäivähoitajien koulutus Donkki tapahtumat Kesäseurat Avioparityö Evankelimistapahtuma/ teemaviikko Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Yhteys seurakuntalaisiin säännöllisesti. Toteutus Kirkkolaiva joka kotiin joka toinen viikko. Painopisteet 13 (107)

14 Verkkoviestinnän kehittäminen Henkilöstön kouluttaminen Osallistuminen Radio Dein ohjelmistoon osallistuminen, kun Keminmaa kuuluu sen kuuluvuusalueeseen Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. RadioDeitä avustettiin taloudellisesti. Musiikki Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten tasokas musiikin toteutus. Avustavien laulajien/soittajien käyttö rikastuttamaan toimitusten musiikkia. Seurakunnan kotisivuille musiikki osio, josta saisi tietoa musiikin valinnasta kirkollisiin toimituksiin. Kesäillan musiikkisarja. Sisältäisi 4-5 iltamusiikkia kesä- elokuun aikana. Lähialueen muusikoiden voimin ja mahdollisesti jokin kauempikin vieras. Arviointi Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet, suurimmilta osin paremmin kuin osattiin odottaa. Kirkkokuoro Tavoitteet Kuoro jatkaa toimintaansa harjoittelemalla ja esiintymällä seurakunnan tilaisuuksissa. Toteutus Harjoitukset pidetään enemmänkin periodeissa, tarpeen mukaan. Painopisteet Arviointi Kirkkokuoron toiminta toteutui suunnitellusti. Päiväkerho Yleistä Päiväkerhotyön tehtävänä on opettaa lapsia tuntemaan kolmiyhteinen Jumala, opettaa Raamattua, hiljentymistä ja rukousta. Päiväkerhotyö on osa lasten kasteopetusta. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita 60 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Järjestää päiväkerhoja 3-vuotiaille ja 4-5 vuotiaille Laurilassa, Lautiosaaressa ja Lassilassa. Uskontotuokioita esikouluryhmissä ja päiväkodeissa. Järjestetaan kesäkerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Esikouluun lähteville retki keväällä lähiympäristössä. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Arviointi 3-vuotiaita tavoitettiin 17 lasta ja 4-5 vuotiaita 59 lasta. Lautiosaaressa ei järjestetty kesäkerhoja seurakuntatalon remontin takia, muuten toiminta toteutunut suunnitelman mukaisesti. Pyhäkoulu Tavoitteet Lasten hengellisen elämän tukeminen Toteutus Kirkkopyhäkoulu joka sunnuntai Painopisteet 14 (107)

15 Arviointi Tavoite on toteutunut. saarnan aikana. Varhaisnuorisotyö Yleistä Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Kerho- ja leiritoiminta. Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon leirejä Honkamaassa 4-6 kpl osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Arviointi Tavoite on toteutunut. Kerholaisia oli kirjoilla 180, joista keskimäärin käviöitä 95 kerholaista. Leiriläisiä oli 123 lasta. Partio Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Rippikoulu Tavoitteet Vähintään 90 % ikäluokasta käy rippikoulun. Arviointi Tavoite on toteutunut. Nuorisotyö Toteutus Järjestetään päiväkoulu ja neljä leiriä. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Arviointi Nuorisotyössä 2013 toimintasuunnitelman tavoitteet toteutuivat pääosin. Kerhonohjaajiksi koulutettiin 12 nuorta ja Rippikoulun ryhmänjohtajiksi 21 nuorta. Avoimia ovia pidettiin 29 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 802 henkilöä. Seurakunnan ja kunnan nuorisotoimien yhdessä järjestämiin tapahtumiin osallistuttiin seuraavasti; Siivet bänditapahtuma Yhteisvastuun hyväksi n. 60 nuorta, Nuorten lapin vaellus 11+3 henkilöä ja yösähly 60 nuorta. 15 (107)

16 Perhekerhotyö Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävässä. Turvallisen Jumala-suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille. Arviointi Tavoite on toteutunut. Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Järjestetään perhekerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho viikottain Laurilassa. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto, Retket, leirit ja virkistyspäivät, Kerhot, piirit ja tapahtumat, Kyläpaikan toiminta, Vapaaehtoisten koulutus, Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä, Vankila-, kouluvierailut, Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa, Rovastikunnallinen yhteistyö Painopisteet Painopisteet Eläkeläisten kyläpaikan ja muun tavoittavan vanhustyön kehittäminen, Kotikäyntityö Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana Arviointi Tavoite on toteutunut. Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sairaalasielunhoito Tavoitteet Vanhukset pääsevät hartauksiin. Arviointi Palveleva puhelin Toteutus Järjestetään hartauksia laitoksissa ja pienryhmäkodeissa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä Tavoitteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetystyön näkeminen koko seurakunnan toimintaa läpäiseväksi. Toteutus Lähetystapahtumat, lounaat, Lähettivierailut, lähetyspiiri, lähetyssoppi ja myyjäistoiminta. Yhteydenpito lähetteihin. Painopisteet 16 (107)

17 . Tulevat vuodet Lähetystyön vierailijoita. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Kansainvälinen diakonia Yleistä Seurakunnalla on vuoteen 2015 ulottuva ystävyysseurakuntasopimus Virossa olevan Paiden Pyhän Ristin seurakunnan kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on edistää seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja kasvamista kristillisessä uskossa. Sopimukseen sisältyy myös Paiden seurakunnan taloudellinen avustaminen kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksymien periaattein mukaisesti. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Ystävyysseurakuntatapaaminen. Ystävyysseurakunnan taloudellinen avustaminen. Pienen ryhmän vierailu Paidessa yhdessä Kemin srk:n kanssa Varataan talousarvioon määräraha Arviointi Ystävyysseurakuntatapaaminen ei toteutunut. Taloudellinen avustaminen toteutui ennakkoon suunnitellusti. Muu seurakuntatyö HAUTATOIMI Tavoitteet Toteutus Painopisteet Hautapaikkojen riittävyydestä huolehtiminentojen UH II lohkon hoitamattomien hau- kuulutusmenettely Arviointi Tavoite ei toteutunut KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Kirkot Tavoitteet Kiinteistöjen kunnossa pysyminen. Toteutus Hankitaan vanhan kirkon katon tervausta varten hautatervaa varastoon. Maalataan uuden kirkon uusittu katon osa korjaustyön jälkityönä. Painopisteet Arviointi Uuden kirkon katon maalaamattoman osan maalaustyö siirrettiin vuoteen Hautatervaa hankittiin varastoon tervausta varten. Seurakuntatalot Yleistä Tavoitteet Huolehditaan kiinteistöjen kunnosta ja käyttömukavuudesta Toteutus Vanhan pappilan salin uudelleen tapetointi Seurakuntakeskuksen sadeveden Painopisteet 17 (107)

18 viemäröintijärjestelmän uusiminen Seurakuntakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen Arviointi Vanhan pappilan salin tapetointi siirrettiin myöhemmin toteutettavaksi. Seurakuntakeskuksen kuivatusjärjestelmä on ohjelmassa Seurakuntakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettiin ja säädettiin. Kanttorila Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Kanttorila purettiin syyskesällä Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut rakennukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Tavoitteet Toteutus Seurakunnalla ei ole tekemättömiä metsänviljelytöitä vuodelle Maanmuokkauksia tulee Tervolan sahan leimikolle jos ne hakkuutähteiden ajon osalta ovat mahdollisia, muutoin ne siirtyvät vuodella eteenpäin. Taimikonhoitotöitä seurakunnalla on runsaasti ja tarkoitus olisi vuoden 2013 aikana jatkaa Marskila tilalla noin 20 hehtaarin alalta. Kunnostusojitustarpeita on runsaasti ja näin olleen tarkoitus olisi laatia ojasuunnitelma mm Höyläsuvanto tilalle ja mahdollisuuksien mukaan ojittaa myös osa vuoden 2013 aikana. Sekä tuleville vuosille ojasuunnitelmia joiden pohjalta leimikoita suunnitellaan tuleville vuosille. Suomen metsäkeskuksella on keskeneräinen metsäautotien kunnostushanke menossa Saarijängän metsätiellä joka valmistunee 2013 Painopisteet Arviointi Kunnostusojituksia ei toteutettu. Taimikonhoidot ja maanmuokkaukset tehtiin suunnitelman mukaisesti. Metsäautotiestä tuli valmis. Muu kiinteistötoimi 18 (107)

19 Tavoitteet Toteutus Painopisteet RAHOITUSTOIMI INVESTOINNIT Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lautiosaaren seurakuntatalon ulkopuolisten osien korjaus. Kiinteistötraktorin vaihtaminen Tarjouskysely vuodenvaihteessa ja toteutus kevättalvella Vuodet uuden kirkon sisäpuolisten osien puhdistus-/maalaustyö Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Painopisteet 19 (107)

20 TILASTOTIETOJA 2013 Tilakohtaiset varausmäärät - Koko vuosi 2013 Tila Määrä Lautiosaaren seurakuntatalo 265 Uusi pappila - Kerhotilat 245 Uusi kirkko 241 Myötävirran kerhotila 223 Kyläpaikka 190 Seurakuntakeskus - Kahvio, Sali 146 Vanha pappila - Rottinkisali 107 Väentupa 107 Vanha pappilan alakerta 106 Vanha kirkko 100 Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuone 60 Seurakuntakeskuksen kokoussali 54 Maulan seurakuntatalo 49 Honkamaan leirikeskus 31 Väentupa, lähetyssoppi 31 Seurakuntakeskuksen keittiö 23 Vanha pappilan yläkerta 7 Uusi pappila, vierashuone 3 Uusi pappila, toimitushuone 3 Honkamaan, keittiörakennus Honkamaan leirikeskuksen tilastossa on sekä kokonaisia leirejä, että yksittäisiä käyttövuorokausia. Käyttövuorokausin määrä oli 63. Tila- ja kustannuspaikkakohtaiset tilastot - Koko vuosi 2013 Ulkopuolinen toiminta (tapahtumakerrat) seurakunnan tiloissa, joista ei ole laskutettu. Honkamaan lk. Lautiosaaren seurakuntatalo Maulan seurakuntatalo Myötävirran Seurakuntakerhotila keskus Uuden Väenpappilan tupa kerhotilat Ei laskuteta Yhteensä Yhteensä 20 (107)

21 Pääryhmäkohtaiset tilastot - Koko vuosi 2013 Varauksia varauskirjassa % Kirkkoneuvosto Henkilöstöhallinto Kirkkovaltuusto Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Kirkkomusiikki Kirkkokuoro Päiväkerho Pyhäkoulu Varhaisnuorisotyö Partio Rippikoulu Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakonia Lähetys Ei kustannuspaikkaa Yhteensä MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. 21 (107)

22 Talousarvio Talousarvio- Määrärahan käyttö Määrärahan/Tulomuutokset Tuloarvon kertyminen arvion ylit./alit. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 102 KIRKKOVALTUUSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot , Henkilökunnan kokouspalkkiot , Vakinaisten viranhalt kkpalk , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat ,10-32 * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusm 0 0 2, Jaksotetut eläkevakuutusmaks 0 0 8,69-9 * HENKILÖSIVUKULUT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Koneiden ja laitt. rak. ja k , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:l , Matkak.maj. ja rav.palv muil , Koulutuspalvelut omalle henk 0 0 4, Koulutuspalvelut muille , Asiantuntijapalvelukset , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Työterveyshuolto , Muut palvelut , * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokr , * VUOKRAT , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Kirjallisuus ja lehdet , Henkilökunnan muistamiset ,45-27 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset keittiöpalvelut , Sisäiset vuokrakulut ,97-12 * (sisäiset) ,38-4 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,38-4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, KIRKKONEUVOSTO 22 (107)

23 Talousarvio Talousarvio- Määrärahan käyttö Määrärahan/Tulomuutokset Tuloarvon kertyminen arvion ylit./alit Luottamushenkilöpalkkiot , Henkilökunnan kokouspalkkiot , Vakinaisten viranhalt kkpalk , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusm 0 0 8, Jaksotetut eläkevakuutusmaks ,15-32 * HENKILÖSIVUKULUT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Koneiden ja laitt. rak. ja k , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:l , Matkak.maj. ja rav.palv muil , Koulutuspalvelut omalle henk , Koulutuspalvelut muille , Asiantuntijapalvelukset , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Työterveyshuolto , Muut palvelut , * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokr , * VUOKRAT , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Lahjaesineet ja huomionos , Henkilökunnan muistamiset , Muut aineet, tarvikkeet ja t , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset keittiöpalvelut , Sisäiset vuokrakulut ,00-23 * (sisäiset) ,97-24 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,97-24 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 4000 Luottamushenkilöpalkkiot ,00-30 * PALKAT JA PALKKIOT , Matkak.maj. ja rav.palv muil , Asiantuntijapalvelukset , * PALVELUJEN OSTOT , Kopiointi- ja monistusmater , (107)

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma KEMINMAAN SEURAKUNTA HYVÄKSYTTY KIRKKOVALTUUSTOSSA 26.11.2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyö toteutetaan Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2012

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2012 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2012 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2012... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA... 6 Kirkkovaltuusto... 8 Kirkkoneuvosto:...

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12.2014 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1 Toiminta Suomen ev.lut. kirkko

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tulosyksikkö Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2012 TA kuluva 2013 TA toteuma 2013 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-209,69 209,69 0,00

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 45/ Liite Tulosyksikkö Pääkirjatili TP ed. vuosi 2014 1072010000 Jum.palv.elämä 107 Toimintatuotot 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -41,73 TA kuluva 2015 TA toteuma

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyö toteutettiin 2013 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1 Toiminta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma KEMINMAAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Akvarelli 70x90, 2011, taiteilija Kari Holma, originellin omistaa Keminmaan seurakunta Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä,

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1012050000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 2019 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Piispa Samuel Salmi toimitti piispantarkastuksen seurakunnassa Kuva: Paavo Vänninen

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Piispa Samuel Salmi toimitti piispantarkastuksen seurakunnassa Kuva: Paavo Vänninen KEMINMAAN SEURAKUNTA Piispa Samuel Salmi toimitti piispantarkastuksen seurakunnassa 8.-11.10.2015. Kuva: Paavo Vänninen TASEKIRJA 2015 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika ja paikka Jäsenet (läsnä = ) Torstaina 30.3.2017 klo 18.00 20.30, Uusi pappila. Heiska, Tuomo Karanta, Janne ilm. esteestä varajäsen, ilm. esteestä. Kauppinen, Markku Lamberg, Irja

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo Talousarvion perustelut 2015 Keltinmäki/Muut seurakuntatilaisuudet 1032050000 20.5.2014 ep TOIMINTATUOTOT 312900 Korttituotot 100 Kohtalokas Valinta - kortin myynti 318000 Leirimaksut 350 Retriitin osallistumismaksut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Keminmaan seurakunta Toiminta- ja talous- suunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO

Keminmaan seurakunta Toiminta- ja talous- suunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Keminmaan seurakunta Toiminta- ja talous- suunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1 Toiminta Kirkon toiminta on monin tavoin esillä.

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992380000 Varhaiskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:

Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Alueneuvoston kokous 2.6.2016 Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Jumalanpalveluselämä 1992010000 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 . SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS 3 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 5 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA 2018-2019 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 86 105 80 000 80 000 80 000 80 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 815 740 961 173 955 930 955

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokouspaikka Läsnä Poissa Muut läsnäolijat Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 8. syyskuuta 2014 klo 18:00 19:25 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ Alijäämä kasvaa vuoden 2011 ennustetusta alijäämästä n. 55.000 :sta (TA11 80.000 ) 120.000 :on eli 65.000 (118 %) Myös vuosikate (tulorahoitus) jää negatiiviseksi n. 40.000

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2016 1 Sisällys YLEISKATSAUS... 4 Toiminta... 4 Talous 2016... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA... 6 HENKILÖSTÖ... 11 VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 13 TOIMINNALLISET

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/17 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/17 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/17 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 16.1.2016 klo 18.00-18.27 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/16 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/16 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/16 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 11.4.2016 klo 18:00 19:40 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot