HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT"

Transkriptio

1 HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito 3. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. 4 Liite 1 Kolehtisuunnitelma Liite 2 Toimituspalkkiosuositus Seurakunnan kannanotto IT-aluekeskuksen perustamiseen 7. 7 Liite 3 Kalajoen rovastikunnan perheneuvonnan, palvelevan puhelimen, sairaalasielunhoidon sekä erityisnuorisotyön toimintakertomukset vuodelta Liite 4 Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen Liite 5 Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjauslaina Liite 6 Haapajärven Eräveikkojen maanostotarjous Liite 7 Siiponkosken alueen kunnostushanke Muut asiat Kokouksen päätös PUHEENJOHTAJA Haapajärvi JULKIPANOTODISTUS Kari Tiirola

2 HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/09 Kirkkoneuvosto Sivu 1-14 KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali Saapuvilla olleet jäsenet Varsinainen jäsen läsnä varajäsen läsnä Puheenjohtaja Tiirola Kari x kapituli määrää Varapuheenjohtaja Kantola Marja Huhta Simo x Ekman Veikko (poistui klo 19.00, 5) x Finnilä Anna-Liisa Isoniemi Erkki Karvonen Timo x (Pj 10) Kettunen Pirkko x Nivala Sirkka Lahtinen Sirkka x Palomäki Eila Lapinoja Esko (poistui klo 19.00, 5) x Ranua Eila Myllylä Teija Kumpulainen Mari-Liisa x Peltoniemi Esko x Lahtinen Pentti Pulkkinen Nina x Olkkonen Tarja Vähätiitto Raija x Rönkkö Eija Muut saapuvilla olleet Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hirviniemi Esko x Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Niinikoski Kyösti x Pöytäkirjanpitäjä, talouspäällikkö Laajalahti Pekka x Asiantuntija, seurakunnan metsätyöntekijä ( 4-5) Järvenpää Hannu x Asiat 1-13 Allekirjoitus Puheenjohtaja Pj. ( 10) Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkistettu Kari Tiirola Pirkko Kettunen Pekka Laajalahti Aika ja paikka Haapajärvi Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Simo Huhta Timo Karvonen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa klo Nähtävänä pidosta ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla Todistaa Aika ja paikka Haapajärvi Virka-asema Allekirjoitus

3 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Simo Huhta ja Timo Karvonen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Huhta ja Timo Karvonen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo

5 3 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Puheenjohtajan ehdotus: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Työjärjestykseen tehtiin seuraavat muutokset: 4 Haapajärven Eräveikkojen maanostotarjous, 5 Siiponkosken alueen kunnostushanke, 10 Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjauslaina, 11 Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen Asialistan muut pykälät 4-7 siirtyivät kaksi pykälää eteenpäin. Esko Hirviniemi ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 12 muut asiat. Muuten työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

6 4 4 HAAPAJÄRVEN ERÄVEIKOT RY:N MAANOSTOTARJOUS Kirkkoneuvosto Haapajärven Eräveikot ry on tehnyt liitteen nro 6. mukaisen ostostarjouksen Lamminkankaalla sijaitsevasta noin 1 hehtaarin maa-alueesta, jossa on Haapajärven Eräveikkojen metsästysmaja ulkorakennuksineen. Eräveikkojen ostotarjous hehtaarin määräalasta on euroa. Ostotarjouksen tekemisen syynä on ollut jatkuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen metsästysmajan ja metsästysseuran kehittämisessä. Haapajärven Eräveikot ry on antanut metsästysmajan mm. partiolaisten käyttöön ilman korvausta. Seurakunnan kirkkoneuvostossa ( 22) hyväksytyt seurakunnan maankäytön periaatteet ohjaavat myös kaava-alueen ulkopuolella olevien maa-alueiden käyttöä, joissa mahdollinen vuokraus, myynti tai osto päätetään seurakunnan luottamuselimissä tapauskohtaisesti periaatteena julkisuus ja tasapuolisuus sekä talouden vastuullinen hyvä hoito. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hylättäväksi Haapajärven Eräveikot ry:n ostotarjouksen. Maa-alueella on seurakunnan ja Eräveikkojen välinen 30-vuoden vuokrasopimus, joka päättyy Vuokrasopimuksen päättyessä seurakunta keskustelee vuonna 2006 hyväksytyistä maankäytön periaatteista, jotka ohjaavat maaalueiden käyttöä. Perustelut: - Metsätalouden harjoittamisen kannalta metsäpalstojen pilkkominen ja siitä johtuva tilan pirstoutuminen ei ole suotavaa - Haapajärvellä metsästysseuroilla käytössä olevat metsästysmajat ovat hallinnassa maanvuokrasopimuksella - Kyseinen maa-alueen mahdollinen myynti on ennakkotapaus, joka ohjaa tulevaa maankäyttöä. Maankäytön periaatteena on mm. julkisuus ja tasapuolisuus Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että seurakunnan metsätyöntekijä Hannu Järvenpää oli asiantuntijana kokouksessa 4 aikana.

7 5 5 SIIPONKOSKEN ALUEEN KUNNOSTUSHANKE Kirkkoneuvosto Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen insinööri Seppo Vornanen on laatinut Siiponkosken alueen kehittämiseksi liitteen nro 7. mukaisen suunnitelman, jolla on tarkoitus parantaa jokivarrella asuvien ja lomailevien ihmisten asuinviihtyvyyttä. Alueen virkistyskäyttömahdollisuudet lisääntyvät ja sitä kautta myös virkistyspalveluiden tuottaminen lisääntyy. Lisäksi alueelle muodostuu virkistyskäyttöön soveltuva reitti. Suunnitelma sisältää liitteen nro 7. mukaisen rakennekohtaisen kustannusarvion, jolle haetaan ulkopuolinen rahoitus. Työt on mahdollista toteuttaa kahden vuoden aikana rahoituksen ja lupien järjestymisen jälkeen. Käyttö- ja kunnossapitokustannuksista huolehtii hakija eli Haapajärven kaupunki. Hakija tekee sopimukset maanomistajien kanssa niille maa-alueille, jotka tarvitaan suunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseksi. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan liitteen nro 7. mukaisen sopimuksen Siiponkosken alueen kunnostamiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Veikko Ekman ja Esko Lapinoja poistuivat kokouksesta klo 19.00, 5 käsittelyn aikana. Merkittiin, että seurakunnan metsätyöntekijä Hannu Järvenpää oli asiantuntijana kokouksessa 5 aikana.

8 6 6 KOLEHTISUUNNITELMA Kirkkoneuvosto KL 22:2 Kirkkohallituksen yleiskirje 32/2008 Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia. Kolehtisuunnitelman tummennetut kohteet ovat seurakunnan itse päätettävissä. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro1. mukaisen kolehtisuunnitelman Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 7 7 TOIMITUSPALKKIOSUOSITUS 2009 Kirkkoneuvosto Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A16/2008 Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry. suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota liitteen nro 2. sopimuksen mukaisesti papille tai kanttorille, jonka kanssa seurakunta on sopinut 2 :ssä sanotun toimituksen tai tehtävän suorittamisesta ja joka ei ole saman seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija tai työntekijä. Sopimus astuu seurakunnassa voimaan, kun kirkkovaltuuston on sen vahvistanut. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että liitteen nro 2. mukainen toimituspalkkiosuositus vahvistetaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 8 8 SEURAKUNNAN KANNANOTTO IT-ALUEKESKUKSEN PERUSTAMISEEN Kirkkoneuvosto Kirkkohallitus on nimennyt yhdeksi kirkon tietohallinnon tärkeimmäksi painopisteeksi kirkon tietohallinnon uudelleen organisointi sopimuspohjaisista IT-yhteistyöalueista liikkeelle lähtien. Uudelleenorganisointi on välttämätöntä tietoturvan varmistamisen kannalta. IT-yhteistyö on noussut esille myös Kirkkohallituksen valmistelema henkilöstö- ja taloushallinnon (HeTa) rakentamisen sekä väestötietojärjestelmän uusimisen vuoksi. Kalajoen rovastikunnan kirkkoherrat ja talouspäälliköt ovat sopineet yhteisesti, että kaikkien rovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostoille annetaan esitys neuvotteluvaltuuksien myöntämisestä. Varsinaisen IT-keskuksen perustamispäätös tehdään jokaisessa seurakunnassa erikseen myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Haapajärven kirkkoneuvosto antaa Haapajärven seurakunnan osalta työryhmälle valtuudet neuvotella Kirkohallituksen kanssa seuraavasta: 1. Oulun hiippakunnan eteläosaan perustetaan Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskus, jossa on kaksi palvelimen sijoituspaikkaa: Kokkola ja Ylivieska. Keskus jakaantuu kahteen osakeskukseen, koska molemmilla on jo valmiina rakenteet, joilla voidaan palvella omia käyttäjiä. 2. Keskuksen hallintoa varten perustetaan yhteinen IT-aluekeskustoimikunta, johon valitaan molemmilta sopijapuolilta kolme edustajaa eli yhteensä kuusi jäsentä. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. 3. Kumpikin osakeskus hoitaa omat tehtävänsä ja kustannuksensa, jotka jaetaan seurakunnittain jäsenmäärän suhteen. 4. Molemmat osakeskukset päättävät yhteisten neuvottelujen pohjalta oman alueensa it-henkilöstön palkkaamisesta ja hankinnoista. 5. Aluekeskus varaa tarvittavan määrän asiantuntijoita palveluita hoitamaan. Perustelut: - Kalajoen rovastikunnalla (väestö n asukasta) on ollut vuodesta 1997 saakka aluekeskus, joka on keskitetysti hoitanut taloushallinnon ja väestökirjanpidon ohjelmien ylläpitoa ja päivitystä. Rovastikunnalla on toimiva sisäinen verkko, johon kuuluu myös osa Kokkolan rovastikunnan seurakunnista. Aluekeskus on toiminut erittäin kustannustehokkaasti ja kevyellä hallinnolla. - Kokkolan seurakuntayhtymä laajeni vuoden 2009 alusta viiden seurakunnan ja noin jäsenen kaksikieliseksi yhtymäksi, jonka suomenkielisen väestön osuus on noin ja ruotsinkielisen noin jäsentä. Kokkolan rovastikunnassa on lisäksi kuusi muuta seurakuntaa, joissa on yhteensä noin jäsentä. Näistä seurakunnista Himanka liittyy vuoden 2010 alusta Kalajoen seurakuntaan.

11 9 - Kokkolan ja Kalajokilaakson seurakuntien neuvottelema yhteinen Keski- Pohjanmaan IT-aluekeskus toimisi kahden keskuksen erillisinä yksikköinä niin, että toiminta suunniteltaisiin jatkuvan mahdollisimman luontevasti nykyisten käytäntöjen, erityispiirteiden ja toimintakulttuurien pohjalta. Suunnittelu, kehittely ja mahdolliset hankinnat tehtäisiin yhteistyössä tavoitteena kaikkien alueen seurakuntien tasapuolinen palvelu. Yhteinen IT-aluekeskus antaisi riittävän suuren painoarvon ja yhteistyöresurssit Keski-Pohjanmaan itsenäisen IT-alueen kehittämiselle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 10 9 KALAJOEN ROVASTIKUNNAN PERHENEUVONNAN, PALVELEVAN PUHELIMEN, SAIRAA- LASIELUNHOIDON SEKÄ ERITYISNUORISOTYÖN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2008 Kirkkoneuvosto Liitteen nro 3. mukaiset toimintakertomukset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee toimintakertomukset tiedoksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 11 10 HONKANIEMEN LEIRIKESKUKSEN PERUSKORJAUSLAINA Kirkkoneuvosto Vuoden 2009 talousarviossa on euron valtuus talousarviolainan nostamiseksi Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjausta varten. Talouspäällikkö on pyytänyt liitteen nro 5. mukaisesti tarjoukset niin, että tarjousaika päättyy klo Tarjouspyyntö on tehty koko määrälle ( ) seuraavin vaihtoehdoin: - laina-aika 10 tai 12 tai 15 vuotta - lainan lyhennys erikseen sovittavalla maksusuunnitelmalla tasaerinä - korkoperuste 3. kuukauden euribor- tai primekorko - tarjouksessa hintatarjous ja laskelma mahdollisista lainanhoitokuluista Tarjoukset on pyydetty seuraavilta rahalaitoksilta: - Haapajärven Osuuspankki - Nordea Pankki Suomi Oyj, Haapajärvi - Reisjärven Osuuspankki/Haapajärven konttori Määräaikaan mennessä jättivät tarjoukset: - Haapajärven Osuuspankki - Nordea Pankki Suomi Oyj, Haapajärvi Reisjärven Osuuspankki/Haapajärven konttori ei jättänyt tarjousta. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 5. mukaisen Haapajärven Osuuspankin tarjouksen: 3 kk euribor. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Kari Tiirola ja Nina Pulkkinen poistuivat esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että 10 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kirkkoneuvosto valitsi puheenjohtajaksi Pirkko Kettusen. Merkittiin, että 10 käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Pirkko Kettunen.

14 12 11 HAAPAJÄRVEN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEN 2015 Kirkkoneuvosto Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015 jakaantuu varsinaiseen strategiaan sekä siihen liittyvään selitysosaan, jossa on selostettu myös työskentelyn lähtökohdat ja esitetty teologiset perustelut. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 4. mukaisen Meidän seurakunta Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015 nimisen strategian perusteluineen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 13 12 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto Esko Hirviniemi toi esille seuraavia parannusehdotuksia: - kukkalaitteiden kantokahvojen kehittäminen helpommin käsiteltäväksi hautajaisissa (esim. arkulle laskun yhteydessä) - kirkon penkissä olevat jalkatuet pois kokeeksi muutamista penkkiriveistä (auttaa pitkäjalkaisia mahtumaan) - sankarihaudoilla vapaaehtoiset voivat avustaa kivilaattojen kunnostuksessa Pekka Laajalahti esitteli taloustoimiston henkilöjärjestelyjä, sekä rovastikunnallista taloushallinnon yhteistyöhanketta. --- Merkittiin tiedoksi.

16 14 13 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto. 28.07.2014 klo17.00. Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto. 28.07.2014 klo17.00. Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kokousaika Kokouspaikka 28.07.2014 klo17.00 Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 65 Kokouksen avaus 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Kokousaika 5.2.2009 klo 9.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Rauni Salmela, puheenjohtaja Jere Porvari, varajäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Olli Lehtinen Anneli Tervo Muut: Jeremias Sankari,

Lisätiedot