3/2013 AMMATTI - SOTILAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/2013 AMMATTI - SOTILAS"

Transkriptio

1 3/2013 AMMATTI - SOTILAS

2 Ammattisotilas 3/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Julkaisija Aliupseeriliitto ry Ratamestarinkatu 11, 7.krs Helsinki Puh: Fax Päätoimittaja Petteri Leino Toimitussihteeri Asta Ruuskanen Toimituskunta Kimmo Alpiranta Jukka Klemetti Jyrki Surkka Mika Tiitinen Painopaikka: Erweko Oy Valuraudantie Helsinki Ilmoitukset: Ilpo Pitkänen Oy Insinöörikatu Helsinki Puh: (09) Fax: (09) Kirjoittajat esittävät lehdessä omia mielipiteitään. Toimitus ei vastaa tilaamattomasta aineistosta. PÄÄKIRJOITUS... 3 Sotakoira puri varusmiestä... 4 Haluatko vapaaehtoiseksi vertaistukityöhön...7 Töiden käytännnön järjestelyt kuuluvat yhteistoiminnan piiriin... 8 Ylennykset ja palkitut Täydellinen irtiotto arjesta Aliupseerista vuoden kouluttaja Pääluottamusmiehen kynästä Päällystön hengelliset päivät Confrerence of European Armies for NCO s Kari Uusitalosta Aliupseeriliiton frisbeegolf-mestari Uutisia Yhdistysten valmistautuminen edustajakokoukseen Mies operaatioiden takana Perinnetilat ovat silta historiaan Museo Militaria avattiin yleisölle Kirja-arvostelut Pauliina Salminen: Miehittäjän morsiamet rakkautta ja petoksia jatkosodan Itä-Karjalassa Lukuvinkkejä Lottanen: Kyllä on Kettusta ikävä Toimisto tiedottaa Kansikuva: Puolustusvoimat Ammattisotilaan aikataulu 2013 Numero 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 Aineisto toimituksessa Lehti ilmestyy Loppu byrokraattien pyöritykselle Puolustusvoimat on sinällään omituinen organisaatio, että se kykenee työllistämään itsensä käsittelemällä täysin selviä ja valmiita asioita yhä uudelleen ja uudelleen. Tuottavuushyödyt katoavat byrokraattien pyörittämään hallintokoneeseen. Tällä kertaa mieleni on harmistunut Tuusulan palvelussuhdeneuvonnan toiminnan johdosta. He kerrasta toiseen opettavat ja neuvovat joukko-osastoja toimimaan virkaehtosopimusten tai yksittäisen virkamiehen edun vastaisesti. Otan esimerkiksi sairasajan työaikamerkinnän, jonka Aliupseeriliitto on riitauttanut viime vuosina kahdesti. Paikallisneuvotteluissa Pääesikunnan kanssa on todettu yksimielisesti, että virkamiehen sairastuessa kesken työpäivän, hänelle merkitään työajaksi suunniteltu työaika. Asialla on olennaista merkitystä silloin, kun virkamiehellä on suunniteltu pidempi työaika kuin säännöllinen 7 tuntia 39 minuuttia työaika. Miksi asialla on niin suuri merkitys, että nostan sen pääkirjoitustasolle. Siksi, että näiden selvien tapausten käsittelyyn kuluu järjetön määrä resursseja. Tämän kaltaisissa erimielisyyskysymyksissä prosessi kulkee pääsääntöisesti näin: 1) Useampi henkilöstöhallinnon työntekijä selvittää asiaa; 2) Asiassa pyydetään lausuntoa Tuusulan tietäjiltä ; 3) Joukko-osasto ratkaisee asian edellisten kannan mukaisesti; 4) Yksittäinen virkamies ottaa yhteyttä luottamusmieheen; 5) Luottamusmies tekee asiassa pyynnön välittömästä neuvonpidosta; 6) Joukko-osaston komentaja ja luottamusmies neuvottelevat asiasta. Komentaja joutuu pitäytymään Tuusulasta saadussa kannasta ja neuvottelut päätyvät erimielisinä; 7) Luottamusmies siirtää asian seuraavalle tasolle; 8) Liiton hallitus ratkaisee, että viedäänkö asia paikallisneuvotteluihin; 9) Liiton pääluottamusmiehet tekevät pyynnön paikallisneuvotteluista; 10) Paikallisneuvotteluissa liiton ja Pääesikunnan välillä päädytään yksimielisyyteen. Henkilön työajaksi merkitään sopimuksen mukaisesti suunniteltu työaika; 11) Pääesikunta ilmoittaa päätöksen joukko-osastoon ja lopulta 12) Joukkoosasto tekee esityksen PALKE:lle palkkauksen korjaamisesta vuoden takaisessa asiassa. Erimielisyysasiat etenevät lähes aina edellä kuvatusti. Prosessiin kuluu aikaa vajaasta vuodesta jopa useisiin vuosiin. Lukuisten kallispalkkaisten ihmisten työaika kuluu itsestään selvän asian vatulointiin. Ja kaiken kukkuraksi yleensä erimielisyys on muutamasta kymmenestä eurosta. Aivan perustellusti voi kysyä, eikö puolustusvoimissa nähdä metsää puilta? Onko todellakin tarkoitus, että taloudellisilta merkityksiltään aivan mitättömien asioiden toistuvaan hallinnolliseen prosessiin käytetään merkittävät henkilöstöresurssit? Esimerkkinä käyttämäni asia ei ole ainoa, vaan vastaavia esimerkkejä on lukuisia. Todellinen puolustusvoimauudistus alkaa byrokratian karsimisesta. Sen avulla saadaan tuottavuus kasvuun ja tehdään muutakin kuin työtä, jolla on arvoitus. 2 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/2013 3

3 Sotakoira puri varusmiestä Käräjäoikeus: Koiranohjaajan huolimattomuudesta johtunut tuottamuksellinen palvelusrikos Vapaana kulkenut sotakoira puri varusmiestä järjestyspartion tehtävässä varusmieskasarmissa. Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi teon seurauksena koiranohjaajana toimineen aliupseerin tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta päiväsakkoihin. Koiranohjaajana toiminut aliupseeri oli saanut vartiopäälliköltä järjestyspartion rutiininomaisen tehtävän tarkastaa olivatko varusmiehet tuoneet kasarmille alkoholijuomia. Tehtävää suorittaessaan vapaana kulkenut sotakoira puri varusmiestä pohkeeseen sillä seurauksella, että tälle syntyi vamma, jota käräjäoikeuden mukaan ei voida pitää vähäisenä. Määräykset sotakoiran käytöstä puuttuvat Käräjäoikeuden mukaan on kiistatonta, että kirjalliset ohjeet ja määräykset puuttuvat siitä, voiko tämäntyyppisillä järjestystehtävillä pitää koiraa ylipäänsä mukana sekä siitä, onko koiran oltava tehtävällä mukana ollessaan kytkettynä vai vapaana. Samoin käräjäoikeuden mielestä on riidatonta, että edellä mainitun rutiininomaisen järjestystehtävän vuoksi sotakoiran käyttö ei ollut tarpeellista eikä perusteltua. Koira oli mukana vain koulutuksellisista syistä, ei varsinaista tehtävää suorittamassa. Aliupseeri ei myöskään ohjeistanut tuvassa olleita varusmiehiä koiran kanssa tupaan mennessään. Sotakoirien käyttöön liittyy niin syyttäjän kuin vastaajankin mukaan aina riski siitä, että jotain odottamatonta voi tapahtua. Tästä syystä vastuu koiran toiminnasta on viime kädessä sen ohjaajalla. Koulutus ja tietotaito korvaavat ohjeiden puutteen Tuomion perusteluissa käräjäoikeus yhtyy todistajana kuullun asiantuntijan ja osin vastaajankin kantaan siitä, että vaikka määräykset sotakoiran käytöstä järjestystehtävissä puuttuvat, koiranohjaajalla Kuva: Asta Ruuskanen Kuva: Puolustusvoimat 4 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/2013 5

4 on virkatehtävänsä luonteen ja saamansa koiranohjaajakoulutuksen ja harjoittelun johdosta tilannekohtainen harkinta ja vastuu koiran käyttämisestä. Käräjäoikeuden mukaan koiranohjaajana toimineen aliupseerin olisi tehtäviensä ja saamansa koulutuksen perusteella tullut varautua siihen, että koiran käytös ei aina toistu täsmälleen samanlaisena ja että se voi olla ennakoimatonta. Kuva: Puolustusvoimat Tästä syystä koiranohjaaja ei olisi saanut luottaa siihen, että koira toimii kuten aina ennenkin. Näin toimiessaan koiranohjaajalla olisi ollut tilaisuus, kyky ja velvollisuus toimia huolellisemmin kyseisessä tilanteessa. Huolellisuusvelvoitteen laiminlyödessään aliupseeri syyllistyi tuottamukselliseen palvelusrikokseen, joka johti varusmiehen loukkaantumiseen sotakoiran puremasta. Käräjäoikeuden tuomion vaikutuksia Käräjäoikeuden tuomion olennaisin linjaus lienee, että riippumatta siitä, että ohjeita ja määräyksiä koirankäytöstä rutiininomaisissa järjestyspartioissa ei olisikaan, koiranohjaajana toimivan virkamiehen on tehtäviensä luonteen ja tietotaitonsa perusteella kyettävä toimimaan aina huolellisesti tilannekohtaista harkintaa käyttäessään. Oikeustapauksen yksityiskohdista nousee esille kaksi tärkeää seikkaa riippumatta siitä, mitä mieltä tuomiosta ollaan. Ensiksi. Koska sotakoira on voimankäyttöväline, sen käytön on perustuttava toimivaltaisen esimiehen antamaan määräykseen. Ja toiseksi. Sotakoiria ei tule pitää vapaana muulloin, kuin tehtävä tai koulutus sitä aivan erityisesti edellyttää. Tapauksen käsittely jatkuu ylemmissä oikeusasteissa. Mika Oranen Päätoiminen pääluottamusmies Haluatko vapaaehtoiseksi vertaistukityöhön? Suomen Rauhanturvaajaliitto etsii uusia vapaaehtoisia vertaistukitoimintaan. Vertaistukitehtäviin etsitään 2000-luvulla rauhanturvatehtävissä olleita, niissä loukkaantuneita sekä rauhanturvaajien läheisiä. Uusien vapaaehtoisten koulutus käynnistyy syksyllä. Liitto kouluttaa vapaaehtoisia puhelin-, netti ja kasvokkain tapahtuvaan vertaistoimintaan. Vertaisryhmäohjaajakoulutukseen haetaan 2000-luvulla rauhanturvatehtävissä palvelleita, niissä loukkaantuneita sekä rauhanturvaajien läheisiä. Koulutuksen käytyään henkilöt voivat osallistua Rauhanturvaajat vertaisina projektissa oman kohderyhmänsä vertaistoimintaan. Syksyllä järjestetään kaksi koulutustilaisuutta. Kumpaankin otetaan 16 henkilöä. Ensimmäinen koulutus on pääkaupunkiseudulla syyskuun lopulla ja toinen marraskuussa Oulussa. Ensimmäiseen koulutukseen haetaan osallistuja erityisesti Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilta. Oulun koulutukseen haetaan osallistujia ensisijaisesti Oulun ja Lapin alueelta. Vapaaehtoisten tukihenkilökoulutus järjestetään ja Koulutukseen otetaan 16 henkilöä (rauhanturvaajia, rauhanturvaajan läheisiä sekä rauhanturvapalveluksessa loukkaantuneita). Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka ovat halukkaita toimimaan vapaaehtoisena vertaistukihenkilönä. Vertaistukitoiminta käynnistyy TUKINET:issä sekä projektin pilottialueilla Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Oulussa ja Lapissa. TUKINET on verkossa toimiva kriisikeskus. Rauhanturvaajat vertaisina projekti luo sinne erilaisia matalan kynnyksen keskusteluryhmiä ensi talven aikana. TUKINETistä saa maksutta henkilökohtaista tukea ja siellä voi osallistua keskusteluryhmiin Uusille vapaaehtoisille vertaistukihenkilöille järjestetään Mielenterveyden ensiapu 1 koulutus Tikkakoskella Kurssille voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta ( Järjestäjä toivoo koulutukseen osallistuvan erityisesti rauhanturvaajien läheisiä, rauhanturvatehtävissä loukkaantuneita sekä 2000 luvulla rauhanturvatehtävissä palvelleita. Lisätietoa koulutuksen sisällöstä osoitteesta Rauhanturvaajaliitto järjestää syksyllä kaksi vertaistukeen perustuvaa jälkikotiutustilaisuutta Tikkakoskella. Marraskuun päivänä järjestettävä tilaisuus on tarkoitettu YKSV1 JA YKSP palvelleille. Libanonissa luvuilla palvelleille vastaava tilaisuus pidetään Molempiin tilaisuuksiin osallistuminen on maksutonta. Rauhanturvaajaliitto voi anomuksesta tukea osallistuvien matkakustannuksia halvimman kulkuvälineen mukaan. Molempiin jälkikotiutustilaisuuksiin ilmoittaudutaan MPK:n järjestelmän kautta ( Lisätietoa vertaistukitoiminnasta ja ilmoittautumiset Vertaisryhmäohjaaja- ja tukihenkilökoulutukseen osoitteella Teksti: Asta Ruuskanen Kuva: Anu Köngäs 6 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/2013 7

5 Töiden käytännön järjestelyt kuuluvat yhteistoiminnan piiriin Yhteistoimintalainsäädännön ja -sopimusten perimmäinen tarkoitus on antaa koko henkilöstölle vaikutusmahdollisuus sen työhön ja työoloihin vaikuttavaan päätöksentekoon. Henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien järjestelyissä ovat aina yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Toisin sanoen, aina kun työtehtäviä järjestellään uudelleen, jokaiselle työntekijälle on annettava mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään koskevaan asian valmisteluun ja tätä kautta päätöksentekoon. Ne eivät ole pelkästään esimiesten työnjohto-oikeuden piirissä. Yhteistoimintamenettely puolustusvoimissa on pelkistynyt viime vuosina lähes pelkästään yhteistoimintaelinten kokouksiksi. Puolustusvoimissa yhteistoiminnan osapuolia ovat kuitenkin työnantaja ja puolustusvoimien koko palkattu henkilöstö. Yhteistoimintaa tuleekin toteuttaa yhteistoimintasopimuksen mukaan niin virkamiesten ja heidän esimiestensä kesken, työnantajan ja henkilöstön kesken sekä kolmanneksi työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Yksittäisen virkamiehen töiden uudelleenjärjestelyt on siis käytävä hänen kanssaan henkilökohtaisesti läpi ennen muutosten tekemistä. Yhteistoimintamenettely on aloitettava asian sellaisessa suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, jossa yhteistoiminnan tarkoituksena oleva vuorovaikutus sekä vaihtoehtoihin ja asiaan vaikuttaminen voi myös käytännössä toteutua. Käytännössä tämä tarkoittaa siis asioiden valmisteluvaihetta ennen päätöksentekoa. Huomattavan usein esimiehet vetoavat juuri asian keskeneräisyyteen syynä, Aina kun työtehtäviä järjestellään uudelleen, jokaiselle työntekijälle on annettava mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään koskevan asian valmisteluun. Kuva: Petteri Leino miksi asioista ei voi vielä kertoa. Tämä on väärin. Asioista nimenomaan pitää kertoa yhteistoimintamenettelyssä niiden valmisteluvaiheessa. Tällöin kyseistä työtä tekevien käytännön työntekoon liittyvä asiantuntemus saadaan myös esimiesten ja työnantajan käyttöön. Työyksikön esimies tärkeässä roolissa Vastuu yhteistoimintamenettelyn toteutumisesta on esimiehillä. Yksittäistä virkamiestä koskeva asia käsitellään aina ensisijaisesti esimiehen ja kyseisen henkilön kesken. Esimiehen on kyettävä kertomaan, miten itse kunkin yksittäisen virkamiehen työtehtävät käytännössä muuttuvat. Töiden järjestelyihin liittyvät asiakysymykset ja erityisesti kaikki muutokset työtehtäviin tai muihin järjestelyihin tulisi käsitellä myös työyksikkökokouksissa. Työyksikkökokouksissa käsitellään yhdessä esimiehen ja työntekijöiden kanssa työyksikön kokonaistoimintaa koskevia asioita työpaikkatasolla. Ja ennen uusien järjestelyjen käyttöönottoa. Työtehtävien järjestelyjen yhteistoimintamenettely voi olla esimerkiksi kolmivaiheinen. Ensin yhteistoimintaelimessä käsitellään joukko-osastossa tapahtuvien muutosten perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Työn tekemisen näkökulmasta käsittely harvoin on kovin yksityiskohtaista. Tämän jälkeen työyksikön esimies jalkauttaa asiat työyksikkökokouksissa alaisilleen, joissa yhteisesti porukalla arvioidaan, mitä muutoksia tehdyt joukko-osaston linjaukset käytännössä aiheuttavat päivittäiseen työntekoon. Ja lopuksi esimies käy läpi uusien järjestelyjen muutokset kunkin virkamiehen kanssa henkilökohtaisesti. Tällöin arvioidaan työtehtävän muutokset tehtäväkohtaisesti ja tehdään tarvittavat muutokset tehtävänkuvauslomakkeelle. Mika Oranen Päätoiminen pääluottamusmies Aliupseeriylennykset Kolme aliupseeria sai sotilasmestarin palvelusarvon lippujuhlapäivänä. Ylipursimiehen tai ylivääpelin palvelusarvo ammettiin 13 aliupseerille. Lisäksi yksi aliupseeri ylennettiin ylivääpeliksi reservissä. Ylennys sotilasmestariksi reservissä ja vastaava palvelusarvo ylipursimies Tero Juhani KRAMSU (MERIVMATL) ylipursimies Jouni Anton ALAKANTOLA (SLMEPA) Sotilasmestarin palvelusarvo ylipursimies Jukka Matias KETOLA (SLMEPA) Ylennys ylivääpeliksi reservissä ja vastaava palvelusarvo vääpeli Jarmo Sakari JOKELA (PORPR) vääpeli Harri Juhani NYYLA (ISSLE) vääpeli Jari Kalevi KOKKONEN (ISHR) vääpeli Jyrki Ossi Tapani MUSTONEN (KAIPR) Aliupseeriliiton päätoimiselle pääluottamusmiehelle Mika Oraselle myönnettiin lippujuhlapäivänä Suomen Leijonan ritarimerkki. Panssarimestari Kari Järvinen sai Suomen Leijonan ansioristin. Ylivääpeli Jari- Pekka Piispalle myönnettiin sotilasansiomitali. Aliupseeriliitto onnittelee kaikkia palkittuja. Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein lentokonehuoltoaliupseeri Arto Halmesmäki johtokeskusaliupseeri Teppo Hilden kuljetusaliupseeri Ari Immonen tilannevalvonta-aliupseeri Reijo Immonen tilannevalvonta-aliupseeri Kari Kekäläinen esikuntamestari Seppo Kuhalampi vartioaliupseeri Matti Laitinen pääluottamusmies Lassi Majamaa kuljetusaliupseeri Veijo Saukkola vartiopäällikkö Raimo Siivonen yksikön vääpeli Jyrki Surkka lentokonemekaanikko Juha Takkinen lentokonemekaanikko Timo Ylijoki Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali laivasähköaliupseeri Janne-Kari Aaltonen tilanne-ilmavalvonta-aliupseeri Jani Hartikainen Sotilaspoliisialiupseeri Aarno Heikkinen Kuljetusaliupseeri Jarmo Jokela Viestialiupseeri Marko Jussila viestialiuspeeri Jenni Kaipainen sotilaspoliisialiupseeri Juha-Pekka Kallio sotilaspoliisialiupseeri Ilari Kapanen yksikön vääpeli Markku Kesiö vääpeli Simo Tapio OKSANEN (PIONR) vääpeli Mika Jouko Matti TIITINEN (ILMASK) vääpeli Jari Tapio ESTOLA (SATLSTO) vääpeli Arto Kaarle SAARENPÄÄ (SATLSTO) Ylennys ylipursimieheksi reservissä ja vastaava palvelusarvo pursimies Leo Samuel KNUUTILA (SLMEPA) pursimies Kimmo Vilhelm MERIVAARA (SLMEPA) pursimies Janne-Kari AALTONEN (SMMEPA) Ylennys ylivääpeliksi reservissä Ylivääpeli Jorma Johannes MALINEN (ILMASK) Ylivääpelin palvelusarvo vääpeli Ari Juhani LAUTAMATTI (ISSLE) vääpeli Jani Kristian YLINEN (LENTOSK) Muut aliupseeriylennykset on luettavissa osoitteessa Lippujuhlapäivänä 2013 palkitut aliupseerit lentokonehuoltoaliupseeri Vesa Korkeatupa vartioaliupseeri Markus Kulju aliupseeri Heikki Leppänen johtokeskusaliupseeri Jani Lind lentokonemekaanikko Toivo Oinonen aliupseeri Seppo Pihlaja kuljetusaliupseeri Jukka Porkka kuljetusaliupseeri Jukka Riekki konealiupseeri Juha Saari sotilaspoliisialiuspeeri Timo Salminen sotilaspoliisialiupseeri Janmarkus Seppänen tilannevalvonta-aliupseeri Antti Syrjä konealiupseeri Vesa Talvitie lentokonehuoltoaliupseeri Jarmo Tarkiainen taisteluvälinealiupseeri Sami Viitaneimi soittaja-aliupseeri Kimmo Vänskä Suomen Valkoisen Ruusun mitali valvontajohtaja Tuula Helle opetusaliupseeri Jari Härkönen viestialiupseeri Juuso Kokkonen kuljetusaliupseeri Seppo Kyllönen sotilaspoliisialiupseeri Juha Laasanen merivalvonta-aliupseeri Jaana Martimo yksikön pursimies Kimmo Ovaskainen sotilaspoliisialiupseeri Seppo Perunka soittaja-aliupseeri Mika Pettinen vartioaliupseeri Niko Ritala viestialupseeri Toni Ruuskanen tilannevalvoja Milla Setälä ohjusaliupseeri Mikko Vahala operaattori Jaana Viittanen 8 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/2013 9

6 Marit Lammes innostui koskenlaskusta kuntolomansa aikana ja siitä tuli hänelle pysyvä harrastus Monipuolinen loma kylpylähotellissa täysihoidolla ja kunto-ohjelmalla, kauniissa ympäristössä ja mukavassa seurassa. Hinta vaivaiset 150 euroa. Kannattaisiko kokeilla? Merivoimien pääluottamusmiehen Marit Lammeksen kuntoloma ajoittui hetkeen, jolloin puolustusvoimien palkanmaksusotkut kävivät kuumimmillaan. Viiden päivän irtiotto auttoi häntä lataamaan uutta virtaa itseensä. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n (PHT) järjestämät liikuntalomat ovat kaikkien Aliupseeriliiton työssäkäyvien Kuva: Jiri Halttunen Täydellinen irtiotto arjesta jäsenten haettavissa. Niissä keskitytään liikuntaan, painonhallintaan sekä pysyvään elämäntapojen muutokseen. Lammes perusteli PHT:lle lähettämässään hakemuksessa lomatarvettaan työkiireillä ja vaikeudella ottaa omaa aikaa. Hän kaipasi tuolloin myös uutta motivaatiota liikkumiseen. Lammeksen lomakohde oli Kuusamon Oulangassa, keskellä kansallispuistoa. Majoitus oli yhden hengen huoneissa ja pääsimme astumaan huoneistamme suoraan erämaahan. Paikka tarjosi Lammekselle täydellisen irtioton arjesta. Hotellissa ei ollut iltaelämää. Paikassa ei myöskään ollut televisiota, sanomalehtiä tai yleisessä käytössä olevia internet-koneita. Koskenlasku osaksi elämää Liikuntaohjelma sisälsi Lammeksen mukaan ennen kokematonta pohjoisen erämaahan kuuluvaa liikuntaa. Siellä oli muun muassa vaellusta asiaankuuluvine laavupysähdyksineen, koskenlaskua kumiveneillä, ohjattua kiipeilyä sekä kanootilla ja kajakilla melomista. Ohjaajat korostivat luontoa kuntosalina ja he toivat sen tiimoilta esille erilaisia mahdollisuuksia. Koskenlaskusta tuli Lammekselle pysyvä harrastus. Vaeltamista olen harrastanut aikaisemminkin, mutta ehkä rohkeus ja usko omaan osaamiseen kasvoi siellä. Lisäksi tutustuin netissä olevaan HejaHejapalveluun, jonka avulla on helppo seurata omaa liikkumista. Varsinaista kunto-ohjelmaa hänelle ei tehty, mutta ryhmässä käytiin läpi asioita, joita kukin voisi tehdä omassa elämässään toisin. Lisäksi kuntotekstit antoivat reaaliaikaista tietoa omasta tilanteesta. Lammes suosittelee kuntolomalle hakeutumista kaikille, joilla arjen pyörittäminen vie kaiken vapaa-ajan tai jotka kaipaavat muuten katkoa arkeen. Hän toteaa, että kuntolomalle voi osallistua kuka tahansa. Henkilön ei siis tarvitse olla varaton tai huonokuntoinen. Omassa ryhmässäni oli entinen ammattilaisjääkiekkoilija ja alle kolmikymppinen hyväkuntoinen nuori nainen. On mahtavaa saada viettää viikko ventovieraiden ihmisten seurassa aivan uudenlaisessa ympäristössä. Riikka Kankare pääsi ensimmäistä kertaa kokeileemaan lumikenkäilyä Kuusamon luonto tarjoaa henkeäsalpaavan liikkumisympäristön. Kuva: Marit Lammes Uusia maisemia ja kipinää liikuntaan Sotilasammattihenkilö Riikka Kankare osallistui Rokua Spassa järjestetylle kuntolomalle huhtikuussa. Viiden päivän jaksosta jäi käteen uusia liikuntalajeja ja kipinä monipuolisempaan liikuntaan. Kankare kiinnostui mahdollisuudesta ja hän teki hakemuksen PHT:lle ja sai ilokseen myöntävän vastauksen. Kirjoitin pitkän, tunteisiin vetoavan hakemuksen, koska luulin, että sinne on paljon hakijoita. Todellisuudessa jaksoja on peruutettu, koska niihin ei ole ollut tarpeeksi hakijoita. Kankare oli tyytyväinen saamaansa lomapaikkaan. Hän valitsi paikaksi Oulun seudulla olevan kohteen, koska ei ollut aikaisemmin käynyt alueella. Myös alueen kaunis luonto veti puoleensa. Hotelli oli todella siisti ja kaunis. Siellä oli ilmaiset kylpyläkäynnit koko loman ajan ja mikä tärkeintä, majoitus yhden hengen huoneissa. Ruokaa oli tosin hiukan liikaakin. Hotellissa oli myös vilkas iltaelämä, esimerkiksi tanssia ja karaokea. Olohuoneeseen ilmestyi Crosstrainer Kankare halusi lomalla päästä kokeilemaan eri liikuntalajeja. Ympäröivä luonto ja luminen maisema mahdollistivat muun muassa lumikenkäilyn, mikä oli hänelle ihan uusi laji. Tein myös ensimmäisen oikean harjoituksen kahvakuulalla. Harjoittelimme myös oikeaoppista venyttelyä. Spahotellissa oli tarjolla tietenkin runsaasti vesijumppaa eri muodoissaan. Ohjelman vetäjät olivat Kankareen mukaan todella innostuneita työstään ja erittäin ammattimaisia. Viikko-ohjelma tuli hyvissä ajoin kotiin ja paikan päällä tehtiin kaikki mahdolliset kalliit testaukset, joita ei muuten itselleen saisi teetettyä. Varsinaista kunto-ohjelmaa Kankareelle ei tehty. Jokainen teki sen viikon aikana itse, ottaen huomioon omat todelliset resurssit, kuten käytettävissä olevan ajan ja lähialueen liikuntapaikat. Saimme käyttäjätunnukset keskustelusivulle, jossa voi kysellä neuvoa opettajilta ja keskustella oman ryhmän kesken. Siellä on jaossa myös valmiita ohjelmia eri lajeille. Kankareen mukaan tarttui viiden päivän kuntolomalta jotakin pysyvää. Uskon, että testaukset avasivat jokaisen silmiä omasta kunnosta, sisäisen rasvan määrästä ja unen tasosta. Löysin 20 minuutin intervalliharjoituksen, josta on enemmän hyötyä kuin tunninkin kävelylenkistä, jossa syke ei nouse. Vesijuoksusta tuli uusi suosikkilajini. Hankin myös Crosstrainerin olohuoneeseen television eteen. Kankare korostaa, että osallistuakseen kuntolomalle ei tarvitse olla huonossa kunnossa tai sairas. Suosittelen kuntolomaa jokaiselle, joka haluaa kivan viikon halvalla, kauniissa ympäristössä kivojen ihmisten kanssa. Teksti: Asta Ruuskanen Lisätietoja haettavista lomista sekä 10 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

7 Tällä hetkellä ylikersantti Venäläinen edustaa prikaatissa tarkka-ampujakoulutuksen sekä pimeätoiminnan osaamista. Venäläinen pyrkii jatkuvasti kiitettävään lopputulokseen. Hänen intonsa ja kykynsä kehittää koulutusta tarttuu palvelustovereihin sekä varusmiehiin. Venäläinen suhtautuu palkintoon nöyrästi ja kokee sen myös aliupseeriston osaamista arvostavana ja kannustavana tunnustuksena. Pidän palkintoa erittäin suuressa arvossa ja minulle se on iso juttu. Prikaatimme kouluttajien kovan tason tietäen sen arvo vain korostuu ja palkinnon arvostus näkyy myös saamissani onnitteluissa. Aliupseerista vuoden kouluttaja Ylikersantti Henri Venäläinen (29) valittiin Pohjois-Karjalan prikaatin vuoden kouluttajaksi prikaatin vuosipäivänä Kontiorannassa. Venäläinen on ensimmäinen aliupseeri, jolle tämä tunnustus siihen kuuluvine kouluttajan kiikareineen ja stipendeineen on myönnetty. Vaikka Venäläisen mentaliteettiin onkin aina kuulunut paneutua asioihin täysillä ja ottaa työnsä vakavasti, palkitseminen yllätti hänet täysin. Puskastahan se tuli. Vuosipäivän aamuna sain tiedon että jotakin on tulossa, mutta kyllähän se päiväjuhlassa julkistettu valinta vuoden kouluttajaksi oli kuitenkin melkoinen yllätys. Palkitseminen ei tullut yllätyksenä Venäläisen tunteville ja hänen kanssaan työskenteleville. He osasivat jonkinlaista tunnustusta pätevälle kouluttajalle jo odottaakin. Pohjois-Karjalan prikaatin perustelut palkitsemiselle kertovat selväsanaisesti, että ylikersantti Venäläinen ja hänen osaamisensa sekä työlleen omistautumisensa on pistetty merkille monissa eri käänteissä ja osa-alueilla. Perusteissa lukee: Ylikersantti Venäläinen on esimerkillinen oman alansa kouluttaja ja kehittäjä. Ylikersantti Venäläinen on saavuttanut kiitettäviä tuloksia SISSIK:n kouluttajana ja edustaa esimerkillisesti kehittyvää modernia aliupseeristoa, ollen jatkuvasti aloitteellinen ja avoin uusille haasteille. Kauppamiehestä sotilaskouluttajaksi Joensuussa asuva Venäläinen suoritti varusmiespalveluksensa Kontiorannassa, Pohjois-Karjalan prikaatin sissikomppaniassa ja palveli tämän jälkeen puolen vuoden pestin sopimussotilaana. Tuolloin ei jatkoa sotilasuralle ollut tarjolla, niinpä merkonomin koulutus vei miehen viideksi vuodeksi myyntityöhön huonekalu- ja elektroniikka-alan liikkeisiin. Liikkeessä ostoksilla käyneet tutut Kontiorannan kouluttajat saivat Venäläisen innostumaan hakeutumisesta takaisin armeijan leipiin, eikä valintaa ole tarvinnut katua. Minut otettiin hyvin vastaan prikaatissa. Työyhteisö on ollut todella toimiva ja ilmapiiri erinomainen. Perehdyttäminen, peruskoulutus ja muutkin kurssit ovat pyörineet erittäin hyvin. Venäläinen on aktiivisesti kehittänyt omaa ammattitaitoaan. Hän suoritti Jalkaväen SAMOJ 1:n tiedusteluopintosuunnan vuonna Sen lisäksi hän on joka vuosi suorittanut jonkun muunkin kurssin. Nyt toimin panssarintorjuntakomppaniassa tiedustelujoukkueen johtajana ja vastaan tarkka-ampujakurssien järjestämisestä ja johtamisesta. Työ puolustusvoimissa on ollut erittäin mielenkiintoista, vaihtelevaa ja sopivan itsenäistä. Siinä voi itse valita tavat ja menetelmät, joilla pyrkii tavoiteltuun lopputulokseen. Kouluttajan kädenjälki näkyy siinä joukossa, joka tarvittavat tiedot ja taidot oppineena siirtyy sotakelpoisena reserviin ja pyrinkin siihen, että minut kouluttajana tunnetaan ja muistetaan omana itsenäni. Ylikersantti Venäläinen kokee työn puolustusvoimissa olevan mielenkiintoista, vaihtelevaa ja sopivan itsenäistä. Kiireinen kouluttaja Aliupseeriyhdistyksen jäsenenä tietoisesti taustalla pysytellyt Venäläinen ei ole halunnut lähteä aktiivisemmin mukaan yhdistystoimintaan yksinkertaisesti sen takia, että hänellä ei ole siihen aikaa. Vaikka yhdistystoiminta kiinnostaisikin, en kuitenkaan aloita mitään, jos en pysty tekemään sitä 110%:sti. Työssä ei tule aina tunteja laskettua ja päivät tahtookin venyä, koska haluan valmistella seuraavan päivän hommat jo edellisenä iltana siihen malliin että voin nukkua yöni rauhassa. Haastattelu tehtiin Venäläisen vetämän tarkka-ampujakurssin kiireiden keskellä ja hänet saatiinkin paikalle lähes sotilaspoliisin voimin, sillä luppoaikaa ei ylikersantilla todellakaan tunnu työssään juuri olevan. Onneksi varuskunnan korjaamo tukee tarkka-ampujakurssia aseiden huoltokoulutuksen muodossa, joten voin itse sillä aikaa valmistella ampumaratoja tai seuraavaa oppituntia. Venäläinen liputtaa työssään myös hyvän fyysisen kunnon puolesta ja hänen elämäänsä onkin pienestä pitäen kuulunut tärkeänä osana urheilu, jota hän tapansa mukaan tekee täysillä. Päälajinaan hän pitää pituushyppyä ja vuosien saatossa hänen nimensä onkin näkynyt monien tuloslistojen kärkipäässä. Tuoreemmista saavutuksista mainittakoon että Pyhäselän Urheilijoita edustava Henri Venäläinen voitti viime vuonna Pohjois-Karjalan piirinmestaruuden miesten 10-ottelussa. Varjoja paratiisissa Puolustusvoimauudistuksen myötä vuoden lopussa tapahtuva Pohjois- Karjalan prikaatin lakkauttaminen heittää epävarmuuden varjoja myös Venäläisen tulevalle sotilasuralle. Kohdennuspaikkaa on tarjottu Sodankylästä, mutta pohjoisen suunta ei sovi Venäläisen ja hänen avovaimonsa elämänkuvioihin. Itse toivoin kohdennuspaikkaa etelän suunnalta, mutta kyllähän tämä tiedustelukoulutus varmasti vaikutti siihen että paikakseni määräytyikin sitten Sodankylä. Vaikka pidänkin työstäni varusmiesten kouluttajana tosi paljon ja jatkaisin mielelläni puolustusvoimien palveluksessa, kynnys lähteä Sodankylään asti töihin on kuitenkin kokonaisuudessaan niin korkea, että hakeutumista siviilitöihin ja opiskelemaan on pidettävä varteenotettavana vaihtoehtona, mikäli puolustusvoimien hommia ei etelämpää löydy. Teksti ja kuvat: Heikki Penttinen 12 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

8 Pääluottamusmiehen kynästä Tehtävien tarkastelua ja palkkausjärjestelmän kehittämistä Talven sopimusneuvotteluissa AU-sopimusalan keskushallintotason arviointija kehittämisryhmälle annettiin selvitystehtävä. Ryhmä selvittää palkkausjärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita kuluvan sopimuskauden loppuun mennessä. Tehtävän sisältöön perustuva palkkausjärjestelmä on ollut käytössä kymmenisen vuotta. Matkan varrella AUtasokuvaus ja AU-arviointimenetelmä on uudistettu kokonaisuudessaan. Maailma muuttuu kuitenkin nopeasti ja tehtävät muuttuvat sen myötä. Puolutusvoimauudistus myllertää niitä uuteen asentoon melkoisella vauhdilla. Myös uusia tehtäviä tulee aliupseeriston hoidettavaksi jatkuvasti. Siksi on perusteltua ja tarpeellista tarkastella palkkausjärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita, jotta myös palkkauksellisesti voidaan reagoida muuttuvaan tilanteeseen. Tarvittaessa on tehtävä uusia valtakunnallisia linjauksia, jotta voidaan varmentaa tehtävien yhdenvertainen arviointi koko tehtäväkentän osalta kaikissa joukoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyisiä tehtäviä tarkastellaan ja verrataan toisiinsa eri tehtäväalojen välillä. Myös joukkoosastojen välistä tarkastelua ja vertailua on tehtävä, jotta voidaan muodostaa kattava käsitys vallitsevasta tilanteesta valtakunnallisesti. Jotta kehittämistyötä voidaan tehdä, nykytilan kartoitus ja tarkistus täytyy tehdä perusteellisesti. Talven kuluessa tuli ilmi, että tehtävänkuvaukset Keskushallintotason arviointi- ja kehittämisryhmään kuuluvat kapteeni Jussi Venäläinen Pääesikunnan edustajana ja pääluottamusmies Lassi Majamaa Aliupseeriliiton nimeämänä edustajana. Kuva: Asta Ruuskanen eivät kaikilta osin pidä paikkaansa. On tehtävänkuvauksia, joihin ei ole kirjattu kaikkia oleellisia osuuksia tehtävänhoitajan hoitamista tehtävistä ja vastuista. Toisaalta on myös sellaisia havaintoja, että tehtävänhoitaja ei hoida sellaista tehtävää, kuin tehtävänkuvauksessa on kuvattu. Tehtävänkuvaukset ajan tasalle Tehtävät on pääosin kuvattu ja arvioitu uudelleen 2015 organisaatioon. Voisi siis olettaa, että ne ovat ajan tasalla. Kehityskeskustelut käytiin hiljattain, siinä yhteydessä tehtävät tarkastellaan luontevasti vuosittain, kaiken pitäisi tältäkin osin olla kunnossa. Ellei ole, tehtävänkuvaukset on saatettava ajan tasalle mahdollisimman pian. Aloitteen tehtävänkuvauksen tarkistamisesta ja päivittämisestä voi tehdä esimies, tehtävänhoitaja itse tai hänen luottamusmiehensä. Henkilön itsensä kannalta tehtävänkuvauksen ajantasaisuus on suoritusarvioinnin ohella yksi keskeisimmistä henkilökohtaisen edunvalvonnan paikoista. Tehtävänkuvauksen perusteella tehtävän vaativuus arvioidaan ja sen perusteella maksetaan palkka, siksi se pitää ja kannattaa huolehtia kuntoon. Vastuu tehtävänkuvauksen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta on yksiselitteisesti tehtävänhoitajan esimiehellä. Mutta jos tehtävänkuvauksessa tai sen perusteella maksettavassa palkassa on virheellisyyksiä, ne koituvat tehtävänhoitajan nilkkaan. Eli jos henkilön tehtävä on oikeasti vaativampi, kuin mitä tehtävänkuvauksessa on kirjattu ja sen mukaisesti arvioitu, jää henkilön tilipussista puuttumaan korkeamman vaativuusluokan tuomat eurot. Toisaalta, jos tilanne on päinvastainen eli kuvattu tehtävä on vaativampi, kuin henkilön tekemä tehtävä, mahdollinen perusteettomasti liikaa maksetun palkan takaisinperintä kohdistuu tehtävänhoitajan talouteen, ei esimiehen talouteen. Tehtävänkuvauksen ajantasaisuus on kriittinen tekijä henkilön edunvalvonnan kannalta, nimenomaisesti henkilökohtaisen edunvalvonnan kannalta. Vaativuusluokat muuttuvat molempiin suuntiin On hyvä muistaa, että tehtävän muuttuessa muutokset tulee kirjata tehtävänkuvaukseen. Pääsääntöisesti niin näyttäisi käyvän, jos tilanne on sellainen, että tehtävän vaativuus muuttuu ylöspäin. Toisensuuntaiset muutokset jäävät sen sijaan kirjaamatta ja tehtävät uudelleen arvioimatta, jos on nähtävissä tehtävän vaativuusluokan aleneminen. Se on huolestuttavaa, koska se pahimmillaan johtaa suuriinkin takaisinperintöihin. Alun perin tehtäväkohtainen palkkaus on rakennettu sillä periaatteella, että se toimii aidosti kumpaankin suuntaan tilanteen mukaan. Arvioinnin näkökulmasta suunta on kuitenkin lähes poikkeuksetta yksisuuntaista. Hyvä niin, jos perusteet ovat pitävät ja aidot. Aliupseerien ja mekaanikkojen tehtävien arvioinnissa on käytössä seitsemän vaativuustasoa. Tilanne on kuitenkin käytännössä sellainen, että valtaosa AUsopimusalan tehtävissä on arvioitu vaativuusluokkiin 4, 5 ja 6. Vaativuusluokassa 3 on noin 200 tehtävää ja vaativuusluokassa 7 on noin 60 tehtävää. Loput noin 2150 tehtävää sijoittuvat tuohon väliin jääviin kolmeen vaativuusluokkaan. Tämä johtaa väistämättä siihen, että saman vaativuusluokan sisällä on pakosti eritasoisia tehtäviä. Eli kaikkia tehtävässä tapahtuvia muutoksia ei voida huomioida palkkauksessa, vaikka ne arvioinnissa ovat vaikuttamassa. Tämä saattaa aiheuttaa pitkässä juoksussa tilanteen, jossa tehtävä muuttuu useamman kerran, vähän kerrallaan, eikä yksittäinen muutos riitä vaativuusluokan muutokseen, Tehtävien jakautuminen vaativuusluokkiin (syyskuu 2012) mutta kokonaisuutena muutos olisi vaativuusluokkaan vaikuttava. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää säilyttää tehtävän muutoshistoria ja saattaa se arviointia suorittavien tietoon. Ensin selvitetään sitten kehitetään Keskushallintotason arviointi- ja kehittämisryhmässä on tehty selvitystyötä talven ja kevään kuluessa, työ jatkuu syksyyn. Työtä tehdään pääosin tehtävänkuvaussovellusta ja SAP-järjestelmää hyödyntäen. Selvitykseen liittyy myös seurantakäynnit joukko-osastoissa. Seurantakäynnit jatkuvat myös tulevaisuudessa, koska keskushallintotason arviointi- ja kehittämisryhmälle on virkaehtosopimuksella määritelty tehtävä tarkastella vuosittain palkkausjärjestelmän toimivuutta ja henkilöstön sijoittumista vaativuusluokkiin. Selvitystyöhön tuo oman haasteensa se, että tehtävänkuvaussovelluksesta saattaa yhdelle henkilölle löytyä useita vahvistettuja tehtävänkuvauksia. Toisaalta jo reserviin siirtyneille tai muuten pois lähteneille löytyy edelleen vahvistettuja tehtävänkuvauksia. Niinkin on käynyt, että henkilöllä ei ole järjestelmässä lainkaan vahvistettua tehtävänkuvausta. Ilmeisesti palkka kuitenkin maksetaan. Kun on saatu riittävän kattava käsitys nykytilasta ja kehittämistarpeista, käynnistyy varsinainen kehitystyö, jonka tuotoksena saadaan ehdotukset tarvittavista muutoksista. Kehittäminen voi olla esimerkiksi tasokuvauksen tekstien päivittämistä, arviointimittarin muuttamista, vaativuusluokkien lisäämistä tai nykyisten vaativuusluokkien välisten suhteiden säätämistä. Työtä tehdään keskushallintotason arviointi- ja kehittämisryhmässä asiantuntijatyönä. Aliupseeriliiton näkökulmasta suuntaviivat kehittämiselle asettaa luonnollisesti liiton hallitus. Valmistelutyötä tehdään myös Aliupseeriliiton pääluottamusmiestyöryhmässä. Lopulliset näkemykset ja ehdotukset kehittämistarpeista tuottaa kuitenkin keskushallintotason arviointija kehittämisryhmä toimeksiannon mukaisesti. Vielä on liian varhaista sanoa, millaisia muutoksia on luvassa ja milloin. Ehdotusten pohjalta Aliupseeriliiton, puolustusministeriön ja pääesikunnan neuvottelijat käyvät seuraavilla sopimuskierroksilla neuvotteluja muutoksista. Tämä luonnollisesti sillä edellytyksellä, että kehittämiseen tarvittavaa varallisuutta on käytettävissä. Lassi Majamaa Päätoiminen pääluottamusmies 14 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

9 Päällystön hengelliset päivät Päällystön hengellinen säätiö järjestää puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palveleville koko perheen hengelliset päivät Lahdessa syyskuuta. Hämeen rykmentissä järjestettävä tapahtuma tarjoaa sotilaille mahdollisuuden pysähtyä arjen keskellä elämän peruskysymysten äärelle. Päällystön hengellisten päivien ohjelma toteutetaan pääosin vakiintuneella ohjelmalla. Tapahtuma on tarkoitettu sotilaille ja heidän läheisilleen. Perjantain avajaistilaisuus on lahden Ristinkirkossa klo 18. Tilaisuuden avaa kenttäpiispa Pekka Särkiö. Avajaisten jälkeen on mahdollisuus osallistua iltaseuroihin. Lauantaina ohjelmassa on raamattuopetustusta, parisuhderyhmä, raamattuja rukouspiirejä, sekä lasten ohjelmaa. Hämeen rykmentin tilat antavat aikuisille mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen. Tarjolla on sählyä, jalkapalloa, kuntosali, esterata ja lenkkeilyä. Lauantai-iltana on hengellisten laulujen toivekonsertti. Päivän päättää iltaseurat. Sunnuntaina on mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin Lahden alueen kirkoissa. Päällystön hengellisen säätiön pääsihteeri yliluutnantti Elias Halminen kertoo, että hengellisten päivien osallistujamäärä on vaihdellut sadan ja kahden sadan välillä. Päivillä saa tavata uusia ihmisiä epävirallisissa merkeissä ja samalla saa uusia eväitä hengelliseen ja henkiseen kasvuun. Niin etsivät kyselijät, kuin aktiiviseurakuntalaisetkin ovat tervetulleita. Toisin kun työelämässä yleensä, täällä ei ole vaatimuksia. On vain uusia mahdollisuuksia. Tapahtumasta saa lisätietoa säätiön kotisivuilta osoitteesta Lisätietoja tilaisuudesta antaa Päällystön hengellisen säätiön pääsihteeri, yliluutnantti Elias Halminen Kuva:Elias Halminen Päällystön hengellinen säätiö Pääällystön hengellinen säätiö on perustettu vuonna 1957 koordinoimaan ja tukemaan taloudellisesti puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palkatun sotilashenkilöstön keskuudessa tehtävää vapaaehtoista hengellistä työtä. Säätiö julkaisee hengellistä kirjallisuutta sekä järjestää syksyisin hengelliset päivät ja hengellisiä tilaisuuksia varuskunnissa työskenteleville. Kesällä ja talvella järjestetään virkistäytymistapahtumia perheillle. Nuorille sotilaille ja sotilasopetuslaitosten oppilaille järjestetään viikonlopputapahtumia. Säätiö tukee varuskunnallisten raamattu- ja keskusteluryhmien muodostamista. 16 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

10 7th Annual Conference of European Armies for Noncommissioned Officers Maavoimien pääluottamusmies Riku Rissanen osallistui toukokuussa Tanskassa pidettyyn kansainväliseen aliupseerikokoukseen. Kolmipäiväisen tilaisuuden päätemaana oli eri maiden kriisinhallinnan veteraaniohjelmat Rissanen kertoo, että tapahtumasta saatujen tietojen mukaan, lähes kaikissa Euroopan armeijoissa on käynnistetty kansallisen veteraaniohjelman valmistelu. Osassa maista se on ollut käytössä jo useita vuosia. Veteraaniohjelma alkaa ennen komennusta ja jatkuu kotiutumisen jälkeen. Kotiinpaluun jälkeen seuraa maasta riippuen päivän kotiutumisjakso, jolloin sotilas saa tarvitsemaansa kotiutumisapua. Tuolloin sotilaita tuetaan monin tavoin. Eri maiden veteraaniohjelmat ottavat Rissasen mukaan hyvin huomioon myös perjeenjäsenet. Heidän koetaan olevan tärkeä osa ohjelmaa ja sen toimivuutta. Myös eläkkeelle jäävistä pidetään huolta. Heitä tuetaan muun muassa rahallisesti ja avustetaan työnsaannissa. Eri maiden ohjelmissa on paljon maakohtaisia erityispiirteitä. Tanskalaiset kertoivat tapahtuman aikana, että ennen kansainvälisiin tehtäviin lähtöä he kirjoittava noin 60-sivuisen testamentin. Siinä he määrittelevät oman tahtotilansa, jos jotakin sellaista sattuu, että he eivät pysty itse asioistaan päättämään. Asiakirjassa kerrotaan muun muassa keneen tulee ottaa yhteyttä, jos jotakin sattuu, minne henkilö haluaa tulla haudattavaksi ja mitä hänen omaisuudelleen tulee tehdä. Kaatuneiden muistokiveen merkitään kaikkien niiden Afganistanissa kaatuneiden tanskasotilaiden nimet jotka ovat palvelleet Kuninkaallisessa henkivartiokaartissa. Kuva: Riku Rissanen Rakkaalla lapsella on monta nimeä Jokaisella maalla on oma maakohtainen käsitteistönsä veteraaniohjelmiin liittyen. Rissanen kertoo, että amerikkalaiset käyttävät termiä sponsorship. Siinä on kyse komentajan tukemasta toiminnasta ja amerikkalaisten kertoman mukaan siitä on satu hyviä tuloksia muutaman viime vuoden aikana. Toiminnalla on pystytty palauttamaan ihmisiä takaisin työelämään, joko armeijan palvelukseen tai siviiliin. Puolalaiset käyttävät omasta ohjelmastaan termiä Psykologinen sateenvarjo, jonka alle veteraanit kootaan. Rissasen mukaan kaikkien maiden edustajat tunnustivat veteraaniohjelman tärkeyden. Tanskalla, Virolla ja Englannilla on tällä hetkellä hyvät ja monipuoliset veteraaniohjelmat. Myös Yhdysvallat on menossa samaan suuntaan. SUOMEN JÄÄKÄRIMUSEO KAUHAVAN KORTESJÄRVELLÄ Museossa kerrotaan jääkäriliikkeen syntyvaiheista, toiminnasta ja sen merkityksestä Suomen itsenäisyydelle. Vaihtuvia näyttelyjä ja museokauppa. Museo avoinna ti-ke klo 12-16, ti-su klo Pääsymaksu aikuiset 2,50, lapset 1,50 Puhelin , www-sivusto Seitsemänteen eurooppalaisten aliupseerien konfrenssiin osalliistui 53 sotilasta 35 maasta. Ammattikuntahenki on vahva Seitsemänteen aliupseerikonfrenssiin osallistui 53 sotilasta 35 maasta. Tilannetta isännöivät U.S. Army Europa ja Tanskan puolustusvoimat. Tilaisuuden tarkoituksena oli kehittää Euroopan maiden puolustusvoimien ja niissä työskentelevien aliupseerien yhteistyötä. Tapahtumassa korostettiin erityisesti kokemusten vaihtoa. Rissanen pitää tärkeänä, että myös aliupseerit pitävät yllä henkilökohtaisia kansainvälisiä suhteita. Tämä oli erittäin hieno tapahtuma, joka oli omiaan kohottamaan aliupseerien ammattikuntahenkeä. Keskustelu kansainvälisistä operaatioista ja niiden seuraamuksista aliupseerien elämässä oli hyödyllistä. Läsnäolijoista noin 90 % on ollut kansainvälisissä tehtävissä.. Puolutusvoimien kansainväliset toimintaympäristöt vaativat muiden maiden toimintakulttuurin ymmärtämistä. Tämä näkyy myös järjestäjän saamassa palautteessa. Palautteen mukaan myös aliupseerien yhteiset kansainväliset tapahtumat edistävät yhdessä toimimista kansainvälisissä operaatioissa. Tapahtumapalautteen mukaan aliupseerit pitävät yhteyttä toisiinsa myös tapahtumien välillä ja he tukevat toisiaan erimerkiksi kriisinhallintatehtävissä ilmenneiden henkilökohtaisten ongelmien sattuessa. Rissanen on pitänyt heti tapahtuman jälkeen yhteyttä kollegoihin sähkökopostin välityksellä. Hän arvelee, että tulee tapaaman joitakin heistä myöhemminkin. Eri maiden erityispiirteet herättivät suurta mielenkiintoa. Kollegat ihmettelivät minun pääluottamusmies-titteliäni ja sitä, että sotilaat ovat Suomessa järjestäytyneet ammattiliittoon. Teksti: Asta Ruuskanen Kuvat: Riku Rissanen 18 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

11 Kari Uusitalosta Aliupseeriliiton frisbeegolfmestari Kari Uusitalo (Lapin Aliupseerit) heitti Aliupseeriliiton Frisbeegolfmestariksi. Kilpailu järjestettiin Laajavuoressa Toiseksi sijoittunut Lauri Huotarinen (Lappeenrannan Aliupseerit) ja kolmanneksi tullut Teemu Lassila (Kanta-Hämeen Aliupseerit) mittelöivät paremmuudestaan tiukassa sudden death -kisassa. Naisten kilpailun voitti Asta Ruuskanen (Aliupseeriliiton toimisto), toiseksi heitti Kaisa Martikainen (Kuopion Aliupseerit) ja kolmanneksi Anniina Kaipainen (Ilmavoimien Tilannealiupseerit). Miesten kolmen kärki oli lähes ylivoimainen. Neljänneksi heittänyt Aki Vänskä (Keski-Suomen Aliupseerit) oli tosin melko lähellä kärkikolmikkoa. Joukkuekilpailun voitti Keski-Suomen Aliupseerit, toiseksi tuli Pohjanmaan Aliupseerit ja kolmanneksi Kuopion Aliupseerit. Kilpailuun osallistui 45 heittäjää yhdestätoista eri yhdistyksestä. Laajavuoren radan kokonaispituus on 1907 metriä ja par 57 pro-heittopaikoilta, joilta kisa käytiin. Väyläpituudet vaihtelevat 51 ja 224 metrin välillä. Rata on hyvin mäkinen ja kulkee osittain metsässä, osittain laskettelurinteessä. Radan korkeusero on 120 metriä ja yhden väylän korkeusero on suurimmillaan 30 metriä. Kävelyä kahdella pelikierroksella tuli noin 15 kilometriä. Kilpailun käytännön järjestelyistä vastannut Jani Laitinen (Keski-Suomen Aliupseerit) kertoo, että Laajavuoren rata on tehty SM-tason radaksi, josta se tietyillä muutoksilla saadaan muutettua kansainväliseksi kilparadaksi. Mielestäni rata on hyvin haastava myös kokeneille heittäjille. Itselläni molemmat kierrokset olivat 5 heittoa Frisbeegolf-mestarit 2013 : 1. Kari Uusitalo, 2. Lauri Huotarinen 3. Teemu Lassila. keskimääräistä kierrosta huonommat. Tuulihan vaikutti kierrokseen merkittävästi, varsinkin toisella kierroksella. Lisäksi avoimen sarjan toisesta tilasta käydystä sudarista nähtiin, että rata aiheuttaa haasteita myös huipuille. Laitinen on tyytyväinen kilpailun kulkuun. Kisa onnistui hyvin ja erityisesti olen tyytyväinen siihen että, ensimmäisen kierroksen jälkeen oli keskeytyksiä vain kolme. Lisäksi aliupseeristo on sisäistänyt hyvin lajiin liittyvän spirit -mentaliteetin. Tästä syystä tuomaria ei tarvittu tulkkaamaan tilanteita radalle ollenkaan, vaan heittueet sopivat ongelmatilanteet keskenään, kuten lajin henkeen kuuluu. Pieneen keskeytysprosenttiin vaikutti Laitisen mukaan todennäköisesti myös se, että kilpailu ei tänä vuonna ollut päällekkäin jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen kanssa. Laitinen kannustaa muitakin yhdistyksiä anomaan ensi vuoden kilpailujen järjestelyvastuuta. Keski-Suomen Aliupseereilla on kuitenkin hyvät valmiudet järjestää tarvittaessa myös vuoden 2014 kilpailut. Teksti: Asta Ruuskanen Kuvat: Timo Mäkinen, Asta Ruuskanen 20 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

12 Uutisia Uutisia Urheilumestaruuksia vielä jaossa Aliupseeriliiton urheilumestaruuskilpailuista on tältä vuodelta kisailematta vielä kaksi. Ammunnan mestaruudesta kilpaillaan Sodankylässä. Suunnistusmestaruuskilpailut järjestetään Vekaranjärvellä. Seuraa myös Sotilasurheiluliiton kilpailutarjontaa. Syksyn kilpailuohjelmaan kuuluu tennis ( ), maraton (17.8.), ikämiesten kaukalopallo, sotilasgolf ( ) ja frisbeegolf (6.9.). Lisätietoa Sotilasurheiluliiton tapahtumista osoitteessa Maastoammunnan sotilaiden SM-kilpailut ammuttiin Sotinpurolla Kuvassa oleva kersantti Mikko Kuitunen (Haminan Aliupseerit) ampui hopealle kiväärillä. Kersantti Juho Autio (Lapin Aliupseerit) ampui hopealle pistoolilla. Kuva: Puolustuavoimat Vuoden urheilijan kiertopalkinto luovutettiin keihäänheittäjä Ari Manniolle toukokuussa. Tulevaan kilpailukauteen tiiviisti harjoitteleva Mannio kävi harjoitusja kilpailumatkojen välissä liiton toimistolla Helsingissä, missä puheenjohtaja Petteri Leino luovutti hänelle kiertopalkinnon lisäksi stipendin. Koko perheen talviriehapäivä Lapin Aliupseerit vietti huhtikuun lopulla talviriehapäivää pilkkikilpailun merkeissä Norvajärvellä. Paikalla oli parikymmentä aikuista ja saman verran lapsia. Aikuisten sarjan voitti Marko Jauhiainen, toiseksi tuli Sini Utriainen ja kolmanneksi Kari Uusitalo. Lasten sarjassa kaikki osallistujat palkittiin. Ulkona vietetyn päivän päätteeksi aikuisille oli tarjolla avec-saunailta ruoan ja juoman kera. Teksti ja kuva: Milla Setälä Virkapukusotkuun haetaan ratkaisua Sotilaiden virkapuvut siirtyivät vuoden 2012 alusta lukien työnantajan maksettavaksi. Sopimuksen mukaan työnantaja vastaa palveluksessaan olevalle henkilöstölle hankittavien virkapukujen hankintakustannuksista täysimääräisesti alkaen. Ongelmana on se, että kaikilta osin työnantaja ei ole maksanut virkavaatetukseen kuuluvia hankintoja. Ongelmat kohdentuvat erityisesti työnantajan määrittämään kahden kuukauden siirtymäjaksoon sopimuksen voimaantulon jälkeen. Virkaehtosopimusneuvottelujen yhteydessä laadittiin Aliupseeriliiton ja työnantajan välillä asiaa koskeva pöytäkirja. Tällä hetkellä käydään neuvotteluja pääesikunnan kanssa ongelman ratkaisemiseksi. Maavoimien pääluottamusmies Panssariprikaatissa Pääluottamusmies Riku Rissanen vietti toukokuussa päivän Panssariprikaatissa. Rissanen ja prikaatin luottamusmies Jaakko Kontturi tapasivat prikaatin komentajan eversti Pekka Toverin ja vierailivat työpisteillä. Lisäksi he tapasivat henkilöstöpäällikön ja aliupseerien henkilöstöasioiden hoitajan. Työpäivän päätteeksi luottamusmiehet ja prikaatin aliupseerit kokoontuivat saunomaan ja iltapalalle. Kuvassa ylikersantti Teemu Lassila esittelee ilmatorjuntarykmentin hallissa olevia nykyaikaisia työtilojaan ja kalustoa. Teksti ja kuva: Jaakko Kontturi Luottamusmies Keväinen piknik Upinniemessä Suomenlahden Aliupseerit tarjosi keväisenä torstaipäivänä Upinniemen varuskunnan aliupseereille maastolounaan. Yhdistyksen hallituksesta koostuva järjestelytoimikunta oli kuljettanut paikalle Upinniemen suurimman kaasugrillin, varannut maukasta evästä viidellekymmenelle nälkäiselle aliupseerille sekä jättänyt hyvissä ajoin ilmojen haltijalle varauksen hyvästä kelistä. Kevätaurinko suosi tapahtuman järjestäjiä ja ruokatunnin aikana lounastamassa kävi kuutisenkymmentä aliupseeria. Jo tapahtuman aikana pohdiskeltiin oliko tämä kenties yhdistyksen historian eniten jäsenistöä paikalle houkutellut tilaisuus. Lounastajien jutustelu liikkui laidasta laitaan. Osa toi esille ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita, osa keskusteli kevään tulosta. Kaikki olivat kuitenkin tyytyväisiä lounaaseen ja mietiskelivät mitä hallitus keksii seuraavaksi. Ilmassa liikkui ajatus järjestää liikuntailtapäivä vesiurheilun merkeissä kesäkuun lopulla. Teksti: Marit Lammes Kuva: Samuli Haapala 22 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

13 Yhdistysten valmistautuminen edustajakokoukseen Miksi jäsenen tulee ilmoittaa työpaikkatietojen muutoksesta? Kun jäsen jää virkavapaalle hänen palkanmaksunsa keskeytyy. Samalla keskeytyy myös palkasta perittävä liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu. Jäsenmaksuperintä keskeytyy vaikka henkilö työskentelisi virkavapaan ajan toisessa joukko-osastossa tai kriisinhallintatehtävissä. Jos jäseneltä jää työttömyyskassan jäsenmaksu maksamatta, hän ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Jos jäsen jää virkavapaalle, eikä tee muuta veronalaista palkkatyötä, hän voi maksaa tuolta ajalta lepäävän jäsenen jäsenmaksua. Lepäävä jäsen on sekä liiton että työttömyyskassan jäsen ja kaikki jäsenedut ovat voimassa tuona aikana. Lepäävän jäsenen jäsenmaksu vuonna 2013 on 8,20 euroa kuukaudessa. Liiton ja työttömyyskassan jäsenyys ei pääty automaattisesti, kun määräaikainen työ puolustusvoimissa päättyy tai jäsen jää eläkkeelle. Jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa jatkuu, kunnes henkilö itse ilmoittaa liittoon erostaan. Eläkkeelle siirtyvän tulee ilmoittaa halukkuudestaan jatkaa evp-jäsenenä. Kun jäsen vaihtaa työpaikkaa, uuden työpaikan luottamusmies ei saa tietoa uudesta edustettavastaan, ennen kun jäsen tekee liittoon ilmoituksen työpaikan muutoksesta. Luottamusmies ei tuona aikana pysty hoitamaan jäsenen asiaa täysipainoisesti. Ilmoitukset työpaikkatietojen tai yhteystietojen muutoksesta voi tehdä lomakkeella osoitteessa jasenille/jasentietojen_muutosilmoitus/. Aliupseeriliiton edustajakokous on Helsingissä. Yhdistykset päättävät kokouksessa liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talouarviosta. He myös valitsevat jäsenet liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Aliupseeriliiton sääntöjen mukaan äänivaltaa kokouksessa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat, joiden tulee olla edustamansa yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Edustajalla tulee olla jäsenyhdistyksen antamana valtakirjana ote sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa hänet valittiin edustajaksi. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin yhdistyksellä oli jäsenmaksunsa maksaneita varsinaisia jäseniä Jäsenyhdistyksen äänet jaetaan yhdistyksen edustajien kesken. Kukin jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään kokoukseen yhden edustajan varsinaisten jäsenten jäsenmääränsä kutakin alkavaa sataa varsinaista jäsentä kohti. Kutsu edustajiston kokoukseen toimitetaan jäsenyhdistyksille kirjeellä vähintään 30 päivää ennen kokousta. Kokouksessa voidaan tehdä päätös vain kokouskutsussa mainitusta asiasta. Muusta asiasta voidaan tehdä päätös vain, jos se todetaan kiireelliseksi vähintään kaksi kolmasosaa määräenemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyslain 23 :ssä mainituista asioista ei kuitenkaan voida päättää ellei niistä ole kokouskutsussa erityisesti ilmoitettu. Jäsenyhdistykset voivat vaikuttaa Jäsenyhdistyksen, joka haluaa asian ottamista käsiteltäväksi edustajiston kokouksessa, on tehtävä siitä perusteltu, kirjallinen esitys liiton hallitukselle viimeistään kahta kuukautta ennen kokousta. Yhdistykset voivat halutessaan tehdä esityksiä edustajakokouksessa käsiteltävistä asioista. Yhdistykset päättävät myös hallituksen jäsenistä ja liiton toiminnan linjauksista. Kuva: Riku Rissanen Hallitus on käynnistänyt liiton hallituksen ehdokasasettelun 5.6. kokouksessaan. Ehdokasasettelun takaraja on perjantaina klo Ehdokasasettelusta tulee ilmetä ehdokkaan suostumus tehtävään. Kirjalliset esitykset toimitetaa liiton toimistoon. Hallituksen jäsenet valitaan kaudeksi Hallituksesta erovuorossa ovat (varajäsen suluissa): Jukka Klemetti (Tuomo Ruuskanen) Mika Tiitinen (Marko Rönkkö) Pekka Jylhä (Ari Poutanen) Riikka Kankare (Juha Eskelinen) Miia Rauhu (Oke Kärkkäinen) Vesa Tuovinen (Vesa Kirvesmies) Yhdistykset voivat esittää henkilöitä palkittavaksi kokouksen yhteydessä. Edustajakokouksen yhteydessä palkitaan Vuoden aliupseeri. Lisäksi ansioituneita jäseniä voidaan palkita ansiomitaleilla ja muilla palkitsemisohjesäännön mukaisilla tavoilla. Palkitsemisesitykset tulee toimittaa liiton toimistoon viimeistään klo Ansiomitaliesitykset tehdään esityskaavakkeille. Päätökset mitalin saajista tehdään saatujen kirjallisten esitysten perusteella. Asta Ruuskanen 24 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

14 Mies operaatioiden takana Viime vuosina reservin majuri Ville Kaarnakari on niittänyt mainetta jatkosotaan liittyvällä operaatioromaanisarjallaan. Tuorein osa on Operaatio Finljandija. Ennen kirjailijaksi ryhtymistään Kaarnakari teki ansiokkaan ja mielenkiintoisen uran reserviläisenä. Purjelentoa aktiivisesti harrastanut teinipoika Ville halusi ilmavoimiin varusmiespalvelusta suorittamaan. Tavoitteen jäädessä toteutumatta lentäjäpoika tuumasi, että laittakoot mihin lystäävät. Siitä alkoi mielenkiintoinen ura reservin jalkaväkiupseerina. Santahaminassa suoritetun varusmiespalveluksen ja RUK:n kurssin 140 jälkeen kertauskäskyjä putoili tiheään tahtiin. Ura alkoi perinteiseen tapaan joukkueenjohtajana. Komppanian päällikön tehtävä on ollut paras pesti. Se on sen verran iso porukka, että sillä saa jotakin aikaiseksikin ja päällikkönä olet joukon ehdoton kunkku. Pataljoonassa alkaa jo olla enemmän byrokratiaa. Nousujohteinen ura vei prikaatitasolle asti. Mielenkiintoisimmaksi tehtäväkseen Kaarnakari nimeää tiedustelutehtäviin harjaantumisen prikaatin esikunnassa. Toiminta prikaatin operatiivisella osastolla tiedustelu-upseerina oli monellakin tapaa näköalapaikka. Kuva: Seppo Simola Oikeanlaisia majureita Kaarnakarin aktiivisuus ei ole rajoittunut pelkästään kertausharjoituksiin, vaan hän on ollut monipuolisesti mukana myös järjestötyössä. Sissikerhon puheenjohtajuuden hän mainitsee kaikkein antoisimmaksi. Kerhoon hakeutui miehiä, jotka halusivat toimia. Homma rakentui tekemisen ympärille. Reserviläisille annettiin Kaarnakarin aktiivivuosina runsaasti vastuuta ja heidän kehittämisideoitaan kuunneltiin. Kaarnakari on ollut mukana kehittämässä esimerkiksi kaupunkitaistelutaktiikkaa. Sotilasläänin esikunnassa sattui tuolloin olemaan oikeanlaisia majureita. He ottivat meikäläistenkin ideat todesta ja järjestivät mahdollisuuksia kehitystyölle. Sissikerhon vapaaehtoiset ideoivat practical-ammunnan ja 1980-luvun lopulla he rakensivat Lopelle parakkikylän simuloimaan asutuskeskusta. Tämä sai alkunsa, kun sotilaspiirin päällikkö kysyi, että miten taistelisitte urbaanissa miljöössä. Nämä olivat vielä tuohon aikaan tiukasti hys-hys hommia. Kaarnakari on myös toteuttanut koulutusvideon, jossa näytetään jalkaväen aseiden teho muun muassa erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Allekirjoittanutkin muistaa nähneensä tältä videolta, kuinka kevyellä konekiväärillä puretaan tiiliseinää. Markkinointi on osa nykykirjailijan työtä. Kaarnakari esittelee teostaan Vuoksenniskan kirjakaupassa. Kuva: Kaarnakarin kokoelma Helsingin Sinibaretit toimivat monia vuosia Virossa kansainvälisen sotilastaitokilpailun (ERNA-Retk) erotuomareina. Kaukaisimmat osallistujat olivat kiinalaisista erikoisjoukoista. Kaarnakari on kuvassa kapteenina. Kuva: Kaarnakarin kokoelma Kansainvälisiä kontakteja Reserviupseerin ura on vienyt Kaarnakarin useita kertoja ulkomaille. YK:n rauhanturvapesti oli vuorossa vuosina , jolloin Kaarnakari palveli UNDOF:in esikunnassa. Voin sanoa olleeni Damaskoksen varuskunnan komendantti, virnistää Kaarnakari. Ruotsissa vuonna 1991 suoritetulta FBU:n kurssilta oli tuliaisina 200 diaa ja eväitä kaupunkitaistelutaktiikan kehittämiseen. Sveitsissä Kaarnakari on tutustunut miliisi- ja reserviläisjärjestelmiin sekä niiden koulutukseen ja liikekannallepanoon. Pentagonissakin Kaarnakari on vieraillut. Vuonna 1991 hän oli USA:ssa viisipäiväisellä Reserviupseeriliiton vastavierailulla, jonka aikana oli kolmen päivän luentoputki Pentagonissa ja sen jälkeen kahden päivän tutustuminen muun muassa sotilaspoliisiyksikköön, joka oli juuri palannut Persianlahdelta. Aktiivisuutta on riittänyt myös vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan, reserviläisten paikallisosaston johtamiseen sekä sankarivainajien etsintään viime sotien taistelukentiltä. Omistautuva työ on myös virallisesti noteerattu. Kaarnakarin kunniamerkkirivin ensimmäisenä komeilee Vapaudenristin kolmas luokka ja mukana on myös Sotilasansiomitali. Majuriksi Kaarnakari ylennettiin YK-tehtävissä näin niin paljon kurjuutta, että Suomen kouluissa maanpuolustuksesta kertoessani voin vilpittömästi kertoa, että meillä on hyvä maa. Nykynuorisoon uskon ihan täysin. Edellä kerrotun lisäksi Kaarnakari on ollut johto- ja hallitustehtävissä monissa järjestöissä ja onpa hän ollut suunnittelemassa kahta ansiomerkkiäkin. Kotijoukkoina Kaarnakarilla on vaimo sekä teini-ikäiset tyttö ja poika. Perheeltä on riittänyt tukea ja ymmärrystä. Parhaimmillaan minulle tuli yli 30 kertausvuorokautta vuodessa ja lisäksi olin erilaisilla kursseilla. Ei minua viikonloppuisinkaan juuri kotona näkynyt. Nousevalla kirjailijan uralla Laajemman yleisön parissa Kaarnakari tunnetaan parhaiten kirjailijana. Esikoiskirja Legioonan isku Kolweziin ilmestyi vuonna Sen jälkeen hän on julkaissut neljä muuta Muukalaislegioona-aiheista kirjaa. Legioona-sarja sai alkunsa, kun Kaarnakari tutustui legioonalainen Petersiin eli Kyösti Pietiläiseen. Pietiläinen toi minulle laatikollisen materiaalia ja sanoi, että tee noista kirja. Tahti kirjailijana on yhtä tiivis, kuin reserviläisenä parhaimmillaan. Kaksi kirjaa vuodessa on jo rutiinisuoritus ja viime vuonna ilmestyi peräti kolme teosta. Kaarnakari on kirjoittanut paljon myös kirja-arvosteluja. Sanankäyttäjäksi hän harjaantui mainosmiehen siviiliuralla. Noin 90% työajasta menee nykyisin kirjoittamiseen ja siitä on puolet taustatietojen tutkimista. Operaatiosarjan kirjoja on ilmestynyt kolme ja neljäs Operaatio Para Bellum - on tulossa ulos syksyllä. Syksyllä ilmestyy uusi legioona-kirjakin. Minulla on vielä ambitioita tähän kirjoittamishommaan. Pariin seuraavaan operaatioromaaniin on jo ideat valmiina, toteaa majuri-kirjailija haastattelun lopuksi. Teksti Seppo Simola 26 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

15 Perinnetilat ovat silta historiaan Näkymä Hämeen panssaripataljoonan perinnetilasta. Perinnetilojen ei tarvitse olla jähmettyneitä pukugallerioita, vaan niillä voi olla toiminnallisiakin tavoitteita. Santahaminassa käytetään perinnetaloa apuna, kun uusille ikäluokille luodaan käsitystä menneiden vuosikymmenten varusmieskoulutuksesta. Parolassa perinnetilan tukena on vireä Panssarimuseo. Santahaminan tiilikasarmien välissä sinnittelevä puutalo valmistui vuonna 1900 ja se on viimeinen jäljellä oleva puukasarmi saarella. Talo on ehtinyt palvella esikuntana, ruokalana, kerhona ja viimeksi sotilaskotina ennen nykykäyttöä. Vuonna 1988 avattu perinnetalo tai Jääkäritalo, jona se aikaisemmin tunnettiin toimii päivisin Kaartin jääkärirykmentin kokous- ja edustustilana. Muina aikoina se on rykmentin killan käytössä. Tiloissa järjestetään myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseja. Kaartin jääkärirykmentillä ja sen tukena toimivilla killoilla on vaalittavinaan yli 200-vuotiset perinteet. Kaartin pataljoonan perinteet alkavat autonomian alkuvuosilta. Joukko oli silloin nimeltään 3. Tarkk ampujapataljoona. Myöhemmin keisari nimitti sen Nuoreksi kaartiksi ja lopulta Vanhaksi kaartiksi kunnes Suomen oma sotaväki lakkautettiin niin sanottuina sortovuosina 1900-luvun alussa. Itsenäistymisen jälkeen perustettiin Suomen Valkoinen Kaarti ja siitä on suora jatkumo komennusosaston ja Helsingin varuskuntapataljoonan kautta Kaartin pataljoonaan. Jääkäriperinteet, joita saarella edustaa Uudenmaan jääkäripataljoona, ulottuvat ensimmäisen maailmansodan aikaan. Vuonna 1915 Suomesta alettiin lähettää miehiä Saksaan jääkärioulutukseen. Joukon tavoitteena oli auttaa maatamme irtautuman keisarillisesta Venäjästä. Palatessaan Suomeen helmikuussa 1918 jääkärit joutuivat keskelle vapaussotaa, jonka osana käytiin sisällissota punaisten kapinallisten ja hallituksen joukkojen välillä. Jääkärit sijoitettiin vahvistamaan hallituksen joukkoja. Itsenäisyyden ajalla Uudenmaan jääkäripataljoonan perinteet alkavat Käkisalmeen sijoitetusta Polkupyöräpataljoona 2:sta. Viime sotien aikana joukon nimi oli Jääkäripataljoona 2 ja 1950-luvulla nimi muuttui Uudenmaan jääkäripataljoonaksi, kun jääkäripataljoonien nimet maakunnallistettiin. Turkin sotaa ja jääkäriperinnettä Perinnetalo vastaa esineistöltään kohtalaista museota, ja valokuvien avulla kerrotaan varusmiespalveluksesta menneinä vuosikymmeninä, jolloin uusi ikäluokka kokee olevansa lenkki pitkässä ketjussa. Kaartin perinteet ovat omana kokonaisuutenaan talon toisessa päässä ja jääkäriperinteet toisessa. Kaartin perinne-esineistö alkaa parinsadan vuoden takaa. Mukana on keskeisesti Turkin sota ( ) ja siellä käyty Gornyi Dubnjakin taistelu. Oleellinen osa Kaartin perinnettä on noin 30 eri nimellä toiminut Kaartin soittokunta sekä autojoukot, jotka ovat myös olleet leimallinen osa Helsingin varuskuntaa, Kaartin pataljoonaa itseään unohtamatta. Kaartin Jääkärirykmentin killan hallitus vastaa museokokoelman hoidosta yhdessä jäsenkiltojen perinneasiantuntijoiden kanssa. Joukkojen perinteisiin liittyvät esineet ovat lahjoituksina tervetulleita. Kilta on erityisen kiinnostunut varusmieskoulutuksesta kertovista valokuvista. Perinnetaloon lahjoitettu alikersantti Aarne Voutilaisen Mannerheim-risti on esillä perinnejoukkojen Mannerheim -ristin ritarien valokuvien yhteydessä. Talossa on myös kattava kokoelma suomalaisten käytössä olleita sotilaskivääreitä. Puvut ja kunniamerkit ovat luonnollinen osa perinnetalon kokoelmia. Parolan jääkäri- ja panssariperinteet Hämeen panssaripataljoona perustettiin yhdistämällä Hämeen jääkäripataljoona ja Panssaripataljoona. Yhdistyneellä joukolla on vaalittavanaan poikkeuksellisen rikkaat perinteet. Jääkäriperinne alkaa Jyväskylässä 1918 perustetusta XII jääkäripataljoonasta ja panssariperinteet alkavat vuonna 1919 Santahaminasta, jolloin siellä perustettiin Hyökkäysvaunurykmentti. Lisänä ovat Santahaminan perinnetalossa on mielenkiintoista esineistöä jo autonomian ajalta. myös vuodesta 1927 alkavat Erillisen Pioneerikomppanian sekä Parolassa annetun sotilaspoliisikoulutuksen perinteet. Panssariperinnettä ylläpidetään myös aktiviteettien avulla, jollainen on esimerkiksi vuosittainen panssaritaitokilpailu. Kantahenkilökunnan sarjan voittanut miehistö saa vuodeksi haltuunsa Hyökkäysvaunurykmentin upseerikunnan vuonna 1921 lahjoittaman Renaultkilven. Varusmiesten sarjan palkintona on kilven pienoiskopio. Perinnehuone esitellään kaikille pataljoonan varusmiehille. Lisäksi varusmiesten vihkimisessä joukkojen perinteiden ja tekojen velvoituksiin auttaa muutaman kilometrin päässä oleva Panssarimuseo. Varusmiesten perinnetietoisuutta lisätään tupien ja luokkahuoneiden nimeämisellä perinnejoukkojen taistelupaikkojen mukaan. Taistelut on lyhyesti taustoitettu tietoiskutauluilla. Ennätys-Sturmi perinnevaununa Panssaripataljoonan kasarmissa oleva perinnetila avattiin alkujaan vuonna Tilassa esitellään pataljoonan perinnejoukkojen ja jääkäriliikkeen perinteitä. Vaalittavana ovat myös niiden kahdentoista Mannerheim-ristin ritarin perinteet, jotka sodan aikana palvelivat perinnejoukkojen riveissä. Rakennuksen edessä on ylikersantti Börje Brotell in Stu-40 (Sturmi), jonka miehistö tuhosi enemmän vastustajan vaunuja kuin mikään muu suomalainen vaunumiehistö, peräti yksitoista kappaletta. Perinnekokoelman helmenä on jääkäri Taavi Törmälehdon Mannerheimristi. Aseista kiinnostuneille löytyy mielenkiintoisia harvinaisuuksia pistooleista vaunukonepistooliin asti. Mukana n myös sotasaalisvälineistöä. Asepukuja on nähtävillä jääkäripuvusta eri aikojen tankkimiesvarusteisiin asti. Tankkimiehen nahkapuku m/22 on melkoinen harvinaisuus, samoin musta kangassuikka. Raskasta kalustoa esitellään kuvin sekä pienoismallein, ja ohjesääntöhyllystä löytyy kiinnostavaa kirjallisuutta. Valokuvakoosteet kertovat eri vuosikymmenten koulutuksesta. Hämeen panssaripataljoonan vaalittavana ovat niin monen joukon perinteet pitkältä ajalta, ettei sitä suotta kutsuta Suomen perinteikkäämmäksi pataljoonaksi. Teksti ja kuvat Seppo Simola Lähteitä: Hämeen panssaripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Riku Suikkanen sekä Kaartin Jääkärirykmentin killan puheenjohtaja ( ), luutnantti Markku Virtanen 28 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

16 Aliupseeriliiton EVP-yhdistys ry Kokouskutsu Aliupseeriliiton EVP-yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina, klo alkaen Aliupseeriliiton toimistolla Helsingissä osoitteessa Ratamestarinkatu 11, 7. kerros. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 määräämät asiat. Kokoukseen osallistuvalla saa olla enintään kolme valtakirjaa. Museo Militaria avattiin yleisölle Tykistömuseon, Viestimuseon ja Pioneerimuseon yhdistämisestä Hämeenlinnan linnankasarmille syntynyt Museo Militaria avattiin runsaan oheisohjelmatarjonnan siivittämänä yleisölle lauantaina Tuoreimpia vuosikymmeniä esittelevä kolmas kerros on vielä osittain kesken, mutta sekin saadaan kuntoon ennen lomasesonkia. Museon anti on runsas jo tässäkin asussa eli käyntiä ei keskeneräisyyden takia kannata lykätä, jos matka Hämeenlinnan seudulle jo nyt suuntautuu. Suuri tykistömuseo tavallaan imaisi kaksi pienempää museota sisäänsä, joten oli pelättävissä, että museosta tulee liian tykistöpainotteinen. Pelko oli aiheeton, sillä aselajidemokratia jos sellaista ilmaisua voi käyttää toteutuu museossa hienosti. Tykkimiehet eivät jyrää, vaan kenttätykistön historian ohella kuljetetaan uskollisesti myös viesti- ja pioneeriaselajin historiaa läpi vuosikymmenten. Esineiden tekstitys on parhaimmillaan neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Vähintään suomi ja englanti kulkevat rinnakkain läpi koko museon eli kansainvälisiin vieraisiin on varauduttu hyvin. Museo antaa aselajihistorian ohella mainion käsityksen Suomen sotahistoriasta myös kokonaisuutena. Tykkikalusto hallitsee toki kokonsa puolesta näyttelytiloja ja siltä sektorilta on myös vanhin esineistö. Esillä oleva viestivälineistö on pitkälti vitriiniin sopivaa ja suuria pioneerityön näytteitä, kuten siltoja, esitellään taidokkaiden pienoismallien avulla. Pioneerimuseosta vapautuvan raskaan kaluston, kuten silta- ja raivauspanssarivaunujen, jatkosijoittelu on vielä kesken. Sotamuseo määrittelee kaluston kohdistamisen ja osa Miehikkälästä tulevasta kalustosta sijoitettaneen Panssarimuseoon. Viestimiestenkään isokokoisesta kalustosta ei vielä ollut havaintoa museon piha-alueella, joten piha on edelleen hyvin tykkipainotteinen. Museokahvila sai anniskeluoikeudet ja siirtyi niiden myötä turistihinnoitteluun. Varsinkin perhekävijöille kallis kahviotarjonta on ikävä yllätys, mutta valikoima kattaa arkisin myös lounastuotteet. Museokauppa on integroitu kahvilaan ja sen tarjonta on kokoonsa nähden runsas. Museon aukioloajat voi tarkistaa netistä osoitteessa Teksti ja kuva Seppo Simola Ohjelma: 9.30 aamukahvi ja valtakirjojen tarkastus kokouksen avaus ja Aliupseeriliiton edustajan ajankohtaiskatsaus lounas kokous jatkuu päätöskahvi Kokouksen järjestelyjen sujumiseksi ennakkoilmoittautuminen Veikko Niemiselle numeroon tai veikko. Hallitus Evp-yhdistyksen Matka Tallinnaan tai Tallink Spa & Conference Hotelliin Lähtö Helsingistä vuosikokouksen jälkeen Paluu 25.tai riippuen halustasi olla 2 tai 3 yötä perillä. Matkan hinta ei ole vielä tiedossa, mutta tulee olemaan entiseen tapaan erittäin edullinen. Yhdistyksen hallitus on päättänyt tukea 20 /henkilö vuosikokoukseen osallistuvia jäseniä. Ilmoittautumiset mennessä Veikko Niemiselle numeroon tai Kerro ilmoittautumisen yhteydessä Tallinkin Club One-korttisi numero saat matkasta bonusta. Matka tulee maksaa 20.8.mennessä Evp-yhdistyksen tilille FI Tervetuloa joukolla mukaan! Muistithan ilmoittaa yhteys- tai työpaikkatietojen muutoksesta liittoon? 30 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

17 Kirja-arvostelu Lukuvinkkejä Salminen Pauliina: Miehittäjän morsiamet rakkautta ja petoksia jatkosodan Itä-Karjalassa, Atena, 2013, 207s. Kirjasta on yritetty tiedotusvälineissä vääntää kohukirjaa, vaikka faktat eivät tue tätä pyrkimystä mitenkään. Ainoa kohun arvoinen asia on, että miehityksen aikana Itä-Karjalassa syntyi näinkin vähän lapsia sotilaidemme suhteista, yhteensä noin viisisataa. Esimerkiksi venäläisiltä sotavangeilta jäi Suomeen noin kaksisataa lasta, vaikka seurustelu sotavankien kanssa oli kielletty. Miehittäjiä ja miehityksen tarkoituksia on monenlaisia. Suomen aikeet Itä- Karjalan suhteen siistivät miehitystä jo sinällään. Sinne ei menty ryöstämään ja raiskaamaan, vaan tarkoitus oli liittää alue pysyvästi osaksi Suomea. Siksi viranomaiset suhtautuivat ankarasti omavaltaisuuksiin ja rikoksiin. Joulukuussa 1941 hyökkäysvaiheelle asetetut tavoitteet alkoivat olla saavutettuja ja rintama hiljentyi asemasotaan. Armeijamme seisoi tukevasti kolmella kannaksella. Joukoilla oli takanaan raskas hyökkäysvaihe. Silloin tuska ja kuolema olivat alituisesti läsnä. Nyt läsnä oli myös elämä Itä-Karjalaan jääneen siviiliväestön muodossa. Paikoilleen jäänyt tai koteihinsa sotatoimien hiljennyttyä palannut väestö muodostui pääosin eri-ikäisistä naisista sekä lapsista. Asekuntoiset miehet oli rekrytoitu Puna-armeijaan eikä heidän vaiheistaan tai edes hengissä olemisestaan oltu kotona useinkaan selvillä. Monet sotilaistamme olivat Itä- Karjalassa ensimmäistä kertaa ulkomailla ja kauempana kotoaan kuin koskaan aikaisemmin. Tämä toi tilanteeseen oman, poikkeuksellisen jännitteensä. Suhteita suomalaisten sotilaiden ja paikallisten naisten kanssa alkoi muodostua varsin arkisissa tilanteissa. Pesetettiin pyykkiä tai haettiin maitoa lähitaloista. Olojen epävarmuuden ohella oman lisänsä suhteisiin toivat kulttuurierot. Neuvostoliittolainen käsitys avioliitosta ja pariskunnan yhdessä asumisesta oli erilainen kuin tuolloin Suomessa. Avoliittoja ei meillä tunnettu ja avioliitto oli yksiselitteinen käsite. Kirjassa käsitellään esimerkein monia suhteita ja kerrotaan myös, miten tarinan osapuolille myöhemmin kävi, jos lopullinen kohtalo on tiedossa. Varsin moni tarina päättyi onnellisesti Suomen maaseudulle, jonne äiti ja lapsi muuttivat sodan aikana. Toki rajan taaksekin jäi paljon lapsia ja osa heistä kuoli aivan pieninä. Lapsikuolleisuus oli sekä yleisesti, että varsinkin sota-aikana paljon korkeampi kuin nykyisin. Toki vääryyttäkin tehtiin ja jopa suoranaisia rikoksia, kuten raiskauksia. Niitä päätyi oikeuteen hyvin vähän. Kirja tuntee vain muutamia tapauksia, joista törkein oli tosin joukkoraiskaus. Jotkut suhteista haiskahtivat myös hyväksikäytölle, kun naiskumppani oli esimerkiksi kehitysvammainen tai mieleltään järkkynyt. Lievimmillään hyväksikäyttö oli sukupuolisuhteen toivossa annettuja katteettomia avioliittolupauksia. Lupaukset unohtuivat, kun lapsi alkoi ilmoitella tulostaan. Mutta väärinkäytöksiä sattui myös toisin päin: isäksi yritettiin väkisin todistaa sellaisiakin sotilaita, joilla ei ollut asian kanssa mitään tekemistä. Sotilaidemme lasten lukumäärä on varsin hyvin tiedossa, koska synnytyksen yhteydessä aina selvitettiin lapsen isä. Jos kyseessä oli avioton lapsi, asia siirtyi suomalaisen lastenvalvojan hoitoon. Itä-Karjala oli tarkoitus pitää, eikä olisi ollut yhteiskunnankaan edun mukaista, jos siellä olisi ollut joukoittain isättömiä lapsia. Isäksi todettu sotilas joutui luonnollisesti maksamaan elatusmaksuakin. Lastenvalvojalta asia eteni tarvittaessa suomalaiselle sovintotuomarille, joka oli yleensä upseeri. Kirja antaa mielenkiintoisen näkökulman vähän tunnettuun aiheeseen. Ammattitoimittajan teksti on sujuvaa ja asenne ehkä herkkäänkin aiheeseen kiihkoton. Kirjassa kuvataan suhteiden syntyä, kehitystä ja loppumista eli tavallista inhimillistä elämää ja sukupuolisuhteiden muodostumista poikkeusoloissa. Monet kirjan tarinoista ulottuvat onnellisina 2000-luvulle asti. Teos perustuu mielenkiintoiseen, lähes koskemattomaan aineistoon. Isyyden todistamisessa käytetyt rakkauskirjeet ovat päätyneet kuulustelu- ja oikeuspöytäkirjojen ohella Kansallisarkistossa säilytettävään Itä-Karjalan sotilashallinnon arkistoaineistoon ja sieltä ainutlaatuiseksi tausta-aineistoksi tähän kirjaan. Seppo Simola Mikko Porvali: Rautasormus Kirja kannattaa ehdottomasti lukea, vaikka se on viime sotien tiedusteluun liittyvillä kirjoillaan mainetta saavuttaneen tekijän välityö. Aineistoa kootessaan kirjailija on törmännyt mielenkiintoisiin tarinoihin. Ne eivät liity pelkästään sotaan, mutta historiamme dramaattiset käänteet ovat vahvasti läsnä. Muuan sodan jälkeen täyttymyksensä saanut rakkaustarina alkaa jo tsaarinvallan aikana. Sankarivainajien erikoisista kohtaloista kirja kertoo myös. Alokkaan ongelman ratkaisu ja reilu kohtelu pelasti vänrikin hengen kymmenen vuotta myöhemmin. Kirjasta selviää myös nuorena kuolleen elokuvatähden kohtalo, johon liittyy kaksi luutnanttia. SS Suomalaisten Waffen-SS-vapaaehtoisten matrikkeli Vuonna 1999 julkaistusta matrikkelista ilmestyi uudistettu ja täydennetty laitos. Vanhan laitoksen puutteita ja virheitä on korjattu, ja mukana on runsaasti uutta aineistoa, kuten luettelo suomalaisista SS-värväreistä sekä karttapiirroksia. Matrikkelitietoja on täydennetty, eivätkä henkilökuvien rajaukset enää leikkaa arvomerkkejä tunnistamattomiksi. Ansiokas historiikkiosuus kuvateksteineen on myös englanniksi, koska suomalaisella sotahistorialla on runsaasti kansainvälisiä harrastajia. Tämä lienee viimeinen kerta, jolloin SS-veteraanimme ovat vielä myötävaikuttamassa julkaisuun. Heitä on elossa enää alle kuusikymmentä. SS Seppo Jokinen: Vihan sukua T amperelainen komisario Koskinen alkaa muistuttaa taannoista tv-etsivä Columboa. Koskinen tekee omapäisiä ja virallisesta linjasta poikkeavia tutkimuksiaan esimiesten linjauksista piittaamatta. Kirjaan on saatu mukaan myös poliisiorganisaation sisäisiä jännitteitä ja vähän koomisiakin johtamisristiriitoja. Voimakastahtoiset päälliköt kiistelevät arvovallasta. Juonen alkulähteet ovat tällä kertaa vuoden 1918 tapahtumissa, mutta niihin on toki kerrostunut ainesta myöhemmiltäkin vuosikymmeniltä. Komisarion naapurissa asuvan seksityöläisen kohtalo jää vähän irralliseksi, ja tavallisesti kiintoisa ihmissuhdekuvaus on nyt hieman pinnallista. SS PERUSHARJOITTELU TOIMINNALLINEN HARJOITTELU KENTTÄHARJOITTELU Uusi Noptel ST-2000 Expert Kattaa kaikki harjoittelun vaiheet perusharjoittelusta rata-ammuntaan, reaktioammuntaan, kuvioammuntaan ja vaativaan tilanneharjoitteluun kentällä. Sama laite seuraa ampujaa läpi koko koulutuksen. Laite toimii PC:n kanssa tai ilman, missä ja milloin vaan. 48 tunnin akun kesto takaa harjoittelun jatkuvuuden ja uusi NOS Pro ohjelma tekee harjoittelusta helpon. Tavanomaiset pyöreät taulut ja silhuetit ovat laitteen muistissa ja osumatieto sekä ohi menneet rekisteröidään ja näytetään ampujalle laitteen omalta näytöltä tai tietokoneelta. Lisätietoa: Noptel Oy, Oulu 32 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

18 LOTTANEN Kyllä on Kettusta ikävä Tämän yli kolmekymmentä vuotta kestäneeseen varuskunta-asumiseen liittyy monenlaisia muistoja ja ihmisiä. Otetaanpa käsittelyn alle vaikka rakennusten kunnon ylläpito ja talkkarit. Vanhaan hyvään aikaan PLM:n rakennuslaitos, PLO:n maltillinen siipi näin tuttujen kesken, hoiti kaiken. Tutut kaverit tulivat pyydettäessä korjaamaan hanat tai avaamaan jumittavat ikkunat. Hyvällä omallatunnolla voi Kakelle sanoa, että mene vain sisään, avaimet ovat ovessa. Kyllä koirat sinut tuntevat ja sinä koirat. Olipa siihen aikaan sellainenkin talkkari, joka kulki kuivaushuoneissa nuuhkimassa naisten alusvaatteita. No, jokaisellahan on huvinsa. Porraskäytävät olivat siistit ja puhtaat, omat siivoojat hoitivat ne. Kaikki oli niin hyvin. Sitten tuli uudistus ja järkeistys ja ulkoistus. Kruunuasuntojen mukana tuli myös huoltofirma ja sen työntekijät. Upinniemen varuskunnalla kävi todellinen tuuri, säkä, mäihä, munkki, whatever, mutta asuntoalueen talkkariksi tuli Kettunen. Mies oli pieni ja sähäkkä, kuin rannikkojääkäri ennen vanhaan. Vaikeat asiat tehtiin heti, oikein vaikeat odotellessa eikä mahdottomia ollutkaan. Harmaa pickup suhahteli ikkunan ohi monesti päivässä. Mies hyppäsi ulos, lavalta kättä pitempää kouraan ja töihin. Milloin hän lapioi lumet portailta ja hiekoitti pihatiet, milloin kävi tarkastamassa kellarikäytävän valaistuksen. Pihanurmi leikattiin säännöllisesti isolla koneella ja reunat trimmattiin. Siistiä oli. Ystävällinen kaveri haalareissa ja lippalakissa, jonka lipassa oli kohdevalot. Syksyllä pudonneet lehdet saivat kyytiä ja päätyivät kompostiin. Lumien sulamisen jälkeen hiekoitussepelit harjattiin kasaan ja vietiin varastoon. Asukkaat tiesivät ryhtyä pihatalkoisiin heti, kun kuormalava ilmestyi pihaan. Sellaiseen hyvään oli helppo tottua. Hän huikkasi iloisen hein aina nähdessään uuden ihmisen. Ihmeekseni hän jopa kykeni nostamaan ja laskemaan liput oikeaan aikaan. Hänet valittiin ensimmäiseksi vuoden huoltomieheksi Kruunuasunnoilla. Oikea kylätalkkari. 34 Arvaahan sen, liian hyvä mies täällä pysyäkseen. Viime syksynä hän siirtyi muihin maisemiin, Huhut, niitähän meillä täytyy olla, kertovat hänen perustaneen oman firman tai sitten joku nimeltä mainitsematon miljonääri osti hänet palvelukseensa ökytilojaan hoitamaan. Kaikkea hyvää hänelle. Entäpä mitä me saimme tilalle? Sama huoltofirma ja sama pickup, eri mies. Menneen talven lumia näin hänen yrittäneen portaiden edestä poistaa kolmasti. Yleensä auton eteen kiinnitetyn puskulevyn avulla, peruuttaen. Lapiota hänellä ei omien sanojensa mukaan ollut. Onneksi talossamme asuu muitakin eläkeläisiä, kuin minä ja me kaikki omistamme lumilapion. Siinä aamulla lumia luodessamme hukkailimme toisillemme, että kyllä on Kettusta ikävä. Lippu nousee salkoon aamukuuden ja kymmenen välillä, lasketaan sitten noin suunnilleen tunnin pari ennen aikaansa. Tässä kohdassa ikävä on paitsi Kettusta myös sotilaspoliiseja, jotka ennen suorittivat oikeaoppiset lipun nostot ja laskut kunniaa tehden. Talven hiekoitussepelit kantautuvat vieläkin porraskäytävään ja kotiin. Olemme kohta kesäkuussa eikä talvimyrskyjen pudottamia isoja oksia ole saatu pois nurmikolta. Ei niitä oksia ole mielekästä metsiinkään raahata, Kettunen toi silppurin ja haketti oksat. Asukkaat kyllä tekevät osuutensa. Olisi kuitenkin kivaa saada vastinetta rahoilleen, vuokraanhan nämä palvelut sisältyvät. Älkäämme heittäkö kirvestä kaivoon. Minulla on oma lapio, harava ja katuharja. Otan pihatyöt kuntoilun kannalta. Juttelen naapurin Kalevin kanssa kilvoitellessamme hankien välissä. Ja toden totta varuskuntalaiset puhuvat toistensa kanssa. Tuli taas Kettusta ikävä. Ammattisotilas 3/2013 viranomaisalennus 10-20%! lisätiedot nettisivuiltamme suuremmista tilauksista annamme erikseen tarjouksen 26,00 PISTOL MAGAZINE POUCH HORIZONTAL Tactical Tailorin PistoOLIN LIPASTASKUSSA yhdistyy kisataskun käyttönopeus sotavarusteen käyttövarmuuteen ja kulutus- kestoon. Läppien pituutta voidaan säätää tai tarvittaessa poistaa kokonaan. Esimerkiksi hätälippaanvaihtoon tarkoitettu lipas voidaan jättää KOKONAAN AVOIMEKSI. Taskun sisällä on injektiovalettu muoviosa, jonka kerrosten väliin lipas lukittuu. lipas pysyy tiukasti taskussa, kunnes sitä kaivataan. Vaakamallinen lipastasku on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vyöllä ei tukikäden puolella tahdo riittää tila pistoolin lippaille, tai niiden vetäminen tavanomaisesta taskusta ylöspäin on lähes mahdotonta muusta varustuksesta johtuen. Tasku sopii hyvin myös liivin rintaan jos varustevyö ei kuulu varustukseen. Operatorille valmistettu custom-tuote! castreninkatu helsinki d o u b l e f u l l l i d m a g p o u c h w i t h swedish hook täyssuojattu lipastasku näppärällä swedish hook-sululla. läppä on sivuilta suojattu, joten se soveltuu erityisen hyvin käyttöön myös talvella. läpässä on venykkeen päähän kiinnitetty metallikoukku, joka venytetään etusivulla sijaitsevaan jäykistettyyn lenkkiin. operator on testannut venykkeen jouston edelleen toimivaksi jopa -25 asteen pakkasessa. venykkeen elastisuus on riittävä, jotta tasku pysyy kiinni kun jäljellä on vain yksi lipas. avaus- ja sulkuliike ei vaadi hienomoto riikkaa ja se on molempiin suuntiin sama liikerata. sulkeminen on siis yhtä helppoa kuin avaaminenkin. sulun manipu lointi ei vaadi katseen laskemista pois uhan suunnasta.yksinkertainen sulku on helppo käyttää kovan taistelustressin alla. toimivaa ja kenttäkelpoista suunnittelua! 39,00 INSINÖÖRITOIMISTO J. MARKKANEN OY LVI-suunnittelua Sähkösuunnittelua RAU-suunnittelua puh MANNERHEIM-MUSEO RAKLI - SKOL - ATL -laatujärjestelmä Kumpusaarentie 4 Puh. (017) KUOPIO Fax (017) Suomen Suomen marsalkka marsalkka G. Mannerheimin G. Mannerheimin koti koti vuosina vuosina Opastetut Opastetut kierrokset kierrokset Avoinna pe-la-su Avoinna pe-la-su tai ryhmille tai ryhmille sopimuksen sopimuksen mukaan mukaan SÄKYLÄN KUNTA Puh. (09) Rantatie Puh. 635 (09) 443, 268, 635 fax (09) 443, 636 fax Säkylä (09) Kalliolinnantie Puh. Kalliolinnantie , , Helsinki Helsinki SUOMEN KALUSTE- TEKNIIKKA OY Vanha Talvitie 13 A 3, Helsinki Puh. (09) Suomen Puolustusvoimatkin luottaa OFA-liukuesteketjuihin OFA Oy Ab Hirvikoskentie 128, LOIMAA Puh , Fax TEOLLISUUSTUONTI OY Luotettavaa tuontia ja tukkukauppaa vuodesta 1976 Puolustusvoimien varustetoimittaja jo useamman vuoden ajan! erilaiset käsineet jalkineet taistelijan varusteet Parolan Teltta Teltta Oy Oy Sahaajankatu 36, Helsinki Puh. (09) / , fax (09) Teollisuustie Teollisuustie 3, , Parola Parola LASTAUS JA SEULONTA VELJEKSET REKILÄ Puh. (03) Puh. 637 (03) KIVIAINESMYYNTI - KONEURAKOINTI SUOJAPEITOT Hautalantie 22, Lohtaja, puh. (06) , MAANRAKENNUSLIIKE Valter Lehtonen Oy VARKAUDEN TILI OY Vattuvuorenkatu 65, VARKAUS Puh. (017) Ammattisotilas 3/

19 Toimisto tiedottaa Toimisto tiedottaa OIKEUDELLISET PALVELUT Aliupseeriliiton jäsenet saavat Asianajotoimisto Lindell Oy:ltä palvelusasioihin liittyvän oikeudellisen neuvonta- ja avustamispalvelun ilmaiseksi. Lindellin juristit ovat erikoistuneet puolustusvoimien erityispiirteisiin ja näin saat heiltä tarvittaessa parhaan avun. Mikäli palvelustehtävissäsi tai muutoin tulee sellainen tilanne, että tarvitset oikeudellista neuvontaa muussa kuin palvelussuhteen ehtoihin liittyvässä asiassa, voit soittaa suoraan Lindellin sopimusjuristeille. Ota yhteyttä juristiin aina silloin kun sinua epäillään palvelusrikoksesta tai -rikkomuksesta. Olet esimerkiksi ajanut kolarin puolustusvoimien hallussa olevalla ajoneuvolla, hallussasi olevaa puolustusvoimien materiaalia on hävinnyt tai olet muutoin syylliseksi epäiltynä jostain asiasta. Tämän kaltaisissa asioissa sopimusjuristimme kertovat sinulle oikeutesi sekä toimintatavat miten menetellä. Sopimusjuristit palvelevat kaikissa niissä tilanteissa, jolloin liiton ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus on voimassa. VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus on voimassa Euroopan ulkopuolella, mikäli ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain tarkoittamassa toiminnassa taikka suomalaisessa sota-aluksessa. Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus on vakuutusyhtiö Pohjolassa. VAPAA-AJAN VAKUUTUKSET Aliupseeriliiton jäsenmaksuun sisältyvät vapaa-ajan vakuutukset ovat vakuutusyhtiö IF:ssä. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ja sillä on vakuutettu kaikki alle 68-vuotiaat liiton jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa. Matkustajavakuutuksen piiriin kuuluvat liiton alle 68-vuotiaat jäsenet, jotka asuvat vakituisesti Suomessa. Lisäksi vakuutettuja ovat vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat perheenjäsenet. Jäsenetuihin kuuluvat myös matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus. Lisätietoa VAPAAEHTOINEN RYHMÄHENKI- JA TAPATURMAVAKUUTUS Liiton jäsenet saavat alennusta Vakuutusyhtiö If:n ryhmähenki- ja tapaturmavakuutuksesta. Kyseessä on ryhmäetuvakuutus Ryhmäsampo Priimus, jonka jokainen jäsen voi solmia itse. Vakuutuksen voivat ottaa Aliupseeriliiton jäsenet ja vakuutukseen voi liittää jäsenten avio-/avopuolisot sekä lapset. Vakuutus on voimassa niin kauan kun henkilö on aliupseeriliiton jäsen. JHL:N KOULUTUS Aliupseeriliiton jäsenten käytössä on JHL:n laaja koulutustarjonta. Lisätietoa JHL:n koulutustarjonnasta osoitteessa www. jhl.fi. Lisätietoa sopivista JHL:n koulutustilaisuuksista voi kysyä liiton toimistosta Lassi Majamaalta tai Mika Oraselta. POLTTOAINE-ETU TEBOILILTA Jäsenet saavat jäsenkorttia näyttämällä Teboilin asemilta alennusta bensiinistä ja dieselistä 2 senttiä/litra sekä 10 % voiteluaineista. Lisäksi jäsenkorttia näyttämällä saa 5 %:n alennuksen autokemikaaleista, pesuista ja nestekaasutäytöistä. Polttoainealennuksen saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. Lisätietoja kampanjasta saa Teboilin asiakaspalvelukeskuksesta, puh tai sähköpostilla KULTAJOUSEN JÄSENEDUT Kultajousi tarjoaa Aliupseeriliiton jäsenille merkittävän alennuksen korkealaatuisista koruista, kelloista ja muista tuotteista. Alennuksen saat jäsenkorttia näyttämällä. Alennukset ovat määritellyistä tuoteryhmistä %:n suuruisia. Lisätietoja alennuksista on osoitteessa LOMAKOHDE-EDUT Aliupseeriliiton jäsenet saavat JHL:n Livohkan lomakeskuksen majoituspalveluista 50 %:n jäsenalennuksen. Lisätietoja asiasta liiton kotisivulla. Varaukset suoraan Livohkan myyntipalvelusta. Näytä kirjautumisen yhteydessä jäsenkorttisi. VIERUMÄEN MÖKKI Aliupseeriliiton jäsenillä on käytössään liiton lomaosake Vierumäellä. Kuuden hengen paritalohuoneiston varaukset tehdään liiton verkkosivuilla (jasenille/vierumaen_lomaosake). Jäsenhinnat ovat hyvin edullisia. Jäsenrekisteriin merkityt liiton ja yhdistysten toimi- ja luottamushenkilöt saavat sesonkiaikojen ulkopuoliset vuorot erityiseen luottamushenkilöhintaan. KYMEN CHARTERLINELTÄ VIISUMIETUJA Aliupseeriliiton jäsenet saavat jäsenetuna alennusta Kymen Charterlinen viisumipalveluista sekä Venäjälle suuntautuvista junamatkoista ja Pietarin retkistä. Lisätietoa liiton verkkosivuilta (jäsenille/jäsenedut). TARKASTA JÄSENMAKSU TILINAUHASTASI Jos olet ollut sopimussotilas tai aliupseerin määräaiakaisessa virassa ja sinut nimitetään vakituiseen aliupseerin virkaan, tarkista tilinauhastasi, että jäsenmaksun perintä jatkuu normaalisti. On mahdollista, että Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus katkaisee jäsenmaksun perinnän virkasuhteen muuttuessa. Jos jäsenmaksua ei ole peritty, ota yhteyttä liiton toimistoon. Itsemaksavien jäsenten on itse hoidettava jäsenmaksujen maksaminen. Väärin perustein maksetut jäsenmaksut laitetaan perintään. TYÖTTÖMYYSKASSA JATTK-työttömyyskassa Pasilanraitio 9 B, Helsinki Kassan toimisto neuvoo jäseniä työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaakorvaukseen liittyvissä asioissa ma-to klo numerossa (09) Sähköpostia voi lähettää osoitteella TOIMISTON YHTEYSTIEDOT Aliupseeriliitto ry Ratamestarinkatu 11, 7.krs Helsinki tai Puhelinnumerot: Puheenjohtaja Petteri Leino Pääluottamusmies Lassi Majamaa Pääluottamusmies Mika Oranen Järjestösihteeri Asta Ruuskanen Toimistosihteeri Jaana Pakarinen Etuuden saajien on mahdollista käyttää sähköistä asiointipalvelua omilla pankkitunnuksilla (Nordea, Osuuspankki, Sampo Pankki). Lisätietoja saat myös JATTK:n kotsivuilta sekä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöjen kotisivuilta ILMOITUKSET PERHE- JA MUISTA VAPAISTA Muistathan ilmoittaa liittoon jäädessäsi työttömäksi, äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalle, vuorottelu- tai opintovapaalle taikka muulle palkattomalle vapaalle. Lepäävän jäsenen jäsenmaksu on vuonna ,20 euroa kuukaudessa. Ilmoituksen voit tehdä Jaana Pakariselle numeroon tai osoitteella Ilmoituksen voi tehdä myös liiton verkkosivuilla olevalla lomakkeella. YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET Tee osoitteenmuutos liiton toimistoon aina kun muutat. Mikäli osoitetietosi eivät ole ajan tasalla, lehti, jäsenkalenteri ja muu tärkeä posti ei tavoita sinua. Osoitteenmuutoksen voit tehdä liiton kotisivujen palauteviestillä tai sähköpostilla liiton toimistoon. Ilmoita myös jos työpaikassasi, tehtävänimikkeessäsi tai palvelusarvossasi tapahtuu muutoksia. Suosittelemme, että pidät jäsenrekisterissä ensisijaisesti henkilökohtaisia sähköposti- ja matkapuhelinnumeroita. OLETKO JÄÄMÄSSÄ ELÄKKEEELLE? Jos olet jäämässä eläkkeelle ja haluat jäädä Aliupseeriliiton jäseneksi säilyttäen nykyiset jäsenetusi, liity Aliupseeriliiton EVP-yhdistykseen täyttämällä liiton verkkosivuilla oleva Jäsentietojen muutosilmoituslomake. Selvitä halutessasi nykyisestä yhdistyksestäsi, miten voit jatkaa toiminnassa mukana eläkkeelle jäämisen jälkeen. Puolustushaarojen pääluottamusmiehet: Maavoimien pääluottamusmies Riku Rissanen Ilmavoimien pääluottamusmies Tomi Malkamäki Merivoimien pääluottamusmies Marit Lammes Asianajotoimisto Lindell Oy Toimisto (02) Asianajaja Vesa Mattila VT, asianajaja Olli-Pekka Lindell VT, asianajaja Pentti Laiho Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

20 Varaukset liiton mökille Varaa itsellesi vuoro Vierumäen mökiltä. Varaukset tehdään kirjallisena liiton verkkosivujen kautta. Mökillä on vapaita vuoroja elokuun puolivälistä eteenpäin. Sesonkijaksoilla mökkiä voi varata viikon jaksoissa. Loppuvuoden sesonkiaikoja ovat ja Muina aikoina mökki on varattavissa myös kolmen ja neljän päivän jaksoiksi. Viikon jaksot alkavat aina maanantaina, kolmen ja neljän päivän jaksot maanantaina tai perjantaina. Vuokra ja majoittujamäärän mukainen liinavaatemaksu laskutetaan ennakkoon. Varauksen yhteydessä varaajalta peritään 75 euron suuruinen varausmaksu. Varausmaksua ei palauteta. Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon vuorot tulevat hakuun loka-marraskuussa. Lisätietoja mökin vuokrauksesta osoitteessa www. aliupseerilitto.fi/jasenille/vierumaen_lomaosake. Hinnat 2013 Sesonkiviikko 400,- Sesongin ulkopuolinen viikko 300,- Kolmen tai neljän päivän vuorot 200,- Liinavaatemaksu 8,-/henkilö Liiton ja yhdistysten luottamushenkilöt voivat vuokrata sesongin ulkopuolisia jaksoja erityiseen luottamushenkilöhintaan. Aliupseeriliitto ry onnittelee merkkipäivän viettäjiä 80 vuotta Karusaari Ulla-Maija Kittilä Vähätiitto Erkki Haapajärvi 75 vuotta Viljanen Aulis Tikkakoski Massa Antti Keuruu Saarelainen Maija Tammisaari 70 vuotta Vänttinen Pertti Ylämylly Koivunen Mauno Vilppula Rintamäki Raija Kuopio Kuoksa Helena Rovaniemi Korpinen Markku Anttola Siik Paavo Tikkakoski 60 vuotta Oksanen Timo Hämeenlinna Alanen Tapio Tampere Sainio Helge Lieto Mäkiniemi Esko Punkalaidun Eskelinen Kerttu Rovaniemi Toivola Tapio Lavajärvi 50 vuotta Hilden Leena Orivesi As Sundberg Liisa Heinlahti Immonen Reijo Savonlinna Hannunen Kari Laukaa Koskimaa Kari Parkano Härmälä Esko Niinisalo Kangasniemi Ari Orivesi As Käyhkö Timo Savonlinna 38 Ammattisotilas 3/2013 Ammattisotilas 3/

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

saava äsen OSAAVA JÄSEN PAIKALLISYHDISTYKSESSÄ 1

saava äsen OSAAVA JÄSEN PAIKALLISYHDISTYKSESSÄ 1 saava äsen OSAAVA JÄSEN PAIKALLISYHDISTYKSESSÄ 1 Sisällysluettelo Arvoisa jäsen 4 OSAAVA JÄSEN PAIKALLISYHDISTYKSESSÄ 5 Sinulla on oikeus 6 Sinulla on velvollisuus 6 Jäsen päätöksentekijänä 8 Rahanarvoisia

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

PYSTYKORVAN SM 2014 ERÄ I

PYSTYKORVAN SM 2014 ERÄ I ERÄ I 1 Alik. Laitinen Kari H K-S Res.piirit 2 Ylik. Hänninen Vesa H50 K-S Res.piirit 3 Kers. Piippanen Hannu H50 K-S Res.piirit 4 Korp. Yli-Ketola Jukka H Et-Pohj 5 Ylik. Keskinen Veli-Matti H50 Et-Pohj

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ 1 Nimi: Petteri Leino Osoite: Aliupseeriliitto ry, Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Hki Puhelin: 040 7354 987 sähköposti: petteri.leino@aliupseeriliitto.fi Helsingin poliisilaitos Pasilanraitio 11 PL

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet "Pystykorva" - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto.

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet Pystykorva - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto. D t 1 76 Salovaara Pilvi Pir 85 108 193 2 54 kers Lauri Teija P-Poh 79 73 152 Osallistujia: 2 Sivu 1 / 4 H t 1 47 alik Kuikka Petrus E-Kar 129 127 256 2 72 alik Rautio Jouko P-Poh 123 130 253 3 62 alik

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

M PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 15:11,2 +0,0. M TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 15:13,3 +2,1

M PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 15:11,2 +0,0. M TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 15:13,3 +2,1 Hiihdon sotilaiden SM-kilpailut Sodankylässä TULOKSET Maastohiihto 22.3.2017 Miehet 45v M45 1. 7 PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 15:11,2 +0,0 M45 2. 4 TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 15:13,3

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 Proplus Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 1 Proplus 1. YLEISTÄ 2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ 4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 5. RYHMIEN

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) Etelä-Hämeen piirinmestaruuskilpailut ammuttiin Toijalan Seudun Erämiesten radalla lauantaina

Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) Etelä-Hämeen piirinmestaruuskilpailut ammuttiin Toijalan Seudun Erämiesten radalla lauantaina Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) Etelä-Hämeen piirinmestaruuskilpailut ammuttiin Toijalan Seudun Erämiesten radalla lauantaina 23.3.2013. Kilpailun osallistujamäärä on kasvanut joka vuosi ja tänä vuonna

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

KUARA 2/2013. KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi. Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö

KUARA 2/2013. KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi. Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö KUARA 2/2013 Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi PIKKUJOULUT Kuopion Urheiluautoilijoiden pikkujoulut vietetään lauantaina 23.11.2013 Hotelli Savoniassa,

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt -

Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt - Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt - Pääesikunnan päällikkö vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Sakari Honkamaa PLMI HALLINNOLLISET PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2.

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2. Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2014 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2014 644/12.04.03/2014 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämä on täällä jo tänään

Tulevaisuuden työelämä on täällä jo tänään Tulevaisuuden työelämä on täällä jo tänään Aki Ahlroth, Siili Solutions Oyj TEK - 20.5.2015 01 Siili Historia ja henkilöstö 13 153 365 Osaajiemme työkokemus Osaajiemme lisäys v. 2014 Työntekijämäärä Maaliskuu

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Yhdistys tarjoaa jäsenille teatteriesityksen joko Pyhäjoen tai Kalajoen kesäteatteriin. 1 lippu / jäsen!! Kertomalla nimesi ja näyttämällä jäsenkorttia voit käydä katsomassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015 Tyrri, Kouvola 14. - Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H 1. Räsänen, Marko KAI 97100 197 98 98 196 97 94 191 584 2. Lahti, Teemu K-S 99100 199 98 89 187 98 98 196 582 3. Talvitie, Marko E-P 94 97 191

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Turnaus Info

Turnaus Info Turnaus Info 2016-2017 Kuka voi osallistua? Kaikki seurat, jotka ovat heidän FIFA kuuluvien kansallisten yhdistysten, ovat tervetulleita osallistumaan Euroopan Nuorten Akatemian Football League. Maissa,

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot