HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN JÄLKISEURANTA... 8 VUODEN 213 ARVIOINTI... 9 STRATEGIA (kv )... 9 Talousarvion tavoiteasetanta... 9 Tarkastuslautakunnan kysely toimielimille ja valmistelijoille asioiden valmistelusta... 1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN...11 TULOSALUEIDEN JA TOIMIELIMIEN SITOVAT TAVOITTEET, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA MUUT HAVAINNOT...12 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta KONSERNIHALLINTO Kaupunginhallitus SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta Liikunta- ja kulttuurilautakunta TEKNINEN TOIMI Tekninen lautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta INVESTOINNIT KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...24 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KAUPUNGINVALTUUSTOLLE...25 ALLEKIRJOITUKSET

3 KESKEISIMMÄT HAVAINNOT Talous Heinolalla on ollut viisi perättäistä taloudellisesti vahvaa vuotta, ja kaupunkimme taloudellista tilaa voi luonnehtia vakaaksi. Vuoden 213 talousarvion tavoitteeksi asetettiin nollatulos, mutta tuloksen ylijäämä oli 2,54 M. Tulos oli poikkeuksellisen hyvä ja selittyy pääosin kertaluonteisilla erillä, investointien toteutumattomuudella ja energiarahaston hyvällä tuotolla. Budjetoidut palkkamenot alittuivat 1,6 M, mikä on merkittävä komponentti hyvän tuloksen taustalla. Heinolan verotulot kasvoivat edellisvuodesta 4,2 %, mutta 1,1 % tästä selittyy verotilitysjärjestelmässä tapahtuneella muutoksella. Energiarahaston budjetoitu nettotuotto ylittyi,753 M, koko tuoton ollessa 2,6 M. Hyvään tulokseen ei siis tule tuudittautua. Toimintatuotot / toimintakulut (%) heikentyi 2,1 yksikköä ollen 16,1 %, joten toiminnan kuluja katettiin entistä vähemmän palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla ynnä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Vuosikate / poistot (%) oli 147,7 %, joten tulorahoitus kattoi poistot. Tämä tunnusluku parantui viime vuodesta paljon. Taseen tunnusluvut kertovat vakaasta kehityksestä. Omavaraisuusasteessa (64,1%) tai suhteellisessa velkaantumisessa (5,8%) ei juuri tapahtunut muutoksia. Kertynyt asukaskohtainen ylijäämä kasvoi 663 euroon, mikä on kuitenkin puolet vähemmän kuin kunnilla keskimäärin. Lainakanta per asukas kasvoi 2391 euroon, lisäystä edelliseen vuoteen 162 euroa. Investoinnit painottuivat talonrakennuksen ja kunnallistekniikan hankkeisiin. Merkittävin valmistunut investointi oli Jyränköön sijoitettu uusi pelastusasema. Tarkastuslautakunta suoritti ekskursion uudelle pelastusasemalle, ja totesi käyttäjien olevan enemmän kuin tyytyväisiä. Budjetoiduista investointimenoista toteutui 8,6 M eli n. 26 % jäi käyttämättä. Uimahallin peruskorjaus ja vanhainkoti Hopeasilta ovat esimerkkejä investointikohteista, joiden osalta rahaa jäi käyttämättä. Kaupungissa on siis jäänyt toteutumatta useita investointeja, jotka tulevat kuitenkin lähivuosina tehtäviksi. Jos investoinnit jatkavat kasautumistaan ja ne toteutetaan vasta kun on pakko, niin seurauksena voi olla investointisuma, jolloin kaupunki velkaantuu huomattavasti lisää ja taloudellinen tila voi heiketä nykyisistä hyvistä näkymistä. Investoimisen pitäisi olla jatkuvaa, ja esimerkiksi korjausrakentamisen osalta toimenpiteiden ei pidä antaa odottaa rakennusten kunnon heikkenemistä entisestään. Suomen talouskehitys oli vuonna 213 tasaisen heikkoa ja viime vuosi oli toinen peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. Bruttokansantuote laski 1,4 prosenttia, samalla kun yksityinen kulutus, investoinnit ja yritysten voitot supistuivat. Julkisen talouden alijäämä oli 7,2 miljardia, mikä on 2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kokonaisveroaste kiristyi 45,6 prosenttiin. Julkisen talouden näkymät ovat heikot, mikä tulee ottaa huomioon myös Heinolassa. Tilinpäätöksen perusteella Heinolan taloudellinen tulevaisuus näyttää siedettävältä. Lähitulevaisuuden suurin uhka on toteutumattomien investointien kasautuminen. Koko kuntakentän taloutta painaa lisääntyneen 2

4 sääntelyn velvoitteisiin vastaaminen. Julkisen velan kasvu kertoo valtion jakovaran kiristymisestä, mutta myös Euroopan heikoimpiin lukeutuva talouskasvu kertoo epävarmasta tulevaisuudesta. Henkilöstö Kokonaishenkilöstömäärä oli täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin ollen 1357 henkilöä. Henkilöstömäärä on pysynyt lähes muuttumattomana jo usean vuoden siitä huolimatta, että Heinolan väkiluku on laskenut. Osasyynä tähän on lisääntyneen pakottavan sääntelyn tuomiin velvoitteisiin vastaaminen ja toisaalta tietoiset päätökset oman henkilöstön lisäämisestä, kuten esimerkiksi perhetukikeskuksen perustaminen. Tarkastuslautakunta suhtautuu henkilöstömäärään suuruuteen erittäin kriittisesti. Henkilöstön keski-ikä oli 47,2 vuotta, mikä on hieman kunta-alan keski-ikää suurempi. Vakinaisen henkilöstön osuus oli 8,1 %, mikä myös on hieman kunta-alan keskitason yläpuolella. Eläkkeelle jäätiin keskimäärin 62,7 vuotiaana, kun kunta-alalla yleensä jäätiin eläkkeelle aavistuksen nuorempana. Näin ollen Heinolan henkilöstö on hieman kunta-alaa iäkkäämpää, mikä kuulostaa loogiselta huomioiden koko alueen väestön ikärakenteen. Heinolassa vuoden aikana sairauspoissaoloja oli keskimäärin 12,6 per henkilö, kun kunta-alalla yleensä luku on 17,2. Viime vuodesta kaupungin sairauspoissaolot vähenivät kolmella päivällä, mitä tarkastuslautakunta pitää erittäin positiivisena kehityksenä. Henkilöstökertomuksesta ei kuitenkaan käy ilmi kehityksen taustavaikuttajat, joten on mahdotonta arvioida johtuuko positiivinen kehitys esimerkiksi työilmapiirin parantumisesta vai pelkästä sattumasta. Kansantalouden tilinpidosta käy ilmi, että viimeisen vuosikymmenen aikana kunta-alan tuottavuus on ollut laskussa. Tästä huolimatta palkkakehitys on ollut tasaisesti nousevaa, mikä on pitkällä aikavälillä kestämätöntä, mikäli tuottavuus ei kasva. Heinolan kaupungissakin jokaisen esimiesasemassa olevan on valvottava, että organisaatiossa työ tehdään tehokkaasti, mutta kunkin tulee tykönään myös miettiä, onko itse hyvä esikuva alaisilleen. Asukasluku Vuoden alussa Heinolan väkiluku oli 2 56 asukasta, ja vuoden lopussa kaupungin väkiluku oli , joten väkiluku väheni vuoden aikana 72 henkeä. Näin ollen väkilukua ei saatu pidettyä yli 2 asukkaan rajan ja luottamushenkilöiden yhteisessä, joskin konkludenttisessa, tavoitteessa epäonnistuttiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus herätti Heinolassa keskustelun siitä, pystyykö kaupunki pitämään asukasluvun yli 2 asukkaan rajan, jonka myötä kaupunki pystyisi mahdollisesti turvaamaan suuremman päätösvallan sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa. Ongelmaa pyrki ratkaisemaan mm. asukaslukutoimikunta, ja asian tiimoilta käytiin runsaasti myös julkista keskustelua. Näkyvin toimi oli 175 euron muuttorahan maksaminen asukkaille, jotka siirtävät kirjansa Heinolaan. Muuttorahan hakijoita oli 94 henkeä, joista 73:lle muuttoraha maksettiin. Hakijoista lähes puolet oli alle 3-vuotiaita. Yhdistetyn Heinolan asukasluku on viimeisten 2 vuoden aikana vähentynyt noin 2 asukkaalla, joten asukasluku on ollut jo pitkään laskevassa trendissä. Väestöllinen huoltosuhde on koko Itä-Hämeessä hieman heikompi kuin Päijät-Hämeessä keskimäärin, ja Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan ero tulee 3

5 kasvamaan. Työikäisten osuus väestöstä tulee siis vähenemään, mikä pitää osata ottaa huomioon tulevaisuuden palveluja suunniteltaessa. Vaalit ja poliittiset voimasuhteet Vuoden 213 aikana ei järjestetty valtakunnallisia vaaleja. Edeltävänä syksynä pidetyissä kunnallisvaaleissa valittu kaupunginvaltuusto järjestäytyi tammikuun aikana, asetti tarvittavat lautakunnat ja valitsi luottamushenkilöt toimielimiin. Kaupunginhallitus erotettiin kuntalain 21 :n perusteella. Uusi kaupunginhallitus valittiin samassa kokouksessa. Elokuussa muutoksia kaupunginhallituksen kokoonpanoon aiheutti pitkäaikaisen valtuutetun, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Juhani Ahosen poismeno. Vuoden aikana Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmästä irtautui kolme henkilöä muodostaen uuden valtuustoryhmän Heinola Nyt. Tämän seurauksena Kansallisesta Kokoomuksesta tuli kaupunginvaltuuston suurin poliittinen ryhmittymä 1 valtuutetulla, SDP:n ja sitoutumattoman Paremman Heinolan molempien pitäessä hallussaan 9 valtuustopaikkaa. Lisäksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmästä siirtyi yksi henkilö Perussuomalaisiin. Johtajuuskriisi Syksyllä 212 eskaloitui tapahtumasarja, joka päättyi va. kaupunginjohtaja Tita Rinnevaaran irtisanomiseen kuntalain 25 :n nojalla kaupunginvaltuuston kokouksessa Kaupunginjohtajan tehtävien vaillinainen hoitaminen ja konsernihallinnon ilmapiiriongelmat yhdistettynä poliittisten luottamushenkilöiden tulehtuneisiin väleihin on vaikeuttanut päätöksentekoa ja siirtänyt huomiota pois oleellisista asioista vuoden 213 alkupuolen aikana. Kaupunginjohtajakriisin seurauksena Heinola oli kielteisessä sävyssä runsaasti esillä eri medioissa, mikä vaikutti haitallisesti kaupungin imagoon ja murensi kunnallisen päätöksenteon uskottavuutta kaupunkilaisten silmissä. Kaupunginjohtajan vaalista oli tehty kunnallisvalitus, jonka seurauksena korkein hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen kaupunginjohtajan viran täyttämisestä. Korkein hallinto-oikeus teki ratkaisun Uuden kaupunginjohtajan valitseminen Kaupunginhallitus julisti kaupunginjohtajan viran haettavaksi ja asetti työryhmän valmistelemaan kaupunginjohtajan vaalia. Hakuaikaa jatkettiin myöhemmin asti. Työryhmä haastatteli yhdeksän viran hakijaa tai suostumuksen antanutta, ja lähetti näistä neljä soveltuvuustestaukseen. Kaupunginjohtajan vaali pidettiin , jolloin valituksi tuli silloinen Mäntyharjun kunnanjohtaja Jussi Teittinen valintatyöryhmän ja kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti. Luottamushenkilöiden keskuudessa oli yhteisymmärrys, että koko valintaprosessissa ja kaupunginjohtajan 4

6 vaalissa noudatettaisiin erityistä huolellisuutta, jotta aiemmat tapahtumat eivät toistuisi. Päätöksestä on silti valitettu hallinto-oikeuteen. Elinkeinoasiat Heinolan kaupungin yhteistyö elinkeinoasioissa Lakes Oy:n kanssa päättyi vuoden 212 lopussa. Heinolassa tehtiin päätös hoitaa elinkeinoasioita itsenäisesti. Kaupunginhallitus perusti elinkeinotoimikunnan ja nimesi henkilöt sekä toimikunnan tehtävät 8.4. pitämässään kokouksessa. Tarkastuslautakunta kuuli elinkeinotoimikunnan puheenjohtajaa elokuussa 213, jolloin toimikunnan työ oli vasta aluillaan. Keskeisin elinkeinotoimikunnan alkuvaiheen tehtävä on elinkeinostrategian laatiminen, ja tämä työ on aloitettu. Tarkastuslautakunta arvioi elinkeinotoimikunnan tuloksia tarkemmin vasta seuraavana vuonna, kun toimikunta on työskennellyt jo täyden toimintavuoden. Heinolan kaupungin teollisuuden uudet toimialat hankkeen kaupungin oma maksuosuus ylittyi 5 eurolla. Hankkeen tavoitteeksi oli asetettu 12 uutta työpaikkaa, joista toteutui alle puolet. Kaupungissa on toteutettu useita projekteja ja hankkeita, joiden tavoitteena on ollut saada uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja rakennemuutoksen koettelemaan Heinolaan. Hankkeita on ollut paljon ja ne ovat olleet sirpaleisia, mistä johtuen niiden tulokset ovat olleet heikkoja. Tarkastuslautakunta odottaa, että elinkeinotoimikunta seuraa systemaattisesti meneillään olevia hankkeita, raportoi niistä kaupunginhallitukselle ja edellyttää hankkeista asianmukaisia loppuraportteja. Loppuraporteista tulee selvitä hankkeessa saavutetut tulokset. 5

7 TARKASTUSLAUTAKUNTA Vuosittain tapahtuva arviointi Valtuuston valtuustokaudelleen valitseman tarkastuslautakunnan tehtävät on säädetty kuntalaissa ( 71). Tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Samassa yhteydessä tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja mahdollisen toimenpideohjelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Juuso Seppälä, puheenjohtaja Harri Kerijoki, varapuheenjohtaja Liisa Aalto Pertti Ikonen Aura Laento Virpi Saarenpää Hannu Viitanen Sanna Salminen, sihteeri Varajäsen Markku Ojala Reijo Pöyry Mirkka Helenius Oiva Hyyryläinen Kaisa Koivunoro Ulla Vihtilä Ville Nissinen Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan toiminta Heinolan kaupungin tarkastussääntö toimii ulkoisen valvonnan johtosääntönä. Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan toimikaudelle tilintarkastajaksi JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n. Tarkastuslautakunta antaa toimikautensa ensimmäisen arviointikertomuksen vuodesta 213. Kaupunginvaltuusto käsittelee sen kokouksessaan Esitettävä arviointi perustuu kaupunginhallituksen tilinpäätökseen, tarkastuslautakunnan käytössä olleeseen muuhun tietoaineistoon sekä viranhaltijoiden kuulemiseen. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain työohjelman, jossa esitetään ne tehtäväalueet, jotka otetaan syvällisemmän arvioinnin kohteeksi. Työohjelmaa päivitetään vuoden kuluessa, mikäli esiin tulee asiakokonaisuuksia, joihin tarkastuslautakunta katsoo olevan aiheellista syventyä tarkemmin. Vuoden 213 arviointityön tärkeimmiksi aiheiksi on nostettu lapsiin ja nuoriin liittyvät asiat, kuten nuorisotakuun toteutuminen, nuorten työllistymismahdollisuudet ja lastensuojelu. Tarkastuslautakunta on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja kuullut jokaisessa kokouksessaan yhtä tai useampaa virkahenkilöä tai luottamusmiestä. Lisäksi tarkastuslautakunta suoritti tutustumispäivän kaupungin eri kohteisiin. Päivän aikana tutustuttiin Heinolan pelastusaseman, lukion sekä varikon toimintaan. 6

8 Kuulemiset 4/213 Teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen Projektipäällikkö Tuija Lilja Aihe Teknisen toimen esittely Haja-asutusalueiden kiinteistökartoitus Sisäinen tarkastaja Sanna Salminen Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 212 ja vuosisuunnitelma 213 5/213 Sivistystoimen johtaja Pirjo Hepo-oja Sivistystoimen esittely 6/213 Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila Sosiaali- ja terveystoimen esittely 8/213 Toimistosihteeri Tanja Nurmi Heinolalaisten nuorten kesätyöllistäminen Elinkeinotoimikunnan puheenjohtaja Aimo Bonden 9/213 Kaupunginkamreeri Reijo Louko Elinkeinotoimikunnan esittely Talouden ajankohtaiset asiat Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ajankohtaiset asiat Raili Hildén 1/213 Metsätalousinsinööri Reijo Hynninen Kaupungin metsätalous ja lintutarhatoiminta 11/213 Liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen Liikuntatoimen asiat Museonjohtaja Kari-Paavo Kokki Museotoimen asiat Kulttuurisihteeri Saija Jäppinen Kulttuuritoimen asiat 12/213 Kaupunginkamreeri Reijo Louko Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Ihamäki 1/214 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Heimo Riutta Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila 2/214 Heinolan Työkeskus Oy:n toimitusjohtaja Olli Ylönen Heinolan vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Merja Uurainen 3/214 Perhekeskuskoordinaattori Kirsi Mäkilä Vastaava ohjaaja Paula Tuominen Kaupunginkamreeri Reijo Louko Sisäinen tarkastaja Sanna Salminen Kaupungin hallinnoimat rahastot Kannanotot vuoden 212 arviointikertomuksen suosituksiin Sosiaali- ja terveystoimen asiat Sosiaali- ja terveystoimen asiat Heinolan Työkeskus Oy:n toiminta Heinolan vuokra-asunnot Oy:n toiminta Varhaiskasvatuksen asiat Työpajojen Torppa ja Aitta toiminta Vuoden 213 tilinpäätös Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 213 Sisäisen tarkastuksen kysely esimiehille organisaation sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 4/214 Vs. henkilöstöjohtaja Riitta Wallden Vuoden 213 henkilöstökertomus 7

9 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN JÄLKISEURANTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAINTO HA- HUOMIOT TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO Asiakastyytyväisyyskyselyillä mitataan kaupungin palvelun tuottamista kuntalaisten näkökulmasta. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on jatkuva prosessi. Asiakastyytyväisyyskyselyjen myötä saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää. Tulosalueiden tulee raportoida kyselyjen suorittamisesta, tuloksista ja toimenpiteistä tarkastuslautakunnalle erikseen mennessä. Investointipolitiikassa päätöksenteko on ollut poukkoilevaa ja toiminta kustannustehotonta. Kaupungin elinkeinotoiminta ei ole ollut riittävän aktiivista. Lisäksi se on ollut huonosti organisoitua ja toteutettua. Elinkeinotoiminnan vastuuhenkilö on määriteltävä. Pienhankintaohjeen puuttuminen aiheuttaa kustannustehottoman toiminnan. Virkahenkilötoiminta asiassa on moitittavaa. Lasten ja perheiden palveluja pitää arvioida systemaattisesti ja kehittää edelleen. Passiivisen työmarkkinatuen määrä ei ole vähentynyt toivotulla tavalla. Asian hoitaminen on ollut tehotonta. Jatkuva asiakaspalautejärjestelmien käyttäminen jäi epäselväksi. Talousarvioon 213 varatut investointirahat jäivät osittain käyttämättä. Kaupunginhallitus perusti alaisuutensa elinkeinotoimikunnan, joka aloitti varsinaisen toimintaansa keväällä 213. Pienhankintaohjetta ei ole edelleenkään laadittu ja käsitelty kaupunginhallituksessa. Asiaa on seurattu jo usean tilikauden ajan. Vuoden aikana perhetyöhön kohdistuvia resursseja lisättiin ja lastensuojelun kustannusten kasvu saatiin pysäytettyä. Työttömyys on kasvanut Heinolassa ja vaikuttaa passiivisen työmarkkinatuen määrään. Kaupungin omien hallintokuntien nykyistä suurempi halukkuus velvoitetyöllistettävien työllistämiseen olisi yksi keino tilanteen parantamiseksi. Investointitarpeet kumuloituvat tuleville vuosille, jolloin lainanottotarve tulee kasvamaan. Investointiesitysten valmistelutyön tulee olla laadukkaampaa. Elinkeinotoimintaa arvioidaan vuoden 214 arviointikertomuksen yhteydessä. Pienhankintaohjeistus tulee laatia ensitilassa ja huolehtia myös siitä, että sen sisältö ymmärretään toimijoiden kesken. Kustannuksia tulee saada edelleen pienemmäksi ja arvioida koko toiminnan prosesseja kriittisesti. Kaupungin tulee tehostaa toimia pitkäaikaistyöttömien lyhyihinkin työllistämisiin kaupungin omien hallintokuntien aktiivisuudella. 8

10 VUODEN 213 ARVIOINTI STRATEGIA (kv ) Kaiken toiminnan pitäisi pohjata hyväksyttyyn Heinolan kaupungin strategiseen suunnitelmaan Kaupungin strateginen johtaminen on kuitenkin jäänyt taka-alalle johtuen mm. useiden avainhenkilöiden puuttumisesta ja osaltaan myös toimintakulttuurista, jossa strategia noudattaminen on unohdettu. Strategian onnistumisen mittariksi on asetettu lukuisia kriittisiä menestystekijöitä. Useiden kriittisten menestystekijöiden tosiasiallisen toteutumisen voi asettaa kyseenalaiseksi, vaikka menestystekijän muodollinen tavoite olisikin täytetty. Esimerkiksi kohdan Houkutteleva kuntakuva tavoite hyvän imagon ylläpidosta ei ole toteutunut, sillä kaupunki on saanut vuoden aikana runsaasti negatiivista julkisuutta. Työpaikkojen lukumäärän lisääminen elinkeinoalueella ei useista projekteista ja hankkeista huolimatta ole onnistunut, sillä työttömyys on lisääntynyt. Ammattimainen ja hyvinvoiva henkilöstö lienee myös toteutumatta, kun peilaa asiaa kaupunginjohtajakriisin aikaisiin tapahtumiin. Useat kohtiin Vahva talous ja Tulopohjan vahvistaminen ja menojen alentaminen liittyvät tavoitteet ovat toteutuneet, sillä taloussuunnitelmakaudet ovat olleet ylijäämäisiä, energiarahaston tuotto on turvattu, omaisuutta on realisoitu ja verotulopohja on vahvistunut kiinteistöveroselvityksen ansiosta. Myös Edunvalvonta on edennyt mm. kanavahankkeen suhteen. Vuoden 213 aikana sisäinen tarkastus suoritti kyselyn kaupungin esimiehille sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan kartoittamiseksi. Kysely sisälsi myös väittämiä strategiaan liittyen. Esimiesten arviot strategiaan ja sen toteuttamiseen liittyen vahvistavat mielikuvan siitä, että strategia on jäänyt toiminnassa takaalalle ja työskentelyä sen eteen tuleekin vahvistaa vuoden 214 aikana. Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Suositus: Konsernihallinnon tulee keskitetysti johtaa, velvoittaa, ohjeistaa ja valvoa, että tulosalueet laativat keskeisistä toiminnoistaan kuvaukset ja sopia vuoden 214 aikana, mitkä prosesseista auditoidaan ulkopuolisen toimijan toimesta. Talousarvion tavoiteasetanta Vuoden 213 talousarviokirjassa sitovia tavoitteita on asetettu yhteensä 41 (vuonna 212: 49). Tarkastuslautakunta on aiemmin kiinnittänyt huomiota sitovien tavoitteiden runsaaseen lukumäärään ja tavoitteiden määrää onkin onnistuttu vähentämään. Erityisen paljon sitovia tavoitteita esiintyi edelleen sivistystoimessa (17 kpl). Sitovien tavoitteiden runsaaseen lukumäärään tulee edelleen kiinnittää huomiota ja keskittyä tavoiteasetannassa toimintaa ohjaaviin ja parantaviin tavoitteisiin. Sitovien tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä sekä lopullisesti tilinpäätöksessä. Suositus: Sitovien tavoitteiden lukumäärää tulee edelleen vähentää ja keskittyä ydintoimintojen virtaviivaistamiseen. 9

11 Tarkastuslautakunnan kysely toimielimille ja valmistelijoille asioiden valmistelusta Tarkastuslautakunta toteutti välisenä aikana kyselyn toimielintyöskentelystä ja asioiden valmistelusta. Kysely oli osoitettu kaupunginhallitukselle ja lautakuntien jäsenille sekä esittelijöille. Kyselyyn vastasi 43 henkilöä 54:stä, jolloin vastausprosentiksi muodostui 8. Tuloksista selviää, että pääsääntöisesti päätettäväksi tuotavat asiat on valmisteltu ja perusteltu hyvin. Erityisesti tyytyväisiä oltiin kokoustilanteessa tapahtuvaan asioiden esittelyyn. Nämä tulokset ovat kuitenkin osittain ristiriitaisia seuraavien, tarkentavien väittämien tulosten kanssa. Virkamiehet ovat vain harvoin esittäneet useampia päätösvaihtoehtoja käsiteltävään asiaan. Lautakunta kuitenkin tiedostaa, että monet luottamushenkilöt ovat toivoneet useampien päätösvaihtoehtojen esittelyä. Suositus: Esittelijän tulee tuoda eri päätösvaihtoehtomahdollisuudet selvityksineen päättävälle toimielimelle tiedoksi, silloin kun se on käsiteltävän asian puitteissa mahdollista. Virkamiehet eivät pidä yhteyttä toimielinten rivijäseniin asioita valmistellessaan. Tämä ei ole välttämätöntä, kunhan yhteys lautakunnan puheenjohtajaan on toimiva. Erityisen merkittävien asioiden kohdalla asioista etukäteen tiedottaminen on tarpeen koko lautakunnalle. Suositus: Toimielimen rivijäseniä tulee informoida jo ennalta esimerkiksi ajankohtaiskatsausten yhteydessä, jos päätettäväksi tuleva asia on erityisen merkittävä. Päätösesitystä ja sen tueksi esitettävää materiaalia ei aina ole ehditty toimittaa esityslistan yhteydessä. Toimielinten jäsenillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus perehtyä aineistoon ennen päätöstä. Suositus: Esityksen tueksi valmisteltava materiaali tulee toimittaa ennalta esim. sähköpostitse, jos sitä ei ehditä postittaa esityslistan yhteydessä. Päätösehdotuksista aiheutuvat kustannukset eivät usein ole tiedossa. Erityisen huolissaan lautakunta on siitä, että päätösehdotusten kustannukset eivät usein ole tiedossa edes valtuustokäsittelyssä. Mikäli päätösehdotuksesta aiheutuvat kustannukset eivät ole tiedossa, ei asiaa ole syytä tuoda päätettäväksi. Suositus: Esittelijän on pystyttävä kertomaan päätösehdotuksesta aiheutuvat kustannukset viimeistään kokoustilanteessa. Kaupunginhallituksen työskentely on kohtalaista. Kritiikkiä on annettu mm. pitkistä kokouksista, päätösehdotusten tuomisesta vasta kokoukseen ja päätettävien asioiden kustannuslaskelmien puutteellisuudesta. Sivistyslautakuntaan tuodaan tavallista enemmän kiireellisenä päätettäviä asioita, joihin lautakunnan jäsenet eivät ole ehtineet perehtyä ennalta. Myös päätösehdotuksista aiheutuvat kustannukset ovat usein epäselviä. Liikunta- ja kulttuurilautakunta on valtaosin tyytyväinen valmistelu- ja esittelytyöhön. Kustannukset eivät aina ole olleet tiedossa, kuten esimerkiksi uimahallin peruskorjausta käsiteltäessä. Kritiikkiä on esitetty myös teknistä toimea kohtaan mm. laskelmien ja sisäisen laskutuksen osalta. 1

12 Sosiaali- ja terveyslautakunnassa esiintyy lievää epätyytyväisyyttä esittelytyötä kohtaan. Kokoustilanteessa esitetyt numerot ja laskelmat ovat epätarkkoja, ja työn taso vaihtelee valmistelijoiden välillä. Sosiaali- ja terveyslautakunta menestyi heikoiten kyselyssä. Teknisessä lautakunnassa esiintyy vaihtelevuutta valmistelutyön tasossa, sillä toisinaan asiat on valmisteltu kiireellä, eikä esittelijältä saada vastausta kysymyksiin. Erityisesti teknisessä lautakunnassa on toivottu useampien päätösvaihtoehtojen esittelyä. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenet ovat kaikista tyytyväisimpiä lautakunnan työskentelyyn. Suuri osa lautakunnan päätöksistä on suoraan lakiin pohjautuvia, joten kyselyn väittämät eivät täysin sovellu lautakunnan alaan. Kysely osoitettiin muokattuna versiona myös viidelle tulosaluejohtajalle, ts. esittelijälle. Tulosaluejohtajat valitsivat kaikkien väittämien osalta lähes poikkeuksetta parhaimman tai toiseksi parhaimman vaihtoehdon. Yksikään tulosaluejohtaja ei kuitenkaan ollut täysin samaa mieltä siitä, että päätösehdotuksesta aiheutuvat kustannukset olisi selvitetty huolellisesti jo valmisteluvaiheessa. Näin ollen tulosaluejohtajat tiedostanevat puutteellisuudet päätösehdotusten kustannuslaskennassa. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilinpäätöksen tulos on 2,5 M ylijäämäinen. Sen myötä kumulatiivinen ylijäämä nousi 13,2 M :oon. Kertynyt ylijäämä on kaupungin talouden puskuri, jolla viitataan kaupungin talouden kykyyn kestää alijäämäisiä vuosia. Ylijäämän varaan ei kuitenkaan voida pitkälti laskelmoida, vaan talouden haasteisiin tuleekin vastata muilla keinoin. Tilinpäätöstä voidaan luonnehtia tasapainoiseksi. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää, että ulkoiset toimintamenot kasvoivat,6 % ja ulkoiset toimintatulot alenivat 11,3 %. Verotulojen (+2,8 M ) ja valtionosuuksien (+2,5 M ) kasvu mahdollistivat lievästi vahvistuneen talouden. Kaupungin käyttötalous kokonaisuutena toteutui vuonna 213 jokseenkin alkuperäisen talousarvion mukaisena. Rahoitusosaan kertyi verotuloja ja rahastojen tuottoja ennakoitua enemmän ja tämä mahdollisti ylijäämäisen tilinpäätöksen. Tilinpäätöksessä on kuluvan vuoden lopussa ylijäämää tilikaudelta ja aikaisemmilta kausilta kertynyt yhteensä 13,2 M. Kuluneen vuoden ylijäämää kerrytti verotilitysjärjestelmän muutos ja rahastojen tuotot. Toimintamenot pysyivät kohtuullisen hyvin talousarviossa. Suurin kustannusmuutos edelliseen vuoteen nähden oli erikoissairaanhoidon ostopalveluissa. Kaupungin tuloveroprosentti on ollut 2,5 jo vuodesta 211 lähtien. Energiarahasto Energiarahastoa voidaan pitää kaupungin talouden tukijalkana. Energiarahaston alkupääoma 15,1 M on kasvanut 64,4 M :oon (kirjanpitoarvo). Rahaston käytön tarve on korvattu nostamalla ulkopuolista lainaa, joka sen hetkisten korkojen mukaan on ollut kaupungille edullisempi vaihtoehto. Energiarahaston alkuperäisen sijoitussäännön mukaan sijoitetun pääoman tuottotavoite oli 6 %. Tilinpäätöksessä mainitaan, että rahaston sijoitusten keskimääräinen tuotto on ollut 5,1 % koko rahaston olemassaolon ajalta, eli tuottotavoite ei ole täysin toteutunut. Tuottoon voitaneen kuitenkin olla tyytyväisiä. Talousarviossa tuottoja oli budjetoitu huomattavasti vähemmän kuin mitä ne toteutuivat, tulojen ylitys tältä osin olikin,7 M enemmän. 11

13 Lainakanta Lainakanta oli 47,7 M ja asukasta kohden lainaa oli vuoden lopussa euroa. Vuoden aikana nostettiin uutta lainaa 9,2 M, näin ollen lainakanta asukasta kohden nousi 162 euroa ollen vuoden lopussa euroa/asukas. Lainamäärä on noin 2 euroa alle koko maan kuntien keskiarvon. Lainakannan kasvattamiseen tuleekin kiinnittää huomiota ja hakea säästöjä käyttötaloudesta. Huomioita talousarvion laadinnasta Kaupungin talousarvion laadinta tapahtuu laadintaohjeiden mukaisesti kymmenen euron tarkkuudella. Tilinpäätöksen luvuista on kuitenkin havaittavissa, että esim. kiinteistöjen myynnissä ja investointikohteissa tuloarviot voivat heittää kymmenillä tuhansilla euroilla, havaittavissa oli satojenkin tuhansien budjetointiero. Talousarvion laadintatekniikkaan tuleekin kiinnittää jatkossa huomiota. TULOSALUEIDEN JA TOIMIELIMIEN SITOVAT TAVOITTEET, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA MUUT HAVAINNOT Kaupunginhallituksen hyväksymissä vuoden 213 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeissa todetaan, että jokaiselle määrärahatasona käytettävälle käyttötalouden tehtävälle tulee määritellä vähintään yksi valtuustotasolla sitova tavoite. Tavoitteen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata tai mitata kyseessä olevaa toimintaa tai sen kehittymistä sekä liittyä organisaation toimintastrategian toteuttamiseen. Tavoitteen tulee olla selvästi todennettava tai mitattava sekä samalla haasteellinen ja saavutettavissa käytössä olevilla resursseille. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota vain osaan sitovista tavoitteista ja antaa niiden osalta oman arvion. Keskusvaalilautakunta Vuonna 213 ei ollut vaaleja. Tarkastuslautakunta Sitovia tavoitteita 2, joista molemmat toteutuivat. KONSERNIHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintotoimi Sitovat tavoitteet: Toteutui Ei toteu- Toteutui Yhteensä tunut osittain Toteutumatta jäivät: Sähköinen kehityskeskustelu otetaan käyttöön hyvän johtamisen apuvälineenä koko organisaatiossa - järjestelmän käyttöönottoa testataan alkuvuodesta

14 Osittain toteutuivat: Muodostetaan uusi toimintamalli elinkeinoasioiden hoitamiseen huhtikuun loppuun mennessä - Kaupunginhallitus on asettanut yhdeksänjäsenisen elinkeinotoimikunnan ja määritellyt sen tehtävät. Toimikunta toimii rakennemuutoshankkeiden ohjausryhmänä. Konsernihallinnossa vuosi 213 oli sijaisjärjestelyjen aikaa. Kaupunginjohtajan tehtäviä hoiti suurimman osan vuodesta sivistystoimenjohtaja ja hallinto- ja kehitysjohtajan tehtäviä henkilöstöjohtaja ja edelleen henkilöstöjohtajan tehtäviä henkilöstösihteeri. Vuoden aikana henkilöstövahvuudesta irtisanoutui apulaiskansliapäällikkö ja lakipalvelut onkin hankittu tarpeen mukaan ostopalveluina. Heinolan kaupungin teollisuuden uudet toimialat hankkeen kokonaisbudjetti oli 3 euroa, josta kaupungin maksuosuuden piti olla 4 euroa. Hanke päättyi vuoden 213 lopussa ja loppuraportin mukaan kaupungin maksuosuudeksi muodostui 9 euroa. Hankkeen tavoitteena oli 12 uuden työpaikan saaminen, mutta loppuraportin mukaan työpaikkoja syntyi 49 kappaletta, joten tavoitteesta jäätiin kauas. Suositus: Projektien ja hankkeiden valvontaa tulee tehostaa, jotta tavoitteet saavutetaan sovitun budjetin mukaisesti. Tarkastuslautakunta pyytää antamaan vastauksessa selvityksen, mistä syystä kaupungin maksuosuus ylittyi Teollisuuden uudet toimialat -hankkeessa 5 eurolla. Kaupunkiorganisaation markkinointitoimenpiteet eivät ole olleet koordinoituja, vaan niitä on tehty vaihtelevasti tulosalueiden taholta sekä konsernihallinnon projektien toimesta. Kaupunkiorganisaatioon kaivataan keskitettyä, näkyvää ja yhtenäistä markkinointia. Suositus: Viestintä- ja markkinointiosaaminen tulee keskittää ja rekrytoida konsernihallintoon. Vuonna 213 keskimääräinen työttömyysaste Heinolassa oli 14,8 %. Päijät-Hämeestä vain Lahdessa vastaava luku oli korkeampi. Suomen keskimääräinen työttömyysaste oli 8,2 %. Korkea työttömyys lisää sosiaaliturvan kustannuksia ja vähentää kaupungin verotuloja. Suositus: Tarkastuslautakunta pyytää vastauksessaan kaupunginhallitusta ja ylintä virkamiesjohtoa listaamaan keskeisimmät toimenpiteet, joilla kaupunki on vähentänyt työttömyyttä. Tarkastuslautakunta katsoo, että kaupungin tulee ottaa työttömyyden torjuminen lähitulevaisuuden ensisijaiseksi tavoitteeksi. Arviointikertomuksen alun Henkilöstö kohdassa todettiin jo Heinolan kaupungin verrattain suuri henkilöstömäärä. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että yksikin tarpeeton työsuhde aiheuttaa jo muutamassa vuodessa satojen tuhansien eurojen kustannukset kaupungille. Suositus: Uusien henkilöiden rekrytoimiseen on suhtauduttava erittäin kriittisesti. Eläköityviä tai muutoin poistuvia henkilöitä ei tule automaattisesti korvata uusilla työntekijöillä. Kaupunki palkkaa vuosittain n. 13 vähintään 15-vuotiasta nuorta lyhyisiin kesätyösuhteisiin. Tämä on monille nuorille elämän ensimmäinen työsuhde, joten kaupungilla on työkokemuksen tarjoamisen lisäksi hyvä tilaisuus opettaa työelämän pelisääntöjä. Kesätyöntekijät on sijoitettu ympäri kaupunkiorganisaatiota, joten työjakson jälkeen on syytä kerätä keskitetysti palaute, jotta nuorten kokemuksista saadaan tietoa ja toimintaa voidaan kehittää. 13

15 Suositus: Kesätyöntekijöille on järjestettävä yhteinen perehdytystilaisuus, jossa työelämän säännöt, työntekijänoikeudet ja -velvollisuudet tehdään tutuiksi. Kesätyösuhteen päätyttyä on kerättävä keskitetysti palaute. Heinolan kaupunki hallinnoi useita rahastoja, joista osa on epäaktiivisia tai käyttötarkoitukseltaan vanhentuneita. Näiden rahastojen olemassaolon tarpeellisuutta ja käyttötarkoitusta on syytä arvioida uudelleen. Yksi esimerkki käyttötarkoitukseltaan vanhentuneesta rahastosta on Syrjälä-rahasto, jonka uudistaminen on kuitenkin jo meneillään. On myös varmistettava, että kaikki oleellisimmat rahastot ovat tuottavan sijoitustoiminnan piirissä. Suositus: Mahdollisuus rahastojen varojen yhdistämisestä yhteen sijoituspooliin tulee tutkia, kuitenkin pitäen rahastojen käyttötarkoitus ennallaan. Epäaktiivisille tai käyttötarkoitukseltaan vanhentuneille rahastoille tulee suorittaa jatkotoimenpiteitä. Selvitysten mukaan Heinolan kaupungissa tietoturvan perustaso on saavutettu. Ajan kuluessa tietoturvakäytänteistä- ja politiikasta tiedottaminen on kuitenkin unohtunut, eikä uusien työntekijöiden perehdytyksessä ole huomioitu tietoturvakäytänteitä. Yhtenäistä tietoturvapolitiikkaa ei ole olemassa, kuten ei myöskään selkeää tietoturvasta vastaavaa henkilöä. Kaupungilla on paljon vanhempia erityisohjelmia ja palvelusopimuksia, joista maksetaan vuosittaisia lisenssi- ja ylläpitomaksuja. Suositus: Kaupungille tulee laatia yhtenäinen tietoturvapolitiikka, ja työntekijöille tulee kerrata tietoturva-asioiden perusteet. Ohjelmien ja palvelusopimuksien osalta on selvitettävä niiden käytön määrä, jotta turhilta lisenssi- ja ylläpitomaksuilta vältytään. Valtuustoaloitteita tehtiin vuonna 213 yhteensä 24 kpl, joista käsittelemättä oli vuoden lopussa 14 kpl. Kuntalaisaloitteita tehtiin vuonna 213 yhteensä 2, joista käsittelemättä oli vuoden lopussa 1 kpl. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sitovat tavoitteet: Toteutui Ei toteu- Toteutui Yhteensä tunut osittain Toteutumatta jäivät: Kotihoidon resursointi suunnitellaan asiakkaiden palvelutarpeen mukaiseksi ja välittömän asiakastyön osuutta lisätään vähintään 55 %:iin. - Välittömän asiakastyön osuuden oikeaa laskukaavaa on etsitty. Oikea laskukaava on käytössä 4-6/213 aikajaksosta alkaen. Luvut eivät ole vertailukelpoisia alueellisesti laskentakaavasta johtuen. Välittömän asiakastyön osuus ajalta 4-12/213 4,1%. Asetettua tavoitetta ei pystytä saavuttamaan olemassa olevilla kotihoidon työmenetelmillä. Osittain toteutuivat: 14

16 Vanhuspalvelujen palvelurakenne sopeutetaan taloudelliseen realiteettiin kuntalaisten yhdenvertaisuus huomioiden - Vanhuspalveluiden osalta kalliimpi laitoshoito on purettu, mutta säännöllisessä koti- ja omaishoidossa ei ole vielä päästy tavoitteisiin. Tarkastuslautakunnan arvio: Tarkastuslautakunta pyysi kesäkuussa selvityksen kotihoidon työajan kohdentumisesta välittömän potilastyön ja muiden, kuten hallinnollisten tehtävien välillä. Vuoden 212 lopussa kotihoidon raportoima välitön työaika oli 42,5 %, kun taas vuonna 213 välitön työaika oli 4,1 %. Tilinpäätöksen mukaan vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä laskentamenetelmää on muutettu. Tulos jää silti kauas 5 % sitovasta tavoitteesta. Suurin muutos kotihoidon työajan kohdentumisessa syntyy matkoihin käytetyn ajan kasvamisesta, mikä nousi viidellä prosenttiyksiköllä 12 prosenttiin. Tämä on seurausta Vanha-Tuusjärvessä tapahtuneista muutoksista. Suositus: Kotihoidon välittömän työajan laskukaavaa tulee muuttaa niin, että eri vuosien tilinpäätöstiedot Heinolassa ovat vertailukelpoiset ja vertailu on mahdollista myös muihin kuntiin. Lasten suojelun osalta sitovana tavoitteena oli, että lastensuojelun lyhyen aikavälin toimenpideohjelma toteutuu ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten osuus ikäluokasta vähenee vuoden 211 tilanteeseen verrattuna vähintään,4%. Tilinpäätöksen tietojen mukaan alle 18-vuotiaiden lasten osuus ikäluokasta on vuonna 213 on ollut 2,1 %, kun se vuonna 212 oli 2,3 %. Tavoite arvioidaan tältä osin toteutuneeksi. Kappalemääräisesti huostaanotot eivät kuitenkaan vähentyneet. Vuonna 212 huostaanottoja oli yhteensä 63 ja vuonna 213 yhteensä 64. Lastensuojelun kustannukset saatiin kuitenkin alenemaan ennalta ehkäisevien toimenpiteiden myötä (lisäresurssointi perheohjaajat ja työntekijät). Tarkastuslautakunta pitää tätä erityisen myönteisenä kehityksenä, mutta tulee jatkossakin tarkkailemaan lastensuojelun tilanteen kehittymistä. Tarkastuslautakunta on huomauttanut jo useampana vuonna eri vuosien tilinpäätöksissä annettavien tilastointitietojen poikkeavuuksista. Luvut eivät ole olleet vertailukelpoisia ja tämä vaikeuttaa arviointia ja yleistä tietoisuutta huostaanottomääristä. Suositus: Lastensuojelun tilastointitietojen esittämiseen tulee kiinnittää huomioita ja siihen tulee saada yhtenäinen toimintamalli niin, että vuosittain annettavat tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään. Minna ja Helena Syrjälän lahjoitusrahaston hallinta on vuoden 213 alusta siirtynyt sosiaali- ja terveystoimelle tekniseltä toimelta. Rahaston sääntöjä on yritetty jo pitkään muuttaa nykypäivää vastaaviksi. Syrjälärahaston sääntöjen muutosta valmisteltiin vielä vuoden 213 loppupuolella. Kun muutokset on saatu tehdyksi, niin muuttuneista säännöistä on hyvä tiedottaa näkyvästi. Suositus: Minna ja Helena Syrjälän lahjoitusrahaston toiminnasta tulee tiedottaa näkyvästi, jotta avustuksiin oikeutetut tahot osaavat niitä hakea. Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden 212 maaliskuussa 2 lisämäärärahan sosiaali- ja terveystoimen hallinnolle kehittämistyöhön. Kehittämistyö nimettiin Sateenkaari-hankkeeksi. Määrärahaa myöntäessään valtuusto on edellyttänyt raportointia kehittämistyön etenemisestä neljännesvuosittain. Kesäkuussa 15

17 suoritetussa sosiaali- ja terveysjohtajan kuulemisessa kävi ilmi, että raportointia valtuustolle ei kuitenkaan ollut suoritettu kuten oli sovittu. Kehittämishankkeessa saavutetuista tuloksista laadittiin syksyllä loppuraportti, jota jaettiin hankkeen avoimien ovien päivässä lokakuussa ja lisäksi tulokset käsiteltiin valtuustossa joulukuussa. Ennen asian varsinaista kokouskäsittelyä valtuutetuille järjestettiin tilaisuus tutustua tuloksiin työpajamuotoisesti. Lisäksi hankkeen tuloksia on osittain käyty läpi osavuosikatsauksissa. Heinolalla on ollut vaikeuksia rekrytoida riittävää määrää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, kuten erikoislääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä. Sama ongelma on ilmennyt myös useilla muilla kunnilla etenkin lääkäreiden osalta. Suositus: Sosiaali- ja terveystoimen tulee antaa selvitys, miksi tulosalueella esiintyy rekrytointiongelmia. Toimeentulotuen ja passiivisen työmarkkinatuen menot ylittyivät. Passiivisen työmarkkinatuen piiriin kuuluvia henkilöitä oli 248, vuoden takainen tilanne oli 211. Tavoitteena on ollut, että tuen piiriin kuuluvien henkilöiden lukumäärä ei lisäänny, mutta siihen ei ole päästy, vaan kasvu on jatkunut jo muutaman vuoden ajan. Toimeentulotukea maksettiin yhteensä 184 kotitaloudelle, joka on vuoden takaiseen verrattuna 54 kotitaloutta vähemmän. Tarkastuslautakunta tulee jatkossakin seuraamaan näiden lukujen kehittymistä. SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta Sitovat tavoitteet Toteutui Ei toteu- Toteutui Yhteensä tunut osittain Toteutumatta jäivät: Perusopetuksen kolmiportaisen tuen resurssien kohdentaminen täsmällisemmin ja tehokkaammin. - Työ jäi kesken vuonna 213. Työtä varten asetettu työryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 214 Peruskoulujen työjärjestyssuunnittelun kehittäminen - Koulukuljetusten suunnitteluohjelmistoa ei hankittu vuonna 212 Päivähoidon keskimääräinen suhteutettu käyttöprosentti on vähintään 9 % - Suhteutettu käyttöprosentti oli noin 82 % Tarkastuslautakunnan arvio: Sitovat tavoitteet sivistystoimen osalta pystyttiin pääosin toteuttamaan. Asetettujen tavoitteiden toteutuminen tulee näkymään toiminnan parantumisena asiakasnäkökulmasta ja myös tehostettuina sisäisinä prosesseina. Sitovien tavoitteiden asettamissa tuleekin huolehtia siitä, että tavoitteet edesauttavat kehittämään toiminnan sisäisiä prosesseja asiakkaalle näkyvää palvelua. Huomio kiinnittyy kuitenkin sitovien tavoitteiden runsaaseen lukumäärään. Tavoiteasetannassa tuleekin harkita ovatko kaikki toiminnan ja strategian kannalta välttämättömiä tavoitteita vai jo perustoimintaa. Päivähoidon keskimääräinen suhteutettu käyttöprosentti on ollut sitovana tavoitteena useamman kerran. Tavoitteen hyötyä tulee tarkastella, mitä on saavutettu ja mikä on paremmin, jos tavoitteeseen päästään. 16

18 Huomiota tulee kiinnittää resurssisuunnitteluun ja mahdolliseen henkilöstö liikuteltavuuteen hoidettavien lasten määrän mukaan. Lukion yhteisen verkko-opetuksen laajentuminen mahdollistaa kurssitarjonnan myös naapurikunnille ja muille toimijoille. Nykytekniikka antaa mahdollisuuden opetuksen toteuttamiseen laajemmille ryhmille myös ilman läsnäoloa paikan päällä. Lukio pystyikin vuoden aikana laajentamaan myytävän verkkoopetuksen tarjontaa ja löysi uusia yhteistyökumppaneita, tämä näkyi tulojen ylityksenä. Lukion tulee edelleen panostaa näkyvään markkinointiin kurssitarjonnan myymiseksi naapurikunnille ja muille mahdollisille tahoille, sekä ennen kaikkea varmistaa tietoisuus laadukkaasta lukio-opetuksen tarjonnasta peruskoulunsa päättäville heinolalaisille nuorille. Tarkastuslautakunta suoritti ekskursion Heinolan lukiolle Lukion henkilökunta oli osaavaa ja työhönsä motivoitunutta. Puutteita havaittiin atk-opetusvälineissä, sillä lukion tietokoneluokan kalusto on erittäin vanhaa ja siksi vajaakäytöllä. Lisäksi lukiorakennus on huonokuntoinen, ja esimerkiksi lämmönsäätely on jo vuosikausia ollut hankalaa mm. vetoisten ikkunoiden takia. Suositus: Heinolan lukion tietotekninen välineistö tulee päivittää ja peruskorjaus on syytä aloittaa suunnitellun mukaisesti 215. Musiikkiopisto on tehnyt selvityksen mahdollisuuksista antaa musiikkiterapiaa osana syrjäytymisen ehkäisyä. Tavoite on toteutunut, mutta tarkastuslautakunta jäi kaipaamaan selvitystä siitä, mitä selvityksessä tuli ilmi ja mitkä ovat mahdolliset jatkotoimenpiteet. Sisäilmat ovat näkyvästi haitanneet koulujen opetustyötä erityisesti Seminaarin ja Myllyojan kouluilla. Valtuusto myönsi molempiin kouluihin kohdistuviin toimenpiteisiin investointimäärärahan. Oppilaiden ja henkilökunnan oireilujen myötä on ensimmäinen toimenpide turvata oppilaiden ja henkilökunnan terveys ja näin varmistaa koulutyön jatkuminen normaalissa tahdissa. Oireilujen syyn selvittämiseen tulee varata aikaa ja malttia. Yhteistyön ja tiedonkulun merkitys kiinteistöjen käyttäjien ja niiden hallinnoijan kanssa korostuu. Päivittäisessä työskentelyssä jokainen on vastuullinen viemään poikkeavista asioista tietoa eteenpäin ja samoin ottamaan asiakkaalta tulevan palautteen vakavasti. Nuorisotakuu Vuonna 213 voimaan astuneen nuorisotakuun mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 3- vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Vuoden 213 aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus kasvoi sekä Heinolassa että muualla Päijät-Hämeessä. Työpaja Torpan toimintaan on suurta ruuhkaa, eikä osastojen paikkamääriä saatu lisättyä. Koulupsykologin vastaanotolle on ruuhkaa. Heinola lukion ja Koulutuskeskus Salpauksen välisen kaksoistutkinto-opetuksen tulevaisuus on vaakalaudalla. Heinola ei ole onnistunut nuorisotakuun toimeenpanossa. Tätä ei voi pitää täysin omana vikana, sillä nuorisotakuun toteuttamisessa on ollut huomattavia ongelmia maanlaajuisesti. Tarkastuslautakunta jatkaa nuorisotakuun toteutumisen seurantaa tulevalla arviointikaudella. 17

19 Suositus: Nuorisotakuun lakisääteisiin velvoitteisiin on vastattava. Kaupungilta odotetaan konkreettisia toimenpiteitä, jotta nuoret saadaan integroitua osaksi yhteiskuntaa ja syrjäytyminen estetään. Työpajatoiminta Nuorille suunnatun työpaja Torpan käyttöaste on suuri, ja asiakaspaikoista on pulaa. Aikuisemmalle väestölle tarkoitetun työpaja Aitan toimintaa puolestaan leimaa asiakassuhteiden pitkäkestoisuus, mikä hidastaa vaihtuvuutta ja estää useampien ihmisten pääsyn työpajatoimintaan, ja sitä kautta toivottavasti varsinaiseen työelämään. Suositus: Työpajojen on pidettävä asiakkaiden vaihtuvuus riittävän suurena, jotta mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus ponnistaa varsinaiseen työelämään. Liikunta- ja kulttuurilautakunta Sitovat tavoitteet: Toteutui Ei toteu- Toteutui Yhteensä tunut osittain Osittain toteutuivat: Museopalvelut vahvistavat Heinolan profiilia vahvana kulttuurikaupunkina ja siten edesauttavat välillisesti matkailun kasvua - Näyttelyitä tarjottiin läpi koko vuoden, mutta näkyvyys tiedotusvälineissä jäi heikommaksi verrattuna edelliseen vuoteen. Kävijämäärät putosivat 42,5 %. Tarkastuslautakunnan arvio: Tarkastuslautakunta on jo aikaisempinakin vuosina kiinnittänyt huomiota museoiden ilmaiskävijöiden suureen määrään, joka päättyneen tilikauden osalta on 42 % kaikista kävijöistä, mikä on huolestuttavaa. Museotoiminta on ollut laadukasta ja saanut usein kansainvälistäkin huomiota, siitäkin huolimatta ilmaiskävijöiden osuus kaikista kävijöistä on liian suuri. Suositus: Museoiden maksavien kävijöiden määrää tulee lisätä. Yhteistyötä kulttuuripalveluiden osalta ei juuri tehdä naapurikuntien kanssa. Kulttuuritoimiston uusi keskeinen sijainti torin laidalla tekee mahdolliseksi asiakaslähtöisen toimintatavan, joten toimistolta käsin voisi esimerkiksi yhteistyösopimuksella hoitaa lipunmyyntiä ja markkinointia myös muihin Itä-Hämeen alueen kulttuuritapahtumiin, kuten Sysmän Suvisoittoon. Suositus: Kulttuuritoimiston keskeisestä sijainnista torin laidalla on otettava kaikki hyöty irti, ja harkittava sen hyödyntämistä koko Itä-Hämeen alueen tapahtumien lipunmyynti- ja markkinointityössä. Tarkastuslautakunta tiedusteli sivistystoimen laskutuskäytännöistä mm. kesäteatteripalvelujen osalta. Sivistystoimenjohtajan selostuksen mukaan talouden hoito ja laskutus on läpinäkyvää. 18

20 Tarkastuslautakunta varmisti, että kaupungin 175-vuotisjuhlavuoden valmistelut sujuvat hyvin. Sekä kulttuurisihteeri että museonjohtaja vakuuttivat osaltaan, että valmistelut etenevät hyvin. Tarkastuslautakunta painottaa, että merkkivuosi luo hyvät edellytykset kaupungin tunnettuuden lisäämiselle ja positiivisen imagon luomiselle. Kulku kaupungin kolmelle kuntosalille tapahtuu niin, että kuntosalikortti luetaan itsenäisesti oven lukulaitteessa. Kuntosaleille tapahtuu huomattavissa määrin vilpillä kulkua, kun useampi henkilö menee sisään yhdellä leimauksella. Liikuntatoimeen on jo vuosia sitten hankittu etälukulaite kuntosalikorttien tarkastusta varten, mutta tarkastukset on laiminlyöty tai niitä on suoritettu erittäin harvoin. Suositus: Kuntosalikorttien tarkastuksia on suoritettava säännöllisesti. Liikuntalautakunta ja kulttuurilautakunta yhdistyivät vuoden alussa yhdeksi lautakunnaksi. Liikuntatoimenjohtajan ja kulttuurisihteerin kokemukset yhdistetystä lautakunnasta on positiiviset. Luottamushenkilöille suunnatussa kyselyssä ei tuotu ilmi negatiivisia tuntemuksia uudesta yhdistetystä lautakunnasta, joten lautakuntien yhdistämisessä on onnistuttu hyvin. Muutos on tehostanut hallintoa ja pienentänyt lautakuntien määrää. TEKNINEN TOIMI Tekninen lautakunta Sitovat tavoitteet: Toteutui Ei toteu- Toteutui Yhteensä tunut osittain Toteutumatta jäivät: Asemakaavoitetaan uusia omakotitontteja vähintään 3 kpl - Kaavoitettu Sinitaipaleen tontit (17 kpl), joista on tehty valitus Heikkimäen teollisuus/työpaikka-alueen asemakaava valmistuu - Asemakaavan toteutus on kesken Harjoitetaan aktiivista maapolitiikkaa - Aktiivisia alueiden ostoja ei ole tehty, etuosto-oikeutta ei ollut tarpeen käyttää Alueiden (kadut ja yleiset alueet, puisto sekä metsät ja vesialueet) kunnossapito, hoito ja niihin liittyvät muut tehtävät suoritettaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa - Talousarvio ylittyi menojen osalta 32. euroa Tavoite katujen hoidossa on 1,1 / m 2 - Hoitokustannukset olivat 1,14 / m 2 Osittain toteutuivat: Siirrytään yleiseurooppalaiseen EUREF-koordinaatiojärjestelmään - Tasomuunnos on tehty, korkeuden muunnos on suunnitelman mukaan tulossa

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot