Kunnantoimisto Kemiössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010"

Transkriptio

1 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa Muut: Roger Hakalax,sihteeri TJ Asia: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika: Lars Nummelin Kunnantoimisto Kemiössä Roger Hakalax Jörgen Törnqvist Pöytäkirja pidetty nähtävänä: Kemiönsaari Merja Juvonen Otteen oikeaksi todistaa: Roger Hakalax

2 3/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika: klo Kokouspaikka: Vretantie 19 Asia numero Asia 21 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS OIKAISUVAATIMUS TURUN ALUEKAIVUU, valita urakoitsija Genbölen kunnallistekniikan rakentamiselle LIITTYMISSOPIMUS SÖDERSUNDVIKS VATTEN OCH AVLOPPSANDELSLAG LAINANOTTO VIRANHALTIJAN TIEDOKSI Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaaressa Lars Nummelin

3 3 21 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Johtokunta hyväksyy esityslistan ehdotuksen mukaan.

4 4 22 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA EHDOTUS (TJ) Jörgen Törnqvist ja Merja Juvonen valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.

5 5 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 6 Dnr: KIVA 192/ OIKAISUVAATIMUS TURUN ALUEKAIVUU, valita urakoitsija Genbölen kunnallistekniikan rakentamiselle Johtokunta , 10 VALMISTELU (TJ Roger Hakalax) Kemiönsaaren Vesi on lähettänyt tarjouspyynnöt Genbölen alueen kunnallistekniikan rakentamisesta 13 urakoitsijalle. Annetun ajan puitteissa jätettiin 7 tarjousta. Tarjouspyyntö, tarjoukset, avauspöytäkirja sekä pisteytys esitellään kokouksessa. Johtokunta päättää hylätä Lyftschaktin tarjouksen epätäydellisenä koska räjäytystyöt puuttuvat. Johtokunta päättää valita Sev-Dig Ab urakoitsijaksi Genbölen urakalle. SEV-DIG:in tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin ja pisteytyksessä tarjous sai 91,43 pistettä 100 mahdollisesta. Avauspöytäkirja ja pisteytys liitetään pöytäkirjaan Johtokunta, 24 VALMISTELU (TJ Roger Hakalax) Kemiönsaaren Veden johtokunta päätti valita kokonais taloudellisesti edullisin SEV-DIG Ab urakoitsijaksi, rakentamaan Genbölen kunnallistekniikan urakkaa. Turun Aluekaivuu Oy on jättänyt oikaisuvaatimuksen mainitusta päätöksestä seuraavin motivoinnein ja vaatimuksin: - Pisteytyksessä on kielivaatimukset otettu mukaan vaikka niitä ei mainita tarjouspyynnössä - Yrityksen pisteytys on liian alhainen. Yritys on perustettu 1987 ja yritys on ollut toiminnassa perustamisesta lähtien - Työnjohtajan on pisteytys, on liian alhainen. Työnjohtaja, rakennusmestari Markku Utriainen joka valmistui 1974, on työskennellyt alalla valmistumisesta lähtien. - Urakoitsija ihmettelee kuinka pisteytys eriää Östanån urakan pisteytyksestä. - Urakoitsija vaatii että pisteytys oikaistaan ja että Turun Aluekaivuu valitaan urakoitsijaksi, sekä että alv 22% maksetaan johtuen väärästä päätöksestä. - Urakoitsija on myös jättänyt valituksen markkinatuomiostuimeen hankintapäätöksestä. Selonteko pisteytyksestä:

7 7 - Tarjouspyynnössä on selvästi ilmoitettu että urakoitsijan tulee hallita niin ikään ruotsinettä suomenkielen. Kieli taidot on arvioitu työnjohtajan arvioinnin yhteydessä. Tarjouspyynnössä koskien Östanåta vastaavaa vaatimusta ei ollut. Kielivaatimus koskee sitä työnjohtajaa joka johtaa työtä johtuen siitä että työ tehdään haja-asutus alueella yksityisillä mailla (noin 175 kpl maan-omistajaa) missä useimmat maan-omistajat puhuvat pelkästään ruotsia. Jotta kielitaidot voitaisiin arvioida, haastateltiin ne työjohtajat joilla ei ollut dokumentoituja tai tunnettuja kielitaitoja. Markku Utriaista haastateltaessa ruotsiksi hän ilmoitti että hän ei tule hoitamaan työnjohtoa, vaan että hänen tyttärensä, rakennusinsinööri Sini-Maaria Utriainen joka valmistui 2005 hoitaa sen. Sini-Maaria Utriaista haastateltaessa ruotsinkielellä, hänen ruotsinkielen taidot todettiin heikoiksi mikä antoi 0,25 p + 2,5 p suomenkielestä mikä on hänen äidinkieli. Hänen insinööritutkimuksensa antoi maximipisteet mahdollisesta 5 p (rakennusmestarin tutkimus olisi antanut hänelle ainoastaan 3,75 p) ja hänen työkokemuksensa antoi hänelle 3,25 p. Työnjohtajan yhteispisteiksi tuli siis 11, 15 mahdollisesta. - Turun Aluekaivuu Oy on vakiintunut yritys jolla on pitkä kokemus. Arvioitaessa yritysten referenssejä Östanån urakan yhteydessä huomioitiin ainoastaan yritysten referenssit kauttaaltaan. Genbölen urakka, joka koskee kunnallistekniikan rakentamista hajaasutus alueella, on haastava urakka, joka koskee monia maanomistajia. Turun Aluekaivuu Oy:llä on vähän dokumentoituna vastaavista urakoista referenssilistallaan. Tämä on arvioinnissa antanut yritykselle 10 p 15 mahdollisesta. Myös muut urakoitsijat on pisteytetty vastaavalla tavalla. - On täysin perusteetonta vaatia taloudellista korvausta oikaisuvaatimuksessa joka koskee urakoitsijan valintaa. - Hankinta alittaa selvästi hankintarajat ja siitä johtuen valitus markkinatuomioistumelle on perusteetonta - Pisteytys henkilö- ja yritysreferenseille on aina arviointikysymyksiä jotka ratkaistaan kyseessä olevan urakan taustoja vastaan. Näin ollen pisteytystä ei voida aina verrata toisiin vastaaviin. Pisteytys on tehty objektiivisesti hyvän hallintotavan mukaan, lähtien liikkeelle tarjouspyynnöstä ja perustuen hintaan, faktaan ja referensseihin. Urakkasopimus tullaan tekemään SEV-DIG Ab:n kanssa ennen kuin tämä päätös saa lain voiman. Sopimus tehdään ja työt aloitetaan että urakoitsijalla olisi mahdollisuus rakentaa suuren osan vesi- ja jätevesilinjasta vuoden 2010 kuivan kauden aikana. Oikaisuvaatimus, tarjouspyyntö, kopiot todistuksista sekä TJ:n vastaus markkinatuomioistuimelle annetaan tiedoksi. Kemiönsaaren Veden johtokunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen sekä korvausvaatimuksen aiheettomina.

8 8 Dnr: KIVA 349/ LIITTYMISSOPIMUS SÖDERSUNDVIKS VATTEN OCH AVLOPPSANDELSLAG VALMISTELU(TJ Roger Hakalax) Södersundviks vatten och avloppsandelslagille on myönnetty teknisen lautakunnan toimesta kunnallista avustusta vesi- ja jätevesiverkoston rakentamiselle Södersundvikin kylään. Osuuskunta on lisäksi hakenut valtiollista avustusta ELY-keskukselta ja kunnallista takausta lainalle. Osuuskunta toivoo saavansa liittyä Kemiönsaaren Veden vesi- ja jätevesiverkostoon sekä että Kemiönsaaren Vesi ottaa toiminnan haltuunsa muutamanvuoden kuluttua kun kaikki on rakennettu valmiiksi. Osuuskunnalla on tavoitteena rakentaa runkolinja vuonna 2010, ja vuonna 2011 rakentaa vesi- ja jätevesiverkosto kylässä sekä liittää kiinteistöt. Kemiönsaaren Veden ja osuuskunnan välisten pelisääntöjen selventämiseksi, sekä takuuksi että kunnan takausvelvoite ei tule maksettavaksi, on asiaa kokeva sopimus luonnos tehty. Kunnanvaltuusto päättää takausvelvoitteista. Ehdotus liittymissopimuksesta ja hakemus takauksesta annetaan tiedoksi. Kemiönsaaren Veden johtokunta päättää hyväksyä liittymissopimuksen liitteen mukaan, sekä suosittelee kunnanvaltuustolle että kunnan takaus myönnetään osuuskunnalle kunnanvaltuuston toimesta. Pykälä tarkistetaan välittömästi.

9 9 Dnr: KONCERN 304/ LAINANOTTO VALMISTELU (Roger Hakalax TJ) Tämän vuoden talousarviossa on merkitty pitkäaikainen lainan otto kokonaisuudessaan Kemiönsaaren Vesiliikelaitokselle. Kunnan taloushallintoyksikkö on pyytänyt tarjouksia Nordea Bank Finland Abp, Andelsbanken Raseborg, Aktia Sparbank Abp, Kommunfinans Abp ja Kommunernas Pensionsförsäkring. Kaikilta on saatu tarjous annetun ajan puitteissa. Vesiliikelaitoksen ohjeen 3, punkt 7 mukaan, vesiliikelaitoksen johtokunta päättää budjettilainan otosta niiden rajojen sisällä jotka kunnanhallitus on hyväksynyt kuntalain 87 m mukaan. Näitä rajoja ei ole vahvistettu, jolloin kunnahallitus päätti koko lainaosuuden nostosta. Markkinakorot ovat tällä hetkellä erittäin alhaisella tasolla. Ajatellen pitkää laina-aikaa ja turvaa nousevia korkoja vastaan kunnanhallitus katsoi parhaimmaksi että laina sidotaan kiinteään korkoon 5-vuoden ajanjaksoilla on edullisinta pitkällä tähtäimellä. Kunnanhallitus on hyväksynyt Kommunfinans Abp:s lainatarjouksen Kemiönsaaren Vesihuoltolaitokselle, laina-aika on 15 vuotta ja kiinteä korko 5-års jaksoissa. EHDOTUS (Roger Hakalax TJ) Johtokunta päättää merkitä lananoton tiedoksi sekä valtuuttaa TJ:n päättämään välttämättömien lainojen nostosta kunnan lainanhankita päätöksen mukaan. Lainaa saa nostaa korkeintaan siihen summaan asti joka on annettu talousarviossa ( ) mutta enempää lainaa ei saa nostaa kuin mitä tarvitaan toiminnan hoitamiseen.

10 10 27 VIRANHALTIJAN VALMISTELU (TJ Roger Hakalax) Seuraavat johtokunnan valvontaan kuuluvat päätökset on tehty: Kemiönsaaren Veden TJ, viranhaltijan päätös 18-35/2010 Kemiönsaaren veden johtokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

11 11 28 TIEDOKSI VALMISTELU (TJ Roger Hakalax) Turun hallinto-oikeuden päätös 10/0252/1 Nina Karénin valitus on hylätty. Turun hallinto-oikeuden päätös 00911/10/2299, Siw Westerbackin valitusta ei käsitellä. Neuvottelut, Skinnarvikin Varikko-osaston liittämisestä Kemiönsaaren Veden vesi- ja jätevesiverkostoon, sekä Skinnarvikin vedenottamon haltuun ottamisesta, ovat käynnissä. Björkbodan vesiosuuskunnan vedenlaadusta keskusteltiin. Kemiönsaaren Veden johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

12 12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 21-23, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HKäyttöL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät: Kemiönsaaren Vesi Vretantie Kemiö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 24 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

13 13 VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisen päivän kuluessa ennen virastotalon sulkemista. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on nähtävänä / 2010 ja päätöksestä ( / ) on annettu asianosaisille tieto postitse Toimitettu asianosaisille / vastaanottajan allekirjoitus Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012 KRUUNUPYYN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Nro 2/2011 2/22 Kokousaika Torstaina 22. maaliskuuta 2012, klo 19.00 19.15 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman,

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot