1. Q: Mikä on ollut kurssin tilanne jälkeen Machine AB:lla ja Vanukas Oy:llä? A: Kurssit ovat vaihdelleet +/- 20 %.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Q: Mikä on ollut kurssin tilanne 13.5.2014 jälkeen Machine AB:lla ja Vanukas Oy:llä? A: Kurssit ovat vaihdelleet +/- 20 %."

Transkriptio

1 ELSA Finland oikeustapauskilpailu Koonti: Joukkueiden tarkentavat kysymykset tehtävänlaatijoille : 1. Q: Mikä on ollut kurssin tilanne jälkeen Machine AB:lla ja Vanukas Oy:llä? A: Kurssit ovat vaihdelleet +/- 20 %. 2. Q: Olivatko Matti ja Teppo Jyrä yhtiön ainoat omistajat ennen osakeantia ja listautumista? A:Kyllä. 3. Q: Kuinka suuri osuus Iso-Jyrä Oyj:n liiketoiminnasta kohdistui Venäjälle ennen ? A: Venäjä-segmentti päättyneellä kvartaalilla: 30 % myynnistä ulkopuolisille 5 % liikevoitosta 20 % varoista 50 % veloista 4. Q: Mikä on Iso-Jyrä Oyj:n osakkeen arvo (tai tällä hetkellä)? A: Osakkeen kurssi on liikkunut välillä 4,50 5,00 euroa. 5. Q: Onko Machine AB:lla liiketoimintaa Venäjällä ja kuinka suuri osa yrityksen liiketoiminnasta kohdistui Venäjälle? Entä Vanukas Oy:llä? A: Venäjän-vienti osuus Q1/2014 oli Machine AB:n liikevaihdosta 40 % ja Vanukas Oy:n liikevaihdosta 20 %. 6. Q: Määrittelisittekö ystävällisesti alaviitteiden fonttikoon. A: Fonttikoko 10, riviväli 1,0. 7. Q: Onko kirjelmässä käytettäville ylä-, ala- ja sivumarginaaleille asetettu rajat? A:Ei ole. 8. Q: Jos kannekirjelmä sisältää viittauksia oikeustapauskilpailutehtävän liitteisiin (esim. "Pörssitiedote, Arrangement Agreement"), voidaanko näihin liitteisiin viitata kannekirjelmässä ilman, että liitteet sisällytetään kirjallisena todisteluna kannekirjelmään? A: Kilpailuaineistoa ei tarvitse enää sellaisenaan liittää kilpailun mihinkään kirjelmiin, mutta muutoin niitä on käsiteltävä kuten mitä tahansa aineistoa missä tahansa riita-asiain oikeudenkäynnissä käsiteltäisiin. 9. Q: Määrittelisittekö ystävällisesti kaikkien tapauksen osapuolten yhteystiedot, kotipaikat sekä y- tai henkilötunnukset. A: Ne saa korvata merkinnöin xxx.

2 10. Q: Myikö Rising Star kunkin osakkeen hintaan 12,50 (=eli 12,50 /osake): Rising Star on myynyt puolet hankinnoistaan ( osaketta) voitolla, kurssin ollessa korkeimmillaan 12,50 euroa. Rising Star pitää loput eli kpl osakkeista tiedotteen antamisen jälkeen. A: Joukkueille ei anneta tätä tietoa, vaan he saavat tältä osin esittää em. tehtävänkuvauksen puitteissa väitteitä kantajan puolesta, jos pitävät sitä tarpeellisena. 11. Q: Mikä on oikeustapauksen rivillä 3 mainitun ISO-Jyrä Oy:n suhde ISO-Jyrä Oyj:öön (esim. tytäryhtiö, kirjoitusvirhe)? A: Kirjoitusvirhe, kyseessä on sama yhtiö, jonka yhtiömuoto ja toiminimi ovat olleet tehtävänannossa kuvatun mukainen useita vuosia. Rising Star 12. Q: Ostiko Hedgefund-sijoittaja Rising Star Iso-Jyrän osakkeet omissa nimissään, vai jonkun hallinnoimansa sijoitusrahaston nimiin? A: Hedgefund-sijoittaja Rising Starin merkitsi osakkeet hallinnoimansa sijoitusrahaston Rising Star Capital Ltd:n nimiin. 13. Q: Millaisiin yhtiöihin/osakkeisiin tämä sijoitusrahasto sijoittaa? Mikä on siis tämän rahaston sijoitusstrategia? A: RS follows a multi strategy approach - - parts of which are - - a value strategy where we invest in securities perceived to be selling at deep discounts to their intrinsic or potential worth - - also an aggressive growth strategy requiring investment in equities expected to experience acceleration in growth of earnings per share. Iso-Jyrä 14. Q: Kuuluiko Iso-Jyrän hallitukseen muita Matin ja Tepon lisäksi ennen listautumista? A: Yhtiön hallitukseen kuuluivat Matti Jyrä (puheenjohtaja) ja Teppo Jyrä sekä varajäsenenä Kaija Kela. 15. Q: Kuka oli vastuussa Iso-Jyrän eri due dilligence prosesseista? (mm. legal, business?) A: Pääjärjestäjä Finance Oy Ab on esitteen mukaan tehnyt kaikki selvitykset yksin tai yhdessä Asianajotoimisto Oikeus ja Kohtuus Oy:n kanssa. 16. Q: Onko Iso-Jyrällä toimitusjohtajaa? Kuka? A: Kyllä, Teppo Jyrä. 17. Q: Muuttuiko tämä listautumisen jälkeen/yhteydessä? A: Ei. 18. Q: Ylimerkittiinkö Iso-Jyrän listautumisanti? A: Kyllä. 19. Q: Paljonko Iso-Jyrän osakkeen (keskimääräinen) viikkovaihto on ollut prosentteina koko osakekannasta listautumisen jälkeen? A: ei relevantti osa. 20. Q: Minä päivämääränä Iso-Jyrässä havaittiin kirjaamisperusteiden virhe?

3 A: Q: Millä tavalla Iso-Jyrän ympäristövarausten kirjaamisperiaate oli virheellinen? A: Tehtävänannon mukaisesti virhe vaikutti tilinpäätökseen ja sen johdosta yhtiö oikaisi alaspäin listautumisesitteessä antamaansa tilikauden 2014 tulosennustetta. Muuta tietoa ei ole saatavissa, eikä ole arvostelun kannalta relevantti. 22. Q: Mikä osuus Iso-Jyrän listautumishetken liikevaihdosta tulee Venäjältä? A: Liikevaihtoa ei määritetä tietylle ajanhetkelle vaan aikaväleille. Edellä on annettu 2014 I kvartaalin tieto. 23. Q: Mikä osuus Iso-Jyrän listautumishetkellä arvioidusta Itä-Euroopan kasvusta arvioidaan tapahtuvan Venäjällä? A: Tarkkaa tietoa ei ole saatavilla, yhtiön tarkoituksena keskittyä ja kasvaa entisestään Venäjällä. 24. Q: Paljonko tästä tulee pakotteiden kohteina olevista tuotteista? A: ks. vastaus kysymykseen Q: Kuinka iso oli peruttu maansiirtokoneiden tilaus? Milloin tämä peruttiin? A: Tilaus peruttiin samana päivänä kun pakotteista ilmoitettiin eli Tarkkaa euromäärää tilauksesta ei ole saatavilla. 26. Q: Onko Iso-Jyrä antanut toisenkin pörssitiedotteen venäjän pakotteista? Jos, milloin? A: Ei ole antanut. 27. Q: Paljonko yhtiön liikevoitto ennen ympäristövarausten kirjaamisen virhettä tilikaudella oli? A:Tietoa ei ole saatavilla. 28. Q: Entä mikä Iso-Jyrän ennuste liikevoitosta Q1/2014 oli? Entä toteutunut Q1/2014? A: Tietoa ei ole saatavissa, eikä siten ole arvostelun kannalta relevantti. 29. Q: Muuttuiko Iso-Jyrän hallituksen kokoonpano listautumisen yhteydessä? A: Ei muuttunut. 30. Q: Onko yhtiön toimitusjohtaja vaihtunut listautumisen yhteydessä? A: Ei ole. Finance Oy Ab 31. Q: Merkitsikö Finance Oy Ab Iso-Jyrän listautumisessa tarjottavat osakkeet ensin omiin nimiinsä, vai toimiko Finance vain listautumisen takaajana? A: Se toimi vain takaajana. Machine AB 32. Q: Onko yhtiö AB vai ABP? A: ABP. 33. Q: Onko yhtiö pörssissä? Missä?

4 A: Kyllä, NASDAQ OMX Stockholm. 34. Onko yhtiö rinnakkaislistattu Helsinkiin? A: Ei. 35. Q: Mikä on osakkeen keskimääräinen viikkovaihto prosentteina koko osakekannasta? A: Tietoa ei ole saatavissa, eikä siten ole arvostelun kannalta relevantti. 36. Q: Mitkä ovat yhtiön liiketoiminnan keskeisimmät yhtäläisyydet Iso-Jyrän kanssa? A: Yhtiöt ovat samalla toimialalla. Tarkempaa tietoa ei ole saatavilla, tämä jätetään joukkueiden harkintaan. 37. Q: Entä erot? A: Tarkempaa tietoa ei ole saatavilla, tämä jätetään joukkueiden harkintaan. Vanukas Oy 38. Q: Onko yhtiö Oy vai Oyj? A: Oyj. 39. Q: Onko yhtiö pörssissä? Missä? A: Kyllä, NASDAQ OMX Helsinki. 40. Q: Mikä on osakkeen keskimääräinen viikkovaihto prosentteina koko osakekannasta? 41. Q: Mitkä ovat yhtiön liiketoiminnan keskeisimmät yhtäläisyydet Iso-Jyrän kanssa? A: Yhtiöt toimivat eri toimialalla. Tarkempaa tietoa ei ole saatavilla, tämä jätetään joukkueiden harkintaan. 42. Q: Entä erot? A: Jätetään joukkueiden harkintaan. Fiva 43. Q: Onko FIVA käynnistänyt (rikos)prosesseja tai lausunut tiedottamisvirheeseen liittyen? A: Fiva ei ainakaan toistaiseksi ole käynnistänyt (rikos)prosesseja). Muuta tietoa ei ole saatavissa, eikä ole arvostelun kannalta relevantti. Tase-Reviisorit 44. Q: Milloin Iso-Jyrän tilikauden tilintarkastus suoritettiin? Milloin tilintarkastuskertomus annettiin? A: Tilintarkastuskertomuksen mukaan tarkastus on tehty hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Muuta tietoa ei ole saatavilla. 45. Q: ONKO EMISSIONJÄRJESTÄJÄ FINANCE OY AB ANTANUT OSTO- TAI MERKINTÄSITOUMUKSEN? A: Finance Oy AB toimi vain takaajana. 46. Q: ONKO LISTALLEOTTOESITTEESSÄ OLLUT TILINTARKASTUSKERTOMUKSIA AIEMMILTA TILIKAUSILTA KUIN TILIKAUDELTA ? LIITTYEN EDELLISEEN VIRKKEESEEN, MILLOIN ISO-JYRÄ ON ALKANUT HARJOITTAA LIIKETOIMINTAA?

5 47. Q: ONKO LISTALLEOTTOESITTEESSÄ OLEVAAN TULOSENNUSTEESEEN LIITETTY TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO TULOSENNUSTEESTA? A: Ei ole. 48. Q: KUKA ON ANTANUT ASIANAJOTOIMISTOLLE TOIMEKSIANNON LAATIA LISTALLEOTTOESITE? / ANTOIKO ISO-JYRÄ OYJ ASIANAJOTOIMISTOLLE TOIMEKSIANNON LAATIA LISTALLEOTTOESITE? A: Iso-Jyrä Oyj. 49. Q: ONKO MACHINE AB SAMALLA TOIMIALALLA KUIN ISO-JYRÄ OYJ? A: Kyllä. 50. Q: VOIDAANKO HAASTEHAKEMUS OSOITTAA ELSA NMCC -TUOMARISTOLLE, VAI TULEEKO SE OSOITTAA TAPAUKSESSA TOIMIVALTAISELLE TUOMIOISTUIMELLE? ENTÄ VOIDAANKO HAASTEHAKEMUS ALLEKIRJOITTAA SEN LAATINEIDEN OPISKELIJOIDEN NIMISSÄ, VAIKKA HE EIVÄT OIKEASSA ELÄMÄSSÄ VOISI TOIMIA RISING STARIN EDUSTAJINA TUOMIOISTUIMESSA? A:Osoitetaan forumsääntöjen mukaan toimivaltaiselle tuomioistuimelle, mutta toimitetaan Elsalle. 51. Q: PITÄÄKÖ ALAVIITTEIDEN OLLA KIRJOITETTU SAMALLA FONTTIKOOLLA KUIN LEIPÄTEKSTI? PITÄÄKÖ MYÖS ALAVIITTEISSÄ OLLA 1.5 RIVIVÄLI? A: Fonttikoko 10, riviväli 1, Q: Kuinka suuri prosentti Machine AB:n liikevaihdosta suuntautuu Venäjälle? A:Venäjän-vienti osuus Q1/2014 oli Machine AB:n liikevaihdosta 40 %. 53. Q: Ovatko tapauskuvauksen osapuolet tehneet Due Diligence tarkastuksia ja jos ovat niin minkälaisia ja missä laajuudessa? A: Pääjärjestäjä Finance Oy Ab on esitteen mukaan tehnyt kaikki selvitykset yksin tai yhdessä Asianajotoimisto Oikeus ja Kohtuus Oy:n kanssa. 54. Q: Mikä on Rising Starin Y-tunnus? Onko Rising Starista saatavilla muuta lisätietoa esim. oikeudellinen muoto? A: Rising Star Capital Ltd on rekisteröity Bermudalla. Sillä ei ole Y-tunnusta. 55. Q: Mitkä ovat muiden tapauskuvauksen osapuolten yhteystiedot? A:Tietoa ei ole saatavissa, eikä ole arvostelun kannalta relevantti. 56. Q: Mikä on ISO-Jyrä Oyj:n osakkeen beeta-kerroin koko noteerausajalta? 57. Q: Koska kyseessä on siviilioikeudellinen kanne, voidaanko olettaa, että tehtävässä ei tule huomioida mahdollista rikosoikeudellista vastuuta? A: Jätetään joukkueiden harkintaan. 58. Q: Onko ISO-Jyrä Oyj:n Pre-listallaoloajalta saatavissa tietoja? 59. Q: Millaisen palkkion Finance Oy Ab on pääjärjestäjänä saanut? A:Tietoa ei ole saatavissa, eikä ole arvostelun kannalta relevantti.

6 60. Q: Missä määrin Vanukas Oy:n liiketoiminta on samankaltaista ISO-Jyrä Oyj:n kanssa? Mikä osuus liikevaihdosta suuntautui Venäjälle? A: Vanukas Oyj ja ISO-Jyrä Oyj toimivat eri toimialalla. Venäjän-vienti osuus Q1/2014 oli Vanukas Oy:n liikevaihdosta 20 %. 61. Q: Mikä osuus ISO-Jyrä Oyj:n liikevaihdosta oli Venäjä-suuntautunutta liiketoimintaa? A: Tarkkaa tietoa ei ole saatavilla, yhtiön tarkoituksena keskittyä ja kasvaa entisestään Venäjällä. 62. Q: Mikä on ollut ISO-jyrä Oyj:n osakkeen päiväkohtainen keskihajonta , ja ? 63. Q: Mikä on ollut ISO-jyrän Oyj:n julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen logaritminen tuotto , ja ? 64. Q: Onko ISO-Jyrä Oyj maksanut osakkeenomistajilleen osinkoa välisenä aikana? Jos vastaus on myönteinen, mikä on ISO-Jyrä Oyj:n ajanjakson aikana maksaman osingon määrä? Lisäksi tuomaristolta / tehtävänlaatijoilta tiedusteltiin seuraavia: Q: Missä muodossa kanteen tulee olla? Lähinnä kirjoitusmuodollisuutta koitamme hahmottaa. A: tyyli on vapaa, kuten tavallisissa oikeudenkäynneissäkin. Q: Noudatetaanko kilpailussa tarkasti oikeudenkäymiskaaren kanteen ja vastineen muotovaatimuksia? A: kilpailussa noudatetaan oikeudenkäymiskaarta.

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola, keskusyhteisö tai Tarjouksentekijä

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot