Liite 4, Yh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 4, Yh"

Transkriptio

1 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISET KEHITTÄMISSUUNNITELMAT / ; Otsola ja Ohto kabinetti / PH, JH, YL, TH, HP, MH, RP, HH Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2017 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet 2017) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2016 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2017 Oppilaitos: AmoJoensuu palvelut PKKY:n menestystekijät / Strategia PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Asiakaslähtöinen toiminta Hyvin voivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Valmentava pedagoginen osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta vuodelle 2017 Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen 1. Valmentavan työotteen ja tiimioppimisen kehittääminen ryhmävalmennus opintopajatoiminta yhteisöllinen opiskelijahuolto Yrittäjyyskasvatuksen ja opiskelijayrittämisen toimintatapojen kehittäminen Kehittämisen painopiste Työelämäyhteistyö 2. Tutkinto työssä -toimintatavan kehittäminen 3. Työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnonosa kaikille Kehittämisen painopiste Osaamisen uudistaminen 4. Sulautetun pedagogiikan ja sähköisten materiaalien kehittäminen kaikkiin tutkintoihin 5. Henkilökohtaisten kehittämishankkeiden toteuttaminen ja kokemusten jakaminen (peda workshopit) rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisproses sin johtaminen, henkilöstö kehitysprosessien toteuttaminen rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisproses sin johtaminen, vastuuopettajat kehitysprosessien toteuttaminen rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisproses sin johtaminen, henkilöstö kehitysprosessien toteuttaminen Tavoitetaso vuodelle Läpäisyaste % Kokonaisvaikuttavuus % työllistyminen 72 % opiskelu korkea-aste 13% Keskeyttämisaste 6,9 Pedagogiset mittarit kts liite Ny yritysten määrä 6 / (2/ala) Liite 4, Yh Opiskelijoiden määrä ja kehitys tutkinto työssä ryhmissä; syksy 2016 n. 45 opiskelijaa 70 kevät 2017 syksyllä 2017 toteutusta myös muisssa tutkinnoissa 3.Keväällä 2019 kaikki valmistuneet suorittaneet Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan 4.Sähköiset materiaalit käytössä tutkinnonosittain alkaen PKKY:n yhteisen toimintamallin mukaisesti. 5.Jokaisen kehittämishanke toteutettu ja arvioitu AmoJp:n henkilöstökoulutusohjelma 6.Henkilöstön koulutuspäivät

2 AMOJP Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Tavoitetaso vuodelle Valmentavan työotteen ja tiimioppimisen kehittäminen ryhmävalmennus; goaling-keskusteluiden käyttöönotto, tiimioppimisen soveltaminen, uudistetun toimintatavan ja sähköisen materiaalin hyödyntäminen o 1. vuoden ryhmävalmentavat (22 kpl) osallistuvat tiimioppimisen koulutukseen. Kesto lv , jonka aikana jokainen soveltaa tiimioppimisen menetelmiä omassa työssään. opintopajatoiminta; toimintamallin kehittäminen tukemaan osaamisperusteista koulutusta o nykyistä toimintatapaa jatketaan ja kehitettään myös lukuvuonna osan reformia yhteisöllinen opiskelijahuolto; opettajien ja opiskelijahuoltohenkilöstön yhteisten prosessien ja toimintatapojen kehittäminen valmentavan työotteen ja opiskelijan työkykymallin viitekehyksessä o yrittäjyyskasvatuksen ja opiskelijayrittämisen toimintatapojen kehittäminen o Otsakorpi säätiön rahoituksen mukainen toiminta yhdessä AmoJtk ja AmoNi kanssa. o vähän jäsentymätön tilanne vielä Työelämäyhteistyö 2. Tutkinto työssä toimintatavan kehittäminen syksyllä 2016 aloitetun pilottihankkeen toteuttaminen ja kehittäminen ja mahdollinen laajentaminen ja vakiinnuttaminen arvioinnin pohjalta (syksy 2016 hotra ja liiketalouden opiskelijat) o jatketaan nykyisillä tutkinnoilla myös lukuvuonna Työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnonosa kaikkille opiskelijoille Pkky:n strategian linjauksen toteuttaminen lukuvuodesta alkaen o jatketaan soveltamista nykyisillä tutkinnoilla myös lukuvuonna Osaamisen uudistaminen 4. Sulautetun pedagogiikan ja sähköisten materiaalien kehittäminen kaikkiin tutkintoihin sähköiset materiaalit käytössä tutkinnoittain Pkky:n yhteisen ohjeistuksen pohjalta maakunnallisena yhteistyönä o pahasti vaiheessa vaikka työ eteneekin odotellaan tutkintojen perusteiden uudistumista sulautuvan oppimisen ja opetuksen ja sitä tukevan tvt osaamisen kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa ml o tiimivalmennus ja tiimioppiminen, opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden huomioiminen o tutkintojen ja ryhmien välisen yhteistyön lisääminen opetuksessa ja muuallakin o vertaisopetuksen ja oppimisen hyödyntäminen 5. Henkilökohtaisten kehittämishankkeiden toteuttaminen ja kokemusten jakaminen (peda workshopit) Opettajien kokemusten jakamista edistetään mm. pedagogisilla workshopeissa yhteisesti, alakohtaisesti, tutkinto- ja tiimikohtaisesti esim. suunnittelupäivinä, tiimi ja/tai yhteistoiminta-aikoina. 6. AmoJp:n henkilöstökoulutusohjelma o kaikkea ei kerkiä rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisproses sin johtaminen, henkilöstö kehitysprosessien toteuttaminen rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisproses sin johtaminen, vastuuopettajat kehitysprosessien toteuttaminen rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisproses sin johtaminen, henkilöstö kehitysprosessien toteuttaminen Läpäisyaste % Kokonaisvaikuttavuus % työllistyminen 72 % opiskelu korkea-aste 13% Keskeyttämisaste 6,9 Pedagogiset mittarit kts liite Ny yritysten (tms.)määrä 6 / (2/ala) Opiskelijoiden määrä ja kehitys tutkinto työssä ryhmissä; syksy 2016 n. 45 opiskelijaa 70 kevät 2017 syksyllä 2017 toteutusta myös muisssa tutkinnoissa 3.Keväällä 2019 kaikki valmistuneet suorittaneet. Tavoite kpl. Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan. 5.Sähköiset materiaalit käytössä tutkinnonosittain alkaen PKKY:n yhteisen toimintamallin mukaisesti. 6.Jokaisen kehittämishanke toteutettu ja arvioitu Henkilöstön koulutuspäivät

3 Liite 1 Valmentavaa opettajuutta tukevien innostavien ja osallistavien oppimisympäristöjen luominen Pedagoginen toiminta / Päättökysely Tavoite 2017 Opiskelussa käytetyt oppimistehtävät ovat edistäneet oppimistani Opetuksessa on käytetty monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä 3,51 3,98 4,04 4,03 4,1 3,85 3,92 3,95 4,1 Saamani palaute on tukenut oppimistani 4,02 4,13 4,23 4,18 4,2 Oppimisessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja (internet, videot, kirjat) 3,86 3,98 3,86 3,86 4,0 Kestävä kehitys on huomioitu opetuksessa 3,68 3,89 3,91 3,88 4,0 Dialogisen/restoratiivisen opiskelu- ja työyhteisön kehittäminen Työrauha / ilmapiiri / Päättökysely Tavoite 2017 Opiskeluryhmässäni on ollut hyvä yhteishenki 3,89 4,09 4,16 3,89 4,1 Opiskeluryhmässäni on vallinnut työrauha 3,58 3,79 3,82 3,68 4,0 Opettajien ja opiskelijoiden suhteet ovat olleet kannustavat ja myönteiset Opiskelijoita on kohdeltu oppilaitoksessa tasaarvoisesti Oppilaitoksen toimintaa ohjaavat arvot ja pelisäännöt näkyvät arjessa 3,73 3,90 3,99 4,01 4,1 3,61 3,71 3,74 3,83 4,0 3,66 3,82 3,87 3,86 4,0

4 Johdon katselmukset syksy 2016: a) Millaisia toiveita ja odotuksia oppilaitoksella on yhteisille palveluille? Miten yhteiset palvelut voivat auttaa oppilaitosta tavoitteiden toteutumisessa? Toiminto vahvuudet kehitettävää Yleishallinto,m Yhteisten palvelujen toimintojen kehittäminen pitää tapahtua yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Esim. tehostamistoimenpiteet yhtossa? Pitäisikö keskustella oppilaitosten kanssa siitä mitä tarvitaan, millä sisällöillä ja mihin hintaan? Yhteisten palvelujen toiminta voisi olla koordinoidumpaa esim. tvt, henkilöstöasiat, digiloikka suunnittelu, Work Smart Kuntayhtymän hankeresurssien hyödyntäminen ja prosessin selkeyttäminen ja kirjaaminen mm. pedajoryn kehittäminen, henkilöstöpalvelut, viestintäpalvelut, talouspalvelut, sisäinen tarkastus, tietohallinto, hankintatoimi, opintotoimisto Aika hyvin meneen vaikka suurin osa muutoksista hoidetaan kehityspalveluiden katta onko työmäärä ja resurssit tasapainossa Arki toimii -joustava yhteistyö toiminta palvelee edelleenn toiminnan kehittämistä!? toiminta joustavoitunut ja kuunnellaan esim. Arroid puhelimet, omat koneet (vrt 2016) asiakaslähtöinen toimintatapa ruokapalvelut tekninen toimi rakennuttaminen, Joensuun alueen tilakysymysten kokonaisvaltainen tarkastelu aloitettu viimein (esim. Peltola) kiinteistöhuolto puhdistuspalvelut Joustava yhteistyö Muuta: keskustelun pohjalta. Oppilaitoksissa tarve yksinkertaisille ja selkeille ohjeille. Kaikkia oph risahduksia ei tarvitse ohjeistaa. Wilman kehittäminen; ehops, raportointi ja johdon tuki osaamisen kehittämisen kokonaisuus PKKY:ssä kuka vastaa ja koordinoi Viestintäpalvelujen ja oppilaitosten välinen rajapinta ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä Miten varmistetaan koko kuntayhtymän yhteisten linjausten viestiminen ja toteutuminen? kuntalaille emme voi mitään!? Iso haaste ottaa tvt:n kehittämisvastuu, sparrataan mielellään Mikä on tietohallinnon ydintehtävä 2020? viestintä oppilaitoksen suuntaan lisää, jos tehdään muuten kuin on sovittu, niin siitä ilmoitetan myös oppilaitosta vrt. opiskelijoiden omat koneet missä vaiheessa on opiskelijoiden sähköiset palvelut? tiedottamista kehitettävä puolin ja toisin pieniä asioita b) Millaisia havaintoja oppilaitoksessa on tehty riskeistä ja niiden hallinnasta?

5

6 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISET KEHITTÄMISSUUNNITELMAT Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2017 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet 2017) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2016 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2017 Oppilaitos: AmoJoensuu tekniikka ja kulttuuri PKKY:n menestystekijät / Strategia PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Asiakaslähtöinen toiminta Hyvin voivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Valmentava pedagoginen osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta vuodelle 2017 Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen Kehittämisen painopiste Työelämäyhteistyö Kehittämisen painopiste Osaamisen uudistaminen Uusi opiskelun ja opetuksen toteutusmalli. Opetusmateriaalien digitaalisuus. Tulevaisuuden opiskeluympäristön suunnittelu. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun kehittäminen ja lisääminen. Valmistelu kytkeytyy uuden opiskelun ja opetuksen toteutuksen valmisteluun sekä oppimmisympäristöjen kehittämiseen Opettajien peda.fi valmennusohjelman toteutus. Esimiesten tiimivalmennus työryhmä+kp:t kp:t ja kj:t opettajat ja kp:t Rehtori+kj:t+ kp:t Ohjausryhmät opettajat+kp:t + kj:t ja rehtori opettajat, kp:t kp:t, kj:t ja rehtori 3/2017 8/2017 8/2017 Peltolan suunnittelu Eskon aikataulun mukaisesti. valmistelu / Tavoitetaso vuodelle 2017 Uusi mallinnus valmiina 3/2017 Uusi toteutus käynnistyy 8/2017 Sähköinen materiaali kaikissa tutkinnoissa 8/2017 Logistiikan ja maarakennuksen ratkaisu 10/2016 Ratkaisu käytössä 8/2017 Tilakustannusten pienentyminen, uudessa oppimisympäristössä. Työpaikallatapahtuvan opiskelun määrä 30-70% riippuen tutkinnosta. valmentava työote 4,1

7 Johdon katselmukset syksy 2016: a) Millaisia toiveita ja odotuksia oppilaitoksella on yhteisille palveluille? Miten yhteiset palvelut voivat auttaa oppilaitosta tavoitteiden toteutumisessa? b) Millaisia havaintoja oppilaitoksessa on tehty riskeistä ja niiden hallinnasta?

8 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISET KEHITTÄMISSUUNNITELMAT Liite Jr Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2017 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet 2017) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2016 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2017 Oppilaitos: P-K:n ammattiopisto Kitee , raportointi 6/2017 PKKY:n menestystekijät / Strategia PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Asiakaslähtöinen toiminta Hyvin voivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Valmentava pedagoginen osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta vuodelle 2017 Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen Toiminnallisten opetusmenetelmien, tiimioppimisen ja valmentavan työotteen todeksi tekeminen arjessa (osaamisperusteiset oppimistehtävät tutkinnon osittain, työelämälähtöiset toimintatavat ja oppimisympäristöt, oppimisprosessin kuvaus, tehtäväksianto, oppimisen ja osaamisen arviointi ). Osallistamme opiskelijat eli suunnittelemme opiskelijoiden Jaana Homanen Tuula Harinen Opetushenkilöstö Opetushenkilöstö Tavoitetaso vuodelle Valmentava työote päättökysely ,98-> 2017 tav. 4,08 Opetuksen toteutus indeksi päättökysely päättökyselyn tulokset eivät ole vielä valmistuneet Horaca 2016 toteuma 4,19 -> tav ,19 Kone- ja metalli 3,61 -> 3,71 Liiketalous 4,14->4,14 Maatalous 3,85 ->3,95 Rakennus 3,66-> 3,76 Sote 4,20-> 4,2 Sähkö 3,89-> 3,99 tiimioppimisen käyttöönottokokeiluja merkonomeilla, kokeilla, lähihoitajilla ja eläintenhoitajilla. toiminnalliset opetusmenetelelmät lisääntyneet erityisesti rakennusalalla tekniikan alalla lisätty yritysyhteistyötä ja topkokeiluja työssäkäyntialueen ulkopuolella (reissu-top) Läpäisyaste tav. 69,9 v > tot ,7 (-) tav. v.2017

9 kanssa yhdessä opintojen toteuttamista tutkinnon osittain 70,63 toiminta ei ole vielä systemaattista kaikissa tutkinnoissa, edistysaskelia on otettu. Kehittämisen painopiste Työelämäyhteistyö Työssäoppimisen ohjausmenetelmien kehittäminen (blogit, osaamisen todentaminen ja reflektoiva ajattelu ja sen ohjaaminen, tavoitteellisuuden kirkastaminen) Työelämä oppimisympäristönä: toimintatapojen uudistaminen, ope ja opiskelijat työpaikoillatoimintamalli. Opettajien blogien kokeilu osana työelämäjaksona. Jaana Homanen Tuula Harinen Opetushenkilöstö Jaana Homanen Tuula Harinen Opetushenkilöstö 2017 käytössä kaikilla 2017 Päättökysely työssäoppiminen ja näytöt indeksi 4,27-> tav. 4,27 Työelämäpalaute tav 4,1 työssäoppimisen blogeja on otettu käyttöön merkonomeilla, maaseutuyrittäjillä, eläintenhoitajilla ja kokeilla. Muissa tutkinnoissa blogit eivät ole olleet kaikilla opiskelijoilla käytössä. Opettajien työelämäjaksot 20 pv 2017 (Tiina, Panu, Mikko, Mika) Lomautusten vuoksi työelämäjaksoja ei ole voitu toteuttaa keväällä Kehittämisen painopiste Osaamisen uudistaminen Digiteknologian hyödyntäminen osaamisperusteisuudessa (blogit, kotopro, videoiden teko, youtube, verkko-oppimisympäristö) Jaana Homanen Tuula Harinen Opetushenkilöstö 2017 Työn kehittävyys tav 4,00 opetushenkilöstön koulutuspäivien lkm/hlö väh.5pv videoita maatalousalalla +catering-alalla tehty opiskelijoiden kanssa verkko-oppimisympäristöjen käyttö laajenee syksyllä 2017

10 Liite Jr Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2016 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet Laadunhallinnan yhteenvetopäivän yhteenveto) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2016 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2017 oppilaitos: amonurmes PKKY:n menestystekijät / Kehittämisasiakirja PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Asiakaslähtöinen toiminta Hyvinvoivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Valmentava pedagoginen osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta vuodelle 2017 Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen 1. Henkilökohtaistaminen, henkilökohtaiset osaamisperusteiset yksilöllisesti räätälöidyt opinpolut. 2. Opetuksen toteutus Nonstopmallin mukaisesti aikuiset ja nuoret aloittavat ja jatkavat opiskelevat yhdessä samassa ryhmässä (hanke haettu) 3. NY yritystoiminta ja osuuskunta vakiintuneena toimintana Yrittäjyyttä ja osallisuutta hanke 4. Tiimioppimisen menetelmän käyttöön otto kaikissa tutkinnoissa Cocos -hanke 1. Rauno,Teuvo 2. Rauno,Teuvo/ Kaija 3. Rauno/Kaija 4. Rauno/Teuvo Kaija 1. lukuvuosi lukuvuosi lukuvuosi Lukuvuosi , Tavoitetaso vuodelle kaikki vuonna 2017 aloittaneet opiskelijat henkilökohtaistettu k/e K 2. Nonstop-malli käytössä kaikissa tutkinnoissa aikuiset ja nuoret samassa ryhmässä. k/e K 3. Uusia NY-yrityksiä syntyy eri aloille vähintään 4 kpl ja osuuskuntatoiminta jatkuu aktiivisena. k/e K nyt liiketalous, metalli ja raksa Osuuskunnassa vaihtuvuus,opiskelijoiden motivointi mukaan 4. Kaikilla aloilla tiimioppimisen soveltaminen on aloitettu vuoden 2017 aikana Suurkeittiö opetuskeittiöksi k/e K 5. Digitekniikan ja sosiaalisen median vakiintunut käyttö, minimi blogit ja WhatsApp kaikilla ryhmillä. 5. Rauno/Kaija 5. Lukuvuosi Jokaisessa tutkinnossa on käytössä

11 JIT hanke - PKKY:n yhteiset sähköiset materiaalit aktiivisessa käytössä syyslukukausi kokkiopiskeijat ja erityisopiskelijat käyttävät etaitoa k/e K Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Työelämäyhteistyö 1. Osaamistavoitteinen oppiminen työpaikoilla. Kartoitetaan mitä työtehtäviä kullakin työpaikalla tehdään ja mitä työkokonaisuuksia opiskelijat voivat tehdä, sekä niiden vastaavuus tutkinnon osien osaamisvaatimuksiin. Kartoitus yli tutkintorajojen huomioiden eri tutkinnot ja osaamisalat. (Hanke haettu) 1. Rauno, Teuvo Kaija 1. Vuosi Kaikkien koulutusalojen merkittävimmät Nurmeksen lähialueella sijaitsevat työssäoppimispaikat kartoitettu. Dokumentointi Wilmaan ko. työpaikkojen työtehtävistä. k/e Vaiheessa, käynnistynyt 2. Opettajien työelämäjaksot Opettajat ohjaavat työssäoppijoita työpaikkaohjaajien koulutus. (Hanke haettu) 3. Työelämän ja oppilaitoksen yhteiset projektit/tapahtumat, joissa opiskelijat osallisina suunnittelusta toteutukseen 4. Työelämän osaamis- ja työvoimatarpeisiin vastaaminen koulutusta kehittämällä ja tarvittavaa koulutusta järjestämällä 2. Rauno/Teuvo, Kaija 3. Rauno/Teuvo 4. Rauno/Teuvo, Kaija 2. Vuosi Lukuvuosi Vuosi vähintään 5 opettajaa on suorittanut työelämäjakson samassa paikassa, jossa opiskelijat työssäoppimassa Jää ensi syksyyn 3. kaikilla aloilla projektioppimista k/e K 4. SOTE alan pt alkaa 2017 Alkamassa yhteistoteutus Aikon kanssa, yhteissuunnittelu AmoN, Aiko ja työelämä käynnissä Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Osaamisen uudistaminen 1. Tiimivalmennuskoulutus kaikille opettajille (5pv) Superpedagogit (CoCos hanke) 1. Rauno, Kaija /Teuvo Tiimivalmennuskoulutus kaikilla opettajilla k/e K 4 Superpedagogi

12 2. Opiskelua viitenä päivänä viikossa työelämätaidot/valmiudet opettajat suunnittelevat opetuksen toteutuksen tiimeinä 2. Rauno, Teuvo 2. Lukuvuosi Kaikilla opiskelijoilla täydet työviikot, 8-14 tai 8-16 k/e K 3. Yhteistoiminnallinen oppiminen työvaltaisesti Learning by Doing, vertaisoppiminen ammatilliset tutorit vuoden opiskelijat työpaikkaohjaajina 3. Rauno/Teuvo, Kaija 3. Lukuvuosi Opiskelijat valmentautuvat työpaikkaohjaajiksi k/e Suunnitelmat olemassa

13 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISET KEHITTÄMISSUUNNITELMAT Liite Jr Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2017 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet 2017) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2016 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2017 Oppilaitos: AmoLieksa PKKY:n menestystekijät / Strategia PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Asiakaslähtöinen toiminta Hyvin voivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Valmentava pedagoginen osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta vuodelle 2017 Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen Kehittämisen painopiste Työelämäyhteistyö Kehittämisen painopiste Osaamisen uudistaminen Tiimioppimiseen ja tiimiyrittäjyyteen perustuvan oppimismallin käyttöön ottaminen ja oppilaitoksen kehittäminen tiimioppivaksi oppilaitokseksi. Oppiminen tapahtuu pääasiassa tiimioppimisen ja osittain tiimiyrittäjyyden (käytännön työtehtävien) kautta. Vuosityöaikakokeilun myötä 5 pv/vko a 7 h ohjattua ja organisoitua toimintaa opiskelijoille Opiskelijat suorittavat opinnoistaan keskimäärin kolmanneksen työelämässä. Jokainen valmistuva opiskelija valmentautuu työpaikkaohjaajaksi. Järjestämme yrittäjille ja yritysten edustajille vähintään yhden yhteisen yhteistyötapahtuman. Kaikki päätoimiset opettajat suorittaneet peda.fi-koulutuksen Valmentava työote käytössä koko oppilaitoksessa rehtori Koulutuspäälliköt Ammattiaineiden opettajat Päättävien ryhmien RO Rehtori koulutuspäälliköt rehtori V Syksy 2017 Syksy 2017 V Syksy 2017 V V Tavoitetaso vuodelle 2017 Tiimioppimismalli otettu käyttöön kolmessa tutkinnossa, opiskelijapalaute 4,2 Tiimioppimismalli otettu käyttöön: sosiaali- ja terveysalan pt, liiketalouden pt ja cateringalan pt. Tekniikassa käyttöön ottaminen edistynyt. Tiimiakatemia on arviointut tilanteen 06/2017. Syksyn 2017 lukujärjestykset valmiit ja laadittu 35 h/ vko ohjattua ja organisoitua toimintaa mukaan. Opiskelijapalaute 4,2 Opiskelijapalaute 4,2 Huomioitu toimintavuoden toteutuksen suunnittelussa. Työelämäpalaute 4,1 On resurssoitu päättävien luokkien valmentajille. Toteutuu. Työelämäpalaute 4,1 Mm. Yrittäjän päivän lounastilaisuus Suoritusten määrä Kaikki suorittaneet. Opiskelijapalaute 4,2 On käytössä.

14 Pedagogisen VERMEN toiminta vakiintunut Opettajien digitalisaatioon liittyvien taitojen kehittäminen Kaisa Sissonen rehtori V V TOB x 4,1 Toimintaan osallistuminen resurssoitu kaikille opettajille. Kaksi koulutuspäivää/ opettaja Robotiikka-päivän järjestäminen päätetty.

15 Johdon katselmukset syksy 2016: a) Millaisia toiveita ja odotuksia oppilaitoksella on yhteisille palveluille? Miten yhteiset palvelut voivat auttaa oppilaitosta tavoitteiden toteutumisessa? Päällekkäistä työtä vältettävä ja kun lanseerataan jotain uutta, on samanaikaisesti uskallettava luopua vanhasta Työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaalin uudistaminen Työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen moodle-kurssin rakentaminen ja käyttöön ottaminen pikaisella aikataululla. Aloitetaan lähiaikoina aikuisten ja nuorten kuolutuksen yhteen liittäminen. Perustetaan yritysten kanssa stipendirahasto, josta voidaan tarvittaessa maksaa stipendejä. Sidottu opiskelumenestykseen ja/tai läpäisyyn. Varataan riittävästi resursseja ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Hankkeet ja hanketoiminta? Viestintäpalveluiden ja oppilaitosten välinen työnjako selkiytettävä opiskelijarekrytoinnissa. Mikä on opintotoimiston rooli. Huippuosaamista löytyy koko maakunnan alueelta, maakuntakeskeinen ajattelu koulutuksen suunnittelussa. Tehdään aloitetut projektit reippaasti loppuun saakka ja lopuksi todetaan projektin päättyminen. Alpa- ja opiskelijaksiottamisprosessin terävöittäminen. Opiskelijarekrytointiprosessin vastuiden tarkempi määrittäminen ja toimiminen tehokkaasti & oikea-aikaisesti. Yhteisten palveluiden toimintojen kehittäminen ja sopeuttaminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja oppilaiotksen tarpeisiin. b) Millaisia havaintoja oppilaitoksessa on tehty riskeistä ja niiden hallinnasta? Mikäli emme onnistu PKKY:n yhteisiin kehittämisen painopistealueisiin liittyvien asioiden kehittämisessä, on riskinä keskeyttämisen lisääntyminen, opiskelijamäärän väheneminen ja/tai läpäisyasteen huononeminen. Epäonnistuminen voi näkyä myös suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrien vähenemisenä, mikä vaikuttaa tulevaisuudessa yhä enemmän rahoitukseen. Maahanmuuttajat tarvitsisivat enemmän ohjausta, mikäli ohjaus ei ole riittävää, on riskinä syrjäytyminen, oppilaitoksesta eroaminen ja tulosten huononeminen. Maahanmuuttajien siirtyminen toisillepaikkakunnille ei ole ennakoitavissa, mikä voi vaikuttaa tuloksiin yllättäen. Myös taloudelliset riskit kartoitettu ja koko henkilökunta toimii niiden ennalta ehkäisemiseksi. Taloudellisten riskien konkretisoitumisen ehkäisemiseksi tehty jo vuosien ajan hallittuja toimenpiteitä, joilla ollaan voitu lähes poikeuksetta saavuttaa meille asetetut taloudelliset tulostavoitteet. Myös strategiset ja toiminnalliset riskit arviotu. Toimimme sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Työturvallisuuteen liittyvät asiat mietitty syvällisesti ja kehitetty mm.tapaturmia ennalta ehkäiseviä asioita. Läheltäpititilanteiden ja tapaturmien käsittelyprosessi toimii.

16 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2016 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet Laadunhallinnan yhteenvetopäivän yhteenveto) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2016 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2017 PKKY:n menestystekijät / PKKY:n yhteiset kehittämisen Kehittämisasiakirja 2016 painopisteet vuo delle 2017 Asiakaslähtöinen toiminta Hyvinvoivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Valmentava pedagoginen osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen AmoNiittylahti Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Tavoitetaso vuodelle 2017 Seuranta 6/17 1. Ammatillisen koulutuksen reformiin ja uusiin opetussuunnitelmiin valmistautuminen. 2. Valmentavan pedagogiikan vakiinnuttaminen ja toteuttaminen ohjauksessa ja opetuksessa. - opiskelijoiden osallistaminen - sujuvat siirtymät 3. Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen Timo Kortelainen, Kristiina Sallinen, Sanna Hartikainen, Suvi Mutanen 2017 Opettajien osallistuminen peda.fi-koulutuksiin: 100 % ohjaavassa tiimissä osallistumis% on lähellä tavoitetta. Amm.tiimissä opettajat ovat lähes kaikki suorittaneet 100% peda.fi koulutuksen. Uudet työpaikalla tapahtuvan oppimisen avaukset: 5 kpl työelämäsuomen valmennukseet työpaikoilla ja avoimessa ammattiopistossa y-aineet topin yhteydessä. Amm.tiimissä mm. PieniYrittäjä Klubien vetäminen ala-kouluilla yrittäjyys opinnoissa, Niittylahden nuorisotalo yhteistyössä JNS kaupungin kanssa. Yksilöllisten toppi-polkujen kehittäminen (erit. valma ja koto) yksilöllisesti vaihtoehtoinen tapa suorittaa opintoja laajennetut top-jaksot yksilöllisten suunnitelmien mukaisesti toteutuneet joillekin opiskelijoille. Nuvalla laajennetut topit pyörivät kiitettävästi. Valpe-kyselyn tuloksia hyödynnetään valmentavan työotteen

17 kehittämisessä Opettajat ovat hyödyntäneet Valpe kyselyä ja kehittäneet omaa opetustaan valmentavaan suuntaan. Päättökyselyn vastaukset kohdassa Oppimisessa on hyödynnetty erilaisia oppimisympäristöjä 4,41 => 4.5 ja Opetustilat ovat asianmukaiset 4,26 => 4,5 Työvoimakoulutusten OPALpäättöpalautteessa kohta 10. Välineet, tarvikkeet, tilat ja oppimateriaalit ovat vastanneet koulutuksen vaatimuksia, ka 5 koulutukselle 4,45 Nuvan päättökyselyä ei ole vielä tullut, mutta opetuksessa on käytetty erilaisia oppimisympäristöjä, työpaikat, Tuotantotalli, nuokkari, luonto, Taitaja9 jne. 4. Jaksottoman järjestelmän toteuttaminen ammatillisessa koulutuksessa ja siihen liittyvän opiskelija-arvionnin kehittäminen, vuosityöajan tuomat pedagogiset hyödyt käyttöön Timo Kortelainen, Kristiina Sallinen, Sanna Hartikainen, Suvi Mutanen Lukuvuosi Tilapäivitykset bänditila, näyttelijäntyön koulutuksen tila Päättökysely: saamani palaute on tukenut oppimistani 4,35 => 4,5. Opintojen läpäisyaste 76,2 % => 78%. 5. Verkko-opetuksen laajempi käyttö ja opiskelijoiden verkko-ohjauksen kehittäminen opetuksessa Timo Kortelainen, Kristiina Sallinen, Sanna Hartikainen, Suvi Mutanen Lukuvuosi Kaikilla opiskelijoilla mahdollisuus suorittaa opintoja verkossa Verkko-opiston toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 toteutuvat oppilaitoksen osalta toteutuma paranee edellisestä vuodesta n. Verkkovälitteistä opetusta

18 Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Työelämäyhteistyö 6. TOP-ohjauksen kehittäminen työssäoppimisen lisääntyessä. 7. Työpaikkaohjaajakoulutuksen lisääminen Timo Kortelainen, Kristiina Sallinen, Sanna Hartikainen, Lukuvuosi myös valmentavassa ja kansan- Suvi Mutanen opistokoulutuksessa. => 4,7 4,8 ja verkko-opetusta lisätty kesäyliopiston koulutuksissa ja hanketoiminnassa Valma ja nuvakoulutuksessa kaikilla on ollut mahdollisuus suorittaa Verkko-opiston opintoja, työvoimakoulutuksissa maahanmuuttajien kielitaito ei ole ollut riittävä verkkoopintoihin Päättökyselyn vastaukset kohdassa Työssäoppiminen on edistänyt oppimistani Työssäoppimiseen valmentautuminen auttoi minua uravalintojeni suunnittelussa (samaa mieltä 88,2% => 90 %) Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työssäoppimisjaksoilla ja työpaikoilla väh. 80% ammatillisessa koulutuksessa. Työpaikkaohjaajavalmennus yhteistyössä valma-nuvakansanopisto Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Osaamisen uudistaminen 8. Laadun säilyttäminen ja kehittäminen niukkenevissa resursseissa * tiimivalmennuksella tehokkuutta toimintaan Timo Kortelainen, Kristiina Sallinen, Sanna Hartikainen, Suvi Mutanen Työsuunnitelmat Kehityskeskustelut keväällä 2017 Toteutussuunnitelmat kevät 2017 Kaikki suorittaneet 5 päivän tiimivalmennuskoulutuksen. toteutunut kansanopiston, ammatillisen tiimin henkilöstön osalta toteutunut lähes 100% ohjaavassa koulutuksessa Tob: Työyksikköni mahdollistaa ja kannustaa aktiiviseen toiminnan kehittämiseen +0,2

19 9. Toisen huomioiminen työyhteisössä ja jaksaminen muutoksessa. auttava työote Timo Kortelainen, Kristiina Sallinen, Sanna Hartikainen, Suvi Mutanen 2017 Tob: Oppilaitoksessa huolehditaan työntekijän hyvinvoinnista. +0,2

20 Johdon katselmukset syksy 2016: a) Millaisia toiveita ja odotuksia oppilaitoksella on yhteisille palveluille? Miten yhteiset palvelut voivat auttaa oppilaitosta tavoitteiden toteutumisessa? b) Millaisia havaintoja oppilaitoksessa on tehty riskeistä ja niiden hallinnasta? 1. Toiveet ja odotukset a) Oppilaitoksen monipuolisen opetustarjonnan ja palvelutuotannon huomioiminen kky:n tulevaisuuden suunnitelmissa kampusalueen ja monipuolisen oppimisympäristön hyödyntäminen esim. uusissa klustereissa b) Tuetaan ja kannustetaan oppilaitoksia yhteistyöhön koulutusjohtajien ja päälliköiden yhteistyö c) Hankkeistetun kehittämistoiminnan jäsentyminen ja markkinoinnin koordinointi d) Vuosityöaikauudistuksesta tiedottaminen ja oppilaitoksen esimiesten tukeminen sen käyttöönotossa 2. Riskit ja niiden hallinta edellä mainitut Jaksamisen tukemiseen liittyvän osaamisen kehittäminen 3. Kehittämistoiveita tunti-ilmoitusten ja kustannussiirtojen sähköinen käsittely yhteisten palvelujen henkilöstön jalkautuminen oppilaitoksiin

21 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISET KEHITTÄMISSUUNNITELMAT Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2017 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet 2017) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2016 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2017 Oppilaitos: P-K:n ammattiopisto Outokumpu PKKY:n menestystekijät / Strategia PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Asiakaslähtöinen toiminta Hyvin voivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Valmentava pedagoginen osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta vuodelle 2017 Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen 1)a)Tunnistetaan ne kriittiset oppimisen ohjaamisen menestystekijät, joissa on onnistuttava, jotta oppiminen on edelleenkin laadukasta merkittävästä resurssien vähenemisestä huolimatta. PKKYssä ja muualla tehtyjen opiskelijapalautteiden metaanalyysi tammikuun 2017 loppuun mennessä ja siihen pohjautuva toimintasuunnitelma opetuksen toteuttamiseksi alkaen. b)werme- toiminnan ja työnohjauksen laajentaminen(esim. tiimipedagogiikkaa tukeva toiminta, ohjaus, toimenpiteet vielä avoinna) 2)Valmentava pedagogiikka, jatko -integrointi (y-aineet, eri koulutusalat) -digipedagogiikan kehittäminen (yhteisen verkkomateriaalin tuottaminenja jakaminen sekä ohjaaminen verkossa) 3) Tulevan lukuvuoden suuunnittelu ja toteutus e.m. aineiston (kohta 1)ja valmentavan pedagogiikan osaamisen pohjalta. 4)Tilasuunnittelu uudistustoimenpiteiden pohjalta 1-4)Rehtori, koulutuspäälliköt ja muut nimetyt henkilöt sekä PKKYn yhteiset palvelut. 6) rehtori, viestintäalan koulutuspäällikk ö ja viestintäsihteeri Muut media-alan oppilaitokset Lukuvuosi ja sl Tavoitetaso vuodelle )Opetuksen toteutuksen arviointiin pohjautuvat toimenpiteet, käsittely laajassa suunnitteluryhmässä. Osallistuminen tiimipedagogiseen valmennukseen ja ohjaukseen aktiivisuus väh 75 %. 2-3)Lukuvuoden toteutussuunnitelmassa voidaan laadullisen arvioinnin perusteella tunnistaa muutokset (valmentava työote, vuosityöajan tuomat muutokset, esim. kesätyöaika, verkkopedagogiikan, nykyistä laajempi soveltaminen ) oppimisen ohjaamisessa. 5)TOB-tulokset 2017: KA vähintään 3,6. Digipedagogisten koulutusten määrä (väh 1/ope)ja laatu (=toteutuneet toimenpiteet, jotka vielä avoinna) 4)Tuleviin haasteisiin soveltuvat tilat. 6) hakijamäärä alkavassa uudessa viestintäalan perustutkinnossa.

22 5) Werme- toiminnan ja työnohjauksen laajentaminen(esim. tiimipedagogiikkaa tukeva toiminta, ohjaus, toimenpiteet vielä avoinna) 6) Tulevan media-alan perustutkinnon sisältöjen ennakointi ja tiedotttaminen Kehittämisen painopiste Työelämäyhteistyö Kehittämisen painopiste Osaamisen uudistaminen Työelämäyhteistyön tiivistäminen: a)työpaikakohjaajakoulutuksen toteuttamisen käynnistäminen kaikilla aloilla b)opettajien työelämäjaksojen laatukriteerien kehittäminen ja soveltaminen Uudistamistarpeiden arvioiminen, laadun kriteerit (katso yllä) 1)yrittäjyysnäkökulma koulutukseen vahvasti (ny-yrittäjyys, osuuskunta sekä muut yritysmuodot ja sisäisen yrittäjyyden kehittäminen), muut kehittämistoimet. Vuoden 2016 loppuun mennessä laaditun yrittäjyyskasvatuksen kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Rehtori Yht. palvelut (laatukriteerit) AmoK Rehtori, koulutuspäälliköt yrittäjyyskoordin aattori valmis maaliskuussa /2016 suunnitelmien pohjalta käyntiin 1/17 a)koulutettujen määrän merkittävä (=nykymäärä x3) lisääntyminen vuoteen 2016 verrattuna nykyisillä kulttuurialoilla ja tekniikan koulutuksessa. b)toteutus kriteerien mukaan. Suunnitelmien toteutuminen Palautteen käsitteleminen niin, että muutokset näkyvät toiminanssa Tiimipedagogiseen työnohjaukseen osallistuminen. a) Johdon katselmukset syksy 2016: Millaisia toiveita ja odotuksia oppilaitoksella on yhteisille palveluille? Miten yhteiset palvelut voivat auttaa oppilaitosta tavoitteiden toteutumisessa? 1)Mitä tukea pedagogiselle kehittämiselle on jatkossa tarjolla? Onko tarpeen täsmentää yhteisiä linjauksia? 2) AMOOn rahoitus vuodelle 2017 heikkenee romahdusmaisesti muihin verrattuna (vastuu 105/200 opiskelijamäärän vähentämisestä). Miten oppilaitoksen erityistilanne huomioon TTAssa 2017?

23 b) Millaisia havaintoja oppilaitoksessa on tehty riskeistä ja niiden hallinnasta? - talouden romahdusmainen heikkeneminen j saneeraustoimet anopealla aikataululla heikentävät merkittävästi hallintaa: henkilöstön väsyminen ja opiskelijoiden tyytymättömyys asioita, joita vaikeaa hallita.

24 Johdon katselmukset syksy 2016: a) Millaisia toiveita ja odotuksia oppilaitoksella on yhteisille palveluille? Miten yhteiset palvelut voivat auttaa oppilaitosta tavoitteiden toteutumisessa? b) Millaisia havaintoja oppilaitoksessa on tehty riskeistä ja niiden hallinnasta?

25 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISET KEHITTÄMISSUUNNITELMAT Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2017 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet 2017) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2016 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. 1. ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen, 2. työelämäyhteistyö 3. osaamisen uudistaminen. Liite, Jr Kehittämissuunnitelma vuodelle 2017 PKKY:n menestystekijät / PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet Strategia vuodelle 2017 Asiakaslähtöinen toiminta Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen Hyvin voivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Valmentava pedagoginen osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta Oppilaitos: AmoV Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Tavoitetaso vuodelle Opetuksen automatisointi Harri Savonen Heinäkuu Olen työskennellyt aktiivisesti - automatisoitu harjoituskenttä 2017kenttä valmis opinnoissani harjoitteet Opiskelussa käytetyt oppimisteh- tävät ovat edistäneet oppimistani Kenttä on suunnittelun alla ja osa simulaattorien osista on toimitettu. Hankinta suoritetaan innovaatiokumppanuusmenettelyllä. Kentän rakentaminen viivästyy alkuperäisestä aikataulusta. 2. Arvioinnin automatisointi - osaamisen indikaattorit ja mittarit Harri Savonen Joulukuu 2018 Opiskelijoita kohdellaan oppilaitoksessa tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti Arvioinnin tasapuolisuus ja etenemismahdollisuudet liittyy simulaattorikentän ja vaiheistetun opetuksen kehittämiseen. Osaamisen indikaattoreita ja mittareita on kehitetty Ohjuri hankkeessa yhdessä LAO:n ja Winnovan kanssa. Automaattinen arviointi toimii nyt vasta virtuaalisimulaattoreilla. 3. Itsenäisen opiskelun mahdol- Opiskelussa käytetyt oppimisteh-

26 listaminen ja tukeminen - automatisoitu harjoituskenttä, työharjoitukset osa-ohjauksella Harri Savonen Elokuu 2017 tävät ovat edistäneet oppimistani Työllistyminen 75 % Itsenäinen opiskelu on mahdollista jo virtuaalisimulaattoreilla. Kenttä valmistuu aikataulusta myöhässä. Itsenäisen tuetun opiskelun mallia on pidetty lukuvuoden aikana koulunkäyntiavustajan ohajauksessa (opettajat tehneet materiaalit ja arvioineet tuotokset) normaalin kouluajan jälkeen. Simullaattorikentän automatisoitu tuki kuormaimenkäytön harjoituksiin pyritään toteuttamaan vuoden 2018 aikana. Kehittämisen painopiste Työelämäyhteistyö 1. OPS perusteiden teko yhdessä työelämän kanssa - työelämän tarpeiden kuuntelu Harri Savonen Työelämäpalaute 3,9 Vuoden 2017 aikana osallistuttu aktiivisesti uusien metsäalan perustutkinnon perusteiden laatimiseen yhdessä OPH:n määrittelemän työryhmän kanssa. 2. Tiedotus koulutuksesta ja todistuksista - todistusten lupaaman osaamisen konkretisointi Tommi Anttonen Vuoden 2017 loppuun Maaliskuussa yleisesti on esitelty ammatillisen koulutuksen järjestelmää (pt, at, eat) metsäteollisuuden operatiiviselle johdolle (UPM ja MetsäGroup). Lisäksi MekuPro hankkeessa pidetyissä yrittäjätapaamisissa keskustellaan työssäoppimisen pelisäännöistä ja pt ja at tutkintojen eroista. 3. Työssäoppimisen lisääminen ja ohjauksen kehittä- Tommi Anttonen Vuoden 2017 kesäkuu Työssäoppimisen lisäämistä on suunnitelu ja ohjelmoitu toisen vuoden opintoihin tekniikan

27 minen - työssäoppimisen tavoitteiden ja totutuksen suunnittelu yhdessä työelämän kanssa opintojen osalta on toteutunut. Työssäoppimisen lisääminen on haasteellista ajokortittominen opiskelijoiden osalta. Kehittämisen painopiste Osaamisen uudistaminen 1. Opettajakoulutussimulaattori - arvioinnin yhtenäistäminen, huomion kiinnittäminen, mittarien ja aineiston analysointi, automatisointi Tommi Anttonen Hankkeen aloittaminen Vuoden 2017 loppuun Opiskelijapalaute 4,1 Asiaa ei ole hankkeistettu. Asiaa on valmisteltu mm. pienellä tutkimuksella yhdessä UEF:n kanssa ja kiinnostus yhteiseen kehittämishankeeseen on syntynyt tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa. Elokuulle on sovittu UEF kanssa lisää testauksia (silmänliiketeknologia) ammattikuljettajien työstä, joista tutkijat pääsevät kiinni kriittisiin kohtiin nopeassa työssä (harvesteri). 2. Palautteenanto, valmennuksellisella otteella - osaamisen arviointi, palautteen kohdentaminen opittaviin asioihin ja kannustaminen Harri Savonen Vuoden 2017 loppuun Valmennuksellista työotetta on kehitetty ammattitutkintokoulutukseen osallistuvien metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa. Kokemusta on karttunut ja menetelmää on kehitetty. Työkaluina on käytetty WhatsUp videopuhelua sekä Ohjuri ohjelmaa (OKM hanke). 3. Opiskelumateriaalin tuottaminen - sähköisen materiaalin tuottaminen opiskeluun, arviointiin ja palautteeseen Tommi Anttonen Vuoden 2017 loppuun Sähköisen materiaalin tuottaminen ei ole ollut rationaalisesti johdettua. Moodle alustalle on edelleen opiskelijoille lisätty itseopiskelumateriaalia opettajien toimesta, ohjeita oman työn (videolta) analysointiin ja linkkejä muihin verkosta löytyviin materiaaleihin (muiden tekemiä).

28 Johdon katselmukset syksy 2016: a) Millaisia toiveita ja odotuksia oppilaitoksella on yhteisille palveluille? Metsäopetuksen tilat Joensuussa. Amo Valtimon sopeuttamistoimet syksystä Opiskelijamäärän kehityksen trendin riittävän aikainen kuvaus. (Digitaaliseen aineistoon perustuvan osaamisen arviointiin tarvittavan datan käyttö, säilytys ja arkistointiohje. Lisäksi riittävä ja suunniteltu fyysinen ympäristö järjestelmällisen datan säilytykseen.) b) Miten yhteiset palvelut voivat auttaa oppilaitosta tavoitteiden toteutumisessa? Hanketoiminnan tukeminen, materiaalipankki ja koulutukset digiaikaan (videot, kuvat, sähköiset alustat, pedagogiset koulutukset, koulutusmyynnin tukeminen -> ohjeistus ja järjestelmät tarjouksesta laskutukseen arjen käytänteet, oikeus tehdä asioita) Millaisia havaintoja oppilaitoksessa on tehty riskeistä ja niiden hallinnasta? Riskeinä on itseopiskelun ja työssäoppimisen järjestäminen oppimisen ja opetusvelvollisuuden täyttymisen edellyttämällä tavalla. PKKY-tasolla Wilman pääkäyttäjä ja kehittäjä on yksi henkilö, joka aiheuttaa suuren tietoturvaongelman. Asioiden dokumentointi oppilaitoksessa: osaamisen arviointi, Hops- ja Hojks-asiat.

29 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISET KEHITTÄMISSUUNNITELMAT Liite, Jr Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2017 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet 2017) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2016 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2017 Oppilaitos: Aikuisopisto PKKY:n menestystekijät / Strategia PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Asiakaslähtöinen toiminta Hyvin voivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Valmentava pedagoginen osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta vuodelle 2017 Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen Kehittämisen painopiste Työelämäyhteistyö Reformilainsäädännön mukainen Aiko-amo-yhteistyö Tilojen käytön tehostaminen Reformin mukaisesti työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään alakohtaisesti kaikissa rahoitusmuodoissa Opettajien työelämäjaksot Johtotiimi PKKY:n ja AIKO:n johto Koulutuspäälliköt, vastuuopettajat ja opintotoimisto Koulutusjohtajat Koulutuspäälliköt Vuosi 2017 Vuosi 2017 Syksy 2017 Työelämäjaksoista suunnitelma vuodelle 2017 tehty mennessä Tavoitetaso vuodelle 2017 Yhteistoiminnalliset tapahtumat koulutusaloittain 2 / vuosi Kohti reformia oppilaitosjohdolle suunnattu koulutus, 3 pv. talvella Tahkon seminaari, 2 pv. Niskalassa ollut kevään aikana. Kaikilla aloilla syksyn aikana uuden hallinnon myötä. Tilojen käyttöaste, tilakulut alle 10 % liikevaihdosta (yhteinen tavoite PKKY:ssä) Budjetoitu luku on n. 9% Määrä työssäoppimisviikoissa, hallituksen asettama tavoite (kolmas osa opinnoista) V prosentti oli 40 50) Kumuloituvana neljä vuotta toteutuu sataprosenttisesti 100 prosentin suunnitelma tehty Työpaikkaohjaajien ja työelämäarvioijien koulutus Koulutuspäälliköt ja vastuuopettajat Vuosi 2017 Yhteensä 500 koulutettua työpaikkaohjaajaa ja työelämäarvioijaa. toteutunut

1. Valmentavan työotteen soveltaminen jokaisen työssä. 2. Valmentavaa opettajuutta tukevien innostavien ja osallistavien oppimisympäristöjen luominen

1. Valmentavan työotteen soveltaminen jokaisen työssä. 2. Valmentavaa opettajuutta tukevien innostavien ja osallistavien oppimisympäristöjen luominen Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Liite 8 AmoJp Johtokunta 22.10.2014 OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Liite 8 AmoJp Johtokunta 22.10.2014 OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Liite 8 AmoJp Johtokunta 22.10.2014 OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut Johtokunta. Harri Pölönen, rehtori

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut Johtokunta. Harri Pölönen, rehtori Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut Johtokunta Harri Pölönen, rehtori Yhteistoimintaneuvottelut Pohjois-Karjalan 2 koulutuskuntayhtymässä TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 2017 Tuotannolliset perusteet:

Lisätiedot

1. Hops prosessin kehittäminen Sisäinen tarkastus, tiimien palautteet, toimenpiteet (vrt. ped.johtoryhmän kokous 2/25.4.2015)

1. Hops prosessin kehittäminen Sisäinen tarkastus, tiimien palautteet, toimenpiteet (vrt. ped.johtoryhmän kokous 2/25.4.2015) Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt Hilton Helsinki Kalastajatorppa Ammattiopisto Nurmes Kaija Mattila NonStop

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Nurmes Toimintakertomus 2016

Nurmes Toimintakertomus 2016 Liite 1/AmoNjk 14.2.2017 Nurmes Toimintakertomus 1. Toiminnan vaikuttavuus Vastaamme alueellamme työvoimatarpeisiin laadukkaalla ja määrällisesti oikein suunnatulla ammatillisella koulutuksella. Yhteistyössä

Lisätiedot

Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Itä-Suomen opiskelijahuollon päivät Torstai Kuopio. Harri Pölönen, rehtori Ammattiopisto Joensuu palvelut

Itä-Suomen opiskelijahuollon päivät Torstai Kuopio. Harri Pölönen, rehtori Ammattiopisto Joensuu palvelut Itä-Suomen opiskelijahuollon päivät Torstai 9.6.2016 Kuopio Harri Pölönen, rehtori Ammattiopisto Joensuu palvelut Pohjois-Karjalan Ammattiopisto JOENSUU Palvelut? Monialainen oppilaitos Järjestämme 9 ammatillista

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

STUDIA PEDAGOGIA- keskustelutilaisuudet 2015-2016 (20 h)

STUDIA PEDAGOGIA- keskustelutilaisuudet 2015-2016 (20 h) STUDIA PEDAGOGIA- keskustelutilaisuudet 2015-2016 (20 h) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset esittelevät parhaita pedagogisia käytäntöjään. Studia pedagogia- keskustelutilaisuudet ovat

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä?

Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä? Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä? Sampon neuvottelukuntien seminaari, Imatra 6.9.2017 Projektipäällikkö Maija Savolainen, Savon ammatti- ja aikuisopisto maija.savolainen@sakky.fi

Lisätiedot

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla LARK-hankkeen workshop 3 3.9.2012 Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Esimieskeskustelut keväällä 2012

Lisätiedot

AMMATTITTAITOINEN POHJOIS-KARJALA

AMMATTITTAITOINEN POHJOIS-KARJALA AMMATTITTAITOINEN POHJOIS-KARJALA Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä maakunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittäjänä 28.3.2017 Esa Karvinen Kuntayhtymän johtaja PKKY 13 pohjoiskarjalaista omistajakuntaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ /

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ / Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/656261127857495/ Kpedu 2020 strategia Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi Mitkä tavoitetilat haluamme saavuttaa? Asiakkaan kanssa menestyminen,

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen, valmentava työote ja uudet tavat toimia - asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus käytäntöön

Pedagoginen johtaminen, valmentava työote ja uudet tavat toimia - asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus käytäntöön Pedagoginen johtaminen, valmentava työote ja uudet tavat toimia - asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus käytäntöön Opetushallitus 23.1.2017 Helsinki Jatta Herranen jatta.herranen@pkky.fi PKKY:n strategia

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ YKSILÖLLISET OPISKELIJAN OPINTOPOLUT. Jyväskylän kotitalousoppilaitos

YHTEISTYÖSSÄ YKSILÖLLISET OPISKELIJAN OPINTOPOLUT. Jyväskylän kotitalousoppilaitos YHTEISTYÖSSÄ YKSILÖLLISET OPISKELIJAN OPINTOPOLUT Jyväskylän kotitalousoppilaitos JYVÄSKYLÄN KOTITALOUSOPPILAITOS - Yksialainen yksityinen ammatillinen oppilaitos - Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

1(7) Luonnos versio 8. Strategia 2016-2019

1(7) Luonnos versio 8. Strategia 2016-2019 1(7) Strategia 2016-2019 2(7) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti. Edellisen hallituksen

Lisätiedot

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) 16.2.2016 Ilkka Pirskanen Kuntayhtymän johtaja Lähtökohdat 2 Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä 2.11.2017 Sanna Laiho Agendalla Ammatillisen koulutuksen näkökulma Siirtyminen ja eroaminen: määritelmiä Havaittuja

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Ohjaushenkilöstön Info Ajankohtaista Omniassa

Ohjaushenkilöstön Info Ajankohtaista Omniassa 2 Ohjaushenkilöstön Info 27.10.2017 Ajankohtaista Omniassa M aija Aaltola Rehtori E L I N I K Ä I S TÄ O P P I M I S TA PA LV E L E VA O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E R KO S TO 3 Nuorten

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Abien päättökysely. Lukuvuosi

Abien päättökysely. Lukuvuosi Abien päättökysely Lukuvuosi 13-14 Viisiportaisissa kysymyksissä skaala on seuraava; 1 väitteen kanssa täysin eri mieltä 2 väitteen kanssa eri mieltä 3 ei eri mieltä eikä samaa mieltä 4 väitteen kanssa

Lisätiedot

Uudistuva koulutus tekijöitä työmarkkinoille Tiina Immonen 10.3.2015

Uudistuva koulutus tekijöitä työmarkkinoille Tiina Immonen 10.3.2015 Uudistuva koulutus tekijöitä työmarkkinoille Tiina Immonen 10.3.2015 Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila ja MERCURIAn strategiset painopistealueet Työelämälähtöisyys Joustavuus osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari 10.11.2017 Jatta Herranen Kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 Ajankohtaista Organisaatio ja johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Oheismateriaali, AmoKjk Tilinpäätös 2016 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE. 1. Toiminnan vaikuttavuus. Tavoite

Oheismateriaali, AmoKjk Tilinpäätös 2016 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE. 1. Toiminnan vaikuttavuus. Tavoite Oheismateriaali, AmoKjk 15.2.2017 Tilinpäätös POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE 1. Toiminnan vaikuttavuus Toteutamme säännöllisesti yritysvierailuja, joiden tavoitteena on auttaa opiskelijoita hahmottamaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus Valtionavustus Dno 290/422/2009 12.10.2009 ( TP3, rakennusalan

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus LAATUA LAIVALLA Laadunhallinta nyt ja kohti vuotta 2020 29.-31.8.2011 Laki 630/1998 ja 631/1998, asetus

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala.

Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala. Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala www.xamk.fi/jatkovayla Väyläopintojen tausta Taustalla projektit: - Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Ammattikoulutus Koulutuksen järjestäjien kokoontumisajot Koulutuksen järjestäjien toiveita ja pelkoja

Ammattikoulutus Koulutuksen järjestäjien kokoontumisajot Koulutuksen järjestäjien toiveita ja pelkoja Ammattikoulutus 2025 - Koulutuksen järjestäjien kokoontumisajot 15.9.2015 Koulutuksen järjestäjien toiveita ja pelkoja Reija Lepola, kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu Suomen

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

STUDIA PEDAGOGIA- keskustelutilaisuudet 2015 2016 (20 h)

STUDIA PEDAGOGIA- keskustelutilaisuudet 2015 2016 (20 h) STUDIA PEDAGOGIA- keskustelutilaisuudet 2015 2016 (20 h) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset esittelevät parhaita pedagogisia käytäntöjään. Studia pedagogia-keskustelutilaisuudet ovat osa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1

Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1 Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1 29.10.2012 2 Tarkoitus Työssäoppimisen ohjauksen tavoite on ohjata opiskelijaa työssäoppimisjaksojen eri vaiheissa sekä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 14.4.2016 Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä 3.5.2016 Johtoryhmä Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\ ) Tavoitteet /tulokset Suunnittele

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Laatupalkintokilpailu osana systemaattista laadunhallintaa Toiminnan kehittämisellä kohti parempia tuloksia

Laatupalkintokilpailu osana systemaattista laadunhallintaa Toiminnan kehittämisellä kohti parempia tuloksia Laatupalkintokilpailu osana systemaattista laadunhallintaa Toiminnan kehittämisellä kohti parempia tuloksia Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus PROJECT NUMBER 574310-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA3-EQAVET NRP Henkilö- kohtaista-

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Tavoitteet Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelman tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston toiminnan kehittämisen painopisteet KOME Leena Mäkelä rehtori

Stadin ammattiopiston toiminnan kehittämisen painopisteet KOME Leena Mäkelä rehtori Stadin ammattiopiston toiminnan kehittämisen painopisteet KOME 2017 Leena Mäkelä rehtori Perustutkinnot ja Valma 8730 opiskelijaa 17 000 opiskelijaa Aikuisten koulutukset n. 8500 opiskelijaa Henkilöstöä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Anne Aalto, Kim Karlsson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot