MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Aika klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen vahvistaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hoidon ja hoivan päivätoiminnan myöntämiskriteerit alkaen Perusterveydenhuollon vastaanoton tilatarve Tilatarveselvitys kuntoutusyksikkö Mäntsälä Aikuisten psykososiaalisen yksikön tilatarve Pornaisten suun terveydenhuollon järjestäminen Perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus Ilmoitusasiat Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset 95 Perusturvapalveluiden toimitilat Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n Kivistöntie 16-hankkeessa

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Liljavirta Eija puheenjohtaja Aarrelampi Hannu jäsen Ekonen Sinikka jäsen Ikonen Raija jäsen Kippilä Jarkko jäsen Leino Timo jäsen Liu Päivi jäsen Norro Soili jäsen Peussa Kari jäsen läsnä Pienimäki Anna jäsen Ylimartimo Lauri jäsen Muut Tilvis Reijo Mäntsälän kh:n edustaja läsnä 84-93, poistui klo Runolinna Liljan-Kukka Pornaisten kh:n edustaja Rintala Eija esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä Komulainen Satu asiantuntija läsnä Poissa Lavikainen Aija jäsen Lautakunta teki kokouksen aluksi tutustumiskierroksen perusterveydenhuollon vastaanoton sekä kuntoutusyksikön tiloissa. Allekirjoitukset Eija Liljavirta puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä Timo Leino Päivi Liu Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, perusturvapalvelut

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 84 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen vahvistaminen Perusturvalautakunta 85 Päätösesitys: Vahvistetaan työjärjestys. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen ja lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että pykälänä 95 käsitellään pöydälle jaettu asia Perusturvapalveluiden toimitilat Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n Kivistöntie 16-hankkeessa.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 86 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Leino ja Päivi Liu. Pöytäkirja tarkastetaan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Hoidon ja hoivan päivätoiminnan myöntämiskriteerit alkaen Perusturvalautakunta 87 Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden ja muistisairaiden kotona asumista sekä ennaltaehkäistä ympärivuorokautiseen hoitoon joutumista. Päivätoiminta tukee osaltaan muita kotiin annettavia palveluja kuten kotihoitoa. Mäntsälän kunnalle päivätoiminnan on tuottanut Mäntsälän palvelukotiyhdistys Kivistöntien palvelutalossa vuodesta 2001 alkaen. Sitä ennen kunta tuotti sen omana toimintanaan. Myöntämiskriteerejä ei ole vahvistettu Mustijoen yhteistoiminta-alueen aikana. Päivätoiminta on jatkossa tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille ja omaishoidon asiakkaille vaihtoehtona lakisääteisille vapaapäiville. (Valmistelija/lisätietoja: vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 1. mukaiset päivätoiminnan myöntämiskriteerit alkaen. Liite 1. Päivätoiminnan myöntämiskriteerit alkaen

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon vastaanoton tilatarve Perusturvalautakunta 88 Mäntsälän terveyskeskuksen vastaanottotoiminta tarvitsee kipeästi lisätiloja. Vastaanoton toiminta on painottunut viime vuosien aikana yhä enemmän sairaanhoitajavastaanottoon, mikä on lisännyt vastaanottohuoneiden tarvetta. Sairaanhoitajien määrää on myös tavoitteellisesti kasvatettu ja sairaanhoitajien määrän lisäämistä suhteessa lääkärimäärään tullaan esittämään myös jatkossa. Päivystysajan lyhentämisen myötä lisättiin sairaanhoitajan resurssia päiväaikaiseen toimintaan, mikä on käytännössä tarkoittanut toisen päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton lisäämistä. Tätä varten on tarvittu uusi vastaanottohuone. Tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja on kokonaan ilman huonetta ja vastaanottotiloja joudutaan järjestämään lomien, sairauslomien ja muiden toiminnallisten järjestelyiden avulla. Päivystyksessä hoidon tarpeen arvio tehdään tällä hetkellä käytävällä, mikä aiheuttaa kompromisseja potilaan tietosuojan suhteen. Tarkoituksenmukaisempaa olisi tehdä arvio hoitohuoneessa, jossa hoitaja voisi samalla tehdä valmistavia tutkimuksia, kuten ottaa pikanäytteitä. Huoneita on otettu käyttöön myös erikoistoimintoihin, kuten haavanhoitoon. Haavanhoito tarvitsee oman tilan, koska eri potilaiden vastaanottojen välillä tarvitaan aika huoneen erikoissiivoukseen. Haavanhoidon uudelleenorganisoinnilla on saatu koko kunnan haavahoidon tasoa nostettua. Haavahoitaja konsultoi myös vuodeosastoja ja kotihoitoa. Säästöjä on syntynyt tarviketilausten uudelleenarvioinnista sekä erikoissairaanhoidon vähentyneestä tarpeesta. Syyskuussa aloitettiin INR-poliklinikka, jossa potilas tulee sairaanhoitajan vastaanotolle INR-määritystä varten. Tarkoitus on aloittaa myös selkävastaanotto fysioterapeuttien toimesta ja tarve olisi myös psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle terveyskeskuksen tiloissa. Terveyskeskuksen vastaanottotiloissa käy myös kunnan ulkopuolelta asiantuntijoita pitämässä vastaanottoa - mm. ravitsemusterapeutti ja ortopedi sekä tulevaisuudessa mahdollisesti muita erikoislääkäreitä, jos erikoislääkäreiden työpanosta terveyskeskuksissa halutaan lisätä HUS:n strategian mukaisesti. Tällä hetkellä kuntoutusyksikön aikuisten toimintaterapeutti on kokonaan ilman työhuonetta eikä voi pitää lainkaan vastaanottoa. Vastaanottohuone olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää kuntoutusyksikön yhteyteen, mutta tällä hetkellä tiloja ei ole ja mahdollisten kuntoutusyksikön uusien tilojen saaminen ei ole lähiaikoina näköpiirissä (kts. perusturvalautakunta asianro 6 / ). Terveysaseman lisätilojen tulee olla mahdollisimman läheltä nykyisiä vastaanottotiloja. Terveyskeskuksen toiminnoista työterveyshuolto on sellainen toiminnallinen kokonaisuus, jonka siirtäminen toisiin tiloihin ei vaikuta terveysaseman muuhun toimintaan. Mäntsälän työterveysyksikön siirtämisellä nykyisistä terveyskeskuksessa sijaitsevista toisiin tiloihin vältettäisiin investointi lisätilojen rakentamiseen terveyskeskuksen vastaanottotoimintaa varten.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Työterveysyksikön siirtäminen toisiin tiloihin olisi toiminnallisesti järkevää myös työterveyshuollon kannalta, koska terveyskeskusrakennuksessa toimiva henkilökunta (mm. terveyskeskuksen vastaanotto, vuodeosasto, kotihoito, suun terveydenhoito) käyttää Mäntsälän työterveyshuoltoa, ja sen sijainti samassa rakennuksessa aiheuttaa ajoittain hämmentäviä tilanteita. Työterveyshuolto pyritään erottamaan muista kunnan terveyspalveluista kumppanuus- ja asiakassuhteiden sekoittumisen välttämiseksi. Työterveyshuollosta on tehty alueellinen selvitys, jossa päädyttiin suosittelemaan työterveyshuollon yhdistymistä alueellisesti. Selvityksen reunaehtona oli toimipisteiden säilyminen kuntakeskuksissa, mukaan lukien Mäntsälä. Seudun kuntien työterveysyksiköiden yhdistymisen myötä Mäntsälän työterveyshuollon tilatarve ei vähene. Olisi myös tarkoituksenmukaista, että mahdollisesti yhtiöitetty tai ulkoistettu toiminta sijaitsisi kunnan ulkopuolisissa vuokratiloissa. Työterveysyksikön tilatarpeesta Myös Mäntsälän työterveyshuollon vastaanottotilat ovat riittämättömät. Mäntsälän työterveyshuolto sijaitsee Mäntsälän terveyskeskuksen vuodeosaston päädyssä. Nykyisissä tiloissa on kuusi vastaanottohuonetta, toimenpidehuone sekä toimistohuone, jossa työskentelee kaksi lähihoitajaa. Lisäksi tiloissa on henkilökunnan taukotila, joka toimii myös arkistotilana, yksi huone äänieriöille (kuulontutkimukset) ja spirometrialaitteelle (hengitystutkimukset). Työterveyshuollossa toimii kuusi kokopäiväistä vastaanottotiloja käyttävää työntekijää (kaksi lääkäriä ja neljä terveydenhoitajaa), fysioterapeutti 3-4 päivää viikossa ja työpsykologi 1-2 päivää viikossa. Kuusi vastaanottohuonetta ei riitä kahdeksalle työntekijälle. Toimenpidehuone on jouduttu ottamaan kokonaan vastaanottokäyttöön, mikä aiheuttaa hankalia tilanteita kun toimenpiteet täytyy tehdä vastaanottohuoneissa, jolloin potilaiden valmisteluun, jälkihoitoon ja huoneen puhdistamiseen potilaiden välillä kuluu vastaanottoaikaa. Toimenpidehuoneesta joudutaan hakemaan tavaroita kesken siellä tapahtuvan vastaanottotoiminnan. Erillistä toimenpidehuonetta ei siis tällä hetkellä ole käytössä lainkaan, mikä on erittäin epätarkoituksenmukaista erityisesti ns. likaisissa toimenpiteissä ja on potentiaalinen potilasturvallisuusriski. Psykologin käyntipäiviksi järjestellään muun henkilökunnan vapaapäiviä tai terveydenhoitajan maatilakäyntejä tai työterveyshuollon tiimivastaava on siirtynyt taukohuoneeseen tekemään toimistotöitä, jotta saataisiin vastaanottohuone psykologin käyttöön. Hankalimmissa tilanteissa psykologin vastaanottotila on järjestetty kokonaan työterveysyksikön ulkopuolelta (terveyskeskuksen kellarikäytävältä). Lähihoitajien toimistotilat ovat epätarkoituksenmukaiset, koska lähihoitajat tekevät hoidon tarpeen arviota. Toinen lähihoitajan ollessa puhelimessa kun toinen lähihoitaja keskustelee potilaan kanssa hoidollisista asioista. Tämä on tietosuojariski.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Henkilökunnan taukotila toimii myös kokoustilana, arkistotilana sekä tiimivastaavan "väistötilana" silloin kun tiimivastaavan huonetta tarvitaan asiakaskäyttöön. Päällekkäiset toiminnot ovat epätarkoituksenmukaisia. Henkilökunnan wc:tä käytetään instrumenttien huuhteluhuoneena sekä varastotilana. Vastaanottotilojen puute ja alituinen järjestely vähentää asiakastyöhön käytettyä aikaa, joka on työterveyshuollon ydintoimintaa ja yksikön tulonlähde. Mäntsälän työterveys pyrkii tuottamaan itse kaikki menonsa. Tehoton laskutettavan työn toiminta joko nostaa hintoja tai vähentää tuottoja. Toisaalta jos tilavuokra nousee, siirretään kustannukset asiakaslaskutukseen. Tästä näkökulmasta kustannusvaikutus työterveyshuollolle tilojen muutoksessa pitäisi olla erittäin vähäinen. Yhteenveto Perusturvajohtajan päätösesitys: Mäntsälän terveyskeskusvastaanotto tarvitsee uusia tiloja 5-6 huonetta, jotka olisivat järjestettävissä nykyisistä työterveyshuollon tiloista. Mäntsälän työterveysyksikkö olisi tarkoituksenmukaista siirtää pois terveyskeskuksen tiloista kunnan ulkopuolisiin vuokratiloihin. Perusturvalautakunta toteaa, että ulkoiseen vuokrakustannukseen kunta saa työterveyspalveluiden asiakasmaksuista osittain katetta kunnan ulkoisten asiakkaiden palveluiden käytön mukaisesti. (Valmistelija/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) 1. Perusturvalautakunta esittää tekniselle lautakunnalle em. tilatarpeen tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, että se valtuuttaisi teknisen lautakunnan käynnistämään prosessin, jolla terveyskeskuskiinteistöstä vapautuu toimitilaa vastaanottotoiminnalle ja työterveysyksikölle vuokrataan toimitilat. 2. Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että talousarvioon tehdään vuodelle 2015 muutos koskien teknisen toimialan tilapalveluiden ulkoisia vuokramäärärahoja siinä vaiheessa, kun tilajärjestelyiden osalta mahdollinen lisäkustannus on tiedossa.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Tilatarveselvitys kuntoutusyksikkö Mäntsälä Perusturvalautakunta 89 Mäntsälän kuntoutusyksikkö sijaitsee Kotokartanorakennuksen kolmannessa kerroksessa ja kellarikerroksessa. Tilat eivät tällä hetkellä palvele toimintaa. Asiakkailla on vaikeuksia löytää oikeaan paikkaan osan toiminnoista ollessa ylimmäisessä ja osa alimmassa kerroksessa. Valtaosalla asiakkaista on erilaisia liikkumisen apuvälineitä käytössä ja he tarvitsevat liikkumiseen hissiä. Asiakkaiden aikoja on jouduttu perumaan Kotokartanon hissin ollessa epäkunnossa. Asiakkaan hoito kärsii, kun yhdellä käyntikerralla ei voida samalla vaihtaa tai hankkia uusia apuvälineitä asiakkaille, koska kerroksesta toiseen siirtyminen vie liian paljon aikaa. Ryhmäliikuntatila sijaitsee kellarikerroksessa, mutta toiminnassa tarvittavat välineet säilytetään kolmannessa kerroksessa. työntekijä joutuu kuljettamaan välineitä ylä- ja kellarikerroksen väliä. Henkilökunnan liikkuminen tilojen välillä ja tavaroiden liikuttelu kerroksesta toiseen vähentävät asiakasaikoja. Ryhmien toimintaa ja yksilöasiakkaiden vastaanottoa joudutaan suunnittelemaan tilojen ehdoilla. Kuntoutusyksikön toiminta painottuu yhä enemmän ryhmätoimintoihin. Kuntoutusyksikössä ei ole pukutiloja asiakkaille vaatteiden vaihtoon. Asiakkaat vaihtavat vaatteita käytävillä, muiden asiakkaiden edessä. Ainoat pukutilat ovat suuren liikuntatilan "ns. tanhutilan" yhteydessä, joka sijaitsee kellarikerroksessa, mutta eniten ryhmiä ja yksilöasiakkaita käy kolmannen kerroksen tiloissa. Valtaosa kuntoutusyksikön asiakkaista ovat monisairaita ja/tai heidän liikkumisensa on hankalaa ja he tarvitsevat liikkumisen apuvälineitä. Kuntoutusyksikön ahtaat ja epätarkoituksenmukaiset tilat aiheuttavat vaaratilanteita apuvälineitä käyttäville asiakkaille. Käytävätilat ovat ahtaat ja apuvälineiden jättäminen käytäville kuntoutuksen ajaksi aiheuttaa muille asiakkaille vaaratilanteita. Tilat ovat kuumat ja ilmanvaihto on puutteellinen. Kesän aikana asiakkaita on pyörtynyt erittäin kuuman ja huonon sisäilman vuoksi. Lämpötila on ollut ikäihmisten ja kroonisia sairauksia sairastavien liikuntatiloissa kesäisin jopa 29 astetta, mikä on potilasturvallisuusriski. Yksikön tiimivastaavan toimistohuonetila on hyvin pieni huone (komero), jossa ei ole tuuletusmahdollisuutta. Huoneessa on myös puutteellinen äänieristys ja huoneessa käydyt keskustelut kuuluvat asiakkaille. Aikuisten toimintaterapeutti ei voi tällä hetkellä vastaanottaa potilaita lainkaan, koska hänellä ei ole toimitiloja asiakasvastaanottoon. Aikuisten toimintaterapeutti tarvitsee erillisen vesipisteen ja erikoistilan lastojen ja muiden pienoistukien tekemiseen. Vastaanottotilaa ollaan tällä hetkellä järjestämässä terveyskeskuksen puolelta, mikä on toiminnallisesti epätarkoituksenmukaista. Kuntoutusyksikössä ei ole tällä hetkellä suihkuja tai edes taukotilaa

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta henkilökunnalle. Henkilökunnan pukutila on pieni ja se toimii samanaikaisesti varastona. Henkilökunta ruokailee asiakkaiden ryhmätilassa. Liitteenä 1. on alustava suunnitelma kuntoutusyksikön tilatarpeesta. Määrärahavarausta esitetään suunnitelmavuosille , jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä tulevat muutokset ehtivät konkretisoitumaan nykyisestä. Sote-lakiluonnoksessa lähtökohtana on lähipalvelujen säilyminen. Kuntoutuspalvelut ovat lähtökohtaisesti lähipalveluita. Mikäli kunnan tilainvestoinneissa tapahtuu muutoksia, jotka mahdollistavat kuntoutustilojen uudelleenjärjestelyn esitettyä aikaisemmin, suunnittelu- ja toteutusaikataulua voitaisiin aikaistaa. (Valmistelijat/lisätietoja: johtava hoitaja Marika Hämäläinen, puh ja vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahan varaamista kuntoutusyksikön tilojen suunnitteluun ja hankintaan taloussuunnitelma vuosille Liite 1. Alustava suunnitelma kuntoutusyksikön tilatarpeesta

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Aikuisten psykososiaalisen yksikön tilatarve Perusturvalautakunta 90 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys ( ) vuodelle 2015 sisältää mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten (n=24) päivä- ja työtoiminnan kunnallistamisen erikoissairaanhoidosta ja Etevalta. Tällä uudella järjestelyllä tavoitellaan euron säästöä suhteessa vuoteen Toimintojen kunnallistaminen edellyttää tilajärjestelyjä, joilla mahdollistetaan kunnan päivä- ja työtoiminnan laajentaminen Karhukuja 2:ssa. Karhukujan toimitiloissa toimii tällä hetkellä kunnan oman kehitysvammaisten päivä/työtoiminnan, aikuisten kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen lisäksi aikuisten psykososiaalinen yksikkö, jonka siirtyminen toisiin tiloihin mahdollistaa suunnitellun kunnallisen työ- ja päivätoiminnan laajentamisen. Teknisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2015 sisältää ulkoisen määrärahavarauksen aikuisten psykososiaalisen yksikön uusille vuokratiloille. Perusturvapalveluiden toimialan talousarvioesitys vuodelle 2015 sisältää sisäisen vuokran ko. tiloille. Mahdolliset vuokratilat vapautuivat psykososiaalisen yksikön käyttöön hyvinvointineuvolalta, joka oli kyseisissä tiloissa vuokralla ennen elokuussa 2014 tapahtunutta muuttoa Kaunismäkeen. Vuoden 2014 talousarvio sisältää vuokramäärärahat koko vuodelle Nykyisen tilan haitat aikuisten psykososiaalisen yksikön toiminnan kannalta: Nykyiset tilat ovat sokkeloiset ja turvattomat mm. lääkkeiden säilytyksen kannalta ja haastava asiakaskunta huomioiden. Tiloihin kulku on vaikeaa ellei mahdotonta liikuntaesteisille (portaat). Tilat eivät ole asianmukaiset vakavaa riippuvuutta aiheuttavien tai mielenterveyden hoitotyössä tarvittavien keskushermostoon vaikuttavien reseptilääkkeiden säilyttämiseen ja käsittelyyn. (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräykset 6/2012). Vastaavan farmaseutin lausuman mukaan ns. Teletalolla ei ole lääkkeiden säilyttämistä varten sellaista tilaa, joka olisi turvallinen ja että asiattomat henkilöt eivät pääsisi lääkkeiden varastointitiloihin. Rakenteellisesti teletalolle ei voida sijoittaa lääkekaappia. Lääkekaappi pitäisi sijoittaa jonkun työhuoneeseen, mikä on turvallisuusriski. Tilat ovat sisällä ja ulkona sokkeloiset, mikä on turvallisuusriski, kun säilytetään lääkkeitä, joihin liittyy väärinkäyttöriski (helppo murtautua, piiloutua sokkeloihin). Tiloista puuttuu näytteenottoon soveltuvat WC-tilat. Mahdollisen vuokratilan edut: Tilat sijaitsevat asiakkaiden näkökulmasta hyvin saavutettavalla paikalla. Tiloihin on huomaamaton sisäänkäynti. Tilat ovat sopivat ja riittävät yksikön tarpeisiin nähden. Tilat ovat helposti muokattavissa. Yksikön tilatarve on seuraava: 6 vastaanottohuonetta, lääkehuone, näytteenotto-wc, ryhmätila, sosiaalinen tila, odotusaula.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskuksesta siirretään päihdeongelmaisten ja mielenterveysongelmaisten hoitoon liittyvä lääkehoidon valvonta aikuisten psykososiaaliselle yksikölle. Erikoissairaanhoidon osalta syntyy kustannussäästöä ja terveyskeskuksen osalta asiakastilanne rauhoittuu. (Valmistelijat/lisätietoja: johtava päihde- ja mielenterveystyöntekijä Sirpa Litmanen, puh ja sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta lähettää edellä kuvatun tiedoksi kunnanhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle ja toteaa, että mikäli teknisen toimialan vuokramäärärahoja karsitaan kyseisen kunnan ulkopuolisen vuokratilan osalta, perusturvapalveluissa suunniteltu palveluiden kunnallistaminen ja kustannussäästö ei tule toteutumaan.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Pornaisten suun terveydenhuollon järjestäminen 410/ /2014 Perusturvalautakunta Pornaisten suun terveydenhuolto on ulkoistettu alkaen. Palveluntarjoajana toimii Attendo Oy. Alkuperäistä sopimusta on jatkettu vuosi kerrallaan lautakunnan päätöksellä. Sopimus on tällä hetkellä voimassa saakka ja siinä on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Nykyisen sopimuksen vuosikustannus on noin euroa. Nykyistä sopimusta ei voida enää jatkaa optiovuosilla. Vaihtoehtoina toiminnan järjestämiseksi jatkossa on Pornaisten hammashuollon ottaminen yhteistoiminta-alueen omaksi toiminnaksi tai palveluiden uudelleen kilpailuttaminen ja ulkoistuksen jatkaminen. Nykyisen palveluntuottajan toimintaan ollaan oltu tyytyväisiä. Asiakaspalaute on ollut hyvää. Pornaisissa ulkoistetussa suun terveydenhuollossa toimii kaksi hammaslääkäriä, yksi suuhygienisti ja kolme hammashoitajaa. Pienen yksikön Toiminnan haavoittuvuusriski on suuri. Omaksi toiminnaksi ottamisessa on useita riskejä. Hammashoidon henkilökunnasta on jatkuva pula kunnissa. Toimien ja virkojen rekrytoinnin onnistuminen täysimääräisenä on erittäin epätodennäköistä. Vuokrahenkilökuntaakin on vaikea saada. Mäntsälän hammashoitolalla ei ole mahdollisuutta ottaa asiakkaita Pornaisista henkilökuntaresurssien haasteellisuuden takia. Pornaisissa ei ole yksityishammaslääkäreitä ja mahdolliset ostopalvelut pitäisi hankkia lähikunnista. Nykyiseen sopimukseen sisältyy oikomishoito, jonka järjestäminen omana toimintana vaatisi hammaslääkäriresurssin lisäystä perustyöhön nykyiseen mitoitukseen verrattuna sen lisäksi, että oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut jouduttaisiin ostamaan ulkopuolelta. Mäntsälän suun terveydenhuollon tällä hetkellä hankkiman ostopalvelun käyntihinta on karkeasti laskettuna noin 50 % kalliimpaa kuin Pornaisten tämän hetkisen ulkoistussopimuksen mukainen käyntihinta, joskin ostopalvelun piiriin ohjatut potilaat ovat pääsääntöisesti raskashoitoisempia. Palveluiden ulkoistaminen mahdollistaa kustannusten tarkan arvioinnin käyttösuunnitelmaan. Ulkoistuksella varmistettaisiin hoitotakuun toteutuminen, toiminta olisi katkeamatonta ja asiakkaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen on todennäköisempää kuin omassa palvelutuotannossa tai oman ja ostetun palvelutuotannon yhdistelmässä. Mikäli ulkoistusta jatketaan ja jotta kilpailutus voitaisiin toteuttaa laadukkaasti, on tarkoituksenmukaista jatkaa sopimusta nykyisen palveluntuottajan kanssa saakka. Kilpailutuksen mukainen uusi toimija aloittaisi ja ulkoistussopimus tehtäisiin kahdeksi vuodeksi, jonka lisäksi olisi kaksi vuoden mittaista optiovuotta.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh , vastaava hammaslääkäri Arja Pulli, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää: 1. irtisanoa nykyisen sopimuksen Attendo Oy:n kanssa päättymään ja 2. että Pornaisten suun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ulkoistettuna jatketaan 3. merkitä tiedoksi, että tarjouspyyntö tuodaan lautakuntaan hyväksyttäväksi ennen kilpailutuksen aloittamista. Perusturvalautakunta 91 Perusturvan viranhaltijat ovat lautakunnan päätöksen mukaisesti jatkaneet Pornaisten suun terveydenhuollon kokonaisulkoistuksen kilpailuttamisen valmistelua. Kilpailutusta varten on laadittu kilpailutusasiakirjat, jotka ovat liitteenä Kilpailutus on suunniteltu tehtävän avoimella hankintamenettelyllä, jossa kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoitus on suunniteltu julkaistavaksi ja tarjoukset jätettäviksi mennessä. Kilpailutettu toiminta on suunniteltu alkavaksi (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh , vastaava hammaslääkäri Arja Pulli, puh , hankinta-asiantuntija Krista Koskimäki, puh , talouspäällikkö Satu Komulainen, puh sekä kehittämispäällikkö Erja Heikkinen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta hyväksyy kilpailutusasiakirjat liitteineen ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään mahdollisia tarvittavia teknisiä tai muuten välttämättömiä muutoksia asiakirjoihin. Liite 1. Tarjouspyyntö Liite 2. Tarjouspyynnön liitteet

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus /02.02/2014 Perusturvalautakunta 92 Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeen mukaan toinen osavuosikatsaus laaditaan toteutumatietojen pohjalta. Liitteenä 1. on tulosaluetasoinen Perusturvapalvelujen toimialan osavuosikatsaus 2/2014 tekstiosa ja käyttötalousosan toteutuma (kirjaustilanne ) ennusteineen. Liitteenä 2. on investointiosan toteuma ennusteineen Liite 3. Talousarviomuutokset 2014 Liitteenä 4. Suoriteliite Käyttötalous Ulkoisten menojen toteutuma kirjaustilanteen mukaisesti on 64,9 % ja Pornaisten osalta 58,6 %. Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi tilanteessa 66,7 %. Ulkoisten tulojen toteutuma on 56,2 % ja Pornaisten osalta 65,3 %. Kunnanhallitus päätöksessään velvoitti perusturvapalvelujen toimialan 1. osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistamaan käyttösuunnitelmaansa niin, että ulkoisen toimintakatteen kasvu saa olla enintään 2,5 milj. euroa. Tämä olisi tarkoittanut 2,2 milj. euron sopeuttamista, joka henkilötyövuosina olisi ollut n. 60 henkilötyövuotta. Toimialan käyttökatetta karsittiin kunnanhallituksen päätöksen velvoittamana ensimmäisessä osavuosikatsauksessa euroa alkuvuoden toteuman ja säästötoimenpiteiden perusteella. Toimialan tuloja ja menoja on tarkasteltu kriittisesti talousarvion laadinnan yhteydessä ja tähän toiseen osavuosikatsaukseen on toimialan käyttökatteen ennustetta tarkistettu ja ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistetun käyttösuunnitelman arvioidaan ylittyvän yhteensä eurolla. Osavuosikatsaus ykkösessä todettiin: "Tulosalueiden määrärahoissa ei karsinnan jälkeen ole mitään taloudellista liikkumavaraa asiakasmäärän tai palvelutarpeen kasvulle. Mikäli asiakasmäärä tai palvelutarpeet nykytilanteesta lisääntyvät eikä asiakkuudet tai palvelutarve muilla asiakkailla samaan aikaan vähene, kyseisen toiminnan kohdalla määräraha tulee ylittymään. Tämän välttämiseksi ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumiseksi toimialalla työskennellään tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Kustannuskasvun hillintä on pitkällä tähtäyksellä parhaiten saavutettavissa, mikäli palvelurakenne on oikea, palvelua suunnataan oikein ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla asiakastarpeita pystytään välttämään, siirtämään tai keventämään." Tämä tilanne on ennallaan eli mikäli vielä loppuvuonna tapahtuu muutoksia asiakasmäärässä tai palvelutarpeessa

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan päätösesitys: suuntaan tai toiseen, arvioitu toteuma muuttuu. Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittävän muutetun 2014 käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta euroa ja Pornaisten osalta euroa perustuen HUS:n ilmoittamaan palvelutuotannon mukaisen laskutuksen ennusteeseen. Muiden tulosalueiden ennustettua talousarvion alitusta kuvataan liitteissä 1. ja 2. Investoinnit Investointien osalta karsittiin osavuosikatsaus ykkösen yhteydessä yhteensä euroa: Pegasos-tietovaraston toteutus siirrettiin vuodelle 2015 (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen puh ja perusturvajohtaja Eija Rintala puh ) 1. Perusturvalautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen liitteiden ja 4. mukaisesti. 2. Perusturvalautakunta päättää, että viranhaltijat voivat tehdä liitteisiin tarvittavat tekniset korjaukset. 3. Perusturvalautakunta antaa tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteen 3. mukaiset muutokset euroa vuoden 2014 talousarvioon. 4. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointiosan säästönä jo ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä ilmoitetun Pegasos tietovaraston toteutuksen euroa siirron vuodelle Liite 1. Perusturvapalvelujen toimialan osavuosikatsaus 2/2014 tekstiosa ja käyttötalousosan toteuma Liite 2. Investointiosan toteuma ennusteineen Liite 3. Talousarviomuutokset 2014 Liite 4. Suoriteliite

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perusturvalautakunta 93 Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: Terveyspalvelujen kuntaa vaihtaneet (oheismateriaalina tilasto) Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen (oheismateriaalina Kuntaliiton Tarja Myllärisen diat) sekä kunnan sote-lausunto Kuntien talouden tasapainotusohjelmien valmistelu (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin, että Mäntsälän kunnanhallituksen edustaja Reijo Tilvis poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Perusturvalautakunta 94 Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset ajalta , liite 1. (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta liitteen 1. päätöksiin.

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvapalveluiden toimitilat Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n Kivistöntie 16-hankkeessa Perusturvalautakunta 95 Perusturvajohtajan päätösesitys: Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy rakennuttaa uutta vuokrataloa osoitteeseen Kivistöntien 16. Kohde sijaitsee terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä ja siihen on tulossa asuntoa. Uudisrakennus korvaa nykyiset vanhustentalot Osuustie 2 G ja Vanhan Porvoontien 15 ja 17 kohteet. Asukkaat ovat lähinnä kotihoidon asiakkaita ja valitaan kunnan hoito- ja hoivapalveluiden SAS-työryhmässä. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy tarvitsee rahoitusta (ARA) varten syyskuun loppuun mennessä kunnalta sitoumuksen toimitilojen vuokraamisesta. Kunnan kotihoidolla on molemmissa nykyisissä vanhustentaloissa käytössään toimistotilat, yhteensä noin 70 m2, joista luovutaan, kun asukkaat siirtyvät uuteen Kivistöntie 16 taloon. Uuteen vanhustentaloon tarvitaan kotihoidolle toimistotila sosiaalitiloineen. Vuokra-asuntojen ja kunnan yhteisessä hankkeessa on tavoitteena luoda uusi yhteisöllisyyttä tukeva toimintamalli, johon kuuluu olennaisena osana asukkaiden yhteinen ruokailu ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta. Yhteisen ruokailun mahdollistaminen edellyttää, että kiinteistöön tulee jakelukeittiön tasoinen keittiötila ja ruokasali. Toimintakyvyn tukemiseksi ja parantamiseksi tarvitaan liikuntatila, jossa toimintaa järjestää hoito- ja hoivapalvelun lisäksi perusterveydenhuollon kuntoutusyksikkö ja sovitusti myös ulkopuoliset toimijat. Kustannusvaikutus on tämän hetken arvion mukaan vuositasolla uusien tilojen osalta kunnalle noin euroa. (Valmistelija/lisätietoja: vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki, puh ) Perusturvalautakunta 1. hyväksyy liitteen 1. tarveselvityksen ja 2. esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2016 talousarviossa edellä mainitut toimitilatarpeet kustannuksineen huomioidaan. Merkittiin, että jäsen Kari Peussa ilmoitti esteellisyytensä (yleislausekejäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liite 1. Tarveselvitys

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 210 Perusturvalautakunta 28.10.2015 Aika 28.10.2015 klo 17:00-19:41 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 18 Perusturvalautakunta 10.02.2016 Aika 10.02.2016 klo 17:00-19:16 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 151 Perusturvalautakunta 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 17:00-21:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125 Perusturvalautakunta 10.06.2015 Aika 10.06.2015 klo 17:00-21:46 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot