Asiantuntijaneuvonta tuotteiden valinnassa ja tehokas myynninjälkeinen asiakaspalvelu ovat myös Konsernin palvelujen olennaisen tärkeä osa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijaneuvonta tuotteiden valinnassa ja tehokas myynninjälkeinen asiakaspalvelu ovat myös Konsernin palvelujen olennaisen tärkeä osa."

Transkriptio

1 Tiivistelmä Tämä tiivistelmä on johdanto Esitteeseen. Tarjottavia Osakkeita koskevissa sijoituspäätöksissä on otettava huomioon Esitteessä esitetyt tiedot kokonaisuutena yhdessä viittaamalla sisällytettyjen asiakirjojen ja kohdassa Riskitekijät esitettyjen, Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyvien riskien kanssa. Tämä tiivistelmä ei ole täydellinen eikä se sisällä kaikkia tietoja, jotka Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien on otettava huomioon. Jos tässä Esitteessä perustuviin tietoihin koskevassa asiassa nostetaan kanne, kanteen nostanut sijoittaja voidaan velvoittaa korvaamaan Esitteen käännöskulut ennen oikeusjutun vireillepanoa. Tiivistelmän tai sen käännökset laatinut ja niiden hyväksymistä anonut yhtiö voidaan asettaa siviilioikeudelliseen korvausvastuuseen, mutta vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa tämän Esitteen muihin osiin nähden. Yleistä liiketoiminnasta Yhtiön perusti 20. marraskuuta 2008 Rahasto 23. kesäkuuta 2009 tapahtunutta osakevaihtoa ennakoiden. Osakevaihdossa kaikki Grundfos Holding AG:n osakkeet vaihdettiin Yhtiön osakkeisiin suhteessa 1:1. Vaihdossa Yhtiöstä tuli Konsernin ylin holdingyhtiö Rahaston ollessa ylin emoyhtiö. Työntekijät, yhtiön perustajan, Poul Due Jensenin perilliset ja Rahasto ovat kaikki Yhtiön Osakkaita. Konserni on pumppualan maailmanlaajuinen tuotantoyritys. Alan tärkeimpiä tuotteita ovat esim. lämmityksen, jäähdytyksen, vesihuollon, puhdistuslaitosten, jätevedenpoiston ym. pumput ja pumppujärjestelmät. Lämmityksen ja ilmastoinnin kiertopumput ja muut teollisuuden, vesihuollon, jäteveden ja annostuksen keskipakoispumput ovat Konsernin päätuotteita. Grundfos valmistaa pumppujen lisäksi sekä vakio- että uppopumppujen moottoreita, joita myydään myös erikseen. Lisäksi Grundfos kehittää ja myy huippuelektroniikkaa pumppujen ja pumppulaitteistojen valvontaan ja ohjaukseen. Kiertopumppuja käytetään lämmitykseen, asunto- ja toimistokiinteistöjen, hotellien ym. ilmanvaihtoon ja ilmastointiin. Grundfos valmistaa keskipakoispumppuja kattiloiden syöttöjärjestelmiin, paineenkorotukseen ja muihin teollisiin tarkoituksiin sekä OEM-varusteiden (Original Equipment Manufacturers) sisäänrakennetuiksi komponenteiksi. Vesihuollon ja jätevedenkäsittelyn sektoreilla on käytössä kattava pumppuohjelma esim. maatalouden keinokastelussa, kasvihuoneviljelyssä ja golfkentillä, kotitalouksien katkeamattomassa vesihuollossa ja teollisuudessa. Tähän kuuluvat myös jäteveden poisto ja käsittely. Lisäksi Grundfos valmistaa esim. vedenkäsittelylaitosten annostelupumppuja. Asiantuntijaneuvonta tuotteiden valinnassa ja tehokas myynninjälkeinen asiakaspalvelu ovat myös Konsernin palvelujen olennaisen tärkeä osa. Konserni tutkii jatkuvasti uusia valmistusmateriaaleja ja prosesseja kyetäkseen tarjoamaan uusia ja uraauurtavia pumppuja ja pumppujärjestelmiä tyydyttämään markkinoiden vaatimuksia tehokkaista, toimintavarmoista ja energiataloudellisista laitteistoista. Laatu on ensiarvoisen tärkeä tekijä kaikissa Konsernin tuotteissa. Konserni panostaa suunnitteluun, muotoiluun ja materiaalien sekä valmistusprosessien valintaan täyttääkseen asiakkaiden toivomukset. Oman tuotannon suuri osuus varmistaa korkean tuottavuuden, terveellisen työympäristön ja ulkoisen ympäristön huomioimisen. Vuoden 2010 lopussa Konsernissa oli työntekijää. Yhtiön hallitukseen kuuluvat Lars Kolind (puheenjohtaja), Jens Winther Moberg (varapuheenjohtaja), Niels Due Jensen ja Ingelise Mose Bogason. Yhtiön johtoon kuuluvat Carsten Bjerg (toimitusjohtaja), Søren Østergaard Sørensen (myyntijohtaja), Lars Aagaard Nielsen (tuotantojohtaja) ja Peter Hergett Røpke (kehitysjohtaja). Osakeannin tarkoitus ja hankittavien varojen käyttö Rahaston hallitus on päättänyt tarjota Osakkeita Yhtiön sekä Yhtiön useimpien kansainvälisten tytäryhtiöiden Työntekijöille. Tarjonnalla pyritään houkuttelemaan ja motivoimaan Työntekijöitä ja kannustetaan heitä pysymään yrityksessä. Yhtiö on aiemmin tarjonnut Osakkeita Työntekijöille ja arvioi tämän perusteella, että mahdollisuus osallistua työntekijöiden osakeohjelmaan luo Työntekijöille riittävän yllykkeen oman panoksen parantamiseen ja palkitsee heidät reilulla ja vastuullisella tavalla myötävaikuttamisesta Konsernin taloudellisiin tuloksiin. Yhtiö ei saa varoja Tarjonnan yhteydessä.

2 Riskitekijät Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, tähän kuuluen Yhtiön toimintaan ja Osakeantiin liittyvät riskit, jotka sijoittamista harkitsevien on otettava huomioon ennen Tarjottavien Osakkeiden hankintaa. Alla oleva on vain tiivistelmä näistä riskeistä. Luvussa "Riskitekijät" on tarkempi analyysi alla mainittuihin kategorioihin sisältyvistä riskeistä. Sijoittajien on harkittava tarkoin näitä riskitekijöitä ja kaikkia muita Esitteessä olevia tietoja, ennen kuin päättävät hankkia Tarjottavia Osakkeita. Riskit voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin: Riskit niillä markkinoilla, joilla Konserni toimii Poliittiset riskit Toiminnalliset ja tuotannolliset riskit Taloudellinen riski ja likviditeettiriski Tarjontaan liittyvät riskit Muut riskit Osakeannin tiivistelmä Osassa II Osakeanti on yksityiskohtaisempi selostus Osakeannista. Alla oleva on vain Osakeannin lyhyt tiivistelmä. Liikkeellelaskija on Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro. Osakeanti sisältää enintään Tarjottavaa Osaketta, joista jokaisen nimellisarvo on 10 DKK Yhtiössä, jonka osakkeita Rahasto tarjoaa. Osakeannin yhteenlaskettu myyntiarvo on enintään 199 milj. DKK. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Konsernin nykyisille Työntekijöille Tanskassa, Argentiinassa, Itävallassa, Belgiassa, Kanadassa, Brasiliassa, Tshekissä, Chilessä, Kroatiassa, Egyptissä, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Hong Kongissa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Kazakstanissa, Keniassa, Koreassa, Latviassa, Liettuassa, Malesiassa, Meksikossa, Hollannissa, Uudessa Seelannissa, Norjassa, Filippiineillä, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Serbiassa, Singaporessa, Sloveniassa, Espanjassa, Etelä-Afrikassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Taiwanissa, Thaimaassa, Turkissa, Arabiemiraateissa ja Isossa-Britanniassa, mikäli Työntekijät täyttävät seuraavat kriteerit: 1. Työntekijän on oltava Konsernin palveluksessa 1. kesäkuuta 2011 (ts. tänä ajankohtana työntekijä ei saa olla irtisanottu eikä irtisanoutunut). 2. Työntekijän on suostuttava solmimaan Rahaston ja Työntekijän välinen osakkeenomistajasopimus. Tarjoushinnaksi asetettiin DKK 662,08 1. toukokuuta Hinta perustuu täsmällisesti laskettuun markkinakurssiin, joka määritetään kerran vuodessa Yhtiön ja Danske Bank A/S:n välisenä yhteistyönä. Yhtiön tilintarkastaja Deloitte käy läpi laskelman ja tarkistaa sen. Kurssi määritetään suorittamalla erityinen Konsernin tulosten ja valikoitujen tanskalaisten ja kansainvälisten yritysten välinen vertailu. Vertailussa on mukana 7 kansainvälistä pumppualan yritystä. Halutessaan ostaa Tarjottavia osakkeita Työntekijän on täytettävä Yhtiön Osakeannin yhteydessä toimittama ostolomake ja jätettävä se Yhtiölle. Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 4. heinäkuuta 2011 klo ja päättyy 15. elokuuta 2011 klo Työntekijä voi peruuttaa tekemänsä merkintähakemukset merkintäajan kuluessa. Maksu Tarjottavista osakkeista tapahtuu paikallisessa valuutassa Työntekijän asuinmaassa. Maksu Tarjottavista Osakkeista suoritetaan pankkitilille viimeistään 7. lokakuuta Tämä tili mainitaan aineistossa, jonka ostolomakkeen jättänyt Työntekijä vastaanottaa Osakeannin yhteydessä.

3 Kun Rahasto on saanut maksun kaikista Tarjottavista Osakkeista, Työntekijä merkitään kyseisten osakkeiden omistajaksi Yhtiön osakasrekisteriin. Osakeannin tulos julkistetaan Yhtiön intranetissä Grundfos Insite viimeistään 15. syyskuuta Koska Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Konsernin Työntekijöille, Yhtiön muilla osakkeenomistajilla (tähän kuuluen Hallituksella), ei ole mahdollista osallistua Osakeantiin. Yhtiön Johdolla on aikomus osallistua Osakeantiin samoin ehdoin kuin Konsernin muut Työntekijät. Osakeannin yhteydessä ei käytetä maksunvälittäjiä. Tarjottavia Osakkeita ei ole haettu kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä markkinoilla. Yhtiön odotetut kokonaiskustannukset osakeannista ovat 1,5 miljoonaa DKK. Rahasto omistaa juuri ennen Osakeantia 86,7 % Yhtiön kokonaisosakepääomasta. Jos kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään, Rahaston omistusosuus Osakeannin toteutuksen jälkeen on 85,9 % Yhtiön kokonaisosakepääomasta, mikä vastaa 85,9 % äänistä.

4 Tiivistelmä tuloslaskelmatiedoista Tässä luvussa oleva pää- ja tunnuslukujen tiivistelmä on poimittu Rahaston ja Konsernin tilivuosien 2008, 2009 ja 2010 konsernitilinpäätöksistä. Tilivuosien 2008, 2009 ja 2010 tilintarkastetut, tähän esitteeseen viittaamalla sisällytetyt tilinpäätökset on laadittu Tanskan vuositilinpäätöksiä koskevien ilmoitusvaatimusten mukaisesti. Pää- ja tunnusluvut tulee lukea Rahaston tilintarkastettujen vuosikertomusten kanssa, tähän kuuluen tilivuosien 2008, 2009 ja 2010 konsernitilinpäätökset liitetietoineen, jotka on kaikki viittaamalla sisällytetty Esitteeseen. Viittaamme myös Osaan I, luku 20 ( Tietoja Yhtiön varoista ja veloista, rahoituksellisesta asemasta ja tuloksista ), joka sisältää ristiviittaustaulukon. Yhtiön riippumaton auktorisoitu tilintarkastaja on Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Yhtiö on, kuten käy ilmi kuvauksesta luvussa Konsernin rakenne, Osa I, kohta 7 "Organisaatiorakenne", Konsernin ylin holdingyhtiö ja ainoa Rahaston suoraan omistama yhtiö. Rahasto on koko Grundfos-konsernin ylin emo. Rahaston harvat toiminnot, jotka on erotettava Konsernin kokonaiskuvan hahmottumiseksi, ovat (vrt. Rahaston ja Konsernin konsernitilinpäätös): Hallinnolliset kulut kuten palkkiot, tilintarkastaja, lakimies jne. Rahaston likvidien varojen nettokorkotulot Rahaston perustamiskirjan mukaiset tuotonjaot Rahastolle työntekijäosakkeiden takaisinostovelvoitteesta koituvat kustannukset. Jos Rahasto ostaa osakkeet takaisin työntekijöille suunnattua osakeantia korkeampaan kurssiin, tästä koituu Rahastolle kustannuksia. Tätä tarkoitusta varten tehdään jatkuva varaus (tai varauksen vähennys) kurssikehityksen mukaan. Rahaston konsernitilinpäätösten perusteella erotetaan ainoastaan näiden erien tulosvaikutus, jotta päästään Konsernin eriin. Tämä vaikutukset käyvät ilmi alla olevasta taulukosta, Osa I, luku 3 "Valikoidut tuloslaskelmatiedot". Tanskan (ja EU:n) tilinpäätöslainsäädännön nojalla Yhtiön ei tarvitse laatia eikä julkistaa konsernitilinpäätöstä, koska konsernitilinpäätöksen julkistaa emoyhtiö Poul Due Jensens Fond. Siitä johtuen ja koska Rahastolla on vain harvoja transaktioita tässä Esitteessä olevat tilinpäätöstiedot perustuvat Rahaston konsernitilinpäätökseen. Silloin kun Rahastossa tapahtuvat transaktiot vaikuttavat yksittäisiin lukuihin tai tunnuslukuihin merkittävällä tavalla, asiasta lisätään huomautus tai tehdään säätöjä totuudenmukaisen kuvan varmistamiseksi. Katsaus Rahaston ja Konsernin valikoituihin tilinpäätöstietoihin (milj. DKK) 31. joulukuuta joulukuuta joulukuuta 2010 Tuloslaskelma Nettoliikevaihto Käyttökate Liikevoitto (EBIT) Tulos ennen veroja Konsernin tulos verojen jälkeen Tase Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Käyttöomaisuusinvestoinnit Vaihto-omaisuus Vastaavaa yhteensä Omapääoma Vähemmistöosuudet Varaukset Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Vastattavaa yhteensä

5 Kassavirta Liiketoiminnan kassavirta Sijoitustoiminnan kassavirta (1 661) (1 047) (1 370) Vapaa kassavirta (689) Rahoitustoiminnan kassavirta 579 (681) (1 424) Kassavirta yhteensä (110) Tunnusluvut Työntekijöitä vuoden lopussa Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investoinnit Aineettomiin hyödykkeisiin Korolliset talletukset / (velka), netto (2 155) (62) Tulos ennen veroja prosentteina 5,0 % 5,1 % 12,2 % nettoliikevaihdosta Oman pääoman tuottoprosentti 6,6 % 6,2 % 16,6 % Omavaraisuusaste 49,8 % 54,6 % 60,6 % Tunnuslukujen määritelmät: Oman pääoman tuottoprosentti: Konsernin tulos prosentteina keskimääräisestä omapääomasta mukaan lukien vähemmistöosuudet. Omavaraisuusaste: Omapääoma mukaan lukien vähemmistöosuudet vuoden lopussa prosentteina yhteenlasketuista varoista.

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma Tilinpäätös 2010 Sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 3 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot