MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Aika klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen vahvistaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hoidon ja hoivan päivätoiminnan myöntämiskriteerit alkaen Perusterveydenhuollon vastaanoton tilatarve Tilatarveselvitys kuntoutusyksikkö Mäntsälä Aikuisten psykososiaalisen yksikön tilatarve Pornaisten suun terveydenhuollon järjestäminen Perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus Ilmoitusasiat Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset 95 Perusturvapalveluiden toimitilat Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n Kivistöntie 16-hankkeessa

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Liljavirta Eija puheenjohtaja Aarrelampi Hannu jäsen Ekonen Sinikka jäsen Ikonen Raija jäsen Kippilä Jarkko jäsen Leino Timo jäsen Liu Päivi jäsen Norro Soili jäsen Peussa Kari jäsen läsnä Pienimäki Anna jäsen Ylimartimo Lauri jäsen Muut Tilvis Reijo Mäntsälän kh:n edustaja läsnä 84-93, poistui klo Runolinna Liljan-Kukka Pornaisten kh:n edustaja Rintala Eija esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä Komulainen Satu asiantuntija läsnä Poissa Lavikainen Aija jäsen Lautakunta teki kokouksen aluksi tutustumiskierroksen perusterveydenhuollon vastaanoton sekä kuntoutusyksikön tiloissa. Allekirjoitukset Eija Liljavirta puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä Timo Leino Päivi Liu Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, perusturvapalvelut

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 84 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen vahvistaminen Perusturvalautakunta 85 Päätösesitys: Vahvistetaan työjärjestys. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen ja lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että pykälänä 95 käsitellään pöydälle jaettu asia Perusturvapalveluiden toimitilat Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n Kivistöntie 16-hankkeessa.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 86 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Leino ja Päivi Liu. Pöytäkirja tarkastetaan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Hoidon ja hoivan päivätoiminnan myöntämiskriteerit alkaen Perusturvalautakunta 87 Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden ja muistisairaiden kotona asumista sekä ennaltaehkäistä ympärivuorokautiseen hoitoon joutumista. Päivätoiminta tukee osaltaan muita kotiin annettavia palveluja kuten kotihoitoa. Mäntsälän kunnalle päivätoiminnan on tuottanut Mäntsälän palvelukotiyhdistys Kivistöntien palvelutalossa vuodesta 2001 alkaen. Sitä ennen kunta tuotti sen omana toimintanaan. Myöntämiskriteerejä ei ole vahvistettu Mustijoen yhteistoiminta-alueen aikana. Päivätoiminta on jatkossa tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille ja omaishoidon asiakkaille vaihtoehtona lakisääteisille vapaapäiville. (Valmistelija/lisätietoja: vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 1. mukaiset päivätoiminnan myöntämiskriteerit alkaen. Liite 1. Päivätoiminnan myöntämiskriteerit alkaen

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon vastaanoton tilatarve Perusturvalautakunta 88 Mäntsälän terveyskeskuksen vastaanottotoiminta tarvitsee kipeästi lisätiloja. Vastaanoton toiminta on painottunut viime vuosien aikana yhä enemmän sairaanhoitajavastaanottoon, mikä on lisännyt vastaanottohuoneiden tarvetta. Sairaanhoitajien määrää on myös tavoitteellisesti kasvatettu ja sairaanhoitajien määrän lisäämistä suhteessa lääkärimäärään tullaan esittämään myös jatkossa. Päivystysajan lyhentämisen myötä lisättiin sairaanhoitajan resurssia päiväaikaiseen toimintaan, mikä on käytännössä tarkoittanut toisen päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton lisäämistä. Tätä varten on tarvittu uusi vastaanottohuone. Tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja on kokonaan ilman huonetta ja vastaanottotiloja joudutaan järjestämään lomien, sairauslomien ja muiden toiminnallisten järjestelyiden avulla. Päivystyksessä hoidon tarpeen arvio tehdään tällä hetkellä käytävällä, mikä aiheuttaa kompromisseja potilaan tietosuojan suhteen. Tarkoituksenmukaisempaa olisi tehdä arvio hoitohuoneessa, jossa hoitaja voisi samalla tehdä valmistavia tutkimuksia, kuten ottaa pikanäytteitä. Huoneita on otettu käyttöön myös erikoistoimintoihin, kuten haavanhoitoon. Haavanhoito tarvitsee oman tilan, koska eri potilaiden vastaanottojen välillä tarvitaan aika huoneen erikoissiivoukseen. Haavanhoidon uudelleenorganisoinnilla on saatu koko kunnan haavahoidon tasoa nostettua. Haavahoitaja konsultoi myös vuodeosastoja ja kotihoitoa. Säästöjä on syntynyt tarviketilausten uudelleenarvioinnista sekä erikoissairaanhoidon vähentyneestä tarpeesta. Syyskuussa aloitettiin INR-poliklinikka, jossa potilas tulee sairaanhoitajan vastaanotolle INR-määritystä varten. Tarkoitus on aloittaa myös selkävastaanotto fysioterapeuttien toimesta ja tarve olisi myös psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle terveyskeskuksen tiloissa. Terveyskeskuksen vastaanottotiloissa käy myös kunnan ulkopuolelta asiantuntijoita pitämässä vastaanottoa - mm. ravitsemusterapeutti ja ortopedi sekä tulevaisuudessa mahdollisesti muita erikoislääkäreitä, jos erikoislääkäreiden työpanosta terveyskeskuksissa halutaan lisätä HUS:n strategian mukaisesti. Tällä hetkellä kuntoutusyksikön aikuisten toimintaterapeutti on kokonaan ilman työhuonetta eikä voi pitää lainkaan vastaanottoa. Vastaanottohuone olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää kuntoutusyksikön yhteyteen, mutta tällä hetkellä tiloja ei ole ja mahdollisten kuntoutusyksikön uusien tilojen saaminen ei ole lähiaikoina näköpiirissä (kts. perusturvalautakunta asianro 6 / ). Terveysaseman lisätilojen tulee olla mahdollisimman läheltä nykyisiä vastaanottotiloja. Terveyskeskuksen toiminnoista työterveyshuolto on sellainen toiminnallinen kokonaisuus, jonka siirtäminen toisiin tiloihin ei vaikuta terveysaseman muuhun toimintaan. Mäntsälän työterveysyksikön siirtämisellä nykyisistä terveyskeskuksessa sijaitsevista toisiin tiloihin vältettäisiin investointi lisätilojen rakentamiseen terveyskeskuksen vastaanottotoimintaa varten.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Työterveysyksikön siirtäminen toisiin tiloihin olisi toiminnallisesti järkevää myös työterveyshuollon kannalta, koska terveyskeskusrakennuksessa toimiva henkilökunta (mm. terveyskeskuksen vastaanotto, vuodeosasto, kotihoito, suun terveydenhoito) käyttää Mäntsälän työterveyshuoltoa, ja sen sijainti samassa rakennuksessa aiheuttaa ajoittain hämmentäviä tilanteita. Työterveyshuolto pyritään erottamaan muista kunnan terveyspalveluista kumppanuus- ja asiakassuhteiden sekoittumisen välttämiseksi. Työterveyshuollosta on tehty alueellinen selvitys, jossa päädyttiin suosittelemaan työterveyshuollon yhdistymistä alueellisesti. Selvityksen reunaehtona oli toimipisteiden säilyminen kuntakeskuksissa, mukaan lukien Mäntsälä. Seudun kuntien työterveysyksiköiden yhdistymisen myötä Mäntsälän työterveyshuollon tilatarve ei vähene. Olisi myös tarkoituksenmukaista, että mahdollisesti yhtiöitetty tai ulkoistettu toiminta sijaitsisi kunnan ulkopuolisissa vuokratiloissa. Työterveysyksikön tilatarpeesta Myös Mäntsälän työterveyshuollon vastaanottotilat ovat riittämättömät. Mäntsälän työterveyshuolto sijaitsee Mäntsälän terveyskeskuksen vuodeosaston päädyssä. Nykyisissä tiloissa on kuusi vastaanottohuonetta, toimenpidehuone sekä toimistohuone, jossa työskentelee kaksi lähihoitajaa. Lisäksi tiloissa on henkilökunnan taukotila, joka toimii myös arkistotilana, yksi huone äänieriöille (kuulontutkimukset) ja spirometrialaitteelle (hengitystutkimukset). Työterveyshuollossa toimii kuusi kokopäiväistä vastaanottotiloja käyttävää työntekijää (kaksi lääkäriä ja neljä terveydenhoitajaa), fysioterapeutti 3-4 päivää viikossa ja työpsykologi 1-2 päivää viikossa. Kuusi vastaanottohuonetta ei riitä kahdeksalle työntekijälle. Toimenpidehuone on jouduttu ottamaan kokonaan vastaanottokäyttöön, mikä aiheuttaa hankalia tilanteita kun toimenpiteet täytyy tehdä vastaanottohuoneissa, jolloin potilaiden valmisteluun, jälkihoitoon ja huoneen puhdistamiseen potilaiden välillä kuluu vastaanottoaikaa. Toimenpidehuoneesta joudutaan hakemaan tavaroita kesken siellä tapahtuvan vastaanottotoiminnan. Erillistä toimenpidehuonetta ei siis tällä hetkellä ole käytössä lainkaan, mikä on erittäin epätarkoituksenmukaista erityisesti ns. likaisissa toimenpiteissä ja on potentiaalinen potilasturvallisuusriski. Psykologin käyntipäiviksi järjestellään muun henkilökunnan vapaapäiviä tai terveydenhoitajan maatilakäyntejä tai työterveyshuollon tiimivastaava on siirtynyt taukohuoneeseen tekemään toimistotöitä, jotta saataisiin vastaanottohuone psykologin käyttöön. Hankalimmissa tilanteissa psykologin vastaanottotila on järjestetty kokonaan työterveysyksikön ulkopuolelta (terveyskeskuksen kellarikäytävältä). Lähihoitajien toimistotilat ovat epätarkoituksenmukaiset, koska lähihoitajat tekevät hoidon tarpeen arviota. Toinen lähihoitajan ollessa puhelimessa kun toinen lähihoitaja keskustelee potilaan kanssa hoidollisista asioista. Tämä on tietosuojariski.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Henkilökunnan taukotila toimii myös kokoustilana, arkistotilana sekä tiimivastaavan "väistötilana" silloin kun tiimivastaavan huonetta tarvitaan asiakaskäyttöön. Päällekkäiset toiminnot ovat epätarkoituksenmukaisia. Henkilökunnan wc:tä käytetään instrumenttien huuhteluhuoneena sekä varastotilana. Vastaanottotilojen puute ja alituinen järjestely vähentää asiakastyöhön käytettyä aikaa, joka on työterveyshuollon ydintoimintaa ja yksikön tulonlähde. Mäntsälän työterveys pyrkii tuottamaan itse kaikki menonsa. Tehoton laskutettavan työn toiminta joko nostaa hintoja tai vähentää tuottoja. Toisaalta jos tilavuokra nousee, siirretään kustannukset asiakaslaskutukseen. Tästä näkökulmasta kustannusvaikutus työterveyshuollolle tilojen muutoksessa pitäisi olla erittäin vähäinen. Yhteenveto Perusturvajohtajan päätösesitys: Mäntsälän terveyskeskusvastaanotto tarvitsee uusia tiloja 5-6 huonetta, jotka olisivat järjestettävissä nykyisistä työterveyshuollon tiloista. Mäntsälän työterveysyksikkö olisi tarkoituksenmukaista siirtää pois terveyskeskuksen tiloista kunnan ulkopuolisiin vuokratiloihin. Perusturvalautakunta toteaa, että ulkoiseen vuokrakustannukseen kunta saa työterveyspalveluiden asiakasmaksuista osittain katetta kunnan ulkoisten asiakkaiden palveluiden käytön mukaisesti. (Valmistelija/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) 1. Perusturvalautakunta esittää tekniselle lautakunnalle em. tilatarpeen tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, että se valtuuttaisi teknisen lautakunnan käynnistämään prosessin, jolla terveyskeskuskiinteistöstä vapautuu toimitilaa vastaanottotoiminnalle ja työterveysyksikölle vuokrataan toimitilat. 2. Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että talousarvioon tehdään vuodelle 2015 muutos koskien teknisen toimialan tilapalveluiden ulkoisia vuokramäärärahoja siinä vaiheessa, kun tilajärjestelyiden osalta mahdollinen lisäkustannus on tiedossa.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Tilatarveselvitys kuntoutusyksikkö Mäntsälä Perusturvalautakunta 89 Mäntsälän kuntoutusyksikkö sijaitsee Kotokartanorakennuksen kolmannessa kerroksessa ja kellarikerroksessa. Tilat eivät tällä hetkellä palvele toimintaa. Asiakkailla on vaikeuksia löytää oikeaan paikkaan osan toiminnoista ollessa ylimmäisessä ja osa alimmassa kerroksessa. Valtaosalla asiakkaista on erilaisia liikkumisen apuvälineitä käytössä ja he tarvitsevat liikkumiseen hissiä. Asiakkaiden aikoja on jouduttu perumaan Kotokartanon hissin ollessa epäkunnossa. Asiakkaan hoito kärsii, kun yhdellä käyntikerralla ei voida samalla vaihtaa tai hankkia uusia apuvälineitä asiakkaille, koska kerroksesta toiseen siirtyminen vie liian paljon aikaa. Ryhmäliikuntatila sijaitsee kellarikerroksessa, mutta toiminnassa tarvittavat välineet säilytetään kolmannessa kerroksessa. työntekijä joutuu kuljettamaan välineitä ylä- ja kellarikerroksen väliä. Henkilökunnan liikkuminen tilojen välillä ja tavaroiden liikuttelu kerroksesta toiseen vähentävät asiakasaikoja. Ryhmien toimintaa ja yksilöasiakkaiden vastaanottoa joudutaan suunnittelemaan tilojen ehdoilla. Kuntoutusyksikön toiminta painottuu yhä enemmän ryhmätoimintoihin. Kuntoutusyksikössä ei ole pukutiloja asiakkaille vaatteiden vaihtoon. Asiakkaat vaihtavat vaatteita käytävillä, muiden asiakkaiden edessä. Ainoat pukutilat ovat suuren liikuntatilan "ns. tanhutilan" yhteydessä, joka sijaitsee kellarikerroksessa, mutta eniten ryhmiä ja yksilöasiakkaita käy kolmannen kerroksen tiloissa. Valtaosa kuntoutusyksikön asiakkaista ovat monisairaita ja/tai heidän liikkumisensa on hankalaa ja he tarvitsevat liikkumisen apuvälineitä. Kuntoutusyksikön ahtaat ja epätarkoituksenmukaiset tilat aiheuttavat vaaratilanteita apuvälineitä käyttäville asiakkaille. Käytävätilat ovat ahtaat ja apuvälineiden jättäminen käytäville kuntoutuksen ajaksi aiheuttaa muille asiakkaille vaaratilanteita. Tilat ovat kuumat ja ilmanvaihto on puutteellinen. Kesän aikana asiakkaita on pyörtynyt erittäin kuuman ja huonon sisäilman vuoksi. Lämpötila on ollut ikäihmisten ja kroonisia sairauksia sairastavien liikuntatiloissa kesäisin jopa 29 astetta, mikä on potilasturvallisuusriski. Yksikön tiimivastaavan toimistohuonetila on hyvin pieni huone (komero), jossa ei ole tuuletusmahdollisuutta. Huoneessa on myös puutteellinen äänieristys ja huoneessa käydyt keskustelut kuuluvat asiakkaille. Aikuisten toimintaterapeutti ei voi tällä hetkellä vastaanottaa potilaita lainkaan, koska hänellä ei ole toimitiloja asiakasvastaanottoon. Aikuisten toimintaterapeutti tarvitsee erillisen vesipisteen ja erikoistilan lastojen ja muiden pienoistukien tekemiseen. Vastaanottotilaa ollaan tällä hetkellä järjestämässä terveyskeskuksen puolelta, mikä on toiminnallisesti epätarkoituksenmukaista. Kuntoutusyksikössä ei ole tällä hetkellä suihkuja tai edes taukotilaa

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta henkilökunnalle. Henkilökunnan pukutila on pieni ja se toimii samanaikaisesti varastona. Henkilökunta ruokailee asiakkaiden ryhmätilassa. Liitteenä 1. on alustava suunnitelma kuntoutusyksikön tilatarpeesta. Määrärahavarausta esitetään suunnitelmavuosille , jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä tulevat muutokset ehtivät konkretisoitumaan nykyisestä. Sote-lakiluonnoksessa lähtökohtana on lähipalvelujen säilyminen. Kuntoutuspalvelut ovat lähtökohtaisesti lähipalveluita. Mikäli kunnan tilainvestoinneissa tapahtuu muutoksia, jotka mahdollistavat kuntoutustilojen uudelleenjärjestelyn esitettyä aikaisemmin, suunnittelu- ja toteutusaikataulua voitaisiin aikaistaa. (Valmistelijat/lisätietoja: johtava hoitaja Marika Hämäläinen, puh ja vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahan varaamista kuntoutusyksikön tilojen suunnitteluun ja hankintaan taloussuunnitelma vuosille Liite 1. Alustava suunnitelma kuntoutusyksikön tilatarpeesta

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Aikuisten psykososiaalisen yksikön tilatarve Perusturvalautakunta 90 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys ( ) vuodelle 2015 sisältää mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten (n=24) päivä- ja työtoiminnan kunnallistamisen erikoissairaanhoidosta ja Etevalta. Tällä uudella järjestelyllä tavoitellaan euron säästöä suhteessa vuoteen Toimintojen kunnallistaminen edellyttää tilajärjestelyjä, joilla mahdollistetaan kunnan päivä- ja työtoiminnan laajentaminen Karhukuja 2:ssa. Karhukujan toimitiloissa toimii tällä hetkellä kunnan oman kehitysvammaisten päivä/työtoiminnan, aikuisten kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen lisäksi aikuisten psykososiaalinen yksikkö, jonka siirtyminen toisiin tiloihin mahdollistaa suunnitellun kunnallisen työ- ja päivätoiminnan laajentamisen. Teknisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2015 sisältää ulkoisen määrärahavarauksen aikuisten psykososiaalisen yksikön uusille vuokratiloille. Perusturvapalveluiden toimialan talousarvioesitys vuodelle 2015 sisältää sisäisen vuokran ko. tiloille. Mahdolliset vuokratilat vapautuivat psykososiaalisen yksikön käyttöön hyvinvointineuvolalta, joka oli kyseisissä tiloissa vuokralla ennen elokuussa 2014 tapahtunutta muuttoa Kaunismäkeen. Vuoden 2014 talousarvio sisältää vuokramäärärahat koko vuodelle Nykyisen tilan haitat aikuisten psykososiaalisen yksikön toiminnan kannalta: Nykyiset tilat ovat sokkeloiset ja turvattomat mm. lääkkeiden säilytyksen kannalta ja haastava asiakaskunta huomioiden. Tiloihin kulku on vaikeaa ellei mahdotonta liikuntaesteisille (portaat). Tilat eivät ole asianmukaiset vakavaa riippuvuutta aiheuttavien tai mielenterveyden hoitotyössä tarvittavien keskushermostoon vaikuttavien reseptilääkkeiden säilyttämiseen ja käsittelyyn. (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräykset 6/2012). Vastaavan farmaseutin lausuman mukaan ns. Teletalolla ei ole lääkkeiden säilyttämistä varten sellaista tilaa, joka olisi turvallinen ja että asiattomat henkilöt eivät pääsisi lääkkeiden varastointitiloihin. Rakenteellisesti teletalolle ei voida sijoittaa lääkekaappia. Lääkekaappi pitäisi sijoittaa jonkun työhuoneeseen, mikä on turvallisuusriski. Tilat ovat sisällä ja ulkona sokkeloiset, mikä on turvallisuusriski, kun säilytetään lääkkeitä, joihin liittyy väärinkäyttöriski (helppo murtautua, piiloutua sokkeloihin). Tiloista puuttuu näytteenottoon soveltuvat WC-tilat. Mahdollisen vuokratilan edut: Tilat sijaitsevat asiakkaiden näkökulmasta hyvin saavutettavalla paikalla. Tiloihin on huomaamaton sisäänkäynti. Tilat ovat sopivat ja riittävät yksikön tarpeisiin nähden. Tilat ovat helposti muokattavissa. Yksikön tilatarve on seuraava: 6 vastaanottohuonetta, lääkehuone, näytteenotto-wc, ryhmätila, sosiaalinen tila, odotusaula.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskuksesta siirretään päihdeongelmaisten ja mielenterveysongelmaisten hoitoon liittyvä lääkehoidon valvonta aikuisten psykososiaaliselle yksikölle. Erikoissairaanhoidon osalta syntyy kustannussäästöä ja terveyskeskuksen osalta asiakastilanne rauhoittuu. (Valmistelijat/lisätietoja: johtava päihde- ja mielenterveystyöntekijä Sirpa Litmanen, puh ja sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta lähettää edellä kuvatun tiedoksi kunnanhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle ja toteaa, että mikäli teknisen toimialan vuokramäärärahoja karsitaan kyseisen kunnan ulkopuolisen vuokratilan osalta, perusturvapalveluissa suunniteltu palveluiden kunnallistaminen ja kustannussäästö ei tule toteutumaan.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Pornaisten suun terveydenhuollon järjestäminen 410/ /2014 Perusturvalautakunta Pornaisten suun terveydenhuolto on ulkoistettu alkaen. Palveluntarjoajana toimii Attendo Oy. Alkuperäistä sopimusta on jatkettu vuosi kerrallaan lautakunnan päätöksellä. Sopimus on tällä hetkellä voimassa saakka ja siinä on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Nykyisen sopimuksen vuosikustannus on noin euroa. Nykyistä sopimusta ei voida enää jatkaa optiovuosilla. Vaihtoehtoina toiminnan järjestämiseksi jatkossa on Pornaisten hammashuollon ottaminen yhteistoiminta-alueen omaksi toiminnaksi tai palveluiden uudelleen kilpailuttaminen ja ulkoistuksen jatkaminen. Nykyisen palveluntuottajan toimintaan ollaan oltu tyytyväisiä. Asiakaspalaute on ollut hyvää. Pornaisissa ulkoistetussa suun terveydenhuollossa toimii kaksi hammaslääkäriä, yksi suuhygienisti ja kolme hammashoitajaa. Pienen yksikön Toiminnan haavoittuvuusriski on suuri. Omaksi toiminnaksi ottamisessa on useita riskejä. Hammashoidon henkilökunnasta on jatkuva pula kunnissa. Toimien ja virkojen rekrytoinnin onnistuminen täysimääräisenä on erittäin epätodennäköistä. Vuokrahenkilökuntaakin on vaikea saada. Mäntsälän hammashoitolalla ei ole mahdollisuutta ottaa asiakkaita Pornaisista henkilökuntaresurssien haasteellisuuden takia. Pornaisissa ei ole yksityishammaslääkäreitä ja mahdolliset ostopalvelut pitäisi hankkia lähikunnista. Nykyiseen sopimukseen sisältyy oikomishoito, jonka järjestäminen omana toimintana vaatisi hammaslääkäriresurssin lisäystä perustyöhön nykyiseen mitoitukseen verrattuna sen lisäksi, että oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut jouduttaisiin ostamaan ulkopuolelta. Mäntsälän suun terveydenhuollon tällä hetkellä hankkiman ostopalvelun käyntihinta on karkeasti laskettuna noin 50 % kalliimpaa kuin Pornaisten tämän hetkisen ulkoistussopimuksen mukainen käyntihinta, joskin ostopalvelun piiriin ohjatut potilaat ovat pääsääntöisesti raskashoitoisempia. Palveluiden ulkoistaminen mahdollistaa kustannusten tarkan arvioinnin käyttösuunnitelmaan. Ulkoistuksella varmistettaisiin hoitotakuun toteutuminen, toiminta olisi katkeamatonta ja asiakkaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen on todennäköisempää kuin omassa palvelutuotannossa tai oman ja ostetun palvelutuotannon yhdistelmässä. Mikäli ulkoistusta jatketaan ja jotta kilpailutus voitaisiin toteuttaa laadukkaasti, on tarkoituksenmukaista jatkaa sopimusta nykyisen palveluntuottajan kanssa saakka. Kilpailutuksen mukainen uusi toimija aloittaisi ja ulkoistussopimus tehtäisiin kahdeksi vuodeksi, jonka lisäksi olisi kaksi vuoden mittaista optiovuotta.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh , vastaava hammaslääkäri Arja Pulli, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää: 1. irtisanoa nykyisen sopimuksen Attendo Oy:n kanssa päättymään ja 2. että Pornaisten suun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ulkoistettuna jatketaan 3. merkitä tiedoksi, että tarjouspyyntö tuodaan lautakuntaan hyväksyttäväksi ennen kilpailutuksen aloittamista. Perusturvalautakunta 91 Perusturvan viranhaltijat ovat lautakunnan päätöksen mukaisesti jatkaneet Pornaisten suun terveydenhuollon kokonaisulkoistuksen kilpailuttamisen valmistelua. Kilpailutusta varten on laadittu kilpailutusasiakirjat, jotka ovat liitteenä Kilpailutus on suunniteltu tehtävän avoimella hankintamenettelyllä, jossa kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoitus on suunniteltu julkaistavaksi ja tarjoukset jätettäviksi mennessä. Kilpailutettu toiminta on suunniteltu alkavaksi (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh , vastaava hammaslääkäri Arja Pulli, puh , hankinta-asiantuntija Krista Koskimäki, puh , talouspäällikkö Satu Komulainen, puh sekä kehittämispäällikkö Erja Heikkinen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta hyväksyy kilpailutusasiakirjat liitteineen ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään mahdollisia tarvittavia teknisiä tai muuten välttämättömiä muutoksia asiakirjoihin. Liite 1. Tarjouspyyntö Liite 2. Tarjouspyynnön liitteet

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus /02.02/2014 Perusturvalautakunta 92 Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeen mukaan toinen osavuosikatsaus laaditaan toteutumatietojen pohjalta. Liitteenä 1. on tulosaluetasoinen Perusturvapalvelujen toimialan osavuosikatsaus 2/2014 tekstiosa ja käyttötalousosan toteutuma (kirjaustilanne ) ennusteineen. Liitteenä 2. on investointiosan toteuma ennusteineen Liite 3. Talousarviomuutokset 2014 Liitteenä 4. Suoriteliite Käyttötalous Ulkoisten menojen toteutuma kirjaustilanteen mukaisesti on 64,9 % ja Pornaisten osalta 58,6 %. Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi tilanteessa 66,7 %. Ulkoisten tulojen toteutuma on 56,2 % ja Pornaisten osalta 65,3 %. Kunnanhallitus päätöksessään velvoitti perusturvapalvelujen toimialan 1. osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistamaan käyttösuunnitelmaansa niin, että ulkoisen toimintakatteen kasvu saa olla enintään 2,5 milj. euroa. Tämä olisi tarkoittanut 2,2 milj. euron sopeuttamista, joka henkilötyövuosina olisi ollut n. 60 henkilötyövuotta. Toimialan käyttökatetta karsittiin kunnanhallituksen päätöksen velvoittamana ensimmäisessä osavuosikatsauksessa euroa alkuvuoden toteuman ja säästötoimenpiteiden perusteella. Toimialan tuloja ja menoja on tarkasteltu kriittisesti talousarvion laadinnan yhteydessä ja tähän toiseen osavuosikatsaukseen on toimialan käyttökatteen ennustetta tarkistettu ja ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistetun käyttösuunnitelman arvioidaan ylittyvän yhteensä eurolla. Osavuosikatsaus ykkösessä todettiin: "Tulosalueiden määrärahoissa ei karsinnan jälkeen ole mitään taloudellista liikkumavaraa asiakasmäärän tai palvelutarpeen kasvulle. Mikäli asiakasmäärä tai palvelutarpeet nykytilanteesta lisääntyvät eikä asiakkuudet tai palvelutarve muilla asiakkailla samaan aikaan vähene, kyseisen toiminnan kohdalla määräraha tulee ylittymään. Tämän välttämiseksi ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumiseksi toimialalla työskennellään tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Kustannuskasvun hillintä on pitkällä tähtäyksellä parhaiten saavutettavissa, mikäli palvelurakenne on oikea, palvelua suunnataan oikein ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla asiakastarpeita pystytään välttämään, siirtämään tai keventämään." Tämä tilanne on ennallaan eli mikäli vielä loppuvuonna tapahtuu muutoksia asiakasmäärässä tai palvelutarpeessa

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan päätösesitys: suuntaan tai toiseen, arvioitu toteuma muuttuu. Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittävän muutetun 2014 käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta euroa ja Pornaisten osalta euroa perustuen HUS:n ilmoittamaan palvelutuotannon mukaisen laskutuksen ennusteeseen. Muiden tulosalueiden ennustettua talousarvion alitusta kuvataan liitteissä 1. ja 2. Investoinnit Investointien osalta karsittiin osavuosikatsaus ykkösen yhteydessä yhteensä euroa: Pegasos-tietovaraston toteutus siirrettiin vuodelle 2015 (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen puh ja perusturvajohtaja Eija Rintala puh ) 1. Perusturvalautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen liitteiden ja 4. mukaisesti. 2. Perusturvalautakunta päättää, että viranhaltijat voivat tehdä liitteisiin tarvittavat tekniset korjaukset. 3. Perusturvalautakunta antaa tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteen 3. mukaiset muutokset euroa vuoden 2014 talousarvioon. 4. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointiosan säästönä jo ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä ilmoitetun Pegasos tietovaraston toteutuksen euroa siirron vuodelle Liite 1. Perusturvapalvelujen toimialan osavuosikatsaus 2/2014 tekstiosa ja käyttötalousosan toteuma Liite 2. Investointiosan toteuma ennusteineen Liite 3. Talousarviomuutokset 2014 Liite 4. Suoriteliite

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perusturvalautakunta 93 Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: Terveyspalvelujen kuntaa vaihtaneet (oheismateriaalina tilasto) Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen (oheismateriaalina Kuntaliiton Tarja Myllärisen diat) sekä kunnan sote-lausunto Kuntien talouden tasapainotusohjelmien valmistelu (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin, että Mäntsälän kunnanhallituksen edustaja Reijo Tilvis poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Perusturvalautakunta 94 Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset ajalta , liite 1. (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta liitteen 1. päätöksiin.

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvapalveluiden toimitilat Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n Kivistöntie 16-hankkeessa Perusturvalautakunta 95 Perusturvajohtajan päätösesitys: Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy rakennuttaa uutta vuokrataloa osoitteeseen Kivistöntien 16. Kohde sijaitsee terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä ja siihen on tulossa asuntoa. Uudisrakennus korvaa nykyiset vanhustentalot Osuustie 2 G ja Vanhan Porvoontien 15 ja 17 kohteet. Asukkaat ovat lähinnä kotihoidon asiakkaita ja valitaan kunnan hoito- ja hoivapalveluiden SAS-työryhmässä. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy tarvitsee rahoitusta (ARA) varten syyskuun loppuun mennessä kunnalta sitoumuksen toimitilojen vuokraamisesta. Kunnan kotihoidolla on molemmissa nykyisissä vanhustentaloissa käytössään toimistotilat, yhteensä noin 70 m2, joista luovutaan, kun asukkaat siirtyvät uuteen Kivistöntie 16 taloon. Uuteen vanhustentaloon tarvitaan kotihoidolle toimistotila sosiaalitiloineen. Vuokra-asuntojen ja kunnan yhteisessä hankkeessa on tavoitteena luoda uusi yhteisöllisyyttä tukeva toimintamalli, johon kuuluu olennaisena osana asukkaiden yhteinen ruokailu ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta. Yhteisen ruokailun mahdollistaminen edellyttää, että kiinteistöön tulee jakelukeittiön tasoinen keittiötila ja ruokasali. Toimintakyvyn tukemiseksi ja parantamiseksi tarvitaan liikuntatila, jossa toimintaa järjestää hoito- ja hoivapalvelun lisäksi perusterveydenhuollon kuntoutusyksikkö ja sovitusti myös ulkopuoliset toimijat. Kustannusvaikutus on tämän hetken arvion mukaan vuositasolla uusien tilojen osalta kunnalle noin euroa. (Valmistelija/lisätietoja: vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki, puh ) Perusturvalautakunta 1. hyväksyy liitteen 1. tarveselvityksen ja 2. esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2016 talousarviossa edellä mainitut toimitilatarpeet kustannuksineen huomioidaan. Merkittiin, että jäsen Kari Peussa ilmoitti esteellisyytensä (yleislausekejäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liite 1. Tarveselvitys

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot