ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero SATELY/253/ Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero Projektikoodi S10911 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Kumppanuushanke - Kumppanuushanke liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi mikroyrityksissä Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 1 : Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Projektin vastuuhenkilön nimi Kimmo Nurmi Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Mikko Lehtonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Lähtökohta ja tarve Kaakkois-Satakunnan toimialueella toimii tuhansia mikroyrityksiä. Alle kymmenen hengen yrityksillä on merkittävä rooli alueen elinkeinorakenteessa sekä väestön työllistymisessä. Mikroyritysten toimintaa tukemaan ja liiketoimintaa kehittämään toteutettiin keväällä 2008 esiselvityshanke, jossa selvitettiin Kaakkois-Satakunnan ja Sastamalan alueen mikroyritysten ja niiden henkilöstöön liittyviä kehittämistarpeita. Mikroyrityksen yrittäjän paras osaaminen ja suurin panos on usein yrityksen palvelu- tai tuotantoprosessissa. Heikoista aikaresursseista huolimatta yrittäjät kuitenkin tunnistivat kehittämistarpeensa melko hyvin ja vaativatkin kehittämistyön yhteistyökumppaneilta konkreettisia ja käytäntöön vietävissä olevia kehitysehdotuksia ja työvälineitä liiketoimintansa tueksi. Kumppanuushanke perustuu mm., edellä mainittuun vuonna 2008 tehtyyn esiselvitykseen, jossa kartoitettiin EURA JÄRJESTELMÄ 1/16

2 Huittisten vaikutusalueen mikroyritysten kehittämistarpeita. Esiselvityksestä ilmeni, että vaikutusalueen mikroyrityksillä on tarpeita kehittää liiketoimintaansa mm. markkinoinnin ja taloushallinnon saroilla. Mikroyritysten yrittäjillä ei yleensä ole aikaa miettiä yrityksen kehittämisprojekteja, koska kaikki aika kuluu päivittäisen busineksen pyörittämiseen. Lisäksi vuosina SAMKin, Huittisten kaupungin, Porin Seudun Kehittämiskeskuksen, Satafood Kehittämisyhdistyksen, Satakuntaliiton, Vammalan Seudun Yrityspalvelun sekä alueen elinkeinoelämän edustajien skenaariotyöskentely tukevat Kumppanuushankkeen tavoitteita. Keskustelut Huittisten kaupungin elinkeinojohtajan kanssa vahvistivat omalta osaltaan esiin tulleita kehittämistarpeita. Kumppanuushankkeen tavoitteet Kumppanuushankkeen päätavoitteena on tukea ja kannustaa lähinnä Kaakkois-Satakunnan alueella toimivia mikroyrityksiä kehittämään toimintaansa tavalla, joka tähtää ja vaikuttaa yritysten säilymiseen ja sitä kautta työpaikkojen turvaamiseen. Tavoitteena on myös - kehittää yritysten henkilöstön osaamista vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin - vastata kohdealueen yritysten ja niiden henkilöstön kehittämistarpeisiin kilpailukyvyn lisäämiseksi luomalla työkaluja ja toimintamalleja - luoda pysyvä toimintamalli, jossa lähinnä Kaakkois-Satakunnan mikroyritykset, ammattikorkeakoulu ja alueen muut kehittämisorganisaatiot ja palveluyritykset kehittävät ja toteuttavat yhdessä yrityksen kehittämistoimenpiteitä ja näin edistää verkostoitumista - vahvistaa alueen verkoston kommunikointia - lisätä myös opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta ja käytännönläheistä osaamista sekä laajentaa tietoutta alueen yrityksistä ja työtilaisuuksista Määrälliset tavoitteet Määrällisiksi tavoitteiksi otettiin 30 yrityksen toiminnan kehittäminen sekä neljän alueellisen kehittäjäorganisaation mukaan tulo. Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärä ennen hankkeen alkua oli 60. Kohderyhmät Varsinaisena kohderyhmänä Kumppanuushankkeessa on Kaakkois-Satakunnan mikroyritykset. Muita välillisiä kohderyhmiä ovat muut Satakunnan mikroyritykset, POSEK Oy, Sastamalan seudun yrityspalvelu, Prizztech Oy, Porin seudun matkailu Oy sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta. EURA JÄRJESTELMÄ 2/16

3 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektin toteutus ja yhteistyö Osallistujien valinta ja hankinta Kumppaneita on valittu/hankittu seuraavin keinoin: Lehtimainonta: Olemme markkinoineet valmennustapahtumia sekä niihin liitettäviä opiskelijaprojekteja paikallislehdissä (Lauttakylä-lehti, Alueviesti, Jokilaakso sekä Satakunnan Kansa). Info-TV-mainonta: Yhteistyössä Mainostoimisto Huiman Palveleva Huittinen -kokonaisuuden kanssa olemme saaneet hyödyntää Huittisten alueella sijaitsevaa Info-TV-verkkoa mainonnassamme. Suoramainonta: Olemme koonneet yhteistyökumppaniemme kanssa sähköposti- ja osoiterekisterejä erilaisista kohderyhmään kuuluvista verkostoista (esim. satakuntalaiset tilitoimistot, asianajotoimistot, yrittäjäyhdistykset, elintarvike- ja kaupan alan yritykset yms.) ja hyödyntäneet niitä markkinoinnissamme. Lisäksi olemme yhteistyössä Mainostoimisto Huiman kanssa saaneet hyödyntää Palveleva Huittisten - yritysasiakasrekisteriä suoramainoskampanjoissamme. Julkisuus ja tiedottaminen: Olemme laatineet tiedotteita tulevista tapahtumista ja järjestäneet tiedotustilaisuuksia aiheista. Ko. jutut ovat toimineet myös hyvänä markkinointina Kumppanuushanketoiminnalle. Suusanallinen viestintä: Keskusteluissa Kumppanien kanssa on selvinnyt, että myös yrittäjien keskinäiset sekä joidenkin kehittäjäorganisaatioiden/yhteistyökumppaneidemme (esim. Yrityspalvelu Enter, Huittisten kaupunki) ovat edesauttaneet yrittäjien kynnystä tulla tilaisuuksiimme. Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Kumppanuushankkeessa on vastattu mikroyritysten kehittämistarpeisiin järjestämällä ryhmäkohtaisia valmennustilaisuuksia ja rakentamalla yrityskohtaisesti toteutettavia kehittämispalveluja sekä työvälineitä ja palvelutuotteita. Seuraavassa esitellään Kumppanuushankkeen aikana suunnitellut ja toteutetut kehittämispalvelut työvälineet ja palvelutuotteet (palautteet ja tavoitteiden toteutuminen käsitellään loppuraportin kohdassa: Projektin tulokset): Markkinointitutkimusvalmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit: Osallistujille järjestettiin johdantotyyppinen luento markkinointitutkimuksen perusteista (keinot, luotettavuus, toimeksiannon laatu yms.). Tämän jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus teettää EURA JÄRJESTELMÄ 3/16

4 opiskelijaprojektina omille organisaatioilleen tutkimus (esim. mielikuva-, asiakastyytyväisyys-, markkinaselvitys). Valmennusosallistujia oli yhteensä seitsemän kappaletta. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Markkinointitutkimusvalmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit toteutettiin SAMK Liiketoiminta Huittisten henkilöstön ja opiskelijoiden kautta. Elintarvike- ja kaupan alan myynninedistäminen ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit: Opiskelijat edistivät osana opintojaan satakuntalaisen elintarviketeollisuuden imagoa ja myyntiä huittislaisissa ruokakaupoissa. Opiskelijat valmennettiin toimenpiteisiin. Osallistujille (elintarvike- ja vähittäiskaupat) järjestettiin one-to-one -valmennus myynninedistämistoimenpiteisiin liittyen. Elintarvikeyrityksiä ja kauppoja kumppaneiksemme tuli yhteensä 18 kpl (elintarvikeyrityksiä 13 kpl, kauppoja 5 kpl). Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Kumppanuushankkeen yhteistyökumppaneina elintarvike- ja kaupan alan myynninedistämistuotteessa toimivat Huittisten kaupunki (ideointiapu) sekä Satafood Kehittämisyhdistys (asiantuntija ja verkostoapu). Markkinointiviestintävalmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit: Pääkohderyhmälle järjestettiin yleisluonteinen markkinointivalmennustilaisuus. Yrittäjille kerrottiin lopuksi mahdollisuudesta saada apua oman yrityksen markkinointiviestinnän kehittämiseen erilaisin opiskelijaprojektimahdollisuuksin. Huittisten kaupungilta tuli ehdotus suunnata markkinointiviestintätoimenpiteitä myös puu-, metalli- ja korjaamoalojen yrityksille. Tätä mahdollisuutta myös tarjottiin. Opiskelijat suunnittelivat yhteistyössä yrittäjien kanssa yrityksen verkkoviestintää, markkinointiviestintäsuunnitelmia sekä erilaisia mainosmateriaaleja. Osallistujia valmennuksessa oli yhteensä 28 yrityksestä. Sepa ja verkkolaskutus -valmennus ja kokonaisuuteen liitettävät opiskelijaprojektit Sepa ja verkkolaskutus kokonaisuuteen kuului kaksi eri valmennusta, jotka järjestettiin yhteistyössä Huittisten Säästöpankin kanssa. Valmennusten tavoitteena oli saada tietoa tulevista muutoksista levitettyä EURA JÄRJESTELMÄ 4/16

5 Huittisten vaikutusalueen mikroyrityksille. Lisäksi tarjosimme osallistujille mahdollisuutta liittyä kumppaniksemme ja saada apua Sepa ja verkkolaskutus -asioihin erilaisten opiskelijaprojektien kautta. Osallistujia tässä valmennuskokonaisuudessa oli yhteensä 17 kpl. Opiskelijat laativat projektitöinään erilaisia SEPA-selvityksiä sekä auttoivat kumppaneitamme verkkolaskutuksensa organisoinnissa. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken SEPA ja verkkolaskutus -kokonaisuus toteutettiin Huittisten Säästöpankin kanssa. Säästöpankki tarjosi asiantuntija-apua sekä markkinoi tapahtumaa omia kanaviaan käyttäen. Liikepaikkaviestintä ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit Palvelun ja kaupan alojen yrityksille järjestettiin liikepaikkaviestintään liittyvä yleisluontoinen valmennustilaisuus. Osallistujille tarjottiin mahdollisuutta ottaa osaan erilaisiin liikepaikkaviestintää kehittäviin opiskelijaprojekteihin. Osallistujia valmennuksessa oli yhteensä 12 yrityksestä. Opiskelijat laativat erilaisia liikepaikkaviestintään liittyviä kehittämissuunnitelmia yrityksille. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Tarvemääritys- ja ideointiapua saatiin Huittisten kaupungilta. Liikepaikkaviestintävalmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit toteutettiin SAMK Liiketoiminta Huittisten henkilöstön ja opiskelijoiden kautta. Sosiaalinen media liiketoiminnassa -valmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit Kohderyhmälle järjestettiin Sosiaalinen media liiketoiminnassa -valmennus. Valmennuksessa käytiin läpi yleisimpiä sosiaalisen median kanavia ja niiden luomia mahdollisuuksia sekä uhkia. Lisäksi järjestimme erillisen työpajan sosiaalisen median viestintämahdollisuuksista. Osallistujille tarjottiin mahdollisuutta ottaa osaan erilaisiin opiskelijaprojektein liittyviin kehittämistoimenpiteisiin aiheen puitteissa. Valmennusosallistujia oli yhteensä 28 yrityksestä. Työpajatoiminnan lisäksi opiskelijat laativat, yhteistyössä yrittäjän kanssa, käytännöllisen sosiaalista mediaa hyödyntävän, kanta-asiakasmarkkinointisovelluksen kumppanillemme. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Sosiaalinen media liiketoiminnassa -valmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit -kokonaisuus toteutettiin SAMK Liiketoiminta Huittisten henkilöstön ja opiskelijoiden kautta. Kumppanuushanke suunnitteli ja järjesti myös ajankohtaisista liiketaloudellisista aiheista erilaisia EURA JÄRJESTELMÄ 5/16

6 valmennustilaisuuksia. Aiheideoita saatiin mm. ohjausryhmästä, kehittäjäorganisaatioilta sekä yrittäjäpalautteista. Valmennusten yhteistyökumppanina oli Huittisten kaupungin elinkeinotoimi. Seuraavassa esitellään Kumppanuushankkeen aikana suunnitellut ja toteutetut ryhmäkohtaiset valmennustilaisuudet (palautteet ja tavoitteiden toteutuminen käsitellään loppuraportin kohdassa: Projektin tulokset). Käänteinen alv rakennusalalla Sisältö: Käännetty arvonlisäverovelvollisuus rakennusalalla. Valmennuksessa haettiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan? Keitä käännetty arvonlisäverovelvollisuus koskee? Miten muutokseen kannattaa varautua? Kohderyhmä: satakuntalaiset rakennus- ja tilitoimistoalojen yritykset. Osallistujia tapahtumalla oli yhteensä 57 organisaatiosta. Hetemäen työryhmän verouudistukset Kaakkois-Satakunnan mikroyritykset pääkohderyhmänä toimi seuraavassa Kumppanuushankkeen järjestämässä valmennustilaisuudessa. Tilaisuuden päätavoitteena oli avata kuulijoille alivaltiosihteeri Martti Hetemäen työryhmän verotusuudistusajatuksia. Osallistujia tapahtumalla oli yhteensä 12 organisaatiosta. Riskienhallinta Kumppanuushanke järjesti Kaakkois-Satakunnan mikroyrityksille valmennustilaisuuden riskienhallinnasta, niiden mahdollisuuksista ja uhista. Tapahtumassa haettiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia riskejä on olemassa? Miten niitä voidaan hallita? Ko. tilaisuus suunniteltiin yhteistyössä Porin Tapiolan kanssa. Osallistujia tapahtumalla oli yhteensä kuudesta yrityksestä. Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat -valmennus oli myös Kumppanuushankkeen järjestelyjen kohteena. Tilaisuudessa avattiin mm. omistajavaihdosketjua, substanssi-, osake- ja yhtiömieskauppoja, diffuusioita, myyntiä liikeketjulle yms. Lisäksi käytiin läpi kaupan, lahjan, lahjaluonteisen kaupan, perinnön, omien osakkeiden hankinnan sekä sukupolvenhuojennusten verotuksen selvittämistä. Pääkohderyhmä: Kaakkois-Satakuntalaiset sukupolvenvaihdos-/yrityskauppaa suunnittelevat yritykset Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa olivat SAMKin lisäksi mukana Yrityspalvelu Enter, EURA JÄRJESTELMÄ 6/16

7 Perheyritysten liitto, Satakunnan Perheyritysverkosto sekä Huittisten kaupunki. Osallistujia tapahtumalla oli yhteensä 40 yrityksestä. Kauppapaikkaimagon kehittäminen Huittisten vaikutusalueen palvelun ja kaupan yrityksille järjestettiin kauppapaikkaimagon kehittämisaamupäivä. Valmennuksen tavoitteena oli koota yhteen kaupan, palvelualojen sekä elinkeinotoimen edustajia ja miettiä miten alueen brandia kauppakeskuksena voitaisiin edelleen kehittää. Tapahtuma suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Huittisten kauppiastyöryhmän kanssa. Osallistujia tapahtumalla oli yhteensä kahdeksasta organisaatiosta. Tilinpäätökset kansankielellä Tilinpäätökset kansankielellä valmennuksen päätavoitteena oli antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä ovat tilinpäätösasiakirjat? Mikä on yrityksen johdon vastuu tilinpäätöksen laatimisessa? Mitkä ovat ajankohtaisia asioita tilinpäätöksessä vuonna 2011? Onko hallinto pakollista paperisotaa? Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Huittisten Osuuspankin ja KPMG Oy Ab:n kanssa. Osallistujia oli yhteensä 39 organisaatiosta. Yrityksen arvonmääritys Kumppanuushankkeen viimeisen valmennuksen aiheena oli yrityksen arvonmääritys. Valmennuksen sisältöinä olivat mm. seuraavat teemat: yleisesti käytetyt arvonmääritysmenetelmät sekä arvonmääritys muutakin kuin numerototuus. Pääkohderyhmänä olivat kaakkois-satakuntalaiset yrityskauppaa suunnittelevat sekä yrityksen strategisesta suunnittelusta kiinnostuneet yritykset. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä KPMG Oy Ab:n kanssa. Kumppanuushankkeen tutkimustoiminta Kumppanuushankkeen tutkija Ari Pitkäranta viimeisteli seuraavat työkirjat (saatavilla Laadullisen tutkimuksen tekijälle Tuotantoketjun uudistaminen Metodologia, toteutus, prosessi ja omaksuminen Eri tahojen yhteistyö Kumppanuushankkeessa: Kumppanuushankkeen tärkeisiin sidosryhmiin toteutusten suhteen ovat kuuluneet mm. seuraavat yritykset, kehittäjäorganisaatiot ja yhteistyökumppanit: EURA JÄRJESTELMÄ 7/16

8 Ohjausryhmä: Vierastalo Raska Kristiina Kuokkanen Sähköliike E.J. Lehto Esa Lehto Huittisten Osuuspankki Olli Näsi Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Maarit Koskinen Yrityspalvelu Enter Tero Patoranta Huittisten kaupungin elinkeinotoimi Eila Törmä SAMK Cimmo Nurmi, Marjo Lehto, Marika Pöyri Ohjausryhmän lisäksi Kumppanuushankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja/tai muussa yhteistyössä ovat olleet mukana mm. seuraavat yritykset/organisaatiot/tahot: Huittisten kaupunki verkostosuhteet, valmennusideointi Perheyritysten liitto Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat -valmennus Satakunnan perheyritysverkosto Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat -valmennus Työmieli-hanke Sosiaalinen media liiketoiminnassa -valmennus Huittisten kauppiastyöryhmä Palvelutuotteiden ja valmennusten suunnittelu, ideointi Satafood Kehittämisyhdistys Elintarviketeollisuuden myynninedistäminen asiantuntija- ja verkostoitumisyhteistyö Huittisten Säästöpankki Sepa ja verkkolaskutus valmennusyhteistyö Huittisten Osuuspankki Tilinpäätösanalyysit kansankielellä -valmennusyhteistyö KPMG Oy Ab - Valmennusyhteistyö 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Julkisuus ja tiedottaminen Julkisuus ja tiedottaminen: Olemme laatineet tiedotteita tulevista tapahtumista ja järjestäneet tiedotustilaisuuksia aiheista. Tiedotusta on jaettu laajasti mm. tiedote.comin kautta. Mediaa on myös kutsuttu paikalle itse tilaisuuksiin. Paikallislehdet ovat kirjoittaneet todella aktiivisesti hankkeesta koko sen toimintaajan. Lisäjulkisuutta on saatu myös aktiivisen mainonnan kautta: Lehtimainonta: Olemme markkinoineet valmennustapahtumia sekä niihin liitettäviä opiskelijaprojekteja paikallislehdissä (Lauttakylä-lehti, Alueviesti, Jokilaakso sekä Satakunnan Kansa). Info-TV-mainonta: Yhteistyössä Mainostoimisto Huiman Palveleva Huittinen kokonaisuuden kanssa olemme saaneet hyödyntää Huittisten alueella sijaitsevaa Info-TV-verkkoa mainonnassamme. Suoramainonta: Olemme koonneet yhteistyökumppaniemme kanssa sähköposti- ja osoiterekisterejä EURA JÄRJESTELMÄ 8/16

9 erilaisista kohderyhmään kuuluvista verkostoista (esim. satakuntalaiset tilitoimistot, asianajotoimistot, yrittäjäyhdistykset, elintarvike- ja kaupan alan yritykset yms.) ja hyödyntäneet niitä markkinoinnissamme. Lisäksi olemme yhteistyössä Mainostoimisto Huiman kanssa saaneet hyödyntää Palveleva Huittisten yritysasiakasrekisteriä suoramainoskampanjoissamme. Suusanallinen viestintä: Keskusteluissa Kumppanien kanssa on selvinnyt, että myös yrittäjien keskinäiset sekä joidenkin kehittäjäorganisaatioiden/yhteistyökumppaneidemme (esim. Yrityspalvelu Enter, Huittisten kaupunki) ovat edesauttaneet yrittäjien kynnystä tulla tilaisuuksiimme. Satakunnan ammattikorkeakoulun internetsivuja, henkilöstötiedotteita ja lehtiä on hyödynnetty hankkeen viestinnässä. Internet-sivut: Kumppanuushankkeen internet-sivut löytyvät osoitteesta Viestinnän onnistuneisuudesta kertoo osaltaan ohjausryhmälle suunnatun hankekyselyn tulokset. Kysytyistä osa-alueista parhaimman keskiarvon sai viestintä arvosanalla 4.83 (5=paras). Avoimina kommentteina ilmeni mm. seuraavia asioita: Missä olemme erityisesti onnistuneet tiedottamisen ja viestinnän suhteen? Missä olisi kehitettävää jatkossa? Lehdistö on kirjoittanut paljon asiasta SAMKin hankkeista ollut eniten esillä Hyvä, erinomainen mediajulkisuus Kumppanuushanke on ollut todella hyvin esillä paikallisissa medioissa. Todella hyvää työtä! Viestintä on tavoittanut paikallislehtien kautta myös Sastamalan seutua, joka muuten jää hieman etäälle hankkeen toimenpiteistä 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Kumppanuushankkeen isoimpia ongelmia olivat hankebyrokratiasidonnaisia. Ne koskevat lähinnä kumppanien tilastointi-, palaute- ja erikseen raportoitavien kustannusten tietojen saatavuutta. Yrittäjät ovat äärimmäisen kiireisiä ja valmennusten päätyttyä osoittautui erittäin hankalaksi saada esim. erikseen raportoitaviin kustannuksiin liittyviä lomakkeita palautettua. Lisäksi useat palautetut lomakkeet sisälsivät vääriä tietoja ja niitä ei sen vuoksi voitu tilastoida. Osallistujia tiedotettiin ja ohjeistettiin asiasta projektien alussa. Tilasto-/yms. tietojen tärkeyden painotus olisi voinut olla korkeampi. Projektin jälkeen olimme yhteydessä yrittäjiin monin eri tavoin (sähköpostitse, puhelimitse, käynnit). Osiota olisi pitänyt suunnitella ja ohjeistukseen kiinnittää tarkempaa huomiota. EURA JÄRJESTELMÄ 9/16

10 8. PROJEKTIN TULOKSET Tässä osiossa käsitellään tavoitteiden toteutumista ja tärkeimpiä tuloksia. Kumppanuushankkeen päätavoitteena on tukea ja kannustaa Kaakkois-Satakunnan mikroyrityksiä kehittämään toimintaansa tavalla, joka tähtää yritysten säilymiseen ja sitä kautta työpaikkojen turvaamiseen. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää yritysten henkilöstön osaamista vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tähän tavoitteeseen pyrittiin vastaamaan erilaisin palvelutuottein ja ajankohtaisista, liiketaloudellisista aiheista johdettuihin valmennuksiin (esitelty osiossa 5). Tavoitteena oli myös vastata kohdealueen yritysten ja niiden henkilöstön kehittämistarpeisiin kilpailukyvyn lisäämiseksi luomalla työkaluja ja toimintamalleja (esitelty osiossa 5). Seuraavassa käydään läpi Kumppaneilta sekä valmennusosallistujilta saadut palautteet: Valmennusosallistujien jälkiarviointi: Seuraavassa esitellään Kumppanuushankkeessa järjestetyt seminaarit, joista on kerätty palaute: Sosiaalinen media liiketoiminnassa (N=28) Rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus (N=94) Hetemäen työryhmän verouudistukset (N=16) Pk-yrityksen riskienhallinta (N=26) Sukupolvenvaihdos ja yritysjärjestelyt (N=31) Huittisten kauppaimagon kehittämisaamupäivä (N=4) Tilinpäätösanalyysit kansankielelle (N=55) Yrityksen arvonmääritys (N=31) Vastaajien kokonaismäärä on 285. Vastaajilta kysyttiin arviota asteikolla 1-5 (jossa 1=erittäin heikko ja 5=erittäin hyvä) seuraavista asioista: Yleisarvio seminaarien sisällöstä: Keskiarvoksi seminaarien sisällöt saivat arvosanan 4,27 Seminaarien käytännön toteutus: Käytännön toteutuksien arvioitiin olevan keskiarvolta 4,21 Jaettu materiaali: Jaettu materiaali sai arvosanaksi 3,67. Seminaarien kestot: Seminaarien kesto sai arvosanaksi 4,14 Saavutin seminaarilla itselleni asettamani tavoitteet: Keskiarvoksi tästä osiosta muodostui 4,04 Seminaareista saamani hyöty: EURA JÄRJESTELMÄ 10/16

11 Vastaajat arvioivat saaneensa seminaareista hyötyä keskiarvolla 3,87 Yleisarvio esiintyjien asiantuntemuksesta: Valmennusten esiintyjien asiantuntemus sai keskiarvon 4,60 Yleisarvio esiintyjien esitystavasta: Esitystapojen keskiarvoksi muodostui 4,39 Opasteet: Opasteiden keskiarvoksi muodostui 4,10 Tilojen toimivuus ja viihtyisyys: Tilojen (Risto Ryti ja Elokuvateatteri Kinosetin 1 sali) toimivuus ja viihtyisyys saivat keskiarvon 4,42 Asiakaspalvelu: Asiakaspalvelun keskiarvoksi muodostui 4,40 Markkinointi: Markkinoinnin keskiarvoksi muodostui 4,15 Erilaisiin opiskelijaprojekteihin osallistuneiden yritysten jälkiarviointi: Jälkiarviointeja hankeesta saatiin 22 eri kumppanilta (vastauprosentti oli 42,3). Vastaajilta kysyttiin arviota asteikolla 1-5 (jossa 1=ei lainkaan ja 5=erittäin paljon) seuraavista asioista: Hankkeen tuomat hyödyt/ tulokset: 1. Kilpailukyvyn vahvistuminen: Kilpalukyvyn arvioitiin vahvistuneen hankkeen myötä keskiarvolla 3,29 2. Oman osaamisen lisääntyminen ja vahvistuminen: Hankkeen arvioitiin lisänneen omaa osaamista keskiarvolla 3,10 3. Verkottuminen ja sen vahvistuminen: Hankkeen arvioitiin lisänneen yritysten verkottumista keskiarvolla 3,05 4. Yhteistyön vahvistuminen: Keskiarvoksi muodostui 3,10 5. muita yrittäjille esille tulleita hyötyjä olivat (ka 4,33): - oman työajan tehostuminen - uudet ideat myymälän esillepanoihin sekä teorian kuuleminen liikepaikan toiminnassa - itse ruvennut miettimään asioita - viestintätietoisuus (internet) lisääntynyt - ohjeita markkinointiin - suuntaviivoja mihin suuntaan - koulun yhteistyö Hankkeen tavoitteiden täyttyminen: Hankkeen päätavoitteena on tukea ja kannustaa lähinnä Kaakkois-Satakunnan alueella toimivia EURA JÄRJESTELMÄ 11/16

12 mikroyrityksiä kehittämään toimintaansa tavalla, joka tähtää ja vaikuttaa yritysten säilymiseen ja sitä kautta työpaikkojen turvaamiseen. Yrittäjät arvioivat tämän tavoitteen täyttyneen keskiarvolla 3,90. Tyytyväisyys SAMKin toimintaan hankkeessa: Vastaajat olivat tyytyväisiä SAMKin toimintaan keskiarvolla 4, vastaajista arvioi voivansa jatkossakin olevansa SAMKin hankekumppanina, sekä voivansa suositella SAMKia myös muille. Kumppanuushankkeen tavoitteena oli myös luoda pysyvä toimintamalli. Toimintaa tullaan jatkamaan ja toiminnan jatkuvuutta käsitellään osiossa 12. Alueen verkoston kommunikoinnin vahvistaminen oli myös Kumppanuushankkeen tavoitteena. Valmennustapahtumat näyttelivät tärkeintä roolia tämän tavoitteen suhteen. Mm. seuraavia alaverkostoja voidaan katsoa muodostuneen hankkeen aikana: Huittisten vaikutusalueen tilitoimistot (valmennukset, SEPA ja verkkolaskutus kokonaisuus) Satakuntalainen elintarviketeollisuus (Elintarviketeollisuuden ja kaupan myynninedistämiskokonaisuus) Huittisten vaikutusalueen kaupan ja palvelun alan yritykset (Palvelutuotteet ja valmennukset) Huittisten vaikutusalueen puu-, metalli- ja korjaamoalat (Markkinointiviestintäkokonaisuus) Sukupolvenvaihdosta/yrityskauppaa harkitsevat lähialueen yrittäjät (Valmennukset) Kumppanuushankkeen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta ja käytännönläheistä osaamista sekä laajentaa tietoutta alueen yrityksistä ja työtilaisuuksista. Opiskelijoita oli mukana erilaisten palvelutuotteiden kehittämistehtävissä n. 60 kappaletta. Tämän lisäksi n. 100 opiskelijaa osallistui valmennustilaisuuksiin. Seuraavassa on käsitelty erilaisiin kehittämistehtäviin osallistuneiden opiskelijoiden palautetta (N=17): Olin mukana toiminnan suunnittelussa osio sai keskiarvoksi 3,3. Pystyin vaikuttamaan projektin toteuttamiseen osio sai keskiarvoksi 3,4. Sain kantaa vastuuta projektissa osio sai keskiarvoksi 4,2. Sain ohjausta projektissa osio sai keskiarvoksi 4,3. Projektityöskentelyn tärkeimmiksi hyödyiksi opiskelijat kokivat seuraavat osa-alueet: Suorittamani opinnot projektissa tukivat oppimistani (kymmenen vastausta) Projektiosaamiseni kehittyi (kymmenen vastausta) EURA JÄRJESTELMÄ 12/16

13 Opiskelijoilta kysyttiin myös, että suosittelisivatko he projektissa työskentelyä muillekin. 14/17 vastasi kyllä. Yksi opiskelija vastasi ehkä. Kaksi jätti osioon vastaamatta. Opiskelijat arvioivat omaa panostaan ja siitä muodostui keskiarvo 4,1. Vaikutukset eri kohderyhmiin: Kaakkois-Satakunnan mikroyritykset: Ajankohtaisista, liiketaloudellisista aiheista johdettuihin valmennuksiin osallistuneita oli kaiken kaikkiaan 212 eri yrityksestä. Yhteensä valmennuksiin osallistui yli 500 henkilöä. Tämä sisältää myös opiskelijoitamme, joista suuri osa edustavaa myös elinkeinoelämää (aikuisopiskelijat). Yhteensä 102 yritystä liittyi hankkeen aikana Kumppaniksemme. Määrällisenä tavoitteena oli 30. He osallistuivat esiselvityksen pohjalta laadittuihin valmennuksiin ja/tai heidän kanssaan (opiskelijat, henkilökunta) laadittiin valmennukseen liittyvä kehittämistehtävä. Opiskelijat: Opiskelijoita osallistui eri kumppanuusprojekteihin n. 60 kappaletta (osa useampaan). Opiskelijapalautteista voi päätellä, että heidän työelämäosaamisensa ja verkostoitumismahdollisuutensa paranivat huomattavasti hankkeen aikana. Tämän lisäksi valmennuksiin osallistui suuri määrä aikuisopiskelijoitamme. SAMKin henkilöstö: SAMKin henkilökuntaa hankkeeseen osallistui hankehenkilöstön lisäksi seitsemän kappaletta. Henkilöstö koki palautteen perusteella saaneensa osallistua projektien suunnitteluun. Lisäksi he kokivat, että saivat olla riittävästi mukana projektin seurannassa ja arvioinnissa. 2/3 vastaajista kertoi, että työmäärä suhteessa resursseihin oli kohtuullinen. Jokainen palautteen antanut henkilöstön edustaja haluaa jatkossakin osallistua projekteihin. Kumppanuushankkeen ohjausryhmä: Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja antanut palautetta sekä kehittämisehdotuksia hankkeen edetessä. SAMKin Liiketoiminta Huittisten opiskelijat ja heidän opinnäytetyönsä yrityksille/organisaatioille: Vuodesta 2010 lähtien SAMKin Liiketoiminta Huittisten yksiköstä on valmistunut n. 130 opiskelijaa. Heistä jokainen on hyödyntänyt opinnäytetyöskentelyä edeltävällä Tutkimustyö-opintojaksolla Ari Pitkärannan työkirjaa opinnäytetyösuunnitelmiensa pohjana. Arviolta n. puolet kaikista opinnäytetöistä tehdään toimeksiantoina yrityksille/organisaatioille. Näin voidaan sanoa, että välillisesti Kumppanuushanke on EURA JÄRJESTELMÄ 13/16

14 edesauttanut n. 60 yritystä, joista suuri osa sijaitsee Satakunnassa. Tätä toimintamallia tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin innovatiivisuus Seuraavat Kumppanuushankkeen aikana kehitetyt ja toimeenpannut palvelutuotteet olivat toimintatavaltaan (markkinointi, toimeenpano, palautejärjestelmä yms.) uusia SAMKissa (esitelty tarkemmin osiossa 5): - Markkinointitutkimukset - Markkinointiviestintä - Liikepaikkaviestintä - Sosiaalinen media liiketoiminnassa - SEPA ja verkkolaskutus Kumppanuushankkeen aikana toteutettu puhdas valmennustoiminta oli myös SAMKin TKI-organisaatiolle uudenlaista toimintaa. Muun muassa ko. toiminnan ideointi ja suunnittelu, markkinointi ja tiedotus, käytännön järjestelyt ja palautejärjestelmä on luotu Kumppanuushankkeen aikana. Uusia yhteistyörakenteita syntyi myös hankkeen aikana (kts. tarkemmin osio 5). 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Kumppanuushanke on tasa-arvoneutraali. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hankkeen aikana hyväksi käytännöksi osoittautui erilaisten opiskelijaprojektimahdollisuuksien aktiivinen tarjoaminen osana valmennustapahtumaa. Jokaisessa valmennustilaisuudessa, jossa tarjottiin erilaisia opiskelijaprojektimahdollisuuksia, yritykset ottivat niitä hyvin vastaan. Esimerkkinä yrityksiä valmennettiin erilaisista liikepaikkaviestintään liittyvistä asioista. Samassa tilaisuudessa kerrottiin mahdollisuudesta, että opiskelijat voivat osana opintojaksoaan, suunnitella ja laatia yrityskohtaisen liikepaikkaviestintäsuunnitelman. Suuri osa yrityksistä lähti tällä toimintatavalla kehittämään liiketoimintaansa. Tätä toimintamallia jatketaan mahdollisuuksien mukaan myös jatkossa. Hyväksi käytännöksi osoittautui myös se, että valmennuksiin saivat osallistua myös SAMKin opiskelijat. Em. tapa toimia edesauttaa yritysten ja opiskelijoiden vuorovaikutusta, madaltaa yritysten ja opiskelijoiden kynnystä yhteistyöhön ja pitkässä juoksussa saattaa parantaa opiskelijoiden työllistymistä. Hyväksi käytännöiksi voidaan myös kutsua hankkeen aikana suunniteltuja ja toteutettuja palvelutuotteita ja valmennustoimintaa yleisesti. Ko. käytäntöjen sisältöä on levitetty mm. SAMKin eri paikkakuntien (Pori, Rauma, Kankaapää) TKI-koordinaattoreille. Toiminnan jatkuvuutta käsitellään tarkemmin osiossa 12. EURA JÄRJESTELMÄ 14/16

15 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Palvelutuotteiden sisällöistä järjestetään ns. infotilaisuus SAMKin TKI-koordinaattorien kesken. Tuotteita tullaan tarjoamaan yrityksille Liiketalouden Porin ja Rauman yksiköiden Apparaattitoiminnassa (kts. Liiketoiminta Huittisten yksikön nuoriso-opiskelijoiden loppumisen takia Huittisissa toimintatapa tulee olemaan erilainen. Mahdollista on, että Huittisissa joitain osiossa 5 läpikäytyjä palvelutuotteita tullaan tarjoamaan yhteistyössä toisen asteen oppilaitoksen (Sasky) kanssa. Suunnittelu ja yhteistyö on käynnissä. Päävastuussa palvelutuotteiden käynnistämisestä sekä sisäisestä ja ulkoisesta markkinoinnista ovat yksiköiden TKI-koordinaattorit. Valmennustoimintaa jatketaan SAMKin Huittisten toimipisteessä. Yrityspalautteet ovat olleet kiitettäviä ja rahoitusmalleja suunnitellaan parhaillaan. Valmennusosallistujilta on koko hankkeen ajan kerätty palautetta ja ideoita tulevia valmennuksia silmällä pitäen. Näitä em. tietoja hyödynnetään lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on, että 4-5 valmennusta järjestetään vuosittain. Valmennusten pääpainot tulevat olemaan yritysjuridiikan, rahoituksen, julkishallinnon ja liiketoimintaosaamisen saroilta. Neuvottelut mm. paikallisten rahoituslaitosten sekä KPMG Oy Ab:n kanssa ovat käynnissä. Päävastuussa valmennustoiminnan jatkosta on SAMK Liiketoiminta Huittisten TKI-koordinaattori/Apparaatin vetäjä. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 73 % ,00 73 % Kuntien rahoitus ,00 10 % ,00 10 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus ,00 16 % ,69 17 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Kaakkois-Satakunnan toimialueella toimii tuhansia mikroyrityksiä. Alle kymmenen hengen yrityksillä on merkittävä rooli alueen elinkeinorakenteessa sekä väestön työllistymisessä. Kumppanuushanke perustuu mm. vuonna 2008 tehtyyn esiselvitykseen, jossa kartoitettiin Huittisten vaikutusalueen mikroyritysten kehittämistarpeita. Esiselvityksestä ilmeni, että vaikutusalueen mikroyrityksillä on tarpeita kehittää liiketoimintaansa mm. markkinoinnin ja taloushallinnon saroilla. Mikroyritysten yrittäjillä ei yleensä ole aikaa miettiä yrityksen kehittämisprojekteja, koska kaikki aika kuluu päivittäisen busineksen pyörittämiseen. Kumppanuushankkeen päätavoitteena oli tukea ja kannustaa lähinnä Kaakkois-Satakunnan alueella toimivia mikroyrityksiä kehittämään toimintaansa tavalla, joka tähtää ja vaikuttaa yritysten säilymiseen ja sitä kautta työpaikkojen turvaamiseen. Hankkeen aikana kehitettiin Kumppaneille seuraavat palvelutuotteet: EURA JÄRJESTELMÄ 15/16

16 Markkinointitutkimus-, elintarviketeollisuuden ja kaupan myynninedistämis-, markkinointiviestintä, SEPA ja verkkolaskutus- sekä sosiaalinen media liiketoiminnassa palvelupaketit. Palvelupaketteihin sisältyi aiheeseen liittyvä valmennus sekä SAMKin henkilöstön ohjaama opiskelijaprojektikokonaisuus. Kumppaneiksemme liittyi yhteensä 102 yritystä. Hankkeen aikana luotiin valmennustoimintamalli: Kumppanuushankkeessa järjestettiin myös ajankohtaisista, liiketaloudellisista aiheista ns. valmennustilaisuuksia. Yrittäjiä valmennettiin mm. seuraavista aiheista: käänteinen alv rakennusalalla, riskienhallinta, sukupolvenvaihdokset, kauppapaikkaimagon kehittäminen, tilinpäätösanalyysit kansankielellä yms. Osallistujia valmennuksiin oli kaiken kaikkiaan yli 500. Palvelutuotteiden sekä valmennustoiminnan tarjontaa tullaan jatkamaan sidosryhmille myös tulevaisuudessa Appaattitoiminnan (www.apparaatti.fi) kautta. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Projektin asiakirjat säilytetään Satakunnan ammattikorkeakoulun arkistossa, Tiedepuisto 3, Pori. Kirjanpitoaineisto säilytetään projektin päätyttyä Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ssä, Tiedepuisto 4 B, Pori, puh. (02) Päiväys ja allekirjoitus Iisakkala Jari toimialajohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 16/16

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE LOPPURAPORTTI 1.6.2012 30.6.2014 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Elintarvikeala nousuun Vakka-Suomessa Ohjelma Etelä-Suomi EAKR Toimintalinja 2 : Innovaatiotoim.

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Asumisen ABC -projekti Loppuraportti

Asumisen ABC -projekti Loppuraportti 1 Asumisen ABC -projekti Loppuraportti Projektityöntekijä Tiina Kupari SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Projektisuunnitelman tavoitteet ja niiden toteutuminen 2 3. Tuotokset, tulokset ja vaikutukset 4 4. Tulosten

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot