TAMPEREEN MONITOIMIHALLI. Copyrigh by Evata

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN MONITOIMIHALLI. Copyrigh by Evata"

Transkriptio

1 TAMPEREEN MONITOIMIHALLI Copyrigh by Evata Toteutettavuusselvityksen ohjausryhmän loppuraportti

2 TAMPERE LOPPURAPORTTI 1 (6) Konsernihallinto MONITOIMIHALLIN TOTEUTETTAVUUSSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 1. Taustaa Pormestari nimesi kesäkuussa 2007 työryhmän selvittämään monitoimihallin rakentamista Tampereelle. Työryhmä jätti raporttinsa pormestarille Työryhmä esitti, että monitoimihallin soveltuvuus Sorsapuiston alueelle tulee selvittää. Samalla on selvitettävä hankkeen synergiaedut Tampere talon kanssa. Pormestari nimesi uuden ohjausryhmän selvittämään Tampereen monitoimihalli hankkeen toteutettavuutta (feasibility study) yhdessä Tampere talon edustajien kanssa. Työn toteuttamisen takarajaksi annettiin Pormestari myönsi ohjausryhmälle lisäaikaa selvityksen laatimiseen asti. 2. Ohjausryhmän kokoonpano ja kokoontuminen Pormestari nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi Juha Yli Rajalan ja jäseniksi Ilkka Ojalan ja Jyrki Laihon sekä kutsui Tampere talosta kaksi edustajaa. Tampere talo nimesi ohjausryhmään edustajikseen Per Ashornin sekä Pauli Ruoholahden. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut Tero Tenhunen. Ohjausryhmä kuuli asiantuntijana Tampere talon toimitusjohtaja Kalervo Kummolaa. Selvitystyön aikana kuultiin myös perusopetuksen, liikuntapalveluiden sekä kiekkoseurojen edustajien näkemyksiä. Ohjausryhmän edustaja osallistui yhteen alueen asukasyhdistyksen tilaisuuteen. Ohjausryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. 3. Ohjausryhmän työn sisältö 3.1. Toteutettavuusselvitys Ohjausryhmä tilasi monitoimihallin toteutettavuudesta Sorsapuiston alueelle selvityksen (feasibility study) Sport and Live Vision Oy:ltä (Mika Sulin). Toteutettavuusselvitys sisältää seuraavat osa alueet: projektin suunnittelu ja koordinointi markkina alueen analysointi alueen ja tontin määrittely ja analysointi areenan konsepti ja business idea areenan suunnitteluun ja rakenteeseen liittyvät yksityiskohdat (ravintolat, aitiot, yleiset tilat jne.)

3 TAMPERE LOPPURAPORTTI 2 (6) Konsernihallinto Erillisselvitykset areenan rakentamisen ja infrastruktuurin määrittely (tontinkäyttö, liikenneyhteydet, parkki, rakenteelliset määritykset) areenan optimaalisen koon määrittely tapahtumien määrittely optimaalisen rahoitusrakenteen tarkastelu operatiivisen toiminnan määrittely ja optimointi alustava kustannusarvio areenan liiketoiminnallisen kannattavuuden määrittely johtopäätökset ja suositukset Selvityksen tekemiseen osallistuivat Mika Sulin Sport and Live Vision OY, Martin Heinrichs Expericon Oy, Minna Korpela Jokerit HC Oy, Jarmo Räikkönen J.R.A Consulting Oy, Hannu Helkiö Evata Oy sekä Markku Tilli Pöyry CM Oy. Sport and Live Vision Oy esitteli aktiivisesti toteutettavuusselvityksen työn edistymistä ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmä teki työn edistyessä toteutettavuusselvityksen sisältöön muutoksia ja periaatelinjauksia. Toteutettavuusselvitys sekä esittelyaineisto ovat loppuraportin liitteenä (liite 1.). Toteutettavuusselvityksen lisäksi ohjausryhmä nimesi alatyöryhmät laatimaan erillisselvitykset monitoimihallin liikennejärjestelyistä (liite 2.), Sorsapuiston korvaavista liikuntapaikoista (liite 3.) sekä Hakametsän jäähallin vaihtoehtoisesta käytöstä mikäli monitoimihalli toteutetaan (liite 4.). Liikennejärjestelyiden erillisselvitystä laativaan työryhmään osallistuivat ohjausryhmästä Ilkka Ojala, Jyrki Laiho ja Tero Tenhunen. Asiantuntijajäsenenä työryhmän työhön osallistui Reijo Väliharju. Aluetta koskevat liikennetarkastelut tilattiin A insinöörit Oy:ltä. Selvityksen Sorsapuiston korvaavista liikuntapaikoista monitoimihallihankkeen toteutuessa kokosivat Ilkka Ojala ja Tero Tenhunen. Hakametsän jäähallin vaihtoehtoista käyttöä ja kehittämistä käsittelevän selvityksen tekivät Ilkka Ojala ja Jyrki Laiho. 4. Ohjausryhmän johtopäätökset monitoimihallin toteutettavuudesta 4.1. Johtopäätökset selvityksistä Ohjausryhmän näkemyksen mukaan tarvittavat selvitykset toimeksiannon mukaisten johtopäätösten muodostamiseksi on tehty. Monitoimihallista laadittu toteutettavuusselvitys sekä erillisselvitykset vastaavat avoinna olleisiin kysymyksiin.

4 TAMPERE LOPPURAPORTTI 3 (6) Konsernihallinto Monitoimihallin toteuttamista puoltavia asioita: Monitoimihallin toteuttamista eivät puolla: Hakametsän jäähallin elinkaari on enää korkeintaan vuotta. Hakametsä vaatii jatkossa suuria korjausinvestointeja. Hakametsän jäähallin tulevaisuuden investoinneista johtuen kaupunki ei voi enää jatkossa pitää seurojen vuokraa nykyisellä edullisella tasolla. Seuroille tämä tulee muodostamaan taloudellisen ongelman, sillä Hakametsän halli ei edes täysin peruskorjattuna ja mahdollisilla laajennuksilla paranneltuna mahdollista seurojen toiminnan ja ansaintalogiikan kehittämistä riittävälle tasolle. Toteutettavuusselvitys osoittaa, että monitoimihalli on mahdollista sijoittaa Sorsapuiston tontille tehokkaasti ja toimivasti siten, että tontille jää vielä kaivattua väljyyttä. Esimerkiksi sisäänkäynti ja poistumistiet on maaston ansiosta mahdollista toteuttaa kahdelta eri tasolta. Monitoimihallin edellyttämät liikenne ja pysäköintijärjestelyt ovat toteutettavissa Sorsapuiston alueelle ilman merkittävää lisähaittaa liikenneverkon toimivuudelle. Korvaavat ulkoliikuntapaikat on mahdollista toteuttaa alueelle siten, että eri käyttäjäryhmien liikuntamahdollisuudet turvataan. Kansainväliset esimerkit puoltavat monitoimihallin sijoittamista kaupungin keskusta alueelle. Monitoimihallille on Tampereella olemassa erinomainen markkinarako. Monitoimihallin rakentaminen nostaa Tampereen Helsingin rinnalle toiseksi merkittäväksi tapahtumien järjestämispaikaksi. Tampere pärjää kilpailussa hyvin, koska Tampere talo ja monitoimihalli yhdessä houkuttelevat kävijöitä muualta Suomesta keskeisen sijainnin ansiosta. (3,7 miljoonaa ihmistä 200 km säteellä) Tampere talon kanssa saavutetaan merkittäviä synergiaetuja. Yhdistelmä muodostaa Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen mahdollisuuden erilaisten ja erisuuruisten tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumakeskuksen kävijämäärä nousee selvityksen mukaan lähes miljoonaan. Kaksi liigakiekkoseuraa mahdollistavat hallille hyvän peruskävijämäärän ja aktiivisen arkikäytön. Hanke antaa mahdollisuuden toteuttaa täysin uuden sukupolven halli muunneltavuudessa lajien ja katsojamäärien suhteen. Hankkeelle olisi todennäköisesti mahdollista saada valtion avustusta kansallisena liikuntapaikkarakentamiskohteena, kuten Hartwall Areena sai. Toteuttamisen ongelmana on liiketaloudellinen kannattavuus. Toteutettavuusselvityksessä kannattavuudesta tehtiin herkkyystarkastelu kolmen eri vaihtoehdon (worst normal best) mukaan. Perusskenaariossakin tarvitaan kaupungin täysi takaus ja miljoonan euron tuki.

5 TAMPERE LOPPURAPORTTI 4 (6) Konsernihallinto Hankkeen toteuttaminen ilman kaupungin takauksia tarkoittaa sitä, että investori vaatisi sijoitukselleen vähintään 8 9 prosentin tuoton. Tässä tapauksessa monitoimihalliyhtiön vuotuinen tuloslaskelma normaalivaihtoehdossa päätyy 3 4 milj. euron alijäämään. Toteutettavuusselvityksen laskelmissa ja herkkyystarkasteluissa on tarkasteltu vain monitoimihallia 50 milj. euron investointina. Tämän lisäksi rahoitus tulee järjestää 4,0 milj. euron harjoitushallille, 1,5 milj. euron parkkihallin yhdystunnelille, 1,5 milj. euron yhdyssillalle Tampere talolle sekä 12,0 milj. euron paikoituslaitokselle. Yhteensä kyseessä on 69 milj. euron kokonaisuus. Hallihankkeen toteutuksesta seuraa kaupungille kustannuksia 1,3 1,5 milj. euroa Sorsapuiston korvaavien liikuntapaikkojen järjestämisestä, 1,0 milj. euroa kustannukset Hakametsän muuttamisesta sisäliikuntakeskukseksi sekä 0,5 milj. euroa liikennejärjestelyiden toteuttamisesta. Monitoimihalli yhdessä Tampere talon kanssa muodostavat liian suuren riskin ja rasituksen kaupungin taloudelle, ellei löydetä kumppania/kumppaneita jakamaan taloudellisia riskejä. Vuonna 2008 kaupungin Tampere talolle maksettavan kokonaisavustuksen määrä on 4,7 milj. euroa. Hankkeen toteutuessa Tamperetalon kanssa pitää tehdä läpinäkyvät sopimukset palveluiden ja hallinnon ostoista, jotta monitoimihallia ja Tampere taloa voidaan tarkastella taloudellisesti erillisinä yksiköinä. Monitoimihallin kustannusarvio on alustava ja perustuu tilaohjelmaan sekä tilankäytön periaateratkaisuihin. Vasta pidemmälle vietyjen suunnitelmien perusteella voidaan tehdä luotettava kustannusarvio, joka osoittaa saadaanko 50 milj. euron investoinnilla keskeiselle paikalle ja Tampere talon pariksi arkkitehtuuriltaan riittävän tasokas rakennus. Hakametsän hallin käyttökustannukset ovat tällä hetkellä noin 0,85 milj. euroa. Sisäliikuntakeskukseksi muutettuna käyttökustannukset pienenevät, mutta kasvattavat joka tapauksessa kaupungin kustannuksia. Toisaalta sisäliikuntakeskus edellyttää joistakin vuokratiloista luopumista. Molempien liigaseurojen sitoutuminen hankkeeseen on varmistettava ennen jatkotoimenpiteitä. Kaupungin mahdollisuudet edesauttaa hankkeen toteutumista Tampereen taloudelliset joustomahdollisuudet hankkeen rahoituksessa ovat: Tontin vuokran määrittely sopivalle tasolle Monitoimihallin nimen ostaminen esimerkiksi vuodeksi Rajattu tappiontakaus sovittavalle ajanjaksolle Laatimalla tontille hankkeen edellyttämä kaava Kaupunki voi edistää hotellihankkeen toteuttamista monitoimihallin yhteyteen, jolloin hotellista saatavilla tuotoilla voidaan tasapainottaa koko hankkeen rahoitusriskejä.

6 TAMPERE LOPPURAPORTTI 5 (6) Konsernihallinto Toteuttamalla hankkeeseen liittyviä liikennejärjestelyitä. Esimerkiksi Helsingin kaupunki osallistui Hartwall Areenan ympäristön liikennejärjestelyihin 3,3 milj. eurolla. Järjestämällä Sorsapuiston korvaavat ulkoliikuntapaikat Hankkeen toteuttamisen seurannaisvaikutukset kaupungin palvelutarjontaan ja elinkeinosektorille Toteutuessaan monitoimihallihanke tuo välillisesti huomattavia positiivisia seurannaisvaikutuksia tamperelaisten palveluihin sekä elinkeinoelämälle. Seurannaisvaikutuksien taloudellisia vaikutuksia ei ole tässä vaiheessa mahdollista luotettavasti arvioida. Miljoonan kävijän tapahtumakeskus edistää matkailua ja lisää yöpymisiä kaupungissa Hanke tukee keskustan kaupan ja yrittäjien toiminnan kehittämistä, kun massatapahtumat tuodaan kävelymatkan päähän Hämeenkadusta. Hotellin sijoittaminen monitoimihallin yhteyteen parantaa kaupungin hotellikapasiteettia suuret tapahtumat. Hanke edistää mahdollisuuksia saada vuoden 2012 jääkiekon MM kilpailujen otteluita Tampereelle. Sorsapuiston ja yliopiston ja Tullin alueen pysäköinti vaatii tulevaisuudessa joka tapauksessa järjestelyitä ja monitoimihallihankkeen yhteydessä toteutettava pysäköintilaitos tuo ratkaisun tähän tarpeeseen. Korvaavat liikuntapaikat monipuolistavat ulkoliikuntapaikkojen tarjontaa ja nostavat tasoa. Hakametsän halliin syntyy aivan uusi sisäliikuntakeskus, jonka toiminnan ylläpitäjäksi etsitään yksityinen yrittäjä. Tampere talon kilpailukyky kansainvälisten suurten kongressien järjestämisessä paranee merkittävästi. Joukkoliikenteen käyttöosuus kasvaa jääkiekko otteluihin ja tapahtumiin saavuttaessa. Jääkiekkoseurojen toiminnan ja ansaintamahdollisuudet paranevat uudelle tasolle moderneissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

7 TAMPERE LOPPURAPORTTI 6 (6) Konsernihallinto Jatkotoimenpiteet Ohjausryhmän mielestä monitoimihallin rakentaminen lisää kaupungin vetovoimaa kongressi ja tapahtumakaupunkina. Hankkeen toteuttaminen on kannatettavaa edellyttäen, että hankkeelle löytyy toteuttajakumppani/kumppaneita, kaupungin riskit voidaan selvästi rajata ja rakennus voidaan suunnitella ympäristöön soveltuvaksi. Ohjausryhmä ei pidä kaupungin mukanaoloa hankkeessa mahdollisena siinä laajuudessa kuin toteuttamisselvityksen johtopäätöksissä on esitetty. Ohjausryhmä esittää, että hankesuunnittelua jatketaan vasta, mikäli hankkeelle löytyy taloudellisista ja muista riskeistä päävastuun kantava toteuttajakumppani, jonka kanssa voidaan sopia kaupungin osallistumisen reunaehdoista. Ohjausryhmän jäsenten allekirjoitukset Juha Yli Rajala, puheenjohtaja Ilkka Ojala Jyrki Laiho Per Ashorn Pauli Ruoholahti

8 Liite 1 Tampereen Monitoimiareena Toteutettavuusselvitys Sport and Live Vision Oy

9 Sisällysluettelo Sisältö 1 Liiteluettelo 3 A TILANNEKATSAUS 1. Selvityksestä Selvityksen tarkoitus Osapuolien esittely Toimintatavat Rajoitukset 5 2. Tampereen Monitoimiareena projekti Lähtötilanne Projektin esittely 6 3. Tampereen kohdetiedot Suomen kansantalous Yleistä Tampereen talous- ja kehitystilanne Markkina- ja katsojapotentiaali Tapahtumamarkkinat (konsertit) Tapahtumamarkkinat (jääkiekko/urheilu Tapahtumapaikat Tampereen alueella Muita Areenoita Sijainti Yleistä Tampereen alue Tontti Rakennuspaikan pohjaolosuhteet Rakennuspaikan talotekninen infra Liikenneyhteydet Julkinen liikenne Kävelyreitit Pyöräilyreitit Kaukoliikenne Paikoitus 26

10 B EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 5. Konsepti ja Liikeidea Konsepti Liikeidea Partnerit Synergiaedut Tampere-talon kanssa Tapahtumat Potentiaaliset tapahtumat Päävuokralaiset/ Ilves ja Tappara Muut urheilutapahtumajärjestäjät Konserttijärjestäjät Tampere-talo järjestävänä tahona Tapahtumat Urheilu Konsertit Showt ja erikoistapahtumat Yritystapahtumat Muuta Suunnittelu Yleistä Katsomopaikat / paikkakategoriat Yksityisaitiot Ryhmäaitiot Yleisötilat Joukkuetilat/ - alueet päävuokralaisten tilat/ alueet Konserttiesiintyjien tilat Mediatilat VIP-tilat pysyvät- ja tilapäisalueet Yhteiskäyttötilat ja alueet Tampere-talon kanssa Ravintolat eri kategoriat Tekniikka ja tekniset tilat Ravintola- ja pikaruokaliiketoiminta Ravintolakonsepti Ravintolat Pikaruoka Ravintolatoiminta ja Areenan rakentaminen Toteutus Rakennuskustannukset Aikataulu Liikenneyhteydet Pysäköinti 60 Sport and Live Vision Oy Sivu 2 of

11 10. Operatiivinen toiminta Konsepti Operatiivinen johto Yhteistyöyritykset Jääkiekkojoukkueiden ansainnan keinot Myynti ja markkinointi Areenan nimimyynti Myynti- ja markkinointioikeudet Klubikonsepti Aitiot Operatiivinen tuloslaskelma Tuotot Tapahtumakustannukset Kiinteät kulut Rahoitus Investointi Rahoituskonsepti Johtopäätökset Muut edellytykset Omistusrakenne Hakametsän Hallin käyttö (erillinen selvitys) Aikataulu 77 Sport and Live Vision Oy Sivu 3 of

12 A TILANNEKATSAUS 1. Selvityksestä 1.1. Selvityksen tarkoitus Toteutettavuustutkimuksen tavoite on selvittää uuden monitoimihallin taloudelliset ja liiketoiminnalliset lähtökohdat ja edellytykset. Hankkeen työnimenä on Tampereen Monitoimiareena. Tässä tutkimuksessa arvioidaan taloudellista ja rahoituksellista mielekkyyttä menetelmällä, joka tarkastelee kannattavuutta vuotuisten tunnuslukujen perusteella, joita ovat mm. nettotulos, sijoitetun ja oman pääoman tuottoprosentit, omavaraisuusaste, rahoitusylijäämä sekä joukko muita yritysanalyysissä käytettyjä tunnuslukuja. Tärkeänä yksityiskohtana on areenan optimaalisen koon määritteleminen. Modernina urheilun ja kulttuurin viihdekeskuksena sen on täytettävä monitoimiareenan yhä kasvavat vaatimukset erilaisten elämysten näyttämönä. Areenan rahoituksen järjestämiseksi on esitettävä konkreettinen malli samoin kuin sen menestykselliseen operointiin avaamisen jälkeisenä aikana Osapuolien esittely Toteutettavuustutkimuksen tilaaja ja toimeksiantaja on Tampereen Kaupungin Tilakeskus ja sen toimitusjohtaja Ilkka Ojala. Toimeksiantajan edustajana toimii projektipäällikkönä Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki, controller. Tilaajan asettamaan ohjausryhmään kuuluvat seuraavat tahot: Puheenjohtaja: Juha Yli-Rajala/ Tampereen kaupunki, johtaja, talous ja strategiat Jäsenet: Jyrki Laiho/ Tampereen kaupunki Ilkka Ojala, Tampereen kaupunki, Tilakeskus, toimitusjohtaja Per Ashorn, Tampere-talo Oy:n hallituksen edustaja Pauli Ruoholahti, Tampere-talo Oy:n hallituksen edustaja Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki, controller, sihteeri Kutsuttuna jäsenenä: Kalervo Kummola/ Tampere-talo, toimitusjohtaja Toteutettavuustutkimuksen on tehnyt Sport and Live Vision Oy (myöhemmin SLV). Työryhmässä ovat olleet mukana seuraavat tahot: Mika Sulin, Sport and Live Vision Oy, Martin Heinrichs, Expericon Oy Minna Korpela, Jokerit HC Oy, projektipäällikkö Jarmo Räikkönen, J.R.A Consulting Oy Hannu Helkiö / Evata Oy Markku Tilli / Pöyry CM Oy Sport and Live Vision Oy Sivu 4 of

13 1.3. Toimintatavat Tutkimus on toteutettu paikallisiin oloihin tutustuen, tarpeellisen materiaalin keräämisellä viranomaisilta, tutkimuslaitoksilta, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Olemme haastatelleet paikallisten yritysten ja seurojen asiantuntijoita, edustajia ja muita asianosaisia joulu-, tammi- ja helmikuun aikana. Materiaalin keräämistä on myös tehty ulkomaisilta alan yrityksiltä ja toiminnassa olevilta areenoilta. Olemme haastatelleet Tampere-talon yksikoitä sekä Pöyryn ja Evatan asiantuntijoita. Viikottaisissa työryhmäkokouksissa olemme työstäneet materiaalia ja statistiikkaa. SLV konsultit ovat käyttäneet kaikkea yhtiön tietotaitoa hyväkseen raportin laadinnassa. Tutkimus aloitettiin joulukuussa 2007 ja päättyy tilaajalle tehtävään presentaatioon Tämä tutkimusraportti on kaksiosainen. Sen ensimmäisessä osassa määrittelemme tutkimuksen lähtökohdat ja areenatoiminnan kannalta alueen oleellisia markkinaolosuhteita. Toisessa osassa yhteenvetona kokemuksemme ja ideamme monitoimareenan suunnitteluun, rakentamiseen, rahoitukseen ja operoimiseen. Annamme myös suosituksemme asioiden eteenpäin viemiseksi Rajoitukset Tämä projektiselvitys on tehty ainoastaan Tampereen Monitoimiareenan käyttöön yllämainittuun toimeksiantoon perustuen. SLV antaa selvityksessä neuvoja, näkemyksiä, suuntaviivoja ja työkalut, jonka perusteella tilaaja voi tehdä tarvittavat päätökset ja jatkotoimenpiteet. SLV ei vastaa tehtyjen päätösten oikeellisuudesta ja niiden soveltamisesta paikallisiin olosuhteisiin. Materiaalin copyright säilyy kaikissa tapauksissa SLV:lla ja sen alihankkijakonsulteilla; Evatalla ja Pöyryllä. Materiaalin luovuttaminen kolmansille osapuolille ja käyttö jatkotoimenpiteisiin ja suunnitteluun, tarjouskilpailuun tai vastaaviin on kielletty ilman asianosaisten lupaa ja erikseen sovittua korvausta. Kaikki selvityksessä oleva luvut ovat oletuksia ja ohjeellisia sekä perustuvat käytäntöihin areenaliiketoiminnassa Suomessa ja kansainvälisesti. Evatan alustava konseptisuunnitelma on pohjana käyttötalouden, mahdollisen areenan ansaintalogiikan ja tilasuunnitelmalaskelmille. Laskelmat ja ansaintalogiikkataulukot ovat käytettettyjä areenaliiketoiminnassa ja ne antavat tilaajalle hyvän pohjan ja mahdollisuuden lukujen tarkentamiseen ja markkinatilannetta vastaamaan sekä mahdollisten neuvotteluiden pohjaksi. Sport and Live Vision Oy Sivu 5 of

14 2. Tampereen Monitoimiareena projekti 2.1. Lähtötilanne Projektin tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa Tampereelle monitoimiareena, hankkia sille rahoitus ja operoida ja ylläpitää sitä liiketaloudellisin periaattein menestyksellisesti. Tampereen kaupungin asettama tavoite hankkeelle on nostaa Tampere Helsingin ja Turun rinnalle varteenotettavana tapahtumakeskuksena. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuudet ja puitteet suurillekin kulttuuri- ja urheilutapahtumille, messuille ja näyttelyille. Tämä projektiselvitys on osa projektia varten tehtäviä tutkimuksia Projektin esittely Projektin toteuttamisen suhteen on ennen projektiselvityksen alkua tehty joitakin olennaisia oletuksia ja päätöksiä. Tampereen monitoimiareenalle on projektin aiemmassa vaiheessa määritelty Tampereen kaupungin selvitystyöryhmän loppuraportin mukaisesti sijaintipaikaksi Sorsapuiston urheilukenttä, Kalevantien varrella. Selvitystyöryhmän asettamat tavoitteet työryhmälle ovat: 1. Selvitys hankkeen omistusrakenteesta ja investoinnin rahoituksesta 2. Selvitys hankkeen toimintaperiaatteesta ja yhteistyömallista Tampere-talon kanssa 3. Selvitys hankkeen käyttökustannuksista ja tuotoista sekä pitkän aikavälin ennuste niiden kehityksestä 4. Selvitys kaupungin tuen rakenteesta ja tarpeesta 5. Investoinnin alustava kustannusarvio 6. Selvitys hankkeen tulevien käyttäjätahojen, kuten sekä kulttuuri- ja tapahtumajärjestäjien, urheiluseurojen ja järjestöjen käytön laajuudesta ja sitoutumisesta. 7. Selvitys Hakametsän hallin käytöstä 3. Tampereen kohdetiedot 3.1 Suomen kansantalous Suomessa kokonaistuotannon kasvu pysyi nopeana vuoden 2007 alkupuoliskolla ja koko vuonna tuotanto ylittää edellisvuotisen tasonsa 4,5 prosentilla. Talouskasvu on yhä nopeaa ja korkeasuhdanne jatkuu vuoden 2008 puolelle. Kansainvälisen kysynnän ennustetaan jatkuvan yhä ripeänä, mutta kasvanut epävakaus rahoitusmarkkinoilla saattaa jatkuessaan vaikuttaa kehitykseen yllättävästikin. Suomessa työllisten osuus työikäisestä väestöstä nousee yli 70 prosentin vuonna 2008 ja työttömyysaste painuu lähelle 6 prosenttia. Sport and Live Vision Oy Sivu 6 of

15 Työkustannusten nousu on viime vuosina ollut maltillista, mikä on osaltaan tukenut talouden kasvua ja työllisyyden paranemista. Vuonna 2008 palkkojen nousu nopeutuu selvästi uusien tulosopimusten myötä. Kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvu yhdessä kohoavien hinta- ja kustannuspaineiden kanssa ovat kotimaisia riskitekijöitä. Yhdessä kansainvälisen talouden lisääntyneiden epävarmuuksien kanssa nämä saattavat heikentää talouden kasvunäkymiä ja tasapainoa. Yrityssektorin tapaan julkisen talouden rahoitusasema on vahva. Ylijäämä nousee 4,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen v Velkaantuminen alenee edelleen kolmisen prosenttiyksikköä vuodessa ja on ensi vuonna 33 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtiontalous on tänä vuonna ylijäämäinen. Kuntatalous kohenee myös ja on likimain tasapainossa. Työllisyys jatkaa vahvistumistaan, mutta työttömyysasteen aleneminen on hidastunut, koska työvoiman tarjonta on samaan aikaan lisääntynyt. Korkotason ei uskota nousevan merkittävästi ja valtion 10 vuoden obligaation koroksi ennustetaan 4 %. 3.2 Yleistä (pinta-ala, väestö, elinkeinorakenne) Tampereeen maapinta-ala on 523,5 km2, josta asemakaavoitettu on 18,6 %. Tampere on kasvukunta ja ennusteen mukaan väestön kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa Vuonna 2006 väestöstä oli naisia (52,0 %) ja miehiä (48,0 %). Tampere on Suomen ensimmäinen ja nykyään Helsingin jälkeen suurin teollisuuskaupunki. Teollisuuden työpaikkojen osuus Tampereen kaikista työpaikoista on pudonnut viimeisten vuosikymmenten aikana. Vuonna 1970 teollisuuden osuus työpaikoista oli 44 % ja vuonna 2004 se oli enää 20 %. Sport and Live Vision Oy Sivu 7 of

16 Kauppa-, majoitus ja ravitsemus 16% Rahoitus- kiinteistö ja liike-elämän palvelut 16% Liikenne, tietoliikenne 7% Rakentaminen 6% Teollisuus ja kaivoistoiminta 20% Muut 2% Yhteiskuntapalvelut 33% Rakentaminen 6% Muut 2% Yhteiskuntapalvelut 33% Teollisuus ja kaivoistoiminta 20% Rahoitus- kiinteistö ja liikeelämän palvelut 16% Kauppa-, majoitus ja ravitsemus 16% Liikenne, tietoliikenne 7% 3.3 Tampereen talous- ja kehitystilanne Tampereen ja koko Pirkanmaan talouskehitys on suotuisaa ja koko muun maan keskiarvoa positiivisempaa. Monitoimiareena on hankkeena erittäin hyvin sopusoinnussa kaupungin asettamien tavoitteiden kanssa. Se parantaa kaupunkikuvaa, lisää liiketilojen rakentamista, lisää yleisten kulkuvälineiden käyttöä ja tarvetta, lisää toimisto- ja palvelualan tarjontaa, houkuttelee turisteja, lisää vapaaajanviettomahdollisuuksia jne. Kehitysalueille kaupungin keskustan laidoille se tarjoaa uusia työpaikkoja, turisteille nähtävyyksiä ja investointimahdollisuuksia luoden uusia keskusta-alueita. Sport and Live Vision Oy Sivu 8 of

17 TUNNUSLUKUJA KOKO MAA TAMPERE Liikevaihdon kasvu % 8,1 7,6 8,4 8,5 Investoinnit/ liikevaihto % 1,4 1,4 1,2 1,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 19 18, ,5 Nettotulos % 3,7 3,4 4,0 4,0 Omavaraisuusaste % Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (vuosi) 1,9 2,2 2,0 2,3 Current ratio 1,5 1,5 1,6 1,6 Liikevaihto/hlö 1000 /vuosi Henkilöstökulut/hlö 1000 /vuosi 39,0 37,5 39,1 37,1 Liiketulos/hlö 1000 /vuosi 11,0 9,9 11,1 9,9 Lähde: Balance Consulting Oy 3.4 Markkina- ja katsojapotentiaali Tampereen sijainti Suomen kartalla on keskeinen. Viidenkymmenen kilometrin säteellä Tampereen keskustasta asuu noin asukasta Sport and Live Vision Oy Sivu 9 of

18 ja kahdensadan kilometrin säteellä jo 3,7 miljoonaa asukasta eli vajaat kolmeneljäsosaa koko Suomen väestöstä. Hartwall Areeenan vastaavaksi luvuksi on arvioitu 2,5 miljoonaa asukasta. Väestöpohjan perusteella suunnitellulla monitoimiareenalla on tarpeeksi suuri katsojapotentiaali. Tampere kerää tapahtumiinsa kävijöitä koko 360 asteen säteeltä kun sen suurimmat kilpailijapaikkakunnat Helsinki ja Turku tekevät sitä alle puolen suuruiselta säteeltä. Tämä helpottaa huomattavasti tapahtumien markkinointia ja lisää sen tehokkuutta. Etäisyydet km Aika autolla junalla Helsingistä h 45 1 h 30 Turusta h 1 h 45 Seinäjoelta h 40 1 h 20 Jyväskylästä h 1 h 30 Oulusta h 30 4 h 30 Vaikuttaa myös siltä että Tampereen keskeinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet saavat kävijat liikkeelle ympäri Suomen. Tampereelle on helppo tulla kaikkialta Pohjanmaalta ja Pohjois-Suomesta ja sieltä pääsee myös helposti takaisin kotiin vielä samana iltana. Junayhteydet ovat hyvät kaikista neljästä ilmansuunnasta. Alle kahden tunnin junamatkan päässä ovat sekä Helsinki, Turku, Jyväskylä että Seinäjoki. Ainut alue, josta ihmisten on edelleen vaikea henkisesti tulla tapahtumiin on pääkaupunkiseudun alue. Toisaalta pääkaupunkiseudulla on hyvä tapahtumatarjonta ettei Tampere suoranaisesti tule kilpailemaan asiakkaista sen kanssa. Tampere on myös erittäin vilkas tapahtuma- ja kulttuurikaupunki, joka seuraavassa luvussa ilmenee. Ilmapiiri kaupungissa on positiivinen tapahtumien järjestämistä kohtaan ja kehityksen jatkuminen on enemmänkin kiinni sopivien tilojen löytymisestä sekä majoitukskapasiteetin riittävyydestä. Alueella on käynnissä kymmenisen hotellien uudisrakennus- tai korjausohjelmaa joista suurin osa toteutunee seuraavan viiden vuoden aikana. Suurien kongressien ja konferenssien saaminen kaupunkiin sekä muiden suurien sisätapahtumien järjestämistä on haitannut suurten ja monipuolisten tilojen puute keskustan alueella hotellien läheisyydessä. Tampereella toimii vuonna 1999 Tampereen kaupungin toimesta perustettu Tampere Congress and Convention Bureau jonka tehtävänä on ei-kaupallisin perustein edistää Tampereen tunnettuutta kongressikaupunkina. Go Tampere Oy on Tampereen kaupungin turistitoimisto. Tampereella on kaikki edellytykset hoitaa ja järjestää tulevaisuudessa isoja tapahtumia. Sport and Live Vision Oy Sivu 10 of

19 3.5 Tapahtumamarkkinat (konsertit) Tampere on erittäin vilkas tapahtumakaupunki jossa järjestetään tapahtumia kaikkina vuoden eri aikoina. Alla kaupungin turistitoimiston kokoama tilasto eri tapahtumien kävijämääristä viimeisen viiden vuoden ajalta. KÄYNTIKOHTEIDEN KÄVIJÄMÄÄRÄT TAMPERE 2007 (Koonnut GoTampere Oy 2008) Yhteenveto Särkänniemi (Elämyspuisto) Laivaliikenne Ilmailulaitos Kuumailmapallolennot/ Linnan Pallo Oy Museot Muita kohteita Taide- ym. Näyttelyt Kiertoajelut Tallipiha Tampere-talo Tampereen Messut Teatterit Festivaalit ja tapahtumat Urheilua Yhteensä Tampereen monitoimiareena tulee lisämään merkittävästi tapahtumien vuosittaista yhteenlaskettua kävijämäärää. Sport and Live Vision Oy Sivu 11 of

20 Käyntikohteiden kävijämäärät 2006 Särkänniemi (Elämyspuisto) Laivaliikenne Ilmailulaitos Kuumailmapallolennot/ Linnan Pallo Oy Museot Muita kohteita Taide- ym. näyttelyt Kiertoajelut Tallipiha Tampere-talo Tampereen Messut Teatterit Festivaalit ja tapahtumat Urheilua Varsinaista paikallista konserttitilastoa ei ole saatavissa, mutta jo tällä hetkellä Tampereella järjestetään suuri määrä erilaisia konsertteja. Katsojamääriltään konserttipaikat vetävät neljästäsadasta aina kahdeksaan tuhanteen saakka. Klubikokoisten konserttien pitopaikkana on Pakkahuone. Seuraavan kategorian ( ) paikkoja ovat Tampere-talo, Pirkkahalli ja Tampere Areena. Suurimmat sisäkonsertit järjestetään nykyääntampereen Jäähallissa ja Pirkkahallissa. Merkittävämpiä klubikonsertteja järjestetään 30-40, keskikokoisia noin 10 ja isoja alle 10 keskimäärin vuodessa. Näihin määriin on lisättävä Tampere-talolla järjestettävät noin 80 klassista konserttia (oma tuotanto, vuokratuotanto ja Tampere Filharmonia) sekä 70 viihdekonserttia. Tampereella toimii tarpeellinen määrä konsertteja järjestäviä promoottoreita ja niillä on tarvittavat kansainväliset kontaktit. Suurista konserttijärjestäjistä Welldone on toiminut yhteistyössä Tamperelaisen Partysan Oy:n tai Tampere-talon kanssa. Eastwayn järjestämien tapahtumien määrä on ollut alhainen johtuen lähinnä tiloista. Konserttien Sport and Live Vision Oy Sivu 12 of

ESPOON ARENA SUOMEN SUURIN MONITOIMIAREENA VIIHDE-, YRITYS-, MESSU- JA URHEILUTAPAHTUMIA VARTEN

ESPOON ARENA SUOMEN SUURIN MONITOIMIAREENA VIIHDE-, YRITYS-, MESSU- JA URHEILUTAPAHTUMIA VARTEN ESPOON ARENA SUOMEN SUURIN MONITOIMIAREENA VIIHDE-, YRITYS-, MESSU- JA URHEILUTAPAHTUMIA VARTEN Teknisiä tietoja Kentän mitat 80 x 120m Kentän pinta-ala 9,600m 2 Muokattavia yritystiloja 2,000m 2 Aitioiden

Lisätiedot

ESPOON ARENA HANKE PÄHKINÄNKUORESSA

ESPOON ARENA HANKE PÄHKINÄNKUORESSA ESPOON ARENA HANKE PÄHKINÄNKUORESSA Tarkoituksena on rakentaa Tapiolan urheilupuistoon yksityisin varoin Suomen suurin ja monimuotoisin urheilu- ja viihdeareena. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 50m.

Lisätiedot

ESPOON ARENA HANKE PÄHKINÄNKUORESSA

ESPOON ARENA HANKE PÄHKINÄNKUORESSA ESPOON ARENA HANKE PÄHKINÄNKUORESSA Tarkoituksena on rakentaa Tapiolan urheilupuistoon yksityisin varoin Suomen suurin ja monimuotoisin areena sekä operoida sitä liiketaloudellisin periaattein menestyksekkäästi

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Areena. Lehdistötilaisuus

Areena. Lehdistötilaisuus Areena Lehdistötilaisuus 26.10.2015 Kestävää hyvinvointia ja vetovoimaa Areenan tehtävänä on tukea ja vahvistaa alueen hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja osaamista. Korkeakoulujen rooliin kuuluu oman vaikutusalueensa

Lisätiedot

MAAKUNTA-AREENAN ESISELVITYS YLEISÖKYSELYN TULOKSIA

MAAKUNTA-AREENAN ESISELVITYS YLEISÖKYSELYN TULOKSIA MAAKUNTA-AREENAN ESISELVITYS YLEISÖKYSELYN TULOKSIA 07.02.2017 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 07.02.2017 1 1.

Lisätiedot

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI JUHLAT, KOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT LAPPEENRANTA TARJOAA AINUTLAATUISET PUITTEET IKIMUISTOISIIN TAPAHTUMIIN! MYLLYSAARI KAUPUNGIN

Lisätiedot

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) jatkuu 15.12.216 Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä ja hyvinvointia koko

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

keskipisteessä Ouluhalli Energia-Areena Raatin Stadion

keskipisteessä Ouluhalli Energia-Areena Raatin Stadion Tapahtumien keskipisteessä Ouluhalli Energia-Areena Raatin Stadion Oulussa tapahtuu Oulu on vilkas tapahtumakaupunki. Kaupungilla on tarjota monia eri tilavaihtoehtoja tapahtumajärjestäjille tilaisuuden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 27.4.2016

YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: MARKKU VIRTANEN VUODEN 2015 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Tivoli- ja Apollo -yökerhot, Oulu Cabaret-yökerho, Pori

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2. Lahti KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2. Lahti KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2 KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2 LISÄTIEDOT, MYYNTI- JA VUOKRAUSNEUVOTTELUT: Erkki Pursiainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 01.02.2016 Sivu 1 / 1 5339/2015 10.03.01 146 14.12.2015 19 Tapiolan urheilupuiston kehittämisen tavoitteet jalkapalloilun osalta Valmistelijat / lisätiedot: Olli Isotalo, puh. 050 593 3359 Antti Mäkinen,

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tervetuloa meille! 25 vuotta elämyksiä. 2013 Tampere-talo Osakeyhtiö www.tampere-talo.fi

Tervetuloa meille! 25 vuotta elämyksiä. 2013 Tampere-talo Osakeyhtiö www.tampere-talo.fi Tervetuloa meille! 25 vuotta elämyksiä 1 Maailman ainoa Muumimuseo Suomen vetovoimaisimmassa kulttuurin ja kongressien Talossa Avajaiset toukokuussa 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden suurin kulttuurirakentamisen

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys palasi lievään kasvuun vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1 Pitäjänmäen paraatipaikalla sijaitseva Valimotie 1 tarjoaa muuntojoustavaa ja tehokasta toimistotilaa. Tilat kunnostetaan käyttäjien toiveiden mukaan viihtyisiksi ja tehokkaiksi. Seitsemänkerroksisen rakennuksen

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtaja Pekka Helander Autoalan Keskusliitto ry 26.3.2010 Hilton Helsinki Kalastajatorppa AKL:n EETTINEN VASTUU Autoalan Keskusliitto

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki.

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki. Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa Saari Business House Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki menestystekijä Monipuolisia toimitilaratkaisuja merellisessä Lauttasaaressa.

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TYÖLLISYYSKATSAUS I/2010 TEK RY Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työttömyys

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä HIPPOS2020 - Jyväskylä Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Visio 2 Suomen johtava urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. 3 Missio Urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot