Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander"

Transkriptio

1 Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

2 Sisällys Oppaan käyttäjälle TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN AIKATAULUTUS KOTISEUTUPÄIVIEN PITKÄ HISTORIA Ensimmäiset valtakunnalliset kotiseutupäivät Kiertolaisena Suomessa Suomi tutuksi seutu kerrallaan Alueellinen kattavuus Kotiseutupäivien muodon ja sisällön kehittyminen Muoto ja tyyli Teemallisina vuodesta KOTISEUTUPÄIVIEN HAKEMINEN Hakijan on hyvä tietää Kotiseutupäivien tarkoitus Mitä hakijalta edellytetään Hakemisen aikataulu Liikkeelle lähtö Ajatuksesta aloitteeseen aloitteesta hankkeeseen Hakija ja hakemisen ajankohta Hakemuksen sisältö Kotiseutuliiton ja paikallisten järjestäjien välinen työnjako KOTISEUTUPÄVIEN VALMISTELU Esivalmistelut ja organisaation luominen Organisaatio ja toimihenkilöt Sisällön suunnittelu Tavoitteiden määrittely ja sisältö Miten meillä muoto ja tyyli Teeman ja tunnuksen valinta Ohjelman suunnittelu oheistapahtumineen KOTISEUTUPÄIVIEN TOTEUTUS Ohjelman rakentaminen Hankinnat ja varaamiset Toimihenkilökoulutus Ostopalvelut ja ulkoistaminen Sopimiset Kotiseutupäivien toimisto ja palvelut Ilmoittautumiset ja majoitukset Osallistujamateriaalit Tapahtuman turvallisuus ja vakuutukset Ilmoitukset, luvat ja määräykset

3 6. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ Markkinointi Tiedotus Tiedottajat ja tiedotuksen kohteet Julkaisut Ennakkoesitteet Käsiohjelma eli pääesite Juliste TALOUS Kirjanpito Budjetointi Rahoitus Rahoitussopimukset Osallistumis-, majoitus- ja pääsymaksutuotot Yhteistyökumppanit eli sponsorit Avustukset KOTISEUTUPÄIVIEN AIKAAN Aattopäivinä Liputus Ilmoittautuminen ja tiedotus Palvelut päivien aikana Toimihenkilötyöskentely Liikenne-, turva- ja siivousjärjestelyt KOTISEUTUPÄIVIEN PÄÄTTÄMINEN Purku- ja siivoustyöt Kiittäminen Toimikuntien päätöskokoukset Arkistointi ja selvitykset Loppuraportti LIITTEET Luettelo kotiseutupäivistä

4 Oppaan käyttäjälle Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat kotiseutuliikkeen tärkein vuotuinen tilaisuus. Samalla ne ovat kansallisen kulttuurimme keskeinen kesätapahtuma. Ensimmäiset uusimuotoiset kotiseutupäivät järjestettiin Tammelassa, Lounais-Hämeen Pirtillä, vuonna Niillä päivillä perustettiin myös valtakunnallinen Kotiseutuliitto. Tuosta alkaen kotiseutupäivät on järjestetty vuosittain eri paikkakunnalla ja eri maakunnissa. Vuosien varrella kotiseutupäivät ovat kasvaneet pienehkön asianharrastajajoukon kokoontumisesta suureksi tapahtumaksi. Päiville osallistuu nykyisin satoja Kotiseutuliiton jäsenyhteisöjen edustajia, jotka ovat mukana yleensä koko päivien ajan. Lisäksi päivien yleisötilaisuuksien yleisömäärä on kasvanut tuhansiin. Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestäminen vaatii isäntäpaikkakunnilta monenlaisia resursseja. Riittävän suuret sisätilat juhlatapahtumia varten sekä melkoinen majoituskapasiteetti ovat niistä tärkeimpiä. Keskeistä on myös alueen väestön kuntien, paikallisten yhdistysten ja erilaisten harrastajaryhmien sitoutuminen järjestelytehtäviin. Nykyisin päivien järjestelyvastuun ovatkin ottaneet kuntaryhmät jopa kokonainen maakunta, kuitenkin niin, että isäntäkuntana on yksi kunta. Muiden suurten kulttuuritapahtumien tapaan valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestäminen on pitkäjänteinen ponnistus, joka vaatii huolellista suunnittelua. Aikajänteeksi on vakiintunut kolme vuotta, joiden kuluessa päivät on mahdollista valmistella ja toteuttaa hyvin. Jokaiselle järjestäjäalueelle ja järjestelyvastuuseen joutuneelle kotiseutupäivät ovat uusi haaste. Avuksi siihen vastaamiseen Suomen Kotiseutuliitto on julkaissut tämän järjestämisoppaan. Se sisältää sekä tiedot suurista linjoista että runsaasti tietoja ja vihjeitä pienistä yksityiskohdista. Kotiseutupäivien järjestämisoppaan materiaalin ja ensimmäisen oppaan kokosi Leo Aittomäki vuonna Sen pohjalta on koottu tämä versio, joka on aiempia kevyempi käyttää ja soveltaa. Opas on tarkoitettu nimenomaan sovellettavaksi, joskin Kotiseutupäiviin liittyy eräitä traditioita ja käytänteitä, joita ei ole syytä unohtaa. Toivomme ja uskomme, että opas osaltaan auttaa tulevien kotiseutupäivien järjestäjiä ja helpottaa järjestelyihin liittyvistä lukuisista tehtävistä suoriutumista. Pysykööt Valtakunnalliset kotiseutupäivät kesiemme kulttuuritapahtumien helmenä tulevaisuudessakin. Lassi Saressalo pääsihteeri Suomen Kotiseutuliitto 4

5 1. TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN AIKATAULUTUS Valtakunnallisten kotiseutupäivien valmistelut alkavat ajatuksesta järjestää tapahtuma ja päättyvät loppuraportin julkaisemiseen. Tämä ajanjakso on kolmesta neljään vuotta. Järjestäjien on hyvä laatia heti tapahtuman suunnitteluvaiheessa itselleen aikataulu valmistelujen etenemisestä. Seuraavaan aikatauluun on koottu malliksi joitakin yleisimpiä asioita, jotka ovat kotiseutupäivien järjestämisen eri vaiheissa ajankohtaisia. Mallin aikamääritteet ovat luonnollisesti jo toteutettujen hankkeitten keskiarvoja, ja kulloisetkin järjestelyt voivat edetä näistä poiketenkin. Aikataulumalli kotiseutupäivien järjestämisestä Tapahtumaan: noin 4-3 v AJATUS, ALOITE JA ESISELVITYKSET Ajatus kotiseutupäivien järjestämisestä syntyy (useimmiten kotiseutuyhdistyksessä). Ajatus esitetään sellaiselle taholle, joka voi viedä hankealoitetta eteenpäin (useimmiten kunta/kaupunki). Perustetaan hanketyöryhmä, joka selvittää päivien järjestämisoikeuksien saamiseen liittyvät edellytykset ja aikataulut sekä hakijatahon tai muut kanssahakijat sekä yhteistyökumppanit. Työryhmä tekee alustavan tavoitemäärittelyn, sisältö- ja rahoitussuunnitelmat ja paneutuu päivien teeman valintaan. Ollaan yhteydessä Suomen Kotiseutuliittoon, joka arvioi täyttääkö tuleva hakija järjestäjältä vaadittavat edellytykset. Sen jälkeen voidaan siirtyä hakemisvaiheeseen. 2-3 v HAKEMINEN JA ESIVALMISTELUT Isäntäkaupunkiehdokas (muu järjestäjätaho) tekee virallisen päätöksen järjestää kotiseutupäivät ja jättää Suomen Kotiseutuliitolle hakemuksen järjestämisoikeuksien saamiseksi. Liiton hallitus antaa päätöksen järjestämisoikeuksista. Valitaan päivien teema ja tunnus, jotka Kotiseutuliitto vahvistaa. Suunnitellaan ohjelma ja sen toteutus rahoituksineen. Varmistetaan yhteistyösopimuksin ja avustushakemuksin ulkoinen rahoitus. 2 v TOTEUTUS Luodaan varsinainen järjestäjäorganisaatio (päätoimikunta ja järjestelytoimikunta) ja nimetään pääsihteeri. Kotiseutupäivien toimisto perustetaan. Järjestäjäorganisaatiota vahvistetaan nimeämällä toiminnalliset vastuuhenkilöt ja alatyöryhmät. Valmistellaan ohjelmaa alkaen merkittävimmistä tilaisuuksista Varataan esiintymis-, majoitus-, kokous- ja muut toimipaikat. Tapahtuman markkinointi aloitetaan. 5

6 2-1 v alle 1 v ½ v 1 kk Julkaistaan ensimmäinen ennakkoesite. Osallistutaan kuluvan vuoden kotiseutupäiville omalla esittelymateriaalilla. Tärkeimmät puhujat, muut esiintyjät ja toimihenkilöt varataan. Tarvittaessa kilpailutetaan kongressi-, tilausajo-, äänentoisto- ja muut tarvittavat palvelut. Tehdään tarvittavat sopimukset. Isot kalusteet ja rakenteet, kuten ulkoesiintymislavat, varataan tai valmistetaan. Tehdään tarvittavat esiintyjäsopimukset. Huolehditaan toimihenkilökoulutuksesta. Julkaistaan ennakko-ohjelmalehtinen ja avataan tapahtuman kotisivut. Osallistutaan kuluvan vuoden kotiseutupäiville omalla esittelyosastolla. Markkinoidaan aktiivisesti omia kotiseutupäiviä. Varataan tilausajo-, äänentoisto- ja muut tarvittavat palvelut. Varataan ja varmistetaan vapaaehtoistyövoiman saanti. Huolehditaan tapahtuman turvallisuus- ja vakuuttamisasioista. Julkaistaan käsiohjelma ja järjestetään tiedotustilaisuus. Ilmoittautumisten vastaanotto aloitetaan. Ilmoittautumisaika päättyy n. 1,5 kk ennen tapahtumaa. Huolehditaan aktiivisesti hankinnoista, varaamisista ja asioitten varmistamisista. Nimetään ja valmennetaan stagemanagerit ja torivastaavat. Ilmoittautumisajan päätyttyä varmistetaan palvelujen riittävyys ja vahvistetaan muut tilaukset. Järjestelytoimikunta ja työryhmät pitävät kokouksensa ja varmistelevat vielä asioita. Näyttelyt ja tilapäiset rakenteet pystytetään, esiintymis- ja toimipaikat valmistellaan 0 kk KOTISEUTUPÄIVÄT Tapahtuman jälkeen: Tehdään viivyttelemättä purku- ja siivoustyöt. Huolehditaan kiittämisistä, palautteiden keruusta ja dokumentoinnista. Pidetään järjestelytoimikunnan ja päätoimikunnan päätöskokoukset. Toimitetaan loppuraportti päivistä. Huolehditaan dokumenttien arkistoinnista. Julkistetaan loppuraportti. JÄRJESTÄMISVUODEN LOPPU 6

7 2. KOTISEUTUPÄIVIEN PITKÄ HISTORIA Lyhyesti Ensimmäiset valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin Tammelassa, nykyisen Kanta-Hämeen maakunnassa. Päivien aikana pidettiin kokous, jonka yhteydessä perustettiin Suomen Kotiseutuliitto. Jo ensimmäisten päivien ohjelmarakenne oli niin onnistunut, että sen keskeiset elementit ovat yhä käytössä. Tammelasta alkanut kotiseutupäivien järjestämisperinne on jatkunut vuotuisesti katkeamattomana ketjuna. Suomen Kotiseutuliitto on vastannut vuosittain eri yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuman järjestämisestä (vuonna 2013 pidettiin jo 65. päivät). Manner-Suomen nykymaakunnissa on jokaisessa vähintään yksi kunta, joka on ollut tapahtuman järjestelyissä mukana. Kaikkiaan näitä kuntia on ollut vuoteen 2010 mennessä 162. Tapahtuman kesto on vaihdellut kahdesta päivästä aina viikkoon asti. Nykyisin on vakiintunut kahden ja puolen päivän ohjelma, jota edeltää iltapäivän kestoinen seminaari. Kotiseutupäivien ajankohta on vaihdellut toukokuun lopun ja elokuun loppupuolen välillä. Elokuun alku on ollut nykyisten päivien pääasiallinen ajankohta jo pitkään. Kokonaiskävijämäärät ovat vuosittain vaihdelleet tuhansista kymmeniin tuhansiin Vuodesta 1970 alkaen kotiseutupäiville on nimetty aina teema Ensimmäiset valtakunnalliset kotiseutupäivät 1949 Ensimmäiset valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin Tammelassa, nykyisen Kanta-Hämeen maakunnassa. Päivien aikana pidettiin kokous, jonka yhteydessä perustettiin Suomen Kotiseutuliitto. Jo ensimmäisten kotiseutupäivien ohjelmarakenne sisälsi ne keskeiset elementit, jotka yhä nykyisilläkin päivillä ovat käytössä: 1) Kokoukset ja muut keskustelutilaisuudet, 2) Ohjelmalliset tilaisuudet, 3) Retket, 4) Hartaustilaisuudet, 5) Pysyvän muiston jättäminen, kuten ensimmäisten päivien yhteydessä paljastettu muistokivi, kunnostettu tapahtumapaikka, pysyviksi jäävät kotiseuturetket jne Kiertolaisena Suomessa Tammelan pitäjässä järjestetyistä ensimmäisistä valtakunnallisista kotiseutupäivistä alkaen on päivien vietto jatkunut vuosittain katkeamattomana ketjuna. Perinnettä on ylläpitänyt Suomen Kotiseutuliitto, joka on vastannut perustamisestaan (1949) lähtien vuosittain eri yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuman järjestämisestä. Varsinainen järjestelyvastuu on sitä hakeneella kuntayhteisöllä tai vastaavalla. 7

8 Suomi tutuksi seutu kerrallaan Hämeestä liikkeelle lähtenyt kotiseutupäivien ketju on kiertänyt kattavasti Suomen eri kolkissa. Kaikkiaan järjestelyissä on ollut vuosina mukana 162 kuntaa, joista 21 on ollut järjestäjänä kahdesti. Peräti kolme kertaa järjestäjätahona toimineita kuntia on kolme: Keuruun ja Kokkolan kaupungit sekä Sievin kunta Alueellinen kattavuus Liitteenä (Liite 1.) on tähän mennessä järjestetyistä sekä tulevista jo päätetyistä kotiseutupäivistä luettelo, johon tutustumalla saa hyvän kuvan päivien pitopaikkojen valtakunnallisesta kattavuudesta. Luettelo kattaa vuodet Järjestäjäpaikkakuntien lisäksi luettelossa on mainittu päivien teemat Kotiseutupäivien muodon ja sisällön kehittyminen Muoto ja tyyli Kotiseutupäivien järjestämisen muoto on muuttunut aikojen saatossa loppujen lopuksi aika vähän. Sen sijaan tekemisen tyylit ovat vaihdelleet paljonkin. Tähän on vaikuttanut se, että joka vuosi kotiseutupäivät on pidetty eri seudulla. Paikalliset järjestäjät ovat toteuttaneet tapahtuman aina omalla tyylillään, mikä on tuottanut päiville persoonallisuutta ja rikastuttanut niiden ohjelman monivivahteisuutta. Nykyisin on vakiintunut 2 3 päivän ohjelma, jota edeltää asiantuntijaseminaari. Säännöllisesti seminaari on liittynyt päiviin vuodesta 1985 alkaen. Joensuun kotiseutupäivillä 2010 jätettiin edellisten vuosien osallistujien toivomuksesta sunnuntain pääjuhla pois. Se korvattiin laajennetulla lauantai-illan juhlagaalalla. Kotiseutupäivien ajankohta on vaihdellut toukokuun lopun (ensimmäiset kotiseutupäivät) ja elokuun loppupuolen välillä. Aikanaan kotiseutupäiviä järjestettiin valtaosin heinäkuussa, kunnes elokuun alku vakiinnutti jo pitkään kestäneen valta-asemansa. Ajankohta valittiin muun muassa sen vuoksi, ettei samaan aikaan ollut muita suuria kulttuuritapahtumia. Retket ovat olleet osa Kotiseutupäivien runkoa alusta alkaen. Niillä vieraat ovat päässeet opastetuille tutustumiskierroksille järjestäjäseudun merkittävimmille paikoille, mielenkiintoisten nähtävyyksien ja kiehtovien tarinoiden äärelle. Matkan varrella kotiseutupäivien avajaiset, jotka ovat siirtyneet perjantain puolipäivään, ja lauantain juhlagaala ovat kasvaneet merkittävimpien tilaisuuksien joukkoon. Niihin voidaan lukea myös viimeisen päivän juhlajumalanpalvelus ja sen jälkeinen kunniakäynti sankarihaudoilla. Myös näyttelyiden ja oheistapahtumien järjestäminen kotiseutupäivien yhteyteen on tullut osaksi kotiseutupäiväperinnettä. Oheistapahtumat ovat olleet usein paikkakunnalla tai seudulla jo olemassa olleita tapahtumia, jotka on siirretty pidettäväksi kotiseutupäivien yhteydessä. Toki ihan uusiakin oheistapahtumia on päivien yhteydessä järjestetty. Viime aikoina on kehittynyt kotiseutupäivätori, jolle järjestetään ohjelmaa ja jolla paikalliset yhdistykset ja mm. käsityöläiset ja muut kulttuuriperintöön toimintansa perustavat 8

9 yritykset ja ammatinharjoittajat voivat tulla esittäytymään ja myymään tuotteitaan. Pysyvän muiston jättäminen järjestäjäseudulle, kuten ensimmäisten päivien yhteydessä Tammelassa 1949 paljastettu muistokivi, on ollut kotiseutupäivien ohjelmassa yleistä. Muisto on voinut olla käytännössä jokin muukin kuin fyysinen, esimerkiksi uuden henkisen pääoman aikaansaamiseen tai tapakulttuurin syntymiseen liittyvä asia. Usein pääjärjestäjäkunta on ajoittanut jonkun merkittävän katu-, tori- tms. kunnostuskohteen valmistumisen kotiseutupäiväkesäksi Teemallisina vuodesta 1970 Vuodesta 1970 alkaen kotiseutupäivillä on ollut paikallista omaperäisyyttä tai kotiseutuliikkeen toiminta korostuva teema. Teeman vahvistaa Kotiseutuliitto. Liitteessä (Liite 1.)esitellään tähänastiset kotiseutupäiväteemat. 3. KOTISEUTUPÄIVIEN HAKEMINEN Lyhyesti Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma, jolle on asetettu tärkeitä sisältötavoitteita. Hakijan on täytettävä tietyt Suomen Kotiseutuliiton edellyttämät kriteerit, joista merkittävimmät ovat: - vastaavana hakijana on oltava kaupunki tai kunta - vastaavan hakijan on oltava Suomen Kotiseutuliiton jäsen - hakijalla on oltava riittävät resurssit järjestää tapahtuma, muun muassa tilojen ja majoituksen osalta - taloudellinen sitoutumien, talousvastuun ottaminen ja sen lisäksi vastuu päivien pääsihteerin rekrytoinnista 3.1. Hakijan on hyvä tietää Kotiseutupäivien tarkoitus Kotiseutupäivät on kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma, jonka yhteydessä (liiton vuosikokouksessa) tehdään myös Kotiseutuliiton tärkeimmät päätökset ja tavoiteasettelut. Päivien yleinen tarkoitus on kasvattaa kotiseututyön arvostusta sekä ylläpitää sen valtakunnallista näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Vuosittain niiden tarkoitus on antaa eri paikkakunnille ja alueille mahdollisuus päästä esiin omaleimaisuudellaan ja taidoillaan, ja näin edistää järjestäjäalueitten tunnetuksi tekemistä. Kotiseutupäivien tavoitteena on tärkeiden teemojen esille tuonti, alueiden elävöittäminen ja alueellisen yhteistyön edistäminen ja tätä kautta pysyvien vaikutusten aikaansaaminen. Lisäksi päivien tarkoitus on antaa eri puolelta Suomea ja sen ulkopuoleltakin osallistuville foorumi ajatusten ja kokemusten vaihtoon sekä elämysten ja virikkeiden saamiseen eli aktivoida ihmisiä. Kotiseututyö on lähtökohdiltaan paikallista, siksi kokemusten vaihto on tärkeää. 9

10 Kotiseutupäivien sisältötavoitteet tiivistetysti: Päätöksenteko ja tavoiteasettelu (Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous /liiton jäsenkenttä) Tärkeiden teemojen esilletuonti (keskustelukammarit) Ajatusten ja kokemusten vaihto Virikkeiden saaminen ja elämykset Alueellisen ja maakunnallisen omaleimaisuuden esilletuonti ja järjestäjäalueen tunnetuksi tekeminen Alueellisen yhteistyön edistäminen Pysyvät vaikutukset alueelle Päivien osanottajat: Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten, -kuntien ja -liittojen edustajat Tapahtumavieraat muualta maasta Alueen väestö Kansainväliset vieraat Mitä hakijalta edellytetään Hakijatahon tai -tahojen tulee täyttää tietyt edellytykset, jotta Suomen Kotiseutuliitto voi myöntää hakijalle kotiseutupäivien järjestämisoikeuden. Tärkein niistä on hakijan riittävät resurssit järjestää monipäiväinen iso yleisötapahtuma. Resursseja tarkasteltaessa katsotaan sekä taloudelliset että toiminnalliset valmiudet. Hakijapaikkakunnalla tulee olla tarjolla riittävät tilat, kuljetuspalvelut ja majoituskapasiteetti sekä mahdollisuuksien mukaan ammattimaisia tapahtumanjärjestelyorganisaatioita. Kotiseutupäivien kustannukset ovat viime vuosina olleet keskimäärin euron välillä. Osanottomaksut kattavat budjetista keskimäärin kolmanneksen, joten järjestäjiltä vaaditaan myös omarahoitusosuutta. Lisäksi pääjärjestäjän on varauduttava kustannuksiin jo ennen tapahtumavuotta, sillä kulut alkavat juosta ennen tuloja. Kustannuksiin osallistuvat erillisten sopimusten mukaisesti pääjärjestäjän lisäksi yhteistyökunnat, maakunnallinen liitto ja muut yhteistyökumppanit. Järjestäjätahon on päätöksiä tehdessään toki muistettava, millainen rahavirta osanottajilta ohjautuu alueen talouselämälle ja sitä kautta välillisesti isäntäkunnalle. Suomen Kotiseutuliitto edellyttää, että vastaavana hakijana on liiton jäsenyyden omaava kunta. Hakija vastaa tapahtuman hallinnosta ja taloudesta. Kotiseutupäiviä haettaessa voi hakijana olla kuntaryhmä, varsinkin jos alueen kunnat ovat pieniä. Kunnat päättävät keskinäisellä vastuunjakosopimuksella, mikä niistä toimii tapahtuman vastaavana pääjärjestäjänä. Edelleen Suomen Kotiseutuliitto edellyttää, että hakijoiden joukossa on tai muutoin kotiseutupäivien järjestelyissä mukana alueen maakunnan liitto. Hakijana voi yhdessä kunnan kanssa olla myös Suomen Kotiseutuliiton paikallinen jäsenyhdistys ja aluejärjestö. Käytännön valmiusedellytykset pitävät sisällään myös puitteet. Järjestäjäpaikkakunnalla tai - seudulla tulee olla riittävät tilat tapahtuman toteuttamista varten eli esiintymis-, majoitus-, 10

11 ruokailu- ja muut tarvittavat tilat. Esimerkiksi majoitustilojen osalta tulee paikkakunnalta ja lähiseudulta yhteensä olla varattavissa ainakin 400 vieraalle vuodepaikka. Myös linjaautokapasiteetin tulee olla riittävä retki- ja paikalliskuljetuksia sekä mahdollisia tapahtuma- ja majoituspaikkojen välisiä kuljetuksia varten Hakemisen aikataulu Kun paikkakunnalla tai seudulla on herännyt ajatus järjestää kotiseutupäivät, on hyvä heti aloitevaiheessa selvittää järjestämisen edellytysten lisäksi aikataulu. Selvitys kannattaa aloittaa yhteydellä Suomen Kotiseutuliittoon, josta tiedetään kertoa kulloinenkin tilanne. Kotiseutupäivien järjestämisvaraukset ulottuvat yleensä neljä vuotta eteenpäin. Mahdollisen hakijan on näin ollen varauduttava useamman vuoden tähtäyksellä tapahtuman järjestämiseen Liikkeelle lähtö Lyhyesti Kotiseutupäivien järjestämisaloitteen taakse on saatava sellainen taho, joka voi virallisesti viedä hanketta eteenpäin. Hankkeen vetäjätahon tulee selvittää päivien hakemiseen liittyvät edellytykset ja aikataulut sekä hakijataho(t). Edellytykset täyttävän hakijatahon varmistuttua siirrytään hakemisvaiheeseen. Hakijakunta tekee oman päätöksentekokoneistonsa mukaisen sitovat päätöksen hakea kotiseutupäivien järjestämisoikeutta ja sitoutuu niiden järjestämiseen. Hakemus tulee jättää Suomen Kotiseutuliiton hallitukselle noin kolme vuotta ennen päivien suunniteltua järjestämisajankohtaa. Liiton hallitus tekee asiassa päätöksen siten, että se on hakijan tiedossa kolmisen vuotta ennen aiottua ajankohtaa. Kotiseutupäivien järjestämisen työnjaosta sovitaan Suomen Kotiseutuliiton ja paikallisten järjestäjien välillä aina erikseen Ajatuksesta aloitteeseen aloitteesta hankkeeseen Ajatus omalla paikkakunnalla järjestettävistä kotiseutupäivistä syntyy useimmiten aktiivisen ja valveutuneen kotiseutuihmisen mielessä. Ajatuksensa ääneen lausumalla hän tekee siitä aloitteen, jonka voi esittää esimerkiksi paikalliselle kotiseutuyhdistykselle tai kunnan kulttuuritoimelle. Aloitteen on joka tapauksessa välttämätöntä saada taakseen sellainen taho, joka voi virallisesti viedä asiaa eteenpäin. Käytännössä aloitteen eteenpäin viejäksi ryhtyneestä tahosta tulee hankkeen vetäjä ja kotiseutupäivien järjestämisestä hanke. Hankevetäjän ensimmäisenä tehtävä on selvittää päivien hakemiseen liittyvät edellytykset ja aikataulut, joista on kerrottu kahdessa edellisessä kappaleessa Hakija ja hakemisen ajankohta Kotiseutupäivien hakijana tulee olla ainakin yksi kaupunki tai kunta. Seudullisia kotiseutupäiviä haettaessa on käytännöllistä, että järjestäjäalueen kaikki kunnat ovat yhdessä hakijoina. Tällöin 11

12 hakijoiden tulee keskenään sopia, mikä hakijakunnista kantaa kotiseutupäivien järjestämisessä operatiivisen vastuun eli toimii vastaavana pääjärjestäjänä, isäntäkuntana. Hakemus kotiseutupäivien järjestämisoikeudesta tehdään Suomen Kotiseutuliiton hallitukselle Hakemuksen sisältö Kotiseutupäivien järjestämisoikeutta haetaan Suomen Kotiseutuliiton hallitukselta. Hakemuksesta tulisi ilmetä ainakin seuraavat seikat: Hakija - yksittäinen kaupunki, kunta tai kuntaryhmä ja mahdollinen muu taho - jos hakijana on useampi kunta, niin on mainittava erikseen vastaava isäntäkunta - jokaisen järjestäjäkunnan kunnanhallituksen päätös kotiseutupäivien järjestämisoikeuden hakemisesta tulee liittää hakemukseen Järjestävä alue - yksittäinen kaupunki, kunta tai seutukunta - jos järjestävä alue on laajempi kuin yksi kunta, niin mahdollinen isäntäkaupunit on mainittava erikseen Mahdolliset muut järjestäjätahot - jos maakunnan liitto ei ole varsinaisena hakijana eikä järjestäjätahona, niin on mainittava erikseen, miten liitto osallistuu hankkeeseen Tavoitteellinen ajankohta - jos ajankohtaan liittyy jokin merkkitapahtuma tai muu merkittävä asia, niin siitä on hyvä mainita erikseen Taloudellinen sitoutuminen Sitoutuminen päivien pääsihteerin palkkaukseen Infrastruktuuri - majoituskapasiteetti, tapahtuma-, kokous- ja toimipaikat, jne. Millaisia valmisteluja on jo tehty - sisältö, päätapahtumapaikat ym Kotiseutuliiton ja paikallisten järjestäjien välinen työnjako Työnjaosta sovitaan Suomen Kotiseutuliiton ja paikallisten järjestäjien välillä aina erikseen. Tällöin on otettava huomioon mm. seuraava: Liiton edustajat kotiseutupäivien päätoimikunnassa ja järjestelytoimikunnassa osallistuvat päivien sisällön ja ohjelman suunnitteluun. Liitto vahvistaa kotiseutupäivien teeman. Liitto vastaa tapahtuman valtakunnallisesta tiedottamisesta liiton jäsenyhteisöjen osalta. Tiedotusta varten laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma isäntäkunnan ja Kotiseutuliiton yhteistyönä. Keskeisimmät esiintyjävalinnat valmistellaan yhteistyössä Kotiseutuliiton kanssa. 12

13 4. KOTISEUTUPÄVIEN VALMISTELU Lyhyesti Pääjärjestäjä - vastaa pääsihteerin nimeämisestä ja palkkauksesta sekä tapahtuman kirjanpidosta - nimeää päätoimikunnan ja sen jäsenet yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa - antaa tarvittavat valtuudet järjestäjäorganisaatiolle Isäntäkunta kokoaa järjestelytoimikunnan. Järjestelytoimikunta kokoaa erilliset toteutusryhmät sekä niiden vastuuhenkilöt. Pääsihteerin ja muiden tarvittavien toimihenkilöiden lisäksi on hyvä nimetä kaikille tapahtuman eri osa-alueille oma vastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö Esivalmistelut ja organisaation luominen Organisaatio ja toimihenkilöt Pääjärjestäjä Tapahtumapaikkakunnalla kotiseutupäivien perusorganisaationa toimii päivien hallinnosta vastaava pääjärjestäjäkunta (isäntäkunta). Järjestäjäorganisaatio Kotiseutupäivien järjestäjäorganisaation muodostavat päätoimikunta, järjestelytoimikunta ja mahdolliset niiden alaiset työryhmät sekä toimihenkilöt niin palkalliset työntekijät kuin vapaaehtoistyöntekijät eli talkoolaiset. Päätoimikunta Suomen Kotiseutuliitto nimeää kotiseutupäivien päätoimikunnan puheenjohtajan ja vähintään kaksi muuta jäsentä ja isäntäkunta varapuheenjohtajan. Muilta osin päätoimikunnan nimeämisestä ja sen jäsenmäärästä sovitaan järjestäjien kesken. Ne myös kutsuvat päätoimikunnan koolle. Yleensä päätoimikunnan jäseniksi nimitetään ainakin yksi jokaisen järjestäjätahon edustaja. Näiden tahojen edustajien lisäksi päätoimikunnan jäseniksi voidaan nimetä myös muidenkin merkittävien tahojen edustajia tai asemansa puolesta merkittäviä henkilöitä, jotka katsotaan tapahtumalle tärkeiksi. Päätoimikunnan sihteerinä toimii kotiseutupäivien pääsihteeri. Päätoimikunta kokoontuu 2 3 kerta ennen tapahtumaa ja kerran sen jälkeen. Järjestelytoimikunta Järjestelytoimikunta on kotiseutupäivien käytännön järjestelyistä vastaava elin. Sen 13

14 toimenkuvaan kuuluu nimetä vastuuhenkilöt sekä jäsenet työryhmiin. Toimikunnan puheenjohtajana on pääjärjestäjäkunnan nimeämä edustaja ja varapuheenjohtajana Kotiseutuliiton edustaja. Järjestelytoimikunnan jäsenistö koostuu työryhmien vastuuhenkilöistä. Järjestelytoimikuntaan kuuluu aina myös Suomen Kotiseutuliiton edustaja tai edustajia. Pääsihteeri on myös järjestelytoimikunnan sihteeri. Työryhmät Kotiseutupäivien järjestäjäorganisaatiota luotaessa on tarkkaan mietittävä, mitkä tapahtuman osaalueet tarvitsevat oman erillisen työryhmänsä. Oman työryhmänsä tarvitsevat yleensä ainakin ohjelma-, retki-, seminaari- ja tiedotustoiminta. Eniten tehtäviä on yleensä ohjelma-, retki- ja seminaarityöryhmillä. Niiden tehtävänä on kotiseutupäivien varsinaisen sisällön rakentaminen. Ohjelmatyöryhmän vastuulla on koko tapahtuman ohjelmiston käytännön suunnittelu, tuotteistaminen ja toteutus. Tässä ovat apuna omalta osaltaan retkityöryhmä, joka vastaa retkien suunnittelusta, tuotteistamisesta ja toteutuksesta sekä seminaarityöryhmä, joka vastaa seminaarin tuottamisesta. Nykyisin majoitusja ruokailupalvelut tilataan pääsääntöisesti paikallisilta yrittäjiltä. Seminaarien sisällön valmistelu tapahtuu pääsääntöisesti Kotiseutuliiton johdolla, toki paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Kotiseutuliitto vastaa vuosikokouksen, kammareiden ja muiden kokoustensa sisällöstä, isäntäkaupunki infrastruktuurista. Työryhmien oma päätäntävalta tulee määritellä, periaatteessa niiden tulee hyväksyttää keskeiset päätöksensä järjestelytoimikunnalla. Pääsihteeri ja muut toimihenkilöt Kotiseutupäivien vastaavan pääjärjestäjä tulee heti järjestelyiden alkuvaiheessa nimetä kotiseutupäivien pääsihteeri, jonka resursoinnista sen tulee myös vastata. Aluksi pääsihteeri voi hoitaa tointa oman työnsä ohessa, mutta kotiseutupäivien lähestyessä hänen tulee olla jo käytännön syistä kokopäivätoiminen. Tehtävän tulee jatkua siihen asti, että päivät on lopullisesti purettu. Pääsihteerin tärkein tehtävä on koordinoida tapahtuma ja valvoa, että järjestelyt etenevät suunnitelmien mukaan. Hänen ei tule itse tehdä kaikkea vaan isäntäkaupunki ja ja muut järjestäjätahot asettavat resursseja tarvittaviin työryhmiin. Pääsihteerin työmäärän ja vastuun vuoksi olisi suotavaa osoittaa hänelle toteutusorganisaation henkilökuntaa kotiseutupäivien järjestämisvuoden alusta lukien tapahtumaan asti. Isäntäkunnan on syytä antaa pääsihteerille tai hänen esimiehelleen riittävä mandaatti käyttää kuntaorganisaatiota tapahtuman toteuttamiseen. On muistettava myös, että pääsihteerille määrätään varahenkilö. Kaikki tapahtuman hyväksi työskentelevät ovat kotiseutupäivien toimihenkilöitä eli työntekijöitä, 14

15 olivatpa he sitten palkallisia työntekijöitä, palkattomia luottamushenkilöitä tai muita vapaaehtoisia työntekijöitä. Toimihenkilö voi olla myös varsinaisen järjestäjäorganisaation ulkopuolella työskentelevä. Kotiseutupäivien järjestämisessä tarvittavien toimihenkilöiden määrä saattaa kokonaisuudessaan nousta kymmeniin, kun lasketaan myös itse tapahtuman aikana tarvittavan (vapaaehtois)henkilökunnan määrä mukaan. Tämä tulee järjestäjätahojen ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa ja suunnitella vapaaehtoistyövoiman huolto ja palkinta Sisällön suunnittelu Lyhyesti Tapahtuman suunnittelu lähtee tavoitteiden ja niiden sisällön määrityksellä. Päätetään tapahtuman ajankohdasta ja kestosta. Suositus ajankohdaksi on elokuun ensimmäinen viikonvaihde ja kestoksi 3-4 päivää. Suunnitellaan tapahtuma toteutettavaksi omalla tyylillä, antaen alueellisen omaleimaisuuden näkyä päivien ohjelmassa. Valitaan omintakeinen ja tärkeän aiheen esille tuova teema, joka tukeutuu alueen ominaispiirteisiin, perinteisiin ja / tai ajankohtaan. Ohjelman suunnittelussa on otettava huomioon ennen kaikkea päivien teema ja ne kotiseutupäivien perinteiset osiot, jotka tulee ainakin olla ohjelmassa. Näitä ovat: asiantuntijaseminaari, keskustelukammarit, Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous, avajaiset, retket, juhlagaala ja sunnuntain jumalanpalvelukset ja sankarivainajain muistaminen. Muita ohjelman suunnittelussa huomioitavia asioita: - viime vuosien aikana on paikallisen kotiseutu- ja käsityötorin toteuttaminen noussut voimakkaasti esiin. - muistetaan kenelle ohjelmaa ollaan tekemässä ja miksi tapahtuma järjestetään - huomioidaan resurssit; budjetti, toimihenkilöt, esiintyjät, puitteet (tilat) sekä näyttelyt, museot ja oheistapahtumat Tavoitteiden määrittely ja sisältö Kotiseutupäivien suunnittelu lähtee tavoitteiden määrittelystä. Tavoitteiden määrittelyssä ja sisällön suunnittelussa voi käyttää apuna seuraavaa muistilistaa: Miksi tehdään (sisältötavoitteet)? - tärkeiden ja ajankohtaisten teemojen esilletuonti - ajatusten ja kokemusten vaihto - virikkeiden antaminen elämykset - paikallisen ja alueellisen omaleimaisuuden esittäytyminen - alueen tunnetuksi tekeminen 15

16 - alueellisen yhteistyön edistäminen - pysyvät vaikutukset - osallistuja- ja yleisötavoitteet Kenelle tehdään? - Suomen Kotiseutuliiton jäsenkuntien, -yhdistysten ja -liittojen edustajat - tapahtumavieraat eri puolilta Suomea - alueen väestö - kansainväliset vieraat Kuka tapahtuman toteuttaa? - järjestäjäorganisaatio nimettyine vastuuhenkilöineen - yhteistyökumppanit ja sidosryhmät - ostopalvelujen tuottajat Millä toimenpiteillä tapahtuma toteutetaan? - huolellinen suunnittelu ja selkeät sisältötavoitteet - kitkattomasti toimiva ja vastuuntuntoinen järjestäjäorganisaatio - tehokas resurssihallinta - pitävä aikataulutus - hyvä markkinointi ja viestintä - omaleimainen ja mielenkiintoinen ohjelma - realistinen budjetti Miten meillä muoto ja tyyli Toteutusstrategiaa suunniteltaessa kotiseutupäivien ajankohta ja kesto käsitellään ensimmäiseksi. Ajankohdan suhteen suosituksena on elokuun ensimmäinen viikonvaihde, joka on jo pitkään ollut päivien pääasiallinen ja hyväksi havaittu ajankohta. Tästä toki voidaan poiketa, mikäli siihen on paikallisesti tai muutoin perusteltuja syitä. Ainakin on selvitettävä, ettei ajankohta ole liian lähellä tai peräti päällekkäinen minkään muun kulttuurialan suuren vastaavan tapahtuman kanssa. On myös muistettava, että koulut alkavat joskus jopa elokuun toisella viikolla, millä on vaikutus osallistumisaktiviteettiin. Vuodesta 1955 lähtien kotiseutupäivät on järjestetty muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kolmipäiväisinä eli perjantaista sunnuntaihin kestävinä. Varsinaisia päiviä on edeltänyt viime aikoina yksipäiväinen asiantuntijaseminaari, joten tapahtuman kokonaiskesto on vaihdellut kolmesta neljään päivään. Kustannustason nousu on johtanut siihen, että päiviä pyritään lyhentämään loppupäästä. Järjestäjien on syytä toteuttaa tapahtuma omalla tyylillään ja antaa alueellisen omaleimaisuuden, paikallisten erikoisuuksien ja taiteellisten kykyjen näkyä päivien ohjelmassa ja vaikuttaa tapahtuman osallistujiin Teeman ja tunnuksen valinta Kotiseutupäiviä on vietetty teemallisina vuodesta 1970 lähtien. Teema on tärkeä osa kotiseutupäivien perinnettä. Sen valinnalla on myös suuri imagollinen merkitys. Teema ohjaa päivien sisällön suunnittelua ja se näkyy eri tilaisuuksien ohjelmissa, muun muassa juhlapuheissa ja seminaarin sisällössä. 16

17 Teemaa pohdittaessa vaihtoehtojen määrä voi kasvaa hyvinkin suureksi. Teema voi tukeutua oman paikkakunnan tai alueen historiaan, kulttuuriin, luontoon, työ- ja vapaa-aikaelämään tai muihin ominaispiirteisiin ja perinteisiin. Teema voi olla ajankohtaan kytköksissä, kuten johonkin paikkakunnan tai alueen merkkitapahtumaan tai vastaavaan. Yleisesti ottaen teeman tulisi koskettaa jotakin kotiseututyön ajankohtaista osa-aluetta ja ilmentää järjestäjäalueen ominaispiirrettä. Lisäksi teeman olisi hyvä olla siten yleinen, että se on sovellettavissa muuallakin Suomessa samana vuonna. Parasta on olla omintakeinen ja valita kotikutoinen, iskevä ja ennen kaikkea tärkeän aiheen esille tuova teema. Teeman muodon ja tyylin valintaan saa hyviä vinkkejä, kun tutustuu liitteenä 1 olevaan kotiseutupäivien luetteloon, jossa on kerrottu tähän mennessä käytetyt teemat. Näin vältytään myös mahdolliselta toistolta. Sopivan teeman löydyttyä tulee sen tueksi suunnitella tunnus eli logo. Logo voi olla piirretty tai muulla taiteellisella tavalla tehty tunnus, joka kuvaa ja tukee hyvin valittua teemaa. Tunnus voi olla pelkästään teemaa myötäilevä kuva, mutta siihen voidaan sisällyttää myös tekstiä, kuten kotiseutupäivien nimi ajankohtineen ja itse teeman tekstikin. Varsinainen logo tulee olla helposti pienennettävissä esimerkiksi frankeerausleimaan, samoin suurennettavissa eri käyttötarkoituksiin. Tunnuksen suunnittelun voi antaa suoraan mainostoimiston tehtäväksi tai tarjouskilpailun kautta. Suunnittelusta voi järjestää myös yleisen kilpailun, jolloin vaihtoehtoja saadaan runsaammin. Unohtaa ei sovi myöskään sitä, että oman järjestäjäorganisaation piiristä saattaa löytyä asiantunteva taitaja tunnuksen suunnittelijaksi. Kun tunnus on valittu ja valmis, sitä käytetään kotiseutupäivien kaikessa markkinoinnissa ja viestinnässä: esitteissä, ilmoituksissa, tiedotteissa ja kirjekuorissa Ohjelman suunnittelu oheistapahtumineen Ohjelmarunko Kotiseutupäivien ohjelmarungon muodostavat seuraavat perinteiset tilaisuudet: 1. päivä, torstai Tapahtumaa alustava asiantuntijaseminaari, joka suunnitellaan yhdessä Kotiseutuliiton kanssa - seminaariaiheet kotiseutupäivien teemaan sopivia - alustajat korkeatasoisia - järjestetään mielellään yhdessä alueen korkeakoulujen kanssa - tarjotaan myös seutukunnan väestölle 2. päivä, perjantai Keskustelukammarit tai muut vastaavan tyyppiset tilaisuudet, jotka Kotiseutuliitto suunnittelee - aiheet ajankohtaisia tai teemaa myötäileviä - tarjotaan myös seutukunnan väestölle Kotiseutupäivien avajaiset 17

18 - Kotiseutuliiton edustajan avauspuhe - paikallisen järjestäjän tervetulotoivotus - valtiovallan tervehdys - paikallista ohjelmaa - edellisen vuoden kotiseutupäivien järjestäjän viesti - yleisöohjelmaa - kytketään yhteen kotiseututorin kanssa, jossa paikallisilla yhdistyksillä ja yrittäjillä mahdollisuus esitellä toimintaansa ja myydä tuotteitaan. Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous (iltapäivällä) - Kotiseutuliiton virallisille edustajille ja muille kiinnostuneille Kokouksen ajaksi voidaan suunnitella ns. avec-ohjelmaa. Vaikkapa kävelykierros isäntäkaupungissa. 3. päivä, lauantai Retket - kokopäiväretket paikkakunnalla ja lähiseudulla - puolipäiväretket lähikohteissa Kotiseutugaala - ruokavalinnoissa tulee mielellään ottaa huomioon paikallinen ruokaperinne - ohjelmallinen illallinen (pöytiin tarjoilu) - pöytäpuhe - kotiseututoimijoiden palkitseminen - seuraavien kotiseutupäivien järjestäjän kutsu - ilonpitoa 4. päivä, sunnuntai Juhlajumalanpalvelukset ja kunniakäynti sankarihaudoilla tai seppelpartiot - Jumalanpalvelus ev.lut. kirkossa ja ortodoksisessa kirkossa sekä haluttaessa muissa järjestäjäalueen kirkoissa - kirkkokahvit/lähtölounas Kotiseutupäivien vakiintuneeseen ohjelmatarjontaan kuuluvat myös näyttelyt ja museot. Näyttelyt on hyvä suunnitella sellaisten tilojen yhteyteen, missä kotiseutupäivien osallistujat muutoinkin liikkuvat. Tällaisia ovat varsinkin info- ja ruokailutilat (palvelukeskus) ja kaikki ohjelman esitystilat. Järjestäjäalueen museokohteet tulee listata ja esitellä päivien ohjelmassa. Hyvä olisi markkinoida yhtä kahvilaa tms. Kotiseututapaamispaikkana, jossa olisi myös tavataan -ilmoitustaulu. Tapahtuman keskuspaikassa on erityisesti paikallisilla kotiseutuyhteisöillä, yhteistyökumppaneilla ja osajärjestäjillä mahdollisuus esitellä toimintaansa pienillä näyttelyillä. Oheistapahtumat ja muu ohjelmatarjonta Oheistapahtumia mietittäessä on luontevaa ensimmäiseksi selvittää alueella jo ennestään järjestettävät tilaisuudet: markkinat, musiikki-, teatteri-, urheilu- ja muut kesätapahtumat. Näiden mahdollisten muiden tapahtumien järjestäjien kanssa voidaan sitten neuvotella siitä, että olisiko 18

19 jokin (tai jotkut) tapahtumista siirrettävissä pidettäväksi kotiseutupäivien yhteydessä. Siirrosta hyötyvät yleensä molemmat tapahtumat lisääntyneinä kävijämäärinä. Toki kotiseutupäivien yhteydessä voidaan järjestää myös uusia ja ainutkertaisia oheistapahtumia. Koska oheistapahtumien järjestämisestä vastaavat yleensä ulkopuoleiset sidosryhmät, nämä tapahtumat eivät silloin edes kuormita kotiseutupäivien organisaatiota eivätkä sen taloutta. Sen sijaan ne rikastuttavat kotiseutupäivien ohjelmatarjontaa. Suunnittelussa on otettava huomioon Ohjelmaa suunniteltaessa on syytä lähteä liikkeelle kysymyksestä: Kenelle ohjelmaa ollaan tekemässä? Kotiseutupäivin osallistujat voidaan jakaa kahteen ryhmään: oma väki ja vieraat. Omaan väkeen kuuluu järjestäjäalueen väestö ja vieraisiin muualta Suomesta ja ulkomailta tulevat. Vieraiden joukon pääosan muodostavat viralliset osallistujat. Heitä ovat kaikki etukäteen ilmoittautuvat, kuten Suomen Kotiseutuliiton jäsenkuntien, -yhdistysten ja -liittojen edustajat. Virallisten osallistujien joukkoon kuuluvat niin ikään tapahtumavieraat eri puolilta Suomea, kansainväliset vieraat ja kutsuvieraat, jotka järjestäjät (Suomen Kotiseutuliitto ja järjestäjäorganisaatio yhteisesti sekä mahdollisesti järjestävä kunta) kutsuvat vieraikseen kotiseutupäiville. Kukin kutsuja vastaa omien kutsuvieraidensa kustannuksista päättämällään tavalla. Valtaosa kotiseutupäivien ohjelmatarjonnasta suunnataan suurelle yleisölle eli kaikille avoimina, joko maksullisina tai maksuttomina tilaisuuksina. Juhlagaalaan osallistuvat lähinnä ennakkoon ilmoittautuvat vieraat ja järjestäjien edustajat. Mikäli järjestäjät haluavat, ja kapasiteettia tilojenkin suhteen löytyy, niin gaalatilaisuus voidaan suunnitella vielä laajemmalle osallistujajoukolle, jolloin myös oman alueen väellä on paremmat mahdollisuudet osallistua tilaisuuteen. Ennakkoilmoittautumisten tärkeys on joka tapauksessa muistettava, jotta tarjoilun suhteen ei tule ongelmia. On muistettava, että kotiseutupäivät on seudullinen tapahtuma. Siksipä onkin jo suunnitteluvaiheessa panostettava siihen, että osallistujakunnilla ja -yhteisöillä on mahdollisuus ja innostusta järjestää omia paikallisia tapahtumia kotiseutupäivien aikana. Museot avoimiksi ja toimimaan, paikalliset toritapahtumat, avoimet ovet jne. Resurssit ja puitteet Kotiseutupäivien ohjelman suunnitteluvaiheessa tulee vastaan paljon ratkaistavia perusasioita. Yleisimmin ne liittyvät resursseihin esiintyjiin, toimihenkilöihin, talouteen tai puitteisiin, kuten ohjelman järjestämispaikkoihin. Perusasiat tulee ottaa huomioon jo sisältötavoitteita määriteltäessä. Ohjelman suunnitteluvaiheessa on hyvä tutustua myös aikaisempien kotiseutupäivien ohjelmiin, joita on esitelty käsiohjelmissa. Niitä voi kysyä Suomen Kotiseutuliitosta. 19

20 5. KOTISEUTUPÄIVIEN TOTEUTUS Lyhyesti Esiintyjät: - varattava riittävän ajoissa - tehtävä tarvittavat esiintyjäsopimukset - selvitettävä heidän tarpeensa ja toiveensa esityksiä koskien - varattava heille esiintyjätunnisteet Toimihenkilöt: - varattava riittävän ajoissa ja tarvittava määrä - huolehdittava heidän perehdyttämisestään ja koulutuksestaan - varattava heille toimihenkilöasusteet ja muut tarvittavat tunnisteet Esiintymis-, majoitus- ja muut tapahtuma- ja toimitilat: - varattava riittävän ajoissa, myös varapaikat ulkotilaisuuksille, joille se on mahdollista - hankittava tai varattava sisä- ja ulkotilaisuuksia varten tarvittavat kalusteet ja tarvikkeet Kuljetukset ja muut liikennejärjestelyt: - kartoitettava henkilökuljetustarve (majoitus-, paikallis- ja retkikuljetukset) ja tehtävä tilausajovaraukset kilpailuttamisen jälkeen - varattava tavarakuljetukseen kalusto - varattava riittävästi paikoitusalueita, myös asuntoautoille ja -vaunuille - hankittava kylttejä ja opasteita liikenteen ohjaamiseen ja paikkojen merkitsemiseen - liitettävä käsiohjelmaan opaskartta pysäköintialueineen Muut hankinnat, varaamiset ja vastaavat toimet: - nimettävä ja varattava ohjelmaan tulevat näyttelyt tiloineen - nimettävä ohjelmassa esiteltävät museot - varauduttava koristeluun ja liputukseen - varauduttava tapahtuman taltiointiin Järjestäjien tulee huolehtia tarvittavasta toimihenkilökoulutuksesta, erityisesti opaskoulutuksesta. Ostopalveluina toteutettavaksi aiotut palvelut tulee kilpailuttaa palvelujen tuottajilla. Toimihenkilöiden kanssa on sovittava selkeästi työnjaosta: kuka tekee mitäkin ja kuka kantaa vastuun mistäkin. Esiintyjien kanssa on sovittava esiintymisiin liittyvät yksityiskohdat ja stage managereiden sekä juontajien kanssa vielä tämän lisäksi tilaisuuksien aikataulutus. Toimihenkilöiden ruokailu- ynnä muut etuudet on sovittava ennen tapahtumaa Ohjelman rakentaminen Kotiseutupäivien varsinaiset käytännön valmistelut, eli toteutusvaihe, alkavat noin kolme vuotta ennen itse tapahtumaa. Kotiseutupäivien ohjelman ja puitteiden rakentamiseen liittyy monia käytännön valmisteluja varmistuksineen. Tyypillisiä ovat hankinta-, varaamis- ja sopimisasiat, jotka voivat liittyä 20

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella?

Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Erika Eischer Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Kongressijärjestäjän opas Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Kongressijärjestäjän opas 5. uudistettu painos, maaliskuu

Lisätiedot

KONGRESSISUUNNITTELUN OPAS

KONGRESSISUUNNITTELUN OPAS KONGRESSISUUNNITTELUN OPAS ALKUSANAT Kongressisuunnittelun oppaaseen on koottu yleisiä neuvoja ja ohjeita kansainvälisen kongressin järjestäjälle. Olemme laatineet oppaan tukeaksemme suomalaisia järjestäjiä

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot