TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy 1 1 2

2 Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Kehittämispalvelut... 4 Ohjelmat ja hankkeet... 6 Yrityskehityspalvelut...11 Julkisen sektorin kehityspalvelut...12 Toimitilapalvelut...14 Innopark lukuina...15 Teknologiakeskus Innopark Oy: tuloslaskelma ja tase...16 Innopark konserni: tuloslaskelma ja tase...17 toimintakertomus 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Innoparkin työntäyteinen ja tuloksekas vuosi 2012 eknologiakeskus Innoparkin perustehtävä on Hämeenlinnan työssäkäyntialueen vetovoiman kehittäminen, jolloin toiminnan painopiste on Hämeenlinnan seutukunta. Kanta- Hämeen ainoana toimivana teknologiakeskuksena olemme myös maakunnallinen toimija. Suomessa on 30 teknologiakeskusta, joiden kattojärjestö on Tekel (Teknologiakeskusten liitto). Tämän verkoston osana yhtiö on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jolla on ollut keskeinen rooli mm. Osaamiskeskusohjelman toteuttamisessa. Kuulumme myös kansainväliseen teknologiakeskusten liittoon (IASP), jonka jäsenenä on yli 800 teknologiakeskusta ympäri maapallon. Perustellusti voidaan sanoa, että olemme kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut omaa toiminta- aluettaan kehittävä toimija. Toimintavuoden aikana jatkettiin vuonna 2011 aloitettua talouden tasapainottamista ja konsernirakenteen kehittämistä. Vuonna 2012 toteutettiin viiden tytäryhtiön fuusio emoyhtiöön, Teknologiakeskus Innoparkiin. Lisäksi ostimme Hämeenlinnan kaupungilta sen omistamat Sosiaalikehitys Oy:n osakkeet, jolloin yhtiöstä tuli osa Innopark -konsernia. Tämä järjestely vahvistaa yhtiön asemaa toiminta-alueensa hyvinvointitoimialan kehittäjänä. Talouden tasapainottaminen on toteutunut siten, että vuosina 2011 ja 2012 saavutettiin positiivinen tulos ennen satunnaisia kuluja. Satunnaiset kulut, joita ovat alaskirjaukset aikaisempien vuosien toiminnasta, ovat painaneet tuloksen kuitenkin vielä negatiiviseksi. Olemme määrätietoisesti kehittäneet yhtiöstä asiakaslähtöistä palveluorganisaatiota. Olemme tuotteistaneet palvelumme selkeiksi asiakkaille lisäarvoa tuottaviksi kokonaisuuksiksi. Siinä on onnistuttu, sillä toiminnassamme oli mukana yritystä, joista 150 toteutettiin yrityskohtainen kehitysprojekti. Palveluita kehitetään edelleen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, joiden näkemyksiä kehittämiseen tuodaan mm. vuonna 2011 toimintansa aloittaneen Advisory Boardin kautta. Vuosi 2012 oli kiinteistöliiketoiminnallemme haasteellinen. Vuodelle leimaa antava piirre oli ensimmäisen vuosipuoliskon osalta talouden epävarmuus, joka näkyi varovaisuutena vuokrauspäätöksissä. Kiinteistöliiketoimintamme liikevaihto laski merkittävästi suuren yhteisöasiakkaamme supistettua toimintojaan tiloissamme. Loppuvuosi oli kuitenkin erittäin positiivinen ja kiinteistökohteidemme kokonaisvuokrausaste kohosi yli 90 %. Innoparkin vetovoima on edelleen kasvussa ja yhteisöasiakkaidemme määrä on kasvanut jo yli 100 yrityksen. Näissä yrityksissä on yli 1000 työntekijää, joiden kuntaverovaikutus alueelle on lähes 5 M vuodessa. Yhteistyömme Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa on syventynyt merkittävästi Korkeakoulukeskuksen kehittämisen myötä. Hyvässä yhteistyössä olemme rakentaneet yhteisiä palveluita ja toimitilakonsepteja, jotka mahdollistavat yritysten ja opiskelijoiden kohtaamisen uudella tavalla. HAMK keskittää Hämeenlinnan toimintojaan alueelle ja Innopark on jo käynnistänyt uudiskohteen suunnittelun. Näillä toimenpiteillä alueen vetovoima ja dynaamisuus kasvavat entisestään. Visamäen kampusalue on tulevaisuudessa lähes 5000 ihmisen kuhiseva innovaatiomylly. Vuoden 2013 merkittäviä asioita tulevat olemaan rakennerahastokauden ja Osaamiskeskusohjelman loppuminen, jotka vaikuttavat suoraan teknologiakeskusten rahoitukseen koko Suomessa. Hämeenlinnan seutu on hakenut mukaan Kasvusopimusmenettelyyn ja Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. Merkittävään rooliin on noussut Helsinki- Hämeenlinna- Tampere (HHT) kasvuväylän kehittäminen. Lisäksi Hämeenlinnan kaupungin elinkeinokonsernin kehittäminen on käynnistynyt ja uusi toimintamalli käynnistetään 2014 alussa. Odotettavissa on mielenkiintoinen ja toiminnantäyteinen vuosi. Mikko Koivulehto Toimitusjohtaja 3 toimintakertomus

4 Kehittämispalvelut Innopark tarjoaa monipuolisesti kehittämispalveluja yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille ohjelmien ja hankkeiden sekä yrityskehityspalvelujen kautta. toimintakertomus 4

5 KEHITTÄMISPALVELUT TOIMITILAPALVELUT YRITYSPALVELUT JULKINEN SEKTORI Muuntuvia toimistotiloja m 2 KONSEPTORI avoin innovaatioympäristö StartUp Häme -hautomo Tuotekehitys- ja innovointipalvelut PROGRESS kasvuohjelma Kansainvälistymispalvelut Hankkeistuspalvelut Cafe Ideala -fasilitointipalvelut Arviointipalvelut Tutkimus- ja selvityspalvelut Monialaisen yhteistyön kehittämispalvelut Innovaatiopalvelut Hankkeistuspalvelut Työhyvinvointipalvelut Kokoustiloja Stage -luovatila Virtual Office Etätyöpisteitä Toimistohotelli Inno Gym -kuntosali InnoSauna 5 toimintakertomus

6 Kehittämispalvelut 9,1 OHJELMAT JA HANKKEET milj. Ohjelmien ja projektien parissa on ta- kanssa yrityskohtaisen kehitysprojektin. kinä yhteistyöstä voidaan nostaa kana työntäyteinen ja tuloksekas vuosi. Onnistuimme tavoitteessamme kasvattaa septori-toiminta, joka löi itsensä läpi Osaamiskeskusohjelma on ollut toimin- nimenomaan yrityskohtaisten projektien vuoden aikana. Konseptori tarjoaa mie- tamme kulmakiviä vuodesta 2007 saak- määrää ja siten osallistumisen ja kehit- lenkiintoisen avoimen innovaatioympä- ka ja sen avulla on käynnistetty lukuisia tämisen intensiteettiä. Palveluja tuotet- ristön alueen toimijoille, jossa monialai- kehitysprojekteja erityisesti alueen yri- tiin noin ~9,1 milj. hankesalkun kautta, set opiskelijaryhmät tuottavat ratkaisuja tysten kehittämiseksi. Vuonna 2012 Inno- jonka avulla generoidaan noin 5,8 milj. erilaisiin toimeksiantoihin. Myös hauto- parkissa oli käynnissä 15 projektia, joiden EU:n ja valtion tukea alueelle. motoiminta lanseerattiin vuoden lop- rahoitus tulee valtaosin EU rakennerahas- pupuolella uudenlaisella konseptilla ja tojen kautta. Toimintaamme osallistui Korkeakoulukeskussopimuksen 523 yritystä ja toteutimme 150 yrityksen alueellinen yhteistyö tiivistyi. Esimerk- toimintakertomus 6 Kon- myötä mukana toiminnassa oli heti 15 alkavaa yrittäjää.

7 KONSEPTORI AVOIN INNOVAATIOYMPÄRISTÖ Konseptori on avoin innovaatioympäristö, jonka perusajatuksena on koota eri alojen opiskelijoita, työttömiä osaajia ja asiantuntijoita tiimeiksi kehittämään uusia tuote- ja palvelukonsepteja sekä prototyyppejä. Kehitysideat saadaan yrityksiltä, kehittämisorganisaatioilta ja yksityisiltä innovaattoreilta. Kehitystyön tuloksena syntyy uusia kaupallistettavia ratkaisuja ja kehitystyöhön osallistuneet saavat mahdollisuuden edetä urallaan innovaation kehittäjiksi ja yrittäjiksi. Vuoden 2012 aikana toteutettiin 8 casea, jotka olivat hyvin monipuolisia sisällöiltään. Toiminnassa oli mukana noin 50 opiskelijaa. Toimeksiantoja saatiin kahdelta yritykseltä ja kuudelta muulta yhteisöltä. Tällä hetkellä Konseptorissa on 25 casea käynnissä ja noin 175 opiskelijaa. Pääosa caseista toteutetaan Hämeen Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden voimin, mutta mukana on myös Hyrian ja Koulutuskeskus Tavastian oppilaita. Case: Miten ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä voi lisätä teknologiaa hyödyntäen? Projektin lähtökohtana oli kysymys, miten ikääntyvien hyvinvointia voidaan lisätä mediapainotteisilla työkaluilla ja miten ikääntyvien sosiaalista ja keskinäistä kanssakäymistä voitaisiin lisätä, ylläpitää ja monipuolistaa. Hämeen Ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijat lähtivät ideoimaan uusia palvelukonsepteja. Projektiryhmä kehitti palvelun pelikonsolien hyödyntämisestä ikääntyneiden päivätoiminnassa. Aktiivinen ryhmä sai Amo Oy:ltä Nintendon laitteiston kokeilun ajaksi lainaan, tablettitietokoneet löytyivät Konseptorista ja päiväkeskuksen toiminnanjohtaja ohjeisti vanhustyön erityispiirteet opiskelijoille. Ryhmä toteutti kaksi kokeilua Hoivia Oy:n päiväkeskus Olokolossa. Asiakkaat olivat eriasteisista muistisairauksista kärsiviä vanhuksia, osa vuodepotilaita. Projektin kokeilujen kautta kerättiin erittäin hyvää palautetta ja luotiin tulevaan toimintaan uusi käytäntö, jossa vanhukset pääsevät yhteisöllisesti hyödyntämään pelikonsolipelien tuomia kokemuksia. Tablettitietokoneiden tuomat mahdollisuudet luoda uusia kokemuksia vuodepotilaille otettaneen niinikään käyttöön. Kokeilujen avulla projektiryhmä myös löysi uuden palveluidean, jonka avulla voidaan lisätä henkilökunnan osaamista teknisten laitteiden käytössä. Kokeilu toi esille myös tuotekehitystarvetta, johon projektitiimi kehittää ratkaisua jatkoprojektin puitteissa muotoilijaopiskelijalla vahvistettuna. Projektissa saatu oppi koulutusohjelmarajojen ulkopuolelta, matalan kokeilukulttuurin ympäristössä toi uusia innovaatioita ikäihmisten palvelutarjontaan ja projektitiimin kasvua kohti moniammatillista projektiosaajuutta. Vuotta 2012 leimasi kaiken kaikkiaan kehitystoimijoiden välisen yhteistyön tiivistyminen ja yhteisen tahtotilan muodostaminen sekä uusien toimintatapojen etsiminen Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Vuoden aikana laadittiin hyvinvointialan kehittämisohjelma vuoteen 2020 saakka, joka nuotittaa tulevien vuosien yhteistä tekemistä ja määrittää yhteiset tavoitteet ja sisällölliset painopisteet kehittämiselle. Valmistelimme myös seudullista kasvusopimusta ja sen pohjalta ohjelmaesitystä Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. Ohjelmakausi on päättymässä vuoden 2013 jälkeen ja tulee tuomaan muutoksia. Tiedämme, että rahoitusinstrumenteissa tulee tapahtumaan muutoksia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä on tutkittava yhä tarkemmin. Samoin on varauduttava kehitysrahoituksen pienenemiseen. Jatkossa vahvistamme edelleen vahvuuksiamme, kuten Hämeenlinnan loistavaa sijaintia, perinteisesti vahvojen toimialojen kuten kone- ja metallialan kehittymistä. Samalla meidän on tuotava rohkeasti esiin seudulla tehtävää kehitystoimintaa, jotta pysymme edelleen kiinnostavana kumppanina kansallisessa kehittämisessä ja säilytämme maineemme rohkeasti uudistuvana alueena. Vain tätä kautta on mahdollista saada kehittämisrahaa alueelle myös tulevaisuudessa. Toisaalta on löydettävä myös uusia avauksia kehittämiseen. Sellaisia voisivat olla esim. vapaa-ajan palvelujen kehittäminen, vihreä hyvinvointi sekä kehitysalusta-ajattelu, jossa julkiset hankinnat sekä alue- ja muut kehitysinvestoinnit muutetaan kokeilu- ja pilottialustoiksi. Tuntosarvet tarkkana lähdemme vuoteen Kuitenkin hyvillä mielin, koska parin viime vuoden aikana on systemaattisesti varauduttu muutoksiin ja tehty niitä asioita, joita uudella ohjelmakaudella pärjääminen vaatii: yhteistä tahtotilaa ja painopistevalintoja, yrityskentän tarpeiden kuuntelemista, saumatonta yhteistyötä ja hyviä kumppanuuksia sekä rakenteiden rohkeaa kehittämistä. 7 toimintakertomus

8 Kehittämispalvelut toimintakertomus 8

9 INNOPARK // OHJELMAT JA HANKKEET VUONNA 2012 Innopark Programmes Oy:n hankesalkku / käynnissä olevat hankkeet 2012 Nro Hankkeen nimi Rahoittaja Toteutusaika 1 VIDICO -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 2 SouthWood -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 3 Innokone -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 4 K-Easy -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 5 EduCoss -osahanke Lapin ELY -keskus ESR 6 Kasvuvipu -hanke Hämeen ELY -keskus ESR 7 Valtakunnallinen ryhmärakennuttamisen verkosto Uudenmaan liitto, Osaamiskeskusohjelman valtakunnalliset hankkeet 8 Silhouette -hanke Creator, Interreg IV C, EAKR 9 Pro Metal II Hämeen ELY ESR 10 Konseptori Hämeen ELY toimintaympäristötuki 11 epro -hanke Hämeen ELY ESR 12 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa Hämeen ELY ESR 13 PUMPPU -hanke PH liitto EAKR 14 Avo-opisto -osahanke Lapin ELY -keskus ESR 15 Hämeen osaamiskeskus- ohjelman toteuttaminen Asumisen klusteri Digitaaliset sisällöt Älykkäät koneet TEM / Hämeen liitto Kok.kust. Innopark HANKKEET YHTEENSÄ - kokonaisvolyymi Sosiaalikehitys Oy:n hankesalkku / käynnissä olevat hankkeet 2012 Nro Hankkeen nimi Rahoittaja Toteutusaika 1 Kaikin keinoin nuoret töihin Hämeen ELY-keskus, ESR Kolmas Lähde Lapin ELY-keskus, ESR Opit käyttöön hanke Pirkanmaan ELY-keskus, ESR Rajanylittäjät-hanke Lapin ELY-keskus, ESR Kok.kust. Sosiaalikehitys HANKKEET YHTEENSÄ - kokonaisvolyymi toimintakertomus

10 Kehittämispalvelut toimintakertomus 10

11 Yrityskehityspalvelut vastaavat erityisiin kehittämistarpeisiin YRITYSKEHITYSPALVELUT Vuoden 2012 aikana toteutimme tuotteistettuja kehittämispalveluja yrityksille. Tavoitteena on pystyä räätälöidymmin vastaamaan yritysten tarpeisiin ja sitä kautta nostamaan yritysten kilpailukyky uudelle tasolla ja mahdollistaa kannattava kasvu. Yrityskehityspalvelut vastaavat suoraan kyseisen yrityksen erityisiin kehitystarpeisiin ja kohdistuvat usein alueille, joihin yritykset tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan apua. Yrityskehityspalvelut tukevat hankesalkun kautta tapahtuvaa kehittämistyötä. Innoparkin yrityskehityspalvelut kattavat yrityksen liiketoiminnan kehityskohteen löytämisestä aina kehittämistoimenpiteen toteuttamiseen eri rahoitusmallien tukemana. Innopark myös tukee yrityksiä rahoituksen hakemisessa. Vuonna 2012 Innopark tarjosi yrityksille mm. seuraavia yrityskehityspalveluja: Café IDEALA -fasilitointipalveluja, yritysten kasvuanalyysejä, markkinaselvityksiä sekä erilaisia kehitysprojekteja. Lisäksi Innopark toteutti todella suosittuja CE-koulutustilaisuuksia. Yritysten kasvuanalyyseja toteutettiin noin 50 yritykselle. Kasvuanalyysien avulla kartoitettiin yritysten eri kasvutekijät sekä pureuduttiin liiketoiminnan kehittämiseen strategian näkökulmasta aina operatiiviseen toimintaan. Näin löydettiin useita liiketoiminnallisesti kannattavia kasvumahdollisuuksia. CASE PALETTI OY Paletti on johtava korttialan yritys toimialueellaan Suomessa ja Baltiassa. Paletti-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 16,4 miljoonaa euroa. Yrityksellä on tytäryhtiöt kaikissa Baltian maissa ja konsernin palveluksessa on 146 työntekijää. Paletin tuotantolaitos ja logistiikkakeskus sijaitsevat Hämeenlinnassa. Loppukeväästä 2012 käynnistettiin Paletissa yhdessä Innoparkin yrityskehittäjän kanssa kasvutekijöitä kartoittava työ. Tavoitteena oli tukea yritystä löytämään parhaat kasvutekijät ja niihin liittyvät konkreettiset toimenpiteet. Kasvuanalyysin avulla löydettiin yrityksen toimintaa tukeva kehittämistoimenpide, jossa keskityttiin yrityksen eri liiketoimintaprosessien parantamiseen ja harmonisointiin. Tavoitteena oli eri kilpailutekijöiden vahvistaminen, mikä luo varman pohjan uusille kasvumahdollisuuksille. Tuotantojohtaja ja yrittäjä Ville Laakso Paletti Oy:stä kertoi, että kasvuanalyysin ja kehitystoimenpiteen tuloksena löytyi uudenlainen tapa hallita eri liiketoimintaprosesseja. Työn tuloksena käynnistyi simulointihanke ja seuraava askel onkin soveltaa tuloksia käytäntöön. Vuoden 2013 aikana tavoitteemme on edelleen vahvistaa yhteistyötä yritysten kanssa hyödyntäen hyviksi todettuja työkaluja ja menetelmiä. Toimintamallimme on jalkautuminen yrityksiin, jota kautta yritysten todelliset kehittämistarpeet tulevat parhaiten esille. Useat toimialat ovat suurten haasteiden edessä kiristyvässä yleisessä taloustilanteessa sekä kansainvälisessä kilpailussa. Innoparkin asiantuntijat vastaavat juuri näihin haasteisiin. 11 toimintakertomus

12 Kehittämispalvelut JULKISEN SEKTORIN PALVELUT Vuoden 2012 aikana palvelumme julkisel- monipuolista osaamista julkisen sekto- kehittäneen monialaista yhteistyötä eri- le sektorille vahvistuivat merkittävästi, rin kehittämiseen. Rakennemuutokset ja tyisesti kun Sosiaalikehitys Oy integroitiin osaksi tehokkuuden etsiminen, monituottajuus useiden kuntien kanssa eri puolilla Suo- Innopark-konsernia. Sosiaalikehityksellä sekä tarve kehittää ja tuottaa palveluin- mea. Luonteva osa kehittämistoimintaa on pitkä kokemus ja vahva asiantunte- novaatioita vaativat eri sektoreiden ja ovat myös arviointipalvelut, jotta voi- mus hyvinvointialan kehityksestä sekä toimialojen tuntemusta. daan arvioida erilaisten projektien, ke- tutkimus- ja arviointitoiminnasta. Yritys nuorten palvelujärjestelmissä hittämistoimenpiteiden tai esimerkiksi toimii kansallisesti ja pystyy tarjoamaan Monialaisen kehittäminen uusien toimintamallien tuloksellisuutta ja mielenkiintoisia verkostoja, jotka kirittä- on yksi julkisen sektorin kehittämisen vaikuttavuutta. Teemme vuodessa kym- vät myös alueellista kehittämistä. Yhdis- polttavimpia kysymyksiä tällä hetkellä, meniä arviointeja julkisen ja kolmannen tämällä Innoparkin vahvaa yritys- ja alue- kun asiakas halutaan asettaa palvelujen sektorin toimijoille sekä autamme myös kehitysosaamista ja Sosiaalikehityksen keskiöön ja hävittää perinteiset sektori- itsearvioinnin kehittämisessä. osaamista pystymme tarjoamaan erittäin rajat palvelujen tuotannossa. Olemme toimintakertomus 12 yhteistyön

13 Sosiaalikehityksellä on pitkä kokemus ja vahva asiantuntemus CASE NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Sosiaalikehitys Oy:lla on pitkä jatkumo nuorten palvelujen kehittämistyössä. Vuoden 2011 alussa voimaan tullut nuorisolain muutos korostaa monialaista yhteistyötä nuorten ohjauksessa ja tuessa. Sosiaalikehitys Oy on vastannut kuntien ja kuntayhtymien tarpeeseen kehittää nuorille suunnattuja palveluja pitkäkestoisen hanketyön kautta. Rajanylittäjät-hanke painottaa etenkin hallinnonalojen välisten rajojen ylittämistä ja madaltamista ja on vahvalla asiantuntijatuella tukemassa nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen työtä kunnissa. Rajanylittäjät-hankkeessa on mukana yhteensä seitsemän kuntaa, osa eteläisestä Suomesta, osa Pohjois-Suomesta. Ranuan kunnan kanssa Sosiaalikehitys Oy:lla on useiden vuosien kokemus hankeyhteistyöstä. Ranualla on vahva tahtotila kehittämistyöhön. Kunta pitää tärkeänä Lapissa tehtävää yhteistyötä toimijoiden kesken ja on ollut aloitteellinen ns. Vapari-toiminnan kehittämisen kautta kutsumalla yhteistyöhön toisia Lapin hankekuntia sekä toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia. Vapari-toiminnassa on kyse uusien opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta opiskelupaikkakunnalla, jotta uuteen asuinpaikkaan kotiutuminen ja itsenäisen elämän aloittaminen sujuisi hyvin. Lapissa välimatkat ovat pitkät ja nuoret muuttavat usein kauaksi kotoa lähtiessään opiskelemaan. Vapari-toiminnassa toteutuu nuorten osallisuuden edistäminen. Opintojaan aloittavien opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen kautta tuetaan myös opintojen etenemistä ja osaltaan ollaan myös ehkäisemässä opintojen keskeyttämistä. Ranuan kunnan sivistystoimenjohtaja Outi Lohi toteaa yhteistyöstä Sosiaalikehitys Oy:n kanssa: Sosiaalikehitys on mahdollistanut hankeresursoinnilla ja hankkeiden mukanaan tuomalla osaamisella Lapin alueen monialaisen yhteistyön tiivistämisen yli kunta- ja hallinnonalarajojen. Sosiaalikehitys on innostanut ja kannustanut toimijoita kehittämään nuorten kanssa tehtävää työtä omia mukavuusalueita haastaen. Kuntatoimijat ovat saaneet vahvan sparraajan Sosiaalikehityksestä. Sosiaalikehitys tekee nuorten palvelujen kehittämistyötä myös Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Käynnissä on parhaillaan mm. Hämeenlinnan mallin luominen nuorisotakuun toteuttamiseksi sekä tietojohtamisen kehittäminen osana nuorten palvelujärjestelmän kehittämistä ja palvelujen suuntaamista. Julkisella sektorilla on suurempi tarve kehittää palveluinnovaatioita kuin koskaan. Tarvitaan sekä täysin uudenlaisia palveluja että aivan uudenlaisia ja tehokkaampia tapoja järjestää nykyiset palvelut. Olemme viime vuoden aikana olleet mukana tukemassa useiden julkisten palvelujen sähköistämistä sekä palveluprosessien kehittämistä, esimerkiksi rakennusvalvonnan sähköisten palvelujen kehittäminen Hämeenlinnassa. Toinen vahva trendi on hyvinvointikeskusten luominen erityisesti ikäihmisille, joissa palvelut ja erilaiset asumisen ratkaisut tuodaan lähelle toisiaan. Olemme koordinoineet Iittalan monen sukupolven hyvinvointikeskus konseptin luomista. Iittalaan on syntymässä ainutlaatuinen eri ikäpolvet yhteen tuova ja tiloja tehokkaasti hyödyntävä kokonaisuus, jonka kehittämisessä on luotu myös osallistavan suunnittelun toimintamalleja. Vuonna 2013 odotamme, että nuorten palvelujärjestelmien intensiivinen kehittäminen jatkuu. Nuorisotakuu astui voimaan vuoden alusta ja se pakottaa kunnat tehostamaan yhteistyötä yli sektori- ja organisaatiorajojen. Hämeenlinnassa olemmekin koordinoineet jo paikallisen yhteiskuntatakuun mallin luomista yhteistyössä laajan toimijajoukon kanssa ja malli valmistuu toukokuussa Tuottavuuden parantaminen kaikkien julkisten palvelujen kehittämisessä tulee varmasti myös teemana kasvattamaan edelleen merkitystään. Ohjelmakauden ja sitä myötä monien julkisrahoitteisten projektien päättyessä odotamme myös arvioinnin puolella vilkasta vuotta. 13 toimintakertomus

14 Toimitilapalvelut Teknologiakeskus Innoparkin nykyaikaiset kiinteistöosakeyhtiö Biokylä Vuoden 2012 aikana Innopark panosti voi- ja monimuotoiset toimitilat Visamäessä, Oy:n, jolla on kiinteistökohde Lammilla. Lammin makkaasti uusien palveluiden kehittämi- Moreenissa ja Lammilla kiinnostivat yri- Kohde on valmistunut vuonna Inno- seen ja tuottamiseen Innopark yhteisölle. tyksiä vuoden 2012 aikana. Uusia vuokra- parkin osuus kohteesta on 1339 m2, ja se Uusimpia palvelukokonaisuuksia, joista sopimuksia solmittiin tasaisesti läpi vuo- on alun perin suunniteltu toimisto- ja ma- yhteisömme jäsenet pääsivät nauttimaan den ja niiden myötä vuokrausaste nousi joituskäyttöön. vuoden 2012 puolella, ovat mm. toimisto- alkuvuoden n. 70 %:sta loppuvuonna 90 hotelli, etätyöpisteet sekä täysin uudella %:iin. Tällä hetkellä tiloissa toimii yli 100 Innopark solmi vuokrasopimuksen Me- konseptilla toteutettu iso tilakokonaisuus yritystä, joissa työskentelee yhteensä rei- hiläinen Oy:n kanssa Vuok- Stage. Myös yhteisömme vuosien varrella lut 1000 työntekijää. rasopimuksella vuokraa eniten toivomat palvelut, edustussauna Mehiläinen Innoparkin tilat tehostettuun palve- ja kuntosali saatiin suunnittelupöydälle Merkittävin vuoden 2012 aikana solmittu luasumiseen. Kohteessa tehdään muu- vuoden 2012 loppupuolella. Nämä uudet vuokrasopimus tehtiin Lammin toimitila- tostöitä ja varsinainen toiminta käyn- palvelut, InnoSauna ja InnoGym, avattiin kohteesta Mehiläinen Oy:n kanssa. Tek- nistyy yhteisömme käyttöön alkuvuodesta nologiakeskus Innopark Oy (70 %) ja Hel- synnyttää Lammille työpaikkaa singin yliopisto (30 %) omistavat yhdessä hyvinvointitoimialalle. toimintakertomus mennessä. Toiminta

15 Innopark 2012 lukuina Yrityskohtaiset kehitysprojektit Yritysraha hankkeissa % 15 % Innopark liikevaihto Innopark kehitys 58 % Innopark kiinteistöt 42 % Yritykset innopark yhteisössä Innopark verovaikutus 2012* EUR suora EUR välillinen Innopark tulot Yksityinen raha 58 % Kuntaraha 12 % Valtio/EU-raha 30 % * Laskettu käyttäen todellista kiinteistöveroa teoreettista kuntaverokertymää seuraavilla olettamuksilla: työssäkäyvää, joista 70 % asuu Hämeenlinnassa ja keskivuosiansio toimintakertomus

16 Teknologiakeskus Innopark Oy // Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,43 Liiketoiminnan muut tuotot ,41 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,68 Henkilöstökulut , ,09 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,09 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,36 Aineelliset hyödykkeet , ,59 Sijoitukset , ,14 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut , ,31 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,02 Muilta , ,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ( ) 0, ,00 Muille ( ) , ,72 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 8 339, ,69 Satunnaiset erät , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,30 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 Vastaavaa yhteensä , ,91 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,15 Lyhytaikainen , ,66 Vastattavaa yhteensä , ,91 toimintakertomus 16

17 Innopark-konserni // Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,36 Materiaalit ja palvelut , ,20 Henkilöstökulut , ,90 Poistot ja arvonalentumiset , ,10 Liiketoiminnan muut kulut , ,47 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut , ,37 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,06 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA , ,06 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,60 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,72 Aineelliset hyödykkeet , ,55 Sijoitukset 5 500,00 500,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0, ,71 Lyhytaikaiset saamiset , ,40 Rahat ja pankkisaamiset , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,54 Vastaavaa yhteensä , ,81 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot , ,34 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,66 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,28 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,14 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,73 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,87 Vastattavaa yhteensä , ,81 Tarkemmat tilinpäätöstiedot: 17 toimintakertomus

18 Advisory Board toiminta 2012 Innoparkin Advisory Boardin jäsenet: Innoparkin hallituksen jäsenet Innoparkin johtoryhmän jäsenet Advisory Board perustettiin marraskuussa 2011 ja toiminta lähti varsinaisesti käyntiin vuoden 2012 aikana. Toiminnan tavoitteeksi asetettiin Innoparkin palvelutarjonnan kehittäminen, yhteisöllisyyden lisääminen yhteisöasiakkaiden keskuudessa sekä Innopark -yhteisön ja Korkeakoulukeskuksen tunnettuuden lisääminen. Ryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, joista yhtenä tehtiin benchmarkausmatka Teknopolikseen ja Aalto Design Factoryyn Espooseen. Asetetuissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin: 1) konseptoitiin uusia palvelupaketteja, kuten InnoGym ja InnoSauna, 2) järjestettiin yhteisöllisyyttä tukevia tilaisuuksia ja toimintaympäristöjä, kuten VisaVäki-messut, Konseptorin avoin innovaatioympäristö 3) saatiin vuoden aikana positiivista näkyvyyttä alueen mediassa ja lisättiin toiminnan tunnettuutta seudulla. Matti Koivula, Martela-keskus, Jarmo Mäki-Uuro Mikko Koivulehto Ville Availa, Ambientia Oy Harri Lintumäki Timo Kärppä Kari Mäkinen, Kiertokapula Oy Pasi Vesala palvelujohtaja, vastaa palvelujen kehittämisestä Teppo Hänninen, Etelä- Suomen Pertti Puusaari Hanna Nordlund toimintakertomus 18 Häme 10 Oy, Advisory Board pj. sijoitus Oy Veli-Pekka Pihlainen, Kotirinki Oy Pertti Puusaari, HAMK Pirjo Akolahti, Linnan Vartijat Oy Marjukka Ojala, Matkatoimisto Oy Area Arto Ranta-Eskola, Ruukki hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja Risto Salminen kehitysjohtaja, vastaa ohjelmista ja projekteista Tarja Vikman Jonna Piiroinen Tuuli Tiirikkala viestintäpäällikkö, vastaa viestinnästä Jorma Taipalus Hallituksen kokouksiin osallistuu myös apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. talousjohtaja, vastaa taloudesta

19 Innopark henkilökunta 12/2012 Mikko Koivulehto Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Toimitusjohtaja mikko.koivulehto(at)innopark.fi Elias Aarnio Open Source-asiantuntija AVO 2 -hanke elias.aarnio(at)innopark.fi Mika Anttila Projektipäällikkö Silhouette, Pumppu, VHH mika.anttila(at)innopark.fi Liisa Arpiainen (äitiyslomalla) Projektipäällikkö K-Easy- hanke Ari-Matti Auvinen Asiantuntija ja laatukoordinaattori Suomen eoppimiskeskus ry ama.auvinen(at)hci.fi Tarja Happonen tutkimussihteeri tarja.happonen(at)sosiaalikehitys.com Janne Haverinen Projektipäällikkö Asumisen osaamisklusteri janne.haverinen(at)innopark.fi Heikki Hiltunen Kehitysinsinööri ProMetal II-hanke heikki.hiltunen(at)innopark.fi Heli Hirvonen luova asiantuntija heli.hirvonen(at)sosiaalikehitys.com Kaisa Honkonen-Ratinen Tutkija Suomen eoppimiskeskus ry kaisa.honkonen(at)hci.fi Rainer Jakobsson Projektipäällikkö Innokone rainer.jakobsson(at)innopark.fi Hillevi Kaarlenkaski Projektipäällikkö Konseptori hillevi.kaarlenkaski(at)innopark.fi Pentti Kallionpää Projektipäällikkö ProMetal II-hanke pentti.kallionpaa(at)innopark.fi Niina Kesämaa Myyntiassistentti Suomen eoppimiskeskus ry niina.kesamaa(at)innopark.fi Riitta Kinnunen tutkija riitta.kinnunen(at)sosiaalikehitys.com Juha Kivinen Projektipäällikkö Konseptori-projekti juha.kivinen(at)innopark.fi Anni Kujala Projektiassistentti anni.kujala(at)innopark.fi Miia Kujala Projektiassistentti K-Easy, VIDICO miia.kujala(at)innopark.fi Timo Kärppä Palvelujohtaja Hämeen osaamiskeskus timo.karppa(at)innopark.fi Arto Lehtinen Projekti-insinööri ProMetal II-hanke arto.lehtinen(at)innopark.fi Laura Lehto Projektiasiantuntija Konseptori-projekti laura.lehto(at)innopark.fi Jukka Lidman tutkija jukka.lidman(at)sosiaalikehitys.com Piia Liikka Projektipäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry piia.liikka(at)innopark.fi Sanni Marjomäki Projekti/talousassistentti sanni.marjomaki(at)innopark.fi Virpi Messman Projektipäällikkö VIDICO-projekti virpi.messman(at)innopark.fi Helena Mykrä Asiantuntija Suomen eoppimiskeskus ry Pia Niemikotka Hankepäällikkö pia.niemikotka(at)innopark.fi Anniina Nieminen Aulapalvelusihteeri anniina.nieminen(at)innopark.fi Hanna Nordlund Kehitysjohtaja Hämeen osaamiskeskus hanna.nordlund(at)innopark.fi Aimo Nuppula Kehitysinsinööri Pro Metal II -hanke aimo.nuppula(at)innopark.fi Mikael Oesch Myynti- ja asiakkuusasiantuntija Mobile mikael.oesch(at)innopark.fi Jukka Ohtonen projektipäällikkö, Opit käyttöön -hanke jukka.ohtonen(at)sosiaalikehitys.com Pirjo Oulasvirta-Niiranen projektipäällikkö, Rajanylittäjät-hanke pirjo.oulasvirta-niiranen(at) sosiaalikehitys.com Pasi Petäjistö Kehitysinsinööri Pro Metal II -hanke pasi.petajisto(at)innopark.fi Jonna Piiroinen Ohjelmapäällikkö Viestintäpäällikkö Hämeen osaamiskeskus jonna.piiroinen(at)innopark.fi Anne Rongas Projektiasiantuntija Suomen eoppimiskeskus ry rongas.anne(at)gmail.com Anu Saarinen tutkija työvapaalla Jarkko Savijoki Ohjelmapäällikkö Hämeen osaamiskeskus jarkko.savijoki(at)innopark.fi Pia Sipilä Palvelupäällikkö pia.sipila(at)innopark.fi Maija Säkäjärvi tutkija maija.sakajarvi(at)sosiaalikehitys.com Jorma Taipalus Talousjohtaja jorma.taipalus(at)innopark.fi Titi Tamminen Kehityspäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry titi.tamminen(at)innopark.fi Tarja Tuominen Kehityspäällikkö ProMetal II-hanke tarja.tuominen(at)innopark.fi Matti Vaari Projekti-insinööri ProMetal II-hanke Mobile matti.vaari(at)innopark.fi Katariina Välikangas tutkija katariina.valikangas(at) sosiaalikehitys.com Hanna Willner Projektikoordinaattori VIDICO, Kasvuvipu, Pumppu hanna.willner(at)innopark.fi Miia Aaltonen Inkeri Ahonen Tiina Front-Tammivirta Esa Kärkäs Petri Lintumäki 19 toimintakertomus

20 Innopark yhteisön yritykset 2012 Etelä-Suomen Sijoitus Oy E-Tilipalvelut Oy Häme Finceptum Oy/Novell Suomi For-Partners Oy (ent. Folmer Management Oy) Frugal Oy HAMK, Ohutlevykeskus HAMK, tsto Henkilöstöpalvelu Silver Service Oy Hensten Oy, varasto HOPE - Yhdessä & Yhteisesti ry (Elenia Verkko Oy) Häme 10 / Martela Hämeen ammatillisen korkeakoulun ky Hämeen maakuntaliitto, kuntayhtymä Hämeen Viherpojat Oy Hämeenlinnan Toimistotarvike Petri Harju Ideastructura Oy Innolink Research Oy Innopark Programmes Oy Innosteel Factory Oy, Insinööritoimisto Comatec Oy Insinööritoimisto Matti Jokinen Insolo Oy Isoworks Oy JK Hakkurit Oy JTN Rakennus Oy Kiertokapula Oy Kinshofer Aponox Oy Konecranes Finland Corporation Koo Music Group Finland Kotirinki Kotirinki Markkinointiosuuskunta Kouluttamo Ky Koulutuskeskus Tavastia Kuusakoski Oy Kyttec Oy La Porte au Bois pour le Maghreb Oy SA Lavit Oy Linnan Ateria Oy Linnan Vartijat Oy Local Crew Oy Logica Suomi Oy Mainostoimisto 42 Oy, M-Components Oy Mehiläinen Oy Metos Oy Ab Moore Stephens Rewinet NetMetal Oy Newsec Asset Management Oy Nexans Finland Nome Oy Nominent Oy / EilaKaisla Oiva-Sähköpalvelu Oy Osuuskauppa Hämeenmaa Oy Audiapro Ab Paperipiste Oy Patenttitoimisto Jaakko Väisänen Petteri Raak Oy Petteri Raak Oy Plantool Oy Plutoni Oy Pohjolan Puhdistus Proffice, virtuaalitsto Puolustushallinnon rakennuslaitos Rakennuttajatoimisto HTJ Oy RAK-Friman Oy Realia Group Oy (Huoneistokeskus/Huoneistomarkkinointi) Rekrytointipalvelu Sihti Oy Relacom Finland Oy Robomaa.com Ruukki Construction Oy Saferec Oy Securitas Direct Oy Semantic Solutions/Helmann huutokaupat/ Oval Point Oy Siivoskolmio Oy Sulzer (Pumps) Metco Finland Sunny Car Center Suomen eoppimiskeskus ry. Suomen Tukkusähkö Oy Suomen Vesileikkaus Suunnittelutoimisto Partanen Oy Takain Oy Tamsan Oy Tarutuuli Mäkinen TEKME Oy Tieto Oyj Tilipalvelu K.Luoma Tilistar Oy TL Sippola Oy Tmi Mari Bågman Toimisto Center Oy Treston TTY-säätiö Vahanen Oy Vahanen Oy Webbinetti S&T ky Virtaa Hämeeseen YIT Information Services YIT Kiinteistötekniikka Oy YIT Rakennus Oy YIT Rakennus Oy/Asuntorakentaminen Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Vankanlähde Hämeenlinna Puh Fax

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot