ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero SATELY/253/ Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero Projektikoodi S10911 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Kumppanuushanke - Kumppanuushanke liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi mikroyrityksissä Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 1 : Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Projektin vastuuhenkilön nimi Kimmo Nurmi Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Mikko Lehtonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Lähtökohta ja tarve Kaakkois-Satakunnan toimialueella toimii tuhansia mikroyrityksiä. Alle kymmenen hengen yrityksillä on merkittävä rooli alueen elinkeinorakenteessa sekä väestön työllistymisessä. Mikroyritysten toimintaa tukemaan ja liiketoimintaa kehittämään toteutettiin keväällä 2008 esiselvityshanke, jossa selvitettiin Kaakkois-Satakunnan ja Sastamalan alueen mikroyritysten ja niiden henkilöstöön liittyviä kehittämistarpeita. Mikroyrityksen yrittäjän paras osaaminen ja suurin panos on usein yrityksen palvelu- tai tuotantoprosessissa. Heikoista aikaresursseista huolimatta yrittäjät kuitenkin tunnistivat kehittämistarpeensa melko hyvin ja vaativatkin kehittämistyön yhteistyökumppaneilta konkreettisia ja käytäntöön vietävissä olevia kehitysehdotuksia ja työvälineitä liiketoimintansa tueksi. Kumppanuushanke perustuu mm., edellä mainittuun vuonna 2008 tehtyyn esiselvitykseen, jossa kartoitettiin EURA JÄRJESTELMÄ 1/16

2 Huittisten vaikutusalueen mikroyritysten kehittämistarpeita. Esiselvityksestä ilmeni, että vaikutusalueen mikroyrityksillä on tarpeita kehittää liiketoimintaansa mm. markkinoinnin ja taloushallinnon saroilla. Mikroyritysten yrittäjillä ei yleensä ole aikaa miettiä yrityksen kehittämisprojekteja, koska kaikki aika kuluu päivittäisen busineksen pyörittämiseen. Lisäksi vuosina SAMKin, Huittisten kaupungin, Porin Seudun Kehittämiskeskuksen, Satafood Kehittämisyhdistyksen, Satakuntaliiton, Vammalan Seudun Yrityspalvelun sekä alueen elinkeinoelämän edustajien skenaariotyöskentely tukevat Kumppanuushankkeen tavoitteita. Keskustelut Huittisten kaupungin elinkeinojohtajan kanssa vahvistivat omalta osaltaan esiin tulleita kehittämistarpeita. Kumppanuushankkeen tavoitteet Kumppanuushankkeen päätavoitteena on tukea ja kannustaa lähinnä Kaakkois-Satakunnan alueella toimivia mikroyrityksiä kehittämään toimintaansa tavalla, joka tähtää ja vaikuttaa yritysten säilymiseen ja sitä kautta työpaikkojen turvaamiseen. Tavoitteena on myös - kehittää yritysten henkilöstön osaamista vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin - vastata kohdealueen yritysten ja niiden henkilöstön kehittämistarpeisiin kilpailukyvyn lisäämiseksi luomalla työkaluja ja toimintamalleja - luoda pysyvä toimintamalli, jossa lähinnä Kaakkois-Satakunnan mikroyritykset, ammattikorkeakoulu ja alueen muut kehittämisorganisaatiot ja palveluyritykset kehittävät ja toteuttavat yhdessä yrityksen kehittämistoimenpiteitä ja näin edistää verkostoitumista - vahvistaa alueen verkoston kommunikointia - lisätä myös opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta ja käytännönläheistä osaamista sekä laajentaa tietoutta alueen yrityksistä ja työtilaisuuksista Määrälliset tavoitteet Määrällisiksi tavoitteiksi otettiin 30 yrityksen toiminnan kehittäminen sekä neljän alueellisen kehittäjäorganisaation mukaan tulo. Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärä ennen hankkeen alkua oli 60. Kohderyhmät Varsinaisena kohderyhmänä Kumppanuushankkeessa on Kaakkois-Satakunnan mikroyritykset. Muita välillisiä kohderyhmiä ovat muut Satakunnan mikroyritykset, POSEK Oy, Sastamalan seudun yrityspalvelu, Prizztech Oy, Porin seudun matkailu Oy sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta. EURA JÄRJESTELMÄ 2/16

3 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektin toteutus ja yhteistyö Osallistujien valinta ja hankinta Kumppaneita on valittu/hankittu seuraavin keinoin: Lehtimainonta: Olemme markkinoineet valmennustapahtumia sekä niihin liitettäviä opiskelijaprojekteja paikallislehdissä (Lauttakylä-lehti, Alueviesti, Jokilaakso sekä Satakunnan Kansa). Info-TV-mainonta: Yhteistyössä Mainostoimisto Huiman Palveleva Huittinen -kokonaisuuden kanssa olemme saaneet hyödyntää Huittisten alueella sijaitsevaa Info-TV-verkkoa mainonnassamme. Suoramainonta: Olemme koonneet yhteistyökumppaniemme kanssa sähköposti- ja osoiterekisterejä erilaisista kohderyhmään kuuluvista verkostoista (esim. satakuntalaiset tilitoimistot, asianajotoimistot, yrittäjäyhdistykset, elintarvike- ja kaupan alan yritykset yms.) ja hyödyntäneet niitä markkinoinnissamme. Lisäksi olemme yhteistyössä Mainostoimisto Huiman kanssa saaneet hyödyntää Palveleva Huittisten - yritysasiakasrekisteriä suoramainoskampanjoissamme. Julkisuus ja tiedottaminen: Olemme laatineet tiedotteita tulevista tapahtumista ja järjestäneet tiedotustilaisuuksia aiheista. Ko. jutut ovat toimineet myös hyvänä markkinointina Kumppanuushanketoiminnalle. Suusanallinen viestintä: Keskusteluissa Kumppanien kanssa on selvinnyt, että myös yrittäjien keskinäiset sekä joidenkin kehittäjäorganisaatioiden/yhteistyökumppaneidemme (esim. Yrityspalvelu Enter, Huittisten kaupunki) ovat edesauttaneet yrittäjien kynnystä tulla tilaisuuksiimme. Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Kumppanuushankkeessa on vastattu mikroyritysten kehittämistarpeisiin järjestämällä ryhmäkohtaisia valmennustilaisuuksia ja rakentamalla yrityskohtaisesti toteutettavia kehittämispalveluja sekä työvälineitä ja palvelutuotteita. Seuraavassa esitellään Kumppanuushankkeen aikana suunnitellut ja toteutetut kehittämispalvelut työvälineet ja palvelutuotteet (palautteet ja tavoitteiden toteutuminen käsitellään loppuraportin kohdassa: Projektin tulokset): Markkinointitutkimusvalmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit: Osallistujille järjestettiin johdantotyyppinen luento markkinointitutkimuksen perusteista (keinot, luotettavuus, toimeksiannon laatu yms.). Tämän jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus teettää EURA JÄRJESTELMÄ 3/16

4 opiskelijaprojektina omille organisaatioilleen tutkimus (esim. mielikuva-, asiakastyytyväisyys-, markkinaselvitys). Valmennusosallistujia oli yhteensä seitsemän kappaletta. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Markkinointitutkimusvalmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit toteutettiin SAMK Liiketoiminta Huittisten henkilöstön ja opiskelijoiden kautta. Elintarvike- ja kaupan alan myynninedistäminen ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit: Opiskelijat edistivät osana opintojaan satakuntalaisen elintarviketeollisuuden imagoa ja myyntiä huittislaisissa ruokakaupoissa. Opiskelijat valmennettiin toimenpiteisiin. Osallistujille (elintarvike- ja vähittäiskaupat) järjestettiin one-to-one -valmennus myynninedistämistoimenpiteisiin liittyen. Elintarvikeyrityksiä ja kauppoja kumppaneiksemme tuli yhteensä 18 kpl (elintarvikeyrityksiä 13 kpl, kauppoja 5 kpl). Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Kumppanuushankkeen yhteistyökumppaneina elintarvike- ja kaupan alan myynninedistämistuotteessa toimivat Huittisten kaupunki (ideointiapu) sekä Satafood Kehittämisyhdistys (asiantuntija ja verkostoapu). Markkinointiviestintävalmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit: Pääkohderyhmälle järjestettiin yleisluonteinen markkinointivalmennustilaisuus. Yrittäjille kerrottiin lopuksi mahdollisuudesta saada apua oman yrityksen markkinointiviestinnän kehittämiseen erilaisin opiskelijaprojektimahdollisuuksin. Huittisten kaupungilta tuli ehdotus suunnata markkinointiviestintätoimenpiteitä myös puu-, metalli- ja korjaamoalojen yrityksille. Tätä mahdollisuutta myös tarjottiin. Opiskelijat suunnittelivat yhteistyössä yrittäjien kanssa yrityksen verkkoviestintää, markkinointiviestintäsuunnitelmia sekä erilaisia mainosmateriaaleja. Osallistujia valmennuksessa oli yhteensä 28 yrityksestä. Sepa ja verkkolaskutus -valmennus ja kokonaisuuteen liitettävät opiskelijaprojektit Sepa ja verkkolaskutus kokonaisuuteen kuului kaksi eri valmennusta, jotka järjestettiin yhteistyössä Huittisten Säästöpankin kanssa. Valmennusten tavoitteena oli saada tietoa tulevista muutoksista levitettyä EURA JÄRJESTELMÄ 4/16

5 Huittisten vaikutusalueen mikroyrityksille. Lisäksi tarjosimme osallistujille mahdollisuutta liittyä kumppaniksemme ja saada apua Sepa ja verkkolaskutus -asioihin erilaisten opiskelijaprojektien kautta. Osallistujia tässä valmennuskokonaisuudessa oli yhteensä 17 kpl. Opiskelijat laativat projektitöinään erilaisia SEPA-selvityksiä sekä auttoivat kumppaneitamme verkkolaskutuksensa organisoinnissa. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken SEPA ja verkkolaskutus -kokonaisuus toteutettiin Huittisten Säästöpankin kanssa. Säästöpankki tarjosi asiantuntija-apua sekä markkinoi tapahtumaa omia kanaviaan käyttäen. Liikepaikkaviestintä ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit Palvelun ja kaupan alojen yrityksille järjestettiin liikepaikkaviestintään liittyvä yleisluontoinen valmennustilaisuus. Osallistujille tarjottiin mahdollisuutta ottaa osaan erilaisiin liikepaikkaviestintää kehittäviin opiskelijaprojekteihin. Osallistujia valmennuksessa oli yhteensä 12 yrityksestä. Opiskelijat laativat erilaisia liikepaikkaviestintään liittyviä kehittämissuunnitelmia yrityksille. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Tarvemääritys- ja ideointiapua saatiin Huittisten kaupungilta. Liikepaikkaviestintävalmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit toteutettiin SAMK Liiketoiminta Huittisten henkilöstön ja opiskelijoiden kautta. Sosiaalinen media liiketoiminnassa -valmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit Kohderyhmälle järjestettiin Sosiaalinen media liiketoiminnassa -valmennus. Valmennuksessa käytiin läpi yleisimpiä sosiaalisen median kanavia ja niiden luomia mahdollisuuksia sekä uhkia. Lisäksi järjestimme erillisen työpajan sosiaalisen median viestintämahdollisuuksista. Osallistujille tarjottiin mahdollisuutta ottaa osaan erilaisiin opiskelijaprojektein liittyviin kehittämistoimenpiteisiin aiheen puitteissa. Valmennusosallistujia oli yhteensä 28 yrityksestä. Työpajatoiminnan lisäksi opiskelijat laativat, yhteistyössä yrittäjän kanssa, käytännöllisen sosiaalista mediaa hyödyntävän, kanta-asiakasmarkkinointisovelluksen kumppanillemme. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Sosiaalinen media liiketoiminnassa -valmennus ja siihen liitettävät opiskelijaprojektit -kokonaisuus toteutettiin SAMK Liiketoiminta Huittisten henkilöstön ja opiskelijoiden kautta. Kumppanuushanke suunnitteli ja järjesti myös ajankohtaisista liiketaloudellisista aiheista erilaisia EURA JÄRJESTELMÄ 5/16

6 valmennustilaisuuksia. Aiheideoita saatiin mm. ohjausryhmästä, kehittäjäorganisaatioilta sekä yrittäjäpalautteista. Valmennusten yhteistyökumppanina oli Huittisten kaupungin elinkeinotoimi. Seuraavassa esitellään Kumppanuushankkeen aikana suunnitellut ja toteutetut ryhmäkohtaiset valmennustilaisuudet (palautteet ja tavoitteiden toteutuminen käsitellään loppuraportin kohdassa: Projektin tulokset). Käänteinen alv rakennusalalla Sisältö: Käännetty arvonlisäverovelvollisuus rakennusalalla. Valmennuksessa haettiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan? Keitä käännetty arvonlisäverovelvollisuus koskee? Miten muutokseen kannattaa varautua? Kohderyhmä: satakuntalaiset rakennus- ja tilitoimistoalojen yritykset. Osallistujia tapahtumalla oli yhteensä 57 organisaatiosta. Hetemäen työryhmän verouudistukset Kaakkois-Satakunnan mikroyritykset pääkohderyhmänä toimi seuraavassa Kumppanuushankkeen järjestämässä valmennustilaisuudessa. Tilaisuuden päätavoitteena oli avata kuulijoille alivaltiosihteeri Martti Hetemäen työryhmän verotusuudistusajatuksia. Osallistujia tapahtumalla oli yhteensä 12 organisaatiosta. Riskienhallinta Kumppanuushanke järjesti Kaakkois-Satakunnan mikroyrityksille valmennustilaisuuden riskienhallinnasta, niiden mahdollisuuksista ja uhista. Tapahtumassa haettiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia riskejä on olemassa? Miten niitä voidaan hallita? Ko. tilaisuus suunniteltiin yhteistyössä Porin Tapiolan kanssa. Osallistujia tapahtumalla oli yhteensä kuudesta yrityksestä. Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat -valmennus oli myös Kumppanuushankkeen järjestelyjen kohteena. Tilaisuudessa avattiin mm. omistajavaihdosketjua, substanssi-, osake- ja yhtiömieskauppoja, diffuusioita, myyntiä liikeketjulle yms. Lisäksi käytiin läpi kaupan, lahjan, lahjaluonteisen kaupan, perinnön, omien osakkeiden hankinnan sekä sukupolvenhuojennusten verotuksen selvittämistä. Pääkohderyhmä: Kaakkois-Satakuntalaiset sukupolvenvaihdos-/yrityskauppaa suunnittelevat yritykset Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa olivat SAMKin lisäksi mukana Yrityspalvelu Enter, EURA JÄRJESTELMÄ 6/16

7 Perheyritysten liitto, Satakunnan Perheyritysverkosto sekä Huittisten kaupunki. Osallistujia tapahtumalla oli yhteensä 40 yrityksestä. Kauppapaikkaimagon kehittäminen Huittisten vaikutusalueen palvelun ja kaupan yrityksille järjestettiin kauppapaikkaimagon kehittämisaamupäivä. Valmennuksen tavoitteena oli koota yhteen kaupan, palvelualojen sekä elinkeinotoimen edustajia ja miettiä miten alueen brandia kauppakeskuksena voitaisiin edelleen kehittää. Tapahtuma suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Huittisten kauppiastyöryhmän kanssa. Osallistujia tapahtumalla oli yhteensä kahdeksasta organisaatiosta. Tilinpäätökset kansankielellä Tilinpäätökset kansankielellä valmennuksen päätavoitteena oli antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä ovat tilinpäätösasiakirjat? Mikä on yrityksen johdon vastuu tilinpäätöksen laatimisessa? Mitkä ovat ajankohtaisia asioita tilinpäätöksessä vuonna 2011? Onko hallinto pakollista paperisotaa? Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Huittisten Osuuspankin ja KPMG Oy Ab:n kanssa. Osallistujia oli yhteensä 39 organisaatiosta. Yrityksen arvonmääritys Kumppanuushankkeen viimeisen valmennuksen aiheena oli yrityksen arvonmääritys. Valmennuksen sisältöinä olivat mm. seuraavat teemat: yleisesti käytetyt arvonmääritysmenetelmät sekä arvonmääritys muutakin kuin numerototuus. Pääkohderyhmänä olivat kaakkois-satakuntalaiset yrityskauppaa suunnittelevat sekä yrityksen strategisesta suunnittelusta kiinnostuneet yritykset. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä KPMG Oy Ab:n kanssa. Kumppanuushankkeen tutkimustoiminta Kumppanuushankkeen tutkija Ari Pitkäranta viimeisteli seuraavat työkirjat (saatavilla Laadullisen tutkimuksen tekijälle Tuotantoketjun uudistaminen Metodologia, toteutus, prosessi ja omaksuminen Eri tahojen yhteistyö Kumppanuushankkeessa: Kumppanuushankkeen tärkeisiin sidosryhmiin toteutusten suhteen ovat kuuluneet mm. seuraavat yritykset, kehittäjäorganisaatiot ja yhteistyökumppanit: EURA JÄRJESTELMÄ 7/16

8 Ohjausryhmä: Vierastalo Raska Kristiina Kuokkanen Sähköliike E.J. Lehto Esa Lehto Huittisten Osuuspankki Olli Näsi Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Maarit Koskinen Yrityspalvelu Enter Tero Patoranta Huittisten kaupungin elinkeinotoimi Eila Törmä SAMK Cimmo Nurmi, Marjo Lehto, Marika Pöyri Ohjausryhmän lisäksi Kumppanuushankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja/tai muussa yhteistyössä ovat olleet mukana mm. seuraavat yritykset/organisaatiot/tahot: Huittisten kaupunki verkostosuhteet, valmennusideointi Perheyritysten liitto Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat -valmennus Satakunnan perheyritysverkosto Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat -valmennus Työmieli-hanke Sosiaalinen media liiketoiminnassa -valmennus Huittisten kauppiastyöryhmä Palvelutuotteiden ja valmennusten suunnittelu, ideointi Satafood Kehittämisyhdistys Elintarviketeollisuuden myynninedistäminen asiantuntija- ja verkostoitumisyhteistyö Huittisten Säästöpankki Sepa ja verkkolaskutus valmennusyhteistyö Huittisten Osuuspankki Tilinpäätösanalyysit kansankielellä -valmennusyhteistyö KPMG Oy Ab - Valmennusyhteistyö 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Julkisuus ja tiedottaminen Julkisuus ja tiedottaminen: Olemme laatineet tiedotteita tulevista tapahtumista ja järjestäneet tiedotustilaisuuksia aiheista. Tiedotusta on jaettu laajasti mm. tiedote.comin kautta. Mediaa on myös kutsuttu paikalle itse tilaisuuksiin. Paikallislehdet ovat kirjoittaneet todella aktiivisesti hankkeesta koko sen toimintaajan. Lisäjulkisuutta on saatu myös aktiivisen mainonnan kautta: Lehtimainonta: Olemme markkinoineet valmennustapahtumia sekä niihin liitettäviä opiskelijaprojekteja paikallislehdissä (Lauttakylä-lehti, Alueviesti, Jokilaakso sekä Satakunnan Kansa). Info-TV-mainonta: Yhteistyössä Mainostoimisto Huiman Palveleva Huittinen kokonaisuuden kanssa olemme saaneet hyödyntää Huittisten alueella sijaitsevaa Info-TV-verkkoa mainonnassamme. Suoramainonta: Olemme koonneet yhteistyökumppaniemme kanssa sähköposti- ja osoiterekisterejä EURA JÄRJESTELMÄ 8/16

9 erilaisista kohderyhmään kuuluvista verkostoista (esim. satakuntalaiset tilitoimistot, asianajotoimistot, yrittäjäyhdistykset, elintarvike- ja kaupan alan yritykset yms.) ja hyödyntäneet niitä markkinoinnissamme. Lisäksi olemme yhteistyössä Mainostoimisto Huiman kanssa saaneet hyödyntää Palveleva Huittisten yritysasiakasrekisteriä suoramainoskampanjoissamme. Suusanallinen viestintä: Keskusteluissa Kumppanien kanssa on selvinnyt, että myös yrittäjien keskinäiset sekä joidenkin kehittäjäorganisaatioiden/yhteistyökumppaneidemme (esim. Yrityspalvelu Enter, Huittisten kaupunki) ovat edesauttaneet yrittäjien kynnystä tulla tilaisuuksiimme. Satakunnan ammattikorkeakoulun internetsivuja, henkilöstötiedotteita ja lehtiä on hyödynnetty hankkeen viestinnässä. Internet-sivut: Kumppanuushankkeen internet-sivut löytyvät osoitteesta Viestinnän onnistuneisuudesta kertoo osaltaan ohjausryhmälle suunnatun hankekyselyn tulokset. Kysytyistä osa-alueista parhaimman keskiarvon sai viestintä arvosanalla 4.83 (5=paras). Avoimina kommentteina ilmeni mm. seuraavia asioita: Missä olemme erityisesti onnistuneet tiedottamisen ja viestinnän suhteen? Missä olisi kehitettävää jatkossa? Lehdistö on kirjoittanut paljon asiasta SAMKin hankkeista ollut eniten esillä Hyvä, erinomainen mediajulkisuus Kumppanuushanke on ollut todella hyvin esillä paikallisissa medioissa. Todella hyvää työtä! Viestintä on tavoittanut paikallislehtien kautta myös Sastamalan seutua, joka muuten jää hieman etäälle hankkeen toimenpiteistä 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Kumppanuushankkeen isoimpia ongelmia olivat hankebyrokratiasidonnaisia. Ne koskevat lähinnä kumppanien tilastointi-, palaute- ja erikseen raportoitavien kustannusten tietojen saatavuutta. Yrittäjät ovat äärimmäisen kiireisiä ja valmennusten päätyttyä osoittautui erittäin hankalaksi saada esim. erikseen raportoitaviin kustannuksiin liittyviä lomakkeita palautettua. Lisäksi useat palautetut lomakkeet sisälsivät vääriä tietoja ja niitä ei sen vuoksi voitu tilastoida. Osallistujia tiedotettiin ja ohjeistettiin asiasta projektien alussa. Tilasto-/yms. tietojen tärkeyden painotus olisi voinut olla korkeampi. Projektin jälkeen olimme yhteydessä yrittäjiin monin eri tavoin (sähköpostitse, puhelimitse, käynnit). Osiota olisi pitänyt suunnitella ja ohjeistukseen kiinnittää tarkempaa huomiota. EURA JÄRJESTELMÄ 9/16

10 8. PROJEKTIN TULOKSET Tässä osiossa käsitellään tavoitteiden toteutumista ja tärkeimpiä tuloksia. Kumppanuushankkeen päätavoitteena on tukea ja kannustaa Kaakkois-Satakunnan mikroyrityksiä kehittämään toimintaansa tavalla, joka tähtää yritysten säilymiseen ja sitä kautta työpaikkojen turvaamiseen. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää yritysten henkilöstön osaamista vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tähän tavoitteeseen pyrittiin vastaamaan erilaisin palvelutuottein ja ajankohtaisista, liiketaloudellisista aiheista johdettuihin valmennuksiin (esitelty osiossa 5). Tavoitteena oli myös vastata kohdealueen yritysten ja niiden henkilöstön kehittämistarpeisiin kilpailukyvyn lisäämiseksi luomalla työkaluja ja toimintamalleja (esitelty osiossa 5). Seuraavassa käydään läpi Kumppaneilta sekä valmennusosallistujilta saadut palautteet: Valmennusosallistujien jälkiarviointi: Seuraavassa esitellään Kumppanuushankkeessa järjestetyt seminaarit, joista on kerätty palaute: Sosiaalinen media liiketoiminnassa (N=28) Rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus (N=94) Hetemäen työryhmän verouudistukset (N=16) Pk-yrityksen riskienhallinta (N=26) Sukupolvenvaihdos ja yritysjärjestelyt (N=31) Huittisten kauppaimagon kehittämisaamupäivä (N=4) Tilinpäätösanalyysit kansankielelle (N=55) Yrityksen arvonmääritys (N=31) Vastaajien kokonaismäärä on 285. Vastaajilta kysyttiin arviota asteikolla 1-5 (jossa 1=erittäin heikko ja 5=erittäin hyvä) seuraavista asioista: Yleisarvio seminaarien sisällöstä: Keskiarvoksi seminaarien sisällöt saivat arvosanan 4,27 Seminaarien käytännön toteutus: Käytännön toteutuksien arvioitiin olevan keskiarvolta 4,21 Jaettu materiaali: Jaettu materiaali sai arvosanaksi 3,67. Seminaarien kestot: Seminaarien kesto sai arvosanaksi 4,14 Saavutin seminaarilla itselleni asettamani tavoitteet: Keskiarvoksi tästä osiosta muodostui 4,04 Seminaareista saamani hyöty: EURA JÄRJESTELMÄ 10/16

11 Vastaajat arvioivat saaneensa seminaareista hyötyä keskiarvolla 3,87 Yleisarvio esiintyjien asiantuntemuksesta: Valmennusten esiintyjien asiantuntemus sai keskiarvon 4,60 Yleisarvio esiintyjien esitystavasta: Esitystapojen keskiarvoksi muodostui 4,39 Opasteet: Opasteiden keskiarvoksi muodostui 4,10 Tilojen toimivuus ja viihtyisyys: Tilojen (Risto Ryti ja Elokuvateatteri Kinosetin 1 sali) toimivuus ja viihtyisyys saivat keskiarvon 4,42 Asiakaspalvelu: Asiakaspalvelun keskiarvoksi muodostui 4,40 Markkinointi: Markkinoinnin keskiarvoksi muodostui 4,15 Erilaisiin opiskelijaprojekteihin osallistuneiden yritysten jälkiarviointi: Jälkiarviointeja hankeesta saatiin 22 eri kumppanilta (vastauprosentti oli 42,3). Vastaajilta kysyttiin arviota asteikolla 1-5 (jossa 1=ei lainkaan ja 5=erittäin paljon) seuraavista asioista: Hankkeen tuomat hyödyt/ tulokset: 1. Kilpailukyvyn vahvistuminen: Kilpalukyvyn arvioitiin vahvistuneen hankkeen myötä keskiarvolla 3,29 2. Oman osaamisen lisääntyminen ja vahvistuminen: Hankkeen arvioitiin lisänneen omaa osaamista keskiarvolla 3,10 3. Verkottuminen ja sen vahvistuminen: Hankkeen arvioitiin lisänneen yritysten verkottumista keskiarvolla 3,05 4. Yhteistyön vahvistuminen: Keskiarvoksi muodostui 3,10 5. muita yrittäjille esille tulleita hyötyjä olivat (ka 4,33): - oman työajan tehostuminen - uudet ideat myymälän esillepanoihin sekä teorian kuuleminen liikepaikan toiminnassa - itse ruvennut miettimään asioita - viestintätietoisuus (internet) lisääntynyt - ohjeita markkinointiin - suuntaviivoja mihin suuntaan - koulun yhteistyö Hankkeen tavoitteiden täyttyminen: Hankkeen päätavoitteena on tukea ja kannustaa lähinnä Kaakkois-Satakunnan alueella toimivia EURA JÄRJESTELMÄ 11/16

12 mikroyrityksiä kehittämään toimintaansa tavalla, joka tähtää ja vaikuttaa yritysten säilymiseen ja sitä kautta työpaikkojen turvaamiseen. Yrittäjät arvioivat tämän tavoitteen täyttyneen keskiarvolla 3,90. Tyytyväisyys SAMKin toimintaan hankkeessa: Vastaajat olivat tyytyväisiä SAMKin toimintaan keskiarvolla 4, vastaajista arvioi voivansa jatkossakin olevansa SAMKin hankekumppanina, sekä voivansa suositella SAMKia myös muille. Kumppanuushankkeen tavoitteena oli myös luoda pysyvä toimintamalli. Toimintaa tullaan jatkamaan ja toiminnan jatkuvuutta käsitellään osiossa 12. Alueen verkoston kommunikoinnin vahvistaminen oli myös Kumppanuushankkeen tavoitteena. Valmennustapahtumat näyttelivät tärkeintä roolia tämän tavoitteen suhteen. Mm. seuraavia alaverkostoja voidaan katsoa muodostuneen hankkeen aikana: Huittisten vaikutusalueen tilitoimistot (valmennukset, SEPA ja verkkolaskutus kokonaisuus) Satakuntalainen elintarviketeollisuus (Elintarviketeollisuuden ja kaupan myynninedistämiskokonaisuus) Huittisten vaikutusalueen kaupan ja palvelun alan yritykset (Palvelutuotteet ja valmennukset) Huittisten vaikutusalueen puu-, metalli- ja korjaamoalat (Markkinointiviestintäkokonaisuus) Sukupolvenvaihdosta/yrityskauppaa harkitsevat lähialueen yrittäjät (Valmennukset) Kumppanuushankkeen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta ja käytännönläheistä osaamista sekä laajentaa tietoutta alueen yrityksistä ja työtilaisuuksista. Opiskelijoita oli mukana erilaisten palvelutuotteiden kehittämistehtävissä n. 60 kappaletta. Tämän lisäksi n. 100 opiskelijaa osallistui valmennustilaisuuksiin. Seuraavassa on käsitelty erilaisiin kehittämistehtäviin osallistuneiden opiskelijoiden palautetta (N=17): Olin mukana toiminnan suunnittelussa osio sai keskiarvoksi 3,3. Pystyin vaikuttamaan projektin toteuttamiseen osio sai keskiarvoksi 3,4. Sain kantaa vastuuta projektissa osio sai keskiarvoksi 4,2. Sain ohjausta projektissa osio sai keskiarvoksi 4,3. Projektityöskentelyn tärkeimmiksi hyödyiksi opiskelijat kokivat seuraavat osa-alueet: Suorittamani opinnot projektissa tukivat oppimistani (kymmenen vastausta) Projektiosaamiseni kehittyi (kymmenen vastausta) EURA JÄRJESTELMÄ 12/16

13 Opiskelijoilta kysyttiin myös, että suosittelisivatko he projektissa työskentelyä muillekin. 14/17 vastasi kyllä. Yksi opiskelija vastasi ehkä. Kaksi jätti osioon vastaamatta. Opiskelijat arvioivat omaa panostaan ja siitä muodostui keskiarvo 4,1. Vaikutukset eri kohderyhmiin: Kaakkois-Satakunnan mikroyritykset: Ajankohtaisista, liiketaloudellisista aiheista johdettuihin valmennuksiin osallistuneita oli kaiken kaikkiaan 212 eri yrityksestä. Yhteensä valmennuksiin osallistui yli 500 henkilöä. Tämä sisältää myös opiskelijoitamme, joista suuri osa edustavaa myös elinkeinoelämää (aikuisopiskelijat). Yhteensä 102 yritystä liittyi hankkeen aikana Kumppaniksemme. Määrällisenä tavoitteena oli 30. He osallistuivat esiselvityksen pohjalta laadittuihin valmennuksiin ja/tai heidän kanssaan (opiskelijat, henkilökunta) laadittiin valmennukseen liittyvä kehittämistehtävä. Opiskelijat: Opiskelijoita osallistui eri kumppanuusprojekteihin n. 60 kappaletta (osa useampaan). Opiskelijapalautteista voi päätellä, että heidän työelämäosaamisensa ja verkostoitumismahdollisuutensa paranivat huomattavasti hankkeen aikana. Tämän lisäksi valmennuksiin osallistui suuri määrä aikuisopiskelijoitamme. SAMKin henkilöstö: SAMKin henkilökuntaa hankkeeseen osallistui hankehenkilöstön lisäksi seitsemän kappaletta. Henkilöstö koki palautteen perusteella saaneensa osallistua projektien suunnitteluun. Lisäksi he kokivat, että saivat olla riittävästi mukana projektin seurannassa ja arvioinnissa. 2/3 vastaajista kertoi, että työmäärä suhteessa resursseihin oli kohtuullinen. Jokainen palautteen antanut henkilöstön edustaja haluaa jatkossakin osallistua projekteihin. Kumppanuushankkeen ohjausryhmä: Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja antanut palautetta sekä kehittämisehdotuksia hankkeen edetessä. SAMKin Liiketoiminta Huittisten opiskelijat ja heidän opinnäytetyönsä yrityksille/organisaatioille: Vuodesta 2010 lähtien SAMKin Liiketoiminta Huittisten yksiköstä on valmistunut n. 130 opiskelijaa. Heistä jokainen on hyödyntänyt opinnäytetyöskentelyä edeltävällä Tutkimustyö-opintojaksolla Ari Pitkärannan työkirjaa opinnäytetyösuunnitelmiensa pohjana. Arviolta n. puolet kaikista opinnäytetöistä tehdään toimeksiantoina yrityksille/organisaatioille. Näin voidaan sanoa, että välillisesti Kumppanuushanke on EURA JÄRJESTELMÄ 13/16

14 edesauttanut n. 60 yritystä, joista suuri osa sijaitsee Satakunnassa. Tätä toimintamallia tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin innovatiivisuus Seuraavat Kumppanuushankkeen aikana kehitetyt ja toimeenpannut palvelutuotteet olivat toimintatavaltaan (markkinointi, toimeenpano, palautejärjestelmä yms.) uusia SAMKissa (esitelty tarkemmin osiossa 5): - Markkinointitutkimukset - Markkinointiviestintä - Liikepaikkaviestintä - Sosiaalinen media liiketoiminnassa - SEPA ja verkkolaskutus Kumppanuushankkeen aikana toteutettu puhdas valmennustoiminta oli myös SAMKin TKI-organisaatiolle uudenlaista toimintaa. Muun muassa ko. toiminnan ideointi ja suunnittelu, markkinointi ja tiedotus, käytännön järjestelyt ja palautejärjestelmä on luotu Kumppanuushankkeen aikana. Uusia yhteistyörakenteita syntyi myös hankkeen aikana (kts. tarkemmin osio 5). 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Kumppanuushanke on tasa-arvoneutraali. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hankkeen aikana hyväksi käytännöksi osoittautui erilaisten opiskelijaprojektimahdollisuuksien aktiivinen tarjoaminen osana valmennustapahtumaa. Jokaisessa valmennustilaisuudessa, jossa tarjottiin erilaisia opiskelijaprojektimahdollisuuksia, yritykset ottivat niitä hyvin vastaan. Esimerkkinä yrityksiä valmennettiin erilaisista liikepaikkaviestintään liittyvistä asioista. Samassa tilaisuudessa kerrottiin mahdollisuudesta, että opiskelijat voivat osana opintojaksoaan, suunnitella ja laatia yrityskohtaisen liikepaikkaviestintäsuunnitelman. Suuri osa yrityksistä lähti tällä toimintatavalla kehittämään liiketoimintaansa. Tätä toimintamallia jatketaan mahdollisuuksien mukaan myös jatkossa. Hyväksi käytännöksi osoittautui myös se, että valmennuksiin saivat osallistua myös SAMKin opiskelijat. Em. tapa toimia edesauttaa yritysten ja opiskelijoiden vuorovaikutusta, madaltaa yritysten ja opiskelijoiden kynnystä yhteistyöhön ja pitkässä juoksussa saattaa parantaa opiskelijoiden työllistymistä. Hyväksi käytännöiksi voidaan myös kutsua hankkeen aikana suunniteltuja ja toteutettuja palvelutuotteita ja valmennustoimintaa yleisesti. Ko. käytäntöjen sisältöä on levitetty mm. SAMKin eri paikkakuntien (Pori, Rauma, Kankaapää) TKI-koordinaattoreille. Toiminnan jatkuvuutta käsitellään tarkemmin osiossa 12. EURA JÄRJESTELMÄ 14/16

15 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Palvelutuotteiden sisällöistä järjestetään ns. infotilaisuus SAMKin TKI-koordinaattorien kesken. Tuotteita tullaan tarjoamaan yrityksille Liiketalouden Porin ja Rauman yksiköiden Apparaattitoiminnassa (kts. Liiketoiminta Huittisten yksikön nuoriso-opiskelijoiden loppumisen takia Huittisissa toimintatapa tulee olemaan erilainen. Mahdollista on, että Huittisissa joitain osiossa 5 läpikäytyjä palvelutuotteita tullaan tarjoamaan yhteistyössä toisen asteen oppilaitoksen (Sasky) kanssa. Suunnittelu ja yhteistyö on käynnissä. Päävastuussa palvelutuotteiden käynnistämisestä sekä sisäisestä ja ulkoisesta markkinoinnista ovat yksiköiden TKI-koordinaattorit. Valmennustoimintaa jatketaan SAMKin Huittisten toimipisteessä. Yrityspalautteet ovat olleet kiitettäviä ja rahoitusmalleja suunnitellaan parhaillaan. Valmennusosallistujilta on koko hankkeen ajan kerätty palautetta ja ideoita tulevia valmennuksia silmällä pitäen. Näitä em. tietoja hyödynnetään lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on, että 4-5 valmennusta järjestetään vuosittain. Valmennusten pääpainot tulevat olemaan yritysjuridiikan, rahoituksen, julkishallinnon ja liiketoimintaosaamisen saroilta. Neuvottelut mm. paikallisten rahoituslaitosten sekä KPMG Oy Ab:n kanssa ovat käynnissä. Päävastuussa valmennustoiminnan jatkosta on SAMK Liiketoiminta Huittisten TKI-koordinaattori/Apparaatin vetäjä. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 73 % ,00 73 % Kuntien rahoitus ,00 10 % ,00 10 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus ,00 16 % ,69 17 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Kaakkois-Satakunnan toimialueella toimii tuhansia mikroyrityksiä. Alle kymmenen hengen yrityksillä on merkittävä rooli alueen elinkeinorakenteessa sekä väestön työllistymisessä. Kumppanuushanke perustuu mm. vuonna 2008 tehtyyn esiselvitykseen, jossa kartoitettiin Huittisten vaikutusalueen mikroyritysten kehittämistarpeita. Esiselvityksestä ilmeni, että vaikutusalueen mikroyrityksillä on tarpeita kehittää liiketoimintaansa mm. markkinoinnin ja taloushallinnon saroilla. Mikroyritysten yrittäjillä ei yleensä ole aikaa miettiä yrityksen kehittämisprojekteja, koska kaikki aika kuluu päivittäisen busineksen pyörittämiseen. Kumppanuushankkeen päätavoitteena oli tukea ja kannustaa lähinnä Kaakkois-Satakunnan alueella toimivia mikroyrityksiä kehittämään toimintaansa tavalla, joka tähtää ja vaikuttaa yritysten säilymiseen ja sitä kautta työpaikkojen turvaamiseen. Hankkeen aikana kehitettiin Kumppaneille seuraavat palvelutuotteet: EURA JÄRJESTELMÄ 15/16

16 Markkinointitutkimus-, elintarviketeollisuuden ja kaupan myynninedistämis-, markkinointiviestintä, SEPA ja verkkolaskutus- sekä sosiaalinen media liiketoiminnassa palvelupaketit. Palvelupaketteihin sisältyi aiheeseen liittyvä valmennus sekä SAMKin henkilöstön ohjaama opiskelijaprojektikokonaisuus. Kumppaneiksemme liittyi yhteensä 102 yritystä. Hankkeen aikana luotiin valmennustoimintamalli: Kumppanuushankkeessa järjestettiin myös ajankohtaisista, liiketaloudellisista aiheista ns. valmennustilaisuuksia. Yrittäjiä valmennettiin mm. seuraavista aiheista: käänteinen alv rakennusalalla, riskienhallinta, sukupolvenvaihdokset, kauppapaikkaimagon kehittäminen, tilinpäätösanalyysit kansankielellä yms. Osallistujia valmennuksiin oli kaiken kaikkiaan yli 500. Palvelutuotteiden sekä valmennustoiminnan tarjontaa tullaan jatkamaan sidosryhmille myös tulevaisuudessa Appaattitoiminnan (www.apparaatti.fi) kautta. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Projektin asiakirjat säilytetään Satakunnan ammattikorkeakoulun arkistossa, Tiedepuisto 3, Pori. Kirjanpitoaineisto säilytetään projektin päätyttyä Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ssä, Tiedepuisto 4 B, Pori, puh. (02) Päiväys ja allekirjoitus Iisakkala Jari toimialajohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 16/16

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 09.09.2011 Diaarinumero POHELY/2210/04.00.05.0/2010 Käsittelijä Muotio Marko Puhelinnumero 040 531 8809 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.10.2012 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Sirpa Törhönen Puhelinnumero 08-61554203 Projektikoodi A31183 Tila Valmis

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Kankaanpää. Kuntaraportti

Kankaanpää. Kuntaraportti Kankaanpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kokemäki. Kuntaraportti

Kokemäki. Kuntaraportti Kokemäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 21.06.2012 Diaarinumero SATELY/611/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Ritva Annala Puhelinnumero 0295 022 109 Projektikoodi

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Työpajassa esitellään opinnäytetöiden kehittämishankkeen nykyvaihetta ja keskustellaan kriittisistä kohdista opinnäytetyöskentelyn aloitusvaiheessa,

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi Samapalkkaisuus, tasa-arvo

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Yhteiset asemat - hanke

Yhteiset asemat - hanke Yhteiset asemat - hanke Suomen ympäristöopisto SYKLI Pauli Vennervirta 15.6.2011 pauli.vennervirta@sykli.fi p. 050 387 3938 1 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena on kehittää keinoja tehdä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

YRITYSKAARI-HANKE. Täsmäapua yritysten kehittämistarpeisiin 1.1.2012-28.2.2014. 17.3. 2014/ap

YRITYSKAARI-HANKE. Täsmäapua yritysten kehittämistarpeisiin 1.1.2012-28.2.2014. 17.3. 2014/ap YRITYSKAARI-HANKE Täsmäapua yritysten kehittämistarpeisiin 1.1.2012-28.2.2014 17.3. 2014/ap MITÄ Henkilöstön kehittämispalveluita ATK kehittäjän tukipalveluita Verkostoitumista Kilpailukykyä Uusien innovaatioiden

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä.

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä. KUNTAKYSELY 2017 1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? (Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia) Vastaajien määrä: 66 Täysin samaa mieltä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 8.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Suunnitellusti vapaalle Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka 1 MISTÄ APUA OMISTAJANVAIHDOS TILANTEESEEN? Julkiset toimijat: ELY-keskus Finnvera Verotoimisto Sedulliset toimijat: Yrityspalvelu

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot