TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy 1 1 2

2 Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Kehittämispalvelut... 4 Ohjelmat ja hankkeet... 6 Yrityskehityspalvelut...11 Julkisen sektorin kehityspalvelut...12 Toimitilapalvelut...14 Innopark lukuina...15 Teknologiakeskus Innopark Oy: tuloslaskelma ja tase...16 Innopark konserni: tuloslaskelma ja tase...17 toimintakertomus 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Innoparkin työntäyteinen ja tuloksekas vuosi 2012 eknologiakeskus Innoparkin perustehtävä on Hämeenlinnan työssäkäyntialueen vetovoiman kehittäminen, jolloin toiminnan painopiste on Hämeenlinnan seutukunta. Kanta- Hämeen ainoana toimivana teknologiakeskuksena olemme myös maakunnallinen toimija. Suomessa on 30 teknologiakeskusta, joiden kattojärjestö on Tekel (Teknologiakeskusten liitto). Tämän verkoston osana yhtiö on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jolla on ollut keskeinen rooli mm. Osaamiskeskusohjelman toteuttamisessa. Kuulumme myös kansainväliseen teknologiakeskusten liittoon (IASP), jonka jäsenenä on yli 800 teknologiakeskusta ympäri maapallon. Perustellusti voidaan sanoa, että olemme kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut omaa toiminta- aluettaan kehittävä toimija. Toimintavuoden aikana jatkettiin vuonna 2011 aloitettua talouden tasapainottamista ja konsernirakenteen kehittämistä. Vuonna 2012 toteutettiin viiden tytäryhtiön fuusio emoyhtiöön, Teknologiakeskus Innoparkiin. Lisäksi ostimme Hämeenlinnan kaupungilta sen omistamat Sosiaalikehitys Oy:n osakkeet, jolloin yhtiöstä tuli osa Innopark -konsernia. Tämä järjestely vahvistaa yhtiön asemaa toiminta-alueensa hyvinvointitoimialan kehittäjänä. Talouden tasapainottaminen on toteutunut siten, että vuosina 2011 ja 2012 saavutettiin positiivinen tulos ennen satunnaisia kuluja. Satunnaiset kulut, joita ovat alaskirjaukset aikaisempien vuosien toiminnasta, ovat painaneet tuloksen kuitenkin vielä negatiiviseksi. Olemme määrätietoisesti kehittäneet yhtiöstä asiakaslähtöistä palveluorganisaatiota. Olemme tuotteistaneet palvelumme selkeiksi asiakkaille lisäarvoa tuottaviksi kokonaisuuksiksi. Siinä on onnistuttu, sillä toiminnassamme oli mukana yritystä, joista 150 toteutettiin yrityskohtainen kehitysprojekti. Palveluita kehitetään edelleen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, joiden näkemyksiä kehittämiseen tuodaan mm. vuonna 2011 toimintansa aloittaneen Advisory Boardin kautta. Vuosi 2012 oli kiinteistöliiketoiminnallemme haasteellinen. Vuodelle leimaa antava piirre oli ensimmäisen vuosipuoliskon osalta talouden epävarmuus, joka näkyi varovaisuutena vuokrauspäätöksissä. Kiinteistöliiketoimintamme liikevaihto laski merkittävästi suuren yhteisöasiakkaamme supistettua toimintojaan tiloissamme. Loppuvuosi oli kuitenkin erittäin positiivinen ja kiinteistökohteidemme kokonaisvuokrausaste kohosi yli 90 %. Innoparkin vetovoima on edelleen kasvussa ja yhteisöasiakkaidemme määrä on kasvanut jo yli 100 yrityksen. Näissä yrityksissä on yli 1000 työntekijää, joiden kuntaverovaikutus alueelle on lähes 5 M vuodessa. Yhteistyömme Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa on syventynyt merkittävästi Korkeakoulukeskuksen kehittämisen myötä. Hyvässä yhteistyössä olemme rakentaneet yhteisiä palveluita ja toimitilakonsepteja, jotka mahdollistavat yritysten ja opiskelijoiden kohtaamisen uudella tavalla. HAMK keskittää Hämeenlinnan toimintojaan alueelle ja Innopark on jo käynnistänyt uudiskohteen suunnittelun. Näillä toimenpiteillä alueen vetovoima ja dynaamisuus kasvavat entisestään. Visamäen kampusalue on tulevaisuudessa lähes 5000 ihmisen kuhiseva innovaatiomylly. Vuoden 2013 merkittäviä asioita tulevat olemaan rakennerahastokauden ja Osaamiskeskusohjelman loppuminen, jotka vaikuttavat suoraan teknologiakeskusten rahoitukseen koko Suomessa. Hämeenlinnan seutu on hakenut mukaan Kasvusopimusmenettelyyn ja Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. Merkittävään rooliin on noussut Helsinki- Hämeenlinna- Tampere (HHT) kasvuväylän kehittäminen. Lisäksi Hämeenlinnan kaupungin elinkeinokonsernin kehittäminen on käynnistynyt ja uusi toimintamalli käynnistetään 2014 alussa. Odotettavissa on mielenkiintoinen ja toiminnantäyteinen vuosi. Mikko Koivulehto Toimitusjohtaja 3 toimintakertomus

4 Kehittämispalvelut Innopark tarjoaa monipuolisesti kehittämispalveluja yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille ohjelmien ja hankkeiden sekä yrityskehityspalvelujen kautta. toimintakertomus 4

5 KEHITTÄMISPALVELUT TOIMITILAPALVELUT YRITYSPALVELUT JULKINEN SEKTORI Muuntuvia toimistotiloja m 2 KONSEPTORI avoin innovaatioympäristö StartUp Häme -hautomo Tuotekehitys- ja innovointipalvelut PROGRESS kasvuohjelma Kansainvälistymispalvelut Hankkeistuspalvelut Cafe Ideala -fasilitointipalvelut Arviointipalvelut Tutkimus- ja selvityspalvelut Monialaisen yhteistyön kehittämispalvelut Innovaatiopalvelut Hankkeistuspalvelut Työhyvinvointipalvelut Kokoustiloja Stage -luovatila Virtual Office Etätyöpisteitä Toimistohotelli Inno Gym -kuntosali InnoSauna 5 toimintakertomus

6 Kehittämispalvelut 9,1 OHJELMAT JA HANKKEET milj. Ohjelmien ja projektien parissa on ta- kanssa yrityskohtaisen kehitysprojektin. kinä yhteistyöstä voidaan nostaa kana työntäyteinen ja tuloksekas vuosi. Onnistuimme tavoitteessamme kasvattaa septori-toiminta, joka löi itsensä läpi Osaamiskeskusohjelma on ollut toimin- nimenomaan yrityskohtaisten projektien vuoden aikana. Konseptori tarjoaa mie- tamme kulmakiviä vuodesta 2007 saak- määrää ja siten osallistumisen ja kehit- lenkiintoisen avoimen innovaatioympä- ka ja sen avulla on käynnistetty lukuisia tämisen intensiteettiä. Palveluja tuotet- ristön alueen toimijoille, jossa monialai- kehitysprojekteja erityisesti alueen yri- tiin noin ~9,1 milj. hankesalkun kautta, set opiskelijaryhmät tuottavat ratkaisuja tysten kehittämiseksi. Vuonna 2012 Inno- jonka avulla generoidaan noin 5,8 milj. erilaisiin toimeksiantoihin. Myös hauto- parkissa oli käynnissä 15 projektia, joiden EU:n ja valtion tukea alueelle. motoiminta lanseerattiin vuoden lop- rahoitus tulee valtaosin EU rakennerahas- pupuolella uudenlaisella konseptilla ja tojen kautta. Toimintaamme osallistui Korkeakoulukeskussopimuksen 523 yritystä ja toteutimme 150 yrityksen alueellinen yhteistyö tiivistyi. Esimerk- toimintakertomus 6 Kon- myötä mukana toiminnassa oli heti 15 alkavaa yrittäjää.

7 KONSEPTORI AVOIN INNOVAATIOYMPÄRISTÖ Konseptori on avoin innovaatioympäristö, jonka perusajatuksena on koota eri alojen opiskelijoita, työttömiä osaajia ja asiantuntijoita tiimeiksi kehittämään uusia tuote- ja palvelukonsepteja sekä prototyyppejä. Kehitysideat saadaan yrityksiltä, kehittämisorganisaatioilta ja yksityisiltä innovaattoreilta. Kehitystyön tuloksena syntyy uusia kaupallistettavia ratkaisuja ja kehitystyöhön osallistuneet saavat mahdollisuuden edetä urallaan innovaation kehittäjiksi ja yrittäjiksi. Vuoden 2012 aikana toteutettiin 8 casea, jotka olivat hyvin monipuolisia sisällöiltään. Toiminnassa oli mukana noin 50 opiskelijaa. Toimeksiantoja saatiin kahdelta yritykseltä ja kuudelta muulta yhteisöltä. Tällä hetkellä Konseptorissa on 25 casea käynnissä ja noin 175 opiskelijaa. Pääosa caseista toteutetaan Hämeen Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden voimin, mutta mukana on myös Hyrian ja Koulutuskeskus Tavastian oppilaita. Case: Miten ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä voi lisätä teknologiaa hyödyntäen? Projektin lähtökohtana oli kysymys, miten ikääntyvien hyvinvointia voidaan lisätä mediapainotteisilla työkaluilla ja miten ikääntyvien sosiaalista ja keskinäistä kanssakäymistä voitaisiin lisätä, ylläpitää ja monipuolistaa. Hämeen Ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijat lähtivät ideoimaan uusia palvelukonsepteja. Projektiryhmä kehitti palvelun pelikonsolien hyödyntämisestä ikääntyneiden päivätoiminnassa. Aktiivinen ryhmä sai Amo Oy:ltä Nintendon laitteiston kokeilun ajaksi lainaan, tablettitietokoneet löytyivät Konseptorista ja päiväkeskuksen toiminnanjohtaja ohjeisti vanhustyön erityispiirteet opiskelijoille. Ryhmä toteutti kaksi kokeilua Hoivia Oy:n päiväkeskus Olokolossa. Asiakkaat olivat eriasteisista muistisairauksista kärsiviä vanhuksia, osa vuodepotilaita. Projektin kokeilujen kautta kerättiin erittäin hyvää palautetta ja luotiin tulevaan toimintaan uusi käytäntö, jossa vanhukset pääsevät yhteisöllisesti hyödyntämään pelikonsolipelien tuomia kokemuksia. Tablettitietokoneiden tuomat mahdollisuudet luoda uusia kokemuksia vuodepotilaille otettaneen niinikään käyttöön. Kokeilujen avulla projektiryhmä myös löysi uuden palveluidean, jonka avulla voidaan lisätä henkilökunnan osaamista teknisten laitteiden käytössä. Kokeilu toi esille myös tuotekehitystarvetta, johon projektitiimi kehittää ratkaisua jatkoprojektin puitteissa muotoilijaopiskelijalla vahvistettuna. Projektissa saatu oppi koulutusohjelmarajojen ulkopuolelta, matalan kokeilukulttuurin ympäristössä toi uusia innovaatioita ikäihmisten palvelutarjontaan ja projektitiimin kasvua kohti moniammatillista projektiosaajuutta. Vuotta 2012 leimasi kaiken kaikkiaan kehitystoimijoiden välisen yhteistyön tiivistyminen ja yhteisen tahtotilan muodostaminen sekä uusien toimintatapojen etsiminen Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Vuoden aikana laadittiin hyvinvointialan kehittämisohjelma vuoteen 2020 saakka, joka nuotittaa tulevien vuosien yhteistä tekemistä ja määrittää yhteiset tavoitteet ja sisällölliset painopisteet kehittämiselle. Valmistelimme myös seudullista kasvusopimusta ja sen pohjalta ohjelmaesitystä Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. Ohjelmakausi on päättymässä vuoden 2013 jälkeen ja tulee tuomaan muutoksia. Tiedämme, että rahoitusinstrumenteissa tulee tapahtumaan muutoksia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä on tutkittava yhä tarkemmin. Samoin on varauduttava kehitysrahoituksen pienenemiseen. Jatkossa vahvistamme edelleen vahvuuksiamme, kuten Hämeenlinnan loistavaa sijaintia, perinteisesti vahvojen toimialojen kuten kone- ja metallialan kehittymistä. Samalla meidän on tuotava rohkeasti esiin seudulla tehtävää kehitystoimintaa, jotta pysymme edelleen kiinnostavana kumppanina kansallisessa kehittämisessä ja säilytämme maineemme rohkeasti uudistuvana alueena. Vain tätä kautta on mahdollista saada kehittämisrahaa alueelle myös tulevaisuudessa. Toisaalta on löydettävä myös uusia avauksia kehittämiseen. Sellaisia voisivat olla esim. vapaa-ajan palvelujen kehittäminen, vihreä hyvinvointi sekä kehitysalusta-ajattelu, jossa julkiset hankinnat sekä alue- ja muut kehitysinvestoinnit muutetaan kokeilu- ja pilottialustoiksi. Tuntosarvet tarkkana lähdemme vuoteen Kuitenkin hyvillä mielin, koska parin viime vuoden aikana on systemaattisesti varauduttu muutoksiin ja tehty niitä asioita, joita uudella ohjelmakaudella pärjääminen vaatii: yhteistä tahtotilaa ja painopistevalintoja, yrityskentän tarpeiden kuuntelemista, saumatonta yhteistyötä ja hyviä kumppanuuksia sekä rakenteiden rohkeaa kehittämistä. 7 toimintakertomus

8 Kehittämispalvelut toimintakertomus 8

9 INNOPARK // OHJELMAT JA HANKKEET VUONNA 2012 Innopark Programmes Oy:n hankesalkku / käynnissä olevat hankkeet 2012 Nro Hankkeen nimi Rahoittaja Toteutusaika 1 VIDICO -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 2 SouthWood -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 3 Innokone -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 4 K-Easy -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 5 EduCoss -osahanke Lapin ELY -keskus ESR 6 Kasvuvipu -hanke Hämeen ELY -keskus ESR 7 Valtakunnallinen ryhmärakennuttamisen verkosto Uudenmaan liitto, Osaamiskeskusohjelman valtakunnalliset hankkeet 8 Silhouette -hanke Creator, Interreg IV C, EAKR 9 Pro Metal II Hämeen ELY ESR 10 Konseptori Hämeen ELY toimintaympäristötuki 11 epro -hanke Hämeen ELY ESR 12 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa Hämeen ELY ESR 13 PUMPPU -hanke PH liitto EAKR 14 Avo-opisto -osahanke Lapin ELY -keskus ESR 15 Hämeen osaamiskeskus- ohjelman toteuttaminen Asumisen klusteri Digitaaliset sisällöt Älykkäät koneet TEM / Hämeen liitto Kok.kust. Innopark HANKKEET YHTEENSÄ - kokonaisvolyymi Sosiaalikehitys Oy:n hankesalkku / käynnissä olevat hankkeet 2012 Nro Hankkeen nimi Rahoittaja Toteutusaika 1 Kaikin keinoin nuoret töihin Hämeen ELY-keskus, ESR Kolmas Lähde Lapin ELY-keskus, ESR Opit käyttöön hanke Pirkanmaan ELY-keskus, ESR Rajanylittäjät-hanke Lapin ELY-keskus, ESR Kok.kust. Sosiaalikehitys HANKKEET YHTEENSÄ - kokonaisvolyymi toimintakertomus

10 Kehittämispalvelut toimintakertomus 10

11 Yrityskehityspalvelut vastaavat erityisiin kehittämistarpeisiin YRITYSKEHITYSPALVELUT Vuoden 2012 aikana toteutimme tuotteistettuja kehittämispalveluja yrityksille. Tavoitteena on pystyä räätälöidymmin vastaamaan yritysten tarpeisiin ja sitä kautta nostamaan yritysten kilpailukyky uudelle tasolla ja mahdollistaa kannattava kasvu. Yrityskehityspalvelut vastaavat suoraan kyseisen yrityksen erityisiin kehitystarpeisiin ja kohdistuvat usein alueille, joihin yritykset tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan apua. Yrityskehityspalvelut tukevat hankesalkun kautta tapahtuvaa kehittämistyötä. Innoparkin yrityskehityspalvelut kattavat yrityksen liiketoiminnan kehityskohteen löytämisestä aina kehittämistoimenpiteen toteuttamiseen eri rahoitusmallien tukemana. Innopark myös tukee yrityksiä rahoituksen hakemisessa. Vuonna 2012 Innopark tarjosi yrityksille mm. seuraavia yrityskehityspalveluja: Café IDEALA -fasilitointipalveluja, yritysten kasvuanalyysejä, markkinaselvityksiä sekä erilaisia kehitysprojekteja. Lisäksi Innopark toteutti todella suosittuja CE-koulutustilaisuuksia. Yritysten kasvuanalyyseja toteutettiin noin 50 yritykselle. Kasvuanalyysien avulla kartoitettiin yritysten eri kasvutekijät sekä pureuduttiin liiketoiminnan kehittämiseen strategian näkökulmasta aina operatiiviseen toimintaan. Näin löydettiin useita liiketoiminnallisesti kannattavia kasvumahdollisuuksia. CASE PALETTI OY Paletti on johtava korttialan yritys toimialueellaan Suomessa ja Baltiassa. Paletti-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 16,4 miljoonaa euroa. Yrityksellä on tytäryhtiöt kaikissa Baltian maissa ja konsernin palveluksessa on 146 työntekijää. Paletin tuotantolaitos ja logistiikkakeskus sijaitsevat Hämeenlinnassa. Loppukeväästä 2012 käynnistettiin Paletissa yhdessä Innoparkin yrityskehittäjän kanssa kasvutekijöitä kartoittava työ. Tavoitteena oli tukea yritystä löytämään parhaat kasvutekijät ja niihin liittyvät konkreettiset toimenpiteet. Kasvuanalyysin avulla löydettiin yrityksen toimintaa tukeva kehittämistoimenpide, jossa keskityttiin yrityksen eri liiketoimintaprosessien parantamiseen ja harmonisointiin. Tavoitteena oli eri kilpailutekijöiden vahvistaminen, mikä luo varman pohjan uusille kasvumahdollisuuksille. Tuotantojohtaja ja yrittäjä Ville Laakso Paletti Oy:stä kertoi, että kasvuanalyysin ja kehitystoimenpiteen tuloksena löytyi uudenlainen tapa hallita eri liiketoimintaprosesseja. Työn tuloksena käynnistyi simulointihanke ja seuraava askel onkin soveltaa tuloksia käytäntöön. Vuoden 2013 aikana tavoitteemme on edelleen vahvistaa yhteistyötä yritysten kanssa hyödyntäen hyviksi todettuja työkaluja ja menetelmiä. Toimintamallimme on jalkautuminen yrityksiin, jota kautta yritysten todelliset kehittämistarpeet tulevat parhaiten esille. Useat toimialat ovat suurten haasteiden edessä kiristyvässä yleisessä taloustilanteessa sekä kansainvälisessä kilpailussa. Innoparkin asiantuntijat vastaavat juuri näihin haasteisiin. 11 toimintakertomus

12 Kehittämispalvelut JULKISEN SEKTORIN PALVELUT Vuoden 2012 aikana palvelumme julkisel- monipuolista osaamista julkisen sekto- kehittäneen monialaista yhteistyötä eri- le sektorille vahvistuivat merkittävästi, rin kehittämiseen. Rakennemuutokset ja tyisesti kun Sosiaalikehitys Oy integroitiin osaksi tehokkuuden etsiminen, monituottajuus useiden kuntien kanssa eri puolilla Suo- Innopark-konsernia. Sosiaalikehityksellä sekä tarve kehittää ja tuottaa palveluin- mea. Luonteva osa kehittämistoimintaa on pitkä kokemus ja vahva asiantunte- novaatioita vaativat eri sektoreiden ja ovat myös arviointipalvelut, jotta voi- mus hyvinvointialan kehityksestä sekä toimialojen tuntemusta. daan arvioida erilaisten projektien, ke- tutkimus- ja arviointitoiminnasta. Yritys nuorten palvelujärjestelmissä hittämistoimenpiteiden tai esimerkiksi toimii kansallisesti ja pystyy tarjoamaan Monialaisen kehittäminen uusien toimintamallien tuloksellisuutta ja mielenkiintoisia verkostoja, jotka kirittä- on yksi julkisen sektorin kehittämisen vaikuttavuutta. Teemme vuodessa kym- vät myös alueellista kehittämistä. Yhdis- polttavimpia kysymyksiä tällä hetkellä, meniä arviointeja julkisen ja kolmannen tämällä Innoparkin vahvaa yritys- ja alue- kun asiakas halutaan asettaa palvelujen sektorin toimijoille sekä autamme myös kehitysosaamista ja Sosiaalikehityksen keskiöön ja hävittää perinteiset sektori- itsearvioinnin kehittämisessä. osaamista pystymme tarjoamaan erittäin rajat palvelujen tuotannossa. Olemme toimintakertomus 12 yhteistyön

13 Sosiaalikehityksellä on pitkä kokemus ja vahva asiantuntemus CASE NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Sosiaalikehitys Oy:lla on pitkä jatkumo nuorten palvelujen kehittämistyössä. Vuoden 2011 alussa voimaan tullut nuorisolain muutos korostaa monialaista yhteistyötä nuorten ohjauksessa ja tuessa. Sosiaalikehitys Oy on vastannut kuntien ja kuntayhtymien tarpeeseen kehittää nuorille suunnattuja palveluja pitkäkestoisen hanketyön kautta. Rajanylittäjät-hanke painottaa etenkin hallinnonalojen välisten rajojen ylittämistä ja madaltamista ja on vahvalla asiantuntijatuella tukemassa nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen työtä kunnissa. Rajanylittäjät-hankkeessa on mukana yhteensä seitsemän kuntaa, osa eteläisestä Suomesta, osa Pohjois-Suomesta. Ranuan kunnan kanssa Sosiaalikehitys Oy:lla on useiden vuosien kokemus hankeyhteistyöstä. Ranualla on vahva tahtotila kehittämistyöhön. Kunta pitää tärkeänä Lapissa tehtävää yhteistyötä toimijoiden kesken ja on ollut aloitteellinen ns. Vapari-toiminnan kehittämisen kautta kutsumalla yhteistyöhön toisia Lapin hankekuntia sekä toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia. Vapari-toiminnassa on kyse uusien opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta opiskelupaikkakunnalla, jotta uuteen asuinpaikkaan kotiutuminen ja itsenäisen elämän aloittaminen sujuisi hyvin. Lapissa välimatkat ovat pitkät ja nuoret muuttavat usein kauaksi kotoa lähtiessään opiskelemaan. Vapari-toiminnassa toteutuu nuorten osallisuuden edistäminen. Opintojaan aloittavien opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen kautta tuetaan myös opintojen etenemistä ja osaltaan ollaan myös ehkäisemässä opintojen keskeyttämistä. Ranuan kunnan sivistystoimenjohtaja Outi Lohi toteaa yhteistyöstä Sosiaalikehitys Oy:n kanssa: Sosiaalikehitys on mahdollistanut hankeresursoinnilla ja hankkeiden mukanaan tuomalla osaamisella Lapin alueen monialaisen yhteistyön tiivistämisen yli kunta- ja hallinnonalarajojen. Sosiaalikehitys on innostanut ja kannustanut toimijoita kehittämään nuorten kanssa tehtävää työtä omia mukavuusalueita haastaen. Kuntatoimijat ovat saaneet vahvan sparraajan Sosiaalikehityksestä. Sosiaalikehitys tekee nuorten palvelujen kehittämistyötä myös Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Käynnissä on parhaillaan mm. Hämeenlinnan mallin luominen nuorisotakuun toteuttamiseksi sekä tietojohtamisen kehittäminen osana nuorten palvelujärjestelmän kehittämistä ja palvelujen suuntaamista. Julkisella sektorilla on suurempi tarve kehittää palveluinnovaatioita kuin koskaan. Tarvitaan sekä täysin uudenlaisia palveluja että aivan uudenlaisia ja tehokkaampia tapoja järjestää nykyiset palvelut. Olemme viime vuoden aikana olleet mukana tukemassa useiden julkisten palvelujen sähköistämistä sekä palveluprosessien kehittämistä, esimerkiksi rakennusvalvonnan sähköisten palvelujen kehittäminen Hämeenlinnassa. Toinen vahva trendi on hyvinvointikeskusten luominen erityisesti ikäihmisille, joissa palvelut ja erilaiset asumisen ratkaisut tuodaan lähelle toisiaan. Olemme koordinoineet Iittalan monen sukupolven hyvinvointikeskus konseptin luomista. Iittalaan on syntymässä ainutlaatuinen eri ikäpolvet yhteen tuova ja tiloja tehokkaasti hyödyntävä kokonaisuus, jonka kehittämisessä on luotu myös osallistavan suunnittelun toimintamalleja. Vuonna 2013 odotamme, että nuorten palvelujärjestelmien intensiivinen kehittäminen jatkuu. Nuorisotakuu astui voimaan vuoden alusta ja se pakottaa kunnat tehostamaan yhteistyötä yli sektori- ja organisaatiorajojen. Hämeenlinnassa olemmekin koordinoineet jo paikallisen yhteiskuntatakuun mallin luomista yhteistyössä laajan toimijajoukon kanssa ja malli valmistuu toukokuussa Tuottavuuden parantaminen kaikkien julkisten palvelujen kehittämisessä tulee varmasti myös teemana kasvattamaan edelleen merkitystään. Ohjelmakauden ja sitä myötä monien julkisrahoitteisten projektien päättyessä odotamme myös arvioinnin puolella vilkasta vuotta. 13 toimintakertomus

14 Toimitilapalvelut Teknologiakeskus Innoparkin nykyaikaiset kiinteistöosakeyhtiö Biokylä Vuoden 2012 aikana Innopark panosti voi- ja monimuotoiset toimitilat Visamäessä, Oy:n, jolla on kiinteistökohde Lammilla. Lammin makkaasti uusien palveluiden kehittämi- Moreenissa ja Lammilla kiinnostivat yri- Kohde on valmistunut vuonna Inno- seen ja tuottamiseen Innopark yhteisölle. tyksiä vuoden 2012 aikana. Uusia vuokra- parkin osuus kohteesta on 1339 m2, ja se Uusimpia palvelukokonaisuuksia, joista sopimuksia solmittiin tasaisesti läpi vuo- on alun perin suunniteltu toimisto- ja ma- yhteisömme jäsenet pääsivät nauttimaan den ja niiden myötä vuokrausaste nousi joituskäyttöön. vuoden 2012 puolella, ovat mm. toimisto- alkuvuoden n. 70 %:sta loppuvuonna 90 hotelli, etätyöpisteet sekä täysin uudella %:iin. Tällä hetkellä tiloissa toimii yli 100 Innopark solmi vuokrasopimuksen Me- konseptilla toteutettu iso tilakokonaisuus yritystä, joissa työskentelee yhteensä rei- hiläinen Oy:n kanssa Vuok- Stage. Myös yhteisömme vuosien varrella lut 1000 työntekijää. rasopimuksella vuokraa eniten toivomat palvelut, edustussauna Mehiläinen Innoparkin tilat tehostettuun palve- ja kuntosali saatiin suunnittelupöydälle Merkittävin vuoden 2012 aikana solmittu luasumiseen. Kohteessa tehdään muu- vuoden 2012 loppupuolella. Nämä uudet vuokrasopimus tehtiin Lammin toimitila- tostöitä ja varsinainen toiminta käyn- palvelut, InnoSauna ja InnoGym, avattiin kohteesta Mehiläinen Oy:n kanssa. Tek- nistyy yhteisömme käyttöön alkuvuodesta nologiakeskus Innopark Oy (70 %) ja Hel- synnyttää Lammille työpaikkaa singin yliopisto (30 %) omistavat yhdessä hyvinvointitoimialalle. toimintakertomus mennessä. Toiminta

15 Innopark 2012 lukuina Yrityskohtaiset kehitysprojektit Yritysraha hankkeissa % 15 % Innopark liikevaihto Innopark kehitys 58 % Innopark kiinteistöt 42 % Yritykset innopark yhteisössä Innopark verovaikutus 2012* EUR suora EUR välillinen Innopark tulot Yksityinen raha 58 % Kuntaraha 12 % Valtio/EU-raha 30 % * Laskettu käyttäen todellista kiinteistöveroa teoreettista kuntaverokertymää seuraavilla olettamuksilla: työssäkäyvää, joista 70 % asuu Hämeenlinnassa ja keskivuosiansio toimintakertomus

16 Teknologiakeskus Innopark Oy // Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,43 Liiketoiminnan muut tuotot ,41 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,68 Henkilöstökulut , ,09 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,09 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,36 Aineelliset hyödykkeet , ,59 Sijoitukset , ,14 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut , ,31 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,02 Muilta , ,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ( ) 0, ,00 Muille ( ) , ,72 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 8 339, ,69 Satunnaiset erät , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,30 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 Vastaavaa yhteensä , ,91 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,15 Lyhytaikainen , ,66 Vastattavaa yhteensä , ,91 toimintakertomus 16

17 Innopark-konserni // Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,36 Materiaalit ja palvelut , ,20 Henkilöstökulut , ,90 Poistot ja arvonalentumiset , ,10 Liiketoiminnan muut kulut , ,47 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut , ,37 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,06 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA , ,06 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,60 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,72 Aineelliset hyödykkeet , ,55 Sijoitukset 5 500,00 500,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0, ,71 Lyhytaikaiset saamiset , ,40 Rahat ja pankkisaamiset , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,54 Vastaavaa yhteensä , ,81 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot , ,34 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,66 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,28 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,14 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,73 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,87 Vastattavaa yhteensä , ,81 Tarkemmat tilinpäätöstiedot: 17 toimintakertomus

18 Advisory Board toiminta 2012 Innoparkin Advisory Boardin jäsenet: Innoparkin hallituksen jäsenet Innoparkin johtoryhmän jäsenet Advisory Board perustettiin marraskuussa 2011 ja toiminta lähti varsinaisesti käyntiin vuoden 2012 aikana. Toiminnan tavoitteeksi asetettiin Innoparkin palvelutarjonnan kehittäminen, yhteisöllisyyden lisääminen yhteisöasiakkaiden keskuudessa sekä Innopark -yhteisön ja Korkeakoulukeskuksen tunnettuuden lisääminen. Ryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, joista yhtenä tehtiin benchmarkausmatka Teknopolikseen ja Aalto Design Factoryyn Espooseen. Asetetuissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin: 1) konseptoitiin uusia palvelupaketteja, kuten InnoGym ja InnoSauna, 2) järjestettiin yhteisöllisyyttä tukevia tilaisuuksia ja toimintaympäristöjä, kuten VisaVäki-messut, Konseptorin avoin innovaatioympäristö 3) saatiin vuoden aikana positiivista näkyvyyttä alueen mediassa ja lisättiin toiminnan tunnettuutta seudulla. Matti Koivula, Martela-keskus, Jarmo Mäki-Uuro Mikko Koivulehto Ville Availa, Ambientia Oy Harri Lintumäki Timo Kärppä Kari Mäkinen, Kiertokapula Oy Pasi Vesala palvelujohtaja, vastaa palvelujen kehittämisestä Teppo Hänninen, Etelä- Suomen Pertti Puusaari Hanna Nordlund toimintakertomus 18 Häme 10 Oy, Advisory Board pj. sijoitus Oy Veli-Pekka Pihlainen, Kotirinki Oy Pertti Puusaari, HAMK Pirjo Akolahti, Linnan Vartijat Oy Marjukka Ojala, Matkatoimisto Oy Area Arto Ranta-Eskola, Ruukki hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja Risto Salminen kehitysjohtaja, vastaa ohjelmista ja projekteista Tarja Vikman Jonna Piiroinen Tuuli Tiirikkala viestintäpäällikkö, vastaa viestinnästä Jorma Taipalus Hallituksen kokouksiin osallistuu myös apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. talousjohtaja, vastaa taloudesta

19 Innopark henkilökunta 12/2012 Mikko Koivulehto Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Toimitusjohtaja mikko.koivulehto(at)innopark.fi Elias Aarnio Open Source-asiantuntija AVO 2 -hanke elias.aarnio(at)innopark.fi Mika Anttila Projektipäällikkö Silhouette, Pumppu, VHH mika.anttila(at)innopark.fi Liisa Arpiainen (äitiyslomalla) Projektipäällikkö K-Easy- hanke Ari-Matti Auvinen Asiantuntija ja laatukoordinaattori Suomen eoppimiskeskus ry ama.auvinen(at)hci.fi Tarja Happonen tutkimussihteeri tarja.happonen(at)sosiaalikehitys.com Janne Haverinen Projektipäällikkö Asumisen osaamisklusteri janne.haverinen(at)innopark.fi Heikki Hiltunen Kehitysinsinööri ProMetal II-hanke heikki.hiltunen(at)innopark.fi Heli Hirvonen luova asiantuntija heli.hirvonen(at)sosiaalikehitys.com Kaisa Honkonen-Ratinen Tutkija Suomen eoppimiskeskus ry kaisa.honkonen(at)hci.fi Rainer Jakobsson Projektipäällikkö Innokone rainer.jakobsson(at)innopark.fi Hillevi Kaarlenkaski Projektipäällikkö Konseptori hillevi.kaarlenkaski(at)innopark.fi Pentti Kallionpää Projektipäällikkö ProMetal II-hanke pentti.kallionpaa(at)innopark.fi Niina Kesämaa Myyntiassistentti Suomen eoppimiskeskus ry niina.kesamaa(at)innopark.fi Riitta Kinnunen tutkija riitta.kinnunen(at)sosiaalikehitys.com Juha Kivinen Projektipäällikkö Konseptori-projekti juha.kivinen(at)innopark.fi Anni Kujala Projektiassistentti anni.kujala(at)innopark.fi Miia Kujala Projektiassistentti K-Easy, VIDICO miia.kujala(at)innopark.fi Timo Kärppä Palvelujohtaja Hämeen osaamiskeskus timo.karppa(at)innopark.fi Arto Lehtinen Projekti-insinööri ProMetal II-hanke arto.lehtinen(at)innopark.fi Laura Lehto Projektiasiantuntija Konseptori-projekti laura.lehto(at)innopark.fi Jukka Lidman tutkija jukka.lidman(at)sosiaalikehitys.com Piia Liikka Projektipäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry piia.liikka(at)innopark.fi Sanni Marjomäki Projekti/talousassistentti sanni.marjomaki(at)innopark.fi Virpi Messman Projektipäällikkö VIDICO-projekti virpi.messman(at)innopark.fi Helena Mykrä Asiantuntija Suomen eoppimiskeskus ry Pia Niemikotka Hankepäällikkö pia.niemikotka(at)innopark.fi Anniina Nieminen Aulapalvelusihteeri anniina.nieminen(at)innopark.fi Hanna Nordlund Kehitysjohtaja Hämeen osaamiskeskus hanna.nordlund(at)innopark.fi Aimo Nuppula Kehitysinsinööri Pro Metal II -hanke aimo.nuppula(at)innopark.fi Mikael Oesch Myynti- ja asiakkuusasiantuntija Mobile mikael.oesch(at)innopark.fi Jukka Ohtonen projektipäällikkö, Opit käyttöön -hanke jukka.ohtonen(at)sosiaalikehitys.com Pirjo Oulasvirta-Niiranen projektipäällikkö, Rajanylittäjät-hanke pirjo.oulasvirta-niiranen(at) sosiaalikehitys.com Pasi Petäjistö Kehitysinsinööri Pro Metal II -hanke pasi.petajisto(at)innopark.fi Jonna Piiroinen Ohjelmapäällikkö Viestintäpäällikkö Hämeen osaamiskeskus jonna.piiroinen(at)innopark.fi Anne Rongas Projektiasiantuntija Suomen eoppimiskeskus ry rongas.anne(at)gmail.com Anu Saarinen tutkija työvapaalla Jarkko Savijoki Ohjelmapäällikkö Hämeen osaamiskeskus jarkko.savijoki(at)innopark.fi Pia Sipilä Palvelupäällikkö pia.sipila(at)innopark.fi Maija Säkäjärvi tutkija maija.sakajarvi(at)sosiaalikehitys.com Jorma Taipalus Talousjohtaja jorma.taipalus(at)innopark.fi Titi Tamminen Kehityspäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry titi.tamminen(at)innopark.fi Tarja Tuominen Kehityspäällikkö ProMetal II-hanke tarja.tuominen(at)innopark.fi Matti Vaari Projekti-insinööri ProMetal II-hanke Mobile matti.vaari(at)innopark.fi Katariina Välikangas tutkija katariina.valikangas(at) sosiaalikehitys.com Hanna Willner Projektikoordinaattori VIDICO, Kasvuvipu, Pumppu hanna.willner(at)innopark.fi Miia Aaltonen Inkeri Ahonen Tiina Front-Tammivirta Esa Kärkäs Petri Lintumäki 19 toimintakertomus

20 Innopark yhteisön yritykset 2012 Etelä-Suomen Sijoitus Oy E-Tilipalvelut Oy Häme Finceptum Oy/Novell Suomi For-Partners Oy (ent. Folmer Management Oy) Frugal Oy HAMK, Ohutlevykeskus HAMK, tsto Henkilöstöpalvelu Silver Service Oy Hensten Oy, varasto HOPE - Yhdessä & Yhteisesti ry (Elenia Verkko Oy) Häme 10 / Martela Hämeen ammatillisen korkeakoulun ky Hämeen maakuntaliitto, kuntayhtymä Hämeen Viherpojat Oy Hämeenlinnan Toimistotarvike Petri Harju Ideastructura Oy Innolink Research Oy Innopark Programmes Oy Innosteel Factory Oy, Insinööritoimisto Comatec Oy Insinööritoimisto Matti Jokinen Insolo Oy Isoworks Oy JK Hakkurit Oy JTN Rakennus Oy Kiertokapula Oy Kinshofer Aponox Oy Konecranes Finland Corporation Koo Music Group Finland Kotirinki Kotirinki Markkinointiosuuskunta Kouluttamo Ky Koulutuskeskus Tavastia Kuusakoski Oy Kyttec Oy La Porte au Bois pour le Maghreb Oy SA Lavit Oy Linnan Ateria Oy Linnan Vartijat Oy Local Crew Oy Logica Suomi Oy Mainostoimisto 42 Oy, M-Components Oy Mehiläinen Oy Metos Oy Ab Moore Stephens Rewinet NetMetal Oy Newsec Asset Management Oy Nexans Finland Nome Oy Nominent Oy / EilaKaisla Oiva-Sähköpalvelu Oy Osuuskauppa Hämeenmaa Oy Audiapro Ab Paperipiste Oy Patenttitoimisto Jaakko Väisänen Petteri Raak Oy Petteri Raak Oy Plantool Oy Plutoni Oy Pohjolan Puhdistus Proffice, virtuaalitsto Puolustushallinnon rakennuslaitos Rakennuttajatoimisto HTJ Oy RAK-Friman Oy Realia Group Oy (Huoneistokeskus/Huoneistomarkkinointi) Rekrytointipalvelu Sihti Oy Relacom Finland Oy Robomaa.com Ruukki Construction Oy Saferec Oy Securitas Direct Oy Semantic Solutions/Helmann huutokaupat/ Oval Point Oy Siivoskolmio Oy Sulzer (Pumps) Metco Finland Sunny Car Center Suomen eoppimiskeskus ry. Suomen Tukkusähkö Oy Suomen Vesileikkaus Suunnittelutoimisto Partanen Oy Takain Oy Tamsan Oy Tarutuuli Mäkinen TEKME Oy Tieto Oyj Tilipalvelu K.Luoma Tilistar Oy TL Sippola Oy Tmi Mari Bågman Toimisto Center Oy Treston TTY-säätiö Vahanen Oy Vahanen Oy Webbinetti S&T ky Virtaa Hämeeseen YIT Information Services YIT Kiinteistötekniikka Oy YIT Rakennus Oy YIT Rakennus Oy/Asuntorakentaminen Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Vankanlähde Hämeenlinna Puh Fax

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Partnerbook korkauttjiiilln. Tulokas esittäytyy. Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä Valloittava maskotti!

Partnerbook korkauttjiiilln. Tulokas esittäytyy. Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä Valloittava maskotti! Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 2.2011 Magazine Partnerbook korkauttjiiilln e verkostoit s. 8 9 3 4 7 Tulokas esittäytyy 10 s. 12 14 Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin 2 maaliskuu 2010 Elinkeinoelämä toivoo uuden TAMKin hengittävän työelämän tahtiin Sivu 14 Pieni ihme saattaa muhia Suomessa. Sivu 22 Tampereen Kauppa kamari lehti Mikko Määttänen muotoilee tuotteisiin

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa KOKO Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa Niina Hattunen (toim.) KOKO aluekehittämisen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011

täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 Bon Appétit täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 Loppujulkaisu Luova Tampere 2006 2011 Tampereen kaupungin elinkeino-ohjelma ja strateginen hanke Ohjelman

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot