odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin."

Transkriptio

1 Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu. Kysy lsää. uusna eknkkaa uuneja asja kylmälaea pesuknea hyvä lymä ja eeknkka sekä puhelme elevsa dgbxeja Jääkaapp Älykäs FreeSre akaa asasen kylmennyksen kk kaapn ssällä. Pkajäähdyysmn vlenää jääkaapn npeas alhasempaan lämpölaan ja äen elnarvkkee sälyvä kauemmn. Elekrnnen lämpölanhjaus LCD-näyöllä. Mdern LED-val valasee krkkaas laeen ssälan. Jääkaapn käyölavuus n della suur 395 l. Energalukka n A+. Ma K 185, L 59,5, S 65 cm. Kaapppakasn FrsFree-mnasuuden anssa kaapp sulaaa sensä aumaases. Elekrnnen lämpölanhjaus LCD-näyöllä. Mdern LEDval valasee krkkaas laeen ssälan. Pkapakasusmn sälyää ruken vamn, ksumuksen ja mau. Merkkval ja äänmerkk ker lämpölan nususa. Pakasmen käyölavuus n 229 l. Energalukka n A+. Ma: K 185, L 59,5, S 65 cm. Pävä vanha keöknees luxus kdnknepakella Asanpesukne Mnpulse hjelma, mm. Tehpesu 70 C, PkaPlus 60 C. Ajasmen avulla vdaan käyää edullsa yösähköä. 5 hjelmaa, 4 lämpölaa. Energalukka, pesu- ja kuvausuls kakk A-lukkaa. Erllsuun Erän suur 74 lran uun markknden suurmmalla levnpellllä ja 9:llä kannanaslla. Ohjauspaneel dgaalnäyöllä ja väänmllä sekä ajasmella. Mnmuun kerlmavasuksella. Induklesas Indukeknkka huppunpeaa ja urvallsa käyöä varen. Keasn hjauspaneela n helpp ja npea käyääyöä varen. Tehmnnn anssa lyhyemmä keaja. Sp&G -mn mahdllsaa ruanlan keskeyämsen ja jakamsen npeas. Tyylkkää hpasupankkee. Pwer Bser-mn. Osa ny, maksa skses akasn TUOHELLA 10 asaerässä ( * Kun ee skses ajalla vusmaksumalla TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu SUOMALAISTEN PUOLELLA Tuevalkma saaaa vahdella myymälöän. Tarjukse vmassa nn kauan kun varau erä rävä kuenkn ennään saakka (elle sn mana). 1/as. Tarkemma yheysed ja lsää arjuksa seessa

2 TÄYDELLISTÄ LAATUA Yhes Yheshnaan! hnaan! Energalukka n n A+ A+ Jääkaapppakasn Tlavuude jääkaapp 225 ja pakasn 116 l. Jääkaapp n varuseu puhalmella. Mcrban anbakeersudan. Ulkse kahva. LED -valasus. Ma: K 187,5, L 59,5, S 64 cm. Induklesas Indukasssa n Tuch- kskeushjauspaneel. 4 kealuea, jsa yhdessä n ehsn. Lapslukk lsää j muuen urvallsen ndukn urvallsuua. Kaluseuun Acual Lne desgn. Kerlma, grll, ylä-ja alalämpö. Uunn lavuus 60 l. Energalukka n A. Mekaanse sääme. Au-ff. Asanpesukne Kuus pesuhjelmaa. Jäljellä levan pesuajan näyö. Space Plus klmas pesuas aermlle. Energalukka n A+. Höyrypesuhjelma Klme pesuasa pesuasa Energalukka n A++ hna! hna! N Frs Frs -aumaasulaus maasulaus asulaus hna! hna! , Jääkaapp KSV36NW30 Energalukka: A++. Elekrnnen lämpölahjaus ja LED-näyö. Käyölavuus n 346 l. Tehkkaan puhalmen anssa asanen lämpöla kk kaapn alueella. Pkajäähdyys, palauuu aumaases nrmaallaan. Ma: K 186, L 60, S 65 cm. Kaapppakasn GSN36VW30 Tdella pen sähkönkuluus, energalukka n A++. NFrs-pakasna Snun e arvse kskaan sulaaa. Elekrnnen lämpölan hjaus ja LED-näyö akaava kaapssa ana spvan lämpölan elnarvkkeden parhaaseen mahdllseen sälyvyyeen. Käyölavuus n 237 l. Pakasuseh n della suur 20 kg/vrk. 2 suura BgBx pakasuslaakka. VarZne srreävä hylly mahdllsava erkssuuren sälyyslan. EasyOpen -venl helpaa ven avaamsa. Ma: K 186, L 60, S 65 cm.

3 SUOMI KEITTIÖÖN Valmseu Sumessa hnaa! hnaa! *289 75C kylmö TAI ( 289 Kampanjaeuna NYT ILMAINEN KOTIINKULJETUS mnkä ahansa Knkuljeus ssälää kaapn muksen kphalle. Mellä lä n kaava ava - malln sajalle kylmö, kylmöpakasn ja vnkaapp -malls Kylmöpakasn 120CF Ihaneellse sälyyslsuhee jkaselle rukaarvkkeelle. Neljä er sälyyslämpölaa: Kylmöla asea, pakasn asea, vhanneslaakk asea, uresälyyslaakk +/-0 asea. Turesälyyslaakssa sälyvä esm. lha ja kalarua humaavas pdempään kun nrmaalssa jääkaapssa. Krkea lmankseus jhaa ehkkaas kylmyyä ja sujaa elnarvkkea nahsumsela. Fesv -kylmössä suheellnen kseus n jpa %. Yheslavuus n yl 800 lraa. Ma: K 206, L 120, S 58,8 + v 4 cm. Vär: Valknen, harmaa, musa ja eräsvella. Hna valksena. Fesv-uee va musmyynuea. Kysy lsää myyjälä. Energa-, pesu- ja ja kuvausuls va va kakk A-lukkaa A-lukkaa Energalukka n n A+, A+, pesu- ja ja kuvaus- kuvaus- lukka n n AA hnaa! hnaa! , Sumalasen susma! hna! hna! 449 Asanpesukne D62 Helppkäyönen asanpesukne jssa käyöpaneel n sumenkelnen. Kneessa n neljä hjelmavaheha. Ohjelman kulkua v seuraa merkkvaljen avulla. Kr va della ukeva. Kreja v myös säädellä er aslle spvaks. Energa-, pesu- ja kuvausuls va kakk A-lukkaa. Leveys n 60 cm. Asanpesukne SMU50E52SK Kneessa n VarSpeed -mn jnka anssa kne pesee asa puhaaks pula npeammn parhaalla pesu- ja kuvausulksella. Kneessa n MääräSensr jka huleh keasa vedenkuluuksesa. Yläkrn krkeuden v sääää. Ajasn n 1 24 h. Elekrnnen jäljellä levan pesuajan näyö. Au All n 1 hum pesuaneyypn aumaases. Kneeseen mahuu 13 asasa. Snä n 5 hjelmaa ja 4 er lämpölaa. Energalukka n A+, pesulukka n A ja kuvauslukka n A. * ) TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

4 * ) TU TAKUULLA KUUMAAA lede ehy sumalaseen keöön hnaa! hnaa! hnaa! hnaa! Les Ruan valmsus hauduamalla paranaa ruanmakua. Ledessä n hauduusuun, grllvasus, uunn pkakuumennus, sälyyslaakk, rreava pelen kannakkee. Leveys n 50 cm. Mkruun RFM20105W Tdella helppkäyönen mkruun. Vs er ehvalnaa. Tlavuus n s 20 lraa. Mkraaleh n 700 W. Ma: L 45,8, K 26,1, S 33,5 cm , Mnmles RMK607 Ledessä n della lava 74 lran uun. Mnpulse uunmnn mm. kerlma. Uunssa n vlennysuulen, jka vlenää kk laea ja myös sen ulkpulsa sa. Helpphnen keraamnen as. Sälyyslana n velaakk. Energalukka n A. Leveys n 60 cm. hna! hna! , hna! hna! Indukas PIE645B18E 4 ndukkealuea, jssa keasanunnsus. TuchCnrl - helpp ehnvalna +/- valnnalla. PwerBs -mn kaklle kealuelle npeuaa kuumennusa. PwerManagemen -mn, jka mahdllsaa keasn maksmehn säädön. Ajasn, jka kykee kealueen ps mnnasa säädeyn ajan kuluua. Hälyn. 17 ehaluea. Kalusesn sjeava uun HBA23S350S eräs Energankuluus: -20 % verrauna energaehkkuuslukka A:n raja-arvn, XXL-uun 67 l, uunn ssäpna granemala. Isepuhdsuva EcCleanpna akasenässä, laavssa lsävaruseena svusenn ja kan. Uunmnn: kerlma, kerlmagrll, VarGrll suurlle määrlle, ylä-/alalämpö, erllnen alalämpö. Tarkka lämpölasääö: C. Nappula va ssäänpaneava. 2-sase eleskppkanname. nnämme välsenä akana Rsenlew leden sanelle vden vuden Lesurvan. Lesurva kaaa leden valmsus- ja maeraalvrhee vden vuden ajan leden hankkmsesa. Lesurva akvn vahvsaa urvan vmassaln. Tee akvn mennessä.

5 HELPOTUSTA ARKEEN hnaa! hnaa! 129 ExclusvejaBalance phjsmasssa esessä menesynee veden hlhapuslaee hnaa! hnaa! 69 89, Valse näsä näsä Phlps - penknesa penknesa kump ahansa ahansa Hn a Hnan sama 29 /ue Vaavan kuluajan vee äyävä hlhapuslae, jssa mulu ja laau yhdsyvä eleganlla avalla. Teräksnen, lkaahylkvä pna sp hyvn yheen muden nykyakasen kdnkneden kanssa. Valmsa se edullses kuplva jumas a anna laadukas lahja läheselles! Van yhdellä napn panalluksella muua hanaveden rakkaas prelevaks. Yhdellä AGAn hldksdpulllla valmsa n. 60 lraa valmsa juavaa. Kaasupull u l seava aerkseen. Kahvnken HD7448/00 Hyvää kahva helps. Keää kupllsa. Tppalukk. Näppärän kmpak ken n helpp srää sälyykseen. Vedenken HD9300/00 Npeaa ja helppa keämsä. Tehkas ja helps puhdseava leä lämmyselemen. hnaa! hnaa! 149 Maalman a an ensmmänen mänen parranaj ajk kne akvsella vlennyseknlgalla, len nyseknlgalla, jka psää härsyyksen jähn hnaa! hnaa! , hnaa! hnaa! Parakne ClTec 2s We & Dry Mukauuva klmsajmeneelmä akaa ehkkaan ja arkan ajn. Tehkas pken hkarvjen vmeseljä. LED-näyö saa akun asn sekä puhdsuksen ja makalukn lan. Jpa 45 mnuua jhdna parranaja. Tehkas ladaava lumnakku. Laauuu äyeen 1 unnssa. 5 mnuun pkalaaus rää yheen ajkeraan. Dermalgses esau ja Skn Healh Allance -ln hyväksymä. Parakne SMART CONTROL Vespesävä, klmsajmeneelmä, helpp puhdsaa juksevan veden alla. Pken parakarvjen rmmer. Yhden unnn laaus akaa 40 mnuun jhdman käyön. Smar Fl -eräverkk. Mkraaluun EMS21200W Helppkäyönen mall jssa aka aseeaan käeväs. Aumaasa hjelma. Uunn lavuus n 19 l. Vär n valknen. hna! hna! hna! hna! , Pölynmurn ärken sudan n pölypuss! Pölypussn mur UCALLFLOOR Pölypussn mur jnka pölysälö n della käevä ja vavan yhjenää. Imurn käynään n hljanen ja mellyävän pehmeä. Laakerdu, kumpnase pyörä, kulkeva vavamas ja hljases. Suulakkelle n auk- ja sälyyspdke. Erän puhdas pslma HEPA H13 -allergasudamella. Elekrnnen ehnsääö. Mukana laa-/masuulake ja parkesuulake. Imueh n 300 W ja se pysyy ana vakna. Vär n punanen. Tvsä & Tyhjennä -mnnlla pölysälöön keryneen pölyn ja rskan v pakaa vks pakeks ja yhjenää sen jälkeen vavamas ja ennen kakkea sss rska-asaan. Pölynmur S2121 Erän vankka rakenne. Tehy kesämään 20 käyövua. Mrn pehmeä käynnsys. Elekrnnen 6-pranen ehnsääö. Slence-äänenvamennus. Teh 1600 W. ArClean -kuusudan. HyClean-pölypussn nelavuus 4,5 l, aumaanen HyClsehygenasuljn. Tmnasäde 9 m. Raksuun kapeden pakkjen murnn. Vär: Musa. TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases OHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

6 OMA KOTIPESULA hna! hna! Hlharjan mr vuden vuden akuulla Pesukne AWEc9660 ZEN Täyömäärä n della suur 6,5 kg. Lnkusnpeus n 1200 kerr./mn. Whrlpln unkn ZEN- eknlgan anssa ämä pesukne n markknden hljasn. Hlharjan mr mahdllsaa hljasen pesun ja ärnäömän käynnn. Mrlla n 10 vua. Energalukka n A+++. Pesuuls n A. Kneessa n runsaas er pesuhjelma. Ajasn ja jäljellä levan pesuajan näyö. Helpp Helpp käyö Hyvä näyö näyö Pyyknpesukne kne WAB24262SN hna! hna! , Lnkusnpeus n 1200 kerr./mn. Täyömäärä n 6 kg. Energalukka ka n A+. Pesuuls n A. Kneessa n selkeä näyö ö pesuhjelman vahelle, lämpölalle, lnkusnpeudelle, jäljellä levalle hjelma-ajalle ja pesuhjelman pääymselle. AquaSpar huleh pyykn ehkkaasa kaselemsesa. AcveWaer : määräaumakka huleh ana keasa vesmääräsä. hnaa! hnaa! 369 Lnkus n n 1000 kerr./mn kerr./mn Pesukne ZWYB1105 Lnkusnpeus n 1000 kerr./mn. Täyömäärä n 5,5 kg. Energalukka n A+ ja pesuuls n A. Usea er pesuhjelma mm. pkapesu. Kneessa n ajasn. hna! hna! , hna! hna! hnaa! hnaa! Hlharjan mr vuden vuden akuulla Pesukne AWOE9424 Täyömäärä n della suur 9 kg. Lnkusnpeus n 1400 kerr./mn. Hlharjan mr jnka akuu n 10 vua. Energalukka n A+++. Pesuuls n A. Kneessa n runsaas er pesuhjelma. Ajasn ja jäljellä levan pesuajan näyö. Pesukne EWFH6841FWFW Höyryhjelma rakkaa rakkaa ja ja rypyömä vaaee Kneessa n höyryhjelma vaaeden hellävarasa rakasusa ja ryppyjen psamsa varen. TmeManager -mnnn avulla v sääää pesuhjelma akaaulus mukaan. Ernmanen lppuuls humaavas lyhyemmässä ajassa kehyneen nverermrn anssa. Helppkäyöse kskeuspankkee nuvsa valnjen selausa varen. Rumpu n erlane, jlln pyykn käsely n pehmeämpää. Isn LCD-näyön anssa käyö n helppa. Maksm lnkusnpeus n 1400 kerr./mn. Täyömäärä n 8 kg. Energankuluus n 10 % ehkkaamp kun A+++ -lukan pesukneeseen verrauna. Hellävaranen kennrumpu Pesukne W3251 Paenu hellävaranen kennrumpu sääsää vaaeas. Mnpulse hjelma mm. Pka 20 mn, farku, pada helpava käyöä. Tdella hljanen kne ehkkaan äänersyksen ja erksrakenesen mrn anssa. Jäljellä levan hjelma-ajan näyö. Hygena Inf. Energalukka n A++. Lnkus n hyvä 1400 kerr./mn. Täyömäärä n 7 kg. TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases UOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

7 KUULUU KAIKILLE ssa Tä y s n m a n. lukassaa emp. Ismp. P ar p. Npeam UU T UU S!! a n h REILU 9-, UU T UU S! a! R E I L U hn 25-, /kk/24 kk /kk/24 kk ** ( DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 600) DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 216) Hna lman lymää Hna lman lymää LUMIA 1020 LUMIA 625 Tässä kaunn yylkkäässä Nka Luma 625 Wndws Phne 8 -älypuhelmessa n suur 4,7 näyö, mkä arjaa enemmän laa kasella vdea, selalla,pelaa pelejä ja käyää svelluksa. Npealla 4G - yheydellä e daayheyde päk. MS Offce ja Oulk -svellukse, HERE Maps, Nka Muskk. Nka Smar Cameralla saa lsää mnaa kuvaan. Lempeä kaare ja anulaaunen läpnäkyvä kur krsava puhelmen hasuavuua. V myös vahaa värejä vahdeavlla kurlla (seavssa erkseen). Helm! Langama blueh kuulkkee hf-mnnlla SHB7000 Tää llaan deu! Täysn massa lukassaan levan Nka Luma puhelmen kameralla a valkuva ja vdea, jden rnnalla muu älypuhelme kalpeneva laeessa n 41 MPx kamerakenn, PureVew-eknlga, pnen kuvanvakauus, uskmaman arkka zmaus, Full HD -vdekuvaus ja Nka Rch Recrdng -äänallennus. Nka Pr Cam -svelluksella v aa superarkkja kuva, ja v zmaa, rajaa, kehysää ja jakaa jälkeenpän. Tämä Wndws Phne 8 -käyöjärjeselmällä varuseu älypuheln ssälää MS Offcen sekä kakk anulaause Luma-mnasuude, kuen Nka Muskk -svelluksen ja äänpasuksella varuseun navgnnn. Lsää laeeseen langan laauskur (seavssa erkseen), nn v ladaa sen lman jhja. Tmukse alkava UU T UUS R E I L U h n a Kuunele muskka ja hallse puhelua langamas nällä erän mukavlla blueh - serekuulkkella. Ernmanen khnanvamennus ja pehmeä krvayyny akavaava äydellsen käyömukavuuden. 79! 2-, /kk/24 kk DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 48) Hna lman lymää 69,K a s hn aa! K a s hn 17 -, E1200 Helppkäyönen makapuheln mle ulshehnaan! Tyylkäs ulknäkö, hyvä selkeä näppäme, sp käeen hyvn. Puheakaa jpa 8,5 h. Saaavana myös musana! Tm npeas sllä nämä vedään kässä! R! E I L U hna 8-, /kk/24 kk DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 192) PHONEEASY 507 GT-C3595 Smpukkapuheln Helppkäyönen ja yylkkään sr smpukkapuheln, jssa 2 MPx kamera, selkeä näppäme, 2,4 näyö, npea 3G yheyde ja FM-rad. Valse ääreömän hyvä lymä! Ssälää rajamas daaa, puhea ja vesejä kmaassa. Hna lman lymää Helppkäyönen makapuheln slla näppämsöllä ja selkeällä näyöllä. Hääpanke ja eksvesmn. Sveluu ernmases myös senrelle. Kesävää älykkyy ä! a! R E I L U hn /kk/24 kk DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 540) Hna lman lymää LUMIA 620 Preced Edn Uudseu vers sususa Luma 620 mallsa n varuseu IP54lukellulla rskevedelä ja pölylä sujaavalla kurella. 3,8 näyön Clear Black - eknkka varmsaa eä näe ruudun selkeäs myös ulkna. Wndws Phne 8 käyöjärjeselmä, ehkas uplaydnprsessr, 5 MPx kamera aumaaarkennuksella sekä Cnemagraph ja Smar Sh mnnlla, NFC, lmanen navgn, Mcrsf Offce ja paljn muua. aa! ( *** Suunnelu akvseen elämään. 5 näyö arkalla FullHD 1080p resluulla. Nelydnprsessrn anssa svellukse ja pel mva akkulemaa ja sulavas. Ylää jpa 100 Mbps npeuksn LTE-verkssa! IP67 serfu luur sveluu esm. mesässä samluun; hekka, ves a mua e le ngelma. Puheln seää kseua, vakka käyäjä kuunels muskka kuulkkella. Puheln kesää mern syvyydessä vedessä jpa pul una. Veden alla äänenvmakkuuden säädn m kameran laukasmena, jen puhelmella v aa kuva myös sukelaessa. Pmeässä lae m ehkkaana LED-askulamppuna. **) Kauppalehden uussvellus maksua päväks muhn keskesn markknhn. Maksuman lukukeuden saa käyöön rekseröymällä palveluun mennessä. ***) DNA Rajan 3G 24, /kk/12 kk ajan (nrm. 29,50 /kk), e määräakasuua. Avausmaksu 0 (nrm. 3, ). Lymän kuukausmaksu ssälää kmaan nrmaalhnase puhelu, eks- ja mulmedaves sekä ednsrrn. Vdepuhelu kmaassa 0,20 /mn. Eu psuu lymävahdn yheydessä ekä kske vaha DNA Pr a DNA Äly lymsä. Enmmäsnpeus 21 Mb/s n saavueavssa rajeus 3G-verkssa (nrm. vaheluväl 0,4 15 Mb/s). Käyö ulkmalla erllsen

8 LOISTAVAA KUVAA HUIPPUDIIL I! 42 naa! h s a K 499,699,6 Full HD LED LED-TV TV 42PFL3108T Tässä laadukkaassa Full HD LED elevsssa n laadukas 100 Hz PMR kuvanlaau. Dgal Crysal Clear - eknkka akaa krkkaa vär ja arka knras. Anenn- ja kaapelverkn HD-dgvrme (DVB-T2/C/MPEG4), 2 x HDMI ja USB-lännä. Energalukka A. 6 4 V T D E L D Full H K a s hn aa! -, TAI (* 999 9,99 46F Tyylkkäällä desgnlla ja upealla 100Hz CMR kuvanlaadulla varuseu Full HD LED SmarTV. Uudsunu SmarTV 2.0, langan WF-yheys ja npea uplaydnprsessr ekevä nesurffaamsesa npeampaa. Käyäjäysävällnen Smar Hub u käyöös erllase svellukse ja verkkvheen maalman. Anenn- ja kaapelverkn HD-vrme. USBlännän kaua v allenaa TV-hjelma ulkselle kvalevylle (seavssa erkseen). 3x HDMI, 2x USB ja kuulkelänä. Energalukka A. Tmukse alkava yheenspva VAUHTIA KODIN NETTINOPEUTEEN LIITÄ SMART-TV JA JOPA 35 MUUTA LAITETTA! Uuuus DNA KOTIMOKKULA V lää Kmkkulan mudsamaan WLAN-verkkn yhäakases jpa 32 laea. Käyössäs n myös neljä eherne -länää, jhn v lää esmerkks pernesen pöyäkneen a dgbksn. 4G Kmkkula jakaa 4G- a 3G-yheyden kaklle kdn laelle kuen Smar elevsn, ablelle, läppärlle, kk perheen älypuhelmlle, pelknsln jne. "Sumessa laauverkssa vhyy kakk." -50 % Lymäsä 6 kk ajan ( ** *) DNA Vepp lymä 6 kk ajan 5, /kk (nrm. 12, /kk) 24 kk spmuksella. Avausmaksu 0 (nrm. 3, ). 24 kk kknashna 267,60. Enmmäsnpeus 21 Mb/s n saavueavssa rajeus 3G-verkssa (nrm. vaheluväl 0,4 15 Mb/s). Npeus v vahdella rppuen mm. käyäjen määräsä, laadusa ja pääelaeesa. EDGE-(09/13). ja GPRS-npeude. ulkmalla mukases. Asakkaa saava ea DNA:n ja sen TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 :n käyössäyheyden levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa3G-verkn n käyey ulkpulella 3 kk:n eurbrkrka Luraja n 1Käyö , krkerllsen n 3 kk:nhnnasn eurbrkrk +12 %, e vusmaksua. TUOHIajankhasa n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja hesyökumppaneden uesa, asakasedusa ja arjukssa (SMS/MMS/sähköps). Tarjus n vmassa as. Lsäed en myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp.

9 KODIN STUDIOON 55 Full HD 3D-TV KDL55W Sny W805 arjaa unhumaman kkemuksen, jssa yhdsyy henkeäsalpaava Full HD, 3D - kuvanlaau, mdern yhdseävyys ja kknanen vheen maalma - ja se näyää hyvälä lhuneessas. Dynamc Egde Led -näyö akaa vakuavan knrasn, Mnflw 400 Hz -mn akaa sulavamman lkkeen urhelu- ja mnassällölle ja X-Realy PRO saa kaken näyämään erävämmälä ja yksyskhasemmala. V myös kasa älypuhelmes ssälöä suurela ruudula langaman verkkyheyden kaua One-uch -pelauksen anssa, laeden yhdsämnen käy helps van napauamalla laea keskenään (NFC). Mukana lae 4 x 3D 3 las. Energalukka A+. K K a s hn aa! 1649,( TA I * Takuu vua TESTIVOITTO KDL55W805 12/2013 K a s hn a! a s hna 349-, aa! -, TAI (* Takuu 5 vua LED-elevs 32F4005 Full HD Edge LED-TV 42W Tyylkkäällä ja huella desgnlla varuseu 32 LED 100 Hz Clear Mn Rae -elevs. Krkas ja erävä kuva. 2 x HDMI, HD-valmus, USB -lännän medasn kaua v naua elkuvsa, musksa ja valkuvsa. Energalukka A+. K a s h n a a K a s h n! -, aa a! myös m a s u Jal enä senäelne Tässä n Full HD Edge LED TV laauelevs, mkä sp p kaklle! kakllle! Hukea Hukkea 200 Hz:n Mnflw XR Hu kuvanlaau, jssa lähes kaken Full HD-arkkuudella näyävä X-Realy PRO langan näyön pelaus. V yhdsää älypuhelmes ja ables elevsn ja kasa nsä valkuva ja vdea suraan elevsn ruudula. V asenaa elevsn myös senälle, sllä elevsn jalusa apuu myös senäelneeks. Energalukka A+. -, lev sn lla P a r a n n a ea par emma n u a n ka selu lla! äänen s K a s h n a a! 129-, Vrnvahvsn RX-V475 Tallenava dgbks TF520PVR Anennverkn allenava dgbks 500 GB knlevyllä (jpa 250 h allennuslaa). 2 vrmen anssa v allenaaa kaha ja kasa velä klmaa kanavaa. Cnax-krnlukja sekä mnpulse lännä ja mnasuude. Saaavana myös kaapelverkkn. Yamaha RX-V475 u muskn sekä elkuva eslle ensä yksyskhasemmn, erllspääe vahvsneknlgan anssa. Yamaha RX-V475 ssälää uusmma HDMI lännä (5 n) äydellä uella. Anulaaunen verkkvahvsn uk, Apple Arplay, vtuner nerad, DLNA uk sekä mahdllsuus hjaa Yamahan mnpulsella AV-svelluksella jk ablella a älypuhelmella (Os a Andrd ). MHL sura dgaalnen makapuheln leävyys. *) TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases Kaume NX-50 Paranna TV:n äänä edullses mua laadukkaas ällä akvkauparlla. Ernmanen basss, Au Sandby -mn ja hjaus TV:n kauksäämellä. Vs er värvaheha. TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

10 UPEITA UUTUUKSIA hnaa! hnaa! Kauns mulu mulu ja ja älykkää mnn mnn Sryy plveen Tarjlla saja elevskanava ava van näppämen panalluksen päässä Pakallsa spalveluja sekä kansanvälsä kanava suraan plvpalvelusa Clud selan allenna medas Drpbxn sekä kas nä elevssas Clud hjelmapas v ajasaa hjelmas suraan puhelmes a ables kaua msä van (Andrd ja OS) -yheenspva 3D Smar LED-TV 55PFL Hukealla 700 0HzP zpmr kuvanlaadulla sekä 4 mljardn värn värprsessrlla kruunau erän hu 3D Smar LED TV u susulla Amblgh-eknkalla enemmän kaselunauna ks. Tuplaydnsurn, WF sekä nesurffalua helpava QWERTYkauksäädn. Mukana 4 x 3D las sekä kaksnpelaamsen selkeyämseen käyeävä 2 x Dual Game las. Mul Rm server -mnnalla v lää sen elevsn knas samaan samaa hjelmaa, myös maksukanavaa (vaa Mulrm -mnnn, kysy lsää myyjälä). Tämä ä helm saaavlla yksnkeudella van Teknse myymälösä! Energalukka A+. hnaa! hnaa! 199 Snulle, jka halua kkea, jakaa ja hengaa mukana. Ta naua vhdehekesä. UUTUUS DNA 36 kk maksuakaspmuksella 13 (yh. 498,60) /kk/36 kk 7,0 W-F 8 GB allennusla. Table Mallsn hun Galaxy Tab 3 äydellnen lukemseen ja muusa vhdessällösä naumseen. Suurela laajakuvanäyölä elkuva v kasa nlle suunnellusa kuvasuheesa. Knsa pulesa sä n näppärä pää yhdessä kädessä kun pehmeäkansa krjaa. Smar Say -mn varmsaa sen, eä näyö e kykeydy pspäälä käyäjän kaseen llessa ruudussa. Paksuus van 7,4 mm ja W-F-versn pan n 314 grammaa. Supernpea 4G! 10,1 W-F 4G 16 GB allennusla. Samsung Galaxy Tab 3 7,0 Teknkan Maalma 15/2013 ykkössja Penen Andrdableen veralu Saaavlla myös Table 10,0 W-F 16 GB allennusla. UUSI LIIKKUVA LAAJAKAISTA -LIITTYMÄ TABLETTIIN! Npeus max. 21 Mb/s Daamaksu 0,99 /vrk E kuukausmaksua ( ** Maksa van nlä pävlä jlln käyä sä. TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases OHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua. ) DNA Vepp Table lman kuukausmaksua. Käyömaksu 0,99 vurkaudessa veleaan van, js ednsra käyeään. Avausmaksu 3,. Enmmäsnpeus 21 Mb/s n saavueavssa rajeus 3G-verkssa (nrm. vaheluväl 0,4 15 Mb/s). Npeus v vahdella rppuen mm. samanakasen yäjen määräsä, yheyden laadusa ja pääelaeesa. 3G-verkn ulkpulella EDGE- ja GPRS-npeude. Asakkaa saava ajankhasa ea DNA:n ja sen yhesyökumppaneden uesa, asakasedusa ja arjukssa (SMS/MMS/sähköps). Tarksa kuuluvuus

11 TIETOA & TEKNIIKKAA na h s a K a! 299-, 15,6 a jalle s n e e n k T e n aan h n e e l u p Teurva Inerne secury vuden pake 3 kneelle. Erkseen seuna R a j e u 300 kpl erä Kanneava ekne 15,6 HDAG LED-näyö, 2 GB keskusmus. AMD E1-200prsessr. 320 GB knlevy. Wndws 8. Takuu 12 kk. a K a s hn 15,6 U Kanneava ekne Saelle C Inel 1005M uplaydnprsessr, 4 GB keskusmus, 500 GB knlevy. Erllnen numernäppämsö, HDMI, USB 3.0. Wndws 8. Takuu 24 kk. a! 449 K a s hn Kanneava ekne PAVILION 15-E057 Neljän ymen AMD A4-5000M APU prsessr ja Raden HD 8330 näyönhjan. 4 GB keskusmus, 500 GB knlevy. LED-ausavalasu HD BrghVew -näyö. Wndws 8. Takuu 12 kk. en pea v alkn aa! 399,TAI (* 15, Ulknen kvalevy 500 GB, USB 3.0. Helppkäyönen. Helppkäyöneen. 15,6 aa! K a s hn 749,74 TAI (* s Cr e 7 pr 17,3 essr Van 24mm paksu. Tehkas kanneava Inel cre I7-4700QM -prsessrlla. Inel 4600 HD grafkka. 6 GB keskusmus, 750 GB knlevy. Inel WD, Blueh 4.0, Onky kaume. Wndws 8. Takuu 24 kk. aa! 699,69 TAI (* Kanneava ekne LIFEBOOK N532 G52 Kanneava ekne L ,6 K a s hn Kne kun vakuuusyhö! Se krvaa kaken. NH532-mallsarja u mna muusa nykysyyees. Se krvaa pöyäkneen, nhan snä väkevä prsessr ja äysmanen, rskesujau näppämsö. Se krvaa vhdekneen kkkaan (17,3 ), huppuarkan näyön, DTS-serfujen kaumen ja mnpulsen länöjen anslla. Se krvaa myös pelkneen, syy näkyy mm. näyönhjamessa. Inel Cre M -surn. 17,3 HD+ LED An Glare -näyö. NVIDIA Gefrce GT640LE Opmus -näyönhjan 2 G muslla. 8 G musa. 500 G knlevy. WLAN, Blueh EDR, web-kamera. 3 x USB 3.0, 4 n 1 krnlukja, HDMI, VGA, esata-, 1 x USB 2.0, pnen S/ PDIF-u. DVD Supermul. Pan 3,5 kg. 2 vuden nu-palauushul ja lmanen puhelnuk. Wndws 8 64 b -käyöjärjeselmä.

12 KOTIIN & KONTTORIIN K aa! n h s a HYVÄÄ TULOSTA 59-, Tulsn ACULASER M1400 Penkknen, sp yöpöydälle. Npea 24 s/mn. Laadukas jälk. Helppkäyönen/ helpp ylläpää. Energaehkas ENERGY STAR -hyväksyy. 89,89, Cann alle 42 MG 50 saj Ka s hnaa! 59 PP-201 KETTI PAPERIPA PÄÄLLE KAUPAN14,) (arv K a s hn 69 aa! 89 9 nen K akspules uls u 99,99, Dgkamera VG170 5x pnen laajakulmazm. Tehkas salama. 720p HD-vde. Ke penkknen ja käevä näppälykamera della lsavalla mnasuudella: Pas eä se n helppkäyönen, uus VG-170 arjaa lähes kaks keraa ehkkaamman salaman kun avallnen kmpakkamera. Ohjeluku n nn 8.8 (yleensä mussa 4-5,6). Ks pkän kanaman salamakuvauslan, v jpa valasa kasv ja esnee jpa 15 mern päähän. 14 megapkseln kameralla läh- ja laajakulmakuvaukse n vavana. Sen lsäks suur 3 LCD, 720p HD-vdekuvaus ja lukusa aumaase mnn varmsava, eä saa krkealaausa kuva jka kera. Osa ny, maksa skses akasn TUOHELLA Tällä penkksella ja edsyksellsellä mnmlaeella v ulsaa, kpda ja skannaa. Laeessa n aumaanen kakspulnen ulsus, värnäyö ja W-F-länä, ja se ukee älypuheln-, Inerne- ja Apple ArPrn -ulsusa. Tuevalkma saaaa vahdella myymälöän. Tarjukse vmassa nn kauan kun varau erä rävä kuenkn ennään saakka (elle sn mana). 1/as. 10 asaerässä (* Kun ee skses ajalla vusmaksumalla TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu Musesuhkuulsn PIXMA All-In-One MG4250 SUOMALAISTEN PUOLELLA Tarkemma yheysed ja lsää arjuksa seessa

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen Tlausnr. : 5350 10 Käyttöhje 1 Turvallsuushjeet Nappparstja e saa antaa lasten käsn! Js nappparst nelastaan, ptää het hakeutua lääkärn! Räjähdysvaara! Älä hetä parstja tuleen! Räjähdysvaara! Älä lataa

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen.

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen. Pyörmslke Haarto & Karhunen www.turkuamk.f Pyörmslke Lttyy jäykän kappaleen pyörmseen akselnsa ympär Pyörmsenerga on pyörmsakseln A ympär pyörvän kappaleen osasten lke-energoden summa E r Ek mv mr mr www.turkuamk.f

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tietokonerä 29.2.2016. Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Tietokonerä 29.2.2016. Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Tietokonerä 29.2.2016 Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 150 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta koneesta,

Lisätiedot

Kannettavatilanne Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kannettavatilanne Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Kannettavatilanne 3.3.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 150 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

-50% ALE ALE ALE SUURI HUONEKALU. jopa. tarjous. tarjous

-50% ALE ALE ALE SUURI HUONEKALU. jopa. tarjous. tarjous SRI HOEKAL -5 jopa PALOMA -kulmadvaan Kuvan kangasyhdstelmällä het varastosta. - 282x244 cm - tyylkkäät kromjalat - okea- ta vasenkätsyys - paljon myös tlausvärejä 990 (1436 ) S! T SAMI 3 -laversohvapakett

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kannettavatilanne Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kannettavatilanne Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Kannettavatilanne 24.3.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 100 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Seewo LED monikosketusnäytöt TK-Team Seewo LED kosketusnäytöt on ideaali ratkaisu kokous-, koulutus- ja luokkatiloihin. 10-pisteen monikosketus mahdollistaa useamman

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kannettavatilanne 6.4.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kannettavatilanne 6.4.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Kannettavatilanne 6.4.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 100 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta

Lisätiedot

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla*

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla* 3-1-2-white-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:11 David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset TV axilla* TELEVISIO AINA SIELLÄ ISSÄ SINÄIN. Fitnesspäiväkirjat maanantaisin

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa DNA Welho MatkaTV -palvelu DNA Welho MatkaTV Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa C M Y CM MY CY CMY K 3-1-2-black-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:08 Televisio taskuun ja menoksi!

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA KVANTIOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULIKOODIMODULAATIOA Teolkenneeknkka I 5359A Kar Kärkkänen Osa 6 5 Kvansonkohna PCM-järjeselmässä PCM:ssa on kaks vrhelähdeä:. kvansonkohna,. kanavan kohnan aheuama

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Kannettavatilanne 25.4.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kannettavatilanne 25.4.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Kannettavatilanne 25.4.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 100 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä osokuna Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 29.8.2012 klo 17.45 Nauti muistoista enemmän Sonyn PlayMemories-sovellusperheellä Sonyn PlayMemories-sovellusperhe monipuolistaa kameraan, älypuhelimeen ja tablettiin

Lisätiedot

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja.

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja. Yhtymähallitus 94 24.08.2016 Yhtymähallitus 111 21.09.2016 Opiskelijamäärä 20.9.2016 Yh 24.08.2016 94 SAMIedun tammikuun tilastointipäivien opiskelijamäärät ovat vaihdel leet 1350 molemmin puolin vuosien

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Beneteau Oceanis 343 Clipper, vm. 2007, hinta 94.500

Beneteau Oceanis 343 Clipper, vm. 2007, hinta 94.500 Beneteau Oceanis 343 Clipper, vm. 2007, hinta 94.500 Veneen kuvaus Veneen n suunnitellut Berret/Racupeau. Siinä yhdistyy tila, valisuus, surituskyky kaikilla keleillä ja erittäin hyvä sisätilamukavuus.

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Kannettavatilanne (päivitetty )

Kannettavatilanne (päivitetty ) Kannettavatilanne (päivitetty 16.9.2016) Kannettavat Renew Meiltä tietokoneet myös asennettuna avaimet käteen -periaatteella! Kaikki tietokoneet on päivitetty Windows 10 käyttöjärjestelmään. HP RENEW Program-Remanufactured:

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2007

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2007 MAOL-Pisteityshjeet Fysiikka kevät 007 Tyypillisten virheiden aiheuttaia pisteenetyksiä (6 pisteen skaalassa): - pieni laskuvirhe -/3 p - laskuvirhe, epäielekäs tuls, vähintään - - vastauksessa yksi erkitsevä

Lisätiedot

Leijona-kiekkoa MTV Sport -kanavilla. Prepaid tv-kortti antennikotiin

Leijona-kiekkoa MTV Sport -kanavilla. Prepaid tv-kortti antennikotiin Leijona-kiekkoa MTV Sport -kanavilla Prepaid tv-kortti antennikotiin Game of Thrones 4. kausi C More Seriesillä Salainen valtakunta C More Firstillä MTV Total on penkkiurheilijan ja viihteen ystävän kattava

Lisätiedot

MAB2. Kertaustehtävien ratkaisut. 120. a) α = 15 16 1. β = 95 58 45. 95 o 58. b) α = 11,9872 0,9872 = 0,9872 60 = 59,232 0,232 = 0,232 60 = 13,92

MAB2. Kertaustehtävien ratkaisut. 120. a) α = 15 16 1. β = 95 58 45. 95 o 58. b) α = 11,9872 0,9872 = 0,9872 60 = 59,232 0,232 = 0,232 60 = 13,92 MAB Kertaustehtävien ratkaisut 10. a) α = 15 16 1 16 1 15 60 β = 95 58 45 600 15,669 95 58 45 95,979 60 600 b) α = 11,987 0,987 = 0,987 60 = 59, 0, = 0, 60 = 1,9 α = 11 59 1,9 = 11 59 14 β = 95,4998 0,

Lisätiedot

DELL CLIENT POWER SPRING

DELL CLIENT POWER SPRING DELL CLIENT DELL CLIENT POWER SPRING Nyt on täydellinen hetki vaihtaa vanha uuteen! Kehittyneeseen Intel Skylake arkkitehtuurin pohjautuva Dell yrityslaitemallisto on nyt kevätarjouksessa. Tutustu tuoteuutuuksiin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Erittäin tehokas ja hiljainen pölynimuri

Erittäin tehokas ja hiljainen pölynimuri Erittäin tehokas ja hiljainen pölynimuri : Niille, jotka haluavat erinomaisen siivoustuloksen. Haluatko imurin, jossa on tehokas 2000 W -moottori, HEPA-suodatin helpottamaan allergioita, erittäin matala

Lisätiedot

Varainhankintaa.com. Paperit( Pesuaineet( Kuvasto(1(/(2015(

Varainhankintaa.com. Paperit( Pesuaineet( Kuvasto(1(/(2015( Varainhankintaa.com Teemme varainhankintaa toimintamme kehittämiseksi. Osallistumisenne on meille tärkeää Kiittäen, Kuvasto(1(/(2015( Koulu / Joukkue / Yhdistys Paperit( Pesuaineet( 40# # säkki 25# # säkki

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Smart Access Käyttötapa

Smart Access Käyttötapa Smart Access Käyttötapa A. Edellytykset... 2 1. Älypuhelinyhteensopivuus... 2 2. Kaapelin valinta... 2 a. Applen laitteet (iphone 4/4s)... 2 b. Applen laitteet (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Android-laitteet,

Lisätiedot

Data/videoprojektorit 1. vrk. seur. vrk. viikko. XGA Data/videoprojektori 70 35 210-3000-4000 ANSI-lumen, zoom-objektiivi

Data/videoprojektorit 1. vrk. seur. vrk. viikko. XGA Data/videoprojektori 70 35 210-3000-4000 ANSI-lumen, zoom-objektiivi Data/videoprojektorit 1. vrk. seur. vrk. viikko - 2000-3000 ANSI-lumen, zoom-objektiivi 60 30 180 XGA Data/videoprojektori 70 35 210-3000-4000 ANSI-lumen, zoom-objektiivi WXGA Data/videoprojektori 80 40

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015 EXIDE-akut Tekniset tiedot Hakemisto Sivu Käynnistysakut 38-100Ah... 3-4 Käynnistysakut 100-235Ah... 5 Marine & Multifit... 6 MC Akut... 8-10 Tekniset kaaviot...11

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide. HINNASTO 1.1.2014 Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.fi 1.1.2014 Käynnistysakut 38-100Ah Exide koodi. NEX /DIN Hinta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut Perusturvalautakunta 115 19.12.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut 364/13.139/2013 Perusturvalautakunta 115 Kustannusten nousun vuoksi tarkistetaan sosiaali- ja terveys palvelujen mak su ja. Päätösehdotus:

Lisätiedot

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön.

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön. LH9- Eräässä rsessissa kaasu laajenee tilavuudesta = 3, m 3 tilavuuteen = 4, m3. Sen aine riiuu tilavuudesta yhtälön 0 0e mukaan. akiilla n arvt = 6, 0 Pa, α = 0, m -3 ja v =, m 3. Laske kaasun tekemä

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

DELL 3010 SFF I3-3220/4GB/500GB/3NBD

DELL 3010 SFF I3-3220/4GB/500GB/3NBD DELL 3010 SFF I3-3220/4GB/500GB/3NBD Dell OptiPlex 3010 SFF on hyvin pienikokoinen mutta silti monipuolisesti laajennettavissa oleva yritystietokone. Edullisen hankintahinnan ansiosta OptiPlex 3010 SFF

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot