RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET"

Transkriptio

1 /731/98 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt RAMO:n osan 12 Päällysrakennehitsaus Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön päällikkö Markku Nummelin Korvaa edellisen RAMO:n osan 12 Päällysrakennehitsaus (12.80) Voimassa lukien.

2 RAMO 12 Sisältö Sisältö 12 PÄÄLLYSRAKENNEHITSAUS Määrittely Tarkoitus ja noudattaminen Päällysrakennehitsaajien pätevyydet Hitsaus- ja kunnostusmenetelmät Perusaineet Kiskoterästen analyysit, työlämpötilat ja jäähtymiskäyrät Tavallinen laatu, UIC UIC 900A UIC 900B Erikoislaatu, UIC Mangaaniteräs Kiskon lämpötilarajoitukset Yleisohjeita Päällysrakennehitsaustyöt alhaisissa lämpötiloissa Raidevirtapiirikytkennät hitsaustöiden yhteydessä Päällysrakennehitsaustyömaan oheistyöt Kiskon katkaisu Vaihdealueen keskitetty kunnostus Kunnostushitsausmääräykset Vaihteiden kunnostusluokitus Jatkoshitsausmääräykset Vaihteenosien kiskon päiden sijainnin merkintä Hitsaustyömaan viimeistely ja junaturvallisuus... 29

3

4 12 PÄÄLLYSRAKENNEHITSAUS 3 Ramo 12.1 Määrittely "Ratatekniset määräykset ja ohjeet" (RAMO) osassa "Päällysrakennehitsaus" esitetään päällysrakennehitsausta koskevat yleiset ohjeet. Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti Määrittely Päällysrakenteen hitsauksella tarkoitetaan raiteiden ja vaihteiden teräsosien kunnostus- ja jatkoshitsausta näihin liittyvine polttoleikkauksineen, happitalttauksineen, lämpökäsittelyineen ja hiontoineen Tarkoitus ja noudattaminen Päällysrakenteen hitsauksen määräykset ja ohjeet ovat perustana päällysrakenteen hitsaustöiden suunnittelulle, suorittamiselle ja valvonnalle. Lisäksi on huomioitava muut rakenneseikat ja ohjeet, erityisesti RAMO:n osat Radan rakenne sekä Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet Päällysrakennehitsaajien pätevyydet Radan päällysrakennetta hitsaavalta henkilökunnalta vaaditaan kyseiseen työhön oikeuttava pätevyys, jonka sisällön ja vaatimukset Ratahallintokeskus (RHK) on määritellyt ohjeessa Päällysrakennehitsaajien pätevyysvaatimukset. Pätevyystasoja on kolme ja ne mahdollistavat vastaavien hitsaustöiden suorituksen: kunnostushitsaus mahdollistaa kiskojen ja vaihteenosien kaaripäällehitsauksen, lämpökäsittelyt, polttoleikkauksen ja hionnat termiittijatkoshitsaus mahdollistaa kiskojen jatkoshitsauksen termiittimenetelmällä kaarijatkoshitsaus mahdollistaa kiskojen jatkoshitsauksen puikkohitsauksena Jatkoshitsauspätevyydet vaativat kunnostushitsauspätevyyden peruspätevyydeksi.

5

6 RAMO 12.2 Hitsaus- ja kunnostusmenetelmät Hitsaus- ja kunnostusmenetelmät Päällysrakenteen hitsauksessa on sallittu seuraavat hitsauskunnostusmenetelmät sekä raide- että konepajaolosuhteissa: jatkoshitsauksessa: termiittijatkoshitsaus (Tjh) SoWoSmenetelmä kaarijatkoshitsaus (Krjh) hitsausteknisessä kunnostuksessa: kaaripäällehitsaus (Krph) liekki- ja myöstöoikaisu (Lo ja Mo) hionta (Hio) Termiittijatkoshitsausta (Tjh) käytetään raiteessa ja vaihteissa olevien jatkosten hitsaukseen. Kaaripäällehitsausta (Krph) käytetään korjattaessa päällehitsaamalla erilaisia pintavikoja ratakiskoissa ja vaihteenosissa. Vaihteen kielien kunnostushitsaus on sallittua vain kielen kiinnitetyllä osalla. Liekkioikaisua (Lo) käytetään vain pysyvästä muodonmuutoksesta aiheutuneiden jyrkkien taipumien oikaisuun. Kunnostukseen liittyy aina viimeistelyhionta. Myöstöoikaisua (Mo) käytetään vain loivien jännityksestä johtuvien taipumien oikaisemiseen. Hiontaa (Hio) käytetään kunnostusmenetelmänä kulkureunamuotoiluhionnassa ja virheen ollessa enintään 1 mm/metri kulkupinnan suoruusvirheen oikaisussa. Kaarijatkoshitsausta (Krjh) käytetään raiteessa ja vaihteissa olevien jatkosten hitsaukseen.

7

8 7 RAMO 12.3 Perusaineet 12.3 Perusaineet Kiskot luokitellaan paitsi profiilin ja kiskopainon mukaan myös valmistuksessa käytetyn teräslaadun mukaan. Valmistusprosesseja on ollut paljon ja niiden vaikutus laatuun melkoinen. Nykyään kiskoteräksen laatuun vaikuttavat lähinnä teräksen kemiallinen koostumus ja mahdolliset lämpökäsittelyt. Kiskot valmistetaan nykyään jatkuvavalumenetelmällä, jossa valulinjalla katkaistaan bloomit, jotka uudelleen lämmittämisen jälkeen valssataan kiskoiksi. Tätä menetelmää ennen kiskot valssattiin valanteista. Kiskon valmistaja, valmistusaika, profiili, valmistusprosessi sekä teräslaatu ilmenevät kiskon varren valssausmerkinnöistä. Lisäksi nuolimerkinnällä on aikaisemmin merkitty valanteen tai bloomin yläpään suunta. Valssausmerkinnät tehdään kohokirjaimin, jotka ovat vähintään 0,8 mm kiskon varren pinnasta koholla ja joiden korkeus on mm. Yksittäinen kisko pystytään tunnistamaan kuumaleimatuista merkinnöistä eli sulatusnumerosta. Sulatusnumero kattaa myös valanteen tai jatkuvavalussa valulinjan merkinnän ja niistä valssattujen kiskojen järjestyksen. Taulukossa 12.3:1 on esitetty eri kiskomateriaalien minimivetomurtolujuudet sekä kiskolaadun valssausmerkit: Taulukko 12.3:1 Kiskoteräslaadut ja niiden valssausmerkit. Vähimmäisvetomurtolujuus (N/mm 2 ) Tavallinen laatu, UIC700, 680 A-laatu, UIC900A, 880 B-laatu, UIC900B, 880 Erikoislaatu, UIC1100, 1080 Valssausmerkintä UIC:n mukaisesti *) *) Kaikissa tavallisen laadun kiskoissa ei ole teräslaatumerkintää. A-ja B-laatu ovat ns. kulutustakestäviä laatuja. Huom! UIC 900A-laadusta on käytössä myös ns. hienoperlitisöity laatu, jossa kiskon hamaraosa on lämpökäsitelty joko suoraan valssauslämmöstä tai induktiokuumennuksesta kontrolloidulla jäähdytyksellä. Hienoperlitisöity kisko on valmistajakohtaisesti merkitty esim: HSH,, HH, tai Kiskoteräksen valmistusprosessia kuvataan valssausmerkinnöissä taulukon 12.3:2 mukaisilla symboleilla:

9 8 RAMO 12.3 Perusaineet Taulukko 12.3:2 Kiskoterästen valmistusmenetelmämerkinnät valssausmerkeissä Kiskoteräksen valmistusmenetelmä Valmistusmenetelmän symboli Ennen Thomas T UIC UIC alkaen Bessemer B ei valm. Siemens-Martin M Sähkösulatus E Happipuhallus O Esimerkki kiskon varren valssausmerkinnöistä on esitetty kuvassa 12.3:1. Kiskoterästen korkean hiili- ja mangaanipitoisuuden vuoksi (C > 0.4 %, Mn > 0.8 %) ne katsotaan kuuluvan rajoitetusti hitsattaviin tai vaikeasti hitsattaviin teräksiin. Tällöin lämmöntuonti ja jäähtymisajat ovat keskeisessä asemassa määrittämässä teräksen ominaisuuksia. Siksi niiden hitsaukseen ja kaikenlaiseen lämpökäsittelyyn vaaditaan erikoisohjeet ja työn suorittamiseen koulutettu henkilö. Seuraavissa kaavioissa on esitetty eri kiskoterästen jäähtymiskäyrät, joista nähdään eri mikrorakennemuutokset ajan ja lämpötilan funktiona. Taulukoissa on esitetty kemialliset koostumukset sekä kiskoterästen mekaanisia ominaisuuksia. Kaavioissa esiintyvien merkkien selitykset: M Martensiittialue M N Martensiittiraja P Perliittialue F Ferriittialue Z w Välikidemuotoalue A Austeniittialue A c1 Austeniittialueen yläraja (+721 C) A c3 Ferriittialueen yläraja alieutektoidisella teräksellä Tavallinen laatu, UIC 700 t ( C) Kuva 13.3:1 Kiskon valssausmerkit. Valssausvuoden kaksi viimeistä numeroa on valssausmerkinnöissä kiskon varressa. Kiskon takuuaika päättyy valssausvuodesta laskettuna kuudentena vuotena joulukuun 31. päivä Kiskoterästen analyysit, työlämpötilat ja jäähtymiskäyrät aika (s) Kuva 12.3:2 UIC 700:n jäähtymiskäyrä. Täydellinen ferriittis-perliittinen muutos 500 C:een vähintään 30 s.

10 9 RAMO 12.3 Perusaineet Taulukko 12.3:3 UIC 700:n mekaaniset ominaisuudet. Taulukko 12.3:4 UIC 900A:n mekaaniset ominaisuudet. Kemiallinen koostumus (%), vaihtelee myös valmistusprosessista johtuen UIC tavallinen laatu Kemiallinen koostumus (%) UIC 900A C C Mn Si max 0.35 P max S max 0.05 Vetomurtolujuus 680 N/mm 2 Murtovenymä 14 % Myötöraja N/mm 2 Vickers-kovuus Transitiolämpötila Jäähtymisvaatimus C n. 20 C, Thomas menetelmällä valm. n. 0 C 30 s Työlämpötila C Mn Si max 0.5 P max S max Vetomurtolujuus 880 N/mm 2 Murtovenymä 10% Myötöraja N/mm 2 Vickers-kovuus 265,hienoperlitisöitynä Transitiolämpötila n. +20 C Jäähtymisvaatimus C 60 s Työlämpötila C * *hienoperlitisöinnille t max = 450 C UIC 900A t( C) HUOM! Rataverkolla oleva venäläinen AM-kisko on koostumukseltaan lähellä 900A-laatua, mutta sen mekaaniset ominaisuudet eivät yllä samaan, sen vetomurtolujuus on 780 N/mm 2 ja kovuus 235 HV. Tyypillistä AM:lle on hitsausominaisuuksia heikentävä arseenipitoisuus n %. aika (s) Kuva 12.3:3 UIC 900A:n jäähtymiskäyrä. Täydellinen ferriittis-perliittinen muutos 500 C:een 26 s jäähtymisajalla, jäähtymisaika vähintään 60 s.

11 10 RAMO 12.3 Perusaineet UIC 900B t ( C) Mekaaniset ominaisuudet ovat seuraavat: Vetomurtolujuus N/mm 2, murtovenymä 13 %, kovuus 235 HV Erikoislaatu, UIC1100 t ( C) aika (s) Kuva 12.3:4 UIC 900B:n jäähtymiskäyrä. Täydellinen ferriittis-perliittinen muutos 500 C:een 140 s vähintään jäähtymisajalla. Taulukko 12.3:5 UIC 900B:n mekaaniset ominaisuudet. Kem. koostumus (%) UIC 900B C Mn Si max 0.5 P max 0.05 S max 0.05 Vetomurtolujuus 880 N/mm 2 Murtovenymä 10% Myötöraja N/mm 2 Vickers-kovuus 265 Transitiolämpötila n. 0 C Jäähtymisvaatimus C min 140 s Työlämpötila C aika (s) Kuva 12.3:5 UIC1100:n jäähtymiskäyrä. Täydellinen perliittimuutos 500 C:een n. 400 s jäähtymisajalla. Taulukko 12.3:6 UIC1100:n mekaaniset ominaisuudet. Kem. koostumus (%) Erikoislaatu C Mn Si Cr V Vetomurtolujuus 1080 N/mm 2 Murtovenymä 8 % Myötöraja N/mm 2 Vickers-kovuus 327, kark Jäähtymisvaatimus C min 400 s Työlämpötila C (450 C) HUOM! Rataverkolla oleva Imatra+ kisko vastaa koostumukseltaan 900B-laatua, mutta se on tyypillisesti pehmeää.

12 11 RAMO 12.3 Perusaineet HUOM! Erikoislaadusta on ollut käytössä erilaisia versioita eri käyttökohteissa. Koostumusrajojen puitteissa esim. kiskoteräs ja vaihteen risteyksissä (ns. bloki) käytetty erikoislaatu eroavat toisistaan. Tuotantoon on 1990-luvulla tullut ns. mikroseostettu erikoislaatu, jota on hyödynnetty esim. vaihteen risteyksissä Mangaaniteräs Vaihteiden risteyksiä on valmistettu myös valetusta austeniittisesta mangaaniteräksestä. Tämä ns. Hadfield-tyyppinen mangaaniteräs saa puhtaan austeniittisen mikrorakenteensa valunjälkeisessä lämpökäsittelyssä. Jotta rakenne voidaan säilyttää, ei valettujen kappaleiden lämpötila saa myöhemminkään nousta yli +200 C:n. Mangaaniteräs on pääosin käytössä UIC60-vaihteiden risteyksissä. Mangaaniteräksen mekaanisiin ominaisuuksiin kuuluu muokkauslujittuminen. Tämä tarkoittaa sitä, että liikenteen kuormituksen alaisena teräs lujittuu ja kovenee nopeasti. Uudelle risteykselle tämä lujittuminen tapahtuu vilkkailla pääradoilla 2 3 viikossa liikennemäärän mukaan. Taulukko 12.3:7 ominaisuuksia. Mangaaniteräksen C: % Mn: % Kovuus: Valun jälkeen 250 HB Lämpökäsiteltynä 220 HB Muokkauslujittuneena HB Lämpötilarajoitus: Maksimilämpötila hitsauksessa, hionnassa ym C. Mangaaniristeyksissä valetun mangaaniosuuden hitsausliitos normaaliin kiskoteräkseen ei onnistu suoraan, vaan valukappale leimuhitsataan aluksi ruostumattomasta teräksestä valmistettuun kiskoon, joka katkaistaan siten, että varsinaisen jatkekiskon leimuhitsauksen jälkeen ruostumatonta kiskoa jää noin mm valun ja jatkekiskon väliin. Lopuksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu kisko hitsataan normaaliin kiskoon.

13

14 Kiskon lämpötilarajoitukset 12.4 Kiskon lämpötilarajoitukset Sekä jk- että pk-raiteiden ja vaihteiden valmistuksen yhteydessä suoritettavien jatkoshitsauksien ja hitsausteknisen kunnostuksen kiskonlämpötilarajoitukset on esitetty RAMO:n osassa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet. Jos kiskon pysty- tai sivusuoruudessa havaitaan yllättäviä, liiallisesta puristuksesta aiheutuvia siirtymiä, on kohdakkaisten ja peräkkäisten paikkojen kuumennus kiellettyä sekä päällehitsaus ja kaikenlainen kiskojen lämpökäsittely lopetettava. Pk- ja lk-raiteilla sekä -vaihteilla, joissa on sepelitukikerros, on päällehitsaus ja kaikenlainen kiskojen lämpökäsittely sallittu vain < +35 C:n kiskonlämpötiloissa. Jatkosrakojen sulkeuduttua on kohdakkaisten ja peräkkäisten kohtien kuumennus kielletty sekä päällehitsaus ja kaikenlainen kiskojen lämpökäsittely lopetettava, jos kiskon sivu- tai pystysuoruudessa havaitaan yllättäviä, liiallisesta puristuksesta aiheutuneita siirtymiä. Alin sallittu työskentelylämpötila on menetelmäkohtainen. Lk-raiteilla, joissa on soratukikerros, on päällehitsaus ja kaikenlainen kiskojen lämpökäsittely sallittu vain jatkosrakojen ollessa auki hitsauskohdan lähiympäristössä. Alin sallittu työskentelylämpötila on menetelmäkohtainen. POIKKEUS: Liikenteelle vaaralliset kisko- ja vaihdevauriot, lohkeamat ja ympärilyöntiviat saadaan korjata vallitsevissa olosuhteissa menetelmäkohtaisia ohjeita noudattaen.

15

16 15 RAMO 12.5 Yleisohjeita 12.5 Yleisohjeita Ennenkuin raide tai vaihde saadaan hitsausteknisesti kunnostaa tai jatkoshitsata, on sen oltava ratateknisten ohjeiden ja määräysten mukaisessa kunnossa: mitat asema raidemateriaali tukikerros suoruus tuenta ja tiiveys. Kuvat 12.5:1 2 Sidekiskon reikien koneistus. Sideruuvin reikien tekeminen kiskoon polttoleikkaamalla on poikkeuksetta ankarasti kielletty. Radasta poistettu päällysrakennemateriaali käsitellään RHK:n määräysten mukaisesti. Kaikenlainen ratakiskojen hitsaus ja lämpökäsittely on koneellisen tukikerroksen puhdistuksen yhteydessä kielletty. Raiteessa olevia ratakiskoja saadaan katkaista polttoleikkaamalla, jos katkaisukohta hitsataan välittömästi. Muussa tapauksessa on katkaisu suoritettava sahaamalla tai katkaisulaikalla. Hitsattavissa ratakiskoissa ei sallita muita kuin ohjeen mukaan porattuja ja särmättyjä reikiä. Mikäli kiskon jatkoksessa tarvitaan soikeita sideruuvin reikiä asennuksen tai jatkoksen liikkumavaran vuoksi, on ne koneistettava sidekiskoihin eikä kiskoihin kuvien 12.5:1 2 mukaisesti. Kuva 12.5:3 Kiskon sideruuvin reikien polttoleikkaaminen on kielletty. Takuuaikana (valssausvuosi + 5 vuotta) on kiskon sulatusnumero säilytettävä raiteessa olevan kiskon varressa. Ko. kiskon osan poiston yhteydessä on sulatusnumero lyötävä tai maalattava raiteeseen jäävään osaan. Kuva 12.5:4 Kiskon sulatusnumeron siirto takuuaikana.

17 16 RAMO 12.5 Yleisohjeita Päällysrakenteen hitsaustöiden aikana on suurin sallittu nopeus tarvittaessa rajoitettava. Poikkeuksellisesti voidaan hitsausta suorittaa 5 o C:ta alhaisemmissakin kiskon lämpötiloissa, mikäli edellä mainitut ehdot täytetään. Kisko on tällöin lämmitettävä ennen työlämpötilan antoa koko profiililla n. 0,5 m hitsauskohdan molemmin puolin ulottuvalla alueella noin 50 C:n lämpötilaan. Kuva 12.5:5 Esimerkki nopeuksista hitsaustyömaalla. Tukikerros on tarvittaessa suojattava hitsaustyön ajaksi ja hitsausjätteet on poistettava työn jälkeen. Hitsaus- ja lämpökäsittelykohtien lähellä olevat puuratapölkyt on suojattava palamista vastaan joko levyin tai vedellä. Kuva 12.5:7 Esilämmitys työskenneltäessä alhaisissa lämpötiloissa. Kun hitsaustyötä joudutaan suorittamaan poikkeuksellisissa tai ohjeiden vastaisissa olosuhteissa, on hitsaajan esimiehen leimattava hitsaukset omalla tunnuksellaan hitsaajan tunnusnumeron lisäksi kuvien 12.5:8 9 mukaisesti. Kuva 12.5:6 Puuratapölkkyjen suojaus Päällysrakennehitsaustyöt alhaisissa lämpötiloissa Hitsaus on kielletty alle 5 o C:n kiskonlämpötiloissa tai hitsaustyönjohtajan määräyksestä jo korkeammassakin lämpötilassa, jos sääolosuhteiden vuoksi ei voida taata tarveaineiden kuivana säilymistä tai riittävän hidasta jäähtymistä. Kuvat Hitsien leimaukset.

18 17 RAMO 12.5 Yleisohjeita Raidevirtapiirikytkennät hitsaustöiden yhteydessä Turvalaitteiden vuoksi raiteissa ja vaihteissa olevat, hitsauksen takia irrotetut yhdysjohdot on joko turvalaiteasentajien tai päällysrakennehitsaajien asennettava uudelleen paikalleen. Sähköradalla tulee ennen paluuvirtakiskon yhdysjohtimen irroittamista asentaa ohitusjohdin. Ohitusjohdin poistetaan yhdysjohtimen kiinnityksen jälkeen (RAMOn osa 5 Sähköistetty rata ). Rakenteet (esim. ratajohtopylväät, opastimet, väliaidat, sillat jne.), joiden maadoitusjohtimet joudutaan irrottamaan paluuvirtakiskosta työn yhteydessä, tulee yhdistää tilapäiseen paluuvirtapiiriin (tilapäinen ohitusjohdin, viereisen raiteen paluuvirtakisko) ennen maadoitusjohtimen irrottamista. Kuva 12.5:13 Rakenteiden väliaikainen maadoitusjohdin. Kuva 12.5:10 Ohitusjohtimen asennus. Sähköradalla on aina varmistettava, että paluuvirtapiiriä ei katkaista. Paluuvirta voidaan johtaa työskentelyalueen ohi ohitusjohtimella tai kaksiraiteisella radalla käyttäen viereisen raiteen paluuvirtakiskoa kuvien 12.5:11 12 esittämällä tavalla Päällysrakennehitsaustyömaan oheistyöt Hitsatut kohdat on tarpeen vaatiessa tuettava välittömästi niiden jäähdyttyä käsin kosketeltaviksi. Palaneet välilevyt ja kiinnitysten eristeosat on vaihdettava uusiin. Kaikki kiskonkiinnitykset on kiinnitettävä, löysät ruuvit kiristettävä, lämpökäsitellyt kohdat käsiteltävä ruosteenestoaineella ja hitsausjätteet kuljetettava pois Kiskon katkaisu Kisko voidaan katkaista polttoleikkaamalla tai laikkakatkaisukoneella. Katkaistaessa kiskoja polttoleikkaamalla tulee käyttää polttoleikkausohjainta. Raiteeseen ei saa jäädä vapaata polttoleikattua kiskon päätä. Kuvat 12.5:11 12 Työskentelykohteen ohitus paluuvirtapiirissä.

19 18 RAMO 12.5 Yleisohjeita Yli 2 mm syvemmät kolot ja portaat leikkauspinnoissa ovat kiellettyjä. Leikkauskuona ja -hilse on poistettava leikkauspinnoilta. Kuva 12.5:14 Polttoleikkausohjain. Katkaistaessa kiskoja polttoleikkaamalla tulee polttoleikkauspolttimessa olla leikkausvaunu. Kun leikattavaan jatkokseen asennetaan sidekiskot, on leikkauskohdan sivupinnat hiottava sidekiskoalueella tarkasti kiskoprofiilin mukaiseksi. (Huom. Leikkaus vanhassa jatkoshitsissä.) Kisko on lämmitettävä aina ennen polttoleikkausta kysessä olevan kiskoteräksen vaatimaan työlämpötilaan (RAMO 12.3) vähintään 10 cm katkaisukohdan molemmilta puolilta. Kiskoja raiteesta poistettaessa voidaan polttoleikkaus tehdä ilman vaadittua työlämpötilaa ja polttoleikkausohjainta. Kuva 12.5:16 Kiskon leikkauspinnan laatu. Poikkileikkauspinnat tulee olla kohtisuorassa kiskoon nähden. Kuvan mukaisista kohdista mitattuna saavat mittapoikkeamat hitsiraossa olla enintään 2 mm. Kuva 12.5:15 Kiskon leikkauspinnan toleranssi.

20 19 RAMO 12.6 Vaihdealueen keskitetty kunnostus 12.6 Vaihdealueen keskitetty kunnostus Vaihdealueen tukikerros on ajoittain tarkastettava ja vaihdettava, kun sepelin rakeisuusluku ylittää 100 %, sillä tällöin tuettavavuus- ja veden läpäisyominaisuudet ovat jo huonot. huonokuntoiset (lahovikaiset) vaihdeja ratapölkyt vaihdetaan. suoritetaan vaihteenosien hitsaustekninen kunnostus. Mikäli suoraksi oikaistun risteyksen ja kiinnityksistä irroitettujen risteyspölkkyjen väliin jää rako (kuva 12.6:1), joka aiheutuu pölkkyjen pysyvästä taipumasta, asennetaan aluslevyn ja pölkyn väliin (betonipölkyillä korkkikumilevyn ja aluslevyn väliin) taipuman paksuinen sovituslevy, jota ei poisteta tukemisen yhteydessä. Kuva 12.6:1 Levynosto. Oikaistujen alueiden löystyneet pölkyt tuetaan paikallisesti ja suoruudet tarkastetaan ja tarvittaessa tehdään tarkistusnosto eri vahvuisilla välilevyillä. lopuksi viimeistelyhiotaan risteys- ja kielisovitukset vaihteenhiomakoneella. tehdään tarvittavat kääntölaitteiden säädöt. maadoitusjohtimet tarkastetaan ja tarvittaessa kiinnitetään. lämpökäsitellyt kohdat ruosteenestokäsitellään.

21

22 21 RAMO 12.7 Kunnostushitsausmääräykset 12.7 Kunnostushitsausmääräykset ympärilyöntiviat ennen halkeamien syntymistä. Päällehitsaus on kiellettyä hamaraa lukuunottamatta muilla kiskon osilla ilman erillistä RHK:n antamaa lupaa ja ohjetta. Kuva 12.7:4 Ympärilyöntivikojen poisto. Kuva 12.7:1 Sallittu päällehitsausalue. Päällehitsauksessa on suurin sallittu täyttösyvyys puoli hamaran korkeutta. ennenkuin päiden lätistyminen ja kuluminen ylittää 4 mm (2 mm) ja ennen kuin kiskon päät taipuvat. Mittaus 1 m:n viivoittimella. Kuva 12.7:2 Päällehitsauksen sallittu täyttösyvyys. Syvempien poikittaishalkeamien kuin ½ hamaran korkeutta korjauksen on tapahduttava jatkoshitsausmenetelmällä. Kuva 12.7:5 Kiskon pään lätistymän mittaus. ennenkuin kulkupinnan levyiset paikalliset painumat ovat syvempiä kuin 2 mm (1 mm). Kuva 12.7:6 Painuman poisto. Kuva 12.7:3 Syvien poikittaishalkeamien korjaus. Hitsaustekninen kunnostus tulee suorittaa seuraavien periaatteiden mukaisesti (suluissa oleva mitta koskee paikallista nopeutta > 160 km/h): kulkureunan tummat läikät ennenkuin sälöilyä alkaa esiintyä. ennenkuin vaihteen risteysten paikallinen kuluminen ylittää 4 mm (2 mm).

23 22 RAMO 12.7 Kunnostushitsausmääräykset Kunnostusluokka 1 Vaihteet, joiden molempia raiteita liikennöidään yli 60 km/h nopeudella. Kuva 12.7:7 Risteyksen kulumamittaus. Läpimenevä hitsaustekninen kunnostus on ajoitettava tapahtuvaksi ultraäänitutkimuksen jälkeen juuri ennen konetuentaa, jatkoshitsausta, junahiontaa tai höyläystä. Ennen hitsausteknistä kunnostusta tai sen aikana on tarpeen mukaan suoritettava seuraavat ratatekniset työt: paikalliset nostot paikalliset sivuoikaisut risteykset kielisovitukset jatkokset nostettujen kohtien tuenta ja mahdollinen stabilointi viallisten raidetarvikkeiden vaihto vääntyneet sidekiskot taipuneet sideruuvit vioittuneet välilevyt vialliset ratapölkyt kuluneet välitönkät kiskon kiinnitysosien kiristys raiteen tarkastusmittaukset ja säädöt Vaihteiden kunnostusluokitus Vaihteen kunnostustason määrää siihen liittyvien raiteiden kunnossapitotaso, käytetyt nopeudet ja raiteiden kuormitus (kulumiserot). V 1 ja V 2 > 60 km/h Kuva 12.7:8 Kunnostusluokka 1. Kunnostusluokka 2 Vaihteet, joiden raskaammin kuormitettua (kuluneempaa) raidetta liikennöidään enintään 35 km/h nopeudella ja toista raidetta yli 60 km/h nopeudella. V 1 > 60 km/h, V 2 < 35 km/h Kuva 12.7:9 Kunnostusluokka 2. Kunnostusluokka 3 Vaihteet, joiden raskaammin kuormitettua (kuluneempaa) raidetta liikennöidään yli 60 km/h nopeudella ja toista enintään 35 km/h nopeudella. V 1 > 60 km/h, V 2 < 35 km/h Kuva 12.7:10 Kunnostusluokka 3.

24 23 RAMO 12.7 Kunnostushitsausmääräykset Kunnostusluokka 4 Vaihteet, joiden nopeimmin liikennöityä raidetta ajetaan enintään 60 km/h nopeudella ja toista raidetta enintään 35 km/h nopeudella. kielletty. Joustokielien jousto-osan liekkioikaisu on kielletty. Mekaanisen oikaisun minimi kiskonlämpötila on 0 C. Vaihteen kunnostusluokitus määrää risteyksen kunnostukselta taulukossa 12.7:1 ja kuvassa 12.7:12 määritetyt seikat. Määräävä raide (kiskojono) on kuluneempi raide (kiskojono). V 1 < 60 km/h, V 2 < 35 km/h Kuva 12.7:11 Kunnostusluokka 4. Esitarkastuksella on määriteltävä voidaanko vaihteen kunnostus suorittaa raiteessa vai tuleeko kysymykseen koko vaihteen tai sen osien vaihto uusiin tai kunnostettuihin. Kunnostus on pyrittävä suorittamaan niin hyvissä ajoin, ettei vaihteen kunto ole esteenä raidekunnostukselle. Kunnostetut risteykset, joihin on siipikiskojen varsialueella keltaisella opastinvärillä maalattu no "4", saadaan asentaa vain kunnostusluokkaa 4 kuuluviin raidevaihteisiin. Pääraiteesta on tällainen risteys poistettava mahdollisimman nopeasti. Liikenteen nopeus on täksi ajaksi rajoitettava enintään 50 km/h:iin. Jos risteyksen jatkekisko on vaihdettava, on jatkoshitsi sijoitettava mahdollisimman lähelle risteyksen kurkkua. Risteys kuuluu 3- tai 4-luokkaan. Päällehitsattujen vaihteenkielien liekki- ja myöstöoikaisu on päällehitsatulta alueelta Taulukko 12.7:1 Risteysten kunnostusluokkavaatimukset. Kunnostusluokka Risteyksen kulkupinnan korkeustason määräävä raide (kiskojono) 1. Raskaammin kuormitettu (kuluneempi) 2. Kevyemmin kuormitettu, nopeammin ajettu 3. Raskaammin kuormitettu (kul.) ja nop. ajettu 4. Raskaammin kuormitettu (kuluneempi) Samatasoalue 0-pisteen etupuoli takapuoli Kunnostusluokkavaatimukset Kulumiseron loivenn us 1,5m 1,5m 1/1000 1,5m 0,5m 1/500 1,0m 0,0m 1/500 1,0m 0,0m 1/250

25 24 RAMO 12.7 Kunnostushitsausmääräykset Kuva 12.7:12 Risteysten kunnostusluokkien määrittely. Pääraidevaihteiden risteykset (myös kunnostusluokka 2. ja 3.) kunnostetaan hallissa kunnostusluokka 1. vaatimusten mukaan. Vaihteenosat, jotka kuuluvat kunnostusluokka 4:ään, merkitään kunnostuksen jälkeen keltaisella opastinvärillä varsialueelle maalatulla numerolla "4": Vaihteen osat, jotka on kunnostettu näistä ohjeista poiketen, on sijoitettava rasituksellisesti toisarvoiseen käyttöön, joka vastaa kunnostusluokkaa 4.

26 25 RAMO 12.8 Jatkoshitsausmääräykset 12.8 Jatkoshitsausmääräykset Erikoislaadun kiskojen (1100) kaarijatkoshitsaus on kielletty. Ennen jatkoshitsausta on vanhojen kiskojen sidekiskoalueet ultraäänitutkittava ja viallinen osa poistettava. Thomas- ja Bessemer-menetelmällä valmistettujen ratakiskojen jatkoshitsaus on kielletty kaikilla hitsausmenetelmillä liityn-täkiskoja lukkunottamatta. Jatkoshitsaus on kielletty vaihteenkielien kiinnittämättömällä osalla. Jatkoshitsaus on kielletty raiteessa tai vaihteessa, joka on huonosti tuettu tai jossa tukikerros on puutteellinen. Jatkoshitsattavien kiskonpäiden tulee täyttää kulkupinnasta mitattuna suoruusvaatimukset ± 0.7 mm 1,5 m matkalla, tai ±0,4 mm 1,0 m matkalla. Kuva 12.8:2 Sidekiskoalueen vikojen poisto. Termiittijatkoshitsauksen yhteydessä ei sideruuvin reikä saa olla 100 mm lähempänä jatkoshitsattavaa ratakiskon päätä. Kuva 12.8:3 Sideruuvin reikämitoitus termiittijatkoshitsauksessa. Kuva 12.8:1 Kiskon päiden suoruustoleranssi hitsattavassa jatkoksessa. Vaihteiden jatkoksissa ja raiteissa sallitaan myös normaali sideruuvirei'itys kaarijatkoshitsattavissa kiskoissa. Jatkoshitsien suoruusvaatimukset ovat kulkupinnan osalta 0,0; +0,6 mm, kulkureunan osalta 0,3; +0,0 mm 1 m mittakannalla. Suurin sallittu jalan ristikkyys on 3 mm.

27 26 RAMO 12.8 Jatkoshitsausmääräykset Lätistyneet kiskon päät on ennen jatkoshitsausta päällehitsattava. Tukikerroksettomilla rautatiesilloilla on ensisijaisesti pyrittävä käyttämään kaarijatkoshitsausta. Kuva 12.8:4 Sideruuvin reikämitoitus kaarijatkoshitsauksessa. Taulukko 12.8:1 koskee sovituskiskojen ja eristyskiskoelementtien kokonaispituutta sekä liityntäkiskojen osakiskojen pituutta ja hitsattavan jatkoksen etäisyyttä lähimmästä raiteessa jo olevasta hitsistä tai muusta jatkoksesta: Tukikerroksettomilla rautatiesilloilla termiittijatkoshitsattaessa on siltapalkit suojattava hitsauskohdassa esim. noin 50 mm:n vahvuisella tiivistyshiekkakerroksella ja sen päälle asetetulla, kuivalla, noin 5 mm:n vahvuisella keramiikkalevyllä tai mineraalikankaalla. Taulukko 12.8:1 Asennettavien erikoiskiskojen minimipituudet*. pääraiteella (V > 160 km/h) 10 m pääraiteella (V < 160 km/h) 8 m sivuraiteilla (V < 80 km/h) 5 m muilla raiteilla (V < 35 km/h) 3 m pääraidevaihteissa 3.6m sivuraidevaihteissa 1.8m * tai metrimäärää lähimpään pölkkyväliin Hitsattavan jatkoksen tulee olla pölkkyvälissä. Raiteessa sen tulee olla vähintään 100 mm ratapölkyn reunasta. Kuva 12.8:6 Siltapalkkien suojaus termiittihitsauksen yhteydessä. Hitsattavan jatkoksen molemmin puolin on kiskon kiinnitykset irroitettava 2 3 ratapölkystä. Kuva 12.8:5 Hitsattavan jatkoksen sijoitus pölkkyväliin. Kuva 12.8:7 Kiinnitysten irrotus jatkoshitsauksessa. Lähimpien kiskon kiinnitysten välilevyt ja

28 27 RAMO 12.8 Jatkoshitsausmääräykset eristimet on pyrittävä poistamaan hitsauksen ajaksi. Kuva 12.8:10 Vaihteenosan poisto, katkaisu polttoleikkaamalla. Kuva 12.8:8 Välilevyjen poisto jatkoshitsauksessa Vaihteenosien kiskon päiden sijainnin merkintä Ennen vaihteiden jatkosten hitsausta on vaihteenosan kiskonpään sijainti myöhempää mahdollista katkaisua varten merkittävä hamaran ulkoreunaan pistepuikolla 300 mm etäisyydelle kiskon päistä. Katkaisu suoritetaan polttoleikkaamalla tai sahaamalla kuvien 12.8:9 11 mukaiselta etäisyydeltä. Kuva 12.8:11 Vaihteenosan poisto, katkaisu laikkakoneella. Kuva 12.8:9 Kiskonpään pistepuikkomerkintä vaihteenosissa.

29

30 RAMO 12.9 Hitsaustyömaan viimeistely ja junaturvallisuus Hitsaustyömaan viimeistely ja junaturvallisuus Työmaalla syntyvät jätteet, kuten kuluneet hiomakivet, -laikat, puikontähteet ja termiittijäte, kuljetetaan pois työmaalta ja toimitetaan jätteenkeräysastioihin. Työmaan viimeistelyn yhteydessä ja myös välillä poistuttaessa on tarkastettava, että liikennöinti on turvallista huomioiden joko normaali ratakohtainen nopeus tai kohdan 12.5 mukaisesti rajoitettu työmaanaikainen nopeus.

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä

Lisätiedot

KIERRÄTYSKISKOT. Ossi Niemimuukko ylijohtaja. Kari Alppivuori turvallisuusjohtaja. Kierrätyskiskojen tekniset toimitusehdot 1406/731/2001

KIERRÄTYSKISKOT. Ossi Niemimuukko ylijohtaja. Kari Alppivuori turvallisuusjohtaja. Kierrätyskiskojen tekniset toimitusehdot 1406/731/2001 Kunnossapitoyksikkö/KO 8.10.2001 1 (8) KIERRÄTYSKISKOT Ratahallintokeskus on vahvistanut kierrätyskiskojen tekniset toimitusehdot nro 1406/731/2001 voimassaoleviksi Suomen valtion rataverkolla 1.11.2001

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 13.7.1998 1065/731/98 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt RAMO:n osan 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet. Ylijohtaja Ossi

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä Kunnossapitoyksikkö 23.8.2001 1 (7) MATHÉE-KISKOANKKURIT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mathée-kiskoankkureiden käyttö- ja asennusohjeet nro 1172/731/2001 voimassaoleviksi Suomen valtion rataverkolla

Lisätiedot

KISKONHIONNAN TEKNISET TOIMITUSEHDOT

KISKONHIONNAN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Kunnossapitoyksikkö/KO 2.11. 2001 1 (11) KISKONHIONNAN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Nämä kiskonhionnan tekniset toimitusehdot 1539/731/2001 ovat voimassa Suomen valtion rataverkolla 1.1.2002 lukien. Nämä toimitusehdot

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

Rautatiesiltojen kuormat

Rautatiesiltojen kuormat Siltaeurokoodien koulutus Betonirakenteet ja geosuunnittelu Rautatiesiltojen kuormat Ilkka Sinisalo, Oy VR-Rata Ab 2.12.2009, Ilkka Sinisalo, Siltaeurokoodien koulutus, sivu 1 Raideliikennekuormat Pystysuorat

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikkö 2.7.2002 1 (2)

Kunnossapitoyksikkö 2.7.2002 1 (2) RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 1693/731/00 Kunnossapitoyksikkö 2.7.2002 1 (2) RAMOn osan 15 Radan kunnossapito jakelun mukaan TÄYDENNYS RAMOn osaan 15 Radan kunnossapito ja PYL:n osaan

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 2.7.2002 921/731/02 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt RAMOn osan 11 Radan päällysrakenne. Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Turvallisuusyksikön

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikkö 20.8.2003. KORJAUS RAMOn osaan 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö 20.8.2003. KORJAUS RAMOn osaan 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 904/731/02 Kunnossapitoyksikkö 20.8.2003 KORJAUS RAMOn osaan 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito RAMOn osan 14 liitteissä 1 ja 3 on ollut virheellisiä

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Ruukin Teräspaalupäivä 2013 Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö Hitsaus prosessina Laatuvaatimukset Hitsaajan pätevyys

Lisätiedot

Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET

Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET 24 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET Poijukettingit ja sakkelit Laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 24/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Liikenneviraston

Lisätiedot

Kierrätysvaihteiden tekniset toimitusehdot. Liikenneviraston ohjeita 20/2017

Kierrätysvaihteiden tekniset toimitusehdot. Liikenneviraston ohjeita 20/2017 Kierrätysvaihteiden tekniset toimitusehdot Liikenneviraston ohjeita 20/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN

Lisätiedot

Akselivälin muuttaminen. Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta. Menetelmät TÄRKEÄÄ!

Akselivälin muuttaminen. Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta. Menetelmät TÄRKEÄÄ! Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta TÄRKEÄÄ! Kuorma-auton alustan akselivälin muuttaminen vaikuttaa ko. alustan ominaisuuksiin. Siksi on tärkeää noudattaa

Lisätiedot

1 Soveltamisala...2. 3 Määritelmiä... 2. 8 Nostopisteet... 7. Viitteet... 10

1 Soveltamisala...2. 3 Määritelmiä... 2. 8 Nostopisteet... 7. Viitteet... 10 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala...2 2 Yleiset turvallisuusmääräykset... 2 3 Määritelmiä... 2 4 Asennussuunnitelma... 4 5 Vaihde-elementin poistaminen... 5 6 Vaatimukset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) 2.9.217 Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO 1(20) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 30.12.2009. RVI/902/431/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Yleiset perusteet, RAMO

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET

SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 10.11.2010 - 2-1 YLEISTÄ JVA+ tiilimuurauskannakkeet on tarkoitettu tiilimuurauksen kannatukseen kantavasta betoniseinästä. Kiinnitys betoniseinään

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valunhankinta-koulutus 15.-16.3.2007 Marko Riihinen Metso Foundries Jyväskylä Oy Valurauta / rautavalun valumateriaali - rakkaalla lapsella on monta nimeä Suomugrafiittivalurauta

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Lnk enne vira sto 24 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET Poijukettingit ja sakkelit Laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 24/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS Suojakaide radalla ja radan läheisyydessä työskentelyä varten Ratakiskoon kiinnitettävä irrotettava ja säädettävä kaide

KÄYTTÄJÄN OPAS Suojakaide radalla ja radan läheisyydessä työskentelyä varten Ratakiskoon kiinnitettävä irrotettava ja säädettävä kaide Rail Safety Systems BV De Sondert 24 NL-5928 RV Venlo, The Netherlands KÄYTTÄJÄN OPAS Suojakaide radalla ja radan läheisyydessä työskentelyä varten Ratakiskoon kiinnitettävä irrotettava ja säädettävä kaide

Lisätiedot

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Raidemateriaalikuljetuksissa käytetään VR Transpoint:n omistamia tavaravaunuja tai VR Track:n omistamia tavara- tai erikoisvaunuja.

Raidemateriaalikuljetuksissa käytetään VR Transpoint:n omistamia tavaravaunuja tai VR Track:n omistamia tavara- tai erikoisvaunuja. VR Transpoint VERSIO 3.1 B (1/14) LIITE B RAIDEMATERIAALIN KUORMAUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 2. KULJETUKSISSA KÄYTETTÄVÄT KALUSTO 3. RATAKISKOT 4. RAIDE-ELEMENTIT 5. BETONISET RATAPÖLKYT 6. PUISET

Lisätiedot

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 1717/731/02 8.11.2002 1 (7) MÄNTYPUISTEN RATAPÖLKKYJEN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot

Lisätiedot

Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11

Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11 Scanian runkosarja Scanian runkosarja Scanian runkosarja koostuu seuraavista runkotyypeistä: Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) 766 +1 768 +1 771 +1 768 +1 770 +1-1 -1-1

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

PÄÄLLYSRAKENNETÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS

PÄÄLLYSRAKENNETÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 16 julkaisuja PÄÄLLYSRAKENNETÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2004 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 16

Lisätiedot

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET Oulu 01.02.1993 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset

Lisätiedot

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki.

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Kuorma-auto, joka on varustettu puolittain tai täysin alle asennetulla vetopalkilla tai jossa ei

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 951-803-725-X

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 HYDRAULIIKKATUOTTEET 3 Polarputki on toimittanut teräksiä suomalaiseen sylinterinvalmistukseen vuodesta 1973. Vuosikyenien kokemuksella olee valinneet kumppaneiksee

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 9.2.2000 154/731/00 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt RAMO:n osan 4 Vaihteet. Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön

Lisätiedot

OSALUETTELO OSANUMERO OSAMÄÄRÄ. Alakartion osa S235. 1,122 kg EN 1.4404. 0,966 kg. Tankojen pidin S235 Riimujen tanko S235. 0,762 kg.

OSALUETTELO OSANUMERO OSAMÄÄRÄ. Alakartion osa S235. 1,122 kg EN 1.4404. 0,966 kg. Tankojen pidin S235 Riimujen tanko S235. 0,762 kg. 0 7 0 7 8 9 8 9 OSNUMERO 7 8 9 0 7 8 9 0 OSMÄÄRÄ 8 8 8 OSLUETTELO OSN NIMI MTERIL Väliputki E 0 x,0 Prikka S Yläkartion holkki E St 0 x Putken tulppalevy S Yläkartio S Yläkartion rinkula S laputki E 0

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 1 RAMO 17 Sisältö SISÄLTÖ 17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 17.3 MERKIN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN... 9 17.3.1 Näkemävaatimukset... 9 17.3.2 Merkin sijoittaminen

Lisätiedot

B.2 Levyjen hitsausliitokset

B.2 Levyjen hitsausliitokset 1 B.2 Levyjen hitsausliitokset B.2.1 Hitsilajit: Päittäis- ja pienahitsit Hitsilajeja on kaksi, pienhitsejä ja päittäishitsejä. Pienahitsillä tarkoitetaan pienarailoon hitsattua hitsiä. Päittäishitsejä

Lisätiedot

G. Teräsvalukappaleen korjaus

G. Teräsvalukappaleen korjaus G. Teräsvalukappaleen korjaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 247. Teräsvalukappaletta korjaushitsataan Tig-menetelmällä Hitsaamiseen teräsvalimossa liittyy monenlaisia hitsausmetallurgisia kysymyksiä,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET 1. Laattojen rei itys...3 2. Laattojen kavennukset ja vakiovaraukset...4 3. Erikoiselementit...7 4. Hormien sijoittelu ontelolaatastossa...8 4.1 Hormi laatan

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen

Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen HITSAUSSEMINAARI puolitetaan kustannukset Lahti 9.4.2008 Dipl.ins. Kalervo Leino VTT HITSAUSMENETELMÄN TEHOKKUUS = 1 / HITSAUSAIKA HITSIMÄÄRÄ HITSIAINEEN

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

PÄÄLLYSRAKENNETÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET

PÄÄLLYSRAKENNETÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 8 PÄÄLLYSRAKENNETÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET (PYL) OSA 2 RAIDETYÖT Helsinki 2000 RHK RATAHALLINTOKESKUS KAIVOKATU 6, PL 185 00101 HELSINKI PUH. (09) 5840 5111 FAX.

Lisätiedot

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RAITEET JA VAIHTEET 1:1000 Yleiskaaviossa esitettävät vaihdesymbolit 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa varmuuslukitus

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot CD-hitsauspultit Tuoteluettelo Tekniset tiedot 1 CD-hitsauspultit - toiminnan kuvaus Menetelmä DVS-tietolomakkeen 0903 (2000) mukaan kaaritapitushitsaus kondensaattoripurkausmenetelmällä on keino hitsata

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 23/2017. Vaihteen mittaus. Työohje

Liikenneviraston ohjeita 23/2017. Vaihteen mittaus. Työohje Liikenneviraston ohjeita 23/2017 Vaihteen mittaus Työohje Vaihteen mittaus Työohje Liikenneviraston ohjeita 23/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017 Kannen kuva: Markku Numelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

CABAS - Muovikorjaus

CABAS - Muovikorjaus CABAS - Muovikorjaus Muovikorjaus Uudet muovikorjausajat Uudet menetelmät ja materiaalit Muutettu rajapinta muovikorjaamon ja maalaamon välillä Maalattavaksi tarkoitettu vauriopinta-ala on hiottu epäkeskokoneella

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot

LAPPEENRANTA GP 27.4.2013. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt

LAPPEENRANTA GP 27.4.2013. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt LAPPEENRANTA GP 27.4.2013 Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt KILPAILUKUTSU: Joulella pisimmälle Lappeenranta GP on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito 7 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Liikenneviraston ohjeita 7/2013

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt :n osan 1 YLEISET PERUSTEET Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön päällikkö Markku Nummelin Korvaa edellisen 1. osan. Voimassa

Lisätiedot

Tuotteet. Lisäksi käytössämme on Valbrunan pohjoismaiden keskusvarasto Ruotsissa (Valbruna Nordic AB).

Tuotteet. Lisäksi käytössämme on Valbrunan pohjoismaiden keskusvarasto Ruotsissa (Valbruna Nordic AB). Tuoteluettelo Tuotteet Valbruna Nordic Oy on toiminut vuodesta 1988 ruostumattomien teräksien maahantuojana ja varastoijana. Varastomme sijaitsee Lappersissa ja vahvuuksiamme ovat korkealaatuiset tuotteet,

Lisätiedot

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin vapaa aukko : 1170 x 540 mm - ovaali Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Kansistoratkaisu kaikille suurta vapaata aukkoa vaativille sovellutuksille Ovaalikansistoa voidaan käyttää mm. kaapelikaivoissa,

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEM874FIN SUOMI. PYLVÄSKENGÄT ST155.8, ST ja ST155.14

KÄYTTÖOHJE PEM874FIN SUOMI. PYLVÄSKENGÄT ST155.8, ST ja ST155.14 KÄYTTÖOHJE PEM874FIN 2012-04 SUOMI PYLVÄSKENGÄT ST155.8, ST155.11 ja ST155.14 2/6 ST155.8, ST155.11 & ST155.14 PEM874FIN 2012-04 YLEISTÄ - Pylväskenkien käyttäjällä on oltava riittävä ammattitaito ja kenkiä

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT URANIE INTERNATIONAL {Thalachrome} Ranskalainen URANIE INTERNATIONAL on maailman johtava kromattujen tankojen valmistaja. Jatkuva kehitystyö ja investoinnit uudenaikaisimpiin

Lisätiedot