BETONIVALMISOSARAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BETONIVALMISOSARAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS"

Transkriptio

1 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU KORJAUS JA LAAJENNUS MÄNTYMÄEN KOULU KORJAUS JA LAAJENNUS Mäntymäentie 2, Kauniainen BETONIVALMISOSARAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN Asiakirja nro

2 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ Rakennushankkeen yleistiedot Rakennejärjestelmä Betonielementtityön laajuus Noudatettavat asiakirjat SUUNNITTELU Yleistä Kuormitukset Reiät ja varaukset VALMISOSIEN VALMISTUS Yleistä Tehdaskatselmus Betonin ainesosat Betonointi Teräkset Varusteet Valmisosissa vaadittavat merkinnät Valmisosien jälkihoito, viimeistely, varastointi ja kuljetus KOKEET JA LAADUNVALVONTA Betonin osa-aineiden laadunvalvonta Ennakkokokeet Valmistuksenaikaiset kokeet Asennusaikaiset kokeet MITTATARKKUUS JA PINNAT ELEMENTTITYYPIT Laattaelementit (O) ASENNUS Asennussuunnitelman laadinta Työturvallisuus VALMISOSIEN SAUMAUS Juotosvalut VIIMEISTELYTYÖT... 8

3 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 3(9) 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennushankkeen yleistiedot Työnimi: Mäntymäen koulu, korjaus ja laajennus Tontti: Kaupunginosa 4, kortteli 52, tontti 2 Osoite: Mäntymäentie 2, Kauniainen 0.2 Rakennejärjestelmä Vanha rakennus on rakennettu useassa eri vaiheessa, alkuperäinen osa on rakennettu 1950 luvulla. Nykyinen ruokala ja nykyinen keittiö sijoittuvat alkuperäisen rakennuksen C-osaan. C-osa on paikalla tehty teräsbetoni- ja tiilirunkoinen rakennus. C-osan välipohjarakenteiden kantava rakenne on teräsbetonia. C-osan 2. krs kattoon on 1980 luvulla rakennettu teräsrunkoinen parvitaso, jossa on IV-konehuone. Alkuperäisen rakennuksen laajennukseksi on 1980 luvun lopussa rakennettu D-osa. D-osa on teräsbetonirunkoinen ja elementtirakenteinen. Vanha rakennus on perustettu osin suoraan kallion varaan ja osin sorapatjan välityksellä irtilouhitun kallion varaan. Vanhaa rakennusta laajennetaan kahdella uudisosalla. Uuden keittiön laajennuksen ulkoseinät ovat kantavia ja ne tehdään paikalla betonilämpöharkoista. Laajennuksen katto on ontelolaattaa. Ruokalan laajennuksessa kantavana rakenteena on teräspilarit ja teräspalkit, ruokalan laajennuksen katto on ontelolaattaa. Teräsputkipilarit betonoidaan umpeen. Vaakavoimia siirtävinä rakenteina laajennusosissa toimivat ontelolaatastot ja kantavat teräsbetoniseinät, ruokalan laajennuksessa teräsrakenteiset vinositeet. Uudet alapohjarakenteet ovat maanvaraisia teräsbetonilaattoja. Rakennuksen paloluokka on P1 ja rungon palonkestovaatimus on R Betonielementtityön laajuus Laajennusosan teräsbetonielementit ovat ontelolaattoja, tunnos O. Valmisosatoimitukseen kuuluvat tässä työselostuksessa mainitut valmistamiseen ja rakennuskohteeseen toimittamiseen liittyvät työt ja hankinnat urakkaohjelmassa määritellyssä laajuudessa. 0.4 Noudatettavat asiakirjat Rakennustyössä noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE1998) ja Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT2000) sekä asioiden esittämisessä ehtoihin liittyviä malliasiakirjoja ja urakka-asiakirjojen sisältöjakoa. Lisäksi noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita (Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen Rakentamismääräys-kokoelma (RakMk), Betoninormit 2012 (BY50), Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ). Lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeita rakennuskohteen edellyttämässä laajuudessa: - Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL Betonityöohjeet RIL Betonirakentamisen laatuohjeet BY47/ Betonipinnat, luokitusohjeet BY40/ Betonin kiviainekset BY43/ Betonirakentamisen ohjeisto BRO: - Valmisosarakentaminen I ja II RTT Työturvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen suunnittelussa RIL

4 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 4(9) Mikäli työnsuorituksen ja laatutason määrittely jonkin osasuorituksen kohdalta puuttuu, noudatetaan rakentamisessa yleisesti vastaavissa yhteyksissä käytettyä hyvää suoritustapaa. 1 SUUNNITTELU 1.0 Yleistä 1.1 Kuormitukset Elementtien tuotantosuunnittelu kuuluu rakennesuunnittelijalle. Esijännitettyjen betonielementtien (ontelolaattojen) raudoitusten suunnittelu ja työpiirustusten laadinta kuuluvat elementtien valmistajalle. Suunnittelun lähtötietoina ovat rakennesuunnittelijan laatimat elementtikaaviot (mitat ja kuormat) sekä elementtien mittapiirustukset. Joustavan tuen ja ontelolaatan yhteistoimintatarkastelut tekee ontelolaattatoimittaja. Elementtitoimittajien suunnitelmat on hyväksytettävä rakennuttajalla ja rakennesuunnittelijalla. Huom! Ruokalan laajennuksen katon elementtilaatat asennetaan vanhan rakennuksen kahden eri osan väliin. Näiden elementtien pituusmitta on tarkistettava paikan päällä ennen elementtien valmistusta siten, että elementit tulevat tuelle rakennesuunnitelmissa esitetyllä tavalla. Kuormina käytetään Eurokoodin EN 1990, EN , EN , EN ja näiden Suomen kansallisten liitteiden mukaisia kuormia. Valmisosien suunnittelussa otetaan huomioon BY 50:n rasitusluokat ja valittu rakenteiden suunnittelukäyttöikä. Valmisosien suunnittelukäyttöikä ja rasitusluokat on esitetty kohdassa Reiät ja varaukset Elementteihin tehdään reikäpiirustusten sekä elementtien liitosdetaljien mukaiset reiät ja varaukset. 2 VALMISOSIEN VALMISTUS 2.0 Yleistä 2.1 Tehdaskatselmus Betonivalmisosat valmistetaan piirustusten ja tämän työselostuksen mukaan. Valmisosatoimittajan tulee olla Inspecta Sertifiointi Oy:n laadunvalvonnan piirissä. Tällöin toimittajaa sitovat Inspecta RAK1- laaduntarkastuksen yleisohjeet 2002 ja RAK15, Betonielementit, Jännitetyt betonielementit, laadunvarmistusta koskevat ohjeet Valmisosien valmistus saadaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun tehtaalla on pidetty tehdaskatselmus, jonka kutsuu koolle valmisosien tilaaja. Tehdaskatselmuksessa, josta laaditaan pöytäkirja, käsitellään ainakin seuraavat asiat: - tuotetoimituksen sisältö - suunnitteluresurssit, aikataulu ja suunnittelutilanne - mallielementit ja pintamallit - betonivalmisosien työselostus - tehtaan laadunvarmistus (tarkastaminen, dokumentointi) - materiaalit, lisäaineet (BY , kohta 4.1), ainestodistukset - valmisosien varastointi, kuljetus ja vastaanotto

5 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 5(9) 2.2 Betonin ainesosat 2.3 Betonointi 2.4 Teräkset 2.5 Varusteet - valmisosien lämpökäsittely ja jälkihoito - mallielementtien tarkastus - lupa tuotannon aloittamiselle/jatkamiselle - valmistus- ja toimitusaikataulut Betonin lujuus- ja rakenneluokka on esitetty elementtipiirustuksissa. Vähimmäislujuusluokka rasitusluokasta riippuen on BY taulukon 4.6 mukainen. Sään vaikutuksen alaiseksi joutuvan betonin tulee täyttää suunnitelmissa esitetty pakkasenkestävyysvaatimus. Betonin työstettävyyden ja muiden ominaisuuksien parantamiseksi voidaan käyttää lisäaineita Betoninormeissa esitettyjen periaatteiden mukaan. Käytettävien lisäaineiden tulee olla CE-merkittyjä tai niillä on oltava hyväksytyn koestuslaitoksen selvitys aineen ominaisuuksista ( BY , kohta e). Betonin valmistuspaikalla tulee olla varmennettu käyttöseloste. Betonin lämpökäsittelyssä noudatetaan Betoninormeja (BY / ). Näkyviin jäävät betonipinnat, jotka eivät ole muottia vasten, viimeistellään elementtikohtaisten ohjeiden mukaan. Pyöristykset yms. tehdään elementtipiirustusten mukaan. Raudoitukset tehdään elementtipiirustusten mukaisesti. Raudoitus tulee suunnitella ja tehdä siten, että vaaditut betonipeitepaksuudet ja pinnan laatuvaatimukset saavutetaan (BY50, kohdat , ja 6.4).. Raudoitukseen käytettävien terästen tulee olla puhtaita ruosteesta yms. epäpuhtauksista.. Muiden kuin ruostumattomasta teräksestä valmistettujen teräksisten rakenneosien näkyviin jäävät pinnat ja reunat pohjamaalataan. Kokonaismaalausyhdistelmä on A 80/2-FeSa 2. Asennuksen yhteydessä maalataan valmiiksi ne teräsosat, joihin hitsataan kiinni urakkaan kuuluvia rakenneosia. Kaikki elementit on varustettava rakentamismääräysten vaatimukset täyttävillä nostolenkeillä, nostorei'illä tms. nosto-osilla. Suunnitelmien mukaiset kumilevyt, kiinnityspultit yms. palkki- ja laattaelementtien tukipisteisiin kiinnitetään tehtaalla elementtipiirustusten mukaan. 2.6 Valmisosissa vaadittavat merkinnät Elementeissä tulee olla Betoninormien tai CE-merkinnän edellyttämät merkinnät (BY50 / ). 2.7 Valmisosien jälkihoito, viimeistely, varastointi ja kuljetus Elementit suojataan mahdollisimman pian betonoinnin päätyttyä riittävän pitkäksi ajaksi kuivumiselta ja muilta epäedullisilta ulkoisilta tekijöiltä, jotta vaaditut lujuudet saavutetaan ja estetään rakenteiden halkeilu. Elementtien vieminen jäätymiselle alttiisiin olosuhteisiin jälkihoidon alkuvaiheessa on kielletty. Betonin lujuuden on elementtejä siirrettäessä, oltava vähintään 60 % suunnittelulujuudesta ellei aloitustarkastuksessa ja elementtisuunnittelijan suostumuksella muuta sovita. Muilta osin jälkihoidossa noudatetaan Inspecta Sertifiointi Oy:n ohjeita.

6 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 6(9) Elementtien irrottaminen muotista, siirto, varastointi, kuljetukset ja asennus on suoritettava varoen. Erityisesti nurkat ja reunat ovat alttiit vaurioille. Elementin tuenta on tehtävä siten, ettei rakenne vaurioidu eikä siihen synny ulkonäölle haitallisia muodonmuutoksia. Elementit viimeistellään sopimuksenmukaiseen kuntoon valmistajan toimesta. Tartuntateräkset ja -lenkit on otettava esiin, tuuletusurat tarkastettava ja tarvittaessa aukaistava jne. Elementtien elastisten saumausten ja pinnoitteiden tartuntapinnat puhdistetaan mahdollisista valupurseista ja epäpuhtauksista, kolot ja lohkeamat paikataan. Pinnoitteiden ja saumausaineiden tartuntaa haittaava sementtiliima ja muut epäpuhtaudet poistetaan huolellisesti paineellisella vesipesulla. Elementit suojataan likaantumiselta, sateen tai muun kosteuden aiheuttamilta vaurioilta, iskuilta yms. niin, etteivät elementit pääse vaurioitumaan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Myös asennetut elementit on suojattava siten, että esim. sadevesi ei pääse kastelemaan mahdollisia puuosia. 3 KOKEET JA LAADUNVALVONTA 3.1 Betonin osa-aineiden laadunvalvonta 3.2 Ennakkokokeet Elementtitehtaan tulee noudattaa Inspecta Sertifiointi Oy: n mukaista laadunvalvontaa. Tehdas kokoaa laadunvalvonta-asiakirjoista laadunvalvontakansiot. Niihin kerätään dokumentit suoritetuista laadunvalvontakokeista ja -tarkastuksista. Materiaalierät ja niitä vastaavat laadunvalvontakokeiden todistukset on dokumentoitava jatkuvasti ja huolellisesti niin, että yksittäisiin elementteihin käytetyt materiaalit voidaan jälkikäteen tunnistaa. Betonin osa-aineiden laadunvalvonta tehdään Betoninormien ja Inspecta Sertifiointi Oy:n ohjeiden mukaan. Ennakkokokeilla selvitetään betonimassan oikea suhteutus siten, että vaaditut lujuus-, ulkonäkö- ja säilyvyysominaisuudet saavutetaan. Eri lisäaineiden yhteisvaikutus ja betonimassan oikea tärytysaika selvitetään niin, etteivät mm. pakkasenkestävyyden kannalta tärkeät lisähuokoset poistu tiivistämisen aikana. 3.3 Valmistuksenaikaiset kokeet Kaikkien elementtien betonimassoista tehdään kelpoisuuskokeet Betoninormien mukaan (BY50 /6.3). Mikäli betonin kelpoisuuskokeiden tulokset eivät ole hyväksyttäviä, on rakennuttajalla oikeus vaatia tarpeelliset lisäselvitykset tai hylätä kelvottomat elementit. Jos on syytä epäillä käytetyn betonin laatua, on tilaajalla oikeus otattaa koekappaleita valmiista elementeistä esimerkiksi puristuskokeita varten. Lisäksi tilaaja voi tutkia poraamalla tai muulla tavoin, että terästen suojaavalle betonikerrokselle asetetut vaatimukset on täytetty. Tehtyjen kokeiden kustannuksista vastaa elementtien valmistaja siinä tapauksessa, ettei laatu ole suunnittelu- ja sopimusasiakirjojen mukaista. 3.4 Asennusaikaiset kokeet Elementtien asennusten yhteydessä suoritettavista elementtien kiinnitysbetonoinneista tehdään betoninormien edellyttämät laadunvalvonta- ja kelpoisuuskokeet. Betonin lujuusluokkana käytetään C30/37, ellei piirustuksessa ole tätä korkeampaa luokkaa mainittu. Juotoslaastin lujuusvaatimus on vähintään sama.

7 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 7(9) 4 MITTATARKKUUS JA PINNAT Betonivalmisosien valmistus- ja rakentamistoleranssien osalta noudatetaan julkaisun Betonirakentamisen laatuohjeet BY47 kohdan luokan Normaaliluokka (N) mukaisia toleransseja. Liittyvissä paikallavalurakenteissa noudatetaan saman ohjeen kohdan normaaliluokan (N) mukaisia toleransseja. Jos sovittuja toleransseja ei täytetä, eikä elementtejä voida asiallisesti korjata, on tilaajalla oikeus hylätä käyttökelvottomat elementit, jotka on korvattava uusilla virheettömillä elementeillä. Betonipintojen tulee täyttää BY 40 luokan A vaatimukset ellei suunnitelmissa ole muuta mainittu 5 ELEMENTTITYYPIT Ko. kirjaintunnus (suluissa) esitetään myös elementtipiirustuksessa. Elementtien suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. 5.1 Laattaelementit (O) Ontelolaatat ovat paksuudeltaan 320 mm paksuja. Ontelolaatat valmistetaan esijännitettyinä elementteinä mitta- ja raudoituspiirustusten mukaisesti. Elementteihin tehdään rakennepiirustusten mukaiset reiät. Ontelolaattoihin porataan kaikkiin onteloihin tehtaalla vedenpoistoreiät. 6 ASENNUS 6.1 Asennussuunnitelman laadinta Elementtien asennuksesta vastaava laatii yksityiskohtaisen asennussuunnitelman rakennesuunnittelijan ja elementtien toimittajan antamien asennustyötä ja -järjestystä, väliaikaisia tukirakenteita ja mahdollisia asennustyön rajoituksia koskevia ohjeita noudattaen. Asennussuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot (vrt. BY50 / ): - Työmaan kohdetiedot - Nostoapuvälineet - Nostopaikat - Elementtien vastaanotto ja varastointi - Betonijuotokset ja elementtien kiinnitykset - asennusjärjestys - Toleranssit ja seurantamittaukset - Asennuksen aikaiset tuennat ja vähimmäistukipinnat - Asennuksen työturvallisuus - Kiinnityshitsaukset materiaaleineen - Betonijuotosvalut - Muu elementtien kiinnittäminen - Poikkeamien käsittely. Asennussuunnitelma on esitettävä hyvissä ajoin ennen asennustyön aloitusta päärakennesuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan hyväksyttäväksi. Asennussuunnitelma tulee olla työmaalla viranomaisten nähtävissä. Asennusjärjestyksen tulee olla sellainen, että elementtien saumaus voidaan joka paikassa toteuttaa suunnitellulla tavalla. Olosuhteet työmaalla on järjestettävä sellaisiksi, että elementtien käsittelyssä ja varastoinnissa ei pääse aiheutumaan vaurioita. Kuljetuksessa likaantuneet elementit on pestävä tarvittaessa ennen elementtien asentamista.

8 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 8(9) 6.2 Työturvallisuus Ennen asennustyön aloittamista on työmaalla suoritettava paikalla valettujen alusrakenteiden tarkemittaukset. Elementtien asennustyöt on tehtävä siten, että valmistus- ja asennustoleranssien samansuuntainen yhteisvaikutus vältetään ja että kohdan 4 mukaiset rakentamistoleranssit saavutetaan (ks. 7.2). Asennusdetaljit esitetään piirustuksissa. Elementit asennetaan siten, että kukin elementti tulee suunnitelmien mukaiselle kohdalleen ja pystyy ottamaan sille tulevat rasitukset vahingoittumatta. Minimitukipintavaatimusten tulee täyttyä kaikissa olosuhteissa. Väliaikaiset tuennat on tehtävä huolellisesti asianmukaisia, tarkoitusta varten valmistettuja tukia käyttäen siten, että väliaikainen tuenta ei haittaa lopullista kiinnitystä eikä vahingoita elementtiä tai sen kiinnitysosia. Elementtien lujuuden tulee asennettaessa olla vähintään 70 % suunnittelulujuudesta. Hitsausliitoksissa käytettävä hitsiluokka on C (SFS-EN-ISO 5817), ellei rakennepiirustuksissa toisin mainita. Hitsausliitosten teossa noudatetaan RIL 90 Teräsrakenteiden suunnitteluohjeet 1996 kohtaa 4.34 ja tarkastamisessa kohtaa Todistus hitsaajan pätevyydestä on toimitettava työmaan valvojalle ennen hitsaustöiden aloittamista. Elementtien asennus on suoritettava hyväksyttyjen työmenetelmäohjeiden (RATUmenetelmäkortit) mukaan ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Elementtien asennustyössä saa asennusta estävät suojakaiteet poistaa vasta välittömästi ennen kyseistä asennusvaihetta, jonka aikana työntekijöiden turvallisuus on varmistettava muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Elementtien asennustyön aikana mahdollisesti putoavien rakennusosien ja apuvälineiden aiheuttaman vaaran poistamiseksi on kulkutien, työskentelypaikan ja muun vastaavan kohteen väliin jätettävä riittävän suuri turva-alue, jolla ei saa pysyvästi työskennellä tai oleskella asennustyön aikana. Kaikki kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on joko suojattava jalkalistallisilla kaiteilla tai suljettava kansilla. Suojarakenteet on merkittävä selvästi esimerkiksi maalaamalla, jotta ne erottuvat ympäristöstään. Työmaalla tulee olla turvallisuusmääräysten edellyttämä asiakirja (VNP 629/94). 6.3 Laattaelementit Laattaelementit asennetaan betoniseinillä asennuspalojen varaan ja teräspalkeille yleensä suoraan laipan varaan. Saumat raudoitetaan ja täytetään huolellisesti juotosbetonilla rakennepiirustusten mukaan. Ontelolaattojen saumat (k 1200) mitataan tarvittaessa seinien ja palkkien päälle ennen laattojen asennusta. 7 VALMISOSIEN SAUMAUS 7.1 Juotosvalut Kiinnitysbetonin lujuusluokkana käytetään C30/37. Kiinnitysbetonista otetaan koekuutiot Betoninormien mukaisesti. Kiinnitysbetoniin on käytettävä mahdollisimman vähän kutistuvia massoja. 8 VIIMEISTELYTYÖT

9 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 9(9) Elementtien asennustyön valmistuttua rakennusurakoitsija poistaa kaikki mahdollisesti näkyviin jäävät nostolenkit, -koukut tms. valmiin betonipinnan sisäpuolelta ja kohta paikataan lujuudeltaan ja ulkonäöltään ympäröivää betonipintaa vastaavaksi ja siten, että vaadittu betonipeite täyttyy. Samoin näkyviin jäävät nostoreiät paikataan jälkivalulla siten, että jälkivalun pinta vastaa lujuudeltaan ja ulkonäöltään ympäröivää betonipintaa. Mikäli elementit vaurioituvat asennustyön yhteydessä, korjataan vaurioitunut kohta rakennuttajan valvojan hyväksymällä tavalla.

Vihdin kirkonkylän koulut sekä kulttuuri ja. vapaa-ajan tilat ja alueet

Vihdin kirkonkylän koulut sekä kulttuuri ja. vapaa-ajan tilat ja alueet Vihdin kirkonkylän koulut sekä kulttuuri ja vapaa-ajan tilat ja alueet URAKKALASKENTAA VARTEN 28.4.2017 BETONIELEMENTTIRAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS PROJ. NO 2411756 RAK-1-TS2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

BETONIVALMISOSARAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS [RAKENNUSKOHDE] Betoniteollisuus ry 2013-03-15

BETONIVALMISOSARAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS [RAKENNUSKOHDE] Betoniteollisuus ry 2013-03-15 BETONIVALMISOSARAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS [RAKENNUSKOHDE] BETONIVALMISOSARAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS BETONIVALMISOSARAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 4 0.1 Rakennushanke

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA Ohjeellinen malli, jonka sisältöä voidaan muokata projektikohtaisesti. Suunnitelma suositellaan laadittavaksi siten, että osan A lähtötiedot tulevat päätoteuttajalta,

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

MÄNTYMÄEN KOULU MÄNTYMÄENTIE 2, KAUNIAINEN

MÄNTYMÄEN KOULU MÄNTYMÄENTIE 2, KAUNIAINEN MÄNTYMÄEN KOULU MÄNTYMÄENTIE 2, 02700 KAUNIAINEN PURKUSELOSTUS KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN 27.2.2017 Asiakirja nro 3558.01-102 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 2 (5) 0 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 0.1 Rakennushanke

Lisätiedot

Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975

Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975 Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975 WORKSHOP BETONIRAKENTAMISEN UUDET MÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Erityisasiantuntija, diplomi-insinööri

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry Kuljetuskalusto ja sidonta Yli 2m korkea kuorma Betonielementtien vastaanottotarkastus Välivarastointi Kävelytaso, yli 2metrin korkeus, kaiteiden esiasennus Suojakaiteet Suojakaiteen on kestettävä putoamista

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s.

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s. 1 / Laatta- elementtituotantoon toimitettavien tuotantokuvien toimitustavat ja -muodot sekä tarvittavat tiedot ja valokopiointihinnasto SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3 HI-, I-, JK-PALKIT,

Lisätiedot

42030 Sillan betonielementtirakenteet

42030 Sillan betonielementtirakenteet Arbortext Editor Unformatted Print: 42030_Sillan_betonielementtirakenteet.xml Printed Tue Sep 11 14:23:58 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2, muuttumattomana

Lisätiedot

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390 VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 14.6.2013 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Toimintatapa 2. MITAT JA MATERIAALIT

Lisätiedot

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta RVT-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVT-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 2 2 RVT-VALUANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RVT-valuankkureiden materiaalit

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland BETONISEMINAARI Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland Betonirakenteiden suunnittelu 1 Miten laatutavoitteet asetetaan 2 3 4 Miten betonirakenteita suunnitellaan Miten laatutavoitteiden

Lisätiedot

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita vaijerilenkki RakMK:n mukainen suunnittelu vaijerilenkki 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat...4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit...4 3 VALMISTUS 5 3.1 Valmistustapa...5

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnitteluprosessi, tehtäväjako ja vastuut - Teollisuuden rooli suunnitteluprosessissa - Suunnittelunohjaus - Laatastosuunnittelu,

Lisätiedot

KOLMIJALKAINEN PUUPUKKI. TYÖSELOSTUS 4 Puurakenteiden työselostus

KOLMIJALKAINEN PUUPUKKI. TYÖSELOSTUS 4 Puurakenteiden työselostus KOLMIJALKAINEN PUUPUKKI TYÖSELOSTUS 4 Puurakenteiden työselostus Laati: Tarkasti: Juha Valkola Kari Kuusela Oulu 31.12.2013 Insinööritoimisto Ponvia Oy Uusikatu 26, 90100 OULU puh 0207 419900, fax 0207

Lisätiedot

MÄNTYMÄEN KOULU MÄNTYMÄENTIE 2, KAUNIAINEN

MÄNTYMÄEN KOULU MÄNTYMÄENTIE 2, KAUNIAINEN MÄNTYMÄEN KOULU MÄNTYMÄENTIE 2, 02700 KAUNIAINEN PURKUSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 13.10.2017 Asiakirja nro 3558.01-102 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 2 (5) 0 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 0.1 Rakennushanke

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

SEMKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FC 41874.15 8.10.01 Sisällysluettelo: 1 VAKIOTERÄSOSIEN TOIINTATAPA... 3 VAKIOTERÄSOSIEN ATERIAALIT... 3 3 VALISTUS...

Lisätiedot

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet 15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. RakMK:n mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. RakMK:n mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Nostoankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...5 3.1

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit Varmennustodistuksen arviointiperusteet Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit Inspecta Sertifiointi Oy Käyntiosoite Y-tunnus: 1065745-2 PL 1000 Sörnäistenkatu

Lisätiedot

SEMKO OY KL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY KL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEKO OY KL-KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FC 41874.125 22.5.2013 2 Sisällysluettelo: 1 KL-KIINNITYSLEVYJEN TOIINTATAPA... 3 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN ATERIAALIT

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste

HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste sivu 1/6 HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste Urakkarajat, laatuvaatimukset ja asennusohjeet Kivirakenteinen harkkoseinäelementti Valmistaja: Kukonkankaantie 8 (PL 102) 15871 HOLLOLA Y-0146190-9 Hollola www.rakennusbetoni.fi

Lisätiedot

Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen

Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen Toimitusjohtaja 6.6.2012 Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen 1. Onko työturvallisuus kunnossa 2. Suunnittelijan kannalta asiaan vaikuttavat lait ja asetukset 3. Työkaluja ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI- 2 (7) Näitä asennus- ja varastointiohjeita sekä suunnittelijoiden ja viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava käsiteltäessä ontelolaattoja. 1.1 Lujabetonin ontelolaattatyypit

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.125 10.5.2013 2 Sisällysluettelo: 1 SBKL-KIINNITYSLEVYJEN TOIMINTATAPA... 3 2 SBKL-KIINNITYSLEVYJEN

Lisätiedot

TERÄS- JA LIITTORAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS 26.06.2015

TERÄS- JA LIITTORAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS 26.06.2015 PONTEK OY KASAVUOREN KOULUKESKUS 1(8) KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1, 02700 Kauniainen TERÄS- JA LIITTORAKENTEIDEN TYÖSELOSTUS 26.06.2015 Asiakirja nro 3500.01-101 PONTEK OY KASAVUOREN KOULUKESKUS

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.123 28.1.2013 Sisällysluettelo: 2 1 OPK-PILARIKENKIEN TOIMINTATAPA... 3 2 OPK-PILARIKENKIEN MATERIAALIT

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi Jukka Ala-Ojala Wise Group Finland Oy

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi Jukka Ala-Ojala Wise Group Finland Oy Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Jukka Ala-Ojala Wise Group Finland Oy Wise Group Finland Oy Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu-

Lisätiedot

BETONI. Osa-aineet: Kiviaineksen enimmäisläpimitta vähintään 8 mm. Rasitusluokka: Perustus XC2 Muut osat XC3, XC4 ja XF1 Suolarasitetut osat XF2

BETONI. Osa-aineet: Kiviaineksen enimmäisläpimitta vähintään 8 mm. Rasitusluokka: Perustus XC2 Muut osat XC3, XC4 ja XF1 Suolarasitetut osat XF2 BETONI Betonituotteiden laadun tulee täyttää RunkoRYL 2000 kohdan 23.1 sekä By 50-2004 Betoninormit vaatimukset tai Eurocoden osan 2 Betonirakenteiden suunnittelu ja sen viitestandardien vaatimukset. Betonipinnan

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Betonielementtien nostolenkit

Betonielementtien nostolenkit Betonielementtien nostolenkit Rakennusalan standardit ja eurokoodit 2017 15.12.2017 Tuomo Haara Betonielementtien nostolenkit, Suomi-historia Suomi-historiaa, nostolenkit mm.: Työsuojeluhallitus 1973 1993

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit...

Lisätiedot

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Turvallisuus lähtee suunnittelusta OHJAA VAHVASTI SUUNNITTELUA -> ESIM. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJEET,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Betonirakentamista ohjaa monet eri osapuolet Keskeisiä ovat viranomaismääräykset Kaikessa rakentamisessa tulee noudattaa viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

1.12.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

1.12.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen Infrarakentaminen Rakentamisprosessi Ympäristöominaisuudet

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet /Rakennusteollisuus RT Betonieurokoodien tilanne Eurokoodien asema Uudessa B-sarjassa eurokoodeihin

Lisätiedot

Elementtien asennustyö

Elementtien asennustyö Elementtien asennustyö Aikataulu Betonirakentaminen Perinteinen rakentaminen 11 14 kuukautta Suunnittelu Osien valmistus Perustukset 1. krs 2. krs 3. krs 4. krs 5.krs 6. krs Katto LVIS Sisustus, kalustus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

RT KVR-URAKKATARJOUS. Hanke Nro. Tilaaja. Rakennuttaja. Käyttäjä. KVR-suorituksen kohde. Tarjouksen antaja. Sovellettavat sopimusehdot

RT KVR-URAKKATARJOUS. Hanke Nro. Tilaaja. Rakennuttaja. Käyttäjä. KVR-suorituksen kohde. Tarjouksen antaja. Sovellettavat sopimusehdot KVR-URAKKATARJOUS elokuu 2001 korvaa RT 80232 1 (5) tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro pyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan siinä mainitun KVRsuorituksen seuraavasti: Tilaaja

Lisätiedot

Betonielementit CE- merkitään alkaen

Betonielementit CE- merkitään alkaen Betonielementit CE- merkitään 1.7.2013- alkaen 25.9.2017 1 Rakennustuoteasetus sekä maankäyttö- ja rakennuslaki 2 SUUNNITTELU EN 1990 VARMUUS EN 1991-X KUORMAT EN 1992-1-1 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 1074-A 1168-A 1988 995-G 1036-G 1140 1130 18.12.2009 Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Betoniseminaari 20.3.2017 / Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Infra- ja talonrakentaminen Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Hyvä ennakkosuunnittelu Suunnitelman noudattaminen Varautuminen häiriöihin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI- 2 (9) KUORILAATTOJEN VARASTOINTI- Näitä asennus- ja varastointiohjeita sekä suunnittelijoiden ja viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava käsiteltäessä kuorilaattoja. 1.

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

LANKARAKENNE VALUANKKUREIDEN MITOITUS- JA KÄYTTÖOHJE

LANKARAKENNE VALUANKKUREIDEN MITOITUS- JA KÄYTTÖOHJE LANKARAKENNE VALUANKKUREIDEN MITOITUS- JA KÄYTTÖOHJE Liittyy BY 5 B käyttöselosteeseen n:o 312 Mitoitus ja käyttöohje revisioitu 29.06.2009 SJ REV C 1. Metalliosan toimintatapa Lankarakenne valuankkuri

Lisätiedot