VUOSIKATSAUS Keski-Suomen Osuuspankki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKATSAUS 2010. Keski-Suomen Osuuspankki"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2010 Keski-Suomen Osuuspankki

2

3 Toimitusjohtajan katsaus kuva: Matti Salmi Pankin toiminta kehittyi suotuisasti bonuksia maksettiin yli 6 miljoonaa euroa! Euroalueen valtioiden tilanne oli vuonna 2010 selvästi kaksijakoinen. Osa valtioista, niiden joukossa Suomi, kääntyi 2009 taantuman jälkeen selvään nousuun. Muutamien valtioiden tilanne heikkeni, mikä heijastui epävarmuutena koko euroalueen kasvun kestävyydestä. Nyt näyttää, etteivät huonoimmat skenaariot toteudu. Pahimman voidaan todeta olevan kansantalouden tasolla ohi. Kuluttajien ja teollisuuden luottamus tukee tätä näkemystä. Vienti alkoi vetää vuoden 2010 aikana ja sen vaikutus näkynee positiivisena alihankintasektorissa ja kotimaisessa kysynnässä vuonna Erityisen ilahduttavaa vuodessa 2010 oli se, että työttömyysluvut jäivät huomattavasti matalammiksi kuin 90-luvun laman aikaan. Näyttää myös siltä, että työllisyys on pikkuhiljaa kohentumassa. Myös yritysten konkurssien määrä jäi kauas 90-luvun alun tasosta. Pankissa asia näkyi vähäisinä riskeinä vuonna 2009 ja erityisesti vuonna 2010, jolloin riskiprofiilimme jopa parani. Valtioiden ja keskuspankkien huoli kasvun heikkenemisestä on kääntymässä kasvun ja inflaation hallitsemiseksi. Orastava kasvu ei kuitenkaan antane kovin suuria pelivaroja inflaation torjunnassa tarvittavan korkoaseen käyttöön. Voimme siis ennustaa edelleen matalaa, joskin hiljalleen nousevaa korkotasoa. Vuoden 2010 korkotaso säilyi historiallisen alhaisena, vaikka korot jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kääntyivätkin loivaan nousuun. Kehitys näkyi myös pankissamme. Huippuvuosista jäätiin, mutta kasvu oli kohtuullista ja osin jopa erittäin ripeää. Pankki- ja vakuutusasiointinsa keskittäneiden asiakkaiden määrä nousi yli asiakkaalla, huikeat 24,6 prosenttia. Kehitykseen vaikuttivat merkittävät keskittämisedut. Pankkimme maksoi omistajajäsenilleen OP-bonuksia yli 6 miljoonaa euroa. Asiakkaita pankillamme oli yli ja omistajajäseniä noin Vuosi 2010 oli monella tavalla parempi kuin edellisvuonna suunnitelmia tehdessämme ennakoimme. Kiitän asiakkaitamme ja omistajajäseniämme luottamuksesta. Jatkamme laaja-alaista kehitystyötä ollaksemme vuosittain entistäkin parempi pankki myös jatkossa. Hallintoamme kiitän hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä vuoden 2010 aikana. Erityisesti haluan kiittää henkilöstöämme. Saitte aikaan hyvän vuoden vielä osittain haastavissa oloissa! Keväisin terveisin Keijo Manner toimitusjohtaja

4 Keski-Suomen Osuuspankki vastuuta maakunnan menestymisestä kuva: Matti Salmi Keski-Suomen Osuuspankki on jäsentensä omistama, menestyvä ja kehittyvä paikallinen osuuskuntamuotoinen pankki. Pankin perustehtävä on edistää omistajajäsenten ja asiakkaiden taloudellista menestystä ja tukea siten maakunnan kestävää hyvinvointia. Toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Keski-Suomen Osuuspankin tase oli joulukuun 2010 lopussa miljoonaa euroa. Asiakasvaroja (talletuksia, rahastoja, vakuutussäästämisen tuotteita) pankissa oli noin miljoonaa euroa. Tärkeimmät liiketoiminta-alueet ovat rahoitus, varallisuudenhoito, maksuliike ja vahinkovakuutus. Pankki palvelee 18 konttorissa Keski-Suomen alueella sekä omassa verkko- ja puhelinpalveluyksikössään. OP-Pohjolan verkkopalvelutunnusten käyttäjille tarjotaan verkossa jatkuvasti laajeneva valikoima arkea helpottavia palveluita. Osuuspankin verkkopalvelutunnukset toimivat myös vahvoina sähköisinä tunnisteina. Pankin tytäryhtiö Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy tarjoaa kiinteistönvälityspalvelua viidessä toimipisteessään koko Keski-Suomen alueella. Arvot Ihmisläheisyys Meitä on helppo lähestyä ja olemme aidosti läsnä. Kohtaamme asiakkaamme ja toisemme arvostaen ja empaattisesti. Hyväksymme ihmisten erilaisuuden. Kuuntelemme asiakastamme ja selvitämme hänen tarpeensa aktiivisesti. Olemme avoimia ja kannustavia ja pidämme yllä iloista tekemisen meininkiä. Vastuullisuus Olemme luotettavia teemme, minkä lupaamme. Noudatamme yhdessä sopimiamme pelisääntöjä. Kannamme vastuuta itsestämme ja omasta työstämme. Kannamme jokainen osaltamme vastuun työyhteisömme hyvinvoinnista ja ilmapiiristä. Kannamme yrityksenä vastuuta työntekijöistämme, ympäristöstämme ja omasta taloudestamme. Toimimme OP-Pohjola-ryhmässä vahvistettujen yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Yhdessä menestyminen Tuotamme asiakkaalle lisäarvoa - olemme yhdessä asiakkaallemme enemmän. Kehitämme koko ajan itseämme ja toimintaamme saavuttaaksemme tavoitteemme. Menestyksemme tuottaa meille iloa ja mahdollisuuden toimintamme kehittämiseen. Palkitsemme yhdessä menestymisestä. Pidämme tuloksemme kunnossa ja riskit hallinnassa.

5 Keski-Suomen Osuuspankki, avainlukuja Volyymitiedot 12/ /2009 Muutos % Asiakasmäärä ,5 % Omistajajäsenet ,8 % Volyymitiedot (M ) 12/ /2009 Muutos % Talletukset 1 283, ,7 58,8 4,8 % Henki- ja eläkevakuutukset 205,6 184,7 20,9 11,3 % Rahastot 175,4 151,4 24,0 15,8 % Luotot 1 678, ,5 63,3 3,9 % Merkittävimmät sektorit asuntoluotot 1 092, ,2 67,4 6,6 % yritysluotot (sis. asuntoyhteisöt) 283,6 274,5 9,1 3,3 % maa-, metsä- ja kalatalousluotot 70,8 74,8-4,0-5,3 % Pankin avainluvut (M ) 12/ /2009 Muutos % Liikevoitto 9,4 4,9 4,5 91,8 % Tase 1 626, ,0 4,7 0,3 % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset %-luotto-ja takauskannasta 0,54 0,62 Kulujen suhde tuottoihin, % 70,6 80,7 Vakavaraisuussuhde 12/ /2009 Pankki 14,7 13,8

6 kuva: Matti Salmi Henkilöstö tärkein voimavara nyt ja tulevaisuudessa Keski-Suomen Osuuspankissa työskentelee keskimäärin 254 finanssialan ammattilaista ja pankin tytäryhtiössä Keski- Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy:ssä 29 asunnonvälityksen osaajaa. Pankissa panostetaan voimakkaasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. Osaamisen kehittämisessä painotetaan erityisesti asiakaskohtaamisen taitoja ja esimiesten valmennustaitoja. Pankissa säännöllisesti toteutettujen asiakas- ja henkilöstötutkimusten tulosten pohjalta henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti. Työharjoittelussa pankissa oli vuoden aikana 15 finanssialasta kiinnostunutta henkilöä. Lisäksi pankki tarjosi kymmenen päivän Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelujaksoja ja peruskoulun 1-5 päivän Työelämään tutustumisjaksoja vuotiaille nuorille. Oppilaitosyhteistyöhön kuuluu lisäksi pankkivierailujen järjestäminen koululaisille ja opiskelijoille. Hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Pehkonen: Talouskuri lisää läpinäkyvyyttä ja vahvistaa rahoitusjärjestelmää 2010-luku alkoi vuosi sitten varsin apeissa tunnelmissa. Takana oli yksi sodanjälkeisen historian synkimmistä ajanjaksoista bruttokansantuotteen kehityksellä mitattuna. Tämä kansalaisten materiaalista hyvinvointia ilmentävä BKT laski 2009 yli kahdeksan prosenttia. Alkanut vuosikymmenen on vyönkiristyksen aikaa. Euroalueen julkisten talouksien nopea velkaantumisen ja väestön ikääntymisen tuomat menopaineet ovat lisänneet huolia tulevasta. Euroyhteisöön kuuluva Kreikka lienee tämän ilmiön konkretisoituma. Heikkenevät kasvunäkymät ja pelot uusista globaaleista kriiseistä ovatkin antaneet pontta ajatuksille, että 2010-luvusta olisi tulossa menetetty vuosikymmen. Tämä näkemys tuli esille mm. OP-Pohjola-ryhmän vuosittaisessa tutkimusseminaarissa, jossa puhujina olivat muun muussa EU-komissaari Olli Rehn ja ulkoministeri Alexander Stubb. kuva: Tarja Vänsä-Kauhanen Positiivista finanssikriiseissä on se, että ne antavat sysäyksiä rakenteellisille uudistuksille jättäen eväitä talouskasvulle. Uudistuksia saataneen aikaan ainakin kahdella tärkeällä rintamalla: talouskuri ja läpinäkyvyys lisääntyvät ja rahoitusjärjestelmä vahvistuu. Velkaongelmat lisäävät automaattisesti euromaiden talouskuria samalla kun kansallista finanssipolitiikkaa altistetaan tiukemmin EU-komission ohjaukseen. Tämä tervehdyttää julkista sektoria ja tuo kasvun mahdollisuuksia yksityiselle sektorille. Rakenteilla oleva Basel-säännösympäristö tuo finanssimarkkinoille uutta kuria ja läpinäkyvyyttä. Uudet säännökset nostavat oman pääoman vaateita ja lisäävät siten rahoitusjärjestelmän riskinsietokykyä. Kun uudistukset vakauttavat rahoitusmarkkinoita ja luovat pohjaa taloudelliselle toimeliaisuudelle ja hyvinvoinnille, vuosikymmenestä ei muodostune niin synkkää kuin on ennusteltu. Jaakko Pehkonen on Jyväskylän yliopiston kansantaloustieteen professori

7 OP-Pohjola lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä suomalaisten omistama Omistajajäsenet 1,2 1,3 milj., milj., joista joista kotitalouksia 90 % 90 % 100 % 213 osuuspankkia 100 % OP-Pohjola osk OP-KESKUS OSK 100 % 100 % 100 % OP-Palvelut Oy Helsingin OP Pankki Oyj 75 % OP-Rahastoyhtiö Oy Äänistä OP-Pohjola-ryhmä 70 % Ryhmän ulkopuoliset 30 % Pohjola Pankki Oyj OP-Henkivakuutus Oy Muut tytäryhtiöt Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutus OP-Pohjola osk:n tytäryhtiöt Osuuspankit Osuuspankin omistavat sen asiakkaat. Osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa jokaisella omistajajäsenellä on yksi tasavertainen ääni. Osuuspankki on itsenäinen, paikallista vähittäispankkitoimintaa alueellisesti harjoittava talletuspankki, jonka toiminnan ydin on asiakaskeskeinen liiketoiminta. Tavoitteena on jatkuva menestys yhdessä asiakkaiden kanssa. Osuuspankkien liiketoiminnan tuotto käytetään omistajajäsenten hyväksi: tuotteiden, palvelujen ja etujen kehittämiseen. OP-Pohjola osk OP-Pohjola osk on osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö. Se pitää huolen siitä, että päätökset tehdään ja toteutetaan niin, että taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi harkinnan lähtökohdaksi otetaan myös asiakkaiden muut tarpeet. Sen tehtävänä on valvoa ja ohjata ryhmän liiketoimintaa yhteisesti sovitun strategian mukaisesti, kannattavasti ja riskit halliten sekä yhteiset pelisäännöt ja lain vaatimukset täyttäen. OP-Pohjola osk kerää tietoa toimialan muutoksista ja markkinoista sekä vastaa ryhmän yrityskuvasta, maineesta, identiteetistä ja brändeistä. Pohjola Pankki Oyj Pohjola Pankki Oyj on OP-Pohjola osk:n merkittävin tytäryhtiö. Pohjola on pörssinoteerattu finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä vahinkovakuutuspalvelut. Henkilöasiakkaille se tarjoaa vahinkovakuutus- ja omaisuudenhoitopalveluita. Pohjola toimii OP-Pohjola-ryhmän keskuspankkina ja hoitaa ryhmän maksuvalmiutta sekä kansainvälistä liiketoimintaa. Pohjolan A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Osakkeenomistajia yhtiöllä on noin

8 Keskittäjäasiakkaisiin neljänneksen lisäys OP-Pohjolan ja Keski-Suomen Osuuspankin asiakaslupaus on tarjota markkinoiden parhaat keskittämisedut. Keskittämisedut tunnetaan ja niitä arvostetaan: pankin keskittäjäasiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana noin neljänneksellä. Pankki- ja vakuutusasiointinsa OP-Pohjolaan oli vuoden päättyessä keskittänyt Keski-Suomen Osuuspankin asiakasta, enemmän kuin vuonna Keski-Suomen Osuuspankin asiakas- ja omistajajäsenmäärät kasvoivat tasaisesti. Vuoden 2010 lopussa pankilla oli asiakasta ja omistajajäsentä. Asiakasmäärä kasvoi vuoden aikana 0,5 prosenttia ja jäsenmäärä 4,8 prosenttia. Pankki palauttaa omistajajäsenilleen huomattavan osan tuloksestaan vuosittain OP-bonuksina. Vuonna 2010 pankki palkitsi omistajajäseniä yli 6 miljoonan euron bonuksilla, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yhä useampi hyötyy bonuksista, vuonna 2010 peräti OP-bonusasiakasta. Henkilöä kohti bonuksia maksettiin keskimäärin noin 113 euroa. Keskittäminen palkitsee OP-bonukset ovat osuuspankin omistajajäsenen etu, josta asiakkaamme ovat hyötyneet jo vuodesta Bonusten lisäksi omistajajäsenet saavat alennuksia pankki- ja vakuutusasioinnista. Eniten hyötyvät asiakkaat, jotka keskittävät pankkiasiointinsa lisäksi myös vakuutuksensa. Näin vakuutuksista saa parhaat alennukset ja niiden maksuihin voi käyttää kertyneitä OP-bonuksia. Bonuksia kertyy asioinnin perusteella mm. lainoista, säästöistä ja sijoituksista. Joulukuusta alkaen bonuksia alkoi kertyä myös kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista. OP-bonuksia kertyy maksetuista vakuutusmaksuista, myös OP-bonuksilla maksetusta osuudesta. Mitä enemmän asioi, sitä enemmän kertyy OP-bonuksia ylärajaa ei ole. OP-bonuksia käytetään automaattisesti pankin palvelumaksuihin ja Pohjolan vahinkovakuutusmaksuihin. Bonuksilla voi maksaa myös OP-Kiinteistökeskuksen välitys-, arviointi- ja vuokratoimeksiannon palkkion joko osittain tai kokonaan. OP-Kiinteistökeskus antaa omistajajäsenille myös 250 euron edun myyntitoimeksiannon välityspalkkiosta. Omistajajäsenille on yhteistyökumppaneiden kanssa sovittu myös monia valtakunnallisia ja paikallisia, urheiluun, kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyviä elämysetuja. Yhä useampi vakuutuslasku maksetaan bonuksilla Keski-Suomen Osuuspankin asiakkaat saavat pankki- ja vakuutuspalvelut yhä useammin samasta paikasta yhdellä käynnillä. Pankin konttoreissa toimii 21 vahinkovakuutusneuvojaa, joiden lisäksi Pohjolan vakuutuksia myy Keski-Suomen alueella 8 asiamiestä.

9 Vakuutuspalveluiden kysyntä lisääntyi viime vuonna selvästi: Keski-Suomessa henkilöasiakkaiden vakuutusmyynti kasvoi vuoden aikana lähes 14 prosenttia. Pohjolaan vakuutuksensa keskittäneiden etuasiakkaiden määrä koko Suomessa kasvoi viime vuonna ennätyksellisesti asiakkaalla. Yhä useampi omistajajäsen maksaa vakuutuksiaan OP-bonuksilla. Vuonna 2010 Keski-Suomen Osuuspankin omistajajäsenet käyttivät OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen yhteensä 2,2 miljoonan euron arvosta. Noin viidennes vakuutuslaskuista maksettiin kokonaan OP-bonuksilla. Keskimäärin bonuksista saatu hyöty alensi asiakkaan vakuutusmaksua 51 eurolla. Käsitteitä Omistajajäsen Keski-Suomen Osuuspankin asiakas voi liittyä pankin omistajajäseneksi maksamalla 100 euron suuruisen osuusmaksun. Omistajajäsenet saavat heille suunnattuja OP-Pohjola-ryhmän ja Keski-Suomen Osuuspankin etuja ja pääsevät vaikuttamaan pankin päätöksentekoon ja toimintaan edustajiston vaalissa. OP-bonusasiakas OP-bonusasiakas on omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään euroa kuukaudessa. Asioinnista kertyvät OP-bonukset voi käyttää esimerkiksi pankkipalveluiden, vakuutusmaksujen ja OPKK:n välityspalkkioiden maksamiseen. Pohjolan etuasiakas Pohjolan etuasiakas kuuluu talouteen, jolla on vakuutuksia vähintään kolmesta eri vakuutustuoteryhmästä. Etuasiakkaat saavat erityisalennuksia vakuutusmaksuista. Alle 28-vuotias ja yli 70-vuotias OP-bonusasiakas voi saada etuasiakkaan edut jo kahdella vakuutuksella. Keskittäjäasiakas OP-Pohjolan keskittäjäasiakas on OP-bonusasiakas, joka on samanaikaisesti Pohjolan etuasiakas. Keskittäjäasiakkaat saavat OP-bonusasiakkaan ja etuasiakkaan etujen lisäksi erityisetuja mm. vakuutusmaksuista.

10 Asuntokaupassa rikottiin ennätyksiä Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Janne Särkkä. Asuntoja ja niiden rahoitusta kysyttiin vilkkaasti vuonna Keski-Suomen Osuuspankki ja OP-Pohjola -ryhmä ovat asuntoluotottamisen ja Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy kiinteistönvälitysalan markkinajohtaja Keski-Suomessa. Pankin asuntoluottokanta kasvoi 6,6 prosenttia eli noin 67 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa noin miljoonaa euroa. OP-Kiinteistökeskus teki jälleen kaikkien aikojen myyntiennätyksensä välittämällä vuoden aikana 961 asunto- ja kiinteistökauppaa, joista uudistuotannon kauppoja oli 155. Kauppojen määrä Jyvässeudulla kasvoi peräti 22 prosenttia. Yritys päätti vuotensa 27,2 prosentin markkinaosuuteen. Kauppansa tekivät tasapuolisesti kaikenlaiset asuntotyypit. Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtajan Jänne Särkän mukaan esimerkiksi rivitalo-osakkeiden ja omakotitalojen markkinaosuudet kohenivat merkittävästi. Vuotemme oli erittäin onnistunut. Mainitsen erityisesti uudistuotannon, joka oli aivan ennätyksellinen. Saimme vahvan otteen uudistuotantomarkkinasta yhdessä pankin kanssa. Ketjuuntuvien kauppojen ansiosta asuntojen kokonaistarjonta oli monipuolista ja vaihtoehtoja oli tarjolla kaikenlaisten perheiden tarpeisiin, Särkkä kertoo. Asuntopalvelujohtaja Lasse Tiainen sanoo, että matalana jatkunut korkotaso on tuonut väljyyttä perheiden talouteen. Vilkas asuntokauppa ja lainakysyntä kertovat kotitalouksien luottamuksesta omaan talouteensa. Toki myös matala korkotaso ylläpiti lainakysyntää. Syksyllä havaittiin jo hienoista korkojen nousua, mikä huomioitiin rahoitusneuvotteluissa. Vastuulliseen rahoitukseen kuuluu mitoittaa laina perheen maksuvaraan sopivaksi ja varautua koronnousuun. Koronnousulta voi suojautua kiinteällä korkojaksolla tai korkokatolla, huomauttaa Tiainen. Asuntopalvelu kattava kokonaisuus OP-Pohjola-ryhmän asuntopalvelu tarjoaa yksilölliset rahoitus- ja asumisratkaisut ja kokonaisvaltaista neuvontaa asuntokaupan kiemuroihin. Asuntopalvelun ydin on pankin ja Kiinteistökeskuksen yhteistyö. Asiakkaamme hyötyvät vaivattomuudesta, kun kaikki palvelut voi saada saman katon alta ja jopa samalla käynnillä. Asuntopalvelussamme rahoitus, vakuuttaminen ja asuntokaupan monipuolinen palveluvalikoima nivoutuvat saumattomaksi kokonaisuudeksi, kertoo Tiainen.

11 Asuntopalvelujohtaja Lasse Tiainen. Kiinnitämme erityistä huomiota rahoituksen turvallisuuteen. Lainanottaja voi luottaa siihen, että rahoitus on selkeä, ymmärrettävä ja ennustettava. Rahoitus myös palkitsee: omistajajäsenelle kertyy lainoista OP-bonuksia, joilla voi maksaa esimerkiksi vakuutuksia ja Kiinteistökeskuksen palkkioita. Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus tarjoaa toimialueensa kattavimmat asuntokaupan palvelut. Asuntojen ja kiinteistöjen oston ja myynnin lisäksi yritys välittää toimitiloja, tontteja ja vuokra-asuntoja ja tarjoaa arviointipalvelua. Ainoana toimijana alueellaan Kiinteistökeskus välittää myös asumisoikeusasuntoja. Nuorten ensiasunnon hankintaa tukeva, vuonna 2009 uudistunut asuntosäästöpalkkiojärjestelmä (ASP) on innostanut nuoria asuntosäästämiseen. Monet säästösopimuksista on tehty päättymään vuonna 2011, jolloin ne realisoitunevat asuntokauppoina ja -lainoina. Asuntolainoja kysytään ja hakemuksia tehdään yhä enemmän verkossa. Vuoden aikana aloitetuista asuntolainaneuvotteluista lähes 60 prosenttia haettiin op.fi-verkkopalvelun kautta.

12 Tuottoisa sijoitusilmasto vilkastutti sijoitussidonnaista säästämistä Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2010 oli tasaisen ja vakaan kasvun aikaa. Osakekurssit nousivat ja korkosijoitukset tuottivat hyvin. Piristyneessä ilmapiirissä Keski-Suomen Osuuspankin asiakkaat kiinnostuivat monipuolisesti säästämisen ja sijoittamisen vaihtoehdoista. Erityisesti osake- ja yhdistelmärahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutusten suosio lisääntyi. Pankin henki- ja eläkevakuutuskanta kasvoi vuoden aikana yli 11 prosenttia, sijoitusrahastot 16 prosenttia ja kaikki asiakasvarat 6,6 prosenttia. Säännöllinen säästäminen kiinnostaa yhä useampia. Sijoitusjohtaja Reijo Piippasen mukaan asiakkaat käyttivät aikaisempaa ennakkoluulottomammin hyväkseen pankin sijoitusneuvojien räätälöimiä yksilöllisiä ratkaisuja. Asiakkaamme saavat kokonaisvaltaista sijoitusneuvontaa ja ottavat mielellään käyttöönsä tuottoja kasvattavia kokonaisratkaisuja. Esimerkiksi indeksilainat ja säästämisen yhdistelmätarjoukset ovat vakiinnuttaneet asemansa. Yhdistelmätarjouksistamme hyötyvät erityisesti keskittäjäasiakkaat, joita palkitsemme korkoedulla. Myös henkivakuutusten vaihto korkosidonnaisista sijoitussidonnaisiksi on hyödyttänyt asiakkaitamme, Piippanen kuvaa. Säännöllisestä säästämisestä on tullut pankkiasioinnin arkea ja vaihtoehtoja on tarjolla kosolti. Piippanen mainitsee erityisesti eläkesäästämisen, joka tarjoaa hyvinkin yksilöllisiä ratkaisuja. OP-Eläkesäästössä voi hajauttaa säästöjään valitsemansa riskitason mukaan esimerkiksi määräaikaistileille, indeksilainoihin, OP-rahastoihin ja osakkeisiin. OP-Pohjola-ryhmän asiakkaat ovat ottaneet omakseen ryhmän monipuoliset sijoituspalvelut verkossa. Tärkeä merkkipaalu saavutettiin, kun osakekauppaa op.fi -verkkopalvelun kautta käyvien asiakkaiden määrä ylitti jo rajan. Sopimuspohjaisen varainhoitopalvelun OP-Privaten suosio jatkui Yhä useammat keskisuomalaiset sijoittajat haluavat pankistaan kokonaisvaltaista varainhoitopalvelua. OP-Private -varainhoitopalvelun piirissä oli vuodenvaihteessa noin 337 miljoonaa euroa pankin asiakkaiden varoja. Luottamus markkinakehitykseen näkyi aikaisempaa riskihakuisemmassa sijoittamisessa. Erityisesti kansainvälisille ja kehittyville markkinoille sijoittavien rahastojen suosio lisääntyi. Vuotta leimasi toisaalta myös joukkolainamarkkinoiden hidas elpyminen. Kotimaisia joukkolainoja tuli markkinoille odotettua vähemmän.

13 Sijoitusjohtaja Reijo Piippanen. Pankinjohtaja Pekka Turunen. Riski- ja tuottohakuisille sijoittajille tuli loppuvuodesta tarjolle uusi Extended Trade Fund -salkku (ETF), josta tuli heti varsin suosittu. ETF on kustannusrakenteeltaan edullinen, pörssinoteerattu indeksisidonnainen kansainvälinen rahasto, kertoo pankinjohtaja Pekka Turunen OP-Private Keski-Suomesta. Suuren suosion saanut Sijoitusluotsi -palvelu kiinnosti keskisuomalaisia varainhoitoasiakkaita myös vuonna Asiakkaidemme sijoitusluotsissa olevat varat kaksinkertaistuivat jo toisena vuonna peräkkäin. Eikä ihme: vaivaton sijoitusluotsi on loistoratkaisu pitkän aikajänteen sijoittajalle, joka haluaa vaikuttaa sijoitustensa riskitasoon ja sitä kautta tuotto-odotuksiin, kuvailee Turunen. Sijoitusluotsissa asiakkaan varat ovat vakuutuksessa, joka sijoittaa asiakaan riskitason mukaan valittuihin rahastoihin. OP-Privaten varainhoitajat tekevät sijoituspäätökset asiakkaan puolesta. Palvelu on tarjolla myös yritysasiakkaille.

14 Kattavat ratkaisut kaikkiin yritysten tarpeisiin Yritysten investoinnit vilkastuivat ja luottokysyntä kääntyi kasvuun vuoden loppua kohden. Erityisesti rakennusalan uudishankkeet lisääntyivät Keski-Suomessa. Keski-Suomen Osuuspankin yritysluottokanta kasvoi 3,3 prosenttia ja joulukuun lopussa yritysasiakkailla oli luottoja lähes 284 miljoonaa euroa. OP-Pohjola-ryhmälla on vahva ote keskisuomalaisten yritysten rahoittamisessa: koko ryhmän yhteenlaskettu yritysrahoitus Keski-Suomessa oli jo 655 miljoonaa euroa. Yrityksillä on yhä enemmän finanssivarallisuutta käytettävissään ja niiden omavaraisuusasteet ovat hyvällä tasolla. Keski-Suomen Osuuspankki on kehittänyt erityisesti yritysasiakkaiden tarpeisiin soveltuvia varallisuudenhoitopalveluita. Olemme olennaisesti tiivistäneet varainhoitopalvelumme OP-Privaten ja yrityspalveluiden yhteistyötä. Pystymme räätälöimään yritysten tarpeisiin sopivat ratkaisut, olipa kyse rahoituksesta tai varallisuudenhoidosta, sanoo yrityspalveluista vastaava pankinjohtaja Pekka Turunen. Yritysasiakasliiketoiminnassa toteutettiin kuluneen vuoden aikana OP-Pohjolan strategiaa, jolla tavoitellaan merkittävää markkina-aseman vahvistamista. Alueelliset yrityspankit ja Pohjola keskittyivät aiempaa enemmän keskisuurten ja kasvuyritysten investointien ja yrityskauppojen rahoittamiseen. Keski-Suomen Osuuspankki on keskisuomalaisten yritysasiakkaiden luotettava kumppani. Pankki tarjoaa kattavat rahoitus- ja varallisuudenhoitopalvelut, vakuutukset sekä kotimaan ja ulkomaan maksuliikepalvelut kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin, myös maa- ja metsätalousyrittäjille. Myös Pohjola Pankin yrityspalvelut ovat keskisuomalaisten yrittäjien saatavilla Keski-Suomen Osuuspankin pääkonttorissa. SEPA ja sähköinen asiointi etenivät ripeästi Yritysasiakkaat siirtyivät kuluneen vuoden aikana nopeaan tahtiin SEPA-maksuliikepalveluiden käyttöön. Asiakkaiden maksut kulkivat eurooppalaisen standardin mukaisesti yli pankin kesken 31 Euroopan maassa. Kansainvälisen IBAN-tilinumeron käyttö tuli osaksi arkipäivää. Vuoden lopussa siirryttiin kaikissa henkilöasiakkaiden verkkopalveluissa käyttämään vain IBAN-tilinumeroita. Yritykset lisäsivät e-laskutusta merkittävästi. Henkilöasiakkaat vastaanottivat e-laskuja 58 prosenttia enemmän ja yritysasiakkaat lähettivät ja vastaanottivat e-laskuja 71 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. E-lasku haastoi paperilaskun ja se korvaa hyvää vauhtia suoraveloitusta maksamisen vaihtoehtona. Keskisuomalaisia e-laskuttajia ovat mm. Jyväskylän Energia Oy, Tourutorni Oy, Keskisuomalainen Oy, Ääneseudun Energia Oy sekä Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren kaupungit. Maa- ja metsätalous myrskytuulessa Maatalouden investoinnit Keski-Suomessa pysyivät edellisvuoden tapaan matalalla tasolla. Heikko kannattavuus ei kannustanut investoimaan, vaikka korkotaso oli alhainen, sanoo maa- ja metsätaloudesta vastaava markkinointijohtaja Tuomas Piesanen. Maidon keskihinta laski maatalouden yrittäjätuloa ja viljan hinnannousu rasitti kotieläintuotantoa. Hinnannousu ei lisännyt kasvintuotannon tuloja, koska erityisesti rehuviljasadot jäivät kehnoiksi. Myös energian ja lannoiteraaka-aineiden hinnat nousivat, mitä veti alas yrittäjätuloa. Yksityismetsänomistajien bruttokantorahatulot nousivat viime vuonna. Puunmyyntituloja nostivat talouden piristyminen ja metsäteollisuustuotteiden kysynnän kasvu. Myyntitulojen verohuojennus ja lukuisat myrskyt lisäsivät maakunnan puuvirtoja. Osuuspankki oli Suomen suurin metsänomistajien pankki viime vuonna: 53 prosenttia heistä oli osuuspankin asiakkaita. OP-Pohjola-ryhmän tavoite on maatalous- ja metsävakuuttamisen markkinajohtajuus. Pohjola Vakuutuksen markkinaosuus maatilavakuuttamisesta on noussut jo 15 prosenttiin. Viime kesänä aloitettu kampanja, jossa pankki- ja vakuutusasiansa OP-Pohjola-ryhmään keskittänyt asiakas sai uuden metsävakuutuksen vuodeksi maksutta, nosti metsävakuutusmyynnin lähes nelinkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna.

15

16

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011 OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011 Sisällys Vuosi 2011 Pääjohtajan katsaus...1 Avainluvut...2 OP-Pohjola-ryhmä...5 Keskeiset tapahtumat 2011...19 Strategia...21 Toimintaympäristö...26 Riskienhallinta...31

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu OKO Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo 2 OKOn esittely 3 Vuoden 2003 tulos 5 Avainluvut 6 Vuoden

Lisätiedot

toimintakertomus 2013

toimintakertomus 2013 toimintakertomus 2013 Toimitusjohtajan katsaus Säästöpankkien 191. toimintavuosi oli aktiivisen valmistautumisen ja vankan tulevaisuudenuskon vuosi. Se jää historiankirjoihin käännekohtana, jolloin 25

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2009 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Sisältö 1 Aktia lyhyesti 2 Tulostietoja 3 4 6 9 10 12 13 15 Tärkeimmät tapahtumat Toimitusjohtajan katsaus Yksi Aktia Kannattava kasvu Asiakasläheinen

Lisätiedot

Aktia Vuosiker tomus 1999

Aktia Vuosiker tomus 1999 Aktia Vuosikertomus 1999 Aktia Säästöpankki Oyj Varsinainen yhtiökokous Aktia Säästöpankki Oyj:n vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 17. huhtikuuta klo 15.00 Aktia-salissa, Yrjönkatu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001 Aktia Vuosikertomus 2001 Aktia vuosikertomus 2001 Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2001 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

Aktian vuosi 2003. Aktia Säästöpankki Oyj

Aktian vuosi 2003. Aktia Säästöpankki Oyj Aktian vuosi 2003 20 03 Aktia Säästöpankki Oyj Aktian vuosi 2003 1 Sisällys 2 3 4 6 10 12 14 20 22 23 24 25 26 Aktia on ihmisen kokoinen pankki Vuosi 2003 pähkinänkuoressa Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminta

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2009

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2009 Ålandsbanken Abp Vuosikertomus 2009 Ålandsbanken Abp Vuosi 2009 lyhyesti Ålandsbanken Abp on kauden aikana ostanut osia Kaupthing Bank Sverige AB:stä, nykyisin Ålandsbanken Sverige AB, (käsittäen Kaupthing

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

YRITYSLEHTI. Oulun OP:n. Langattoman tietoliikenteen myllerrys synnytti Bitfactor Oy:n

YRITYSLEHTI. Oulun OP:n. Langattoman tietoliikenteen myllerrys synnytti Bitfactor Oy:n Oulun OP:n YRITYSLEHTI 1 / 2014 Langattoman tietoliikenteen myllerrys synnytti Bitfactor Oy:n Tietotekniikka ja lääkkeiden hintaratkaisut muokkaavat apteekkien toimintaa Jaakko Lohilahti korjaa autoja

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 2009 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Elisa Eesti Henkilöstö

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

hmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen Aktia kokoinen Säästöpankki Ihmisen kokoinen Oyj pankki Ihm

hmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen Aktia kokoinen Säästöpankki Ihmisen kokoinen Oyj pankki Ihm okoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kok ankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot