TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen, poistui klo Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Winter Leena jäsen Pispanen Reino kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Seppänen Teija jäsen Korhonen Pentti kv:n pj Vahtola Pirjo Viitanen Kauko kirkkoherra kirkkoherra 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

2 Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka Alhonen ja Jari Hlavatý. 5 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 2363 S kiertokirje sisältää arkkipiispa Jukka Paarman virkamatkat ja -toimet vuoden 2006 alkupuoliskolla. Kiertokirje ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä S tuomiokapituli on päättänyt lakkauttaa kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla oppilaitosteologi Terhi Törmän virkamääräyksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oppilaitosteologin virkaan hänen omasta pyynnöstään ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä lukien S tuomiokapituli on päättänyt kirkkoherra Viitasen ehdotuksesta määrätä pastori Anssi Miettisen kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla Turun Martinseurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi tammi-helmikuun ajaksi virkaa seuraavin palkkaeduin (H35 pl). Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin tiedote

3 Lakimiesasessori Matti Mäkinen ilmoittaa tiedotteella seuraavaa: Jään virkavapaalle tuomiokapitulin lakimiesasessorin virasta ja samalla rahastonhoitajan tehtävästä ajalle Tuon ajan tehtäviäni hoitaa vs. lakimiesasessori Matleena Engblom. Hänet tavoittaa jälkeen puhelinnumerosta ja sähköpostilla 4. Pöytäkirjoja S atk-toimikunnan pöytäkirja nro 9/ S diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 7/ S kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 9/ S lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 5/ S työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 8/ S kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 43 56/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 6 ERITYISDIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN HOITAMINEN Kirkkovaltuusto perusti vuoden 2006 virkapaketissa lukien H29 palkkaluokan erityisdiakoniatyöntekijän viran sijoituspaikkana diakoniakeskus. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää, että diakoniasihteeri Mervi Salin- Inkinen määrättäisiin hoitamaan oman virkansa ohella uutta erityisdiakoniatyöntekijän virkaa, kunnes virka saadaan täytettyä. Palkka viran hoidosta olisi 35 % Salin-Inkisen R24a palkkaluokan palkasta. Kn päättää määrätä diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkisen hoitamaan erityisdiakoniatyöntekijän virkaa oman virkansa ohella alkaen siihen saakka, kunnes virka saadaan täytettyä. Palkka 35 % R24a palkkaluokasta. Ilmoitus Mervi Salin-Inkiselle, diakoniajohtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle.

4 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 7 KIRKON ALAN UNIONIN ILMOITUS LUOTTAMUSMIEHESTÄ Kirkon alan unioni on ilmoittanut, että Kirkon alan unionin pääluottamusmies tai tätä vastaava luottamusmies, jolle sopimuksessa tarkoitettu luottamusmieskorvaus maksetaan, on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jaakko Lahtinen alkaen. Merkitään tiedoksi. Ilmoitus palkka-asiamiehelle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 8 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 37/2005 Yleiskirjeen aiheena on arkkujen ja uurnien laatusuositukset. Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry on yhteistyössä hautausalan eri toimijoiden ja ympäristöhallinnon kanssa laatinut arkkuja uurnia koskevat laatusuositukset. Suosituksilla pyritään hautausmaan maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta ilmaan pääsevien haitallisten aineiden vähentämiseen. Työryhmän mietintö on yleiskirjeen liitteenä ja nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Mietinnössä annetaan arkuille ja uurnille materiaali- ja rakennesuositukset ja kuvataan niiden hyväksymis- ja valvontamenettely. Laatusuositusjärjestelmän käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta Kirkkohallitus suosittelee sen käyttöönottoa. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan käyttöönotto voi tapahtua esimerkiksi seuraavalla lisäyksellä hautaustoimen ohjesääntöön: 11 Hautaaminen Arkkujen on täytettävä ne suositukset, jotka Kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (yleiskirje 37 / 2005). Uurnien on täytettävä ne suositukset, jotka Kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (yleiskirje 37/ 2005).

5 Merkitään Kirkkohallituksen yleiskirje nro 37/2005 saaduksi ja päätetään pyytää arkkujen ja uurnien laatusuosituksen käyttöönotosta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla kiinteistölautakunnan lausunto. Ilmoitus kiinteistölautakunnalle. hyväksyttiin. 9 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 38/2005 Yleiskirjeessä ilmoitetaan tekijänoikeuslain vuodenvaihteessa voimaan tulevista muutoksista. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite 1 9. Tekijänoikeuslain lähtökohtana on luovan työn suojaaminen sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Oikeuksien vastapainoksi lakiin sisältyy teosten käytön mahdollistavia ja käyttölupien hankintaa helpottavia säännöksiä. Osana tekijänoikeuslain jatkuvaa uudistamista päivitetään lainsäädäntöä digitaalisen ympäristön ja verkkoympäristön erityiskysymysten osalta. Lakiuudistuksella saatetaan kansallisesti voimaan vuonna 2001 annetun tekijänoikeusdirektiivin edellyttämät muutokset. Seurakuntien kannalta on merkittävää, että teoksen, joka on julkaistu, saa edelleen esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä korvausta maksamatta. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 38/2005 merkitään saaduksi ja se päätetään lähettää tiedoksi kirkkoherroille, kirkkomuusikoille, tiedotustoimistolle ja atkpäällikölle. hyväksyttiin. 10 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 39/2005 Kirkkohallitus on hyväksynyt Kirkon vanhustyön strategian vuoteen 2015: Usko, toivo ja rakkaus - voimavaraksi vanhuudessa. Strategia on lähetetty seurakunnille yleiskirjeen liitteenä. Se löytyy myös Internetistä osoitteesta Strategia on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa.

6 Kirkon vanhustyön strategialla pyritään siihen, että vanhustyön kysymykset näkyisivät seurakuntien toiminnan ja henkilöstön suunnittelussa. Strategialla haastetaan kehittämään seurakuntien vanhusten parissa tehtävää työtä ja korostetaan vanhusten hengellisen elämän vahvistamista. Strategian perusarvot ovat ihmisarvo, välittäminen, luottamus, yhteisöllisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 39/2005 merkitään saaduksi. Ilmoitus johtaville viranhaltijoille. hyväksyttiin. 11 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 40/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Ohje konsernitaseen laatimisesta 2. Hallinnollisen kirjanpidon aikaisten pakollisten rahastojen poistaminen taseen omasta pääomasta 3. Aamu- ja iltapäiväkerhojen toiminnan arvonlisäverollisuus Yleiskirjeen liitteenä on Kirkkohallituksen virastokollegion laatima ohjekirja Seurakunnan ja seurakuntayhtymän konsernitaseen laatiminen. Kohdassa 2 annetaan ohjeita hallinnollisen kirjanpidon ajalta verontasausja/tai pääomarahastojen purkamisesta. Rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä oman pääoman eri erien välisistä siirroista päättää kirkkovaltuusto. Kohdan 3 mukaan seurakuntien ylläpitämä lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta on arvonlisäverotonta toimintaa kuten tähänkin saakka. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 40/2005 merkitään saaduksi. Ilmoitus taloustoimistolle ja kasvatusasiain keskukselle. hyväksyttiin. 12

7 VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMISTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI JA ESITYS VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMISESTA Kirkkoneuvosto on :n 101 kohdalla asettanut työryhmän valmistelemaan vammaisneuvoston perustamista seurakuntayhtymään. Työryhmään ovat kuuluneet diakoniatyöntekijä Tarja Hagman, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, vammaispalvelusuunnittelija, diakoniatyön johtokunnan jäsen Birgitta Huurre, vammaistyöryhmän jäsen Satu Järviö, kuurojen diakoni Marja-Leena Lehtonen, kappalainen, vammaistyöryhmän puheenjohtaja Kimmo Loukiala, vammaistyöryhmän jäsen Tuija Mustikkamaa, lapsityönohjaaja Kaisa Rantala, näkö- ja muun vammaistyön diakoniassa Helvi lähteenmäki sihteerinä ja diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puheenjohtajana Työryhmä on lähettänyt kirkkoneuvostolle työskentelystään seuraavan raportin: Liite Asiantuntijoiden kuulemisen ja tehdyn selvityksen perusteella työryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle perustettavaksi vammaisneuvoston, jonka tehtävät olisivat seuraavat: 1. Seuraa tasa-arvoisen osallistumisen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista vammaisten ihmisten elämässä ja yhteisöjen rakenteissa Turussa ja Kaarinassa. 2. Edistää seurakunnallisten palvelujen saatavuutta ja soveltuvuutta kaikille. 3. Edistää vammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa seurakuntayhtymän päätöksentekoon. 4. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja seurakuntayhtymän hallintoelimille. 5. Lisätä seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä seurakuntalaisten osaamista vammaisten ihmisten kohtaamisessa. 6. Toimia osallistumisen esteiden poistamiseksi koulutuksen ja tiedotuksen avulla. 7. Pitää yhteyttä toimialan yhteistyökumppaneihin. 8. Laatia seurakuntayhtymän vammaisohjelma ja edistää sen toteutumista. 9. Laatia vammaisneuvoston toimintasuunnitelma. Työryhmä esittää vammaisneuvoston asetettavaksi yhteisen diakoniatyönjohtokunnan alaisuuteen ja toimikauden pituudeksi kahta vuotta, jolloin toimikausi olisi yhteneväinen johtokuntien toimikauden kanssa. Edelleen työryhmä esittää, S että vammaistyöryhmä nimeää vammaisneuvostoon 3 vammaisjärjestöjen edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen,

8 S S S S että yhteisen diakoniatyön johtokunta nimeää 3 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seurakuntayhtymän niistä luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista, joiden toimialaan vammaisia koskevat asiat kuuluvat, että sihteerinä toimii diakoniakeskuksen vammaistyöntekijä, että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, hallintojohtajalla, yhteisten työmuotojen johtajalla, tiedotuksen edustajalla ja kiinteistöosaston edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toinen valitaan vammaisjärjestöjä edustavien henkilöiden keskuudesta ja toinen seurakuntayhtymän eri hallintokuntia edustavista henkilöistä. Puheenjohtajuus vuorottelee toimikausittain seurakuntayhtymän ja vammaisjärjestöjen välillä. Vammaisneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Kn merkitsee raportin saaduksi. Samalla hyväksytään vammaisneuvoston tehtävät ja kokoonpano raportin mukaisesti. Henkilövalinnoista pyydetään diakoniatyön johtokuntaa tekemään esitys seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Ilmoitus diakoniatyön johtokunnalle. hyväksyttiin. 13 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauma ja luottamusmies Seppo Riihimäki ovat esittäneet kirkkoneuvostolle seuraavaa: Pyydän, että JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauma ja luottamusmies Seppo Riihimäki voisivat osallistua luottamusmieskurssille Kurssi pidetään osittain Helsingissä, laivalla ja Tukholmassa. on tuotu kirkkoneuvoston ulkomaisena koulutuksena. Koulutuksen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn oikeuttaa JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauman ja luottamusmies Seppo Riihimäen osallistumaan JUKO:n luottamusmieskurssille virkaeh-

9 tosopimuksen mukaisin eduin Helsingissä, laivalla ja Tukholmassa. Ilmoitus Kaisa Raumalle, Seppo Riihimäelle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. hyväksyttiin. 14 DIAKONI RIITTA RÄSÄSEN ESITTÄMÄ LÄÄKÄRINLAUSUNTO TERVEYDENTILASTAAN Kirkkoneuvosto on :n 544 kohdalla valinnut diakoni Riitta Räsäsen vanhusten päiväkotien määräaikaiseen, osa-aikaiseen (50 %) toiminnanohjaajan tehtävään alkaen neljän kuukauden koeajalla ja ehdolla, että Räsänen toimittaa ennen työn aloittamista hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan. [...] Kn merkitsee tiedoksi, että diakoni Riitta Räsänen on esittänyt [...]. Samalla kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Räsänen on aloittanut tehtävässä Ilmoitus Riitta Räsäselle, diakoniajohtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin.

10 KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN YLEISKIRJE A8/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Suositus etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta 2. Matkakustannusten korvausmäärät sekä luontoisetujen verotusarvot lukien 3. Seurakuntapappien vapaa-aikasopimus 4. Kirkon työmarkkinalaitos aloittaa toimintansa Kirkon palkkausjärjestelmän uudistamisesta Yleiskirje kokonaisuudessaan on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. 1. Suositus etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat allekirjoitetulla asiakirjalla sopineet Euroopan työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä heinäkuussa 2002 solmitun etätyön puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Asiakirja sisältää suositusosan lisäksi puitesopimuksen käännöksen sekä muistilistan niistä asioista, joita työmarkkinajärjestöt kehottavat ottamaan huomioon etätyöstä paikallisesti sovittaessa. Työmarkkinajärjestöt suosittavat, että etätyötä koskevissa sopimuksissa noudatetaan puitesopimuksen periaatteita. 2. Matkakustannusten korvausmäärät ja luontoisetujen verotusarvot Verohallituksen päätöksellä matkakustannusten korvausmäärät ja luontoisetujen verotusarvot muuttuvat lukien. Matkakustannusten osalta tärkeimmät muutokset ovat seuraavat: - kokopäiväraha on 30 euroa ja osapäivärahat on 14 euroa - kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5000 ensimmäiseltä kilometriltä 42 senttiä ja sitä seuraavilta 37 senttiä. Luontoisetujen verotusarvot muuttunut niin ikään : ravintoedun - työpaikkaruokailun ravintoedun arvo nousee 4.90 euroon. - leiripäivärahamääräyksissä noudatettava laitosruokailulle vahvistettu raha-arvo on vuoden 2006 alusta 3,68 euroa. Ilmoitus taloustoimistolle ja palkka-asiamiehelle edelleen tiedottamista varten. 3. Seurakuntapappien vapaa-aikasopimus

11 Kirkon sopimusvaltuuskunta sekä JUKO ry. ja SVTL ry. ovat sopineet seurakuntapapin vapaa-aikaa koskevan sopimuksen jatkamisesta sellaisenaan kuluvan sopimuskauden loppuun asti. Sopimuskauden aikana jatketaan seurakuntapappien työ- ja vapaa-aikaan liittyvien erityiskysymysten selvittämistä. Ilmoitus taloustoimistolle, kirkkoherroille ja palkka-asiamiehelle. 4. Kirkon työmarkkinalaitos aloittaa toimintansa Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajaorganisaationa aloittaa toimintansa Kirkon työmarkkinalaitos. Se tulee Kirkon sopimusvaltuuskunnan tilalle seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvontaa hoitavaksi toimielimeksi virka- ja työehtosopimusasioissa sekä muissa työmarkkina-asioissa. Työmarkkinalaitoksen toimisto sijaitsee Kirkkohallituksessa, osoite Satamakatu 11, Helsinki. Yhteystiedoissa ja henkilöstössä ei tapahdu muutoksia. Työmarkkinalaitoksen kotisivujen osoite on evl.fi/kit. Ilmoitus seurakunnille, virastoille ja laitoksille. 5. Kirkon palkkausjärjestelmän uudistamisesta Kirkon palkkausjärjestelmän uudistamistyössä tarvittavat tiedot mallitehtävänkuviin sijoitteluista saatiin määräpäivään mennessä lähes kaikilta seurakunnilta. Sijoitteluprosessiin oli paneuduttu seurakunnissa hyvin perusteellisesti. Tehtäviä oli pystytty sijoittelemaan niitä vastaaviin mallitehtävänkuviin. Myös tehtävien ja mallitehtävien välisiä eroja oli kirjattu ja yksittäisiä tehtävänkuvauksia laadittu silloin, kun tehtävää ei oltu miltään osin kuvattu yhdessäkään mallitehtävässä. Saatu aineisto on runsas ja monipuolinen. Palkkaustyöryhmä hyödyntää sitä valmistellessaan tulevaa uutta hinnoittelua. Mallitehtäviä koskevia merkintöjä ja muita kommentteja sekä yksittäisiä tehtäväkuvauksia työryhmä käyttää muun muassa täydentämään mallien avulla muodostettua kuvaa seurakunnissa tehtävien töiden vaativuudesta. Mallitehtävänkuviin sijoittelu ja tämän prosessin myötä saadut tiedot palvelevat palkkaustyöryhmän valmisteluja ja uuden hinnoittelun rakentamista. Olemassa olevat palkantarkistustarpeet on pyrittävä ratkaisemaan voimassaolevan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausmääräysten perusteella. Palkkausjärjestelmän uudistamistyön painopiste on sijoittelua koskevien tietojen antamisen myötä siirtynyt pääsopijaosapuolten palkkaustyöryhmään. Saatu aineisto analysoidaan työryhmässä tammikuun aikana. Joitakin tarkistusluontoisia yhteydenottoja seurakuntiin päin voidaan silloin myös tehdä.

12 Tammikuun aikana seurakuntien näkemystä tullaan myös kysymään valmisteilla oleviin seurakuntaa työnantajana edustavien talouspäälliköiden ja talousjohtajan mallitehtävänkuviin. Niistä informoidaan seurakuntia myöhemmin erikseen. Uutta palkkahinnoittelua koskevat neuvottelut on tarkoitus ajoittaa helmi-maaliskuulle. Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto kiittää seurakuntien henkilöstöä ja työnantajan edustajia tähänastisesta osallistumisesta kirkon palkkausjärjestelmän uudistamistyöhön. Seurakuntien toimenpiteitä tarvitaan jälleen, kun uutta palkkahinnoittelua aletaan soveltaa. Tällaiset soveltamiseen liittyvät toimenpiteet ajoittunevat toukokuulle Uudesta palkkahinnoittelusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä seurakuntia informoidaan huhti-toukokuussa Ilmoitus palkka-asiamiehelle edelleen tiedottamista varten. Kn merkitsee saaduksi Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeen A8/2005. Ilmoitus - kohdasta 2. Matkakustannusten korvausmäärät ja luontoisetujen verotusarvot taloustoimistolle ja palkka-asiamiehelle toimenpiteitä varten. - kohdasta 3. Seurakuntapappien vapaa-aikasopimus kirkkoherroille, taloustoimistolle ja palkka-asiamiehelle - kohdasta 4. Kirkon työmarkkinalaitos aloittaa toimintansa kirkkoherroille, virastoille ja laitoksille - kohdasta 5. Kirkon palkkausjärjestelmän uudistamisesta palkka-asiamiehelle tiedottamista varten. hyväksyttiin. 16 VUOSIKERTOMUKSEN 2005 LAATIMINEN Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2005 kuuluneet seuraavat jäsenet: Pekka Soini, puheenjohtaja, Mia Fager, Aapo Kaisti, Minna Vesanto, Hannu Hurme ja Eero Sepponen sekä sihteerinä Armi Laaksonen. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakuntayhtymän ja sen kunkin seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi kirkkovaltuustossa samanaikaisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Ohjesäännössä on mainittu, mitkä asiat kertomuksessa on vähintään oltava. Kn päättää asettaa toimikunnan tekemään vuoden 2005 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: Hannu Kallio, puheenjohtaja, Mia Fager,

13 Aapo Kaisti, Osku Laukkanen, Minna Vesanto, Hannu Hurme, Eero Sepponen ja Irma Hokka sekä Armi Laaksonen, sihteeri. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 17 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS HAUDANHOITOMAKSUJEN TAKAISIN PERI- MISASIASSA Hilkka Wikström on vaatinut seurakuntayhtymää palauttamaan hänelle Don Karl Leo Wikströmin hautapaikkaan kohdistuneita haudanhoitomaksuja vuosilta on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja ja hylännyt Hilkka Wikströmin vaatimuksen ja tästä päätöksestä Wikströmin tekemän oikaisuvaatimuksen. Wikström valitti asiasta Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen Liite Hallinto-oikeus on käsitellyt asian hallintoriitana. Päätöksellään hallintooikeus on hylännyt Hilkka Wikströmin hakemuksen haudanhoitomaksujen palauttamisesta vuosien osalta saatavan vanhentumisen vuoksi. Vuoden 1995 osalta hallinto-oikeus katsoo, että seurakuntayhtymällä on ollut oikeus laskuttaa Hilkka Wikströmiltä hänen tilaamansa erityishoidon kustannukset. Erityishoidolla tarkoitetaan Wikströmin hautapaikkaan tilaamaa ruohohoitoa, joka poikkesi kalliimpana hoitona muualla haudassa olleesta hiekkahoidosta. Muualla haudassa ollut ainaishoitona hiekkahoito. Ainaishoidettujen hautojen osalta on yleisesti siirrytty hiekkahoidosta ruohohoitoon vuonna Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoo, ettei seurakuntayhtymällä ole ollut perustetta periä Hilkka Wikströmin Don Karl Leo Wikströmin hautapaikkaan tilaamasta ruohohoidosta erillistä maksua ja velvoittaa seurakuntayhtymän palauttamaan Hilkka Wikströmille tämän vuonna 1996 suorittaman maksun 70,64 euroa 5 prosentin korkoineen lukien. Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei hallintooikeuden päätöksestä valiteta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Seurakuntayhtymä palauttaa Hilkka Wikströmille tämän vuonna 1996 suorittaman maksun 70,64 euroa 5 prosentin korkoineen lukien. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi hallintojohtaja, lakimies ja taloustoimisto.

14 hyväksyttiin. 18 PYHÄN HENRIKIN KAPPELIN KANNATUSYHDISTYS RY:N AVUSTUSANOMUS KAPPELIN RAKENNUSKUSTANNUSTEN KATTAMISESTA Asia oli esillä kirkkoneuvostossa , jolloin päätettiin esittää kirkkovaltuustolle euron suuruisen lisäavustuksen myöntämistä kappelin rakennuskustannusten kattamiseen. Kirkkovaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan palauttaen sen uudelleen valmisteltavaksi, koska kokouksessa ilmeni, että valtuutetuille ei ollut tietoa siitä, että yhdistys on hakenut avustusta myös kappelin käyttökuluihin. Mahdollisen avustuksen maksamista varten kirkkoneuvosto on lisännyt määrärahaa kustannuspaikalla Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Tämän määrärahan käyttö esitellään aikanaan kirkkovaltuustolle eikä näitä määrärahoja ole mitenkään korvamerkitty. Kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutettu Pentti Huovinen teki seuraavan aloitteen: Koska Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on ollut Pyhän Henrikin kappelin rakentamisen eräänlainen takuumies, esitän, että kappelin Kannatusyhdistys ry:n anoman avustuksen uudelleen valmisteltuun jatkokäsittelyyn liitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tase vuodelta 2004, yhdistyksen saamien lainojen tilanne mahdollisimman ajankohtaisena, sekä luettelo siitä, mitkä järjestöt, yhteisöt ja yritykset ovat lahjoittaneet kappelin rakentamiseen ja kuinka paljon lahjoitus on ollut. Lisäksi käsittelyyn tulee tuoda luettelo siitä, mille tahoille yhdistys on esittänyt avustusanomuksia ja minkä suuruisina, mukaan lukien Turun kaupungin, muut kunnat ja seurakunnat sekä arvio siitä, onko valtion arvonlisäveropäätökseen mahdollista tehdä hallintovalitus tai vastaava ja onko se tehty. Seuraavan kerran asiaa käsiteltiin kirkkoneuvostossa Kirkkoneuvoston kokoukseen Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys toimitti pyydetyt selvitykset, jotka on otettu myös tämän esityslistan liitteiksi. Selvitys saaduista merkittävimmistä avustuksista ennen vuotta 2005 on seuraava: Liite Yhdistyksen talouskatsaus , alaotsikolla saadut lahjoitukset, on seuraava: Liite 2 18.

15 Yhdistyksen päiväämä avustusanomus on seuraava: Liite Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 on seuraava: Liite Yhdistyksen tasekirja on seuraava: Liite Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2004 on seuraava: Liite Kirkkoneuvoston kokouksessa kokouksen osanottajille jaettiin seuraava lisäselvitys: Liite Tuomiorovasti Rauno Heikola ja kirkkoherra Martti Hirvonen ilmoittautuivat esteellisiksi kokouksessa tämän asian osalta. Talous- ja suunnittelujohtaja esitti kirkkoneuvoston kokouksessa , että kirkkoneuvosto uudistaisi aiemman esityksensä, jota johtoryhmä tuomiorovasti Rauno Heikolan osallistumatta asian käsittelyyn oli puoltanut. Asiaa käsiteltäessä kirkkoneuvostossa Uolevi Lahti tiedusteli, onko asian esittelijä talous- ja suunnittelujohtaja mukana kappelin hallinnossa. Tähän talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti vastasi, että hän on kirkkoneuvoston nimeämänä edustajana ollut mukana Saattohoitosäätiön hallinnossa ollen sen valtuuskunnan jäsen. Syöpäyhdistyksen hallinnossa on ollut tapana, että usean eri organisaation kokoukset pidetään Meri-Karinan tiloissa saman iltapäivän aikana peräkkäin. Näin ollen hän on saanut informaatiota myös Kappeliyhdistyksen asioista ja kappelin rakentamisesta. Edelleen talous- ja suunnittelujohtaja kertoi, että hän ei ole mukana yhdistyksen hallituksessa eikä sen asettamissa toimikunnissa. Hän on ollut yhdistyksen jäsen ja kutsuttu jäsen yhdistyksen valtuuskunnassa. Viimeksi mainittu ei yhdistyksessä ole varsinainen päätöksentekoelin. Kaisti ilmoitti, että hän ei missään tapauksessa katso olevansa asiallisesti ottaen jäävi esittelemään asiaa. Turhien puheiden välttämiseksi on parempi palauttaa asia ja antaa se esimerkiksi hallintojohtajan valmisteltavaksi, koska hallintojohtaja ei ole Syöpäyhdistyksen tai sitä lähellä olevien yhteisöjen hallinnossa mitenkään mukana.

16 Tämän jälkeen Uolevi Lahti ilmoitti, että hän ei ole yhdistykselle myönnettävän avustuksen kannalla. Käsittelyn päätyttyä asia yksimielisesti palautettiin uudelleen hallintojohtajan valmisteltavaksi. Tukemisasiasta on käyty hallintoelimissä monipuolinen keskustelu. Keskustelussa on tullut esiin sekä avustamista tukevia että kielteisiä mielipiteitä. On katsottava, että Pyhän Henrikin ekumeenisen taidekappelin toiminta ja olemassaolo vahvistavat seurakuntayhtymän toimintamahdollisuuksia, ja korkealaatuista arkkitehtuuria edustavana kappeli jo pelkällä olemassaolollaan korostaa kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien arvoa, vaikka se ei olekaan seurakuntayhtymän omistuksessa, eikä meillä ole virallista asemaa Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistyksessä. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys ry:lle vuonna 2006 annetaan euron suuruinen lisäavustus kappelin rakennuskustannusten kattamiseen. Avustus myönnetään kustannuspaikalta 35030, Varaus Pyhän Henrikin kappelia varten, rakennusavustus. Samalla hyväksytään asiaa koskeva talousarviomuutos. Lisäksi merkitään käsitellyksi valtuutettu Pentti Huovisen aloite koskien kappelin kannatusyhdistyksen avustusanomuksen valmisteluasiakirjojen täydentämistä. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Käsittely Puheenjohtaja Rauno Heikola ja kirkkoherra Martti Hirvonen poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Tuukka Alhonen toimi puheenjohtajana tässä asiassa ja pöytäkirjan toiseksi tarkastajaksi valittiin Seppo Isotalo. Jäsen Uolevi Lahti esitti, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi, koska esittely on jaettu pöydälle vasta tässä kokouksessa. Hallintojohtaja Hannu Kallio muutti esitystään siten, että asia poistetaan käsittelylistalta. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että asiaa ei oteta käsittelyyn. 19 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA 20 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

17 Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 21 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 37 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 22 KANTTORI ANU ÅBERGIN KOTIOSOITTEEN MUUTTUMINEN Tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Anu Åberg on jättänyt uuden oman auton käytön laskutusoikeusanomuksen, sillä hän on muuttanut ja uusi osoite on [...]. Virkapaikka on edelleen Tuomiokirkko. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Koska uusi asunto-osoite on yhtymän rajojen ulkopuolella, voi laskutus alkaa yhtymän rajalta. Kodin ja virkapaikan välisiä matkoja ei luonnollisestikaan saa laskuttaa. Kn päättää, että kanttori Anu Åbergin virkamatkalaskutusoikeus pysyy ennallaan, mutta hänen kotiosoitteensa on muuttunut alkaen. Muuttoajankohdasta lukien laskutus voi alkaa virkamatkojen osalta yhtymän rajalta. Ilmoitus Anu Åbergille, Rauno Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 23 KIRKOLLISVERON KERTYMÄ VUONNA 2005

18 Talouspäällikkö Irma Hokka seuraa kirkollisveron kertymää kuukausittain. Joulukuun lopun ja samalla koko vuoden kertymätilasto on seuraava: Liite Selvityksestä ilmenee, että kirkollisveroa kertyi kaikkiaan vuonna euroa. Se oli euroa eli 1,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toteutuma-aste oli 98,57 prosenttia eli kirkollisveron kertymästä laadittu ennuste oli kohdallaan harvinaisen onnistuneesti. Yhteisöveroa saatiin euroa, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen nähden 6,6 prosenttia. Veroa oli ennakoitu saatavan euroa. Kirkollisveroa ilman yhteisöveroa eli palkansaajaveroja kertyi yhteensä euroa. Siinä oli vähennystä 0,06 prosenttia. Toteutuma-aste oli 96,9 prosenttia. Julkisuudessa on kerrottu, että valtiovalta oli arvioinut väärin pääomaveron tuoton, minkä johdosta kuukausittaiset tilitykset olivat ylisuuria. Oikaisu tehtiin joulukuussa, mikä on vaikuttanut kokonaiskertymään. Pääomaverot kuuluvat kokonaisuudessaan valtiolle, eikä niitä tilitetä seurakunnille. Ne vaikuttavat kuitenkin tilityksiin, jos niiden painoarvo on ennakoitu väärin. Nykyinen järjestelmä toimii melko tarkasti ja virheelliset tilitykset oikaistaan nopeasti. Eniten tilitysten vaihtelua näkyy marraskuussa, jolloin varaudutaan joulukuussa verovelvollisille palautettavien veronpalautusten maksuun. Kuukausittaiset tilitykset ovat nähtävissä yhteenvedosta, johon on otettu kuukausittaiset tilitykset vuosilta Se on seuraava: Liite Asiasta kerrotaan lisää sikäli, kuin uutta tietoa saadaan. Kn merkitsee saaduksi selvityksen kirkollisveron kertymästä vuonna hyväksyttiin. 24 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOONPANO VUOSINA Työsuojeluvaltuutettujen vaali toimitettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Kahdessa vaalipiirissä päädyttiin sopuvaaliin ja yhdessä vaalipiirissä toimitettiin postiäänestys. Työsuojeluvaltuutettuja on neljä ja heillä kullakin on kaksi varavaltuutettua. Työympäristötoimikuntaan kuuluu lisäksi neljä edustajaa, jotka on valittu varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten keskuudesta.

19 Työympäristötoimikunnan vaalitoimikunta on tehdyistä valinnoista lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan pöytäkirjanotteen päivämäärällä : Liite Työympäristötoimikuntaan kuuluulisäksi neljä työnantajapuolen nimeämää edustajaa. Yksi heistä on työsuojelupäällikkö tehtävänsä perusteella. Työsuojelupäällikkö on Aapo Kaisti. Yhden edustajista on oltava kirkkoherra. Viimeksi toimikunnassa on toiminut kirkkoherra Eero Sepponen, joka on pyytänyt vapautusta tehtävästä. Kaksi muuta työnantajan edustajaa ovat kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja Turun kaupungin työsuojelupäällikkö Matti Rantanen. Kosolan läsnäolo työympäristötoimikunnassa on hyvin tärkeää, koska huomattava osa työsuojelun käytännön asioista liittyy kiinteistöihin ja hautaustoimeen. Matti Rantasen asiantuntemus on ollut erittäin arvokasta työympäristötoimikunnassa. Hän on ollut alalla koko työuransa ja on lisäksi seurakuntayhtymän kiinteistölautakunnan jäsen. Työnantajaedustajilla ei ole ollut varamiehiä, mutta heillä voisi olla yhteinen varamies. Lakimies Mia Fager on ollut työympäristötoimikunnassa pysyvänä asiantuntijana läsnä. Hän voisi toimia hyvin varamiehenä. Kirkkoherra Eero Sepposen tilalle tarvitaan joku toinen kirkkoherra. Kirkkoherrainkokousta pyydetään nimeämään joku kirkkoherroista työympäristötoimikuntaan. Työympäristötoimikunnan puheenjohtajana toimii vuorovuosin joku työsuojeluvaltuutetuista ja työsuojelupäällikkö. Viime vuonna toimikunnan puheenjohtajana toimi Jouko Ruisniemi, joten vuonna 2006 puheenjohtajana on työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti. Kn merkitsee tiedokseen työympäristötoimikunnan kokoonpanon työsuojeluvaltuutettujen ja toimikunnan muiden jäsenten osalta. Työnantajan edustajiksi toimikuntaan nimetään työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, joku yhtymän kirkkoherroista, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja työsuojelupäällikkö Matti Rantanen. Työnantajan edustajien yhteiseksi varamieheksi nimetään lakimies Mia Fager. Kirkkoherrajäsenen nimeäminen tehdään, kun on kuultu kirkkoherrainkokouksen ehdotus asiassa. Työsuojelupäällikkö ilmoittaa työsuojelutehtäviin valitut henkilöt ja heidän yhteystietonsa Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilörekisteriin. Ilmoitus työsuojelupäällikölle toimenpiteitä varten. Käsittely Kirkkoherrainkokouksen puheenjohtaja Jukka Järvensivu ilmoitti kirkkoherrainkokouksen ehdotuksen työympäristötoimikunnan kirkkoherrain edustajaksi olevan Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen.

20 Esittelijä lisäsi esitykseensä: Kirkkoherrajäseneksi nimetään Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kirkkoherrain edustajaksi valittiin Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Tiedoksi työympäristötoimikunnan jäsenille. 25 HAKEMUS HAUTAOIKEUDEN HALTIJUUDESTA [...] Kirkkoneuvosto päättää määrätä [...] hautaoikeuden haltijaksi. Samalla hautatietojen rekisteriin merkitään, että muut [...] jälkeläiset ovat luopuneet kaikista oikeuksistaan hautaa koskien. Tiedoksi [...] ja hautatoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 26 TYÖSUOJELUTARKASTUKSIA Turun ja Porin työsuojelupiirin tarkastaja Jaana Saarinen suorittaa työsuojelutarkastuksen Mikaelinseurakuntaan maanantaina alkaen klo 12. Vastaavasti hän suorittaa tarkastuksen Tuomiokirkkoseurakuntaan tiistaina alkaen klo 9. Hän on ilmoituskirjeessä luetellut asiat, jotka ovat tarkastuksen kohteena. Ne ovat Työterveyshuolto Turvallisuuden hallinta, työsuojelun toimintaohjelma ja vaarojen arviointi Työaikakirjanpito Toimintakäytännöt haitallisten henkisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Työpaikkakierros. Työsuojelupäällikkö on ilmoittanut tarkastuksista kirkkoherra Lehikoiselle ja tuomiorovasti Heikolalle sekä lakimies Fagerille. Ensimmäisen vaalipiirin työsuojeluvaltuutettu Helena Korhonen on myös kutsuttu tarkastuksiin.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2007 Aika: Keskivikkona 7.2.2007 klo 18.00 19.15 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.6.2004 308 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 318 Aika torstai 23.6.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2009 Kirkkoneuvosto 12.2.2009 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2009 Kirkkoneuvosto 12.2.2009 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2009 Kirkkoneuvosto 12.2.2009 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 12. päivänä helmikuuta kello 10.00 alkaen Seurakuntatalo JÄSENET Sari Heiskanen 17-28 Maija Jakkula 17-28 Markku

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.30 19.15 KOKOUSPAIKKA Läsnä: Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Pekka Kivisaari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2006 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2006 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.6.2006 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 301-318 Aika torstai 1.6.2006 klo 16.00-16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 26.3.2015 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 Kokousaika Torstai 20.2.2014 kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja, poissa

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Talola Pirkko, varajäsen Poissa: Annala Tarja, Klemettilä Anna-Maija, Saarenpää Maria

Talola Pirkko, varajäsen Poissa: Annala Tarja, Klemettilä Anna-Maija, Saarenpää Maria 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.11.2015 klo 18.30 20.25 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Hakola Anni Latvala Ahti Haukkala Pentti Lemettinen Pentti Hietala Heikki Luoma Riitta Holma Jaana

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Aika 26.1.2016 klo 17.30 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot