Todettiin, että verkostotyökalun käyttöönotosta on syytä tiedottaa sidosryhmiä laajasti. Ehdotettiin tiedottamista Sic!-lehdessä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Todettiin, että verkostotyökalun käyttöönotosta on syytä tiedottaa sidosryhmiä laajasti. Ehdotettiin tiedottamista Sic!-lehdessä."

Transkriptio

1 Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous klo: (Mannerheimintie 103, Aelita, 4. krs) MUISTIO Läsnä: Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Katri Hämeen-Anttila (sihteeri), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Laura Labart, Lääketeollisuus ry Minna Palhamo, Lääketietokeskus Katariina Lehtinen, Yliopiston Apteekki Johanna Salimäki, Apteekkariliitto Tarja Pajunen, Hengitysliitto ry, SOSTE Jorma Komulainen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto, sosiaalifarmasian osasto (tutkimustyöryhmä) Outi Lapatto-Reiniluoto, HUS (lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä) Markku Möttönen, Näkövammaisten keskusliitto (lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille työryhmä) Laura Niemi, Suomen sairaanhoitajaliitto (viestintätiimi) 1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion läpikäyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Viestintä Innokylän verkostotyökalu on otettu lääkeinformaatioverkoston käyttöön. Työryhmien puheenjohtajille ja sihteereille on lähetetty viesti asiasta ja esitetty toive, että jokaisesta työryhmästä vähintään yksi pienryhmä tai kehittämisprojekti ottaisi verkostotyökalun käyttöönsä. Myös Koordinaatioryhmän jäsenien toivotaan rekisteröityvän Innokylään ja lääkeinformaatioverkoston verkostotyökaluun. Todettiin, että verkostotyökalun käyttöönotosta on syytä tiedottaa sidosryhmiä laajasti. Ehdotettiin tiedottamista Sic!-lehdessä. Hyväksyttiin seuraavat periaatteet Innokylään tulleisiin kysymyksiin vastaamisesta: - Innokylään tulleisiin kysymyksiin vastaa se taho, kuka parhaiten sopii vastaajaksi kyseiseen kysymykseen. Jokainen taho voi itse arvioida, onko oikea vastaamaan kysymykseen ja myös useampi taho voi vastata samaan kysymykseen. - Vastauksessa mainitaan minkä organisaation tai tahon edustajana kysymykseen vastaa - Kysymyksiin voi vastata oman organisaation tai tahon nimissä ilman käsittelyä lääkeinformaatioverkoston työryhmissä. Lääkeinformaatioverkoston nimissä vastauksen antaa koordinaatioryhmän puheenjohtaja tai sihteeri - Jos vastaajataho ei ole ilmeinen, asiaa voidaan pohtia viestintätiimissä tai koordinaatioryhmässä Koordinaatioryhmän sihteeri on laatinut lyhyen yhteenvedon lääkeinformaatioverkoston toiminnasta ja lisää sen Innokylään uusia jäseniä varten (Liite 1). Kuvauksessa kuvataan myös toimenpiteet työryhmän jäsenen vaihtuessa. Todettiin, että jos työryhmän jäsen vaihtaa työpaikkaa ja on kuitenkin kiinnostunut jatkamaan työryhmässä uudessa organisaatiossa, työryhmä voi laajentaa kokoonpanoaan. Alkuperäisestä organisaatiosta kuitenkin pyydetään uusi edustaja työryhmään.

2 3. Työryhmien kuulumiset Tutkimustyöryhmä: Hyväksyttiin lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia Todettiin, että hyväksytystä tutkimusstrategiasta on tärkeää viestiä verkostossa. Viestintäkanavina ainakin seuraava uutiskirje, mutta ehdotetaan tiedotettavaksi myös Sic!-lehdessä. Sic!-lehdessä voisi tiedottaa laajemminkin, mitä lääkeinformaatioverkostossa on tähän mennessä saavutettu sekä lääkeinformaatiotutkimusten tuloksista lyhyitä raportteja. Jatkossa tutkimustyöryhmä panostaa tutkimustiedon hyödyntämisen pohtimiseen o lääkeinformaation vaikuttavuuden tutkimisen pohtiminen o lääkeinformaatiotutkimuksen näkyväksi tekeminen (esim. kutsutaan tutkijoita esittelemään tuloksia tutkimustyöryhmän kokouksiin, pyydetään heitä laatimaan koosteita Innokylään lääkeinformaatiotutkimuksesta jne.) Hyväksyttiin tutkimustyöryhmän aiepaperi: lääkeinformaatioverkoston tutkimustoiminnan esittely tieteellisissä kongresseissa (Liite 2) o Logon käyttö hyväksyttiin tämän aihepiirin postereissa. Tutkimustyöryhmän toivotaan kuitenkin tiedottavan koordinaatioryhmää kaikista postereista ja suullisista esityksistä. Jos abstrakti on muusta aihealueesta, laaditaan uusi aiepaperi. Esitettiin toive, että posterit laitettaisiin kongressiesitysten jälkeen Innokylään kaikkien nähtäväksi. Tunnistettiin mahdolliseksi kohderyhmäksi esitykselle Yleislääketieteen yhdistyksen päivät (SYLY) (syksyisin) Lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä: Kolme aktiivista pienryhmää toimii omien kehittämishankkeiden parissa (Superin kysely toteuttettu, Terveysporttiin tulossa koottuna ilmaisia lääketiedon lähteitä ja -palveluita ammattilaisille, pilottitutkimus sairaalaan saapuvien potilaiden lääketiedon keräämisestä). Mistään projektista ei vielä ole laadittu aiepaperia. Superin kyselyn tuloksia katsotaan seuraavassa kokouksessa. Todettiin, että lääkeinformaatioverkostossa toteutettujen tutkimusten tulosten hyödyntäminen ja julkistaminen tärkeää. Jokaisen tutkimuksen ja selvityksen tekijät päättävät tapauskohtaisesti julkaisemisesta: sen aikataulusta ja foorumista. Koordinaatioryhmälle on hyvä toimittaa yhteenveto tuloksista ja muutenkin tiedottaa niistä, jotta mahdolliset kysymykset osataan ohjata oikeille henkilöille vastattaviksi. Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä Linkkikokoelma julkaistaan Duodecimin Terveyskirjastossa maaliskuun 2014 aikana Yhteistyön lisääminen lääkekasvatuksessa apteekkien ja koulujen välillä menossa tuloksia saadaan kesällä Potilasjärjestökysely toteutettu, vastauksia noin Aineisto luokitellaan ja koodataan kevään ja kesän aikana, tehdään perusanalyysit ja pyritään mahdollisimman nopeasti julkaisemaan ne Fimean KAI-sarjassa, jotta saadaan verkoston käyttöön. Jatkossa on tarkoitus laatia myös tieteellisiä julkaisuja. Helsingin yliopistosta on saatu opiskelija tekemään gradu-tutkielma aineistosta ja Lääketietokeskuksen harjoittelija auttaa aineiston koodauksessa. Koordinaatioryhmä Itsehoitolääke Käypä Hoito -suosituksen työryhmä on koottu: 12 henkilöä, mukana monipuolisesti mm. apteekkien edustajia ja terveydenhuollon muun henkilön edustajia. On jo toteutettu 17 tiedonhakua lähinnä nuhan ja yskän hoidosta. Työryhmän ensimmäinen kokous on maaliskuussa. Jorma Komulainen toimii työryhmä puheenjohtajana (ei sidonnaisuuksia). Hyväksyttiin Lääketietokeskuksen aiepaperi: rokotekampanja kansalaisille (Liite 3).

3 4. Lääkeinformaatioverkoston seuraavan kauden suunnittelun aloittaminen Hyväksyttiin koordinaatioryhmän sihteerin ehdotus lääkeinformaatioverkoston seuraavan kauden suunnittelun aloittamisesta (Liite 4, diat) Tiedotetaan työryhmien puheenjohtajia ja sihteereitä suunnittelusta Fimea julkaisee verkkouutisen, jotta kaikilla tahoilla on mahdollisuus halutessaan kommentoida koordinaatioryhmän ja lääkeinformaatioverkoston muiden työryhmien kokoonpanoja. Fimea päättää koordinaatioryhmän kokoonpanosta. Kukin työryhmä voi halutessaan laajentaa omaa kokoonpanoaan Koordinaatioryhmän sihteeri laatii toimintasuunnitelman luonnoksen koordinaatioryhmän syksyn ensimmäiseen kokoukseen käsiteltäväksi. Tavoitteena on, että koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma on hyväksytty vuoden loppuun mennessä. 5. Toimenpiteet ennen seuraavaa kokousta ja seuraava kokous Sovittiin syksyn 2014 kokousajat : 23.9 klo: (Fimea, Aelita, 4. krs., Helsinki, videoyhteys Kuopioon, Microkatu 1, Fimea, Aino) klo: (Fimea, Aelita, 4. krs., Helsinki, videoyhteys Kuopioon, Microkatu 1, Fimea, Maikki) klo: (Fimea, Aelita, 4. krs., Helsinki, videoyhteys Kuopioon, Microkatu 1, Fimea, Aino) Sovittiin seuraavan Lääkeinformaatiofoorumin ajaksi keskiviikko klo: Seuraava kokous on yhteiskokous STM:n edustajien kanssa klo: Sovittiin, että kutsutaan yhteiskokoukseen mukaan myös työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit.

4 LIITE 1: Lääkeinformaatioverkoston toiminnan periaatteet Lääkeinformaatioverkostoon kuuluvat seuraavat työryhmät: Koordinaatioryhmä ja sen tukena Viestintätiimi Koulutustyöryhmä Tutkimustyöryhmä Lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä sekä Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä Työryhmien lisäksi verkoston toimintaan kuuluu Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat, joka on vähintään kahden vuoden välein järjestettävä kaikille avoin moniammatillinen keskustelufoorumi. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea koordinoi verkoston toimintaa. Fimea kutsuu kokoon koordinaatioryhmän. Koordinaatioryhmä kutsuu kokoon muut verkoston työryhmät. Toiminta perustuu lääkeinformaation kehittämisprojekteihin, joita kukin työryhmä toteuttaa. Pohjana toiminnalle on kansallinen lääkeinformaatiostrategia (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012). Lääkeinformaatioverkoston logo ja slogan Lääkeinformaatioverkostolla on käytössään yhteinen logo ja slogan luotettavan lääketiedon puolesta. Nämä saa projektin käyttöön noudattamalla koordinaatioryhmän toimintaohjetta lääkeinformaatioverkoston kehittämisprojektille (löytyy Innokylän hankepankista, välilehdeltä Tuotokset ja tulokset) Toimintatavoista Lääkeinformaatioverkoston toiminta on avointa ja julkista, esimerkiksi kaikki muistiot, projektisuunnitelmat, toimintasuunnitelmat jne. julkaistaan Innokylässä Lääkeinformaatioverkoston toimintaan ei ole erillistä resurssia o kukin sidosryhmä rahoittaa omaa toimintaansa (mukaan lukien matkakustannukset työryhmien kokouksiin) o kehittämisprojekteihin haetaan ulkopuolista rahoitusta o kukin sidosryhmä päättää lääkeinformaatioverkostoon sitoutumisesta ja kehittämisprojekteihin osallistumisesta Työryhmät o kuulevat lääkkeiden käyttäjiä edustavia tahoja työskentelyn eri vaiheissa o lähettävät kaiken kokousmateriaalin sekä varsinaiselle että varajäsenelle tiedon kulun varmistamiseksi (jäsen ja varajäsen usein eri organisaatiosta) o kokousten muistiot hyväksytään välittömästi kokouksen jälkeen sähköpostitse, jonka jälkeen se on julkinen kaikille verkoston toiminnasta kiinnostuneille o työryhmät ovat vastuussa muistion julkistamisesta Innokylän hankepankissa o Kukin työryhmä sopii omista toimintatavoistaan (esim. kuinka usein työryhmä kokoontuu, missä, miten työskennellään kokousten välillä jne.) o toimikausi on kolme vuotta. Työryhmän jäsenen vaihtuessa o toiminnasta pois lähtevä jäsen hankkii omasta organisaatiostaan tilalle uuden henkilön. Myös varajäsentä tiedotetaan tilanteesta. Jäsen ja varajäsen voivat myös sopia, että varajäsenestä tulee varsinainen jäsen. Tällöin uusi henkilö tulee varajäseneksi. o työryhmän sihteeri päivittää muuttuneet henkilötiedot Innokylän hankepankkiin ja tiedottaa muutoksesta koordinaatioryhmän sihteeriä Lähteet: Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä: Lääkeinformaatiostrategia: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen Fimea kehittää, arvioi ja informoi - julkaisusarja 1/2012.

5 LIITE 2: Tutkimustyöryhmän aiepaperi: Lääkeinformaatioverkoston tutkimustoiminnan esittely tieteellisissä kongresseissa Tavoite Konkreettinen ja yksityiskohtainen tavoite sekä kuvaus, mihin lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotukseen kehittämisprojekti liittyy Lääkeinformaatioverkoston kommenteilla parhaillaan olevan tutkimusstrategian luonnoksen mukaan tutkimustyöryhmän tärkein rooli on tiedottaa tutkijoita ja tutkimusryhmiä lääkeinformaatiotutkimuksesta ja miten tutkimus linkkautuu osaksi lääkeinformaatioverkoston toimintaan. Yksi tunnistettu tapa tähän on osallistua eri alojen tieteellisiin kongresseihin ja esitellä toimintaa posteri- ja suullisin esityksin. Toimenpiteet Alustava kuvaus toimenpiteistä, miten tavoitteet saavutetaan (Voidaan yhdistää aikataulun kuvaukseen). Abstrakti Lääkeinformaatiotutkimuksen kehittäminen Suomessa Potkua verkostomaisesta yhteistyöstä (liite 1) on lähetetty arviotavaksi Kansalliseen hoitotieteelliseen konferenssiin (kesäkuussa 2014) ja se on hyväksytty posteriesitykseksi. Tavoitteena on jatkaa tällaista toimintaa aktiivisesti osana tutkimustyöryhmän jatkuvaa toimintaa. Vastuut Vähintään vastuuhenkilö ja -organisaatio on nimettävä aiepaperissa. Lisäksi kuvaus, minkä lääkeinformaatioverkoston työryhmän kanssa kehittämisprojektissa tehdään yhteistyötä. Vastuuhenkilö: Katri Vehviläinen-Julkunen, Itä-Suomen yliopisto (posterin esittäjä) Katri Hämeen-Anttila, Fimea (posterin toinen laatija) Tutkimustyöryhmä Resurssit Alustava kuvaus resursseista: miten mukana olevat organisaatiot osallistuvat, haetaanko ulkopuolista rahoitusta jne. Kuvaus mitä mukaan haluavilta organisaatioilta odotetaan. Eri organisaatiot voivat olla mukana projektissa erilaisilla panoksilla ja rooleilla (kuvaus erilaisista osallistumismahdollisuuksista). Kongressiin osallistutaan oman organisaation kustannuksilla Fimea maksaa Kansallisen hoitotieteellisen konferenssin posterin painatuksen ja se laaditaan Fimean posteripohjalle. Posterin painatuskustannukset sovitaan tapauskohtaisesti. Aikataulu Alustava kuvaus kehittämisprojektin aikataulusta. Kerrottava vähintään vuodet, jolloin projekti meneillään (Voidaan yhdistää toimenpiteiden kuvaukseen) kts. toimenpiteet Seuranta Alustava kuvaus kehittämisprojektin toteutumisen seurannasta Posteriesitys toteutuu Kansallisessa hoitotieteellisessä konferenssissa. Jatkossa tutkimustyöryhmällä on 1 2 esitystä vuosittain.

6 Hyödyntäminen ja vaikuttavuus Alustava kuvaus kehittämisprojektin tulosten hyödyntämisestä ja siitä, mitä vaikuttavuutta kehittämisprojektilla haetaan. Lääkeinformaatioverkoston toiminnan ja siihen liittyvän tutkimustoiminnan tunnettuus lisääntyy. Edistetään lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta tekevien tutkijoiden koordinaatiota ja yhteistyötä. Kun lääkeinformaatioverkosto tulee tunnetummaksi, tutkijat ottavat yhteyttä ja esittelevät tutkimustuloksiaan, mitä voidaan hyödyntää lääkeinformaatioverkoston kehittämistoiminnassa. Aiepaperi toimitetaan täytettynä koordinaatioryhmän sihteerille LÄÄKEINFORMAATIOTUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA POTKUA VERKOSTOMAISESTA YH- TEISTYÖSTÄ Hämeen-Anttila Katri, dosentti, kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Vehviläinen-Julkunen Katri, professori, Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta,pl 1627, Kuopio, Kuopion yliopistollinen sairaala. Lääkeinformaatioverkoston Tutkimustyöryhmä* Kansallisen lääkeinformaatiostrategian (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2012) implementoimiseksi perustettiin vuonna 2012 moniammatillinen lääkeinformaatioverkosto, missä toimii viisi työryhmää. Tutkimustyöryhmä vastaa lääkeinformaatioverkoston tutkimustoiminnasta. Verkoston toiminnan alkuvaiheessa laadittiin selvitys suomalaisesta lääkeinformaatiotutkimuksesta (Järvinen ym. 2013). Selvityksessä tunnistettujen aukkokohtien ja kehittämiskohteiden pohjalta suunnataan ja priorisoidaan tutkimus toimintaan, jolla voidaan edistää lääkeinformaatiokäytäntöjen kehittämistä ja sitä kautta järkevää lääkehoitoa. Selvitys toimi myös pohjana lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategian laatimisessa. Tutkimusstrategian tavoitteena on tunnistaa ja kuvata lääkeinformaation keskeisimmät tutkimuskohteet ja -aiheet toimia lääkeinformaatioon liittyvien tutkimusaiheiden koontina, jota lääkeinformaatiotutkimuksesta kiinnostuneet tutkimusryhmät ja tutkijat voivat hyödyntää tutkimusaiheiden valinnassa ja yhteistyön pohjana muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. toimia tiedottamisen kanavana esimerkiksi siten, että strategiassa kuvattuja aihepiirejä tutkivat tiedottaisivat hankkeistaan ja tuloksistaan tutkimustyöryhmää, jotta lääkeinformaatioverkosto voisi hyödyntää tutkimustietoa toimintansa pohjana. Tutkimusstrategiassa esitetään keskeisimpiä tutkimustarpeita lääkeinformaatiostrategian kuuden päätavoitteen viitekehyksessä: 1. Suomessa on toimiva moniammatillinen lääkeinformaatioverkosto 2. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät luotettavia tiedonlähteitä ja palveluja 3. Terveydenhuollon lääkeosaaminen on korkeatasoista ja moniammatillista 4. Lääkeneuvonta perustuu valtakunnallisiin suosituksiin ja paikallisiin sopimuksiin 5. Lääkkeiden käyttäjät hyödyntävät luotettavia tiedonlähteitä ja palveluja 6. Väestön terveyden lukutaito on hyvä Esimerkkinä jo alkaneesta tutkimusprojekteista on erityisryhmien ja erilaisten potilasryhmien lääketiedon tarpeiden ja käytön esteiden selvittäminen internet-kyselyllä. Lääkeinformaatioverkoston toiminta on avointa ja julkista. Verkoston ja sen työryhmien toimintaa voi seurata Innokylässä, josta myös tutkimusstrategia löytyy (Kansallinen lääkeinformaatioverkosto 2013). Lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta tekevien tai siitä kiinnostuneiden tutkijoiden toivotaan olevan yhteydessä tutkimustyöryhmään moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi. Tämä verkostomainen toimintatapa tarjoaa erinomaisia tutkimusaiheita myös hoitotieteen tutkijoille moniammatillisessa yhteistyössä. *************************************************** Lähteet: Järvinen R, Enlund H, Airaksinen M, Kleme J, Mononen N, Hämeen-Anttila K. Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2013. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012 *Kansallinen lääkeinformaatioverkosto. Tutkimustyöryhmä. Haettu Internetistä

7 LIITE 3: Lääketietokeskuksen aiepaperi Kehittämisprojektin työnimi: Luotettavaa tietoa rokotteista Lisätietoja antaa Topi Hanhela, , Tavoite Kampanjan tavoitteena on nostaa kansalaisten tietoisuutta lääkkeiden, tässä tapauksessa rokotteiden, avulla saavutettavista hyödyistä ja ohjata heitä asiallisen tiedon lähteille. Lisäksi tavoitteena on antaa ammattilaisille helppokäyttöisiä työkaluja kansalaisten kysymyksiin vastaamiseksi. Toimenpiteet Projekti toteutetaan pääasiassa sähköisissä kanavissa, jossa se toimii vastapainona negatiivisille, pitkälti eitieteelliseen tietoon pohjautuville viesteille. 1. Taustatutkimus Klikin tietopankkiin kertyneiden rokotekysymysten (useita tuhansia) pohjalta 2. Viestien kirkastaminen ja sisällöntuotanto tutkimustiedon perusteella yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa 3. Kampanja sähköisissä kanavissa 4. Verkkopalvelu ja sähköiset tukimateriaalit rokotteista ja rokottamisesta Projektin aikana toteutetaan viestinnällisiä toimenpiteitä toimittajille (toimittajaseminaari, tiedote). Vastuut Lääketietokeskus Oy toteuttaa projektin ja vastuuhenkilönä on johtaja Topi Hanhela. Projektin ohjausryhmään kuuluu Hanhelan lisäksi toimitusjohtaja Minna Palhamo; lisäksi mukaan pyydetään sidosryhmistä 2 3 edustajaa. Kampanjaidea on esitelty Suomen Lääkäriliitolle, Suomen Infektiolääkärit ry:lle, Suomen Terveydenhoitajaliitolle, Fimealle, THL:lle, STM:lle (tapaaminen ) ja Lääketeollisuus ry:n rokotetoimikunnalle. Hanke on saanut laajasti positiivista tukea ja usea taho on ilmaissut halunsa osallistua sisällön tuottamiseen työpanoksellaan, antaa omat julkaisukanavansa käyttöön veloituksetta ja saada omat logonsa näkyviin. Sidosryhmät vahvistavat osallistumisensa projektisuunnitelman valmistuttua. Kehittämisprojektissa on tarkoitus tehdä yhteistyötä Lääkeinformaatioverkoston Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmän, Lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmän ja Viestintätiimin kanssa. Resurssit Projekti on tarkoitus toteuttaa osallistuvien organisaatioiden resursseilla. Eri mahdollisuuksia ovat alustavasti: - Järjestötahot tarjoavat viestintäkanaviaan ja asiantuntemustaan käyttöön - Asiantuntijatahot tuottavat sisältöjä yhteistyössä Lääketietokeskuksen kanssa - Viranomaisilla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöihin ja viestintään - Lääkeyritykset rahoittavat mediatilan hankinnan ja materiaalien tuottamisen Aikataulu Projektin valmistelu on aloitettu joulukuussa Sidosryhmäkierros päättyy maaliskuussa 2014, jonka jälkeen tehdään projektisuunnitelma. Projekti toteutetaan syksyllä 2014 ja sen tuotokset (alustavasti verkkopalvelu ja sähköiset tukimateriaalit) jäävät elämään ainakin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Seuranta Projektissa toteutetaan kyselytutkimus verkossa ja seurataan käyttäjätyytyväisyyttä ja tehdään tarvittavat toimenpiteet tulosten perusteella. Lisäksi hyödynnetään verkkoanalytiikkaa informaation hyödyntämisen seurannassa. Hyödyntäminen ja vaikuttavuus Projektin ja sen tulosten avulla kehitetään luotettavaa lääkeinformaatiota rokotteista, yhteistyötä eri toimijatahojen välillä ja kansalaisten asiallista rokotetietoisuutta. Tulosten avulla voidaan esim. tuottaa uudenlaisia tietosisältöjä ja helppokäyttöisiä informaatiopalveluita sekä terveydenhuollon ammattilaisille että kansalaisille.

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 6 MUISTIO klo: (Helsinki: Mannerheimintie 103b, Ursa Minor Kuopio: Microkatu 1, Aino)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 6 MUISTIO klo: (Helsinki: Mannerheimintie 103b, Ursa Minor Kuopio: Microkatu 1, Aino) Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 6 MUISTIO 6 16.9.2013 klo: 12 15 (Helsinki: Mannerheimintie 103b, Ursa Minor Kuopio: Microkatu 1, Aino) Paikalla: Helsingissä: Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan

Lisätiedot

Lääkeinformaatioverkostossa tapahtuu. Katri Hämeen Anttila, Dosentti Kehittämispäällikkö Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkeinformaatioverkostossa tapahtuu. Katri Hämeen Anttila, Dosentti Kehittämispäällikkö Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea Lääkeinformaatioverkostossa tapahtuu Katri Hämeen Anttila, Dosentti Kehittämispäällikkö Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmassa kuvataan työryhmän ensimmäisen kaksivuotisen kauden tavoitteet. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan työryhmän ensimmäisen kaksivuotisen kauden tavoitteet. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia. 4.11.2013 LÄÄKEINFORMAATIOTA LÄÄKKEIDEN KÄYTTÄJILLE -TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2013 2014 1. TAUSTA Toimintasuunnitelmassa kuvataan työryhmän ensimmäisen kaksivuotisen kauden tavoitteet. Toiminnan

Lisätiedot

Lääkeinformaatiofoorumi Hyväksyttiin Lääkeinformaatiofoorumin ohjelmaluonnos (liite 1) seuraavin muutoksin: lisättiin 15 minuuttia loppukeskusteluun

Lääkeinformaatiofoorumi Hyväksyttiin Lääkeinformaatiofoorumin ohjelmaluonnos (liite 1) seuraavin muutoksin: lisättiin 15 minuuttia loppukeskusteluun Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 11 23.9.2014 klo: 9.30 11.20 (Mannerheimintie 103, Aelita, 4. krs) MUISTIO Läsnä: Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/ klo: (Mannerheimintie 103, Aelita, 4. krs.) MUISTIO

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/ klo: (Mannerheimintie 103, Aelita, 4. krs.) MUISTIO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/2015 25.3.2015 klo: 13.00 15.00 (Mannerheimintie 103, Aelita, 4. krs.) MUISTIO Läsnä: Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Lä ä keinformäätioverkoston viestintä suunnitelmä

Lä ä keinformäätioverkoston viestintä suunnitelmä 1 16.9.2013 Lä ä keinformäätioverkoston viestintä suunnitelmä 2013-2014 1. Lähtökohta Fimea julkaisi helmikuussa 2012 kansallisen lääkeinformaatiostrategian. Siinä tavoitteeksi asetettiin, että 1. Suomessa

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) 1/3 Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/2017 23.3.2017 klo: 13.00 15.00 (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) MUISTIO Läsnä: Erkki Palva, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Lääkeinformaatiofoorumi

Lääkeinformaatiofoorumi Lääkeinformaatiofoorumi 10.10.2013 Erkki Palva Johtaja, Fimea Koordinaatioryhmän puheenjohtaja 14.10.2013 1 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 1/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 1/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 1/2016 26.1.2016 klo: 13.00 15.00 (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) MUISTIO Läsnä Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla?

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla? Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla? Keskustelua Katri Hämeen-Anttila FaT, Dosentti Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

1. Työryhmien kuulumiset ja yhteistyön lisääminen työryhmien välillä

1. Työryhmien kuulumiset ja yhteistyön lisääminen työryhmien välillä Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden yhteispalaveri 16.2.2016 klo: 13.30 15.30 Fimea: Helsinki Mannerheimintie 103, Amorosa1&2, 4. krs. Kuopio Microkatu 1, Technopolis,

Lisätiedot

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 3/2017

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 3/2017 Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 3/2017 Tiistaina 5.12.2017 klo 9:30 11:30 (Helsinki, Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4 krs.) MUISTIO PAIKALLA Koordinaatioryhmä:

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 4/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 4/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 4/2016 8.9.2016 klo: 13.00 15.00 (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) MUISTIO Läsnä: Minna Palhamo (puheenjohtaja), Lääketietokeskus Katri Hämeen-Anttila

Lisätiedot

Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokousmuistio 2/ klo 9:30 11:00 Sähköpostikokous

Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokousmuistio 2/ klo 9:30 11:00 Sähköpostikokous Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokousmuistio 2/2016 Aika 7.4.2016 14.4.2016 klo 9:30 11:00 Sähköpostikokous 1. Kokouksen avaaminen Teknisten ongelmien takia ONLINE-kokous keskeytettiin ja

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 5/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 5/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 5/2015 24.11.2015 klo: 13.00 15.00 (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) MUISTIO Läsnä Erkki Palva (puheenjohtaja)o, Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 2/ 2017

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 2/ 2017 Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 2/ 2017 Keskiviikkona 14.6.2017 klo 13:00 15:00 (Helsinki, Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4 krs. ja Kuopio, Microkatu

Lisätiedot

La a keinformaatioverkoston viestinta suunnitelma

La a keinformaatioverkoston viestinta suunnitelma 1 Hyväksytty 24.11.2015 koordinaatioryhmän kokouksessa La a keinformaatioverkoston viestinta suunnitelma 2015 2017 1. Lähtökohta Fimea julkaisi helmikuussa 2012 kansallisen lääkeinformaatiostrategian.

Lisätiedot

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille,

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille, Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä Tiedoksi kaikille, Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko teki alkuvuodesta aloitteen, jonka mukaisesti 6.11.2012

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1 Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1. Tausta Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan sellaista tietoa lääkehoidoista ja lääkkeistä, joka on kuluttajien ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 3 MUISTIO 3 30.1.2013 klo: 12 14.20 (Mannerheimintie 103b, Amorosa 1&2)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 3 MUISTIO 3 30.1.2013 klo: 12 14.20 (Mannerheimintie 103b, Amorosa 1&2) Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 3 MUISTIO 3 30.1.2013 klo: 12 14.20 (Mannerheimintie 103b, Amorosa 1&2) Paikalla: Minna Näsänen (puheenjohtaja), Lääketietokeskus Katri Hämeen-Anttila (sihteeri),

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1 Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1. Tausta Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan sellaista tietoa lääkehoidoista ja lääkkeistä, joka on kuluttajien ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena 1 Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia Tutkimusstrategian luonnos kommentoitavaksi 12.2013 Tässä tutkimusstrategiassa esitetään tutkimuslinjauksia, joihin toivotaan

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään 1 Innokylä on työskentely-ympäristö kehittämiseen ja ideointiin. Innokylä tarjoaa työkaluja kehittämisen eri vaiheisiin, mahdollistaa yhdessä tekemiseen sekä tarjoaa työtilan innovatiivisten

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Paikka Lääkäriliitto, Mäkelänkatu 2 A, Helsinki, 8. krs., kokoushuone 2

Paikka Lääkäriliitto, Mäkelänkatu 2 A, Helsinki, 8. krs., kokoushuone 2 Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokous 3/2017 Aika To 24.8.2017 kokous klo 9:30-11:30 Paikka Lääkäriliitto, Mäkelänkatu 2 A, 00500 Helsinki, 8. krs., kokoushuone 2 Asialista Skype for Business

Lisätiedot

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Katri Hämeen-Anttila, FaT Dosentti, kehittämispäällikkö Fimea Lääkehoitojen arviointiprosessi Lääkejakelujärjestelmä Suomalaisen lääkejakelujärjestelmän

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten priorisointi Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Annikka Kalliokoski Ylilääkäri Lääketurvallisuus-

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 101 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 7.3.2016 Klo 16.30 PAIKKA Narvan monari KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 103 2 KOKOUKSEN AVAUS... 103 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tutkimusstrategia Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ESIPUHE Teemme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimusta hyvässä, myönteisessä ilmapiirissä. Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Innokylä 2.1 Julkiset innovatiiviset hankinnat Innokylään

Innokylä 2.1 Julkiset innovatiiviset hankinnat Innokylään Innokylä 2.1 Julkiset innovatiiviset hankinnat Innokylään 14.4.20141 Nykyinen Innokylä Kehittäjä ei tiedä mistä aloittaa kehittämisen verkkoympäristössä eikä osaa omatoimisesti hyödyntää eri työkaluja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

KOOTuki-ryhmän viestinnästä ja yhteistyön tuesta. Pekka Linna,

KOOTuki-ryhmän viestinnästä ja yhteistyön tuesta. Pekka Linna, KOOTuki-ryhmän viestinnästä ja yhteistyön tuesta Pekka Linna, 10.11.2014 Sisältö 1. Strategia 2. Toimintatavat sidosryhmäviestinnässä 3. Kanavat 4. Yhteistyön tukeminen ja yhteisötuottaminen 5. Välineet

Lisätiedot

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea hannes.enlund@fimea.fi Kysymyksiä joihin etsitään vastauksia? Onko uusi lääke A tehokkaampi

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 102 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 14.3.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 104 2 KOKOUKSEN AVAUS... 104 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen

Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen Teemat vuonna 2010 Millaisena metropolialue näyttäytyy kansainvälisten opiskelijoiden ja huippujen silmin? Vastaako metropolialueen

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 96 Nuorisovaltuuston kokous AIKA 8.2.2016 Klo 16.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 98 2 KOKOUKSEN AVAUS... 98 3 PUHEENJOHTAJAN JA

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 Siun soten -neuvottelukunta Aika 21.06.2017 klo 16:15-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä Työsuunnitelma Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Teemaryhmän yleiset tehtävät 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Soten digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää sosiaali- ja terveysministeriö 17.5.

Soten digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää sosiaali- ja terveysministeriö 17.5. Soten digitaaliset palvelut ja verkkosivustot verkkoviestintäpäällikkö sosiaali ja terveysministeriö 17.5.2017 1 17.5.2017 Digitaaliset sotepalvelut maakuntien verkkosivuilla STM on käynnistämässä projektia

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Oulun kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Maahanmuuttajaneuvosto Päivämäärä

Oulun kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Maahanmuuttajaneuvosto Päivämäärä Aika klo 16.30-18.33 Paikka Monikulttuurikeskus Villa Victor Päätöksentekijät Jamal Awad puheenjohtaja Angela Suorsa jäsen Anna Litewka-Anttolainen jäsen Dlovan Ishaya jäsen 16.47-> Gordon Roberts Luz

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) Anna-Maija Tolppanen 26.9.2013 III sosiaali-

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄT 2017: Kuka tietää lääkityksesi? PROJEKTISUUNNITELMA

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄT 2017: Kuka tietää lääkityksesi? PROJEKTISUUNNITELMA LÄÄKEHOIDON PÄIVÄT 2017: Kuka tietää lääkityksesi? PROJEKTISUUNNITELMA Projektin nimi: Lääkehoidon päivät 16.3.2017 Projektityyppi: Valtakunnallisen teemapäivän suunnitteleminen ja toteuttaminen Projektin

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2017 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 12.01.2017 klo 14:00-16:00 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta

Lisätiedot