PL 4600 Box OULUN YLIOPISTO SF OULUN YLIOPISTO puh Phone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box OULUN YLIOPISTO SF OULUN YLIOPISTO puh Phone Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus 001. Pisano, Toni: Reaalioptiot ohjelmistonkehitysprojektissa. 97 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) Koskela, Sami: Reaalioptiot voimalaitoksen kattilainvestoinnin arvioinnissa. 87 (8) s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) Mikkonen, Jari-Pekka: Bisnesenkelirahoituksen nykytila ja tulevaisuus. Oulu s Peltoniemi, Aija: Pankkien ja vakuutuslaitosten osakkeiden hintatason arviointia tilinpäätösperusteisen arvonmääritysmallin avulla. Oulu (4) s Komulainen, Sirpa: Johdon optiojärjestelmien palkitsevuus Suomessa. Oulu s Tyynelä, Markku: Fox-indeksioptioiden hinnoittelu ehdollisen heteroskedastisuuden vallitessa. 64 (2) s. Oulu Sillanpää, Juhani: Valuutta- ja korkomarkkinoiden riskin määritys, Case-tapaus UPM- Kymmene Oyj. 88 (2) s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 008. Taponen, Jonne: Tutkielmia optioiden hinnoittelusta. 91 s. Oulu Peltoniemi, Janne: Pankkisuhteen merkityksestä pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksessa. 110 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 010. Rautiainen, Timo: Järjestävän pankkiiriliikkeen kaupankäyntiaktiivisuus listautumisannin yhteydessä. 79 s. Oulu Kummu, Antti: Luottotappioriskin mallintaminen. 73 s. Oulu Lehenkari, Mirjam: Johdon optiojärjestelyjen tehokkuus Suomessa. 82 s. Oulu Tahkola, Seppo: Tehokkaan kiinteistösijoitusportfolion muodostaminen Helsingin pörssissä. 62 s. Oulu Haapaniemi, Joonas: Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien tulorahoitusriippuvuuden estimointia. 78 s. Oulu Lappi, Sami: Mukautuvan taajuuden malli eksoottisten optioiden hinnoittelussa. 70 s. Oulu 2001.

2 016. Reinikainen, Jorma: Toimiala- ja kansainvälisen hajauttamisen vertailua s. Oulu Pohjola, Veli-Pekka: Sijoittajaryhmäkohtainen kaupankäyntiaktiivisuus osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä. 76 s. Oulu Tolonen, Juha: Success and Failure of Mergers and Acquisitions in the Perspective of Commercial Due Diligence s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 019. Rantaeskola, Marko: Polkuriippuvien optioiden hinnoittelu s. Oulu Larivaara, Visa-Pekka: Tutkimus- ja tuotekehityskustannusten sekä voittojen vastekertoimet. 73 s. Oulu Hietanen, Matti: Luottoluokitusten muutosten vaikutus pörssiosakkeiden arvoon. 70 s. Oulu Kujala, Ilkka: Helsingin arvopaperipörssin teknologiariski osakkeen tuoton vaihtelussa s. Oulu Saarela, Marika: Markkinoiden reagointi tietoliikenne- ja elektroniikkayritysten pörssitiedottamiseen. 68 s. Oulu Hannuniemi, Katri: Pääomarahoitus ja listautumisannin hinnoittelu. 89 s. Oulu Karukka, Maija: Value-at-Risk-menetelmän sovellus valuuttariskien hallinnassa Polar Electro Oy:ssä. 68 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 026. Rannila, Jyrki: Epälineaarinen VaR-analyysi. 61 s. Oulu Sarkkinen, Päivi: Kuunvaihde- ja viikonpäiväilmiöiden esiintyminen eri sijoittajaryhmien keskuudessa. 71 s. Oulu Kyröläinen, Petri: Investors' Activity and Herd Behavior. 67 s. Oulu Tuppurainen, Risto: Simulated exotic options market as an evaluation measure of covariance matrix forecasts. 73 s. Oulu Karppi, Sami: Tammikuuanomalia päinvastaisuusilmiön yhteydessä Helsingin arvopaperipörssissä vuosina s. Oulu Pirneskoski, Mika: Classification of Different Investor Groups with Clustering Procedure. 63 s. Oulu Rumpunen, Aku: A Review of Curency Market Anomalies: Macro Puzzles, Micro Tools. 123 s. Oulu Vesikukka, Elisa: Stock Market Response from the Growth Related Press Releases of the Nokia Corporation. 85 s. Oulu 2002.

3 034. Ylikukkonen, Tomi: Trading Volumes for Different Investor Groups and Stock Returns Around the Ex-Divident Days. 73 s. Oulu Konttinen, Mikko: Financial Approach: Evaluating the Covariance Matrix Forecasts in the Hypothetical Exotic Options Market. 75 s. Oulu Salmelin, Tero: Value at Risk eri jakaumaoletuksilla. 66 s. Oulu Rajavaara, Jukka: Likviditeetin hinnoittuminen osakemarkkinoiden tasapainomallissa s. Oulu Hamunen, Tuomo: Omien osakkeiden ostamisen vaikutukset pörssikurssin kehitykseen Suomessa s. Oulu Juujärvi, Johanna: Osingonjaon hintavaikutus osakkeisiin Suomessa s. Oulu Leskelä, Martta: Suomalaisyritysten likviditeettivalintoja määräävät tekijät. 61 s. Oulu Aamuvuori, Mikko: Kaupankäyntivoluumi ja portfoliotuottojen ristiautokorrelaatio Helsingin pörssissä. 59 s. Oulu Juopperi, Mikko: Naamioitu kaupankäynti informoidun sijoittajan strategiana. 65 s. Oulu Lehto, Marko: Hintavolatiliteetti sähkömarkkinoilla. 70 s. Oulu Eriksson, Kati: Esseitä tuottoattribuutiosta s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 045. Heikkinen, Eero: Familiarity and Home Bias, an Analysis of Local Stock Preference in Finland s. Oulu Iivari, Jouni: Tottumuksien muodostuminen ja CCAPM. 70 s. Oulu Torvela, Sanna: Salkunhoitaja ja sijoitus-rahaston menestys s. Oulu Autti, Marika: Yrityslainojen hinnoittelu ja asiakaskohtaisen riskipreemion määräytyminen. s Oulu Luottamuksellinen saakka. 49. Nissinen, Outi: Forecasting in the Finnish Stock Market. s. 64. Oulu Juutinen, Jarkko: Transaktiokustannusten yhteys osakkeen hallussapitoaikaan. s Oulu Mänty, Esa: Volatility Effects of Speculative Trading. s. 64. Oulu Suikki, Kati: Arvopaperin voitollisuuden ja tappiollisuuden vaikutus sijoittajien myyntikäyttäytymiseen: tutkimus suomalaisilla osakemarkkinoilla. s. 76. Oulu Tuononen, Heli: Psykologiset hintarajat suomalaisilla osakemarkkinoilla. s Oulu Tähtinen, Teemu: Forecasting Finnish Macroeconomy; an Economic Tracking Portfolio Approach. s Oulu 2004.

4 55. Aunola, Aki: Optimaalisen pääomarakenteen teoriat ja niiden empiirinen testaus suomalaisella aineistolla Oulu Manner, Jussi: Teknisen osakeanalyysin ennustuskyky päivän sisäisessä kaupankäynnissä. s. 82. Oulu Järvelä, Jukka: Institutionaalisten sijoittajien markkina-ajoituskyky Helsingin pörssissä.s Oulu Happo, Jaakko: Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien hallinta Case Finnvera Oyj. s. 60. Oulu Holmi, Antti: Beeta-kertoimen selittäminen tilinpäätösperusteisesti.s. 77. Oulu Köngäs, Jukka: Sijoitettavan osakevarallisuuden vaikutus hajauttamisasteeseen. s. 61. Oulu Lepistö, Marja: Osaketuottojen selittäminen hinnoittelumallien avulla. s. 97. Oulu Mäenpää, Pasi: Institutional Herd Behaviour.s. 78. Oulu Mäentausta, Sami: Causality and Shock Transmission in Financial Markets. s. 84. Oulu Paloaho, Piia: Hintojen klusteroituminen suomalaisilla osakemarkkinoilla. s Oulu Puumalainen, Teemu: Investointilaskelmien luotettavuuden arviointia Case ALPO Oy. s. 73. Oulu Asukas, Janne: Asiakastilauksen täyttämisprosessi. Pääoman tehoton käyttö nopean toimitusajan markkinoilla s Oulu Lappalainen, Vili: Vuoden 2005 yritys- ja pääomaverouudistuksen vaikutukset osakeyhtiöiden voitonjakoon kotimaisten osakkeenomistajien näkökulmasta s Oulu Isotalus, Petri: Osinkojen ja osakeluovutusten verouudistus 2005 yksityissijoittajat ja sijoitusyhtiöt s. 90. Oulu Joenväärä, Juha: Do fund of hedge funds generate the investors stable income? s. 77. Oulu Karjalainen, Antti: Osakkeen huomionarvoisuuden vaikutus eri sijoittajaryhmien käyttäytymiseen Suomen osakemarkkinoilla s. 79. Oulu Laitinen, Kai: Pitkän aikavälin epänormaalit tuotot fuusioissa ja yrityskaupoissa Suomessa s Oulu Lumimäki, Jarkko: Binomi- ja trinomimalli taka-optioiden hinnoittelussa s. 67. Oulu Kosonen, Johanna: Arvopaperin voitollisuuden ja tappiollisuuden vaikutus yksityissijoittajien myyntikäyttäytymiseen verrattaessa perinnöksi tai lahjaksi saatuja ja itse ostettuja osakkeita s. 60. Oulu Hallila, Tuomas: Toimialakeskittyneisyyden tuottavuus arvopaperinvälitystoiminnassa Suomessa s Oulu Rantala, Tuija: Sukupuolen vaikutus sijoittajien menestymiseen suomalaisilla osakemarkkinoilla s. 69. Oulu Rantamaula, Paula: Kustannustehokkuus suomalaisissa sijoitusrahastoissa s. 65. Oulu Heikkilä, Timo: Portfolion valintamenetelmien vertailua s Oulu Ketola, Heikki: GARP-strategian hyödyntäminen osakeportfolion muodostamisessa s Oulu Niska, Petteri: Likviditeetin mittaaminen osakemarkkinoilla s. 85. Oulu Pohjanen, Henri: Investors' preferences for temporally segregating or integrating their gains and losses s. 68. Oulu Ala-Poikela, Anne: Sähköfutuureilla suojautuminen s. 64. Oulu 2006.

5 82. Haapalainen, Tuomo: Talon rahoilla pelaaminen Suomen osakemarkkinoilla s. 76. Oulu Pajala, Juha: Laumakäyttäytyminen ja osakemarkkinoiden volatiliteetti s. 62. Oulu Packalén, Matti: Miksi piensijoittajat häviävät markkinoille? s. 71. Oulu Liimatainen, Kalle: Osakeparistrategia Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilla s Oulu Niskanen, Hanna: Piensijoittajien osakeportfoliot kovarianssirakenteen näkökulmasta tarkasteltuna s. 60. Oulu Honkanen, Sanna: Analyytikoiden tulosennusteiden & kaupankäyntisuositusten objektiivisuus ja ennustearvo s. 94. Oulu Helkomaa, Kirsi: Ostohinnan ja kurssihuipun saavuttaminen merkitys osakkeen myyntipäätöksessä s. 71. Oulu Huuskonen, Hannu: Tilinpäätös- ja markkinaperusteiset tunnusluvut osakevalintastrategian muodostamisessa Suomen osakemarkkinoilla s. 85. Oulu Itkonen, Matias: Listautumisantien alihinnoittelu ja flippaus Suomen osakemarkkinoilla s Oulu Karppinen, Lassi: Pääomavoittotason vaikutus kaupankäyntivolyymiin ja tuottoihin Suomen osakemarkkinoilla s. 74. Oulu Rajakangas, Mikko: Valuuttariskin hallinta, case Elektrobit Group Oyj s Oulu Väisänen, Mikko: The effect of modification of expected returns and covariance matrix in the optimal portfolio construction s. 59. Oulu Alasalmi, Risto: Factor analysis approach to hedge funds s. 76. Oulu Haapakoski, Juha: Pecking order teoria pohjoismaisissa yrityksissä s. 62. Oulu Saarela, Martti: Dispositioefekti momentum anomalian selittäjänä s. 86. Oulu Ruskola, Marjo: Fundamental Indexation in Finland s Oulu Salmi, Juhani: Hedge-rahastostrategioiden replikointi passiivisen betan portfolioon s. 80. Oulu Kangastalo, Esko: Optimaalisen hedge-rahasto -salkun valinta s. 80. Oulu Leinonen, Veikko: Value-at-Risk for long and Short Trading Positions in the Finnish Stock Market s. 66. Oulu Luukela, Juha: Pyhäpäivä-anomalia Suomen osakemarkkinoilla s. 66. Oulu Hakio, Sanna-Riikka: Yrityslainojen hinnoittelu kehittyvillä markkinoilla s. 87. Oulu Lämsä, Olli: Sijoittajien kaupankäynti yrityskauppauutisten julkistusten yhteydessä s Oulu Soini, Satu: Value-at-Risk (VaR) -analyysin käyttö rahoituksen markkinariskien hallinnassa s. 91. Oulu Blom, Antti: Riskirahoituksen nykytila katsaus viimeaikaiseen tutkimukseen s. 95. Oulu Halonen, Pauliina: Maariski ja poliittinen riski hankeyritysten riskiluokituksessa s. 58. Oulu Heikkinen, Tiina: Return-based investment strategies and market states s. 67. Oulu Jolula, Eero: Does dynamic return forecasting add value to tactical hedge fund style allocation using the Black-Litterman model? s Oulu Kokkonen, Hannu: Makrotaloudellisten muuttujien ja osakemarkkinoiden välinen dynamiikka Suomessa s. 64. Oulu Puumalainen, Ismo: Tuotekehitysorganisaation ylläpidon kannattavuuden arviointi reaalioptioilla s. 61. Oulu Rajala, Antti: Bermudan interest rate swap options s Oulu Sivula, Jari: Iän ja sukupuolen vaikutus listautumisanteihin osallistumiseen s. 64. Oulu 2008.

6 113. Sopanen, Mikko A.: Stock or cash? Financial and market-related determinants of the payment methods in mergers & acquisitions s. 82. Oulu Tolonen, Pekka: Share restrictions, tail risk and relative performance of hedge fund strategies s Oulu Leppikangas, Jori: Dynaaminen portfolion valinta ja ehdolliset portfoliot s. 62. Oulu Pirkonen, Heidi: Yrityksen koon vaikutus kansainvälisen hajauttamisen tehokkuuteen s. 64. Oulu Reini, Kaarina: Reaalioptiot biotekniikan investointien arvonmäärityksessä s. 77. Oulu Karvonen, Risto: Sijoitusportfolion optimointi. Case Oulun Lääkäri-Invest Oy s. 59. Oulu Palkén, Antti: Kiinteistörahastojen tuottoajurit s. 54. Oulu Lappi, Juho: Osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja suojarahastojen optimaalinen portfolio häntäriskin ja epälikviditeetin karttamisella s. 75. Oulu Pistemaa, Jarmo: Kvantitatiivinen osakkeen valinta s. 64. Oulu Törmänen, Topi: Ydin- ja satelliittisalkkusijoittaminen sovellus Yalen malliin s. 74. Oulu Huovinen, Henri: Empirical Tests of Modern Asset Pricing Models in the United States Stock Market s. 90. Oulu Sanchez, Sami: Stressitestaus pankin riskienhallinnan työkaluna s Oulu Kuusela, Antti-Ville: Sijoittajien riskinsietokyvyn ominaispiirteet suomalaisessa varainhoitotalossa. Case FIM Varainhoito Oy s Oulu Malm, Kimmo: Tilting a Portfolio of Stocks Towards a View of the Market A Test of an Active Strategy s Oulu Montonen, Ilari: Osaketuottojen volatiliteetin mallintaminen päivän sisäisessä kaupankäynnissä s. 52. Oulu Riihimäki, Antti: Arvopreemio tuottojen riskifaktorina s. 99. Oulu Vaitiniemi, Antti: Osakesalkkujen kansainvälinen hajauttaminen maantieteellisesti ja toimialoittain s. 77. Oulu Karlqvist, Jussi: Quantitative Modeling of Electricity Spot Price s. 70. Oulu Seppänen, Simo-Pekka: Referenssihintojen hyödyntäminen momentum-strategiassa Suomen osakemarkkinoilla s. 60. Oulu Aarnio, Tommi: Yliluottamusharha, dispositioefekti ja kaupankäyntivolyymi s Oulu Kurikka, Miika: Sijoitussalkun hallinta kriiseissä sekä aktiivisen salkunhallinnan hyödyt s. 56. Oulu Ruan, Zhilan: The Investment Value of Mutual Funds in China s. 69. Oulu Kaattari, Sinikka: Hedge-rahastot työeläkeyhtiöiden sijoitussalkuissa s Oulu Seifert, Jari: Cross Country Capital Structure Variation - Creditor Rights and Liquidation Values s. 64. Oulu Tuomikoski, Niina: Aktiivinen vastaan passivinen varainhallinta s. 79. Oulu Lempinen, Eva: Osinkojen signalointiteoria ja voitollisuuden ennustaminen s. 89. Oulu Tykkyläinen, Markus: Replicating the Energy Related Hedge Fund Returns s Oulu Shvetsova, Natalia: Testing the Random Walk Hypothesis for Severstal Group s. 86. Oulu Yang, Li: The Chinese Stock Market: An Examination of the Random Walk Hypotheses Through a Simple Variance Ratio Test s. 74. Oulu Desanges, Martta: Does the Disposition Effect Explain Momentum? s. 82. Oulu 2012.

7 143. Jokelainen, Jarkko: Risk Parity Asset Allocation s Oulu Nivanaho, Niko: The Cross-Sectional Profitability of the Trading Range Breakout Strategy s. 64. Oulu Lämsä, Ilkka: Korkojen aikarakenne - aikarakenteen estimointi Suomen valtion velkakirjoista s Oulu Fast, Henri: Black-Litterman-malli. Globaali taktinen varojen allokaatio s. 70. Oulu Tennilä, Niki: Global Tactical Style & Momentum Rotation and Timing s. 55. Oulu Vaara, Tapani: Currency portfolio risk forecasting with a dynamic conditional correlation model s. 64. Oulu Luokkanen, Matti: Modelling and Explaining Carry Trade Excess Returns in the Foreign Exchange Market s. 93. Oulu Aalto, Janne: Inflation and Returns of Asset Classes s. 87. Oulu Kovalainen, Jaakko: Optioiden hinnoittelu numeeristen menetelmien avulla s. 79. Oulu Lamminheimo, Tuomas: Extending the Fung and Hsieh Seven-Factor Model for Hedge Funds: Credit Default Swaps Included s. 55. Oulu Nikkanen, Antti: Pairs Trading the Commodity Futures Curve s. 64. Oulu De Figueiredo Neto, Carlos: Fixed-income arbitrage strategies: swap spread arbitrage and yield curve arbitrage s. 65. Oulu Keskinen, Mikko: Risk analysis and optimization of the Finnish State Pension Fund s fixed income portfolio s. 73. Oulu Kultala, Teemu: Advanced Option Pricing Models and Volatility Forecasting s. 80. Oulu Lehtonen, Petri: Liikearvon vaikutus arvosijoittamiseen s. 83. Oulu Hietala, Jani-Pekka: Elämänkaarisijoittaminen - case Henki-Fennia s. 54. Oulu Roth, Jukka-Matti: Ex-dividend day stock price behavior in Finland in s. 51. Oulu Salehi, Hamed: A mean-variance portfolio optimization based on firm characteristics and its performance evaluation s. 65. Oulu Halonen, Hanna: Listaamattoman pk-yrityksen arvonmääritys vapaan kassavirran mallin ja lisäarvomallin avulla s Oulu Impivaara, Mika: Asuntojen hintojen volatiliteetti ja maan vipuvaikutus s. 67. Oulu Juutinen, Janne: CVaR-optimizing the portfolio of the Finnish State Pension Fund with Commodities s. 74. Oulu Vimpari, Janne: Hedge fund return predictability with a random coefficient model s. 65. Oulu Yang, Yang: Profitability of Momentum and Contrarian Strategies in Chinese Stock Market s. 51. Oulu Isometsä, Henna: The Activity of High Frequency Traders in the Finnish Stock Market s. 61. Oulu Suomala, Taneli: Interest rate spreads and stock market returns s. 61. Oulu Väisänen, Jesse: Embedded leverage and performance of hedge fund share classes s Oulu Sriausadawutkul, Sirikwan: Transfer pricing and its implementation in Thailand s. 83. Oulu Angeria, Heikki: Comparison of R&D intensive investment strategies on the U.S. stock markets s Oulu Nguyen, Kim: Time Series Risk Factors of Hedge Fund Investment Objectives s. 68. Oulu 2013.

8 172. Alakiuttu, Antti: Convertible arbitrage funds liquidity driven trading with other institutional investors s. 58. Oulu Autio, Roope: Applying Value at Risk Methods for Electricity Prices in the Nordpool Finnish Market Area s. 72. Oulu Isola, Juho: Disentangling High-Frequency Traders Role in ETF Mispricing s. 71. Oulu Jutila, Juha: Financing gap as constraint for growth of high tech SMEs The case of startups in Oulu s Oulu Viren, Visa-Tapio: Valuing companies in M&A situations - A study of Finnish small & middle-sized companies s Oulu Koskenkorva, Olli: Participation and activity of hedge funds in initial public offerings s. 52. Oulu Popov, Mikhail: Corporate governance in Russia: Effects of ownership concentration on corporate governance in the Russian firms s. 60. Oulu Ho Hai, Ha: Performance of Asian Mutual Funds Marketed in Finland s. 80. Oulu Pietarinen, Juhani: Overconfidence and investor trading behavior in the Finnish stock market s. 57. Oulu Rahikainen, Ilkka: Direct methodology for estimating the risk neutral probability density function s. 77. Oulu Ruman, Muhammad Asif: Identifying the role of expectation errors in value glamour return using Fscore s. 61. Oulu Yadipur, Mahdi: Hedge fund performance due to skill or luck? s. 55. Oulu Huttunen, Joonas: Low volatility anomaly in Nordic equity markets s Oulu Kiviniemi, Anssi: Downsizing as a strategy: Effects on profitability and signal value for the capital markets - Finnish evidence s. 97. Oulu Saka, Hakeem: Returns on volume-based portfolios in the Helsinki Stock Exchange s. 52. Oulu Appel, Juho-Tuomas: Kvantitatiivisen arvosijoitusstrategian menestys Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla vuosina s Oulu Eskola, Jani: Piensijoittajien osakeportfoliot hajauttamisen näkökulmasta tarkasteltuna s. 93. Oulu Immonen, Aapo: Style analysis and performance evaluation of Finnish equity mutual funds s. 70. Oulu Jayasundera, Thanushka: Persistence and Predictability of Forward Exchange Arbitrage in Managed Rate Currencies in Comparison to Free-floating Currencies s. 72. Oulu Kärkkäinen, Niilo: Asset Characteristics Based Portfolio Optimization on Country Indices s. 45. Oulu Nguyen, Linh Giang: Corporate Cash Holding and Its Determinants: Evidence from Finnish Listed Firms s. 62. Oulu Nguyen, Thu Huong: Pairs Trading: A Cointegration Approach s. 67. Oulu Rimpisalo, Matti: Tracking Error in ETPs s. 65. Oulu Tikkinen, Nina: Euribor basis swap spread s. 59. Oulu Vchkov, Ivan: The Attention Effect on Finnish Investors s. 50. Oulu Zurnachyan, Valeriy: Local and global risks in the Russian stock market s. 71. Oulu Fagerlund, Mignonetta: Nuorten sijoittajien liiallinen itseluottamus Hämeenlinnan Seudun Osuuspankissa s. 67. Oulu Qureshi, Shahbaz Ali: Does Systemic Risk of Hedge Funds Predict Future Asset Returns? s Oulu Kujala, Laura: Basel III, pankkivero ja systeemisen riskin sääntely s. 72. Oulu 2014.

9 201. Autio, Jaakko: Effects of overconfidence and active trading on investment performance in the Finnish stock market s. 55. Oulu Huusko, Niko: Viinit sijoituskohteena omana sijoitusluokkana ja osana portfoliota s. 67. Oulu Kauppila, Mikko: Hedge Fund Tail Risk: Performance and Hedging Mechanisms s. 68. Oulu Parri, Panu: Gold as an Investment and Portfolio Diversifier: A Risk-based Approach to Asset Allocation s. 74. Oulu Sapkota, Niranjan: Evaluating Performance Capacity of High Frequency Trading Strategies, Based on Comparative Ratios and Market Inefficiency at Helsinki Stock Exchange s. 77. Oulu Viitanen, Markku: Commodity Trading Strategies s. 65. Oulu Vuotila, Oula: The Role of Precious Metals in an Investment Portfolio s. 57. Oulu Väyrynen, Eemeli: Hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismi ilmiönä ja sijoitusstrategiana s Oulu Afsharha, Mehdi: Determinant Elements of Stock Market Participation Among Middle- Aged Individuals in Northern Finland s. 69. Oulu Rodionova, Evgeniya: Investor sentiment and its influence on subsequent stock market returns s. 60. Oulu 2015.

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

01/2015. Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin. Eläketurvakeskus. Hannu Kahra ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

01/2015. Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin. Eläketurvakeskus. Hannu Kahra ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin Hannu Kahra Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Pohjois-Savon Maakuntaviesti 15.2.2015, Lapinlahti: Tulokset

Pohjois-Savon Maakuntaviesti 15.2.2015, Lapinlahti: Tulokset Pohjois-Savon Maakuntaviesti 15.2.2015, Lapinlahti: Tulokset M12 (14:00) (2P+2P+2V+2V) 1 32 Iisalmen Visa 22.33,3 +0,0 1. osuus: Eemil Juntunen 6.18,9 1 6.18,9 1 2. osuus: Nico Hämäläinen 12.27,8 1 6.08,9

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Keskinopeusryhmä. Pipy-kerta. Nro. Sarja

Keskinopeusryhmä. Pipy-kerta. Nro. Sarja Pipy-kerta Nro Keskinopeusryhmä Nimi Seura Sarja AALTO MATTI TUUL 15 1395 28 km/h Pirkan Lenkki 217 km AALTO PETTERI KAUPIN KANUUNAT 6 1304 30 km/h Pirkan Lenkki 217 km AALTO PETTERI KAUPIN KANUUNAT 6

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Aalto-yliopisto Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmapaja7 Alakko nää mua? Oulun Sisäilmapaja7 järjestetään 11.-12.11.2015 Hotelli

Lisätiedot

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT FINNISH R&D PROGRAMME ON > CONTENTS 01 7 MULTIMODAL DATA EXCHANGE 9 ITS SYSTEM architecture 6 STANDARDISATION 8 TRAFFIC MANAGEMENT 2 TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING 3 IMPACT EVALUATION 4 PORT OPERASTIONS

Lisätiedot

Kansalliset Pahkan hiihdot, Savo Ski Tour III-osakilpailu, Sonkajärvi

Kansalliset Pahkan hiihdot, Savo Ski Tour III-osakilpailu, Sonkajärvi Kansalliset Pahkan hiihdot, Savo Ski Tour III-osakilpailu, Sonkajärvi N1 Sivu 1 1 16 Mira Haapalainen 2732 10.22, 0,0 2 Roosa Räsänen 222601 10.23,3 +0, 3 12 Lotta Kirvesmies 277 Hollolan Urheilijat -6

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen

Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen Tutkimusprojektin loppuraportti Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen Tutkimushanke alkoi: 1.4.2008 Tutkimushanke päättyi: 31.5.2011 Tietoja hankkeesta: www.maksukyky.fi Tapio Laakso, tapio.laakso@saneeraaja.net,

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

Keskimatkan am-kilpailu Kirkkonummella 31.5.2011

Keskimatkan am-kilpailu Kirkkonummella 31.5.2011 Keskimatkan am-kilpailu Kirkkonummella 31.5.2011 Suunnistava Uusimaa H21 5,9 km (Lähti 39, Keskeytti 3, Hylätty 2) 1 27 Tuomas Tervo Rajamäen Rykmentti 32:18 3 22 Olli-Pekka Koistinen Delta 34:28 +2:10

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1994 No. 4 24.3.1994 Julkaistu uudelleen 2002 Jouko Rautava Suomen idänkauppa 1990-93 Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 50 KIRKKOVENEET N Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 54 TOINEN AALTO Matka 35 km

Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 50 KIRKKOVENEET N Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 54 TOINEN AALTO Matka 35 km Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km 1 2001 KALMARIN SOUTAJAT 2:26:35 2 2003 VAMMALAN KUNTOURH. 2:28:31 3 2002 KINKUNKIERTÄJÄT 2:29:23 4 2004 GO GO:N SOUTAJAT 2:34:52 5 2005 IKAALISTEN SOUTAJAT

Lisätiedot

Finntriathlon Joroinen, Puolimatka SM

Finntriathlon Joroinen, Puolimatka SM Finntriathlon Joroinen, Male Yleinen 1 1 Darby Thomas Turun Urheiluliitto 04:05:34 00:27:50 00:01:43 02:11:56 00:02:24 01:21:39 2 3 Panu Lieto OTC 04:12:33 00:23:46 00:02:10 02:16:21 00:02:55 01:27:18

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain

Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain M30 SM-maraton 1 8 Niko Tolonen Tampereen Maratonklubi 02:48:22 02:48:19 2 2 Juha-Matti Heinonen Limingan Niittomiehet 02:52:08 03:47 02:52:07 3 1 Lasse

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

13.11.2013 - Sijoitus

13.11.2013 - Sijoitus 13.11.2013 - Sijoitus 09:30-09:50 SIJOITUS INVEST 13 avajaiset, kuvansiirto 09:30-09:50 Maailma muuttuu? muuttuuko Suomi sijoittajan näkökulmasta? Leena Mörttinen, johtaja, kilpailukyky ja kasvu, Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1 Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET M30 100 m Tuuli: +1.1 1. Heikki Polojärvi Oulun Pyrintö 11,72 2. Riku Hassi Oulun Ikiliikkujat 11,93 3. Sami Koivunen Noormarkun Nopsa

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

TULOKSET Kainuun Talvikisat Rank. 5.1.2014

TULOKSET Kainuun Talvikisat Rank. 5.1.2014 TULOKSET Kainuun Talvikisat Rank. 5.1.2014 N8 1.7km 1 5 N08 Anna Kerko Espoon Hiihtoseura 40276705 07:15.9 2 4 N08 Helmi Haavisto Tampereen Pyrintö 40270907 08:13.7 00:57.8 M8 1.7km 1 8 M08 Konsta Juutinen

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

Vuosiseminaari Annual Convention of Real Estate, Financing and Construction Industries

Vuosiseminaari Annual Convention of Real Estate, Financing and Construction Industries Päätöksentekijöiden kohtaamispaikka Kiinteistö-, rahoitus- ja rakennusliiketoiminnan Vuosiseminaari Annual Convention of Real Estate, Financing and Construction Industries 9. 10.11.2006 Rantasipi Aulanko,

Lisätiedot