SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 30 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 SLS:n ehdotus uudeksi palvelusopimukseksi 32 Edustajat SLS:n Rovaniemen vuosikokoukseen Tukihakemus tutustumismatkalle lähetystyöhön/saavalainen 34 Kivijärven kotiseutuyhdistys ry:n pyyntö tilojen maksuttomasta käyttöoikeudesta Kivijärvellä kesällä Kassavarojen sijoitustarjoukset 36 Paavontie 1 b -asunnon viemäriputken korjaus/saarijärvi 37 Tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen 38 Tiedoksi saatettavat asiat 39 Kiireelliset asiat Valitusosoitus PUHEENJOHTAJA/ SIHTEERI

2 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/15 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät kello Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone Jarmo Autonen Timo Jokinen Tuula Kinnunen Vesa-Matti Laaksonen Pirjo Leppämäki Anna-Liisa Talaskivi Hannu Talaskivi Pekka Viljakainen Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja: Eero Sekki, kirkkovaltuuston pj Kirsi Saari, kirkkovaltuuston varapj Kaisa Nuutinen, talousjohtaja Heidi Rahkonen, seurakuntapastori Jarmo Autonen Sihteeri: KÄSITELLYT ASIAT Kaisa Nuutinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka PÖYTÄKIRJAOTE Aika ja allekirjoitus Saarijärvi Vesa-Matti Laaksonen Kirkkoherranvirastossa Pirjo Leppämäki

3 Kokouksen aluksi laulettiin virsi 59 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa-Matti Laaksonen ja Pirjo Leppämäki. 30 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Merkittiin, että seurakuntapastori Heidi Rahkonen osallistuu kokoukseen kirkkoherran kutsumana osana pastoraalitutkintoon liittyvää koulutusta. Rahkonen seuraa kokouksen kulkua osallistumatta asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muuten, paitsi kiireellisissä asioissa päätettiin käsitellä 39 Paavontie 1 B -paritalohuoneiston vuokraus Saarijärvellä.

4 31 SLS:N EHDOTUS UUDEKSI PALVELUSOPIMUKSEKSI Suomen Lähetysseura ehdottaa, että seurakunnan kaikki voimassaolevat nimikkosopimukset yhdistettäisiin yhdeksi palvelusopimukseksi. Kansainvälisen työn vastuuryhmä esittää kokouksessaan , että kirkkoneuvosto hyväksyisi SLS:n ehdotuksen. Kaikki nykyiset nimikkosopimukset jäisivät uuden palvelusopimuksen sisälle, jonka kannatustavoite pyrittäisiin täyttämään talousarvioavustuksella ja vapaaehtoisella kannatuksella. Nykyisten sopimusten yhteenlaskettu kannatustavoite on ,22 euroa. Suomen Lähetysseuran laatima sopimusehdotus on LIITTEENÄ 1. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy kansainvälisen työn vastuuryhmän esityksen, jonka mukaan nykyiset nimikkosopimukset SLS:n kanssa yhdistetään yhdeksi palvelusopimukseksi; 2) päättää uuden palvelusopimuksen kannatustavoitteeksi ,00 euroa; 3) hyväksyy SLS:n sopimusehdotuksen ; ja 4) päättää, että sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivästä ja on voimassa toistaiseksi. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-4).

5 32 EDUSTAJAT SLS:N ROVANIEMEN VUOSIKOKOUKSEEN Kansainvälisen työn vastuuryhmä esittää, että Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Rovaniemelle lähetettäisiin seurakunnan edustajiksi Tuija Kantalainen ja Minna Autonen. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) SLS:n vuosikokousedustajiksi Rovaniemelle lähetetään Tuija Kantalainen ja Minna Autonen; ja 2) edustajille korvataan kohtuulliset matka- ja majoituskulut. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2).

6 33 TUKIHAKEMUS TUTUSTUMISMATKALLE LÄHETYSTYÖHÖN/ Saavalainen Saarijärveltä lähtöisin oleva Hanna-Leena Saavalainenon lähettänyt tukihakemuksen, jolla anoo seurakunnalta 350 euron avustusta kahden kuukauden matkalle Yhdysvaltoihin. Hän tutustuu matkalla lähetystyöhön työskentelemällä vapaaehtoisena Our Saviour New York -nimisen luterilaisen kirkon palveluksessa. Tutustumisjakson järjestää Kansanlähetyksen kansainvälisyyslinja. Saarijärvellä asuessaan Hanna-Leena Saavalainen toimi aktiivisesti seurakuntanuorissa sekä useaan otteeseen isosena, leiriavustajana sekä kerhonohjaajana. Vuonna 2012 Saavalainen toimi kirkko-oppaana ja vt. nuorisotyönohjaajana. Elokuusta 2014 alkaen Saavalainen on opiskellut viestintätieteitä Vaasan yliopistossa. Kansainvälisen työn vastuuryhmä on suhtautunut kokouksessaan anomukseen myönteisesti ja esittää tukisummaksi 200,00 euroa lähetystyön tasevaroista. Hanna-Leena Saavalaisen tukihakemus on LIITTEENÄ 2. Our Saviour New York -kirkon kutsukirje Saavalaiselle on LIITTEENÄ 3. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) päättää myöntää Hanna-Leena Saavalaiselle 200,00 euron avustuksen lähetystyön tasevaroista käytettäväksi tutustumismatkalle lähetystyöhön hakemuksen ja kutsukirjeen mukaisesti; ja 2) edellyttää, että Saavalainen tulee raportoimaan matkasta seurakunnan tilaisuuteen myöhemmin sovittavalla tavalla. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2).

7 34 KIVIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYS RY:N PYYNTÖ TILOJEN MAKSUTTOMASTA KÄYTTÖOIKEUDESTA KIVIJÄRVELLÄ KESÄLLÄ 2015 Kivijärven kotiseutuyhdistys ry. pyytää päivätyllä kirjeellä Kivijärven seurakuntatalon maksutonta käyttöoikeutta tulevana kesänä Kivijärvi Soi -tapahtumaa varten. Kansainvälisen klassisen musiikin mestarikurssin osallistujien harjoittelu tapahtuisi seurakuntatalossa tiistain ja torstain välisenä aikana. Kurssilaiset pitäisivät talossa myös kaksi konserttia, toisen perjantaina ja toisen torstaina Mahdollisesta kirkkokonsertin ajankohdasta ei ole tietoa ainakaan vielä tässä vaiheessa. Kotiseutuyhdistys järjestää tapahtuman nyt viidettä kertaa sen jälkeen, kun Kivijärven kunta vetäytyi järjestelyvastuusta vuodesta 2010 alkaen. Tapahtuman kustannusarvio on runsaat euroa. Yhdistys on anonut tapahtumalle avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mutta epäilee jäävänsä tänäkin vuonna ilman avustusta. Tapahtuma rahoitetaan kurssi- ja pääsymaksuin, sponsorituloin ja avustuksin. Yhdistys toivoo seurakunnalta talkoohenkeä siten, että se voisi käyttää tiloja maksutta tapahtuman ajan. Seurakunta tullaan mainitsemaan tapahtuman tukijoissa. Kivijärven kotiseutuyhdistys on valittu viime vuonna vuoden kotiseutuyhdistykseksi ja Kivijärvi Soi -tapahtuma on silloin noteerattu valtakunnallisestikin. Myös tästä syystä yhdistys toivoo tapahtuman onnistuvan ja yhteistyön toimivan yhteistyökumppaneidensa kanssa mahdollisimman hyvin. Yhdistys ilmoittaa tarvittaessa vastaavansa siivouksesta, mutta toivoo, että seurakunta voisi osoittaa siivoojan tapahtuman ajaksi. Ovien avaamiseen ja lukitukseen liittyvistä asioista tulee vastaamaan kivijärveläinen Hannu Ahonen. Konserttien ohjelmat yhdistys ilmoittaa hyväksyttävänsä kappalaisella tai kanttorilla ennen konserttia, mikäli tarve vaatii. Kivijärven kappelineuvosto on puoltanut anomusta kokouksessaan Kivijärven kotiseutuyhdistys ry.:n kirje on LIITTEENÄ 4.

8 jatkoa 34 Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) luovuttaa Kivijärven seurakuntatalon tilat maksutta Kivijärven kotiseutuyhdistys ry.:n käyttöön Kivijärvi Soi -tapahtumaa varten ajalla , mikäli yhdistys on kokoukseen mennessä ilmoittanut vastuuhenkilön, joka vastaa tilojen siivouksesta ja tapahtuman muista järjestelyistä; 2) hyväksyy yhdistyksen ehdotuksen, jonka mukaan Hannu Ahonen vastaa ovien avaamiseen ja lukitukseen liittyvistä asioista; 3) antaa valtuudet kappeliseurakunnan kappalaiselle Timo Kemppaiselle sopia yhdistyksen kanssa Kivijärven kirkon maksuttomasta käyttöoikeudesta mahdollisesti järjestettävään kirkkokonserttiin ehdolla, että yhdistys vastaa kirkon siivoukseen, oviin, lukitukseen ja valoihin liittyvistä asioista; 4) edellyttää, että seurakuntatalon konserttien ja mahdollisen kirkkokonsertin ohjelmat hyväksytetään etukäteen kappalaisella tai kanttorilla; 5) päättää, että seurakunta ei tarjoa työvoimaa järjestelyihin eikä toimi tapahtuman järjestäjänä; 6) toteaa, että seurakunta toimii tapahtuman tukijana tarjoamalla tilat tapahtuman käyttöön; 7) oikeuttaa kappalaisen luovuttamaan tapahtuman ajaksi vastuuhenkilölle kuittausta vastaan seurakuntatalon ja kirkon avaimet; 8) laskuttaa tapahtuman aikana seurakunnalle mahdollisesti syntyvät ylimääräiset kulut tapahtuman järjestäjältä; ja 9) edellyttää, että tapahtuma ei saa häiritä seurakunnan normaalia toimintaa. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-9). Kirkkoneuvosto hyväksyi Kivijärven kotiseutuyhdistys ry:n ilmoituksen, että Pirkko Oinonen toimii tapahtuman yhteydessä vastuuhenkilönä, joka vastaa tilojen siivouksesta ja tapahtuman muista järjestelyistä.

9 35 KASSAVAROJEN SIJOITUSTARJOUKSET Kirkkoneuvosto otti joulukuussa 2011 kannan, jonka mukaan seurakunnan varoja sijoitetaan jatkossa vain täysin pääomaturvattuihin kohteisiin. Linjaus rajaa pois mm. osake- ja yhdistelmärahastosijoitukset sekä pankkiryhmittymien tarjoamat erilaiset varainhoitosopimuspalvelut. Helmikuussa on erääntymässä euron määräaikainen pankkitalletus. Varat voidaan sijoittaa edelleen maksuvalmiuden vaarantumatta. Talousjohtaja on pyytänyt kokoukseen tarjoukset euron talletukselle vaihtoehtoina 12 ja 24 kuukauden määräajat. Tarjous pyydettiin seuraavilta pankeilta: Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea Pankki Suomi Oyj, Kannonkosken Osuuspankki ja Lanneveden Osuuspankki. Tarjoukset pyydettiin maanantaihin klo mennessä Kaisa Nuutisen ja toimistosihteeri Sirpa Liimataisen sähköposteihin. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta, jotka ovat liitteinä. Kannonkosken Osuuspankin tarjous on LIITTEENÄ 5. Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjous on LIITTEENÄ 6. Keski-Suomen Osuuspankin tarjous on LIITTEENÄ 7. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) tutustuu saatuihin talletustarjouksiin; ja 2) päättää hyväksyä Kannonkosken Osuuspankin korkotarjouksen 1,0 % 24 kk talletukselle; ja 3) päättää sijoittaa ,00 (kuusisataatuhatta) euroa Kannonkosken Osuuspankkiin 24 kuukauden määräaikaiselle tilille. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3).

10 36 PAAVONTIE 1 B -ASUNNON VIEMÄRIPUTKEN KORJAUS/ Saarijärvi Kiinteistötyöryhmä , asia 8: Tarvaalan pappilan piharakennuksen 13-tien puoleisen asunnon 1B viemärissä on ollut ongelmia jo pitempään. Putki kuvattiin tammikuussa ja silloin havaittiin, että putki oli irronnut liitoksestaan vessan rossipohjaeristeessä. Asiasta neuvoteltiin työryhmän kesken sähköpostitse ja korjaus käynnistettiin. Nyt vessan lattia on avattu ja puhdistettu. Uusi lattia on valmis muuten, paitsi mattoasentajaa vailla. Asennuksen jälkeen saadaan kalusteet takaisin paikoilleen ja asunnon vuokraus on mahdollinen viimeistään huhtikuun alusta. Koko remontin kustannusarvio on n euroa. Asia viedään neuvoston hyväksyttäväksi, rahoitus lisätalousarvioon Remontin kustannusarvio on tarkentunut seuraavasti: rakennustyö n euroa, tarvikkeet n. 500 euroa, mattotyö n euroa ja putkityö n. 200 euroa, yhteensä n euroa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy Paavontie 1 b asunnon viemäriputken korjaustyön em. tavalla; ja 2) päättää esittää remontin kustannukset, n euroa, vuoden 2015 lisätalousarvioon. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2).

11 37 TILINPÄÄTÖKSEN 2014 HYVÄKSYMINEN Taloussäännön mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä toimintakertomuksen, johon sisältyy talousarvion toteutumisvertailu. Osana tilinpäätöstä esitettävä toimintakertomus on kirkkohallituksen ohjeiden mukaan mahdollisimman lyhyt ja olennaisiin asioihin keskittyvä selvitys seurakunnan kuluneen vuoden toiminnasta ja taloudesta. Se antaa kokonaiskuvan seurakunnan työaloittaisista toiminnan aikaansaannoksista ja taloudesta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet ja talousjohtaja. Tilinpäätösaineisto on LIITTEENÄ 8. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy ja allekirjoittaa Saarijärven seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014; ja 2) esittää kirkkovaltuustolle tilikauden 2014 alijäämän, ,57 euron, kattamista edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2).

12 38 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 1) kirkkohallituksen virastokollegio on tekemällään päätöksellä 82 vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen 23 myydä Anne Kainulaiselle euron kauppahinnasta Lepistö-tilalta (kiinteistötunnus ) n m2:n määräala, jolla sijaitsee purkukuntoisena Kivijärven entinen kanttorilarakennus ja talousrakennus, LIITE 9 2) seurakunnan verotulot tammi-helmikuu 2015, LIITE 10 3) Birgitta Ingmanin irtisanoutumisilmoitus keittiöapulaisen työsuhteesta päättymään , LIITE 11 4) Jyväskylän seurakunnan perheasiainneuvottelukeskuksen pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2015, LIITE 12 5) kansainvälisen työn vastuuryhmän pidetyn kokouksen muistio 1/2015, LIITE 13 6) vartioimispalvelusopimus Turvatiimi Oyj:n kanssa määräajalle kiinteällä hinnalla, jatkuen sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 3 kuukauden irtisanomisajalla, LIITE 14 7) yhteistyötoimikunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja 4/2014, LIITE 15 8) yhteistyötoimikunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2015, LIITE 16 9) kiinteistötyöryhmän pidetyn kokouksen muistio 2/2015, LIITE 17 10) kirkkoherran viranhaltijapäätökset 9-13/ ) talousjohtajan viranhaltijapäätökset 2-3/ ) kirkkohallituksen yleiskirje n:ro 04/2015: Yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui, LIITE 18 13) kirkkohallituksen yleiskirje n:ro 07/2015: Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvien tekojen osalta, LIITE 19 14) Lapuan hiippakunnan vuosijulkaisu 2015 jaettiin jäsenille 15) Anna-Liisa Talaskivi osallistuu seurakunnan edustajana Veteraanipäivän juhlallisuuksiin ma Saarijärvellä 16) Hannu Talaskivi osallistuu seppeleenlaskijana Kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuksiin su Saarijärvellä

13 jatkoa 38 17) Eero Sekki, Timo Jokinen, Hannu Talaskivi, Jarmo Autonen ja Kirsi Saari osallistuvat Lapuan hiippakunnan seurakuntien yhteistyötapaamiseen Ähtärin kirkossa helatorstaina klo ) Eero Sekki, Timo Jokinen, Jarmo Autonen ja Kaisa Nuutinen osallistuvat seurakuntien rakennemuutosta käsittelevään ns. johtoryhmien kokoukseen to klo (lähtö klo 16.30) Viitasaarella

14 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kn PAAVONTIE 1 B PARITALOHUONEISTON VUOKRAUS SAARIJÄRVELLÄ Tarvaalan pappilan piharakennuksen 13-tien puoleinen asunto osoitteessa Paavontie 1 B on vapautunut elokuun lopussa Keijo Sironen on tehnyt Teuvo Bågmanin kanssa asunnossa huoneistokatselmuksen vuokralaisen poismuuton jälkeen. Vuokralaisen vaihtuessa tarvitaan mahdollisesti kunnostustoimia. Kiinteistötyöryhmä tekee asuntoon katselmuksen Päätösehdotus tuodaan kokoukseen katselmuksen perusteella. Huoneistokatselmuksen raportti on LIITTEENÄ 5. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) paritalohuoneistossa Paavontie 1 B tehdään pieniä kunnostustöitä enintään 2000 euron arvosta; ja 2) kustannukset, n euroa esitetään lisätalousarvioon Kn Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2) Asunnon mukainen kunnostustyö on valmistunut lokakuun loppuun Sen jälkeen asunto on ollut vuokrattavana. Asunnon viemäriputki on korjattu talvella 2015, josta kirkkoneuvosto teki päätöksen Asunnossa on eteistilojen lisäksi olohuone, keittiö, makuuhuone sekä WC- ja pesutilat. Huoneistoala on noin 90,5 m2 ja kerrosala n. 99,2 m2. Rakennuksessa ei ole saunaa eikä tulisijoja. Luonnos vuokrasopimukseksi on LIITTEENÄ 20. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) asunnon vuokra on 500,00 euroa/kk, johon kuuluu lämpö; 2) ennen avainten luovutusta vaaditaan kahden kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus (2 x 500,00 e = 1.000,00 euroa); 3) vesi- ja jätevesimaksu on 15,00 euroa/hlö/kk ja maksetaan vuokranantajalle; 4) asukas tekee sähkösopimuksen sähköyhtiön kanssa ja maksaa käyttämästään sähköstä asuntokohtaisen mittarin mukaan;

15 jatkoa 39 5) asukas tekee jätesopimuksen jäteyhtiön kanssa ja maksaa jätemaksuista yms. suoraan palvelun tarjoajalle; 6) vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi eikä vuokralainen voi irtisanoa sopimusta päättymään ennen kuin se on ollut voimassa yhden vuoden ajan; 7) asunto vuokrataan Camilla Kaskelle alkaen; ja 8) hyväksyy luonnoksen vuokrasopimukseksi. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-7). Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Torstai 19.3.2015 klo 12.00 14.30 Seurakuntakoti x Hannu Niskanen x Raili Toivonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015 AIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 12.05 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka poistui

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot