Rotator Oy Tekstit: Heikki Rantala ja Milla Anttila. Typografia ja taitto: Viestintätoimisto Elettaria, Tampere. Värierottelut ja paino:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rotator Oy 1954-2014 Tekstit: Heikki Rantala ja Milla Anttila. Typografia ja taitto: Viestintätoimisto Elettaria, Tampere. Värierottelut ja paino:"

Transkriptio

1 Pyörät pyörivät 3

2 Rotator Oy Tekstit: Heikki Rantala ja Milla Anttila. Typografia ja taitto: Viestintätoimisto Elettaria, Tampere. Värierottelut ja paino: Kirjapaino Öhrling Oy, Tampere. Sitomo: Finnreklama Oy. Paperi: Galerie Art Silk. Kustantaja: Rotator Oy. 4

3 Sisällys Huomispäivää kohti 6 Forward Into The Future 7 Logot vuosien varrelta 8 Esipuhe luku 1960-luku Omiin toimitiloihin 15 Tampereen Rakennuskone Oy:stä Rotator Oy luvun tärkeitä edustuksia 16 Vaihtokoneet tulevat markkinoille 19 Rotator SA Espanjaan luku Rotator itsenäiseksi yhtiöksi 21 Uudet toimitilat Lakalaivasta 22 Rotator laajentaa toimintaansa trukkimarkkinoille 22 Rotator laajentaa rakennuskonetoimintaansa 23 Rotator aloittaa henkilönostinten myynnin 24 Jälkipalvelutoiminnot Teknatoriin 25 Vuokraustoiminta Lainakone Oy:öön 26 Varaosa- ja tarvikemyymälän toiminta jäi lyhytaikaiseksi 28 Noususuhdanteen aikaa luku Kasvun vuodet 33 Tulosyksiköt syntyvät 34 Rotacon 36 Rotamek 36 Scanlift 36 Rotamar 36 Vientitoiminta alkaa, Rotatrade perustetaan 37 Kotimaiset henkilönostimet vientiin 37 Ramacs aikaansa edellä luku Rotatorin omistus siirtyy SGN-Yhtiölle 41 Tappiollinen syöksykierre katkeaa Rotatorin omistus siirtyy Sponsor Oy:lle Rotatorin omistus Captum Group Oy:lle 42 Vantaalla ja Tampereella uusiin toimitiloihin 44 Edustuksia 1990-luvulla luvulle 47 Rotator Oy Summary Rakentavissa merkeissä 60 Vuonna 2014 Rotator täyttää 60 vuotta 62 Kaivosteollisuus uusi kasvualue 63 Ympäristöystävällisyys korostuu 63 Sähköiset kauppapaikat yleistyvät 63 Edustuksia Koneiden vuokraustoiminta yleistyy 64 Huolto- ja korjaussopimusten yleistyminen 65 Toimipisteverkosto laajenee 65 Korkesuhdanteesta matalasuhdanteeseen 66 Kohti 2020-lukua 66 Rotator Oy:n edustukset Rotator Oy:n henkilökunnan palvelusajat 78 Rotator Oy:n johto Haastattelut ja lähdeluettelo 80 5

4 Huomispäivää kohti Suomen taloudelliset näkymät tulevina vuosina ovat haastavat. Kymmenen vuotta sitten ennustamani ilmiö tuotannon siirtämisestä maihin, joissa erityisesti työvoiman kustannustaso on Suomea olennaisesti alhaisempi, on toteutumassa. Myös 2000-luvulla hyvään kasvuun lähtenyt kaivostoiminta on erityisesti metallien alhaisen maailmanmarkkinahinnan vuoksi ainakin hetkellisessä suvantovaiheessa, mutta pitkällä tähtäimellä Suomi on kaivostoiminnassa yhä Euroopan kärkimaita. Suomen vahvimpia valtteja on edelleen erittäin hyvä koulutusjärjestelmä ja maailmallakin arvostettu osaaminen. Tällä hetkellä suurimmat odotukset tulevalle kasvulle suuntautuvat pk-sektorille, joskin Suomessa on edelleen toiminnassa useita kansainvälisestikin erinomaisesti menestyviä suuryrityksiä. Viime vuosina erityisesti ympäristöystävällisyys ja energian säästäminen on tullut entistä tärkeämmäksi. Polttomoottorilla toimivat koneet ovat tulleet entistä taloudellisemmiksi ja päästöt ovat vähentyneet, mutta polttomoottorikoneita on myös korvattu akku- ja sähkökäyttöisillä, ja ensimmäiset hybridi-mallitkin on esitelty. Tulevina vuosina tullaan näkemään sekä täysin automatisoituja tuotantokoneita että sellaisia, joita valvotaan ja käytetään keskitetysti kaukanakin työmaalta. Rotatorin tavoitteena on auttaa asiakkaitamme menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla alan parhaat tuotteet ja palvelut koko Suomen alueella. Viime vuosina avatut uudet toimitilamme ja laaja huoltoverkostomme osoittavat vahvan halumme jatkaa ja laajentaa yhteistyötä sekä vanhojen että uusien asiakkaiden kanssa. Rotator Oy:n ja omasta puolestani haluan kiittää kaikkia asiakkaita, päämiehiä, henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä hyvästä, luottamuksellisesta ja hedelmällisestä yhteistyöstä menneiden 60 vuoden aikana. Toivon, että yhteistyömme jatkuu ja kehittyy suotuisasti myös tulevina vuosina. Ja pyörät pyörivät... Tammikuussa 2014 Thomas Åhman 6

5 Forward Into The Future The outlook for the Finnish economy in the coming years is challenging. The phenomena of complete transfer of production to countries, where labour costs in particular are substantially lower than in Finland is coming true, as I forecasted ten years ago. Also the boom in the mining industry which started in the 2000 s, has temporarily slowed down mainly due to the global low metal price. Finland is still, however, one of the top mining countries in Europe in the years to come. One of Finland s strongest assets is still the excellent education system and globally rewarded know-how. Currently the highest expectations for the future economic growth comes from the small and mid-size companies, even though we still have several very successful global companies with production in Finland. During the last years especially environment friendly and energy saving equipment has become even more important. Combustion engine powered machines are more fuel-efficient and their emissions are significantly lower than before. But battery- and electric power is also replacing the combustion engine, and hybrid-models are being launched. In the future we will see both fully automated production machines, as well as equipment which are remote operated or controlled far away from the jobsite. The object for Rotator is to help our customers to succeed in their business by providing the best available products and after sales services in Finland. Our commitment can be seen in the investment in new premises and after sales support we have made during the previous years. We look forward to continue and expand our cooperation with both current and new customers. On behalf of Rotator Oy and myself, I would like to thank customers, principals, employees, partners and stakeholders for your excellent, faithful and fruitful cooperation over the past 60 years. I hope that our cooperation will continue and develop favourably for all concerned also in the years to come. Let s keep the wheels turning... January 2014 Thomas Åhman 7

6

7 Esipuhe Historian kirjoittaja törmää kahteen ongelmaan. Mitä kaukaisemmista ajoista on kyse sitä vähemmän on olemassa dokumentoitua tietoa. Kirjoittaja joutuu työskentelemään perimätiedon ja hatarien muistikuvien varassa. Lähihistoriaa, josta kyllä löytyy runsaastikin taltioitua aineistoa, värittävät puolestaan muistelijan omat intohimot ja hän saattaa tahtomattaan luoda historiankirjoitusta omasta näkökulmastaan tai ainakin painottaa menneisyyttä subjektiivisesti. Historia-sanan käyttö tämän 50-vuotisjulkaisun yhteydessä tuntuu juhlavalta tai ainakin ikäännyttävältä - olenhan elänyt koko tuon ajan, vieläpä työskennellyt Rotator Oy:ssä yhteensä neljäkymmentä vuotta. Historiaa se kuitenkin on koskien rajattua aikaa ja rajattua aihepiiriä. Olen pyrkinyt välttämään jossain määrin edellä mainittuja karikoita kunnioittaen kuitenkin haastattelemieni henkilöiden muistia ja mielipiteitä etenkin, kun he ovat itse osa tätä historiaa. Rotatorin, niin kuin minkä tahansa toimivan yrityksen, toiminta perustuu kanssakäymiseen niiden ihmisten kesken, jotka tekevät yrityksessä työtään. Lisäksi toiminta perustuu joukkoon ihmisiä, joiden kanssa ollaan yhteistyössä. On omistajia, päämiehiä, ahtaajia, rahtaajia, pankkiireita, rahoittajia, vakuuttajia, viranomaisia, kilpailijoita, asiakkaita ja niin sanottuja loppukäyttäjiä. Pitäisi kirjoittaa romaani, jotta saisi esille kaikki ne ihmiset, tapahtumat, jutut, ilot ja surut, jotka tämänkin yhtiön historiaan liittyvät. Tässä historiikissa olen pyrkinyt kuitenkin ensisijaisesti tuomaan esille sen, millaisten asioitten parissa, millaisten suuntaviivojen mukaan ja millaisissa puitteissa vuosien varrella on toimittu. Vuoden 2004 näkökulmasta Rotatorin viisikymmentä vuotta tällä toimialalla on pitkä aika. On pakko kysyä, mihin yhtiön menestys perustuu? Vastausta voi etsiä työhönsä ja yrityksen tavoitteisiin sitoutuneesta Rotator-henkisestä henkilökunnasta, hyvistä, pitkäaikaisista päämiessuhteista ja tietysti asiakassuhteista, joista jotkut ovat jo kestäneet kolmen yrittäjäsukupolven ajan. Haluan tässä kiittää kaikkia haastattelemiani henkilöitä. Heidän apunsa on tehnyt tämän julkaisun mahdolliseksi. Erityiskiitokseni Reijo Kekäläiselle, Arvo Innolalle, Pentti Rekolaiselle ja Antti Mattilalle sekä Suomen Maarakentajain Liiton, Tieyhdistyksen, Tielaitoksen ja Metso Mineralsin asianomaisille henkilöille arvokkaasta avusta arkistojensa käytössä. Tämä päivä on huomenna historiaa. Tampereella maaliskuussa 2004 Heikki Rantala 9

8 Suomen jälleenrakentaminen alkaa Lauri J. Kivekäs, toimitusjohtaja Lauri J. Kivekäs, Managing Director Neljäkymmenluvun puolivälissä tekninen kehitys Suomessa oli sotateollisuutta lukuun ottamatta paljolti vielä kolmekymmenluvun tasolla ja sillä tasolla maata jälleenrakennettiin aina 1950-luvun alkupuolelle, jolloin sotakorvausten tultua maksetuksi voitiin kaikki osaaminen suunnata täysipainoisesti kotimaan kasvuedellytysten parantamiseen. Tällöin myös Lokomo Oy:ssä alettiin kiinnittää huomiota erilaisten maanrakennuskoneiden, kaivukoneitten, tiehöylien ja -jyrien sekä murskauslaitteiden menekin lisäämiseen. Näiden tuotteiden valmistus oli aloitettu jo ennen sotia, mutta pääsi laajemmassa mittakaavassa käyntiin vasta vuoden 1951 jälkeen. Viisikymmenluvun puolivälissä maarakennuskoneiden tuotanto oli jo yli puolet tehtaan liikevaihdosta. Infrastruktuurin parantaminen oli maan jälleenrakentamisen tärkeimpiä haasteita. Näin ollen kysyntää Lokomon tuotteille kyllä oli, mutta vallinneen pääomapulan vuoksi kyseisten koneitten kauppa oli tehtaan valmistuskapasiteetin kannalta liian vähäistä. Menekin lisäämiseksi päätettiin aloittaa uudenlainen toimintamuoto: koneitten vuokraus. Rakennuskone Oy perustetaan Rakennuskone Oy:n Johtokunnan kertomus vuodelta Rakennuskone Oy s Management Report, Joulukuun 29. päivänä 1953 pidettiin kokous, jossa päätettiin koneitten vuokrausta varten perustaa erillinen yhtiö, joka sai nimekseen Rakennuskone Oy. Yhtiö rekisteröitiin 26. helmikuuta 1954 tarkoituksena erilaisten koneiden ja koneistojen omistaminen, niiden myyminen ja välittäminen sekä vuokralle antaminen kuin näiden huolto. Vuokrauksen kohderyhminä olivat yksityiset asiakkaat sekä Tie- ja vesirakennushallituksen tietyömaat eri puolilla Suomea. 10

9 Teräsmiehiä valmiina vuokraukseen vuonna Koneet vasemmalta Teräsmies 2, Teräsmies 3-4 ja Teräsmies 5-8. Teräsmies excavators ready for rental, The machines, from the left: Teräsmies 2, Teräsmies 3-4 and Teräsmies 5-8. Lauri J. Kivekäs ja Veikko Virkkunen yhtiön johtoon Yhtiön ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi ja johtokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Lokomon toimitusjohtaja vuorineuvos Lauri J. Kivekäs. Hän toimi puheenjohtajana aina vuoteen 1970, mutta luopui toimitusjohtajan tehtävästä jo vuoden kuluttua. Hänen tilalleen toimitusjohtajaksi nimitettiin diplomi-insinööri Veikko Virkkunen, joka toimi tässä tehtävässä vuoteen Varsinainen toiminta käynnistyi ensimmäisen johtokunnan kertomuksen mukaan varsinaisesti vasta vuoden 1954 jälkipuoliskolla, jolloin yhtiö ensimmäisenä kauppatoimenaan tuotti maahan ja myi kolme Deutz-raivaustraktoria. Vuokraus, joka oli liikkeellepaneva voima, aloitettiin hankkimalla tarkoitusta varten Lokomolta käytettyinä Teräsmies-kaivukone, neljä Teräskarhu-moottoritiehöylää, Caterpillar-traktori ja tiilipuristin. Koneet vuokrattiin asiakkaille kiinteää kuukausimaksua vastaan minimivuokra-ajan ollessa viisi kuukautta. Asiakkaalla oli mahdollisuus ostaa kone vuokra-ajan jälkeen ja näin myöskin useimmiten tapahtui. Toukokuussa 1956 yhtiön nimi muutettiin Tampereen Rakennuskone Oy:ksi sen jälkeen, kun helsinkiläinen Rakennuskonepaja Oy oli Veikko Virkkunen, toimitusjohtaja Managing Director nostanut kanteen nimen samankaltaisuuden takia ja voittanut jutun molemmissa oikeusasteissa. Koko viisikymmenluvun ajan yrityksen toimintoja, niin hallinnon, myynnin, varaosien kuin huollonkin osalta, pyörittivät lokomolaiset oman toimensa ohella. Vasta vuonna 1960 palkattiin Tampereen Rakennuskone Oy:n ensimmäiset omat toimihenkilöt. 11

10 Ylikuormaaja - DEUTZ - raivaustraktori on nopea apulainen maansiirtotöissä. Ylikuormauskauhan tilalle voidaan nopeasti asentaa työntö-tai kulmapuskuterä. Toimitamme myös etukuormaaja Deutz-raivaustraktoreita. Mainoksia 1950-luvulta. Advertisements, 1950s. 12

11 Alkuaikojen toimintaa haittasivat monet käytännön ongelmat. Kun vuokrakoneitten kysyntä toisena toimintavuonna alkoi lupaavasti nousta, ei yhtiöllä ollut riittävästi pääomaa kaluston hankintaan. Deutz-koneiden myyntiä puolestaan vaikeuttivat tuolloin käytössä olleet tuontirajoitukset. Vuosikymmenen lopulla urakoitsijoiden tunti- ja kuutiohinnat laskivat niin, etteivät ne enää kattaneet omakustannushintaa. Vuokranmaksukyky heikkeni ja vuokrausta harjoittivat yhä pienemmät yrittäjät isompien hankkiessa koneensa suoraan valmistajalta. Alkuvuosina tieto yrityksestä ja sen toiminnasta levisi pelkästään käyttäjien välityksellä ja näin ollen hyvin hitaasti. Ensimmäinen mainos Deutzraivaustraktorista julkaistiin vasta tammikuussa 1957 tuonnin vapauttamista ennakoiden. Maansiirtotöiden keskittyminen erityisesti Tie- ja vesirakennushallituksen töiden osalta talvikuukausiksi aiheutti koneille työttömyyttä kesäaikaan. Niinikään vuodet olivat työtilanteen ja sitä kautta konekysynnän kannalta erittäin huonoja. Poikkeuksen muodostivat vain kumipyörillä kulkevat kauhakuormaajat, joita urakoitsijat ostivat runsaasti, sillä irtotavaran kuormauksessa tämä konetyyppi oli osoittautunut taloudellisemmaksi kuin pienet ja keskisuuret kaivukoneet. Tästä syystä aloitettiin Trojan-merkkisten pyöräkuormaajien edustus vuonna Samalla alettiin määrätietoisesti hakea lisää uusia edustuksia, kuten Irmer-Elzesiirrettävät paineilmakompressorit ja Hadfieldsmurskaimet sekä kauha- ja kaivulaite-edustuksia. Samalla alettiin muuttaa toiminnan luonnetta vuokrauksesta konemyynnin suuntaan. Viisikymmenluvun toiminnan laajuutta kuvaa vuosien vuokrakalustossa olleet ja sitä kautta myydyt konemäärät: 23 tela-alustaista Lokomon Teräsmies-köysikaivukonetta, 18 Teräskarhu-tiehöylää, kolme Lokomon karamurskainta, kolme siirrettävää kompressoria ja 20 kpl Deutz-raivaus- ja -puskutraktoria. Vuosien saatossa liikevaihtoa kasvattivat myös puskutraktorien huolto ja varaosakauppa. Deutz-puskukone kuului tuotevalikoimaan vuosina The Deutz bulldozer belonged to the product range Yale-Trojan-pyöräkuormaaja kuului tuotevalikoimaan vuosina The Yale-Trojan wheel loader belonged to the product range

12 Pikitien rakentamista Suomessa lukujen vaihteessa. Main road construction in Finland late 1960s-early 1970s luku Jälleenrakentaminen jatkuu Suomessa 1960-luku oli vielä sodanjälkeistä jälleenrakentamisen aikaa. Tieverkon parantaminen jatkui ja teollisuus oli poikkeuksellisen vakaalla seitsemän prosentin kasvun uralla. Suomi teki kauppapoliittisesti kauaskantoisen ratkaisun liittymällä EFTA:n ulkojäseneksi vuonna Tienrakennuksessa työllistämisrahoituksen osuus alkoi laskea ja sen korvasivat Maailmanpankin tielainat, joita Suomen valtio sai 1960-luvulla lähes 160 miljoonaa markkaa (noin 270 miljoonaa euroa eli noin 1,6 mrd FIM). Näiden rahojen avulla rakennettiin maahamme muun muassa ensimmäiset moottoritiet ja suuri osa tieverkkoa päällystettiin ensimmäistä kertaa. Myyntisihteeri Martta Rantanen oli yhtiön ensimmäinen kokopäiväinen toimihenkilö (kuva 1970-luvulta). Sales Secretary Martta Rantanen was the company s first full-time office employee (picture from 1970s). 14

13 Omiin toimitiloihin Vuosina Tampereen Rakennuskone Oy:llä ei ollut omia toimitiloja. Vasta vuonna 1960 Lokomon vientiosaston, joka hoiti myös Tampereen Rakennuskone Oy:n ostotoimet, siirtyessä Hatanpäänhoviin sai myös Tampereen Rakennuskone Oy sieltä omat tilat. Samana vuonna alettiin muutenkin panostaa yhtiön toimintojen parantamiseen. Helmikuussa 1960 palkattiin yhtiöön ensimmäinen kokopäiväinen toimihenkilö, Martta Rantanen, myynnin sihteeriksi ja syyskuussa Pentti Rekolainen myynti-insinööriksi. Hankittiin myös uusina edustuksina Irmer-Elzesiirrettävät paineilmakompressorit ja Hadfieldsmurskaimet. Vuonna 1960 Tampereen Rakennuskone Oy:llä oli jälleenmyyntisopimuksia kymmenellä paikkakunnalla: Turun Laatuauto Oy, Turku Vaasan Autohuolto Oy, Vaasa Koiviston Autoliike, Kokkola Autovainio Oy, Oulu ja Rovaniemi Mannermaan Auto, Kajaani Lokon Huolto Oy, Kuopio ja Helsinki Lappeenrannan Moottori Oy, Lappeenranta S. Ahlgren, Jyväskylä 1960-luvulle tultaessa lopetettiin Lokomokoneiden vuokraus ja vuokramyynti. Sen sijaan solmittiin uusia kone-edustussopimuksia, joiden myötä saatiin tuotevalikoimaan ruotsalaiset Lukstaprodukt-öljysoralaitteet, länsisaksalaiset Mercedes-Benz-teollisuusmoottorit ja Mengelepyöräalustaiset kaivukoneet. Reijo Kekäläinen, isännöitsijä Reijo Kekäläinen, General Manager Rotatorin asiakkaita lähdössä yhtiön ensimmäiselle asiakasmatkalle. Rotator customers setting off on the company s first customer trip. Uusi isännöitsijä Vuonna 1961 nimitettiin yhtiön isännöitsijäksi diplomi-insinööri Reijo Kekäläinen. Hänen tehtäväkseen tuli markkinointitoimien tehostaminen ja uusien, ei Lokomon tuotannon kanssa kilpailevien, edustusten lisääminen ja Rotatorin kasvattaminen kannattavaksi teknisen konekaupan yritykseksi. Vuoden 1961 toimintakertomuksessa mainitaankin, että yhtiön markkinointitoimia oli tehostettu myyjiä lisäämällä, mainontaa tehostamalla ja työnäytöskiertueita tekemällä. Tampereen Rakennuskone Oy:stä Rotator Oy Yhtiön nimi muutettiin Tampereen Rakennuskone Oy:stä Rotator Oy:ksi. Nimen keksi Mainostoimisto Mainos Lehmus ja se pohjautuu latinankielen sanoihin rota - pyörä ja rotare - pyörittää. Uusi nimi todettiin entistä helpommaksi kansainvälisissä yhteyksissä sekä myös kaupallisesti paremmaksi kuin entinen. Nimenmuutoksen yhteydessä päätettiin myös, että Rotator Oy siitä lähtien vastaa maahantuotavien koneiden ja niiden varaosien myynnistä. Samalla sovittiin, että Lokomo Oy vastaa sekä Lokomon että Rotatorin myymien koneiden huolto- ja korjaustoiminnasta. Lisäksi sovittiin, että molemmat yritykset käyttävät yhteistä piiri- 15

14 myyntiverkkoa koko maassa. Vantaan Veromiehenkylään rakennettiin oma toimitalo, jossa oli tilat myynnille, korjaamolle ja varaosavarastolle. Näin sitten toimittiinkin aina 1970-luvun alkuun saakka. Tampereen Rakennuskone Oy herätettiin uudelleen henkiin vielä kuusikymmenluvun lopulla. Sitä varten rakennettiin Lakalaivaan konehalli, jossa se toimi Lokomon ja Rotatorin yhteisenä vaihtokoneitten markkinointiyhtiönä kolmisen vuotta luvun tärkeitä edustuksia Eräs Rotatorin toiminnan tärkeimpiä merkkipaaluja oli amerikkalaisen International Harvester Co:n kanssa solmittu edustussopimus, jonka mukaisesti International Harvester Co:n valmistamien maansiirtokoneiden myynti siirtyi aikaisemmalta edustajalta, Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy:ltä, SMK:lta, Rotator Oy:lle. International Harvester Co:n maansiirtokoneiden edustuksen saaminen katsottiin Rotatorille merkittäväksi, koska International Harvester Co:n valmistamat pyöräkuormaajat, telakuormaajat, puskukoneet ja muut raskaat maansiirtokoneet muodostivat ihanteellisen täydennyksen Lokomo Oy:n valmistamille maansiirtokoneille yhteisen myynti- ja huoltoverkon puitteissa. Neuvotteluja käytiin lähes vuoden ajan eri osapuolten välillä ennen sopimuksen allekirjoitusta , jolloin SMK:lta siirtyi Rotatorille 27 kpl International Harvester Co:n koneita ja varaosia yhteensä 2,1 miljoonan markan arvosta. Vuonna 1967 allekirjoitettu sopimus oikeutti Rotatorin myymään Bomagin tuotteita Suomessa ja vastavuoroisesti Bomag sai oikeuden myydä Lokomon vedettäviä täryjyriä Saksassa. Sopimusta allekirjoittamassa Kave H. Schwamborn (vasemmalla) ja Veikko Virkkunen. Takana keskellä Holger Andersson ja Reijo Kekäläinen. A reciprocal agreement signed in 1967 granted Rotator the right to sell Bomag products in Finland and Bomag the right to sell Lokomo towable vibratory rollers in Germany. Signing the agreement, Kave H. Schwamborn (left) and Veikko Virkkunen. Behind, in the centre, Holger Andersson and Reijo Kekäläinen. Koska International Harvester Co:n koneet kilpailivat suoraan Trojan- ja Deutz-koneiden kanssa, sanottiin nämä edustussopimukset irti ja kone- ja varaosavarastot myytiin uusille edustajille Trojan jyväskyläläiselle Selmo Oy:lle ja Deutz helsinkiläiselle Oy Machinery Ab:lle luvulla Rotator solmi toisenkin merkittävän edustussopimuksen. Vuonna 1967 alkoi yhteistyö länsisaksalaisen Bomag GmbH:n kanssa ja on myös sikäli merkittävä, että tätä kirjoitettaessa sopimus on edelleen voimassa ollen näin pisin Rotatorin historiassa ja yksi vanhimmista Bomagilla. Ensimmäiset maansiirtoalan näyttelyt Lokomo, Rotator, Valmet ja eräät muut alan valmistajat järjestivät yhteisen Maansiirto Tampere 63 -nimisen näyttelyn syyskuuta Se Presidentti Urho Kekkonen vieraili Maansiirto Tampere 67 -näyttelyssä. Tasavallan päämiehen seurassa Lokomon myyntijohtaja Holger Andersson kuvassa vasemmalla ja Rotatorin isännöitsijä Reijo Kekäläinen. President Urho Kekkonen visited the Maansiirto Tampere 67 Fair. The President of Finland is accompanied by Lokomo s Sales Director Holger Andersson (left) and Rotator s General Manager Reijo Kekäläinen. 16

15 oli ensimmäinen maansiirtoalan näyttely Suomessa ja sen herättämää mielenkiintoa osoittaa kävijän määrä. Samanlainen näyttely järjestettiin uudelleen neljän vuoden kuluttua nimellä Maansiirto Tampere 67. Tässä näyttelyssä vieraili myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Vuonna 1970 järjestettiin vielä Maansiirto Tampere 70 -näyttely. On merkillepantavaa, että näille messuille ei osallistunut yksikään pääkaupunkiseudulla tuohon aikaan toiminut alan valmistaja eikä maahantuoja. Oli olemassa pelko, että Tampere saisi liikaa kilpailuetua ja se miellettäisiin näin ikään kuin alan keskuspaikaksi. Vasta 1970-luvulla löytyi yhteinen sävel, kun alan johtavien valmistajien ja maahantuojien toimesta perustettiin Rakennuskonealan näyttely-yhdistys ry. Se järjesti ensimmäisen koko alaa kattavan näyttelyn, MAXPO 72:n, Helsingissä. Payloader H-30 -pyöräkuormaaja puutavarapihdein T. Sallisen Magiruksen lavalla lähdössä työnäytöskiertueelle A Payloader H-30 wheel-loader with timber grabs, on a Magirusplatform owned by the company T. Sallinen, setting off on a work demonstration tour in luvulla Rotatorin toiminta vakiintui ja ihan vuosikymmenen loppua lukuun ottamatta päätoiminta, yli 90 prosenttia liikevaihdosta, muodostui International Harvester Co:n koneiden ja niiden varaosien myynnistä. Alla oleva lukusarja kuvaa myynnin kappalemääräistä kehittymistä: kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Asfaltinlevitin Vögele vuodelta A Vögele asphalt spreader, Hyvä kone ja tyytyväinen kuljettaja. A good machine and a satisfied driver. KuutosDrotti eli Internatiosnal Drott BTD6-telakuormaaja nelitoimikauhalla oli aikansa legenda. The International Drott BTD6 crawler loader with its four-in-one bucket was a legend in its time. 17

16 18 Rotatorin ilmoituksia 1960-luvulta. Rotator advertisements, 1960s.

17 Asiakasmatkojen järjestäminen aloitetaan 1960-luvulla tehtiin Rotatorin ensimmäinen asiakasmatka. Se suuntautui Yhdysvaltoihin, missä päätutustumiskohde oli International Harvesterin tehtaat Melrose Parkissa, Chigacossa ja Libertyvillessä. Matkalaisia oli neljäkymmentä ja matka tehtiin charterlentona. Matkan aikana käytiin myös katsomassa Niagaran mahtavia putouksia luvulla Rotator pyrki selkeyttämään ja lisäämään edustuksia ja näin kattamaan mahdollisimman hyvin koko maanrakentamisen sektorin. Vuosikymmenen lopulla elpyi Rotatorin alkuperäinen toimintamuoto, koneiden vuokraus. Vuokrattavia koneita olivat aggregaatit, kompressorit, poravaunut ja jyrät. Niiden osuus liikevaihdosta vuonna 1970 oli 9 prosenttia. Titan AutoDiesels-dieselgeneraattori. A Titan AutoDiesels diesel generator. Vaihtokoneet tulevat markkinoille Kuusikymmenluvulla tuli konekauppaan uusi ilmiö - vaihtokoneet. Suhtautumista niihin kuvaa hyvin ote Rotatorin johtokunnan kertomuksesta vuodelta Eräänä tuntuvana haittailmiönä myyntityössä on ollut se, että kilpailevat myyntiliikkeet jo pidemmän aikaa ovat suostuneet ottamaan uuden myynnin yhteydessä vanhoja vaihtokoneita vastaan. Tämä on pakottanut yhtiömme seuraamaan samaa menettelyä. Näin saatuja koneita on myyty edelleen uusille asiakkaille mk :- arvosta. Vaihdossa otettujen käytettyjen koneitten myyntihintaan ylitti niistä saadun myyntihinnan yhteensä mk:lla, joka summa on siis peitettyä alennusta uusien koneitten myyntihinnoista. Lisäksi käytettyjen koneitten myynnissä on luottotappion vaara normaalia suurempi luvulla testattiin Bomagin kaksoisvalssijyrän (kuva yllä) ja LeVo-tärylevyn (kuva alapuolella) soveltuvuutta rataluiskan tiivistämiseen. In the 1960s, the suitability of the Bomag double-roller compactor (above) and the LeVo vibratory plate (below) for compacting railway banking was tested. Seuraavana vuonna merkittävät alan toimijat sopivat, ettei käytettyjä koneita enää oteta vaihdossa vastaan. Sopimusta ei kuitenkaan pitkään noudatettu ja vaihtokoneiden vastaanotosta muodostui tavanomainen kaupankäynnin käytäntö. Näin jälkikäteen voidaan todeta johtokunnan osuneen naulan kantaan, sillä siitä lähtien maansiirtokonekauppa on ollut suhteessa sitoutuneeseen pääomaan heikosti kannattavaa ja erittäin herkkä kysynnän heilahduksille. Syy ei 19

18 Arvo Innola, isännöitsijä , toimitusjohtaja Arvo Innola, General Manager , Managing Director ollut tietenkään asiakkaiden, vaan konekaupan, joka kilpailun ja kaupanteon huumassa sokeutui vaihtokoneitten todelliselle arvolle. Vaihtokoneet vakiintuivat kuitenkin oleelliseksi osaksi maansiirtokonekauppaa ja niiden osuus liikevaihdosta vaihtelee prosenttiin suhdanteista riippuen. Maahamme on myös vuosien varrella syntynyt runsaasti yrityksiä, joiden toiminta perustuu pelkästään käytettyjen koneiden maahantuontiin, ostoon ja myyntiin. Vuoteen 1969 asti Rotatorin varaosavaraston hallinta tapahtui käsin poimittavilla korteilla, joita oli tuhansia. Menetelmä toimi, mutta oli hidas ja erittäin työläs ylläpitää. On helppo kuvitella, miten merkittävä edistysaskel kohti tietokoneaikaa otettiin, kun Rotator siirtyi Nixdorff-magneettijuovakorttikoneen käyttöön. Rotator SA Espanjaan Vuonna 1966 Rotator perusti Espanjaan Rotator SA:n, jolla oli pieni kokoonpanotehdas Lokomon täryjyriä varten. Rotator SA myös myi sekä Lokomon täryjyriä että International Harvester Co:n ja Bomagin tuotteita sikäläisille markkinoille. Rotator SA:n toiminta Espanjassa jatkui vuoteen 1969 asti. Vuonna 1963 Rotatorin pääkonttori siirtyi Hatanpäänhovista ensin Kauppakatu 2 A:han ja seuraavana vuonna Lokomon uuteen pääkonttoriin, missä se sijaitsi vuosikymmenen loppuun saakka. Helmikuun 1. päivänä 1968 Rotatorin isännöitsijäksi nimitettiin insinööri Arvo Innola. Hänen tehtäväkseen tuli sittemmin 1970-luvulla itsenäistyneen Rotatorin profiilin luonti. 20

19 Kaupantekoa vuonna Urakoitsija Aimo Sulin tuo vaihtokonettaan Nedium-ravuria myyntipäällikkö Juhani Tervasen arvioitavaksi. Business in Contractor Aimo Sulin brings a used machine, his trotting horse Nedium for Sales Manager Juhani Tervanen to assess luku Rotator itsenäiseksi yhtiöksi Rotatorille 1970-luvun alku oli uudistusten ja uudelleenjärjestelyjen aikaa. Kun yhtiön omistaja, Lokomo Oy, fuusioitui Rauma-Repola Oy:öön vuoden 1970 alussa, siirtyi Rotator Oy:n omistus sataprosenttisesti Veikko Virkkusen perheen omistamalle Loktam Oy:lle. Lokomo ja Rotator sopivat yhteistyön jatkamisesta piirimyynnin ja -huollon osalta saakka, minkä jälkeen Lokomon piirimyynti- ja kenttähuoltoverkosto sekä Helsingin korjaamo siirtyivät Rotatorille. Samanaikaisesti Rotatorin pääoma kolminkertaistettiin. Rotatorin myyntiosasto siirrettiin Lokomon vanhaan pääkonttoriin, joka sijaitsi tehdasalueen ulkopuolella ja konttoritoiminnot Rotatorin varaosavaraston yhteyteen. Näin 18 vuoden ikäisenä Rotator itsenäistyi. Siitä lähtien Rotator Oy alkoi selvästi vahvistaa asemaansa asiakaskunnan tietoisuudessa merkittävänä alan yrityksenä. 21

20 Uudet toimitilat Lakalaivasta Suunnitelmat omien toimitilojen rakentamiseksi pantiin vireille heti omistajavaihdoksen jälkeen ja jo allekirjoitettiin sopimus toimitalon rakentamisesta Tampereen Lakalaivan kaupunginosaan. Harjannostajaisia vietettiin ja rakennus otettiin vastaan Samassa yhteydessä huoltokorjaamo muutti vuokratiloista omiin tiloihin. Osa rakennuksesta oli varattu varaosavaraston käyttöön ja muutto siltä osin tapahtui kesällä Heti tämän jälkeen aloitettiin rakennusvaiheen toinen osa. Myynti- ja konttoritilat otettiin käyttöön maaliskuussa Rakennushankkeen kolmas vaihe, korjaamotilat, valmistui Uudelleenjärjestelyjen myötä Rotatoriin muodostettiin kahdeksan myyntipiiriä keskuspaikkoinaan Helsinki, Turku, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi. Kaikissa myyntipiireissä myynnistä vastasi Rotatorin piiripäällikkö lukuun ottamatta Oulua, missä piiriedustajana jatkoi Autovainio Oy ja Rovaniemeä, missä piiriedustajaksi tuli Eino Aho Oy. Rotatorilla oli tuolloin huoltokorjaamo Tampereella ja Helsingissä sekä huoltopisteet Turussa, Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Seinäjoella ja Joensuussa. Oulun ja Rovaniemen piiriedustajilla oli lisäksi oma korjaamo. Heikki Rantala ja Tapio Raukola Rotatorin toimitiloissa. Kuvassa taustalla Kaarina Ala-Ilomäki. Heikki Rantala and Tapio Raukola at Rotator s premises. In the background, Kaarina Ala-Ilomäki. Rotator laajentaa toimintansa trukkimarkkinoille Vielä 1970-luvullakin merkittävintä osaa Rotatorin liiketoiminnasta edusti maansiirtokoneet eli pääsääntöisesti International Harvester -koneet. Myös Bomagin jyrien ja Ingersoll-Rand-kallionporauskaluston asema oli markkinaosuutensa puolesta hyvä, mutta näiden osa-alueiden markkinat olivat paljon pienemmät kuin International Harvester -tyyppisten koneiden. Sen sijaan Bomagin pienten kaksoisvalssijyrien ja Ingersoll-Rand-kompressorien merkitys vuokrauksessa oli merkittävä, sillä ne edustivat yli puolta vuokrakonekannasta. Saadakseen lisää tukijalkoja toimintaan Rotator suunnitteli lähtemistä mukaan myös trukkimarkkinoille. Markkinoita oli tutkittu jo vuonna 1966 ja englantilaisen Coventry Climax Engines Ltd:n kanssa oli edetty jo edustusneuvotteluasteelle. Neuvottelut kuitenkin kariutuivat ja koko projektia lykättiin luvun alussa asiaa alettiin tutkia uudelleen. Markkinoita hallitsivat amerikkalaiset ja englantilaiset merkit Clark ja Hyster japanilaisen Toyotan ollessa kovana haastajana. Tällä kertaa Rotator sai neuvottelukumppaniksi japanilaisen Nissan Motors Co. Ltd:n, jonka kanssa solmittiin Datsun-vastapainotrukkien edustussopimus. Pekka Koskinen ja uudet FO-sarjan Datsun-trukit Pekka Koskinen and the new FO range of Datsun forklifts, Pian tämän jälkeen tehtiin sopimus englantilaisen Sims & Jefferies Ltd:n kanssa Ransomessähkötrukkien edustuksesta. Tästä edustuksesta 22

Rotator Oy 1954-2004 Tekstit: Heikki Rantala ja Milla Anttila. Typografia ja taitto: Viestintätoimisto Elettaria, Tampere. Värierottelut ja paino:

Rotator Oy 1954-2004 Tekstit: Heikki Rantala ja Milla Anttila. Typografia ja taitto: Viestintätoimisto Elettaria, Tampere. Värierottelut ja paino: 1 2 Pyörät pyörivät 3 Rotator Oy 1954-2004 Tekstit: Heikki Rantala ja Milla Anttila. Typografia ja taitto: Viestintätoimisto Elettaria, Tampere. Värierottelut ja paino: Kirjapaino Öhrling Ky, Tampere.

Lisätiedot

Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön

Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön 1950 Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön kanssa. Suosituimmaksi puimurimalliksi Suomessa tuli

Lisätiedot

Messuan Historia. on nis tuu.

Messuan Historia. on nis tuu. on nis tuu. Messua - kunnianhimoa ja yrittämistä vuodesta 1961 Messuan juuret kumpuavat 1960-luvulta, kun jo kolmannen polven omistajiemme Eriikka Kalliokosken ja Jonna Simolan isoisä Esko Arvelin perusti

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc IXONOS OYJ Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen LIIKETOIMINTAKATSAUS Public 23.3.2009 2 TILIKAUDEN 2009 PÄÄTAPAHTUMIA Markkinatilanne heikkeni finanssikriisiä seuranneen

Lisätiedot

Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE. Mediatilaisuus 16.3.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE. Mediatilaisuus 16.3.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE Mediatilaisuus Pääjohtaja Mikko Helander Anttila Oy:n osakekanta on myyty 4K INVESTILLE Kauppaan kuuluu: 23 Anttila-tavarataloa Suomessa 8 Kodin1-sisustustavarataloa Suomessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 18.4.2008

Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 18.4.2008 Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi-maaliskuussa 2008 Saadut tilaukset kasvoivat yli 26 % ja olivat 1 155 (1 3 /2007: 915) milj. euroa Liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni Lauri Heikkinen 22.1.2013 Schneider Electric lyhyesti 22,4 miljardia

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

AUTOALAN OPETTAJA- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT Autotalon odotukset yhteistyöstä autoalan koulutuslaitoksen kanssa

AUTOALAN OPETTAJA- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT Autotalon odotukset yhteistyöstä autoalan koulutuslaitoksen kanssa AUTOALAN OPETTAJA- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT Autotalon odotukset yhteistyöstä autoalan koulutuslaitoksen kanssa Sokos Hotelli Torni, Tampere 23.4.2015 Mikko Järvinen Tekninen johtaja Autokauppaa vuodesta 1960

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

engcon Group kolme johtavaa tuotemerkkiä

engcon Group kolme johtavaa tuotemerkkiä engcon Group kolme johtavaa tuotemerkkiä VAHVA KUMPPANI engcon Group koostuu kolmesta markkinoiden johtavasta tuotemerkistä engcon, Mählers ja Drivex ja yrityksellä on pitkä kokemus laadukkaiden työlaitejärjestelmien

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 217 Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj 8.11.217 Raision Q3/217 lyhyesti Konsernin liikevaihto* 18,8 (12,8), kasvua +5,8 % Kalanrehujen

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

Kamux osavuosikatsaus

Kamux osavuosikatsaus Kamux osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2017 23.11.2017 Kamuxin kasvu vauhdittui alkuvuodesta 1. Kasvu vauhdittui jatkamme matkaamme strategiamme mukaisesti Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

TRAILCONT - miehittämätön raskaan ajoneuvokaluston varaosamyymälä

TRAILCONT - miehittämätön raskaan ajoneuvokaluston varaosamyymälä TRAILCONT - miehittämätön raskaan ajoneuvokaluston varaosamyymälä Logistiikkapäällikkö Markku Hirvonen BPW Kraatz Oy TRAILCONT - miehittämätön raskaan ajoneuvokaluston varaosamyymälä Sisältö: Yritysesittelyt

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan itsearviointi, mittaristo ja kansainvälinen vertailu

Toimitusketjun hallinnan itsearviointi, mittaristo ja kansainvälinen vertailu Japanin malli Suomeen ja internetiin Toimitusketjun hallinnan itsearviointi, mittaristo ja kansainvälinen vertailu SCM-Scorecard 25.5.2005 Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab Perustettu

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys.

Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys. Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys. Esityksessä tarvittavat tekstit ja kuvat löytyvät harjoituskansiosta. 1. Aloita uusi esitys 2. Lisää esitykseen teksti tiedostosta HOK_esitys_teksti.doc Lisää Diat

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Löydänkö yritykseeni ammattiosaajia tulevaisuudessa. Pekka Heikonen Pemamek Oy

Löydänkö yritykseeni ammattiosaajia tulevaisuudessa. Pekka Heikonen Pemamek Oy Löydänkö yritykseeni ammattiosaajia tulevaisuudessa Pekka Heikonen Pemamek Oy PEMAMEK YRITYSESITTELY Pemamek Pemamek perustettiin Loimaalle 1970 Uusi tehdas valmistui 2003, pinta-ala on 7500 m 2 Pemamek

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS

YHTIÖKOKOUS YHTIÖKOKOUS 26.4.2017 YHTIÖKOKOUS 26.4.2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: MARKKU VIRTANEN VUODEN 2016 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Tammikuu Helmikuu Smile Henkilöstöpalvelut osti TOR-Palvelut Classic American Diner,

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Nordics Lights Tuotteet USA:ssa. Reijo Tiuraniemi

Nordics Lights Tuotteet USA:ssa. Reijo Tiuraniemi Nordics Lights Tuotteet USA:ssa Toimitusjohtaja Reijo Tiuraniemi HERRMANS Oy Ab COMPANY PRESENTATION Two Divisions Designing, marketing and manufacturing components for bicycles Designing, marketing and

Lisätiedot

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 9/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

WITRAKTOR & CATERPILLAR

WITRAKTOR & CATERPILLAR WITRAKTOR & CATERPILLAR Wihuri Oy Tekninen Kauppa / Witraktor Osa Wihuri-konsernia, kansainvälistä moniala-perhe-yritystä Caterpillar edustaja Suomessa vuodesta 1947 Toimialueena Suomi, Viro, Latvia ja

Lisätiedot

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Talous Sivu 1 / 5 Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Beckhoff Automationin vuoden 2012 maailmanlaajuinen liikevaihto oli 408 miljoonaa euroa Beckhoffin vuoden 2012 maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi kesäkuussa 2008 Saadut tilaukset t kasvoivat yli 16 % ja olivat 2 168 (1 864) milj. euroa Liikevaihto kasvoi 13 %

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj Q1/2014-25.4.2014. Samuli Seppälä Toimitusjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj Q1/2014-25.4.2014. Samuli Seppälä Toimitusjohtaja Verkkokauppa.com Oyj Q1/2014-25.4.2014 Samuli Seppälä Toimitusjohtaja Verkkokauppa.comin asiakaslupaus Markkinoiden kilpailukykyisin toimintamalli mahdollistaa pääoman tehokkaan käytön Todennäköisesti

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Artukaisten

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tulos parani edellisestä vuodesta Keskon liikevaihto 9,3 mrd., kehitys -3,8 % Tulos parani selvästi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Night People Finland Graafinen Ohjeistus 10.5.2011

Night People Finland Graafinen Ohjeistus 10.5.2011 Night People Finland Graafinen Ohjeistus 10.5.2011 Night People konserni tarjoaa asiakkaille parhaita mahdollisia elämyksiä kustannustehokkaasti turvallisessa ja laadukkaassa ympäristössä. NIGHT PEOPLE

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Kokemuksia kansainvälisestä työelämäyhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa

Kokemuksia kansainvälisestä työelämäyhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa Kokemuksia kansainvälisestä työelämäyhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa Harri Savonen, Pohjois-Karjala Ammattiopisto Valtimo Janne Haapasalo, John Deere Forestry Oy Deere & Company on maailman johtava

Lisätiedot

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä 15.6.2011 Helsinki Marjo Pääkkö KM, VTK HRD Manager Siemens IT Solutions and Services Oy

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 23 hammaslääkäriasemaa

Lisätiedot