ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011"

Transkriptio

1 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf

2 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Toimitustyöryhmä: Merja Purhonen, Merja Salanko-Vuorela ja Juha Viitanen. Kiitämme toimitustyöhön osallistuneita Raija Olkkosta, Annikki Korhosta ja Ville Koistista. Kiitämme kaikkia kirjoittajia. Kirja on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen ja Avainapteekkien tuella. Ulkoasu: Tuulikki Poutanen ISBN Painopaikka: Kehityksen kirjapaino, Pori

3 omaishoitaja Yhdistykset toimivat Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf

4 4

5 Sisältö Lukijalle 5 Liiton historia 10 Katsaus liiton toimintaan 22 Lähellä-lehti 54 Paikallisyhdistykset toimivat 70 Onneksi on omaishoitaja 136 Yhteistyötä ja tulevaisuudennäkymiä 146 Liitteet 174 5

6 6

7 Lukijalle Onneksi on omaishoitaja on Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n 20-vuotisjuhlakirja. Varsinaisen alkuvuosien historiikin julkaisimme edellisessä juhlakirjassa Rakasta, mutta raskasta -Omaishoitajaa lähellä, joka ilmestyi vuonna 2006 liiton täyttäessä 15 vuotta. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry on vuonna 2007 tehdyn sääntömuutoksen jälkeen toiminut paikallisyhdistysten liittona. Rahaautomaattiyhdistyksen vuonna 2006 tekemä linjaus lopettaa omaishoitajien lomitustoimintaan kohdistuva rahoitus on vaikuttaneet merkittävästi paikallisyhdistysten projektitoimintaan. Haluamme tässä kirjassa asettaa painopisteen hienoille hankkeille, joita liiton yhdistyksissä on toteutettu ja toteutetaan rahoituksen uhkakuvista huolimatta. Toivomme, että vaikka hankerahoitus on vähentynyt, tehty työ ei katoa. Kehitettyjä hyviä malleja voidaan toteuttaa monin eri yhteistyötavoin. Pienestä valtakunnallisesta yhdistyksestä on kasvanut tärkeä vaikuttaja ja työ paikallisyhdistyksissä on lähellä omaishoitajaa. Liiton 70 paikallisyhdistyksen toimijat ovat pääosin itsekin omaishoitajia. Tämä kirja on näyttö siitä, mitä kaikkea voidaan saada aikaan, kun motivaatio on riittävä. Omaishoitajissa on voimaa niin oman läheisensä hoitamiseen kuin kaikkien omaishoitajien aseman parantamiseenkin. Liiton toiminnat ja kehittämistyö sekä aluetoiminnan toteuttama jatkuva koulutus tukevat yhdistystyötä ja sitä kautta omaishoitajia. Liiton tiedotuskanavana Lähellä -lehti tuo esiin sekä omaishoitajien kokemuksia että uusinta tietoutta omaishoidosta. Liiton vaikuttamistoiminnan avulla pyritään parantamaan omaishoitajien asemaa. Kirjassa on myös omaishoitajien ja yhteistyökumppaneidemme puheenvuoroja. Juhlakirjan toimitustyöryhmä haluaa kohottaa onnittelumaljan liiton ja paikallisyhdistysten hallituksille ja henkilökunnalle, kaikille omaishoitajille, Onneksi on omaishoitaja! Helsingissä Merja Salanko-Vuorela toiminnanjohtaja 7

8 I

9 Tasavallan presidentin tervehdys Ihmisen tuntema vastuu ja huolenpito toinen toisistaan on osa suomalaista yhteiskuntaa. Näin on aina ollut, vaikka vielä 20 vuotta sitten omaishoitoa ei tunnettukaan virallisena käsitteenä. Vähitellen alettiin tunnistaa ja tunnustaa omaishoidon merkitys käytännössä. Omaishoitajat ja Läheiset -liiton perustaminen toi omaishoitajien oman äänen kuuluviin. Omaishoitajat ovat kuluneen 20 vuoden aikana koonneet voimansa yhteen ja kehittäneet erilaisia toimintatapoja paremman arjen mahdollistamiseksi. Omaishoidon kehittämisessä on edelleen monia haasteita. Edelleenkin moni raskaassa hoitotehtävässä toimiva omaishoitaja jää tukien ja avun ulkopuolelle. Omaishoitajan on saatava riittävästi tukea hoitamiseen ja omaan jaksamiseensa. Se on sekä hänen itsensä että hoidettavan etu. Sekä avohoidon kehittäminen yleensäkin että kotihoito erityisesti tarvitsee lisää voimavaroja. Nykyaikana ihmiset itse toivovat entistä enemmän saavansa tarpeellista hoitoa ja hoivaa kotonaan laitosten sijaan. Omaiset ja muut läheiset ihmiset useimmiten haluavat myös huolehtia rakkaistaan. Omaishoito ei kuitenkaan korvaa ammattiapua eikä se saa olla ammattiavun vaihtoehto. Velvoite antaa apua hoitoa tarvitseville henkilöille on edelleen kunnilla. Omaishoidon kehittämisellä on paitsi suuri hyvinvointipoliittinen merkitys, myös kansantaloudellinen merkitys. Omaishoidon mahdollistamiseksi tarvitaan uusia avauksia. Omaishoitoa lähellä olevien tukijärjestelmien ja auttajien tulee voida rohkeasti etsiä erilaisille perheille mitoitettuja ratkaisuvaihtoehtoja. Perheiden omaan arvioon tuen tarpeesta tulisi luottaa nykyistä enemmän. Kiitän lämpimästi omaishoitajia ja läheisiä tekemästänne suuriarvoisesta työstä sekä toivotan onnea ja menestystä 20-vuotiaalle järjestöllenne. Tarja Halonen Tasavallan presidentti 9

10 10

11 LIITON HISTORIAA 11

12 Virstanpylväitä Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton toiminnassa Merja Salanko-Vuorela toiminnanjohtaja Siirryttäessä 1980-luvulta 1990-luvulle omaishoitajat olivat koulutuksen ja tiedonsaannin myötä alkaneet paremmin tiedostaa asemaansa ja tarpeitaan. Hoitaminen ei enää ollut itsestäänselvyys, vaan hoitaja huomasi tarvitsevansa fyysistä, henkistä ja taloudellista tukea. Teologian tohtori Raili Gothonin raportti Omaiset, loppuun palaneita ihmisiä vai käyttämätön voimavara julkaistiin vuonna Se herätti runsaasti julkista keskustelua ja sen myötä monet vanhuksia hoitavat olivat alkaneet tiedostaa asemaansa ja tuen tarvettaan ja ottivat yhteyksiä järjestöihin. Omaisten ääni tuli järjestöissä kuulluksi, kun Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas yhdessä liiton liittotoimikunnan kans- 12

13 sa ryhtyi ideoimaan vanhusten omaisille omaa järjestöä yhdessä useiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimijoiden kanssa. Lama muutti ratkaisevasti yhteiskunnan palvelurakennetta. Rahat ja resurssit eivät riittäneet kattamaan väestön tarpeita. Julkisia palveluja jouduttiin leikkaamaan ja yhtäkkiä löydettiin jälleen kolmas sektori, jota kutsuttiin mukaan korjaamaan tilannetta. Yhä vaikeampia hoitotilanteita syntyi päivittäin, jolloin myös omaishoitajien oma vaikuttamistoiminnan tarve voimistui. Ikäihmiset elävät kauemmin kuin edeltävät sukupolvet ja heidän määränsä lisääntyy huomattavasti. Myös huoltosuhde maassa oli muuttumassa sellaiseksi, että työmarkkinoiden ulkopuolella olisi enemmän ihmisiä kuin työelämässä. Kaikki nämä yhdessä asettivat yhteiskunnalle suuria haasteita, joista selviytymiseen tarvittiin yhä enemmän omaisten omaa hoivapanosta iäkkäiden henkilöiden hoitamiseen. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry kutsui Merja Salanko-Vuorelan, jolla oli pitkä järjestökokemus ja omaishoitajataustaa, käynnistämään valtakunnallista yhdistystä vanhusten omaisille. Yhdistyksen sääntöjen laatimisessa oli apuna oikeustieteen lisensiaatti Yrjö Mattila Kelasta. Hän tuli mukaan ensimmäiseen hallitukseen ja on ollut yhdistyksen ja myöhemmin liiton hallinnossa koko 20 -vuotisen historian ajan ja myös hoitanut oman työnsä ohella liiton konsultoivan juristin tehtäviä. Perustettiin yhdistys Säännöissä yhdistyksen tarkoitus määriteltiin seuraavasti: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten ja vanhusten omaisten sekä läheisten tukemiseksi ja aseman parantamiseksi sekä kehittää vanhusten sekä vanhusten omaisten tukitoimia toimintaalueellaan. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on koko Suomi. Perustava kokous pidettiin Helsingin Seurahuoneella Läsnä oli 17 perustajajäsentä. Perustamiskirjan ensimmäinen allekirjoittaja oli nykyinen tasavallan presidentti, silloinen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja Tarja Halonen. Perustavassa kokouksessa yhdistyksen tarvetta perusteli maisteri Aulikki Kananoja pitämässään juhlapuheessa seuraavasti: 13

14 Tällaisen järjestön tehtäväkenttään mahtuu monenlaisia haasteita ja tehtäviä: antamaan tukea erilaisten ryhmien, tiedotuksen ja tiedon jakamisen mielessä tiedottamaan omaisten oikeuksista sekä saatavilla olevasta tuesta ja palveluista tekemään omaisten työtä tunnetuksi ja vakiinnuttamaan sen merkitystä sosiaalipolitiikan kokonaisuudessa ajamaan omaisia hoitavien ihmisten etuja korvaukseen, sosiaaliturvaan, vapaapäiviin ja hoitovapaisiin toimimaan myös hoitoa saavien vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeiden tunnetuksi tekijänä ja etujen ajajana vaikuttamis- ja painostusryhmänä päätöksentekijäin suuntaan osallistujana julkiseen keskusteluun omaishoidon asiantuntijana luomaan kansainvälisiä yhteyksiä ja tuomaan meille muiden maiden kokemuksia aktivoimaan paikallistason toimintaa yhteen sovittamaan julkista tukea ja omaisten antamaa hoivaa Perustavassa kokouksessa hyväksyttiin säännöt ja haettiin saman tien Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenyyttä, josta kuitenkin erottiin vuonna 1995 liiton kasvettua valtakunnallisesti merkittäväksi järjestöksi. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Saara- Maria Paakkinen. Toiminta vakiintuu Valtakunnallisen Vanhusten Omaiset ja Läheiset -yhdistyksen jäsenmäärä alkoi nopeasti kasvaa, kun kyettiin vaikuttamistoiminnan lisäksi myös antamaan omaishoitajille ja hoidettaville tukea mm. sosiaalisen lomatoiminnan ja keskusteluryhmien muodossa. Tämän mahdollisti yhdistyksen ensimmäinen Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustus, jota saatiin vuosille vanhusten omaisten tukemiseen. Vuonna 1992 valtakunnallisen Vanhusten omaiset ja Läheiset -yhdistyksen jäsenmäärä nousi 425 henkilöjäseneen ja yhdeksään kannattajajärjestöön, vuoden 1993 aikana jäsenmäärä nousi 818 henkilöjäseneen ja kymmeneen kannattajayhteisöön. Aluksi yhdistys toimi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton vuokralaisena, aluksi Itäisellä Teatterikujalla, myöhemmin Paasivuorenkadulla ns. Elannon talossa. Vuoden 1994 lopussa henkilöjäsenmäärä oli 1095 ja kannattajajärjestöjä oli 22. Vuoden 94 syyskokouksessa tehtiin sääntö- 14

15 muutos, jolloin järjestöstä tuli kaikkien omaishoitajien oma järjestö ja nimi muutettiin kuulumaan Omaishoitajat ja Läheiset ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Vuonna1995 yhdistys muutti vuokratiloihin Lapinlahdenkadulle. Vuonna 1997 järjestettiin mm. ensimmäinen valtakunnallinen omaishoitajien päivä. Yhdistyksen toiminta koostui seuraavista elementeistä: Yhdistys toimii verkostomaisesti kehittäen tukitoiminnan muotoja omaisille yhdistys kehittää hoitotyötä tekevien omaisten sosiaaliturvaa yhdistys kehittää omaisten ja hoitohenkilökunnan yhteistyötä yhdistys kehittää omaistoimintaan liittyvää lainsäädäntöä yhdistys järjestää koulutusta ja keskusteluryhmiä omaisille, kouluttaen ryhmien ohjaajia yhdistys järjestää omaisille lomamahdollisuuksia yhdistys järjestää omaisten neuvontaa ja ohjausta yhdistys järjestää omaisille virkistystä ja yhteistoimintamahdollisuuksia Perustava kokous Vuonna 1997 perustettiin liiton ensimmäinen aluetoimisto Joensuuhun. Kotimies -projektin kautta oli jo synnytetty paikallistoimintaa, joka tehostui Kehä -projektissa. Ensimmäisen alueohjaajan toimialueena oli Itä-Suomi ja Oulun lääni. Vuonna 1998 liiton puheenjohtajaksi valittiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Virpa Puisto. Vuonna 1998 toiminta muuttui liittomuotoiseksi, paikallisyhdistyksiä oli tuon vuoden alussa kuusi. Ensimmäisten jou- 15

16 kossa Jyväskylän maalaiskunnan omaishoitajat ry anoi liiton jäsenyyttä. Muut viisi ensimmäisenä liittomuotoisena vuotena liiton jäsenyyttä hakeneet yhdistykset löytyvät Joutsenosta, Salon seudulta, Oulun seudulta, Rantsilasta ja Valkeakoskelta. Yhdistyksistä Lieksan seutu oli ensimmäisten joukossa, mutta se ei kuitenkaan ollut virallisesti rekisteröitynyt, vaan toimi kerhomaisesti. Vuoden1999 alussa paikallisyhdistyksiä oli 22, vuoden lopussa 34. Vuonna 2000 perustettiin Länsi-Suomen aluetoimisto Antinkartanon kehitysvammalaitoksen yhteyteen Vanhaan-Ulvilaan. Uutta potkua Puheenjohtajavaihdos syyskokouksessa Saara-Maria Paakkinen (vas) luovuttaa tehtävän Virpa Puistolle. Vuosi 2000 oli merkittävä yhdistyskentän vahvistuttua. Omaishoitajat ja Läheiset ry hyväksyttiin myös Raha-automaattiyhdistyksen jäsenjärjestöksi. Vuosi 2000 oli taloudellisesti hyvin kireä. Merkittävää tiedotusyhteistyötä saatiin toimintaan yhteistyöstä Kirkkopalvelujen kanssa. Vuonna 2001 omaishoitajat olivat YHTEISVASTUU-KERÄYKSEN kotimainen pääkohde. Tuolloin perustettiin Sairaan hyvät -hankkeen projektitoimisto Tampereelle. Projektin päätyttyäkin katsottiin tarkoituksenmukaiseksi säilyttää nämä tilat liiton hallinnassa. Vuonna 2001 omaishoitajayhdistykset kattoivat noin puolet Suomen kunnista ja vireillä oli 12 uutta yhdistystä. Tuolloin paikallisyhdistyksiä oli 37, joista 10 sai tukea Raha-automaattiyhdistykseltä. Henkilöjäseniä oli noin 5000, kannattajayhteisöjä 46 ja liiton palveluksessa oli 10 henkilöä. Vaikka liitossa oli edelleen ns. sekamuotoiset säännöt, yhdistysjäsenten lisäksi oli myös henkilöjäseniä, haluttiin nimessä näkyvän, että kyseessä on liittomuotoinen yhdistys. 16

17 Vuonna 2002 liiton sääntöjä tarkistettiin ja nimeen liitettiin sana liitto eli uusi nimi on siitä lähtien ollut Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner - Förbundet rf. Vuonna 2002 perustettiin kolmas aluetoimisto Rovaniemelle. Vuonna 2003 hankittiin omistuspohjaiset uudet tilat sillan alta vastapäätä Paavalin kirkkoa Helsingin Hämeentieltä ja 2004 toinen huoneisto koulutustilaksi saman talon pohjakerroksesta. Raha-automaattiyhdistys antoi tilojen hankintaan 70%:n investointiavustuksen. Tasavallan presidentti Tarja Halonen saapumassa Sairaan hyvät projektin päätösseminaariin. Vuonna 2003 järjestettiin ensimmäinen kokonainen omaishoitajien viikko, jolloin tapahtumia oli eri puolilla Suomea yhdistysten järjestäminä. Vuonna 2003 perustettiin projektitoimisto Saloon ja Joensuun toimistoon tuli toinen työntekijä. Vuonna 2004 perustettiin projektitoimisto Ouluun. Vuonna 2005 sinne tuli toinenkin työntekijä vertaistukea ohjaamaan. Vuoden 2005 lopulla Joensuun toimisto lakkautettiin ja projektitoimisto siirtyi Outokumpuun ja aluetoimisto Pieksämäelle. Henkilökunnan määrä nousi vuoden 2003 aikana kuuteentoista, koska silloin aloitti toimintansa mittava Hyvä ja laadukas palvelukokonaisuus omaishoidossa eli ns. Hylaprojekti. Vuonna 2005 paikallisyhdistyksiä oli 58, henkilöjäseniä 7300, henkilökuntaa 20 ja toimipisteitä yhteensä 8 eri puolilla Suomea. 17

18 Vuosien myötä liitosta on kasvanut merkittävä vaikuttaja, jota kuullaan omaishoidon kysymyksissä. Virpa Puisto jätti puheenjohtajan tehtävät vuoden 2008 lopussa. Yhdistysten määrä kasvoi säännöllisesti vuoteen 2009 saakka. Ratkaisevia vuosia Vuodesta 2009 lähtien liiton puheenjohtajana on toiminut kansanedustaja Anneli Kiljunen. Liiton toiminnanjohtajana koko 20-vuoden ajan on toiminut Merja Salanko-Vuorela. Vuoden 2010 lopussa liitolla on 71 paikallisyhdistystä, joissa on noin 9500 henkilöjäsentä. Vuoden 2010 lopussa liiton palveluksessa oli 18 henkilöä. Kannattajajäsenyhteisöjä oli 245. Tupaantuliaiset Lapinlahdenkadulla Keuhkovammaliitto toi tervehdyksenään seinävaatteen. Vuonna 2006 Raha-automaattiyhdistys muutti linjauksiaan avustettavan omaishoitajien lomitustoiminnan suhteen. Tämän johdosta ei enää myönnetty yhdistyksille uusia omaishoidon lomituksen hankkeita, koska niiden pelättiin vääristävän kilpailua. Tämä päätös merkitsi projektitoiminnan kuoliniskua monille yhdistyksille, joissa keskeisin toimintamuoto oli juuri lomitustoiminta. Vuonna 2006 tuli voimaan laki omaishoidon tuesta. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry sai valtiontilintarkastajilta tehtäväksi selvittää omaishoitajien tilannetta kunnissa lain voimaan tulon jälkeen. Raportti Hoitaahan ne joka tapauksessa sai hyvän vastaanoton tiedotusvälineissä ja osoitti, että liitolla on vielä paljon tehtävää omaishoitajien aseman parantamiseksi. Viimeisimmän sääntömuutoksen jälkeen henkilöjäsenet kuuluivat kaikki paikallisyhdistyksiin, joten liiton luonne muuttui keskusjärjestöksi vuonna

19 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n perustajajäsenet Liitto perustettiin Helsingin Seurahuoneella nimellä Vanhusten Omaiset ja Läheiset ry. Perustajajäsenet: Tarja Halonen Saara-Maria Paakkinen Aulikki Kananoja Thelma Ollila Eeva-Liisa Säisä Siiri Saarinen Yrjö Mattila Eero Pikkujämsä Anne Virkkunen Hannele Kukkola Ole Wasz-Höckert Hilkka Hakala Anni Sovala Rakel Hiltunen Marja-Liisa Kunnas Kaija-Leena Sinkko Virpa Puisto (ilmoittautunut perustajajäseneksi, ei paikalla per. kokouksessa) Merja Salanko-Vuorela Henkilökuntamäärä oli aluksi vähäinen. Kuvassa Merja Purhonen ja Merja Salanko-Vuorela. 19

20 Monenlaista tukea omaishoitotehtävään; koulutusta, lomia, vertaisryhmiä. Ohjaajakoulutuksella on keskeinen rooli toimintoja kehitettäessä. 20

21 21

22 22 KATSAUS

23 LIITON TOIMINTAAN 23

24 Jotain vanhaa, jotain uutta -Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton strategia Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö 24

25 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n uudistettu strategia hyväksyttiin liiton syyskokouksessa Tätä edeltäneen kahden vuoden aikana strategiatyötä tehtiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten kanssa. Strategiatyön lähtökohtana oli yhteinen käsitys siitä, että liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminta oli rakentunut hyvälle ja vakaalle pohjalle. Säilyttämällä vanhaa ja luomalla uutta, on saatu aikaan strategia, joka auttaa muutostenkin keskellä suuntaamaan toimintaa omaishoitoperheiden parhaaksi. Jotain vanhaa liiton toiminta-ajatus Keskeinen osa strategiaa on määritelmä siitä, miksi ja ketä varten liitto on olemassa. Liiton sääntöjen tarkoituspykälän (2 ) pohjalta toiminta-ajatukseksi määriteltiin omaishoito-perheiden aseman parantaminen. Tämä edellyttää, että liitto on olemassa paitsi omaishoitoperheitä ja paikallisyhdistyksiään, myös kaikkia omaishoidosta kiinnostuneita kansalaisia varten. Jotain uutta toimintaa ohjaavat arvot Liiton toimintaa ohjaamaan valittiin arvot, joiden merkitys avautuu eri tasoilla, aina omaishoitoperheen kohtaamisesta valtakunnalliseen vaikuttamistoimintaan saakka. Avoimuus on toiminnan totuudenmukaisuutta, perusteltua tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä vuorovaikutteisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta. Vastuullisuus merkitsee toiminnan rajaamista perustehtävään, jolloin toiminnassa säilyy ja korostuu asiantuntijuus, vaikuttavuus ja suunnitelmallisuus. Herkkyys on toimimista ajan hermolla, muutosten ennakointia ja kentän viestien kuulemista sekä niihin reagoimista joustavasti, inhimillisesti ja ihmisläheisesti. Kumppanuus on yhteistyötä, verkostoitumista ja vastavuoroisuutta, monialaisen ja monitasoisen osaamisen ja asiantuntijuuden arvostamista ja esiin nostamista. Uutta ja vanhaa perustehtävät ja toimintamuodot Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n perustehtävät ulottuvat omaishoitoperheen tukemisen tasolta yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolle. Perustehtävät tukevat toisiaan ja ovat toinen toistensa edellytyksiä. Perustehtävien toteutumiseksi liitto toimii valtakunnallisella tasolla omaishoitajien aseman parantamiseksi. Omaishoitoperheitä tuetaan suoraan ohjauksen ja neuvonnan, loma- ja kuntoutuskurssitoiminnan sekä koulutusten kautta. Toimintamuotojen tulee myös olla uuteen suuntaavia, ajassa nousevia ilmiöitä ennakoivia ja uutta kehittäviä. Tämä edellyttää liitolta monipuolista yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä omaa hanketoimintaa kehittämisen välineenä ja uuden tiedon kartuttajana. Kou- 25

26 lutusten ja materiaalien kautta eri tavoin tuotettua tietoa jaetaan ja toimintamuotoja juurrutetaan. Liiton paikallisyhdistykset ovat liitolle linkki omaishoitoperheisiin ja heidän arkeensa. Liiton toiminnassa keskeistä onkin yhdistystoiminnan tukeminen sekä erilaisten toimintamallien ja työvälineiden kehittäminen niiden toiminnan tueksi. Paljon hyvää liiton menestystekijät Menestystekijät ovat asioita, joiden varassa liitto toimii perustehtävien toteutumiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeimmäksi menestystekijäksi nostettu, liiton omaishoitoon liittyvä asiantuntijuus, saa vahvan perustan muista menestystekijöistä; vahvasta paikallisyhdistysverkosta, asiantuntevasta hallituksesta ja osaavasta henkilökunnasta. Näiden lisäksi yhteistyöverkostot ja hyvät vaikuttamiskanavat ovat edellytyksiä menestyksekkäälle toiminnalle. Suunta tulevaisuuteen tavoitteet ja visio Strategiakauden aikana liiton tavoitteena on lisätä omaishoitajuuteen sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toimintaan liittyvää tietoisuutta, parantaa omaishoitoperheiden asemaa, vahvistaa paikallisyhdistysten toimijuutta omaishoitoperheiden puolestapuhujina ja omaishoitoperheiden tukijana sekä vahvistaa omaishoitoperheiden toimijuutta tukemalla omaishoitajien jaksamista ja osallisuutta. Liiton visiona on olla strategiakauden loppuessa näkyvä, uskottava, asiantunteva ja vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Liitto on omaishoitajien vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta sekä paikallisyhdistysten toimintaa, itsenäisyyttä ja verkostoitumista edistävä yhteistyökumppani. Liitto on omaishoitoa koskevan kokemus- ja tutkimustiedon tietopankki. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry organisaatiokaavio 26

27 Omaishoitajat ja -Läheiset -Liitto ry Kaarina Johansson, sosiaalihoitaja Yrjö Mattila, kehittämispäällikkö Annikki Korhonen, FM Leena Karhu-Westman, KTM Marja-Leena Lehtinen, sosiaalineuvos Paula Sihto, erikoissairaanhoitaja Erkki Mäkinen, terveyskeskuslääkäri Seija Hyvärinen, hallintoylihoitaja Seija Paatero, terveydenhuoltoneuvos Meeri Rinta-Jouppi, terv.valvonnan joht. 27

28 Vaikuttamistyötä liitossa Matti Mäkelä Aluevastaava Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:ssä ja sen paikallisyhdistyksissä pohditaan jatkuvasti, miten edistää omaishoidon myönteistä kehittymistä. Työtämme helpottaa omaishoitokentän sekä laajan yleisen mielipiteen meille osoittama hyväksyntä ja mandaatti. Olemme kiitollisia siitä, että Liitto on pystynyt kohtuullisen lyhyessä ajassa viemään omaishoitoa reilusti eteenpäin yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kiitos tästä kaikille toimijoille! Omaishoidon tukemisen epäkohtia on kuluneena kahtenakymmenenä vuotena esiintynyt erityisesti palvelujärjestelmässä sekä lainsäädännössä. Liiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyö on suuntautunut pääosin tähän kenttään. Keinoina tässä ovat olleet mm. edunvalvontaneuvottelut virkamiesten kanssa, aloitteet ja kannanotot epäkohtien oikaisemiseksi, yhteydenotot paikallisiin päätöksentekijöihin, ministeriöihin ja eduskuntaan, osallistuminen yhteistyöelinten toimintaan, julkisuuden hyödyntäminen sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten kehittämishankkeet. Kunnissa vahva ja asiantunteva paikallisyhdistysverkostomme on pystynyt edistämään omaishoidon kehittymistä. Aktiivisen yhteisen työmme kautta meidät tunnustetaan ja tunnetaan omaishoidon asiantuntijajärjestönä, jota kuullaan omaishoitoa koskevissa kysymyksissä ja pyydetään mukaan suunnittelutyöhön. Sisäinen ja ulkoinen vaikuttaminen Usein vaikuttamistyöllämme käsitämme toiminnan, joka kohdistuu meistä poispäin.tyypillisiä vaikuttamisen kohderyhmiämme ovatkin olleet mm. suuri yleisö, päättäjät ja sidosryhmät. Kentältä saatu palaute, ja toisaalta mahdollisuudet reagoida asioiden ratkaisemiseksi, ovat ohjanneet liiton vaikuttamistoiminnan suun- 28

29 taa ja tapaamme työskennellä. Kuluneina vuosina jatkuva vaikuttamisen työsarkamme on ollut lisätä eri tahojen kiinnostusta, ymmärrystä ja arvostusta omaishoitoa kohtaan. Yleisellä tasolla nämä asiat ovat selvästi lisääntyneet ja toimijoiden osaaminen lähtenyt kasvuun. Tietoakin on riittävästi käytettävissä. Yhtälailla tärkeää on myös sisäinen vaikuttaminen, jossa toiminta kohdistuu omaan henkilöstöön, yhdistystoimijoihin, jäsenistöön, vapaaehtoisiin tai uusiin jäseniin. Onnistunut sisäinen vaikuttaminen on näkynyt mm. siinä, että jäsenet ovat kokeneet tavoitteet ja toiminnan omakseen. He ovat olleet tyytyväisiä ja uskoneet yhteiseen toimintaamme. Henkilöstömme on ollut motivoitunutta ja osaavaa. Koko kentän omaishoitoperheenä olemme osanneet arvostaa, tukea ja hyödyntää toisiamme. Olemme onnistuneet edistämään yhteenkuuluvuutta, me-henkeä. Tästä olemme saaneet voimaa. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry luovutti yhdessä yhdessä Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa valtakunnallisen omaishoitoperheiden jaksamista tukevan vetoomuksen peruspalveluministeri Paula Risikolle Kuva: Jonna Kilkki. 29

30 Esimerkkejä vaikuttamistoiminnasta Viime vuosina omaishoidon uudistamiselle on haettu uusia askelmerkkejä. Liiton tärkeä tehtävä on vaikuttaa siihen, että valtakunnassa ja alueilla suunnitellaan ja lopulta tehdään oikeita asioita oikealla tavalla. Ns. Sata -komitean työssä liitto on ollut toistuvasti kuultavana eri valiokunnissa, antanut kannanottoja ja vaatimuksia puolueille ja ministereille. Asiaan liittyen olemme tehneet lakialoitteen omaishoidon tuen uudistamisesta. Yleisen taloudellisen tilanteen kiristyessä alkoivat kunnat enenevässä määrin venkoilla omaishoidon tuen myöntämisessä sekä hoitotyötä tukevien palveluiden kuten esim. hoitotarvikkeiden antamisessa. Liittona olemme joutuneet tekemään kunnille muistutuksia näissä asioissa. Teimme myös kantelun kuntien omaishoidon sopimusten massairtisanomisista eduskunnan oikeusasiamiehelle ja siten vaikutimme siihen, etteivät huonot esimerkit levinneet laajemmalti. Omaishoitajia mielenosoituksessa eduskuntatalolla

31 Vuonna 2008 järjestimme valtakunnallisen mielenosoituksen eduskuntatalon edessä. Paikalla oli satoja omaishoitajia sekä edustajat kaikista poliittisista puolueista. Hyvää tahtoa tuntui kaikilta löytyvän. Saadaksemme vauhtia uudistuksiin olemme joutuneet muistuttamaan päättäjiä tuossa päivässä annetuista lupauksista. Vaikuttamistyömme jatkuu ja liittona meillä on tehtävä näyttää oikeaa suuntaa. Läheisen auttamista täytyy voida tehdä jatkossa inhimillisemmin ja perheiden haluamalla tavalla. Liitolle ja paikallisyhdistyksille on tässä työssä kysyntää. Yksi ainoa kannanottomme, keskustelu asioista päättävien tahojen kanssa tai julkitulo mediassa saattaa avata useille sadoille omaishoitotyötä tekeville uusia mahdollisuuksia. Jatkossakin uskomme vahvasti, että työllämme on merkitystä. Liiton puheenjohtaja Anneli Kiljunen luovutti kantelun Riitta-Leena Pauniolle eduskunnassa

32 Lausunnot ja kannanotot ovat tärkeä osa vaikuttamistyötä. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Hämeentie105 A Helsinki puh , fax Lausunto koskien hallituksen esitystä laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihu muuttamisesta Omaishoitajat Läheiset Liitto - ry on omaishoitajien valtakunnallinen vaikuttami asiantuntijajärjestö (Suomessa n omaishoitajaa). Liitollamme on 70 paikallisyhdistystä, joiden toiminta kattaa koko Suomen. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry toteaa seuraavaa: Tilanteet, joissa omaishoitajaksi haluava tai omaishoitajana toimiva henkilö asuu eri kunnassa kuin hoitoa tarvitseva iäkäs, vammainen tai pitkäaikaissairas, ovat lisääntyne ja tulevat edelleen lisääntymään (Suomessa on satoja tuhansia henkilöä, joita ei varsinaisesti kutsuta omaishoitajiksi, mutta jotka avustavat toisella paikkakunnalla asuvaa). Ns. etäomaishoitajiksi mieltää itsensä n henkilöä. Hallituksen esitys kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta palvelee perheyhteyden säilymistä mahdollistamalla edellä mainitussa tilanteessa iäkkään, vammaisen tai pitkäaikaissairaan muuttamisen kuntaan jossa omaishoitajaksi haluava tai omaishoitajana toimiva asuu. Lakiesitys mahdollistaa perheenjäsenten ja omaisten osallistumisen läheisensä hoitoon heidän niin halutessaan. Lakiesitys ei takaa, että toiseen kuntaan muuttava, palveluiden tarpeessa oleva tai niitä nykyisessä kotikunnassaan saava, saa tarvitsemansa palvelut, ainoastaan luvataan palvelutarpeen kartoitus. Myöskään omaishoidon tukea ei automaattisesti myönnetä, vaikka henkilö olisi entisessä kotikunnassaan kuulunut tuen piiriin. Lakiesitys ei myöskään ota huomioon palvelujen toteutumista tilanteissa, joissa muutto toiseen kuntaan on tilapäisluonteinen (esimerkiksi omaishoitajalla on mahdollisuus ottaa oma isänsä hoidettavaksi oman lapsen hoitovapaan ajaksi, mutta ei voi jatkaa hoitoa palattuaan ansiotyöhön tms.) Sinänsä laissa esitetyt muutokset laitos-ja perhehoidossa olevien oikeudesta muuttaa kotikuntaa on tervetullut, kiinnitimme kuitenkin huomiota kautta lakiesityksen vammaisia, vanhuksia ja pitkäaikaissairaita syrjivään terminologiaan. Hoitoa tarvitseva henkilö on usein täysin itsenäinen tekemään omat päätöksensä tai neuvottelemaan soveltuvimmasta vaihtoehdosta omaistensa kanssa. Lakiesityksessä korostuu kunnan näkökulma ikäänkuin ylempänä päättäjänä. 32

33 oltolain s - ja et Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Hämeentie105 A Helsinki puh , fax Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta -kuulemistilaisuus Omaishoitajat ja Läheiset Liitto - ry on omaishoitajien valtakunnallinen vaikuttamis - ja asiantuntijajärjestö (Suomessa n omaishoitajaa). Liitollamme on 71 paikallisyhdistystä, joiden toiminta kattaa koko Suomen. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry katsoo, - että hallituksen esitys kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta palvelee perheyhteyden säilymistä. Lakiesitys mahdollistaa perheenjäsenten ja omaisten osallistumisen läheisensä hoitoon heidän niin halutessaan. - että pitkäaikaishoidossa tai sen tarpeessa oleva henkilö saattaa haluta muuttaa toiseen kuntaan omaishoitoon pitkäaikaishoidon sijasta. Tämäkin vaihtoehto tulisi ottaa lainsäädännössä huomioon ja turvata näiden perheiden palvelut. - että sosiaalihuoltolain 16 a :n kohdassa: Kunnan tulee käsitellä henkilön hakemus, arvioida hänen palvelutarpeensa yhteistyössä henkilön kotikunnan kanssa ja tehdä asiassa päätös. tulisi mainita: - määräaika jossa kunnan tulee käsitellä hakemus - arviointi tulee tapahtua aina henkilön kotikunnan ja henkilön tai hänen omaisensa kanssa. - muutoksenhakumahdollisuus kunnan päätöksestä sekä laki- että tarkoituksenmukaisuusperusteella hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallintooikeuteen, jotta henkilön oikeusturva taataan. Helsingissä Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Hämeentie105 A Helsinki puh , fax Asiantuntijalausunto koskien SATA-komitean kuulemistilaisuutta OMAISHOIDON TUEN, KELAN HOITOTUEN JA KOTITALOUSVÄHENNYKSEN YHTEENSOVITTAMINEN JA MUUTA OMAISHOITOA KOSKEVAA Omaishoitajat ja Läheiset Liitto - ry on omaishoitajien valtakunnallinen vaikuttamis - ja asiantuntijajärjestö (Suomessa n omaishoitajaa). Liitollamme on 66 paikallisyhdistystä, joiden maantieteellinen peittoavuus kattaa koko Suomen. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry katsoo, että omaishoidon mahdollistamiseksi ja omaisten houkuttelemiseksi omaishoitotehtävään (joka väestö- ja palvelurakenteen vuoksi on välttämätöntä) tulisi nyt panostaa todella omaishoitajiin, sellaiseksi ryhtyviin ja heidän jaksamiseensa. Väestön ikääntymisestä johtuva hoidon ja hoivan tarpeen kasvu kohdentuu herkästi omaisiin. Omaishoitajaksi ryhtymisen tulisi kuitenkin saada olla jatkossakin vapaaehtoinen valinta ja mahdollisuus, ei velvoite. Olisi myös hyvä huomioida, että omaishoitotilanteet ovat hyvin moninaisia käsittäen esimerkiksi työikäisiä mielenterveyskuntoutuvien omaishoitajia, erityislasten ja nuorten vanhempia jne. Mielestämme hoidettavalle myönnettävää Kelan hoitotukea, omaishoitajalle tarkoitettua omaishoidon tukea ja kotitalousvähennystä ei tulisi yhdistää seuraavista syistä: 1. Kelan hoitotuki on tarkoitettu hoidosta ja sen rasittavuudesta aiheutuvien kulujen kompensaatioksi, se maksetaan hoidettavalle eikä siitä koidu minkäänlaista palkkiota hoitajalle Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner-Förbundet rf LAUSUNTO TOIMIA VERKOSTON SUOSITUKSEEN IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry edustaa omaishoitajien ääntä Suomessa. Liitolla on 70 alueellista paikallisyhdistystä, joissa henkilöjäsentä. Yli miljoona suomalaista auttaa läheisiään päivittäisissä toimissa. Omaishoitajia heistä on kaikkiaan Arviolta :n omaishoitajan hoidettava olisi laitoksessa tai tehostetussa palveluasumisessa ilman hoitavaa omaista. Lakisääteistä omaishoidon tukea myönnetään noin :lle. Kunta-ja palvelurakenteen muuttuessakin omaishoidon avulla tullaan kattamaan varsin merkittävä osa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarvitsemasta hoivasta ja huolenpidosta. Pyydettynä lausuntona toteamme seuraavaa: Omaishoitajat ja läheiset liitto pitää erinomaisena asiana, että ikäihmisten toimintakyvyn arvioinnin ja mittaamisen yhdenmukaisuutta ja laatua on näin laajalla yhteistyöverkostolla ryhdytty parantamaan. Myös käytössä olevien mittamenetelmien arviointia pidämme tärkeänä ja haluamme lausua kiitoksemme verkostolle jo tehdystä työstä. Suurimmalta osalta olemme samaa mieltä esitetyistä suosituksista. Erityisesti toteamme tyydytyksellä, että suosituksessa heti aluksi todetaan palvelutarpeen arvioinnin olevan vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa keskiössä ovat asiakkaan elämäntilanne, toimijuus ja tarpeet. Samaa mieltä olemme myös siitä, että toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen on keskeinen osa palvelutarpeen arviota, ja että käytettyjen mittareiden tulee olla testattuja, arvioituja ja vertailukelpoisia sekä kyseiseen arviointiin sopivia. Omaishoitajien ja omaishoidossa hoidettavien liittona haluamme kuitenkin kiinnittää huomiotanne seuraaviin seikkoihin: Kohdassa Määritelmät suositus toteaa. Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan iäkkään henkilön arjesta suoriutumisen kattavaa, moniammatillista ja moniulotteista arviointia palvelujen ja tukien saamiseksi. Mielestämme toimintakyvyn ja suoriutumisen mittaaminen muodostaa toki merkittävän osan palvelutarpeen arviosta, mutta vain osan, eikä toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin välille voi suoraan laittaa yhtäläisyysmerkkiä. Tässä mielessä olemme täysin yhtä mieltä ensimmäisen osion lauseen sisällöstä: Arvioinnin lopputulos on aina yksilöllinen, arvioijan ja arvioidun sekä hänen läheistensä vuorovaikutuksen summa. Esimerkkinä käy mielestämme omaishoidon tukiarvio. Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, mikäli (Laki omaishoidon tuesta /937): 33

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8. Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.2013 Etelä-savolaisten toiveiden tynnyrissä Tulevaisuuden odotuksia

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom Yhdessä ain rinnakkain 1 Forssan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta käynnistyi 7.10.2004. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat tällä hetkellä kaupungeista Forssa ja Somero sekä kunnista Jokioinen,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Yhteinen Polku hanke 2009-13

Yhteinen Polku hanke 2009-13 Yhteinen Polku hanke 2009-13 Omaishoitoperheen varhaisen tunnistamisen ja tukemisen malli Joensuun seudulle Omaisyhteistyö seminaari 30.1.2013 Joensuu http://www.jelli.fi/yhteinen-polku-minakoomaishoitaja/tapahtumat-koulutukset

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina

Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina OPASTAVA HANKE 2012-2016

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja Lähtökohtana yhä useampi asiakas/potilas on iäkäs ihminen yhä useamman asiakaan/potilaan ongelmat ovat monikerroksisia, ja ne voidaan ratkoa vain monien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä

Lisätiedot

Näin homma toimii -seminaari Oulu 31.10.2013. Marja Tuomi, toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry

Näin homma toimii -seminaari Oulu 31.10.2013. Marja Tuomi, toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Näin homma toimii -seminaari Oulu 31.10.2013 Marja Tuomi, toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Ajankohtaista omaishoidosta 1. Syyskokoukset: liiton uusi hallitus 2. Rahoitus, toimintasuunnitelmien

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

Omaishoito ja päihteet -seminaari

Omaishoito ja päihteet -seminaari Omaishoito ja päihteet -seminaari 16.1.2018 Omaishoitajaliitto on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia, heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten Perustettu

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi. Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry 25.8.2011/M S-V

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi. Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry 25.8.2011/M S-V Motto hallitusten jäsenille ja työntekijöille Vallanpitäjät aliarvioivat usein sitä, mitä toivo ja tunne saavat aikaan ihmisissä. (Max Jakobsson) Mitä tarvittiin 20v sitten ja tarvitaan yhä: TOIVON ENERGIAA

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Historiikki/juhlapuhe Oulun Lasaretti 5.10.2011/ Toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

Historiikki/juhlapuhe Oulun Lasaretti 5.10.2011/ Toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Historiikki/juhlapuhe Oulun Lasaretti 5.10.2011/ Toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Arvoisa juhlaseminaariväki, hyvät omaishoitajat! Tänään on päivä, jolloin meillä

Lisätiedot

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain Helsinki. aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain Helsinki. aluekoordinaattori Pia Järnstedt Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain 27.10.2015 Helsinki aluekoordinaattori Pia Järnstedt Tukea yhdistyksen hankkeelle liitosta Liitto tukee yhdistysten erilaisia hankkeita Yhdistyksen

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Pidämme puolta pidämme huolta Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Pidämme puolta pidämme huolta 6.5.2014 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia ja heidän

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Kehittyvä vanhustyö, Seinäjoki Laki muuttui muuttuuko omaishoitajan arki? Marja Tuomi. Lähellä ja tukena

Kehittyvä vanhustyö, Seinäjoki Laki muuttui muuttuuko omaishoitajan arki? Marja Tuomi. Lähellä ja tukena Kehittyvä vanhustyö, Seinäjoki 2.2.2017 Laki muuttui muuttuuko omaishoitajan arki? Marja Tuomi Esityksen kulku Omaishoitajat ja läheiset liitosta Omaishoito Suomessa Laki omaishoidon tuesta Muutokset lakiin

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Kun kurkotat tähtiin, et ehkä saavuta niitä, mutta eivätpä kätesi tahraannu maantien kuraankaan (Leo Burnett)

Kun kurkotat tähtiin, et ehkä saavuta niitä, mutta eivätpä kätesi tahraannu maantien kuraankaan (Leo Burnett) Kun kurkotat tähtiin, et ehkä saavuta niitä, mutta eivätpä kätesi tahraannu maantien kuraankaan (Leo Burnett) Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

Merja Kaivolainen Koulutus- ja kehittämispäällikkö

Merja Kaivolainen Koulutus- ja kehittämispäällikkö Merja Kaivolainen Koulutus- ja kehittämispäällikkö Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Yli miljoona suomalaista auttaa läheistään pääasiallisia

Lisätiedot

Omaishoito Suomessa Omastehooldus Soomes 13.10.2011 Omastehoolduse foorum, Paide

Omaishoito Suomessa Omastehooldus Soomes 13.10.2011 Omastehoolduse foorum, Paide Omaishoito Suomessa Omastehooldus Soomes 13.10.2011 Omastehoolduse foorum, Paide Merja Kaivolainen koulutus ja kehittämispäällikkö Omaishoito Suomessa Omaishoitajien tukeminen Virallinen palvelujärjestelmä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto, Hankepoliklinikat 2013

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto, Hankepoliklinikat 2013 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto, Hankepoliklinikat 2013 Keskiviikko 13.2.2013 klo 9.30-15.30 TAMPERE, Monitoimitalo 13 9.30 Aamukahvi 9:45 Tervetuloa hankepoliklinikalle 10.00 Paikallisyhdistysten hankekokemuksia

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA Varhainen havaitseminen ja tukeminen Ihminen tarvitsee toista» Mutta me pohojalaaset... OMAISHOIDON TUKEMISEN ALKUTAIVAL v. 2009 alkoi "Yhdessä tehden- Ajoissa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Omaishoito? Omaishoito ja vanhuspalvelulaki Omaishoitoa tuetaan pääasiassa omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain perusteella

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 17.6.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

OMAISHOITAJAN TUEN TARVE

OMAISHOITAJAN TUEN TARVE MAISHIDN UKIMALLI Lähellä tuki-projekti 2010-2012 PAS MAISHIILANEIDEN UNNISAMISEEN ARVIINIIN SEKÄ HJAAMISEEN Satakunnan maishoitajat ja Läheiset ry, 2012 1 MAISHIAJAN UEN ARVE Mistä tunnistaa alkavan omaishoitotilanteen?

Lisätiedot

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI Kainuun osahanke ErinOmainen erityislasten omaishoidon kehittäminen OSSI hanke Tavoitteet Muistisairaan

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME?

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? Läheiseni on sairastunut, tulevaisuus huolestuttaa minua, mistä saisin tietoa? Tuetko ja avustatko läheistäsi arjessa? Ethän jää pohtimaan asioita yksin, vaan tule

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot