odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin."

Transkriptio

1 Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu. Kysy lsää. uusna eknkkaa uuneja asja kylmälaea pesuknea hyvä lymä ja eeknkka sekä puhelme elevsa dgbxeja Jääkaapp Älykäs FreeSre akaa asasen kylmennyksen kk kaapn ssällä. Pkajäähdyysmn vlenää jääkaapn npeas alhasempaan lämpölaan ja äen elnarvkkee sälyvä kauemmn. Elekrnnen lämpölanhjaus LCD-näyöllä. Mdern LED-val valasee krkkaas laeen ssälan. Jääkaapn käyölavuus n della suur 395 l. Energalukka n A+. Ma K 185, L 59,5, S 65 cm. Kaapppakasn FrsFree-mnasuuden anssa kaapp sulaaa sensä aumaases. Elekrnnen lämpölanhjaus LCD-näyöllä. Mdern LEDval valasee krkkaas laeen ssälan. Pkapakasusmn sälyää ruken vamn, ksumuksen ja mau. Merkkval ja äänmerkk ker lämpölan nususa. Pakasmen käyölavuus n 229 l. Energalukka n A+. Ma: K 185, L 59,5, S 65 cm. Pävä vanha keöknees luxus kdnknepakella Asanpesukne Mnpulse hjelma, mm. Tehpesu 70 C, PkaPlus 60 C. Ajasmen avulla vdaan käyää edullsa yösähköä. 5 hjelmaa, 4 lämpölaa. Energalukka, pesu- ja kuvausuls kakk A-lukkaa. Erllsuun Erän suur 74 lran uun markknden suurmmalla levnpellllä ja 9:llä kannanaslla. Ohjauspaneel dgaalnäyöllä ja väänmllä sekä ajasmella. Mnmuun kerlmavasuksella. Induklesas Indukeknkka huppunpeaa ja urvallsa käyöä varen. Keasn hjauspaneela n helpp ja npea käyääyöä varen. Tehmnnn anssa lyhyemmä keaja. Sp&G -mn mahdllsaa ruanlan keskeyämsen ja jakamsen npeas. Tyylkkää hpasupankkee. Pwer Bser-mn. Osa ny, maksa skses akasn TUOHELLA 10 asaerässä ( * Kun ee skses ajalla vusmaksumalla TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu SUOMALAISTEN PUOLELLA Tuevalkma saaaa vahdella myymälöän. Tarjukse vmassa nn kauan kun varau erä rävä kuenkn ennään saakka (elle sn mana). 1/as. Tarkemma yheysed ja lsää arjuksa seessa

2 TÄYDELLISTÄ LAATUA Yhes Yheshnaan! hnaan! Energalukka n n A+ A+ Jääkaapppakasn Tlavuude jääkaapp 225 ja pakasn 116 l. Jääkaapp n varuseu puhalmella. Mcrban anbakeersudan. Ulkse kahva. LED -valasus. Ma: K 187,5, L 59,5, S 64 cm. Induklesas Indukasssa n Tuch- kskeushjauspaneel. 4 kealuea, jsa yhdessä n ehsn. Lapslukk lsää j muuen urvallsen ndukn urvallsuua. Kaluseuun Acual Lne desgn. Kerlma, grll, ylä-ja alalämpö. Uunn lavuus 60 l. Energalukka n A. Mekaanse sääme. Au-ff. Asanpesukne Kuus pesuhjelmaa. Jäljellä levan pesuajan näyö. Space Plus klmas pesuas aermlle. Energalukka n A+. Höyrypesuhjelma Klme pesuasa pesuasa Energalukka n A++ hna! hna! N Frs Frs -aumaasulaus maasulaus asulaus hna! hna! , Jääkaapp KSV36NW30 Energalukka: A++. Elekrnnen lämpölahjaus ja LED-näyö. Käyölavuus n 346 l. Tehkkaan puhalmen anssa asanen lämpöla kk kaapn alueella. Pkajäähdyys, palauuu aumaases nrmaallaan. Ma: K 186, L 60, S 65 cm. Kaapppakasn GSN36VW30 Tdella pen sähkönkuluus, energalukka n A++. NFrs-pakasna Snun e arvse kskaan sulaaa. Elekrnnen lämpölan hjaus ja LED-näyö akaava kaapssa ana spvan lämpölan elnarvkkeden parhaaseen mahdllseen sälyvyyeen. Käyölavuus n 237 l. Pakasuseh n della suur 20 kg/vrk. 2 suura BgBx pakasuslaakka. VarZne srreävä hylly mahdllsava erkssuuren sälyyslan. EasyOpen -venl helpaa ven avaamsa. Ma: K 186, L 60, S 65 cm.

3 SUOMI KEITTIÖÖN Valmseu Sumessa hnaa! hnaa! *289 75C kylmö TAI ( 289 Kampanjaeuna NYT ILMAINEN KOTIINKULJETUS mnkä ahansa Knkuljeus ssälää kaapn muksen kphalle. Mellä lä n kaava ava - malln sajalle kylmö, kylmöpakasn ja vnkaapp -malls Kylmöpakasn 120CF Ihaneellse sälyyslsuhee jkaselle rukaarvkkeelle. Neljä er sälyyslämpölaa: Kylmöla asea, pakasn asea, vhanneslaakk asea, uresälyyslaakk +/-0 asea. Turesälyyslaakssa sälyvä esm. lha ja kalarua humaavas pdempään kun nrmaalssa jääkaapssa. Krkea lmankseus jhaa ehkkaas kylmyyä ja sujaa elnarvkkea nahsumsela. Fesv -kylmössä suheellnen kseus n jpa %. Yheslavuus n yl 800 lraa. Ma: K 206, L 120, S 58,8 + v 4 cm. Vär: Valknen, harmaa, musa ja eräsvella. Hna valksena. Fesv-uee va musmyynuea. Kysy lsää myyjälä. Energa-, pesu- ja ja kuvausuls va va kakk A-lukkaa A-lukkaa Energalukka n n A+, A+, pesu- ja ja kuvaus- kuvaus- lukka n n AA hnaa! hnaa! , Sumalasen susma! hna! hna! 449 Asanpesukne D62 Helppkäyönen asanpesukne jssa käyöpaneel n sumenkelnen. Kneessa n neljä hjelmavaheha. Ohjelman kulkua v seuraa merkkvaljen avulla. Kr va della ukeva. Kreja v myös säädellä er aslle spvaks. Energa-, pesu- ja kuvausuls va kakk A-lukkaa. Leveys n 60 cm. Asanpesukne SMU50E52SK Kneessa n VarSpeed -mn jnka anssa kne pesee asa puhaaks pula npeammn parhaalla pesu- ja kuvausulksella. Kneessa n MääräSensr jka huleh keasa vedenkuluuksesa. Yläkrn krkeuden v sääää. Ajasn n 1 24 h. Elekrnnen jäljellä levan pesuajan näyö. Au All n 1 hum pesuaneyypn aumaases. Kneeseen mahuu 13 asasa. Snä n 5 hjelmaa ja 4 er lämpölaa. Energalukka n A+, pesulukka n A ja kuvauslukka n A. * ) TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

4 * ) TU TAKUULLA KUUMAAA lede ehy sumalaseen keöön hnaa! hnaa! hnaa! hnaa! Les Ruan valmsus hauduamalla paranaa ruanmakua. Ledessä n hauduusuun, grllvasus, uunn pkakuumennus, sälyyslaakk, rreava pelen kannakkee. Leveys n 50 cm. Mkruun RFM20105W Tdella helppkäyönen mkruun. Vs er ehvalnaa. Tlavuus n s 20 lraa. Mkraaleh n 700 W. Ma: L 45,8, K 26,1, S 33,5 cm , Mnmles RMK607 Ledessä n della lava 74 lran uun. Mnpulse uunmnn mm. kerlma. Uunssa n vlennysuulen, jka vlenää kk laea ja myös sen ulkpulsa sa. Helpphnen keraamnen as. Sälyyslana n velaakk. Energalukka n A. Leveys n 60 cm. hna! hna! , hna! hna! Indukas PIE645B18E 4 ndukkealuea, jssa keasanunnsus. TuchCnrl - helpp ehnvalna +/- valnnalla. PwerBs -mn kaklle kealuelle npeuaa kuumennusa. PwerManagemen -mn, jka mahdllsaa keasn maksmehn säädön. Ajasn, jka kykee kealueen ps mnnasa säädeyn ajan kuluua. Hälyn. 17 ehaluea. Kalusesn sjeava uun HBA23S350S eräs Energankuluus: -20 % verrauna energaehkkuuslukka A:n raja-arvn, XXL-uun 67 l, uunn ssäpna granemala. Isepuhdsuva EcCleanpna akasenässä, laavssa lsävaruseena svusenn ja kan. Uunmnn: kerlma, kerlmagrll, VarGrll suurlle määrlle, ylä-/alalämpö, erllnen alalämpö. Tarkka lämpölasääö: C. Nappula va ssäänpaneava. 2-sase eleskppkanname. nnämme välsenä akana Rsenlew leden sanelle vden vuden Lesurvan. Lesurva kaaa leden valmsus- ja maeraalvrhee vden vuden ajan leden hankkmsesa. Lesurva akvn vahvsaa urvan vmassaln. Tee akvn mennessä.

5 HELPOTUSTA ARKEEN hnaa! hnaa! 129 ExclusvejaBalance phjsmasssa esessä menesynee veden hlhapuslaee hnaa! hnaa! 69 89, Valse näsä näsä Phlps - penknesa penknesa kump ahansa ahansa Hn a Hnan sama 29 /ue Vaavan kuluajan vee äyävä hlhapuslae, jssa mulu ja laau yhdsyvä eleganlla avalla. Teräksnen, lkaahylkvä pna sp hyvn yheen muden nykyakasen kdnkneden kanssa. Valmsa se edullses kuplva jumas a anna laadukas lahja läheselles! Van yhdellä napn panalluksella muua hanaveden rakkaas prelevaks. Yhdellä AGAn hldksdpulllla valmsa n. 60 lraa valmsa juavaa. Kaasupull u l seava aerkseen. Kahvnken HD7448/00 Hyvää kahva helps. Keää kupllsa. Tppalukk. Näppärän kmpak ken n helpp srää sälyykseen. Vedenken HD9300/00 Npeaa ja helppa keämsä. Tehkas ja helps puhdseava leä lämmyselemen. hnaa! hnaa! 149 Maalman a an ensmmänen mänen parranaj ajk kne akvsella vlennyseknlgalla, len nyseknlgalla, jka psää härsyyksen jähn hnaa! hnaa! , hnaa! hnaa! Parakne ClTec 2s We & Dry Mukauuva klmsajmeneelmä akaa ehkkaan ja arkan ajn. Tehkas pken hkarvjen vmeseljä. LED-näyö saa akun asn sekä puhdsuksen ja makalukn lan. Jpa 45 mnuua jhdna parranaja. Tehkas ladaava lumnakku. Laauuu äyeen 1 unnssa. 5 mnuun pkalaaus rää yheen ajkeraan. Dermalgses esau ja Skn Healh Allance -ln hyväksymä. Parakne SMART CONTROL Vespesävä, klmsajmeneelmä, helpp puhdsaa juksevan veden alla. Pken parakarvjen rmmer. Yhden unnn laaus akaa 40 mnuun jhdman käyön. Smar Fl -eräverkk. Mkraaluun EMS21200W Helppkäyönen mall jssa aka aseeaan käeväs. Aumaasa hjelma. Uunn lavuus n 19 l. Vär n valknen. hna! hna! hna! hna! , Pölynmurn ärken sudan n pölypuss! Pölypussn mur UCALLFLOOR Pölypussn mur jnka pölysälö n della käevä ja vavan yhjenää. Imurn käynään n hljanen ja mellyävän pehmeä. Laakerdu, kumpnase pyörä, kulkeva vavamas ja hljases. Suulakkelle n auk- ja sälyyspdke. Erän puhdas pslma HEPA H13 -allergasudamella. Elekrnnen ehnsääö. Mukana laa-/masuulake ja parkesuulake. Imueh n 300 W ja se pysyy ana vakna. Vär n punanen. Tvsä & Tyhjennä -mnnlla pölysälöön keryneen pölyn ja rskan v pakaa vks pakeks ja yhjenää sen jälkeen vavamas ja ennen kakkea sss rska-asaan. Pölynmur S2121 Erän vankka rakenne. Tehy kesämään 20 käyövua. Mrn pehmeä käynnsys. Elekrnnen 6-pranen ehnsääö. Slence-äänenvamennus. Teh 1600 W. ArClean -kuusudan. HyClean-pölypussn nelavuus 4,5 l, aumaanen HyClsehygenasuljn. Tmnasäde 9 m. Raksuun kapeden pakkjen murnn. Vär: Musa. TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases OHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

6 OMA KOTIPESULA hna! hna! Hlharjan mr vuden vuden akuulla Pesukne AWEc9660 ZEN Täyömäärä n della suur 6,5 kg. Lnkusnpeus n 1200 kerr./mn. Whrlpln unkn ZEN- eknlgan anssa ämä pesukne n markknden hljasn. Hlharjan mr mahdllsaa hljasen pesun ja ärnäömän käynnn. Mrlla n 10 vua. Energalukka n A+++. Pesuuls n A. Kneessa n runsaas er pesuhjelma. Ajasn ja jäljellä levan pesuajan näyö. Helpp Helpp käyö Hyvä näyö näyö Pyyknpesukne kne WAB24262SN hna! hna! , Lnkusnpeus n 1200 kerr./mn. Täyömäärä n 6 kg. Energalukka ka n A+. Pesuuls n A. Kneessa n selkeä näyö ö pesuhjelman vahelle, lämpölalle, lnkusnpeudelle, jäljellä levalle hjelma-ajalle ja pesuhjelman pääymselle. AquaSpar huleh pyykn ehkkaasa kaselemsesa. AcveWaer : määräaumakka huleh ana keasa vesmääräsä. hnaa! hnaa! 369 Lnkus n n 1000 kerr./mn kerr./mn Pesukne ZWYB1105 Lnkusnpeus n 1000 kerr./mn. Täyömäärä n 5,5 kg. Energalukka n A+ ja pesuuls n A. Usea er pesuhjelma mm. pkapesu. Kneessa n ajasn. hna! hna! , hna! hna! hnaa! hnaa! Hlharjan mr vuden vuden akuulla Pesukne AWOE9424 Täyömäärä n della suur 9 kg. Lnkusnpeus n 1400 kerr./mn. Hlharjan mr jnka akuu n 10 vua. Energalukka n A+++. Pesuuls n A. Kneessa n runsaas er pesuhjelma. Ajasn ja jäljellä levan pesuajan näyö. Pesukne EWFH6841FWFW Höyryhjelma rakkaa rakkaa ja ja rypyömä vaaee Kneessa n höyryhjelma vaaeden hellävarasa rakasusa ja ryppyjen psamsa varen. TmeManager -mnnn avulla v sääää pesuhjelma akaaulus mukaan. Ernmanen lppuuls humaavas lyhyemmässä ajassa kehyneen nverermrn anssa. Helppkäyöse kskeuspankkee nuvsa valnjen selausa varen. Rumpu n erlane, jlln pyykn käsely n pehmeämpää. Isn LCD-näyön anssa käyö n helppa. Maksm lnkusnpeus n 1400 kerr./mn. Täyömäärä n 8 kg. Energankuluus n 10 % ehkkaamp kun A+++ -lukan pesukneeseen verrauna. Hellävaranen kennrumpu Pesukne W3251 Paenu hellävaranen kennrumpu sääsää vaaeas. Mnpulse hjelma mm. Pka 20 mn, farku, pada helpava käyöä. Tdella hljanen kne ehkkaan äänersyksen ja erksrakenesen mrn anssa. Jäljellä levan hjelma-ajan näyö. Hygena Inf. Energalukka n A++. Lnkus n hyvä 1400 kerr./mn. Täyömäärä n 7 kg. TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases UOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

7 KUULUU KAIKILLE ssa Tä y s n m a n. lukassaa emp. Ismp. P ar p. Npeam UU T UU S!! a n h REILU 9-, UU T UU S! a! R E I L U hn 25-, /kk/24 kk /kk/24 kk ** ( DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 600) DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 216) Hna lman lymää Hna lman lymää LUMIA 1020 LUMIA 625 Tässä kaunn yylkkäässä Nka Luma 625 Wndws Phne 8 -älypuhelmessa n suur 4,7 näyö, mkä arjaa enemmän laa kasella vdea, selalla,pelaa pelejä ja käyää svelluksa. Npealla 4G - yheydellä e daayheyde päk. MS Offce ja Oulk -svellukse, HERE Maps, Nka Muskk. Nka Smar Cameralla saa lsää mnaa kuvaan. Lempeä kaare ja anulaaunen läpnäkyvä kur krsava puhelmen hasuavuua. V myös vahaa värejä vahdeavlla kurlla (seavssa erkseen). Helm! Langama blueh kuulkkee hf-mnnlla SHB7000 Tää llaan deu! Täysn massa lukassaan levan Nka Luma puhelmen kameralla a valkuva ja vdea, jden rnnalla muu älypuhelme kalpeneva laeessa n 41 MPx kamerakenn, PureVew-eknlga, pnen kuvanvakauus, uskmaman arkka zmaus, Full HD -vdekuvaus ja Nka Rch Recrdng -äänallennus. Nka Pr Cam -svelluksella v aa superarkkja kuva, ja v zmaa, rajaa, kehysää ja jakaa jälkeenpän. Tämä Wndws Phne 8 -käyöjärjeselmällä varuseu älypuheln ssälää MS Offcen sekä kakk anulaause Luma-mnasuude, kuen Nka Muskk -svelluksen ja äänpasuksella varuseun navgnnn. Lsää laeeseen langan laauskur (seavssa erkseen), nn v ladaa sen lman jhja. Tmukse alkava UU T UUS R E I L U h n a Kuunele muskka ja hallse puhelua langamas nällä erän mukavlla blueh - serekuulkkella. Ernmanen khnanvamennus ja pehmeä krvayyny akavaava äydellsen käyömukavuuden. 79! 2-, /kk/24 kk DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 48) Hna lman lymää 69,K a s hn aa! K a s hn 17 -, E1200 Helppkäyönen makapuheln mle ulshehnaan! Tyylkäs ulknäkö, hyvä selkeä näppäme, sp käeen hyvn. Puheakaa jpa 8,5 h. Saaavana myös musana! Tm npeas sllä nämä vedään kässä! R! E I L U hna 8-, /kk/24 kk DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 192) PHONEEASY 507 GT-C3595 Smpukkapuheln Helppkäyönen ja yylkkään sr smpukkapuheln, jssa 2 MPx kamera, selkeä näppäme, 2,4 näyö, npea 3G yheyde ja FM-rad. Valse ääreömän hyvä lymä! Ssälää rajamas daaa, puhea ja vesejä kmaassa. Hna lman lymää Helppkäyönen makapuheln slla näppämsöllä ja selkeällä näyöllä. Hääpanke ja eksvesmn. Sveluu ernmases myös senrelle. Kesävää älykkyy ä! a! R E I L U hn /kk/24 kk DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 540) Hna lman lymää LUMIA 620 Preced Edn Uudseu vers sususa Luma 620 mallsa n varuseu IP54lukellulla rskevedelä ja pölylä sujaavalla kurella. 3,8 näyön Clear Black - eknkka varmsaa eä näe ruudun selkeäs myös ulkna. Wndws Phne 8 käyöjärjeselmä, ehkas uplaydnprsessr, 5 MPx kamera aumaaarkennuksella sekä Cnemagraph ja Smar Sh mnnlla, NFC, lmanen navgn, Mcrsf Offce ja paljn muua. aa! ( *** Suunnelu akvseen elämään. 5 näyö arkalla FullHD 1080p resluulla. Nelydnprsessrn anssa svellukse ja pel mva akkulemaa ja sulavas. Ylää jpa 100 Mbps npeuksn LTE-verkssa! IP67 serfu luur sveluu esm. mesässä samluun; hekka, ves a mua e le ngelma. Puheln seää kseua, vakka käyäjä kuunels muskka kuulkkella. Puheln kesää mern syvyydessä vedessä jpa pul una. Veden alla äänenvmakkuuden säädn m kameran laukasmena, jen puhelmella v aa kuva myös sukelaessa. Pmeässä lae m ehkkaana LED-askulamppuna. **) Kauppalehden uussvellus maksua päväks muhn keskesn markknhn. Maksuman lukukeuden saa käyöön rekseröymällä palveluun mennessä. ***) DNA Rajan 3G 24, /kk/12 kk ajan (nrm. 29,50 /kk), e määräakasuua. Avausmaksu 0 (nrm. 3, ). Lymän kuukausmaksu ssälää kmaan nrmaalhnase puhelu, eks- ja mulmedaves sekä ednsrrn. Vdepuhelu kmaassa 0,20 /mn. Eu psuu lymävahdn yheydessä ekä kske vaha DNA Pr a DNA Äly lymsä. Enmmäsnpeus 21 Mb/s n saavueavssa rajeus 3G-verkssa (nrm. vaheluväl 0,4 15 Mb/s). Käyö ulkmalla erllsen

8 LOISTAVAA KUVAA HUIPPUDIIL I! 42 naa! h s a K 499,699,6 Full HD LED LED-TV TV 42PFL3108T Tässä laadukkaassa Full HD LED elevsssa n laadukas 100 Hz PMR kuvanlaau. Dgal Crysal Clear - eknkka akaa krkkaa vär ja arka knras. Anenn- ja kaapelverkn HD-dgvrme (DVB-T2/C/MPEG4), 2 x HDMI ja USB-lännä. Energalukka A. 6 4 V T D E L D Full H K a s hn aa! -, TAI (* 999 9,99 46F Tyylkkäällä desgnlla ja upealla 100Hz CMR kuvanlaadulla varuseu Full HD LED SmarTV. Uudsunu SmarTV 2.0, langan WF-yheys ja npea uplaydnprsessr ekevä nesurffaamsesa npeampaa. Käyäjäysävällnen Smar Hub u käyöös erllase svellukse ja verkkvheen maalman. Anenn- ja kaapelverkn HD-vrme. USBlännän kaua v allenaa TV-hjelma ulkselle kvalevylle (seavssa erkseen). 3x HDMI, 2x USB ja kuulkelänä. Energalukka A. Tmukse alkava yheenspva VAUHTIA KODIN NETTINOPEUTEEN LIITÄ SMART-TV JA JOPA 35 MUUTA LAITETTA! Uuuus DNA KOTIMOKKULA V lää Kmkkulan mudsamaan WLAN-verkkn yhäakases jpa 32 laea. Käyössäs n myös neljä eherne -länää, jhn v lää esmerkks pernesen pöyäkneen a dgbksn. 4G Kmkkula jakaa 4G- a 3G-yheyden kaklle kdn laelle kuen Smar elevsn, ablelle, läppärlle, kk perheen älypuhelmlle, pelknsln jne. "Sumessa laauverkssa vhyy kakk." -50 % Lymäsä 6 kk ajan ( ** *) DNA Vepp lymä 6 kk ajan 5, /kk (nrm. 12, /kk) 24 kk spmuksella. Avausmaksu 0 (nrm. 3, ). 24 kk kknashna 267,60. Enmmäsnpeus 21 Mb/s n saavueavssa rajeus 3G-verkssa (nrm. vaheluväl 0,4 15 Mb/s). Npeus v vahdella rppuen mm. käyäjen määräsä, laadusa ja pääelaeesa. EDGE-(09/13). ja GPRS-npeude. ulkmalla mukases. Asakkaa saava ea DNA:n ja sen TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 :n käyössäyheyden levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa3G-verkn n käyey ulkpulella 3 kk:n eurbrkrka Luraja n 1Käyö , krkerllsen n 3 kk:nhnnasn eurbrkrk +12 %, e vusmaksua. TUOHIajankhasa n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja hesyökumppaneden uesa, asakasedusa ja arjukssa (SMS/MMS/sähköps). Tarjus n vmassa as. Lsäed en myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp.

9 KODIN STUDIOON 55 Full HD 3D-TV KDL55W Sny W805 arjaa unhumaman kkemuksen, jssa yhdsyy henkeäsalpaava Full HD, 3D - kuvanlaau, mdern yhdseävyys ja kknanen vheen maalma - ja se näyää hyvälä lhuneessas. Dynamc Egde Led -näyö akaa vakuavan knrasn, Mnflw 400 Hz -mn akaa sulavamman lkkeen urhelu- ja mnassällölle ja X-Realy PRO saa kaken näyämään erävämmälä ja yksyskhasemmala. V myös kasa älypuhelmes ssälöä suurela ruudula langaman verkkyheyden kaua One-uch -pelauksen anssa, laeden yhdsämnen käy helps van napauamalla laea keskenään (NFC). Mukana lae 4 x 3D 3 las. Energalukka A+. K K a s hn aa! 1649,( TA I * Takuu vua TESTIVOITTO KDL55W805 12/2013 K a s hn a! a s hna 349-, aa! -, TAI (* Takuu 5 vua LED-elevs 32F4005 Full HD Edge LED-TV 42W Tyylkkäällä ja huella desgnlla varuseu 32 LED 100 Hz Clear Mn Rae -elevs. Krkas ja erävä kuva. 2 x HDMI, HD-valmus, USB -lännän medasn kaua v naua elkuvsa, musksa ja valkuvsa. Energalukka A+. K a s h n a a K a s h n! -, aa a! myös m a s u Jal enä senäelne Tässä n Full HD Edge LED TV laauelevs, mkä sp p kaklle! kakllle! Hukea Hukkea 200 Hz:n Mnflw XR Hu kuvanlaau, jssa lähes kaken Full HD-arkkuudella näyävä X-Realy PRO langan näyön pelaus. V yhdsää älypuhelmes ja ables elevsn ja kasa nsä valkuva ja vdea suraan elevsn ruudula. V asenaa elevsn myös senälle, sllä elevsn jalusa apuu myös senäelneeks. Energalukka A+. -, lev sn lla P a r a n n a ea par emma n u a n ka selu lla! äänen s K a s h n a a! 129-, Vrnvahvsn RX-V475 Tallenava dgbks TF520PVR Anennverkn allenava dgbks 500 GB knlevyllä (jpa 250 h allennuslaa). 2 vrmen anssa v allenaaa kaha ja kasa velä klmaa kanavaa. Cnax-krnlukja sekä mnpulse lännä ja mnasuude. Saaavana myös kaapelverkkn. Yamaha RX-V475 u muskn sekä elkuva eslle ensä yksyskhasemmn, erllspääe vahvsneknlgan anssa. Yamaha RX-V475 ssälää uusmma HDMI lännä (5 n) äydellä uella. Anulaaunen verkkvahvsn uk, Apple Arplay, vtuner nerad, DLNA uk sekä mahdllsuus hjaa Yamahan mnpulsella AV-svelluksella jk ablella a älypuhelmella (Os a Andrd ). MHL sura dgaalnen makapuheln leävyys. *) TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases Kaume NX-50 Paranna TV:n äänä edullses mua laadukkaas ällä akvkauparlla. Ernmanen basss, Au Sandby -mn ja hjaus TV:n kauksäämellä. Vs er värvaheha. TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

10 UPEITA UUTUUKSIA hnaa! hnaa! Kauns mulu mulu ja ja älykkää mnn mnn Sryy plveen Tarjlla saja elevskanava ava van näppämen panalluksen päässä Pakallsa spalveluja sekä kansanvälsä kanava suraan plvpalvelusa Clud selan allenna medas Drpbxn sekä kas nä elevssas Clud hjelmapas v ajasaa hjelmas suraan puhelmes a ables kaua msä van (Andrd ja OS) -yheenspva 3D Smar LED-TV 55PFL Hukealla 700 0HzP zpmr kuvanlaadulla sekä 4 mljardn värn värprsessrlla kruunau erän hu 3D Smar LED TV u susulla Amblgh-eknkalla enemmän kaselunauna ks. Tuplaydnsurn, WF sekä nesurffalua helpava QWERTYkauksäädn. Mukana 4 x 3D las sekä kaksnpelaamsen selkeyämseen käyeävä 2 x Dual Game las. Mul Rm server -mnnalla v lää sen elevsn knas samaan samaa hjelmaa, myös maksukanavaa (vaa Mulrm -mnnn, kysy lsää myyjälä). Tämä ä helm saaavlla yksnkeudella van Teknse myymälösä! Energalukka A+. hnaa! hnaa! 199 Snulle, jka halua kkea, jakaa ja hengaa mukana. Ta naua vhdehekesä. UUTUUS DNA 36 kk maksuakaspmuksella 13 (yh. 498,60) /kk/36 kk 7,0 W-F 8 GB allennusla. Table Mallsn hun Galaxy Tab 3 äydellnen lukemseen ja muusa vhdessällösä naumseen. Suurela laajakuvanäyölä elkuva v kasa nlle suunnellusa kuvasuheesa. Knsa pulesa sä n näppärä pää yhdessä kädessä kun pehmeäkansa krjaa. Smar Say -mn varmsaa sen, eä näyö e kykeydy pspäälä käyäjän kaseen llessa ruudussa. Paksuus van 7,4 mm ja W-F-versn pan n 314 grammaa. Supernpea 4G! 10,1 W-F 4G 16 GB allennusla. Samsung Galaxy Tab 3 7,0 Teknkan Maalma 15/2013 ykkössja Penen Andrdableen veralu Saaavlla myös Table 10,0 W-F 16 GB allennusla. UUSI LIIKKUVA LAAJAKAISTA -LIITTYMÄ TABLETTIIN! Npeus max. 21 Mb/s Daamaksu 0,99 /vrk E kuukausmaksua ( ** Maksa van nlä pävlä jlln käyä sä. TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases OHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua. ) DNA Vepp Table lman kuukausmaksua. Käyömaksu 0,99 vurkaudessa veleaan van, js ednsra käyeään. Avausmaksu 3,. Enmmäsnpeus 21 Mb/s n saavueavssa rajeus 3G-verkssa (nrm. vaheluväl 0,4 15 Mb/s). Npeus v vahdella rppuen mm. samanakasen yäjen määräsä, yheyden laadusa ja pääelaeesa. 3G-verkn ulkpulella EDGE- ja GPRS-npeude. Asakkaa saava ajankhasa ea DNA:n ja sen yhesyökumppaneden uesa, asakasedusa ja arjukssa (SMS/MMS/sähköps). Tarksa kuuluvuus

11 TIETOA & TEKNIIKKAA na h s a K a! 299-, 15,6 a jalle s n e e n k T e n aan h n e e l u p Teurva Inerne secury vuden pake 3 kneelle. Erkseen seuna R a j e u 300 kpl erä Kanneava ekne 15,6 HDAG LED-näyö, 2 GB keskusmus. AMD E1-200prsessr. 320 GB knlevy. Wndws 8. Takuu 12 kk. a K a s hn 15,6 U Kanneava ekne Saelle C Inel 1005M uplaydnprsessr, 4 GB keskusmus, 500 GB knlevy. Erllnen numernäppämsö, HDMI, USB 3.0. Wndws 8. Takuu 24 kk. a! 449 K a s hn Kanneava ekne PAVILION 15-E057 Neljän ymen AMD A4-5000M APU prsessr ja Raden HD 8330 näyönhjan. 4 GB keskusmus, 500 GB knlevy. LED-ausavalasu HD BrghVew -näyö. Wndws 8. Takuu 12 kk. en pea v alkn aa! 399,TAI (* 15, Ulknen kvalevy 500 GB, USB 3.0. Helppkäyönen. Helppkäyöneen. 15,6 aa! K a s hn 749,74 TAI (* s Cr e 7 pr 17,3 essr Van 24mm paksu. Tehkas kanneava Inel cre I7-4700QM -prsessrlla. Inel 4600 HD grafkka. 6 GB keskusmus, 750 GB knlevy. Inel WD, Blueh 4.0, Onky kaume. Wndws 8. Takuu 24 kk. aa! 699,69 TAI (* Kanneava ekne LIFEBOOK N532 G52 Kanneava ekne L ,6 K a s hn Kne kun vakuuusyhö! Se krvaa kaken. NH532-mallsarja u mna muusa nykysyyees. Se krvaa pöyäkneen, nhan snä väkevä prsessr ja äysmanen, rskesujau näppämsö. Se krvaa vhdekneen kkkaan (17,3 ), huppuarkan näyön, DTS-serfujen kaumen ja mnpulsen länöjen anslla. Se krvaa myös pelkneen, syy näkyy mm. näyönhjamessa. Inel Cre M -surn. 17,3 HD+ LED An Glare -näyö. NVIDIA Gefrce GT640LE Opmus -näyönhjan 2 G muslla. 8 G musa. 500 G knlevy. WLAN, Blueh EDR, web-kamera. 3 x USB 3.0, 4 n 1 krnlukja, HDMI, VGA, esata-, 1 x USB 2.0, pnen S/ PDIF-u. DVD Supermul. Pan 3,5 kg. 2 vuden nu-palauushul ja lmanen puhelnuk. Wndws 8 64 b -käyöjärjeselmä.

12 KOTIIN & KONTTORIIN K aa! n h s a HYVÄÄ TULOSTA 59-, Tulsn ACULASER M1400 Penkknen, sp yöpöydälle. Npea 24 s/mn. Laadukas jälk. Helppkäyönen/ helpp ylläpää. Energaehkas ENERGY STAR -hyväksyy. 89,89, Cann alle 42 MG 50 saj Ka s hnaa! 59 PP-201 KETTI PAPERIPA PÄÄLLE KAUPAN14,) (arv K a s hn 69 aa! 89 9 nen K akspules uls u 99,99, Dgkamera VG170 5x pnen laajakulmazm. Tehkas salama. 720p HD-vde. Ke penkknen ja käevä näppälykamera della lsavalla mnasuudella: Pas eä se n helppkäyönen, uus VG-170 arjaa lähes kaks keraa ehkkaamman salaman kun avallnen kmpakkamera. Ohjeluku n nn 8.8 (yleensä mussa 4-5,6). Ks pkän kanaman salamakuvauslan, v jpa valasa kasv ja esnee jpa 15 mern päähän. 14 megapkseln kameralla läh- ja laajakulmakuvaukse n vavana. Sen lsäks suur 3 LCD, 720p HD-vdekuvaus ja lukusa aumaase mnn varmsava, eä saa krkealaausa kuva jka kera. Osa ny, maksa skses akasn TUOHELLA Tällä penkksella ja edsyksellsellä mnmlaeella v ulsaa, kpda ja skannaa. Laeessa n aumaanen kakspulnen ulsus, värnäyö ja W-F-länä, ja se ukee älypuheln-, Inerne- ja Apple ArPrn -ulsusa. Tuevalkma saaaa vahdella myymälöän. Tarjukse vmassa nn kauan kun varau erä rävä kuenkn ennään saakka (elle sn mana). 1/as. 10 asaerässä (* Kun ee skses ajalla vusmaksumalla TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu Musesuhkuulsn PIXMA All-In-One MG4250 SUOMALAISTEN PUOLELLA Tarkemma yheysed ja lsää arjuksa seessa

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2.

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2. H Maaata 3.2. Sumussalmella Htjumppa INO ISOJÄRVI kl 9-17 Sumussalme ptee Lähhtajapskeljat tekeät ereskerja erepaemttauksa sekä dabetesrskkarttuksa kl 9-17 Smaset Ra esttelee Better Bdes urheluaatteta

Lisätiedot

19,90. Kotiin, matkalle ja kuntosalille Pestävä Helppo kuljettaa mukana Casall Balance 3 mm -joogamatto. Quest Protein Bar, 12-pack

19,90. Kotiin, matkalle ja kuntosalille Pestävä Helppo kuljettaa mukana Casall Balance 3 mm -joogamatto. Quest Protein Bar, 12-pack F lisära itness j vinte a et s. 4 5 Kotiin, matkalle ja kuntosalille Pestävä 0,90 Helppo kuljettaa mukana Casall Balance 3 mm -joogamatto Oho, mikä hinta! Myynti alkaa perjantaina 16.1. kello 9.00. 1 kpl

Lisätiedot

Expert järjestää Helsingin Messukeskuksessa Suomen suurimmat kodintekniikan MESSUETU 500

Expert järjestää Helsingin Messukeskuksessa Suomen suurimmat kodintekniikan MESSUETU 500 Expert järjestää Helsingin Messukeskuksessa Suomen suurimmat kodintekniikan myynti- 28.-29.9.2013 Ovet avataan la 07.00 messut Kuvaaja: Ville Juurikkala 15 000 m 2 UUTUUKSI, LN TRENDEJÄ J HUIPPUTRJOUKSI

Lisätiedot

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä:

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä: Muuama uus näöulma hna-aggregonnsa ja hedonssa ndesmeneelmsä: Emprnen sovellus omso- ja lelojen vuorn An Suoperä Tlasoesus Hnna ja Pala 2006 1 1 JOHDANTO Laadunmuuosen onrollon ndeslasennassa vodaan jaaa

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

ALE WWW.MUSTAPÖRSSI.FI-VERKKOKAUPASSA PALJON TUOTTEITA HUIPPUHALVALLA!

ALE WWW.MUSTAPÖRSSI.FI-VERKKOKAUPASSA PALJON TUOTTEITA HUIPPUHALVALLA! ALE WWW.MUSTAPÖRSSI.FI-VERKKOKAUPASSA PALJON TUOTTEITA HUIPPUHALVALLA! Kaikkiin tuotteisiin Ilmainen kuljetus kotiin. *) 65 LED-TV Kaareva näyttö 1000 Hz CMR 5 vuoden takuu 5 8-sarja Lue lisää samsung.fi,

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 2-suuntanen langaton murtohälytnjärjestelmä v1.0 Asennusohje Mallt: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Yhdessä WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-suuntaset näppämstöt TELEPERMIT These DSC Securty

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006

W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006 W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006 SENSING THE DIFFERENCE Y M P Ä R I S T Ö A S I O I TA K O S K E VA T I E D O T E P y r i m me Whirlpoolissa ke r t o maan avoimesti ja

Lisätiedot

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte 4/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 4: Yhden vaausaseen vaieneva akkvärähely, harninen kuriusheräe LIIKEYHTÄLÖN JOHTO JA RATKAISU Kuvassa n esiey visksisi vaienneun yhden vaausaseen harnisen akkvärähelijän erusalli.

Lisätiedot

N:o 6. Kauppapaikka ASUMINEN 18.-20.10. s. 8-9. Kaupan ja tapahtumien erikoislehti / 25.9.13. Hyvinkää. liikettä ja palvelua

N:o 6. Kauppapaikka ASUMINEN 18.-20.10. s. 8-9. Kaupan ja tapahtumien erikoislehti / 25.9.13. Hyvinkää. liikettä ja palvelua Kapan ja tapahtmien erikoislehti / 25.9.13 N:o 6 Kappapaikka WILLAN 1-votissynttärit 18.-20.10. EEMANA ASUMINEN s. 8-9 120 liikettä ja palvela ARJOLLA YRIYSILOJA s. 15 Etsi tarjos > Löydä kappapaikka >

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956) Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B. 956. Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan.

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan. Jhdant: FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmä n liikuteltava ja helppkäyttöinen eikä se vaadi paristja tai sähköä. Virtausmäärää hjataan vain kahdella käyttönupilla sekä erityisellä tarkkuusletkustlla. FREEDOM60

Lisätiedot

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi MEKin ASIAKASLEHTI SLEH 1 2013 Bongaa majava! Luontomatkailu kaipaa elämyksellisiä tarinoita Komia on Pohjanmaa Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi Ennätysten vuosi Viime vuosi

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot