ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017"

Transkriptio

1 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä Johdanto Toiminta-ajatus Visio Elinkeinopolitiikan tavoitteet Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Nykytilan kuvaus Elinkeino- ja väestörakenne Infrastruktuuri Palvelurakenne Kunta-analyysi SWOT-analyysi Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Elinkeinopolitiikan toimenpiteet Painopistealueet Resurssit Tiedottaminen Elinkeinopolitiikan päämäärät Yhteistyö ja verkottuminen Palvelut ja julkiset hankinnat Elinkeinopolitiikan keinovalikoimaa Elinkeinotuet Suunnitelmien ja päätösten yritysvaikutusten arviointi Elinkeinopolitiikan mahdollisuuksia Elinkeinopolitiikan toimenpiteet Hanketoiminta Työvoiman koulutus Muut toimenpiteet Yhteenveto. 12 Liite Päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi -lomake

3 1 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä 1.1. Johdanto Tämä elinkeinopoliittinen ohjelma on tehty yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen, Oulaisten Yrittäjät ry:n kanssa. Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista seurataan jatkuvasti yhteistyöelimen, Elinkeinotoimikunnan (ELPO) toimesta. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa Toiminta-ajatus Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikassa on turvata riittävät edellytykset yritystoiminnan harjoittamiselle. Siinä onnistumista auttavat mm. seuraavat asiat: hyvä infrastruktuuri, työvoiman saanti, vuorovaikutus, avoimuus, tasapuolisuus ja yritysmyönteinen päätöksenteko. Kaupungin tehtävä on myötävaikuttaa näihin tekijöihin Visio Oulainen tunnetaan aktiivisena elinkeinopolitiikan harjoittajana. Kaupunki on toimissaan innovatiivinen. Sen rooli on välittää tietoa aktiivisesti yrityksille. Kaupunki kuulee yrittäjiä ja tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa sekä vastaa tiedossa oleviin tarpeisiin resurssien puitteissa. Virka- ja luottamushenkilöt tekevät huomioistaan esityksiä elinkeinoelämän kehittämiseksi ja pitävät säännöllisesti yhteyttä yrittäjiin Elinkeinopolitiikan tavoitteet 1. Oulaisiin saada lisää työpaikkoja ja yrityksiä 2. Oulaista kehitetään hyvinvointialan keskuksena 3. Kunnan väkiluku saadaan kasvuun. 4. Oulaisissa edistetään uusiutuvien energiamuotojen hankkeita 5. Oulaisiin pyritään saamaan uutta kaivostoimintaa 6. Oulainen pyrkii hyötymään alueen suurhankkeista 7. Edistetään yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta 8. Ollaan mukana erilaisissa verkostoissa: seudullinen, maakunnallinen, valtakunnallinen, sidosryhmät, yrittäjät 9. Työvoiman saannin turvaaminen 1.5. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Kaupunki toteuttaa toiminta-ajatusta varmistamalla mm.: - hyvät peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet kuntalaisille - elinkeinoelämän tarpeet tunnistetaan ja niihin reagoidaan - yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena - yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti - kunnan hankintapolitiikassa huomioidaan paikalliset yritykset mahdollisuuksien mukaan - yhteistyö yrittäjien kanssa on säännöllistä - huomioidaan ympäristöarvot elinkeinopolitiikassa - hyvät yritysten perusneuvontapalvelut ja tekee tiivistä yhteistyötä seutukunnan muiden toimijoiden kanssa

4 2 2. Nykytilan kuvaus 2.1. Elinkeino- ja väestörakenne Tavoite 2020 Yrittäjien määrä %/työv. Yritysten lukumäärä Työpaikat Maa- ja metsätalous tp % / atv Teolliset työpaikat tp./v Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto Rakentaminen ,4 % Kauppa ,5 % Kuljetus, varastointi, tietoliik Koulutus ,8 % Sosiaali ja terveys, sote Kaikki työpaikat yhteensä tp./v. Yksit. sektorin työpaikat yht %/työpaikat Työssäkäynti muualla, henk %/työpaikat Väestö Asukasluku h./ vuotiaat Elävänä syntyneet, henk./v h. Eläkeläiset Demografinen huoltosuhde % Työvoima Työvoima yht % Korkea-asteen koulutus, henk ,3 % Työttömiä, lkm % Työpaikkaomavaraisuus, % Työllisyysaste, v., % Tulotaso, valtionveronalaiset koko maa Kunnallistalouden tulot, /as 5100 koko maa 4800 Verotulot, /as koko maa 3400 Yllä olevista luvuista on pääteltävissä seuraavaa: - yrittäjien määrä on suhteellisen pieni (12 %/työvoima) - työpaikat maataloudessa vähentyneet 10 vuodessa 61 kpl ( 21 %) - teollisten työpaikkojen osuus pienentynyt merkittävästi 10 vuodessa (- 56 %) - sote-alan osuus työpaikoista suurin Pohjois-Pohjanmaalla (Oulainen 32 %, PP 18 %) - yksityissektorin työpaikkojen suhteellinen osuus lisääntynyt (60 %) - pendelöinti on suhteellisen suurta, 27 % työllisestä työvoimasta, molempiin suuntiin - väestön väheneminen kiihtynyt viimeisenä viitenä vuotena (ka. 48 henk./v.) - vanhusten ja eläkeläisten osuus koko väestöstä kasvaa - huoltosuhde on korkea - työttömien määrä pysynyt suhteellisen korkeana (2012 n. 12,0 %) - työllisyysaste pienempi kuin koko maassa (koko maa 70 %, 2009)

5 3 Luonnollinen väestönlisäys on ollut Oulaisissa 2000-luvulla pääosin positiivinen. Muuttoliike on ollut pääosin negatiivista Infrastruktuuri Oulaisissa on useita kaavoitettuja teollisuusalueita: Kivisenkankaan, Kintunperän, Aholan ja Lammasojan teollisuusalueet. Vaihtoehtoisia tontteja on tarjolla hyvin. Teollisuustonttien luovutusperiaatteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Luovutustapa on pääsääntöisesti myynti. Tonttien hinnat ovat edullisia, 1 4 /m 2. Kunnassa on tarjolla vaihtoehtoisia asuntotontteja keskustan lisäksi myös haja-alueelta. Tonttien hinnat vaihtelevat keskustassa 3 6 /m Palvelurakenne Oulainen on merkittävä koulukaupunki. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Terveysalan yksikkö kouluttaa sairaanhoitajia. Oulaisten ammattiopistosta valmistuu lähihoitajia sekä kaupan ja hallinnon alan ammattilaisia, toimitilahuoltajia ja suurtalouskokkeja. Yhteensä näissä oppilaitoksissa opiskelee n. 760 opiskelijaa + aikuiskoulutuksessa yli 200 henkilöä. Naapurikunnissa on lisäksi Haapaveden ammattiopisto ja Ylivieskan tekniikan alan ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto. Oulainen on Oulun Eteläisen terveydenhuollon keskus, jossa on Oulaskankaan sairaala, Taukokankaan kuntoutuskoti, terveyskeskus sekä muita yksityisiä palvelun tarjoajia. Näissä käy töissä n. 600 henkilöä. Vapaa-ajan palvelut ovat paikkakunnalla korkeatasoiset. Jäähalli, uimahalli, sportingrata, taidetalo, kuntosalit, liikuntasalit, hiihtokeskus, ratsastustallit ja -maneesit ym. löytyvät paikkakunnalta. Kirjastopalvelut ovat monipuoliset. On tapahtumia, on toiminnallinen perinnekeskus ym Kunta-analyysi Vuonna 2009 valmistui Oulaisten elinkeinopolitiikan analyysi (Audiator-yhtiöltä). Siinä todetaan mm., että elinkeinopolitiikan vaikuttavuus riippuu olennaisesti kunnan sijainnista, koosta, yritysrakenteesta sekä käytetyistä elinkeinopolitiikan keinoista. Myös kehittämispanostuksen määrällä, resurssien suuntaamisella, yritysilmapiirillä, suhdannetilanteella ja sattumalla voi olla merkittäviä vaikutuksia elinkeinopolitiikan tuloksiin. Yksi kehittämisen tukijaloista on se, että kunnan toimijoiden ja yrityskentän välillä on hyvä keskinäinen yhteistyö ja luottamus. Oulaisten kaupungin koko ja sijainti antavat kohtuullisen hyvät edellytykset keskivertoyrityksen näkökulmasta. Tosiasiassa valtaosa yrityksistä laajentaa toimintaansa nykyisessä sijaintikunnassa. Yksi suurimpia haasteita Oulaisissa on löytää riittävästi yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä perustamaan uusia yrityksiä tai jatkamaan nykyisiä, toimivia yrityksiä. Oulaisissa on paljon tyhjää teollisuus- ja muuta tilaa sekä yksityisten että kaupungin omistamia.

6 SWOT-analyysi Alla olevaan taulukkoon on kirjattu tiedossa olevia uhkia, jotka pitäisi kääntää vahvuuksiksi sekä lueteltu paikkakunnan heikkouksia, jotka taas voivat olla meidän mahdollisuuksia. Vahvuudet - monipuolinen elinkeinorakenne - ihmisten perusarvot ovat kunnossa - sosiaali- ja terveyspalvelut korkeatasoiset - hyvät liikenneyhteydet - vapaa-ajan palvelut monipuoliset - alueellinen työvoimareservi - pendelöinti alueella suurta - alueellinen koulutustarjonta hyvä - yrittäjäilmasto myönteinen - turvallinen asuinympäristö - hyvä ilmanlaatu ja puhdas luonto - hyvät yrityspalvelut Mahdollisuudet - työpaikkaomavaraisuus hyvä - hyvinvointipalvelut merkittävät - kantatien hyödyntäminen - useita menestyviä avainyrityksiä - pendelöinti suurta, työvoimaa löytyy - luonnonvarat (puu, kivi, malmi) - malmikrittistä aluetta - useita suurhankkeita vireillä - bioenergia - tuulivoiman hyödyntäminen - uusien toimintamallien kokeilu - positiivinen ajattelu Heikkoudet - heikko tunnettuisuus ja imago epäselvä - ihmisten turha vaatimattomuus - riippuvuus isoista työnantajista suuri - muuttoliike molempiin suuntiin suurta - yritysten kansainvälistyminen vähäistä - teollisia (mies)työpaikkoja vähän - yksityiset sote markkinat vähäiset Uhat - yritystoiminnasta kiinnostuneiden määrä - väestö vähenee ja ikääntyy - valtiovallan toimet, kuntajakoselvitykset - korvaavia työpaikkoja tarvitaan paljon - omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset - kaupungin talouden kehitys - nykyisten koulutuspaikkojen pysyvyys - synnytysosaston loppuminen, mitä tilalle - alueen kuntien heikko yhteistyöhalu 3. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet 3.1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet - yrittäjyysvaikutusten arviointi on osa kaupungin päätöksentekoprosessia - yritysilmapiiriä ja asiakastyytyväisyyttä seurataan kahden vuoden välein SY:n tekemän tutkimuksen mukaan - seudullista ja muuta sidosryhmäyhteistyötä tehdään yhdessä muiden toimijoiden kanssa - yrittäjyyskasvatukseen kiinnitetään huomiota

7 Elinkeinopolitiikan toimenpiteet 1. Selvitetään yritysten kasvun esteet ja mahdollisuudet sekä haetaan aktiivisesti tänne siirtyviä yrityksiä ja autetaan niiden toteutuksessa 2. Hyödynnetään hyvinvointialan kehittämishanketta 3. Markkinoidaan Oulaista asuinpaikkana 4. Ollaan mukana energiahankkeissa 5. Markkinoidaan tyhjiä toimitiloja muualle 6. Toteutetaan StartUp Center pilotti hankkeessa 7. Elinkeinopolitiikan keinovalikoimaa ovat mm. toimitilojen vuokraus, neuvontapalvelut, yrittäjäkoulutus, hanketoiminta, kaavoitus, kunnallistekniikka 8. Muualle muuttaneiden etsiminen ja houkuttelu takaisin 9. Yrittäjien huomioiminen: onnittelut, palkitseminen, yhteydenpito, aamupuuro, toimialakokoukset, yritysvaikutusten arviointi, tasapuolisuus 10. Palveluseteli otetaan vähitellen käyttöön vanhusten kotipalvelussa 11. Työvoiman turvaamiseksi huomioidaan maahanmuuttajat 3.3. Painopistealueet - sosiaali- ja terveydenhoitoklusterin laajempi hyödyntäminen - hyvinvointiyrittäjyyden lisääminen, yksityisten sote markkinoiden synnyttäminen - hanketoimintaa hyödynnetään yritysten kehittämisessä - paikkakunnan yritysten kasvun tukeminen ja toimintaedellytysten kehittäminen - teollisten työpaikkojen lisääminen keskeinen painopiste - huomioidaan olemassa olevat yritykset tasapuolisesti - oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön lisääminen - alueen suurhankkeet, tuulivoima, kaivostoiminta 3.4. Resurssit Yritysneuvonta Yritysten perusneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaavat elinkeinojohtaja, kehitysjohtaja ja maaseutuasiamies (maatilat ja maaseutuyritykset) sekä omalta osaltaan projektihenkilöt. Kehitysjohtajan toimi on määräaikainen. Kaupungin muut viranomaiset toteuttavat oman sektorinsa osalta yrityksiin suunnattua neuvontaa ja tiedottamista tarpeen mukaan. Budjetointi Elinkeinojen kehittämiseen varataan vuosittain riittävät resurssit kaupungin talousarvioon. Esityksen valmistelee elinkeinojohtaja. Kaupunginhallitus määrittelee seutukuntatyössä tarvittavat muut määrärahat. Elinkeinoasioiden valmistelu ja päätöksenteko Elinkeinojohtaja valmistelee pääsääntöisesti kaupunginhallitukseen tulevat elinkeinoelämän kehittämistä koskevat asiat. Kaupunginhallitus vastaa käytännön elinkeinopolitiikasta. Kaupungin yritystilojen vuokrauksesta vastaa elinkeinojohtaja. Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta Elinkeinopoliittista ohjelmaa päivitetään jatkuvasti. Päivitykseen osallistuu elinkeinotoimikunta (ELPO), jossa sihteerinä toimii elinkeinojohtaja. Mikäli siihen tulee muutoksia,

8 6 ohjelma laitetaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja sen jälkeen nähtäville kaupungin kotisivuille sekä tiedoksi yrittäjäyhdistykselle, lehdistölle ja kaikille asiasta kiinnostuneille Tiedottaminen Tiedottamisessa on noudatettava avoimuutta asianosaisten välillä, mutta valmisteilla olevista asioista ei saa päästä tietovuotoja liian aikaisin. Verkostossa toimivien oma käytös ja puheet viestivät myös tehokkaasti kotikuntamme toimintaa. Tiedottamisessa on selvä työnjako: kukin toimija vastaa oman toimialansa tiedottamisesta, mutta yritysasioiden tiedottamisen koordinointi ja päävastuu keskitetään elinkeinojohtajalle (tai vastaavalle). Kaupungin kotisivuilla tiedotetaan elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvistä asioista ja päivitetty Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy myös kotisivuilta. Tietojen syötöstä vastaa kanslisti. Oulaisten Yrittäjien lähettämää Yritystiedotetta hyödynnetään soveltuvin osin. 4. Elinkeinopolitiikan päämäärät 4.1. Yhteistyö ja verkottuminen Alueellinen yhteistyö Oulaisten kaupunki osallistuu aktiivisesti lähialueen kehittämistoimintaan ja seutukunnallisiin hankkeisiin sekä niiden valmisteluun että arviointiin. Alueen kunnat tai niissä toimivat yhtiöt vastaavat itsenäisesti omista hankkeistaan ja verkostoituvat laajemminkin. Lähialueen kuntien, kehittämisyhtiöiden ja/tai seutukunnan kanssa käydyissä yhteistyöneuvotteluissa mukaan kutsutaan myös paikallisten yrittäjäyhdistysten edustajat. Oulainen pyrkii siinä kulkemaan etujoukoissa. Vastuu alueellisesta yhteistyöstä on lähinnä kaupunginjohtajalla ja elinkeinojohtajalla. Yhteydet maakunta- ja valtionhallintoon Kaupunki on jatkuvasti yhteydessä maakunta- ja valtionhallinnon viranomaisiin: Pohjois- Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, tiehallinto ja eri ministeriöt. Asianomaiset viranhaltijat ja luottamusmiehet vastaavat yhteydenpidosta ja sieltä tulevasta infosta. Yhteydet yrittäjiin ja yrittäjäjärjestöihin Kaupungin ja yrittäjien välistä yhteydenpitoa varten on perustettu elinkeinotoimikunta (ELPO), johon Oulaisten Yrittäjät ry ja kaupunki valitsevat edustajat. Se kokoontuu lähes kuukausittain. Kaupunki, virka- ja luottamusmiehet sekä Yrittäjät yhdessä kutsuvat yrittäjät aamupuurolle tai vastaavaan tilaisuuteen, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Yhteydenpito muutenkin näiden välillä on säännöllistä ja aktiivista. Sidosryhmäyhteistyö Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Oulun yliopisto/oulun eteläisen instituutti ja Centria. Oulaisissa toimivat oppilaitokset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita: Jedu/Oulaisten ammattiopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikkö.

9 7 Wellnesspolis status on saatu Oulaisiin ja siitä vastuun kantaa Oamk. Polis kuuluu ns. Multipolisverkostoon. Paikkakunnan oppilaitoksilla useita yhteyksiä eri oppilaitoksiin ulkomailla, mihin liittyy mm. oppilaiden vaihtoa yms. Palkitsemiset ja huomioimiset Elinkeinotoimikunta valitsee vuosittain Vuoden yrittäjän. Palkinto luovutetaan pyhäinpäivän iltana pidettävässä Yrittäjäillassa. Samoin toimikunta valitsee vuosittain Vuoden Nuori Yrittäjä -palkinnon saajan. Lisäksi elinkeinotoimikunta valitsee harkintansa mukaan ns. Avainteko palkinnon yritykselle, joka jollain tavalla on tehnyt Oulaista tunnetuksi tai muuten tehnyt jonkun avainteon. Edelleen toimikunta voi esittää huomioitavaksi henkilön tai yrityksen, joka on tuonut esille Oulaisten elinkeinoelämää ja työpaikkakehitystä edistävän vihjeen. Kaupunginjohtaja, elinkeinojohtaja ja kehitysjohtaja käyvät tervehtimässä uusia yrittäjiä sekä muita ansioituneita tai merkkipäiviään viettäviä yrityksiä harkintansa mukaan Palvelut ja julkiset hankinnat Palvelut Kaupunki tuottaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kaupunki vastaa yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hallintopalveluista, peruskoulutuksesta, kaavoitus- ja mittaustoimesta, rakennusvalvonnasta sekä tietyistä tekniseen ja tilapalveluun liittyvistä johtotehtävistä. Kaupunki etsii ulkoistettavia palveluja, jotka voidaan kilpailuttaa ja antaa mahdollisesti ulkopuolisten hoidettavaksi. Lähinnä tämä koskee sosiaali- ja terveydenhoitoaloja. Palvelurakenteen kehittämisestä vastaavat asianomaiset osastopäälliköt ja muut vastaavat viranhaltijat sekä luottamushenkilöt sovittujen kehittämistavoitteiden mukaisesti. Oulaisten Palvelustrategia on valmistunut. Siinä huomioidaan tarkemmin, mitä vaihtoehtoisia palveluntuotantomuotoja aiotaan ottaa käyttöön ja millä aikataululla. Yrittäjyyskasvatus Opetussuunnitelmia ollaan parhaillaan päivittämässä. Niissä on tarkoitus huomioida entistä paremmin yrittäjyyskasvatus. Peruskoulussa ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa yrittäjämäisiä toimintatapoja ja yrittäjäosaamista tuodaan esille sekä lisätään positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Lisäksi oppilaitosten ja yritysten työelämäyhteyksiä parannetaan. Oulaisten Yrittäjäyhdistyksellä on sopimus lukion kanssa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta, mitä kautta yrittäjät tulevat itse lukion sisälle. Yrittäjyyskasvatuksen onnistumista pyritään varmistamaan sillä, että kussakin koulussa olisi vastuuhenkilö edistämään yrittäjyyskasvatusta. Hanketyö ja projektitoiminta Yritysten kehittämishankkeet toteutetaan joko yrityskohtaisesti tai alueellisten projektien kautta. Ylivieskan seutukunta hallinnoi pääosin alueellisia, yritysten kehittämishankkeita. Oulaisissa toimii hankehenkilöitä ja heidän sijoituspaikka on Yrityspalvelukeskus. EU:n uusi ohjelmakausi käynnistyy v Hanketoiminta on tarkoitus säilyttää vähintään nykyisellä tasolla. Niistä suurimman hyödyn saavat toimivat yritykset yrittäjä.

10 8 Oulaisten Yrityspalvelukeskus (YPK) ja yrittäjyyden edistäminen Yrittäjyyden edistämiseksi on tarkoitus kehittää Oulaisten Yrityspalvelukeskusta siihen suuntaan, että se palvelisi paremmin alkavia, innovatiivisia yrityksiä tai henkilöitä, joiden yritysideat vaativat vielä jalostamista ja hiomista. YPK tarjoaa silloin neuvottelu- ja työskentelytiloja sekä henkilökohtaista neuvontaa, jopa tukea asiantuntijan käyttöä varten. Yrittäjäkoulutusta ja muuta valmennusta järjestetään hankkeiden kautta. Palvelun tulisi toimia ns. yhden luukun periaatteella. Yhteistyötä tiivistetään mm. BusinessOulun kanssa siellä hyväksi koettujen menetelmien hyödyntämisessä, esim. StartUp Center ja BusinessKitchen toiminta. StartUp Center on paikka, jossa yritysidean omaavat: - voisivat tavata muita samanhenkisiä ihmisiä. Tarvittavat tilat olisivat YPK:ssa - saisivat vertaistukea, neuvontaa ja voisivat tavata alan yrittäjiä - voisivat jalostaa toiminta-ajatusta yhdessä asiantuntijoiden kanssa - voisivat tehdä töitä siellä ja käynnistää yritystä ko. tiloissa - paikassa järjestetään yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä tapahtumia (rahoitus, markkinointi, tuotekehitys ) Yritysneuvonta hyödyttää myös toimivia yrityksiä. Tärkeä kohderyhmä ovat omistajanvaihdosyritykset, joille tarjotaan apua ja palvelua. Samoin sijoittumispalvelut kuuluvat entistä enemmän palveluvalikoimaan eli autetaan tänne siirtyviä yrityksiä etabloitumaan Oulaisiin. Varsinkin toimivien teollisten yritysten kehittämisessä ollaan mukana. Samoin etsitään Oulaisiin muuttamaan kiinnostuneita teollisia yrityksiä. Kehitysjohtajan tehtävänä on edistää teollisten työpaikkojen syntyä ja olla muutenkin mukana kehittämässä YPK:N toimintaa. YPK on mukana myös valtakunnallisen Yritys-Suomi palvelun kehittämisessä. Yrittäjyyden edistämiseksi YPK on mukana järjestämässä erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia ja workshopeja, joihin pyritään saamaan mukaan yritystoiminnasta kiinnostuneita. Tontti- ja toimitilapolitiikka Kaupunki toimii nykyisen tonttien luovutuspolitiikan mukaisesti. Kaupunki huolehtii siitä, että sillä on jatkuvasti tarjolla vaihtoehtoisia tontteja liike- ja teollisuusyrityksille sekä vaihtoehtoisia asuntotontteja. Kaupunki ei pääsääntöisesti rakenna toimitiloja yrityksille. Tilojen rakentamiseen aktivoidaan mieluimmin yrityksiä ja muita kumppaneita. Toimitilojen rakentamisessa kaupunki voi olla mukana rahoitusjärjestelyissä tapauskohtaisesti. Kaupunki vuokraa toimitilojaan yrityksille käypään hintaan eli todelliset kustannukset peittäen. Vuokratason määrittää kaupunginhallitus. Varsinainen vuokrauspäätös ja vuokrasopimusten tekeminen tehdään virkamiestyönä. Kuntamarkkinointi Kaupungin markkinoinnista vastaa ns. markkinointiryhmä talousarvion puitteissa. Sille kuuluu huolehtia, että esitteet ja muu markkinointimateriaali ovat ajan tasalla. Kaupunki osallistuu eri messuille harkinnan mukaan. Markkinoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan nykyaikaisia mediavälineitä. Julkiset hankinnat Kaupungin palveluyksiköt toimivat hankintalain mukaan. Hankinta toteutetaan hajautetusti hallintokunnittain tai viranhaltijapäätöksinä. Hankintatoiminnan tavoitteet ovat:

11 9 - sillä luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle - edistetään laadukkaiden kuntapalvelujen järjestämistä taloudellisesti ja tehokkaasti - sillä luodaan myönteistä Oulainen-kuvaa - vahvistetaan hankintatoimeen liittyvää tiedonkulkua ja ohjausta - vahvistetaan hankintojen suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta Voimassa oleva hankintalaki ei koske ns. pienhankintoja. Niissä toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita. Toimiville yrityksille tulee turvata avoimet ja tasapuoliset mahdollisuudet kilpailla kuntasektorin hankinnoissa. Hankinnat tulee tehdä sellaisina kokonaisuuksina, että paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus tarjota niitä. Hankinnat tulee päättää niin, että kilpailun voittaa hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja hankintalain mukaisesti. Tarjouspyynnölle asetetaan muutamia perusedellytyksiä: - tarjoajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu - selkeä ja riittävän yksityiskohtainen tarjouspyyntö - lisäkysymysten esittämismahdollisuus tarjousaikana - tarjousten jättäminen myös sähköisesti (sähköposti, internet-lomake) - riittävä aika tarjouksen jättämiseen - kolmivaiheinen hyväksymismenettely: tarjoajien kelpoisuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen sekä ilmoitetun vertailuperusteen käyttäminen voittajan valinnassa - perusteltu hankintapäätös ja muutoksenhakuohje 4.3. Elinkeinopolitiikan keinovalikoimaa Yrityslainat ja takaukset Kaupunki voi myöntää omavelkaisen takauksen pääsääntöisesti tuotannollisen yrityksen rakennusinvestointiin, mikäli se lisää yrityksen liikevaihtoa tai työpaikkoja Oulaisissa eikä muuta rahoitusta/vakuutta ole käytettävissä. Takaus voidaan myöntää myös elinkeinopoliittisesti tärkeiksi katsotuissa hankkeissa. Kaupunki ei ota yrittäjänriskiä ko. hankkeissa vaan päärahoittaja pyritään löytämään muulla keinoin. Kaupungin periaate on, että julkista tukea ei synny vaan päätöksenteossa noudatetaan EU: valtiontukisäännöksiä. Kaupunki voi myöntää yrityslainoja tai takauksia niiden periaatteiden mukaisesti. Kaupungin osuus tulee olla alle 40 % kustannuksista. Kaupungin myöntämää lainaa yrityksille voidaan harkita vain erityisistä syistä. Osakkuus yrityksissä Kaupunki voi perustellusta syystä olla mukana osaomistajana perustettaessa uutta tai laajennettaessa yritystoimintaa paikkakunnalle. Kaupunki luopuu osakkuudesta viimeistään kolmen vuoden aikana nimellishintaan. Hinnoittelupolitiikka Teollisuustonttien hinnat ovat kaikille samat ja ne ovat kaupunginvaltuuston vahvistamat. Toimitilojen vuokratasossa noudatetaan paikkakunnan käypää vuokratasoa. Teollisuustyöpaikkojen lisäämiseksi kaupunki tarjoaa tuotannolliseen toimintaan edullisia tontteja (1 4 /m 2 ) eri puolilta kaupunkia. Kaupungin mittaustoimi palvelee myös yrityksiä

12 10 edullisesti ja tehokkaasti. Tavoitteena on, että tontin muodostus hoidetaan loppuun asti. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen myöntämät kehittämistuet ovat investoinneissa maksimissaan 25 % hyväksytyistä kustannuksista. Kaupunki vuokraa eritasoisia tiloja lähinnä tuotannollisille yrityksille käyvällä hinnalla, mutta yrityksen alkuvaiheessa vuokran määrä voidaan nostaa portaittain ko. tavoitevuokraan. Kaupunginhallitus hyväksyy hinnoittelun kiinteistökohtaisesti Elinkeinotuet Kaupunki ei pääsääntöisesti myönnä elinkeinotueksi katsottavaa tukea yrityksille, mutta kaupungilla on käytössä ns. kehittämisavustus, jota myönnetään lähinnä asiantuntijapalvelujen käyttöön 50 % ja enintään 400 /yritys/vuosi. Tuen myöntämisestä päättää elinkeinojohtaja. 5. Suunnitelmien ja päätösten yritysvaikutusten arviointi Monilla kaupungin päätöksillä on vaikutusta yritysten toimintaan. Näitä vaikutuksia tulee arvioida jo etukäteen. Valmistelevan virkamiehen tai päätöstä tekevän toimielimen tulee harkita, milloin nämä yritysvaikutukset ovat sitä tasoa, että ne on etukäteen arvioitava. Arviointia varten otetaan käyttöön oma lomake, joka on tämän ohjelman liitteenä. Valmistelijan tulee tehdä yritysvaikutuksista kirjallinen arviointi, kun - päätös koskee seuraavia toimenpiteitä: infrastruktuuri hankkeet kuten kaavoitus, teiden rakentaminen ja kunnossapito, muu julkinen rakentaminen, toimitilojen ja tonttien hinnoittelu, julkisten palvelujen järjestäminen, hankintapolitiikka ja palvelujen ulkoistaminen, yritysneuvonnan organisointi, hanketoiminta, strateginen suunnittelu sekä verojen ja maksujen korotus - päätöksen vaikutus odotetaan kohdistuvan 10 yritykseen tai 50 työpaikkaan - päätös muuttaa aikaisempaa linjaa suhteessa yrityksiin - päätös on oleellinen kunnan kilpailukyvylle asuinpaikkana tai yrityksen sijaintipaikkana - valmistelija jostain muusta syystä katsoo arvioinnin tarpeelliseksi Yritysarvioinnissa tulee huomioida moneenko yritykseen tai työpaikkaan vaikutuksen odotetaan kohdistuvan sekä millainen vaikutus on. Joissakin tapauksissa tämä arviointi voidaan pyytää myös paikalliselta yrittäjäyhdistykseltä. Arvioinnissa voi auttaa kunnan elinkeinojohtaja. 6. Elinkeinopolitiikan mahdollisuuksia - Pyhäjoen ydinvoimalahanke - rata- ja ratapihahankkeet - pohjoinen ulottuvuus - saneerausrakentaminen (kiinteistöt) - tuulivoiman hyödyntämishankkeita vireille - verkkokauppaa tulee edistää yrityksissä - seniorien tarpeet (asuminen, hoiva, kulkeminen, harrastukset) - kapeat maailmanlaajuiset markkinaraot (Raita-Sport, peliteollisuus, musiikki, taide) - ympäristöinvestoinnit

13 11 - kaivostoiminnan edistäminen, uusien alueiden etsiminen - puun jatkojalostus - tutkimushankkeet (Pyhäjärven Lagunahanke, sosiaali- ja terveysala) - alueellisen yhteistyön lisääminen (kunnat, oppilaitokset, yritykset) - luovat alat 7. Elinkeinopolitiikan toimenpiteet 7.1. Hanketoiminta Hankkeen, toimenpiteen nimi, sisältö ja toteuttaja 1. Hyvinvointihanke - työhyvinvoinnin tutk.keskuksen per. - uusien tuote- ja palveluideoiden keh. - hallinnoija: Ylivieskan stk tai Oulainen Toteutusaika Kustannusarvio, Kaupungin osuus, Vastuutaho kh, stk 1. YPK:n kehittäminen - Start Up Center pilotti kh, kv, stk 3. Yrittäjyyden edistäminen - järjestetään vuosittain yrittäjyyden aktivointitilaisuuksia ja selvitetään millä alalla yrittämisen mahdollisuuksia on 4. Kaupungin markkinointi - esitteet, kehumiskampanja, lehtijutut, kauppiasyhteistyö, internet, facebook ym. - valmistellaan Markkinointisuunnitelma vuosittain ypk vuosittain markkinointiryhmä ja muut 7.2. Työvoiman koulutus 1. Työvoimakoulutuksesta - kaupunki tekee esityksiä työvoimahallinnolle ja muille koulutusta järjestäville tahoille työvoiman koulutukseen liittyvistä kursseista kh 7.3. Muut toimenpiteet 1. Yrittäjien palkitseminen ja huomioinen - yrittäjäpalkinnot, yritysvierailut, säännöllinen yhteydenpito, toimialakokouksia 2. Yritysten välisen yhteistyön edistäminen - yrityskäynnit, alihankintaverkot, työvoimapankki, yhteismarkkinointi 3. Tutkimukset - asiakastyytyväisyyskyselyt (1 kpl/kv) - ostovuototutkimus - muut tutkimukset, selvitykset 4. Muut toimet - kaivoksen perustaminen Oulaisiin - tuulivoiman edistäminen vuosittain Ypk vuosittain Ypk Ypk Ypk, kh kh, kv - malminetsinnän huomioiminen 5. Messut, näyttelyt - osallistuminen messuille kuntaosastolla Ypk

14 12 8. Yhteenveto Oulaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi Elinkeinopoliittisen ohjelman vuonna Tämä uusi ohjelma on päivitetty sen pohjalta. Valmistelussa on ollut mukana ELPO-ryhmä, johon kuuluu kaupungin edustajien lisäksi Oulaisten Yrittäjät ry:n edustajia. Ohjelman visiossa on esitetty, että Oulainen tunnetaan aktiivisena elinkeinopolitiikan harjoittajana. Kaupunki huolehtii siitä, että yritystoiminnan harjoittamiselle on riittävät edellytykset ja kunnassa on hyvät peruspalvelut jatkossakin. Kunta kuulee yrittäjiä ja tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa. Yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena. Yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti ja yrityksiä koskevassa päätöksenteossa käytetään ns. yritysvaikutusten arviointia. Keskeiset numeeriset tavoitteet koskevat työpaikkojen ja yritysten lisäämistä, työttömyyden alentamista ja asukasluvun kasvua. Palvelujen taso ja rakenne, infrastruktuuri sekä kunnan koko ja sijainti antavat keskivertoyrityksen näkökulmasta hyvät edellytykset yrityksille toimia ja kasvaa Oulaisissa. Kaupungin vahvuudet ja mahdollisuudet ovat paremmat kuin havaitut heikkoudet tai tiedossa olevat uhat. Oulaisten Yrityspalvelukeskusta on tarkoitus kehittää alkavia yrityksiä palvelevaksi. Kehitysjohtaja tulee keskittymään teollisten työpaikkojen lisäämiseen nykyisten yritysten kehittämisen avulla tai uusien, tänne siirtyvien tai täällä syntyvien yritysten avulla. Oulainen tulee jatkossakin toimimaan alueellisena vaikuttajana sekä osallistuu aktiivisesti ja avoimesti kaikenlaiseen yhteistyöhön ja verkottumiseen niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Yritysten kehittäminen ja kasvun tukeminen tapahtuu paljolti kehittämishankkeiden kautta. Kaupunki ei pääsääntöisesti rakenna toimitiloja yrityksille eikä myönnä elinkeinotukea yrityksille. Kaupunki voi myöntää harkinnan mukaan yrityksille takauksia tai lainoja sekä pienimuotoista kehittämistukea asiantuntijapalveluihin. Myös aktiivinen toimitilojen vuokraus kuuluu elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin. Elinkeinopoliittisen ohjelman seurantaa ja toteutusta tehdään vuosittain ELPO:n toimesta. Kerran valtuustokaudessa ohjelma käydään läpi tarkemmin.

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin seutukunta KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Yritysvaikutusten arviointi peilaa kunnan päätöksentekoa... 3 JOHDANTO... 4 TAUSTA... 5 Toimijoiden roolit...

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot