TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen, poistui klo Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Winter Leena jäsen Pispanen Reino kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Seppänen Teija jäsen Korhonen Pentti kv:n pj Vahtola Pirjo Viitanen Kauko kirkkoherra kirkkoherra 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

2 Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka Alhonen ja Jari Hlavatý. 5 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 2363 S kiertokirje sisältää arkkipiispa Jukka Paarman virkamatkat ja -toimet vuoden 2006 alkupuoliskolla. Kiertokirje ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä S tuomiokapituli on päättänyt lakkauttaa kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla oppilaitosteologi Terhi Törmän virkamääräyksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oppilaitosteologin virkaan hänen omasta pyynnöstään ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä lukien S tuomiokapituli on päättänyt kirkkoherra Viitasen ehdotuksesta määrätä pastori Anssi Miettisen kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla Turun Martinseurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi tammi-helmikuun ajaksi virkaa seuraavin palkkaeduin (H35 pl). Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin tiedote

3 Lakimiesasessori Matti Mäkinen ilmoittaa tiedotteella seuraavaa: Jään virkavapaalle tuomiokapitulin lakimiesasessorin virasta ja samalla rahastonhoitajan tehtävästä ajalle Tuon ajan tehtäviäni hoitaa vs. lakimiesasessori Matleena Engblom. Hänet tavoittaa jälkeen puhelinnumerosta ja sähköpostilla 4. Pöytäkirjoja S atk-toimikunnan pöytäkirja nro 9/ S diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 7/ S kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 9/ S lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 5/ S työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 8/ S kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 43 56/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 6 ERITYISDIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN HOITAMINEN Kirkkovaltuusto perusti vuoden 2006 virkapaketissa lukien H29 palkkaluokan erityisdiakoniatyöntekijän viran sijoituspaikkana diakoniakeskus. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää, että diakoniasihteeri Mervi Salin- Inkinen määrättäisiin hoitamaan oman virkansa ohella uutta erityisdiakoniatyöntekijän virkaa, kunnes virka saadaan täytettyä. Palkka viran hoidosta olisi 35 % Salin-Inkisen R24a palkkaluokan palkasta. Kn päättää määrätä diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkisen hoitamaan erityisdiakoniatyöntekijän virkaa oman virkansa ohella alkaen siihen saakka, kunnes virka saadaan täytettyä. Palkka 35 % R24a palkkaluokasta. Ilmoitus Mervi Salin-Inkiselle, diakoniajohtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle.

4 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 7 KIRKON ALAN UNIONIN ILMOITUS LUOTTAMUSMIEHESTÄ Kirkon alan unioni on ilmoittanut, että Kirkon alan unionin pääluottamusmies tai tätä vastaava luottamusmies, jolle sopimuksessa tarkoitettu luottamusmieskorvaus maksetaan, on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jaakko Lahtinen alkaen. Merkitään tiedoksi. Ilmoitus palkka-asiamiehelle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 8 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 37/2005 Yleiskirjeen aiheena on arkkujen ja uurnien laatusuositukset. Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry on yhteistyössä hautausalan eri toimijoiden ja ympäristöhallinnon kanssa laatinut arkkuja uurnia koskevat laatusuositukset. Suosituksilla pyritään hautausmaan maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta ilmaan pääsevien haitallisten aineiden vähentämiseen. Työryhmän mietintö on yleiskirjeen liitteenä ja nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Mietinnössä annetaan arkuille ja uurnille materiaali- ja rakennesuositukset ja kuvataan niiden hyväksymis- ja valvontamenettely. Laatusuositusjärjestelmän käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta Kirkkohallitus suosittelee sen käyttöönottoa. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan käyttöönotto voi tapahtua esimerkiksi seuraavalla lisäyksellä hautaustoimen ohjesääntöön: 11 Hautaaminen Arkkujen on täytettävä ne suositukset, jotka Kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (yleiskirje 37 / 2005). Uurnien on täytettävä ne suositukset, jotka Kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (yleiskirje 37/ 2005).

5 Merkitään Kirkkohallituksen yleiskirje nro 37/2005 saaduksi ja päätetään pyytää arkkujen ja uurnien laatusuosituksen käyttöönotosta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla kiinteistölautakunnan lausunto. Ilmoitus kiinteistölautakunnalle. hyväksyttiin. 9 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 38/2005 Yleiskirjeessä ilmoitetaan tekijänoikeuslain vuodenvaihteessa voimaan tulevista muutoksista. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite 1 9. Tekijänoikeuslain lähtökohtana on luovan työn suojaaminen sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Oikeuksien vastapainoksi lakiin sisältyy teosten käytön mahdollistavia ja käyttölupien hankintaa helpottavia säännöksiä. Osana tekijänoikeuslain jatkuvaa uudistamista päivitetään lainsäädäntöä digitaalisen ympäristön ja verkkoympäristön erityiskysymysten osalta. Lakiuudistuksella saatetaan kansallisesti voimaan vuonna 2001 annetun tekijänoikeusdirektiivin edellyttämät muutokset. Seurakuntien kannalta on merkittävää, että teoksen, joka on julkaistu, saa edelleen esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä korvausta maksamatta. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 38/2005 merkitään saaduksi ja se päätetään lähettää tiedoksi kirkkoherroille, kirkkomuusikoille, tiedotustoimistolle ja atkpäällikölle. hyväksyttiin. 10 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 39/2005 Kirkkohallitus on hyväksynyt Kirkon vanhustyön strategian vuoteen 2015: Usko, toivo ja rakkaus - voimavaraksi vanhuudessa. Strategia on lähetetty seurakunnille yleiskirjeen liitteenä. Se löytyy myös Internetistä osoitteesta Strategia on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa.

6 Kirkon vanhustyön strategialla pyritään siihen, että vanhustyön kysymykset näkyisivät seurakuntien toiminnan ja henkilöstön suunnittelussa. Strategialla haastetaan kehittämään seurakuntien vanhusten parissa tehtävää työtä ja korostetaan vanhusten hengellisen elämän vahvistamista. Strategian perusarvot ovat ihmisarvo, välittäminen, luottamus, yhteisöllisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 39/2005 merkitään saaduksi. Ilmoitus johtaville viranhaltijoille. hyväksyttiin. 11 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 40/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Ohje konsernitaseen laatimisesta 2. Hallinnollisen kirjanpidon aikaisten pakollisten rahastojen poistaminen taseen omasta pääomasta 3. Aamu- ja iltapäiväkerhojen toiminnan arvonlisäverollisuus Yleiskirjeen liitteenä on Kirkkohallituksen virastokollegion laatima ohjekirja Seurakunnan ja seurakuntayhtymän konsernitaseen laatiminen. Kohdassa 2 annetaan ohjeita hallinnollisen kirjanpidon ajalta verontasausja/tai pääomarahastojen purkamisesta. Rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä oman pääoman eri erien välisistä siirroista päättää kirkkovaltuusto. Kohdan 3 mukaan seurakuntien ylläpitämä lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta on arvonlisäverotonta toimintaa kuten tähänkin saakka. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 40/2005 merkitään saaduksi. Ilmoitus taloustoimistolle ja kasvatusasiain keskukselle. hyväksyttiin. 12

7 VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMISTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI JA ESITYS VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMISESTA Kirkkoneuvosto on :n 101 kohdalla asettanut työryhmän valmistelemaan vammaisneuvoston perustamista seurakuntayhtymään. Työryhmään ovat kuuluneet diakoniatyöntekijä Tarja Hagman, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, vammaispalvelusuunnittelija, diakoniatyön johtokunnan jäsen Birgitta Huurre, vammaistyöryhmän jäsen Satu Järviö, kuurojen diakoni Marja-Leena Lehtonen, kappalainen, vammaistyöryhmän puheenjohtaja Kimmo Loukiala, vammaistyöryhmän jäsen Tuija Mustikkamaa, lapsityönohjaaja Kaisa Rantala, näkö- ja muun vammaistyön diakoniassa Helvi lähteenmäki sihteerinä ja diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puheenjohtajana Työryhmä on lähettänyt kirkkoneuvostolle työskentelystään seuraavan raportin: Liite Asiantuntijoiden kuulemisen ja tehdyn selvityksen perusteella työryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle perustettavaksi vammaisneuvoston, jonka tehtävät olisivat seuraavat: 1. Seuraa tasa-arvoisen osallistumisen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista vammaisten ihmisten elämässä ja yhteisöjen rakenteissa Turussa ja Kaarinassa. 2. Edistää seurakunnallisten palvelujen saatavuutta ja soveltuvuutta kaikille. 3. Edistää vammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa seurakuntayhtymän päätöksentekoon. 4. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja seurakuntayhtymän hallintoelimille. 5. Lisätä seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä seurakuntalaisten osaamista vammaisten ihmisten kohtaamisessa. 6. Toimia osallistumisen esteiden poistamiseksi koulutuksen ja tiedotuksen avulla. 7. Pitää yhteyttä toimialan yhteistyökumppaneihin. 8. Laatia seurakuntayhtymän vammaisohjelma ja edistää sen toteutumista. 9. Laatia vammaisneuvoston toimintasuunnitelma. Työryhmä esittää vammaisneuvoston asetettavaksi yhteisen diakoniatyönjohtokunnan alaisuuteen ja toimikauden pituudeksi kahta vuotta, jolloin toimikausi olisi yhteneväinen johtokuntien toimikauden kanssa. Edelleen työryhmä esittää, S että vammaistyöryhmä nimeää vammaisneuvostoon 3 vammaisjärjestöjen edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen,

8 S S S S että yhteisen diakoniatyön johtokunta nimeää 3 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seurakuntayhtymän niistä luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista, joiden toimialaan vammaisia koskevat asiat kuuluvat, että sihteerinä toimii diakoniakeskuksen vammaistyöntekijä, että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, hallintojohtajalla, yhteisten työmuotojen johtajalla, tiedotuksen edustajalla ja kiinteistöosaston edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toinen valitaan vammaisjärjestöjä edustavien henkilöiden keskuudesta ja toinen seurakuntayhtymän eri hallintokuntia edustavista henkilöistä. Puheenjohtajuus vuorottelee toimikausittain seurakuntayhtymän ja vammaisjärjestöjen välillä. Vammaisneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Kn merkitsee raportin saaduksi. Samalla hyväksytään vammaisneuvoston tehtävät ja kokoonpano raportin mukaisesti. Henkilövalinnoista pyydetään diakoniatyön johtokuntaa tekemään esitys seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Ilmoitus diakoniatyön johtokunnalle. hyväksyttiin. 13 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauma ja luottamusmies Seppo Riihimäki ovat esittäneet kirkkoneuvostolle seuraavaa: Pyydän, että JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauma ja luottamusmies Seppo Riihimäki voisivat osallistua luottamusmieskurssille Kurssi pidetään osittain Helsingissä, laivalla ja Tukholmassa. on tuotu kirkkoneuvoston ulkomaisena koulutuksena. Koulutuksen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn oikeuttaa JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauman ja luottamusmies Seppo Riihimäen osallistumaan JUKO:n luottamusmieskurssille virkaeh-

9 tosopimuksen mukaisin eduin Helsingissä, laivalla ja Tukholmassa. Ilmoitus Kaisa Raumalle, Seppo Riihimäelle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. hyväksyttiin. 14 DIAKONI RIITTA RÄSÄSEN ESITTÄMÄ LÄÄKÄRINLAUSUNTO TERVEYDENTILASTAAN Kirkkoneuvosto on :n 544 kohdalla valinnut diakoni Riitta Räsäsen vanhusten päiväkotien määräaikaiseen, osa-aikaiseen (50 %) toiminnanohjaajan tehtävään alkaen neljän kuukauden koeajalla ja ehdolla, että Räsänen toimittaa ennen työn aloittamista hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan. [...] Kn merkitsee tiedoksi, että diakoni Riitta Räsänen on esittänyt [...]. Samalla kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Räsänen on aloittanut tehtävässä Ilmoitus Riitta Räsäselle, diakoniajohtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin.

10 KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN YLEISKIRJE A8/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Suositus etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta 2. Matkakustannusten korvausmäärät sekä luontoisetujen verotusarvot lukien 3. Seurakuntapappien vapaa-aikasopimus 4. Kirkon työmarkkinalaitos aloittaa toimintansa Kirkon palkkausjärjestelmän uudistamisesta Yleiskirje kokonaisuudessaan on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. 1. Suositus etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat allekirjoitetulla asiakirjalla sopineet Euroopan työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä heinäkuussa 2002 solmitun etätyön puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Asiakirja sisältää suositusosan lisäksi puitesopimuksen käännöksen sekä muistilistan niistä asioista, joita työmarkkinajärjestöt kehottavat ottamaan huomioon etätyöstä paikallisesti sovittaessa. Työmarkkinajärjestöt suosittavat, että etätyötä koskevissa sopimuksissa noudatetaan puitesopimuksen periaatteita. 2. Matkakustannusten korvausmäärät ja luontoisetujen verotusarvot Verohallituksen päätöksellä matkakustannusten korvausmäärät ja luontoisetujen verotusarvot muuttuvat lukien. Matkakustannusten osalta tärkeimmät muutokset ovat seuraavat: - kokopäiväraha on 30 euroa ja osapäivärahat on 14 euroa - kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5000 ensimmäiseltä kilometriltä 42 senttiä ja sitä seuraavilta 37 senttiä. Luontoisetujen verotusarvot muuttunut niin ikään : ravintoedun - työpaikkaruokailun ravintoedun arvo nousee 4.90 euroon. - leiripäivärahamääräyksissä noudatettava laitosruokailulle vahvistettu raha-arvo on vuoden 2006 alusta 3,68 euroa. Ilmoitus taloustoimistolle ja palkka-asiamiehelle edelleen tiedottamista varten. 3. Seurakuntapappien vapaa-aikasopimus

11 Kirkon sopimusvaltuuskunta sekä JUKO ry. ja SVTL ry. ovat sopineet seurakuntapapin vapaa-aikaa koskevan sopimuksen jatkamisesta sellaisenaan kuluvan sopimuskauden loppuun asti. Sopimuskauden aikana jatketaan seurakuntapappien työ- ja vapaa-aikaan liittyvien erityiskysymysten selvittämistä. Ilmoitus taloustoimistolle, kirkkoherroille ja palkka-asiamiehelle. 4. Kirkon työmarkkinalaitos aloittaa toimintansa Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajaorganisaationa aloittaa toimintansa Kirkon työmarkkinalaitos. Se tulee Kirkon sopimusvaltuuskunnan tilalle seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvontaa hoitavaksi toimielimeksi virka- ja työehtosopimusasioissa sekä muissa työmarkkina-asioissa. Työmarkkinalaitoksen toimisto sijaitsee Kirkkohallituksessa, osoite Satamakatu 11, Helsinki. Yhteystiedoissa ja henkilöstössä ei tapahdu muutoksia. Työmarkkinalaitoksen kotisivujen osoite on evl.fi/kit. Ilmoitus seurakunnille, virastoille ja laitoksille. 5. Kirkon palkkausjärjestelmän uudistamisesta Kirkon palkkausjärjestelmän uudistamistyössä tarvittavat tiedot mallitehtävänkuviin sijoitteluista saatiin määräpäivään mennessä lähes kaikilta seurakunnilta. Sijoitteluprosessiin oli paneuduttu seurakunnissa hyvin perusteellisesti. Tehtäviä oli pystytty sijoittelemaan niitä vastaaviin mallitehtävänkuviin. Myös tehtävien ja mallitehtävien välisiä eroja oli kirjattu ja yksittäisiä tehtävänkuvauksia laadittu silloin, kun tehtävää ei oltu miltään osin kuvattu yhdessäkään mallitehtävässä. Saatu aineisto on runsas ja monipuolinen. Palkkaustyöryhmä hyödyntää sitä valmistellessaan tulevaa uutta hinnoittelua. Mallitehtäviä koskevia merkintöjä ja muita kommentteja sekä yksittäisiä tehtäväkuvauksia työryhmä käyttää muun muassa täydentämään mallien avulla muodostettua kuvaa seurakunnissa tehtävien töiden vaativuudesta. Mallitehtävänkuviin sijoittelu ja tämän prosessin myötä saadut tiedot palvelevat palkkaustyöryhmän valmisteluja ja uuden hinnoittelun rakentamista. Olemassa olevat palkantarkistustarpeet on pyrittävä ratkaisemaan voimassaolevan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausmääräysten perusteella. Palkkausjärjestelmän uudistamistyön painopiste on sijoittelua koskevien tietojen antamisen myötä siirtynyt pääsopijaosapuolten palkkaustyöryhmään. Saatu aineisto analysoidaan työryhmässä tammikuun aikana. Joitakin tarkistusluontoisia yhteydenottoja seurakuntiin päin voidaan silloin myös tehdä.

12 Tammikuun aikana seurakuntien näkemystä tullaan myös kysymään valmisteilla oleviin seurakuntaa työnantajana edustavien talouspäälliköiden ja talousjohtajan mallitehtävänkuviin. Niistä informoidaan seurakuntia myöhemmin erikseen. Uutta palkkahinnoittelua koskevat neuvottelut on tarkoitus ajoittaa helmi-maaliskuulle. Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto kiittää seurakuntien henkilöstöä ja työnantajan edustajia tähänastisesta osallistumisesta kirkon palkkausjärjestelmän uudistamistyöhön. Seurakuntien toimenpiteitä tarvitaan jälleen, kun uutta palkkahinnoittelua aletaan soveltaa. Tällaiset soveltamiseen liittyvät toimenpiteet ajoittunevat toukokuulle Uudesta palkkahinnoittelusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä seurakuntia informoidaan huhti-toukokuussa Ilmoitus palkka-asiamiehelle edelleen tiedottamista varten. Kn merkitsee saaduksi Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeen A8/2005. Ilmoitus - kohdasta 2. Matkakustannusten korvausmäärät ja luontoisetujen verotusarvot taloustoimistolle ja palkka-asiamiehelle toimenpiteitä varten. - kohdasta 3. Seurakuntapappien vapaa-aikasopimus kirkkoherroille, taloustoimistolle ja palkka-asiamiehelle - kohdasta 4. Kirkon työmarkkinalaitos aloittaa toimintansa kirkkoherroille, virastoille ja laitoksille - kohdasta 5. Kirkon palkkausjärjestelmän uudistamisesta palkka-asiamiehelle tiedottamista varten. hyväksyttiin. 16 VUOSIKERTOMUKSEN 2005 LAATIMINEN Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2005 kuuluneet seuraavat jäsenet: Pekka Soini, puheenjohtaja, Mia Fager, Aapo Kaisti, Minna Vesanto, Hannu Hurme ja Eero Sepponen sekä sihteerinä Armi Laaksonen. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakuntayhtymän ja sen kunkin seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi kirkkovaltuustossa samanaikaisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Ohjesäännössä on mainittu, mitkä asiat kertomuksessa on vähintään oltava. Kn päättää asettaa toimikunnan tekemään vuoden 2005 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: Hannu Kallio, puheenjohtaja, Mia Fager,

13 Aapo Kaisti, Osku Laukkanen, Minna Vesanto, Hannu Hurme, Eero Sepponen ja Irma Hokka sekä Armi Laaksonen, sihteeri. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 17 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS HAUDANHOITOMAKSUJEN TAKAISIN PERI- MISASIASSA Hilkka Wikström on vaatinut seurakuntayhtymää palauttamaan hänelle Don Karl Leo Wikströmin hautapaikkaan kohdistuneita haudanhoitomaksuja vuosilta on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja ja hylännyt Hilkka Wikströmin vaatimuksen ja tästä päätöksestä Wikströmin tekemän oikaisuvaatimuksen. Wikström valitti asiasta Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen Liite Hallinto-oikeus on käsitellyt asian hallintoriitana. Päätöksellään hallintooikeus on hylännyt Hilkka Wikströmin hakemuksen haudanhoitomaksujen palauttamisesta vuosien osalta saatavan vanhentumisen vuoksi. Vuoden 1995 osalta hallinto-oikeus katsoo, että seurakuntayhtymällä on ollut oikeus laskuttaa Hilkka Wikströmiltä hänen tilaamansa erityishoidon kustannukset. Erityishoidolla tarkoitetaan Wikströmin hautapaikkaan tilaamaa ruohohoitoa, joka poikkesi kalliimpana hoitona muualla haudassa olleesta hiekkahoidosta. Muualla haudassa ollut ainaishoitona hiekkahoito. Ainaishoidettujen hautojen osalta on yleisesti siirrytty hiekkahoidosta ruohohoitoon vuonna Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoo, ettei seurakuntayhtymällä ole ollut perustetta periä Hilkka Wikströmin Don Karl Leo Wikströmin hautapaikkaan tilaamasta ruohohoidosta erillistä maksua ja velvoittaa seurakuntayhtymän palauttamaan Hilkka Wikströmille tämän vuonna 1996 suorittaman maksun 70,64 euroa 5 prosentin korkoineen lukien. Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei hallintooikeuden päätöksestä valiteta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Seurakuntayhtymä palauttaa Hilkka Wikströmille tämän vuonna 1996 suorittaman maksun 70,64 euroa 5 prosentin korkoineen lukien. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi hallintojohtaja, lakimies ja taloustoimisto.

14 hyväksyttiin. 18 PYHÄN HENRIKIN KAPPELIN KANNATUSYHDISTYS RY:N AVUSTUSANOMUS KAPPELIN RAKENNUSKUSTANNUSTEN KATTAMISESTA Asia oli esillä kirkkoneuvostossa , jolloin päätettiin esittää kirkkovaltuustolle euron suuruisen lisäavustuksen myöntämistä kappelin rakennuskustannusten kattamiseen. Kirkkovaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan palauttaen sen uudelleen valmisteltavaksi, koska kokouksessa ilmeni, että valtuutetuille ei ollut tietoa siitä, että yhdistys on hakenut avustusta myös kappelin käyttökuluihin. Mahdollisen avustuksen maksamista varten kirkkoneuvosto on lisännyt määrärahaa kustannuspaikalla Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Tämän määrärahan käyttö esitellään aikanaan kirkkovaltuustolle eikä näitä määrärahoja ole mitenkään korvamerkitty. Kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutettu Pentti Huovinen teki seuraavan aloitteen: Koska Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on ollut Pyhän Henrikin kappelin rakentamisen eräänlainen takuumies, esitän, että kappelin Kannatusyhdistys ry:n anoman avustuksen uudelleen valmisteltuun jatkokäsittelyyn liitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tase vuodelta 2004, yhdistyksen saamien lainojen tilanne mahdollisimman ajankohtaisena, sekä luettelo siitä, mitkä järjestöt, yhteisöt ja yritykset ovat lahjoittaneet kappelin rakentamiseen ja kuinka paljon lahjoitus on ollut. Lisäksi käsittelyyn tulee tuoda luettelo siitä, mille tahoille yhdistys on esittänyt avustusanomuksia ja minkä suuruisina, mukaan lukien Turun kaupungin, muut kunnat ja seurakunnat sekä arvio siitä, onko valtion arvonlisäveropäätökseen mahdollista tehdä hallintovalitus tai vastaava ja onko se tehty. Seuraavan kerran asiaa käsiteltiin kirkkoneuvostossa Kirkkoneuvoston kokoukseen Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys toimitti pyydetyt selvitykset, jotka on otettu myös tämän esityslistan liitteiksi. Selvitys saaduista merkittävimmistä avustuksista ennen vuotta 2005 on seuraava: Liite Yhdistyksen talouskatsaus , alaotsikolla saadut lahjoitukset, on seuraava: Liite 2 18.

15 Yhdistyksen päiväämä avustusanomus on seuraava: Liite Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 on seuraava: Liite Yhdistyksen tasekirja on seuraava: Liite Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2004 on seuraava: Liite Kirkkoneuvoston kokouksessa kokouksen osanottajille jaettiin seuraava lisäselvitys: Liite Tuomiorovasti Rauno Heikola ja kirkkoherra Martti Hirvonen ilmoittautuivat esteellisiksi kokouksessa tämän asian osalta. Talous- ja suunnittelujohtaja esitti kirkkoneuvoston kokouksessa , että kirkkoneuvosto uudistaisi aiemman esityksensä, jota johtoryhmä tuomiorovasti Rauno Heikolan osallistumatta asian käsittelyyn oli puoltanut. Asiaa käsiteltäessä kirkkoneuvostossa Uolevi Lahti tiedusteli, onko asian esittelijä talous- ja suunnittelujohtaja mukana kappelin hallinnossa. Tähän talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti vastasi, että hän on kirkkoneuvoston nimeämänä edustajana ollut mukana Saattohoitosäätiön hallinnossa ollen sen valtuuskunnan jäsen. Syöpäyhdistyksen hallinnossa on ollut tapana, että usean eri organisaation kokoukset pidetään Meri-Karinan tiloissa saman iltapäivän aikana peräkkäin. Näin ollen hän on saanut informaatiota myös Kappeliyhdistyksen asioista ja kappelin rakentamisesta. Edelleen talous- ja suunnittelujohtaja kertoi, että hän ei ole mukana yhdistyksen hallituksessa eikä sen asettamissa toimikunnissa. Hän on ollut yhdistyksen jäsen ja kutsuttu jäsen yhdistyksen valtuuskunnassa. Viimeksi mainittu ei yhdistyksessä ole varsinainen päätöksentekoelin. Kaisti ilmoitti, että hän ei missään tapauksessa katso olevansa asiallisesti ottaen jäävi esittelemään asiaa. Turhien puheiden välttämiseksi on parempi palauttaa asia ja antaa se esimerkiksi hallintojohtajan valmisteltavaksi, koska hallintojohtaja ei ole Syöpäyhdistyksen tai sitä lähellä olevien yhteisöjen hallinnossa mitenkään mukana.

16 Tämän jälkeen Uolevi Lahti ilmoitti, että hän ei ole yhdistykselle myönnettävän avustuksen kannalla. Käsittelyn päätyttyä asia yksimielisesti palautettiin uudelleen hallintojohtajan valmisteltavaksi. Tukemisasiasta on käyty hallintoelimissä monipuolinen keskustelu. Keskustelussa on tullut esiin sekä avustamista tukevia että kielteisiä mielipiteitä. On katsottava, että Pyhän Henrikin ekumeenisen taidekappelin toiminta ja olemassaolo vahvistavat seurakuntayhtymän toimintamahdollisuuksia, ja korkealaatuista arkkitehtuuria edustavana kappeli jo pelkällä olemassaolollaan korostaa kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien arvoa, vaikka se ei olekaan seurakuntayhtymän omistuksessa, eikä meillä ole virallista asemaa Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistyksessä. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys ry:lle vuonna 2006 annetaan euron suuruinen lisäavustus kappelin rakennuskustannusten kattamiseen. Avustus myönnetään kustannuspaikalta 35030, Varaus Pyhän Henrikin kappelia varten, rakennusavustus. Samalla hyväksytään asiaa koskeva talousarviomuutos. Lisäksi merkitään käsitellyksi valtuutettu Pentti Huovisen aloite koskien kappelin kannatusyhdistyksen avustusanomuksen valmisteluasiakirjojen täydentämistä. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Käsittely Puheenjohtaja Rauno Heikola ja kirkkoherra Martti Hirvonen poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Tuukka Alhonen toimi puheenjohtajana tässä asiassa ja pöytäkirjan toiseksi tarkastajaksi valittiin Seppo Isotalo. Jäsen Uolevi Lahti esitti, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi, koska esittely on jaettu pöydälle vasta tässä kokouksessa. Hallintojohtaja Hannu Kallio muutti esitystään siten, että asia poistetaan käsittelylistalta. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että asiaa ei oteta käsittelyyn. 19 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA 20 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

17 Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 21 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 37 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 22 KANTTORI ANU ÅBERGIN KOTIOSOITTEEN MUUTTUMINEN Tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Anu Åberg on jättänyt uuden oman auton käytön laskutusoikeusanomuksen, sillä hän on muuttanut ja uusi osoite on [...]. Virkapaikka on edelleen Tuomiokirkko. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Koska uusi asunto-osoite on yhtymän rajojen ulkopuolella, voi laskutus alkaa yhtymän rajalta. Kodin ja virkapaikan välisiä matkoja ei luonnollisestikaan saa laskuttaa. Kn päättää, että kanttori Anu Åbergin virkamatkalaskutusoikeus pysyy ennallaan, mutta hänen kotiosoitteensa on muuttunut alkaen. Muuttoajankohdasta lukien laskutus voi alkaa virkamatkojen osalta yhtymän rajalta. Ilmoitus Anu Åbergille, Rauno Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 23 KIRKOLLISVERON KERTYMÄ VUONNA 2005

18 Talouspäällikkö Irma Hokka seuraa kirkollisveron kertymää kuukausittain. Joulukuun lopun ja samalla koko vuoden kertymätilasto on seuraava: Liite Selvityksestä ilmenee, että kirkollisveroa kertyi kaikkiaan vuonna euroa. Se oli euroa eli 1,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toteutuma-aste oli 98,57 prosenttia eli kirkollisveron kertymästä laadittu ennuste oli kohdallaan harvinaisen onnistuneesti. Yhteisöveroa saatiin euroa, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen nähden 6,6 prosenttia. Veroa oli ennakoitu saatavan euroa. Kirkollisveroa ilman yhteisöveroa eli palkansaajaveroja kertyi yhteensä euroa. Siinä oli vähennystä 0,06 prosenttia. Toteutuma-aste oli 96,9 prosenttia. Julkisuudessa on kerrottu, että valtiovalta oli arvioinut väärin pääomaveron tuoton, minkä johdosta kuukausittaiset tilitykset olivat ylisuuria. Oikaisu tehtiin joulukuussa, mikä on vaikuttanut kokonaiskertymään. Pääomaverot kuuluvat kokonaisuudessaan valtiolle, eikä niitä tilitetä seurakunnille. Ne vaikuttavat kuitenkin tilityksiin, jos niiden painoarvo on ennakoitu väärin. Nykyinen järjestelmä toimii melko tarkasti ja virheelliset tilitykset oikaistaan nopeasti. Eniten tilitysten vaihtelua näkyy marraskuussa, jolloin varaudutaan joulukuussa verovelvollisille palautettavien veronpalautusten maksuun. Kuukausittaiset tilitykset ovat nähtävissä yhteenvedosta, johon on otettu kuukausittaiset tilitykset vuosilta Se on seuraava: Liite Asiasta kerrotaan lisää sikäli, kuin uutta tietoa saadaan. Kn merkitsee saaduksi selvityksen kirkollisveron kertymästä vuonna hyväksyttiin. 24 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOONPANO VUOSINA Työsuojeluvaltuutettujen vaali toimitettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Kahdessa vaalipiirissä päädyttiin sopuvaaliin ja yhdessä vaalipiirissä toimitettiin postiäänestys. Työsuojeluvaltuutettuja on neljä ja heillä kullakin on kaksi varavaltuutettua. Työympäristötoimikuntaan kuuluu lisäksi neljä edustajaa, jotka on valittu varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten keskuudesta.

19 Työympäristötoimikunnan vaalitoimikunta on tehdyistä valinnoista lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan pöytäkirjanotteen päivämäärällä : Liite Työympäristötoimikuntaan kuuluulisäksi neljä työnantajapuolen nimeämää edustajaa. Yksi heistä on työsuojelupäällikkö tehtävänsä perusteella. Työsuojelupäällikkö on Aapo Kaisti. Yhden edustajista on oltava kirkkoherra. Viimeksi toimikunnassa on toiminut kirkkoherra Eero Sepponen, joka on pyytänyt vapautusta tehtävästä. Kaksi muuta työnantajan edustajaa ovat kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja Turun kaupungin työsuojelupäällikkö Matti Rantanen. Kosolan läsnäolo työympäristötoimikunnassa on hyvin tärkeää, koska huomattava osa työsuojelun käytännön asioista liittyy kiinteistöihin ja hautaustoimeen. Matti Rantasen asiantuntemus on ollut erittäin arvokasta työympäristötoimikunnassa. Hän on ollut alalla koko työuransa ja on lisäksi seurakuntayhtymän kiinteistölautakunnan jäsen. Työnantajaedustajilla ei ole ollut varamiehiä, mutta heillä voisi olla yhteinen varamies. Lakimies Mia Fager on ollut työympäristötoimikunnassa pysyvänä asiantuntijana läsnä. Hän voisi toimia hyvin varamiehenä. Kirkkoherra Eero Sepposen tilalle tarvitaan joku toinen kirkkoherra. Kirkkoherrainkokousta pyydetään nimeämään joku kirkkoherroista työympäristötoimikuntaan. Työympäristötoimikunnan puheenjohtajana toimii vuorovuosin joku työsuojeluvaltuutetuista ja työsuojelupäällikkö. Viime vuonna toimikunnan puheenjohtajana toimi Jouko Ruisniemi, joten vuonna 2006 puheenjohtajana on työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti. Kn merkitsee tiedokseen työympäristötoimikunnan kokoonpanon työsuojeluvaltuutettujen ja toimikunnan muiden jäsenten osalta. Työnantajan edustajiksi toimikuntaan nimetään työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, joku yhtymän kirkkoherroista, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja työsuojelupäällikkö Matti Rantanen. Työnantajan edustajien yhteiseksi varamieheksi nimetään lakimies Mia Fager. Kirkkoherrajäsenen nimeäminen tehdään, kun on kuultu kirkkoherrainkokouksen ehdotus asiassa. Työsuojelupäällikkö ilmoittaa työsuojelutehtäviin valitut henkilöt ja heidän yhteystietonsa Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilörekisteriin. Ilmoitus työsuojelupäällikölle toimenpiteitä varten. Käsittely Kirkkoherrainkokouksen puheenjohtaja Jukka Järvensivu ilmoitti kirkkoherrainkokouksen ehdotuksen työympäristötoimikunnan kirkkoherrain edustajaksi olevan Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen.

20 Esittelijä lisäsi esitykseensä: Kirkkoherrajäseneksi nimetään Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kirkkoherrain edustajaksi valittiin Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Tiedoksi työympäristötoimikunnan jäsenille. 25 HAKEMUS HAUTAOIKEUDEN HALTIJUUDESTA [...] Kirkkoneuvosto päättää määrätä [...] hautaoikeuden haltijaksi. Samalla hautatietojen rekisteriin merkitään, että muut [...] jälkeläiset ovat luopuneet kaikista oikeuksistaan hautaa koskien. Tiedoksi [...] ja hautatoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 26 TYÖSUOJELUTARKASTUKSIA Turun ja Porin työsuojelupiirin tarkastaja Jaana Saarinen suorittaa työsuojelutarkastuksen Mikaelinseurakuntaan maanantaina alkaen klo 12. Vastaavasti hän suorittaa tarkastuksen Tuomiokirkkoseurakuntaan tiistaina alkaen klo 9. Hän on ilmoituskirjeessä luetellut asiat, jotka ovat tarkastuksen kohteena. Ne ovat Työterveyshuolto Turvallisuuden hallinta, työsuojelun toimintaohjelma ja vaarojen arviointi Työaikakirjanpito Toimintakäytännöt haitallisten henkisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Työpaikkakierros. Työsuojelupäällikkö on ilmoittanut tarkastuksista kirkkoherra Lehikoiselle ja tuomiorovasti Heikolalle sekä lakimies Fagerille. Ensimmäisen vaalipiirin työsuojeluvaltuutettu Helena Korhonen on myös kutsuttu tarkastuksiin.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot