EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen > 18 >

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >"

Transkriptio

1 EHYT Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat EHYT kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumin tapaamiseen. Tapaamisessa keskustellaan, vaihdetaan toimintaideoita ja suunnitellaan toimintaa. Aluefoorumissa keskustellaan myös EHYT ry:n ajankohtaisista kuulumisista SIVULLA 6 > ja strategiatyöstä. Vapaaehtoistoiminnan vuosi Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan kirjo on laaja. EHYT ry:n piirissä vapaaehtoistoimintaa tehdään jäsenjärjestöissä, kohtaamispaikoissa, tapahtumissa ja verkossa. EHYT ry:n henkilökunta tukee ja organisoi vapaaehtois- toimintaa. Erityisesti järjestöyksikkö, aluetyöntekijät ja aluekoordinaattorit ovat paikallistoimijoiden tukena. JATKUU SIVULLA 18 >

2 SARI AALTO-MATTURI EHYT JÄRJESTÖTIEDOTE Alkoholi puhuttaa tänä syksynä Alkoholi keskusteluttaa meitä suomalaisia paljon tänä syksynä. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierrokselle lähettämä muistio ehdottaa kulutuksen palauttamista aikaan ennen vapaata matkustajatuontia tai huoltoasemien ja kioskien oluenmyyntiä. Tavoite kulutuksen laskemisesta noin kahdeksaan litraan on vähintäänkin perusteltu. Suunnilleen tuon verran ruotsalaisia enemmän me suomalaiset juomme, ja se myös näkyy terveydessämme ja hyvinvoinnissamme. Ministeriöllä on hyviä ehdotuksia tavoitteen saavuttamiseksi. Veronkorotukset vaikuttavat suoraan kulutukseen. Liikenteen promillerajan laskeminen olisi selkeä viesti siitä, että alkoholi ei kuulu liikenteeseen, ja tukisi hyvällä tavalla kulttuurista muutosta vastuullisempaan suuntaan. Sunnuntaimyynnin lopettaminen saisi aikaan edes pienen tauon alkoholin tarjontaan. Mutta ovatko nyt ehdotetut toimenpiteet alkuunkaan niin rajuja kuin ne, joilla kokonaiskulutus ja päihdehaitat aikanaan sysättiin nousu-uralle? Vaikka ehdotukset eivät ole erityisen radikaaleja, on niitä jo ehditty sellaisiksi maalailla. Moni kohtuukäyttäjäksi itsensä ajatteleva nyökyttelee alkoholiteollisuuden vaatimuksille, että alkoholipolitiikka jättäisi tavallisen kansan rauhaan ja keskittäisi huomionsa «ongelmakäyttäjiin». Sääntelyn tilalle ehdotetaan valistusta ja kulttuurista muutosta. Alkoholihaitoista ylivoimaisesti suurin osa tulee tilastojen mukaan kuitenkin aivan tavallisten suomalaisten alkoholinkäytöstä. Kulttuurinen muutos onkin aivan avainkysymys. Mutta aivan itsestään kulttuurinmuutos ei tapahdu, eikä valistus siihen yksin riitä. Tupakka on esimerkki siitä, kuinka sääntely ja kulttuurinen muutos kulkevat käsi kädessä, toisiaan tukien. Lakiuudistuksessa on viime kädessä kyse siitä, ovatko suomalaiset valmiita tinkimään hitusen omasta mukavuudestaan, jos sillä voidaan lisätä meidän kaikkien hyvinvointia. Sari Aalto-Matturi toiminnanjohtaja p Pääkirjoitus 3 Lyhyesti: Ajankohtaista asiaa 4 Pinnalla: Alkoholilain uudistaminen Strategia syntyy osallistavalla otteella Nuorten terveystapatutkimus Ajankohtaista jäsenjärjestöille 7 Lyhyesti: Tulossa 12 Pintaa syvemmälle: Hyvä ikääntyminen 14 Lähikuvassa: Onks uutta tietoo? -ikähanke 15 Esittelyssä: Jäsenjärjestöt 18 Vapaaehtoistoiminta 21 Päivittäistä toimintaa kuvina 22 Esittelyssä: Työvälineitä Ikähankkeen Helsinki-ikätiimiläisiä saatiin kuvaan elokuussa ikätiimin kokouksen yhteydessä.kuvassa Sirkka Kuivala (vas.), Jarkko Eskola ja Mirja Ylitalo. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen, p Toimitus: Helena Hulkko, p ja Jenni Tikkanen, p Taitto: Reko Elovainio ja Jenni Tikkanen Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimituksen osoite: Järjestötiedote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 27, Helsinki Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen, p Ilmestymisajankohdat (ja viimeinen aineiston jättöpäivä) 2013: joulukuu (15.11.) 2 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

3 AJANKOHTAISTA ASIAA Aluekeskusprosessi etenee Päätös aluejaosta saadaan vuoden loppuun mennessä Alkoholimainonta: Seminaari tuo Suomeen kansainvälisiä tutkijoita Lakiesitys tulee käsittelyyn, urheilusponsorointi ja mielikuvamainonta jäänevät ulkopuolelle Aluekeskusprosessi etenee eri puolilla maata. EHYT ry:n perustamisen yhteydessä linjattiin, että aluetoimintaa vahvistetaan vuoteen 2015 mennessä aluekeskusrakenteella. Tampereella sijaitseva EHYT ry:n ensimmäinen aluekeskus on jo hyvässä iskussa. Toiminnan aloittamista ovat vauhdittaneet uudet, Hämeenpuistossa sijaitsevat toimitilat sekä yhteistyökumppaneille järjestetyt tupaantuliaiset elokuussa. Myös Pohjois-Suomen toimintaa ollaan perustamassa entistä vahvempien verkostojen ja yhteistyön varaan. Oulussa sijaitseva Pohjois- Suomen aluekeskus siirtyi uusiin tiloihin syyskuun alusta alkaen, toimisto on kuitenkin edelleenkin Kumppanuuskeskuksessa. Kevään aikana kartoitettiin Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa järjestettyjen sidosryhmätilaisuuksien avulla eri yhteistyökumppaneiden näkemyksiä EHYT ry:n aluekeskusten rooleista ja tehtävistä. Kumppaneiden mielestä EHYT ry:n rooli tulisi näkyä erityisesti ehkäisevän päihdetyön toimijoiden yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön resursseihin ja rakenteisiin vaikuttajana sekä nuoriin kohdistuvassa ehkäisevässä päihdetyössä. Lisäksi on tärkeää huomioida alueelliset ja kulttuuriset erityispiirteet. Aluejako on tärkeä kysymys, johon henkilöstö ottaa kantaa syyskuussa ja jäsenistö aluefoorumeissa syys-marraskuun aikana. Hallitus tekee aluejaosta päätöksen vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen kartalle hahmottuvat loputkin aluekeskukset, joista käsin EHYT ry:n paikallista työtä toteutetaan. Alkoholimainonnan rajoittamista koskeva lakiesitys on syyskuussa eduskunnan sosiaali- ja terveys-, sekä sivistys- ja perustuslakivaliokuntien käsittelyssä. EHYT ry on mukana lakiesitykseen liittyvässä vaikutustyössä muun muassa järjestämällä yhdessä eduskunnan elämäntapa- ja nuorisoryhmän kanssa alkoholimainontaa koskevan seminaarin, Onko alkoholimainonnalla merkitystä? Seminaarissa keskustellaan mainontaa koskevan lakiesityksen merkityksestä sekä pureudutaan mainonnan vaikutuksia koskevaan tutkimustietoon ja kansainväliseen keskusteluun. Alkoholimainonnan vaikutuksia koskevan tietopohjan vahvistuttua mainonnan rajoittaminen on kansainvälisessä keskustelussa noussut yhdeksi konkreettiseksi keinoksi päihdehaittojen ehkäisemiseen. Tilaisuus on suunnattu kansanedustajille ja valiokuntien jäsenille sekä ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoille ja medialle. Kansanedustajapuheenvuorojen ja kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi seminaariin on saatu puhujiksi Alcohol Marketing and Youth -keskuksen johtaja, professori David Jernigan Yhdysvalloista sekä Eurocaren pääsihteeri Mariann Skar. Professori Jernigan käsittelee nuorten alkoholinkäyttöä ja mainonnan vaikutuksia siihen sekä kertoo Yhdysvaltojen tilanteesta. Skar puolestaan kuvaa aiheeseen liittyvää eurooppalaista keskustelua. Tämä lehti on seminaaripäivänä jo painossa, lue lisää verkkosivuillamme. LUE LISÄÄ > UUTISET ALUEFOORUMEISTA LISÄÄ 7 > Joukko ehkäisevän päihdetyön toimijoita, mukana EHYT ry, haastoivat päättäjiä ja alkoholiteollisuuden toimijoita vastamainoskampanjallaan vuonna Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 3

4 PINNALLA EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi alkoholilain uudistamisesta: Tavoitteeksi kokonaiskulutuksen merkittävä alentaminen Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti elokuun lopulla lausuntokierrokselle arviomuistion alkoholilain uudistamisesta. Muistiossa lakiuudistuksen tavoitteeksi asetetaan kokonaiskulutuksen lasku 1990-luvun puoliväliä edeltävälle tasolle. Kulutus olisi tällöin noin kahdeksan litraa asukasta kohti. Alkoholilakia on edellisen kerran uudistettu mittavammin ja 1990-luvuilla. Molemmilla kerroilla alkoholin kokonaiskulutus lähti voimakkaaseen kasvuun ja esimerkiksi alkoholikuolemat kaksinkertaistuivat. Edellisessä uudistuksessa lähtökohtana oli monella tavoin lainsäädännön vapauttaminen, ja myös kansalaiset peräänkuuluttivat tuolloin väljennyksiä alkoholin sääntelyyn. Tällä kertaa lähtökohdat ovat toiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n pitkäaikaisen seurannan mukaan jopa tiukennuksille on enemmän kysyntää nykyisessä mielipideilmastossa kuin väljennyksille. MTV3:n syyskuun alussa julkaisema kyselytutkimus tosin kertoo, että esillä olleisiin rajoituksiin suhtaudutaan varauksella. - On ymmärrettävää, että ihmiset suhtautuvat omaan arkeensa vaikuttaviin rajoituksiin pikemminkin kriittisesti kuin innostuneesti. Tärkeä kysymys onkin, ollaanko rajoitukset kuitenkin valmiit hyväksymään, jos niillä voidaan vähentää päihteistä aiheutuvia haittoja suomalaisessa yhteiskunnassa, toteaa toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Ehdotettu tavoite kokonaiskulutuksen laskemisesta kahdeksaan litraan on kova, kun kulutus tällä hetkellä on lähempänä kymmentä litraa. Voidaankin kysyä, riittävätkö muistiossa ehdotetut toimenpiteet palauttamaan kokonaiskulutuksen vuoden 1994 Alkoholilain uudistamisen lähtökohtana tulee olla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eivät elinkeinopoliittiset tavoitteet. lakiuudistusta edeltävälle tasolle. Muistiossa ehdotetaan tarkastuspisteen asettamista sen arvioimiseksi, ovatko toimenpiteet olleet riittävän tehokkaita. Kysymys ruokakaupassa myytävän oluen alkoholipitoisuuden alentamisesta jätettäisiin odottamaan siihen asti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan keskioluen siirtäminen Alkoon voisi vähentää kokonaiskulutusta jopa yhdeksällä prosentilla. Ehdotus ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi saanut laajaa kannatusta kansalaisilta. - On hyvä, että ajatusta ei haudata kokonaan, vaan siihen tarvittaessa palataan vuosikymmenen vaihteessa. Positiivisesti ajatellen aikalisä tarkoittaa, että asiasta ehditään käydä riittävää yhteiskunnallista keskustelua, Aalto-Matturi toteaa. Alkoholilain uudistamistyössä on pyritty tunnistamaan uudistustarpeita muun muassa järjestyslaissa tai tieliikennelaissa. Muistiossa ehdotetaan muun muassa liikenteen promillerajan laskua 0,2 promilleen ja kunnille lisää päätösvaltaa julkisen alkoholinkäytön rajoittamiseen. Muistiota on tuoreeltaan kritisoitu vetoamalla esimerkiksi matkustajatuonnin kasvuun. - Matkustajatuonnin rajoittaminen on erittäin tärkeä tavoite. Matkustajatuontia ei kuitenkaan voida käyttää perusteena lakiuudistusten vastustamiseen, kuten nyt on eri yhteyksissä tehty. Sellaiset lainsäädännön väljennykset tai verohelpotukset, jotka millään olennaisella tavalla vaikuttaisivat alkoholin matkustajatuontiin, lisäisivät samalla kokonaiskulutusta moninkertaisesti. Alkoholilain uudistamisen lähtökohtana tulee olla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eivät elinkeinopoliittiset tavoitteet. Alkoholilain uudistamista koskevan arviomuistion lausuntoaika päättyy syyskuun lopussa. Hallituksen lakiesitystä asiasta odotetaan keväällä Lue lisää EHYT ry:n kannanottoja ja työntekijöimme blogipohdintoja. > 4 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

5 EHYT ry:n johtava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen strategiatyöstä: EHYT ry:n strategia syntyy osallistavalla otteella EHYT ry:n strategiatyö etenee hyvää vauhtia. Strategiaa on työstetty niin henkilöstön tilaisuuksissa ja pienryhmissä kuin valtuuston ja hallituksen kokouksissa. Prosessiin osallistuvat myös EHYT Strategia on yhteinen tarinamme, jonka jokainen ymmärtää ja pyrkii elämään todeksi. ry:n jäsenjärjestöt, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja muut sidosryhmät. Johtava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen, joka koordinoi strategiaprosessia, on tyytyväinen. - Näyttää siltä, että ollaan oltu niin sanotusti samassa korttelissa, isoja linjauseroja ei eri työryhmissä ole ilmennyt. Merkittävää EHYT ry:n strategiatyössä on juuri se, että prosessiin on pyritty ottamaan mukaan kaikki. Strategiaa rakennetaan osallistavalla otteella siten, että jokaisen työryhmän tai -vaiheen ajatukset ja näkemykset siirtyvät aina seuraavan jumpattaviksi. Kevään aikana strategiassa työssä on puristettu visio, missio ja arvot, joita syksyn aikana punnitaan tarkemmin jokapäiväistä työtä vasten. Pohdintaa vaatii toisin sanoen se, miten visio, missio ja arvot eletään todeksi toiminnassa. Samalla tarkentuu syksyn aikana myös strategia-asiakirjan muoto eli se, miten EHYT ry:n tarina kerrotaan. - Strategian ei ole tarkoitus jäädä hyllyyn pölyyntymään, vaan se on yhteinen tarinamme, jonka jokainen ymmärtää ja pyrkii elämään todeksi, Tenkanen kuvaa. Tenkanen kuitenkin muistuttaa, että työ ei ole alkuunkaan valmis. Syyskaudella pohditaan eri fooru- meissa vielä pienempiä, tarkentavia kysymyksiä ja erityisesti toiminnallisia painopisteitä. Strategia on esillä aluefoorumeissa ja sidosryhmäkysely jäsenjärjestöille lähtee syyskuun aikana. Hallituksen esitys saadaan vuodenvaihteeseen mennessä ja se tuodaan yhdistyksen kokoukseen keväällä NUORTEN TERVEYSTAPATUTKIMUS 2013: Nuorten päihteidenkäytön trendeissä ei suuria muutoksia Tuore Nuorten terveystapatutkimus vahvistaa jälleen, että nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö ovat vähentyneet. Sosiaali- ja terveysministeriön Nuorten terveystapatutkimuksessa on joka toinen vuosi seurattu valtakunnallisin postikyselyin vuotiaiden nuorten terveyttä ja terveystottumuksia vuodesta 1977 alkaen. Tutkimuksessa tarkastellaan tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden käytön yleisyyttä, tupakkaostoja, sekä tupakkatuotteiden esilläpidon ja tupakkamainonnan havaitsemista. Lisäksi raportissa tarkastellaan alkoholin käyttöä ja alkoholimainonnan havaitsemista sekä sosiaalista altistumista huumeille. Kysely tehtiin keväällä 2013 ja siihen vastasi nuorta. Tuloksista ilmenee esimerkiksi se, että tupakkakokeilut ovat vähentyneet ja että päivittäin tupakoivia nuoria on yhä vähemmän. Vesipiipun ja sähkötupakan kohdalla kokeiluja on useassa ikäluokassa ja tuotteissa käytettävät aineet sisältävät erittäin usein nikotiinia. Nuuskan käyttö näyttää tasaantuneen, mutta nyt myös tytöt kokeilevat ja käyttävät tuotetta. Raittiiden nuorten osuus on noussut koko 2000-luvun ajan kaikissa ikäluokissa ja vastaavasti alkoholin säännöllinen käyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet. Huumausainetarjontaa kohdanneita nuoria on edelleen saman verran kuin vuonna 2011, ja yleensä huumeita tarjoaa ystävä tai tuttu. Terveystapatutkimukseen voi tutustua tästä linkistä. Tutkimuksen voi myös tulostaa ja hyödyntää esimerkiksi terveystiedon tai yhteiskuntaopin opetuksessa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 5

6 AJANKOHTAISTA ASIAA Järjestöpäällikkö Jiri Sirosen terveiset syksyllä 2013: Ajankohtaista jäsenjärjestöille ja vapaaehtoistoimijoille Kesä on takana ja syksyn toiminta jo hyvässä käynnissä. Tästä järjestötiedotteesta löytyy joitain tuokiokuvia menneestä, mutta ennen kaikkea asiaa syksyn toiminnasta. Tätä lukiessa syksyn aluefoorumien tapaamiset ovat pyörähtäneet käyntiin, lokakuussa on tulossa mm. Asunnottomien yö, marraskuussa ehkäisevän päihdetyön viikko ja pitkin syksyä erilaisia tapahtumia ja koulutusta. EHYT Järjestö -tiedotteessa tullaan jatkuvasti käsittelemään vapaaehtoistoiminnan ajankohtaisia asioita ja sisältöjä. Tällä kertaa käydään läpi ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan vuotta ja esitellään muutamia EHYTin piirissä tehtäviä vapaaehtoistoiminnan muotoja. Erityisesti tarkoituksenamme on jatkaa erilaisten toimintamuotojen ja -ideoiden esittelyä kaikkien vapaaehtoistoimijoiden käyttöön. Jatkamme myös juttusarjaa, jossa esitellään EHYTin jäsenjärjestöjen toimintaa. Strategiatyötä kohti yhdistyksen kokousta EHYT ry:n strategiatyö on ollut käynnissä koko vuoden. Jäsenjärjestöjen kanssa strategiasta keskustellaan aluefoorumeissa sekä syyskuussa toteutettavan kyselyn muodossa. Kysely toimitetaan jäsenjärjestöille sähköpostitse. Strategia hyväksytään EHYTin ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa maaliskuussa Yhdistyksen kokoukseen kokoontuu koko EHYTin jäsenistö käsittelemään strategiaa ja valitsemaan uuden valtuuston seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Seuraavassa järjestötiedotteessa kerrotaan lisää yhdistyksen kokouksesta. Aluefoorumit ja valtakunnallisten jäsenjärjestöjen tapaaminen EHYT kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumin tapaamiseen. Tätä lukiessa syksyn aluefoorumien tapaamiset on pidetty jo Pohjois- ja Varsinais-Suomessa. Muilla alueille tapaamiset järjestetään syys- ja lokakuun aikana. Jos et ole vielä ilmoittautunut mukaan, ota pikaisesti yhteyttä oman alueesi aluekoordinaattoriin! Valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja heidän aluetoimijansa voivat osallistua haluamaansa aluefoorumiin. Lisäksi 5. marraskuuta klo järjestetään valtakunnallisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien lounastapaaminen Ravintola Lasipalatsissa Helsingissä. Katsokaa tarkemmat tiedot aluefoorumeista viereiseltä sivulta! Koulutusta ja tapaamisia Hieman EHYTin aluefoorumien tapaamisia vastaava aluekierros on myös sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestö SOSTE ry:llä, josta lisää muualla tässä tiedotteessa. Muualla tässä tiedotteessa kerrotaan myös OK-opintokeskuksen syksyn toiminnoista. Jos järjestönne haluaa käyttää OK-opintokeskuksen taloudellisesti tukemia opintojaksoja, siihen voi olla vielä mahdollisuus niin tänä kuin tulevanakin vuonna. Kysymykset ja yhteydenotot OK-opintokeskuksen tukiin liittyen sihteeri Marja Saavalaiselle, fi, Vapaaehtoistoiminnan vuosi Tästä tiedotteesta löytyy siis asiaa ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnasta sekä vuoden varrelle sijoittuvista vapaaehtoistoiminnan teemapäivistä. Tätä vuosijanaa voi peilata oman yhdistyksensä toimintaan, hakea siitä toimintaideoita sekä muistutusta yhdistysbyrokratian aikatauluihin. Kansalaisareena ry:n on tänä vuonna ensi kertaa tarkoitus myös nimetä vuoden vapaaehtoinen ja jos teillä on ehdotuksia tunnustuksen saajaksi, viestikää siitä Kansalaisareenalle. Hyvää syksyä! Toivotan kaikille hyvää syksyn jatkoa. Itse olen osan syksystä todennäköisesti noin lokakuun ajan isyyslomalla, mutta viestit kulkevat. Olkaa siis ideoiden, kysymysten ja yhteistyöehdotusten kanssa rohkeasti yhteyksissä niin keskustoimiston järjestötyöntekijöihin kuin aluekoordinaattoreihin ja aluetyöntekijöihin. Jiri Sironen, järjestöpäällikkö, , Simo Miettinen, järjestösihteeri, , 6 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

7 KOULUTUKSIA KUTSU TERVETULOA SYKSYN ALUEFOORUMEIHIN! Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumiin. Aluefoorumissa tutustutaan, verkostoidutaan, keskustellaan ja luodaan entistä vaikuttavampaa paikallista ja alueellista ehkäisevää päihdetyötä. Aluefoorumissa keskustellaan myös EHYT ry:n ajankohtaisista kuulumisista ja strategiatyöstä. Paikalliset toiveet on otettu huomioon ohjelmia suunnitellessa ja useiden aluefoorumien ohjelmassa on teemaluentoja ja koulutusta. Vuoden 2013 aluefoorumien tapaamiset: Pohjois-Suomi: la klo Lapin ammattiopistolla, Porokatu 35, Rovaniemi, ilmoittautuminen mennessä Varsinais-Suomi: la klo 8:00 19:50 Viking Line m/s Amorella ja m/s Viking Grace, ilmoitauttuminen mennessä Keski-Suomi ja Pohjanmaa: la klo Seinäjoen järjestötalolla, Kauppakatu 1, Seinäjoki, ilmoittautuminen 9.9. mennessä Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Savo ja Pohjois-Karjala: la Anttolanhovi, Hovintie 224, Anttola, ilmoittautuminen mennessä Uusimaa ja Häme: la klo Kansalaistoiminnan ja taiteen keskus, Vesijärvenkatu 15, Lahti, ilmoittautuminen mennessä Pirkanmaa ja Satakunta: la klo 9:30 17:00 Kylpylä hotelli Rantasipi Eden Nokia, Paratiisikatu 2, Nokia, ilmoittautuminen mennessä fi, Valtakunnallisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien lounastapaaminen: ti klo Ravintola Lasipalatsin Helsinki-kabinetissa, Mannerheimintie Ilmoittautuminen mennessä Kunkin alueen aluefoorumin tarkempi ohjelma on lähetetty kaikille toimijoille sähköpostilla ja voit pyytää sitä aluekoordinaattoreilta erikseen pyytämällä. Tarkka ohjelma lähetetään myös kaikille ilmoittautuneille. Aluefoorumista ei tule kustannuksia osallistujille. Jäsenjärjestöille, luottamushenkilöille ja kohtaamispaikkaverkoston toimijoille maksetaan matkakulut aluefoorumeihin halvimman mahdollisen kulkuvälineen perusteella. Osallistujien toivotaan järjestävän yhteiskyytejä. Tervetuloa joukolla mukaan! Ilmoittautumiset oman alueesi aluekoordinaattorille (muista kertoa myös mahdollisista erityisruokavalioistasi, sillä aluefoorumeissa tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit)! OK-opintokeskuksen koulutuksia OK-opintokeskuksen koulutukset palvelevat järjestötoimijoita yhdistyksen rivijäsenestä järjestöjohtoon. Tänä syksynä ehdit vielä muun muassa seuraavat järjestö- ja kansalaistoiminnan koulutuksiin Tehdään toisin tulevaisuustaitoja yhdistystoimijalle ( ) Yhdistyksen arkistoinnin perustaidot ( ) Kansalaisvaikuttamisen ABC -webinaarisarja ( ) Näin laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus (28.9.) Benchmarking (siirretty keväälle 2014, alustavasti 5.5.) Syksyn koulutustarjontaan voit tutustua ja ilmoittautua osoitteessa Toimi, vaikuta, verkostoidu Vielä ehdit SOSTEn Toimi, vaikuta, verkostoidu -kiertueen viimeiseen koulutustilaisuuteen. Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutustilaisuus järjestetään Rovaniemellä. Huugo-ratkaisuvalmentajakoulutus Työelämän alkoholiohjelma HUUGO keskittyy päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn työelämässä. Ratkaisuvalmentajakoulutuksen 1. osa järjestetään ja 2. osa Helsingissä. Lisäksi Huugo-koulutus Helsingissä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: timo. p Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 7

8 LISÄÄ KOULUTUKSIA Tupakka ja alkoholi terveystiedon opetuksessa Koulutus Hämeelinnassa antaa uutta tietoa, materiaalia ja menetelmiä terveystiedon opetukseen tupakka- ja alkoholiteemoja käsiteltäessä. Kohderyhmä: Terveystiedon opettajat (yläkoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset. Kouluttajat: Kehittämispäällikkö, TtM, Virve Laivisto, Syöpäjärjestöt Johtaja, LitM, Kristiina Hannula, EHYT ry Koulutus on maksuton. Ilmoittautumiset mennessä: oulutus/tupakka-ja-alkoholiterveystiedo/ Lisätietoja: Heidi Löflund-Kuusela p Liikenne hurahti verkostoon -kiertue Opettajille tarjottava turvallisuuteen keskittyvä liikennekasvatuskiertue alkaa Tapahtuma järjestetään Helsingissä, Lahdessa, Salossa, Tampereella, Seinäjoella ja Jyväskylässä. Kevään 2014 kiertuepaikkakunnat ovat Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Imatra, Rovaniemi, Raahe ja Pietarsaari. Kiertueen viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on TAYDENNYSKOULUTUS. Kohti savutonta Suomea -seminaari Lappeenrannan kaupunki ja Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestävät yhteistyössä Savuton Kunta -projektin kanssa organisaation johdolle, päättäjille ja asiantuntijoille suunnatun seminaarin, jossa pohditaan savuttomuuden tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Seminaarissa esitellään savuttomuuteen liittyviä käytännön työvälineitä. Kohderyhmä: Julkinen sektori, yritykset, järjestöt ja yhdistykset, luottamushenkilöstö Pvm ja paikka: kello 13 16, Lappeenranta, kaupungintalon valtuustosali Puhujina muiden muassa Savuton kunta -projektin toiminnanjohtaja Tarja Kristiina Ikonen ja projektityöntekijä, EHYT ry:n asiantuntija Minttu Mäkelä. Ilmoittautuminen sähköpostitse mennessä: Lisätietoja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote): Leena Miettinen p Savuton kunta -projekti HYKS-erityisvastuualuetta koskevat tiedustelut: Minttu Mäkelä p Aluehallintoviraston tapahtumia ja koulutuksia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Hämeenlinna Huumeet aikanamme -seminaari, Mikkeli Ennakkotieto: Syksyllä 2013 Alkoholi, perhe- ja parisuhdeväkivalta päiväkodit tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Itä-Suomen aluehallintoviraston alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Joensuu Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Itä-Suomessa -seminaari, Mikkeli Ikäihmisten alkoholikoulutus, Joensuu Huumeet aikanamme -seminaari, Mikkeli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Oulu Pakka-toimintamallin käynnistäminen Oulun eteläisillä alueilla, Oulainen Lapin aluehallintoviraston alue Törkeen hyvät päivät! Ammattiin opiskeleville nuorille Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Rovaniemi Länsi- ja Sisä-Suomen alue Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Tampere Lounais-Suomen aluehallintoviraston alue Rundi 2013: Tupakka, päihteet ja (raha)pelit varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn -kiertue, Turku Ennakkotieto: Tammikuussa 2014 Alkoholi ja väkivalta -seminaari, Turku Lisätietoja Alkoholiohjelman verkkosivuilla 8 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

9 TULOSSA KUTSU SOSTEn alueelliset neuvottelupäivät Neuvottelupäivien tarkoituksena on koota SOSTEn jäseniä ja niiden alueellisia toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja verkostoitumaan. Nyt järjestettävät neuvottelupäivät ovat jatkoa keväällä järjestetyille viidelle tilaisuudelle. Loppuvuoden tilaisuudet pidetään eri paikkakunnilla kuin keväällä. Jos oman alueen päivä ei sovi, voi osallistua myös toisen alueen neuvottelupäiville. Neuvottelupäivien paikkakunnat ja ajankohdat: klo Tampere, Tampereen yliopisto, Päätalo, luentosali A3, Kalevantie klo Turku, Alvarium, kokoustila Kaste, Puutarhankatu 8 B klo Kuopio, Scandic Kuopio, kokoustila Minna, Satamakatu klo Rovaniemi, Santa s Hotel Santa Claus, kokoustila Kuru, Korkalonkatu klo Lappeenranta, Scandic Patria, Auditorio, Kauppakatu 21 Ohjelma: - Ajankohtaista SOSTEn toiminnasta - SOSTEn toimintaa alueella - Sosiaali- ja terveyshuollon palvelurakenneuudistus Osallistujat voivat olla SOSTEn jäsenjärjestöjä, niiden alueellisia järjestöjä ja paikallisia yhdistyksiä sekä SOSTEn yhteistyöjäseniä. Toivomme, että välitätte kutsua tarvittaessa eteenpäin alueellisille ja paikallisille toimijoillenne. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niissä on tarjolla pientä purtavaa ja kahvia. Ilmoittautuminen päättyy kolme päivää ennen tilaisuutta. Lisätietoja tilaisuuksista: SOSTEn aluetyön erityisasiantuntijat, soste.fi: Tampere: Anne Astikainen (Keski-Suomi), Turku: Tuula Peltoniemi (Länsi-Suomi), Kuopio: Päivi Kiiskinen (Itä-Suomi), Rovaniemi: Marjo-Riitta Tervonen (Pohjois-Suomi ), Lappeenranta: Erica Mäkipää (Etelä-Suomi), Asunnottomien yö jälleen lokakuussa Suomen suurin sosiaalialan mielenilmaus Asunnottomien yö järjestetään jälleen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Tapahtuma nostaa esiin asunnottomuuteen liittyviä ilmiöitä ja epäkohtia ja vaatii ratkaisuja ongelmien korjaamiseksi. Tänä vuonna Asunnottomien yö nostaa esiin muun muassa vaatimuksen subjektiivisen asumisoikeuden toteutumisesta. Teemana on myös lapsen näkökulma: Miten lapset kokevat asunnottomuuden uhan ja mitä lapset ajattelevat asunnottomista ihmisistä? Lisäksi haastamme ihmisiä auttamaan. Tapahtumapäivänä vastaanotamme ruoka ja vaatelahjoituksia. Teema tarkentuu vielä lähempänä tapahtumaa ja sitä pohditaan syksyn aikana myös yhdessä. Tapahtumaa järjestää laaja kansalaisliike, johon kuuluu yksittäisiä toimijoita sekä järjestöjen ja kuntien edustajia. Kaikki ovat tervetulleita mukaan osallistumaan tapahtuman toteuttamiseen omalla panoksellaan. Viime vuonna järjestettiin yli kolmekymmentä tapahtumaa yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Oman tapahtumasi tiedot voit ilmoittaa osoitteeseen tai viimeistään mennessä. Tiedot kaikista tapahtumista kerätään asunnottomien yön nettisivuille ja Facebookiin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 9

10 TULOSSA Pelinäyttely kertaa pelaamisen historian, Pongista pleikkaan Tekniikan museo Helsingissä esittelee digitaalisen pelaamisen historiaa Pongista Pleikkaan -näyttelyssään. Sen toteutuksessa myös EHYT ry:n Pelitaito on ollut mukana. Pelitaito-projekti on yhteistyössä Tekniikan museon kanssa tuottanut näyttelyyn tutustumista auttavan maksuttoman näyttelymateriaalin. Materiaali on suunnattu erityisesti opetusryhmille, mutta se sopii myös tavallisille kävijöille. Näyttely on auki saakka osoitteessa Viikintie 1, Helsinki. Näyttelyssä on esitteillä muun muassa vanhoja pelikonsoleita, joita saa kokeilla joinakin näyttelypäivinä. NordAN-konferenssi Tallinnassa EHYT ry ja EPT-verkosto ovat mukana esittelemässä toimintaa NordAN-konferenssi järjestetään tänä vuonna lokakuuta Tallinnassa. Teemana on National policy with local implementation. EHYT ry:llä ja EPTverkostolla on konferenssin näyttelyalueella yhteinen ständi, jossa messuvieraat saavat kuulla ehkäisevästä päihdetyöstä Suomessa. NordAN (Nordic Alcohol and Drug Policy Network) on Pohjoismaiden ja Baltian päihdejärjestöjen verkosto, joka on perustettu vuonna Mukana toiminnassa on jo noin 90 järjestöä. EHYT ry on NordANin jäsen ja EHYT ry:n johtaja Kristiina Hannula on Suomen edustaja NordANin hallituksessa. NordANin puheenjohtajana toimii professori Peter Allebeck Karolinska Institutista Ruotsista. Konferenssikieli on englanti. Konferenssisivustolta löydät lisää tietoa tapahtumasta. DAN Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi.

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. KYSYMYS ON MEISTÄ KAIKISTA Alkoholin sääntelyä vastustetaan usein sillä perusteella, ettei ole oikein

Lisätiedot

Onks uutta tietoo? Ikähanke 2011 2013. Tuloksia, kokemuksia ja kommelluksia

Onks uutta tietoo? Ikähanke 2011 2013. Tuloksia, kokemuksia ja kommelluksia Onks uutta tietoo? Ikähanke 2011 2013 Tuloksia, kokemuksia ja kommelluksia IkäAkatemia, Finlandia-talo, 19.9.2013 Viisastenkiven etsintää: Mikä on paras (ja ainoa) keino elää pitempään? Viisastenkiven

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011

Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Eksote lyhyesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012 Ajankohtaista päihdepolitiikasta Kristiina Hannula 24.3.2012 2 Kansanterveysjärjestöjen ja alkoholielinkeinon suhde Terveyden edistämisen keskuksen Päihde-ja mielenterveysfoorumin nimeämä työryhmä pohti

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat. Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa!

Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat. Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa! Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa! Alkoholiohjelman kuntakumppanuus Alkoholihaittojen ehkäisy ja vähentäminen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Pete-kokous 2.9.2015, Orimattilan terveysaseman pieni kokoustila

Pete-kokous 2.9.2015, Orimattilan terveysaseman pieni kokoustila Pete-kokous 2.9.2015, Orimattilan terveysaseman pieni kokoustila Paikalla: Seppo Koivisto Sarastus, Johanna Vesamäki Orimattilan seurakunta, Päivi Takala Orimattila terveydenhoitaja Phsotey Aava, Leena

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli. Ehkäisevän päihdetyön työkokous

Pakka-toimintamalli. Ehkäisevän päihdetyön työkokous Pakka-toimintamalli Ehkäisevän päihdetyön työkokous 31.8.2016 Tuula Kokkonen, ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue p. 0295 017 392, tuula.kokkonen@avi.fi

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- INFO

LUOKKAKILPAILU- INFO LUOKKAKILPAILU- INFO me emme polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton Suomi 2040

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön haasteita Lapissa 2011

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön haasteita Lapissa 2011 1 Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön haasteita Lapissa 2011 Tähän muistioon on koottu Lapin peruskouluihin suunnattujen THL:n kouluterveyskyselyn (kevät 2010, N 3635, 8.-9.luokat) ja Tervein Mielin

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

aluetyö palvelut kuntoutus menetelmät internet tuki lobbaus alkoholilaki politiikka ept-laki tieto addiktiot mielikuvat kulttuuri kokemus

aluetyö palvelut kuntoutus menetelmät internet tuki lobbaus alkoholilaki politiikka ept-laki tieto addiktiot mielikuvat kulttuuri kokemus palvelut kuntoutus menetelmät internet tuki tupakka digipelaaminen rahapelaaminen KANNABIS seksi alkoholi identiteetti nuoret sote lobbaus alkoholilaki politiikka ept-laki bileet työelämä turvallisuus

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Iltapvän tavoitteena on saada kuulijat ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä monimuotoisemmin ja ottamaan hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä. Aluksi/Kataisen

Lisätiedot

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Yhteiskuntatakuu työryhmän kokous 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Puusniekka 1 Kouluterveyskysely 1995 2011 Toteutettu vuosittain, samat kunnat vastausvuorossa aina joka toinen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Oulun Kunnalliset Eläkeläiset

Oulun Kunnalliset Eläkeläiset Oulun Kunnalliset Eläkeläiset OULU 25 vuotta Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry. Oulun Kunnalliset Eläkeläiset ry. kuuluu jäsenjärjestönä valtakunnalliseen Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä Rundi 2013 seminaari Tupakka, päihteet- ja rahapelit, varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 29.5.2013 OULU aluekoordinaattori

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

www.paly.fi www.paly.fi

www.paly.fi www.paly.fi Päihdelääketieteen päivät 2016 tarttuu ainemaailman ajankohtaisiin ilmiöihin. Tuoreimmat tiedot Euroopan huumetrendeistä tarjoilee professori Thomas Clausen Norjan addiktiotutkimuksen keskuksesta. Trendien

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn?

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? - Johdanto: Alkoholin ja tupakan merkitys kansanterveydelle - Vireillä olevat lakiuudistukset ovat suuri mahdollisuus - Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013

TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013 TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013 Ei kuulu sulle?! Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö ikäihmisten parissa Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaattori Ei

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisy tilaisuuteen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Heli Heimala, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa Pohjola on parasta Eurooppaa Kansilehti Norden är toppen av Europa Pohjola-Norden Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto Suomessa Edistää pohjoismaista yhteistyötä sekä tekee Pohjoismaita tunnetuksi

Lisätiedot