odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin."

Transkriptio

1 Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu. Kysy lsää. uusna eknkkaa uuneja asja kylmälaea pesuknea hyvä lymä ja eeknkka sekä puhelme elevsa dgbxeja Jääkaapp Älykäs FreeSre akaa asasen kylmennyksen kk kaapn ssällä. Pkajäähdyysmn vlenää jääkaapn npeas alhasempaan lämpölaan ja äen elnarvkkee sälyvä kauemmn. Elekrnnen lämpölanhjaus LCD-näyöllä. Mdern LED-val valasee krkkaas laeen ssälan. Jääkaapn käyölavuus n della suur 395 l. Energalukka n A+. Ma K 185, L 59,5, S 65 cm. Kaapppakasn FrsFree-mnasuuden anssa kaapp sulaaa sensä aumaases. Elekrnnen lämpölanhjaus LCD-näyöllä. Mdern LEDval valasee krkkaas laeen ssälan. Pkapakasusmn sälyää ruken vamn, ksumuksen ja mau. Merkkval ja äänmerkk ker lämpölan nususa. Pakasmen käyölavuus n 229 l. Energalukka n A+. Ma: K 185, L 59,5, S 65 cm. Pävä vanha keöknees luxus kdnknepakella Asanpesukne Mnpulse hjelma, mm. Tehpesu 70 C, PkaPlus 60 C. Ajasmen avulla vdaan käyää edullsa yösähköä. 5 hjelmaa, 4 lämpölaa. Energalukka, pesu- ja kuvausuls kakk A-lukkaa. Erllsuun Erän suur 74 lran uun markknden suurmmalla levnpellllä ja 9:llä kannanaslla. Ohjauspaneel dgaalnäyöllä ja väänmllä sekä ajasmella. Mnmuun kerlmavasuksella. Induklesas Indukeknkka huppunpeaa ja urvallsa käyöä varen. Keasn hjauspaneela n helpp ja npea käyääyöä varen. Tehmnnn anssa lyhyemmä keaja. Sp&G -mn mahdllsaa ruanlan keskeyämsen ja jakamsen npeas. Tyylkkää hpasupankkee. Pwer Bser-mn. Osa ny, maksa skses akasn TUOHELLA 10 asaerässä ( * Kun ee skses ajalla vusmaksumalla TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu SUOMALAISTEN PUOLELLA Tuevalkma saaaa vahdella myymälöän. Tarjukse vmassa nn kauan kun varau erä rävä kuenkn ennään saakka (elle sn mana). 1/as. Tarkemma yheysed ja lsää arjuksa seessa

2 TÄYDELLISTÄ LAATUA Yhes Yheshnaan! hnaan! Energalukka n n A+ A+ Jääkaapppakasn Tlavuude jääkaapp 225 ja pakasn 116 l. Jääkaapp n varuseu puhalmella. Mcrban anbakeersudan. Ulkse kahva. LED -valasus. Ma: K 187,5, L 59,5, S 64 cm. Induklesas Indukasssa n Tuch- kskeushjauspaneel. 4 kealuea, jsa yhdessä n ehsn. Lapslukk lsää j muuen urvallsen ndukn urvallsuua. Kaluseuun Acual Lne desgn. Kerlma, grll, ylä-ja alalämpö. Uunn lavuus 60 l. Energalukka n A. Mekaanse sääme. Au-ff. Asanpesukne Kuus pesuhjelmaa. Jäljellä levan pesuajan näyö. Space Plus klmas pesuas aermlle. Energalukka n A+. Höyrypesuhjelma Klme pesuasa pesuasa Energalukka n A++ hna! hna! N Frs Frs -aumaasulaus maasulaus asulaus hna! hna! , Jääkaapp KSV36NW30 Energalukka: A++. Elekrnnen lämpölahjaus ja LED-näyö. Käyölavuus n 346 l. Tehkkaan puhalmen anssa asanen lämpöla kk kaapn alueella. Pkajäähdyys, palauuu aumaases nrmaallaan. Ma: K 186, L 60, S 65 cm. Kaapppakasn GSN36VW30 Tdella pen sähkönkuluus, energalukka n A++. NFrs-pakasna Snun e arvse kskaan sulaaa. Elekrnnen lämpölan hjaus ja LED-näyö akaava kaapssa ana spvan lämpölan elnarvkkeden parhaaseen mahdllseen sälyvyyeen. Käyölavuus n 237 l. Pakasuseh n della suur 20 kg/vrk. 2 suura BgBx pakasuslaakka. VarZne srreävä hylly mahdllsava erkssuuren sälyyslan. EasyOpen -venl helpaa ven avaamsa. Ma: K 186, L 60, S 65 cm.

3 SUOMI KEITTIÖÖN Valmseu Sumessa hnaa! hnaa! *289 75C kylmö TAI ( 289 Kampanjaeuna NYT ILMAINEN KOTIINKULJETUS mnkä ahansa Knkuljeus ssälää kaapn muksen kphalle. Mellä lä n kaava ava - malln sajalle kylmö, kylmöpakasn ja vnkaapp -malls Kylmöpakasn 120CF Ihaneellse sälyyslsuhee jkaselle rukaarvkkeelle. Neljä er sälyyslämpölaa: Kylmöla asea, pakasn asea, vhanneslaakk asea, uresälyyslaakk +/-0 asea. Turesälyyslaakssa sälyvä esm. lha ja kalarua humaavas pdempään kun nrmaalssa jääkaapssa. Krkea lmankseus jhaa ehkkaas kylmyyä ja sujaa elnarvkkea nahsumsela. Fesv -kylmössä suheellnen kseus n jpa %. Yheslavuus n yl 800 lraa. Ma: K 206, L 120, S 58,8 + v 4 cm. Vär: Valknen, harmaa, musa ja eräsvella. Hna valksena. Fesv-uee va musmyynuea. Kysy lsää myyjälä. Energa-, pesu- ja ja kuvausuls va va kakk A-lukkaa A-lukkaa Energalukka n n A+, A+, pesu- ja ja kuvaus- kuvaus- lukka n n AA hnaa! hnaa! , Sumalasen susma! hna! hna! 449 Asanpesukne D62 Helppkäyönen asanpesukne jssa käyöpaneel n sumenkelnen. Kneessa n neljä hjelmavaheha. Ohjelman kulkua v seuraa merkkvaljen avulla. Kr va della ukeva. Kreja v myös säädellä er aslle spvaks. Energa-, pesu- ja kuvausuls va kakk A-lukkaa. Leveys n 60 cm. Asanpesukne SMU50E52SK Kneessa n VarSpeed -mn jnka anssa kne pesee asa puhaaks pula npeammn parhaalla pesu- ja kuvausulksella. Kneessa n MääräSensr jka huleh keasa vedenkuluuksesa. Yläkrn krkeuden v sääää. Ajasn n 1 24 h. Elekrnnen jäljellä levan pesuajan näyö. Au All n 1 hum pesuaneyypn aumaases. Kneeseen mahuu 13 asasa. Snä n 5 hjelmaa ja 4 er lämpölaa. Energalukka n A+, pesulukka n A ja kuvauslukka n A. * ) TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

4 * ) TU TAKUULLA KUUMAAA lede ehy sumalaseen keöön hnaa! hnaa! hnaa! hnaa! Les Ruan valmsus hauduamalla paranaa ruanmakua. Ledessä n hauduusuun, grllvasus, uunn pkakuumennus, sälyyslaakk, rreava pelen kannakkee. Leveys n 50 cm. Mkruun RFM20105W Tdella helppkäyönen mkruun. Vs er ehvalnaa. Tlavuus n s 20 lraa. Mkraaleh n 700 W. Ma: L 45,8, K 26,1, S 33,5 cm , Mnmles RMK607 Ledessä n della lava 74 lran uun. Mnpulse uunmnn mm. kerlma. Uunssa n vlennysuulen, jka vlenää kk laea ja myös sen ulkpulsa sa. Helpphnen keraamnen as. Sälyyslana n velaakk. Energalukka n A. Leveys n 60 cm. hna! hna! , hna! hna! Indukas PIE645B18E 4 ndukkealuea, jssa keasanunnsus. TuchCnrl - helpp ehnvalna +/- valnnalla. PwerBs -mn kaklle kealuelle npeuaa kuumennusa. PwerManagemen -mn, jka mahdllsaa keasn maksmehn säädön. Ajasn, jka kykee kealueen ps mnnasa säädeyn ajan kuluua. Hälyn. 17 ehaluea. Kalusesn sjeava uun HBA23S350S eräs Energankuluus: -20 % verrauna energaehkkuuslukka A:n raja-arvn, XXL-uun 67 l, uunn ssäpna granemala. Isepuhdsuva EcCleanpna akasenässä, laavssa lsävaruseena svusenn ja kan. Uunmnn: kerlma, kerlmagrll, VarGrll suurlle määrlle, ylä-/alalämpö, erllnen alalämpö. Tarkka lämpölasääö: C. Nappula va ssäänpaneava. 2-sase eleskppkanname. nnämme välsenä akana Rsenlew leden sanelle vden vuden Lesurvan. Lesurva kaaa leden valmsus- ja maeraalvrhee vden vuden ajan leden hankkmsesa. Lesurva akvn vahvsaa urvan vmassaln. Tee akvn mennessä.

5 HELPOTUSTA ARKEEN hnaa! hnaa! 129 ExclusvejaBalance phjsmasssa esessä menesynee veden hlhapuslaee hnaa! hnaa! 69 89, Valse näsä näsä Phlps - penknesa penknesa kump ahansa ahansa Hn a Hnan sama 29 /ue Vaavan kuluajan vee äyävä hlhapuslae, jssa mulu ja laau yhdsyvä eleganlla avalla. Teräksnen, lkaahylkvä pna sp hyvn yheen muden nykyakasen kdnkneden kanssa. Valmsa se edullses kuplva jumas a anna laadukas lahja läheselles! Van yhdellä napn panalluksella muua hanaveden rakkaas prelevaks. Yhdellä AGAn hldksdpulllla valmsa n. 60 lraa valmsa juavaa. Kaasupull u l seava aerkseen. Kahvnken HD7448/00 Hyvää kahva helps. Keää kupllsa. Tppalukk. Näppärän kmpak ken n helpp srää sälyykseen. Vedenken HD9300/00 Npeaa ja helppa keämsä. Tehkas ja helps puhdseava leä lämmyselemen. hnaa! hnaa! 149 Maalman a an ensmmänen mänen parranaj ajk kne akvsella vlennyseknlgalla, len nyseknlgalla, jka psää härsyyksen jähn hnaa! hnaa! , hnaa! hnaa! Parakne ClTec 2s We & Dry Mukauuva klmsajmeneelmä akaa ehkkaan ja arkan ajn. Tehkas pken hkarvjen vmeseljä. LED-näyö saa akun asn sekä puhdsuksen ja makalukn lan. Jpa 45 mnuua jhdna parranaja. Tehkas ladaava lumnakku. Laauuu äyeen 1 unnssa. 5 mnuun pkalaaus rää yheen ajkeraan. Dermalgses esau ja Skn Healh Allance -ln hyväksymä. Parakne SMART CONTROL Vespesävä, klmsajmeneelmä, helpp puhdsaa juksevan veden alla. Pken parakarvjen rmmer. Yhden unnn laaus akaa 40 mnuun jhdman käyön. Smar Fl -eräverkk. Mkraaluun EMS21200W Helppkäyönen mall jssa aka aseeaan käeväs. Aumaasa hjelma. Uunn lavuus n 19 l. Vär n valknen. hna! hna! hna! hna! , Pölynmurn ärken sudan n pölypuss! Pölypussn mur UCALLFLOOR Pölypussn mur jnka pölysälö n della käevä ja vavan yhjenää. Imurn käynään n hljanen ja mellyävän pehmeä. Laakerdu, kumpnase pyörä, kulkeva vavamas ja hljases. Suulakkelle n auk- ja sälyyspdke. Erän puhdas pslma HEPA H13 -allergasudamella. Elekrnnen ehnsääö. Mukana laa-/masuulake ja parkesuulake. Imueh n 300 W ja se pysyy ana vakna. Vär n punanen. Tvsä & Tyhjennä -mnnlla pölysälöön keryneen pölyn ja rskan v pakaa vks pakeks ja yhjenää sen jälkeen vavamas ja ennen kakkea sss rska-asaan. Pölynmur S2121 Erän vankka rakenne. Tehy kesämään 20 käyövua. Mrn pehmeä käynnsys. Elekrnnen 6-pranen ehnsääö. Slence-äänenvamennus. Teh 1600 W. ArClean -kuusudan. HyClean-pölypussn nelavuus 4,5 l, aumaanen HyClsehygenasuljn. Tmnasäde 9 m. Raksuun kapeden pakkjen murnn. Vär: Musa. TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases OHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

6 OMA KOTIPESULA hna! hna! Hlharjan mr vuden vuden akuulla Pesukne AWEc9660 ZEN Täyömäärä n della suur 6,5 kg. Lnkusnpeus n 1200 kerr./mn. Whrlpln unkn ZEN- eknlgan anssa ämä pesukne n markknden hljasn. Hlharjan mr mahdllsaa hljasen pesun ja ärnäömän käynnn. Mrlla n 10 vua. Energalukka n A+++. Pesuuls n A. Kneessa n runsaas er pesuhjelma. Ajasn ja jäljellä levan pesuajan näyö. Helpp Helpp käyö Hyvä näyö näyö Pyyknpesukne kne WAB24262SN hna! hna! , Lnkusnpeus n 1200 kerr./mn. Täyömäärä n 6 kg. Energalukka ka n A+. Pesuuls n A. Kneessa n selkeä näyö ö pesuhjelman vahelle, lämpölalle, lnkusnpeudelle, jäljellä levalle hjelma-ajalle ja pesuhjelman pääymselle. AquaSpar huleh pyykn ehkkaasa kaselemsesa. AcveWaer : määräaumakka huleh ana keasa vesmääräsä. hnaa! hnaa! 369 Lnkus n n 1000 kerr./mn kerr./mn Pesukne ZWYB1105 Lnkusnpeus n 1000 kerr./mn. Täyömäärä n 5,5 kg. Energalukka n A+ ja pesuuls n A. Usea er pesuhjelma mm. pkapesu. Kneessa n ajasn. hna! hna! , hna! hna! hnaa! hnaa! Hlharjan mr vuden vuden akuulla Pesukne AWOE9424 Täyömäärä n della suur 9 kg. Lnkusnpeus n 1400 kerr./mn. Hlharjan mr jnka akuu n 10 vua. Energalukka n A+++. Pesuuls n A. Kneessa n runsaas er pesuhjelma. Ajasn ja jäljellä levan pesuajan näyö. Pesukne EWFH6841FWFW Höyryhjelma rakkaa rakkaa ja ja rypyömä vaaee Kneessa n höyryhjelma vaaeden hellävarasa rakasusa ja ryppyjen psamsa varen. TmeManager -mnnn avulla v sääää pesuhjelma akaaulus mukaan. Ernmanen lppuuls humaavas lyhyemmässä ajassa kehyneen nverermrn anssa. Helppkäyöse kskeuspankkee nuvsa valnjen selausa varen. Rumpu n erlane, jlln pyykn käsely n pehmeämpää. Isn LCD-näyön anssa käyö n helppa. Maksm lnkusnpeus n 1400 kerr./mn. Täyömäärä n 8 kg. Energankuluus n 10 % ehkkaamp kun A+++ -lukan pesukneeseen verrauna. Hellävaranen kennrumpu Pesukne W3251 Paenu hellävaranen kennrumpu sääsää vaaeas. Mnpulse hjelma mm. Pka 20 mn, farku, pada helpava käyöä. Tdella hljanen kne ehkkaan äänersyksen ja erksrakenesen mrn anssa. Jäljellä levan hjelma-ajan näyö. Hygena Inf. Energalukka n A++. Lnkus n hyvä 1400 kerr./mn. Täyömäärä n 7 kg. TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases UOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

7 KUULUU KAIKILLE ssa Tä y s n m a n. lukassaa emp. Ismp. P ar p. Npeam UU T UU S!! a n h REILU 9-, UU T UU S! a! R E I L U hn 25-, /kk/24 kk /kk/24 kk ** ( DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 600) DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 216) Hna lman lymää Hna lman lymää LUMIA 1020 LUMIA 625 Tässä kaunn yylkkäässä Nka Luma 625 Wndws Phne 8 -älypuhelmessa n suur 4,7 näyö, mkä arjaa enemmän laa kasella vdea, selalla,pelaa pelejä ja käyää svelluksa. Npealla 4G - yheydellä e daayheyde päk. MS Offce ja Oulk -svellukse, HERE Maps, Nka Muskk. Nka Smar Cameralla saa lsää mnaa kuvaan. Lempeä kaare ja anulaaunen läpnäkyvä kur krsava puhelmen hasuavuua. V myös vahaa värejä vahdeavlla kurlla (seavssa erkseen). Helm! Langama blueh kuulkkee hf-mnnlla SHB7000 Tää llaan deu! Täysn massa lukassaan levan Nka Luma puhelmen kameralla a valkuva ja vdea, jden rnnalla muu älypuhelme kalpeneva laeessa n 41 MPx kamerakenn, PureVew-eknlga, pnen kuvanvakauus, uskmaman arkka zmaus, Full HD -vdekuvaus ja Nka Rch Recrdng -äänallennus. Nka Pr Cam -svelluksella v aa superarkkja kuva, ja v zmaa, rajaa, kehysää ja jakaa jälkeenpän. Tämä Wndws Phne 8 -käyöjärjeselmällä varuseu älypuheln ssälää MS Offcen sekä kakk anulaause Luma-mnasuude, kuen Nka Muskk -svelluksen ja äänpasuksella varuseun navgnnn. Lsää laeeseen langan laauskur (seavssa erkseen), nn v ladaa sen lman jhja. Tmukse alkava UU T UUS R E I L U h n a Kuunele muskka ja hallse puhelua langamas nällä erän mukavlla blueh - serekuulkkella. Ernmanen khnanvamennus ja pehmeä krvayyny akavaava äydellsen käyömukavuuden. 79! 2-, /kk/24 kk DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 48) Hna lman lymää 69,K a s hn aa! K a s hn 17 -, E1200 Helppkäyönen makapuheln mle ulshehnaan! Tyylkäs ulknäkö, hyvä selkeä näppäme, sp käeen hyvn. Puheakaa jpa 8,5 h. Saaavana myös musana! Tm npeas sllä nämä vedään kässä! R! E I L U hna 8-, /kk/24 kk DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 192) PHONEEASY 507 GT-C3595 Smpukkapuheln Helppkäyönen ja yylkkään sr smpukkapuheln, jssa 2 MPx kamera, selkeä näppäme, 2,4 näyö, npea 3G yheyde ja FM-rad. Valse ääreömän hyvä lymä! Ssälää rajamas daaa, puhea ja vesejä kmaassa. Hna lman lymää Helppkäyönen makapuheln slla näppämsöllä ja selkeällä näyöllä. Hääpanke ja eksvesmn. Sveluu ernmases myös senrelle. Kesävää älykkyy ä! a! R E I L U hn /kk/24 kk DNA Relu 24 kk spmuksella (yh. 540) Hna lman lymää LUMIA 620 Preced Edn Uudseu vers sususa Luma 620 mallsa n varuseu IP54lukellulla rskevedelä ja pölylä sujaavalla kurella. 3,8 näyön Clear Black - eknkka varmsaa eä näe ruudun selkeäs myös ulkna. Wndws Phne 8 käyöjärjeselmä, ehkas uplaydnprsessr, 5 MPx kamera aumaaarkennuksella sekä Cnemagraph ja Smar Sh mnnlla, NFC, lmanen navgn, Mcrsf Offce ja paljn muua. aa! ( *** Suunnelu akvseen elämään. 5 näyö arkalla FullHD 1080p resluulla. Nelydnprsessrn anssa svellukse ja pel mva akkulemaa ja sulavas. Ylää jpa 100 Mbps npeuksn LTE-verkssa! IP67 serfu luur sveluu esm. mesässä samluun; hekka, ves a mua e le ngelma. Puheln seää kseua, vakka käyäjä kuunels muskka kuulkkella. Puheln kesää mern syvyydessä vedessä jpa pul una. Veden alla äänenvmakkuuden säädn m kameran laukasmena, jen puhelmella v aa kuva myös sukelaessa. Pmeässä lae m ehkkaana LED-askulamppuna. **) Kauppalehden uussvellus maksua päväks muhn keskesn markknhn. Maksuman lukukeuden saa käyöön rekseröymällä palveluun mennessä. ***) DNA Rajan 3G 24, /kk/12 kk ajan (nrm. 29,50 /kk), e määräakasuua. Avausmaksu 0 (nrm. 3, ). Lymän kuukausmaksu ssälää kmaan nrmaalhnase puhelu, eks- ja mulmedaves sekä ednsrrn. Vdepuhelu kmaassa 0,20 /mn. Eu psuu lymävahdn yheydessä ekä kske vaha DNA Pr a DNA Äly lymsä. Enmmäsnpeus 21 Mb/s n saavueavssa rajeus 3G-verkssa (nrm. vaheluväl 0,4 15 Mb/s). Käyö ulkmalla erllsen

8 LOISTAVAA KUVAA HUIPPUDIIL I! 42 naa! h s a K 499,699,6 Full HD LED LED-TV TV 42PFL3108T Tässä laadukkaassa Full HD LED elevsssa n laadukas 100 Hz PMR kuvanlaau. Dgal Crysal Clear - eknkka akaa krkkaa vär ja arka knras. Anenn- ja kaapelverkn HD-dgvrme (DVB-T2/C/MPEG4), 2 x HDMI ja USB-lännä. Energalukka A. 6 4 V T D E L D Full H K a s hn aa! -, TAI (* 999 9,99 46F Tyylkkäällä desgnlla ja upealla 100Hz CMR kuvanlaadulla varuseu Full HD LED SmarTV. Uudsunu SmarTV 2.0, langan WF-yheys ja npea uplaydnprsessr ekevä nesurffaamsesa npeampaa. Käyäjäysävällnen Smar Hub u käyöös erllase svellukse ja verkkvheen maalman. Anenn- ja kaapelverkn HD-vrme. USBlännän kaua v allenaa TV-hjelma ulkselle kvalevylle (seavssa erkseen). 3x HDMI, 2x USB ja kuulkelänä. Energalukka A. Tmukse alkava yheenspva VAUHTIA KODIN NETTINOPEUTEEN LIITÄ SMART-TV JA JOPA 35 MUUTA LAITETTA! Uuuus DNA KOTIMOKKULA V lää Kmkkulan mudsamaan WLAN-verkkn yhäakases jpa 32 laea. Käyössäs n myös neljä eherne -länää, jhn v lää esmerkks pernesen pöyäkneen a dgbksn. 4G Kmkkula jakaa 4G- a 3G-yheyden kaklle kdn laelle kuen Smar elevsn, ablelle, läppärlle, kk perheen älypuhelmlle, pelknsln jne. "Sumessa laauverkssa vhyy kakk." -50 % Lymäsä 6 kk ajan ( ** *) DNA Vepp lymä 6 kk ajan 5, /kk (nrm. 12, /kk) 24 kk spmuksella. Avausmaksu 0 (nrm. 3, ). 24 kk kknashna 267,60. Enmmäsnpeus 21 Mb/s n saavueavssa rajeus 3G-verkssa (nrm. vaheluväl 0,4 15 Mb/s). Npeus v vahdella rppuen mm. käyäjen määräsä, laadusa ja pääelaeesa. EDGE-(09/13). ja GPRS-npeude. ulkmalla mukases. Asakkaa saava ea DNA:n ja sen TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 :n käyössäyheyden levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa3G-verkn n käyey ulkpulella 3 kk:n eurbrkrka Luraja n 1Käyö , krkerllsen n 3 kk:nhnnasn eurbrkrk +12 %, e vusmaksua. TUOHIajankhasa n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja hesyökumppaneden uesa, asakasedusa ja arjukssa (SMS/MMS/sähköps). Tarjus n vmassa as. Lsäed en myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp.

9 KODIN STUDIOON 55 Full HD 3D-TV KDL55W Sny W805 arjaa unhumaman kkemuksen, jssa yhdsyy henkeäsalpaava Full HD, 3D - kuvanlaau, mdern yhdseävyys ja kknanen vheen maalma - ja se näyää hyvälä lhuneessas. Dynamc Egde Led -näyö akaa vakuavan knrasn, Mnflw 400 Hz -mn akaa sulavamman lkkeen urhelu- ja mnassällölle ja X-Realy PRO saa kaken näyämään erävämmälä ja yksyskhasemmala. V myös kasa älypuhelmes ssälöä suurela ruudula langaman verkkyheyden kaua One-uch -pelauksen anssa, laeden yhdsämnen käy helps van napauamalla laea keskenään (NFC). Mukana lae 4 x 3D 3 las. Energalukka A+. K K a s hn aa! 1649,( TA I * Takuu vua TESTIVOITTO KDL55W805 12/2013 K a s hn a! a s hna 349-, aa! -, TAI (* Takuu 5 vua LED-elevs 32F4005 Full HD Edge LED-TV 42W Tyylkkäällä ja huella desgnlla varuseu 32 LED 100 Hz Clear Mn Rae -elevs. Krkas ja erävä kuva. 2 x HDMI, HD-valmus, USB -lännän medasn kaua v naua elkuvsa, musksa ja valkuvsa. Energalukka A+. K a s h n a a K a s h n! -, aa a! myös m a s u Jal enä senäelne Tässä n Full HD Edge LED TV laauelevs, mkä sp p kaklle! kakllle! Hukea Hukkea 200 Hz:n Mnflw XR Hu kuvanlaau, jssa lähes kaken Full HD-arkkuudella näyävä X-Realy PRO langan näyön pelaus. V yhdsää älypuhelmes ja ables elevsn ja kasa nsä valkuva ja vdea suraan elevsn ruudula. V asenaa elevsn myös senälle, sllä elevsn jalusa apuu myös senäelneeks. Energalukka A+. -, lev sn lla P a r a n n a ea par emma n u a n ka selu lla! äänen s K a s h n a a! 129-, Vrnvahvsn RX-V475 Tallenava dgbks TF520PVR Anennverkn allenava dgbks 500 GB knlevyllä (jpa 250 h allennuslaa). 2 vrmen anssa v allenaaa kaha ja kasa velä klmaa kanavaa. Cnax-krnlukja sekä mnpulse lännä ja mnasuude. Saaavana myös kaapelverkkn. Yamaha RX-V475 u muskn sekä elkuva eslle ensä yksyskhasemmn, erllspääe vahvsneknlgan anssa. Yamaha RX-V475 ssälää uusmma HDMI lännä (5 n) äydellä uella. Anulaaunen verkkvahvsn uk, Apple Arplay, vtuner nerad, DLNA uk sekä mahdllsuus hjaa Yamahan mnpulsella AV-svelluksella jk ablella a älypuhelmella (Os a Andrd ). MHL sura dgaalnen makapuheln leävyys. *) TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases Kaume NX-50 Paranna TV:n äänä edullses mua laadukkaas ällä akvkauparlla. Ernmanen basss, Au Sandby -mn ja hjaus TV:n kauksäämellä. Vs er värvaheha. TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua.

10 UPEITA UUTUUKSIA hnaa! hnaa! Kauns mulu mulu ja ja älykkää mnn mnn Sryy plveen Tarjlla saja elevskanava ava van näppämen panalluksen päässä Pakallsa spalveluja sekä kansanvälsä kanava suraan plvpalvelusa Clud selan allenna medas Drpbxn sekä kas nä elevssas Clud hjelmapas v ajasaa hjelmas suraan puhelmes a ables kaua msä van (Andrd ja OS) -yheenspva 3D Smar LED-TV 55PFL Hukealla 700 0HzP zpmr kuvanlaadulla sekä 4 mljardn värn värprsessrlla kruunau erän hu 3D Smar LED TV u susulla Amblgh-eknkalla enemmän kaselunauna ks. Tuplaydnsurn, WF sekä nesurffalua helpava QWERTYkauksäädn. Mukana 4 x 3D las sekä kaksnpelaamsen selkeyämseen käyeävä 2 x Dual Game las. Mul Rm server -mnnalla v lää sen elevsn knas samaan samaa hjelmaa, myös maksukanavaa (vaa Mulrm -mnnn, kysy lsää myyjälä). Tämä ä helm saaavlla yksnkeudella van Teknse myymälösä! Energalukka A+. hnaa! hnaa! 199 Snulle, jka halua kkea, jakaa ja hengaa mukana. Ta naua vhdehekesä. UUTUUS DNA 36 kk maksuakaspmuksella 13 (yh. 498,60) /kk/36 kk 7,0 W-F 8 GB allennusla. Table Mallsn hun Galaxy Tab 3 äydellnen lukemseen ja muusa vhdessällösä naumseen. Suurela laajakuvanäyölä elkuva v kasa nlle suunnellusa kuvasuheesa. Knsa pulesa sä n näppärä pää yhdessä kädessä kun pehmeäkansa krjaa. Smar Say -mn varmsaa sen, eä näyö e kykeydy pspäälä käyäjän kaseen llessa ruudussa. Paksuus van 7,4 mm ja W-F-versn pan n 314 grammaa. Supernpea 4G! 10,1 W-F 4G 16 GB allennusla. Samsung Galaxy Tab 3 7,0 Teknkan Maalma 15/2013 ykkössja Penen Andrdableen veralu Saaavlla myös Table 10,0 W-F 16 GB allennusla. UUSI LIIKKUVA LAAJAKAISTA -LIITTYMÄ TABLETTIIN! Npeus max. 21 Mb/s Daamaksu 0,99 /vrk E kuukausmaksua ( ** Maksa van nlä pävlä jlln käyä sä. TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases OHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu n 5 /kk, e vusmaksua. ) DNA Vepp Table lman kuukausmaksua. Käyömaksu 0,99 vurkaudessa veleaan van, js ednsra käyeään. Avausmaksu 3,. Enmmäsnpeus 21 Mb/s n saavueavssa rajeus 3G-verkssa (nrm. vaheluväl 0,4 15 Mb/s). Npeus v vahdella rppuen mm. samanakasen yäjen määräsä, yheyden laadusa ja pääelaeesa. 3G-verkn ulkpulella EDGE- ja GPRS-npeude. Asakkaa saava ajankhasa ea DNA:n ja sen yhesyökumppaneden uesa, asakasedusa ja arjukssa (SMS/MMS/sähköps). Tarksa kuuluvuus

11 TIETOA & TEKNIIKKAA na h s a K a! 299-, 15,6 a jalle s n e e n k T e n aan h n e e l u p Teurva Inerne secury vuden pake 3 kneelle. Erkseen seuna R a j e u 300 kpl erä Kanneava ekne 15,6 HDAG LED-näyö, 2 GB keskusmus. AMD E1-200prsessr. 320 GB knlevy. Wndws 8. Takuu 12 kk. a K a s hn 15,6 U Kanneava ekne Saelle C Inel 1005M uplaydnprsessr, 4 GB keskusmus, 500 GB knlevy. Erllnen numernäppämsö, HDMI, USB 3.0. Wndws 8. Takuu 24 kk. a! 449 K a s hn Kanneava ekne PAVILION 15-E057 Neljän ymen AMD A4-5000M APU prsessr ja Raden HD 8330 näyönhjan. 4 GB keskusmus, 500 GB knlevy. LED-ausavalasu HD BrghVew -näyö. Wndws 8. Takuu 12 kk. en pea v alkn aa! 399,TAI (* 15, Ulknen kvalevy 500 GB, USB 3.0. Helppkäyönen. Helppkäyöneen. 15,6 aa! K a s hn 749,74 TAI (* s Cr e 7 pr 17,3 essr Van 24mm paksu. Tehkas kanneava Inel cre I7-4700QM -prsessrlla. Inel 4600 HD grafkka. 6 GB keskusmus, 750 GB knlevy. Inel WD, Blueh 4.0, Onky kaume. Wndws 8. Takuu 24 kk. aa! 699,69 TAI (* Kanneava ekne LIFEBOOK N532 G52 Kanneava ekne L ,6 K a s hn Kne kun vakuuusyhö! Se krvaa kaken. NH532-mallsarja u mna muusa nykysyyees. Se krvaa pöyäkneen, nhan snä väkevä prsessr ja äysmanen, rskesujau näppämsö. Se krvaa vhdekneen kkkaan (17,3 ), huppuarkan näyön, DTS-serfujen kaumen ja mnpulsen länöjen anslla. Se krvaa myös pelkneen, syy näkyy mm. näyönhjamessa. Inel Cre M -surn. 17,3 HD+ LED An Glare -näyö. NVIDIA Gefrce GT640LE Opmus -näyönhjan 2 G muslla. 8 G musa. 500 G knlevy. WLAN, Blueh EDR, web-kamera. 3 x USB 3.0, 4 n 1 krnlukja, HDMI, VGA, esata-, 1 x USB 2.0, pnen S/ PDIF-u. DVD Supermul. Pan 3,5 kg. 2 vuden nu-palauushul ja lmanen puhelnuk. Wndws 8 64 b -käyöjärjeselmä.

12 KOTIIN & KONTTORIIN K aa! n h s a HYVÄÄ TULOSTA 59-, Tulsn ACULASER M1400 Penkknen, sp yöpöydälle. Npea 24 s/mn. Laadukas jälk. Helppkäyönen/ helpp ylläpää. Energaehkas ENERGY STAR -hyväksyy. 89,89, Cann alle 42 MG 50 saj Ka s hnaa! 59 PP-201 KETTI PAPERIPA PÄÄLLE KAUPAN14,) (arv K a s hn 69 aa! 89 9 nen K akspules uls u 99,99, Dgkamera VG170 5x pnen laajakulmazm. Tehkas salama. 720p HD-vde. Ke penkknen ja käevä näppälykamera della lsavalla mnasuudella: Pas eä se n helppkäyönen, uus VG-170 arjaa lähes kaks keraa ehkkaamman salaman kun avallnen kmpakkamera. Ohjeluku n nn 8.8 (yleensä mussa 4-5,6). Ks pkän kanaman salamakuvauslan, v jpa valasa kasv ja esnee jpa 15 mern päähän. 14 megapkseln kameralla läh- ja laajakulmakuvaukse n vavana. Sen lsäks suur 3 LCD, 720p HD-vdekuvaus ja lukusa aumaase mnn varmsava, eä saa krkealaausa kuva jka kera. Osa ny, maksa skses akasn TUOHELLA Tällä penkksella ja edsyksellsellä mnmlaeella v ulsaa, kpda ja skannaa. Laeessa n aumaanen kakspulnen ulsus, värnäyö ja W-F-länä, ja se ukee älypuheln-, Inerne- ja Apple ArPrn -ulsusa. Tuevalkma saaaa vahdella myymälöän. Tarjukse vmassa nn kauan kun varau erä rävä kuenkn ennään saakka (elle sn mana). 1/as. 10 asaerässä (* Kun ee skses ajalla vusmaksumalla TUOHELLA saa slle 10 kk krna ja kuluna maksuakaa asaerssä. TUOHEN muusa käyösä maksa kr ja kulu spmusehjen mukases TUOHI MaserCard n kansanvälnen maksuaka- ja lukr. TUOHEN dellnen vuskrk laskeuna 1500 käyössä levalle lulle n 21,1 %. Laskennassa n käyey 3 kk:n eurbrkrka (9/2013) ja snä n humu kuukausanen lnhmaksu. TUOHI n jakuva lu, se n vmassa saseks, ja sen myönää Nrdea Rahus Sum Oy, Nhsllane 3 G, Esp. Luraja n , krk n 3 kk:n eurbrkrk + 12 % ja lnhmaksu Musesuhkuulsn PIXMA All-In-One MG4250 SUOMALAISTEN PUOLELLA Tarkemma yheysed ja lsää arjuksa seessa

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen Tlausnr. : 5350 10 Käyttöhje 1 Turvallsuushjeet Nappparstja e saa antaa lasten käsn! Js nappparst nelastaan, ptää het hakeutua lääkärn! Räjähdysvaara! Älä hetä parstja tuleen! Räjähdysvaara! Älä lataa

Lisätiedot

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite S-66. Elekronkan perskrss Leno III: vass Päöeho en perskykennä kondensaaor Vahovrran lyhenney merknäapa Vakea vahovra-analyys? analyys? Kompleksarmekka odellnen vahovra-analyys analyys alkaa asavrralla

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte 4/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 4: Yhden vaausaseen vaieneva akkvärähely, harninen kuriusheräe LIIKEYHTÄLÖN JOHTO JA RATKAISU Kuvassa n esiey visksisi vaienneun yhden vaausaseen harnisen akkvärähelijän erusalli.

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan IT-Alueen vakiomallit 2017

Keski-Pohjanmaan IT-Alueen vakiomallit 2017 Keski-Phjanmaan IT-Alueen vakimallit 2017 HINNAT SAATTAVAT MUUTTUA, KYSY IT-ALUEKESKUKSESTA TÄMÄN HETKINEN HINTA! Optiita valittaessa tilaus autmaattisesti tehdastimitus = timitusaika minimissään 3 viikka

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma KSU-430/Ten 4..2008/Prof. Seppo Vranen /3 Käyövarmuuden ja kunnossapdon perusee, KSU-430: Ten ma 4..2008 Huom. Vasaus van veen kysymykseen. Funko- ja/a ohjelmoavan laskmen, musnpanojen, luenomonseden ja

Lisätiedot

HitCall Softphone käyttöönotto

HitCall Softphone käyttöönotto 1 Sftphne käyttööntt Sftphne n pilttivaiheessa leva sittjärjestelmän laajennus. Palvelu mahdllistaa puhelut ulkmailta Sumeen ktimaisin puheluhinnin. Pilttivaihe, asennus 1) Tarvitset spimuksen palvelun

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat:

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat: MUODONMUUTOKSET Lähöoaksuma:. Maeraal on sorooppsa ja homogeensa. Hooken lak on vomassa (fyskaalnen lneaarsuus) 3. Bernoulln hypoees on vomassa (eknnen avuuseora) 4. Muodonmuuokse ova nn penä rakeneen

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto DEE-53000 Sähkömageese järjeselme lämmösro Lueo 8 1 Sähkömageese järjeselme lämmösro Rso Mkkoe Dfferessmeeelmä Numeersa rakasua haeaa aluee dskreeesä psesä. Muodoseaa verkko ja eseää dervaaa erousosamäärä.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen.

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen. Pyörmslke Haarto & Karhunen www.turkuamk.f Pyörmslke Lttyy jäykän kappaleen pyörmseen akselnsa ympär Pyörmsenerga on pyörmsakseln A ympär pyörvän kappaleen osasten lke-energoden summa E r Ek mv mr mr www.turkuamk.f

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

Th. Sederholm 'in lciw i/iaino.

Th. Sederholm 'in lciw i/iaino. P a n n m u k a ^ s o I t u I l e 3 W h k o. -------------»e?*-,------------ To n e n panos, HELSINGISSÄ, 1 8 1 1. G.W.Edlundn kustantama. Th. Sedeholm 'n lcw /ano. Jn ta, Laulu. Htasest. - 1. Rannalla

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

Tietokonerä 29.2.2016. Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Tietokonerä 29.2.2016. Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Tietokonerä 29.2.2016 Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 150 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta koneesta,

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Aeg jääkaappi S73800KMX0 Erinomainen jääkaappi dynaamisella kylmennyksellä. Dynaaminen kylmennys pitää huolen, että kaapin lämpötila on jokaisella tasolla lähes sama. Elintarvikkeiden säilyvyys on parempi

Lisätiedot

Kannettavatilanne Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kannettavatilanne Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Kannettavatilanne 3.3.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 150 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta

Lisätiedot

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet Vestntäjärjestelmät PRS-xPxxx- ja -tehovahvstmet PRS-xPxxx- ja - tehovahvstmet www.boschsecrty.f 1, 2, 4, ta 8 äänlähtöä (valnta 100 / 70 / 50 V:n lähdöstä) Äänenkästtely ja jokasen vahvstnkanavan vve

Lisätiedot

Etu vain Hong Kong Klubilaisille 30.11.2014 asti. Aikuisten ja lasten Jumpsuit collegehaalari

Etu vain Hong Kong Klubilaisille 30.11.2014 asti. Aikuisten ja lasten Jumpsuit collegehaalari Aikuisten ja lasten Jumpsuit collegehaalari Lasten 100-160 cm norm. 19,95 13 87 Aikuisten XS-XXL norm. 24,95 17 47-30% Alennukset norm. hinnoista Miesten Boxerit 3 kpl / pkt 7 99 S-XXXL norm. 9,99/pkt

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

Animation-codeciakäytetäänQuickTime-tiedostossa.Pakkausstrhdeontäysin määriiellää, pakattaessa vä1ille 1-100 %' Käytettäessä

Animation-codeciakäytetäänQuickTime-tiedostossa.Pakkausstrhdeontäysin määriiellää, pakattaessa vä1ille 1-100 %' Käytettäessä bl&nalinen Animatin Animatin-cdeciakäytetäänQuickTime-tiedstssa.Pakkausstrhdentäysin määriiellää, pakattaessa vä1ille 1-100 %' Käytettäessä säädettävissä. Kuvanlaatu 100%:nkuvanlaatuaeikuvanlaatuheikkene;menetelmänlsslesselihäviötön.

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12 Pallollse puolustae: Sokea ja ta käspallo/ Lppupallo Tavote: aalteo estäe sjottue puolustavalle puolelle, potku ta heto estäe, syöttäse estäe rstäe taklaus, pae tla vottase estäe sjottue puolustavalle

Lisätiedot

Riskienhallinnan peruskäsitteitä

Riskienhallinnan peruskäsitteitä Rskenhallnnan peruskäseä Juss Kangaspuna 7. Syyskuua 2011 Työn saa allenaa ja julksaa Aalo-ylopson avomlla verkkosvulla. Mula osn kakk okeude pdäeään. Esyksen ssälö Todennäkösyyspohjanen vekehys aloudellsen

Lisätiedot

Soorrea. OUTC'KUMPU Oy.' Malminetsintä. O. POhjamies/pAL ,4 1 (3) VLF -MI'ITAUS. Periaate. Lähetysase.mat

Soorrea. OUTC'KUMPU Oy.' Malminetsintä. O. POhjamies/pAL ,4 1 (3) VLF -MI'ITAUS. Periaate. Lähetysase.mat - OUTCKUMPU Oy Malmnesnä O POhames/pAL 94 (3) VLF -MTAUS Peraae Läheysasema VU (= Very M Frequency) -ruauks$sa käyeään apuna 5-0 khz aauusaueea omva asea Näden asemen anenrrl ova pysyä a nssä kulkeva vra

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

-50% ALE ALE ALE SUURI HUONEKALU. jopa. tarjous. tarjous

-50% ALE ALE ALE SUURI HUONEKALU. jopa. tarjous. tarjous SRI HOEKAL -5 jopa PALOMA -kulmadvaan Kuvan kangasyhdstelmällä het varastosta. - 282x244 cm - tyylkkäät kromjalat - okea- ta vasenkätsyys - paljon myös tlausvärejä 990 (1436 ) S! T SAMI 3 -laversohvapakett

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

Menetelmäseloste 15.11.2013 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 2010=100

Menetelmäseloste 15.11.2013 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 2010=100 Meneelmäselose 15.11.213 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 21=1 2 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA... 3 2 MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 5 3 RAKENNE JA HINTASEURANTA... 6 MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Kannettavatilanne Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kannettavatilanne Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Kannettavatilanne 24.3.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 100 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta

Lisätiedot

Monikanavaäänen perusteet. Tero Koski

Monikanavaäänen perusteet. Tero Koski Monikanavaäänen perusteet Tero Koski Lähtökohdat Monikanavaääni tarkoi6aa äänital8ota, jossa on toiste6avia kanavia enemmän kuin kaksi 2.1 ; 3.0 ; 3.1 ; 4.0 ; 4.1 ; 7.2 ; 10.2 ; 22.2 ; Monikanavaääntä

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö:

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö: Puupntasen sandwchkattoelementn lujuuslaskelmat. Ssältö: Sandwch kattoelementn rakenne ja omnasuudet Laatan laskennan kulku Tulosten vertalua FEM-malln ja analyyttsen malln välllä. Elementn rakenne Puupntasa

Lisätiedot

Mat Lineaarinen ohjelmointi

Mat Lineaarinen ohjelmointi Mat-.4 Lneaarnen ohelmont 8..7 Luento 6 Duaaltehtävä (kra 4.-4.4) S ysteemanalyysn Lneaarnen ohelmont - Syksy 7 / Luentorunko Motvont Duaaltehtävä Duaalteoreemat Hekko duaalsuus Vahva duaalsuus Täydentyvyysehdot

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Ympäristöakatemia 7.-8.6.2010 Rymättylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kari Hyytiäinen MTT

Ympäristöakatemia 7.-8.6.2010 Rymättylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kari Hyytiäinen MTT Ympärsöaaema 7.-8.6.2010 Rymäylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kar Hyyänen MTT JOHDANTO Rehevöymnen Iämeren esenen ongelma Ravnneuormus (ypp ja fosfor) Saunnasa levälauoja Iämerellä jo 1800-luvulla

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

ILTO 650/850 Käyttöhje LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilt.fi ILTO 650- ja 850 -käyttöhje 1. Ilmastintilaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA KVANTIOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULIKOODIMODULAATIOA Teolkenneeknkka I 5359A Kar Kärkkänen Osa 6 5 Kvansonkohna PCM-järjeselmässä PCM:ssa on kaks vrhelähdeä:. kvansonkohna,. kanavan kohnan aheuama

Lisätiedot

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Seewo LED monikosketusnäytöt TK-Team Seewo LED kosketusnäytöt on ideaali ratkaisu kokous-, koulutus- ja luokkatiloihin. 10-pisteen monikosketus mahdollistaa useamman

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

PC-tietokonehinnasto

PC-tietokonehinnasto PC-tietokonehinnasto 28.11.2017 Made in Vaasa, Pohjanmaa. Takuu 3 vuotta. Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin. SOCKET AM3 (AMD FX) -koneet: Geekbench (v3.x): 2166 (s), 6129 (m) WasaKone AMD FX-4300

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

KESKUSRIKOSPOLIISI, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut

KESKUSRIKOSPOLIISI, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut KESKUSRIKOSPOLIISI, uden 2017 tulsspmuksen tunnusluut RIKOSTORJUNTA - tmnnallnen tehkkuus, tutkset ja laadunhallnta TALOUDELLISUUS T Tate Tmntamenmäärärahat, 1000 eura Henklötyöudet, aktnen työaka Rkstrjunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Tarkista mukana tulevat oheistarvikkeet

Tarkista mukana tulevat oheistarvikkeet Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys NV-U50/U50T/U70T-navigaattrien hjelmistn päivitys Yhteenspivat tutteet Sny timittaa hjelmistpäivityksen seuraavien Sny-navigintitutteiden mistajille: NV-U50/U50T/U70T: navigaattrit jissa hjelmistversi

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekankan jatkokurss Fys102 Syksy 2009 Jukka Maalamp LUENTO 2 Alkuverryttelyä Vääntömomentt Oletus: Vomat tasossa, joka on kohtsuorassa pyörmsaksela vastaan. Oven kääntämseen tarvtaan er suurunen voma

Lisätiedot

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt www.tk-team.com Seewo LED monikosketusnäytöt TK-Team LED monikosketusnäyttö on ideaali ratkaisu kokous-, koulutus- ja luokkatiloihin. 10-pisteen monikosketus mahdollistaa

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Kannettavatilanne 6.4.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kannettavatilanne 6.4.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Kannettavatilanne 6.4.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 100 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SMART Document Camera Malli SDC-450

SMART Document Camera Malli SDC-450 Tekniset tiedt SMART Dcument Camera Malli SDC-450 Fyysiset tiedt Kk Kkntaitettuna Asetukset Pain Lähetyskk Lähetyspain Mixed Reality - kuuti Kk Pain 25,4 cm (l) 7 cm (k) 30,5 cm (s) (10" 2 3/4" 12") 20,3

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla*

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla* 3-1-2-white-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:11 David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset TV axilla* TELEVISIO AINA SIELLÄ ISSÄ SINÄIN. Fitnesspäiväkirjat maanantaisin

Lisätiedot

Valaisimet on varustettu kytkentärimalla, jossa vedonpoistin ja maadotus. Päättyvä asennus. Koodi: CT-3107 GU10 SAT CT-3107 GU10 WHT.

Valaisimet on varustettu kytkentärimalla, jossa vedonpoistin ja maadotus. Päättyvä asennus. Koodi: CT-3107 GU10 SAT CT-3107 GU10 WHT. METALLISET SUUNNATTAVAT 3 V,~ ALASVALOT Valaisimet n varustettu kytkentärimalla, jssa vednpistin ja maadtus. Päättyvä asennus. CT-317 GU1 Ø75 CT-317 GU1 n valurunkinen suunnattava alasval valkisena ja

Lisätiedot

+ Samsung Kompaktikamerat

+ Samsung Kompaktikamerat + Samsung Kompaktikamerat Kevät Q1 2013 ST150F 16 megapikselin ccd kenno 5 x optinen zoom 25 mm laajakulma ( 25-125mm kinovast. ) 3,0 QVGA näyttö HD videokuvaus (720p / 30fps) 4 suunnan pyyhkäisy-panorama

Lisätiedot