Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely"

Transkriptio

1 Johanna Selkee, Jarno Parviainen, Esko Korhonen & Hannele Salminen Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely Yhteenveto kyselyn tuloksista Helsinki 2014

2 Sisältö 1 Tiivistelmä Ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaiheet ja tavoitteet Tilat ja rakennukset ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisessä ja toimilupahakemuksissa Ammattikorkeakoulutuksen rahoitus ja siihen tulevat muutokset AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILOJA KOSKEVAN KYSELYN KESKEISET TULOKSET Kyselyyn vastanneet ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen ja kiinteistöjen nykytilanne Ammattikorkeakoulujen käytössä olevan kiinteistömassan arvo Ylläpitokustannukset ja rakennusten rahoituspohja Rakennuskohtaisia tietoja käyttötarkoituksesta sekä yhteiskäytöstä Ammattikorkeakoulujen käytössä olevat rakennukset ja tontit Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen käyttöön liittyviä muutoksia Mikä muuttuu toimilupahakemuksien ja osakeyhtiöittämisen jälkeen? Miltä tulevaisuus näyttää - kyselyn keskeiset tulokset Liite: Kyselyn saatekirjelmä

3 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely 1 Tiivistelmä Suomen Kuntaliitto selvitti ammattikorkeakoulujen osakeyhtiöittämisen ja toimilupakierroksen yhteydessä ammattikorkeakoulujen kiinteistöjen ja toimitilojen nykytilanteen ja vastaajien arviot siitä, miten kiinteistöihin liittyvä omistus- ja hallintatilanne tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa mm. koulutustehtävien ja toimipisteverkostojen kokoamisen myötä. Kysely ammattikorkeakoulujen kiinteistöistä kohdennettiin ammattikorkeakoulujen talous- ja/tai hallintojohtajille elokuussa Ammattikorkeakouluja oli opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla yhteensä 25 vuonna Kuntaliiton ammattikorkeakouluille kohdistamaan kiinteistökyselyyn vastasi 15 ammattikorkeakoulua. Kyselyn vastasi 60 % ammattikorkeakouluista. Vastanneiden ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärä edustaa yhteensä 65 % kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärästä. Kyselyn tulokset koskevat pääosin vuoden 2012 tilinpäätöstietoja. Kuntien rooli Kunnat ovat merkittävällä tavalla olleet mukana rahoittamassa ja hankkimassa tiloja ammattikorkeakoulujen käyttöön. Ammattikorkeakoulutoimintaa ollaan kokoamassa suurempiin yksiköihin ja muun muassa opetuspisteitä vähennetään. Tulevina vuosina ammattikorkeakoulujen käytöstä vapautuu tiloja muuhun käyttöön. Osa ammattikorkeakoulujen käytössä olevista tiloista on varta vasten rakennettu tai kunnostettu valtionavustusrahoituksella ammattikorkeakoulutoimintaa varten. Kiinteistöjen omistusvaihdokset ovat pitkälti riippuvaisia paikallisesta tahtotilasta, mikä on nykyinen ja tuleva tilatarve sekä millaisia luovutus-, myynti- tai vuokra-sopimuksia paikallisesti on tehty ja tehdään jatkossa. Tilojen ikä Ammattikorkeakoulutoimintaa järjestetään hyvin eri-ikäisissä tiloissa. Osassa ammattikorkeakouluja tiloja on peruskorjattu opetustiloiksi hyödyntämällä alueella jo olevaa rakennuskantaa, jonka alkuperäinen käyttö on voinut olla esimerkiksi vanha teollisuuslaitos. Osassa taas on voimakkaasti investoitu uudiskohteisiin. Käytössä olevien rakennusten ikähaitari ulottuu uusista 2000-luvun rakennuksista 1700-luvun 2

4 lopulla rakennettuihin kiinteistöihin. Vastausten perusteella 55 % käytössä olevista rakennuksista on alun perinkin suunniteltu ammattikorkeakoulutoimintaa varten. Vuokratilat Kaikilla kyselyyn vastanneilla oli vuokrattuja tiloja käytössään. Vastanneista ammattikorkeakouluista on 9 toimijalla pelkästään vuokratiloja käytössään. Tämä oli 61 % vastaajien kokonaisbruttometrimäärästä. Vastaajista 6 ammattikorkeakoululla on sekä omia että vuokratiloja. Näiden osuus oli 39 % vastaajien kokonaisbruttoneliömetrimäärästä. Ammattikorkeakoulujen käyttöön vuokraavat kunnat eniten tiloja. Vastaajien kesken oli kuntaomistuksen osuus 34 % ammattikorkeakoulujen vuonna 2013 vuokraamista tiloista. Myös kuntayhtymät vuokraavat paljon tiloja, ja näiden osuus vastaajista oli yli 25 %. Näiden lisäksi lähes 14 % tiloista on kunnallisten osakeyhtiöiden omistamia tiloja. Yhteensä siis kuntapohjaisten tilojen osuus on lähes 78 %. Ammattikorkeakoulupohjaisten kiinteistöosakeyhtiöiden osuus oli vajaat 5 %. Yli 22 % ammattikorkeakoulujen vuokraamista tiloista on jokin muun kuin em. omistamia tiloja. Ammattikorkeakoulut vuokraavat tiloja useammalta taholta ja syynä tähän lienee paikallinen ja alueellinen tarve sekä sopivien tilojen saatavuus. Tulosten perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, miten lisääntymässä määrin tiloja ollaan siirtämässä kunnallisiin tai ammattikorkeakoulujen omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin. Mikä tulee muuttumaan osakeyhtiöittämisen jälkeen? Kyselyyn vastanneilla 15 ammattikorkeakouluilla oli käytössään 190 rakennusta. Vastaajat arvioivat, että nykyisistä rakennuksista on ammattikorkeakoulujen käytössä viiden vuoden kuluttua vajaat 49 %. Lukumääräisesti kyse on 91 rakennuksesta nykyisten 190 rakennuksen sijaan. Käytössä oleva bruttoneliömäärä laskee nykyisestä vajaasta bruttoneliöstä runsaaseen bruttoneliöön. Käytössä oleva bruttoneliömäärä laskee lähes 38 % viiden vuoden sisällä. Ammattikorkeakoulujen tilanteet vaihtelevat. Vastaajista 7 ammattikorkeakoulun rakennusten määrä laskee alle puoleen nykyisestä. Yhdellä ei ole muutoksia näköpiirissä ja 7 vastaajalla rakennusten määrässä ja käytössä olevien bruttoneliöiden määrässä tapahtuu joitain muutoksia. Suhteellisesti eniten vähenee kunnallisten sekä kunnallisten osakeyhtiöiden omistamien rakennusten käyttö tulevina vuosina. 3

5 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely 2 Ammattikorkeakouluuudistuksen vaiheet ja tavoitteet Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistettiin vuoden 2014 alusta. Toimiluvissa säädetään ammattikorkeakoulujen koulutusvastuista ja muista toiminnan edellytyksistä. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien tuli toimittaa toimilupahakemukset opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä (Kirje OKM/1/533/2013). Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena on ammattikorkeakoulu, joka on kansainvälisesti arvostettu, itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja, alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden kehittäjä. kirje ylläpitäjille (OKM/1/533/2013). Ammattikorkeakouluista muodostetaan uudistuksen toisessa vaiheessa itsenäisiä oikeushenkilöitä, joiden oikeushenkilömuoto on osakeyhtiö. Uudistuksen toisen vaiheen hallituksen esitys on tarkoitus antaa helmikuussa Valtionosuuksien kokonaisuudistuksen yhteydessä ammattikorkeakoulutuksen rahoitusvastuu siirtyy kokonaan valtiolle. 2.1 Tilat ja rakennukset ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisessä ja toimilupahakemuksissa Ammattikorkeakoulu-uudistuksen eräänä keskeisenä muutoksena on rahoitusvastuun siirtyminen tulevaisuudessa valtiolle. Rahoituksen siirto valtiolle vuonna 2015 koskee ainoastaan ammattikorkeakoulutuksen käyttötaloutta. Rahoitusvastuun siirtyminen valtiolle ei sisällä ammattikorkeakoulujen käytössä olevia ja sitä varten rakennettuja tiloja. Ammattikorkeakoulujen tuli toimilupahakemuksessaan selvittää muun muassa paikkakunnat, joilla ammattikorkeakoulutoimintaa tullaan järjestämään sekä tähän liittyen ammattikorkeakoulun toimintaan käytettävissä olevat tilat sekä tukipalvelut ja niihin liittyvät strategiset suunnitelmat. 4

6 Kunnat ovat merkittävällä tavalla olleet mukana rahoittamassa ja hankkimassa tiloja ammattikorkeakoulujen käyttöön. Ammattikorkeakoulutoimintaa kootaan suurempiin yksiköihin ja muun muassa opetuspisteitä vähennetään. Tulevina vuosina ammattikorkeakoulujen käytöstä vapautuu tiloja muuhun käyttöön. 5

7 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely 3 Ammattikorkeakoulutuksen rahoitus ja siihen tulevat muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus ammattikorkeakouluille koostui vuoden 2013 loppuun asti perusrahoituksesta, hanke- ja tuloksellisuusrahoituksesta sekä ammattikorkeakoulujen yhteisten menojen rahoituksesta. Vuoden 2013 loppuun asti voimassa olleessa rahoitusjärjestelmässä perusrahoitusta on myönnetty ammattikorkeakoulujen käyttökustannusten rahoittamiseen. Ammattikorkeakoululle on määrätty opiskelijaa kohti yksikköhinta, jonka suuruuteen ovat vaikuttaneet sen eri koulutusaloilla oleva opiskelijamäärä sekä ammattikorkeakoulussa kahden vuoden aikana suoritettujen tutkintojen määrä. Opiskelijamäärä on laskennallinen ja se on perustunut sopimuksessa sovittuihin opiskelijamääriin. Yksikköhinnat on laskettu joka neljäs vuosi todellisten kustannusten perusteella. Vuodesta 2006 alkaen ammattikorkeakoulujen investointeja ei enää ole rahoitettu erikseen. Käyttökustannuksia ja investointeja on käsitelty samanarvoisesti sisällyttämällä kirjanpidon mukaiset poistot yksikköhinnan laskentaperusteeseen rahoitusperusteet ovat muuttuneet toiminnan tuloksellisuuteen perustuviksi. Rahoituksesta 85 % tulee määräytymään koulutukseen liittyvien tulosten (tutkintojen määrä, yli 55 opintopistettä suorittaneet jne.) perusteella ja 15 % tutkimus- ja kehitystyöhön perustuviin tuloksiin. Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus on toistaiseksi osa kuntien valtionosuusjärjestelmää, mikä on merkinnyt sitä, että kunnat osallistuvat kustannuksiin asukasta kohden lasketulla rahoitusosuudella. Vuosina 2013 kuntien rahoitusosuus ammattikorkeakouluihin on noin 93 /asukas. Kunnat maksavat nykyisessä järjestelmässä 58,11 % ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Vuonna 2015 tapahtuvassa kokonaisvaltionosuusuudistuksessa ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirtyy valtiolle. Muutos tullaan tekemään neutraalisti kunta-valtio - rahoitussuhteessa. Kunnan omarahoitusosuus ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin poistetaan ja vastaavasti omarahoitusosuutta muiden toimintojen käyttökustannuksiin korotetaan. 6

8 4 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILOJA KOSKEVAN KYSELYN KESKEISET TULOKSET Kyselyn tarkoituksena oli selventää kuvaa ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen tulevien vuosien muutoksista sekä näihin liittyvistä investointi- ja ylläpitokustannuksista. Tästä syystä kartoitettiin ammattikorkeakoulujen näkemyksiä siitä, miten tilanne tulee muuttumaan lähivuosina ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen osalta. Kyselyllä saatiin lisätietoja ammattikorkeakoulujen käytössä olevan kiinteistömassan laajuudesta ja omistussuhteista, korjaus- ja investointitarpeesta sekä kiinteistöjen hoitoon liittyvistä kustannuksista. Kiinteistöjen omistusvaihdokset ovatkin pitkälti riippuvaisia paikallisesta tahtotilasta, mikä on nykyinen ja tuleva tilatarve sekä millaisia luovutus-, myynti- tai vuokrasopimuksia paikallisesti tehdään. Kiinteistöjen tilanteen selvittäminen on kuntien kannalta merkityksellistä, sillä moni kunta vuokraa suoraan tai omistamansa kiinteistöosakeyhtiönsä kautta tiloja ammattikorkeakouluille. Kyselyn avulla saatiin karkeasti arvioiden selville nykyisen käytössä olevan kiinteistömassan laajuus ja omistuspohja sekä tilojen käyttöön liittyvä muutos seuraavien 5 vuoden aikana. 4.1 Kyselyyn vastanneet ammattikorkeakoulut Kysely ammattikorkeakoulujen kiinteistöistä kohdennettiin ammattikorkeakoulujen talous- ja/tai hallintojohtajalle elokuussa Ammattikorkeakouluja oli vuonna 2013 yhteensä 25 sekä sisäasianministeriön hallinnoima poliisiammattikorkeakoulu ja Ahvenanmaalla toimiva Högskolan på Åland. Ammattikorkeakoulujen omistuspohja oli kyselyn toteutusaikana seuraava: kunnallisia ammattikorkeakouluja oli 3 kuntayhtymän omistamia ammattikorkeakouluja oli 7 yksityisiä ammattikorkeakouluja oli 15. Vuonna 2014 tilanne on muuttunut oleellisesti. Ammattikorkeakouluja on 24 ja niistä valtaosa, 19 on pääosin kuntien omistamia osakeyhtiöitä, neljä muiden tahojen 7

9 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely omistamia osakeyhtiöitä; yksi AMK on koulutuskuntayhtymän vielä vuoteen 2015 asti, jolloin sekin muuttuu kuntapohjaiseksi osakeyhtiöksi. Ammattikorkeakoulukyselyyn vastasi perusjoukosta 15 ammattikorkeakoulua eli 60 % ammattikorkeakouluista. Ammattikorkeakouluissa opiskelee vuosittain noin opiskelijaa ja kyselyn peitto oli yli opiskelijaa. Vastanneiden ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärä edustaa yhteensä 65 % koko ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärästä kaikki opiskelijat huomioiden. Alueellisesti tarkasteltuna kyselyn 15 ammattikorkeakoulua sijoittuvat 12 maakunnan alueelle. Alueellinen peitto on 67 % Manner-Suomen 18 maakunnasta. Ammattikorkeakoulujen yhdistyminen on jo luonut vahvoja maakunnallisia korkeakouluja. Selvästi suurin osa vastanneista ammattikorkeakouluista oli osakeyhtiömuotoisia jo kyselyn toteutusaikana. Näitä oli 60 % vastanneista. Täysin kunnallisia oli vastaajien joukossa 33 % kunnalliset ja kuntayhtymät mukaan lukien sekä yksi säätiöpohjainen yksityinen (13 %) vastaajista). Osakeyhtiömuotoisten kohdalla suurin osa on kuntapohjaisia osakeyhtiöitä. Esimerkiksi ylläpitäjän omistuspohja voi jakaantua kuntien, kuntayhtymän sekä yksityisen yhdistyksen tai muun tahon muodostamaan osakeyhtiöön. Taulukko 1. Vastaajien omistuspohja Omistajarakenne Vastaajien lkm % Kunnallisia 2 13,3 Kuntayhtymäpohjaisia 3 20,0 Osakeyhtiömuotoisia 9 60,0 Yksityisiä 2 13,3 YHTEENSÄ ,0 4.2 Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen ja kiinteistöjen nykytilanne Kyselyn tiedot perustuvat pääosin vuoden 2012 tilinpäätös- ja toimintatietoihin. Osa vastaajista oli lisäksi huomioinut vastauksissaan jo päätetyn ja vuonna 2014 voimaan astuvan organisaatiomuutoksen. Vastaajilla on tällä hetkellä käytössään yhteensä 190 rakennusta. Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen bruttoneliömäärä yhteensä on 818 8

10 265 brm2. Vastaajien antamien tietojen perusteella kesimäärin 75 % nykyisin käytössä olevista rakennuksista on opetustiloja joko kokonaan tai osin. Vastaajista osa on ilmoittanut rakennusten kokonaisneliömäärän ja eritellyt siitä ammattikorkeakoulujen käytössä olevan osuuden. Kyselyn analyysissä on huomioitu ammattikorkeakoulujen käytössä olevat bruttoneliömäärät. Mikäli vastauksissa on ilmoitettu huoneistoneliömäärät, on tämä luku muutettu 1.4 kertoimella bruttoneliömääriksi (brm2). Analyysivaiheessa tuloksia on tarkasteltu joko suhteutettuina bruttoneliöihin tai vastaajien ilmoittamien rakennusten määriin Ammattikorkeakoulujen käytössä olevan kiinteistömassan arvo Kyselyllä kerättiin tietoa ammattikorkeakoulujen käytössä olevien rakennusten ja tilojen kokonaismassasta. Kiinteistömassan rahallista arvoa kartoitettiin tase-arvon ja teknisen nykyarvon avulla. Valitettavasti kaikki vastaajat eivät eritelleet kaikkien käytössään olevien rakennusten tase-arvoa tai teknistä nykyarvoa. Ongelmana tietojen saamiselle näyttää olevan ammattikorkeakoulun käytössä olevien rakennusten omistajuuden jakautuminen monen toimijan kesken. Parhaiten saatiin tietoa ammattikorkeakoulun omistamista rakennuksista. Tase-arvoista saatiin tietoja 9 vastaajalta ja teknisestä nykyarvosta 6 vastaajalta. Vastaajien käytössä olevista rakennuksista tase-arvo ilmoitettiin 24 %:sta (45 kpl) käytössä olevia rakennuksia. Tekninen nykyarvo ilmoitettiin 22 %:sta (41 kpl) käytössä olevia rakennuksia. Vastanneiden 9 ammattikorkeakoulun tase-arvo oli yhteensä euroa ja 6 ammattikorkeakoulun teknisen nykyarvon määrä ilmoitettujen rakennusten osalta yhteensä euroa. Alla olevaan taulukkoon 2 on tase-arvo ja tekninen nykyarvo suhteutettu vastaajien lukumäärään, rakennusten lukumäärään ja käytössä olevien bruttoneliöiden määrään. Taulukko 2. Tase-arvot ja tekninen nykyarvo yhteensä 9

11 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely Tase-arvot Tekninen nykyarvo Tase-arvo euroa Rakennusten lkm brm2 Arvo euroa Rakennusten lkm brm2 Vastaajakohtainen arvo Rakennuskohtainen arvo Arvo per bruttoneliö YHTEENSÄ Vastaajamäärän suhteutettuna oli vastaajakohtainen tase-arvo keskimäärin yli euroa ja tekninen nykyarvo keskimäärin lähes euroa. Rakennuskohtaiseksi tase-arvo saatiin suhteuttamalla ilmoitettujen rakennusten määrä tase-arvoihin jolloin rakennuskohtaiseksi tase-arvoksi saatiin euroa ja tekniseksi nykyarvo euroa. Yhden bruttoneliömetrin tase-arvoksi tuli saaduilla tiedoilla 670 euroa ja tekniseksi nykyarvoksi reilu euroa. 4.4 Ylläpitokustannukset ja rakennusten rahoituspohja Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksina pyydettiin ilmoittamaan kiinteistöhenkilökunnan palkat ynnä muut menot, materiaalin ja palvelujen ostot, kunnossapitomenot, muut kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyvät menot sekä kiinteistövero ja kiinteistöjä palvelevan tontin ja kadun kunnossapitomenot sekä maa-alueiden vuokrat. Vuokratiloista pyydettiin ilmoittamaan maksetut vuokrat (sisäinen ja ulkoinen vuokra) sekä siivous-, lämpö-, sähkö- ja muut kiinteistöjen ylläpitokustannukset pääomakustannuksineen. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa on suuria ammattikorkeakoulukohtaisia eroja. Keskimäärin kustannukset ovat 118 /brm2/vuosi, eli yhteensä yli 96 miljoonaa euroa vuositasolla. Vastaajia ei pyydetty erittelemään ylläpitokustannuksia rakennuskohtaisesti, joten tuloksista ei suoraan selviä, miten suuri ero on vuokratun tai itse omistetun kiinteistön ylläpitokustannuksilla. Kustannustiedot on yhteensä/vastaaja. Alla olevaan taulukkoon 3 kustannustiedot on jaoteltu kahteen osaan: keskimääräiset kustannukset yhteensä niillä ammattikorkeakouluilla joilla ei ole omia kiinteistöjä, vaan kaikki tilat vuokrataan sekä keskimääräiset kustannukset yhteensä ammattikorkeakouluille, joilla on sekä omia kiinteistöjä että ulkopuolisilta vuorattuja tiloja. Taulukko 3. Kiinteistöjen hoitokustannukset /vuosi 10

12 bruttoneliöt yhteensä kustannukset yhteensä /brm2/vuosi Pelkästään vuokratiloissa toimivien hoitokustannukset (n=9) ,0 Omissa tiloissa ja osin vuokratiloissa toimivien hoitokustannukset (n=6) ,7 YHTEENSÄ ,8 Keskimäärin kiinteistöjen hoitokustannukset ovat korkeammat pelkästään vuokratiloissa olevilla ammattikorkeakouluilla, joilla kustannus/brm2/vuosi oli keskimäärin 133 euroa ja vaihteli euron välillä/brm2/vuosi. Ammattikorkeakouluilla, joilla on sekä omia että vuokratiloja, oli kustannus/brm2/vuosi keskimäärin 94 euroa ja kustannusten vaihteluväli euron välillä/brm2/vuosi. Rakennettujen rakennusten rahoituspohja Kyselyllä ei saatu selville ammattikorkeakoulujen käytössä tällä hetkellä olevien ja ammattikorkeakoulutoimintaan rakennettujen rakennusten rahoitustapoja. Kyselyn tuloksista selviää, että ammattikorkeakoulutoimintaa järjestetään hyvin eri-ikäisissä tiloissa. Osassa ammattikorkeakouluja tiloja on peruskorjattu opetustiloiksi hyödyntämällä alueella jo olevaa rakennuskantaa, jonka alkuperäinen käyttö on voinut olla esimerkiksi vanha teollisuuslaitos. Osassa taas on voimakkaasti investoitu uudiskohteisiin. Käytössä olevien rakennusten ikähaitari ulottuu uusista 2000-luvun rakennuksista 1700-luvun lopulla rakennettuihin kiinteistöihin, jotka on peruskorjattu opetuskäyttöön. 4.5 Rakennuskohtaisia tietoja käyttötarkoituksesta sekä yhteiskäytöstä Alla olevaan taulukkoon 4 on koottu tietoa nykyisin käytössä olevista rakennuksista. Vastaajat eivät toimittaneet kaikkia tietoja kaikista käytössään olevista rakennuksista, siksi rakennusten määrä (n=) vaihtelee kysymyksittäin. Tiedot ovat prosenttiosuuksia kyllä-vastauksista. Taulukosta näkyy, että 55 % nykyisin käytössä olevista 11

13 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely rakennuksista on alun perin suunniteltu ammattikorkeakoulutoimintaa varten. Suuri osa, keskimäärin 75 % ilmoitetuista ammattikorkeakoulujen käytössä olevista rakennuksista on tällä hetkellä opetuskäytössä. Tiloja on myös paljon yhteiskäytössä. Pääosa yhteiskäytöstä koskee yhteistyötä toisen asteen tai muun koulutusorganisaation kanssa. Taulukko 4. Rakennusten käyttötarkoitus, alkuperäinen toiminta sekä yhteiskäyttö, kyllä-vastaukset (% ilmoitetuista määristä) Rakennusten ensisijaisena käyttötarkoituksena opetustoiminta, % -osuus keskimäärin käytössä olevista rakennuksista (n=167 rakennusta) 75 % Alunperin amk-toimintaa varten suunniteltujen %- osuus keskimäärin käytössä olevista rakennuksista (n=168 rakennusta) 55 % Käytössä olevien rakennusten yhteiskäyttö, % - osuus keskimäärin (n= 179 rakennusta) 56 % Tonttien omistus jakaantui kuntien, kuntayhtymien, ammattikorkeakoulun, kunnallisen kiinteistöosakeyhtiön, yliopiston kiinteistöosakeyhtiön, eläkeyhtiöiden, säätiöiden ja muiden yksityisen toimijoiden omistuksiin. 4.6 Ammattikorkeakoulujen käytössä olevat rakennukset ja tontit Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien rakennusten ikä ja korjaustarve vaihtelevat. Monella toimijalla on käytössää vanhaa rakennuskantaa kuten vanhoja teollisuuskiinteistöjä viime vuosisadalta. Lähes kaikilla on tehty viime vuosina peruskorjauksia. Investointi- ja korjaustarvetta oli seuraavien 5 vuoden sisällä 7 vastaajalla yhteensä lähes euroa, mutta tässäkään ei ole huomioitu kaikkia tulevia rakennuskohtaisia investointeja. Muita enemmän investointi- ja korjaustarvetta on niillä toimijoilla, joilla on tällä hetkellä sekä omia että vuokratiloja. Rakennustonttien pinta-alat ja omistajuus Kyselyllä kartoitettiin ammattikorkeakoulujen käytössä olevien rakennustonttien pintaala- ja omistuspohjatietoja. Kaikkien käytössä olevien rakennusten tonttiomistuksista on erittäin vaikeaa saada tietoja, koska rakennuksen omistaja ja tonkin omistaja 12

14 voivat olla eri tahoja ja ammattikorkeakouluilla ei ole selvää tietoa vuokraamiensa rakennusten tonttijärjestelyistä. Tontteja koskevat tiedot perustuvat pääosin ammattikorkeakoulujen omistamien rakennusten tietoihin. Vastaajista 9 antoi tonttien pinta-aloihin liittyviä tietoja. Näiden perusteella tonttien pinta-ala oli yhteensä näillä 9 vastaajalla m2. Ammattikorkeakouluista osalla on omia kiinteistöjä, osalla ei. Ammattikorkeakoulu on voinut saada kuntaylläpitäjiltä kiinteistöjä osana perussopimuksen kuntaosuutta/peruspääomaa. Vastaavasti on moni ammattikorkeakoulu siirtänyt tai siirtämässä omistamiaan kiinteistöjä kiinteistöosakeyhtiöön. Vastaajista oli 3 ammattikorkeakoululla osa kiinteistöistä ammattikorkeakoulun osin tai kokonaan omistaman osakeyhtiön hallinnassa. Vastaavien kunnallisten osakeyhtiöiden omistamia tiloja oli käytössään 6 vastaajalla. Tällä hetkellä käytössä olevat tilat ja rakennukset Pyysimme vastaajia erittelemään rakennuskohtaisesti, onko omistaja: - kunta - kuntayhtymä - ammattikorkeakoulu - kunnallinen osakeyhtiö tai - muu Selvästi eniten käytössä olevista bruttoneliöistä oli kuntien omistamia tiloja, lähes 27 %. Seuraavaksi eniten on kuntayhtymien omistamia tiloja, lähes 25 %. Kohdan muut osuus on kolmanneksi suurin, 20 % käytössä olevista neliöistä. Tähän ryhmään kuuluvat monet yksityiset tiloja vuokraavat tahot. Ammattikorkeakoulut omistavat käytössä olevasta kokonaisuudesta vajaat 18 % ja kunnalliset osakeyhtiöt vajaat 11 %. Kyselyssä kysyimme käytössä olevien tilojen bruttoneliömäärät, josta pyysimme erittelemään ammattikorkeakoulun omistamien tilojen neliömäärään ja vuokrattujen tilojen neliömäärän. Kyselyyn vastanneiden ammattikorkeakoulujen bruttoneliömäärä oli yhteensä Näistä vuokratilojen bruttoneliömäärä oli ja ammattikorkeakoulujen omien tilojen bruttoneliömäärä Kaikilla kyselyyn vastanneilla oli vuokrattuja tiloja käytössään. Vuokratilojen omistuspohja Ammattikorkeakouluista oli 9 toimijalla pelkästään vuokratiloja käytössään. Tämä on 61 % vastaajien bruttometrimäärästä. Vastaajista 6 ammattikorkeakoululla on sekä omia että vuokratiloja. Näiden osuus oli 39 % vastaajien bruttoneliömäärästä. Bruttoneliöiden määrän perusteella suurin osa tiloista on vuokrattuja. Ammattikorkeakoulut omistamat käyttämistään tiloista brm2 eli 22 % 13

15 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely käytössä olevasta neliömäärästä. Suurin osa käytössä olevista tiloista oli vuokrattuja tiloja. Vuokratiloja oli lähes 78 % käytössä olevista bruttoneliömäärästä. Alla olevassa taulukossa 5 kuvataan vuokrattujen tilojen omistustaustaa. Vuokrattujen tilojen omistustaustoja pyydettiin erittelemään seuraavalla jaottelulla: - kunnan omistamia tiloja - kuntayhtymän omistamia tiloja - kunnallisten osakeyhtiöiden omistamia tiloja - osakeyhtiön, jossa ammattikorkeakoulu osakkaana - muu Taulukko 5. Vuokratilojen omistuspohja (brm2) brm2 % Kunnan omistamia tiloja ,1 Kuntayhtymän omistamia tiloja ,0 Kunnallisen osakeyhtiön omistamia tiloja ,8 Osakeyhtiön, jossa ammattikorkeakoulu osakkaana, omistamia tiloja ,9 Muu ,3 YHTEENSÄ ,0 Eniten ammattikorkeakoulujen käyttöön tilojaan vuokraavat kunnat. Vastaajien tietojen pohjalta kuntaomistuksen osuus on 34 % ammattikorkeakoulujen tällä hetkellä vuokraamista tiloista. Myös kuntayhtymät vuokraavat paljon tiloja, näiden osuus on yli 25 %. Näiden lisäksi lähes 14 % tiloista on kunnallisten osakeyhtiöiden omistamia tiloja. Yhteensä siis kuntapohjaisten tilojen osuus on lähes 78 %. Ammattikorkeakoulupohjaisten kiinteistöosakeyhtiöiden osuus on vielä verraten pieni, vajaat 5 prosenttia. Yli 22 % ammattikorkeakoulujen vuokraamista tiloista on jokin muun kuin kunnan, kuntayhtymän tai kunnallisen osakeyhtiön omistamia tiloja. Muilla 14

16 tahoilla tarkoitetaan yksityisiä vuokratiloja, mitkä ovat esimerkiksi säätiöiden, yliopistojen, eläkeyhtiöiden ym. omistamia. Ammattikorkeakoulut vuokraavat tiloja useammalta taholta. Tätä selittää paikallinen ja alueellinen tarve sekä sopivien tilojen saatavuus. Kyselyn perusteella ei selvinnyt, missä määrin tiloja ollaan siirtämässä kunnallisiin tai ammattikorkeakoulujen omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin. Vuokratuloja vuokratuista tiloista Ammattikorkeakoulut saavat myös vuokratuloja tiloista, joita ne vuokraavat muille toimijoille. Vastaajista 6 vuokraa tiloja muille toimijoille, usein toiselle asteelle. Sekä tiloja vuokraavat ammattikorkeakoulut että tiloja omistavat ammattikorkeakoulut vuokraavat tiloja edelleen muille. Vuokratuloja vastaajat saavat yhteensä euroa. Vuokrattuja tiloja on yhteensä brm2. 5 Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen käyttöön liittyviä muutoksia 5.1 Mikä muuttuu toimilupahakemuksien ja osakeyhtiöittämisen jälkeen? Tällä hetkellä 15 ammattikorkeakouluilla on käytössään 190 rakennusta. Vastaajat arvioviat, että nykyisistä rakennuksista on ammattikorkeakoulujen käytössä 5 vuoden kuluttua vajaat 49 prosenttia nykyisistä rakennuksista. Lukumääräisesti kyse on 91 rakennuksesta nykyisten 190 rakennuksen sijaan. Käytössä oleva bruttoneliömäärä laskee nykyisestä vajaasta bruttoneliöstä runsaaseen bruttoneliöön. Käytössä oleva bruttoneliömäärä laskee melkein 38 % viiden vuoden sisällä (vähennystä lähes brm2). Alla olevaan taulukkoon 6 on koottu tämän hetkinen tilanne sekä muutos 5 vuoden päästä (kyllä -vastausten määrä ja osuus). 15

17 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely Taulukko 6. Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien rakennusten määrän muutos vuoteen 2017 AMK:n käytössä olevat rakannukset 2013 AMK:n käytössä 5 v. päästä * Amk:n käytössä olevat bruttoneliöt 5 v. päästä omistuksen mukaan AMK:n käytössä olevat rakannukset brm2 Rakennu sten lkm kyllä kyllä %- osuudet YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , YHTEENSÄ , Ammattikorkeakoulukohtaiset erot ovat melko suuret. Rakennusten määrä laskee 7 vastaajalla alle puoleen nykyisestä. Vastaajista 7:llä tapahtuu maltillisempia muutoksia rakennusten ja käytössä olevien bruttoneliöiden määrässä. Vain yhdellä toimijalla ei ole muutoksia näköpiirissä. Suurin vähennys kohdistuu kunnallisten toimijoiden omistamiin rakennusneliöihin. Ammattikorkeakoulujen käytössä nykyisin olevien kuntaomisteisten (kunnat, kuntayhtymät ja kunnalliset osakeyhtiöt) neliöiden määrä vähenee 5 vuoden kuluessa vajaasta bruttoneliöstä vajaaseen bruttoneliöön. Se tarkoittaa 49 % vähennystä nykytilaan. Ammattikorkeakouluilla näyttäisi säilyvän jatkossakin nykyisellä tasolla omistamiensa rakennusten ja bruttoneliöiden määrä. 16

18 Alla olevassa taulukossa 7 on kuvattu käytössä olevien bruttoneliöiden omistuksen jakautuminen tällä hetkellä sekä tilanne 5 vuoden kuluttua. Muutosta kuvataan bruttoneliöiden määrän sekä prosentuaalisen osuuden muutoksena nykytilanteeseen. Taulukko 7. Käytössä olevien rakennusten omistuspohja nyt ja 5 vuoden kuluttua (brm2) kunnat ky amk kunnallinen oy muu YHTEENSÄ Amk:n käytössä olevat bruttoneliöt tällä hetkellä brm Amk:n käytössä olevat bruttoneliöt 5 v. päästä omistuksen mukaan brm erotus % -59,1-37,1-9,9-50,9-26,2-37,5 Investointi- ja korjaustarpeet seuraavien 5 vuoden sisällä Pyysimme ammattikorkeakouluja erittelemään rakennuskohtaisesti millaisia investointi- ja korjaustarpeita niillä on seuraavien 5 vuoden sisällä. Vastauksia tuli vaihtelevasti. Investointi- ja korjaustarpeiden kustannusarvio on saatujen vastausten perusteella yhteensä euroa. Korjauksia koskevaan kysymykseen saatiin vastauksia 7 ammattikorkeakoululta. Keskimääräinen korjaustarve on 5,6 miljoonaa euroa/vastaaja. Valmisteilla tai suunnitteilla olevat rakennukset vuoteen 2017 Ammattikorkeakouluilla on menossa mittaviakin rakennussuunnitelmia vuoteen 2017 mennessä. Vastausten perusteella kyse on 10 rakennuksen rakentamissuunnitelmista, jotka koskevat 7 ammattikorkeakoulua. Vastausten perusteella tarkoituksena on rakentaa yhteensä bruttoneliötä arviolta eurolla. Valmisteilla tai suunnitteilla olevien rakennusten omistajana on ammattikorkeakoulu, kaupunki, kunnallinen osakeyhtiö tai jokin muu. Rakennukset valmistuvat vuonna

19 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely 6 Miltä tulevaisuus näyttää - kyselyn keskeiset tulokset Ammattikorkeakouluille suunnatulla kyselyllä saatiin tietoja ammattikorkeakoulujen käytössä tällä hetkellä olevan kiinteistömassan laajuudesta ja omistussuhteista, korjaus- ja investointitarpeesta sekä kiinteistöjen hoitoon liittyvistä kustannuksista. Lisäksi kyselyllä saatiin tietoa lähivuosien tulevista muutoksista, miten ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen tilanne tulee muuttumaan lähivuosina. Kiinteistöjen omistusvaihdokset ovatkin pitkälti riippuvaisia paikallisesta tahtotilasta, mikä on nykyinen ja tuleva tilatarve sekä millaisia luovutus-, myynti- tai vuokrasopimuksia paikallisesti tehdään. Kiinteistöjen tilanteen selvittäminen on kuntien kannalta merkityksellistä, sillä moni kunta vuokraa suoraan tai omistamansa kiinteistöosakeyhtiönsä kautta tiloja ammattikorkea-kouluille. Kyselyn avulla saatiin karkeasti arvioiden selville nykyisen käytössä olevan kiinteistömassan laajuus ja omistuspohja sekä tilojen käyttöön liittyvä muutos seuraavien 5 vuoden aikana. Kysely ammattikorkeakoulujen kiinteistöistä kohdennettiin ammattikorkeakoulujen talous- ja/tai hallintojohtajalle elokuussa 2013 ja vastaajien antamat tiedot perustuivat pääosin 2012 tilinpäätöstietoihin. Ammattikorkeakoulut ovat jo tiivistäneet toimintaansa, mutta myös lähivuosina tapahtuu merkittäviä muutoksia. Vastaajien arvio on, että 5 vuoden kuluttua ammattikorkeakoulujen käytössä olevien rakennusten määrä on vähentynyt 52 % nykyiseen rakennuskantaan verrattuna. Rakennusten määrän arvioidaan vähenevän kyselyyn vastanneilla 91 rakennukseen. Myös ammattikorkeakoulujen käytössä oleva neliömäärä tulee olemaan nykyistä paljon pienempi. Bruttoneliömäärä vähenee 5 vuoden kuluessa 38 % nykyiseen tasoon verrattuna. Ammattikorkeakoulujen käytössä olevan bruttoneliömäärän arvioidaan vähenevän bruttoneliöön. Suurin vähennys kohdistuu kunnallisten toimijoiden omistamiin bruttoneliöihin. Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien kuntaomisteisten (kunnat, kuntayhtymät ja kunnalliset osakeyhtiöt) neliöiden määrä vähenee 5 vuoden kuluessa 49 % vajaaseen neliöön. 18

20 Ammattikorkeakoulujen toiminnasta suurin osa on jo vuokratiloissa, sillä ammattikorkeakoulut omistavat tällä hetkellä vain vajaat 18 % nykyisin käytössään olevista neliöistä. Lähes kaikilla vastaajilla tapahtuu muutoksia ammattikorkeakoulutoimintaa varten suunniteltujen tilojen käyttötarkoituksessa. Osa vastaajista oli jo selvittänyt valtionosuusrahoituksella rakennettujen tilojen tilannetta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja ministeriö totesi mm. eräälle ammattikorkeakoululle antamassaan vastauksessaan, että osakeyhtiön perustamisen yhteydessä kiinteistöjen käyttötarkoitus ei muutu ja valtiovallan taholta on ilmoitettu että oy:n hallinnassa jatkuvien kiinteistöjen osalta ei tule valtionosuuden takaisinperintää. Ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen on johtanut siihen, että moni ammattikorkeakoulu toimii jatkossa koulutuskuntayhtymän omistamissa tiloissa vuokralaisena. Myös monet muutkin kuin kuntayhtymistä irrotetut ammattikorkeakoulut toimivat jo pelkästään vuokratiloissa. Muutosta on myös siirtyminen arvonlisäverolliseen aikaan, sillä aiemmin ei tiloista ole maksettu arvonlisäveroa. Osa ammattikorkeakoulujen luopumista tiloista on annettu toisen asteen tai kunnan virastojen käyttöön. 19

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN II VAIHE Hallituksen esitys uudeksi ammattikorkeakoululaiksi eduskunnalle

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 1. KUNNILTA MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN TEHTÄVIEN JA NIIDEN RAHOITUKSEN SIIRTO MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Muistio P. Väisänen-Haapanen 14.10.2013 3746/90/2013 Eduskunnan sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen, vapaasta sivistystyöstä

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN V EROTUKSEEN LIITTYVIÄ PERIAATTEITA

AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN V EROTUKSEEN LIITTYVIÄ PERIAATTEITA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 28.9.2012 AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN V EROTUKSEEN LIITTYVIÄ PERIAATTEITA Taustaa H allitusohjelmassa on päätetty, että ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 21.11.2013 67 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

9. AMMATTIKORKEAKOULUT

9. AMMATTIKORKEAKOULUT 9. AMMATTIKORKEAKOULUT 9.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää. Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle tai rekisteröidylle

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013. Jakelussa mainituille. Viite. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset. Asia

Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013. Jakelussa mainituille. Viite. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset. Asia Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.3.2013 ohjeistanut ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä ja ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen 73 20.06.2017 91 30.08.2017 104 08.09.2017 Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella 88/10.00/2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.4.2013 Toimilupien uudistamisen tavoitteista Korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa

Lisätiedot

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus Toisen asteen koulutus Kymenlaakson maakuntapäivä 13.5.2015 Johtaja, opetus ja kulttuuri Terhi Päivärinta Nykytila Hallituksen esitykset lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja järjestämisluvista

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry KTI Kiinteistötieto Oy Ylläpitokustannusten kehitys kerrostalokiinteistöissä Kaikki kuluerät (ml. korjaukset)

Lisätiedot

Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset. Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät

Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset. Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.-3.10.2014 Muutama poiminta suuntaviivoista Lukio- ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset LOMAKE 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän perustiedot

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 (2) 18.9.2013 9356-2013 (033, 50) Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/25/010/2013 Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Turun

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille

Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille Korkeakoulukirjastojen määrä, rakenne, rahoitus ja hallinto Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hankkeen työryhmä 7.10.2008 Vastausten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Taulukko 41 jne. Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 41 ja 51) valtionosuudet maksetaan

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen / aiesopimuksen hyväksyminen

Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen / aiesopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 123 22.04.2013 Valtuusto 55 29.04.2013 Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen / aiesopimuksen hyväksyminen 89/00.04.02/2013 KHALL 123 22.4.2013 Syksyllä 2011 opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

Kannattaako sote-menoja lisätä vai vähentää vuosina 2018 ja 2019?

Kannattaako sote-menoja lisätä vai vähentää vuosina 2018 ja 2019? Kannattaako sote-menoja lisätä vai vähentää vuosina 2018 ja 2019? Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä esitetään uudistettavaksi myös laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Käsittelyssä olevaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ Lempäälän kunta 2016 / NL

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ Lempäälän kunta 2016 / NL AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ 2017 Lempäälän kunta 2016 / NL Lähtökohdat Pirkanmaan koulutuskonsernin koulutustoiminta siirtyi omistajakuntien

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.04.2016 Sivu 1 / 1 1673/2016 00.04.02.00 30 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh.

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 31.3.2016 31.3.2016 1 Uudistuksessa valmisteltava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki järjestämislain

Lisätiedot

Olavi Hiekka Tilaisuus Maakunnat kunnat, siirtymäkauden sopimukset Pvm

Olavi Hiekka Tilaisuus Maakunnat kunnat, siirtymäkauden sopimukset Pvm Nimi Olavi Hiekka Tilaisuus Maakunnat kunnat, siirtymäkauden sopimukset Pvm 22.2.2017 Agenda Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Johdatus aiheeseen Tehtävän määrittely Ratkaisuehdotus Ryhmän tuleva

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA Sopijapuolet A. Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab (2553398-9), jäljempänä A PL 52, 02701 Kauniainen B. Kauniaisten

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1. Maakuntauudistus ja kiinteistö Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.2017 Maakuntauudistus pähkinänkuoressa Rakennusneuvos Matti

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUSKOULUJEN TILAVUOKRIEN 2017 LASKENTAPERIAATTEET

SOPIMUSKOULUJEN TILAVUOKRIEN 2017 LASKENTAPERIAATTEET SOPIMUSKOULUJEN TILAVUOKRIEN LASKENTAPERIAATTEET Korvauksella tarkoitetaan koulujen ja kaupungin välisen sopimuksen mukaista sopimuskorvauslaskentaa. Hyväksyttävän vuokran kokonaismäärällä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta 4.7.2017 FCG KONSULTOINTI OY 4.7.2017 RAPORTTI 2 (6) Sisällys Sivu 1. Tausta ja tavoite... 3 2. Toimeksiannon sisältö ja toteutus... 3 3. Toimitilakannan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Korkeakoulurakenteet ja Itä Suomi

Korkeakoulurakenteet ja Itä Suomi Korkeakoulurakenteet ja Itä Suomi Esityksen sisältö Nostoja hallitusohjelmasta Hallitusohjelma Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen kannalta Korkeakoulurakenteet Itä Suomessa Mikkelin ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Hallitus LIITE 4b

Hallitus LIITE 4b KIINTEISTÖLUOVUTUSSOPIMUS (luonnos 12.11.2013) Hallitus 20.11.2013 LIITE 4b 1. SOPIJAPUOLET a) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Y-tunnus 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi (jäljempänä "luovuttaja")

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUDEN KESÄTYÖNTEKIJÄT Työmarkkinat Energiateollisuus ry

ENERGIATEOLLISUUDEN KESÄTYÖNTEKIJÄT Työmarkkinat Energiateollisuus ry ENERGIATEOLLISUUDEN KESÄTYÖNTEKIJÄT 2016 Työmarkkinat Energiateollisuus ry Kesätyöntekijäkyselyn taustatietoja Kysely kesäkuukausina 2016 palkattavista kesätyöntekijöistä, harjoittelijoista, työssäoppijoista

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa?

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus -seminaari Helsinki 15.09.2010 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Myyjä Mikkelin kaupunki (Y-tunnus ) PL Mikkeli

Myyjä Mikkelin kaupunki (Y-tunnus ) PL Mikkeli Kaupunginvaltuusto 14.11.2016 Liite 1 131 1 KAUPPAKIRJA Kaupan osapuolet Myyjä Mikkelin kaupunki (Y-tunnus 01651163) PL 33 50101 Mikkeli Ostaja Kiinteistökehitys Naistinki Oy (Y-tunnus 05147722) Tarkk'ampujankuja

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Siun soten kehys Omistajaohjaus

Siun soten kehys Omistajaohjaus Siun soten kehys 2018 Omistajaohjaus 10.10.2017 MAKSUSOSUUKSIEN PERUSTEET Perussopimuksen 24 ja 25 Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot