Kymenlaakson Osuuspankki yrityksesi kumppanina. Rubicon Master Class Days

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Osuuspankki yrityksesi kumppanina. Rubicon Master Class Days 4.-5.6.2013"

Transkriptio

1 1 Kymenlaakson Osuuspankki yrityksesi kumppanina Rubicon Master Class Days

2 2 OP-Pohjola-ryhmän palvelut yrityksille ja yhteisöille Kassanhallinta Rahoituspalvelut Koti- ja ulkomaan maksuliikenne Kokonaisasiakkuus Varallisuudenhoito Kiinteistönvälitys Vahinkovakuutus Työeläkevakuutus Henkilövakuutus

3 3 Kattava yhteistyöverkosto Kansainvälinen vakuutusyhteistyöverkosto UniCashpankit Ilmarinen Unicopankkiryhmä OP-Pohjola-ryhmä Osuuspankit Pohjola Pankki Oyj Pohjola Vakuutus Oy Kumppanipankit lähialueilla (Venäjä ja Baltia) Yhteistyöpankit Kotimaiset erityisluottolaitokset

4 4 1. Osuuspankki yrityksesi maksuliikkeen hoitajana Yritystoiminnan alkaessa tarvitset ensisijaisesti toimivan yrityksen maksuliiketilin ja pankkiyhteysohjelman. Maksuliike on päivittäistä toimintaa ja sen tulee toimia saumattomasti yhteen yrityksesi osto- ja myyntitoimintojen kanssa. Pankkina tehtävänämme on tukea yritystäsi kohti tehokkaampaa talouden hallintaa.

5 5 Tilinavaus yritykselle Avattaessa tiliä Suomessa rekisteröidylle yritykselle tulee ennakkoon tehdä ajanvaraus asiointia varten ja tapaamiseen on otettava mukaan jäljempänä eritellyt selvitykset ja asiakirjat. Asiakirjat tulee esittää pankille alkuperäisinä tai julkisen notaarin tai muun luotettavan tahon, kuten kirjeenvaihtajapankin, oikeaksi todistamina jäljennöksinä. Pankki tekee päätöksen asiakkuuden avaamisesta tai siitä kieltäytymisestä sen jälkeen, kun asiakirjojen sisällöstä on saatu riittävä selvyys ja pankki on voinut tarkastaa / verrata asiakirjojen tietoja julkisista rekistereistä saataviin tietoihin. Päätöksen tekeminen asiakkuuden avaamisesta voi viedä muutamia päiviä. Asiakassuhdetta perustettaessa asiakkaan tulee olla henkilökohtaisesti läsnä tunnistettaessa ja henkilöllisyyttä todennettaessa.

6 6 Vaadittavat selvitykset Kaupparekisterinote tai vastaavat tiedot sisältävä muu virallinen selvitys Selvityksestä tulee käydä ilmi yrityksen nimi, rekisteröimispäivä, rekisteriviranomainen, rekisterin numero, yrityksen nimenkirjoitusoikeudet, hallituksen jäsenet, toimiala jne. Rekisterinote tai selvitys on oltava alle 3 kuukautta vanha. Yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai vastaava asiakirja, joka sisältää tiedot yhtiön päätöksentekovallasta ja yhtiötä edustamaan oikeutetuista, jolleivät tiedot käy ilmi aiemmin mainituista asiakirjoista. Kirjallinen selvitys yrityksen omistajista sekä luonnollisista henkilöistä (tosiasiallisista edunsaajista), jotka käyttävät yrityksessä määräysvaltaa suoraan tai välillisen omistuksen kautta taikka esim. yhtiösopimuksen perusteella.

7 7 Yrityksen päättävän elimen (esim. hallitus, johtokunta, yhtiökokous, toimitusjohtaja tai muu kaupparekisterin mukainen nimenkirjoitusoikeutettu) päätös tai sen ote, taikka näiden antama yksilöity valtakirja, josta käyvät ilmi tilinavaajan oikeus tilin avaamiseen ja tilin käyttöön oikeutettujen henkilöllisyys. Suosituskirje kirjeenvaihtajapankista tai pankin luotettavana pitämästä muusta pankista. Harkinnan mukaan voidaan hyväksyä tunnetun suomalaisen yrityksen tai yhteisön suositus. Suosituskirjeen sisältönä on toteamus olemassa olevasta hyvästä asiakkuussuhteesta ja asiakkaan hyvästä asioiden hoidosta, sekä suositus asiakassuhteen perustamiseksi. Suosituskirje ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

8 8 Selvitys maksuliikkeestä Selvitys toiminnan laadusta ja laajuudesta, avattavan tilin käyttötarkoituksesta, maksuliikenteen laadusta, suuruusluokasta ja yksittäisten maksujen suuruusluokasta. Selvityksestä tulee käydä ilmi: yhtiön liikevaihto tai arvio siitä maksuliikenteen laatu ja suuruusluokka kuukausi- tai vuositasolla minkä suuruisia ovat yksittäiset suoritukset mistä maksuja saadaan ja mihin maksuja lähetetään pääasialliset liikekumppanit ulkomaiset kohdemarkkinat ja maat tärkeimmät ulkomaiset liikekumppanit arvio saapuvista ja lähtevistä maksuista EU-alueella sekä EU-alueen ulkopuolella

9 9 Varojen alkuperän selvittäminen Pankilla on oikeus pyytää asiakkaalta kirjallinen selvitys asiakkaan liiketoimeen sisältyvien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Tiedot pyydetään asiakkaalta Finanssialan Keskusliiton lomakkeella Selvitys liiketoimeen sisältyvistä varoista. Lomakkeen lisäksi asiakas on velvollinen toimittamaan pankin pyynnöstä varojen alkuperän tai käyttötarkoituksen selvittämiseksi tarvittavat asiakirjat, jotka tukevat asiakkaan antamaa selvitystä. Asiakirjat on toimitettava alkuperäisinä sekä virallisen kielenkääntäjän Suomen kielelle kääntäminä. Pankilla on oikeus kieltäytyä suorittamasta liiketoimea, jonka osalta varojen alkuperää tai käyttötarkoitusta ei voida luotettavasti selvittää.

10 10 2. Osuuspankki yrityksesi rahoittajana Rahoituksen lähtökohtana on, että liiketoimintasi on hyvin suunniteltua ja taloudellisesti kannattavaa yrityksesi vakavaraisuus on turvattu omistajien panoksilla yrityksesi kassavirta, eli luotonhoitokyky on riittävä yrityksesi johto on osaavaa, eli itse yrittäjä ja avainhenkilöt investoinnit ovat kannattavia ja oikea-aikaisia vakuudet ovat riittävät Vakuudet rahoitukseen voivat tulla yritykseltäsi omistajilta muilta vakuudenantajilta.

11 11 Minkälaisia yrityksiä rahoitamme? Ulkomaalainen yritys yritys, jota ei ole rekisteröity Suomeen Kymenlaakson Osuuspankki ei rahoita ulkomaalaisia yrityksiä! Ulkomaalaisten omistama suomalainen yritys Suomeen rekisteröidyn yrityksen omistajat ovat ulkomaalaisia kaikkien omistajien henkilöllisyydet todetaan passista Yrityksen kotipaikka tulee olla pankin toimialueella Rahoitusneuvottelut käydään suomen kielellä, tarvittaessa asiakas hankkii tulkin Rahoituksen edellytyksiä arvioidaan lähtökohtaisesti samoin, kuin suomalaisten omistamien yritystenkin

12 12 Rahoituskelpoisuuden selvittäminen Edellytettävät dokumentit Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma Hankeselvitys kustannusarvioineen Kassavirtalaskelma, budjetti Vaadittavat selvitykset Kuinka liiketoiminnan johtaminen Suomessa on järjestetty Mikä on avainhenkilöiden koulutus ja osaaminen Taustaselvitys omistajista: esim. ulkomaisen pankin suosituskirje

13 13 Rahoitusmuotoja Osuuspankki luotollinen tili pankin myöntämä velkakirjalaina Rahoitusyhtiö (Pohjola Pankki Oyj) laskusaatavarahoitus osamaksurahoitus leasing Julkisyhteisön tarjoama rahoitus, esim. Finnvera Oyj Eläkevakuutusyhtiö Pankkitakaukset työ- ja vastuuaikaiset takaukset tavarantoimittajille annettavat takaukset vuokravakuudet

14 14 Luoton vakuudet Pankkilainalle edellytetään turvaavia reaalivakuuksia Vakuusarvostus-% vaihtelee vakuuskohteen mukaan Panttikirjakiinnitykset kiinteistöön tai tontin vuokraoikeuteen Asunto- ja toimitilaosakkeet, julkisesti noteeratut arvopaperit Talletusvakuus Reaalivakuuteen verrattavat takaukset: Finnvera Oyj Yritystoiminnan rahoittamisessa käytettäviä kovenanttiehtoja Omistuksen pysyvyys Omavaraisuusaste Tilinpäätöstietojen toimittamisvelvollisuus Rahoittajien yhdenvertainen asema Tapauskohtaisesti muitakin

15 Tervetuloa konttoreillemme! Kymenlaakson Osuuspankki

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

8.6.2010 OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISESTA JA SEL- VITTÄMISESTÄ

8.6.2010 OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISESTA JA SEL- VITTÄMISESTÄ 8.6.2010 Työeläkevakuuttajat TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunta Finanssialan Keskusliiton työeläkevakuutuksen johtokunta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISESTA JA SEL- VITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Yritysten rahoitustilanne pankin näkökulmasta

Yritysten rahoitustilanne pankin näkökulmasta Yritysten rahoitustilanne pankin näkökulmasta Ukipolis Oy:n ja Uudenkaupungin Kauppakamariosaston seminaari Yritysten varautuminen oman ja asiakkaan rahoitustilanteen muutoksiin 17.1.2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala Voimassaoleva sääntely Suomessa laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Euroclear Finlandin säännöt Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Aikaisemmin voimassa olleet säännöt: Voimaantulopäivämäärä Vahvistuspäivämäärä 16.1.2013 1.9.2012 10.10.2011

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010

UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010 27.4.2010, päivitetty 27.3.2013 1 UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010 Kulutusluottodirektiivin säännökset saatettiin osaksi kuluttajansuojalain 7 lukua vuoden 2010 lopussa. Uudistettuun KSL 7 lukuun

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola, keskusyhteisö tai Tarjouksentekijä

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot