Ilvesvuoren yritysalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilvesvuoren yritysalue"

Transkriptio

1 1 Ilvesvuoren yritysalue

2

3 Lähellä markkinoita. Vantaan lentokenttä 25 min ruuhkattomasta suunnasta Vuosaaren satama 40 min Pääkaupunkiseudun miljoona asukasta naapurissa Kehä III 12 min Hyvinkää 20 min Helsinki 30 min Etelä-Suomen etevin risteys, logistinen täysosuma Hämeenlinna 40 min Tampere 1 h 20 min Hanko 2 h 10 min

4 4

5 Näköalapaikalla 150 hehtaaria Rakennettuna tai valmiiksi kaavoitettuna jo noin 40 hehtaaria Laajennus etelään noin 50 hehtaaria Ilvesvuori pohjoinen tuo 60 hehtaaria lisää Kolmosmoottoritien ja Hämeenlinnantien välissä, viitoskehän eteläpuolella Helposti saavutettavissa joka suunnasta Yksi liittymä kolmosmoottoritielle ja kaksi liittymää vanhalle Hämeenlinnantielle

6 6 Elinkeinotoimen tehtävät: 1) Yritysten sijoittuminen 2) Yrittäjyyden edistäminen 3) Yritysneuvontapalvelut

7 Yritysalueiden yritykset (yht. 268 kpl)

8 Yritysalueiden työpaikat

9 Myydyt tontit yritysalueilla Vuosi Lukumäärä Koko kpl ( asti) 1,1 ha kpl 11,4 ha kpl 2,8 ha kpl 1,3 ha kpl 13,1 ha kpl 5,4 ha kpl 4,7 ha kpl 3,9 ha

10 10 Yritysten sijoittumiskriteereistä: - Työvoiman saatavuus - Hyvät liikenneyhteydet - Markkinoiden läheisyys - Toimitusketjun sujuvuus - Maan ja kiinteistöjen saatavuus - Joustava kaavoitus ja päätöksenteko

11 11 Asiakaslähtöisyys palvelutuotannossa - Parempaa palvelua ja tehokkuutta - Yritysten sijoittumisessa tehdään yhteistyötä eri toimialojen keskushallinto( viestintä), ympäristötoimiala ja Elkun kanssa - Ilvesvuoren työryhmässä sovittu pelisäännöt - Yritys saa palvelun yhdeltä luukulta - Nurmijärven kunta on suunnittelussa ja toteutuksessa luotettava kumppani

12 12 Yritysten kommentteja yritysalueista: - Riittävästi erikokoisia tontteja yritysten tarpeisiin, myös pieniä tontteja - Pihatilaa riittävästi, rakennuksen ympäri pitää päästä kulkemaan - Ei liian suurta tonttitehokkuutta - Tiet riittävän leveiksi, ei katukivetystä molemmille puolin tietä - Ei jätetä ylimääräisiä hyödyntämättömiä viherkaistoja alueelle - Esirakennettu tasainen tontti - Rakennusoikeus pystyttävä käyttämään kokonaisuudessaan - Yritysalueita ei saa profiloida - Hyvät joukkoliikenneyhteydet ja monipuoliset palvelut - Hyvä näkyvyys ja sijainti risteysalueiden läheisyydessä

13 13

14 14 Ilvesvuoren yritysalueen kehittäminen - Ilvesvuori työryhmän perustaminen tammikuussa Työryhmän tehtävä: laatia toiminta-ajatus ja toimenpideohjelma siitä, miten Ilvesvuoren eteläosan ja Ilvesvuori pohjoisosan uusia laajennusalueita lähdetään kehittämään ja valmentamaan myyntikuntoon Asiakkaat? Kenelle? Miksi? Mihin tarpeeseen? Mitä? Millaiset tontit? Imago eli mielikuva? Miten? Aikataulu? Työryhmän kokoonpano: kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, tekninen johtaja, asemakaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, viestintäpäällikkö, yrityskehityspäällikkö

15 15 Ilvesvuori työryhmän toiminta ja kaavoituksen eteneminen - Ensimmäinen kokous jossa tehtiin työnjako - Kokouksia pidettiin noin 3 4 viikon välein - Asemakaava vireille (projektikohtainen kust. Seuranta) - Schenker mukaan suunnitteluun 11/ Luonnos Ehdotus KH Valtuusto Kuulutus

16 16 Ilvesvuoren yritysalueen selvitykset: 1. Nurmijärven kallioselvitys 2. Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 3. Nurmijärvi, historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi 4. Nurmijärven lepakkokartoitus 5. Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema 6. Nurmijärven Kirkonkylän ja Rajamäen liikenneverkkoselvitys 7. Kaavoituskohteiden luontoselvitys 8. Maantie 130 pituusleikkaus 9. RKY Nurmijärven arkeologinen inventointi

17 17 Ilvesvuoren yritysalueen selvitykset: 1. Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston- ja ulkoilureitistön suunnitelma 2. Ilvesvuoren kaava-alueen liikenneselvitys 3. Ilvesvuoren työpaikka-alueen laajennuksen maa-ainesten ottosuunnitelma 4. Ilvesvuoren työpaikka-alueen katu- ja liittymäsuunnitelma 5. Ilvesvuoren työpaikka-alueen hulevesien hallintasuunnitelma ja maisemoinnin periaatteet 6. Maaperän pilaantuneisuustutkimus 7. Ilvesvuoren työpaikka-alueen meluselvitys 8. Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksen T/Kem riskiselvitys

18 18 Markkinointitilaisuus Helsingissä: - Kohderyhmä rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat - Mainostoimiston kanssa tehtiin tiiseri, kutsu, esite ja power Point esitys - Osallistujia paikalla 20 henkilöä

19 19 Schenkerin hankkeen eteneminen: ensimmäinen tapaaminen Nurmijärvellä käynnistyi konkreettinen kaavasuunnittelu - Helmikuu: tontin varaussopimus - Maaliskuu: PIMA selvitys - Toukokuu : maisematyölupa ja poikkeamislupa myönnetty - Heinäkuu Schenker AG:n hallitus Saksassa hyväksyi hankesuunnitelman - Elokuu: tiesuunnitelmat ja rakennuslupa lainvoimaiset, maaaines- ja ympäristöluvan valmistelu, tontin luovutuspäätös valtuustossa - Syyskuu : kauppakirjan allekirjoitus

20 4,16 ha Pinta-ala yht. 6,22 ha 2,06 ha

21 IIa Ilvesvuoren nykyinen asemakaavoitettu alue alueen koko noin 40 ha ensimmäinen tontti myyty 2005 Tontteja myyty 27 kpl 17 hanketta toteutunut 6 rakennuslupaa vireillä 5 ei hakenut vielä rakennuslupaa 2 tonttia vapaana

22 22 Nurmijärvi

23 Toteutunut k-m 2 tonttitehokkuus (%) Keskimääräinen tehokkuus = 31 %

24 Ilvesvuoren nykyisellä alueella Kuusimäentien linjausta muutetaan ja uutta aluetta kaavoitetaan noin 1,4 ha, jossa rakennusoikeutta n k-m2 Asemakaavan havainnekuva, muutosluonnoksen uutta mukaan aluetta 1,4 ha noin 6000 k-m2 -alueelle suunnitellaan liike- ja toimisto- ja toimitiloja - tonttitehokkuus 0,45 - rakennukset ovat näkyvä maamerkki lähestyttäessä Kirkonkylää Hämeenlinnan väylän suunnalta - rakennusten pääjulkisivut ja sisäänkäynnit ovat Siippoontien ja Ilvesvuoren kadun puolella, huolto jää rakennusten taakse. Läntisimmät rakennukset istutetaan osittain rinteeseen. - rakennukset muodostavat yhtenäisiä julkisivulinjoja tärkeimmistä lähestymissuunnista katsottuna - alueella on yksi keskitetty mainospyloni alueen yrityksille ja se sijoittuu näkyvälle paikalle risteyksen tuntumaan - paikoitusalueet sijoittuvat kauemmaksi Siippontien risteyksestä

25 Asemakaavan muutosluonnoksessa - alueelle sijoittuu lähinnä liike-, toimisto- ja toimitiloja - tonttitehokkuus on e=0,45 - rakennusten rakennusalat on osoitettu tarkemmin Siippoontien puolelta yhtenäisen toteutuksen aikaansaamiseksi Kuusimäentien linjaus, kaavakartta - liittymistä katualueille rajoitetaan liikenneturvallisuussyistä - erikoistavarakaupan liiketilojen määrää rajoitetaan kaavamääräyksellä 40 %:iin kerrosalasta. Erikoistavarakaupan tulee olla luonteeltaan sellaista, että se sopii sijoitettavaksi myös keskusta-alueen ulkopuolelle Kaavoitustyön edetessä on mahdollista tarkentaa myös korttelialueiden käyttötarkoituksia ja tontin rajoja

26 Kuusimäentien linjaus, 3D-mallinnuksia Ilvesvuoren ja Kuusimäen kehittyvät työpaikka-alueet sijaitsevat saavutettavuuden sekä logistiikan kannalta erinomaisella sijainnilla Hämeenlinnan väylän ja Hämeenlinnantien välissä lähellä pääkaupunkiseudun työpaikka- sekä logistiikkakeskuksia. Kasvaessaan ja kehittyessään ne vahvistavat myös Myllykukon alueen vetovoimaa ja luovat edellytyksiä työpaikka-alueiden tarvitsemien palveluiden kehittymiselle.

27 Kysyntä yllätti: Ilvesvuori kasvaa uudelle alueelle Ilvesvuori pohjoinen Ilvesvuori eteläinen Ilvesvuori eteläinen

28 Ilvesvuori eteläinen varaustilanteesta

29 Ilvesvuori eteläinen hinnoittelu

30 PL Ilvesvuori laajentaa reviiriään

31 31 Ilvesvuoren markkinointitilaisuus Ilvesvuori pohjoinen markkinointitilaisuus Helsingissä Ravintola Sipulissa - Kohderyhmä rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat - Mainostoimiston laatima materiaali; tiiseri, kutsu, esite, PowerPoint - Osallistujia 21 henkilöä

32 Ilvesvuori 150 ha: Loistava logistinen sijainti Ilvesvuoressa uutta tilaa mm. teollisuudelle, kaupalle ja tukipalveluille Eteläisen alueen tontit kysyttyjä Ilvesvuori kasvaa nyt pohjoiseen 60 hehtaarin alueelle Helppo tulla, moottoritieltä hyvät liittymät Pohjoispuolen tontit m 2-17 ha

33 Ilvesvuoren yritysalue laajenee pohjoiseen Ilvesvuori pohjoinen

34 Tontit mitoitetaan tarpeen mukaan Asemakaavoitus alkaa syksyllä Pohjana luja peruskallio tukeva pohja rakentaa Et maksa maltaita Ympäristöarvot kohdallaan. Mahdollisuus bioenergialla tuotettuun kaukolämpöön Suunnitellaan aluetta yhdessä toimijoiden kanssa Nurmijärvi on luotettava kumppani

35 Karhunkorpi Nurmijärven kirkonkylä -Yrityksiä 63 kpl -Työpaikkoja n. 790 kpl -Suurimmat työllistäjät Ferrometal Oy, Parma Oy ja Plastone Oy -Vapaa tontti m2 e= 0,40 rak.oikeus k-m2, -Tontin hinta 30 eur/k-m2

36 Ketunpesä Rajamäki -Toimivia yrityksiä 9 kpl -Työpaikkoja 133 -Suurin työllistäjä Kiitosimeon konserni -Vapaita tontteja 2 kpl * m2 ja m2 -Tonttitehokkuus e= 0,40 -Tontin hinta 25 eur/k-m2

37 Matku Rajamäki -Yrityksiä Matkussa 16 kpl -Työpaikkoja n. 560 kpl -Suurimmat työllistäjät Teknos Oy ja TTS -Yksi vapaa tontti m2 -Tonttitehokkuus e=0,50 -Tontin hinta 21 eur/k-m2

38 Laidunalue Nurmijärven kirkonkylä -Kolme vapaata tonttia 4077 m, 4373 m2 ja 3456 m2 -Tonttitehokkuus e=0,40 -Tonttien hinta eur/k-m2

39 Kehitettävät yritysalueet Altia ja Ketunpesä Karhunkorpi Ilvesvuori Pohjoinen Ilvesvuori Eteläinen Jussila-Tyynelä Mäyränkallio Pohjoinen Mäyränkallio Läntinen

40 40 Kiitos!

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Kehittämisen lähtökohdat

Kehittämisen lähtökohdat Turku - Loimaa - Tampere kehityskäytävä Kehittämisen lähtökohdat Osaraportti I 29.8.2007 I Nykytilan kuvaus II Kehittämisen lähtökohtia III Yhteenveto kehittämisen lähtökohdista LIITE: Alueen kehittämiseen

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot