SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 183

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 183"

Transkriptio

1 5/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-21:20 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Maakauppa Etelä-Keskustan kaupunginosassa Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet alkaen Storgårdin koulun ja Paraistenseudun koulun yhdistäminen Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa Kaupungingeodeetin sijaisen nimeäminen Anomus palkallisesta työvapaasta ylempiin amk-opintoihin osallistumista varten Christer Friisin ym. aloite Paraisten kaupungin poistetun irtaimiston käsittelystä Sverker Karlssonin ym. aloite juridisten palvelujen hankinnasta Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat 233 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

2 5/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-21:20 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Filatoff Anna Friis Christer Henriksson Carita (poistui klo 21:00 98) Hilke Kaija Koskinen Regina Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku (poistui klo 21:03 98) Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja (poistui klo 18:55 97) Bergman Ted kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Sulonen Katriina opetuspäällikkö (läsnä klo 15:10-15:40 96) Sundqvist Paula sosiaali- ja terveysjohtaja (läsnä klo 18:00-18: Elenius Maija talouspäällikkö (poistui klo 21:05 101) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö (läsnä klo 20:05-21:05 101) Nygrén Patrik kaupunginjohtaja (kokouksen esittelijä) Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen pöytäkirjanpitäjä) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Järvinen Hanna (varajäsen Filatoff Anna läsnä) Karlgren Fabian (varajäsen Friis Christer läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Monica Avellan Ordförande/Puheenjohtaja Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Tarja Rinne Cornelius Colliander on tarkastanut pöytäkirjan on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT Pargas stad / Paraisten kaupunki FRAMLAGT PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Intygar/Todistaa: NÄHTÄVÄNÄ Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

3 5/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 5/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Rinne ja Cornelius Colliander.

5 5/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti käsitellä :n 96 asian ensimmäisenä asiana. Esityslista hyväksyttiin.

6 5/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Maakauppa Etelä-Keskustan kaupunginosassa 139/ /2017 Ympäristölautakunta Valmistelija Sopimussihteeri Johanna Harmaa, puh Esittelijä Maankäyttöinsinööri Peter Lindgren, puh Dina ja Jens Johansson omistavat Parsbyn kylässä sijaitsevat kiinteistöt Täppan ja Täppan II Ne muodostavat suurimman osan Etelä-Keskustan kaupunginosan korttelissa 3 sijaitsevasta kaavoitetusta tontista nro 3 (Kauppiaskatu 12). Tonttiin kuuluu myös osa Parsbyn kylässä sijaitsevasta tilasta Kullasbacken Kaupunki omistaa tilan. Diana ja Jens Johansson ovat anoneet tontinosan ostamista. Kaavoitetun tontin pinta-ala on 659 m2, josta kaupunki omistaa 237 m2. Kaavamerkintä on AL/s-3 eli asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, joka on kaupunkikuvallisesti tärkeä ja jolla ympäristö on säilytettävä. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on 490 k-m2 ja se on jaettu kahden erillisen rakennusalan kesken. Kaupungin omistaman tontin rakennusoikeuden osuus on 176 k-m2 suhteessa yhteenlaskettuun rakennusoikeuteen. Kaupungin omistaman tonttiosuuden arvoksi on arvioitu euroa 225 euron yksikköhinnan ( /k-m 2 ) mukaan. Dina ja Jens Johanssonin omistamista tiloista Täppan ja Täppan II sisältyy yhteensä 147 m2 Ahosen kulman torialueeseen (84 m2 ja 63 m2). Kaavamerkintä on A, katuaukio tai tori. Tämäntyyppisten alueiden arvon arviointi perustuu useimmiten reaaliarvoon kaavasta riippumatta. Tässä tapauksessa yksikköhintana voidaan soveltaa noin 15 /m2. Oheismateriaali Ehdotus Ote tonttijaosta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat kaupungin ja Dina ja Jens Johanssonin väliset kiinteistökaupat: - Paraisten kaupunki luovuttaa 297 m2:n suuruisen alueen tilasta Kullasbacken Dina ja Jens Johanssonille. Alue muodostaa osan kaavatontista Södra Centrum Dina ja Jens Johansson luovuttavat 84 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Täppan ja 63 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Täppan II kaupungille. Alueet sisältyvät Ahosen kulman torialueeseen. - Dina ja Jens Johansson maksavat erotuksena euroa. Dina ja Jens Johanssonin kaupungille luovuttamalla alueella sijaitseva osa rakennuksesta voi jäädä paikalleen, ja Dina ja Jens Johansson saavat vastikkeetta

7 5/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus käyttää rakennusta siihen asti, kunnes kaupunki tarvitsee alueen asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Ehdotus hyväksyttiin. _ Tiedoksianto Lopullisen päätöksen jälkeen Dina ja Jens Johansson, kiinteistösihteeri Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Oheismateriaali Ehdotus Ote tonttijaosta Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat kaupungin ja Dina ja Jens Johanssonin väliset kiinteistökaupat: - Paraisten kaupunki luovuttaa 237 m²:n suuruisen alueen tilasta Kullasbacken Dina ja Jens Johanssonille. Alue muodostaa osan kaavatontista Södra Centrum Dina ja Jens Johansson luovuttavat 84 m²:n suuruisen alueen tilasta Täppan ja 63 m²:n suuruisen alueen tilasta Täppan II kaupungille. Alueet sisältyvät Ahosen kulman torialueeseen. - Dina ja Jens Johansson maksavat erotuksena euroa. Dina ja Jens Johanssonin kaupungille luovuttamalla alueella sijaitseva osa rakennuksesta voi jäädä paikalleen, ja Dina ja Jens Johansson saavat vastikkeetta käyttää rakennusta siihen asti, kunnes kaupunki tarvitsee alueen asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Ehdotus hyväksyttiin.

8 5/ Kaupunginhallitus Paraisten kaupungin hallintosääntö 308/ /2017 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Ehdotuksessa uudeksi hallintosäännöksi on huomioitu osin uuden kuntalain asettamat vaatimukset, osin tarve kuvailla ja huomioida kaupungin organisaation muutokset. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluu esimerkiksi vaatimus valtuuston työjärjestyksen liittämisestä hallintosääntöön. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluu teknisten tukipalvelujen toimialaa koskeva sääntely sekä rakennuslautakunnan yhdistäminen ympäristölautakuntaan siltä osin kuin ympäristölautakunnan toimintoja ei ehdoteta siirrettäväksi teknisiin tukipalveluihin. Hallintosääntöehdotusta laadittaessa on käyty läpi kaikkien hallintoyksiköiden toiminta niiden hallintosäännön määräysten osalta, jotka niiden toimintaa säätelevät. Olemme uudistustyössä pyrkineet siirtämään ratkaisuvaltaa viranhaltijoille toiminnan sujuvoittamiseksi. Kuntalain lähtökohtana on, että oikeus ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi koskee pääsääntöisesti kaupunginhallitusta. Toissijaisesti, kun kaupunginhallitus ilmoittaa, ettei se käytä otto-oikeuttaan, asian voi ottaa käsiteltäväksi lautakunta. Paraisten kaupungin kokoluokkaa olevassa kunnassa riittänee, että kaupunginhallitus käyttää lakisääteistä oikeuttaan eikä lautakunnille anneta toissijaista oikeutta ottaa asioita käsiteltäväksi. Kuntalaki sisältää uuden vaikuttamistoimielimen, nimittäin nuorisovaltuuston. Ajatuksena on, että perusopetuksen ja toisen asteen koulujen oppilaskunnat asettavat ehdolle vuotiaita nuoria, joista kaupunginhallitus nimittää jäsenet nuorisovaltuustoon. Kaupunginhallitus asettaa myös aluelautakunnat, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston. Kuten tähänkin asti, kunnan toiminnan ohjausvälineenä toimivan hallintosäännön määräyksiä tulee olemaan jatkuvasti tarpeen tarkistaa. Oheismateriaali Ehdotus Ehdotus hallintosäännöksi Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen uudeksi hallintosäännöksi. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että uusi hallintosääntö tulee voimaan alkaen. Keskustelun kuluessa Cornelius Colliander ehdotti Carita Henrikssonin kannattamana, että myös lautakunnilla pitää olla oikeus ottaa käsiteltäväksi asioita lautakunnan alaiselta viranomaiselta.

9 5/ Kaupunginhallitus Puheenjohtaja totesi, että Cornelius Colliander oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Cornelius Collianderin ehdotuksesta. Esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Cornelius Collianderin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 7 Ei-ääniä 4 Liite 1 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. Keskustelun kuluessa Cornelius Colliander ehdotti, että :n 59 otsikon Kiinteistöt, ruokapalvelu ja siivouspalvelut alle tehdään lisäys, uusi kohta 4, jolloin kohdat 4 ja 5 muuttuvat kohdiksi 5 ja 6. Lisäyksen teksti on seuraava: "4. Vastaaminen taidehankintojen prosenttiperiaatteen soveltamisesta." Kaupunginhallitus yhtyi yksimielisesti Cornelius Collianderin ehdotukseen. Oheismateriaali Kaupunginhallituksen ehdotus hallintosäännöksi

10 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Terveydenhuoltolain 1326/2010 mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kunnan on otettava huomioon terveys- ja hyvinvointinäkökohdat kunnan kaikissa toiminnoissa. Terveyttä ja hyvinvointia koskevia päätöksiä tehdään ja toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla, muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen palveluissa, kaavoituksessa, rakentamisessa, asumisen suunnittelussa ja toteutuksessa, liikennesuunnittelussa sekä koulutuksessa ja työelämässä. Kunnan tulee seurata kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa väestöryhmittäin. Valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus, johon kerätään tietoa asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä palvelujärjestelmän kyvyistä vastata näihin tarpeisiin. Hyvinvointikertomus on johtamisen työväline ja keskeinen osa kunnan strategiatyötä, toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Poikkihallinnollinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan johtamisjärjestelmässä tarkoittaa sitä, että sovitaan vastuusta, työnjaosta, voimavarojen kohdentamisesta ja yhteiskäytännöistä eri toimialojen kesken. Kunnassa tulee olla hyvinvointityöryhmä, joka koordinoi ehkäisevää ja edistävää työtä sekä vastaa hyvinvointikertomustyöstä. Aluehallintovirasto on lähettänyt pyynnön toimittaa Paraisten kaupungin laatima laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudelle aluehallintovirastoon viimeistään Paraisten kaupunki on tehnyt laajaa hyvinvointikertomusta syksystä 2015 alkaen Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Marjo Hamilaksen avustamana. Marjo Hamilas on käynyt esittelemässä sekä hyvinvointikertomuksen työstämistä että sen merkitystä sekä kaupunginhallitukselle että valtuustolle. Hyvinvointikertomuksen työstämisessä on käytetty valtakunnallista sähköistä alustaa. Hyvinvointikertomuksen työstämiseen valittiin eri työryhmiä, jotka keskittyivät eri väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nämä työryhmät ovat olleet lasten ja nuorten alatyöryhmä, työikäisten alatyöryhmä ja ikäihmisten alatyöryhmä. Työryhmien työskentelyyn on osallistunut noin 30 Paraisten kaupungin työntekijää. Työryhmät ovat työstäneet painopistealueet ja kehittämiskohteet ja näille on laadittu toimenpiteet ja määritelty vastuutaho. Myös resursseja on lueteltu ja arviointimittareita valittu. Hyvinvointikertomus on laadittu niin, että sen avulla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia kertomuksessa listatuilla toimenpiteillä. Paraisten hyvinvointityöryhmänä toimii

11 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus kaupungin johtoryhmä. Hyvinvointikertomuksen toimenpiteiden toteutumista tulee seurata vuosittain. Eri toimielinten ja neuvostojen on hyvä tutustua valmisteltuun hyvinvointikertomukseen ja antaa oma lausuntonsa siitä. Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist ja tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen kokoavat lausunnot kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että hyvinvointikertomuksen laadintaan ovat osallistuneet monialaiset työryhmät. Työryhmissä on nostettu esille keskeiset painopistealueet ja niille on kohdistettu toimenpiteitä, joita Paraisten kaupungissa voidaan toteuttaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Liite Oheismateriaali Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohje LSAVI/53/ /2017 Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon hyvinvointikertomuksesta: Hyvinvointikertomuksen laadintaan ovat osallistuneet monialaiset työryhmät. Työryhmissä on nostettu esille keskeiset painopistealueet ja niille on kohdistettu toimenpiteitä, joita Paraisten kaupungissa voidaan toteuttaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää sivistyslautakuntaa, kulttuurilautakuntaa, ympäristölautakuntaa ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön lautakuntia sekä vanhusneuvostoa että vammaisneuvostoa antamaan omat lausuntonsa hyvinvointikertomuksesta mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Paraisten kaupungin hyvinvointikertomuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Sivistyslautakunta Ympäristölautakunta Kulttuurilautakunta Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnat Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Kaupunginhallitus

12 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Terveydenhuoltolain 1326/2010 mukaan valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus, johon kerätään tietoa asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikertomus on jaettu kolmeen osioon: Lapset ja nuoret, Työikäiset ja Ikäihmiset. Jokainen osio on jaettu painopistealueisiin ja jokaiselle painopistealueelle on kuvattu tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutaho, resurssit sekä arviointimittarit. Hyvinvointikertomus on tehty valtakunnallisesti käytössä olevalla sähköisellä alustalla. Tästä sähköisestä alustasta on ollut mahdollista poimia erilaisia Paraisten kaupunkia kuvaavia indikaattoreita, joita on käytetty apuna painopistealueita valittaessa. Näitä indikaattoreita päivitetään alustaan usean kerran vuodessa. Liitteenä olevassa materiaalissa on indikaattoreista uusin versio. Sosiaali- ja terveyslautakunta pyysi useita eri lautakuntia ja eri neuvostoja antamaan oman lausuntonsa hyvinvointikertomuksesta kaupunginhallitukselle. Lausunnon ovat antaneet sivistyslautakunta, kulttuurilautakunta, ympäristölautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Nauvon lautakunta, Korppoon lautakunta, Houtskarin lautakunta, Iniön lautakunta ja vammaisneuvosto. Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist ja tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen ovat koonneet lausunnot. Kaikki lausunnon antajat hyväksyvät omalta osaltaan ehdotetun hyvinvointikertomuksen sellaisenaan. Lisäksi lausunnoissa on ollut ajatuksia ja ideoita seuraavaa hyvinvointikertomusta varten. Aluehallintovirasto on lähettänyt pyynnön toimittaa Paraisten kaupungin laatima laaja hyvinvointikertomus aluehallintovirastoon viimeistään Oheismateriaali Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohje LSAVI/53/ /2017 Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sivistyslautakunnan lausunto Kulttuurilautakunnan lausunto Ympäristölautakunnan lausunto Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Nauvon lautakunnan lausunto Korppoon lautakunnan lausunto Houtskarin lautakunnan lausunto Iniön lautakunnan lausunto Vammaisneuvoston lausunto

13 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Ehdotus Tiedoksianto Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Paraisten kaupungin hyvinvointikertomuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto

14 5/ Kaupunginhallitus Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa 2308/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Johtava hammaslääkäri Marianne Andersson, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Paraisten kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa LSAVI/1833/ /2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän selvityksen mukaan maaliskuussa 2016 Paraisten sosiaali- ja terveysosaston suun terveydenhuollossa alle 80 % puheluista pääsi läpi. Saman selvityspyynnön mukaan aluehallintovirasto aloittaa tutkinnan, koska hammaslääkärille on jonottanut potilaita yli kuusi kuukautta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää Paraisten kaupunginhallitusta antamaan ennen asian ratkaisemista kirjallisen selvityksen, josta tulee ilmetä 1) yksityiskohtainen selvitys ongelman syistä ja laajuudesta terveysasemakohtaisesti (hammashoidon vastaanotto) 2) toimenpiteet, joihin hammashoidossa on ryhdytty ongelman korjaamiseksi 3) selvitys hoidon toteutumisen ja yhteydensaantia koskevan omavalvonnan toteutumisesta (mm. millä tavoin terveyskeskus seuraa yhteydensaantia ja tarpeellisen hoidon toteutumista kuuden kuukauden kuluessa, kenen vastuulla seuranta on ja kuinka poikkeamiin puututaan). 1) Yksityiskohtainen selvitys ongelman syistä ja laajuudesta terveysasemakohtaisesti (hammashoidon vastaanotto) Puhelinliikenne Hammashoidon ajanvaraus kaikille hammashoidon vastaanotoille (Nauvo, Korppoo, Houtskari) tapahtuu Paraisten ajanvarauksen kautta. Paraisten terveyskeskuksessa puhelimeen vastaa koko päivän ajan yksi hoitaja. Hammashoidon ajanvarausjärjestelmä on samanlainen kuin terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmä, Soneran VCC-järjestelmä. Myös hammashoidossa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä, Soneran VCC-järjestelmä. Soneran palvelussa ilmeni alkaen häiriö, jonka vuoksi jokaisena maanantaina klo 8-9, jolloin puheluita tulee eniten, soittajat eivät päässeet läpi soittojonoihin ja saattoivat kuulla tiedotteen: numero ei ole käytössä tai numeroon ei saada yhteyttä. Häiriö koski sekä terveyskeskusta että kaikkia terveysasemia ja hammashoitoa. Soneraan oltiin yhteydessä edellä mainituista ongelmista. Koska häiriö ei poistunut kehotuksista huolimatta, Paraisten kaupunki teki asiasta reklamaation Soneran tekemän selvityksen perusteella kyseessä oli palvelun

15 5/ Kaupunginhallitus kapasiteettiongelma, joka ilmeni ruuhkatilanteissa. Sonera nosti käytettävissä olevan kapasiteetin määrää Tämä ei kuitenkaan korjannut tilannetta, vaan tarvittiin vielä uusi kapasiteetin lisäys , jonka jälkeen palvelun laatu on saatu vakautettua. Yli 180 päivää jonottaneet potilaat Kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa on käyty läpi henkilöt, jotka eivät ole saaneet hoitoa lakisääteisessä ajassa 180 päivän sisällä, voidaan todeta seuraavaa: Kyse on kahdesta henkilöstä, jotka ovat ottaneet yhteyttä hammashoitoon puhelimitse: pieni lapsi Houtskarista ja aikuinen henkilö Paraisilta. Molemmissa tapauksissa on tehty aivan oikeanlainen hoitoarvio voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Toisessa tapauksessa asia hoidettiin puhelimitse, lapsi ei siis käynyt hammashoidossa eli potilaskäyntiä ei tapahtunut. Tilanne päätettiin tarkastaa seuraavassa lapsen suun vuositarkastuksessa. Tämä käynti toteutui noin vuosi ensimmäisen yhteydenoton jälkeen. Toisessa tapauksessa henkilö otti yhteyttä hammashoitoon ja sai ajat suuhygienistille aikaisemman hoitosuunnitelman mukaisesti. Puhelimessa tehdyn hoitoarvion yhteydessä on kuitenkin tapahtunut virhe. Henkilö on käynyt suuhygienistillä kolme kertaa ennen hammaslääkärikäynnin toteutumista. Potilas toivoi tätä hoitoa. 2) Toimenpiteet, joihin hammashoidossa on ryhdytty ongelman korjaamiseksi Puhelinliikenne Koska kunnallisen hammashoidon hyödyntäminen on lisääntynyt tuntuvasti, enää ei riitä, että kaupungin kaikkien hammashoidon vastaanottojen ajanvarauspuhelimeen vastaa vain yksi henkilö. Kaupunki on sen vuoksi perustanut uuden hammashoitajan työsuhteen, jossa hammashoitajan tehtävänä on ajanvarauspuhelimeen vastaaminen. Henkilö aloittaa tehtävässä Uusi puhelinlinja hammashoidon ajanvaraukseen on jo avattu. Yli 180 päivää jonottaneet potilaat Ajanvarauksen henkilöstölle on korostettu sen tärkeyttä, että käynnit merkitään oikein AvoHilmon raporttikenttään. Koko henkilöstölle on myös korostettu, että ongelmia voi syntyä, kun potilas ottaa yhteyttä hammashoitoon, saa ajanvarauksen määräaikana, mutta peruu tai siirtää itse aikansa siten, että ajat ylittävät annetut lakisääteiset ajat; henkilöstön on tällöin tehtävä uusi merkintä AvoHilmon raporttikenttään. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi hoitoarvio tulee tehdä silloin, kun potilas itse siirtää sovitut ajat siten, että hoidon toteutumisen lakisääteiset rajat ylittyvät. Johtopäätöksenä on, että kaikki potilaat saavat ajan lakisääteisten rajojen puitteissa, mutta syntyneet ongelmat ovat liittyneet tietojärjestelmään tehtyihin merkintöihin. 3) Selvitys hoidon toteutumisen ja yhteydensaantia koskevan omavalvonnan toteutumisesta

16 5/ Kaupunginhallitus Puhelinliikenne Terveydenhuollon yksikössä (mukaan lukien hammashoito) puhelintilastot tarkastetaan kuukausittain ja ne käsittelee johtava hammaslääkäri ja ajanvarausta hoitava henkilö / hoitavat henkilöt. Yli 180 päivää jonottaneet potilaat Hoitoon pääsyn omavalvonta. Omavalvonta tapahtuu siten, että ajanvaraushenkilöstö seuraa päivittäin ajanvarauskirjoja ei-kiireellisen hoidon osalta. Johtava hammaslääkäri käy ajanvarauskirjat läpi ajanvarausta hoitavan henkilön / hoitavien henkilöiden kanssa kaksi kertaa kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä ja toisena maanantaina. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Paraisten kaupunginhallitusta antamaan lausuntonsa mennessä. Lisäaikaa on myönnetty asti. Oheismateriaali Ehdotus Tiedoksianto Aluehallintoviraston lausuntopyyntö LSAVI/1833/ /2016 Kaupunginhallitus antaa edellä olevan selvityksen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle. Ehdotus hyväksyttiin. Lounais-Suomen aluehallintovirasto

17 5/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet alkaen 90/ /2017 Sivistyslautakunta Valmistelija Päivähoidon johtaja Pia Hotanen, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan Siinä säädetään kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Laki määrittelee varhaiskasvatuksesta perittävät enimmäismaksut. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta, esimerkiksi leikkitoiminnasta ja muista avoimista varhaiskasvatuspalveluista sekä tilapäisesti järjestettävästä varhaiskasvatuksesta kunta voi periä päättämänsä asiakasmaksun. Lain voimaantulon myötä päättyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) ja sen nojalla annettujen säännösten soveltaminen varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 4, jossa määritellään maksuttomat sosiaalipalvelut. Asiakasmaksulaissa määrätyt maksu ovat enimmäismaksuja. Kunta voi päättää siitä, että maksuja peritään enimmäismaksuja alhaisempina tai että niitä ei peritä lainkaan. Oleelliset muutokset varhaiskasvatuksen uuden asiakasmaksulain voimaantulon myötä Pääperiaatteet säilyvät ennallaan, muutoksia tulee mm. tulorajoihin, korkeimpaan maksuun ja sisaralennukseen. Laissa säädetään myös peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta (ns. sakkomaksu) ja maksun määräytymisestä tilanteessa, jossa lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa. Laissa otetaan käyttöön kokopäiväisen ja osapäiväisen varhaiskasvatuksen sijaan termit kokoaikainen ja osa-aikainen varhaiskasvatus. Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta ja osa-aikaisella alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Ylin kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on edelleen 290 euroa ja pienin perittävä maksu 27 euroa. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. Jos osa-aikainen varhaiskasvatus on enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain kestävästä varhaiskasvatuksesta tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu

18 5/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus. Kun lasketaan lapsen keskimääräistä viikottaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. Varhaiskasvatusaika perustuu aina ennalta ilmoitettuun ja palvelusopimuksessa sovittuun aikaan. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu kahden ja kolmen hengen perheiden osalta. Alla olevassa taulukossa sa on vertailtu vanhan ja uuden asiakasmaksulain tulorajoja: Perheen koko, Tuloraja Tuloraja Korkein maksu-% henkilöä alkaen, /kk alkaen, /kk , , , , ,9 Kuten nykyisinkin maksut ja tulorajat on sidottu indeksiin ja tarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Enimmäismaksu ja pienin perittävä maksu tarkistetaan jatkossa sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin sijasta opetustoimen hintaindeksin mukaisesti. Tulorajat tarkistetaan jatkossakin yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Sisarusten kohdalla maksukäytäntö muuttuu. Ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta perittävä maksu on uuden lain mukaan enintään 90 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Vanhan lainsäädännön mukaan toisen lapsen maksu oli yhtä suuri kuin nuorimman lapsen maksu, kuitenkin enintään 261 euroa kuukaudessa eli sisaralennus koski vain korkeinta maksua maksavia perheitä. Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet asiakasmaksulain 7 :n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen

19 5/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Varhaiskasvatusmaksupäätöstä koskeva muutoksenhakuaika on pidennetty 30 päivään. Paraisten kaupungin päivähoitoyksikkö on tarkistanut voimassa olevat maksupäätökset niin, että ne vastaavat uutta asiakasmaksulakia. Uudet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteet esitetään otettavaksi käyttöön alkaen. Liitteestä käy ilmi, että esitetyt uuden asiakasmaksulain mukaiset varhaiskasvatuspalvelut pitkälti vastaavat nykyisiä palveluita. Suurin muutos on se, että luovutaan toimintapäiväperusteisista asiakasmaksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy keskimääräisen viikoittaisen varhaiskasvatusajan perusteella. Ehdotuksen mukaan Paraisten kaupunki perii 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelusta 50 % :n maksun sen sijaan, että käytettäisiin asiakasmaksulain mukaista 60 % maksua. Tällä tavalla pyritään tekemään alle 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelu houkuttelevaksi vaihtoehdoksi silloin, kun perheellä ei ole tarvetta laajempaan palveluun. Liite Oheismateriaali Vaikutusten arvointi 1 Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki Uudella asiakasmaksulailla on muutettu asiakasmaksuja niin, että pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksuja alennettu. Tällä on pyritty siihen, että näiden perheiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen voitaisiin edistää ja vastaavasti vanhempien työssäkäyntiä kannustaa. Kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksujen pieneneminen ja sisaralennus tulee vähentämään kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymää. Hallituksen lakiesityksessä on arvioitu, että kuntien varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot pienenevät vuositasolla noin 2,7 %. Yksittäisen kunnan maksutuottojen aleneminen riippuu varhaiskasvatuspalveluita käyttävien perheiden tulotasosta ja perheen valitsemasta hoitoajasta. Ehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että - Paraisten kaupunki ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset tulorajat ja asiakasmaksujen perusteet sekä hyväksyy liitteen mukaisen esityksen Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista lukien. - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta peritään lain sallimat enimmäiskuukausimaksut. Maksun suuruus on

20 5/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus alkaen kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta enintään 290 kalenterikuukaudessa ja samasta perheestä olevan toisen lapsen osalta enintään 90 % perheelle määräytyvästä nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta. Indeksitarkistus tehdään joka toinen vuosi. Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Oheismateriaali Ehdotus Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa: - Paraisten kaupunki ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset tulorajat ja asiakasmaksujen perusteet sekä hyväksyy liitteen mukaisen esityksen Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista lukien. - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta peritään lain sallimat enimmäiskuukausimaksut. Maksun suuruus on alkaen kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta enintään 290 kalenterikuukaudessa ja samasta perheestä olevan toisen lapsen osalta enintään 90 % perheelle määräytyvästä nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta. Indeksitarkistus tehdään joka toinen vuosi. Ehdotus hyväksyttiin.

21 5/ Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Storgårdin koulun ja Paraistenseudun koulun yhdistäminen 166/ /2017, 330/ /2017 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Valmistelija Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh Suomenkielisen koulutuksen vuosiluokkien 7-9 erityisopetukseen liittyviä opetusjärjestelyjä on tarkasteltu suomenkielisen jaoston kokouksessa talvella Tällöin päädyttiin siihen, että vuosiluokkien 7-9 erityisopetuksen järjestelyihin palataan, kun uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön Vuosiluokilla 1-6 opetussuunnitelma otettiin käyttöön , vuosiluokilla 7-9 opetussuunnitelma otetaan käyttöön vaiheittain elokuusta 2017 alkaen siten, että lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat kaikki perusopetuksen oppilaat. Erityisopetukseen liittyvä toimintakulttuuri ja -tavat ovat muuttuneet voimakkaasti luvulla, erityisesti luvulla, kun lainsäädäntö kolmiportaisesta tuesta astui voimaan. Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaalle annettava tuki tulee antaa ensisijaisesti omassa opetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin muun opetuksen yhteydessä. Opetuspäällikkö on saanut virassaoloaikanaan yhteydenottoja, jotka ovat liittyneet erityisopetuksen järjestämiseen vuosiluokille 7-9. Yhteydenotoissa on esitetty, että Paraisten suomenkielisessä koulutuksessa perusopetuksen yläluokkien erityisopetuksen järjestämisen tulisi vastata nykylainsäädäntöä ja keskittyä oppilaan oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen eikä hallintoon. Opetuspäällikkö kutsui koolle asiantuntijaryhmän keskustelemaan suomenkielisen opetuksen vuosiluokkien 7-9 erityisopetuksen järjestelyihin liittyvistä asioista. Asiantuntijaryhmä on kokoontunut ja Ryhmään on kuulunut kaksi erityisopettajaa Koivuhaan koulusta, Paraistenseudun koulun apulaisrehtori, koulukuraattori, psykologi, Storgårdin koulun rehtori ja opetuspäällikkö pidettyyn kokoukseen oli kutsuttuna myös ulkopuolinen asiantuntija, erityisopettajien kouluttajana toiminut erityisluokanopettaja. Opetussuunnitelman perusteiden ja perusopetuslain mukaan on perusteltua, että Paraisten suomenkielisessä koulutuksessa Paraisten kunta-alueella on yksi vuosiluokkien 7-9 opetusta antava yläkoulu, jossa on alkaen erityisen tuen päätöksen oppilaita varten pienryhmiä, joiden opettajina toimivat pääasiassa erityisluokanopettajat. Pienryhmien siirtäminen Paraistenseudun

22 5/ Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus kouluun vahvistaisi sitä linjausta, että kaupungissa olisi yhdenmukaiset käytännöt erityisopetuksen järjestämisessä alaluokilta perusopetuksen päättöluokille asti. Tämä linjaus noudattaisi myös yhtenäisen perusopetuksen tavoitetta. Edellä esitetyllä järjestelyllä erityisopetus ja yleisopetus toimivat yhteistyössä joustavasti ja tehokkaasti oppilaan etua ajatellen ja oppilaalla on mahdollisuus saada myös aineenopettajan opetusta, omien edellytystensä mukaisesti. Edellä esitetty järjestely (yksi vuosilukkien 7-9 koulu) antaa enemmän mahdollisuuksia huomioida oppilaan oppimiseen liittyvät yksilölliset tarpeet, on tehokkaampi toimintatapa ennaltaehkäisyssä ja onnistumisen elämysten mahdollistajana. Kun kaupungissa on yksi suomenkielinen yläkoulu, niin taloudelliset ja ajalliset resurssit kohdistuvat paremmin oppilaaseen eikä hallintoon ja erityisopetukseen liittyvä osaaminen voidaan kohdistaa useamman oppilaan hyväksi. Joustavat opetusjärjestelyt vahvistavat oppilaan osaamista ja oppilaan mahdollisuudet jatko-opintoja ajatellen paranevat. Erityisen tuen oppilaita voidaan näin integroida yleisopetuksen ryhmiin oppilaan edellytysten mukaisesti joustavasti. Erityisopetuksen kehittämisen takia on ensiarvoisen tärkeää, että erityisopetuksen kehittämisestä vastaa koordinaattori, joka suunnitelmallisesti sekä kehittää kaupungin koulujen erityisopetusta että vahvistaa yhteistyötä kaupungin koulujen välillä. Niinikään uusilla järjestelyillä saadaan avustajapalveluihin jatkuvuus vuosiluokkien 7-9 oppilaille. Ehdotus Suomenkielinen jaosto merkitsee asian tiedoksi ja siirtää erityisopetukseen liittyvät järjestelyt ja Storgårdin koulun lakkauttamisen sivistyslautakunnan päätettäväksi. Puheenjohtaja ehdotti, että ehdotuksesta poistetaan kohta "... ja Storgårdin koulun lakkauttamisen". Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. Muutosehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Valmistelija Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Paraisten kaupungin suomenkielisessä koulutuksessa vuosiluokkien 7-9

23 5/ Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus luokkamuotoinen erityisopetus on järjestetty Storgårdin erityiskoulussa. Storgårdin koulussa työskentelee kolme erityisluokanopettajaa, joista yhdelle on määrätty koulun rehtorin tehtävät. Opettajien lisäksi oppilaiden oppimisen tukena on koulunkäynninohjaaja. Aineopettajan opetusta koulun oppilaat ovat saaneet joissain taide- ja taitoaineissa, esimerkiksi musiikissa ja käsitöissä. Lukuvuonna yksi koulun erityisopettajista on työskennellyt Paraistenseudun koulussa samanaikaisopettajana. Storgårdin koulussa on tällä hetkellä 16 oppilasta ja kaikillla oppilailla on erityisen tuen päätös. Edellä esitettyjen, sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston pöytäkirjassa mainittujen asiantuntijatapaamisten lisäksi Storgårdin ja Paraistenseudun koulun yhdistämiseen liittyviä asioita käsiteltiin keskustelutilaisuudessa Koulujen rehtorit ja erityis- ja erityisluokanopettajat tiedottivat huoltajia keskustelutilaisuudesta. Näiden tilaisuuksien lisäksi erityisopetukseen liittyvien järjestelyjen muutoksista on tiedotettu Paraistenseudun koulun opettajia pidetyssä opettajien kokouksessa. Storgårdin koulun ja Paraistenseudun koulun hallinnollinen yhdistäminen yhdeksi yläkouluksi tarkoittaa seuraavia asioita. Perusopetuslain noudattaminen. Perusopetuslain mukaan erityistä tukea saavan oppilaan ensijainen opetuspaikka on muun opetuksen yhteydessä. Tätä edellyttävät myös ne kansainväliset sitoumukset, joissa Suomi on mukana, esimerkiksi YK:n vahvistama "Oikeus yhdessä oppimiseen" julkilausuma. Perusopetuksen opetussuunnitelman noudattaminen. Erityisopettajien, erityisluokanopettajien, aineenopettajien ja koulun muun henkilökunnan yhteistyö lisääntyy opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Yhteisöllinen tekeminen vahvistuu, mikä edistää oppilaan oppimisen edellytyksiä. Oppilaat saavat aineenopettajien ja oppilaanohjaajien tukea oppimiseensa joustavasti ja nopeasti. Tämä on erityisen tärkeää perusopetuksen päättövaiheen oppilaille. Erityistä tukea saavien oppilaiden opetus järjestetään pienryhmissä, joiden opettajina toimivat erityisluokanopettajat. Oppilaiden oppimisen tukena on koulunkäynnin ohjaaja. Hallinnolliset tehtävät, jotka nyt on määrätty Storgårdin koulun rehtorin tehtäväksi (luokanopettaja, jolle määrätty rehtorin tehtävien hoitaminen) siirtyvät Paraistenseudun koulun apulaisrehtorin ja rehtorin hoidettaviksi. Koulujen toimintakulttuurit yhdistyvät, jolloin esimerkiksi lainsäädännön edellyttämiä suunnitelmia tehdään vastaisuudessa yksi. Tämä yhdenmukaistaa käytäntöjä opetuksessa ja kasvatuksessa sekä edistää oppilaiden yhdenmukaista kohtelua.

24 5/ Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Alakouluissa aloitetut joustavat opetusjärjestelyt, oppimisen tukeen liittyvät muut järjestelyt sekä oppilaan mahdollinen integrointi yleisopetuksen opetusryhmiin jatkuu oppilaan edellytysten mukaisesti. Tällöin noudatetaan yhtenäisen perusopetuksen toimintaperiaatteita. Ehdotus Sivistyslautakunta päättää omalta osaltaan, että alkaen Storgårdin koulu ja Paraistenseudun koulu yhdistyvät yhdeksi yläkouluksi Paraistenseudun kouluksi, jossa erityisoppilaiden opetus järjestetään pienryhmissä oppilaan edellyttämän tuen tarpeen mukaisesti. Puheenjohtaja Maria Lindell-Luukkonen ilmoitti olevansa osallisuusjäävi, eikä osallistunut asian käsittelyyn. Koska varapuheenjohtaja Sverker Karlsson ei ollut läsnä, kokous päätti yksimielisesti valita jäsen Merja Karlssonin puheenjohtajaksi :n 29 ajaksi. Ennen asian käsittelyä Storgårdin koulun rehtori Perttu Hytönen ja Paraistenseudun koulun vararehtori Johanna Järvinen vastasivat jäsenten kysymyksiin luokkien erityisopetuksen järjestämisestä, minkä jälkeen he poistuivat kokouksesta. Tämän jälkeen asian käsittelyä jatkettiin ja keskustelun kuluessa jäsen Markku Salonen ehdotti seuraavaa lisäystä päätösehdotuksen virkkeen loppuun fyysisen oppimisympäristön säilyessä nykyisellään. Jäsen Sverker Engström kannatti ehdotusta. Esittelijä ilmoitti yhtyvänsä jäsen Salosen lisäykseen. Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun ehdotuksen, mistä täten tuli sivistyslautakunnan päätös asiassa. tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto Storgårdin koulu, Paraistenseudun koulu, sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto, kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää, että Storgårdin koulu ja Paraistenseudun koulu yhdistyvät alkaen yhdeksi yläkouluksi, Paraistenseudun kouluksi, jossa erityisoppilaiden opetus järjestetään pienryhmissä oppilaan edellyttämän tuen tarpeen mukaisesti fyysisen oppimisympäristön säilyessä nykyisellään. Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Anna Filatoffin kannattamana, että päätösehdotuksen viimeinen lause muutetaan kuulumaan: "fyysisen

25 5/ Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus oppimisympäristön säilyessä toistaiseksi nykyisellään". Keskustelun kuluessa Cornelius Colliander ehdotti Carita Henrikssonin kannattamana, että sivistyslautakunnan jäsenen Markku Salosen sivistyslautakunnassa tekemä lisäys poistetaan esittelijän ehdotuksesta kaupunginhallitukselle. Puheenjohtaja totesi, että sekä Markku Orell että Cornelius Colliander olivat keskustelun kuluessa tehneet kannatetun ehdotuksen. Kaupunginhallituksen äänestää sen vuoksi ensin Cornelius Collianderin ehdotuksesta ja Markku Orellin ehdotuksesta ja tämän jälkeen voittaneesta ehdotuksesta ja esittelijän ehdotuksesta. Cornelius Collianderin ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Markku Orellin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 5 Ei-ääniä 6 Liite 2 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että Markku Orellin ehdotus oli voittanut äänestyksen. Puheenjohtaja kysyi, voiko kaupunginhallitus yhtyä Markku Orellin ehdotukseen yksimielisesti. Kaupunginhallitus yhtyi yksimielisesti Markku Orellin ehdotukseen.

26 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa 3112/ /2016 Kaupunginhallitus Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Palvelutoimintojen alainen ruokapalveluyksikkö vastaa kaupungin kaikista ruokapalvelutoiminnoista. Yksikkö tuottaa tällä hetkellä yli miljoona ruoka-annosta vuodessa, vuonna 2015 keskimääräinen annoskustannus oli 3,22 euroa ja vuoden 2016 talousarviossa se on 3,35 euroa. Vuonna 2011 valmisteltiin ja käynnistettiin laaja kehittämishanke. Kaupungin keittiöt organisoitiin uudelleen ja jaettiin suurempiin valmistuskeittiöihin ja pienempiin palvelukeittiöihin. Kaupungilla on tällä hetkellä 8 valmistuskeittiötä ja 8 palvelukeittiötä, joita ylläpidetään omana toimintana, sekä 7 palvelukeittiötä, jotka on ulkoistettu. Kaupungin ruokapalvelun keittiöissä työskentelee 43 työntekijää. Ruokapalvelun työnjohto organisoitiin uudelleen ostopalveluksi, minkä tavoitteena oli kehittää henkilöstön osaamista ja parantaa ruoan laatua ja yksikön tuottavuutta. Kustannusjakauma henkilöstökulujen ja materiaalikulujen välillä ei ole muuttunut merkittävästi vuoden 2011 jälkeen ja ruokapalvelun henkilöstömäärä oli vuonna 2015 samalla tasolla kuin vuonna Sote-uudistus tulee muuttamaan ruokapalvelun toimintaa olennaisesti ja muutokset tulevat heikentämään yksikön kehittämismahdollisuuksia. Tämänhetkisen tiedon mukaan sote-alueet eivät osta palvelutoimintoja kunnilta, jolloin Paraisten kaupungin omana toimintana tuotettavien ja kulutettavien annosten määrä vähenee kolmanneksella. Samaan aikaan asiantuntemuksen ja osaamisen tarve sekä ruoanvalmistuksen että esimiestyön osalta kasvaa, ja pienenevät volyymit vaikeuttavat entisestään kustannustehokkuuden ja toiminnan laadun ylläpitämistä ja kehittämistä. Ruoan tuottaminen on lähipalvelua, mutta osaamisen kehittäminen ja laadun ylläpitäminen voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin suuremmassa yksikössä. Pienemmässä yksikössä myös henkilöstön kehittymismahdollisuudet ovat rajallisemmat. Arkea Oy on kuntaomisteinen yhtiö ja kaikki yhtiön asiakkaat ovat ja niiden tuleekin olla myös yhtiön omistajia. Yhtiö tuottaa ruoan jo esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille ja näin ollen se on sote-uudistusta silmällä pitäen hyvässä asemassa. Kokonsa puolesta yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet ja motivaatiota henkilöstönsä osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Arkea Oy on kuntaomisteinen ja sen tuottamat palvelut on valmiiksi kilpailutettu lakisääteisesti. Oheismateriaali Arkean esittely

27 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Arkea Oy: edut Ehdotus Kaupunginhallitus päättää tilata selvityksen Paraisten kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista. Arkea Oy ja kaupungin palvelutoiminnot tekevät selvityksen yhdessä. Ruoan laadun tulee pysyä hyvänä ja kustannustehokkuutta tulee kehittää, vaikka tuotanto todennäköisesti tulee supistumaan. Selvityksestä tulee käydä ilmi, voidaanko nämä tavoitteet toteuttaa paremmin niin, että kaupungin ruoanvalmistustoiminta järjestellään uudelleen yhteistyössä Arkea Oy:n kanssa. Selvitystä tulee voida käyttää päätöksenteon pohjana ja siihen tulee sisältyä esimerkiksi seuraavaa: Ruokapalvelun organisointi Ruokapalvelun tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen ottaen huomioon sote-uudistuksen vaikutus ruokapalveluun Kustannusvertailu Arkea Oy:n ja kaupungin oman ruokapalvelun välillä nykytilanteessa ja mahdollisen yhteistyön vaikutus Kuvaus siitä, miten kaupunki voi ohjata mahdollisesti ulkoistetun ruokapalvelun tuottamien palvelujen laatua ja kustannuksia Prosessi-, aikataulu- ja toimenpidekuvaus Vaikutusten arviointi henkilöstön, asiakkaiden ja lähellä tuotettujen raaka-aineiden käytön näkökulmasta Paraisten kaupungin selvityskustannukset muodostuvat kaupungin omien resurssien käytöstä. Keskustelun kuluessa Widar Nyberg ehdotti Carita Henrikssonin ja Cornelius Collianderin kannattamana, ettei Arkean kanssa tehdä selvitystä, vaan että kaupunki säilyttää ruokapalvelun omana toimintanaan ajatellen kielellisiä näkökohtia ruotsin kielen kannalta. Puheenjohtaja totesi, että Widar Nyberg oli tehnyt kannatetun ehdotuksen ja että kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Widar Nybergin ehdotuksesta. Esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Widar Nybergin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 7 Ei-ääniä 3 Poissa 1 Liite 20 Äänestyspöytäkirja

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunta 26 11.04.2017 Kaupunginhallitus 95 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 37 09.05.2017 Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet 1.8.2017 alkaen 90/02.05.00.00/2017 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunnan suomenkielinen Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan suomenkielinen 14 13.03.2017 jaosto Sivistyslautakunta 29 11.04.2017 Kaupunginhallitus 96 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 38 09.05.2017 Storgårdin koulun ja Paraistenseudun koulun yhdistäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 2586/ /2017

Opetus- ja kasvatuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 2586/ /2017 Opetus- ja kasvatuslautakunta 15 15.02.2017 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen 2586/02.05.00/2017 OPEKAS 15.02.2017 15 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja varhaiskasvatuslain 13 :n

Lisätiedot

Alla olevassa taulukossa on vertailtu nykyisen ja uuden asiakasmaksulain tulorajoja:

Alla olevassa taulukossa on vertailtu nykyisen ja uuden asiakasmaksulain tulorajoja: VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 3/ 25.1.2017 Liite 3e Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen 25.01.2017 Sivu 1 / 1 290/2017 02.05.00 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Arja Puronen, puh. 046

Lisätiedot

Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa

Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa Kaupunginhallitus 129 06.06.2016 Kaupunginhallitus 261 28.11.2016 Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa 3112/00.01.03/2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 lukien HEL 2017-000836 T 02 05 00 Päätösehdotus Päätettävä tässä kokouksessa päättää, että lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina

Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (5) 23 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset 01.03.2017 TRE:592/02.04.03/2017 Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Valmistelijan yhteystiedot Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen alkaen / EL-H

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen alkaen / EL-H Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen 1.3.2017 alkaen / EL-H VD/122/02.03.00.00/2017 Lainsäädännöllinen tausta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut alkaen OPETUSLAUTAKUNTA 7 08.02.2017 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen OPLA 7 Tasavallan presidentti on vahvistanut 29.12.2016 uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 205/2016.

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, :00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN... 1

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, :00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN... 1 i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 21.3.2017 18:00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2017 ALKAEN... 1 23, KASKO 21.3.2017 18:00 Sivu 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2017 ALKAEN Kaskoltk

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/2017 13 Kokousaika 15.2.2017 kello 18.00 18.21 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017 51 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 09.05.2017 kl./klo 17:00-21:40 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN Vahvistettu koulutuslautakunnassa 28.2.2017 15 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 746/02.05.00/2012 86 Lasten päivähoidosta perittävien asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Pätäri Karola, puh. (09) 816 52171 Rauman Maria,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos. Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos. Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna 4.2.2016 Tavoitteet Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja säätelevä laki opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalle

Lisätiedot

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista.

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista. 5 11.03.2015 40 16.04.2015 18 11.05.2015 69 11.06.2015 29 25.11.2015 8 04.02.2016 15 21.03.2016 Houtskarin hammashoito 1770/05.08.01/2014 11.03.2015 5 Lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto pienensi

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais kasvatuksen osasto. Sivistysvaliokunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais kasvatuksen osasto. Sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 17.11.2016 kasvatuksen osasto Sivistysvaliokunta 18.11.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 95 Sivistyslautakunta 24.10.2017 AIKA 24.10.2017 klo 18.30 PAIKKA Narvan koulun ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 16.05.2016 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta 1.8.2016 lukien 1400/00.04.00/2015 KOLA 34 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (10) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 22.3.2017 klo 16.00-17.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta Korppoon lautakunta 24 27.08.2014 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta 1000/00.00.01.01/2014 Korppoon lautakunta 24

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen Sivistyslautakunta 64 21.10.2015 Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen 524/12.07.00/2013 SIVLK 64 Päivähoidon johtaja Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973)

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00. Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016 Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 21.03.2016 58 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik

Lisätiedot

PETÄJÄVEDEN KUNTA

PETÄJÄVEDEN KUNTA PETÄJÄVEDEN KUNTA 24.2.2017 Sivistystoimi / Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen 1.3.2017 alkaen Eduskunta on hyväksynyt uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja sääntelevän

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 10 18.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kaupunginhallitus 100 08.04.2008 Kaupunginvaltuusto 38 15.04.2008 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto 20 17.04.2008 Kaupunginhallitus 120 06.05.2008 LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.02.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 Aika 29.8.2017 klo 18.02 19.47 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Haavisto Jonna puheenjohtaja Isotalo Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Liikelaitoksen toimitusjohtajan ratkaisuvalta. Hallintosääntöön on lisätty seuraava uusi säännös:

Liikelaitoksen toimitusjohtajan ratkaisuvalta. Hallintosääntöön on lisätty seuraava uusi säännös: Kaupunginhallitus 75 14.08.2017 Kaupunginvaltuusto 26 21.08.2017 Hallintosäännön täydentäminen ja korjaaminen 621/00.01.01.00/2016 Kaupunginhallitus 14.08.2017 75 Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen,

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 754/01.00.01/2016 345 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 5.10.2016 93 koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen

Lisätiedot

Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa

Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa Kaupunginhallitus 129 06.06.2016 Kaupunginhallitus 261 28.11.2016 Kaupunginhallitus 284 19.12.2016 Kaupunginhallitus 97 24.04.2017 Kaupunginhallitus 113 22.05.2017 Kaupunginvaltuusto 76 06.06.2017 Selvityksen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 1/2017 1 TID - AIKA 20.02.2017 kl./klo 15:00-17:48 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 44 3/2017 40 Sivistyslautakunta TID - AIKA 11.04.2017 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Storgårdin koulu, Pajbakantie 1 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 43 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa

Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa Kaupunginhallitus 129 06.06.2016 Kaupunginhallitus 261 28.11.2016 Kaupunginhallitus 284 19.12.2016 Kaupunginhallitus 97 24.04.2017 Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012, 1042/00.01.01/2012, 1043/00.01.01/2012,

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa

Selvityksen tekeminen kaupungin ruokapalvelun kehittämismahdollisuuksista yhdessä Arkea Oy:n kanssa Kaupunginhallitus 129 06.06.2016 Kaupunginhallitus 261 28.11.2016 Kaupunginhallitus 284 19.12.2016 Kaupunginhallitus 97 24.04.2017 Kaupunginhallitus 113 22.05.2017 Nauvon lautakunta 23 31.05.2017 Selvityksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 16.05.2016 Kaupunginhallitus 234 23.05.2016 Kaupunginhallitus 247 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 58 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 68 20.06.2016 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella 973/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 303/2016 03.00.00 19 Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti Sosiaali- ja terveyslautakunta 123 19.11.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22 10.03.2016 Kaupunginhallitus 89 25.04.2016 Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN SIVL 13.12.2017 LIITE: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt (SVL 13.12.2017) varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot