VUOSIKATSAUS Keski-Suomen Osuuspankki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKATSAUS 2010. Keski-Suomen Osuuspankki"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2010 Keski-Suomen Osuuspankki

2

3 Toimitusjohtajan katsaus kuva: Matti Salmi Pankin toiminta kehittyi suotuisasti bonuksia maksettiin yli 6 miljoonaa euroa! Euroalueen valtioiden tilanne oli vuonna 2010 selvästi kaksijakoinen. Osa valtioista, niiden joukossa Suomi, kääntyi 2009 taantuman jälkeen selvään nousuun. Muutamien valtioiden tilanne heikkeni, mikä heijastui epävarmuutena koko euroalueen kasvun kestävyydestä. Nyt näyttää, etteivät huonoimmat skenaariot toteudu. Pahimman voidaan todeta olevan kansantalouden tasolla ohi. Kuluttajien ja teollisuuden luottamus tukee tätä näkemystä. Vienti alkoi vetää vuoden 2010 aikana ja sen vaikutus näkynee positiivisena alihankintasektorissa ja kotimaisessa kysynnässä vuonna Erityisen ilahduttavaa vuodessa 2010 oli se, että työttömyysluvut jäivät huomattavasti matalammiksi kuin 90-luvun laman aikaan. Näyttää myös siltä, että työllisyys on pikkuhiljaa kohentumassa. Myös yritysten konkurssien määrä jäi kauas 90-luvun alun tasosta. Pankissa asia näkyi vähäisinä riskeinä vuonna 2009 ja erityisesti vuonna 2010, jolloin riskiprofiilimme jopa parani. Valtioiden ja keskuspankkien huoli kasvun heikkenemisestä on kääntymässä kasvun ja inflaation hallitsemiseksi. Orastava kasvu ei kuitenkaan antane kovin suuria pelivaroja inflaation torjunnassa tarvittavan korkoaseen käyttöön. Voimme siis ennustaa edelleen matalaa, joskin hiljalleen nousevaa korkotasoa. Vuoden 2010 korkotaso säilyi historiallisen alhaisena, vaikka korot jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kääntyivätkin loivaan nousuun. Kehitys näkyi myös pankissamme. Huippuvuosista jäätiin, mutta kasvu oli kohtuullista ja osin jopa erittäin ripeää. Pankki- ja vakuutusasiointinsa keskittäneiden asiakkaiden määrä nousi yli asiakkaalla, huikeat 24,6 prosenttia. Kehitykseen vaikuttivat merkittävät keskittämisedut. Pankkimme maksoi omistajajäsenilleen OP-bonuksia yli 6 miljoonaa euroa. Asiakkaita pankillamme oli yli ja omistajajäseniä noin Vuosi 2010 oli monella tavalla parempi kuin edellisvuonna suunnitelmia tehdessämme ennakoimme. Kiitän asiakkaitamme ja omistajajäseniämme luottamuksesta. Jatkamme laaja-alaista kehitystyötä ollaksemme vuosittain entistäkin parempi pankki myös jatkossa. Hallintoamme kiitän hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä vuoden 2010 aikana. Erityisesti haluan kiittää henkilöstöämme. Saitte aikaan hyvän vuoden vielä osittain haastavissa oloissa! Keväisin terveisin Keijo Manner toimitusjohtaja

4 Keski-Suomen Osuuspankki vastuuta maakunnan menestymisestä kuva: Matti Salmi Keski-Suomen Osuuspankki on jäsentensä omistama, menestyvä ja kehittyvä paikallinen osuuskuntamuotoinen pankki. Pankin perustehtävä on edistää omistajajäsenten ja asiakkaiden taloudellista menestystä ja tukea siten maakunnan kestävää hyvinvointia. Toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Keski-Suomen Osuuspankin tase oli joulukuun 2010 lopussa miljoonaa euroa. Asiakasvaroja (talletuksia, rahastoja, vakuutussäästämisen tuotteita) pankissa oli noin miljoonaa euroa. Tärkeimmät liiketoiminta-alueet ovat rahoitus, varallisuudenhoito, maksuliike ja vahinkovakuutus. Pankki palvelee 18 konttorissa Keski-Suomen alueella sekä omassa verkko- ja puhelinpalveluyksikössään. OP-Pohjolan verkkopalvelutunnusten käyttäjille tarjotaan verkossa jatkuvasti laajeneva valikoima arkea helpottavia palveluita. Osuuspankin verkkopalvelutunnukset toimivat myös vahvoina sähköisinä tunnisteina. Pankin tytäryhtiö Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy tarjoaa kiinteistönvälityspalvelua viidessä toimipisteessään koko Keski-Suomen alueella. Arvot Ihmisläheisyys Meitä on helppo lähestyä ja olemme aidosti läsnä. Kohtaamme asiakkaamme ja toisemme arvostaen ja empaattisesti. Hyväksymme ihmisten erilaisuuden. Kuuntelemme asiakastamme ja selvitämme hänen tarpeensa aktiivisesti. Olemme avoimia ja kannustavia ja pidämme yllä iloista tekemisen meininkiä. Vastuullisuus Olemme luotettavia teemme, minkä lupaamme. Noudatamme yhdessä sopimiamme pelisääntöjä. Kannamme vastuuta itsestämme ja omasta työstämme. Kannamme jokainen osaltamme vastuun työyhteisömme hyvinvoinnista ja ilmapiiristä. Kannamme yrityksenä vastuuta työntekijöistämme, ympäristöstämme ja omasta taloudestamme. Toimimme OP-Pohjola-ryhmässä vahvistettujen yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Yhdessä menestyminen Tuotamme asiakkaalle lisäarvoa - olemme yhdessä asiakkaallemme enemmän. Kehitämme koko ajan itseämme ja toimintaamme saavuttaaksemme tavoitteemme. Menestyksemme tuottaa meille iloa ja mahdollisuuden toimintamme kehittämiseen. Palkitsemme yhdessä menestymisestä. Pidämme tuloksemme kunnossa ja riskit hallinnassa.

5 Keski-Suomen Osuuspankki, avainlukuja Volyymitiedot 12/ /2009 Muutos % Asiakasmäärä ,5 % Omistajajäsenet ,8 % Volyymitiedot (M ) 12/ /2009 Muutos % Talletukset 1 283, ,7 58,8 4,8 % Henki- ja eläkevakuutukset 205,6 184,7 20,9 11,3 % Rahastot 175,4 151,4 24,0 15,8 % Luotot 1 678, ,5 63,3 3,9 % Merkittävimmät sektorit asuntoluotot 1 092, ,2 67,4 6,6 % yritysluotot (sis. asuntoyhteisöt) 283,6 274,5 9,1 3,3 % maa-, metsä- ja kalatalousluotot 70,8 74,8-4,0-5,3 % Pankin avainluvut (M ) 12/ /2009 Muutos % Liikevoitto 9,4 4,9 4,5 91,8 % Tase 1 626, ,0 4,7 0,3 % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset %-luotto-ja takauskannasta 0,54 0,62 Kulujen suhde tuottoihin, % 70,6 80,7 Vakavaraisuussuhde 12/ /2009 Pankki 14,7 13,8

6 kuva: Matti Salmi Henkilöstö tärkein voimavara nyt ja tulevaisuudessa Keski-Suomen Osuuspankissa työskentelee keskimäärin 254 finanssialan ammattilaista ja pankin tytäryhtiössä Keski- Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy:ssä 29 asunnonvälityksen osaajaa. Pankissa panostetaan voimakkaasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. Osaamisen kehittämisessä painotetaan erityisesti asiakaskohtaamisen taitoja ja esimiesten valmennustaitoja. Pankissa säännöllisesti toteutettujen asiakas- ja henkilöstötutkimusten tulosten pohjalta henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti. Työharjoittelussa pankissa oli vuoden aikana 15 finanssialasta kiinnostunutta henkilöä. Lisäksi pankki tarjosi kymmenen päivän Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelujaksoja ja peruskoulun 1-5 päivän Työelämään tutustumisjaksoja vuotiaille nuorille. Oppilaitosyhteistyöhön kuuluu lisäksi pankkivierailujen järjestäminen koululaisille ja opiskelijoille. Hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Pehkonen: Talouskuri lisää läpinäkyvyyttä ja vahvistaa rahoitusjärjestelmää 2010-luku alkoi vuosi sitten varsin apeissa tunnelmissa. Takana oli yksi sodanjälkeisen historian synkimmistä ajanjaksoista bruttokansantuotteen kehityksellä mitattuna. Tämä kansalaisten materiaalista hyvinvointia ilmentävä BKT laski 2009 yli kahdeksan prosenttia. Alkanut vuosikymmenen on vyönkiristyksen aikaa. Euroalueen julkisten talouksien nopea velkaantumisen ja väestön ikääntymisen tuomat menopaineet ovat lisänneet huolia tulevasta. Euroyhteisöön kuuluva Kreikka lienee tämän ilmiön konkretisoituma. Heikkenevät kasvunäkymät ja pelot uusista globaaleista kriiseistä ovatkin antaneet pontta ajatuksille, että 2010-luvusta olisi tulossa menetetty vuosikymmen. Tämä näkemys tuli esille mm. OP-Pohjola-ryhmän vuosittaisessa tutkimusseminaarissa, jossa puhujina olivat muun muussa EU-komissaari Olli Rehn ja ulkoministeri Alexander Stubb. kuva: Tarja Vänsä-Kauhanen Positiivista finanssikriiseissä on se, että ne antavat sysäyksiä rakenteellisille uudistuksille jättäen eväitä talouskasvulle. Uudistuksia saataneen aikaan ainakin kahdella tärkeällä rintamalla: talouskuri ja läpinäkyvyys lisääntyvät ja rahoitusjärjestelmä vahvistuu. Velkaongelmat lisäävät automaattisesti euromaiden talouskuria samalla kun kansallista finanssipolitiikkaa altistetaan tiukemmin EU-komission ohjaukseen. Tämä tervehdyttää julkista sektoria ja tuo kasvun mahdollisuuksia yksityiselle sektorille. Rakenteilla oleva Basel-säännösympäristö tuo finanssimarkkinoille uutta kuria ja läpinäkyvyyttä. Uudet säännökset nostavat oman pääoman vaateita ja lisäävät siten rahoitusjärjestelmän riskinsietokykyä. Kun uudistukset vakauttavat rahoitusmarkkinoita ja luovat pohjaa taloudelliselle toimeliaisuudelle ja hyvinvoinnille, vuosikymmenestä ei muodostune niin synkkää kuin on ennusteltu. Jaakko Pehkonen on Jyväskylän yliopiston kansantaloustieteen professori

7 OP-Pohjola lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä suomalaisten omistama Omistajajäsenet 1,2 1,3 milj., milj., joista joista kotitalouksia 90 % 90 % 100 % 213 osuuspankkia 100 % OP-Pohjola osk OP-KESKUS OSK 100 % 100 % 100 % OP-Palvelut Oy Helsingin OP Pankki Oyj 75 % OP-Rahastoyhtiö Oy Äänistä OP-Pohjola-ryhmä 70 % Ryhmän ulkopuoliset 30 % Pohjola Pankki Oyj OP-Henkivakuutus Oy Muut tytäryhtiöt Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutus OP-Pohjola osk:n tytäryhtiöt Osuuspankit Osuuspankin omistavat sen asiakkaat. Osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa jokaisella omistajajäsenellä on yksi tasavertainen ääni. Osuuspankki on itsenäinen, paikallista vähittäispankkitoimintaa alueellisesti harjoittava talletuspankki, jonka toiminnan ydin on asiakaskeskeinen liiketoiminta. Tavoitteena on jatkuva menestys yhdessä asiakkaiden kanssa. Osuuspankkien liiketoiminnan tuotto käytetään omistajajäsenten hyväksi: tuotteiden, palvelujen ja etujen kehittämiseen. OP-Pohjola osk OP-Pohjola osk on osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö. Se pitää huolen siitä, että päätökset tehdään ja toteutetaan niin, että taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi harkinnan lähtökohdaksi otetaan myös asiakkaiden muut tarpeet. Sen tehtävänä on valvoa ja ohjata ryhmän liiketoimintaa yhteisesti sovitun strategian mukaisesti, kannattavasti ja riskit halliten sekä yhteiset pelisäännöt ja lain vaatimukset täyttäen. OP-Pohjola osk kerää tietoa toimialan muutoksista ja markkinoista sekä vastaa ryhmän yrityskuvasta, maineesta, identiteetistä ja brändeistä. Pohjola Pankki Oyj Pohjola Pankki Oyj on OP-Pohjola osk:n merkittävin tytäryhtiö. Pohjola on pörssinoteerattu finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä vahinkovakuutuspalvelut. Henkilöasiakkaille se tarjoaa vahinkovakuutus- ja omaisuudenhoitopalveluita. Pohjola toimii OP-Pohjola-ryhmän keskuspankkina ja hoitaa ryhmän maksuvalmiutta sekä kansainvälistä liiketoimintaa. Pohjolan A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Osakkeenomistajia yhtiöllä on noin

8 Keskittäjäasiakkaisiin neljänneksen lisäys OP-Pohjolan ja Keski-Suomen Osuuspankin asiakaslupaus on tarjota markkinoiden parhaat keskittämisedut. Keskittämisedut tunnetaan ja niitä arvostetaan: pankin keskittäjäasiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana noin neljänneksellä. Pankki- ja vakuutusasiointinsa OP-Pohjolaan oli vuoden päättyessä keskittänyt Keski-Suomen Osuuspankin asiakasta, enemmän kuin vuonna Keski-Suomen Osuuspankin asiakas- ja omistajajäsenmäärät kasvoivat tasaisesti. Vuoden 2010 lopussa pankilla oli asiakasta ja omistajajäsentä. Asiakasmäärä kasvoi vuoden aikana 0,5 prosenttia ja jäsenmäärä 4,8 prosenttia. Pankki palauttaa omistajajäsenilleen huomattavan osan tuloksestaan vuosittain OP-bonuksina. Vuonna 2010 pankki palkitsi omistajajäseniä yli 6 miljoonan euron bonuksilla, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yhä useampi hyötyy bonuksista, vuonna 2010 peräti OP-bonusasiakasta. Henkilöä kohti bonuksia maksettiin keskimäärin noin 113 euroa. Keskittäminen palkitsee OP-bonukset ovat osuuspankin omistajajäsenen etu, josta asiakkaamme ovat hyötyneet jo vuodesta Bonusten lisäksi omistajajäsenet saavat alennuksia pankki- ja vakuutusasioinnista. Eniten hyötyvät asiakkaat, jotka keskittävät pankkiasiointinsa lisäksi myös vakuutuksensa. Näin vakuutuksista saa parhaat alennukset ja niiden maksuihin voi käyttää kertyneitä OP-bonuksia. Bonuksia kertyy asioinnin perusteella mm. lainoista, säästöistä ja sijoituksista. Joulukuusta alkaen bonuksia alkoi kertyä myös kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista. OP-bonuksia kertyy maksetuista vakuutusmaksuista, myös OP-bonuksilla maksetusta osuudesta. Mitä enemmän asioi, sitä enemmän kertyy OP-bonuksia ylärajaa ei ole. OP-bonuksia käytetään automaattisesti pankin palvelumaksuihin ja Pohjolan vahinkovakuutusmaksuihin. Bonuksilla voi maksaa myös OP-Kiinteistökeskuksen välitys-, arviointi- ja vuokratoimeksiannon palkkion joko osittain tai kokonaan. OP-Kiinteistökeskus antaa omistajajäsenille myös 250 euron edun myyntitoimeksiannon välityspalkkiosta. Omistajajäsenille on yhteistyökumppaneiden kanssa sovittu myös monia valtakunnallisia ja paikallisia, urheiluun, kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyviä elämysetuja. Yhä useampi vakuutuslasku maksetaan bonuksilla Keski-Suomen Osuuspankin asiakkaat saavat pankki- ja vakuutuspalvelut yhä useammin samasta paikasta yhdellä käynnillä. Pankin konttoreissa toimii 21 vahinkovakuutusneuvojaa, joiden lisäksi Pohjolan vakuutuksia myy Keski-Suomen alueella 8 asiamiestä.

9 Vakuutuspalveluiden kysyntä lisääntyi viime vuonna selvästi: Keski-Suomessa henkilöasiakkaiden vakuutusmyynti kasvoi vuoden aikana lähes 14 prosenttia. Pohjolaan vakuutuksensa keskittäneiden etuasiakkaiden määrä koko Suomessa kasvoi viime vuonna ennätyksellisesti asiakkaalla. Yhä useampi omistajajäsen maksaa vakuutuksiaan OP-bonuksilla. Vuonna 2010 Keski-Suomen Osuuspankin omistajajäsenet käyttivät OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen yhteensä 2,2 miljoonan euron arvosta. Noin viidennes vakuutuslaskuista maksettiin kokonaan OP-bonuksilla. Keskimäärin bonuksista saatu hyöty alensi asiakkaan vakuutusmaksua 51 eurolla. Käsitteitä Omistajajäsen Keski-Suomen Osuuspankin asiakas voi liittyä pankin omistajajäseneksi maksamalla 100 euron suuruisen osuusmaksun. Omistajajäsenet saavat heille suunnattuja OP-Pohjola-ryhmän ja Keski-Suomen Osuuspankin etuja ja pääsevät vaikuttamaan pankin päätöksentekoon ja toimintaan edustajiston vaalissa. OP-bonusasiakas OP-bonusasiakas on omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään euroa kuukaudessa. Asioinnista kertyvät OP-bonukset voi käyttää esimerkiksi pankkipalveluiden, vakuutusmaksujen ja OPKK:n välityspalkkioiden maksamiseen. Pohjolan etuasiakas Pohjolan etuasiakas kuuluu talouteen, jolla on vakuutuksia vähintään kolmesta eri vakuutustuoteryhmästä. Etuasiakkaat saavat erityisalennuksia vakuutusmaksuista. Alle 28-vuotias ja yli 70-vuotias OP-bonusasiakas voi saada etuasiakkaan edut jo kahdella vakuutuksella. Keskittäjäasiakas OP-Pohjolan keskittäjäasiakas on OP-bonusasiakas, joka on samanaikaisesti Pohjolan etuasiakas. Keskittäjäasiakkaat saavat OP-bonusasiakkaan ja etuasiakkaan etujen lisäksi erityisetuja mm. vakuutusmaksuista.

10 Asuntokaupassa rikottiin ennätyksiä Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Janne Särkkä. Asuntoja ja niiden rahoitusta kysyttiin vilkkaasti vuonna Keski-Suomen Osuuspankki ja OP-Pohjola -ryhmä ovat asuntoluotottamisen ja Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy kiinteistönvälitysalan markkinajohtaja Keski-Suomessa. Pankin asuntoluottokanta kasvoi 6,6 prosenttia eli noin 67 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa noin miljoonaa euroa. OP-Kiinteistökeskus teki jälleen kaikkien aikojen myyntiennätyksensä välittämällä vuoden aikana 961 asunto- ja kiinteistökauppaa, joista uudistuotannon kauppoja oli 155. Kauppojen määrä Jyvässeudulla kasvoi peräti 22 prosenttia. Yritys päätti vuotensa 27,2 prosentin markkinaosuuteen. Kauppansa tekivät tasapuolisesti kaikenlaiset asuntotyypit. Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtajan Jänne Särkän mukaan esimerkiksi rivitalo-osakkeiden ja omakotitalojen markkinaosuudet kohenivat merkittävästi. Vuotemme oli erittäin onnistunut. Mainitsen erityisesti uudistuotannon, joka oli aivan ennätyksellinen. Saimme vahvan otteen uudistuotantomarkkinasta yhdessä pankin kanssa. Ketjuuntuvien kauppojen ansiosta asuntojen kokonaistarjonta oli monipuolista ja vaihtoehtoja oli tarjolla kaikenlaisten perheiden tarpeisiin, Särkkä kertoo. Asuntopalvelujohtaja Lasse Tiainen sanoo, että matalana jatkunut korkotaso on tuonut väljyyttä perheiden talouteen. Vilkas asuntokauppa ja lainakysyntä kertovat kotitalouksien luottamuksesta omaan talouteensa. Toki myös matala korkotaso ylläpiti lainakysyntää. Syksyllä havaittiin jo hienoista korkojen nousua, mikä huomioitiin rahoitusneuvotteluissa. Vastuulliseen rahoitukseen kuuluu mitoittaa laina perheen maksuvaraan sopivaksi ja varautua koronnousuun. Koronnousulta voi suojautua kiinteällä korkojaksolla tai korkokatolla, huomauttaa Tiainen. Asuntopalvelu kattava kokonaisuus OP-Pohjola-ryhmän asuntopalvelu tarjoaa yksilölliset rahoitus- ja asumisratkaisut ja kokonaisvaltaista neuvontaa asuntokaupan kiemuroihin. Asuntopalvelun ydin on pankin ja Kiinteistökeskuksen yhteistyö. Asiakkaamme hyötyvät vaivattomuudesta, kun kaikki palvelut voi saada saman katon alta ja jopa samalla käynnillä. Asuntopalvelussamme rahoitus, vakuuttaminen ja asuntokaupan monipuolinen palveluvalikoima nivoutuvat saumattomaksi kokonaisuudeksi, kertoo Tiainen.

11 Asuntopalvelujohtaja Lasse Tiainen. Kiinnitämme erityistä huomiota rahoituksen turvallisuuteen. Lainanottaja voi luottaa siihen, että rahoitus on selkeä, ymmärrettävä ja ennustettava. Rahoitus myös palkitsee: omistajajäsenelle kertyy lainoista OP-bonuksia, joilla voi maksaa esimerkiksi vakuutuksia ja Kiinteistökeskuksen palkkioita. Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus tarjoaa toimialueensa kattavimmat asuntokaupan palvelut. Asuntojen ja kiinteistöjen oston ja myynnin lisäksi yritys välittää toimitiloja, tontteja ja vuokra-asuntoja ja tarjoaa arviointipalvelua. Ainoana toimijana alueellaan Kiinteistökeskus välittää myös asumisoikeusasuntoja. Nuorten ensiasunnon hankintaa tukeva, vuonna 2009 uudistunut asuntosäästöpalkkiojärjestelmä (ASP) on innostanut nuoria asuntosäästämiseen. Monet säästösopimuksista on tehty päättymään vuonna 2011, jolloin ne realisoitunevat asuntokauppoina ja -lainoina. Asuntolainoja kysytään ja hakemuksia tehdään yhä enemmän verkossa. Vuoden aikana aloitetuista asuntolainaneuvotteluista lähes 60 prosenttia haettiin op.fi-verkkopalvelun kautta.

12 Tuottoisa sijoitusilmasto vilkastutti sijoitussidonnaista säästämistä Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2010 oli tasaisen ja vakaan kasvun aikaa. Osakekurssit nousivat ja korkosijoitukset tuottivat hyvin. Piristyneessä ilmapiirissä Keski-Suomen Osuuspankin asiakkaat kiinnostuivat monipuolisesti säästämisen ja sijoittamisen vaihtoehdoista. Erityisesti osake- ja yhdistelmärahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutusten suosio lisääntyi. Pankin henki- ja eläkevakuutuskanta kasvoi vuoden aikana yli 11 prosenttia, sijoitusrahastot 16 prosenttia ja kaikki asiakasvarat 6,6 prosenttia. Säännöllinen säästäminen kiinnostaa yhä useampia. Sijoitusjohtaja Reijo Piippasen mukaan asiakkaat käyttivät aikaisempaa ennakkoluulottomammin hyväkseen pankin sijoitusneuvojien räätälöimiä yksilöllisiä ratkaisuja. Asiakkaamme saavat kokonaisvaltaista sijoitusneuvontaa ja ottavat mielellään käyttöönsä tuottoja kasvattavia kokonaisratkaisuja. Esimerkiksi indeksilainat ja säästämisen yhdistelmätarjoukset ovat vakiinnuttaneet asemansa. Yhdistelmätarjouksistamme hyötyvät erityisesti keskittäjäasiakkaat, joita palkitsemme korkoedulla. Myös henkivakuutusten vaihto korkosidonnaisista sijoitussidonnaisiksi on hyödyttänyt asiakkaitamme, Piippanen kuvaa. Säännöllisestä säästämisestä on tullut pankkiasioinnin arkea ja vaihtoehtoja on tarjolla kosolti. Piippanen mainitsee erityisesti eläkesäästämisen, joka tarjoaa hyvinkin yksilöllisiä ratkaisuja. OP-Eläkesäästössä voi hajauttaa säästöjään valitsemansa riskitason mukaan esimerkiksi määräaikaistileille, indeksilainoihin, OP-rahastoihin ja osakkeisiin. OP-Pohjola-ryhmän asiakkaat ovat ottaneet omakseen ryhmän monipuoliset sijoituspalvelut verkossa. Tärkeä merkkipaalu saavutettiin, kun osakekauppaa op.fi -verkkopalvelun kautta käyvien asiakkaiden määrä ylitti jo rajan. Sopimuspohjaisen varainhoitopalvelun OP-Privaten suosio jatkui Yhä useammat keskisuomalaiset sijoittajat haluavat pankistaan kokonaisvaltaista varainhoitopalvelua. OP-Private -varainhoitopalvelun piirissä oli vuodenvaihteessa noin 337 miljoonaa euroa pankin asiakkaiden varoja. Luottamus markkinakehitykseen näkyi aikaisempaa riskihakuisemmassa sijoittamisessa. Erityisesti kansainvälisille ja kehittyville markkinoille sijoittavien rahastojen suosio lisääntyi. Vuotta leimasi toisaalta myös joukkolainamarkkinoiden hidas elpyminen. Kotimaisia joukkolainoja tuli markkinoille odotettua vähemmän.

13 Sijoitusjohtaja Reijo Piippanen. Pankinjohtaja Pekka Turunen. Riski- ja tuottohakuisille sijoittajille tuli loppuvuodesta tarjolle uusi Extended Trade Fund -salkku (ETF), josta tuli heti varsin suosittu. ETF on kustannusrakenteeltaan edullinen, pörssinoteerattu indeksisidonnainen kansainvälinen rahasto, kertoo pankinjohtaja Pekka Turunen OP-Private Keski-Suomesta. Suuren suosion saanut Sijoitusluotsi -palvelu kiinnosti keskisuomalaisia varainhoitoasiakkaita myös vuonna Asiakkaidemme sijoitusluotsissa olevat varat kaksinkertaistuivat jo toisena vuonna peräkkäin. Eikä ihme: vaivaton sijoitusluotsi on loistoratkaisu pitkän aikajänteen sijoittajalle, joka haluaa vaikuttaa sijoitustensa riskitasoon ja sitä kautta tuotto-odotuksiin, kuvailee Turunen. Sijoitusluotsissa asiakkaan varat ovat vakuutuksessa, joka sijoittaa asiakaan riskitason mukaan valittuihin rahastoihin. OP-Privaten varainhoitajat tekevät sijoituspäätökset asiakkaan puolesta. Palvelu on tarjolla myös yritysasiakkaille.

14 Kattavat ratkaisut kaikkiin yritysten tarpeisiin Yritysten investoinnit vilkastuivat ja luottokysyntä kääntyi kasvuun vuoden loppua kohden. Erityisesti rakennusalan uudishankkeet lisääntyivät Keski-Suomessa. Keski-Suomen Osuuspankin yritysluottokanta kasvoi 3,3 prosenttia ja joulukuun lopussa yritysasiakkailla oli luottoja lähes 284 miljoonaa euroa. OP-Pohjola-ryhmälla on vahva ote keskisuomalaisten yritysten rahoittamisessa: koko ryhmän yhteenlaskettu yritysrahoitus Keski-Suomessa oli jo 655 miljoonaa euroa. Yrityksillä on yhä enemmän finanssivarallisuutta käytettävissään ja niiden omavaraisuusasteet ovat hyvällä tasolla. Keski-Suomen Osuuspankki on kehittänyt erityisesti yritysasiakkaiden tarpeisiin soveltuvia varallisuudenhoitopalveluita. Olemme olennaisesti tiivistäneet varainhoitopalvelumme OP-Privaten ja yrityspalveluiden yhteistyötä. Pystymme räätälöimään yritysten tarpeisiin sopivat ratkaisut, olipa kyse rahoituksesta tai varallisuudenhoidosta, sanoo yrityspalveluista vastaava pankinjohtaja Pekka Turunen. Yritysasiakasliiketoiminnassa toteutettiin kuluneen vuoden aikana OP-Pohjolan strategiaa, jolla tavoitellaan merkittävää markkina-aseman vahvistamista. Alueelliset yrityspankit ja Pohjola keskittyivät aiempaa enemmän keskisuurten ja kasvuyritysten investointien ja yrityskauppojen rahoittamiseen. Keski-Suomen Osuuspankki on keskisuomalaisten yritysasiakkaiden luotettava kumppani. Pankki tarjoaa kattavat rahoitus- ja varallisuudenhoitopalvelut, vakuutukset sekä kotimaan ja ulkomaan maksuliikepalvelut kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin, myös maa- ja metsätalousyrittäjille. Myös Pohjola Pankin yrityspalvelut ovat keskisuomalaisten yrittäjien saatavilla Keski-Suomen Osuuspankin pääkonttorissa. SEPA ja sähköinen asiointi etenivät ripeästi Yritysasiakkaat siirtyivät kuluneen vuoden aikana nopeaan tahtiin SEPA-maksuliikepalveluiden käyttöön. Asiakkaiden maksut kulkivat eurooppalaisen standardin mukaisesti yli pankin kesken 31 Euroopan maassa. Kansainvälisen IBAN-tilinumeron käyttö tuli osaksi arkipäivää. Vuoden lopussa siirryttiin kaikissa henkilöasiakkaiden verkkopalveluissa käyttämään vain IBAN-tilinumeroita. Yritykset lisäsivät e-laskutusta merkittävästi. Henkilöasiakkaat vastaanottivat e-laskuja 58 prosenttia enemmän ja yritysasiakkaat lähettivät ja vastaanottivat e-laskuja 71 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. E-lasku haastoi paperilaskun ja se korvaa hyvää vauhtia suoraveloitusta maksamisen vaihtoehtona. Keskisuomalaisia e-laskuttajia ovat mm. Jyväskylän Energia Oy, Tourutorni Oy, Keskisuomalainen Oy, Ääneseudun Energia Oy sekä Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren kaupungit. Maa- ja metsätalous myrskytuulessa Maatalouden investoinnit Keski-Suomessa pysyivät edellisvuoden tapaan matalalla tasolla. Heikko kannattavuus ei kannustanut investoimaan, vaikka korkotaso oli alhainen, sanoo maa- ja metsätaloudesta vastaava markkinointijohtaja Tuomas Piesanen. Maidon keskihinta laski maatalouden yrittäjätuloa ja viljan hinnannousu rasitti kotieläintuotantoa. Hinnannousu ei lisännyt kasvintuotannon tuloja, koska erityisesti rehuviljasadot jäivät kehnoiksi. Myös energian ja lannoiteraaka-aineiden hinnat nousivat, mitä veti alas yrittäjätuloa. Yksityismetsänomistajien bruttokantorahatulot nousivat viime vuonna. Puunmyyntituloja nostivat talouden piristyminen ja metsäteollisuustuotteiden kysynnän kasvu. Myyntitulojen verohuojennus ja lukuisat myrskyt lisäsivät maakunnan puuvirtoja. Osuuspankki oli Suomen suurin metsänomistajien pankki viime vuonna: 53 prosenttia heistä oli osuuspankin asiakkaita. OP-Pohjola-ryhmän tavoite on maatalous- ja metsävakuuttamisen markkinajohtajuus. Pohjola Vakuutuksen markkinaosuus maatilavakuuttamisesta on noussut jo 15 prosenttiin. Viime kesänä aloitettu kampanja, jossa pankki- ja vakuutusasiansa OP-Pohjola-ryhmään keskittänyt asiakas sai uuden metsävakuutuksen vuodeksi maksutta, nosti metsävakuutusmyynnin lähes nelinkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna.

15

16

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Vakuutus- ja pankkitoiminnan yhdistäminen jatkuu Osuuspankkien ja Pohjolan yhteistyö osoittautunut tehokkaaksi OP-Pohjolan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan Osuuspankki. Menestystä vuodesta toiseen I 2011

Itä-Uudenmaan Osuuspankki. Menestystä vuodesta toiseen I 2011 Itä-Uudenmaan Osuuspankki Menestystä vuodesta toiseen I 2011 Itä-Uudenmaan Osuuspankki I 2 Itä-Uudenmaan Osuuspankki on paikallinen OP-Pohjola-ryhmään kuuluva, yrityskuvaltaan ja markkinaosuudeltaan vahva

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Hyvässä myötätuulessa

Hyvässä myötätuulessa Hyvässä myötätuulessa Ainutlaatuinen asiakaskohtaaminen Me tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen asiakaskohtaamisen. Se on joustavuutta, ihmisläheisyyttä, välittämistä ja paikallisuutta. Meillä on kasvot.

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAKANA TULOKSEKAS VUOSI Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä Oma Säästöpankin markkina-asema jatkoi vahvistumistaan viime vuonna. Tahtotilamme jatkon suhteen on selkeä,

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31)

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3. Sektorien

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.215 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 47.5% edellisvuodesta ja oli EUR 31.4m (EUR 21.3m Q3/214) Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua. OP-Pohjola

Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua. OP-Pohjola Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua OP-Private paras kumppani OP-Private palvelulla saat kaiken yhdestä paikasta ja sinua palkitaan keskittämisestä. Oma varainhoitajasi ja asiantuntijatiimimme huolehtii

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot