Yrittäminen ja yritysmuodot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäminen ja yritysmuodot"

Transkriptio

1 Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx

2 Sisällys 1 Yrittäminen Yritysrakenne Suomessa Mitä yrittäjältä vaaditaan Yritysidea Yritysmuodon valinta Yksityiset elinkeinonharjoittajat Ammatinharjoittajat Liikkeenharjoittaja eli yksityinen toiminimi Yhtiömuodot Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Yrityksen tunnusluvut Vakavaraisuus... 7 Lähteet... 9

3 1 Yrittäminen Yritystä voidaan luonnehtia yhteiskunnan perussoluksi kuten perhe. Joudumme päivittäin tekemisiin huomaamattamme erilaisten yritysten kanssa esim. kaupassa käydessämme, soittaessamme puhelimellamme, matkustaessamme bussilla, katsoessamme televisiota ym. Nämä tarjoavat meille erilaisia tavaroita ja palveluita. Yrityksiä on myös hyvin monenlaisia. Yritys voi olla yhden ihmisen oma yritys, joka työllistää ehkä pari työntekijää tai keskisuuri yritys, jossa on alle 50 työntekijää tai tuhansia työntekijöitä työllistävä suuryritys kuten Nokia Oy tai suuri valtionyhtiö kuten Veikkaus. Valtionyhtiö on joko osakeyhtiö (oy) tai julkinen osakeyhtiö (oyj), jossa valtiolla on määräysvalta. Valtio on yhtiössä enemmistöomistaja, toisin sanoen sen osuus on yli puolet osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yrityksen omistajilla ja sen johdolla on vastuu yrityksen toiminnasta, sen menestymisestä ja toiminnan jatkuvuudesta. Mutta tänä päivänä yrittäjyyttä edellytetään heidän lisäksi myös kaikilta yrityksen työntekijöiltä. On yhä tärkeämpää, että yritysten palveluksessa olevat tiedostavat, että yrityksen etu on myös työntekijöiden etu. Työntekijöiden työpaikat säilyvät sitä varmemmin, mitä enemmän he ovat itse valmiita yrittämään omalta osaltaan ja toimimaan yhteistyössä yrityksen parhaaksi. Yrityksen henkilöstöllä on suuri merkitys yrityksen menestymiseen. 1.1 Yritysrakenne Suomessa Suomessa yrittäjyydellä on ollut hyvin tärkeä merkitys vaikeina aikoina ja näin on myös tulevaisuudessa luvulla maastamme on kadonnut taloudellisen kriisin seurauksena n työpaikkaa. Suurin osa työpaikoista on kadonnut teollisuudesta. Siitä huolimatta, että avainalat ovat selvinneet kriisin ohi ja niiden tuotanto on alkanut kasvaa, ei uusia työpaikkoja ole juuri syntynyt. Lisäksi julkisen sektorin ja maatalouden supistuminen vapauttavat kymmeniätuhansia ihmisiä työmarkkinoille. Tämä muuttaa olennaisesti työpaikkajakauman rakennetta ja avainasemaan tulevaisuudessa nousevat yhä enemmän keskisuuret ja pienet yritykset työllistäjinä. Suomessa yritysrakenne poikkeaa kahdessa suhteessa EU:n yleisestä rakenteesta. Suomessa yritykset ovat ensinnäkin suurempia kuin EU:ssa keskimäärin. Toiseksi Suomes- 1

4 sa on lukumääräisesti vähemmän yrityksiä kuin EU:ssa keskimäärin. Suomessa on siis vähemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä kuin EU:n alueella keskimäärin. Lisäksi Suomelle on tyypillistä, että meillä on vähemmän palveluyrityksiä, koska julkinen valta on huolehtinut pitkälle palveluiden tuottamisesta. Tulevaisuudessa julkisen sektorin palveluita tullaan yhtiöittämään, ja se tulee lisäämään yritysten tarvetta. 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan Yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi voi periaatteessa ryhtyä kuka tahansa. Jos olet omaaloitteinen, työtä pelkäämätön ja valmis pitkäjänteiseen puurtamiseen ja jos sinulla on idea, mitä tuotetta tai palvelua ja kenelle pystyisit myymään, niin mikä ettei! Yleensä yrittäjille on tyypillistä, että he haluavat tehdä sitä, mitä osaavat. He haluavat toteuttaa yrityksen kautta itseään ja tehdä työtä menestyäkseen. Yrittäjänä toimiminen antaa haasteita ja takaa itsenäisen aseman. Perinteisesti yrityksen perustaneiden koulutustaso on ollut matala, mutta nyttemmin koulutustaso on nousussa, kun koulutus ja kokemus ovat yhä tärkeämpiä varsinkin korkean teknologian alueella. Tutkimuksissa, joissa on selvitetty hyvän yrittäjän ominaisuuksia, on korostunut mm. seuraavat omanaisuudet - luovuus ja itsenäisyys - päättäväisyys ja päätöksentekokyky - itseluottamus ja usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin - riskinottokyky ja -halu - aloitekyky ja tarmokkuus - halu saada aikaan tuloksia - halu ja kyky oppia jatkuvasti uutta jne. 2 Yritysidea Kun suunnittelee ammatti- tai liiketoiminnan aloittamista, täytyy olla selvillä yritysidea. Hyvä yritysidea lähtee yrittäjän omasta osaamisesta sekä asiakkaiden tarpeiden ja kilpailutilanteen selvittämisestä. Yrittäjän pitää tuottaa tai tehdä jotain sellaista, jota asiakas tarvitsee eli jotakin, mitä asiakas ei itse osaa, halua tai voi tehdä. Tuotteen tai palvelun 2

5 on oltava jotain uutta, paremmin tai eri tavalla tehtyä kuin toimialalla nyt olevat yritykset ovat huomanneet tuottaa. Onnistumiseen tarvitaan hyvän yritysidean lisäksi runsaasti yrittäjyyttä, taloudellisia resursseja ja yrittäjän osaamista. Yritysidea voi perustua mm. - omaan osaamiseen esim. valokuvaaja, ohjemoija, parturi. Bill Gates perusti omalle osaamiselleen atk-ohjelmistoyritys Microsoftin, joka on tällä hetkellä maailman johtava Windows-ohjelmistoyritys - jäljittelemiseen eli esim. lainataan idea yritykseltä, jos huomataan, että se menestyy hyvin jonkin tuotteen valmistamisessa tai välittämisessä - markkina-aukkojen etsiminen eli etsitään sellaisia tuotteita tai palveluita, joille ei ole olemassa tarjontaa esim. viime aikoina lisääntyneet yksityisten henkilöiden tarjoamat kotisairaanhoitopalvelut 3 Yritysmuodon valinta Kuka tahansa meistä siis voi ryhtyä harjoittamaan elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoimintaan voi harjoittaa yksityisesti ilman yritystä tai perustaa yrityksen. Kaupallisessa yritystoiminnassa tavallisia yhtiömuotoja ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä osakeyhtiö. Yritystoimintaa voi harjoittaa myös perustamalla osuuskunnan, joka on taloudellinen yhdistys. Sen tavoitteena on jäsentensä taloudenpidon ja elinkeinon tukeminen. Tässä keskitymme esittelemään kaupallisen yritystoiminnan muodot. Siihen, missä muodossa elinkeinotoimintaa kannattaa harjoittaa, vaikuttavat monet seikat. Olennainen on itse yritysidea ja se miten paljon toiminta perustuu yrittäjän omaan ammattitaitoon. Valintaan vaikuttaa mm. harjoitetaanko toimintaa yksin vai yhdessä muiden kanssa, toiminnan laatu ja laajuus, ulkopuolisen työvoiman tarve ja kuinka paljon toimintaan tarvitaan pääomaa. 3.1 Yksityiset elinkeinonharjoittajat Ne, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa ilman yritystä, ovat yksityisiä elinkeinonharjoittajia. He toimivat omissa nimissään ja vastaavat sitoumuksistaan kuin he toimisivat 3

6 yksityishenkilöinä. Yksityiset elinkeinonharjoittajat jaetaan ammatinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin. Liikkeenharjoittajan toiminnasta käytetään usein nimitystä yksityisliike tai yksityinen toiminimi Ammatinharjoittajat Yksinkertaisin tapa harjoittaa elinkeinotoimintaa, on ryhtyä ammatinharjoittajaksi. Henkilö, joka harjoittaa pienimuotoista elinkeinotoimintaa esim. tekee kotona käsitöitä ja myy niitä torilla, on ammatinharjoittaja. Ammatinharjoittajan toiminta perustuu omaan ammattitaitoon eli hänen liikeideana on omien ammattipalvelusten tarjoaminen asiakkaille. Kuvio 1. Tyypillisiä ammatinharjoittajia ovat autoilijat, kirjailijat, suutarit, ompelijat. Ammatinharjoittajan toiminnan aloittamiselle on tunnusomaista aloittamisen helppous. Toiminta aloitetaan usein kotoa käsin ilman pääomasijoituksia ja hankintoja. Ammatinharjoittajan ei tarvitse tehdä ilmoituksia eikä hän tarvitse toiminimeä, sillä hän voi toimia omalla nimellään. Toiminimen käyttö saattaa kuitenkin edistää toiminnan vakuuttavuutta ja kannattavuutta. Ammatinharjoittajalta peritään verot ennakkoon, jota varten täytyy hankkia verotoimistosta ennakkoverolippu Liikkeenharjoittaja eli yksityinen toiminimi Elinkeinonharjoittajat, jotka harjoittavat liiketoimintaa käyttäen avoin toimipaikka tai ulkopuolista työvoimaa, katsotaan liikkeenharjoittajiksi. Liikkeenharjoittajista käytetään myös nimitystä yksityinen toiminimi. 4

7 Liikkeenharjoittaja omistaa yksin yrityksensä, päättää yksin kaikista toimintaansa liittyvistä asioista ja toimii omissa nimissään suoraan asiakkaittensa ja viranomaisten kanssa. Tällainen voi olla esim. kioski, kauppa tms., jota varten ei haluta perustaa yhtiömuotoista yritystä. Liikkeenharjoittaja on velvollinen pitämään kirjaa yrityksensä liiketapahtumista, mutta ei omista tuloistaan ja menoistaan. Hänen on pidettävä liikkeen omaisuus ja velat erillään omasta henkilökohtaisesta omaisuudestaan. Vaikka yrityksen varallisuus on pidettävä erillään yrittäjän varallisuudesta, vastaa hän siitä huolimatta yrityksen veloista kaikella omaisuudellaan, myös henkilökohtaisella omaisuudellaan. Toisaalta myös yrityksen omaisuutta voidaan käyttää yrittäjän "yksityisten" velkojen maksuun. Liikkeenharjoittajalla tulee olla toiminimi, joka yksilöi liikkeenharjoittajan yrityksen ja sen oikeudellisen muodon yksityisliikkeenä. Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimessä ei saa olla muun henkilön kuin liikkeenhaltijan nimi. 3.2 Yhtiömuodot Jos elinkeinotoimintaa varten haluaa perustaa yrityksen, voi valita kolmesta yhtiömuodosta: avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, joita sanotaan henkilöyhtiöiksi sekä osakeyhtiö. Yhtiömuodossa harjoitettavaa toiminta perustuu yhteistoimintaan, ja sille on tyypillistä - sopimus, joka perustuu osapuolten yhteisesti hyväksymille pelisäännöille - valta- ja vastuusuhteisiin perustuva organisaatio Avoin yhtiö Avoimen yhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi perustajaa, joita kutsutaan yhtiömiehiksi: ne voivat olla joko luonnollisia henkilöitä (yksityiset kansalaiset) tai juridisia henkilöitä (yritykset ja yhteisöt). Avoin yhtiö syntyy sopimuksella, joka voi olla suullinen tai kirjallinen. Käytännössä tehdään kirjallinen sopimus, koska avoin yhtiö on rekisteröitävä kaupparekisteriin ja yhtiösopimus tarvitaan ilmoituksen liitteeksi. Sopimuksessa on mainittava mm. toimi- 5

8 ala, yhtiömiesten sijoitukset yhtiöön, keskinäinen työnjako ja mahdolliset vastuualueet. Voitto jaetaan yhtiömiesten sijoitusten suhteessa, ellei sopimuksessa ole muuta sovittu. Kunkin yhtiömiehen asema on kuten yksityisliikkeessä. Yhtiömies voi vapaasti edustaa yhtiötä sen toimialaan kuuluvissa asioissa ja tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä ja sopimuksia. Avoin yhtiö edellyttää yhtiömiehiltä vahvaa keskinäistä luottamusta, koska yhtiömiehillä on henkilökohtainen vastuu yhtiön veloista ja sitoumuksista, myös toisten yhtiömiesten tekemistä sitoumuksista. Yhtiömiesten vastuu on solidaarinen eli he vastaavat yhtiön velasta omasta ja toisten yhtiömiesten puolesta. Velkoja voi siis periä velkaa ensin yhtiöltä ja ellei se pysty maksamaan, voi velkoja periä suoraan keneltä tahansa yhtiömieheltä. Yhtiömies, joka maksaa velan, voi tämän jälkeen periä muilta yhtiömiehiltä näiden osuudet velasta Kommandiittiyhtiö Kommandiittiyhtiön perustajina on oltava vähintään kaksi luonnollista tai juridista henkilöä kuten avoimessa yhtiössä. Kommandiittiyhtiössä on oltava kahdenlaisia yhtiömiehiä - sellaisia kuten avoimessa yhtiössä eli vastuunalaisia yhtiömiehiä ja - sellaisia, jotka sijoittavat vain pääomaa yritykseen eli äänettömiä yhtiömiehiä Vastuunalaisen yhtiömiehen asema on samanlainen kuin avoimen yhtiön yhtiömiehen eli hänellä on oikeus päättää yhtiön asioista sekä henkilökohtainen vastuu yhtiön sitoumuksista ja veloista. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta osallistua yhtiön päätöksentekoon eikä hän ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista ja veloista. Äänetön yhtiömies on vastuussa sijoittamallaan pääomalla eli menettää ainoastaan sijoittamansa pääoman, jos yhtiö menee konkurssiin Osakeyhtiö Suurin osa suomalaisista yrityksistä on osakeyhtiöitä, mikä johtuu paljolti siitä, että osakeyhtiöön on helpompi saada pääomaa kuin henkilöyrityksiin. 6

9 Osakeyhtiö on itsenäinen yhtiö. Osakkaiden henkilökohtainen omaisuus on erillään yhtiön varoista ja veloista. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi perustaja, luonnollinen tai juridinen henkilö. Osakeyhtiöitä on kahdenlaisia: julkisia ja yksityisiä. Yksityisen osakeyhtiön pääoma on oltava vähintään 2500 euroa. Sen osakkeilla ei voida käydä kauppaa julkisilla arvopaperimarkkinoilla. Julkisen osakeyhtiön osakkaaksi pääsee ostamalla kyseisen osakeyhtiön osakkeita. Kuvio 2. Osakeyhtiö voi olla yhden henkilön yhtiö tai tuhansien osakkeenomistajien omistama yhtiö. Esim. Honka-Rakenne Oy:llä on vähän omistajia. Osakkeenomistaja voi osallistua suoraan yhtiön asioiden päättämiseen vuosittain pidettävässä yhtiökokouksessa, joka on osakeyhtiön korkein päättävä elin. Siinä jokaisella osakkaalla on yleensä yhtä monta ääntä kuin on osaketta. Osakkaat valitsevat yhtiökokouksessa hallituksen, jolle kuuluu yhtiön varsinainen johtaminen. Hallitus taas valitsee toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Lisäksi osakeyhtiöissä tulee olla vähintään yksi tilintarkastaja ja suurissa osakeyhtiöissä hallintoneuvosto. 4 Yrityksen tunnusluvut 4.1 Vakavaraisuus Pitkällä aikavälillä yrityksen on pystyttävä rahoittamaan toimintansa omilla tuloillaan sekä maksamaan lainaamansa vieras pääoma takaisin. Mikäli yrityksen tulot eivät riitä toiminnan rahoitukseen ja lainojen lyhentämiseen, yritys joutuu ottamaan lisää lainaa ja velkaantuu. Yrityksiä arvioitaessa kiinnitetään huomiota yrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman määrään. Mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa, sitä vakavaraisempi se on. Yhtiön omat varat koostuvat omistajien sijoittamasta osakepääomasta ja aikaisempina vuosina kertyneistä voitoista. 7

10 Vakavaraisuutta mitataan mm. omavaraisuusasteella tai velkaantumisasteella. Omavaraisuusaste kertoo yrityksen omien varojen osuuden kaikista sen käytössä olevista varoista eli oma pääoma/koko pääoma. Seuraavasta taulukosta ilmenee omavaraisuusprosentin taso. Taulukko 1. Omavaraisuusprosentti >50% eriomainen > 35-50% omavaraisuus on hyvä % tyydyttävä % välttävä < 15 % heikko Korkea omavaraisuusaste on vakavaraisen yrityksen tunnusmerkki. Tällainen yritys saa luottoa alemmalla korolla ja se kestää myös jos yritys tuottaa tappiota. Jos yrityksellä on vähän omia varoja, tappiot aiheuttavat nopeammin sen lopettamisen. Velkaantumisaste lasketaan kaavalla vieras pääoma/oma pääoma. Taulukko 2. Velkaantumisaste <2 pidetään rahoitusrakennetta hyvänä, 2,1-4 tyydyttävänä, 4,1-6 välttävänä ja >6 heikkona. Yhtiön on huolehdittava myös maksuvalmiudestaan. Varakaskin yritys voi joutua konkurssiin, jos sen käteisvarat eivät riitä laskujen maksamiseen. Yleensä varakkaan yrityksen on kuitenkin helppo myydä omaisuutta tai ottaa lainaa laskujensa maksamiseen. 8

11 Lähteet Bordi R., Suolanen P., Vanhala V Ekonomian perusteet. WSOY. Helsinki. Laki24fi. Osakeyhtiö: Yhtiömuoto. Luettavissa 9

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 YRITYSIDEA... 4 2.1 Yritysidean syntyminen...

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Jukka Hänninen Kuljetus Tmi VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä Jukka Hänninen

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN Antti-Ville Lemmetty Sauli Pihlajakangas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot