ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011"

Transkriptio

1 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf

2 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Toimitustyöryhmä: Merja Purhonen, Merja Salanko-Vuorela ja Juha Viitanen. Kiitämme toimitustyöhön osallistuneita Raija Olkkosta, Annikki Korhosta ja Ville Koistista. Kiitämme kaikkia kirjoittajia. Kirja on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen ja Avainapteekkien tuella. Ulkoasu: Tuulikki Poutanen ISBN Painopaikka: Kehityksen kirjapaino, Pori

3 omaishoitaja Yhdistykset toimivat Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf

4 4

5 Sisältö Lukijalle 5 Liiton historia 10 Katsaus liiton toimintaan 22 Lähellä-lehti 54 Paikallisyhdistykset toimivat 70 Onneksi on omaishoitaja 136 Yhteistyötä ja tulevaisuudennäkymiä 146 Liitteet 174 5

6 6

7 Lukijalle Onneksi on omaishoitaja on Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n 20-vuotisjuhlakirja. Varsinaisen alkuvuosien historiikin julkaisimme edellisessä juhlakirjassa Rakasta, mutta raskasta -Omaishoitajaa lähellä, joka ilmestyi vuonna 2006 liiton täyttäessä 15 vuotta. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry on vuonna 2007 tehdyn sääntömuutoksen jälkeen toiminut paikallisyhdistysten liittona. Rahaautomaattiyhdistyksen vuonna 2006 tekemä linjaus lopettaa omaishoitajien lomitustoimintaan kohdistuva rahoitus on vaikuttaneet merkittävästi paikallisyhdistysten projektitoimintaan. Haluamme tässä kirjassa asettaa painopisteen hienoille hankkeille, joita liiton yhdistyksissä on toteutettu ja toteutetaan rahoituksen uhkakuvista huolimatta. Toivomme, että vaikka hankerahoitus on vähentynyt, tehty työ ei katoa. Kehitettyjä hyviä malleja voidaan toteuttaa monin eri yhteistyötavoin. Pienestä valtakunnallisesta yhdistyksestä on kasvanut tärkeä vaikuttaja ja työ paikallisyhdistyksissä on lähellä omaishoitajaa. Liiton 70 paikallisyhdistyksen toimijat ovat pääosin itsekin omaishoitajia. Tämä kirja on näyttö siitä, mitä kaikkea voidaan saada aikaan, kun motivaatio on riittävä. Omaishoitajissa on voimaa niin oman läheisensä hoitamiseen kuin kaikkien omaishoitajien aseman parantamiseenkin. Liiton toiminnat ja kehittämistyö sekä aluetoiminnan toteuttama jatkuva koulutus tukevat yhdistystyötä ja sitä kautta omaishoitajia. Liiton tiedotuskanavana Lähellä -lehti tuo esiin sekä omaishoitajien kokemuksia että uusinta tietoutta omaishoidosta. Liiton vaikuttamistoiminnan avulla pyritään parantamaan omaishoitajien asemaa. Kirjassa on myös omaishoitajien ja yhteistyökumppaneidemme puheenvuoroja. Juhlakirjan toimitustyöryhmä haluaa kohottaa onnittelumaljan liiton ja paikallisyhdistysten hallituksille ja henkilökunnalle, kaikille omaishoitajille, Onneksi on omaishoitaja! Helsingissä Merja Salanko-Vuorela toiminnanjohtaja 7

8 I

9 Tasavallan presidentin tervehdys Ihmisen tuntema vastuu ja huolenpito toinen toisistaan on osa suomalaista yhteiskuntaa. Näin on aina ollut, vaikka vielä 20 vuotta sitten omaishoitoa ei tunnettukaan virallisena käsitteenä. Vähitellen alettiin tunnistaa ja tunnustaa omaishoidon merkitys käytännössä. Omaishoitajat ja Läheiset -liiton perustaminen toi omaishoitajien oman äänen kuuluviin. Omaishoitajat ovat kuluneen 20 vuoden aikana koonneet voimansa yhteen ja kehittäneet erilaisia toimintatapoja paremman arjen mahdollistamiseksi. Omaishoidon kehittämisessä on edelleen monia haasteita. Edelleenkin moni raskaassa hoitotehtävässä toimiva omaishoitaja jää tukien ja avun ulkopuolelle. Omaishoitajan on saatava riittävästi tukea hoitamiseen ja omaan jaksamiseensa. Se on sekä hänen itsensä että hoidettavan etu. Sekä avohoidon kehittäminen yleensäkin että kotihoito erityisesti tarvitsee lisää voimavaroja. Nykyaikana ihmiset itse toivovat entistä enemmän saavansa tarpeellista hoitoa ja hoivaa kotonaan laitosten sijaan. Omaiset ja muut läheiset ihmiset useimmiten haluavat myös huolehtia rakkaistaan. Omaishoito ei kuitenkaan korvaa ammattiapua eikä se saa olla ammattiavun vaihtoehto. Velvoite antaa apua hoitoa tarvitseville henkilöille on edelleen kunnilla. Omaishoidon kehittämisellä on paitsi suuri hyvinvointipoliittinen merkitys, myös kansantaloudellinen merkitys. Omaishoidon mahdollistamiseksi tarvitaan uusia avauksia. Omaishoitoa lähellä olevien tukijärjestelmien ja auttajien tulee voida rohkeasti etsiä erilaisille perheille mitoitettuja ratkaisuvaihtoehtoja. Perheiden omaan arvioon tuen tarpeesta tulisi luottaa nykyistä enemmän. Kiitän lämpimästi omaishoitajia ja läheisiä tekemästänne suuriarvoisesta työstä sekä toivotan onnea ja menestystä 20-vuotiaalle järjestöllenne. Tarja Halonen Tasavallan presidentti 9

10 10

11 LIITON HISTORIAA 11

12 Virstanpylväitä Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton toiminnassa Merja Salanko-Vuorela toiminnanjohtaja Siirryttäessä 1980-luvulta 1990-luvulle omaishoitajat olivat koulutuksen ja tiedonsaannin myötä alkaneet paremmin tiedostaa asemaansa ja tarpeitaan. Hoitaminen ei enää ollut itsestäänselvyys, vaan hoitaja huomasi tarvitsevansa fyysistä, henkistä ja taloudellista tukea. Teologian tohtori Raili Gothonin raportti Omaiset, loppuun palaneita ihmisiä vai käyttämätön voimavara julkaistiin vuonna Se herätti runsaasti julkista keskustelua ja sen myötä monet vanhuksia hoitavat olivat alkaneet tiedostaa asemaansa ja tuen tarvettaan ja ottivat yhteyksiä järjestöihin. Omaisten ääni tuli järjestöissä kuulluksi, kun Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas yhdessä liiton liittotoimikunnan kans- 12

13 sa ryhtyi ideoimaan vanhusten omaisille omaa järjestöä yhdessä useiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimijoiden kanssa. Lama muutti ratkaisevasti yhteiskunnan palvelurakennetta. Rahat ja resurssit eivät riittäneet kattamaan väestön tarpeita. Julkisia palveluja jouduttiin leikkaamaan ja yhtäkkiä löydettiin jälleen kolmas sektori, jota kutsuttiin mukaan korjaamaan tilannetta. Yhä vaikeampia hoitotilanteita syntyi päivittäin, jolloin myös omaishoitajien oma vaikuttamistoiminnan tarve voimistui. Ikäihmiset elävät kauemmin kuin edeltävät sukupolvet ja heidän määränsä lisääntyy huomattavasti. Myös huoltosuhde maassa oli muuttumassa sellaiseksi, että työmarkkinoiden ulkopuolella olisi enemmän ihmisiä kuin työelämässä. Kaikki nämä yhdessä asettivat yhteiskunnalle suuria haasteita, joista selviytymiseen tarvittiin yhä enemmän omaisten omaa hoivapanosta iäkkäiden henkilöiden hoitamiseen. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry kutsui Merja Salanko-Vuorelan, jolla oli pitkä järjestökokemus ja omaishoitajataustaa, käynnistämään valtakunnallista yhdistystä vanhusten omaisille. Yhdistyksen sääntöjen laatimisessa oli apuna oikeustieteen lisensiaatti Yrjö Mattila Kelasta. Hän tuli mukaan ensimmäiseen hallitukseen ja on ollut yhdistyksen ja myöhemmin liiton hallinnossa koko 20 -vuotisen historian ajan ja myös hoitanut oman työnsä ohella liiton konsultoivan juristin tehtäviä. Perustettiin yhdistys Säännöissä yhdistyksen tarkoitus määriteltiin seuraavasti: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten ja vanhusten omaisten sekä läheisten tukemiseksi ja aseman parantamiseksi sekä kehittää vanhusten sekä vanhusten omaisten tukitoimia toimintaalueellaan. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on koko Suomi. Perustava kokous pidettiin Helsingin Seurahuoneella Läsnä oli 17 perustajajäsentä. Perustamiskirjan ensimmäinen allekirjoittaja oli nykyinen tasavallan presidentti, silloinen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja Tarja Halonen. Perustavassa kokouksessa yhdistyksen tarvetta perusteli maisteri Aulikki Kananoja pitämässään juhlapuheessa seuraavasti: 13

14 Tällaisen järjestön tehtäväkenttään mahtuu monenlaisia haasteita ja tehtäviä: antamaan tukea erilaisten ryhmien, tiedotuksen ja tiedon jakamisen mielessä tiedottamaan omaisten oikeuksista sekä saatavilla olevasta tuesta ja palveluista tekemään omaisten työtä tunnetuksi ja vakiinnuttamaan sen merkitystä sosiaalipolitiikan kokonaisuudessa ajamaan omaisia hoitavien ihmisten etuja korvaukseen, sosiaaliturvaan, vapaapäiviin ja hoitovapaisiin toimimaan myös hoitoa saavien vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeiden tunnetuksi tekijänä ja etujen ajajana vaikuttamis- ja painostusryhmänä päätöksentekijäin suuntaan osallistujana julkiseen keskusteluun omaishoidon asiantuntijana luomaan kansainvälisiä yhteyksiä ja tuomaan meille muiden maiden kokemuksia aktivoimaan paikallistason toimintaa yhteen sovittamaan julkista tukea ja omaisten antamaa hoivaa Perustavassa kokouksessa hyväksyttiin säännöt ja haettiin saman tien Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenyyttä, josta kuitenkin erottiin vuonna 1995 liiton kasvettua valtakunnallisesti merkittäväksi järjestöksi. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Saara- Maria Paakkinen. Toiminta vakiintuu Valtakunnallisen Vanhusten Omaiset ja Läheiset -yhdistyksen jäsenmäärä alkoi nopeasti kasvaa, kun kyettiin vaikuttamistoiminnan lisäksi myös antamaan omaishoitajille ja hoidettaville tukea mm. sosiaalisen lomatoiminnan ja keskusteluryhmien muodossa. Tämän mahdollisti yhdistyksen ensimmäinen Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustus, jota saatiin vuosille vanhusten omaisten tukemiseen. Vuonna 1992 valtakunnallisen Vanhusten omaiset ja Läheiset -yhdistyksen jäsenmäärä nousi 425 henkilöjäseneen ja yhdeksään kannattajajärjestöön, vuoden 1993 aikana jäsenmäärä nousi 818 henkilöjäseneen ja kymmeneen kannattajayhteisöön. Aluksi yhdistys toimi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton vuokralaisena, aluksi Itäisellä Teatterikujalla, myöhemmin Paasivuorenkadulla ns. Elannon talossa. Vuoden 1994 lopussa henkilöjäsenmäärä oli 1095 ja kannattajajärjestöjä oli 22. Vuoden 94 syyskokouksessa tehtiin sääntö- 14

15 muutos, jolloin järjestöstä tuli kaikkien omaishoitajien oma järjestö ja nimi muutettiin kuulumaan Omaishoitajat ja Läheiset ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Vuonna1995 yhdistys muutti vuokratiloihin Lapinlahdenkadulle. Vuonna 1997 järjestettiin mm. ensimmäinen valtakunnallinen omaishoitajien päivä. Yhdistyksen toiminta koostui seuraavista elementeistä: Yhdistys toimii verkostomaisesti kehittäen tukitoiminnan muotoja omaisille yhdistys kehittää hoitotyötä tekevien omaisten sosiaaliturvaa yhdistys kehittää omaisten ja hoitohenkilökunnan yhteistyötä yhdistys kehittää omaistoimintaan liittyvää lainsäädäntöä yhdistys järjestää koulutusta ja keskusteluryhmiä omaisille, kouluttaen ryhmien ohjaajia yhdistys järjestää omaisille lomamahdollisuuksia yhdistys järjestää omaisten neuvontaa ja ohjausta yhdistys järjestää omaisille virkistystä ja yhteistoimintamahdollisuuksia Perustava kokous Vuonna 1997 perustettiin liiton ensimmäinen aluetoimisto Joensuuhun. Kotimies -projektin kautta oli jo synnytetty paikallistoimintaa, joka tehostui Kehä -projektissa. Ensimmäisen alueohjaajan toimialueena oli Itä-Suomi ja Oulun lääni. Vuonna 1998 liiton puheenjohtajaksi valittiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Virpa Puisto. Vuonna 1998 toiminta muuttui liittomuotoiseksi, paikallisyhdistyksiä oli tuon vuoden alussa kuusi. Ensimmäisten jou- 15

16 kossa Jyväskylän maalaiskunnan omaishoitajat ry anoi liiton jäsenyyttä. Muut viisi ensimmäisenä liittomuotoisena vuotena liiton jäsenyyttä hakeneet yhdistykset löytyvät Joutsenosta, Salon seudulta, Oulun seudulta, Rantsilasta ja Valkeakoskelta. Yhdistyksistä Lieksan seutu oli ensimmäisten joukossa, mutta se ei kuitenkaan ollut virallisesti rekisteröitynyt, vaan toimi kerhomaisesti. Vuoden1999 alussa paikallisyhdistyksiä oli 22, vuoden lopussa 34. Vuonna 2000 perustettiin Länsi-Suomen aluetoimisto Antinkartanon kehitysvammalaitoksen yhteyteen Vanhaan-Ulvilaan. Uutta potkua Puheenjohtajavaihdos syyskokouksessa Saara-Maria Paakkinen (vas) luovuttaa tehtävän Virpa Puistolle. Vuosi 2000 oli merkittävä yhdistyskentän vahvistuttua. Omaishoitajat ja Läheiset ry hyväksyttiin myös Raha-automaattiyhdistyksen jäsenjärjestöksi. Vuosi 2000 oli taloudellisesti hyvin kireä. Merkittävää tiedotusyhteistyötä saatiin toimintaan yhteistyöstä Kirkkopalvelujen kanssa. Vuonna 2001 omaishoitajat olivat YHTEISVASTUU-KERÄYKSEN kotimainen pääkohde. Tuolloin perustettiin Sairaan hyvät -hankkeen projektitoimisto Tampereelle. Projektin päätyttyäkin katsottiin tarkoituksenmukaiseksi säilyttää nämä tilat liiton hallinnassa. Vuonna 2001 omaishoitajayhdistykset kattoivat noin puolet Suomen kunnista ja vireillä oli 12 uutta yhdistystä. Tuolloin paikallisyhdistyksiä oli 37, joista 10 sai tukea Raha-automaattiyhdistykseltä. Henkilöjäseniä oli noin 5000, kannattajayhteisöjä 46 ja liiton palveluksessa oli 10 henkilöä. Vaikka liitossa oli edelleen ns. sekamuotoiset säännöt, yhdistysjäsenten lisäksi oli myös henkilöjäseniä, haluttiin nimessä näkyvän, että kyseessä on liittomuotoinen yhdistys. 16

17 Vuonna 2002 liiton sääntöjä tarkistettiin ja nimeen liitettiin sana liitto eli uusi nimi on siitä lähtien ollut Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner - Förbundet rf. Vuonna 2002 perustettiin kolmas aluetoimisto Rovaniemelle. Vuonna 2003 hankittiin omistuspohjaiset uudet tilat sillan alta vastapäätä Paavalin kirkkoa Helsingin Hämeentieltä ja 2004 toinen huoneisto koulutustilaksi saman talon pohjakerroksesta. Raha-automaattiyhdistys antoi tilojen hankintaan 70%:n investointiavustuksen. Tasavallan presidentti Tarja Halonen saapumassa Sairaan hyvät projektin päätösseminaariin. Vuonna 2003 järjestettiin ensimmäinen kokonainen omaishoitajien viikko, jolloin tapahtumia oli eri puolilla Suomea yhdistysten järjestäminä. Vuonna 2003 perustettiin projektitoimisto Saloon ja Joensuun toimistoon tuli toinen työntekijä. Vuonna 2004 perustettiin projektitoimisto Ouluun. Vuonna 2005 sinne tuli toinenkin työntekijä vertaistukea ohjaamaan. Vuoden 2005 lopulla Joensuun toimisto lakkautettiin ja projektitoimisto siirtyi Outokumpuun ja aluetoimisto Pieksämäelle. Henkilökunnan määrä nousi vuoden 2003 aikana kuuteentoista, koska silloin aloitti toimintansa mittava Hyvä ja laadukas palvelukokonaisuus omaishoidossa eli ns. Hylaprojekti. Vuonna 2005 paikallisyhdistyksiä oli 58, henkilöjäseniä 7300, henkilökuntaa 20 ja toimipisteitä yhteensä 8 eri puolilla Suomea. 17

18 Vuosien myötä liitosta on kasvanut merkittävä vaikuttaja, jota kuullaan omaishoidon kysymyksissä. Virpa Puisto jätti puheenjohtajan tehtävät vuoden 2008 lopussa. Yhdistysten määrä kasvoi säännöllisesti vuoteen 2009 saakka. Ratkaisevia vuosia Vuodesta 2009 lähtien liiton puheenjohtajana on toiminut kansanedustaja Anneli Kiljunen. Liiton toiminnanjohtajana koko 20-vuoden ajan on toiminut Merja Salanko-Vuorela. Vuoden 2010 lopussa liitolla on 71 paikallisyhdistystä, joissa on noin 9500 henkilöjäsentä. Vuoden 2010 lopussa liiton palveluksessa oli 18 henkilöä. Kannattajajäsenyhteisöjä oli 245. Tupaantuliaiset Lapinlahdenkadulla Keuhkovammaliitto toi tervehdyksenään seinävaatteen. Vuonna 2006 Raha-automaattiyhdistys muutti linjauksiaan avustettavan omaishoitajien lomitustoiminnan suhteen. Tämän johdosta ei enää myönnetty yhdistyksille uusia omaishoidon lomituksen hankkeita, koska niiden pelättiin vääristävän kilpailua. Tämä päätös merkitsi projektitoiminnan kuoliniskua monille yhdistyksille, joissa keskeisin toimintamuoto oli juuri lomitustoiminta. Vuonna 2006 tuli voimaan laki omaishoidon tuesta. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry sai valtiontilintarkastajilta tehtäväksi selvittää omaishoitajien tilannetta kunnissa lain voimaan tulon jälkeen. Raportti Hoitaahan ne joka tapauksessa sai hyvän vastaanoton tiedotusvälineissä ja osoitti, että liitolla on vielä paljon tehtävää omaishoitajien aseman parantamiseksi. Viimeisimmän sääntömuutoksen jälkeen henkilöjäsenet kuuluivat kaikki paikallisyhdistyksiin, joten liiton luonne muuttui keskusjärjestöksi vuonna

19 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n perustajajäsenet Liitto perustettiin Helsingin Seurahuoneella nimellä Vanhusten Omaiset ja Läheiset ry. Perustajajäsenet: Tarja Halonen Saara-Maria Paakkinen Aulikki Kananoja Thelma Ollila Eeva-Liisa Säisä Siiri Saarinen Yrjö Mattila Eero Pikkujämsä Anne Virkkunen Hannele Kukkola Ole Wasz-Höckert Hilkka Hakala Anni Sovala Rakel Hiltunen Marja-Liisa Kunnas Kaija-Leena Sinkko Virpa Puisto (ilmoittautunut perustajajäseneksi, ei paikalla per. kokouksessa) Merja Salanko-Vuorela Henkilökuntamäärä oli aluksi vähäinen. Kuvassa Merja Purhonen ja Merja Salanko-Vuorela. 19

20 Monenlaista tukea omaishoitotehtävään; koulutusta, lomia, vertaisryhmiä. Ohjaajakoulutuksella on keskeinen rooli toimintoja kehitettäessä. 20

21 21

22 22 KATSAUS

23 LIITON TOIMINTAAN 23

24 Jotain vanhaa, jotain uutta -Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton strategia Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö 24

25 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n uudistettu strategia hyväksyttiin liiton syyskokouksessa Tätä edeltäneen kahden vuoden aikana strategiatyötä tehtiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten kanssa. Strategiatyön lähtökohtana oli yhteinen käsitys siitä, että liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminta oli rakentunut hyvälle ja vakaalle pohjalle. Säilyttämällä vanhaa ja luomalla uutta, on saatu aikaan strategia, joka auttaa muutostenkin keskellä suuntaamaan toimintaa omaishoitoperheiden parhaaksi. Jotain vanhaa liiton toiminta-ajatus Keskeinen osa strategiaa on määritelmä siitä, miksi ja ketä varten liitto on olemassa. Liiton sääntöjen tarkoituspykälän (2 ) pohjalta toiminta-ajatukseksi määriteltiin omaishoito-perheiden aseman parantaminen. Tämä edellyttää, että liitto on olemassa paitsi omaishoitoperheitä ja paikallisyhdistyksiään, myös kaikkia omaishoidosta kiinnostuneita kansalaisia varten. Jotain uutta toimintaa ohjaavat arvot Liiton toimintaa ohjaamaan valittiin arvot, joiden merkitys avautuu eri tasoilla, aina omaishoitoperheen kohtaamisesta valtakunnalliseen vaikuttamistoimintaan saakka. Avoimuus on toiminnan totuudenmukaisuutta, perusteltua tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä vuorovaikutteisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta. Vastuullisuus merkitsee toiminnan rajaamista perustehtävään, jolloin toiminnassa säilyy ja korostuu asiantuntijuus, vaikuttavuus ja suunnitelmallisuus. Herkkyys on toimimista ajan hermolla, muutosten ennakointia ja kentän viestien kuulemista sekä niihin reagoimista joustavasti, inhimillisesti ja ihmisläheisesti. Kumppanuus on yhteistyötä, verkostoitumista ja vastavuoroisuutta, monialaisen ja monitasoisen osaamisen ja asiantuntijuuden arvostamista ja esiin nostamista. Uutta ja vanhaa perustehtävät ja toimintamuodot Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n perustehtävät ulottuvat omaishoitoperheen tukemisen tasolta yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolle. Perustehtävät tukevat toisiaan ja ovat toinen toistensa edellytyksiä. Perustehtävien toteutumiseksi liitto toimii valtakunnallisella tasolla omaishoitajien aseman parantamiseksi. Omaishoitoperheitä tuetaan suoraan ohjauksen ja neuvonnan, loma- ja kuntoutuskurssitoiminnan sekä koulutusten kautta. Toimintamuotojen tulee myös olla uuteen suuntaavia, ajassa nousevia ilmiöitä ennakoivia ja uutta kehittäviä. Tämä edellyttää liitolta monipuolista yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä omaa hanketoimintaa kehittämisen välineenä ja uuden tiedon kartuttajana. Kou- 25

26 lutusten ja materiaalien kautta eri tavoin tuotettua tietoa jaetaan ja toimintamuotoja juurrutetaan. Liiton paikallisyhdistykset ovat liitolle linkki omaishoitoperheisiin ja heidän arkeensa. Liiton toiminnassa keskeistä onkin yhdistystoiminnan tukeminen sekä erilaisten toimintamallien ja työvälineiden kehittäminen niiden toiminnan tueksi. Paljon hyvää liiton menestystekijät Menestystekijät ovat asioita, joiden varassa liitto toimii perustehtävien toteutumiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeimmäksi menestystekijäksi nostettu, liiton omaishoitoon liittyvä asiantuntijuus, saa vahvan perustan muista menestystekijöistä; vahvasta paikallisyhdistysverkosta, asiantuntevasta hallituksesta ja osaavasta henkilökunnasta. Näiden lisäksi yhteistyöverkostot ja hyvät vaikuttamiskanavat ovat edellytyksiä menestyksekkäälle toiminnalle. Suunta tulevaisuuteen tavoitteet ja visio Strategiakauden aikana liiton tavoitteena on lisätä omaishoitajuuteen sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toimintaan liittyvää tietoisuutta, parantaa omaishoitoperheiden asemaa, vahvistaa paikallisyhdistysten toimijuutta omaishoitoperheiden puolestapuhujina ja omaishoitoperheiden tukijana sekä vahvistaa omaishoitoperheiden toimijuutta tukemalla omaishoitajien jaksamista ja osallisuutta. Liiton visiona on olla strategiakauden loppuessa näkyvä, uskottava, asiantunteva ja vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Liitto on omaishoitajien vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta sekä paikallisyhdistysten toimintaa, itsenäisyyttä ja verkostoitumista edistävä yhteistyökumppani. Liitto on omaishoitoa koskevan kokemus- ja tutkimustiedon tietopankki. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry organisaatiokaavio 26

27 Omaishoitajat ja -Läheiset -Liitto ry Kaarina Johansson, sosiaalihoitaja Yrjö Mattila, kehittämispäällikkö Annikki Korhonen, FM Leena Karhu-Westman, KTM Marja-Leena Lehtinen, sosiaalineuvos Paula Sihto, erikoissairaanhoitaja Erkki Mäkinen, terveyskeskuslääkäri Seija Hyvärinen, hallintoylihoitaja Seija Paatero, terveydenhuoltoneuvos Meeri Rinta-Jouppi, terv.valvonnan joht. 27

28 Vaikuttamistyötä liitossa Matti Mäkelä Aluevastaava Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:ssä ja sen paikallisyhdistyksissä pohditaan jatkuvasti, miten edistää omaishoidon myönteistä kehittymistä. Työtämme helpottaa omaishoitokentän sekä laajan yleisen mielipiteen meille osoittama hyväksyntä ja mandaatti. Olemme kiitollisia siitä, että Liitto on pystynyt kohtuullisen lyhyessä ajassa viemään omaishoitoa reilusti eteenpäin yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kiitos tästä kaikille toimijoille! Omaishoidon tukemisen epäkohtia on kuluneena kahtenakymmenenä vuotena esiintynyt erityisesti palvelujärjestelmässä sekä lainsäädännössä. Liiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyö on suuntautunut pääosin tähän kenttään. Keinoina tässä ovat olleet mm. edunvalvontaneuvottelut virkamiesten kanssa, aloitteet ja kannanotot epäkohtien oikaisemiseksi, yhteydenotot paikallisiin päätöksentekijöihin, ministeriöihin ja eduskuntaan, osallistuminen yhteistyöelinten toimintaan, julkisuuden hyödyntäminen sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten kehittämishankkeet. Kunnissa vahva ja asiantunteva paikallisyhdistysverkostomme on pystynyt edistämään omaishoidon kehittymistä. Aktiivisen yhteisen työmme kautta meidät tunnustetaan ja tunnetaan omaishoidon asiantuntijajärjestönä, jota kuullaan omaishoitoa koskevissa kysymyksissä ja pyydetään mukaan suunnittelutyöhön. Sisäinen ja ulkoinen vaikuttaminen Usein vaikuttamistyöllämme käsitämme toiminnan, joka kohdistuu meistä poispäin.tyypillisiä vaikuttamisen kohderyhmiämme ovatkin olleet mm. suuri yleisö, päättäjät ja sidosryhmät. Kentältä saatu palaute, ja toisaalta mahdollisuudet reagoida asioiden ratkaisemiseksi, ovat ohjanneet liiton vaikuttamistoiminnan suun- 28

29 taa ja tapaamme työskennellä. Kuluneina vuosina jatkuva vaikuttamisen työsarkamme on ollut lisätä eri tahojen kiinnostusta, ymmärrystä ja arvostusta omaishoitoa kohtaan. Yleisellä tasolla nämä asiat ovat selvästi lisääntyneet ja toimijoiden osaaminen lähtenyt kasvuun. Tietoakin on riittävästi käytettävissä. Yhtälailla tärkeää on myös sisäinen vaikuttaminen, jossa toiminta kohdistuu omaan henkilöstöön, yhdistystoimijoihin, jäsenistöön, vapaaehtoisiin tai uusiin jäseniin. Onnistunut sisäinen vaikuttaminen on näkynyt mm. siinä, että jäsenet ovat kokeneet tavoitteet ja toiminnan omakseen. He ovat olleet tyytyväisiä ja uskoneet yhteiseen toimintaamme. Henkilöstömme on ollut motivoitunutta ja osaavaa. Koko kentän omaishoitoperheenä olemme osanneet arvostaa, tukea ja hyödyntää toisiamme. Olemme onnistuneet edistämään yhteenkuuluvuutta, me-henkeä. Tästä olemme saaneet voimaa. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry luovutti yhdessä yhdessä Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa valtakunnallisen omaishoitoperheiden jaksamista tukevan vetoomuksen peruspalveluministeri Paula Risikolle Kuva: Jonna Kilkki. 29

30 Esimerkkejä vaikuttamistoiminnasta Viime vuosina omaishoidon uudistamiselle on haettu uusia askelmerkkejä. Liiton tärkeä tehtävä on vaikuttaa siihen, että valtakunnassa ja alueilla suunnitellaan ja lopulta tehdään oikeita asioita oikealla tavalla. Ns. Sata -komitean työssä liitto on ollut toistuvasti kuultavana eri valiokunnissa, antanut kannanottoja ja vaatimuksia puolueille ja ministereille. Asiaan liittyen olemme tehneet lakialoitteen omaishoidon tuen uudistamisesta. Yleisen taloudellisen tilanteen kiristyessä alkoivat kunnat enenevässä määrin venkoilla omaishoidon tuen myöntämisessä sekä hoitotyötä tukevien palveluiden kuten esim. hoitotarvikkeiden antamisessa. Liittona olemme joutuneet tekemään kunnille muistutuksia näissä asioissa. Teimme myös kantelun kuntien omaishoidon sopimusten massairtisanomisista eduskunnan oikeusasiamiehelle ja siten vaikutimme siihen, etteivät huonot esimerkit levinneet laajemmalti. Omaishoitajia mielenosoituksessa eduskuntatalolla

31 Vuonna 2008 järjestimme valtakunnallisen mielenosoituksen eduskuntatalon edessä. Paikalla oli satoja omaishoitajia sekä edustajat kaikista poliittisista puolueista. Hyvää tahtoa tuntui kaikilta löytyvän. Saadaksemme vauhtia uudistuksiin olemme joutuneet muistuttamaan päättäjiä tuossa päivässä annetuista lupauksista. Vaikuttamistyömme jatkuu ja liittona meillä on tehtävä näyttää oikeaa suuntaa. Läheisen auttamista täytyy voida tehdä jatkossa inhimillisemmin ja perheiden haluamalla tavalla. Liitolle ja paikallisyhdistyksille on tässä työssä kysyntää. Yksi ainoa kannanottomme, keskustelu asioista päättävien tahojen kanssa tai julkitulo mediassa saattaa avata useille sadoille omaishoitotyötä tekeville uusia mahdollisuuksia. Jatkossakin uskomme vahvasti, että työllämme on merkitystä. Liiton puheenjohtaja Anneli Kiljunen luovutti kantelun Riitta-Leena Pauniolle eduskunnassa

32 Lausunnot ja kannanotot ovat tärkeä osa vaikuttamistyötä. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Hämeentie105 A Helsinki puh , fax Lausunto koskien hallituksen esitystä laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihu muuttamisesta Omaishoitajat Läheiset Liitto - ry on omaishoitajien valtakunnallinen vaikuttami asiantuntijajärjestö (Suomessa n omaishoitajaa). Liitollamme on 70 paikallisyhdistystä, joiden toiminta kattaa koko Suomen. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry toteaa seuraavaa: Tilanteet, joissa omaishoitajaksi haluava tai omaishoitajana toimiva henkilö asuu eri kunnassa kuin hoitoa tarvitseva iäkäs, vammainen tai pitkäaikaissairas, ovat lisääntyne ja tulevat edelleen lisääntymään (Suomessa on satoja tuhansia henkilöä, joita ei varsinaisesti kutsuta omaishoitajiksi, mutta jotka avustavat toisella paikkakunnalla asuvaa). Ns. etäomaishoitajiksi mieltää itsensä n henkilöä. Hallituksen esitys kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta palvelee perheyhteyden säilymistä mahdollistamalla edellä mainitussa tilanteessa iäkkään, vammaisen tai pitkäaikaissairaan muuttamisen kuntaan jossa omaishoitajaksi haluava tai omaishoitajana toimiva asuu. Lakiesitys mahdollistaa perheenjäsenten ja omaisten osallistumisen läheisensä hoitoon heidän niin halutessaan. Lakiesitys ei takaa, että toiseen kuntaan muuttava, palveluiden tarpeessa oleva tai niitä nykyisessä kotikunnassaan saava, saa tarvitsemansa palvelut, ainoastaan luvataan palvelutarpeen kartoitus. Myöskään omaishoidon tukea ei automaattisesti myönnetä, vaikka henkilö olisi entisessä kotikunnassaan kuulunut tuen piiriin. Lakiesitys ei myöskään ota huomioon palvelujen toteutumista tilanteissa, joissa muutto toiseen kuntaan on tilapäisluonteinen (esimerkiksi omaishoitajalla on mahdollisuus ottaa oma isänsä hoidettavaksi oman lapsen hoitovapaan ajaksi, mutta ei voi jatkaa hoitoa palattuaan ansiotyöhön tms.) Sinänsä laissa esitetyt muutokset laitos-ja perhehoidossa olevien oikeudesta muuttaa kotikuntaa on tervetullut, kiinnitimme kuitenkin huomiota kautta lakiesityksen vammaisia, vanhuksia ja pitkäaikaissairaita syrjivään terminologiaan. Hoitoa tarvitseva henkilö on usein täysin itsenäinen tekemään omat päätöksensä tai neuvottelemaan soveltuvimmasta vaihtoehdosta omaistensa kanssa. Lakiesityksessä korostuu kunnan näkökulma ikäänkuin ylempänä päättäjänä. 32

33 oltolain s - ja et Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Hämeentie105 A Helsinki puh , fax Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta -kuulemistilaisuus Omaishoitajat ja Läheiset Liitto - ry on omaishoitajien valtakunnallinen vaikuttamis - ja asiantuntijajärjestö (Suomessa n omaishoitajaa). Liitollamme on 71 paikallisyhdistystä, joiden toiminta kattaa koko Suomen. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry katsoo, - että hallituksen esitys kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta palvelee perheyhteyden säilymistä. Lakiesitys mahdollistaa perheenjäsenten ja omaisten osallistumisen läheisensä hoitoon heidän niin halutessaan. - että pitkäaikaishoidossa tai sen tarpeessa oleva henkilö saattaa haluta muuttaa toiseen kuntaan omaishoitoon pitkäaikaishoidon sijasta. Tämäkin vaihtoehto tulisi ottaa lainsäädännössä huomioon ja turvata näiden perheiden palvelut. - että sosiaalihuoltolain 16 a :n kohdassa: Kunnan tulee käsitellä henkilön hakemus, arvioida hänen palvelutarpeensa yhteistyössä henkilön kotikunnan kanssa ja tehdä asiassa päätös. tulisi mainita: - määräaika jossa kunnan tulee käsitellä hakemus - arviointi tulee tapahtua aina henkilön kotikunnan ja henkilön tai hänen omaisensa kanssa. - muutoksenhakumahdollisuus kunnan päätöksestä sekä laki- että tarkoituksenmukaisuusperusteella hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallintooikeuteen, jotta henkilön oikeusturva taataan. Helsingissä Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Hämeentie105 A Helsinki puh , fax Asiantuntijalausunto koskien SATA-komitean kuulemistilaisuutta OMAISHOIDON TUEN, KELAN HOITOTUEN JA KOTITALOUSVÄHENNYKSEN YHTEENSOVITTAMINEN JA MUUTA OMAISHOITOA KOSKEVAA Omaishoitajat ja Läheiset Liitto - ry on omaishoitajien valtakunnallinen vaikuttamis - ja asiantuntijajärjestö (Suomessa n omaishoitajaa). Liitollamme on 66 paikallisyhdistystä, joiden maantieteellinen peittoavuus kattaa koko Suomen. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry katsoo, että omaishoidon mahdollistamiseksi ja omaisten houkuttelemiseksi omaishoitotehtävään (joka väestö- ja palvelurakenteen vuoksi on välttämätöntä) tulisi nyt panostaa todella omaishoitajiin, sellaiseksi ryhtyviin ja heidän jaksamiseensa. Väestön ikääntymisestä johtuva hoidon ja hoivan tarpeen kasvu kohdentuu herkästi omaisiin. Omaishoitajaksi ryhtymisen tulisi kuitenkin saada olla jatkossakin vapaaehtoinen valinta ja mahdollisuus, ei velvoite. Olisi myös hyvä huomioida, että omaishoitotilanteet ovat hyvin moninaisia käsittäen esimerkiksi työikäisiä mielenterveyskuntoutuvien omaishoitajia, erityislasten ja nuorten vanhempia jne. Mielestämme hoidettavalle myönnettävää Kelan hoitotukea, omaishoitajalle tarkoitettua omaishoidon tukea ja kotitalousvähennystä ei tulisi yhdistää seuraavista syistä: 1. Kelan hoitotuki on tarkoitettu hoidosta ja sen rasittavuudesta aiheutuvien kulujen kompensaatioksi, se maksetaan hoidettavalle eikä siitä koidu minkäänlaista palkkiota hoitajalle Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner-Förbundet rf LAUSUNTO TOIMIA VERKOSTON SUOSITUKSEEN IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry edustaa omaishoitajien ääntä Suomessa. Liitolla on 70 alueellista paikallisyhdistystä, joissa henkilöjäsentä. Yli miljoona suomalaista auttaa läheisiään päivittäisissä toimissa. Omaishoitajia heistä on kaikkiaan Arviolta :n omaishoitajan hoidettava olisi laitoksessa tai tehostetussa palveluasumisessa ilman hoitavaa omaista. Lakisääteistä omaishoidon tukea myönnetään noin :lle. Kunta-ja palvelurakenteen muuttuessakin omaishoidon avulla tullaan kattamaan varsin merkittävä osa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarvitsemasta hoivasta ja huolenpidosta. Pyydettynä lausuntona toteamme seuraavaa: Omaishoitajat ja läheiset liitto pitää erinomaisena asiana, että ikäihmisten toimintakyvyn arvioinnin ja mittaamisen yhdenmukaisuutta ja laatua on näin laajalla yhteistyöverkostolla ryhdytty parantamaan. Myös käytössä olevien mittamenetelmien arviointia pidämme tärkeänä ja haluamme lausua kiitoksemme verkostolle jo tehdystä työstä. Suurimmalta osalta olemme samaa mieltä esitetyistä suosituksista. Erityisesti toteamme tyydytyksellä, että suosituksessa heti aluksi todetaan palvelutarpeen arvioinnin olevan vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa keskiössä ovat asiakkaan elämäntilanne, toimijuus ja tarpeet. Samaa mieltä olemme myös siitä, että toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen on keskeinen osa palvelutarpeen arviota, ja että käytettyjen mittareiden tulee olla testattuja, arvioituja ja vertailukelpoisia sekä kyseiseen arviointiin sopivia. Omaishoitajien ja omaishoidossa hoidettavien liittona haluamme kuitenkin kiinnittää huomiotanne seuraaviin seikkoihin: Kohdassa Määritelmät suositus toteaa. Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan iäkkään henkilön arjesta suoriutumisen kattavaa, moniammatillista ja moniulotteista arviointia palvelujen ja tukien saamiseksi. Mielestämme toimintakyvyn ja suoriutumisen mittaaminen muodostaa toki merkittävän osan palvelutarpeen arviosta, mutta vain osan, eikä toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin välille voi suoraan laittaa yhtäläisyysmerkkiä. Tässä mielessä olemme täysin yhtä mieltä ensimmäisen osion lauseen sisällöstä: Arvioinnin lopputulos on aina yksilöllinen, arvioijan ja arvioidun sekä hänen läheistensä vuorovaikutuksen summa. Esimerkkinä käy mielestämme omaishoidon tukiarvio. Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, mikäli (Laki omaishoidon tuesta /937): 33

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta Suomen sovittelufoorumi ry Perheasioiden

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot