EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen > 18 >

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >"

Transkriptio

1 EHYT Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat EHYT kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumin tapaamiseen. Tapaamisessa keskustellaan, vaihdetaan toimintaideoita ja suunnitellaan toimintaa. Aluefoorumissa keskustellaan myös EHYT ry:n ajankohtaisista kuulumisista SIVULLA 6 > ja strategiatyöstä. Vapaaehtoistoiminnan vuosi Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan kirjo on laaja. EHYT ry:n piirissä vapaaehtoistoimintaa tehdään jäsenjärjestöissä, kohtaamispaikoissa, tapahtumissa ja verkossa. EHYT ry:n henkilökunta tukee ja organisoi vapaaehtois- toimintaa. Erityisesti järjestöyksikkö, aluetyöntekijät ja aluekoordinaattorit ovat paikallistoimijoiden tukena. JATKUU SIVULLA 18 >

2 SARI AALTO-MATTURI EHYT JÄRJESTÖTIEDOTE Alkoholi puhuttaa tänä syksynä Alkoholi keskusteluttaa meitä suomalaisia paljon tänä syksynä. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierrokselle lähettämä muistio ehdottaa kulutuksen palauttamista aikaan ennen vapaata matkustajatuontia tai huoltoasemien ja kioskien oluenmyyntiä. Tavoite kulutuksen laskemisesta noin kahdeksaan litraan on vähintäänkin perusteltu. Suunnilleen tuon verran ruotsalaisia enemmän me suomalaiset juomme, ja se myös näkyy terveydessämme ja hyvinvoinnissamme. Ministeriöllä on hyviä ehdotuksia tavoitteen saavuttamiseksi. Veronkorotukset vaikuttavat suoraan kulutukseen. Liikenteen promillerajan laskeminen olisi selkeä viesti siitä, että alkoholi ei kuulu liikenteeseen, ja tukisi hyvällä tavalla kulttuurista muutosta vastuullisempaan suuntaan. Sunnuntaimyynnin lopettaminen saisi aikaan edes pienen tauon alkoholin tarjontaan. Mutta ovatko nyt ehdotetut toimenpiteet alkuunkaan niin rajuja kuin ne, joilla kokonaiskulutus ja päihdehaitat aikanaan sysättiin nousu-uralle? Vaikka ehdotukset eivät ole erityisen radikaaleja, on niitä jo ehditty sellaisiksi maalailla. Moni kohtuukäyttäjäksi itsensä ajatteleva nyökyttelee alkoholiteollisuuden vaatimuksille, että alkoholipolitiikka jättäisi tavallisen kansan rauhaan ja keskittäisi huomionsa «ongelmakäyttäjiin». Sääntelyn tilalle ehdotetaan valistusta ja kulttuurista muutosta. Alkoholihaitoista ylivoimaisesti suurin osa tulee tilastojen mukaan kuitenkin aivan tavallisten suomalaisten alkoholinkäytöstä. Kulttuurinen muutos onkin aivan avainkysymys. Mutta aivan itsestään kulttuurinmuutos ei tapahdu, eikä valistus siihen yksin riitä. Tupakka on esimerkki siitä, kuinka sääntely ja kulttuurinen muutos kulkevat käsi kädessä, toisiaan tukien. Lakiuudistuksessa on viime kädessä kyse siitä, ovatko suomalaiset valmiita tinkimään hitusen omasta mukavuudestaan, jos sillä voidaan lisätä meidän kaikkien hyvinvointia. Sari Aalto-Matturi toiminnanjohtaja p Pääkirjoitus 3 Lyhyesti: Ajankohtaista asiaa 4 Pinnalla: Alkoholilain uudistaminen Strategia syntyy osallistavalla otteella Nuorten terveystapatutkimus Ajankohtaista jäsenjärjestöille 7 Lyhyesti: Tulossa 12 Pintaa syvemmälle: Hyvä ikääntyminen 14 Lähikuvassa: Onks uutta tietoo? -ikähanke 15 Esittelyssä: Jäsenjärjestöt 18 Vapaaehtoistoiminta 21 Päivittäistä toimintaa kuvina 22 Esittelyssä: Työvälineitä Ikähankkeen Helsinki-ikätiimiläisiä saatiin kuvaan elokuussa ikätiimin kokouksen yhteydessä.kuvassa Sirkka Kuivala (vas.), Jarkko Eskola ja Mirja Ylitalo. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen, p Toimitus: Helena Hulkko, p ja Jenni Tikkanen, p Taitto: Reko Elovainio ja Jenni Tikkanen Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimituksen osoite: Järjestötiedote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 27, Helsinki Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen, p Ilmestymisajankohdat (ja viimeinen aineiston jättöpäivä) 2013: joulukuu (15.11.) 2 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

3 AJANKOHTAISTA ASIAA Aluekeskusprosessi etenee Päätös aluejaosta saadaan vuoden loppuun mennessä Alkoholimainonta: Seminaari tuo Suomeen kansainvälisiä tutkijoita Lakiesitys tulee käsittelyyn, urheilusponsorointi ja mielikuvamainonta jäänevät ulkopuolelle Aluekeskusprosessi etenee eri puolilla maata. EHYT ry:n perustamisen yhteydessä linjattiin, että aluetoimintaa vahvistetaan vuoteen 2015 mennessä aluekeskusrakenteella. Tampereella sijaitseva EHYT ry:n ensimmäinen aluekeskus on jo hyvässä iskussa. Toiminnan aloittamista ovat vauhdittaneet uudet, Hämeenpuistossa sijaitsevat toimitilat sekä yhteistyökumppaneille järjestetyt tupaantuliaiset elokuussa. Myös Pohjois-Suomen toimintaa ollaan perustamassa entistä vahvempien verkostojen ja yhteistyön varaan. Oulussa sijaitseva Pohjois- Suomen aluekeskus siirtyi uusiin tiloihin syyskuun alusta alkaen, toimisto on kuitenkin edelleenkin Kumppanuuskeskuksessa. Kevään aikana kartoitettiin Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa järjestettyjen sidosryhmätilaisuuksien avulla eri yhteistyökumppaneiden näkemyksiä EHYT ry:n aluekeskusten rooleista ja tehtävistä. Kumppaneiden mielestä EHYT ry:n rooli tulisi näkyä erityisesti ehkäisevän päihdetyön toimijoiden yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön resursseihin ja rakenteisiin vaikuttajana sekä nuoriin kohdistuvassa ehkäisevässä päihdetyössä. Lisäksi on tärkeää huomioida alueelliset ja kulttuuriset erityispiirteet. Aluejako on tärkeä kysymys, johon henkilöstö ottaa kantaa syyskuussa ja jäsenistö aluefoorumeissa syys-marraskuun aikana. Hallitus tekee aluejaosta päätöksen vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen kartalle hahmottuvat loputkin aluekeskukset, joista käsin EHYT ry:n paikallista työtä toteutetaan. Alkoholimainonnan rajoittamista koskeva lakiesitys on syyskuussa eduskunnan sosiaali- ja terveys-, sekä sivistys- ja perustuslakivaliokuntien käsittelyssä. EHYT ry on mukana lakiesitykseen liittyvässä vaikutustyössä muun muassa järjestämällä yhdessä eduskunnan elämäntapa- ja nuorisoryhmän kanssa alkoholimainontaa koskevan seminaarin, Onko alkoholimainonnalla merkitystä? Seminaarissa keskustellaan mainontaa koskevan lakiesityksen merkityksestä sekä pureudutaan mainonnan vaikutuksia koskevaan tutkimustietoon ja kansainväliseen keskusteluun. Alkoholimainonnan vaikutuksia koskevan tietopohjan vahvistuttua mainonnan rajoittaminen on kansainvälisessä keskustelussa noussut yhdeksi konkreettiseksi keinoksi päihdehaittojen ehkäisemiseen. Tilaisuus on suunnattu kansanedustajille ja valiokuntien jäsenille sekä ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoille ja medialle. Kansanedustajapuheenvuorojen ja kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi seminaariin on saatu puhujiksi Alcohol Marketing and Youth -keskuksen johtaja, professori David Jernigan Yhdysvalloista sekä Eurocaren pääsihteeri Mariann Skar. Professori Jernigan käsittelee nuorten alkoholinkäyttöä ja mainonnan vaikutuksia siihen sekä kertoo Yhdysvaltojen tilanteesta. Skar puolestaan kuvaa aiheeseen liittyvää eurooppalaista keskustelua. Tämä lehti on seminaaripäivänä jo painossa, lue lisää verkkosivuillamme. LUE LISÄÄ > UUTISET ALUEFOORUMEISTA LISÄÄ 7 > Joukko ehkäisevän päihdetyön toimijoita, mukana EHYT ry, haastoivat päättäjiä ja alkoholiteollisuuden toimijoita vastamainoskampanjallaan vuonna Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 3

4 PINNALLA EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi alkoholilain uudistamisesta: Tavoitteeksi kokonaiskulutuksen merkittävä alentaminen Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti elokuun lopulla lausuntokierrokselle arviomuistion alkoholilain uudistamisesta. Muistiossa lakiuudistuksen tavoitteeksi asetetaan kokonaiskulutuksen lasku 1990-luvun puoliväliä edeltävälle tasolle. Kulutus olisi tällöin noin kahdeksan litraa asukasta kohti. Alkoholilakia on edellisen kerran uudistettu mittavammin ja 1990-luvuilla. Molemmilla kerroilla alkoholin kokonaiskulutus lähti voimakkaaseen kasvuun ja esimerkiksi alkoholikuolemat kaksinkertaistuivat. Edellisessä uudistuksessa lähtökohtana oli monella tavoin lainsäädännön vapauttaminen, ja myös kansalaiset peräänkuuluttivat tuolloin väljennyksiä alkoholin sääntelyyn. Tällä kertaa lähtökohdat ovat toiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n pitkäaikaisen seurannan mukaan jopa tiukennuksille on enemmän kysyntää nykyisessä mielipideilmastossa kuin väljennyksille. MTV3:n syyskuun alussa julkaisema kyselytutkimus tosin kertoo, että esillä olleisiin rajoituksiin suhtaudutaan varauksella. - On ymmärrettävää, että ihmiset suhtautuvat omaan arkeensa vaikuttaviin rajoituksiin pikemminkin kriittisesti kuin innostuneesti. Tärkeä kysymys onkin, ollaanko rajoitukset kuitenkin valmiit hyväksymään, jos niillä voidaan vähentää päihteistä aiheutuvia haittoja suomalaisessa yhteiskunnassa, toteaa toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Ehdotettu tavoite kokonaiskulutuksen laskemisesta kahdeksaan litraan on kova, kun kulutus tällä hetkellä on lähempänä kymmentä litraa. Voidaankin kysyä, riittävätkö muistiossa ehdotetut toimenpiteet palauttamaan kokonaiskulutuksen vuoden 1994 Alkoholilain uudistamisen lähtökohtana tulee olla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eivät elinkeinopoliittiset tavoitteet. lakiuudistusta edeltävälle tasolle. Muistiossa ehdotetaan tarkastuspisteen asettamista sen arvioimiseksi, ovatko toimenpiteet olleet riittävän tehokkaita. Kysymys ruokakaupassa myytävän oluen alkoholipitoisuuden alentamisesta jätettäisiin odottamaan siihen asti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan keskioluen siirtäminen Alkoon voisi vähentää kokonaiskulutusta jopa yhdeksällä prosentilla. Ehdotus ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi saanut laajaa kannatusta kansalaisilta. - On hyvä, että ajatusta ei haudata kokonaan, vaan siihen tarvittaessa palataan vuosikymmenen vaihteessa. Positiivisesti ajatellen aikalisä tarkoittaa, että asiasta ehditään käydä riittävää yhteiskunnallista keskustelua, Aalto-Matturi toteaa. Alkoholilain uudistamistyössä on pyritty tunnistamaan uudistustarpeita muun muassa järjestyslaissa tai tieliikennelaissa. Muistiossa ehdotetaan muun muassa liikenteen promillerajan laskua 0,2 promilleen ja kunnille lisää päätösvaltaa julkisen alkoholinkäytön rajoittamiseen. Muistiota on tuoreeltaan kritisoitu vetoamalla esimerkiksi matkustajatuonnin kasvuun. - Matkustajatuonnin rajoittaminen on erittäin tärkeä tavoite. Matkustajatuontia ei kuitenkaan voida käyttää perusteena lakiuudistusten vastustamiseen, kuten nyt on eri yhteyksissä tehty. Sellaiset lainsäädännön väljennykset tai verohelpotukset, jotka millään olennaisella tavalla vaikuttaisivat alkoholin matkustajatuontiin, lisäisivät samalla kokonaiskulutusta moninkertaisesti. Alkoholilain uudistamisen lähtökohtana tulee olla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eivät elinkeinopoliittiset tavoitteet. Alkoholilain uudistamista koskevan arviomuistion lausuntoaika päättyy syyskuun lopussa. Hallituksen lakiesitystä asiasta odotetaan keväällä Lue lisää EHYT ry:n kannanottoja ja työntekijöimme blogipohdintoja. > 4 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

5 EHYT ry:n johtava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen strategiatyöstä: EHYT ry:n strategia syntyy osallistavalla otteella EHYT ry:n strategiatyö etenee hyvää vauhtia. Strategiaa on työstetty niin henkilöstön tilaisuuksissa ja pienryhmissä kuin valtuuston ja hallituksen kokouksissa. Prosessiin osallistuvat myös EHYT Strategia on yhteinen tarinamme, jonka jokainen ymmärtää ja pyrkii elämään todeksi. ry:n jäsenjärjestöt, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja muut sidosryhmät. Johtava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen, joka koordinoi strategiaprosessia, on tyytyväinen. - Näyttää siltä, että ollaan oltu niin sanotusti samassa korttelissa, isoja linjauseroja ei eri työryhmissä ole ilmennyt. Merkittävää EHYT ry:n strategiatyössä on juuri se, että prosessiin on pyritty ottamaan mukaan kaikki. Strategiaa rakennetaan osallistavalla otteella siten, että jokaisen työryhmän tai -vaiheen ajatukset ja näkemykset siirtyvät aina seuraavan jumpattaviksi. Kevään aikana strategiassa työssä on puristettu visio, missio ja arvot, joita syksyn aikana punnitaan tarkemmin jokapäiväistä työtä vasten. Pohdintaa vaatii toisin sanoen se, miten visio, missio ja arvot eletään todeksi toiminnassa. Samalla tarkentuu syksyn aikana myös strategia-asiakirjan muoto eli se, miten EHYT ry:n tarina kerrotaan. - Strategian ei ole tarkoitus jäädä hyllyyn pölyyntymään, vaan se on yhteinen tarinamme, jonka jokainen ymmärtää ja pyrkii elämään todeksi, Tenkanen kuvaa. Tenkanen kuitenkin muistuttaa, että työ ei ole alkuunkaan valmis. Syyskaudella pohditaan eri fooru- meissa vielä pienempiä, tarkentavia kysymyksiä ja erityisesti toiminnallisia painopisteitä. Strategia on esillä aluefoorumeissa ja sidosryhmäkysely jäsenjärjestöille lähtee syyskuun aikana. Hallituksen esitys saadaan vuodenvaihteeseen mennessä ja se tuodaan yhdistyksen kokoukseen keväällä NUORTEN TERVEYSTAPATUTKIMUS 2013: Nuorten päihteidenkäytön trendeissä ei suuria muutoksia Tuore Nuorten terveystapatutkimus vahvistaa jälleen, että nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö ovat vähentyneet. Sosiaali- ja terveysministeriön Nuorten terveystapatutkimuksessa on joka toinen vuosi seurattu valtakunnallisin postikyselyin vuotiaiden nuorten terveyttä ja terveystottumuksia vuodesta 1977 alkaen. Tutkimuksessa tarkastellaan tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden käytön yleisyyttä, tupakkaostoja, sekä tupakkatuotteiden esilläpidon ja tupakkamainonnan havaitsemista. Lisäksi raportissa tarkastellaan alkoholin käyttöä ja alkoholimainonnan havaitsemista sekä sosiaalista altistumista huumeille. Kysely tehtiin keväällä 2013 ja siihen vastasi nuorta. Tuloksista ilmenee esimerkiksi se, että tupakkakokeilut ovat vähentyneet ja että päivittäin tupakoivia nuoria on yhä vähemmän. Vesipiipun ja sähkötupakan kohdalla kokeiluja on useassa ikäluokassa ja tuotteissa käytettävät aineet sisältävät erittäin usein nikotiinia. Nuuskan käyttö näyttää tasaantuneen, mutta nyt myös tytöt kokeilevat ja käyttävät tuotetta. Raittiiden nuorten osuus on noussut koko 2000-luvun ajan kaikissa ikäluokissa ja vastaavasti alkoholin säännöllinen käyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet. Huumausainetarjontaa kohdanneita nuoria on edelleen saman verran kuin vuonna 2011, ja yleensä huumeita tarjoaa ystävä tai tuttu. Terveystapatutkimukseen voi tutustua tästä linkistä. Tutkimuksen voi myös tulostaa ja hyödyntää esimerkiksi terveystiedon tai yhteiskuntaopin opetuksessa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 5

6 AJANKOHTAISTA ASIAA Järjestöpäällikkö Jiri Sirosen terveiset syksyllä 2013: Ajankohtaista jäsenjärjestöille ja vapaaehtoistoimijoille Kesä on takana ja syksyn toiminta jo hyvässä käynnissä. Tästä järjestötiedotteesta löytyy joitain tuokiokuvia menneestä, mutta ennen kaikkea asiaa syksyn toiminnasta. Tätä lukiessa syksyn aluefoorumien tapaamiset ovat pyörähtäneet käyntiin, lokakuussa on tulossa mm. Asunnottomien yö, marraskuussa ehkäisevän päihdetyön viikko ja pitkin syksyä erilaisia tapahtumia ja koulutusta. EHYT Järjestö -tiedotteessa tullaan jatkuvasti käsittelemään vapaaehtoistoiminnan ajankohtaisia asioita ja sisältöjä. Tällä kertaa käydään läpi ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan vuotta ja esitellään muutamia EHYTin piirissä tehtäviä vapaaehtoistoiminnan muotoja. Erityisesti tarkoituksenamme on jatkaa erilaisten toimintamuotojen ja -ideoiden esittelyä kaikkien vapaaehtoistoimijoiden käyttöön. Jatkamme myös juttusarjaa, jossa esitellään EHYTin jäsenjärjestöjen toimintaa. Strategiatyötä kohti yhdistyksen kokousta EHYT ry:n strategiatyö on ollut käynnissä koko vuoden. Jäsenjärjestöjen kanssa strategiasta keskustellaan aluefoorumeissa sekä syyskuussa toteutettavan kyselyn muodossa. Kysely toimitetaan jäsenjärjestöille sähköpostitse. Strategia hyväksytään EHYTin ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa maaliskuussa Yhdistyksen kokoukseen kokoontuu koko EHYTin jäsenistö käsittelemään strategiaa ja valitsemaan uuden valtuuston seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Seuraavassa järjestötiedotteessa kerrotaan lisää yhdistyksen kokouksesta. Aluefoorumit ja valtakunnallisten jäsenjärjestöjen tapaaminen EHYT kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumin tapaamiseen. Tätä lukiessa syksyn aluefoorumien tapaamiset on pidetty jo Pohjois- ja Varsinais-Suomessa. Muilla alueille tapaamiset järjestetään syys- ja lokakuun aikana. Jos et ole vielä ilmoittautunut mukaan, ota pikaisesti yhteyttä oman alueesi aluekoordinaattoriin! Valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja heidän aluetoimijansa voivat osallistua haluamaansa aluefoorumiin. Lisäksi 5. marraskuuta klo järjestetään valtakunnallisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien lounastapaaminen Ravintola Lasipalatsissa Helsingissä. Katsokaa tarkemmat tiedot aluefoorumeista viereiseltä sivulta! Koulutusta ja tapaamisia Hieman EHYTin aluefoorumien tapaamisia vastaava aluekierros on myös sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestö SOSTE ry:llä, josta lisää muualla tässä tiedotteessa. Muualla tässä tiedotteessa kerrotaan myös OK-opintokeskuksen syksyn toiminnoista. Jos järjestönne haluaa käyttää OK-opintokeskuksen taloudellisesti tukemia opintojaksoja, siihen voi olla vielä mahdollisuus niin tänä kuin tulevanakin vuonna. Kysymykset ja yhteydenotot OK-opintokeskuksen tukiin liittyen sihteeri Marja Saavalaiselle, fi, Vapaaehtoistoiminnan vuosi Tästä tiedotteesta löytyy siis asiaa ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnasta sekä vuoden varrelle sijoittuvista vapaaehtoistoiminnan teemapäivistä. Tätä vuosijanaa voi peilata oman yhdistyksensä toimintaan, hakea siitä toimintaideoita sekä muistutusta yhdistysbyrokratian aikatauluihin. Kansalaisareena ry:n on tänä vuonna ensi kertaa tarkoitus myös nimetä vuoden vapaaehtoinen ja jos teillä on ehdotuksia tunnustuksen saajaksi, viestikää siitä Kansalaisareenalle. Hyvää syksyä! Toivotan kaikille hyvää syksyn jatkoa. Itse olen osan syksystä todennäköisesti noin lokakuun ajan isyyslomalla, mutta viestit kulkevat. Olkaa siis ideoiden, kysymysten ja yhteistyöehdotusten kanssa rohkeasti yhteyksissä niin keskustoimiston järjestötyöntekijöihin kuin aluekoordinaattoreihin ja aluetyöntekijöihin. Jiri Sironen, järjestöpäällikkö, , Simo Miettinen, järjestösihteeri, , 6 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

7 KOULUTUKSIA KUTSU TERVETULOA SYKSYN ALUEFOORUMEIHIN! Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumiin. Aluefoorumissa tutustutaan, verkostoidutaan, keskustellaan ja luodaan entistä vaikuttavampaa paikallista ja alueellista ehkäisevää päihdetyötä. Aluefoorumissa keskustellaan myös EHYT ry:n ajankohtaisista kuulumisista ja strategiatyöstä. Paikalliset toiveet on otettu huomioon ohjelmia suunnitellessa ja useiden aluefoorumien ohjelmassa on teemaluentoja ja koulutusta. Vuoden 2013 aluefoorumien tapaamiset: Pohjois-Suomi: la klo Lapin ammattiopistolla, Porokatu 35, Rovaniemi, ilmoittautuminen mennessä Varsinais-Suomi: la klo 8:00 19:50 Viking Line m/s Amorella ja m/s Viking Grace, ilmoitauttuminen mennessä Keski-Suomi ja Pohjanmaa: la klo Seinäjoen järjestötalolla, Kauppakatu 1, Seinäjoki, ilmoittautuminen 9.9. mennessä Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Savo ja Pohjois-Karjala: la Anttolanhovi, Hovintie 224, Anttola, ilmoittautuminen mennessä Uusimaa ja Häme: la klo Kansalaistoiminnan ja taiteen keskus, Vesijärvenkatu 15, Lahti, ilmoittautuminen mennessä Pirkanmaa ja Satakunta: la klo 9:30 17:00 Kylpylä hotelli Rantasipi Eden Nokia, Paratiisikatu 2, Nokia, ilmoittautuminen mennessä fi, Valtakunnallisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien lounastapaaminen: ti klo Ravintola Lasipalatsin Helsinki-kabinetissa, Mannerheimintie Ilmoittautuminen mennessä Kunkin alueen aluefoorumin tarkempi ohjelma on lähetetty kaikille toimijoille sähköpostilla ja voit pyytää sitä aluekoordinaattoreilta erikseen pyytämällä. Tarkka ohjelma lähetetään myös kaikille ilmoittautuneille. Aluefoorumista ei tule kustannuksia osallistujille. Jäsenjärjestöille, luottamushenkilöille ja kohtaamispaikkaverkoston toimijoille maksetaan matkakulut aluefoorumeihin halvimman mahdollisen kulkuvälineen perusteella. Osallistujien toivotaan järjestävän yhteiskyytejä. Tervetuloa joukolla mukaan! Ilmoittautumiset oman alueesi aluekoordinaattorille (muista kertoa myös mahdollisista erityisruokavalioistasi, sillä aluefoorumeissa tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit)! OK-opintokeskuksen koulutuksia OK-opintokeskuksen koulutukset palvelevat järjestötoimijoita yhdistyksen rivijäsenestä järjestöjohtoon. Tänä syksynä ehdit vielä muun muassa seuraavat järjestö- ja kansalaistoiminnan koulutuksiin Tehdään toisin tulevaisuustaitoja yhdistystoimijalle ( ) Yhdistyksen arkistoinnin perustaidot ( ) Kansalaisvaikuttamisen ABC -webinaarisarja ( ) Näin laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus (28.9.) Benchmarking (siirretty keväälle 2014, alustavasti 5.5.) Syksyn koulutustarjontaan voit tutustua ja ilmoittautua osoitteessa Toimi, vaikuta, verkostoidu Vielä ehdit SOSTEn Toimi, vaikuta, verkostoidu -kiertueen viimeiseen koulutustilaisuuteen. Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutustilaisuus järjestetään Rovaniemellä. Huugo-ratkaisuvalmentajakoulutus Työelämän alkoholiohjelma HUUGO keskittyy päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn työelämässä. Ratkaisuvalmentajakoulutuksen 1. osa järjestetään ja 2. osa Helsingissä. Lisäksi Huugo-koulutus Helsingissä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: timo. p Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 7

8 LISÄÄ KOULUTUKSIA Tupakka ja alkoholi terveystiedon opetuksessa Koulutus Hämeelinnassa antaa uutta tietoa, materiaalia ja menetelmiä terveystiedon opetukseen tupakka- ja alkoholiteemoja käsiteltäessä. Kohderyhmä: Terveystiedon opettajat (yläkoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset. Kouluttajat: Kehittämispäällikkö, TtM, Virve Laivisto, Syöpäjärjestöt Johtaja, LitM, Kristiina Hannula, EHYT ry Koulutus on maksuton. Ilmoittautumiset mennessä: oulutus/tupakka-ja-alkoholiterveystiedo/ Lisätietoja: Heidi Löflund-Kuusela p Liikenne hurahti verkostoon -kiertue Opettajille tarjottava turvallisuuteen keskittyvä liikennekasvatuskiertue alkaa Tapahtuma järjestetään Helsingissä, Lahdessa, Salossa, Tampereella, Seinäjoella ja Jyväskylässä. Kevään 2014 kiertuepaikkakunnat ovat Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Imatra, Rovaniemi, Raahe ja Pietarsaari. Kiertueen viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on TAYDENNYSKOULUTUS. Kohti savutonta Suomea -seminaari Lappeenrannan kaupunki ja Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestävät yhteistyössä Savuton Kunta -projektin kanssa organisaation johdolle, päättäjille ja asiantuntijoille suunnatun seminaarin, jossa pohditaan savuttomuuden tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Seminaarissa esitellään savuttomuuteen liittyviä käytännön työvälineitä. Kohderyhmä: Julkinen sektori, yritykset, järjestöt ja yhdistykset, luottamushenkilöstö Pvm ja paikka: kello 13 16, Lappeenranta, kaupungintalon valtuustosali Puhujina muiden muassa Savuton kunta -projektin toiminnanjohtaja Tarja Kristiina Ikonen ja projektityöntekijä, EHYT ry:n asiantuntija Minttu Mäkelä. Ilmoittautuminen sähköpostitse mennessä: Lisätietoja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote): Leena Miettinen p Savuton kunta -projekti HYKS-erityisvastuualuetta koskevat tiedustelut: Minttu Mäkelä p Aluehallintoviraston tapahtumia ja koulutuksia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Hämeenlinna Huumeet aikanamme -seminaari, Mikkeli Ennakkotieto: Syksyllä 2013 Alkoholi, perhe- ja parisuhdeväkivalta päiväkodit tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Itä-Suomen aluehallintoviraston alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Joensuu Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Itä-Suomessa -seminaari, Mikkeli Ikäihmisten alkoholikoulutus, Joensuu Huumeet aikanamme -seminaari, Mikkeli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Oulu Pakka-toimintamallin käynnistäminen Oulun eteläisillä alueilla, Oulainen Lapin aluehallintoviraston alue Törkeen hyvät päivät! Ammattiin opiskeleville nuorille Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Rovaniemi Länsi- ja Sisä-Suomen alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Tampere Lounais-Suomen aluehallintoviraston alue Rundi 2013: Tupakka, päihteet ja (raha)pelit varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn -kiertue, Turku Ennakkotieto: Tammikuussa 2014 Alkoholi ja väkivalta -seminaari, Turku Lisätietoja Alkoholiohjelman verkkosivuilla 8 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

9 TULOSSA KUTSU SOSTEn alueelliset neuvottelupäivät Neuvottelupäivien tarkoituksena on koota SOSTEn jäseniä ja niiden alueellisia toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja verkostoitumaan. Nyt järjestettävät neuvottelupäivät ovat jatkoa keväällä järjestetyille viidelle tilaisuudelle. Loppuvuoden tilaisuudet pidetään eri paikkakunnilla kuin keväällä. Jos oman alueen päivä ei sovi, voi osallistua myös toisen alueen neuvottelupäiville. Neuvottelupäivien paikkakunnat ja ajankohdat: klo Tampere, Tampereen yliopisto, Päätalo, luentosali A3, Kalevantie klo Turku, Alvarium, kokoustila Kaste, Puutarhankatu 8 B klo Kuopio, Scandic Kuopio, kokoustila Minna, Satamakatu klo Rovaniemi, Santa s Hotel Santa Claus, kokoustila Kuru, Korkalonkatu klo Lappeenranta, Scandic Patria, Auditorio, Kauppakatu 21 Ohjelma: - Ajankohtaista SOSTEn toiminnasta - SOSTEn toimintaa alueella - Sosiaali- ja terveyshuollon palvelurakenneuudistus Osallistujat voivat olla SOSTEn jäsenjärjestöjä, niiden alueellisia järjestöjä ja paikallisia yhdistyksiä sekä SOSTEn yhteistyöjäseniä. Toivomme, että välitätte kutsua tarvittaessa eteenpäin alueellisille ja paikallisille toimijoillenne. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niissä on tarjolla pientä purtavaa ja kahvia. Ilmoittautuminen päättyy kolme päivää ennen tilaisuutta. Lisätietoja tilaisuuksista: SOSTEn aluetyön erityisasiantuntijat, soste.fi: Tampere: Anne Astikainen (Keski-Suomi), Turku: Tuula Peltoniemi (Länsi-Suomi), Kuopio: Päivi Kiiskinen (Itä-Suomi), Rovaniemi: Marjo-Riitta Tervonen (Pohjois-Suomi ), Lappeenranta: Erica Mäkipää (Etelä-Suomi), Asunnottomien yö jälleen lokakuussa Suomen suurin sosiaalialan mielenilmaus Asunnottomien yö järjestetään jälleen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Tapahtuma nostaa esiin asunnottomuuteen liittyviä ilmiöitä ja epäkohtia ja vaatii ratkaisuja ongelmien korjaamiseksi. Tänä vuonna Asunnottomien yö nostaa esiin muun muassa vaatimuksen subjektiivisen asumisoikeuden toteutumisesta. Teemana on myös lapsen näkökulma: Miten lapset kokevat asunnottomuuden uhan ja mitä lapset ajattelevat asunnottomista ihmisistä? Lisäksi haastamme ihmisiä auttamaan. Tapahtumapäivänä vastaanotamme ruoka ja vaatelahjoituksia. Teema tarkentuu vielä lähempänä tapahtumaa ja sitä pohditaan syksyn aikana myös yhdessä. Tapahtumaa järjestää laaja kansalaisliike, johon kuuluu yksittäisiä toimijoita sekä järjestöjen ja kuntien edustajia. Kaikki ovat tervetulleita mukaan osallistumaan tapahtuman toteuttamiseen omalla panoksellaan. Viime vuonna järjestettiin yli kolmekymmentä tapahtumaa yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Oman tapahtumasi tiedot voit ilmoittaa osoitteeseen tai viimeistään mennessä. Tiedot kaikista tapahtumista kerätään asunnottomien yön nettisivuille ja Facebookiin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 9

10 TULOSSA Pelinäyttely kertaa pelaamisen historian, Pongista pleikkaan Tekniikan museo Helsingissä esittelee digitaalisen pelaamisen historiaa Pongista Pleikkaan -näyttelyssään. Sen toteutuksessa myös EHYT ry:n Pelitaito on ollut mukana. Pelitaito-projekti on yhteistyössä Tekniikan museon kanssa tuottanut näyttelyyn tutustumista auttavan maksuttoman näyttelymateriaalin. Materiaali on suunnattu erityisesti opetusryhmille, mutta se sopii myös tavallisille kävijöille. Näyttely on auki saakka osoitteessa Viikintie 1, Helsinki. Näyttelyssä on esitteillä muun muassa vanhoja pelikonsoleita, joita saa kokeilla joinakin näyttelypäivinä. NordAN-konferenssi Tallinnassa EHYT ry ja EPT-verkosto ovat mukana esittelemässä toimintaa NordAN-konferenssi järjestetään tänä vuonna lokakuuta Tallinnassa. Teemana on National policy with local implementation. EHYT ry:llä ja EPTverkostolla on konferenssin näyttelyalueella yhteinen ständi, jossa messuvieraat saavat kuulla ehkäisevästä päihdetyöstä Suomessa. NordAN (Nordic Alcohol and Drug Policy Network) on Pohjoismaiden ja Baltian päihdejärjestöjen verkosto, joka on perustettu vuonna Mukana toiminnassa on jo noin 90 järjestöä. EHYT ry on NordANin jäsen ja EHYT ry:n johtaja Kristiina Hannula on Suomen edustaja NordANin hallituksessa. NordANin puheenjohtajana toimii professori Peter Allebeck Karolinska Institutista Ruotsista. Konferenssikieli on englanti. Konferenssisivustolta löydät lisää tietoa tapahtumasta. DAN Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Mitä minulle kuuluu? s. 10

Mitä minulle kuuluu? s. 10 Livsvillkor Munuais- ja maksaliitto ry 1/2011 Henkisen hyvinvoinnin teemavuosi Mitä minulle kuuluu? s. 10 Strategia toiminnan ohjenuoraksi s. 12 Pääkirjoitukset Ylläpidetään toivoa! Miten ylläpitää toivoa

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

Hyvän elämäntavan jäljillä

Hyvän elämäntavan jäljillä Hyvän elämäntavan jäljillä Liite Vuonna 1908 Suomen ensimmäisessä vappumarssissa Helsingissä oli kärjessä raittiusväen kieltolakivaatimus. Sata vuotta myöhemmin vuonna 2008 oli taas kärjessä työväen raittiusliikkeen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Lasten hätään vastataan heti

Lasten hätään vastataan heti No 12 23.9.2014 tommi hietikko Lasten hätään vastataan heti sukupolvet työpaikalla hyvinvointi s. 32 ruoan monet merkitykset syöminen s. 24 myelooma sairaus s. 30 ...tekee päivästäsi mukavan Navy-sininen

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

köyhälläkin lapsiperheellä

köyhälläkin lapsiperheellä ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 2 2011 Mitä köyhälläkin lapsiperheellä kuuluu olla? 4 miten yksinhuoltajien Alvari-työ jatkuu taloutta voi helpottaa? 8 sittenkin 14 Väkivalta oikeasti

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Runo sai munuaisen isältään s. 12

Runo sai munuaisen isältään s. 12 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi Runo sai munuaisen isältään s. 12 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki Ilmoittaudu mukaan! www.likkojenlenkki.fi

Lisätiedot

63 3/2010. Taide parantaa ihmisen ja maailman. Järkevä minä on vain harvoin johdossa. Maija-Riitta Ollila:

63 3/2010. Taide parantaa ihmisen ja maailman. Järkevä minä on vain harvoin johdossa. Maija-Riitta Ollila: 63 3/2010 Kesäkuu Terveyden edistämisen lehti Taide parantaa ihmisen ja maailman Maija-Riitta Ollila: Järkevä minä on vain harvoin johdossa Kulttuuri luo hyvinvointia Seniorien vallankumous on käynnissä

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata LAPSEMME Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 2/2014 Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata Tunne valtaa fanit Terhokerho yhdistää sukupolvet Vertaisryhmiä erolapsille Tottuneesti tabletilla Peruskoulun

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot