Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)"

Transkriptio

1 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Varsinainen jäsen Syväniemi Martti, pj. Lindberg Arto, vpj. Kotiranta Pirjo Palenius Timo Ahonen Juhani Pokki Hilkka Kerkkä Merja-Liisa Alatalo John Rahkio Marjatta Salovaara Risto Järvinen Anja Slunga-Poutsalo Riikka Aaltonen Tero Henkilökohtainen varajäsen Lavanti Antti Pajala Päivi Nikunen Laura Vilkki Virpi Orasmaa Sirkku Lyly Sakari Kinnari Sirpa Tolvanen Veijo Känkänen Kari Virtanen Sami Heikkilä Jussi Kerijoki Harri Juusti Mirja Muut saapuvilla olleet Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat ja liitteet 1-17 Sivut 1-28 Liitteet Pta-liitteet 1-10 Pöytäkirjantarkastajien valinta (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Slunga-Poutsalo ja Tero Aaltonen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Puheenjohtaja Martti Syväniemi Sihteeri Seppo Åstedt Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Mäntsälä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsi t- telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Harri Kerijoki Tero Aaltonen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Paikka ja pvm Mäntsälä Allekirjoitus Toimistosihteeri Helena Soveri

2 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 1 Tiedoksi yhtymähallitukselle 2 Eteva kuntayhtymän vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä henkilöstökertomus Työsuojelun toimintaohjelman ja työterveystoiminnan suunnitelman hyväksyminen 4 Osaamisen johtaminen ja kehittäminen Etevassa, toimintamallin hyväksyminen 5 Palvelutuotteen lisääminen vuoden 2012 palvelutuoteluetteloon 6 Henkilöstösiirtosopimus 7 Asuntojen hankintaa koskeva Eteva kuntayhtymän ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön puitesopimus 8 Hollolan kunnan peruspalvelukeskus Oivan johtokunnan päätös aiesopimuksen hyväksymisestä / Salpakankaan asumisyksikön muuttaminen Oivan palveluksi 9 Kehitysvammapsykiatrisen yhteistyön laajentaminen 10 Etevan johtamisjärjestelmän kehittäminen työ- ja päivätoimintapalvelujen osalta 11 Esitys palvelupäällikön viran perustamisesta työ- ja päivätoimintapalveluihin 12 Virkojen lakkauttaminen 13 Ateriamaksut työ- ja päivätoiminnassa 14 Uudistukset Etevan taloushallinnossa ja hallinnossa 15 Etevan palvelut Aiesopimus Eteva kuntayhtymän eräiden palvelujen siirtämisestä Lahden kaupungin omaksi palvelutuotannoksi 17 Muut asiat

3 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 3 1 Tiedoksi yhtymähallitukselle Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat: Kuntaliiton yleiskirjeet 1 Yleiskirje 27/80/2011: Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin alkaen. Asiakasmaksut on sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin. Tarkistuksia tehdään joka toinen vuosi. 2 Yleiskirje 28/80/2011: Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen. Yleiskirjeessä ovat merkkien tarkistetut hinnat lukien ja liitteenä Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien säännöt ja hakuohjeet sekä lomake, jolla voidaan tehdä esitys merkin myöntämisestä henkilölle. Muut 3 Valtiovarainministeriön päätös VM/2105/ /2011: kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle Liitteessä Etevalle opetuksen järjestäjänä määritelty kotikuntakorvaus. (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

4 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 2 Eteva kuntayhtymän vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä henkilöstökertomus 2011 Talouden epävakaus jatkuu, oli vuoden 2011 perintö. Kuntauudistuksen valmistelusta ja sen yhteyksistä sosiaali- ja terveyspalveluihin keskusteltiin, mutta ratkaisuja ei vielä nähty. Tunnistettu syrjäytymiskehitys näkyy lasten ja nuorten ympärivuorokautisten palvelujen tarpeen kasvuna. Uusi Terveydenhuoltolaki tuli voimaan toukokuussa. Sen odotetaan edistävän osana koko väestön palveluja vammaisten henkilöiden terveyspalveluja ja mahdollistavan erillispalveluista luopumisen. Askolaan valmistui uusi asumispalveluyksikkö ja siellä käynnistettiin tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa myös työ- ja päivätoiminta, joka hyödyntää monipuolisesti kuntataajaman mahdollisuudet. Lopelle valmistui keväällä asumispalveluyksikkö, johon osa asukkaista muutti laitoksesta. Nummi-Pusulan Saukkolan toimintakeskuksen toimitilat uudistettiin. Karkkilassa käynnistettiin lasten ja nuorten asumisyksikkö. Lahdessa aloitti toimintansa kehitysvammapsykiatrinen Tukikeskus. Tukikeskuksessa on oma yksikkönsä myös lapsille ja nuorille. Tukikeskusten (3) lääketieteellinen palvelu aloitettiin yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neuropsykiatrian poliklinikan kanssa, jonne perustettiin kehitysvammapsykiatrian yksikkö. Yksilöllisyys palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa alkoi näkyä palvelujen käyttäjien aktivoitumisena omissa asioissaan. Etevan sisäisiä videokonsultaatioita ja -neuvotteluja otettiin käyttöön enenevästi. Etevan jäsenkuntamyynti kasvoi vuonna 2011 viime vuoden jäsenkuntamyynnistä 2 % eli 1,2 milj. euroa, mutta jäi budjetoidusta myynnistä 2 %. Myynti voidaan arvioida myös suoritteiden kautta: myynti väheni edellisestä vuodesta 2 % eli noin suoritetta ja jäi budjetoidusta suoritemyynnistä 1 %. Henkilöstökulut, joihin on laskettu mukaan henkilöstöpalvelujen ostot, kasvoivat myös 2 % ja ylittivät budjetoidut henkilöstökulut 3 %. Budjetoitaessa palkankorotukset arvioitiin toteutuneita pienemmiksi. Etevan työvoimavaltaisella alalla tämä merkitsi 0,6 milj, euron toteutunutta lisäkulua. Kokonaisuudessaan kulut kasvoivat tuottoja enemmän, joten tulos jäi alijäämäiseksi. Tilikauden alijäämä oli 1,0 milj. euroa, joten se oli talousarviossa suunniteltua 0-tulosta huonompi.

5 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 5 Tulos (1 000 eur) TP2011 TP2010 ind B2011 B-ind Toimintatuotot josta jäsenkuntamyynti Toimintakulut josta henkilöstökulut Toimintakate Tulos Suoritteet Vastuualueittain tulos oli: Tulos (1 000 eur) TP2011 TP2010 ind B2011 B-ind Asumispalvelut Laitos Työ- ja päivätoiminta Tukikeskukset Perhepalvelukeskus Asiantuntijapalvelut Yhteensä Kuntayhtymähallinto UVP PKP Virvelinranta Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset Eteva-konsernin tulos oli -0,8 milj. euroa (2010:- 0,4 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 61,1 milj. euroa (2010: 55,1 milj. euroa), josta lainat olivat 34,0 milj. euroa (2010: 27,6 milj. euroa). Tytäryhtiöistä Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tulos oli -0,3 milj. euroa, Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n tulos 0,2 milj. euroa ja Kiinteistö Oy Virvelinranta Oy:n tulos euroa. Konsernin toimintatuotot kattavat toimintakulut. Vuosikate kattaa 59 % poistoista. Poistot vastaavat suunnilleen konsernin investointitasoa, joten konsernin tulorahoitus ei kata investointeja. Konsernin toiminnan rahavirta on positiivinen, investoinneista 12 % katetaan tulorahoituksella, investoinneista ja lainanlyhennyksistä 11 %. Lainanhoitokate osoittaa, että konsernin tulorahoitus riittää lainakorkojen ja lyhennysten hoitoon, lainanhoitokyky on tyydyttävä. Konsernin omavaraisuusaste on huonompi kuin Etevan, koska asumisyksiköt ja toimintakeskukset rakennetaan velkarahoituksella. Vieraan pääoman takaisinmaksuun kuluisi yli puolet vuoden toimintatuotoista. Vahvistaessaan palvelujen hinnoitteluperusteita vuodelle 2010 Etevan yhtymäkokous teki päätöksen, että hinnoitteluperusteisiin lisätään tuotta-

6 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 vuuden lisäämistavoite, jonka hallitus valmistelee. Tuottavuusohjelma hyväksyttiin hallituksessa kesäkuussa 2009 ja vuosittaisen 2,5 % tuottavuustavoitteen toteutumista vuosille on seurattu tulosseurannan yhteydessä. Tuottavuuden kasvua laskettaessa on otettu huomioon palvelutuotteiden hintojen korotus, alan yleinen palkankorotus, Etevan palkkasumman kasvu ja suoritteiden määrän kasvu. Näillä perusteilla laskien tuottavuus on parantunut 2,2 % vuonna 2010 ja pysynyt ennallaan vuonna Henkilöstökertomus 2011 on toiminta- ja tilinpäätöksen osa. Tavoite on henkilöstöä koskevan tiedon yhdistäminen toimintaa ja taloutta koskevaan tietoon niin, että henkilöstön työn ja henkilöstön tilan merkitys Etevan toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa täsmentyy. Kertomusvuonna henkilöstötyötä ohjasi henkilöstökertomuksen liitteenä olevan henkilöstöohjelman tavoitteet. Etevan kolmannen toimintavuoden jälkeen voidaan todeta myönteistä muutosta lähes kaikilla tavoitealueilla. Henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöjohtamista ohjattiin tietoisesti tukemaan Etevan strategioiden toteutumista. Kuntayhtymätason riskien arviointi osoitti, että henkilöstötyön alueeseen liittyy riskejä, joiden toteutumisen ehkäisyyn tulee panostaa tai joiden tilaa tulee systemaattisesti seurata. Kuntayhtymätason henkilöstöriskeiksi nousivat henkilöstön erityisosaamisen katoaminen ja osaamisriski, henkilöstön saatavuus, työssä jaksaminen ja työyhteisöongelmat, henkilöturvallisuuden tason heikkeneminen ja se, ettei tietoa hyödynnetä riittävästi. Kertomusvuoden aikana käynnistynyt ehrm- järjestelmän kehittäminen antaa henkilöstötiedon osalta selvillä olemisen ja varautumisen mahdollisuudet riskien hallintaan. Henkilöstökertomuksessa on kuvattu perustietoa henkilöstöstä. Analysoinneista nousevat esiin henkilöstön saatavuus, henkilöstön naisvaltaisuus, toisaalta lyhyet palvelusuhteet ja toisaalta työelämästä pois siirtymiset sekä henkilöstön vaihtuvuuden vähentyminen. Positiivisia ja tavoitteiden mukaisia muutoksia ovat sairauspoissaolopäivien määrän pienentymien neljä prosenttiyksikköä ja tapaturmien määrän merkittävä vähentyminen. Erityistä varautumista edellyttää työelämästä pois siirtymisten mukanaan tuoma kokemustiedon ja osaamisen säilyttäminen. Työsuojelun merkitystä ja tehtävää tulee selkiyttää Etevan kaikissa toiminnoissa. Työsuojelu ei ole erillisen toimikunnan tehtävä tai perustehtävästä irrallista toimintaa. Sen velvoitteet ja oikeudet koskevat jokaista esimiestä ja jokaista työntekijää.. Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi ja hallinta edellyttävät sekä perehtymistä ja osaamista että kykyä estää saman tapahtuman uusiutuminen ja kykyä käsitellä tapahtuneet asianmukaisesti. Toimintakertomus- ja tilinpäätösvalmistelu sekä henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa

7 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 7 Pta-liitteet 1 ja 2 Eteva kuntayhtymän vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös on ptaliitteenä 1. Henkilöstökertomus on pta -liitteenä 2. (Valmistelijat: talousjohtaja Leena Pöyhönen, p ja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1 Eteva kuntayhtymän vuoden 2011 toimintakertomus hyväksytään, 2 Eteva kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään, 3 oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia 4 kuntayhtymän tilikauden alijäämä ,56 euroa siirretään edellisten tilikausien alijäämä/ylijäämätilille, jolloin edellisten kausien alijäämä on ,75 euroa ja oma pääoma ,08 euroa, 5 Eteva kuntayhtymän vuoden 2011 henkilöstökertomus merkitään tiedoksi, ja että 6 peruspääomalle ei makseta korkoa. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

8 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 8 3 Työsuojelun toimintaohjelman ja työterveystoiminnan suunnitelman hyväksyminen Työnantajalla tulee olla lakisääteisesti työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työkyvyn ylläpitämistä varten ohjelma. Pta-liite 3 Pta-liitteenä 3 on Eteva kuntayhtymän työsuojelun toimintaohjelma vuosille Työsuojelun toimintaohjelman rakennetta ja sisältöä on muutettu aiemmasta teoreettisen tiedon koosteesta konkreettiseksi ja tavoitteelliseksi ohjelmaksi. Toimintaohjelman valmistelussa on konsultoitu Työterveyslaitoksen työterveystoiminnan ja työsuojelun asiantuntijoita. Työsuojelutoiminnan tavoitteet ovat 1. Työsuojelun merkityksen ja toimintatapojen kehittäminen työntekijä-, yksikkö- ja kuntayhtymän tasoilla 2. Työturvallisuusriskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta yksikkö ja kuntayhtymän tasoilla 3. Työyhteisöjen toimivuuden kehittäminen Etevan tavoitteiden saavuttamiseksi 4. Työkykyä edistävään toimintaan panostaminen 5. Työterveyshuollon palvelujen, toimintatapojen ja yhteistyömallin kehittäminen 6. Eteva on savuton työpaikka 2013 Jotta työterveystoiminta mielletään osaksi työsuojelutoimintaa, eikä irralliseksitoiminnoksi, työterveystoiminnan suunnitelma (pta- liite 3:n liite) on liitetty osaksi työsuojelun toimintaohjelmaa. Työterveystoiminnan tavoitteet ovat 1. Työkykyä edistävään toimintaan panostaminen - Kestävä työura - toimintamalli työssä jatkamisen edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi 2. Työn terveydellisten riskien merkityksellisyyden arviointi yhteistyössä Etevan työsuojelutoiminnan kanssa. 3. Etevan ja työterveyspalvelujen toimintatapojen ja yhteistyömallin kehittäminen

9 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 9 Etevan yhteistyötoimikunta esitti lausuntona kokouksessaan työsuojelun toimintaohjelman ja sen liitteen, työterveystoiminnansuunnitelman hyväksymistä.. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä Eteva kuntayhtymän työsuojelun toimintaohjelman , 2 hyväksyä edellisen liitteenä olevan työterveystoiminnan suunnitelman Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

10 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 10 4 Osaamisen johtaminen ja kehittäminen Etevassa, toimintamallin hyväksyminen Pta-liite 4 Pta-liitteenä 4 on osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli Etevassa Toimintamallia on tarkennettu vuoden 2011 aikana saadun kokemuksen ja palautteen avulla. Asiakirjaan on lisätty kunnallisiin työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyä 3 päivän täydennyskoulutusoikeus ja velvoite ja täsmennetty koulutuskustannusten takaisinperinnän eurorajaa. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen tavoitteet ovat 1 Henkilöstörakenteen muutoksen valmistelu 2 Yksikön osaamisen kehittämissuunnitelma 3 Perehdytyksen kehittäminen ja varmistaminen 4 Kehitysvamma-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot osana Etevan täydennyskoulutusta 5 Osaamisen kehittämisen muotojen monipuolistaminen 6 Koulutuskokonaisuus haastavien tilanteiden arviointiin yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa 7 Oppilaitosyhteistyön organisointi: tiiviit kumppanuudet ja laaja yhteistyö Etevan yhteistyötoimikunta esitti lausuntona kokouksessaan osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamallin hyväksymistä. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä Eteva kuntayhtymän osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamallin Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

11 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 11 5 Palvelutuotteen lisääminen vuoden 2012 palvelutuoteluetteloon Vuoden 2012 palvelutuoteluettelosta on jäänyt pois vuoden 2011 palvelutuoteluettelossa kohdassa Perhepalvelukeskuksen palvelutuotteet ollut Omaan elämään valmennus niminen palvelutuote. Se on ollut käytössä ainoastaan Järvenpään perhepalvelukeskuksessa. Koska kyseinen palvelutuote on havaittu edelleen tarpeelliseksi, jopa laajemminkin, esitetään sen lisäämistä palveluvalikkoon asumisen palvelutuotteisiin. Seuraavassa on palvelutuotteen kuvaus: 2.17 OMAAN ELÄMÄÄN VALMENNUS Asiakas/palvelun käyttäjä Palvelun käyttäjä on nuori tai aikuinen henkilö, joka suunnittelee omaan asuntoon muuttamista tai asunnon vaihtamista. Suunnitelmissa voi olla muutto erilliseen asuntoon, asuntoryhmään tai ryhmäkotiin. Palvelun sisällön kuvaus Palvelu sisältää 4-6 viikon arviointijakson, jonka aikana selvitetään henkilön toimintakyky sekä tuen tarve jokapäiväisen elämän eri toimissa. Arviointijakso voidaan toteuttaa 1-4 eri jaksona. Arviointijakson aikana työskentelyyn osallistuvat henkilön itsensä lisäksi hänen läheisensä ja muut tärkeät lähiverkostoon kuuluvat ihmiset sekä moniammatillinen tiimi. Erityisen tärkeää on tiedon kokoaminen henkilön aiemmasta elämästä yhdessä hänen itsensä ja läheistensä kanssa. Tässä hyödynnetään yksilökeskeistä suunnitelmatyöskentelyä. Arviointijakson aikana arvioidaan muun muassa itsestä huolehtimisen, asumisen, opiskelu/työtaitojen, vapaa-ajan käytön sekä yhteiskuntaan osallistumisen valmiuksia. Kaiken kaikkiaan arviointijakso koostuu a) palvelutarpeen kartoituksesta, b) laajasta moniammatillisesti toteutettavasta arviointijaksosta (on tavallisesti erillinen palvelutuote asiantuntijapalveluissa, mutta sisältyy tämän palvelutuotteen hintaan) sekä c) arviointijakson kirjallisesta palautteesta ja jatkosuunnitelmasta. (Valmistelija: palvelujohtaja Kristina Nousiainen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 lisätä Omaan elämään valmennus palvelutuotteen Etevan käytössä vuonna 2012 olevien palvelutuotteistoon lukien Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

12 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 12 6 Henkilöstösiirtosopimus Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt päätöksen (TETOLA 3151/2011), että kaupunki järjestää kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintapalvelut Lammilla Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin toimintana. Etevan yhtymähallitus käsitteli toiminnan siirron valmistelun Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin hallitus on merkinnyt tiedoksi uuden toiminnan valmistelun ( ) ja valtuuttanut toimitusjohtajan neuvottelemaan ja toteuttamaan palvelun siirtämiseen liittyvät henkilöstösiirrot. Henkilöstö siirtyy Luotsille Siirrossa kaksi henkilöä siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä ohjaajan tehtävänimikkeille Luotsin palvelukseen. Yhteistoimintamenettelyssä on valmisteltu ja molemmin puolin allekirjoitettu henkilöstösopimus, johon on kirjattu siirron ajankohta, siirron vaikutukset sekä yhteistoimintamenettelyn toteutuminen. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä edellä selostetun Etevan ja Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin välisen henkilöstösiirtosopimuksen. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

13 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 13 7 Asuntojen hankintaa koskeva Eteva kuntayhtymän ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön puitesopimus Pta-liite 5 Etevan ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön edustajat ovat käyneet neuvotteluja yhteistoiminnasta itsenäisen asumisen mahdollistavien asuntojen hankkimisessa Etevan alueella kehitysvammaisille tai muuta erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Yhteistoiminnasta on valmisteltu pta-liitteen 5 mukainen puitesopimus, joka esitetään Etevan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Puitesopimuksen mukaan Eteva etsii henkilölle tai henkilöryhmälle markkinoiden vapaasta asuntokannasta asunnon yhteistyössä ko. henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa. Tämän jälkeen Palvelusäätiö ostaa asunnon ja toimii asukkaan/asukkaiden vuokranantajana. Eteva järjestää vuokralaisen tarvitseman avun ja tuen. (Valmistelijat: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p ja palvelujohtaja Kristina Nousiainen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä pta-liitteen 5 mukaisen puitesopimuksen yhteistoiminnasta Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa itsenäisen asumisen mahdollistavien asuntojen hankkimisessa Etevan alueella kehitysvammaisille tai muuta erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 14 8 Hollolan kunnan peruspalvelukeskus Oivan johtokunnan päätös aiesopimuksen hyväksymisestä / Salpakankaan asumisyksikön muuttaminen Oivan palveluksi Peruspalvelukeskus Oivan johtokunta on lähettänyt Etevaan seuraavan sisältöisen pöytäkirjanotteen johtokunnan kokouksesta : 8 Vuoden 2012 palvelusopimuksen mukaisen Eteva-kuntayhtymän Salpakankaan asumisyksikön palveluiden kotiuttamisen toteuttaminen HOL 27/2012 Vuoden 2012 Läntisen perusturvapiirin ja Peruspalvelukeskus Oivan välisessä palvelusopimuksessa todetaan, että valmistellaan Eteva-kuntayhtymältä palveluiden kotiuttamista Salpakankaan asumisyksikön osalta osana koko Päijät- Hämeen muutoshanketta niin, että se voidaan toteuttaa viimeistään vuonna Muutoshanke on osa Päijät-Hämeen kokonaishanketta, joka koskee Lahden ja Heinolan kaupunkeja sekä Peruspalvelukeskuksia Oiva ja Aava. Päijät- Hämeen em. palvelutuottajien ja kuntien kesken on sovittu, että Etevan palveluiden kotiutus tapahtuu em. palvelutuottajille lukuun ottamatta palveluita, jotka on perusteltua jättää edelleen Eteva-kuntayhtymän palveluiksi. Kaikki Päijät- Hämeen Eteva kuntayhtymän osakkaina olevat kunnat jäävät samoin edelleen kuntayhtymän osaksi. Itse tuotettujen ja Eteva-kuntayhtymän tuottamien palveluiden rajalinja määritellään muutoksessa uudelleen. Peruspalvelukeskus Oivan osalta muutoksessa muuttuisi Oivan palvelutuotannon piiriin Salpakankaan 20 asumispaikan asumisyksikkö. Asumisyksikön kiinteistö on Avain- Säätiön omistuksessa. Muutoksen toteutuksesta on neuvoteltu virkamiestyönä Etevan ja Oivan välillä liitteen mukainen aiesopimus. Sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisemmin muutoksen toteutus. Kaupunkien Lahti ja Heinola sekä peruspalvelukeskusten Aava ja Oiva välillä on valmisteltu aikataulutusta siten, että Lahti ja Oiva toteuttavat muutoksen siten, että se voidaan toteuttaa viimeistään vuonna Yksinkertaisinta on menettely, että kotiutetut palvelut aloittavat osana Oivaa vuoden 2013 alusta. Aava ja Heinola suunnittelevat muutoksen ajoittamista vuodelle On osoittautunut, että Etevan yksiköiden osalta esim. henkilöstömitoitus poikkeaa huomattavasti vastaavien Oivan omien palveluyksiköiden henkilöstömitoituksesta. Tästä syystä palveluita ei aluksi voida näissä Etevalta siirtyvissä yksiköissä tuottaa samalla suoritehinnalla kuin Oivan omissa yksiköissä. Tarkoituksena onkin, että muutoksen toteutuksen jälkeen kotiutettujen palveluyksiköiden suoritehinnat määritellään aluksi yksikkökohtaisesti myös Lahdessa, Heinolassa ja Aavassa. Tavoitteena kuitenkin on siirtyminen yhtenäisiin suoritehintoihin sekä Oivan sisällä että Oivan, Aavan, Lahden ja Heinolan kesken. Muutos ei merkitse sitä, että esim. Salpakankaan asumisyksiköstä Lahti pyrkisi siirtämään oman kaupungin asukkaat omiin asumisyksiköihinsä. Sen sijaan on sovittu siitä, että tällaisia siirtoja tehdään, jos siirto on tarpeen asiakkaan oman palvelutarpeen perusteella. On myös mahdollista, että pidemmällä aikajänteellä palveluyksiköitä profiloidaan uudelleen, josta syystä asiakassiirto on

15 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 15 tarpeen. Jatkossa on tarkoituksena, että em. palvelutuottajat ostavat palvelut suoraan toisiltaan ja tarvittavilta osin Etevalta, mikäli Päijät-Hämeestä ei asiakkaan tarpeen mukaista palvelua löydy. Esitys: P e r u s p a l v e l u k e s k u k s e n j o h t a j a: Peruspalvelukeskus Oivan johtokunta hyväksyy Oivan puolelta liitteenä olevan aiesopimuksen koskien Salpakankaan asumisyksikön muuttamista peruspalvelukeskus Oivan palveluksi. : Esitys hyväksyttiin. Hollolan esittämän valmistelun jatkamiseksi on tarpeen käsitellä aiesopimus myös Etevan hallituksessa. Aiesopimuksen sisältö on valmisteltu yhteistyössä. Pta-liite 6 Puitesopimus on pta-liitteenä 6. (Valmistelijat: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p ja palvelujohtaja Kristina Nousiainen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä tiedoksi peruspalvelukeskus Oivan johtokunnan kokouksestaan antaman pöytäkirjanotteen, joka koskee aiesopimuksen hyväksymistä, jolla Salpakankaan asumisyksikkö on tarkoitus muuttaa Oivan palveluksi. 2 hyväksyä aiesopimus myös Etevan osalta. Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

16 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 16 9 Kehitysvammapsykiatrisen yhteistyön laajentaminen Vuoden 2011 alusta aloitimme yhteistyön HUS/Hyksin kanssa lääketieteellisten palvelujen saamiseksi Tukikeskuksiimme. Silloin perustettiin HUS/Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neuropsykiatrian poliklinikalle apulaisylilääkärin virka, jonka työpanoksesta 95 % käytetään Etevan Tukikeskuksissa. Virkaan siirtyi ylilääkäri Terhi Koskentausta Etevasta. Eteva ostaa työpanoksesta sanotun 95 %. Muutoksen jälkeen Tukikeskusten toiminta on laajentunut myös Lahden seudulle, jossa elokuussa 2011 aloitti toimintansa uusi yksikkö. Samalla on käynyt ilmeiseksi, ettei toimintaa kyetä hoitamaan yhden lääkärin työpanoksella ottaen myös huomioon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulevien konsultaatioiden tarve sekä yhden lääkärin työaika, lomat sekä mahdolliset muut poissaolot. Pta-liite 7 Hyksin, Etevan ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän yhteistyönä on valmisteltu pta-liitteen 7 mukainen sopimus kehitysvammapsykiatrisen palvelun laajentamisesta. Toiminnan vuotuiseksi kustannukseksi on laskettu 80t, joka aluksi katetaan Etevan ja Päijät-Hämeen kiinteillä korvauksilla molempien vastatessa 50 %:n rahoitusosuudesta. Hyksin psykiatrian palvelujen tuotteistuksen edetessä siirrytään käytön mukaiseen laskutukseen, jolloin lähetteen tekijä tai tilaaja maksavat palvelun. Toiminta on tarkoitus saattaa käyntiin kesään 2012 mennessä. Samanaikaisesti on valmisteilla po. asiaa koskeva yhteistyö pääkaupunkiseudulla, jossa on mukana myös Helsingin kaupunki. Lisäksi yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa kehitellään kehitysvammapsykiatrian verkostoa. Aihe on esillä myös kehitysvammalääkärien tämän vuoden opintopäivillä. (Valmistelija: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä pta-liitteen 7 mukaisen sopimuksen. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

17 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Etevan johtamisjärjestelmän kehittäminen työ- ja päivätoimintapalvelujen osalta Nykytilanne Työ- ja päivätoimintojen vastuualueesta vastaa palvelujohtaja. Hänen alaisuudessaan toimii neljätoista esimiestä, joista seitsemällä on johdettavanaan yksi toimintakeskus ( Raasepori, Vihti, Hyvinkää, Loviisa, Orimattila, Lohja ja Mäntsälä). Viidellä esimiehellä on johdettavanaan kaksi yksikköä: Lahti2 ja Päijät-Hämeen liikkuva päivätoiminta, Kerava ja Vantaa, Karkkila ja Nummi- Pusula, Porvoo ja Askola sekä Kanta-Hämeen liikkuva päivätoiminta ja Lopen liikkuva päivätoiminta. Kahden esimiehen alaisuudessa toimii kolme yksikköä: Järvenpää, Järvenpää2 ja Juholan koulun päivätoiminta sekä Lahti1, Nastola ja Nastolan liikkuva päivätoiminta. Työ- ja päivätoimintapalveluja käyttää noin 1000 asiakasta, joiden kanssa työskentelee noin 260 työntekijää Tiedossa olevia muutoksia Elokuussa 2012 Juholan koulun päivähoito siirtyy Järvenpään kaupungin toiminnaksi. Keväällä 2012 Järvenpään toimintakeskukset 1 ja 2 yhdistyvät. Kesällä 2012 Espooseen perustetaan uusi liikkuvan päivätoiminnan yksikkö (v neljä autistista asiakasta, v kuusi asiakasta lisää). Vuoden 2012 aikana Mäntsälän toimintakeskuksen esimies jää eläkkeelle. Mäntsälän toimintakeskus on näin ollen muutosten edessä. Vuoden 2013 alussa Lahti1, Lahti2 ja osa Päijät-Hämeen liikkuvasta päivätoiminnasta siirtyy Lahden kaupungin toiminnaksi (2 esimiestä). Päijät-Hämeen alueella on käyty muitakin keskusteluja toimintojen uudelleen järjestelyistä. Miksi työ- ja päivätoiminta tarvitsee organisaation uudistamista? Nykyisellä työ- ja päivätoimintapalveluiden organisaatiolla on vakiinnutettu palvelujen perustaa ja nykyisiä toimintamalleja ja -rakenteita. Sitä kautta työ- ja päivätoiminta on saatu tappiollisesta toiminnasta taloudellisesti tasapainoon. Nykyinen rakenne ei kuitenkaan mahdollista tehokkaampaa kehittämistyötä, jolloin Etevan strategian täytäntöönpanon kannalta kriittiset tekijät (asiakasprosessien kehittäminen, palvelutarjonnan ja toiminnan sisällöllinen uudistaminen, kuntien kanssa tehtävä yhteistyö) jäävät liian vähälle huomiolle. Työ- ja päivätoimintapalvelut ovat tällä hetkellä monien kuntien säästökohde. Jos niiden kehittämiseen ei voimaperäisesti panosteta, on riskinä se, että ihmiset jäävät ilman tarvitsemiaan palveluja. Työ- ja päivätoiminnan kehittämistyön vahvistuminen mahdollistuu johtajuuden vahvistumisen kautta. Palvelujohtajan aika ei nykyisellään riitä aktiiviseen toiminnan kehittämiseen perustoiminnan pyörittämisen viedessä kaiken työajan. Esimiehet eivät myöskään saa riittävästi tukea toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Nykyisen organisaatioratkaisun ongelmana on myös yksikköjen epätasainen jakautuminen esimiesten kesken (1-3 yksikköä/esimies).

18 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 18 Uusi organisaatio: Palvelujohtajan työpariksi palkataan palvelupäällikkö, jonka työnä on palvelutuotannon kehittäminen palvelujohtajan alaisuudessa, yhdessä esimiesten kanssa. Esimiesten työalueita muokataan uudelleen niin, että tavoitetila on se, että kaikilla esimiehillä on johdettavanaan kaksi yksikköä. Näin ollen esimiesten määrää vähennetään uudistuksen myötä kolmella. Yksikköjako suunnitellaan huomioiden mahdollisuuksien mukaan tuleva kuntarakenneuudistus. Organisaatiouudistus toteutetaan vuosien aikana. (valmistelija: palvelujohtaja Pirjo Strandén-Bagans, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää hyväksyä perusteluissa todetut työ- ja päivätoimintapalvelujen johtamisjärjestelmän muutokset. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot