Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA klo (jouluateria klo alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 78 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 79 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA ÄÄNTENLASKIJAT 80 JOUTSENON SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA AVOIMEKSI 81 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 82 METSÄTALOUDEN TARKASTUS VUODELTA HAUTAINHOITORAHASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO-EHDOTUKSET VUODEKSI 2010 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSIKSI HAUTAPAIKKA- JA TOIMENPIDEHINNASTO VUODELLE YLÄMAAN PAPPILAN OSTOTARJOUS 86 JOUTSENON PAPPILAN OSTOTARJOUS 87 TIEDOTTAJAN VIRAN JOHTOSÄÄNNÖN TARKENNUS 88 ROVASTIKUNTANEUVOSTON LAKKAUTTAMINEN 89 LAPPEENRANNAN SANKARIHAUTAUSMAAN HOITOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ SEKÄ SOPIMUS JOUTSENON, YLÄMAAN JA NUIJAMAAN SANKARIHAUTAUSMAIDEN HOITOKUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 90 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA 91 SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEKSI 2010 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALAN SIELUNHOIDOSTA VASTAAVIEN SEURAKUNTIEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 93 YLÄMAAN JA JOUTSENON SEURAKUNTIEN TASEARVOJEN KERTAOIKAISUT POISTOINA VUONNA LAPPEEN JA LAURITSALAN SEURAKUNTIEN KANTTORIEN VIRAT 95 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 96 TIEDOKSI 97 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

2 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 77 AIKA klo PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 LÄSNÄ Aalto-Huhtinen Tiina Erämo Antti Friberg Paula Frosti Leena Heimonen Ulla Heinola Jaakko Heiro Elina Hirvikallio Martta Holm Harri Häkkinen Hilkka Jutila Lasse Kiljunen Unto Laakko Marjatta Lassila Ansa Lehtola Anni PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Riikonen Katri, hallintosihteeri Manninen Risto Moilanen Matti Moisio Eero Musto Airi Mustonen Reijo Myller Aulis Myllynen Juha Myllynen Petteri Mäkirinta Matti Mölsä Aino Nakari Aulis Nenonen Esko Nevalainen Seppo Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa Pettinen Kari Pulkkinen Arto Puonti Timo Puustinen Helena Pöyhönen Ilkka, n varapj. Rantalainen Juha Roilas Heikki Savolainen Anna-Liisa Seppänen Laila Sinkkonen Kaarina Talikka Ilpo Tiimo Ilkka Venäläinen Tapani MUUT LÄSNÄOLIJAT Piiparinen Kaarina, varajäsen Niiranen Kaija, varajäsen Kontinen Osmo, Joutsenon kirkkoherra Lehtinen Jukka, Sammonlahden kirkkoherra Lehtola Mika, Lappeen kirkkoherra Tiihonen Juha, Lappeenrannan kirkkoherra, n puheenjohtaja Turtiainen Jouni, Lauritsalan kirkkoherra Hovi Marja, n jäsen Sientola Ilpo, n jäsen Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Lehtonen Jaakko, henkilöstöpäällikkö Kakkonen Pertti, tiedottaja POISSA Ahtiainen Veikko Bagge Kari Kansonen Satu Kärri Panu Linkola Antti Mattila Timo Pulli Pentti Pursiainen Matti Vilkki Tuula Ruokoniemi Hanna, n jäsen Sunimento Marketta, n jäsen Tuomikoski Ari, diakoni, yhteisten työmuotojen edustaja

3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 78 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 77 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 8:5 mom. 1-3 "Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa." KJ 8:3 "Kirkkovaltuusto kokoontuu, kun kokoontuminen määräaikana käsiteltäviksi säädettyjen asioiden takia on tarpeen tai kun valtuuston puheenjohtaja muutoin katsoo tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle jos kirkkohallitus, piispa, tuomiokapituli tai kirkkoneuvosto sitä vaatii taikka jos vähintään neljännes valtuutetuista on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti esittänyt KJ 8:6 "Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla." Kirkkovaltuuston työjärjestys 3: "Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen." Ehdottaa, että puheenjohtaja toteaisi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Airi Musto toivotti luot-

4 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN tamushenkilöt tervetulleiksi kokoukseen. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Tiihonen piti puheen pitkäaikaisen tiedottajan Pertti Kakkosen jäädessä eläkkeelle. Alkuhartautena valtuutetuille lauloivat tiernapojat Lauritsalan kirkkoherra Jouni Turtiaisen johdolla. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille Kokouskutsu on ollut nähtävillä keskusrekisterin ja sen toimipisteiden ilmoitustauluilla Kuulutus on julkaistu myös Etelä-Saimaassa ja Vartissa Nimenhuudon mukaan paikalla oli 44 jäsentä ja varajäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pj: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 79 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA ÄÄNTENLASKIJAT Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys 4: "Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjan tarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa." Tarkastusvuorossa ovat Seppo Nevalainen ja Sirpa Nurkkala- Kilpiäinen sekä ääntenlaskijoiksi Panu Kärri ja Unto Kiljunen. Pj: Ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Nevalainen ja Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen sekä ääntenlaskijoiksi Lasse Jutila ja Unto Kiljunen. 80

5 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 80 JOUTSENON SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA AVOIMEKSI Joutsenon seurakuntaneuvosto on myöntänyt nuorisotyönohjaaja Paula Pakariselle hänen anomansa virkaeron alkaen eläkkeen siirtymisen johdosta. Seurakuntayhtymän henkilöstöstrategian mukaan vapautuvat virat ja tehtävät julistetaan avoimeksi ja haettavaksi sen jälkeen, kun on todettu viran/tehtävän täytön tarpeellisuus (Henkilöstöstrategia, 4. Rekrytointi Tavoite). Joutsenon seurakuntaneuvosto perustelee viran täytön tarvetta tehtävien sisällöllä, seurakunnan väkimäärällä ja vertaamalla virkatilannetta seurakuntayhtymän saman suuruisiin seurakuntiin (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto katsoo, että avoimeksi tuleva nuorisotyönohjaajan virka on Joutsenon seurakunnassa tarpeellinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Joutsenon seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja perustaa alkaen Lappeenrannan seurakuntayhtymän 7. nuorisotyönohjaajan viran, jonka sijoituspaikkana tässä vaiheessa on Joutsenon seurakunta. Viran vaativuusryhmä 502. YKN / 256 YKV / HENKILÖSTÖSTRATEGIA Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia päivitetään ajantasaiseksi. Henkilöstöasiain johtokunta teki pohjatyön. Johtoryhmä kävi päivityksen läpi (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee päivitetyn henkilöstöstrategian ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. YKN / 262 YKV /81

6 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA METSÄTALOUDEN TARKASTUS VUODELTA 2008 Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut metsätalouspäällikkö Seppo Revon Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta suorittamaan vuosittain Lappeenrannan seurakuntayhtymän metsäkiinteistöjen tarkastuksen. Liitteenä tarkastuskertomus vuodelta Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee tarkastuskertomuksen vuodelta 2008 ja esittää tarkastuskertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. YKN / 269 YKV / HAUTAINHOITORAHASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO- EHDOTUKSET VUODEKSI 2010 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSIKSI Hautainhoitorahastoille tulee vahvistaa toimintasuunnitelmat ja talousarviot seuraavalle varainhoitovuodelle 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosiksi Hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset on laadittu Lappeenrannan, Joutsenon ja Ylämaan rahastoille. Hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset ovat liitteenä ja ne sisältävät: - toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2010 tilitasolla - toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat - investointisuunnitelman esittää, että

7 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 82 YKN / yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahastoille liitteenä olevat talousarvioehdotukset toimintasuunnitelmineen vuodelle 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille , - yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää nämä yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi YKV / HAUTAPAIKKA- JA TOIMENPIDEHINNASTO VUODELLE 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKNOS 9. Hautapaikka sisältää yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan (hautaustoimen ohjesääntö 3 1mom). Arkkuhautapaikkojen hintoja on korotettu noin 7%, samoin toimenpidehintoja kustannusten nousun mukaisesti. Uurnahautauksen tukemiseksi on hinnat säilytetty vuoden 2009 tasolla. Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautaustoimen toimenpidehinnaston vuodelle 2010 liitteen mukaisesti. YKN / Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2010 liitteen mukaisesti. YKV / 84 85

8 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 83 YLÄMAAN PAPPILAN OSTOTARJOUS KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 177 laittaa Ylämaan pappilan myyntiin. Myynti-ilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Etelä-Saimaassa sekä syksyn seurakuntatervehdyksessä. Ilmoituksessa todettiin, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä pidättää oikeuden olla hyväksymättä minkä tahansa tarjouksista tai hylätä kaikki tarjoukset korvauksetta. Määräaikaan klo mennessä kohteesta saapui kuusi tarjousta. Tarjoukset on nähtävänä kokouksessa. Kohteesta on pyydetty arviokirja Kaakon Notariaatti Oy LKV(A):lta sekä SKV Kiinteistövälitys Oy:ltä, liitteinä Edullisimman tarjouksen määräalasta kiinteistöineen antoivat Jussi ja Kristiina Eskelinen euroa, liitteenä olevaan karttaan merkitystä Koskela tilan määräalasta, suuruudeltaan noin m2/1,5 ha. Ylämaan kunta on kirjallisesti ilmoittanut , ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lahnajärven kylässä sijaitsevasta Koskela tilasta myydään noin m2/1,5 ha määräala kiinteistöineen Jussi ja Kristiina Eskeliselle tarjouksen mukaisesti eurolla. Liitteenä kartta. YKN / 278 Marja Hovi esitti Kaarina Sinkkosen kannattamana ostotarjouksen hylkäämistä. Asiasta äänestettiin siten, että pohjaesitystä kannattaneet äänestivät jaa, ja muutosesitystä kannattaneet ei. Äänestystulos: jaa ääniä 6, ei ääniä 3 ja tyhjiä 2.

9 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 84 YKV / 85 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ostotarjouksen esityksen mukaan. 86 JOUTSENON YLÄPAPPILAN OSTOTARJOUS KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 177 laittaa Joutsenon pappilan myyntiin. Myynti-ilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Etelä-Saimaassa sekä syksyn seurakuntatervehdyksessä. Ilmoituksessa todettiin, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä pidättää oikeuden olla hyväksymättä minkä tahansa tarjouksista tai hylätä kaikki tarjoukset korvauksetta. Määräaikaan klo mennessä kohteesta saapui seitsemän tarjousta. Tarjoukset on nähtävänä kokouksessa. Kohteesta on pyydetty arviokirja Kaakon Notariaatti Oy LKV(A):lta sekä SKV Kiinteistövälitys Oy:ltä, liitteinä. Joutsenon Yläpappilan aluetta koskevaan osayleiskaavaan on tehty muutosesitys siten, että kaavan P merkintä muutetaan AP merkinnäksi. Pappilarakennus on kaavassa SR -suojamerkinnällä. Edullisimman tarjouksen määräalasta kiinteistöineen antoivat Antti ja Ritva Jarva euroa, liitteenä olevaan karttaan merkitystä Pappila tilan määräalasta, suuruudeltaan noin m2/1 ha. Lappeenrannan kaupunki on kirjallisesti ilmoittanut ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 85 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Karsturannan kylässä sijaitsevasta Joutsenon Pappila tilasta myydään noin m2/1 ha määräala kiinteistöineen Antti ja Ritva Jarvalle tarjouksen mukaisesti eurolla. Liitteenä kartta. YKN / 279 YKV / TIEDOTTAJAN VIRAN JOHTOSÄÄNNÖN TARKENNUS Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ( , , 71 ) tiedottajan viran johtosäännön. Tiedottajan tehtävien luettelon 1. kohta hyväksyttiin muodossa johtaa ja edistää seurakuntayhtymän ja sen eri seurakuntien tiedotustoimintaa vuosittain vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Sana johtaa on tässä yhteydessä väärä ilmaisu, koska tiedottajan virka ei ole johtava virka. Viran sisältöön sopii oikeammin sana vastaa. Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se korjaa tiedottajan johtosäännön tehtävien luettelon 1. kohdan ensimmäisen sanan johtaa sanaksi vastaa. YKN / 290 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se korjaa tiedottajan viran johtosäännön ensimmäisen kohdan muotoon: 1. vastata seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien tiedotustoiminnasta vuosittain vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti. YKV / 87 88

11 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 86 ROVASTIKUNTANEUVOSTON LAKKAUTTAMINEN Rovastikuntaneuvostojen asema ja toiminta on viimeisen uudistuksen jälkeen ollut eri puolilla kirkkoamme vaihteleva. Myös Lappeenrannan rovastikuntaneuvosto on kokoontumisissaan keskustellut mielekkyydestään ja roolistaan. Lemillä (13 ) rovastikuntaneuvosto päätti, että rovastikuntaneuvosto nykyisessä kokoonpanossa lakkautetaan. Jatkossa rovastikunnan kirkkoherrojen kokous päättää rovastikunnallisten työryhmien ja toimikuntien toiminnasta ja hyväksyy niille tarvittaessa ohjesäännön. Rovastikuntaneuvoston lakkauttaminen tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkovaltuustojen, Lappeenrannassa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisellä hyväksymisellä (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lappeenrannan rovastikunnan rovastikuntaneuvoston lakkauttamisen. YKN / 293 YKV / LAPPEENRANNAN SANKARIHAUTAUSMAAN HOITOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ SEKÄ SOPIMUS JOUTSENON, YLÄMAAN JA NUIJAMAAN SANKARIHAUTAUSMAIDEN HOITOKUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan seurakuntayhtymä ovat laatineet johtosäännön Lappeenrannan sankarihautausmaan hoitokunnalle. Johtosääntö on hyväksytty Lappeenrannan seurakuntayhtymässä ja Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan / 144 asettanut työryhmän valmistelemaan sankarihautausmaan hallinnon ja ylläpidon tarkistamista ja hoitoasioita. Työryhmä laati esityksen Lappeenrannan kaupungin kanssa käytävien neuvottelujen pohjaksi. Työryhmän esitys käsiteltiin ja hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvos-

12 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 87 ton kokouksessa / 91. Samassa kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto nimesi neuvottelijat kaupungin kanssa käytäviin keskusteluihin. Neuvottelijat ovat kokoontuneet kolme kertaa ja kirjalliset muistiot on laadittu kokouksista ja Liitteenä. Liitteenä esitys Lappeenrannan sankarihautausmaan hoitokunnan johtosäännöksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja Lappeenrannan kaupungin välille. Liitteenä esitys sopimukseksi Joutsenon, Ylämaan ja Nuijamaan sankarihautausmaan hoitokustannusten jakamisesta Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja Lappeenrannan kaupungin kesken. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle liitteenä olevan esityksen Lappeenrannan sankarihautausmaan hoitokunnan johtosäännöksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja Lappeenrannan kaupungin välille. YKN / 303 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle liitteenä olevan esityksen sopimukseksi Joutsenon, Ylämaan ja Nuijamaan sankarihautausmaiden hoitokustannusten jakamisesta Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja Lappeenrannan kaupungin kesken. YKV / LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut kiinteistöstrategiatyöryhmän kokouksessaan ; 3/ Työryhmän tehtäväksi tuli valmistella yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdyn kiinteistöselvitystyön pohjalta kiinteistöstrategia. Kiinteistöasiain johtokunta on kokouksessaan ; 2/ hyväksynyt kiinteistöstrategian. Lisäksi kiinteistöstrategiaa on käsitelty valtuustoseminaarissa Liite.

13 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 88 Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan kiinteistöstrategian ja pyytää siitä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten työmuotojen johtokunnilta sekä työryhmiltä ja työympäristötoimikunnalta. YKN / 177 Lisäksi päätetään käynnistää Ylämaan ja Joutsenon pappiloista luopuminen yleisiin tarjouspyyntöihin perustuen. Esimiehet tuovat kiinteistöstrategian myös työntekijäkokouksissa käsiteltäväksi. Lausunnot tulee toimittaa taloustoimistoon mennessä.. YKN / 244 Annettuun määräaikaan mennessä saadut lausunnot sekä tiedottajan tekemä kooste lausunnoista liitteenä. Annetut lausunnot kohdistuivat lähinnä yksityiskohtaisiin toteutusmalleihin eivätkä varsinaisesti itse strategiaan. Lappeen seurakunta esitti strategista muutosta siten, että 1. Kaislarannan leirikeskus puretaan ja tilalle rakennetaan toimintakeskus 2. Pönniälän leirikeskusta kehitetään koko yhtymän työmuotojen käyttöön Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee annetut lausunnot ja päättää hyväksyä liitteen mukaisen kiinteistöstrategian. YKN / 244 Yhteinen kirkkoneuvosto esittää liitteen mukaisen kiinteistöstrategian yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Helena Puustinen esitti Marja Hovin kannattamana aikalisän ottamista ja työryhmän perustamista. Asiasta äänestettiin. Pohjaesitystä kannattaneet äänestivät jaa, ja aikalisän ottamista sekä työryhmän perustamista kannattaneet äänestivät ei. Äänestystulos: Jaa ääniä 2, ei ääniä 11, tyhjiä 1 ja poissa 1. Yhteinen kirkkoneuvosto ottaa kiinteistöstrategia asiassa aikalisän

14 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 89 ja valitsi työryhmään Helena Puustisen, Jaakko Heinolan, Marjatta Laakon, Kaarina Sinkkosen ja Hanna Ruokoniemen. Työryhmä päivittää kiinteistöstrategiaehdotuksen uutta yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyä varten.. YKN / Liitteenä työryhmän päivittämä kiinteistöstrategiaehdotus uutta yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyä varten. Lisäksi liitteenä esittelijän tarkentama esitys, jonka pohjana on ollut työryhmän ehdotus. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan työryhmän korjatun esityksen Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiaksi. YKN / 304 Kaarina Sinkkonen esitti Hanna Ruokoniemen kannattamana Lampikankaan toimipisteen säilyttämistä kiinteistöstrategian kohdassa 8.1 säilytetään. Asiasta äänestettiin siten, että pohjaesitystä kannattaneet äänestivät jaa, ja muutosesitystä ei. Äänestystulos: jaa ääniä 3, ei ääniä 10 ja tyhjiä 1. YKV / 90 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti säilyttää Lampikankaan toimipisteen kiinteistöstrategian kohdassa 8.1 säilytetään. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistöstrategiaehdotuksen. Kiinteistöstrategia hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Asiasta käydyssä keskustelussa Hilkka Häkkinen esitti ponnen, joka yksimielisesti hyväksyttiin. Ponsi liitteenä. 91 SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEKSI 2010 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI Kj 15 luvun 1 :n mukaan on jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio.

15 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 90 Taloussäännön 3 :n mukaisesti seurakunnan on laadittava talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma, joka käsittää vähintään kolme vuotta. Lisäksi ohjeet talousarvion käyttämisestä ja täytäntöönpanosta tulee hyväksyä vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kirkkohallitus on ohjeistanut vuoden 2010 talousarvion valmistelua yleiskirjeellään 33/2009. Talousarvion valmistelun pohjana on hyväksytty taloussuunnitelma, joka on jaettu ns. raamibudjettina seurakunnille ja yhteisille työaloille sekä tukitoiminnoille. Raamibudjetin on yhteinen kirkkoneuvosto hyväksynyt kokouksessaan 8/ Liitteenä n ja n hyväksymä talousarvion valmisteluun annettu tulossuunnitelma vuodelle Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut tuloveroprosentiksi 1,35 % vuodelle 2010 kokouksessaan / 69 Tehtäväalueilta saatu esitys vuoden 2010 talousarvioksi osoittaa euron alijäämää. Korjausten jälkeen alijäämäksi on jäänyt euroa. Lisäksi työalat ovat esittäneet ns. erilliskysymyksinä kertaluontoisia menoja, jotka eivät sisälly talousarvioehdotukseen euroa ja avustusten lisäyksiä euroa sekä pysyviä määrärahoja euroa. Luvuista puuttuu IT -keskuksen lisäkustannukset, sillä niistä saadaan tarkempia tietoja ohjausryhmän kokouksen jälkeen. Arvio on noin euroa. Käyttötalouden toimintatuotoiksi on arvioitu 1,8 milj. euroa ja toimintamenoiksi 13,3 milj. euroa. Kirkollisverotulot on arvioitu vuoden 2009 tasoisina 11,5 milj. euroa ja yhteisöverotulot 1,5 milj. euroa, yhteensä 13,0 milj. euroa. Investointien osalta keskeneräisiä hankkeita jatketaan v 2010 aikana ja näitä ovat Lauritsalan kirkkokorttelin ja tilojen suunnittelu ja peruskorjaus, valvontakameroiden hankinta Lappeenrannan, Lauritsalan, Joutsenon, Ylämaan ja Sammonlahden kirkkoihin sekä Ylämaan, Ristikankaan, Lepolan ja Joutsenon kappeleihin. Lisäksi Lepolan hautausmaan uurna-alueen suunnittelu ja rakentaminen. Muita investointisuunnitelmaan sisältyviä merkittävimpiä hankkeita ovat: 1) Joutsenon kirkon julkisivujen korjaus, 2) Lappeen kirkkoon kuoriurkujen hankinta, 3) Ristikankaan alueen suunnittelun käynnistäminen, 4) Lappeenrannan kirkon lämmön talteenottojärjestelmän hankinta.

16 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 91 Lisäksi esitetään yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korjauksia eri kiinteistöihin. Ohjelmisto taloushallintoon sähköisen laskujen kierron ja ansioerittelyjen toteuttamiseksi sekä SEPA:n vaatimat päivitykset. Investointiosa on suuruudeltaan euroa. Liitteenä vuoden 2010 talousarvioehdotus yhteisen kirkkoneuvoston ensimmäiseen käsittelyyn. Lisäksi liitteenä seurakuntien ja työmuotojen toimintasuunnitelmat vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto käy yleiskeskustelun vuoden 2010 talousarviosta ja käsittelee liitteenä olevan alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2010 ja esitykset erilliskysymyksistä ja avustuksista. YKN / 277 Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee investointisuunnitelman. Yhteinen kirkkoneuvosto linjaa talousarvion kustannuskehyksen seuraavaa käsittelyä varten, joka on Yhteinen kirkkoneuvosto kävi lävitse toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi sekä tulossuunnitelmat. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Investoinnit yhteensä hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto kävi lävitse kohta kohdalta avustusmäärärahat ja myönsi seuraavat avustukset: Suomen Merimieskirkko ry 4 540, Lappeenrannan Vapaaehtoiskeskus 1770, Etelä-Karjalan klassinen kuoro ry ja Lappeenrannan katulähetys ry Hylättiin Suomen ekumeenisen neuvoston, Herättäjä-yhdistys ry:n ja Suomen Raamattuopiston säätiön anomukset. Erillismääräraha-anomukset käytiin kohta kohdalta: Oikaisuerinä Joutsenon raamimäärärahaan seurakunnan tilaisuudet ja leiritoiminnan osalta keittiötoiminnan laskutus sekä partiotoiminta Hylättiin partiotoiminnan :n lisämääräraha-anomus. Kertaluonteiset erillismäärärahat käytiin kohta kohdalta läpi ja myönnettiin seuraavasti:

17 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 92 YKN / 308 Seurakunnat: Sammonlahden nuorten Taize matka 1 200, Lauritsalan seurakunnan Puodin ja Pannun vuokratilat (yht ) Keskusrekisteri: digitointi Kiinteistötoimi: Ylämaan kirkkopihan puiden kuntotutkimuksille ja muille toimenpiteille Leiritoiminta: Ylämaan Metjärven leirikeskuksen emännän palkkaaminen ja leirikeskuksen toimintakuntoon saattaminen (yht ) Yhteiset työmuodot: perheneuvonnan ryhmätoiminta ja neuvottelupäivien matkakustannukset 2 000, päihde ja kriminaalityön leiriavustaja 1 550, oppilaitostyön 30 vuotisjuhla (yht ) Hautausmaat: Vanhan hautausmaan kunnostustyöt ja vesipisteiden uusiminen 8 000, Lepolan kappelin kattovesien ohjaus , Ristikankaan hautausmaan kiviaidan kunnostustyöt ja uuden hautausosaston laajennustyöt 6 000, Lepoharjun hautausmaan vesipisteiden uusiminen 5 000, Nuijamaan sankarihautausmaan ristien kunnostus 5 000, Lepolan hautausmaan muualle sijoitettujen muistomerkkien uusiminen 5 000, Joutsenon hautausmaan uuden hautaosaston laajennus ja Lahnajärven hautausmaan käytävien kunnostus ja puiden hoitoleikkaukset (yht ) IT -palvelukeskus: vuoden 2010 kustannukset avoin, n Sanan Suvipäivät: avustus Verotuskustannukset 4660 Hyväksytyt erillismäärärahat yhteensä , tähän lisäksi IT keskuksen kustannukset. Poistettiin Joutsenon kappalaisen ja nuorisotyönohjaajan sijaisten palkkaus, Sammonlahden kirkkopihan istutusten uusiminen ja Piiluvan korjaustyöt. Liitteenä esitys Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodeksi 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisena. YKN / 308

18 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 93 Keskustelussa tehtiin kannatettu korjausehdotus erillismäärärahoihin Sammonlahden seurakunnan nuorille: Taize matkan kuluihin Äänet jaa 6, ei 6, tyhjiä 2. Puheenjohtajan jaa ääni ratkaisi korjausehdotuksen hyväksi. YKV / 91 Muutoin toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin esitettäväksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Erillismäärärahoja käsiteltäessä Antti Erämo esitti Hilkka Häkkisen kannattamana partiotoimintaan lisämäärärahaksi Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestystulos: jaa ääniä 22, ei ääniä 22. Puheenjohtajan jaa ääni ratkaisi pohjaesityksen 0 hyväksi. Marjatta Laakko esitti Hilkka Häkkisen kannattamana Sammonlahden nuorten Taize -matkaan pohjaesityksessä olevaa :a vastaan. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestystulos: jaa ääniä 21, ei ääniä 21 ja tyhjiä 2. Puheenjohtajan ei ääni ratkaisi muutosesityksen hyväksi. Juha Myllynen esitti Reijo Mustosen kannattamana määrärahan poistamista kohdasta Lauritsalan Puoti ja Pannu -vuokratilat. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestystulos: jaa ääniä 35 ja ei ääniä 9. Pohjaesitys voitti. Muilta osin toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ilkka Pöyhönen esitti seuraavan ponnen: 91 Seurakuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodeksi 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosiksi Tilavuokrista v. 2011, 2012 ja Esitämme, että seurakunnan jäseniltä ei perittäisi tilavuokraa: seurakuntasali, keittiö ja kerhohuone ja vastaavat tilat. Seurakunnan jäsenet maksavat kirkollisveroa ja näin ollen katsovat vuokraan osallistuneensa. Ilkka Pöyhönen esitti Ilkka Tiimon kannattamana ponnen ottamista pöytäkirjaan. Marjatta Laakko ja Hilkka Häkkinen vastustivat. Suori-

19 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 94 tettiin nimenhuutoäänestys, jossa ponnen ottamista pöytäkirjaan kannattaneet äänestivät jaa, ja vastustavat ei. Äänestystulos: jaa ääniä 33, ei ääniä 9 ja tyhjiä 1. Ponsi otetaan pöytäkirjaan. 92 ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALAN SIELUNHOIDOSTA VASTAAVIEN SEURAKUNTIEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Etelä-Karjalan keskussairaalan sielunhoidosta vastaavien seurakuntien yhteistoimintasopimusta on päivitetty vastaamaan nykytilaa. Aikaisempi sopimus on vuodelta Päivitetty sopimus liitteenä. Lausunnot on pyydetty Imatran, Lemin, Parikkalan, Luumäen, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen sekä Taipalsaaren sopijaseurakunnilta mennessä. Mikäli lausuntoa ei ole saatu, seurakuntayhtymä katsoo sopimuksen hyväksytyksi. Myönteisen vastauksen antoivat Imatran seurakunta, Luumäen seurakunta, Rautjärven seurakunta, Ruokolahden seurakunta, Savitaipaleen seurakunta ja Taipalsaaren seurakunta. Määräaikaan mennessä kirjallista vastausta ei saatu Parikkalan seurakunnalta eikä Lemin seurakunnalta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Etelä-Karjalan keskussairaalan sielunhoidosta vastaavien seurakuntien yhteistoimintasopimuksen. YKN / 309 YKV / YLÄMAAN JA JOUTSENON SEURAKUNTIEN TASEARVOJEN KERTAOIKAISUT POISTOINA VUONNA 2009 Ylämaan seurakunta liittyi Lappeenrannan seurakuntayhtymään Ylämaan seurakunnan tase tulee oikaista Lappeenrannan seurakuntayhtymän taseeseen siirrettäessä. Ylämaan seurakunnalla on ollut käytössä erilainen poistosuunnitelma ja erilainen arvostuskäytäntö. Kertaoikaisu on suuruudeltaan ,43 euroa.

20 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 95 Joutsenon seurakunta liittyi Lappeenrannan seurakuntayhtymään Joutsenon seurakunnan tase tulee oikaista Lappeenrannan seurakuntayhtymän taseeseen siirrettäessä. Joutsenon seurakunnalla on ollut käytössä erilainen poistosuunnitelma ja erilainen arvostuskäytäntö. Kertaoikaisu on suuruudeltaan ,66 euroa. Kertaoikaisu poistona vuonna 2009 on yhteensä ,08 euroa Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ylämaan seurakunnan tasearvojen oikaisuna liitteen mukaisesti ,43 euroa ja Joutsenon seurakunnan tasearvojen oikaisuna liitteen mukaisesti ,66 euroa. YKN / 313 YKV / LAPPEEN JA LAURITSALAN SEURAKUNTIEN KANTTORIEN VIRAT Lappeen seurakuntaan tuli tapahtuneen seurakuntaliitoksen myötä aiemmin Ylämaan seurakunnassa ollut kanttorin virka. Tämä virka on Lappeen seurakunnan 3. kanttorin virka. Viran koulutusvaatimus on muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä (KJ 6 luku, 40 ) eli niin sanottu C-virka. Mikkelin tuomiokapitulin vuonna 2005 antamalla luvalla virka saa olla täyttämättä vakituisella viranhaltijalla saakka. Edellä mainitun kanttorin viran täyttäminen oli Lappeen seurakuntaneuvoston esittämin perusteluin yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltävänä (6-2009, 144 ). Virkaan liittyneen pitkän keskustelun päätteeksi asia jätettiin pöydälle. Lappeen seurakunnan kanttoritilanne tässä vaiheessa on seuraava: 100 %:n ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä niin sanottu B- virka 100 %:n Nuijamaalta seurakuntaliitoksessa siirtynyt C- virka 50 %:n Lauritsalan seurakunnan kanssa jaettu C-virka

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TUUSULAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/15 kirkkovaltuusto 26.5.2015

TUUSULAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/15 kirkkovaltuusto 26.5.2015 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/15 aika Tiistaina 26.5.2015, klo 18.30. Ryhmäkokoukset ja kahvitarjoilu klo 17.30 paikka Riihikallion palvelukeskus (monitoimisali), Pellavamäentie 5 1 jäsenet: poissa: Yli-Antola

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot