TAMPEREEN MONITOIMIHALLI. Copyrigh by Evata

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN MONITOIMIHALLI. Copyrigh by Evata"

Transkriptio

1 TAMPEREEN MONITOIMIHALLI Copyrigh by Evata Toteutettavuusselvityksen ohjausryhmän loppuraportti

2 TAMPERE LOPPURAPORTTI 1 (6) Konsernihallinto MONITOIMIHALLIN TOTEUTETTAVUUSSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 1. Taustaa Pormestari nimesi kesäkuussa 2007 työryhmän selvittämään monitoimihallin rakentamista Tampereelle. Työryhmä jätti raporttinsa pormestarille Työryhmä esitti, että monitoimihallin soveltuvuus Sorsapuiston alueelle tulee selvittää. Samalla on selvitettävä hankkeen synergiaedut Tampere talon kanssa. Pormestari nimesi uuden ohjausryhmän selvittämään Tampereen monitoimihalli hankkeen toteutettavuutta (feasibility study) yhdessä Tampere talon edustajien kanssa. Työn toteuttamisen takarajaksi annettiin Pormestari myönsi ohjausryhmälle lisäaikaa selvityksen laatimiseen asti. 2. Ohjausryhmän kokoonpano ja kokoontuminen Pormestari nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi Juha Yli Rajalan ja jäseniksi Ilkka Ojalan ja Jyrki Laihon sekä kutsui Tampere talosta kaksi edustajaa. Tampere talo nimesi ohjausryhmään edustajikseen Per Ashornin sekä Pauli Ruoholahden. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut Tero Tenhunen. Ohjausryhmä kuuli asiantuntijana Tampere talon toimitusjohtaja Kalervo Kummolaa. Selvitystyön aikana kuultiin myös perusopetuksen, liikuntapalveluiden sekä kiekkoseurojen edustajien näkemyksiä. Ohjausryhmän edustaja osallistui yhteen alueen asukasyhdistyksen tilaisuuteen. Ohjausryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. 3. Ohjausryhmän työn sisältö 3.1. Toteutettavuusselvitys Ohjausryhmä tilasi monitoimihallin toteutettavuudesta Sorsapuiston alueelle selvityksen (feasibility study) Sport and Live Vision Oy:ltä (Mika Sulin). Toteutettavuusselvitys sisältää seuraavat osa alueet: projektin suunnittelu ja koordinointi markkina alueen analysointi alueen ja tontin määrittely ja analysointi areenan konsepti ja business idea areenan suunnitteluun ja rakenteeseen liittyvät yksityiskohdat (ravintolat, aitiot, yleiset tilat jne.)

3 TAMPERE LOPPURAPORTTI 2 (6) Konsernihallinto Erillisselvitykset areenan rakentamisen ja infrastruktuurin määrittely (tontinkäyttö, liikenneyhteydet, parkki, rakenteelliset määritykset) areenan optimaalisen koon määrittely tapahtumien määrittely optimaalisen rahoitusrakenteen tarkastelu operatiivisen toiminnan määrittely ja optimointi alustava kustannusarvio areenan liiketoiminnallisen kannattavuuden määrittely johtopäätökset ja suositukset Selvityksen tekemiseen osallistuivat Mika Sulin Sport and Live Vision OY, Martin Heinrichs Expericon Oy, Minna Korpela Jokerit HC Oy, Jarmo Räikkönen J.R.A Consulting Oy, Hannu Helkiö Evata Oy sekä Markku Tilli Pöyry CM Oy. Sport and Live Vision Oy esitteli aktiivisesti toteutettavuusselvityksen työn edistymistä ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmä teki työn edistyessä toteutettavuusselvityksen sisältöön muutoksia ja periaatelinjauksia. Toteutettavuusselvitys sekä esittelyaineisto ovat loppuraportin liitteenä (liite 1.). Toteutettavuusselvityksen lisäksi ohjausryhmä nimesi alatyöryhmät laatimaan erillisselvitykset monitoimihallin liikennejärjestelyistä (liite 2.), Sorsapuiston korvaavista liikuntapaikoista (liite 3.) sekä Hakametsän jäähallin vaihtoehtoisesta käytöstä mikäli monitoimihalli toteutetaan (liite 4.). Liikennejärjestelyiden erillisselvitystä laativaan työryhmään osallistuivat ohjausryhmästä Ilkka Ojala, Jyrki Laiho ja Tero Tenhunen. Asiantuntijajäsenenä työryhmän työhön osallistui Reijo Väliharju. Aluetta koskevat liikennetarkastelut tilattiin A insinöörit Oy:ltä. Selvityksen Sorsapuiston korvaavista liikuntapaikoista monitoimihallihankkeen toteutuessa kokosivat Ilkka Ojala ja Tero Tenhunen. Hakametsän jäähallin vaihtoehtoista käyttöä ja kehittämistä käsittelevän selvityksen tekivät Ilkka Ojala ja Jyrki Laiho. 4. Ohjausryhmän johtopäätökset monitoimihallin toteutettavuudesta 4.1. Johtopäätökset selvityksistä Ohjausryhmän näkemyksen mukaan tarvittavat selvitykset toimeksiannon mukaisten johtopäätösten muodostamiseksi on tehty. Monitoimihallista laadittu toteutettavuusselvitys sekä erillisselvitykset vastaavat avoinna olleisiin kysymyksiin.

4 TAMPERE LOPPURAPORTTI 3 (6) Konsernihallinto Monitoimihallin toteuttamista puoltavia asioita: Monitoimihallin toteuttamista eivät puolla: Hakametsän jäähallin elinkaari on enää korkeintaan vuotta. Hakametsä vaatii jatkossa suuria korjausinvestointeja. Hakametsän jäähallin tulevaisuuden investoinneista johtuen kaupunki ei voi enää jatkossa pitää seurojen vuokraa nykyisellä edullisella tasolla. Seuroille tämä tulee muodostamaan taloudellisen ongelman, sillä Hakametsän halli ei edes täysin peruskorjattuna ja mahdollisilla laajennuksilla paranneltuna mahdollista seurojen toiminnan ja ansaintalogiikan kehittämistä riittävälle tasolle. Toteutettavuusselvitys osoittaa, että monitoimihalli on mahdollista sijoittaa Sorsapuiston tontille tehokkaasti ja toimivasti siten, että tontille jää vielä kaivattua väljyyttä. Esimerkiksi sisäänkäynti ja poistumistiet on maaston ansiosta mahdollista toteuttaa kahdelta eri tasolta. Monitoimihallin edellyttämät liikenne ja pysäköintijärjestelyt ovat toteutettavissa Sorsapuiston alueelle ilman merkittävää lisähaittaa liikenneverkon toimivuudelle. Korvaavat ulkoliikuntapaikat on mahdollista toteuttaa alueelle siten, että eri käyttäjäryhmien liikuntamahdollisuudet turvataan. Kansainväliset esimerkit puoltavat monitoimihallin sijoittamista kaupungin keskusta alueelle. Monitoimihallille on Tampereella olemassa erinomainen markkinarako. Monitoimihallin rakentaminen nostaa Tampereen Helsingin rinnalle toiseksi merkittäväksi tapahtumien järjestämispaikaksi. Tampere pärjää kilpailussa hyvin, koska Tampere talo ja monitoimihalli yhdessä houkuttelevat kävijöitä muualta Suomesta keskeisen sijainnin ansiosta. (3,7 miljoonaa ihmistä 200 km säteellä) Tampere talon kanssa saavutetaan merkittäviä synergiaetuja. Yhdistelmä muodostaa Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen mahdollisuuden erilaisten ja erisuuruisten tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumakeskuksen kävijämäärä nousee selvityksen mukaan lähes miljoonaan. Kaksi liigakiekkoseuraa mahdollistavat hallille hyvän peruskävijämäärän ja aktiivisen arkikäytön. Hanke antaa mahdollisuuden toteuttaa täysin uuden sukupolven halli muunneltavuudessa lajien ja katsojamäärien suhteen. Hankkeelle olisi todennäköisesti mahdollista saada valtion avustusta kansallisena liikuntapaikkarakentamiskohteena, kuten Hartwall Areena sai. Toteuttamisen ongelmana on liiketaloudellinen kannattavuus. Toteutettavuusselvityksessä kannattavuudesta tehtiin herkkyystarkastelu kolmen eri vaihtoehdon (worst normal best) mukaan. Perusskenaariossakin tarvitaan kaupungin täysi takaus ja miljoonan euron tuki.

5 TAMPERE LOPPURAPORTTI 4 (6) Konsernihallinto Hankkeen toteuttaminen ilman kaupungin takauksia tarkoittaa sitä, että investori vaatisi sijoitukselleen vähintään 8 9 prosentin tuoton. Tässä tapauksessa monitoimihalliyhtiön vuotuinen tuloslaskelma normaalivaihtoehdossa päätyy 3 4 milj. euron alijäämään. Toteutettavuusselvityksen laskelmissa ja herkkyystarkasteluissa on tarkasteltu vain monitoimihallia 50 milj. euron investointina. Tämän lisäksi rahoitus tulee järjestää 4,0 milj. euron harjoitushallille, 1,5 milj. euron parkkihallin yhdystunnelille, 1,5 milj. euron yhdyssillalle Tampere talolle sekä 12,0 milj. euron paikoituslaitokselle. Yhteensä kyseessä on 69 milj. euron kokonaisuus. Hallihankkeen toteutuksesta seuraa kaupungille kustannuksia 1,3 1,5 milj. euroa Sorsapuiston korvaavien liikuntapaikkojen järjestämisestä, 1,0 milj. euroa kustannukset Hakametsän muuttamisesta sisäliikuntakeskukseksi sekä 0,5 milj. euroa liikennejärjestelyiden toteuttamisesta. Monitoimihalli yhdessä Tampere talon kanssa muodostavat liian suuren riskin ja rasituksen kaupungin taloudelle, ellei löydetä kumppania/kumppaneita jakamaan taloudellisia riskejä. Vuonna 2008 kaupungin Tampere talolle maksettavan kokonaisavustuksen määrä on 4,7 milj. euroa. Hankkeen toteutuessa Tamperetalon kanssa pitää tehdä läpinäkyvät sopimukset palveluiden ja hallinnon ostoista, jotta monitoimihallia ja Tampere taloa voidaan tarkastella taloudellisesti erillisinä yksiköinä. Monitoimihallin kustannusarvio on alustava ja perustuu tilaohjelmaan sekä tilankäytön periaateratkaisuihin. Vasta pidemmälle vietyjen suunnitelmien perusteella voidaan tehdä luotettava kustannusarvio, joka osoittaa saadaanko 50 milj. euron investoinnilla keskeiselle paikalle ja Tampere talon pariksi arkkitehtuuriltaan riittävän tasokas rakennus. Hakametsän hallin käyttökustannukset ovat tällä hetkellä noin 0,85 milj. euroa. Sisäliikuntakeskukseksi muutettuna käyttökustannukset pienenevät, mutta kasvattavat joka tapauksessa kaupungin kustannuksia. Toisaalta sisäliikuntakeskus edellyttää joistakin vuokratiloista luopumista. Molempien liigaseurojen sitoutuminen hankkeeseen on varmistettava ennen jatkotoimenpiteitä. Kaupungin mahdollisuudet edesauttaa hankkeen toteutumista Tampereen taloudelliset joustomahdollisuudet hankkeen rahoituksessa ovat: Tontin vuokran määrittely sopivalle tasolle Monitoimihallin nimen ostaminen esimerkiksi vuodeksi Rajattu tappiontakaus sovittavalle ajanjaksolle Laatimalla tontille hankkeen edellyttämä kaava Kaupunki voi edistää hotellihankkeen toteuttamista monitoimihallin yhteyteen, jolloin hotellista saatavilla tuotoilla voidaan tasapainottaa koko hankkeen rahoitusriskejä.

6 TAMPERE LOPPURAPORTTI 5 (6) Konsernihallinto Toteuttamalla hankkeeseen liittyviä liikennejärjestelyitä. Esimerkiksi Helsingin kaupunki osallistui Hartwall Areenan ympäristön liikennejärjestelyihin 3,3 milj. eurolla. Järjestämällä Sorsapuiston korvaavat ulkoliikuntapaikat Hankkeen toteuttamisen seurannaisvaikutukset kaupungin palvelutarjontaan ja elinkeinosektorille Toteutuessaan monitoimihallihanke tuo välillisesti huomattavia positiivisia seurannaisvaikutuksia tamperelaisten palveluihin sekä elinkeinoelämälle. Seurannaisvaikutuksien taloudellisia vaikutuksia ei ole tässä vaiheessa mahdollista luotettavasti arvioida. Miljoonan kävijän tapahtumakeskus edistää matkailua ja lisää yöpymisiä kaupungissa Hanke tukee keskustan kaupan ja yrittäjien toiminnan kehittämistä, kun massatapahtumat tuodaan kävelymatkan päähän Hämeenkadusta. Hotellin sijoittaminen monitoimihallin yhteyteen parantaa kaupungin hotellikapasiteettia suuret tapahtumat. Hanke edistää mahdollisuuksia saada vuoden 2012 jääkiekon MM kilpailujen otteluita Tampereelle. Sorsapuiston ja yliopiston ja Tullin alueen pysäköinti vaatii tulevaisuudessa joka tapauksessa järjestelyitä ja monitoimihallihankkeen yhteydessä toteutettava pysäköintilaitos tuo ratkaisun tähän tarpeeseen. Korvaavat liikuntapaikat monipuolistavat ulkoliikuntapaikkojen tarjontaa ja nostavat tasoa. Hakametsän halliin syntyy aivan uusi sisäliikuntakeskus, jonka toiminnan ylläpitäjäksi etsitään yksityinen yrittäjä. Tampere talon kilpailukyky kansainvälisten suurten kongressien järjestämisessä paranee merkittävästi. Joukkoliikenteen käyttöosuus kasvaa jääkiekko otteluihin ja tapahtumiin saavuttaessa. Jääkiekkoseurojen toiminnan ja ansaintamahdollisuudet paranevat uudelle tasolle moderneissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

7 TAMPERE LOPPURAPORTTI 6 (6) Konsernihallinto Jatkotoimenpiteet Ohjausryhmän mielestä monitoimihallin rakentaminen lisää kaupungin vetovoimaa kongressi ja tapahtumakaupunkina. Hankkeen toteuttaminen on kannatettavaa edellyttäen, että hankkeelle löytyy toteuttajakumppani/kumppaneita, kaupungin riskit voidaan selvästi rajata ja rakennus voidaan suunnitella ympäristöön soveltuvaksi. Ohjausryhmä ei pidä kaupungin mukanaoloa hankkeessa mahdollisena siinä laajuudessa kuin toteuttamisselvityksen johtopäätöksissä on esitetty. Ohjausryhmä esittää, että hankesuunnittelua jatketaan vasta, mikäli hankkeelle löytyy taloudellisista ja muista riskeistä päävastuun kantava toteuttajakumppani, jonka kanssa voidaan sopia kaupungin osallistumisen reunaehdoista. Ohjausryhmän jäsenten allekirjoitukset Juha Yli Rajala, puheenjohtaja Ilkka Ojala Jyrki Laiho Per Ashorn Pauli Ruoholahti

8 Liite 1 Tampereen Monitoimiareena Toteutettavuusselvitys Sport and Live Vision Oy

9 Sisällysluettelo Sisältö 1 Liiteluettelo 3 A TILANNEKATSAUS 1. Selvityksestä Selvityksen tarkoitus Osapuolien esittely Toimintatavat Rajoitukset 5 2. Tampereen Monitoimiareena projekti Lähtötilanne Projektin esittely 6 3. Tampereen kohdetiedot Suomen kansantalous Yleistä Tampereen talous- ja kehitystilanne Markkina- ja katsojapotentiaali Tapahtumamarkkinat (konsertit) Tapahtumamarkkinat (jääkiekko/urheilu Tapahtumapaikat Tampereen alueella Muita Areenoita Sijainti Yleistä Tampereen alue Tontti Rakennuspaikan pohjaolosuhteet Rakennuspaikan talotekninen infra Liikenneyhteydet Julkinen liikenne Kävelyreitit Pyöräilyreitit Kaukoliikenne Paikoitus 26

10 B EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 5. Konsepti ja Liikeidea Konsepti Liikeidea Partnerit Synergiaedut Tampere-talon kanssa Tapahtumat Potentiaaliset tapahtumat Päävuokralaiset/ Ilves ja Tappara Muut urheilutapahtumajärjestäjät Konserttijärjestäjät Tampere-talo järjestävänä tahona Tapahtumat Urheilu Konsertit Showt ja erikoistapahtumat Yritystapahtumat Muuta Suunnittelu Yleistä Katsomopaikat / paikkakategoriat Yksityisaitiot Ryhmäaitiot Yleisötilat Joukkuetilat/ - alueet päävuokralaisten tilat/ alueet Konserttiesiintyjien tilat Mediatilat VIP-tilat pysyvät- ja tilapäisalueet Yhteiskäyttötilat ja alueet Tampere-talon kanssa Ravintolat eri kategoriat Tekniikka ja tekniset tilat Ravintola- ja pikaruokaliiketoiminta Ravintolakonsepti Ravintolat Pikaruoka Ravintolatoiminta ja Areenan rakentaminen Toteutus Rakennuskustannukset Aikataulu Liikenneyhteydet Pysäköinti 60 Sport and Live Vision Oy Sivu 2 of

11 10. Operatiivinen toiminta Konsepti Operatiivinen johto Yhteistyöyritykset Jääkiekkojoukkueiden ansainnan keinot Myynti ja markkinointi Areenan nimimyynti Myynti- ja markkinointioikeudet Klubikonsepti Aitiot Operatiivinen tuloslaskelma Tuotot Tapahtumakustannukset Kiinteät kulut Rahoitus Investointi Rahoituskonsepti Johtopäätökset Muut edellytykset Omistusrakenne Hakametsän Hallin käyttö (erillinen selvitys) Aikataulu 77 Sport and Live Vision Oy Sivu 3 of

12 A TILANNEKATSAUS 1. Selvityksestä 1.1. Selvityksen tarkoitus Toteutettavuustutkimuksen tavoite on selvittää uuden monitoimihallin taloudelliset ja liiketoiminnalliset lähtökohdat ja edellytykset. Hankkeen työnimenä on Tampereen Monitoimiareena. Tässä tutkimuksessa arvioidaan taloudellista ja rahoituksellista mielekkyyttä menetelmällä, joka tarkastelee kannattavuutta vuotuisten tunnuslukujen perusteella, joita ovat mm. nettotulos, sijoitetun ja oman pääoman tuottoprosentit, omavaraisuusaste, rahoitusylijäämä sekä joukko muita yritysanalyysissä käytettyjä tunnuslukuja. Tärkeänä yksityiskohtana on areenan optimaalisen koon määritteleminen. Modernina urheilun ja kulttuurin viihdekeskuksena sen on täytettävä monitoimiareenan yhä kasvavat vaatimukset erilaisten elämysten näyttämönä. Areenan rahoituksen järjestämiseksi on esitettävä konkreettinen malli samoin kuin sen menestykselliseen operointiin avaamisen jälkeisenä aikana Osapuolien esittely Toteutettavuustutkimuksen tilaaja ja toimeksiantaja on Tampereen Kaupungin Tilakeskus ja sen toimitusjohtaja Ilkka Ojala. Toimeksiantajan edustajana toimii projektipäällikkönä Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki, controller. Tilaajan asettamaan ohjausryhmään kuuluvat seuraavat tahot: Puheenjohtaja: Juha Yli-Rajala/ Tampereen kaupunki, johtaja, talous ja strategiat Jäsenet: Jyrki Laiho/ Tampereen kaupunki Ilkka Ojala, Tampereen kaupunki, Tilakeskus, toimitusjohtaja Per Ashorn, Tampere-talo Oy:n hallituksen edustaja Pauli Ruoholahti, Tampere-talo Oy:n hallituksen edustaja Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki, controller, sihteeri Kutsuttuna jäsenenä: Kalervo Kummola/ Tampere-talo, toimitusjohtaja Toteutettavuustutkimuksen on tehnyt Sport and Live Vision Oy (myöhemmin SLV). Työryhmässä ovat olleet mukana seuraavat tahot: Mika Sulin, Sport and Live Vision Oy, Martin Heinrichs, Expericon Oy Minna Korpela, Jokerit HC Oy, projektipäällikkö Jarmo Räikkönen, J.R.A Consulting Oy Hannu Helkiö / Evata Oy Markku Tilli / Pöyry CM Oy Sport and Live Vision Oy Sivu 4 of

13 1.3. Toimintatavat Tutkimus on toteutettu paikallisiin oloihin tutustuen, tarpeellisen materiaalin keräämisellä viranomaisilta, tutkimuslaitoksilta, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Olemme haastatelleet paikallisten yritysten ja seurojen asiantuntijoita, edustajia ja muita asianosaisia joulu-, tammi- ja helmikuun aikana. Materiaalin keräämistä on myös tehty ulkomaisilta alan yrityksiltä ja toiminnassa olevilta areenoilta. Olemme haastatelleet Tampere-talon yksikoitä sekä Pöyryn ja Evatan asiantuntijoita. Viikottaisissa työryhmäkokouksissa olemme työstäneet materiaalia ja statistiikkaa. SLV konsultit ovat käyttäneet kaikkea yhtiön tietotaitoa hyväkseen raportin laadinnassa. Tutkimus aloitettiin joulukuussa 2007 ja päättyy tilaajalle tehtävään presentaatioon Tämä tutkimusraportti on kaksiosainen. Sen ensimmäisessä osassa määrittelemme tutkimuksen lähtökohdat ja areenatoiminnan kannalta alueen oleellisia markkinaolosuhteita. Toisessa osassa yhteenvetona kokemuksemme ja ideamme monitoimareenan suunnitteluun, rakentamiseen, rahoitukseen ja operoimiseen. Annamme myös suosituksemme asioiden eteenpäin viemiseksi Rajoitukset Tämä projektiselvitys on tehty ainoastaan Tampereen Monitoimiareenan käyttöön yllämainittuun toimeksiantoon perustuen. SLV antaa selvityksessä neuvoja, näkemyksiä, suuntaviivoja ja työkalut, jonka perusteella tilaaja voi tehdä tarvittavat päätökset ja jatkotoimenpiteet. SLV ei vastaa tehtyjen päätösten oikeellisuudesta ja niiden soveltamisesta paikallisiin olosuhteisiin. Materiaalin copyright säilyy kaikissa tapauksissa SLV:lla ja sen alihankkijakonsulteilla; Evatalla ja Pöyryllä. Materiaalin luovuttaminen kolmansille osapuolille ja käyttö jatkotoimenpiteisiin ja suunnitteluun, tarjouskilpailuun tai vastaaviin on kielletty ilman asianosaisten lupaa ja erikseen sovittua korvausta. Kaikki selvityksessä oleva luvut ovat oletuksia ja ohjeellisia sekä perustuvat käytäntöihin areenaliiketoiminnassa Suomessa ja kansainvälisesti. Evatan alustava konseptisuunnitelma on pohjana käyttötalouden, mahdollisen areenan ansaintalogiikan ja tilasuunnitelmalaskelmille. Laskelmat ja ansaintalogiikkataulukot ovat käytettettyjä areenaliiketoiminnassa ja ne antavat tilaajalle hyvän pohjan ja mahdollisuuden lukujen tarkentamiseen ja markkinatilannetta vastaamaan sekä mahdollisten neuvotteluiden pohjaksi. Sport and Live Vision Oy Sivu 5 of

14 2. Tampereen Monitoimiareena projekti 2.1. Lähtötilanne Projektin tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa Tampereelle monitoimiareena, hankkia sille rahoitus ja operoida ja ylläpitää sitä liiketaloudellisin periaattein menestyksellisesti. Tampereen kaupungin asettama tavoite hankkeelle on nostaa Tampere Helsingin ja Turun rinnalle varteenotettavana tapahtumakeskuksena. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuudet ja puitteet suurillekin kulttuuri- ja urheilutapahtumille, messuille ja näyttelyille. Tämä projektiselvitys on osa projektia varten tehtäviä tutkimuksia Projektin esittely Projektin toteuttamisen suhteen on ennen projektiselvityksen alkua tehty joitakin olennaisia oletuksia ja päätöksiä. Tampereen monitoimiareenalle on projektin aiemmassa vaiheessa määritelty Tampereen kaupungin selvitystyöryhmän loppuraportin mukaisesti sijaintipaikaksi Sorsapuiston urheilukenttä, Kalevantien varrella. Selvitystyöryhmän asettamat tavoitteet työryhmälle ovat: 1. Selvitys hankkeen omistusrakenteesta ja investoinnin rahoituksesta 2. Selvitys hankkeen toimintaperiaatteesta ja yhteistyömallista Tampere-talon kanssa 3. Selvitys hankkeen käyttökustannuksista ja tuotoista sekä pitkän aikavälin ennuste niiden kehityksestä 4. Selvitys kaupungin tuen rakenteesta ja tarpeesta 5. Investoinnin alustava kustannusarvio 6. Selvitys hankkeen tulevien käyttäjätahojen, kuten sekä kulttuuri- ja tapahtumajärjestäjien, urheiluseurojen ja järjestöjen käytön laajuudesta ja sitoutumisesta. 7. Selvitys Hakametsän hallin käytöstä 3. Tampereen kohdetiedot 3.1 Suomen kansantalous Suomessa kokonaistuotannon kasvu pysyi nopeana vuoden 2007 alkupuoliskolla ja koko vuonna tuotanto ylittää edellisvuotisen tasonsa 4,5 prosentilla. Talouskasvu on yhä nopeaa ja korkeasuhdanne jatkuu vuoden 2008 puolelle. Kansainvälisen kysynnän ennustetaan jatkuvan yhä ripeänä, mutta kasvanut epävakaus rahoitusmarkkinoilla saattaa jatkuessaan vaikuttaa kehitykseen yllättävästikin. Suomessa työllisten osuus työikäisestä väestöstä nousee yli 70 prosentin vuonna 2008 ja työttömyysaste painuu lähelle 6 prosenttia. Sport and Live Vision Oy Sivu 6 of

15 Työkustannusten nousu on viime vuosina ollut maltillista, mikä on osaltaan tukenut talouden kasvua ja työllisyyden paranemista. Vuonna 2008 palkkojen nousu nopeutuu selvästi uusien tulosopimusten myötä. Kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvu yhdessä kohoavien hinta- ja kustannuspaineiden kanssa ovat kotimaisia riskitekijöitä. Yhdessä kansainvälisen talouden lisääntyneiden epävarmuuksien kanssa nämä saattavat heikentää talouden kasvunäkymiä ja tasapainoa. Yrityssektorin tapaan julkisen talouden rahoitusasema on vahva. Ylijäämä nousee 4,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen v Velkaantuminen alenee edelleen kolmisen prosenttiyksikköä vuodessa ja on ensi vuonna 33 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtiontalous on tänä vuonna ylijäämäinen. Kuntatalous kohenee myös ja on likimain tasapainossa. Työllisyys jatkaa vahvistumistaan, mutta työttömyysasteen aleneminen on hidastunut, koska työvoiman tarjonta on samaan aikaan lisääntynyt. Korkotason ei uskota nousevan merkittävästi ja valtion 10 vuoden obligaation koroksi ennustetaan 4 %. 3.2 Yleistä (pinta-ala, väestö, elinkeinorakenne) Tampereeen maapinta-ala on 523,5 km2, josta asemakaavoitettu on 18,6 %. Tampere on kasvukunta ja ennusteen mukaan väestön kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa Vuonna 2006 väestöstä oli naisia (52,0 %) ja miehiä (48,0 %). Tampere on Suomen ensimmäinen ja nykyään Helsingin jälkeen suurin teollisuuskaupunki. Teollisuuden työpaikkojen osuus Tampereen kaikista työpaikoista on pudonnut viimeisten vuosikymmenten aikana. Vuonna 1970 teollisuuden osuus työpaikoista oli 44 % ja vuonna 2004 se oli enää 20 %. Sport and Live Vision Oy Sivu 7 of

16 Kauppa-, majoitus ja ravitsemus 16% Rahoitus- kiinteistö ja liike-elämän palvelut 16% Liikenne, tietoliikenne 7% Rakentaminen 6% Teollisuus ja kaivoistoiminta 20% Muut 2% Yhteiskuntapalvelut 33% Rakentaminen 6% Muut 2% Yhteiskuntapalvelut 33% Teollisuus ja kaivoistoiminta 20% Rahoitus- kiinteistö ja liikeelämän palvelut 16% Kauppa-, majoitus ja ravitsemus 16% Liikenne, tietoliikenne 7% 3.3 Tampereen talous- ja kehitystilanne Tampereen ja koko Pirkanmaan talouskehitys on suotuisaa ja koko muun maan keskiarvoa positiivisempaa. Monitoimiareena on hankkeena erittäin hyvin sopusoinnussa kaupungin asettamien tavoitteiden kanssa. Se parantaa kaupunkikuvaa, lisää liiketilojen rakentamista, lisää yleisten kulkuvälineiden käyttöä ja tarvetta, lisää toimisto- ja palvelualan tarjontaa, houkuttelee turisteja, lisää vapaaajanviettomahdollisuuksia jne. Kehitysalueille kaupungin keskustan laidoille se tarjoaa uusia työpaikkoja, turisteille nähtävyyksiä ja investointimahdollisuuksia luoden uusia keskusta-alueita. Sport and Live Vision Oy Sivu 8 of

17 TUNNUSLUKUJA KOKO MAA TAMPERE Liikevaihdon kasvu % 8,1 7,6 8,4 8,5 Investoinnit/ liikevaihto % 1,4 1,4 1,2 1,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 19 18, ,5 Nettotulos % 3,7 3,4 4,0 4,0 Omavaraisuusaste % Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (vuosi) 1,9 2,2 2,0 2,3 Current ratio 1,5 1,5 1,6 1,6 Liikevaihto/hlö 1000 /vuosi Henkilöstökulut/hlö 1000 /vuosi 39,0 37,5 39,1 37,1 Liiketulos/hlö 1000 /vuosi 11,0 9,9 11,1 9,9 Lähde: Balance Consulting Oy 3.4 Markkina- ja katsojapotentiaali Tampereen sijainti Suomen kartalla on keskeinen. Viidenkymmenen kilometrin säteellä Tampereen keskustasta asuu noin asukasta Sport and Live Vision Oy Sivu 9 of

18 ja kahdensadan kilometrin säteellä jo 3,7 miljoonaa asukasta eli vajaat kolmeneljäsosaa koko Suomen väestöstä. Hartwall Areeenan vastaavaksi luvuksi on arvioitu 2,5 miljoonaa asukasta. Väestöpohjan perusteella suunnitellulla monitoimiareenalla on tarpeeksi suuri katsojapotentiaali. Tampere kerää tapahtumiinsa kävijöitä koko 360 asteen säteeltä kun sen suurimmat kilpailijapaikkakunnat Helsinki ja Turku tekevät sitä alle puolen suuruiselta säteeltä. Tämä helpottaa huomattavasti tapahtumien markkinointia ja lisää sen tehokkuutta. Etäisyydet km Aika autolla junalla Helsingistä h 45 1 h 30 Turusta h 1 h 45 Seinäjoelta h 40 1 h 20 Jyväskylästä h 1 h 30 Oulusta h 30 4 h 30 Vaikuttaa myös siltä että Tampereen keskeinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet saavat kävijat liikkeelle ympäri Suomen. Tampereelle on helppo tulla kaikkialta Pohjanmaalta ja Pohjois-Suomesta ja sieltä pääsee myös helposti takaisin kotiin vielä samana iltana. Junayhteydet ovat hyvät kaikista neljästä ilmansuunnasta. Alle kahden tunnin junamatkan päässä ovat sekä Helsinki, Turku, Jyväskylä että Seinäjoki. Ainut alue, josta ihmisten on edelleen vaikea henkisesti tulla tapahtumiin on pääkaupunkiseudun alue. Toisaalta pääkaupunkiseudulla on hyvä tapahtumatarjonta ettei Tampere suoranaisesti tule kilpailemaan asiakkaista sen kanssa. Tampere on myös erittäin vilkas tapahtuma- ja kulttuurikaupunki, joka seuraavassa luvussa ilmenee. Ilmapiiri kaupungissa on positiivinen tapahtumien järjestämistä kohtaan ja kehityksen jatkuminen on enemmänkin kiinni sopivien tilojen löytymisestä sekä majoitukskapasiteetin riittävyydestä. Alueella on käynnissä kymmenisen hotellien uudisrakennus- tai korjausohjelmaa joista suurin osa toteutunee seuraavan viiden vuoden aikana. Suurien kongressien ja konferenssien saaminen kaupunkiin sekä muiden suurien sisätapahtumien järjestämistä on haitannut suurten ja monipuolisten tilojen puute keskustan alueella hotellien läheisyydessä. Tampereella toimii vuonna 1999 Tampereen kaupungin toimesta perustettu Tampere Congress and Convention Bureau jonka tehtävänä on ei-kaupallisin perustein edistää Tampereen tunnettuutta kongressikaupunkina. Go Tampere Oy on Tampereen kaupungin turistitoimisto. Tampereella on kaikki edellytykset hoitaa ja järjestää tulevaisuudessa isoja tapahtumia. Sport and Live Vision Oy Sivu 10 of

19 3.5 Tapahtumamarkkinat (konsertit) Tampere on erittäin vilkas tapahtumakaupunki jossa järjestetään tapahtumia kaikkina vuoden eri aikoina. Alla kaupungin turistitoimiston kokoama tilasto eri tapahtumien kävijämääristä viimeisen viiden vuoden ajalta. KÄYNTIKOHTEIDEN KÄVIJÄMÄÄRÄT TAMPERE 2007 (Koonnut GoTampere Oy 2008) Yhteenveto Särkänniemi (Elämyspuisto) Laivaliikenne Ilmailulaitos Kuumailmapallolennot/ Linnan Pallo Oy Museot Muita kohteita Taide- ym. Näyttelyt Kiertoajelut Tallipiha Tampere-talo Tampereen Messut Teatterit Festivaalit ja tapahtumat Urheilua Yhteensä Tampereen monitoimiareena tulee lisämään merkittävästi tapahtumien vuosittaista yhteenlaskettua kävijämäärää. Sport and Live Vision Oy Sivu 11 of

20 Käyntikohteiden kävijämäärät 2006 Särkänniemi (Elämyspuisto) Laivaliikenne Ilmailulaitos Kuumailmapallolennot/ Linnan Pallo Oy Museot Muita kohteita Taide- ym. näyttelyt Kiertoajelut Tallipiha Tampere-talo Tampereen Messut Teatterit Festivaalit ja tapahtumat Urheilua Varsinaista paikallista konserttitilastoa ei ole saatavissa, mutta jo tällä hetkellä Tampereella järjestetään suuri määrä erilaisia konsertteja. Katsojamääriltään konserttipaikat vetävät neljästäsadasta aina kahdeksaan tuhanteen saakka. Klubikokoisten konserttien pitopaikkana on Pakkahuone. Seuraavan kategorian ( ) paikkoja ovat Tampere-talo, Pirkkahalli ja Tampere Areena. Suurimmat sisäkonsertit järjestetään nykyääntampereen Jäähallissa ja Pirkkahallissa. Merkittävämpiä klubikonsertteja järjestetään 30-40, keskikokoisia noin 10 ja isoja alle 10 keskimäärin vuodessa. Näihin määriin on lisättävä Tampere-talolla järjestettävät noin 80 klassista konserttia (oma tuotanto, vuokratuotanto ja Tampere Filharmonia) sekä 70 viihdekonserttia. Tampereella toimii tarpeellinen määrä konsertteja järjestäviä promoottoreita ja niillä on tarvittavat kansainväliset kontaktit. Suurista konserttijärjestäjistä Welldone on toiminut yhteistyössä Tamperelaisen Partysan Oy:n tai Tampere-talon kanssa. Eastwayn järjestämien tapahtumien määrä on ollut alhainen johtuen lähinnä tiloista. Konserttien Sport and Live Vision Oy Sivu 12 of

info Mistä on kysymys? Helsinki Garden Info 1

info Mistä on kysymys? Helsinki Garden Info 1 info Mistä on kysymys? Helsinki Garden Info 1 Töölöläistä kaupunkikult tuuria Olympiapuistossa järjestetyt tapahtumat ovat liikuttaneet asukkaita urheilu- ja kulttuuritapahtumissa yli sadan vuoden ajan.

Lisätiedot

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Räätälöity Yritysprojekti Osapuolet: Aalto yliopisto ja Porvoon kaupunki Kevät 2015 Räätälöidyn yritysprojektin tekijät Laatijat Virpi Hytönen Opiskelija,

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08 7JOULUKUU 08 Suhdannekyselyjen käyrät kääntyivät jyrkästi alas FIMECC ETSII UUTTA TAMPEREEN KAUPPA KAMARI LEHTI Aku Syrjä määrää tahdin Eppujen bändissä ja bisneksessä Nordea Pankki Suomi Oyj 03.08 Haluatko

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1998 1 Toimitusjohtajan katsaus Ilmailulaitoksen ensisijainen tavoite on pitää yllä hyvää lentoturvallisuutta. Järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja poikkeamista

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Smail. Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä. Härmälänranta: elämän kokoinen alue14. Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan. Kumppanuuden rakentaja

Smail. Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä. Härmälänranta: elämän kokoinen alue14. Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan. Kumppanuuden rakentaja Kumppanuuden rakentaja 1 n 2008 Smail Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä Härmälänranta: elämän kokoinen alue14 21 Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan Tärkeintä...on keskittyminen. Täytyy keskittyä vain

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen Voittoja joka päivä Suomen Palloliitto Kotikenttä Jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen 2011 Esipuhe Opetusministeriön myöntämän tutkimusavustuksen turvin

Lisätiedot