TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Sosiaalikehitys Oy 1 1 2

2 Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Kehittämispalvelut... 4 Ohjelmat ja hankkeet... 6 Yrityskehityspalvelut...11 Julkisen sektorin kehityspalvelut...12 Toimitilapalvelut...14 Innopark lukuina...15 Teknologiakeskus Innopark Oy: tuloslaskelma ja tase...16 Innopark konserni: tuloslaskelma ja tase...17 toimintakertomus 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Innoparkin työntäyteinen ja tuloksekas vuosi 2012 eknologiakeskus Innoparkin perustehtävä on Hämeenlinnan työssäkäyntialueen vetovoiman kehittäminen, jolloin toiminnan painopiste on Hämeenlinnan seutukunta. Kanta- Hämeen ainoana toimivana teknologiakeskuksena olemme myös maakunnallinen toimija. Suomessa on 30 teknologiakeskusta, joiden kattojärjestö on Tekel (Teknologiakeskusten liitto). Tämän verkoston osana yhtiö on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jolla on ollut keskeinen rooli mm. Osaamiskeskusohjelman toteuttamisessa. Kuulumme myös kansainväliseen teknologiakeskusten liittoon (IASP), jonka jäsenenä on yli 800 teknologiakeskusta ympäri maapallon. Perustellusti voidaan sanoa, että olemme kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut omaa toiminta- aluettaan kehittävä toimija. Toimintavuoden aikana jatkettiin vuonna 2011 aloitettua talouden tasapainottamista ja konsernirakenteen kehittämistä. Vuonna 2012 toteutettiin viiden tytäryhtiön fuusio emoyhtiöön, Teknologiakeskus Innoparkiin. Lisäksi ostimme Hämeenlinnan kaupungilta sen omistamat Sosiaalikehitys Oy:n osakkeet, jolloin yhtiöstä tuli osa Innopark -konsernia. Tämä järjestely vahvistaa yhtiön asemaa toiminta-alueensa hyvinvointitoimialan kehittäjänä. Talouden tasapainottaminen on toteutunut siten, että vuosina 2011 ja 2012 saavutettiin positiivinen tulos ennen satunnaisia kuluja. Satunnaiset kulut, joita ovat alaskirjaukset aikaisempien vuosien toiminnasta, ovat painaneet tuloksen kuitenkin vielä negatiiviseksi. Olemme määrätietoisesti kehittäneet yhtiöstä asiakaslähtöistä palveluorganisaatiota. Olemme tuotteistaneet palvelumme selkeiksi asiakkaille lisäarvoa tuottaviksi kokonaisuuksiksi. Siinä on onnistuttu, sillä toiminnassamme oli mukana yritystä, joista 150 toteutettiin yrityskohtainen kehitysprojekti. Palveluita kehitetään edelleen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, joiden näkemyksiä kehittämiseen tuodaan mm. vuonna 2011 toimintansa aloittaneen Advisory Boardin kautta. Vuosi 2012 oli kiinteistöliiketoiminnallemme haasteellinen. Vuodelle leimaa antava piirre oli ensimmäisen vuosipuoliskon osalta talouden epävarmuus, joka näkyi varovaisuutena vuokrauspäätöksissä. Kiinteistöliiketoimintamme liikevaihto laski merkittävästi suuren yhteisöasiakkaamme supistettua toimintojaan tiloissamme. Loppuvuosi oli kuitenkin erittäin positiivinen ja kiinteistökohteidemme kokonaisvuokrausaste kohosi yli 90 %. Innoparkin vetovoima on edelleen kasvussa ja yhteisöasiakkaidemme määrä on kasvanut jo yli 100 yrityksen. Näissä yrityksissä on yli 1000 työntekijää, joiden kuntaverovaikutus alueelle on lähes 5 M vuodessa. Yhteistyömme Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa on syventynyt merkittävästi Korkeakoulukeskuksen kehittämisen myötä. Hyvässä yhteistyössä olemme rakentaneet yhteisiä palveluita ja toimitilakonsepteja, jotka mahdollistavat yritysten ja opiskelijoiden kohtaamisen uudella tavalla. HAMK keskittää Hämeenlinnan toimintojaan alueelle ja Innopark on jo käynnistänyt uudiskohteen suunnittelun. Näillä toimenpiteillä alueen vetovoima ja dynaamisuus kasvavat entisestään. Visamäen kampusalue on tulevaisuudessa lähes 5000 ihmisen kuhiseva innovaatiomylly. Vuoden 2013 merkittäviä asioita tulevat olemaan rakennerahastokauden ja Osaamiskeskusohjelman loppuminen, jotka vaikuttavat suoraan teknologiakeskusten rahoitukseen koko Suomessa. Hämeenlinnan seutu on hakenut mukaan Kasvusopimusmenettelyyn ja Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. Merkittävään rooliin on noussut Helsinki- Hämeenlinna- Tampere (HHT) kasvuväylän kehittäminen. Lisäksi Hämeenlinnan kaupungin elinkeinokonsernin kehittäminen on käynnistynyt ja uusi toimintamalli käynnistetään 2014 alussa. Odotettavissa on mielenkiintoinen ja toiminnantäyteinen vuosi. Mikko Koivulehto Toimitusjohtaja 3 toimintakertomus

4 Kehittämispalvelut Innopark tarjoaa monipuolisesti kehittämispalveluja yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille ohjelmien ja hankkeiden sekä yrityskehityspalvelujen kautta. toimintakertomus 4

5 KEHITTÄMISPALVELUT TOIMITILAPALVELUT YRITYSPALVELUT JULKINEN SEKTORI Muuntuvia toimistotiloja m 2 KONSEPTORI avoin innovaatioympäristö StartUp Häme -hautomo Tuotekehitys- ja innovointipalvelut PROGRESS kasvuohjelma Kansainvälistymispalvelut Hankkeistuspalvelut Cafe Ideala -fasilitointipalvelut Arviointipalvelut Tutkimus- ja selvityspalvelut Monialaisen yhteistyön kehittämispalvelut Innovaatiopalvelut Hankkeistuspalvelut Työhyvinvointipalvelut Kokoustiloja Stage -luovatila Virtual Office Etätyöpisteitä Toimistohotelli Inno Gym -kuntosali InnoSauna 5 toimintakertomus

6 Kehittämispalvelut 9,1 OHJELMAT JA HANKKEET milj. Ohjelmien ja projektien parissa on ta- kanssa yrityskohtaisen kehitysprojektin. kinä yhteistyöstä voidaan nostaa kana työntäyteinen ja tuloksekas vuosi. Onnistuimme tavoitteessamme kasvattaa septori-toiminta, joka löi itsensä läpi Osaamiskeskusohjelma on ollut toimin- nimenomaan yrityskohtaisten projektien vuoden aikana. Konseptori tarjoaa mie- tamme kulmakiviä vuodesta 2007 saak- määrää ja siten osallistumisen ja kehit- lenkiintoisen avoimen innovaatioympä- ka ja sen avulla on käynnistetty lukuisia tämisen intensiteettiä. Palveluja tuotet- ristön alueen toimijoille, jossa monialai- kehitysprojekteja erityisesti alueen yri- tiin noin ~9,1 milj. hankesalkun kautta, set opiskelijaryhmät tuottavat ratkaisuja tysten kehittämiseksi. Vuonna 2012 Inno- jonka avulla generoidaan noin 5,8 milj. erilaisiin toimeksiantoihin. Myös hauto- parkissa oli käynnissä 15 projektia, joiden EU:n ja valtion tukea alueelle. motoiminta lanseerattiin vuoden lop- rahoitus tulee valtaosin EU rakennerahas- pupuolella uudenlaisella konseptilla ja tojen kautta. Toimintaamme osallistui Korkeakoulukeskussopimuksen 523 yritystä ja toteutimme 150 yrityksen alueellinen yhteistyö tiivistyi. Esimerk- toimintakertomus 6 Kon- myötä mukana toiminnassa oli heti 15 alkavaa yrittäjää.

7 KONSEPTORI AVOIN INNOVAATIOYMPÄRISTÖ Konseptori on avoin innovaatioympäristö, jonka perusajatuksena on koota eri alojen opiskelijoita, työttömiä osaajia ja asiantuntijoita tiimeiksi kehittämään uusia tuote- ja palvelukonsepteja sekä prototyyppejä. Kehitysideat saadaan yrityksiltä, kehittämisorganisaatioilta ja yksityisiltä innovaattoreilta. Kehitystyön tuloksena syntyy uusia kaupallistettavia ratkaisuja ja kehitystyöhön osallistuneet saavat mahdollisuuden edetä urallaan innovaation kehittäjiksi ja yrittäjiksi. Vuoden 2012 aikana toteutettiin 8 casea, jotka olivat hyvin monipuolisia sisällöiltään. Toiminnassa oli mukana noin 50 opiskelijaa. Toimeksiantoja saatiin kahdelta yritykseltä ja kuudelta muulta yhteisöltä. Tällä hetkellä Konseptorissa on 25 casea käynnissä ja noin 175 opiskelijaa. Pääosa caseista toteutetaan Hämeen Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden voimin, mutta mukana on myös Hyrian ja Koulutuskeskus Tavastian oppilaita. Case: Miten ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä voi lisätä teknologiaa hyödyntäen? Projektin lähtökohtana oli kysymys, miten ikääntyvien hyvinvointia voidaan lisätä mediapainotteisilla työkaluilla ja miten ikääntyvien sosiaalista ja keskinäistä kanssakäymistä voitaisiin lisätä, ylläpitää ja monipuolistaa. Hämeen Ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijat lähtivät ideoimaan uusia palvelukonsepteja. Projektiryhmä kehitti palvelun pelikonsolien hyödyntämisestä ikääntyneiden päivätoiminnassa. Aktiivinen ryhmä sai Amo Oy:ltä Nintendon laitteiston kokeilun ajaksi lainaan, tablettitietokoneet löytyivät Konseptorista ja päiväkeskuksen toiminnanjohtaja ohjeisti vanhustyön erityispiirteet opiskelijoille. Ryhmä toteutti kaksi kokeilua Hoivia Oy:n päiväkeskus Olokolossa. Asiakkaat olivat eriasteisista muistisairauksista kärsiviä vanhuksia, osa vuodepotilaita. Projektin kokeilujen kautta kerättiin erittäin hyvää palautetta ja luotiin tulevaan toimintaan uusi käytäntö, jossa vanhukset pääsevät yhteisöllisesti hyödyntämään pelikonsolipelien tuomia kokemuksia. Tablettitietokoneiden tuomat mahdollisuudet luoda uusia kokemuksia vuodepotilaille otettaneen niinikään käyttöön. Kokeilujen avulla projektiryhmä myös löysi uuden palveluidean, jonka avulla voidaan lisätä henkilökunnan osaamista teknisten laitteiden käytössä. Kokeilu toi esille myös tuotekehitystarvetta, johon projektitiimi kehittää ratkaisua jatkoprojektin puitteissa muotoilijaopiskelijalla vahvistettuna. Projektissa saatu oppi koulutusohjelmarajojen ulkopuolelta, matalan kokeilukulttuurin ympäristössä toi uusia innovaatioita ikäihmisten palvelutarjontaan ja projektitiimin kasvua kohti moniammatillista projektiosaajuutta. Vuotta 2012 leimasi kaiken kaikkiaan kehitystoimijoiden välisen yhteistyön tiivistyminen ja yhteisen tahtotilan muodostaminen sekä uusien toimintatapojen etsiminen Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Vuoden aikana laadittiin hyvinvointialan kehittämisohjelma vuoteen 2020 saakka, joka nuotittaa tulevien vuosien yhteistä tekemistä ja määrittää yhteiset tavoitteet ja sisällölliset painopisteet kehittämiselle. Valmistelimme myös seudullista kasvusopimusta ja sen pohjalta ohjelmaesitystä Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. Ohjelmakausi on päättymässä vuoden 2013 jälkeen ja tulee tuomaan muutoksia. Tiedämme, että rahoitusinstrumenteissa tulee tapahtumaan muutoksia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä on tutkittava yhä tarkemmin. Samoin on varauduttava kehitysrahoituksen pienenemiseen. Jatkossa vahvistamme edelleen vahvuuksiamme, kuten Hämeenlinnan loistavaa sijaintia, perinteisesti vahvojen toimialojen kuten kone- ja metallialan kehittymistä. Samalla meidän on tuotava rohkeasti esiin seudulla tehtävää kehitystoimintaa, jotta pysymme edelleen kiinnostavana kumppanina kansallisessa kehittämisessä ja säilytämme maineemme rohkeasti uudistuvana alueena. Vain tätä kautta on mahdollista saada kehittämisrahaa alueelle myös tulevaisuudessa. Toisaalta on löydettävä myös uusia avauksia kehittämiseen. Sellaisia voisivat olla esim. vapaa-ajan palvelujen kehittäminen, vihreä hyvinvointi sekä kehitysalusta-ajattelu, jossa julkiset hankinnat sekä alue- ja muut kehitysinvestoinnit muutetaan kokeilu- ja pilottialustoiksi. Tuntosarvet tarkkana lähdemme vuoteen Kuitenkin hyvillä mielin, koska parin viime vuoden aikana on systemaattisesti varauduttu muutoksiin ja tehty niitä asioita, joita uudella ohjelmakaudella pärjääminen vaatii: yhteistä tahtotilaa ja painopistevalintoja, yrityskentän tarpeiden kuuntelemista, saumatonta yhteistyötä ja hyviä kumppanuuksia sekä rakenteiden rohkeaa kehittämistä. 7 toimintakertomus

8 Kehittämispalvelut toimintakertomus 8

9 INNOPARK // OHJELMAT JA HANKKEET VUONNA 2012 Innopark Programmes Oy:n hankesalkku / käynnissä olevat hankkeet 2012 Nro Hankkeen nimi Rahoittaja Toteutusaika 1 VIDICO -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 2 SouthWood -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 3 Innokone -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 4 K-Easy -hanke Päijät-Hämeen liitto EAKR 5 EduCoss -osahanke Lapin ELY -keskus ESR 6 Kasvuvipu -hanke Hämeen ELY -keskus ESR 7 Valtakunnallinen ryhmärakennuttamisen verkosto Uudenmaan liitto, Osaamiskeskusohjelman valtakunnalliset hankkeet 8 Silhouette -hanke Creator, Interreg IV C, EAKR 9 Pro Metal II Hämeen ELY ESR 10 Konseptori Hämeen ELY toimintaympäristötuki 11 epro -hanke Hämeen ELY ESR 12 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa Hämeen ELY ESR 13 PUMPPU -hanke PH liitto EAKR 14 Avo-opisto -osahanke Lapin ELY -keskus ESR 15 Hämeen osaamiskeskus- ohjelman toteuttaminen Asumisen klusteri Digitaaliset sisällöt Älykkäät koneet TEM / Hämeen liitto Kok.kust. Innopark HANKKEET YHTEENSÄ - kokonaisvolyymi Sosiaalikehitys Oy:n hankesalkku / käynnissä olevat hankkeet 2012 Nro Hankkeen nimi Rahoittaja Toteutusaika 1 Kaikin keinoin nuoret töihin Hämeen ELY-keskus, ESR Kolmas Lähde Lapin ELY-keskus, ESR Opit käyttöön hanke Pirkanmaan ELY-keskus, ESR Rajanylittäjät-hanke Lapin ELY-keskus, ESR Kok.kust. Sosiaalikehitys HANKKEET YHTEENSÄ - kokonaisvolyymi toimintakertomus

10 Kehittämispalvelut toimintakertomus 10

11 Yrityskehityspalvelut vastaavat erityisiin kehittämistarpeisiin YRITYSKEHITYSPALVELUT Vuoden 2012 aikana toteutimme tuotteistettuja kehittämispalveluja yrityksille. Tavoitteena on pystyä räätälöidymmin vastaamaan yritysten tarpeisiin ja sitä kautta nostamaan yritysten kilpailukyky uudelle tasolla ja mahdollistaa kannattava kasvu. Yrityskehityspalvelut vastaavat suoraan kyseisen yrityksen erityisiin kehitystarpeisiin ja kohdistuvat usein alueille, joihin yritykset tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan apua. Yrityskehityspalvelut tukevat hankesalkun kautta tapahtuvaa kehittämistyötä. Innoparkin yrityskehityspalvelut kattavat yrityksen liiketoiminnan kehityskohteen löytämisestä aina kehittämistoimenpiteen toteuttamiseen eri rahoitusmallien tukemana. Innopark myös tukee yrityksiä rahoituksen hakemisessa. Vuonna 2012 Innopark tarjosi yrityksille mm. seuraavia yrityskehityspalveluja: Café IDEALA -fasilitointipalveluja, yritysten kasvuanalyysejä, markkinaselvityksiä sekä erilaisia kehitysprojekteja. Lisäksi Innopark toteutti todella suosittuja CE-koulutustilaisuuksia. Yritysten kasvuanalyyseja toteutettiin noin 50 yritykselle. Kasvuanalyysien avulla kartoitettiin yritysten eri kasvutekijät sekä pureuduttiin liiketoiminnan kehittämiseen strategian näkökulmasta aina operatiiviseen toimintaan. Näin löydettiin useita liiketoiminnallisesti kannattavia kasvumahdollisuuksia. CASE PALETTI OY Paletti on johtava korttialan yritys toimialueellaan Suomessa ja Baltiassa. Paletti-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 16,4 miljoonaa euroa. Yrityksellä on tytäryhtiöt kaikissa Baltian maissa ja konsernin palveluksessa on 146 työntekijää. Paletin tuotantolaitos ja logistiikkakeskus sijaitsevat Hämeenlinnassa. Loppukeväästä 2012 käynnistettiin Paletissa yhdessä Innoparkin yrityskehittäjän kanssa kasvutekijöitä kartoittava työ. Tavoitteena oli tukea yritystä löytämään parhaat kasvutekijät ja niihin liittyvät konkreettiset toimenpiteet. Kasvuanalyysin avulla löydettiin yrityksen toimintaa tukeva kehittämistoimenpide, jossa keskityttiin yrityksen eri liiketoimintaprosessien parantamiseen ja harmonisointiin. Tavoitteena oli eri kilpailutekijöiden vahvistaminen, mikä luo varman pohjan uusille kasvumahdollisuuksille. Tuotantojohtaja ja yrittäjä Ville Laakso Paletti Oy:stä kertoi, että kasvuanalyysin ja kehitystoimenpiteen tuloksena löytyi uudenlainen tapa hallita eri liiketoimintaprosesseja. Työn tuloksena käynnistyi simulointihanke ja seuraava askel onkin soveltaa tuloksia käytäntöön. Vuoden 2013 aikana tavoitteemme on edelleen vahvistaa yhteistyötä yritysten kanssa hyödyntäen hyviksi todettuja työkaluja ja menetelmiä. Toimintamallimme on jalkautuminen yrityksiin, jota kautta yritysten todelliset kehittämistarpeet tulevat parhaiten esille. Useat toimialat ovat suurten haasteiden edessä kiristyvässä yleisessä taloustilanteessa sekä kansainvälisessä kilpailussa. Innoparkin asiantuntijat vastaavat juuri näihin haasteisiin. 11 toimintakertomus

12 Kehittämispalvelut JULKISEN SEKTORIN PALVELUT Vuoden 2012 aikana palvelumme julkisel- monipuolista osaamista julkisen sekto- kehittäneen monialaista yhteistyötä eri- le sektorille vahvistuivat merkittävästi, rin kehittämiseen. Rakennemuutokset ja tyisesti kun Sosiaalikehitys Oy integroitiin osaksi tehokkuuden etsiminen, monituottajuus useiden kuntien kanssa eri puolilla Suo- Innopark-konsernia. Sosiaalikehityksellä sekä tarve kehittää ja tuottaa palveluin- mea. Luonteva osa kehittämistoimintaa on pitkä kokemus ja vahva asiantunte- novaatioita vaativat eri sektoreiden ja ovat myös arviointipalvelut, jotta voi- mus hyvinvointialan kehityksestä sekä toimialojen tuntemusta. daan arvioida erilaisten projektien, ke- tutkimus- ja arviointitoiminnasta. Yritys nuorten palvelujärjestelmissä hittämistoimenpiteiden tai esimerkiksi toimii kansallisesti ja pystyy tarjoamaan Monialaisen kehittäminen uusien toimintamallien tuloksellisuutta ja mielenkiintoisia verkostoja, jotka kirittä- on yksi julkisen sektorin kehittämisen vaikuttavuutta. Teemme vuodessa kym- vät myös alueellista kehittämistä. Yhdis- polttavimpia kysymyksiä tällä hetkellä, meniä arviointeja julkisen ja kolmannen tämällä Innoparkin vahvaa yritys- ja alue- kun asiakas halutaan asettaa palvelujen sektorin toimijoille sekä autamme myös kehitysosaamista ja Sosiaalikehityksen keskiöön ja hävittää perinteiset sektori- itsearvioinnin kehittämisessä. osaamista pystymme tarjoamaan erittäin rajat palvelujen tuotannossa. Olemme toimintakertomus 12 yhteistyön

13 Sosiaalikehityksellä on pitkä kokemus ja vahva asiantuntemus CASE NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Sosiaalikehitys Oy:lla on pitkä jatkumo nuorten palvelujen kehittämistyössä. Vuoden 2011 alussa voimaan tullut nuorisolain muutos korostaa monialaista yhteistyötä nuorten ohjauksessa ja tuessa. Sosiaalikehitys Oy on vastannut kuntien ja kuntayhtymien tarpeeseen kehittää nuorille suunnattuja palveluja pitkäkestoisen hanketyön kautta. Rajanylittäjät-hanke painottaa etenkin hallinnonalojen välisten rajojen ylittämistä ja madaltamista ja on vahvalla asiantuntijatuella tukemassa nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen työtä kunnissa. Rajanylittäjät-hankkeessa on mukana yhteensä seitsemän kuntaa, osa eteläisestä Suomesta, osa Pohjois-Suomesta. Ranuan kunnan kanssa Sosiaalikehitys Oy:lla on useiden vuosien kokemus hankeyhteistyöstä. Ranualla on vahva tahtotila kehittämistyöhön. Kunta pitää tärkeänä Lapissa tehtävää yhteistyötä toimijoiden kesken ja on ollut aloitteellinen ns. Vapari-toiminnan kehittämisen kautta kutsumalla yhteistyöhön toisia Lapin hankekuntia sekä toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia. Vapari-toiminnassa on kyse uusien opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta opiskelupaikkakunnalla, jotta uuteen asuinpaikkaan kotiutuminen ja itsenäisen elämän aloittaminen sujuisi hyvin. Lapissa välimatkat ovat pitkät ja nuoret muuttavat usein kauaksi kotoa lähtiessään opiskelemaan. Vapari-toiminnassa toteutuu nuorten osallisuuden edistäminen. Opintojaan aloittavien opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen kautta tuetaan myös opintojen etenemistä ja osaltaan ollaan myös ehkäisemässä opintojen keskeyttämistä. Ranuan kunnan sivistystoimenjohtaja Outi Lohi toteaa yhteistyöstä Sosiaalikehitys Oy:n kanssa: Sosiaalikehitys on mahdollistanut hankeresursoinnilla ja hankkeiden mukanaan tuomalla osaamisella Lapin alueen monialaisen yhteistyön tiivistämisen yli kunta- ja hallinnonalarajojen. Sosiaalikehitys on innostanut ja kannustanut toimijoita kehittämään nuorten kanssa tehtävää työtä omia mukavuusalueita haastaen. Kuntatoimijat ovat saaneet vahvan sparraajan Sosiaalikehityksestä. Sosiaalikehitys tekee nuorten palvelujen kehittämistyötä myös Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Käynnissä on parhaillaan mm. Hämeenlinnan mallin luominen nuorisotakuun toteuttamiseksi sekä tietojohtamisen kehittäminen osana nuorten palvelujärjestelmän kehittämistä ja palvelujen suuntaamista. Julkisella sektorilla on suurempi tarve kehittää palveluinnovaatioita kuin koskaan. Tarvitaan sekä täysin uudenlaisia palveluja että aivan uudenlaisia ja tehokkaampia tapoja järjestää nykyiset palvelut. Olemme viime vuoden aikana olleet mukana tukemassa useiden julkisten palvelujen sähköistämistä sekä palveluprosessien kehittämistä, esimerkiksi rakennusvalvonnan sähköisten palvelujen kehittäminen Hämeenlinnassa. Toinen vahva trendi on hyvinvointikeskusten luominen erityisesti ikäihmisille, joissa palvelut ja erilaiset asumisen ratkaisut tuodaan lähelle toisiaan. Olemme koordinoineet Iittalan monen sukupolven hyvinvointikeskus konseptin luomista. Iittalaan on syntymässä ainutlaatuinen eri ikäpolvet yhteen tuova ja tiloja tehokkaasti hyödyntävä kokonaisuus, jonka kehittämisessä on luotu myös osallistavan suunnittelun toimintamalleja. Vuonna 2013 odotamme, että nuorten palvelujärjestelmien intensiivinen kehittäminen jatkuu. Nuorisotakuu astui voimaan vuoden alusta ja se pakottaa kunnat tehostamaan yhteistyötä yli sektori- ja organisaatiorajojen. Hämeenlinnassa olemmekin koordinoineet jo paikallisen yhteiskuntatakuun mallin luomista yhteistyössä laajan toimijajoukon kanssa ja malli valmistuu toukokuussa Tuottavuuden parantaminen kaikkien julkisten palvelujen kehittämisessä tulee varmasti myös teemana kasvattamaan edelleen merkitystään. Ohjelmakauden ja sitä myötä monien julkisrahoitteisten projektien päättyessä odotamme myös arvioinnin puolella vilkasta vuotta. 13 toimintakertomus

14 Toimitilapalvelut Teknologiakeskus Innoparkin nykyaikaiset kiinteistöosakeyhtiö Biokylä Vuoden 2012 aikana Innopark panosti voi- ja monimuotoiset toimitilat Visamäessä, Oy:n, jolla on kiinteistökohde Lammilla. Lammin makkaasti uusien palveluiden kehittämi- Moreenissa ja Lammilla kiinnostivat yri- Kohde on valmistunut vuonna Inno- seen ja tuottamiseen Innopark yhteisölle. tyksiä vuoden 2012 aikana. Uusia vuokra- parkin osuus kohteesta on 1339 m2, ja se Uusimpia palvelukokonaisuuksia, joista sopimuksia solmittiin tasaisesti läpi vuo- on alun perin suunniteltu toimisto- ja ma- yhteisömme jäsenet pääsivät nauttimaan den ja niiden myötä vuokrausaste nousi joituskäyttöön. vuoden 2012 puolella, ovat mm. toimisto- alkuvuoden n. 70 %:sta loppuvuonna 90 hotelli, etätyöpisteet sekä täysin uudella %:iin. Tällä hetkellä tiloissa toimii yli 100 Innopark solmi vuokrasopimuksen Me- konseptilla toteutettu iso tilakokonaisuus yritystä, joissa työskentelee yhteensä rei- hiläinen Oy:n kanssa Vuok- Stage. Myös yhteisömme vuosien varrella lut 1000 työntekijää. rasopimuksella vuokraa eniten toivomat palvelut, edustussauna Mehiläinen Innoparkin tilat tehostettuun palve- ja kuntosali saatiin suunnittelupöydälle Merkittävin vuoden 2012 aikana solmittu luasumiseen. Kohteessa tehdään muu- vuoden 2012 loppupuolella. Nämä uudet vuokrasopimus tehtiin Lammin toimitila- tostöitä ja varsinainen toiminta käyn- palvelut, InnoSauna ja InnoGym, avattiin kohteesta Mehiläinen Oy:n kanssa. Tek- nistyy yhteisömme käyttöön alkuvuodesta nologiakeskus Innopark Oy (70 %) ja Hel- synnyttää Lammille työpaikkaa singin yliopisto (30 %) omistavat yhdessä hyvinvointitoimialalle. toimintakertomus mennessä. Toiminta

15 Innopark 2012 lukuina Yrityskohtaiset kehitysprojektit Yritysraha hankkeissa % 15 % Innopark liikevaihto Innopark kehitys 58 % Innopark kiinteistöt 42 % Yritykset innopark yhteisössä Innopark verovaikutus 2012* EUR suora EUR välillinen Innopark tulot Yksityinen raha 58 % Kuntaraha 12 % Valtio/EU-raha 30 % * Laskettu käyttäen todellista kiinteistöveroa teoreettista kuntaverokertymää seuraavilla olettamuksilla: työssäkäyvää, joista 70 % asuu Hämeenlinnassa ja keskivuosiansio toimintakertomus

16 Teknologiakeskus Innopark Oy // Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,43 Liiketoiminnan muut tuotot ,41 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,68 Henkilöstökulut , ,09 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,09 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,36 Aineelliset hyödykkeet , ,59 Sijoitukset , ,14 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut , ,31 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,02 Muilta , ,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ( ) 0, ,00 Muille ( ) , ,72 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 8 339, ,69 Satunnaiset erät , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,30 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 Vastaavaa yhteensä , ,91 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,15 Lyhytaikainen , ,66 Vastattavaa yhteensä , ,91 toimintakertomus 16

17 Innopark-konserni // Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,36 Materiaalit ja palvelut , ,20 Henkilöstökulut , ,90 Poistot ja arvonalentumiset , ,10 Liiketoiminnan muut kulut , ,47 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut , ,37 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,06 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA , ,06 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,60 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,72 Aineelliset hyödykkeet , ,55 Sijoitukset 5 500,00 500,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0, ,71 Lyhytaikaiset saamiset , ,40 Rahat ja pankkisaamiset , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,54 Vastaavaa yhteensä , ,81 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot , ,34 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,66 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,28 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,14 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,73 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,87 Vastattavaa yhteensä , ,81 Tarkemmat tilinpäätöstiedot: 17 toimintakertomus

18 Advisory Board toiminta 2012 Innoparkin Advisory Boardin jäsenet: Innoparkin hallituksen jäsenet Innoparkin johtoryhmän jäsenet Advisory Board perustettiin marraskuussa 2011 ja toiminta lähti varsinaisesti käyntiin vuoden 2012 aikana. Toiminnan tavoitteeksi asetettiin Innoparkin palvelutarjonnan kehittäminen, yhteisöllisyyden lisääminen yhteisöasiakkaiden keskuudessa sekä Innopark -yhteisön ja Korkeakoulukeskuksen tunnettuuden lisääminen. Ryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, joista yhtenä tehtiin benchmarkausmatka Teknopolikseen ja Aalto Design Factoryyn Espooseen. Asetetuissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin: 1) konseptoitiin uusia palvelupaketteja, kuten InnoGym ja InnoSauna, 2) järjestettiin yhteisöllisyyttä tukevia tilaisuuksia ja toimintaympäristöjä, kuten VisaVäki-messut, Konseptorin avoin innovaatioympäristö 3) saatiin vuoden aikana positiivista näkyvyyttä alueen mediassa ja lisättiin toiminnan tunnettuutta seudulla. Matti Koivula, Martela-keskus, Jarmo Mäki-Uuro Mikko Koivulehto Ville Availa, Ambientia Oy Harri Lintumäki Timo Kärppä Kari Mäkinen, Kiertokapula Oy Pasi Vesala palvelujohtaja, vastaa palvelujen kehittämisestä Teppo Hänninen, Etelä- Suomen Pertti Puusaari Hanna Nordlund toimintakertomus 18 Häme 10 Oy, Advisory Board pj. sijoitus Oy Veli-Pekka Pihlainen, Kotirinki Oy Pertti Puusaari, HAMK Pirjo Akolahti, Linnan Vartijat Oy Marjukka Ojala, Matkatoimisto Oy Area Arto Ranta-Eskola, Ruukki hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja Risto Salminen kehitysjohtaja, vastaa ohjelmista ja projekteista Tarja Vikman Jonna Piiroinen Tuuli Tiirikkala viestintäpäällikkö, vastaa viestinnästä Jorma Taipalus Hallituksen kokouksiin osallistuu myös apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. talousjohtaja, vastaa taloudesta

19 Innopark henkilökunta 12/2012 Mikko Koivulehto Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Toimitusjohtaja mikko.koivulehto(at)innopark.fi Elias Aarnio Open Source-asiantuntija AVO 2 -hanke elias.aarnio(at)innopark.fi Mika Anttila Projektipäällikkö Silhouette, Pumppu, VHH mika.anttila(at)innopark.fi Liisa Arpiainen (äitiyslomalla) Projektipäällikkö K-Easy- hanke Ari-Matti Auvinen Asiantuntija ja laatukoordinaattori Suomen eoppimiskeskus ry ama.auvinen(at)hci.fi Tarja Happonen tutkimussihteeri tarja.happonen(at)sosiaalikehitys.com Janne Haverinen Projektipäällikkö Asumisen osaamisklusteri janne.haverinen(at)innopark.fi Heikki Hiltunen Kehitysinsinööri ProMetal II-hanke heikki.hiltunen(at)innopark.fi Heli Hirvonen luova asiantuntija heli.hirvonen(at)sosiaalikehitys.com Kaisa Honkonen-Ratinen Tutkija Suomen eoppimiskeskus ry kaisa.honkonen(at)hci.fi Rainer Jakobsson Projektipäällikkö Innokone rainer.jakobsson(at)innopark.fi Hillevi Kaarlenkaski Projektipäällikkö Konseptori hillevi.kaarlenkaski(at)innopark.fi Pentti Kallionpää Projektipäällikkö ProMetal II-hanke pentti.kallionpaa(at)innopark.fi Niina Kesämaa Myyntiassistentti Suomen eoppimiskeskus ry niina.kesamaa(at)innopark.fi Riitta Kinnunen tutkija riitta.kinnunen(at)sosiaalikehitys.com Juha Kivinen Projektipäällikkö Konseptori-projekti juha.kivinen(at)innopark.fi Anni Kujala Projektiassistentti anni.kujala(at)innopark.fi Miia Kujala Projektiassistentti K-Easy, VIDICO miia.kujala(at)innopark.fi Timo Kärppä Palvelujohtaja Hämeen osaamiskeskus timo.karppa(at)innopark.fi Arto Lehtinen Projekti-insinööri ProMetal II-hanke arto.lehtinen(at)innopark.fi Laura Lehto Projektiasiantuntija Konseptori-projekti laura.lehto(at)innopark.fi Jukka Lidman tutkija jukka.lidman(at)sosiaalikehitys.com Piia Liikka Projektipäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry piia.liikka(at)innopark.fi Sanni Marjomäki Projekti/talousassistentti sanni.marjomaki(at)innopark.fi Virpi Messman Projektipäällikkö VIDICO-projekti virpi.messman(at)innopark.fi Helena Mykrä Asiantuntija Suomen eoppimiskeskus ry Pia Niemikotka Hankepäällikkö pia.niemikotka(at)innopark.fi Anniina Nieminen Aulapalvelusihteeri anniina.nieminen(at)innopark.fi Hanna Nordlund Kehitysjohtaja Hämeen osaamiskeskus hanna.nordlund(at)innopark.fi Aimo Nuppula Kehitysinsinööri Pro Metal II -hanke aimo.nuppula(at)innopark.fi Mikael Oesch Myynti- ja asiakkuusasiantuntija Mobile mikael.oesch(at)innopark.fi Jukka Ohtonen projektipäällikkö, Opit käyttöön -hanke jukka.ohtonen(at)sosiaalikehitys.com Pirjo Oulasvirta-Niiranen projektipäällikkö, Rajanylittäjät-hanke pirjo.oulasvirta-niiranen(at) sosiaalikehitys.com Pasi Petäjistö Kehitysinsinööri Pro Metal II -hanke pasi.petajisto(at)innopark.fi Jonna Piiroinen Ohjelmapäällikkö Viestintäpäällikkö Hämeen osaamiskeskus jonna.piiroinen(at)innopark.fi Anne Rongas Projektiasiantuntija Suomen eoppimiskeskus ry rongas.anne(at)gmail.com Anu Saarinen tutkija työvapaalla Jarkko Savijoki Ohjelmapäällikkö Hämeen osaamiskeskus jarkko.savijoki(at)innopark.fi Pia Sipilä Palvelupäällikkö pia.sipila(at)innopark.fi Maija Säkäjärvi tutkija maija.sakajarvi(at)sosiaalikehitys.com Jorma Taipalus Talousjohtaja jorma.taipalus(at)innopark.fi Titi Tamminen Kehityspäällikkö Suomen eoppimiskeskus ry titi.tamminen(at)innopark.fi Tarja Tuominen Kehityspäällikkö ProMetal II-hanke tarja.tuominen(at)innopark.fi Matti Vaari Projekti-insinööri ProMetal II-hanke Mobile matti.vaari(at)innopark.fi Katariina Välikangas tutkija katariina.valikangas(at) sosiaalikehitys.com Hanna Willner Projektikoordinaattori VIDICO, Kasvuvipu, Pumppu hanna.willner(at)innopark.fi Miia Aaltonen Inkeri Ahonen Tiina Front-Tammivirta Esa Kärkäs Petri Lintumäki 19 toimintakertomus

20 Innopark yhteisön yritykset 2012 Etelä-Suomen Sijoitus Oy E-Tilipalvelut Oy Häme Finceptum Oy/Novell Suomi For-Partners Oy (ent. Folmer Management Oy) Frugal Oy HAMK, Ohutlevykeskus HAMK, tsto Henkilöstöpalvelu Silver Service Oy Hensten Oy, varasto HOPE - Yhdessä & Yhteisesti ry (Elenia Verkko Oy) Häme 10 / Martela Hämeen ammatillisen korkeakoulun ky Hämeen maakuntaliitto, kuntayhtymä Hämeen Viherpojat Oy Hämeenlinnan Toimistotarvike Petri Harju Ideastructura Oy Innolink Research Oy Innopark Programmes Oy Innosteel Factory Oy, Insinööritoimisto Comatec Oy Insinööritoimisto Matti Jokinen Insolo Oy Isoworks Oy JK Hakkurit Oy JTN Rakennus Oy Kiertokapula Oy Kinshofer Aponox Oy Konecranes Finland Corporation Koo Music Group Finland Kotirinki Kotirinki Markkinointiosuuskunta Kouluttamo Ky Koulutuskeskus Tavastia Kuusakoski Oy Kyttec Oy La Porte au Bois pour le Maghreb Oy SA Lavit Oy Linnan Ateria Oy Linnan Vartijat Oy Local Crew Oy Logica Suomi Oy Mainostoimisto 42 Oy, M-Components Oy Mehiläinen Oy Metos Oy Ab Moore Stephens Rewinet NetMetal Oy Newsec Asset Management Oy Nexans Finland Nome Oy Nominent Oy / EilaKaisla Oiva-Sähköpalvelu Oy Osuuskauppa Hämeenmaa Oy Audiapro Ab Paperipiste Oy Patenttitoimisto Jaakko Väisänen Petteri Raak Oy Petteri Raak Oy Plantool Oy Plutoni Oy Pohjolan Puhdistus Proffice, virtuaalitsto Puolustushallinnon rakennuslaitos Rakennuttajatoimisto HTJ Oy RAK-Friman Oy Realia Group Oy (Huoneistokeskus/Huoneistomarkkinointi) Rekrytointipalvelu Sihti Oy Relacom Finland Oy Robomaa.com Ruukki Construction Oy Saferec Oy Securitas Direct Oy Semantic Solutions/Helmann huutokaupat/ Oval Point Oy Siivoskolmio Oy Sulzer (Pumps) Metco Finland Sunny Car Center Suomen eoppimiskeskus ry. Suomen Tukkusähkö Oy Suomen Vesileikkaus Suunnittelutoimisto Partanen Oy Takain Oy Tamsan Oy Tarutuuli Mäkinen TEKME Oy Tieto Oyj Tilipalvelu K.Luoma Tilistar Oy TL Sippola Oy Tmi Mari Bågman Toimisto Center Oy Treston TTY-säätiö Vahanen Oy Vahanen Oy Webbinetti S&T ky Virtaa Hämeeseen YIT Information Services YIT Kiinteistötekniikka Oy YIT Rakennus Oy YIT Rakennus Oy/Asuntorakentaminen Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Vankanlähde Hämeenlinna Puh Fax

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Innopark kehitys...4 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet...8

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014 Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 1 Linnan Kehitys Oy Hämeenlinnan uusi elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 76.888.019 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006 TIEDOTE 1(6) 22.5.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 20.713.670 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 51.767.375 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2012 eq -konserni Tapahtumia vuodelta 2011-2012 eq Oyj (entinen Amanda Capital) osti eq Varainhoidon ja Advium Corporate Financen maaliskuussa 2011 Alettiin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma

Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma Linnan Kehitys, PN Linnan Kehitys, PN Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma 2017-2030 VIERAILIJAT i laakso VETOVOIMATEKIJÄT EROTTUVUUSTEKIJÄT Linnan Kehitys, PN I-laakso projektin toimenpiteet 2017-2018

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot