EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen > 18 >

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >"

Transkriptio

1 EHYT Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat EHYT kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumin tapaamiseen. Tapaamisessa keskustellaan, vaihdetaan toimintaideoita ja suunnitellaan toimintaa. Aluefoorumissa keskustellaan myös EHYT ry:n ajankohtaisista kuulumisista SIVULLA 6 > ja strategiatyöstä. Vapaaehtoistoiminnan vuosi Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan kirjo on laaja. EHYT ry:n piirissä vapaaehtoistoimintaa tehdään jäsenjärjestöissä, kohtaamispaikoissa, tapahtumissa ja verkossa. EHYT ry:n henkilökunta tukee ja organisoi vapaaehtois- toimintaa. Erityisesti järjestöyksikkö, aluetyöntekijät ja aluekoordinaattorit ovat paikallistoimijoiden tukena. JATKUU SIVULLA 18 >

2 SARI AALTO-MATTURI EHYT JÄRJESTÖTIEDOTE Alkoholi puhuttaa tänä syksynä Alkoholi keskusteluttaa meitä suomalaisia paljon tänä syksynä. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierrokselle lähettämä muistio ehdottaa kulutuksen palauttamista aikaan ennen vapaata matkustajatuontia tai huoltoasemien ja kioskien oluenmyyntiä. Tavoite kulutuksen laskemisesta noin kahdeksaan litraan on vähintäänkin perusteltu. Suunnilleen tuon verran ruotsalaisia enemmän me suomalaiset juomme, ja se myös näkyy terveydessämme ja hyvinvoinnissamme. Ministeriöllä on hyviä ehdotuksia tavoitteen saavuttamiseksi. Veronkorotukset vaikuttavat suoraan kulutukseen. Liikenteen promillerajan laskeminen olisi selkeä viesti siitä, että alkoholi ei kuulu liikenteeseen, ja tukisi hyvällä tavalla kulttuurista muutosta vastuullisempaan suuntaan. Sunnuntaimyynnin lopettaminen saisi aikaan edes pienen tauon alkoholin tarjontaan. Mutta ovatko nyt ehdotetut toimenpiteet alkuunkaan niin rajuja kuin ne, joilla kokonaiskulutus ja päihdehaitat aikanaan sysättiin nousu-uralle? Vaikka ehdotukset eivät ole erityisen radikaaleja, on niitä jo ehditty sellaisiksi maalailla. Moni kohtuukäyttäjäksi itsensä ajatteleva nyökyttelee alkoholiteollisuuden vaatimuksille, että alkoholipolitiikka jättäisi tavallisen kansan rauhaan ja keskittäisi huomionsa «ongelmakäyttäjiin». Sääntelyn tilalle ehdotetaan valistusta ja kulttuurista muutosta. Alkoholihaitoista ylivoimaisesti suurin osa tulee tilastojen mukaan kuitenkin aivan tavallisten suomalaisten alkoholinkäytöstä. Kulttuurinen muutos onkin aivan avainkysymys. Mutta aivan itsestään kulttuurinmuutos ei tapahdu, eikä valistus siihen yksin riitä. Tupakka on esimerkki siitä, kuinka sääntely ja kulttuurinen muutos kulkevat käsi kädessä, toisiaan tukien. Lakiuudistuksessa on viime kädessä kyse siitä, ovatko suomalaiset valmiita tinkimään hitusen omasta mukavuudestaan, jos sillä voidaan lisätä meidän kaikkien hyvinvointia. Sari Aalto-Matturi toiminnanjohtaja p Pääkirjoitus 3 Lyhyesti: Ajankohtaista asiaa 4 Pinnalla: Alkoholilain uudistaminen Strategia syntyy osallistavalla otteella Nuorten terveystapatutkimus Ajankohtaista jäsenjärjestöille 7 Lyhyesti: Tulossa 12 Pintaa syvemmälle: Hyvä ikääntyminen 14 Lähikuvassa: Onks uutta tietoo? -ikähanke 15 Esittelyssä: Jäsenjärjestöt 18 Vapaaehtoistoiminta 21 Päivittäistä toimintaa kuvina 22 Esittelyssä: Työvälineitä Ikähankkeen Helsinki-ikätiimiläisiä saatiin kuvaan elokuussa ikätiimin kokouksen yhteydessä.kuvassa Sirkka Kuivala (vas.), Jarkko Eskola ja Mirja Ylitalo. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen, p Toimitus: Helena Hulkko, p ja Jenni Tikkanen, p Taitto: Reko Elovainio ja Jenni Tikkanen Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimituksen osoite: Järjestötiedote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 27, Helsinki Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen, p Ilmestymisajankohdat (ja viimeinen aineiston jättöpäivä) 2013: joulukuu (15.11.) 2 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

3 AJANKOHTAISTA ASIAA Aluekeskusprosessi etenee Päätös aluejaosta saadaan vuoden loppuun mennessä Alkoholimainonta: Seminaari tuo Suomeen kansainvälisiä tutkijoita Lakiesitys tulee käsittelyyn, urheilusponsorointi ja mielikuvamainonta jäänevät ulkopuolelle Aluekeskusprosessi etenee eri puolilla maata. EHYT ry:n perustamisen yhteydessä linjattiin, että aluetoimintaa vahvistetaan vuoteen 2015 mennessä aluekeskusrakenteella. Tampereella sijaitseva EHYT ry:n ensimmäinen aluekeskus on jo hyvässä iskussa. Toiminnan aloittamista ovat vauhdittaneet uudet, Hämeenpuistossa sijaitsevat toimitilat sekä yhteistyökumppaneille järjestetyt tupaantuliaiset elokuussa. Myös Pohjois-Suomen toimintaa ollaan perustamassa entistä vahvempien verkostojen ja yhteistyön varaan. Oulussa sijaitseva Pohjois- Suomen aluekeskus siirtyi uusiin tiloihin syyskuun alusta alkaen, toimisto on kuitenkin edelleenkin Kumppanuuskeskuksessa. Kevään aikana kartoitettiin Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa järjestettyjen sidosryhmätilaisuuksien avulla eri yhteistyökumppaneiden näkemyksiä EHYT ry:n aluekeskusten rooleista ja tehtävistä. Kumppaneiden mielestä EHYT ry:n rooli tulisi näkyä erityisesti ehkäisevän päihdetyön toimijoiden yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön resursseihin ja rakenteisiin vaikuttajana sekä nuoriin kohdistuvassa ehkäisevässä päihdetyössä. Lisäksi on tärkeää huomioida alueelliset ja kulttuuriset erityispiirteet. Aluejako on tärkeä kysymys, johon henkilöstö ottaa kantaa syyskuussa ja jäsenistö aluefoorumeissa syys-marraskuun aikana. Hallitus tekee aluejaosta päätöksen vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen kartalle hahmottuvat loputkin aluekeskukset, joista käsin EHYT ry:n paikallista työtä toteutetaan. Alkoholimainonnan rajoittamista koskeva lakiesitys on syyskuussa eduskunnan sosiaali- ja terveys-, sekä sivistys- ja perustuslakivaliokuntien käsittelyssä. EHYT ry on mukana lakiesitykseen liittyvässä vaikutustyössä muun muassa järjestämällä yhdessä eduskunnan elämäntapa- ja nuorisoryhmän kanssa alkoholimainontaa koskevan seminaarin, Onko alkoholimainonnalla merkitystä? Seminaarissa keskustellaan mainontaa koskevan lakiesityksen merkityksestä sekä pureudutaan mainonnan vaikutuksia koskevaan tutkimustietoon ja kansainväliseen keskusteluun. Alkoholimainonnan vaikutuksia koskevan tietopohjan vahvistuttua mainonnan rajoittaminen on kansainvälisessä keskustelussa noussut yhdeksi konkreettiseksi keinoksi päihdehaittojen ehkäisemiseen. Tilaisuus on suunnattu kansanedustajille ja valiokuntien jäsenille sekä ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoille ja medialle. Kansanedustajapuheenvuorojen ja kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi seminaariin on saatu puhujiksi Alcohol Marketing and Youth -keskuksen johtaja, professori David Jernigan Yhdysvalloista sekä Eurocaren pääsihteeri Mariann Skar. Professori Jernigan käsittelee nuorten alkoholinkäyttöä ja mainonnan vaikutuksia siihen sekä kertoo Yhdysvaltojen tilanteesta. Skar puolestaan kuvaa aiheeseen liittyvää eurooppalaista keskustelua. Tämä lehti on seminaaripäivänä jo painossa, lue lisää verkkosivuillamme. LUE LISÄÄ > UUTISET ALUEFOORUMEISTA LISÄÄ 7 > Joukko ehkäisevän päihdetyön toimijoita, mukana EHYT ry, haastoivat päättäjiä ja alkoholiteollisuuden toimijoita vastamainoskampanjallaan vuonna Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 3

4 PINNALLA EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi alkoholilain uudistamisesta: Tavoitteeksi kokonaiskulutuksen merkittävä alentaminen Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti elokuun lopulla lausuntokierrokselle arviomuistion alkoholilain uudistamisesta. Muistiossa lakiuudistuksen tavoitteeksi asetetaan kokonaiskulutuksen lasku 1990-luvun puoliväliä edeltävälle tasolle. Kulutus olisi tällöin noin kahdeksan litraa asukasta kohti. Alkoholilakia on edellisen kerran uudistettu mittavammin ja 1990-luvuilla. Molemmilla kerroilla alkoholin kokonaiskulutus lähti voimakkaaseen kasvuun ja esimerkiksi alkoholikuolemat kaksinkertaistuivat. Edellisessä uudistuksessa lähtökohtana oli monella tavoin lainsäädännön vapauttaminen, ja myös kansalaiset peräänkuuluttivat tuolloin väljennyksiä alkoholin sääntelyyn. Tällä kertaa lähtökohdat ovat toiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n pitkäaikaisen seurannan mukaan jopa tiukennuksille on enemmän kysyntää nykyisessä mielipideilmastossa kuin väljennyksille. MTV3:n syyskuun alussa julkaisema kyselytutkimus tosin kertoo, että esillä olleisiin rajoituksiin suhtaudutaan varauksella. - On ymmärrettävää, että ihmiset suhtautuvat omaan arkeensa vaikuttaviin rajoituksiin pikemminkin kriittisesti kuin innostuneesti. Tärkeä kysymys onkin, ollaanko rajoitukset kuitenkin valmiit hyväksymään, jos niillä voidaan vähentää päihteistä aiheutuvia haittoja suomalaisessa yhteiskunnassa, toteaa toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Ehdotettu tavoite kokonaiskulutuksen laskemisesta kahdeksaan litraan on kova, kun kulutus tällä hetkellä on lähempänä kymmentä litraa. Voidaankin kysyä, riittävätkö muistiossa ehdotetut toimenpiteet palauttamaan kokonaiskulutuksen vuoden 1994 Alkoholilain uudistamisen lähtökohtana tulee olla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eivät elinkeinopoliittiset tavoitteet. lakiuudistusta edeltävälle tasolle. Muistiossa ehdotetaan tarkastuspisteen asettamista sen arvioimiseksi, ovatko toimenpiteet olleet riittävän tehokkaita. Kysymys ruokakaupassa myytävän oluen alkoholipitoisuuden alentamisesta jätettäisiin odottamaan siihen asti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan keskioluen siirtäminen Alkoon voisi vähentää kokonaiskulutusta jopa yhdeksällä prosentilla. Ehdotus ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi saanut laajaa kannatusta kansalaisilta. - On hyvä, että ajatusta ei haudata kokonaan, vaan siihen tarvittaessa palataan vuosikymmenen vaihteessa. Positiivisesti ajatellen aikalisä tarkoittaa, että asiasta ehditään käydä riittävää yhteiskunnallista keskustelua, Aalto-Matturi toteaa. Alkoholilain uudistamistyössä on pyritty tunnistamaan uudistustarpeita muun muassa järjestyslaissa tai tieliikennelaissa. Muistiossa ehdotetaan muun muassa liikenteen promillerajan laskua 0,2 promilleen ja kunnille lisää päätösvaltaa julkisen alkoholinkäytön rajoittamiseen. Muistiota on tuoreeltaan kritisoitu vetoamalla esimerkiksi matkustajatuonnin kasvuun. - Matkustajatuonnin rajoittaminen on erittäin tärkeä tavoite. Matkustajatuontia ei kuitenkaan voida käyttää perusteena lakiuudistusten vastustamiseen, kuten nyt on eri yhteyksissä tehty. Sellaiset lainsäädännön väljennykset tai verohelpotukset, jotka millään olennaisella tavalla vaikuttaisivat alkoholin matkustajatuontiin, lisäisivät samalla kokonaiskulutusta moninkertaisesti. Alkoholilain uudistamisen lähtökohtana tulee olla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eivät elinkeinopoliittiset tavoitteet. Alkoholilain uudistamista koskevan arviomuistion lausuntoaika päättyy syyskuun lopussa. Hallituksen lakiesitystä asiasta odotetaan keväällä Lue lisää EHYT ry:n kannanottoja ja työntekijöimme blogipohdintoja. > 4 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

5 EHYT ry:n johtava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen strategiatyöstä: EHYT ry:n strategia syntyy osallistavalla otteella EHYT ry:n strategiatyö etenee hyvää vauhtia. Strategiaa on työstetty niin henkilöstön tilaisuuksissa ja pienryhmissä kuin valtuuston ja hallituksen kokouksissa. Prosessiin osallistuvat myös EHYT Strategia on yhteinen tarinamme, jonka jokainen ymmärtää ja pyrkii elämään todeksi. ry:n jäsenjärjestöt, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja muut sidosryhmät. Johtava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen, joka koordinoi strategiaprosessia, on tyytyväinen. - Näyttää siltä, että ollaan oltu niin sanotusti samassa korttelissa, isoja linjauseroja ei eri työryhmissä ole ilmennyt. Merkittävää EHYT ry:n strategiatyössä on juuri se, että prosessiin on pyritty ottamaan mukaan kaikki. Strategiaa rakennetaan osallistavalla otteella siten, että jokaisen työryhmän tai -vaiheen ajatukset ja näkemykset siirtyvät aina seuraavan jumpattaviksi. Kevään aikana strategiassa työssä on puristettu visio, missio ja arvot, joita syksyn aikana punnitaan tarkemmin jokapäiväistä työtä vasten. Pohdintaa vaatii toisin sanoen se, miten visio, missio ja arvot eletään todeksi toiminnassa. Samalla tarkentuu syksyn aikana myös strategia-asiakirjan muoto eli se, miten EHYT ry:n tarina kerrotaan. - Strategian ei ole tarkoitus jäädä hyllyyn pölyyntymään, vaan se on yhteinen tarinamme, jonka jokainen ymmärtää ja pyrkii elämään todeksi, Tenkanen kuvaa. Tenkanen kuitenkin muistuttaa, että työ ei ole alkuunkaan valmis. Syyskaudella pohditaan eri fooru- meissa vielä pienempiä, tarkentavia kysymyksiä ja erityisesti toiminnallisia painopisteitä. Strategia on esillä aluefoorumeissa ja sidosryhmäkysely jäsenjärjestöille lähtee syyskuun aikana. Hallituksen esitys saadaan vuodenvaihteeseen mennessä ja se tuodaan yhdistyksen kokoukseen keväällä NUORTEN TERVEYSTAPATUTKIMUS 2013: Nuorten päihteidenkäytön trendeissä ei suuria muutoksia Tuore Nuorten terveystapatutkimus vahvistaa jälleen, että nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö ovat vähentyneet. Sosiaali- ja terveysministeriön Nuorten terveystapatutkimuksessa on joka toinen vuosi seurattu valtakunnallisin postikyselyin vuotiaiden nuorten terveyttä ja terveystottumuksia vuodesta 1977 alkaen. Tutkimuksessa tarkastellaan tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden käytön yleisyyttä, tupakkaostoja, sekä tupakkatuotteiden esilläpidon ja tupakkamainonnan havaitsemista. Lisäksi raportissa tarkastellaan alkoholin käyttöä ja alkoholimainonnan havaitsemista sekä sosiaalista altistumista huumeille. Kysely tehtiin keväällä 2013 ja siihen vastasi nuorta. Tuloksista ilmenee esimerkiksi se, että tupakkakokeilut ovat vähentyneet ja että päivittäin tupakoivia nuoria on yhä vähemmän. Vesipiipun ja sähkötupakan kohdalla kokeiluja on useassa ikäluokassa ja tuotteissa käytettävät aineet sisältävät erittäin usein nikotiinia. Nuuskan käyttö näyttää tasaantuneen, mutta nyt myös tytöt kokeilevat ja käyttävät tuotetta. Raittiiden nuorten osuus on noussut koko 2000-luvun ajan kaikissa ikäluokissa ja vastaavasti alkoholin säännöllinen käyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet. Huumausainetarjontaa kohdanneita nuoria on edelleen saman verran kuin vuonna 2011, ja yleensä huumeita tarjoaa ystävä tai tuttu. Terveystapatutkimukseen voi tutustua tästä linkistä. Tutkimuksen voi myös tulostaa ja hyödyntää esimerkiksi terveystiedon tai yhteiskuntaopin opetuksessa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 5

6 AJANKOHTAISTA ASIAA Järjestöpäällikkö Jiri Sirosen terveiset syksyllä 2013: Ajankohtaista jäsenjärjestöille ja vapaaehtoistoimijoille Kesä on takana ja syksyn toiminta jo hyvässä käynnissä. Tästä järjestötiedotteesta löytyy joitain tuokiokuvia menneestä, mutta ennen kaikkea asiaa syksyn toiminnasta. Tätä lukiessa syksyn aluefoorumien tapaamiset ovat pyörähtäneet käyntiin, lokakuussa on tulossa mm. Asunnottomien yö, marraskuussa ehkäisevän päihdetyön viikko ja pitkin syksyä erilaisia tapahtumia ja koulutusta. EHYT Järjestö -tiedotteessa tullaan jatkuvasti käsittelemään vapaaehtoistoiminnan ajankohtaisia asioita ja sisältöjä. Tällä kertaa käydään läpi ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan vuotta ja esitellään muutamia EHYTin piirissä tehtäviä vapaaehtoistoiminnan muotoja. Erityisesti tarkoituksenamme on jatkaa erilaisten toimintamuotojen ja -ideoiden esittelyä kaikkien vapaaehtoistoimijoiden käyttöön. Jatkamme myös juttusarjaa, jossa esitellään EHYTin jäsenjärjestöjen toimintaa. Strategiatyötä kohti yhdistyksen kokousta EHYT ry:n strategiatyö on ollut käynnissä koko vuoden. Jäsenjärjestöjen kanssa strategiasta keskustellaan aluefoorumeissa sekä syyskuussa toteutettavan kyselyn muodossa. Kysely toimitetaan jäsenjärjestöille sähköpostitse. Strategia hyväksytään EHYTin ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa maaliskuussa Yhdistyksen kokoukseen kokoontuu koko EHYTin jäsenistö käsittelemään strategiaa ja valitsemaan uuden valtuuston seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Seuraavassa järjestötiedotteessa kerrotaan lisää yhdistyksen kokouksesta. Aluefoorumit ja valtakunnallisten jäsenjärjestöjen tapaaminen EHYT kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumin tapaamiseen. Tätä lukiessa syksyn aluefoorumien tapaamiset on pidetty jo Pohjois- ja Varsinais-Suomessa. Muilla alueille tapaamiset järjestetään syys- ja lokakuun aikana. Jos et ole vielä ilmoittautunut mukaan, ota pikaisesti yhteyttä oman alueesi aluekoordinaattoriin! Valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja heidän aluetoimijansa voivat osallistua haluamaansa aluefoorumiin. Lisäksi 5. marraskuuta klo järjestetään valtakunnallisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien lounastapaaminen Ravintola Lasipalatsissa Helsingissä. Katsokaa tarkemmat tiedot aluefoorumeista viereiseltä sivulta! Koulutusta ja tapaamisia Hieman EHYTin aluefoorumien tapaamisia vastaava aluekierros on myös sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestö SOSTE ry:llä, josta lisää muualla tässä tiedotteessa. Muualla tässä tiedotteessa kerrotaan myös OK-opintokeskuksen syksyn toiminnoista. Jos järjestönne haluaa käyttää OK-opintokeskuksen taloudellisesti tukemia opintojaksoja, siihen voi olla vielä mahdollisuus niin tänä kuin tulevanakin vuonna. Kysymykset ja yhteydenotot OK-opintokeskuksen tukiin liittyen sihteeri Marja Saavalaiselle, fi, Vapaaehtoistoiminnan vuosi Tästä tiedotteesta löytyy siis asiaa ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnasta sekä vuoden varrelle sijoittuvista vapaaehtoistoiminnan teemapäivistä. Tätä vuosijanaa voi peilata oman yhdistyksensä toimintaan, hakea siitä toimintaideoita sekä muistutusta yhdistysbyrokratian aikatauluihin. Kansalaisareena ry:n on tänä vuonna ensi kertaa tarkoitus myös nimetä vuoden vapaaehtoinen ja jos teillä on ehdotuksia tunnustuksen saajaksi, viestikää siitä Kansalaisareenalle. Hyvää syksyä! Toivotan kaikille hyvää syksyn jatkoa. Itse olen osan syksystä todennäköisesti noin lokakuun ajan isyyslomalla, mutta viestit kulkevat. Olkaa siis ideoiden, kysymysten ja yhteistyöehdotusten kanssa rohkeasti yhteyksissä niin keskustoimiston järjestötyöntekijöihin kuin aluekoordinaattoreihin ja aluetyöntekijöihin. Jiri Sironen, järjestöpäällikkö, , Simo Miettinen, järjestösihteeri, , 6 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

7 KOULUTUKSIA KUTSU TERVETULOA SYKSYN ALUEFOORUMEIHIN! Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumiin. Aluefoorumissa tutustutaan, verkostoidutaan, keskustellaan ja luodaan entistä vaikuttavampaa paikallista ja alueellista ehkäisevää päihdetyötä. Aluefoorumissa keskustellaan myös EHYT ry:n ajankohtaisista kuulumisista ja strategiatyöstä. Paikalliset toiveet on otettu huomioon ohjelmia suunnitellessa ja useiden aluefoorumien ohjelmassa on teemaluentoja ja koulutusta. Vuoden 2013 aluefoorumien tapaamiset: Pohjois-Suomi: la klo Lapin ammattiopistolla, Porokatu 35, Rovaniemi, ilmoittautuminen mennessä Varsinais-Suomi: la klo 8:00 19:50 Viking Line m/s Amorella ja m/s Viking Grace, ilmoitauttuminen mennessä Keski-Suomi ja Pohjanmaa: la klo Seinäjoen järjestötalolla, Kauppakatu 1, Seinäjoki, ilmoittautuminen 9.9. mennessä Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Savo ja Pohjois-Karjala: la Anttolanhovi, Hovintie 224, Anttola, ilmoittautuminen mennessä Uusimaa ja Häme: la klo Kansalaistoiminnan ja taiteen keskus, Vesijärvenkatu 15, Lahti, ilmoittautuminen mennessä Pirkanmaa ja Satakunta: la klo 9:30 17:00 Kylpylä hotelli Rantasipi Eden Nokia, Paratiisikatu 2, Nokia, ilmoittautuminen mennessä fi, Valtakunnallisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien lounastapaaminen: ti klo Ravintola Lasipalatsin Helsinki-kabinetissa, Mannerheimintie Ilmoittautuminen mennessä Kunkin alueen aluefoorumin tarkempi ohjelma on lähetetty kaikille toimijoille sähköpostilla ja voit pyytää sitä aluekoordinaattoreilta erikseen pyytämällä. Tarkka ohjelma lähetetään myös kaikille ilmoittautuneille. Aluefoorumista ei tule kustannuksia osallistujille. Jäsenjärjestöille, luottamushenkilöille ja kohtaamispaikkaverkoston toimijoille maksetaan matkakulut aluefoorumeihin halvimman mahdollisen kulkuvälineen perusteella. Osallistujien toivotaan järjestävän yhteiskyytejä. Tervetuloa joukolla mukaan! Ilmoittautumiset oman alueesi aluekoordinaattorille (muista kertoa myös mahdollisista erityisruokavalioistasi, sillä aluefoorumeissa tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit)! OK-opintokeskuksen koulutuksia OK-opintokeskuksen koulutukset palvelevat järjestötoimijoita yhdistyksen rivijäsenestä järjestöjohtoon. Tänä syksynä ehdit vielä muun muassa seuraavat järjestö- ja kansalaistoiminnan koulutuksiin Tehdään toisin tulevaisuustaitoja yhdistystoimijalle ( ) Yhdistyksen arkistoinnin perustaidot ( ) Kansalaisvaikuttamisen ABC -webinaarisarja ( ) Näin laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus (28.9.) Benchmarking (siirretty keväälle 2014, alustavasti 5.5.) Syksyn koulutustarjontaan voit tutustua ja ilmoittautua osoitteessa Toimi, vaikuta, verkostoidu Vielä ehdit SOSTEn Toimi, vaikuta, verkostoidu -kiertueen viimeiseen koulutustilaisuuteen. Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutustilaisuus järjestetään Rovaniemellä. Huugo-ratkaisuvalmentajakoulutus Työelämän alkoholiohjelma HUUGO keskittyy päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn työelämässä. Ratkaisuvalmentajakoulutuksen 1. osa järjestetään ja 2. osa Helsingissä. Lisäksi Huugo-koulutus Helsingissä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: timo. p Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 7

8 LISÄÄ KOULUTUKSIA Tupakka ja alkoholi terveystiedon opetuksessa Koulutus Hämeelinnassa antaa uutta tietoa, materiaalia ja menetelmiä terveystiedon opetukseen tupakka- ja alkoholiteemoja käsiteltäessä. Kohderyhmä: Terveystiedon opettajat (yläkoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset. Kouluttajat: Kehittämispäällikkö, TtM, Virve Laivisto, Syöpäjärjestöt Johtaja, LitM, Kristiina Hannula, EHYT ry Koulutus on maksuton. Ilmoittautumiset mennessä: oulutus/tupakka-ja-alkoholiterveystiedo/ Lisätietoja: Heidi Löflund-Kuusela p Liikenne hurahti verkostoon -kiertue Opettajille tarjottava turvallisuuteen keskittyvä liikennekasvatuskiertue alkaa Tapahtuma järjestetään Helsingissä, Lahdessa, Salossa, Tampereella, Seinäjoella ja Jyväskylässä. Kevään 2014 kiertuepaikkakunnat ovat Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Imatra, Rovaniemi, Raahe ja Pietarsaari. Kiertueen viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on TAYDENNYSKOULUTUS. Kohti savutonta Suomea -seminaari Lappeenrannan kaupunki ja Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestävät yhteistyössä Savuton Kunta -projektin kanssa organisaation johdolle, päättäjille ja asiantuntijoille suunnatun seminaarin, jossa pohditaan savuttomuuden tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Seminaarissa esitellään savuttomuuteen liittyviä käytännön työvälineitä. Kohderyhmä: Julkinen sektori, yritykset, järjestöt ja yhdistykset, luottamushenkilöstö Pvm ja paikka: kello 13 16, Lappeenranta, kaupungintalon valtuustosali Puhujina muiden muassa Savuton kunta -projektin toiminnanjohtaja Tarja Kristiina Ikonen ja projektityöntekijä, EHYT ry:n asiantuntija Minttu Mäkelä. Ilmoittautuminen sähköpostitse mennessä: Lisätietoja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote): Leena Miettinen p Savuton kunta -projekti HYKS-erityisvastuualuetta koskevat tiedustelut: Minttu Mäkelä p Aluehallintoviraston tapahtumia ja koulutuksia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Hämeenlinna Huumeet aikanamme -seminaari, Mikkeli Ennakkotieto: Syksyllä 2013 Alkoholi, perhe- ja parisuhdeväkivalta päiväkodit tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Itä-Suomen aluehallintoviraston alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Joensuu Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Itä-Suomessa -seminaari, Mikkeli Ikäihmisten alkoholikoulutus, Joensuu Huumeet aikanamme -seminaari, Mikkeli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Oulu Pakka-toimintamallin käynnistäminen Oulun eteläisillä alueilla, Oulainen Lapin aluehallintoviraston alue Törkeen hyvät päivät! Ammattiin opiskeleville nuorille Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Rovaniemi Länsi- ja Sisä-Suomen alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Tampere Lounais-Suomen aluehallintoviraston alue Rundi 2013: Tupakka, päihteet ja (raha)pelit varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn -kiertue, Turku Ennakkotieto: Tammikuussa 2014 Alkoholi ja väkivalta -seminaari, Turku Lisätietoja Alkoholiohjelman verkkosivuilla 8 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

9 TULOSSA KUTSU SOSTEn alueelliset neuvottelupäivät Neuvottelupäivien tarkoituksena on koota SOSTEn jäseniä ja niiden alueellisia toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja verkostoitumaan. Nyt järjestettävät neuvottelupäivät ovat jatkoa keväällä järjestetyille viidelle tilaisuudelle. Loppuvuoden tilaisuudet pidetään eri paikkakunnilla kuin keväällä. Jos oman alueen päivä ei sovi, voi osallistua myös toisen alueen neuvottelupäiville. Neuvottelupäivien paikkakunnat ja ajankohdat: klo Tampere, Tampereen yliopisto, Päätalo, luentosali A3, Kalevantie klo Turku, Alvarium, kokoustila Kaste, Puutarhankatu 8 B klo Kuopio, Scandic Kuopio, kokoustila Minna, Satamakatu klo Rovaniemi, Santa s Hotel Santa Claus, kokoustila Kuru, Korkalonkatu klo Lappeenranta, Scandic Patria, Auditorio, Kauppakatu 21 Ohjelma: - Ajankohtaista SOSTEn toiminnasta - SOSTEn toimintaa alueella - Sosiaali- ja terveyshuollon palvelurakenneuudistus Osallistujat voivat olla SOSTEn jäsenjärjestöjä, niiden alueellisia järjestöjä ja paikallisia yhdistyksiä sekä SOSTEn yhteistyöjäseniä. Toivomme, että välitätte kutsua tarvittaessa eteenpäin alueellisille ja paikallisille toimijoillenne. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niissä on tarjolla pientä purtavaa ja kahvia. Ilmoittautuminen päättyy kolme päivää ennen tilaisuutta. Lisätietoja tilaisuuksista: SOSTEn aluetyön erityisasiantuntijat, soste.fi: Tampere: Anne Astikainen (Keski-Suomi), Turku: Tuula Peltoniemi (Länsi-Suomi), Kuopio: Päivi Kiiskinen (Itä-Suomi), Rovaniemi: Marjo-Riitta Tervonen (Pohjois-Suomi ), Lappeenranta: Erica Mäkipää (Etelä-Suomi), Asunnottomien yö jälleen lokakuussa Suomen suurin sosiaalialan mielenilmaus Asunnottomien yö järjestetään jälleen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Tapahtuma nostaa esiin asunnottomuuteen liittyviä ilmiöitä ja epäkohtia ja vaatii ratkaisuja ongelmien korjaamiseksi. Tänä vuonna Asunnottomien yö nostaa esiin muun muassa vaatimuksen subjektiivisen asumisoikeuden toteutumisesta. Teemana on myös lapsen näkökulma: Miten lapset kokevat asunnottomuuden uhan ja mitä lapset ajattelevat asunnottomista ihmisistä? Lisäksi haastamme ihmisiä auttamaan. Tapahtumapäivänä vastaanotamme ruoka ja vaatelahjoituksia. Teema tarkentuu vielä lähempänä tapahtumaa ja sitä pohditaan syksyn aikana myös yhdessä. Tapahtumaa järjestää laaja kansalaisliike, johon kuuluu yksittäisiä toimijoita sekä järjestöjen ja kuntien edustajia. Kaikki ovat tervetulleita mukaan osallistumaan tapahtuman toteuttamiseen omalla panoksellaan. Viime vuonna järjestettiin yli kolmekymmentä tapahtumaa yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Oman tapahtumasi tiedot voit ilmoittaa osoitteeseen tai viimeistään mennessä. Tiedot kaikista tapahtumista kerätään asunnottomien yön nettisivuille ja Facebookiin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 9

10 TULOSSA Pelinäyttely kertaa pelaamisen historian, Pongista pleikkaan Tekniikan museo Helsingissä esittelee digitaalisen pelaamisen historiaa Pongista Pleikkaan -näyttelyssään. Sen toteutuksessa myös EHYT ry:n Pelitaito on ollut mukana. Pelitaito-projekti on yhteistyössä Tekniikan museon kanssa tuottanut näyttelyyn tutustumista auttavan maksuttoman näyttelymateriaalin. Materiaali on suunnattu erityisesti opetusryhmille, mutta se sopii myös tavallisille kävijöille. Näyttely on auki saakka osoitteessa Viikintie 1, Helsinki. Näyttelyssä on esitteillä muun muassa vanhoja pelikonsoleita, joita saa kokeilla joinakin näyttelypäivinä. NordAN-konferenssi Tallinnassa EHYT ry ja EPT-verkosto ovat mukana esittelemässä toimintaa NordAN-konferenssi järjestetään tänä vuonna lokakuuta Tallinnassa. Teemana on National policy with local implementation. EHYT ry:llä ja EPTverkostolla on konferenssin näyttelyalueella yhteinen ständi, jossa messuvieraat saavat kuulla ehkäisevästä päihdetyöstä Suomessa. NordAN (Nordic Alcohol and Drug Policy Network) on Pohjoismaiden ja Baltian päihdejärjestöjen verkosto, joka on perustettu vuonna Mukana toiminnassa on jo noin 90 järjestöä. EHYT ry on NordANin jäsen ja EHYT ry:n johtaja Kristiina Hannula on Suomen edustaja NordANin hallituksessa. NordANin puheenjohtajana toimii professori Peter Allebeck Karolinska Institutista Ruotsista. Konferenssikieli on englanti. Konferenssisivustolta löydät lisää tietoa tapahtumasta. DAN Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Onks uutta tietoo? Ikähanke 2011 2013. Tuloksia, kokemuksia ja kommelluksia

Onks uutta tietoo? Ikähanke 2011 2013. Tuloksia, kokemuksia ja kommelluksia Onks uutta tietoo? Ikähanke 2011 2013 Tuloksia, kokemuksia ja kommelluksia IkäAkatemia, Finlandia-talo, 19.9.2013 Viisastenkiven etsintää: Mikä on paras (ja ainoa) keino elää pitempään? Viisastenkiven

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli. Ehkäisevän päihdetyön työkokous

Pakka-toimintamalli. Ehkäisevän päihdetyön työkokous Pakka-toimintamalli Ehkäisevän päihdetyön työkokous 31.8.2016 Tuula Kokkonen, ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue p. 0295 017 392, tuula.kokkonen@avi.fi

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- INFO

LUOKKAKILPAILU- INFO LUOKKAKILPAILU- INFO me emme polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton Suomi 2040

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Iltapvän tavoitteena on saada kuulijat ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä monimuotoisemmin ja ottamaan hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä. Aluksi/Kataisen

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä Rundi 2013 seminaari Tupakka, päihteet- ja rahapelit, varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 29.5.2013 OULU aluekoordinaattori

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään?

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Ismo Tuominen 11/2014 PM Kataisen hallitusohjelma Jatketaan valtakunnallista alkoholiohjelmaa, jonka

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin kuvaus

Pakka-toimintamallin kuvaus Pakka-toimintamallin kuvaus Rovaniemi 2.9.2015 Tuula Kokkonen, ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue p. 0295 017 392, tuula.kokkonen@avi.fi Paikallisen

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI luonnos 18.5.15 AN/RR Työryhmätyöskentelyn tavoite Luoda asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset integroidut sosiaali

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen 1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti Kalake r.y / Seikkailukasvatuspäivät Mikkeli www.pkky.fi/pko p Suvi Mutanen Kati Lappalainen 2 Seikkailukasvatus työhyvinvointia tukemassa? Työpajan ohjelma

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Yritykset ja alkoholi. Sakari Nurmela

Yritykset ja alkoholi. Sakari Nurmela Sakari Nurmela TNS 2014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastasi 200 henkilöä 29.4. 7.5.2014 välisenä aikana. Haastattelut kerättiin tietokoneavusteisin puhelinhaastatteluin

Lisätiedot

Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11.

Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11. Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11.2006 8.3.2007 1 Mikä? Lapin lääninhallituksen koordinoima läänien yhteinen

Lisätiedot