Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto Kokoustiedot Aika Maanantai, klo Tauko klo Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet Taavitsainen Satu, puheenjohtaja Olkkonen Kirsi, 1.varapuheenjohtaja Aho Eero Aholainen Markku Ahonen Liisa Barck Paavo Berndt Rauni Harmoinen Taina Heinänen Raimo Himanen Vesa Hokkanen Marita Huoponen Marianne Hämäläinen Marja Hölttä Elina Kakriainen Markku Kauppi Marja Kauria Outi Kivinen Harri Koivikko Jyrki Kontinen Juha, varavalt. Korhonen Tapani Kuikka Ari, varavalt. Kuikka Seija Lehkonen Raine Liikanen Veli Mielonen Hannu Miettinen Mauri Miettinen Olli, varavalt. :t 1-6, valtuutettu :t 7 - Moilanen Pekka Nepponen Olli Nieminen Kalle Nykänen Heikki Oksman Juhani Pekonen Petri Piispa Matti Pohjanvirta Aino, varavalt. Puikkonen Tero Pulkkinen Satu Pyrhönen Heikki Pöyry Jukka Pöyry Pekka Rantalainen Erkki Roivas Jari Ruotsalainen Pertti, varavalt. Salo-Oksa Armi Seppälä Arto Siitari Keijo Siitari Markku Siitonen Mikko Soininen Mali, varavalt. Strandman Jaana Tullinen Hannu Turkia Markku Ukkonen Osmo Vartiainen Jaana Viitamies Pauliina Vuori Juha Väänänen Jaakko Ylönen Päivi

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 2 Poissa Järvinen Sami Oksa Pertti, 2. varapuheenjohtaja Pöntinen Minna Toivakka Lenita Toivonen Hannu Valtola Pirkko :t 1-6 (ero valtuustosta) Muut saapuvilla olleet Mikander Kimmo, kaupunginjohtaja Liikanen Ari, hallintojohtaja, sihteeri Peltonen Merja, toimistosihteeri Riihelä Jouni, tekninen johtaja Ropponen Juha, ohjelmajohtaja, poistui klo Saastamoinen Arja-Leena, talousjohtaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja Tolonen Satu-Mari, viestintäpäällikkö Purhonen Pape, nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja Asiat :t 1-15 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjantarkastus Satu Taavitsainen Ari Liikanen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Markku Siitari Mikko Siitonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupunginkansliassa Hallintojohtaja Ari Liikanen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 / 3 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 4 / 4 Kaupunginhallituksen vaali 5 / 5 Eron myöntäminen kaupunginjohtaja Kimmo Mikanderille 6 / 6 Eropyyntö Mikkelin kaupungin valtuustosta, Pirkko Valtola 7 / 7 Liite 1-2 Uuden kehitysyhtiön perustaminen 8 / 8 Liite 3 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman päivitys / 9 Liite 4 Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma 10 / 10 Liite 5-6 Päämajakoulun 2. vaiheen muutos- ja korjaustyö, luonnossuunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen 11 / 11 Kirkonvarkauden asemakaava 12 / 12 Valtuustoaloite kylien toimintaedellytysten säilyttämiseksi 13 / 13 Valtuustoaloite yöllisestä meluhaitasta 14 / 14 Valtuustoaloite kaupunkikonsernin yhtiöitten omistajastrategian määrittelemisestä 15 / 15 Liite 7-9 Valtuustoryhmien kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo ja Mikkelin Kaupunkilehti Päätös Kaupunginvaltuusto: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Minna Pöntinen, Pirkko Valtola, Sami Järvinen, Hannu Toivonen, Lenita Toivakka ja Pertti Oksa olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Aino Pohjanvirta, Olli Miettinen, Pertti Ruotsalainen, Mali Soininen, Juha Kontinen ja Ari Kuikka. Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 53 varsinaista valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Markku Siitari ja Mikko Siitonen. Päätös Kaupunginvaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Markku Siitari ja Mikko Siitonen.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus / 013 / 2014 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Kaupunginhallitus Valmistelija hallintojohtaja Ari Liikanen, p Kuntalain 12 :ssä määrätään valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalista seuraavaa: "Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa." Valtuuston työjärjestyksen 1 on seuraava: "Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valtuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija." Vuosina valtuuston puheenjohtajana on toiminut sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja Satu Taavitsainen, 1. varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Kirsi Olkkonen ja 2. varapuheenjohtajana ravintoloitsija, toimitusjohtaja Pertti Oksa. Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin vuosiksi noudattaen kuntalain 12 :ssä säädettyä menettelyä. Esitys kaupunginvaltuustolle.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 Kaupunginvaltuusto Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Ehdotus Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin vuosiksi noudattaen kuntalain 12 :ssä säädettyä menettelyä. Päätös Kaupunginvaltuusto: Markku Turkia esitti puheenjohtajaksi Satu Taavitsaista. Heikki Nykänen esitti ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Kirsi Olkkosta. Olli Nepponen esitti toiseksi varapuheenjohtajaksi Mauri Miettistä. Yksimielisesti kaupunginvaltuusto valitsi valtuuston puheenjohtajaksi toiminnanjohtaja, sosionomi (AMK), Satu Taavitsaisen, 1. varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Kirsi Olkkosen ja 2. varapuheenjohtajaksi maaherra emeritus Mauri Miettisen. Tiedoksi Valitut henkilöt, luottamushenkilörekisterinhoitaja, kansliapalvelut, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 8 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus / 013 / 2014 Kaupunginhallituksen vaali Kaupunginhallitus Valmistelija hallintojohtaja Ari Liikanen, p Kuntalain 35 :ssä vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen todetaan seuraavaa: "Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä." Mikkelin kaupungin hallintosäännön 2 :n mukaan kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Hallintosäännön 8 :ssä kaupunginhallituksen kokoonpanosta ja toimikaudesta todetaan seuraavaa: Kaupunginhallituksessa on jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 9 Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimuksen (Mikkelin kaupunginvaltuusto , Ristiinan kunnanvaltuusto ja Suomenniemen kunnalvaltuusto ) 6.1 kohdan mukaan kaupunginhallituksessa on enintään 15 jäsentä, jossa nykyisen Mikkelin alueelta on vähintään 9 jäsentä, Ristiinan alueelta vähintään 4 jäsentä ja Suomenniemen alueelta vähintään 2 jäsentä. Kaupunginhallituksen kokoonpano vv on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet: 1. Kuikka Seija, erikoislääkäri, PJ 2. Nykänen Heikki, maatalousyrittäjä 3. Kauria Outi, varatuomari, mökkiyrittäjä 4. Väänänen Jaakko, maaseutuyrittäjä 5. Seppälä Arto, ylitarkastaja, 1. VPJ 6. Lehkonen Raine, lehtori 7. Vartiainen Jaana, lastentarhanopettaja 8. Kilkki Hannu, metsuri 9. Nepponen Olli, prikaatikenraali, 2. VPJ 10. Vuori Juha, vanh. konstaapeli 11. Salo-Oksa Armi, yrittäjä, toimitusjohtaja 12. Miettinen Mauri, metsänhoitaja, maaherra emeritus 13. Pöyry Jukka, lvi-teknikko 14. Siitari Markku, yrittäjä, toimitusjohtaja 15. Pöntinen Minna, tradenomi Henkilökohtaiset varajäsenet: 1. Pöyry Pekka, opettaja, yrittäjä 2. Pekonen Petri, maanviljelijä 3. Kauppi Marja, fysioterapeutti 4. Kilpeläinen Kaija, vakuutusvirkailija, eläkk. 5. Nieminen Kalle, terveystarkastaja 6. Turkia Markku, psykologi 7. Tikkanen Petri, työsuojeluvaltuutettu 8. Rusakko Susanna, myyjä 9. Toivonen Hannu, eversti evp. 10. Koivikko Jyrki, kirkkoherra 11. Pulkkinen Satu, erityisasiantuntija, TtM 12. Kortelainen Hannu, yrittäjä 13. Hämäläinen Marja, yrittäjä 14. Korhola Anne, omaishoitaja 15. Liikanen Veli, nuorisotutkija Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunginhallitukseen vuosiksi viisitoista (15) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 10 Kaupunginvaltuusto varapuheenjohtajan. Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Ehdotus Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen vuosiksi viisitoista (15) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Heikki Nykänen esitti jäseneksi ja puheenjohtajaksi Seija Kuikkaa ja hänen varajäseneksi Pekka Pöyryä sekä jäseniksi Petri Pekosta, Outi Kauriaa ja Jaakko Väänästä ja sekä heille varajäseniksi samassa järjestyksessä Heikki Nykästä, Marja Kauppia ja Kaija Kilpeläistä. Markku Turkia esitti jäseneksi ja 1. varapuheenjohtajaksi Arto Seppälää ja hänen varajäseneksi Kalle Niemistä sekä jäseniksi Raine Lehkosta, Jaana Vartiaista ja Hannu Kilkkiä sekä heille varajäseniksi samassa järjestyksessä Markku Turkiaa, Petri Tikkasta ja Susanna Rusakkoa. Olli Nepponen esitti jäseneksi ja 2. varapuheenjohtajaksi Olli Nepposta ja hänen varajäseneksi Hannu Toivosta sekä jäseniksi Juha Vuorea, Armi Salo-Oksaa ja Sari Teittistä sekä heille varajäseniksi samassa järjestyksessä Jyrki Koivikkoa, Elina Hölttää ja Hannu Kortelaista. Raimo Heinänen esitti jäseneksi Vesa Himasta ja Kati Kähköstä sekä heille varajäseniksi Anne Korholaa ja Markku Siitaria. Rauni Berndt esitti jäseneksi Veli Liikasta ja hänen varajäseneksi Minna Pöntistä.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 11 Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on valinnut kaupunginhallitukseen vuosiksi seuraavat jäsenet: Varsinaiset jäsenet: 1. Kuikka Seija, erikoislääkäri, PJ 2. Pekonen Petri, maatalousyrittäjä 3. Kauria Outi, mökkiyrittäjä 4. Väänänen Jaakko, maaseutuyrittäjä 5. Seppälä Arto, kunnallisneuvos, ylitarkastaja, 1. VPJ 6. Lehkonen Raine, lehtori 7. Vartiainen Jaana, lastentarhanopettaja 8. Kilkki Hannu, metsuri 9. Nepponen Olli, prikaatikenraali, 2. VPJ 10. Vuori Juha, vanh. konstaapeli 11. Salo-Oksa Armi, yrittäjä, toimitusjohtaja 12. Teittinen Sari, vt. ylihoitaja, TtM 13. Himanen Vesa, kiinteistönhoitaja, laitosmies 14. Kähkönen Kati, ylilääkäri 15. Liikanen Veli, nuorisotutkija Henkilökohtaiset varajäsenet: 1. Pöyry Pekka, opettaja, yrittäjä 2. Nykänen Heikki, maatalousyrittäjä 3. Kauppi Marja, fysioterapeutti 4. Kilpeläinen Kaija, vakuutusvirkailija, eläkk. 5. Nieminen Kalle, terveystarkastaja 6. Turkia Markku, psykologi 7. Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija 8. Rusakko Susanna, myyjä 9. Toivonen Hannu, eversti evp. 10. Koivikko Jyrki, kappalainen 11. Hölttä Elina, YTM, KM 12. Kortelainen Hannu, yrittäjä 13. Korhola Anne 14. Siitari Markku, yrittäjä, toimitusjohtaja 15. Pöntinen Minna, tradenomi Puheenjohtajaksi valittiin Seija Kuikka, 1. varapuheenjohtajaksi Arto Seppälä ja 2. varapuheenjohtajaksi Olli Nepponen. Merkitään, että kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Tiedoksi Valitut jäsenet ja varajäsenet, luottamushenkilörekisterinhoitaja, kansliapalvelut, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 12 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus / 115 / 2015 Eron myöntäminen kaupunginjohtaja Kimmo Mikanderille Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valmistelija hallintojohtaja Ari Liikanen Kaupunginjohtaja Kimmo Mikander pyytää eroa kaupunginjohtajan virasta lukien tultuaan valituksi Kevan varatoimitusjohtajan virkaan. Kaupungin hallintosäännön 49 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan, jolloin myös eron myöntää kaupunginvaltuusto (hallintosääntö 60 ). Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle, irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta. Ehdotus: Hallintojohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kimmo Mikanderille eron kaupunginjohtajan virasta, siten hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Merkitään, että Kimmo Mikander ilmoitti oma-aloitteisesti olevan esteellinen ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. Ehdotus Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Kimmo Mikanderille eron kaupunginjohtajan virasta, siten hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 13 Päätös Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kimmo Mikander, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 14 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus / 115 / 2014 Eropyyntö Mikkelin kaupungin valtuustosta, Pirkko Valtola Kaupunginhallitus Pirkko Valtola on lähettänyt seuraavan eropyynnön: "Pyydän eroa Mikkelin kaupungin valtuustosta alkaen. Perusteluna seuraavaa: Siirryn toimintansa aloittavan Etelä-Savon Työterveys Oy:n toimitusjohtajaksi ja näin ollen lisääntyvän työmäärän vuoksi en pysty osallistumaan valtuuston työskentelyyn. Mikkelissä Pirkko Valtola Porrassalmenkatu 25. A Mikkeli" Kansallisen Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmän 1. varajäsen on Olli Miettinen, joka nyt siirtyy varsinaiseksi valtuutetuksi. Valtuustoryhmän 1. varajäseneksi siirtyy Mali Soininen. Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Pirkko Valtolalle hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon siirtyy Kansallisen Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmän 1. varajäsen Olli Miettinen. Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 15 Kaupunginvaltuusto Ehdotus Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Pirkko Valtolalle hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon siirtyy Kansallisen Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmän 1. varajäsen Olli Miettinen. Päätös Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Pirkko Valtolalle hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsuttiin Kansallisen Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmän 1. varajäsen Olli Miettinen. Lisäksi kaupunginvaltuusto totesi, että Pirkko Valtola on menettänyt vaalikelpoisuutensa KL 37 :n mukaan tultuaan nimitetyksi toimitusjohtajaksi Etelä-Savon Työterveys Oy:ön. Merkitään, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa. Tiedoksi Pirkko Valtola, Olli Miettinen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 16 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus / 790 / 2014 Uuden kehitysyhtiön perustaminen Kaupunginhallitus Valmistelija: kehitysjohtaja Soile Kuitunen, p Kuntien elinvoimapolitiikka on ratkaiseva tekijä kuntien menestymisen kannalta. Vastuu Mikkelin elinvoimapolitiikasta on Mikkelin kaupungilla, ja koko kaupunkikonsernin tulee sitoutua ottamaan toiminnassaan huomioon kaupungin elinvoiman edistäminen. Elinvoimapolitiikan suunnan linjaa kaupunginvaltuusto ja sitä johtaa kaupunginhallitus. Suomen aluerakenteen keskittyminen jatkuu voimakkaana. Monet keskisuuretkin kaupungit taantuvat. Mikkeli joutuu panostamaan elinvoimansa edistämiseen keskimääräistä enemmän päästäkseen kestävälle kasvu-uralle. Mikkelin tulee kyetä varmistamaan kaupungin vetovoima innovatiivisten yritysten paikkakuntana, osaajien kotikaupunkina ja houkuttelevana matkailukohteena. Mikkeli voi kokonsa ja ketteryytensä ansiosta tulla erinomaiseksi kehitysalustaksi erilaisille yrityksille, esimerkiksi digitaalisissa palveluissa. Tämä vaatii määrätietoisia toimia kehitysyhtiöiltä, kunnalta ja koko kaupunkiyhteisöltä. Varmistaakseen kehitysyhtiöiden roolin Mikkelin elinvoiman jatkuvassa parantamisessa Mikkelin kaupunginhallitus päätti käynnistää kehitysyhtiörakenteen selvitystyön. Selvitysmieheksi kutsuttiin Helsingin kaupungin entinen elinkeinojohtaja Eero Holstila. Selvitystyötä johtamaan asetettiin kaupunginhallituksen nimeämä toimikunta. Selvitystyön loppuraporttia on käsitelty toimikunnan kokouksessa Loppuraportti luovutettiin Työssä on käyty läpi kehitysyhtiöiden (Miset Oy ja Miktech Oy) ja kiinteistökiinteistöyhtiön (Naistinki Oy) tulevaisuuden rakenteen eri vaihtoehdot. Selvitystyössä tunnistettiin erilaisia vaihtoehtoja kehitysyhtiörakenteeksi sekä vertailtiin ja arvioitiin niitä. Organisoitumisvaihtoehtoja tunnistettiin neljä:

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 17 A: nykyisten toimijoiden tiiviimpi yhteistyö B: kumppanuusyhtiö C: Mikkelin kaupungin yksin omistama osakeyhtiö D: kaupungin oma elinkeinoyksikkö (liikelaitos) Selvitystyössä esitetään kuusi toimenpidettä: 1) asetetaan kaupunginjohtajan johtama elinvoimapolitiikan johtoryhmä, johon kuuluvat keskeiset kaupunkikehityksen, maankäytön ja palvelusektoreiden johtajat sekä kehitysyhtiön ja Naistingin toimitusjohtaja 2) kehitysyhtiöt Miset Oy ja Miktech Oy yhdistetään uudeksi Kehitysyhtiöksi, joka perustetaan liikkeenluovutuksella Miktech Oy:n pohjalta 3) solmitaan osakassopimus, jossa sovitaan uuden yhtiön omistuspohjan laajentamisesta suunnatulla osakeannilla ja määritellään hallituksen kokoonpano asiantuntijahallitukseksi, jonka seitsemästä jäsenestä Mikkelin kaupunki nimeää kolme 4) uusi kehitysyhtiö ja Naistinki Oy toimivat kiinteässä yhteistyössä ja samoissa toimitiloissa 5) uusyrityskeskus Dynamon neuvontatoiminta siirretään uuteen kehitysyhtiöön. Mikkelin seudun uusyrityskeskus ry jatkaa toimintaansa yrittäjyyden edistäjänä ja yritysneuvonnan suuntaajana 6) kehitysyhtiön yhteyteen perustetaan kaupunginjohtajan johtama Mikkelin elinvoiman edistämisfoorumi, johon kutsutaan paikkakunnan yrityksiä ja yhteisöjä. Foorumin tehtävänä on edistää vuoropuhelua ja vahvistaa yhteistä tahtoa seudun menestyksen varmistamiseksi Kaupunginhallituksen jaosto on käsitellyt asiaa ja antoi jatkovalmisteluohjeet. Selvitystyön loppuraportti Liite Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että 1. viranhaltijapäätöksellä perustettu maankäyttöryhmä muutetaan elinvoimapolitiikan johtoryhmäksi, johon kuuluvat keskeiset kaupunkikehityksen, maankäytön ja palvelusektoreiden johtajat sekä kehitysyhtiön ja Naistingin toimitusjohtaja 2. kehitysyhtiöt Miset Oy ja Miktech Oy yhdistetään uudeksi kehitysyhtiöksi, joka perustetaan liikkeenluovutuksella Miktech Oy:n omistuspohjalta 3. solmitaan osakassopimus, jossa sovitaan uuden yhtiön omistuspohjan laajentamisesta suunnatulla osakeannilla ja määritellään hallituksen kokoonpano asiantuntijahallitukseksi, jonka seitsemästä jäsenestä Mikkelin kaupunki nimeää kolme 4. aloitetaan tilasuunnittelu uuden kehitysyhtiön ja

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 18 Kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy yhteisten tilojen saamiseksi 5. uusyrityskeskus Dynamon neuvontatoiminta siirretään uuteen kehitysyhtiöön. Mikkelin seudun uusyrityskeskus ry jatkaa toimintaansa yrittäjyyden edistäjänä ja yritysneuvonnan suuntaajana 6. käynnistetään elinkeinofoorumin valmistelu. Foorumi toimii kaupunginjohtajan johdolla ja siihen kutsutaan paikkakunnan yrityksiä ja yhteisöjä. Foorumin tehtävänä on edistää vuoropuhelua ja vahvistaa yhteistä tahtoa seudun menestyksen varmistamiseksi Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että uuden kehitysyhtiön perustamisesta päätetään talousarviossa Päätös: Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana esittelijä muutti esityksen kohdan 2 osalta seuraavasti "Kehitysyhtiöt Miset Oy ja Miktech Oy yhdistetään uudeksi kehitysyhtiöksi liikkeenluovutuksella siten, että Miktech Oy:n omistuksen kolmikantamalli säilyy. Uuden kehitysyhtiön omistajina ovat Mikkelin kaupunki sekä alueen oppilaitoksia ja yrityksiä.". Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Asian valmistelija kaupunginlakimies Annaliisa Lehtinen, p Kaupunginhallituksen päätöksen ja siinä tehtyjen linjausten jälkeen on asian täytäntöönpanoa alettu valmistella elokuussa Asian valmistelusta ovat vastanneet kaupunginlakimies sekä kehitysjohtaja Soile Kuitunen ( saakka). Täytäntöönpanossa on tähän mennessä keskitytty kaupunginhallituksen linjaukseen kehitysyhtiöiden yhdistämisestä uudeksi kehitysyhtiöksi Miktechin kolmikantaomistuksen pohjalta. Viranhaltijavalmistelun aluksi on pohdittu kaupunginhallituksen päätöstekstissä mainitun liikkeenluovutuksen toteutustapaa. Asiassa on lähdetty valmistelemaan yleisseuraantoa, fuusiota, jossa Miset Oy:n varat ja velat siirtyvät Miktech Oy:lle. Uusi yhtiö tulee rakentumaan Miktechin y-tunnuksen alle. Uudelle yhtiölle luodaan oma strategia ja sille päätetään uusi yhtiöjärjestys sekä osakassopimus. Fuusion toteuttamista valmistelemaan on perustettu valmisteluryhmä. Valmisteluryhmässä ovat mukana kummankin sulautuvan yhtiön toimitusjohtajat sekä kaupungin viranhaltijoista viestintäpäällikkö sekä kaupunginlakimies. Lisäksi mukana on ollut ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Myös yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat sekä

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 19 kaupungin talousjohtaja ovat saaneet kutsun kokouksiin. Valmisteluryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginlakimies. Fuusiovalmisteluryhmä on kokoontunut lähtien lähes viikoittain. Ryhmän toiminnasta on tiedotettu yhteistyökumppaneita sekä henkilöstöä. Henkilöstölle on lisäksi järjestetty kuulemis- ja tiedottamistilaisuus, jossa on keskusteltu tulevan yhtiön toimitilavaihtoehdoista. Toimitilavaihtoehtojen osalta on kuultu yhtiöiden henkilöstöä. Tapaamiset on järjestetty myös hankerahoittajien ja yhteistyökumppaneiden sekä potentiaalisten osakkaiden kanssa. Mikkelin kaupunki on tullut Miset Oy:n ainoaksi omistajaksi syksyn 2014 aikana, sen ostettua ympäristökuntien osakkuudet itselleen. Mikkelin kaupungin kannalta fuusio ei edellytä erillistä pääomasijoitusta eikä rahallista panostusta. Sulautumisen vastikkeena Mikkelin kaupunki saa osakkeita. Fuusiosuunnitelman mukainen taseyhdistelmä ja vastikelaskelma on hyväksytetty tilintarkastajalla. Fuusion seurauksena Mikkelin kaupungin omistusosuus Miktech Oy:ssä kasvaa noin 80%:iin. Sulautumissuunnitelma liitteineen on esityslistan liitteenä. Yhtiöiden hallitukset ovat joulukuussa 2014 hyväksyneet ja allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman. Sulautumissuunnitelma tulee toimittaa patentti-ja rekisterihallitukselle toimenpiteitä varten kuukauden kuluessa suunnitelman allekirjoituksesta lukien. Kaupparekisteriltä haetaan kuulutusta sulautuvan yhtiön velkojille. Suunniteltu ajankohta sulautumisen täytäntöönpanolle on suunnitelman mukainen Ajankohtaa voidaan myöhentää tai aikaistaa riippuen prosessin etenemisestä. Fuusion toteuttaminen merkitsee Mikkelin kaupunkikonsernin muuttamista, mikä edellyttää myös Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöstä. Fuusio voidaan asianmukaisten päätösten ja rekisteriviranomaisen toimittaman kuulutusmenettelyn jälkeen saattaa loppuun arviolta toukokuun 2015 alussa. Tämän jälkeen Mikkelin kaupunkikonsernin kehitysyhtiönä toimii ainoastaan Miktech Oy:n pohjalle luotava uusi kehitysyhtiö. Tuleva yhtiö toimii sen uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä Mikkelin kaupungin omistajaohjauksen ja yhtiölle laadittavan strategian ohjaamana. Kaupunginhallitus on linjannut päätöksellään yhtiön kolmikantaomistajuuden säilyttämisen nykyisen Miktechin omistajuusmallin mukaisesti.. Kiinnostuneiden uusien osakkaiden sekä Miktechin entisten osakkaiden kanssa on käynnistetty joulukuun 2014 alussa tapaamiset ja kirjeenvaihtoa uuden yhtiön osakassopimuksen sisällöstä, sekä siihen liittyen myös yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Osakassopimusneuvottelut on saatettu

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 20 päätökseen Osakkaina jatkavat Miktech Oy:n vanhoista osakkaista Mikkelin kaupungin lisäksi Etelä-Savon kauppakamari, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Mikkelin ammattikorkeakoulu sekä Suur-Savon Osuuspankki. Uutena osakkaan yhtiössä aloittaa Mikkelin yrittäjät. Vähemmistöosakkaat ovat ilmaisseet kukin haluavansa hallituspaikan. Hallituksen kokoonpanon osalta vähemmistöosakkaille kullekin esitetään hallituspaikkaa. Hallitukseen tulisi tämän lisäksi Mikkelin kaupungin edustajat. Jakaumaksi esitetään paikkaa siten, että Mikkelin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan.. Uusi kehitys yhtiö kuuluu Mikkelin kaupungin konserniin ja on sen omistaja- ja konserniohjauksen alainen. Yhdistetyn elinkeinoyhtiön päätehtäviksi on kaavailtu muun muassa yrittäjyyden edistämistä ja yrittäväksi aikovien neuvontaa, toimivien yritysten kehityspalveluita sekä etsivää yrityskehitystyötä. Lisäksi yhtiö keskittyy Mikkelin kärkialojen (digitaalisuus, bioenergia, ympäristöturvallisuus, matkailu- ja palvelut) yritystoiminnan uusiutumis- ja innovaatiokyvyn tukemiseen sekä yritysten ja osaajien houkutteluun Mikkelin seudulle. Kehitysyhtiön uusi hallitus alkaa valmistella uudelle yhtiölle strategiaa yhtiöiden olemassa olevien strategioiden pohjalta. Strategian valmistelu aloitetaan välittömästi osakaspohjan selvittyä ja uuden, myöhemmin nimitettävän hallituksen järjestäydyttyä. Samassa yhteydessä yhtiön nimi ja graafinen ilme tulevat pohdittavaksi. Kaupunginhallituksen kesäkuisen päätöksen mukaiset asiat tulevat tarkasteluun samassa yhteydessä, kun yhtiön strategiatyö alkaa. Tavoitteena on, että yhtiön strategia valmistuu kevään 2015 kuluessa samassa aikataulussa fuusion suunnitellun aikataulun kanssa. Sulautumissuunnitelma liitteineen Liite Osakassopimus Liite Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto - merkitsee tiedoksi yhtiöiden hyväksymän sulautumissuunnitelman liitteineen, - hyväksyy, että Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy sulautuu absorptiosulautumisella Miktech Oy:ön. Sulautuminen tapahtuu siten, että sulautuvan Yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle (Miktech Oy:lle). - hyväksyy uuden kehitysyhtiön osakassopimuksen sekä - valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia osakassopimukseen.

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 21 Kaupunginvaltuusto Päätös: Kaupunginhallitus: Keskustelun kuluessa esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: - osakassopimuksen kohta jälkimmäinen kappale muutetaan muotoon " Lisäksi Osapuolet sitoutuvat menettelemään siten, että hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä heidän ollessa estyneitä osallistumaan yksittäiseen hallituksen kokoukseen, kyseisen kokouksen puheenjohtaja valitaan aina Enemmistöosakkaan nimeämien hallituksen jäsenten joukosta. Hallituksen esittelijänä toimii Yhtiön toimitusjohtaja." - kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa järjestelyn seurauksena Miset -osakeyhtiön purkautuvan. Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittään, että kaupunginlakimies Annaliisa Lehtinen, Miktech Oy:n toimitusjohtaja Vesa Sorasahi ja Miset Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Sulautumissuunnitelma liitteineen Liite 1 Osakassopimus Liite 2 Ehdotus Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto - merkitsee tiedoksi yhtiöiden hyväksymän sulautumissuunnitelman liitteineen, - hyväksyy, että Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy sulautuu absorptiosulautumisella Miktech Oy:ön. Sulautuminen tapahtuu siten, että sulautuvan Yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle (Miktech Oy:lle). - toteaa, että järjestelyn seurauksena Miset -osakeyhtiö purkautuu, - hyväksyy uuden kehitysyhtiön osakassopimuksen sekä - valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia osakassopimukseen. Päätös Kaupunginvaltuusto: Keskustelun aikana valtuutettu Juhani Oksman esitti valtuutettu Erkki Rantalaisen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot