RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Arkistotoimen tarkastus /Kunnanviraston päätearkisto LVIAtekniset muutostyöt/ta-2014 ja TASU Selvitys kiinteistöjen vuokrauksen perusteista/kunnanhallituksen lisäselvitys Rautavaara-Savotta: Eläinlääkäritalon kuntoarvio ja jatkotoimenpiteet/toni Miettisen jättämän tarkennetun tarjouksen hyväksyminen Rautavaara-Savotta: Lupa Aleksander Nazaroville myydä määrärala Saarela I nimisestä tilasta RN:o 3:29/ATK-yrittäjä Toni Miettiselle Rautavaara-Savotta: Energiakaavan laatiminen Paljakan alueelle/hiekkahäikän ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen Talousarviolainan ottaminen/ta Rautavaaran kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen tekemisestä Kutsu Pielaveden kunnan 140-vuotisjuhlaan ke /Kunnan edustajien nimeäminen Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Rautavaara-Savotta: Kunnanhallituksen keskusteluasiat PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja NÄHTÄVÄNÄPITO valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä to klo PUHEENJOHTAJA MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle torstaina Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2013 Sivu 633 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Mikko Korhonen Kirsi Kokkonen/poissa Jorma Korhonen Mika Mustonen/poistui kokouksesta klo 13.05/ :n 329 käsittelyn aikana. Rauha Partanen Marita Riekkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Matikainen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 1. vpj. Rauni Pursiainen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Rauha Partanen ja Marita Riekkinen sekä varalla Mikko Korhonen ja Jorma Kokkonen. Valitaan ko. henkilöt. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Mikko Korhonen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja ( 326) pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauha Partanen Marita Riekkinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ARKISTOTOIMEN TARKASTUS /KUNNANVIRASTON PÄÄTEARKISTO LVIA- TEKNISET MUUTOSTYÖT/TA-2014 JA TASU Khall 221 Joensuun maakunta-arkisto teki asiakirjahallinnon ja arkisto toimen tarkastuksen Rautavaaran kunnassa. Kunnan edustajina tarkastukseen osallistuivat hallintojohtaja Matti Matikainen, arkistonhoitaja Aune Kahelin ja maaseutusihteeri, ATK-vastaava Armas Uotinen. Joensuun maakunta-arkiston edustajana olivat ylitarkastaja Jorma Puumalainen ja tutkija Jaana Pohjonen. Maakunta-arkisto on laatinut muistion arkistotoimen tarkastuksesta, joka on toimitettu Rautavaaran kunnalle. Muistio on esityslistan liitteenä numerotta. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi päivätyn arkistotoimen tarkastuksen muistion ja kehottaa toteuttamaan siinä esitetyt toimenpiteet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 321 Arkistolaitos/Joensuun maakunta-arkisto totesi tarkastusmuistiossa , että Rautavaaran kunnan arkistotoimessa ja asiakirjahallinnossa on kehittämistarpeita. Kunnan arkistonmuodostussuunnitelma (tiedonhallintasuunnitelma) on päivitettävä vastaamaan ajankohtaista tilannetta, sama koskee kunnan arkistosääntöä, jonka tilalle on laadittava ajantasainen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje (tarkastusmuistio jaettiin kaikille kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville ). Kunnanhallituksella on vastuu koko kunnan asiakirjahallinnon ja siihen sisältyvän arkistotoimen organisoimisesta, suunnittelusta ja resursseista. Sen on määrättävä viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan asiakirjahallintoa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Kunnanhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallintoa johtavan henkilön toiminta- ja valvontavaltuudet ulottuvat kunnan kaikkiin organisaatioihin ja kaikkiin asiakirjahallinnon tehtäviin ja että hänellä on riittävä arkistoalan koulutus. Rautavaaran kunnan arkistonmuodostajia ovat kunnanvaltuusto ja hallitus, lautakunnat, johtokunnat ja yksittäiset viranhaltijat, joilla on laissa säädetty tehtäväpiiri. Vastuu asiakirjahallinnon hoitamisesta kuuluu arkistonmuodostajalle, jonka johtavat viranhaltijat ovat vastuussa riittävistä toimintaedellytyksistä, resurssoinnista ja valvonnasta. Asiakirjahallinto ja arkistotoimi ovat hallinnolliset-organisaatiorajat ylittävä kokonaistehtävä, jonka piiriin kuuluvat kaikki kunnan viranomaiset ja toimielimet. Samoin se kattaa kunnan kaikissa tehtävissä kertyvä kertyvät ja tarvittavat asiakirjatiedot.

4 Kunnanhallitus Ohjaavasta roolistaan huolimatta arkistonhoitaja ei ole vastuussa kunnan eri arkistonmuodostajien arkistotoimesta. Yksiköiden johtavat viranhaltijat ovat vastuussa yksikköjensä arkistotoimesta kuten mistä tahansa organisaation käytännön toiminnasta. Kunnanviraston päätearkiston kunnostamiseen tulee varata tarvittavat määrärahat vuoden 2014 talousarvioon. Kustannusarvio perustuu tehtyihin LVIA-suunnitelmiin. Päätearkiston LVIA-kustannusarvio: - LVIA-tekniset muutostyöt euroa + alv.0% - sähkötyöt euroa + alv.0% - rakennustekniset aputyöt euroa + alv. 0% Kaikki yhteensä euroa + alv. 0% Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet numerotta - Arkistolaitos/Joensuun maakunta-arkiston tarkastusmuistio , Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. varata kunnan vuoden 2014 talousarvioesityksen Investointiosaan euron määrärahan (alv.0%) kunnanviraston keskusarkiston (päätearkiston) kunnostamiseen vastaamaan voimassa olevan arkistolain ja asetuksen määräyksiä ( /831). 2. saattaa asian arkistohoitajan Minna Korhosen, arkistotyöryhmän, teknisen lautakunnan ja tarkastuslautakunnan tietoon. Toteuttamisvastuu: - kunnanhallitus, tekninen lautakunta, arkistonhoitaja ja Arkistotyöryhmä, kunnanhallituksen kokouksessa :ssä 229 yksimielisesti perustama. Arkistotyöryhmään kuuluvat: *hallinto-osasto/koollekutsuja Janne Tervo, Minna Korhonen * perusturvaosasto/helvi Mustonen ja Merja Nissinen * sivistysosasto/matti Korkalainen, Raili Tossavainen ja Taina Laitinen * tekninen osasto/mikko Hartikainen ja Irma Hyvärinen - kunnanhallituksen päätös : arkistonhoitajaksi valittiin merkonomi/arkistonhoitaja Minna Korhonen alkaen. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

5 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus SELVITYS KIINTEISTÖJEN VUOKRAUKSEN PERUSTEISTA/KUNNANHALLITUKSEN LISÄSELVITYS Tarkastusltk 54 Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta on päättänyt pyytää selvityksen elinkeinolautakunnalta ja kunnanhallitukselta kiinteistöjen vuokrauksen perusteista. Tarkastuslautakunta on päättänyt pyytää kirjeellä selvityksen elinkeinolautakunnalta sekä kunnanhallitukselta kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrauksen ja pääomavuokrauksen käytön perusteita koskien sekä hallintosäännön mukaisen toimivallan jakautumisesta. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen kiinteistöjen vuokrauksen perusteista. Muutettu päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi elinkeinolautakunnan ja kunnanhallituksen antaman selvityksen. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanhallitus ei ole vastannut tarkastuslautakunnan kysymykseen toimivaltajaosta toimitilojen vuokraamisessa yritystoimintaan. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta selvityksen, miksi se on päättänyt toimitilojen vuokraamisesta vastoin hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen päättäessä toimitilojen vuokraamisesta Tulilyhty Oy:lle ja kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy:lle. Lautakunta pyytää selvityksen mennessä. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi elinkeinolautakunnan ja kunnanhallituksen antaman selvityksen. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanhallitus ei ole vastannut tarkastuslautakunnan kysymykseen toimivaltajaosta toimitilojen vuokraamisessa yritystoimintaan. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta selvityksen, miksi se on päättänyt toimitilojen vuokraamisesta vastoin hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen päättäessä toimitilojen vuokraamisesta Tulilyhty Oy:lle ja kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy:lle. Lautakunta pyytää selvityksen mennessä. Khall 322 Kunnanhallituksen kokouksessa nro 13/ :ssä 268 anta ma selvitys kiinteistöjen vuokrauksen perusteista selvittää, miksi toimitilojen vuokrauksen on käsitellyt kunnanhallitus eikä elinkeinolautakunta. Kunnassa ei ole ollut selkeää ja yhdenmukainen käytäntöä erityisesti niissä tapauksissa, kun asuinkäytöstä vapautuvia vuokratiloja muutetaan AVIn (Aluehallintovirasto Itä-Suomi/Peruspalvelut) valvontapäätöksillä yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamisen hoivayritysten vuokratiloiksi. Ilola Oy osti Rautavaaran Palvelukoti Ay:n (Merja Korkalainen) liiketoiminnan. Yritystoimi myynnissä olevassa Eläinlääkäritalossa, Tulimäentie 18, rek.nro

6 Kunnanhallitus Kiinteistöllä sijaitsee 1971 rakennettu peruskuntoinen tiiliverhottu omakotitalo. Talon pinta-ala on n. 240 m2. Yritys työllisti viisi (5) hlöä. Palvelukodin toiminta ja työntekijät siirtyivät Ilona Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Niinikään kunnanhallitus on päättänyt vuokrata, ei elinkeinolautakunta KYSTERIlle (perusterveydenhuollon ja vanhusten laitos-hoidon liikelaitos/ Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eli KYS:n organisaa-tiossa) palvelutalo Lepolasta vuokratut tilat: terveysasema, ambulanssi-talli. KYSTERI aloitti ja se toimii liikelaitoksena ja sen omia päätöksentekoelimiä ovat tilaajatoimikunta ja johtokunta. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan lisäselvityksen toimitilojen vuokraamisesta kunnan hoiva-alan yrittäjille Tulilyhty Oy:lle ja Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy:lle: 1. kyseessä oli asuinkäytöstä vapautuneiden ja kuukausia tyhjillään olleiden vuokra-asuntojen Palolan ja Rautaharjun kerrostalo 2.krs:n huoneistojen D 29-D 31 muuttaminen ympärivuorokautiseen sosiaalipalvelujen tuottamiseen hoivayrittäjille. 2. vuokrasopimuksien valmistelussa kunnanhallitus huolehti siitä, että vuokrasopimukset tehtiin nopeasti ja asiantuntevasti yhdessä hoiva-alan yrittäjien ja valvontaviranomaisen AVIn (Aluehallintovirasto Itä-Suomi/Peruspalvelut: oikeusturva ja luvat) kanssa. Asuintilojen muuttaminen ympärivuorokautiseen hoivayritystoimintaan vaatii aina AVIn luvan. Kunnan perusturvatoimella (perusturvalautakunta ja perusturvajohtaja), paloviranomaisella, rakennustarkastajalla ja Siilinjärven ympäristöpalveveluiden isäntäkunnan terveystarkastajalla oli tärkeä lausunnonantajan tehtävä tässä muutosprosessissa. 3. merkitä tietoonsa saatetuksi kunnan hallinnossa olleen vakiintuneen käytännön, että kunnanhallitus on aina hyväksynyt hoiva-alan vuokrasopimukset, ei elinkeinolautakunta. Esimerkkeinä: kunnanhallitus /Toimitilan vuokrasopimuksen tarkistaminen/rautavaaran palvelukoti ja kunnanhallitus /Eläinlääkäritalosta 166,5 m2 toimitilan vuokraaminen Eeva Keräselle palvelukotitoimintaa varten jne. 4. merkitä tietoonsa saatetuksi, että Eläinlääkäritiloista ei ole tehty silloisen Nilsiän kaupungin kanssa vuokrasopimusta lainkaan. Hallintosäännön mukainen tulosvastuu on perusturvatoimella eli perusturvalautakunnalla ja perusturvaosastolla. 5. merkitä tietoonsa saatetuksi, että kunnanhallitus hyväksyi kaikki vuokrasopimukset yksimielisesti: - Ilona Oy/kunnanhallitus nro 5/ ja - Tulilyhty Oy/kunnanhallitus nro 8 /

7 Kunnanhallitus kunnan hallintosäännön tarkistuksessa rajataan elinkeinolautakunnan toimivalta koskemaan vain elinkeinokäyttöön tarkoitettujen perinteisten teollisuushallien ja liiketilojen kiinteistöjen vuokrausta, ei asuinhuoneistojen muutostöitä ja vuokrausta, jotka vaativat esim. AVIn lupapäätöksen sosiaali- ja hoivapalvelujen tuottamiseen. Niistä päättää kunnanhallitus. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että Matti Matikainen ja Mika Mustonen poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi (intressijääviys) klo

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: ELÄINLÄÄKÄRITALON KUNTOARVIO JA JATKOTOIMENPI- TEET/TONI MIETTISEN JÄTTÄMÄN TARKENNETUN TARJOUKSEN HYVÄK- SYMINEN Tekn. ltk 38 Tekninen toimi tilasi Savon Control teamilta kuntoarvion Rautavaaran kunnan omistamasta kiinteistöstä osoitteessa: Tulimäentie 18, Rautavaara, rek.nro Kunnaninsinöörin ehdotus: Kiinteistöllä sijaitsee 1971 rakennettu peruskuntoinen tiiliverhottu omakotitalo. Talon pinta-ala on n. 240 m2. Kiinteistö vaatii kunnostamista asumisviihtyvyyden ja energiatehokkuuden takia. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että talo myydään tarjouskaupalla. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 208 Eläinlääkäritalo oli julkisesti myynnissä Monien mahdollisuuksien oma kotitalona klo mennessä. Talon rakennusvuosi on 1971 ja rakennuksessa kaukolämpö vesipattereilla. Funkistyylisen pulpettikattoisen omakotitalon kunto on tyydyttävä. Talo on keskeisellä paikalla, 500 m Ollintorilta. Toimiva tilaratkaisu, suojaisa piha. Osa tiloista jaettu työtilaksi, jota mahdollisuus vuokrata. Monien mahdollisuuksien talo remontoijalle, sijoittajalle, yrittäjälle. Suljetut kirjalliset tarjoukset tuli toimittaa Rautavaaran kunnanhallitukselle, os. PL 24, Rautavaara klo mennessä. Kuoreen merkitä Omakotitalotarjous. Määräaikaan ei jätetty yhtään tarjousta. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: sekä kunnaninsinööri Jorma Berg, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. myydä eläinlääkärintalon julkisella tarjouskilpailulla ja merkitä tietoon saatetuksi asiasta suoritetut myyntitoimenpiteet. 2.uudistaa myynti-ilmoituksen ja julkaista sen kunnan kotisivuilla ja sekä Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 291 Korkeimman sitovan tarjouksen Huutokaupat.com nettihuutokaupan kohteesta #50769 kiinteistöstä Männikkö (kiinteistötunnus , Tulimäentie 18) (tontin pinta-ala 2.676,38 m2 ja rakennus v.1971 kerrosala 247m2, asuntopinta-ala 156m2 ja vastaanottotilat 62,5m2) jätti Toni Miettinen hintaan euroa. Kiinteistö on alun perin rakennettu eläinlääkärin taloksi, jossa on asuinhuoneisto, apulaisen huone sekä eläinlääkärin vastaanottotilat. Myöhemmin kiinteistössä on toiminut mm. vanhusten hoitokoti. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos hoivakodiksi tehtiin vuonna Toni Miettinen tulee Espoosta kuntaan torstaina sopimaan jatkotoimenpiteistä : kiinteistön kuntokatselmus, ostajan yhteystiedot etc. Ostajien yritystoiminta: tietotekniikka, matkailualan mainostoimisto, myyntitoiminnan edistäminen, erikoisalana: Viron, Latvian ja Liettuan ja Venäjän maiden matkailun edistäminen (Public Relations). Tämän vuoksi kunnanjohtajan päätösehdotus on ehdollinen. Esityslistan liite: - Toni Miettisen tarjous , liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Männikkö-nimisen tilan RN:o (kiinteistö ja tontti) Toni Miettiselle/Tuula Miettiselle seuraavilla ehdoilla: - kauppahinta on rakennus myydään nykyisessä kunnossa ja varustuksessa - kauppa on käteiskauppa ja kauppahinta kuitataan maksetuksi kaupantekotilaisuudessa kauppakirjan allekirjoituksin - ostajat vastaavat kaupan lainhuutokuluista, varainsiirtoverosta ja kaupanvahvistajan palkkiosta sekä kiinteistöverosta - kauppahintaan sisältyy: vesi- ja viemäriliittymän, sähköliittymän siirtäminen ostajien nimiin - sähkösopimuksesta vastaavat ostajat - laajakaistasopimuksesta vastaava ostajat - oikeuttaa kunnanhallituksen laatimaan kiinteistön kauppakirjan muutoin kunnan käyttämillä yleisillä kauppakirjaehdoilla Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle lisäselvityksiä varten. Khall 323 Kunnanjohtaja ja atk-yrittäjä Toni Miettinen ovat jatkaneet kiinteis tön kauppaneuvotteluja. Funkistyylisen pulpettikattoisen omakotitalon huonosta kunnosta ei ollut etukäteen mitään tietoa.

10 Kunnanhallitus Neuvottelujen tuloksena atk-yrittäjä Toni Miettinen on tehnyt päivätyn tarkennetun tarjouksen Tulimäentien 18 kiinteistöstä. Tarjousta tehtäessä on huomioitu Savon Controll teamin laatima rakennuksen kuntoarvio. Raportin perusteella koko Tulimäentie 18 kiinteistö vaatii mittavan peruskorjauksen. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - atk-yrittäjä Toni ja Tuula Miettisen jättämä tarkennettu tarjous Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Männikkö-nimisen tilan RN:o (kiinteistö ja tontti) Toni Miettiselle/Tuula Miettiselle seuraavilla ehdoilla: - kauppahintaan alv. 0% - rakennus myydään nykyisessä kunnossa ja varustuksessa: ostaja on tutustunut asuntoon, rakennuspiirustuksiin, lämpökustannuksiin ja Savon Controll teamin laatimaan kuntoarvioon - kauppa on käteiskauppa ja kauppahinta kuitataan maksetuksi kaupantekotilaisuudessa kauppakirjan allekirjoituksin - ostajat vastaavat kaupan lainhuutokuluista, varainsiirtoverosta ja kaupanvahvistajan palkkiosta sekä kiinteistöverosta - kauppahintaan sisältyy: vesi- ja viemäriliittymän, sähköliittymän siirtäminen ostajien nimiin - sähkösopimuksesta vastaavat ostajat - laajakaistasopimuksesta vastaava ostajat - ostaja sitoutuu jatkamaan eläinlääkäritilojen (62,5m2) vuokrasopimusta Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut/ympäristöterveyslautakunnan kanssa ja vuokrasopimus laaditaan - oikeuttaa kunnanhallituksen laatimaan kiinteistön kauppakirjan muutoin kunnan käyttämillä yleisillä kauppakirjaehdoilla Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Lisäksi päätettiin yksimielisesti tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: LUPA ALEKSANDER NAZAROVILLE MYYDÄ MÄÄRÄALA SAARELA I-NIMISESTÄ TILASTA RN:O 3:29/ATK-YRITTÄJÄ TONI MIETTISELLE Khall 226 Rautavaaran kunta myi silloisen kunnanjohtajan päätök sellä Aleksandr Nazaroville (s ), osoite Balaskicha, Moskovskaja Obl., ul. Kudakovskogo Rautavaaran kunnan Rautavaaran kylässä sijaitsevan Saarela 1-nimisestä tilasta RN:o 3:29 noin m2 suuruisen määräalan. Määräala muodostuu Jokisuunniemen asemakaavan korttelin 104 (AO) tontista nro 6. Kauppakirja on allekirjoitettu Kauppahinta ei omarantaiselle tontille oli euroa eli 1 euro/m2 (kunnanvaltuusto : Jokisuunniemen tonttien myyntihinnat) allekirjoitetun kauppakirjan Muut ehdot: Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta rakentamatonta määräalaa muulle kuin sille, jonka kunta kirjallisesta hakemuksesta on kunnanhallituksen päätöksellä etukäteen hyväksynyt. Aleksander Nazarov pyytää kirjeellä Rautavaaran kunnalta lupaa myydä kolmannelle osapuolelle omistamansa 0,5906 ha:n rakentamaton tontti, joka sijaitsee Rautavaaralla, Jokisuunniemellä, kiinteistötunnus: M602. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Aleksander Nazarovin kirje ja kauppakirjankartta , liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. myöntää ehdollisen luvan Aleksander Nazaroville myydä kolmannelle osapuolelle Rautavaaran kunnan Rautavaaran kylässä sijaitsevan n m2:n määräalan Saarela I-nimisestä tilasta, RN:o 3:29. Määräala muodostuu Jokisuunniemen asemakaavan korttelin 104 (AO) tontista nro ennen kauppaa kolmannelle osapuolelle Aleksander Nazarovin tulee toimittaa etukäteen kirjallisesti ostajan tiedot kunnanhallituksen hyväksyttäväksi allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti. 3. kauppakirjajäljennös on toimitettava ehdottomasti kunnalle. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän kokouksessa esittämä päätösehdotus: Myyntilupaa ei myönnetä Aleksander Nazaroville, vaan toimitaan allekirjoitetun kauppakirjan ehtojen mukaan.

12 Kunnanhallitus Khall 324 Espoolainen atk-yrittäjä Toni Miettinen on halukas ostamaan Aleksander Nazarovin AO-tontin. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Aleksander Nazarovin kirje ja kauppakirjankartta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. myöntää luvan Aleksander Nazaroville myydä atk-yrittäjä Toni Miettiselle Rautavaaran kunnan Rautavaaran kylässä sijaitsevan n m2:n määräalan Saarela I-nimisestä tilasta, RN:o 3:29. Määräala muodostuu Jokisuunniemen asemakaavan korttelin 104 (AO) tontista nro kauppakirja tulee laatia allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti ja Aleksander Nazarov voi myydä rakentamattoman määräalan kauppahinnasta max euroa kunnan hyväksymälle ostajalle Toni Miettiselle. 3. kauppakirjan rakentamisvelvoite: Ostaja sitoutuu rakentamaan ostamalleen määräalalle vähintään 90 k-m 2 :n kokoisen omakotitalon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta lukien. Kunnanhallitus voi perustellusta syystä myöntää kahden vuoden jatkoajan rakentamisvelvoitteelle. Rakentamisvelvoite astuu voimaan kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen. 4. kauppakirjajäljennös on toimitettava kunnalle. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: ENERGIAKAAVAN LAATIMINEN PALJAKAN ALUEEL- LE/HIEKKAHÄIKÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 43 Kuntaa kiinnostaa erityisesti kehittää Paljakan aluetta. Alueen pinta-ala on 365 ha. Alueella sijaitsee Kipari, jossa on pidetty viimeksi vuonna 1998 luonnonjääkelkkailun MM-kisa yli 13 vuotta sitten. Paljakan alueella on myös moottorikelkkareitti taukopaikkoineen. Paljakan alueelle on laadittu Keyrittyjärven ranta-alueen osayleiskaava ja Hiekkahäikän rantakaava Alueelle kunta on rakentanut kunnallistekniikan ja jätevedenpuhdistamon. Vuosien saatossa rahaa on palanut kiitettävästi. Alueelle on pitkään yritetty saada matkailullista toimintaa, mm. kelkkailukeskus, vapaaajankeskus, mutta huonohkolla menestyksellä. Suunniteltu pienmuotoinen tuulivoiman hyväksikäyttäminen ja energiakaavoitus voisi tuoda jatkossa lisäpotkua alueen matkailulliselle kehittämiseen (RAUTAVAARA-SAVOTTA: Elinkeinot ja työllisyys). Paljakan alueen detaljikaavoitus tulee päivittää ajantasalle vastaamaan ajan vaatimuksia. Vuoden 2010 alussa astuivat voimaan uudet rakennusmääräykset, joiden tavoitteena on parantaa uudisrakennusten lämmittämisen energiatehokkuutta 30 % aiempaan verrattuna. Vuonna 2012 pyritään edelleen noin 20 % parannukseen. Energiatehokkuuden lisääntyminen pienentää tulevaisuudessa myös asuinalueiden lämmitysenergiantarvetta. Siirrytään kotimaisen ja paikallisen energian käyttöön (kannustimia ollut jo käytössä). Tämä johtaa siihen, että perinteisistä keskitetyistä enegiatuotantoratkaisuista siirrytään yhä enemmän paikalliseen energiatuotantoon, mikä tulee ottaa entistä paremmin huomioon kaavoituksessa. Kunnalla on kaavoitusmonopoli. Paljakan alueen energiakaavassa tulee ottaa mukaan tuulivoima, maalämpö järvestä, aurinkoenergia ja kotimainen hake. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntatalou-delliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset ( Maankäyttö- ja rakennuslaki 9). Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: sekä työnjohtaja Heikki Koskelo, puh ja sp:

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esityslistan liite: - Kartta Paljakan/Hiekkahäikän alueesta, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. käynnistää Paljakan alueen energiakaavan valmistelutyöt vuoden 2012 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Paljakan energiakaava olisi ensimmäinen Pohjois-Savossa. 2. maakuntakaavoituksen ohjatessa kuntatason yleis- ja asemakaavoitusta kunta pitää erittäin tärkeänä, että aikaisemmin tehdyt mittavat investoinnit Paljakan alueelle/kiparin alueelle eivät saa mennä hukkaan. RAUTAVAARA-SAVOTAssa kunnan tavoitteena on laatia tarkennettu energiakaava, jossa huomioidaan toteutetut yhdyskuntateknilliset ratkaisut ja uudet rakentamismääräykset. 3. antaa energiakaavan valmistelutyöt tulosalueen IV eli teknisen toimen valmisteltavaksi. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall 114 Hiekkahäikän rantakaavan muutoksesta pyydettiin tarjous Finnish Consulting Group Oy:ltä (aikaisemmin Suunnittelukeskus Oy). Yhtiö laati Hiekkahäikän rantakaavan ). Suunnittelutehtävänä on laatia Rautavaaran kunnalla Hiekkahäikän ranta-asemakaavan muutos Paljakan alueelle. Kaavan tavoitteena on muuttaa RM-alueita ja YY-alue mieluiten omarantaisiksi rakennuspaikoiksi, jotta alue saataisiin toteutumaan ja tehdyt investoinnin käyttöön. Kaavamuutoksella pyritään edistämään myös uusiutuvan sekä kotimaisen energian käyttöä. Alustavan mitoitustarkastelun perusteella kaava-alueella on mitoitusrantaviivaa noin 2,5 3,0 km laskutavasta riippuen. Rantarakennusoikeutta alueella on siten noin rakennuspaikkaa. Nykyisessä kaavassa alueelle on osoitettu 9 omarantaista rakennuspaikkaa. Kaavoittaja esittää, että ennen varsinaisen ranta-asemakaavan muutoksen laatimista laaditaan alueelle alustava maankäyttösuunnitelma, jonka perusteella asiasta neuvotellaan ELY-keskuksen kanssa. Neuvottelun jälkeen voidaan tehdä päätökset prosessin jatkamisesta sekä tilata pohjakartan ajantasaistus alueelle, jolla kaavaan muutetaan.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Viranomaisneuvottelun jälkeen voidaan tehdä päätökset prosessin jatkamisesta sekä tilata pohjakartan ajantasaistus alueelle, jolla kaavaan muutetaan. Alustavan aikataulun mukaan ensimmäinen kaava etenee seuraavasti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja aloitusneuvottelu kevät - kesä Luonnos saadaan nähtäville loppuvuosi Ranta-asemakaavaehdotus saadaan nähtäville kevät Valtuuston hyväksyttäväksi kaava saadaan kesä Luontoinventointi laaditaan koko alueella yhdellä kertaa. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: sekä työnjohtaja Heikki Koskelo, puh ja sp: Esityslistan liitteet - Finnish Consulting Group Oy: tarjous ja kartat Paljakan/Hiekkahäikän alueesta, liite 7 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä Finnish Consulting Group Oy:n jättämän tarjouksen: - suunnittelun henkilötyön kustannus alustavan maankäyttöluonnoksen osalta euroa (alv 0 %) - kaavamuutoksen henkilötyön kustannus euroa (alv 0 %) - kaava-alueen pohjakartan päivitys euroa (alv 23 %). 2. kustannukset Paljakan alueen energiakaavan valmistelutöistä katetaan vuoden 2012 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa (kaavoitus ja asiantuntijapalvelut). 3. todeta, että Paljakan energiakaava olisi ensimmäinen Pohjois- Savossa ja maakuntakaavoituksen ohjatessa kuntatason yleis- ja asemakaavoitusta kunta pitää erittäin tärkeänä, että aikaisemmin tehdyt mittavat investoinnit Paljakkalan alueelle/kiparin alueelle eivät saa mennä hukkaan. RAUTAVAARA-SAVOTAssa kunnan tavoitteena on laatia tarkennettu energiakaava, jossa huomioidaan toteutetut yhdyskuntateknilliset ratkaisut ja uudet rakentamismääräykset. 4. antaa energiakaavan valmistelutyöt tulosalueen IV eli teknisen toimen valmisteltavaksi. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 38 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/aluepäällikkö, DI Timo Leskinen on lähettänyt Hiekkahäikän ranta-asemakaavan muutoksesta kaavaluonnoksen lausuntoa varten. Kaavaluonnoksen päiväys Hiekkahäikän ranta-asemakaavan muutos koskee Rautavaaran kunnan Hiekkahäikän alueen kortteleita 1-9, urheilu- ja virkistys-, retkeilyja ulkoilu-, yleinen pysäköinti-, uimaranta-, venevalkama- sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 1-9, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen-, uimaranta-, venesatama/venevalkama-, maa- ja metsätalous sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet. Hiekkahäikän ranta-asemakaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu Pohjois-Savon ely-keskuksen kanssa Kaavoitusprosessia on jatkettu sekä tilattu pohjakartan ajantasaistus alueelle, jolla kaava muutetaan. Esityslistan liite: - Hiekkahäikän ranta-asemakaavan muutos, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta jäävit (hallintolaki 10 ja 11) 2. antaa kaavoittajalle/fcg Suunnittelu ja tekniikka Oy:lle kommentit Hiekkahäikän ranta-asemakaavan kaavaluonnoksesta. Luonnos päivätty hyväksytyn alustavan aikataulun mukaisesti ranta-asemakaavaehdotus tulee saadaan nähtäville kevät Valtuuston hyväksyttäväksi kaava saatava kesä Luontoinventointi laaditaan koko alueella yhdellä kertaa. 4. kattaa kaavoituskustannukset vuoden 2013 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa (kaavoitus ja asiantuntijapalvelut). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Tekn. ltk Kuopiossa käydyn viranomaisneuvottelun jälkeen Hiekkahäi kän kaavasuunnitelmaan on tehty neuvottelussa sovitut korjaukset.

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5. Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.2013 Petri Jylhä Tämän päivän otsikoita: YLE.FI Asiantuntija Aulis Pöyhönen:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot