Adulta Oy liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, Helsinki Fabianinkatu 7, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2006

2 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista se tarjoaa ja järjestää ammatillista aikuiskoulutusta sekä siihen läheisesti liittyvää muuta koulutusta sekä palvelu-, tutkimus-, opetusravintola- ja muuta työtoimintaa. Adultan toiminta oli vuonna 2006 jaettu neljään koulutustoimialaan sekä hallintoon. Koulutusta tarjosivat tekniikan ja liike-elämän toimiala sekä Adultan kansainvälinen kehittämiskeskus IDA ja Adultan radio- ja televisio-opisto ARTO. Adultalla oli vuonna 2006 toimintaa yhteensä kymmenessä toimipisteessä Järvenpäässä, Tuusulassa, Keravalla, Vantaalla ja Helsingissä. Vuonna 2006 Adultassa opiskeli yhteensä henkilöä. Vuoden lopussa Adultassa työskenteli 191 kokoaikaiseksi muutettua henkilöä, kasvua edelliseen vuoteen oli 3 henkilöä. Adulta Oy liikkeenjohto ja hallinto Käyntiosoite: Wärtsilänkatu 61, JÄRVENPÄÄ Postiosoite: PL 96, JÄRVENPÄÄ Puh. (09) , faksi (09) Internet: Sähköposti: Toimitusjohtaja, johtava rehtori Simo Susiluoto Toimitusjohtaja, johtava rehtori Leena Sairo alkaen Apulaisrehtori Erkki Salmi Hallintojohtaja Heikki Härö Henkilöstöpäällikkö Pekka Halme Markkinointipäällikkö Osmo Rekola Talouspäällikkö Heli Toivonen Tietohallintopäällikkö Veijo Hiltunen ADULTAN RADIO- JA TELEVISIO-OPISTO ARTO ARTO Pasila, Radiokatu 5 D, helsinki ARTO Tuusula, Tähtientie 2, TUUSULA Rehtori Eppie Eloranta Adultan kansainvälinen kehittämiskeskus IDA Puuvalonaukio 2, KERAVA Kaikukatu 3, Helsinki Fabianinkatu 7, Helsinki Mäkitorpanpolku 4, HELSINKI Neilikkatie 8, VANTAA Toimialajohtaja Jana Maripuu Vt. kansainvälisten asioiden päällikkö Kati Valtonen Liike-elämä Postikatu 8-10, Järvenpää Wärtsilänkatu 61, JÄRVENPÄÄ Mäkitorpanpolku 4, HELSINKI Radiokatu 5 D, helsinki Toimialajohtaja Ilkka Aittamo tekniikka Wärtsilänkatu 61, JÄRVENPÄÄ Wärtsilänkatu 63, JÄRVENPÄÄ Radiokatu 5 D, helsinki Toimialajohtaja Pekka Sokura 3

3 4 vuosi 2006 uudet ulapat

4 Vuosi 2006 on ollut Adultalle jälleen menestyksen vuosi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Olemme vahvistaneet asemaamme suurimpien ja kauneimpien kärkikastissa. Samalla kun on täysin purjein ja kokka kohisten painettu eteenpäin, komentosillalla on tehty muutoksia ja valmisteltu kapteenin vaihdostakin. Valtakunnallisen keskustelun kohteena on yli muiden ollut aikuisoppilaitoksille ennen kaikkea aikuiskoulutuskeskuksille osoitettu työelämän palveluja kehitystehtävän vastaanottaminen. Haasteet ovat epäilemättä suuret ja lähtönopeus tuntuu selvästi vaihtelevan kentän eri laidoilla. Adultan puolesta ei ole mitään syytä huoleen, mutta kannattaa rehellisesti etsiä vastausta siihen, miksi elinkeinoelämän ennakkoluulot erityisesti kunnallisten oppilaitosten kyvykkyyteen pkt-sektorin kehittäjinä ovat suuret ja miksi yritysten on niin paljon helpompi ottaa palveluita vastaan pieniltä yksityisiltä konsulttiyrityksiltä. Aikuiskoulutuskeskuksissa ei ne tuntien voi osaamisen puutetta syyttää, mutta asenteessa voisi usein olla tutkimisen varaa. Jim Collinsia lainaten: Ihmiset eivät ole yrityksen tärkein resurssi, oikeat ihmiset ovat. Toisaalta elinkeinoelämän puolella olisi vihdoin aidosti syytä päivittää käsityksiä. Vieläkään ei ole oivallettu, että aikuiskoulutuskeskuksissa koulutetaan nykyisin valtaosin työsuhteessa olevia henkilöitä. Koulutus on nykyisen ammattitaidon kehittämistä ja se tapahtuu paljolti iltaisin sekä viikonloppuisin, verkossa ja kotona kunkin työtilanteeseen sopivin ratkaisuin. Adultassa opiskeli vuonna 2006 lähes henkilöä, joista noin 70 prosenttia oli työsuhteessa. Myös tämä on aitoa ja tehokasta työelämän kehitystehtävän toteuttamista. Opetusministeriöstä tuli kentälle yhteistyön tiivistämistä kiirehtivä aloite, jossa kannettiin huolta pienten oppilaitosten yksipuolisuudesta. Toisaalta kirjelmässä korostettiin toimintaympäristön muutosta sekä sen asettamia kasvavia haasteita koulutuspalveluiden nopeudelle ja joustavuudelle. Adultan näkökulmasta molempiin havaintoihin on helppo yhtyä. Vastauksessa korostimme monialaisuuttamme ja kunnianhimoisia, hyvään palvelukykyyn ja korkeaan laatuun tähtääviä tavoitteitamme. Adultan toiminta itsenäisenä, osakeyhtiömuotoisena aikuisoppilaitoksena jolla on paljon tapauskohtaista, tarkoituksenmukaista yhteistyötä erilaisten koulutusorganisaatioiden kanssa on paras tae kyvystä vastata nopeasti muuttuviin haasteisiin. Oli pelättävissä että toiminta-avustuksen poistuessa lopullisesti vuonna 2006, Adulta menettäisi osan iskukyvystään. Toisin kävi. Vuosi oli erittäin vahvan taloudellisen ja toiminnallisen kehityksen vuosi, jolloin liikevaihtomme kasvoi 13,8 milj. eurosta 17,2 milj. euroon, eli 24 prosenttia. Leimallista oli koulutuksen painopisteen siirtyminen oppisopimuskoulutuksen puolelle siten, että sen osuus koulutustoiminnastamme lisääntyi 19,5 prosentista 28,5 prosenttiin. On ilmeistä, että tavoitteemme Adultan nopean kasvuvauhdin säilymisestä sekä oppisopimuskoulutuksen nousun jatkumisesta ovat toteutumassa suunnitellulla tavalla. Vaikuttaa siis siltä, että vaikka panostamme edelleen kaikkiin koulutuksen muotoihin, koulutuskysynnässä on tapahtunut muutos. Siihen olemme reagoineet rakenteita muuttamalla Adultassa on ilmeisesti jälleen alkanut uusi vaihe. Vuosina Adultassa oli työvoimakoulutuksen kausi, vuosina ammatillisen lisäkoulutuksen kausi ja vuodesta 2006 on alkanut oppisopimuskoulutuksen kausi. Adulta onkin nykyisin eräs maamme suurimpia oppisopimuskouluttajia, joka on lisäksi osoittanut kykenevänsä toimimaan moniin muihin verrattuna varsin kustannustehokkaasti Adultassa oppisopimustoiminnalla ei ole erillistä hallintoa, eikä koulutuspalveluita tarvitse ostaa ulkopuolelta. Erikseen on syytä todeta, että koulutuksen painopisteiden ja toteuttamistapojen muuttumisesta huolimatta tai ehkä niiden vuoksi yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on koko ajan tiivistynyt ja koulutuksen suunnittelu yritysten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti on vuosi vuodelta lisääntynyt. Adultan toimialojen onnistumista vertailtaessa yli muiden nousee tekniikan toimiala, joka uudessa organisaatiossaan teki hienoa työtä. Erityisesti on mainittava rakennus- ja mittaustekniikan tiimi, joka ylsi huipputulokseen kaikilla mittareilla. Liike-elämän toimiala kunnostautui erityisesti oppisopimustoiminnan toteuttajana ja kansainvälinen yksikkömme IDA voi myös olla tyytyväinen suorituksiinsa. Vuoden 2006 monista tapahtumista kirjattakoon, että osana energia- ja mittaustekniikan kärkihankettamme ostimme vuoden alkupäivinä naapuritontilla sijaitsevan 1100 m 2 suuruisen teollisuushallin. Lisäksi tavoitteenamme on ollut pitkään keskittää Helsingissä sijaitsevia toimitilojamme yhteen. Tämän mukaisesti saimme vuoden jälkipuoliskolla uuden toimipisteen Oulunkylään. Samalla olemme vähitellen luopumassa muista Helsingin toimipisteistämme, mutta toiminta Pasilassa Yleisradion yhteydessä säilyy luonnollisesti edelleen tärkeänä osana toimintaamme. Kansainvälinen toiminta jatkui edelleen vahvana. Vuoden 2006 aikana tuli Adultaan kaksi uutta tärkeää johtohenkilöä. Syyskuun alussa aloitti kehitysjohtajana yhteiskuntatieteiden maisteri Leena Sairo, joka samalla valittiin uudeksi toimitusjohtajaksi ja johtavaksi rehtoriksi helmikuun alusta 2007 kun itse jään syrjään vastaavasta tehtävästä. Vuoden 2006 keväällä aloitti hallintojohtajana oik. kand. Heikki Härö. Toivotamme molemmat tervetulleiksi Adultaan jatkamaan tätä tärkeää työtä. Vuosi 2006 oli minulle viimeinen vuosi tämän laivan komentosillalla. 30-vuotinen urani ammatillisen aikuiskoulutuksen parissa, josta viimeiset 18 vuotta nykyisessä tehtävässäni ensin Järvenpään ammatillisen kurssikeskuksen rehtorina, sitten Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus Oy:n toimitusjohtajana ja lopuksi Adulta Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana rehtorina, on päättymässä. Olen ollut hyvin etuoikeutettu henkilö. Olen saanut tehdä työtä, johon olen itse aina vahvasti uskonut, työtä joka on ollut äärettömän mielenkiintoista ja jossa on koko ajan tapahtunut uutta kehitystä. Ja joka on ollut myös menestyksekästä. Menestykselle on monenlaisia kokkeja ja monta reseptiä, mutta kaiken voi kiteyttää erään esimieheni sanoihin: Ainoa paikka missä tulos tulee ennen työtä, on aakkoset. On onnellista jättää uusiin käsiin laiva, joka purjehtii vahvassa myötätuulessa ja jonka miehistö viihtyy työssään ja arvostaa sitä. Kiitän näistä vuosista ennen kaikkea Adultan upeaa henkilökuntaa, jonka sitoutuminen ja ammattitaito ansaitsevat korkeimmat arvosanat. Kiitän myös esimiehiäni Adultan hallituksissa näinä aikoina: tuki on ollut sataprosenttista tiukkoissakin paikoissa. Sen varaan on ollut helppo rakentaa. Kiitokset myös lukuisille yhteistyökumppaneille, ystäville ja hengenheimolaisille. Ja lopuksi: kiitokset niille tuhansille aikuisopiskelijoille, joiden kanssa olen näinä vuosina saanut tehdä työtä niin kouluttajana, osastonjohtajana kuin rehtorin tehtävässäkin. Työ jatkuu uusin voimin, uusin ideoin. Tammikuussa 2007 Simo Susiluoto toimitusjohtaja, johtava rehtori 5

5 6 AIKUISKOULUTTAJALLA ON PALVELUTEHTÄVÄ

6 Opiskelijat ja heidän työnantajansa, yritykset, kaupungit ja erilaiset yhteisöt ovat aikuiskoulutukseen erikoistuneen yhtiön, Adulta Oy:n asiakkaita. Kun yhteistyösuhde on syntynyt, yritykset ja opiskelijat odottavat, että palvelumme osaamistarpeiden kartoituksesta koulutusohjelman toteutukseen, vaikuttavuuden arviointiin ja alumnitoimintaan saakka toimii moitteettomasti. Tämän perusolettamuksen lisäksi asiakkaillamme on muita meihin kohdistuvia odotuksia. Professori Hannu Kuusela Tampereen yliopistosta on jakanut asiakkaiden palveluodotukset kolmeen ryhmään. Ensiksi opiskelijoilla on tiedollisia palveluodotuksia: ongelmien ratkaisu, ammattitaitoinen pätevä palvelu, tiedon ymmärrettävä tarjoaminen ja oikea-aikainen, luotettava sekä yhdenmukainen palvelu. Toiseksi opiskelijoilla on toiminnallisia palveluodotuksia. Adultan henkilökunnalta odotetaan sosiaalisten taitojen osaamista kysymisen ja kuuntelemisen taitoja. Lisäksi meiltä odotetaan palveluvalmiutta ja herkkyyttä, kykyä ja halua tehdä asioita valmiiksi, eli toimiemme loppuunsaattamista täsmällisesti ajatuksella kerralla mahdollisimman valmiiksi. Perustavaa laatua oleva odotus on luottamus, varmuus siitä, että saa opiskelijana yhdenmukaista ja turvallista kohtelua ja vielä kunkin adultalaisen persoonallisella tavalla ilmaistuna. Kolmantena ryhmänä Kuusela mainitsee tunteisiin liittyvät odotukset. Opiskelija haluaa osallistua, eläytyä, kokea ja olla yhteistyössä Adultan henkilöstön kanssa. Kohtaamisessa mahdollistuu ammatillinen ihastuminen. Opiskelijan, hänen taustayhteisönsä ja Adultan väen vuorovaikutustilanteissa soisi syntyvän hyvää mieltä ja arkipäivän elämyksiä. Kuuselan mukaan organisaatio tavoittelee ylivertaista asemaa suhteessa muihin onnistuessaan sosiaalisissa suhteissa. Professori Henrikki Tikkanen Teknillisestä korkeakoulusta toteaa, että sosiaalisten suhteiden tarve on selvästi lisääntynyt vähennyttyään viimeisten 10 vuoden aikana. Opiskelijan ja Adultan suhteen tuloksia voidaan arvioida molempien toimijoiden suorituskyvyn lisääntymisen ja psyko-sosiaalisen onnistumisen näkökulmista, kun käytämme professori Evert Gummessonin (Tukholman yliopisto) jaottelua hyväksemme. Suorituskyvyn lisääntymistä tarkastellaan esim. seuraavien kysymysten avulla: Miten opiskelijan osaaminen työtehtävissä lisääntyy? Saako opiskelija uusia työtehtäviä vai peräti nimityksen vaativampaan tehtävään? Palkitseeko työnantaja laajempaa osaamista palkankorotuksella? Hakeutuuko opiskelija jatko-opintoihin valmistuttuaan Adultan ohjelmasta? Opiskelijan taustayhteisö arvioi opintojen vaikuttavuutta esim. opiskelijan lisääntyneenä itseohjautuvuutena työtehtävissä, henkilökohtaisen tulostavoitteen saavuttamisena ja työyhteisön kehittämisprojekteihin osallistumisena ja aktiivisen panoksen antajana sekä yrityksen pitkän aikavälin tavoitteisiin sitoutumisena. Yritys haluaa nähdä, että on kannattanut panostaa kehittämiseen. Psykososiaalisen onnistumisen mittaaminen on hankalampaa. Mitä mittareita kehittäisit arvioinnin avuksi, kun haluat tutkia luottamuksen, reiluuden ja avoimuuden kokemusta? Entäpä miten mitataan hyviä yhteisiä muistoja? Me adultalaiset tulemme vuonna 2007 jatkamaan toimintamme kehittämistä entistä asiakaslähtöisemmäksi. Haluamme kertoa siitä kaikille, koska uskomme sen näkyvän toiminnassamme nopeasti. Aloitin Adulta Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana rehtorina pitkäaikaisen edeltäjäni, uudistaja Simo Susiluodon jäädessä eläkkeelle. Tästä on hyvä jatkaa, kiitos siitä Simolle. Helmikuussa 2007 Leena Sairo toimitusjohtaja, johtava rehtori 7

7 arto Adultan radio- ja televisio-opisto ARTO on av-alan erikoisoppilaitos ja yksi maamme merkittävimmistä esittävän taiteen, sähköisen viestinnän sekä uusmedian ammattilaisten jatko- ja täydennyskouluttajista. ARTO auttaa yrityksiä saamaan henkilöstön mediataidot nykyaikaiselle tasolle ja tarjoaa lisäksi erilaisia tieto- ja viestintätekniikan lyhytkoulutuksia. ARTO toimii yhteistyössä YLE:n, MTV3:n, Nelosen, Urheilukanavan sekä Suomen audiovisuaaliset tuottajat SATU ry:n kanssa. Opiskelutilat ja -laitteet ovat ARTOssa huippuluokkaa. Toimintaa on Tuusulan 450 neliön tv-studiossa sekä Pasilassa. ARTOn kouluttajina toimivat oman henkilökunnan lisäksi maan arvostetuimmat alansa osaajat. Koulutustoiminnan lisäksi ARTO tekee asiakas- ja tilaustöitä sekä vuokraa laitteita ja tiloja. taide e s i t t ä v ä elokuva video Dramaturgia viestintä 8

8 ARTO virkisti vuonna 2006 omia toimintatapojaan siirtymällä tiimityöskentelyyn, joka toi uusia haasteita onnistuen siinä kuitenkin esimerkillisesti. Alan uudet tarpeet otettiin toimintavuonna hyvin huomioon, esimerkiksi pelituottaja- ja esimieskoulutus käynnistettiin kentän toiveiden pohjalta. Uusia yhteistyöyrityksiä löydettiin ja ARTO pystyi vastaamaan toiminnallaan hyvin myös tärkeän yhteistyökumppaninsa YLE:n tarpeisiin. Räätälöinti oli ARTOssa vuoden sana. Koulutusten sisältöjä rakennettiin yhä enemmän yksilöllisten tarpeiden pohjalta sekä yrityksille että yksilöille. Esiintymiskoulutusta lisättiin ja oppisopimuskoulutusten kasvu näkyi myös ARTOssa. Uutena alueena ARTO tarjosi maahanmuuttajille radioalan koulutusta. Ensimmäinen Media-alan yrittäjäkoulutus saatiin menestyksellä päätökseen ja merkittävä kansainvälinen kontaktiverkko avautui digitaaliseen äänimaailmaan keskittyvän EDI-projektin avulla. merkittävimmät kehitysalueet Uudelleen organisoituminen ja uusi tiimityöskentelymalli olivat vuoden 2006 haasteita tässä onnistuttiin ja tiimien vetäjät kasvoivat vuoden aikana hyvin esimiestyöskentelyyn. Media-ala on nopeasti muuttuva ja uusia koulutustarpeita syntyy vauhdilla. ARTO on ottanut uudet tarpeet hyvin haltuun ja mm. pelituottaja- ja esimieskoulutus syntyi tehostamaan peliyritysten toimintaa. yritysyhteistyö ARTO on vuoden 2006 aikana löytänyt uusia yhteistyöyrityksiä ja pystynyt vastaamaan hyvin myös YLE:n muuttuviin tarpeisiin. Vuonna 2006 ARTO haki itselleen roolia mahdollistajana yrityksille eli enemmän kuin pelkkänä kouluttajana. ARTOlla onkin edellytykset tarjota tarkasti räätälöityä koulutusta sekä ryhmille että yksittäisille opiskelijoille. Parhaiten räätälöinti näkyi oppisopimuskoulutuksessa: jokaiselle luodaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka perusteella opitaan niitä taitoja, joita työnantaja haluaa työntekijälleen tarjota. Media-alalla yritykset pystyvät merkittävästi lisäämään ajankohtaista osaamistaan oppisopimuksella. Osaavan henkilökunnan avulla ne varmistavat oman tulevaisuutensa. PROJEKTIT JA HANKKEET Projekteista suuren suosion sai ESR -rahoitteinen MEDA-koulutus, eli Media-alan yrittäjäkoulutus. MEDA 1-ryhmästä 15 suoritti yrittäjän ammattitutkinnon. MEDA 2 aloitti syksyllä Päättyvältä ESR -ohjelmakaudelta oli purkautunut rahaa sitä haluttiin osoittaa hyvin menestyneelle MEDA-projektille. Tällä rahalla syntyi MEDA 3, joka käynnistyi tammikuussa EDI-projekti, eli digitaalinen äänisuunnittelu on yksi Adultan kärkihankkeista. Se toi ARTOon kansainvälisen tuulahduksen vuonna 2006: syksyllä ARTOssa vierailivat alan gurut maailmalta esimerkkinä elokuvallisilla äänitaidoillaan Oscarin voittanut Tom Johnson. Seminaarissa kansainväliset osaajat kertoivat Suomessa omista tuotannoistaan ja tavoistaan luoda äänimaailmaa. Tällaiset tilaisuudet ovat Suomessa ainutlaatuisia kuulemassa olikin noin 100 uutta alan suomalaista osaajaa. EDI 2 alkaa syksyllä 2007, jolloin hyvä ja mielenkiintoinen projekti saa ansaitsemansa jatkon. MUU KOULUTUSTOIMINTA ARTOssa tartuttiin vuonna 2006 uutena alueena myös maahanmuuttajakoulutukseen. Nosterahoituksen turvin käynnistyi loppusyksyllä Radiotyön Noste-koulutus, jossa aloitti 20 opiskelijaa. Ryhmään kuuluu sekä valtaväestöä että maahan muuttaneita radiotyön osaajia. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet tuottaa laadukasta radio-ohjelmaa niin verkkoon kuin perinteisiinkin kanaviin. Esittävän taiteen osalta uusia tuotteita syntyi Nuorten Ilmaisukoulu Alexikseen, maskeeraukseen ja estraditekniikkaan. Alexiksesta syntyi keväällä 2006 kaksi käsikirjoitettua produktiota, jotka esitettiin ARTOn Tuusulan studiolla. Koulutuksessa oli mukana 27 nuorta vuotiaiden ryhmä vietti viimeistä jaksoaan musiikki-improvisaation teolla. Syksyllä aloitti uuden kaksivuotisen koulutuksen 31 nuorta. Syksyn lyhytkurssiin Elokuvailmaisu osallistui lisäksi 14 nuorta. Maskeerauksessa käynnistyi ensimmäisen kerran Tehostemaskeeraus-koulutus omana vuoden mittaisena lisärahakoulutuksenaan. Koulutus sisältää Suomen laajimman irtokarvojen tekoon keskittyvän osion, aiheinaan peruukkien, partojen, viiksien ja pulisonkien teko. Koulutus toimii hyvin työllistymistä parantavana täydennyskoulutuksena. Tehostemaskeeraus- ja Värimaskeeraus -koulutukset järjestetään joka toinen vuosi. Estraditekniikka-koulutus muuttui syksyllä 2006 kaksivuotiseksi. Syksyllä koulutuksessa oli kaksi ryhmää, aloittavat ja syventävät. Estraditekniikan osaajille on töitä: erilaiset tapahtumat lisääntyvät ja niissä tarvitaan uusien tekniikoiden osaajia niin äänen, valon kuin sähkönkin taitajia, turvallisuudesta tinkimättä. Pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena esittävälle taiteelle on syntynyt myös uusia tuotteita. Esiintymistaitokoulutus yrityksille on uusi aluevaltaus. Asiakkaina ovat olleet mm. it-alan yritykset, poliitikot ja yliopistojen professorit. ARTOssa kehitettiin edelleen kaikkien koulutusten yhteistyötä vuonna ATK:n lyhytkoulutukset ja ohjelmistokoulutukset saattoivat useiden opiskelijoiden taidot nykypäivään. Yritykset ovat löytäneet ARTOn monipuolisen lyhytkoulutustarjonnan. Yrityksillä on myös mahdollisuus tilata räätälöityä ohjelmistokoulutusta YLE on osannut käyttää hyvin nämä valttikortit oman henkilöstönsä koulutuksessa. VUODEN 2006 LUKUJA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon kiintiöpaikoilla oli 44 opiskelijaa. Oppisopimuksen kiintiöpaikoilla opiskeli 12 opiskelijaa. Oppisopimuksella opiskeli 98 opiskelijaa. Kaikkiaan ARTOssa opiskeli yhteensä 1807 opiskelijaa. ARTOn liikevaihto oli 2,14 milj. e ja henkilökunnan määrä oli 26. Lisäksi kouluttajina toimi useita ulkopuolisia asiantuntijoita. KATSE TULEVAISUUTEEN ARTOn käytävillä kuuluva monikielinen puheensorina on tuonut suuren maailman lähemmäksi ARTOa. Tähän monikulttuurisuuden ja monimediallisuuden nykypäivään ARTO tarjoaa uusia koulutuksia myös tulevaisuudessa. Yhteistyö IDA:n kanssa on näissä hankkeissa erittäin tärkeää ja palkitsevaa. Koko ARTOn henkilöstö on uusiutumiskykyistä ja joustavaa. Vankan ammattitaidon ja pitkän kokemuksen turvin ARTOlla on tulevaisuuden avaimet hyvin käsissään. 9

9 kansainvälisyys Kansainvälisyys on ollut yksi Adultan tärkeimmistä painopistealueista viime vuosina. Adulta pyrkii saamaan kansainvälisen yhteistoiminnan jokaisen toimialan luonnolliseksi osa-alueeksi. Tänään jokaisella Adultan koulutustoimialalla onkin tärkeitä kansainvälisiä yhteyksiä useiden projektien kautta. Adultan kansainvälistä toimintaa tukee yhteistyö useiden eri oppilaitosten kanssa Euroopassa ja sen lähialueilla. Verkostoon kuuluu ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten lisäksi yrityksiä, kuntia sekä yliopistoja. Kansainvälisyys on monitahoista. Adultassa vahvoja painopistealueita ovat matkailuala, kieli- ja kulttuurikoulutus, maahanmuuttajakoulutus ja monikulttuurisuus, audiovisuaalinen viestintä sekä tietoliikenne. atkailu k a n s a i n v ä l i n e n kauppa h o t e l l i a l a 10

10 Vuosi 2006 oli Adultalle kansainvälistymisen kannalta aktiivinen ja menestyksekäs. Hanketoimintaa toteutettiin 13 projektin muodossa yhdessä kansainvälisten verkostojen kanssa. Kansainvälisen hanketoiminnan painopisteinä olivat verkko-opetuksen ja -ohjauksen menetelmien ja materiaalien kehittäminen, uusien koulutusohjelmien ja -tuotteiden luominen sekä hyvien käytäntöjen vertailu koulutus- ja ohjausmenetelmien osalta. Uusia kontakteja luotiin ja partneruuksia solmittiin eri tahoilla kansainvälistä koulutus- ja yrityskenttää. Yhteistyömaista Baltia ja Pohjoismaat korostuivat aikaisempaa vahvemmin, uusia kumppaneita olivat Unkari ja Turkki. Kiinaan viriteltiin uudenlaisia yhteistyömalleja. merkittävimmät kehitysalueet Vuonna 2006 Adultan hanketoiminta keskittyi erityisesti seuraaville aloille: matkailuala, kielija kulttuurikoulutus, maahanmuuttajakoulutus ja monikulttuurisuus, audiovisuaalinen viestintä sekä tietoliikenne. Hanketoimintaa toteutettiin sekä kehityshankkeiden että aktiivisen verkostoitumisen ja uusien partneruuksien solmimisen muodossa. Projektituotot vuonna 2006 olivat e, mikä on 2,08 % kokonaistuotosta. KANSAINVÄLIset hankkeet ja projektit IDAssa jatkui matkailualalle suuntautunut kolmevuotinen Virtual Experience (VIREX) -hanke, joka saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahaston Interreg IIIA -ohjelman sekä Uudenmaan liiton kautta. Vuoden huippukohtia hankkeessa oli syyskuussa järjestetty kestävän matkailun seminaari Saarenmaalla Virossa. Osallistujien suuri määrä kertoi osaltaan seminaarin teeman ajankohtaisuudesta. Teema tukee myös merkittävällä tavalla hankkeen pääasiallista kehitystavoitetta, joka tähtää Itämeren alueen matkailuelinkeinon kehittämiseen. Monikulttuurisuus muodostui kuluneen vuoden aikana oleelliseksi osaksi hanketoimintaa. IDA koordinoi Leonardo da Vinci -ohjelman rahoittamaa CATIT-hanketta (Cultural Awareness in Technical and Industrial Vocational Training), jossa kehitetään kouluttajille suunnattu monikulttuurisuustaitoihin valmentava koulutusohjelma. Koulutus pilotoidaan Adultan lisäksi Torniossa, Prahassa ja Bilbaossa kevään 2007 aikana. Kieli- ja kulttuurikoulutuksen tiimi osallistui vuoden 2006 aikana kuuteen eurooppalaiseen hankkeeseen. Grundtvig-rahoitteinen Orientation-hanke päättyi syyskuussa tuottaen menestyksekkään eurooppalaisen täydennyskoulutusohjelman monikulttuurisuuden teemaan liittyen (Learn to Celebrate Diversity). Hankkeen aikana järjestettiin kouluttajille suunnattuja kursseja Kreikassa ja Puolassa. CLIL-AXIS -hanke päättyi syksyllä tuottaen käsikirjan ohjeistuksista sekä hyvistä malleista ammatillisen ja kielen opetuksen yhdistämiseksi (CLIL, eli Content and Language Integrated Learning). Leonardo da Vinci-rahoitteisissa hankkeissa Euro Paths ja Ready Study Go keskityttiin kehittämään verkko-opetusmateriaaleja suomen kieleen hotelli- ja matkailualoille sekä yleisiin kieli- ja kulttuurivalmennusten tavoitteisiin. Euro Paths -hankkeen tuloksena vuonna 2007 verkkoon saadaan koulutusohjelmat suomen ja tanskan kielille. Ready Study Go -hanke puolestaan tuottaa suomen, eestin, saksan, ranskan ja italian verkkopaketit hotelli-, matkailu- ja leipomoaloille. Käytännönläheinen ja erilaisia oppimistyylejä suosiva lähestymistapa on keskeisellä sijalla hankkeiden verkkopedagogisessa ajattelussa. Lingua -rahoitteinen NEWAP -hanke (New Approaches for Language Learning) nostaa esiin kiinnostavan mahdollisuuden vertailevaan kielten opiskeluun: verkkomateriaalien kehitystyön lähtökohtana ovat sanastoihin ja rakenteisiin liittyvät samankaltaisuudet suomen, unkarin ja turkin kielten välillä. Nordplus Voksen-ohjelman rahoittama KompetensKompassen tuo pohjoismaisen ulottuvuuden Adultan kansainväliseen toimintaan: Adultan koordinoimassa kehityshankkeessa selvitetään aikuiskouluttajien valmiuksia toimia alati muuttuvassa aikuiskoulutuksen toimintaympäristössä sekä muutosten aiheuttamia tarpeita täydennyskoulutuksille. Kohdemaina ja kumppaneina hankkeessa ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Tanska. ARTON KV-YHTEISTYÖ Adultan Radio- ja Televisio-opisto ARTO luo uusia koulutusohjelmia ja -tuotteita vahvasti kansainvälisesti verkostoituneena: Suomessa ensi kertaa toteutettavan digitaalisen äänisuunnittelun koulutusohjelman kehittäminen alan ammattilaisille on EDI -hankkeen päätavoitteena. Hankkeen aikana järjestetään kansallisia sekä kansainvälisiä asiantuntijaseminaareja sekä verkostoidutaan alan asiantuntijoiden kanssa ympäri Eurooppaa. Vuonna 2006 luotiin kontaktit merkittäviin äänen jälkituotantoyhtiöihin Irlannissa sekä Englannissa. ARTOn kansainvälinen toiminta näkyi vuoden 2006 aikana erityisesti kiinnostavien kansainvälisten seminaarien järjestämisen muodossa: syyskuussa järjestettiin kansainvälinen elokuvaääniseminaari Hollywood ääniä Irlannista, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta äänen tärkeästä roolista elokuva- ja tv-tuotannoissa. KUMPPANEITA LÄHELLÄ JA KAUKANA Grundtvig-ohjelman rahoittaman ja YLEn koordinoiman MERLIN Storytelling in Lifelong Learning -hankkeen toimintoihin kuului hyvien käytäntöjen jakaminen tarinankerronnasta elinikäisen oppimisen edistäjänä. Hankkeen hyödynsaajina ovat aikuiskouluttajat ja kulttuurityöntekijät. Projektiin liittyen YLE ja ARTO järjestivät helmikuussa 2006 YLE:n isossa pajassa Studia Generalian aiheesta: AVOIN TARINA Millaista tarinaa Eurooppa kirjoittaa itsestään tänään. Taiteen tekijät ja tutkijat kertoivat oman näkemyksensä eurooppalaisesta tarinasta. Seminaariin osallistui yli 100 asiasta kiinnostunutta aikuisopiskelijaa ja toimittajaa. Tekniikan toimialalla kansainvälinen toiminta näkyi erityisesti osaamisen ja tietotaidon siirtämisessä ja vakiinnuttamisessa kansainvälisten kumppanien kesken: Interreg-rahoitteisessa ICT-Cert -hankkeessa tavoitteena on yhdenmukaistaa tietoliikenneasentajien koulutusohjelmia Suomessa ja Virossa. Koulutusohjelmien ja -materiaalien yhdenmukaistamisen avulla pyritään saattamaan ko. koulutukset vastaamaan EU-normistoa molemmissa maissa. Interreg / Tacis -rahoitteisessa hankkeessa Development of Good Practises in Adult Education puolestaan välitetään aikuiskoulutuksen hyviä käytäntöjä Suomen ja Pietarin alueen välillä. Pilottialoina ovat rakennusten entisöinti, megatroniikka (hitsaus, valutekniikat sekä osin autosähkö) ja logistiikka. Rakennustiimi osallistui hankkeen puitteissa mm. Pietarin kansainvälisille rakennusmessuille syksyllä VIERAITA JA VIERAILUJA Adulta vastaanotti koulutusalojen vierailijoita mm. Belgiasta, Ruotsista, Romaniasta, Bulgariasta, Saksasta, Islannista ja Venäjältä. Adultan henkilöstö liikkui myös aktiivisesti tutustuen uusiin koulutusmenetelmiin ja luoden uusia kontakteja. Vierailuja tehtiin mm. Kiinaan, Unkariin, Romaniaan, Saksaan, Kreikkaan, Italiaan, Espanjaan, Tanskaan, Ruotsiin, Viroon, Turkkiin ja Venäjälle. KANSAINVÄLISYYS JA MONIKULTTUURISUUS Kansainvälisyys ei tarkoita Adultassa pelkästään verkostoitumista ulkomaille ja yhteistyötä ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat osa arkipäivää kaikilla toimialoilla: vuonna 2006 Adultassa opiskeli reilusti yli 1000 ulkomaalaista henkilöä. Myös Adultan kouluttajista osa on ulkomaalaisia, mikä lisää kansainvälisen kommunikoinnin ja kulttuurisen ymmärryksen merkitystä ja niiden tuomaa lisäarvoa osana jokapäiväistä työtä Adultassa. Tämä on suuri rikkaus työyhteisön kannalta, se tarjoaa kulttuurisia kokemuksia ja antoisaa vuorovaikutusta työn lomassa. Tulevaisuus tuo kansainvälisen kommunikoinnin ja ymmärryksen entistä luontevammaksi osaksi kaikkea toimintaa: koulutusohjelmat kansainvälistyvät tarjoten vieraskielisiä opintojaksoja ja mahdollisuuksia ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Suomi nähdään entistä houkuttelevampana mahdollisuutena työllistäjänä tai koulutuksen tarjoajana, kommunikointi helpottuu ja virtuaalitapaamiset tulevat yhä tavallisemmiksi nykyteknologian ansiosta. Kansainvälisyys ei ole enää pelkkä sana tai tavoitetila se on nykyhetkeä ja Adulta on siinä vahvasti kiinni. 11

11 ida IDA on Adultan kansainvälinen kehittämiskeskus, International Development Centre of Adulta. IDAn tavoite on auttaa yrityksiä, niiden työntekijöitä sekä yksityisiä henkilöitä ymmärtämään toisiaan yli kieli- ja kulttuurimuurien. IDA tarjoaa räätälöityä kieli- ja kulttuurikoulutusta yrityksille ja yhteisöille sekä yleisiä kielitutkintoja. Yritykset ja yhteisöt saavat IDAsta kumppanuutta kansainvälisessä projekti-toiminnassa sekä asiantuntemusta projektien hakemisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa. IDAssa voi suorittaa eri matkailu- ja hotellialan sekä ulkomaankaupan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. IDA tarjoaa koulutusta myös maahanmuuttajille: suomen kieltä, työelämä- ja yhteiskuntatietoutta sekä ammattikursseja. kulttuuri maahanmuuttajatk ielet monikulttuurisuus 12

12 Vuonna 2006 IDA panosti erityisesti yritysyhteistyöhön. Uusien asiakkaiden määrä lisääntyi ja IDA palveli useita eri toimialoja. Koulutustuotteet monipuolistuivat ja kansainvälisen kaupan koulutus kasvoi voimakkaasti viime vuosien tapaan mm. Kiinan ja Venäjän kaupan koulutukset saivat erityistä suosiota. Hotelli- ja matkailualan koulutukset kasvoivat myös ja logistiikka-alan yrityksille räätälöidyt koulutukset käynnistyivät. Maahanmuuttajia oli IDAn koulutuksissa vuonna 2006 yhteensä 1200 henkilöä. merkittävimmät kehitysalueet Yritysyhteistyö oli vuonna 2006 IDAn merkittävin kehitysalue. Kv-kaupan panostusalueina olivat koulutustuotteiden monipuolistaminen, yrityskumppanuuksien kasvattaminen ja osaamisen välittäminen laadukkaina palveluina asiakkaille. Hotelli- ja matkailualan tutkintoon valmistavaa koulutusta, sekä yrityksille tarkoitettua täydennyskoulutusta kehitettiin elinkeinoelämän edustajien kanssa. IDA edusti matkailualan aikuiskoulutusta alueellisessa matkailustrategia-toimikunnassa. Kielikoulutuksessa yritysyhteistyö laajeni entisestään. Vuonna 2005 toimintansa aloittanut Neuvottelukunta jatkoi toimintaansa yhteisten tapaamisten muodossa koko kuluneen vuoden ajan. Neuvottelukuntaan kuuluu myös asiakasyritysten edustajia. Neuvottelukunta laajeni uusilla jäsenillä ja sen myötävaikutuksella kehitettiin IDAssa myös uusia, yrityslähtöisiä kielikoulutustuotteita. Tuttujen kokous- ja neuvottelutaitojen koulutusohjelmien rinnalle kehitettiin uutena tuotteena TeleConferencing -koulutusohjelma, joka mahdollistaa tehokkaan ja käytännönläheisen, työtehtäviin suoraan liitettävän lähestymistavan puhelinneuvotteluiden harjoittamiseen englannin kielellä. Suosituksi uudeksi tuotteeksi osoittautui ajankäytön hallinnan luento, johon oli liitettävissä myös verkko-opiskelua tukeva ja motivoiva luento-osuus. Nämä uudet luentokokonaisuudet heijastanevat osaltaan nykyhetken haasteita opiskelulle kiihkeätahtisissa työympäristöissä. KOULUTUSTOIMINTA Kansainvälisen kaupan koulutus kasvoi voimakkaasti jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tämän mahdollisti yhteistyö kansainvälisen liiketoiminnan, eri koulutusorganisaatioiden sekä rahoittajien kanssa. Erityisesti Kiinan ja Venäjän kaupan koulutusohjelmat ja Finpron maapäiväseminaarit olivat suosittuja koulutustuotteita. Myös pääkaupunkiseudun suuret logistiikkayritykset olivat asiakkaina laadukkaille huolitsijan ammattitutkinnon koulutuksille, jotka räätälöitiin yritysten omiin tarpeisiin. Toiminta laajeni Keski-Uudenmaan alueelta muualle Etelä-Suomeen. Kansainvälisen kaupan koulutuksissa opiskeli kaikkiaan yli 200 opiskelijaa vuonna Myös hotelli- ja matkailualan koulutus kasvoi toimintavuonna ja laajeni muualle Etelä-Suomeen. Lahdessa alkoi Noste-rahoitteinen Hotellin moniosaaja -kurssi joulukuussa. Vastaava kurssi aloitetaan alkuvuodesta 2007 myös Lappeenrannassa ja Helsingissä. Ensimmäinen maahanmuuttajien hotelli- ja matkailualan tutkintoihin valmistava koulutus päättyi kesällä 2006 ja opiskelijoista noin puolet jatkoi opintojaan hotelli- ja matkailualalla. Hotelli- ja matkailutiimi on pääkaupunkiseudun opasyhdistysten hyväksymä ja suosittelema matkaoppaiden kouluttaja. Matkaoppaan ammattitutkinnon suoritettuaan tutkinnon suorittajilla on mahdollisuus auktorisoitua pääkaupunkiseudun virallisiksi oppaiksi. Virallisia oppaita valmistuu toimintavuonna alkaneelta kurssilta kesän 2007 sesonkia helpottamaan. Uutena koulutustuotteena on aloitettu lähialueen virallisille oppaille suunnattu Helsinki-intensiiviopaskurssi. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta järjestettiin vuonna 2006 pääkaupunkiseudulla yhteensä opiskelijatyöpäivää, joista n Helsingissä ja n Vantaalla. Koulutuksessa oli yhteensä 1200 maahanmuuttajaa. Lisäksi järjestettiin luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Työvoimatoimiston kanssa yhteistyössä kehitetty moduulimallimme on todettu hyvin tehokkaaksi ja hyväksi koulutusmalliksi. Lisäksi Keravalla järjestettiin yhteistyössä Keski- Uudenmaan työvoimatoimistojen kanssa lukuja kirjoitustaidon koulutusta sekä suomen kielen peruskursseja. Koulutusvalikoimaan kuului myös maahanmuuttajille tarkoitettu myynti- ja palvelualalle ohjaava koulutus ja yhteishankintana järjestetty varastoalalle ohjaava koulutus. Uutena koulutuksena toteutettiin logistiikkaalalle valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille, yhteistyössä alan suurten yritysten kanssa, sekä pääkaupunkiseudulla että ns. KUUMA-kunnissa. Koulutus onnistui rekrytointitavoitteessa poikkeuksellisen hyvin: osallistujista työllistyi yhteistyöyrityksiin noin 80 %. Uutena alkoi myös oppisopimuskoulutuksena maahanmuuttajille suunniteltu logistiikan perustutkinto. Kieli- ja kulttuurikoulutus jatkui räätälöitynä yrityskoulutuksena. Uusien asiakkaiden määrä lisääntyi ja IDA palveli useita eri toimialoja. Vuonna 2006 kieli- ja kulttuurikoulutusta järjestettiin aiempaa laajemmalla toimialueella ympäri Suomea, uusina paikkakuntina mainittakoon Lahti, Kemi, Kokkola, Hamina ja Pori. IDAn kielikouluttajien verkosto kasvaa jatkuvasti ja uusia toiminta-alueita on luvassa myös seuraaville vuosille. KANSAINVÄLISET KUMPPANUUDET JA PROJEKTIYHTEISTYÖ Vuonna 2006 IDAssa oli käynnissä seitsemän EU-rahoitteista hanketta, joiden avulla kehitettiin opetusmenetelmiä ja materiaaleja yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Virex -matkailuhankkeessa edettiin Uudenmaan yrittäjien ja virolaisten kumppaneiden kanssa konkreettisiin toimiin mm. pyöräily-, kalastus- ja kartanoreittien tuotteistuksessa ja markkinoinnissa. Hotelli- ja matkailualan opiskelijat kansainvälistyivät työssäoppimisjaksoilla, joille haettiin Leonardo-avustuksia. Opiskelijoita oli yrityselämän tutustumisjaksolla Hollannissa keväällä 2006 ja hotelli- ja matkailutiimi vastaanotti vastavuoroisesti opiskelijoita ja opettajia Hollannista. Kouluttajamme osallistuivat Leonardo da Vinci -ohjelman rahoittamaan asiantuntijavaihtoon, jonka puitteissa he tapasivat kollegoita Espanjassa ja Ruotsissa. VUODEN 2006 LUKUJA Opiskelijoita oli IDAssa vuonna 2006 yhteensä 3390 henkilöä, joista työvoimakoulutuksessa oli 2123 henkilöä, yrityskoulutuksessa 946 henkilöä sekä lisä- ja peruskoulutuksessa 321 henkilöä. Tutkintoja suoritettiin 36 ja osatutkintoja 21. Henkilökunnan määrä oli 52. IDAn liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 4,7 milj. e. Työvoimakoulutuksen osuus liikevaihdosta oli 43 %, lisäkoulutuksen 15 %, peruskoulutuksen 5 % ja yrityskoulutuksen 13 %. KATSE TULEVAISUUTEEN Vuonna 2007 IDA panostaa erityisesti organisaatiokohtaisten koulutusten kehittämiseen kaikilla aloilla. Verkko-oppimisen kehittämistä jatketaan IDAn kärkihankkeen puitteissa. IDA siirtyy myös uusiin tiloihin Helsingissä, jossa opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tulee ajanmukaiset tilat. Myös henkilökunnan osaamiseen ja työssä viihtymiseen panostetaan. 13

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yhdeksästä yksiköstä neljä sijaitsee Imatralla. Kuvassa matkailun yksikkö Imatran Valtionhotellin tuntumassa.

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö

Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö 007 Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö Kun valmentaa muita, valmentaa myös itseään. Suomen Rader Oy:n ensimmäinen myyjä ja nykyinen myyntipäällikkö tietää, mistä puhuu. Yli 10 vuotta myyntitiimejä

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Partnerbook korkauttjiiilln. Tulokas esittäytyy. Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä Valloittava maskotti!

Partnerbook korkauttjiiilln. Tulokas esittäytyy. Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä Valloittava maskotti! Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 2.2011 Magazine Partnerbook korkauttjiiilln e verkostoit s. 8 9 3 4 7 Tulokas esittäytyy 10 s. 12 14 Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot