Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4"

Transkriptio

1 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista sivu 5

2 2 Prospect kaikkialle Suomeen Mitä sinä voit tehdä sen eteen, että PROSPECTryhmiä olisi tarjolla kaikkialla Suomessa? Meillä on yhteinen haaste. PROSPECT-vertaistukiryhmämalli tulee saada mielenterveyspotilaiden omaisten ja läheisten tukimuodoksi kaikkialle maassamme seuraavan kahden vuoden aikana. Olemme edenneet haasteen toteuttamisessa siihen vaiheeseen, että enää ei kysytä, toimiiko malli? Vastaan satojen suomalaisten Prospect-ryhmiin osallistuneiden omaisten sanoin Se todellakin toimii ja lisää omaisen hyvinvointia. Enää ei siis kuulu esittää tuota kysymystä, vaan luottaa malliin ja tarjota ryhmää omaisille ja läheisille. Mitä sinä voit tehdä se eteen, että omaiset voisivat osallistua Prospectvertaisryhmiin? Jos kohtaat työssäsi mielenterveyspotilaiden omaisia ja läheisiä, niin lähde keskustelemaan alueesi omaisyhdistyksen kanssa siitä, kuinka organisaatiossasi voitaisiin ottaa ryhmämallin käyttöön. Suomessa on 19 alueellista omaisyhdistystä ja niissä on tietoa Prospectista ja sen käyttöönotosta. Nyt on aika oivaltaa, että organisaatiollasi on mahdollisuus lähteä konkreettisesti tukemaan omaisia toimivan mallin avulla. Vertaisryhmää ohjaa omainen, vertainen. Prospect-ohjaajat ovat aina saaneet tehtäväänsä koulutuksen. Mallin levittämistyössä tarvitaan myös runsaasti ohjaajia, joten kaikkia tehtävästä kiinnostuneita omaisia pyydetään ottamaan myös yhteyttä oman alueen omaisyhdistykseen. Muistutan kuitenkin, että kaiken Prospect-vertaisryhmämallin levittämistyön takana on suuri tarve tukea omaisia ja lisätä heidän selviytymiskeinojaan läheisen mielen myllertäessä. Terveydenhuollossa hoidetaan luonnollisesti sairastunutta, mutta liian usein myös mielenterveyspotilaiden omaiset ja läheiset kuormittuvat ja sairastuvat. On olemassa suuri riski, että omaisesta tuen puuttuessa tulee potilas. Oivallamme, terveysalojen ammattilaiset ja omaiset, usein vasta liian myöhään omaisen roolin kuormittavuuden ja näin omaiset ajautuvat jaksamisensa äärirajoille. Vuosia on saattanut kulua kuormittuneena, terveyden ja sairauden rajalla, jotenkin selviytyen päivästä toiseen. Omaisen elämä voi olla helpompaakin, mutta silloin pitää olla käytössä tiettyjä taitoja. Näitä taitoja opettaa omaiselle Prospect ja siellä muut omaiset. Toivon, että omaiset oppivat pyytämään kaikissa Suomen kunnissa Prospect-vertaisryhmiä oman elämänsä tueksi ja organisaatiot oppivat tarjoamaan sitä. Pidetään kirkkaana mielessämme tulevaisuus, jossa Prospectin myötä omaisten hyvinvointi on parempi ja nautitaan näin ryhmämallin yhteisestä levittämisestä! Miia Männikkö PROSPECT-koordinaattori, Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry p Julkaisija: Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry Prospect-projekti. Osoite: Meritullinkatu 4 B Helsinki. Lisätiedot: Miia Männikkö, p Päätoimittaja: Miia Männikkö Toimitussihteeri: Erja Ekholm Ulkoaus ja paino: MIKTOR Mielenterveyspotilaiden omaisille ja läheisille suunnattu Prospect-vertaisryhmämalli PROSPECT-vertaisryhmämalli vastaa omaisten ja läheisten omiin tarpeisiin. Se auttaa omaisia lisäämään itseluottamustaan sekä selviytymisvalmiuksiaan. Ryhmän myötä lisääntyy omaisten jaksaminen ja elämänhallinnan tunne. Samalla omaisten elämänlaatu paranee. Prospect-ryhmämallin sisältö: Toisiin tutustuminen (Mitä) Olemme oppineet psyykkisistä sairauksista?! Paineiden tunnistaminen Stressin tunnistaminen ja sen olemassaolon myöntäminen Menetyksen kokeminen ja surutyö Aktiiviset selviytymistaidot Kypsät selviytymistaidot Tukiverkoston kartoitus Muutos ja tavoitteiden asettelu Yhteenveto, katse tulevaisuuten Prospect-ryhmämalli koostuu kymmenestä aiheesta. Yhden aihealueen käsittelyyn tulee varata 1,5 tuntia, jolloin koko ohjelman kesto on 15 tuntia. Jotta kyse on Prospect-vertaisryhmästä, tulee sen edetä ohjeiden mukaan aiheesta yksi aiheeseen kymmenen. Vertaisryhmä voidaan toteuttaa paikallisten tarpeiden mukaisesti, jolloin kaikki aihealueet voidaan toteuttaa vaikkapa viikonlopun aikana tai ryhmä voi kokoontua kerran viikossa käsittelemään yhden aiheen kerrallaan.

3 3 Tähtihetkiä Tampereella: Ohjaamiseen ei rutinoidu, koska jokainen ryhmä on erilainen Prospect on loistava vertaistuen ja toiminnan malli, joka poikkeaa muista ryhmistä oleellisesti. Ohjaaja hämmästyy kerta kerran jälkeen ohjelman nerokasta tapaa ottaa haltuunsa sekä ryhmäläiset että vetäjä. Prospect-ryhmän ohjaamiseen ei voi kyllästyä eikä rutinoitua. Jokainen alkava ryhmä on omanlaisensa vaatien uuden keskittymisen ja paneutumisen ohjaustyöhön. Innostuneita Prospect-ryhmänohjaajia Hyvän mielen talo ry:n järjestämässä tapaamisessa. Ohjelma etenee johdonmukaisesti osiosta toiseen. Vähäeleisten tehtävien avulla ohjataan osallistujat pohtimaan vaikeitakin asioita omista lähtökohdistaan, omista tunteistaan lähtien. Ohjaajan tähtihetkiä on kuulla vuosia vaienneen omaisen kertovan surusta, pettymyksestä, ahdistuksesta. Tunteista, joille ei ole ollut nimeä. On ollut vain paha möykky, josta ei ole voinut kenellekään puhua ennen kuin Prospect-ryhmän tuki ja ymmärrys antoivat luvan avautua. Ohjaajana tuntee usein iloa ja kiitollisuutta siitä, että saa seurata ryhmän työskentelyä ja nähdä työn tuloksia eli kokea mitä vertaistuki aidoimmillaan on. Prospect ei ole mikään taikasauva On selvää, ettei Prospect voi muuttaa kenenkään elämää noin vain. Ei tietenkään. Ohjelma herättää ajatuksia, pistää miettimään omia tunteitaan ja sitä, miten haluaa elämän jatkossa su- juvan. On rohkaisevaa kuulla, kuinka omainen on esim. vuoden kuluttua toteuttanut Prospectin-kurssin aikana asettamansa tavoitteen ja pystynyt muutokseen omassa elämässään. Prospectin tavoitehan on juuri avata omaiselle uusi tie eteenpäin, tie, jonka varrella on mahdollisuuksia, joita itse ei ole jaksanut havaita. Pienikin muutos vie kohti parempaa huomista, kohti paremmin voivaa omaista. Omaisen hyvinvointi vaikuttaa myös sairastuneen vointiin ja suh- teet perheen sisällä voivat muuttua suotuiseen suuntaan. Prospect vaikuttaa siis välillisesti moneen henkilöön. Sopiikin toivoa, että tämä ymmärrettäisiin jatkossa myös kuntatasolla siinä vaiheessa, kun mietitään mielenterveyskuntoutujien omaisille tarjottavia tukitoimia. Teksti: Ritva Mantela, Prospect-ohjaaja Kuva: Marja-Leena Virkki Pirkanmaalla Prospect jo tuttu: Vain saman kokenut voi todella ymmärtää Tampereella ja Pirkanmaalla on toiminut Prospect-ryhmiä useiden vuosien ajan, keskimäärin yksi vuodessa. Prospect on hyvä ryhmämalli, jossa psyykkisesti sairastuneen henkilön omaisen tilannetta käydään läpi stressin ja menetyksen kokemuksista sopeutumiseen ja selviytymiseen. Omaiset ovat kokeneet hyvänä sen, että ohjaajat ovat itsekin mielenterveyskuntoutujien omaisia. Ryhmäläisille tulee tunne, että ohjaajat todella tietävät, mistä puhuvat ja ryhmäläiset kokevat myös, että heitä ymmärretään tunnetasolla. Prospect-ryhmämalli on mielekäs varsinkin paikkakunnilla, joissa omaisyhdistyksissä on vähän palkat- tua henkilökuntaa ja sitä kautta vähän henkilöresursseja käytettäväksi ryhmien ohjaamiseen. Koulutetut vertaisohjaajat tarjoavat näin suuren panoksen omaisyhdistysten toimintaan. Strukturoitu malli on helpompi ohjaajille sekä pitää keskustelu valitussa teemassa ja aika hallinnassa. Toisaalta tiukka ohjelma on rajoittava, koska ajallisesti on aina siirryttävä seuraavaan teemaan, vaikka ryhmäläiset haluaisivat ehkä vielä työstää samaa aihetta. Kaikki eivät myöskään ole halukkaita kirjallisiin tehtäviin. Toisaalta tiivis aikataulu estää jumittumisen yhteen aiheeseen. Ihmiset myös orientoituvat Prospect-ryhmään eri tavalla kuin avoimeen kes- kusteluryhmään. Etukäteen tiedossa olevat teemat ohjaavat ajatuksia etukäteen tiettyyn suuntaan. Palaute Prospect-ryhmistä on ollut positiivista. Kymmenen kerran kurssi on vienyt omaista eteenpäin asioiden käsittelyssä. Liian tiukkaa? Tampereella Prospect järjestettiin vuonna 2009 myös lyhytkurssimuotoisena. Tapasimme perjantai-iltana, lauantaina ja yhtenä kokonaisena viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin sekä vielä yhtenä lauantaina. Sekä kurssilaiset että ohjaajat pitivät ohjelmarunkoa hieman liian tiivii- nä. Lyhyessä ajassa tuli paljon asioita omaksuttavaksi, vaikka vaikeiden asioiden työstäminen vie aikaa. Ohjaajat eivät tästä syystä olleet kovin halukkaista toteuttamaan Prospectia uudelleen kurssimuotoisena. Tänä keväänä ryhmä tiivistetään viiteen iltaan, sillä joskus omaisten on vaikea sitoutua kymmenen viikon ajaksi. Kahden moduulin läpikäynti yhdessä illassa voi toki myös olla raskasta. Tästä saamme kokemuksia loppukeväästä. Teksti: Tiina Rissa, vastaava omaistyöntekijä, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry

4 4 Matka Tampereelta Hollannin kautta omaan minuuteen Yksi ensimmäisistä Eufamin nimittämistä Prospect-ryhmänohjaajista, Marja-Leena Virkki Tampereelta (oik.) ja Begone Arino. Jäsentiedote 2002, vaaleanpunainen kirjearkki, joka kertoi minulle tulevasta Eufamin kansainvälisestä yhteistyöstä ja koulutuksesta, johti minua uuteen todellisuuteen siitä, mitä muuta omaisen osa voi myös olla. Tällä suunnattoman vaikealla pitkällä tiellä, jonka olen kulkenut sairastuneen ihmisen sukulaisena, sisarena, siunaus on seurannut minua päämäärättömässä taistelussa, puolustaessani läheisen ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta. Haluan hieman kertoa kouluttautumisesta omaisena ryhmänohjaajaksi: Saavuimme Hollantiin maaliskuussa 2003, missä oli ensimmäinen tapaaminen Euroopan yhteyshenkilön Gwen Crawfordin kanssa. Hän pyysi minua järjestämään kanssaan opintomateriaalit kansioihin. Sain näin ihan eri kosketuksen Prospect-opetusmateriaaliin, jota ei tällöin ollut käännetty suomeksi. Olin käynyt materiaalin jo aiemmin lävitse kääntäen tekstin. Virallinen käännös tehtiin paljon myöhemmin. Seuraavan päivän esittelytilaisuus, jonka John Farelly piti, oli niin värikäs tapahtuma, etten ole milloinkaan koko Prospect-koulutusten aikana törmännyt samankaltaiseen. Puhumisesta ei tahtonut tulla loppua lainkaan. Kun ihmiset 12 eri maasta ja eri kulttuureista kohtaavat, syntyy veikeä yhdistelmä, joka on hyvin kirjava. Kaikki olivat kuitenkin puhumassa mielenterveydestä. Meitä yhdistivät samat ongelmat, ilot, surut ja sairaudet. Harjoitusohjaus Kirstin kanssa oli Jokaisen ryhmäkerran viimeinen osa, itsearviointiharjoitus, jonka valmistelimme huolellisesti. Se sujui sitten hyvin. Kansallinen tapa, miten asiat valmistellaan yhdistyksissä on Suomessa huippuluokkaa. Jopa liiallista. Rakentavan palautteen saaminen tai antaminen suoraan on suomalaisessa kulttuurissa hyvässä hengessä aika vaikeaa. Seuraava kohtaaminen Prospectyhteistyön merkeissä oli Oulussa kesäkuussa 2003, missä meillä oli ns. harjoitusohjaus Kirstin kanssa otsikolla Uskalla välittää itsestäsi. Se liittyi kolmanteen moduuliin. Myös osat 3 ja 4 käytiin siellä lävitse. Sivusimme myös osaa no 5, joka käsittelee surua. Mielen sairaus läheisessä tuottaa suurta surua. Traagista, ylitsepääsemätöntä suru ei minun mielestäni ole. Tampere järjesti harjoitusohjauksen loka-marraskuussa 2003, ohjasimme osittain moduulit 3-4 sekä 8. Siitä se sitten alkoi. Nämä ensimmäiset ohjauksen neuvoa antavat tapahtumat olivat selkeitä, hyvin järjestettyjä, ja antoivat hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä Prospect oikein on. Ammattilaiset kaukana omaisten ongelmista Kävimme taas Hollannissa Selviytyminen-, Arviointi- ja Voimaantuminen-kurssilla lokakuussa Ohjasimme Euroopassa, Eufamissa ensimmäistä kertaa Yhteisen pohjanosan, Pia Toola ja minä. Se oli huikea tunne, meillä oli yli 30 osanottajaa. Palaute oli todella aitoa. Tämän jälkeen huhtikuussa 2006 sain ensimmäisten 16 muun joukossa Prospect-ohjaajan todistuksen Hollannin Amersfoortissa. Itku siinä tuli, se oli palkinto lohtuna sille kaikelle, mitä olen joutunut omaisena kokemaan. Mikään tunne ei ole tuntunut samankaltaiselta. Osallistuin vielä useisiin ohjaajan tehtäviin eri vuosina. Uusien ryhmänohjaajien koulutuksessa olin mukana kaksi kertaa, Omaiset Mielenterveystyön tukena keskusliitossa, lokakuussa 2007 ja syyskuussa Oulun seminaari huhtikuussa 2008 oli todella mielekäs ja hyvin järjestetty tapahtuma, jossa ystäväni, Prospect-koordinaattori Begone Arino Eufamista oli myös mukana. Viimeisen yhteisen pohja osion olen ohjannut huhtikuussa 2009 Tampereella. Kaipaan kovasti tilaisuutta vielä kerran saada toteuttaa ohjaajan taitojani, koska katson että minulla olisi paljon annettavaa tälle mallille, joka parhaimmillaan toteutuessaan on näköala omaan itseen, minuuteen. Teksti ja kuva: Marja-Leena Virkki PROSPECT on eurooppalainen hanke PROSPECT-vertaisryhmämallit ovat tulosta hankkeesta, jonka takana on mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä etuja ajava järjestö EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness). EUFAMIN kolmivuotinen hanke toteutettiin vuoden 2001 lopusta alkaen ja siinä luotiin vertaisryhmämallit mielenterveyskuntoutujille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat psyykkisesti sairastuneita henkilöitä. Hanke rahoitettiin Euroopan komission Leonardo da Vinci ohjelmavaroin, Eli Lilly yhtiön myöntämän koulutusapurahan sekä yhteistyökumppaneiden oman rahoituksen turvin. Ajatus ryhmämallien kehittämisestä syntyi Dublinissa kesällä 1998 pidetyssä EUFAMIN seminaarissa. Seminaariin otti osaa Ken Alexander, joka esitteli omaisten koulutusta koskevan lähestymistapansa. Seminaariin osallistuneet omaiset päättivät, että yhteistyötä tulisi jatkossa tehdä Euroopan tasolla. Yhteistyön tavoitteena tulisi olla sellaisen koulutusmateriaalin kehittäminen, joka voimaannuttaisi omaisia ja jolla olisi todellista vaikutusta heidän sairaiden läheistensä elämään. Seuraavien kahden vuoden aikana järjestettiin keskustelu- ja konsultaatiotilaisuuksia, joissa oli mukana laaja joukko asiasta kiinnostuneita tahoja. Tämän tuloksena syntyi Prospecthanke. Hankkeen aikana koottiin yhteen kuudentoista yhteistyöjärjestön parhaita toimintakäytäntöjä, huolenaiheita ja ajatuksia kahdestatoista Euroopan maasta. Nykyisellään vertaisryhmämallit ovat saatavana kaikilla yhteistyökumppaneiden kielillä. Koulutusohjelmien ideana ei ole tiedon jakaminen, vaan ryhmän työskentelyyn osallistuminen. Suomalaisiakin ohjaajia oli mukana Eufamin järjestämässä Prospect-ohjaajien tapaamisessa Hollannissa vuonna Tarkoituksena on rohkaista osallistujia jakamaan omia kokemuksiaan ja löytämään uusia ajattelutapoja. Vertaisryhmien ohjaajina toimivat aina tehtävään koulutetut omaiset. Kaiken aineiston tekijänoikeudet kuuluvat yhteisesti Prospect-yhteistyökumppaneille. Lisätietoja eurooppalaisesta Prospect-toiminnasta saat Teksti: Miia Männikkö (Lähteenä on käytetty EUFAMIN tekemää ryhmänohjaajan opasta) Kuva: Eufamin arkisto

5 5 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista Kun osallistuimme Prospect-kurssille Helsingissä, olimme heti alusta alkaen tosi innostuneita. Kaikki osiot olivat kiinnostavia ja kun niihin tulivat lisäksi kurssilaisten ja samalla vertaisten omat kertomukset, voin sanoa, että siitä kaikesta tuli suurin tietopaketti mitä koskaan olin saanut. Omaiset joutuvat edelleen kantamaan raskaan taakan, joka aiheutuu eristyneisyyden, sosiaalisen leimautumisen ja syrjinnän yhteisvaikutuksista. Työllistyminen vaikeutuu olennaisesti. Perheen ammatilliset ja koulutusmahdollisuudet heikkenevät. Masentaa ja on toimeentulovaikeuksia. WHO:n arvion mukaan koko Euroopan mittakaavassa tämä koskettaa viittä miljoonaa mielenterveyskuntoutujaa ja 15 miljoonaa omaista. Prospect-vertaisryhmä on kokemusten vaihtamista. Keskusteluun osallistuivat Prospectohjaajat Ansu Haven (vas.), Niilo Suojama ja Elise Niittyvaara. Nämä seikat tuovat esiin ammatillisen ja muun koulutustarjonnan puutteet ja ovat korostaneet tarvetta luoda erityisiä ammatillisia ja muita koulutuksia ja lähestymistapoja. Ne toimivat merkittävänä apuvälineenä, joiden myötä voitaisiin avata ja vahvistaa uusia mahdollisuuksia mielenterveyskuntoutujien sekä heidän omaistensa sosiaaliselle integraatiolle ja työllistymiselle. Pohjois-Karjalan omaisilla oli vuonna 2007 sosiaalinen tilaus omaislähtöisyyteen. Prospect valtakunnallisine koulutuksineen innosti itsenäiseen vertaistoimintaan. Omaiset ovat ottaneet Prospectin omakseen. Omaislähtöisyyden tunnistaminen ja tunnustaminen voimaannuttaa. Ilo ja riemu on yhteisessä jakamisessa. Kantavana ajatuksena on murtaa sosiaalisen eristyneisyyden, rajoitusten ja syrjinnän noidankehä. Omaiset haluavat itsetuntoa jaksamiseen, tukea elämänhallinnan ottamiseen omiin käsiin. Välittämisellä on kaksoismerkitykseksensä. Välittäminen perustuu ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja kansalaisuuteen. Erityisen tärkeää on huolehtia viestin välittämisen perille saattamisen laadusta. Mekaaninen viestiminen saatetaan torjua saman tien. Ryhmä on peilinä kokemuksissa, ajatuksissa, tunteissa. Ryhmä toimii tavoitteille peilinä. Eurooppalainen ohjelma täydentyy omaksi itsenäiseksi jatkumoksi osapuolille. Todella tärkeää kaikille omaisille Kolmenvälistä viestintää Ohjelman taustalla on ajatus, jonka mukaan ymmärtävässä ja sallivassa ilmapiirissä mielenterveyskuntoutujat ja heidän omaisensa voivat suuntautua tulevaisuuteen toiveikkaasti. He saavat elämänsä jälleen hallintaan ja löytävät uudelleen ne kyvyt ja osaamisen alueet, jotka määrittävät jokaista ihmistä yksilönä. Koulutusohjelmat koostuvat erityyppisistä harjoituksista, lähestymistavoista ja selviytymiskeinotiedoista; harjoittelemme viestintätaitoja, yhteistyötä ja tiimityöskentelyä. Omainen voi olla kuka tahansa, joka on tuntenut tai ollut tekemisissä mielenterveysongelmista kärsivän henkilön kanssa. Toisiimme tutustuminen voimaannuttaa. Opimme psyykkisistä sairauksista, paineiden tunnistamisesta, stressin tunnistamisesta ja sen olemassaolon myöntämisestä, menetysten kokemisesta ja surutyöstä, aktiivisista selviytymistaidoista, kypsistä selviytymistaidoista, tukiverkoston kartoituksesta, muutoksista ja tavoitteiden asettamisesta. Yhteenvetona suuntaudumme aktiivisina konkreettisen yhteistoimintaan. esteet mielenterveyspalveluissa, ja miten ne ovat voitettavissa. Opimme henkilökohtaiseen muutokseen rohkaistuneina selviytymiskeinoista. Keskitymme tukiverkostoomme, rakennamme itseluottamusta ja itsetuntoa. Jaamme yhtenäisyyttä. On oikeus vapauteen ja leppoisuuteen. On oikeasti tilaa. Koko prosessin päämäärä on laadun ja parhaiden käytäntöjen tavoittaminen yhteistyössä kansainvälisesti. Rakennamme keskinäisen luottamuksen ja omanarvontunnon. Minä Osaan! Rakennamme elämänkaarisuunnitelman selkein viestein esteettömästi ja avoimuudella. Kansalaisissa on tervettä suhteellisen tasavertaisesti. Voimavaraisuudelle on sosiaalinen tilaus. Voimme oppia taitoa. Luomme tilaa itseämme varten. Opimme perusasiat konkreettisesti osallistumisen oikeutena. Osaamme rakastaa. Toimimme tasa-arvoisen lainsäädännön puolesta mielenterveyskuntoutujien, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kohentamiseksi ja pyrimme omaisten hyvinvoinnin parantamiseen yhteiseltä pohjalta. Läsnä juuri tässä ja nyt Kaikkiin ongelmanratkaisuihin kuuluu onnistunut viestintä: viestintä lähettämisenä, välittämisenä ja vastaanottamisena sekä mahdolliset viestinnän Teksti: Raimo Ruttonen Kuva: Marja-Leena Virkki Ajattelen, että kaikille omaisille olisi Prospect-kurssi ehdottoman tärkeä juuri sen monipuolisen sisällön vuoksi. Se, että ohjaamisessa on selkeät aiheet ja ohjeet, on ensiarvoisen tärkeää. Kaikissa osioissa on ihan oma aiheensa, joka käsitellään omana kokonaisuutenaan. Mallissa annetut ohjeet ja ajat ovat myös hyödyllisiä: jos ei ole ohjannut ollenkaan tai ei kovin paljon, ovat selkeät ohjeet tarpeellisia myös ajankäytön kannalta. Ensimmäisen Prospect- ryhmän ohjaaminen tuntui hyvin mielenkiintoiselta alusta alkaen: ryhmäläiset olivat mielestämme hyvin mukana ja tunnelma oli kodikas ja innostuneen oloinen. Tietenkin meitä jännitti etenkin ensimmäisen kurssin alussa. Prospectin aiheet ovat niin tärkeitä ja monipuolisia, että joka kerralla saa uutta tietoa. Voimme suositella: kannattaa osallistua kurssille toisenkin kerran! Olemme saaneet paljon, paljon uutta tietoa ja itselle hyvää mieltä siitä, kun olemme välittäneet tärkeää tietoa kurssilla omaisille sekä yhtä tärkeitä ajatuksia omaisilta meille. Kun näitä aiheita käsitellään, suosittelemme, että osanottajat todella paneutuvat asiaan ja kertovat syvimmät tunteensa ja ajatuksensa. Sitä kautta luodaan itselle ja toisille vahvuutta, voimaantumista ja tietoa. Teksti: Raili Into, Prospect-ohjaaja, Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi-Suomi ry Alkusysäys Prospect- ryhmään lähtemiselle oli pakottava tunne muuttaa omaa olemassa olevaa tilannettani. -omaisryhmäläisen lainaus-

6 6 Lounais-Suomessa hyviä kokemuksia Prospectista: Kuin herätyskello omaiselle Prospect- vertaistukiryhmiä on pidetty LounaisSuomessa tähän mennessä kolme ja neljäs on menossa. Alueella on neljä ohjaajaa. Kaikki mukana olleet korostavat samoja asioita: malli antaa vertaistukitoimintaan selkeyttä, auttaa ajoituksessa ja tarkoin määri-tetyt ohjelmat jokaiselle kokoontumiskerralle estävät pahimmat sooloilut. Prospectia pidetään Turussa turvallisena vertaisryhmämallina juuri teemoittelunsa takia. Yhdistyksen Prospect-vastuutyöntekijä Nina Kääriäinen korostaa, että osioiden tehtävät helpottavat keskustelua ja ryhmässä yhdistyvät kokemustieto ja vertaistuki. Palaute tukiryhmistä on ollut hyvin myönteistä. Ryhmäläiset ovat halunneet jatkotapaamisia ja niitä on järjestetty. Nina on kokenut työnsä vastuutyöntekijänä antoisana, koska yhdistyksen ryhmänohjaajat ovat hyvin motivoituneita ja innostuneita asiastaan. Hän kertoo, että ryhmänohjaajien kanssa on mietitty ryhmien järjestämistä myös Turun ympäristökuntiin. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, yhdistys tarvitsee lisää uusia Prospect- ryhmänohjaajia ja yhteistyötä kuntien kanssa, Nina miettii. Omaisen ajateltava myös itseään Yhdistyksen edellinen puheenjohtaja emerita Elise Niittyvaara sanoo, että Prospect-ryhmätoiminta on mitä parhain voimavarakurssi, koska siinä käsitellään niin laajasti tuntemuksia, koettua ja eräällä tavalla jo selviytymistäkin. Selviytyminen vain useasti jää paikoilleen ja niin kuin omaiselle usein käy, hän murehtii enemmän läheisensä voimavaroja kuin omiaan, hän sanoo. Elisen mukaan malli on hyvä siksikin, se on ajastettu, pysyy ryhdissään eikä anna tilaa märehtimiselle. Se on kuin herätyskello omaiselle, herättää hänet huolehtimaan myös itsestään. Elise on vetänyt nyt jo kolme kurssia ja on Prospect-veteraani Turussa. Omaisella on omakin elämä, sitä ei saisi unohtaa, hän korostaa. Kurssin avulla omainen huomaa, että kun on itse voimissaan, voi paremmin auttaa toistakin. Elise kertoo, että kaikki kolme kurssia ovat olleet sangen erilaisia ja pitää juuri sitä antina ohjaajalle. Mutta korostaa, että kurssin vetäminen ei ole helppoa, koska siinä työskennellään ihmisten parissa, joilla on ankariakin kokemuksia. On hyvä, jos ohjaaja on sinut omien kokemustensa kanssa, ohjatessa hän väkisinkin peilaa kuulemaansa niihin, hän sanoo. Ryhmäläisellekin olisi hyvä, että tapahtuneesta olisi kulunut jo jonkin aikaa, hän lisää. Elisen kokemusten mukaan suljettu ryhmä auttaa osallistujia vapautuneemmin käsittelemään esiintulevia asioita. Olen erittäin iloinen, että olen saanut ohjata, olen itsekin oppinut paljon ja toivon, että olen myös osannut antaa, hän kertoo. Toivon toiminnalle aktiivista tulevaisuutta, Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen Prospect-työryhmän jäseniä, Sirpa Pahalahti (vas.), Elise Niittyvaara (tak.), Niina Kääriäinen ja Erja Ekholm. kurssi herättää omaisen minän, lisää hän vielä. Sirpa sai konkreettista apua Prospect-kurssin läpikäynyt ja ohjaajaksi kouluttautunut Sirpa Pahalahti kertoo, että tukiryhmään osallistuminen auttoi häntä aivan konkreettisesti. Nyt hän ohjaa omaa ryhmäänsä. Jossain vaiheessa kurssia aloin huomata, että olin edelleen huumorintajuinen ihminen. Kai olin sitä sitten jo alkanut epäillä, Sirpa huokaa ja lisää: Kuvastaa todennäköisesti uupumustani. Silloin olivat vitsit aika vähissä, lopen uupuneena ei edes huomaa saatua apua, tarve on niin kova. Pieniä muutoksia ei huomaa kuin vasta ajan kuluessa. Sirpa arvelee myös, että hänen oma suhtautumisensa on auttanut myös omaisen kuntoutumista. Me molemmat ja koko perhe tarvitsemme tasaista arkea voidaksemme hyvin. Minulla oli myös tietyllä tavalla omahyväinen kaikkivoi- paisuuden ajatus: minä kestän mitä tahansa, minä olen niin vahva ihminen! Ryhmän aikana Sirpa oppi huomaamaan, ettei hänen ei tarvitse kestää kaikkea. Että hänellä on oikeus haluta itselleen sellaista elämää, joka ei kuluta kaikkia voimia. Jälkeenpäin tarkasteltuna uskon, että tästä oivalluksesta on lähtenyt muutos perheessämme. Mitään ei suinkaan tapahtunut heti, mutta vähitellen, pikkuhiljaa, olen ottanut enemmän tilaa omille tarpeilleni, hän muistelee. Sirpa toivoo, että Prospectista tulisi pysyvä toimintamuoto LounaisSuomen alueella ja että sitä saataisiin levitettyä ympäristökuntiin. Hänestä vertaistuen voima on mahtava ja olisi sääli, jos sitä ei käytettäisi hyväksi. Malli on niin tarkkaan mietitty, että sitä on turvallista käyttää, hän lisää vielä. Teksti: Erja Ekholm Kuva: Jill Söderdahl

7 7 Harjoitukset olivat tarpeellisia ja niiden painopiste oli omassa itsessä, oli lupa keskittyä omaan itseen, ei sairastuneeseen läheiseen. -omaisryhmäläisen lainaus- Tiedostin omat tarpeeni paremmin ryhmän jälkeen, varmuus kuunnella omia tarpeita lisääntyi ryhmän myötä. -omaisryhmäläisen lainaus- Jos tätä Prospectia ei olisi ollut, niin en olisi huomannut, että läheisen elämä on eri kuin minun, vaikka joku olisi sitä vuodet hokenut. -omaisryhmäläisen lainaus- Prospectista on ollut hyötyä vielä vuosienkin päästä Keskusliiton Prospect-projekti keräsi vertaishaastattelun keinoin tietoa omaisten kokemuksista mallista. Vertaishaastatteluun osallistui kunkin yhdistyksen Prospect-ryhmissä olleita omaisia ja he keskustelivat ja kirjoittivat yhteiset vastauksensa heille esitettyihin kysymyksiin. Tässä artikkelissa käsitellään omaisten ajatuksia ryhmämalliin liittyen. Prospect-ryhmän toimintatapoja pidettiin selkeinä, ajankäyttöä hallittuna ja teemoja monipuolisina. Toiminnanohjaaja Minna Hotta (Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme ry) esittää opinnäytetyössään mietittäväksi kysymystä, olisiko samassa ajassa ehditty käsitellä yhtä monta teemaa ilman Prospectin selkeää ohjelmaa ja hallittua ajankäyttöä. Suurin osa koki, että ryhmän rajallinen aika toi turvallisuutta ja jämäkkyyttä; surulliseen tai ahdistavaan oloon ei jääty, vaan päästiin eteenpäin. Rajallinen aika selkeytti asioiden käsittelyä, rönsyilyt jäivät pois. Joku totesi, että vapaata keskustelua olisi voinut olla joskus hiukan enemmän. Harjoitukset suuntasivat ajatukset pois ongelmista ja sairauksista. Ryhmässä kaikki pystyivät kertomaan avoimesti asioistaan, jolloin ongelmista poissuuntaaminen ei tarkoittanut huolista kerronnan torjumista. Tämä on tärkeä seikka, koska torjuminen aiheuttaisi tunteen siitä, ettei tule kuulluksi edes omaisten vertaistuellisessa ryhmässä. Vaikka katsotaan tulevaan eikä vellota menneissä, on tärkeää kokea tulevansa kuulluksi. Prospect-ryhmässä ongelmista ja sairauksista pois suuntaaminen tarkoittaakin enemmän sitä, että suunnataan ajatukset pois sairastuneesta läheisestä kohti omaisen omaa elämää ja kokemusta. Prospect-ryhmässä asioita käsiteltiin niin, että oli hyvä ja turvallinen tunne kotiin lähtiessä. Tärkeä seikka sekä turvallisuuden tunteelle että opitun siirtymiselle arkeen oli tapaamisten lopussa tehdyt itsearviointiharjoitukset; mitä olen tänään oppinut ja miten oppimani asiat auttavat minua selviytymään arjessa. Tämä teki näkyväksi ryhmätapaamisen aikana syntyneet oivallukset, ajatukset ja havainnot sekä siirsi yhdessä käsitellyt asiat omaisen omaan arkeen. Se kokosi ryhmätapaamisen annin ja palautti tähän hetkeen ryhmäkerran aikana syntyneistä mahdollisista tunnekuohuista. Ryhmän tuki lisäsi omaisen tervettä itsekkyyttä. Prospect-ryhmän rakenne ja perusajatus, tiedollisten teemojen ja vertaistuen yhdistelmä, antoi mahdollisuuden sille, että oivallus syntyi omaisessa itsessään, tehtävien tekemisen ja oman elämän pohtimisen myötä ja vertaisten tuki sitten vahvisti syntynyttä oivallusta. Ryhmän aikana syntynyt vahvistuminen oli suurimmalla osalla vastaajista jatkunut. Ryhmäläiset kuvasivat, että kurssista oli ollut hyötyä vielä vuosien jälkeenkin. Osa kuvasi, että sairastuneen kanssa tulee edelleen eteen tilanteita, joissa oma jaksaminen on koetuksella. Eräs ryhmä kirjoitti jotkut opit mitä sieltä sain, en usko että ne poistuvat tai unohtuvat enää. Ryhmän jälkeen on koettu iloa, vapautta ja rohkeutta toteuttaa itseä ja pieniä unelmia. Omat tarpeet tulivat ryhmän myötä tietoiseksi, oli syntynyt uskallus kuunnella itseään ja taito antaa aikaa itselle syyllistymättä. Oli oivallettu, että omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa, vaikka sairaan kanssa elämä on kuin vuoristorataa, on nousuja ja laskuja. Koettiin, että osataan erottaa oma ja sairastuneen elämä. Uskalletaan sanoa ei, ilman huonoa omaatuntoa. Ymmärrys läheisen sairaudesta sekä uskallus ilmaista tunteitaan ja puhua asioista vaikuttavat arjen vuorovaikutustilanteissa positiivisesti. Vertaishaastatteluiden tuloksista tämän yhteenvedon tekivät Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta- Häme ry:n toiminnanohjaaja Minna Hotta osana opinnäytetyötään ja Prospect-projektin suunnittelija Miia Männikkö. Teksti: Minna Hotta ja Miia Männikkö Prospectissa minulla aukesi silmät ihan kirjaimellisesti, rupesin näkemään ihan eri tavalla asioita, tuntui kuin olisi löytynyt sellaista vanhaa iloa ja naurua ja sellaista sallittua hyvänolon tunnetta. -omaisryhmäläisen lainaus- Prospectin jälkeen tulkoon mitä vain, niin osaan ja jaksan käydä sen läpi. Olen vahvistunut kovasti, eikä tämä tunne ole päättynyt ryhmän loppumiseen, loppua ei näy. -omaisryhmäläisen lainaus-

8 8 Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry on kouluttanut uusia Prospect-ohjaajia aluejärjestöihin. Uusi valtaväylä omaisen ajattelulle Keski-Suomessa Sanotaan, että kun yksi ovi sulkeutuu, nurkan takana avautuu uusi. Se pitää merkillisen hyvin paikkansa! Kun nyt katselen taaksepäin, huomaan yllättyneenä: syksyn 2008 ohjaajakoulutuksen jälkeen valmistelen kuudennen Prospect-ryhmäni alkua! Ohjelma on vienyt mukanaan ja vie yhä. Miten siinä näin kävi? Syksyllä 2008 olin juuri vapautunut työelämän kahleista ja niin sanottu kolmas elämä oli avautumassa. Postilaatikkoon oli ilmestynyt uusi Labyrintti-lehti, jossa silmiini osui seuraava ilmoitus: Keskustoimisto järjestää syksyn aikana Prospectohjaajakoulutuksen kolmena viikonloppuna syys-lokakuussa. Jatkona oli kyseisen ohjelman sisältö lyhyesti pääkohdittain. Viimeisten vuosien aikana elämänpiiriini oli tullut kokemus siitä, millaista oli olla omaisena mielenterveysongelmien kanssa kamppailevalle. Vaikka tilanne alkoi jo olla parempi, jäljellä olivat piilotetut surun ja syyllisyyden tunteet. Ilmoitus havahdutti: Tässä minulle tilaisuus hoitaa itseäni, vapautua kokemuksen aiheuttamasta paineesta! Ohjajana toimi- mista en tässä vaiheessa pitänyt realistisena. Hoitava ohjaajakoulutus ja kannustava ohjaajapari rohkaisivat ensimmäiseen ryhmään keväällä Siitä saamani palaute ja sen aikana lopullisesti avautunut Prospect-ohjelman voima ovat antaneet intoa ja energiaa yhä uudelleen ja uudelleen tarjota tätä tilaisuutta availla portteja omaisen uudelle ajattelun Prospectvaltaväylälle. Heti alkuvaiheessa itselleni tuli halu saada kehittää ja vahvistaa ohjaajan taitojani. Kaipasin vertaistukea myös siinä. Tähän avuksi tuli Keskustoimiston saama Prospect-hankerahoitus keväällä Sen tuoma tuki eri yhdistyksissä eri puolilla maata toimiville ohjaajille on ollut korvaamattoman terve- tullut. Ohjaajien yhteiset tapaamiset ovat ennen kaikkea luoneet vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaneet ohjaajaidentiteettiä. Samalla projektin tavoitteet juurruttaa ohjelmaa järjestön eri yhdistyksiin ovat toteutuneet. Ohjaajina kokemamme uskon vahvistus on tärkeä motivaatiotekijä vapaaehtoistyössä. Tapaamisiin sisällytetty työnohjaus on ollut tarpeellista: ohjaajana toiminenhan on toisaalta yksinäistä työtä ja toisinaan jää pohtimaan tilanteita, jotka eivät menneetkään aivan käsikirjoituksen mukaan. Keski-Suomeen, Jyväskylän yhdistykseen saapunut Prospect voi hyvin ja saa uusia kannattajia! Teksti: Mauno Kaartinen Kuva: Marja-Leena Virkki

9 9 Pohjanmaalla osataan: Sairaan kanssa elämä on kuin vuoristorata nousuineen ja laskuineen. Ymmärsin, että omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa omalla toiminnalla. On olemassa asioita joihin voi vaikuttaa ja on asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Näiden erottaminen ja ymmärtäminen on välttämätöntä. Nykyisin olen realistisempi ja osaan erottaa oman ja sairastuneen elämän. Tarvittaessa uskallan sanoa, ei. Nyt osaan nauttia omista harrastuksista ja ihmissuhteista. Suunnittelen myös tulevaisuuttani. -omaisryhmäläisen lainaus- Tiedotus on tärkeää myös Prospect-toiminnassa Olemme Vaasassa huomanneet, miten tärkeää tiedotus on. Vaikka itse pidämme yhdistyksemme tunnettuutta itsestään selvänä, on olemassa paljon ihan paikallisia avuntarvitsijoita, jotka eivät ole kuulleet siitä ja sen toiminnasta mitään. Kaikenlainen esilläolo ja mainonta lisäävät tietoa meistä. Prospect-koulutus on oiva keino saada yhdistys esille, koska se on erikoiskoulutusta omaisille ja koulutuksen käyneet ovat hyvin tyytyväisiä. Kävimme keskusliiton järjestämän ohjaajakoulutuksen vuonna Meillä oli valtava into saada Prospect-koulutusta myös Vaasassa. Mietimme miten pääsemme alkuun, koska halusimme järjestää sen heti keväällä Kerroimme koulutuksesta henkilöille, jotka kävivät eri omaisryhmissä. Lisäksi pyysimme alueen valtalehteä Pohjalaista tekemään jutun aiheesta. Otimme yhteyttä Pohjalaisen toimitukseen ja siellä innostuttiin asiasta, koska kyseessä oli uusi kansainvälinen koulutus omaisille. Koska alueemme on laaja, koulutuksesta on ollut juttuja myös Suupoh- jan Sanomissa, joka ilmestyy Vaasan sairaanhoitopiirin eteläisellä alueella Kristiinankaupungissa ja sen lähiympäristössä. Pohjalaisessa olimme esillä etusivulla kuvan kera ja innostuneita koulutukseen osallistujia tuli riittävästi. Samoin kutsuimme Pohjalaisen tekemään juttua yhdistyksemme toiminnasta vuonna Siinä yhteydessä mainostimme, että Prospect-koulutus omaisille on jälleen alkamassa Vaasassa, joten saimme koulutuksen alkamaan vuoden 2009 keväällä vuonna otimme yhteyttä Vaasan Ikkuna- ilmaisjakelulehteen, joka jaetaan Vaasaan ja ympäristökuntiin aika laajasti. Saimme taas jutun toiminnastamme ja alkavasta Prospect-koulutuksesta omaisille. Myös paikallislehti Pohjankyrö- Kyrönmaa on ollut tekemässä meistä juttua kahtena vuonna, joten myös pienillä paikkakunnilla asuvat ovat voineet lukea toiminnastamme ja uskaltaneet ottaa yhteyttä toimistoomme. Mielestäni lehti on vielä tänä päivänä hyvä kanava tiedonjakoon. Mikäli Prospect-kouluttajat ovat arkoja kuvattavaksi lehteen, kannattaa käyttää yhdistyksen työntekijöitä, koska he muutenkin ovat näkyvästi yhdistyksen toiminnassa mukana. Lehtijuttujen avulla olemme saaneet uusia henkilöitä liittymään jäseneksi yhdistykseemme. Suuri osa koulutettavista ei ole ollut aikaisemmin yhdistyksemme jäseniä, mutta ovat halunneet liittyä yhdistykseen mukaan. Koulutukseen osallistuminenhan ei velvoita olemaan yhdistyksen jäsen. Mutta monet eivät ole aikaisemmin tienneet yhdistyksestämme ja toiminnastamme mitään. On hyvä saada julkisuutta, koska aina on uusia omaisia, jotka joutuvat painiskelemaan vaikeiden asioiden kanssa. Usein on niin, että mielenterveysasiat alkavat kiinnostaa vasta siinä vaiheessa, kun joku lähipiiristä sairastuu. Tänä vuonna järjestämme toimistolla avoimen illan, johon kaikki halukkaat voivat osallistua. Siellä kerromme alkavasta Prospect-koulutuksesta. Koulutuksen käyneet ovat olleet hyvin tyytyväisiä ja toivoneet lisää tämän tyyppistä toimintaa. Olisi hyvä jos Prospect-koulutukseen saataisiin joitakin jatko-osioita. Teksti: Anita Ruutiainen, Prospect-ohjaaja, Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry Prospectin jälkeen en seurannut ja aistinut sairastuneen jokaista liikettä ja tekemistä. Löysin omat rajani, jolloin en mene enää sairauteen mukaan. Ryhmässä opin myös sen, että oma aika on tärkeää, aina ei tarvitse olla tavoitettavissa. Ryhmän jälkeen suhde itseeni ja siihen, mikä on minulle sallittua, on muuttunut. Tämän seurauksena suhde sairastuneeseen muuttui lämpöisemmäksi, vapautuneemmaksi ja jaksan paremmin. -omaisryhmäläisen lainaus-

10 10 Päijät-Hämeessä räätälöitiin Avoin jatko-prospect Päijät-Hämeessä Prospect-toiminta on ottanut vahvasti tuulta siipiensä alle heti alkumetreiltä. Ensimmäiset ohjaajat koulutettiin alueellemme vuonna Koulutuksen jälkeen vain muutaman kuukauden kuluttua alueella käynnistyi ensimmäinen kurssi. Valmennusohjelma on otettu hyvin vastaan ja kiinnostusta ryhmänohjaajaksi on ollut. Ryhmät ovat toimineet Sysmässä, Heinolassa, Lahdessa ja Kouvolassa. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa Prospectia kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä sekä jalkauttaa ryhmiä maakuntiin. Näin toiminta ei ole Lahti- keskeistä ja kynnys ryhmään lähtemisestä madaltuu myös matkojen osalta. Päijät-Hämeessä on tällä hetkellä seitsemän ohjaajaa, joista viisi aktiivisia. Ohjaajien aktiivisuus vapaaehtoistoiminnassa on sitoutunutta. Vastuutyöntekijänä toimii yhdistyksen toiminnanohjaaja ja työryhmänä koko ohjaajakaarti. Yhdessä työryhmänä pohdimme alueemme Prospect-toimintaa, sen kehittämistä ja käytännön toteutusta. Avoimuuden ja suvaitsevaisuuden periaatteella pohditaan kaikenlaisia toimintamalleja ja vaihtoehtoja ja ohjaajien kokemusta ja tietotaitoa käytetään hyödyksi. Jokainen mielipide koetaan arvokkaana ja tärkeänä. Aktiivisen Prospect-toiminnan ansiosta toiminta-alueellamme on 58 kurssin käynyttä henkilöä. Mielestäni luku on mainio ja on lohdullista, että noin moni on vähintäänkin jollain tasolla saanut voimavaroja ja työkaluja omaan elämäänsä. Esiin on kuitenkin noussut vahvasti toive järjestää uutta tapaamista. On koettu, että Prospect- kurssin päätyttyä ryhmä hajoaa ja jo tiiviiksi ja luottamukselliseksi muodostuneet ryhmäläisten tapaamiset murenevat Menestyksekästä Prospect-toimintaa hyvien suunnitelmien, koulutettujen ja innostuneiden ohjaajien, toimivien työryhmien ja hyvän yhteistyön avulla. ihmisten asuessa mahdollisesti hyvin eri puolella toiminta-aluettamme. Jatkokurssilla voi pitää yhteyttä Päätimme Päijät-Hämeessä vastata tähän tarpeeseen ja ryhmänohjaajien kanssa räätälöimme kasaan Avoimen jatko-prospect -ryhmämallin. Kokeiluluonteinen ryhmä on suunnattu kaikille Prospectin käyneille henkilöille, mutta on avoin, mukaan voit tulla sillä kerralla kuin itselle sopii. Ryhmän aloittamisesta lähetettiin kirje kaikille asianosaisille. Ryhmä toteutetaan Lahden toimipisteessä ja ohjaajina toimii aina kaksi koulutettua ohjaajaa, vetovastuut on jaettu kaikille aktiivisille ja halukkaille ryhmänohjaajille. Avoimien tapaamisten runkona toimii jokaisella tapaamiskerralla yksi tuttu osio, sitä sitten käsitellään ryhmässä vapaammin. Asiaa voi lähestyä monelta eri kannalta: mitä tämä tarkoitti kohdallani Prospect-valmennuksen aikana? Mitä minulle tästä jäi? Tai miten koen asian nyt? Ryhmä on nyt kokoontunut kaksi kerta, osanottajia on riittänyt ja tapaamiset on koettu tärkeinä. Prospectin tulevaisuus Päijät-Hämeessä Alueellamme toteutuneet ryhmät ovat pääsääntöisesti olleet täysiä. Se mielestäni kertoo siitä, että tarvetta ja uskoa tämän tyyppiselle ryhmätoiminnalle on. Toiminnassamme Prospect on suunniteltu omana kokonaisuutenaan ja mm. rahoitus ja voimavarat on suunniteltu erillisinä vain sitä varten. Suuri voimavara Päijät-Hämeen Prospect-toiminnalle ovat vapaaehtoiset ryhmänohjaajat, joista olen varsin kiitollinen. Ohjaajat eivät saa rahallista korvausta toiminastaan, mutta työnohjaukselliset ja vertaistuelliset palkkioretket ja -tapaamiset ovat varmasti rahallista korvausta rikkaammat. Alueellisen Prospect toiminnan kehittämiseksi olemme jo suunnitelleet alustavasti ohjaajakoulutus- ta syksylle 2012, mikäli kouluttajien koulutus toteutuu Keskusliitossa suunnitellusti. Prospectin toimivuuden ja ohjaajien jaksamisen kannalta on tärkeää, että ohjaajia on riittävästi vastuita jakamaan. Suunnitelmaa, jonka mukaan kuntiin markkinoidaan Prospectia aktiiviseksi omaistyön työkaluksi tukee se, että motivoituneita, sitoutuneita ja hyvinvoivia ohjaajia on riittävästi. Me-hengen ylläpitämiseksi on kuitenkin aina tehtävä työtä. Ohjaajan tehtävä on vaativaa ja myös työlästä. Ohjaajien hyvinvoinnin tukeminen ja aito kuunteleminen on lähtökohta, jota Lahdessa pidämme erityisen tärkeänä lähtökohtana. Päijät-Hämeessä Prospect-toimintaa ei olisi ilman näitä aktiivisia ja sitoutuneita ihmisiä ja siitä lausun kauneimmat kiitokseni jokaiselle myös tänään. Teksti: Mari Lehtinen, toiminnanohjaaja, Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Häme ry Kuva: Marja-Leena Virkki

11 11 Eufamin työntekijät Kevin Jones (oik.) ja Rita Geerts toimistossaan Belgian Leuvenissa. Lyhyt katsaus suomalaiseen Prospect-historiaan ja -nykytilanteeseen Upeat ihmiset edistämässä Prospectvertaisryhmämallin levittämistä Pieni, mutta sitäkin innostuneempi porukka osallistui eurooppalaisiin testikoulutuksiin. Vuonna 2003 meitä lähti Tampereelta (Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry) ja Oulusta (Hyvän mielen talo ry) hieno porukka Hollannin Amersfortiin EUFAMIN järjestämiin Prospect-testikoulutuksiin. Viiden päivän ajan testasimme ja annoimme palautetta vertaistukiryhmämalleista. Suomeen palattuamme jatkoimme testikoulutuksia edelleen ja näiden useiden eurooppalaisten maiden kokemusten perusteella ryhmämalleja muokattiin eteenpäin. Oli upeaa olla mukana eurooppalaisten omaisten, mielenterveyskuntoutujien ja ammattilaisten porukassa luomassa yhteisiä eurooppalaisia vertaisryhmämalleja ja havaita, että kokemuksemme olivat niin kovin samanlaisia. Tässä vaiheessa sain ensimmäisen kerran tunteen siitä, että Prospect on jotakin ainutlaatuista. Tällöin meitä oli Suomessa kymmenkunta asialle vihkiytynyttä henkilöä. Suomalaiset Prospect-projektit Vuodesta 2004 alkaen Raha-automaattiyhdistys mahdollisti Hyvän mielen talo ry:lle Prospect-hankkeen käynnistämisen ja juurruttamisen ( ). Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry lähti toteuttamaan Prospect-vertaisryhmiä osana yhdistyksen perustoimintaa ja sopeutumisvalmennustoimintaa. Yhteistyössä keskusliiton Omaistyön kehittämisprojektin kanssa koulutettiin keskusliiton jäsenjärjestöihin Prospectohjaajia. Raha-automaattiyhdistys myönsi Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:lle ensimmäisen Prospect-projektin vuosille Tässä projektissa keskeisenä ajatuksena oli auttaa aluejärjestöjä toteuttamaan omaisille suunnattua Prospect-vertaisryhmätoimintaa. Keskusliitto koulutti uusia Prospect-ohjaajia ja järjesti ohjaajille työnohjauksellisia tapaamisia. Tällä hetkellä aluejärjestöissä toimii upeita Prospect-työryhmiä, joihin kuuluu vastuutyöntekijä, ryhmänohjaajia ja hallituksen edustaja. Tämä on yksi sellainen rakenne, jonka avulla pyritään tukemaan Prospecttoiminnan jatkuvuutta yhdistyksissä. Aktiivisten ja upeiden Prospect-toimijoiden joukko on kasvanut aloitusvaiheesta. Nyt meitä on Suomessa jo suurempi asialle vihkiytynyt porukka kuin oli 2000-luvun alkupuolella, nyt mukana on jo useita kymmeniä toimijoita. Alueellisissa työryhmissä on upeaa innostusta, keskusliitto tarjoaa valtakunnallisia tapaamisia, joissa saadaan vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. Tässä porukassa on yhteisöllistä paloa ja innostusta. Tämä Prospect sanomalehti, joka toimii samalla keskusliiton ensimmäisen projektin loppuraporttina, on yksi osoitus yhteisestä tekemisestä ja innostuksesta. Kiitos kaikille Prospect-työryhmille tästä hengen palosta! Vuoden 2012 alusta aloitettiin keskusliiton toinen kaksivuotinen Prospect-projekti. Tämän hankkeen aikana kasvatamme entisestään upeaa Prospect-työryhmää. Nyt saamme kuntatoimijat ja muita järjestöjä mukaan tähän innostuneeseen ja innostavaan Prospect-toimijoiden joukkoon. Odotan kärsimättömänä, millaisia uusia kokemuksia meille syntyykään Prospect-saralla kun pääsemme aivan uudelle tasolla kohtaamaan eri organisaatioiden toimijoita yhteisen Prospect-asian tiimoilta. Olen varma, että Prospect lähtee aivan uudenalaisille urille! Lisäksi meillä on haaveita eurooppalaisen yhteistyön lisäämiseksi. Prospect määriteltiin alkuvaiheessa uudeksi ja innovatiiviseksi hankkeeksi. Sitä se on edelleen, ja minusta se innovatiivisuus syntyy siitä, että mukana on lukuisia innostuneita ihmisiä, jotka edistävät tärkeää asiaa yhdessä. Prospectin parissa kunkin omat tiedot ja taidot pääsevät esiin. Haluan osoittaa suuren ja arvostavan kiitoksen kaikille projektin nykyisille toimijoille ja samalla haluan toivottaa sydämestäni tervetulleeksi mukaan kaikki uudet toimijat! Arvostavin terveisin, Miia Männikkö Prospect-koordinaattori p

12 12 Haluatko lisätietoja alueellisesta PROSPECT-toiminnasta? Etelä-Karjalan omaiset mielenterveystyön tukena ry (toimitilat: Imatra ja Lappeenranta) Johanna Könönen, , Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry (toimitila: Seinäjoki) Päivi Penttilä, , Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomen yhdistys (OMA) ry (toimitilat: Kuopio ja Mikkeli) Tuula Heiskanen, , Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme ry (toimitila: Hämeenlinna) Minna Hotta, , Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry (toimitila: Turku) Nina Kääriäinen, , Omaiset mielenterveystyön tukena Keski-Suomi ry (toimitila: Jyväskylä) Pirjo-Riitta Viinikka, , Sigrid Steffen (oik.) toimi EUFAMIN puheenjohtajana vuoden 2011 loppuun. Vieressä samaan aikaan FINFAMIn puheenjohtajana lopettanut Minna Sirnö. Sigrid Steffen: Suomalaiset mallioppilaita myös Prospectissa Haluaisin sanoa, että Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry (FINFAMI) on ollut pitkään hyvin aktiivinen EUFAMIN jäsenyhdistyksenä ja erityisesti Prospectissa. Alkujaan FINFAMIn Prospect-toimintaa oli vain aluejärjestöissä, mutta vuonna 2010 keskusliitto sai rahoituksen Raha-automaattiyhdistykseltä. Näin kertoi vuoden 2011 loppuun saakka EUFAMIN puheenjohtajana toiminut Sigrid Steffen puheenvuorossaan, jonka hän piti viime syksynä keskusliiton 20-vuotisjuhlissa. FINFAMi on aina ollut yksi aktiivisimmista Prospect-toiminnan jäsenmaista. Se on myös ensimmäisten yhdistysten joukossa, joiden ohjaajat saivat Eufamin myöntämän pätevyyden. EUFAMI on hyvin ylpeä siitä työstä, mitä FINFAMI on tehnyt Prospectissa. Viimeaikaisissa keskusteluissa FINFAMIn edustajat ovat tuoneet julki, että järjestö haluaisi olla mukana myös tulevaisuudessa parantamassa ja lisäämässä Prospect-toimintaa. Tämä on ilahduttavaa ja tervetullutta! Olemme todella ylpeitä siitä, että FINFAMI ottaa yhä keskeisemmän roolin tulevien Prospect-suunnitelmien koordinoinnissa. Tärkein yhteistyökumppani FINFAMIssa on Prospect-koordinaattori Miia Männikkö, joka on todella sitoutunut tähän työhön ja toivoo näkevänsä uusien ohjaajien koulutuksen ja toiminnan yhä laajemman leviämisen Euroopassa. Teksti: Sigrid Steffen Kuva: Miia Männikkö Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry (toimitila: Pori) Sari Levola, , Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistys (toimitila: Joensuu) Raija Korhonen-Pusa, , Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen yhdistys (toimitila: Lahti) Mari Lehtinen, , Omaiset mielenterveystyön tukena Salon seudun yhdistys ry (toimitila: Salo) Jaana Knaapi-Lehtonen, , Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry (toimitila: Tampere) Martti Heikkuri, , Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry (toimitila: Helsinki) Anna-Elina Pajunen, , Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu (toimitilat: Vaasa ja Kokkola) Tarja Vuorinen, , Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry, PROSPECT-projekti, projektikoordinaattori Miia Männikkö, ,

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma kuntoutumiseen Tuija Ilvonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot