ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017"

Transkriptio

1 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä Johdanto Toiminta-ajatus Visio Elinkeinopolitiikan tavoitteet Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Nykytilan kuvaus Elinkeino- ja väestörakenne Infrastruktuuri Palvelurakenne Kunta-analyysi SWOT-analyysi Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Elinkeinopolitiikan toimenpiteet Painopistealueet Resurssit Tiedottaminen Elinkeinopolitiikan päämäärät Yhteistyö ja verkottuminen Palvelut ja julkiset hankinnat Elinkeinopolitiikan keinovalikoimaa Elinkeinotuet Suunnitelmien ja päätösten yritysvaikutusten arviointi Elinkeinopolitiikan mahdollisuuksia Elinkeinopolitiikan toimenpiteet Hanketoiminta Työvoiman koulutus Muut toimenpiteet Yhteenveto. 12 Liite Päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi -lomake

3 1 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä 1.1. Johdanto Tämä elinkeinopoliittinen ohjelma on tehty yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen, Oulaisten Yrittäjät ry:n kanssa. Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista seurataan jatkuvasti yhteistyöelimen, Elinkeinotoimikunnan (ELPO) toimesta. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa Toiminta-ajatus Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikassa on turvata riittävät edellytykset yritystoiminnan harjoittamiselle. Siinä onnistumista auttavat mm. seuraavat asiat: hyvä infrastruktuuri, työvoiman saanti, vuorovaikutus, avoimuus, tasapuolisuus ja yritysmyönteinen päätöksenteko. Kaupungin tehtävä on myötävaikuttaa näihin tekijöihin Visio Oulainen tunnetaan aktiivisena elinkeinopolitiikan harjoittajana. Kaupunki on toimissaan innovatiivinen. Sen rooli on välittää tietoa aktiivisesti yrityksille. Kaupunki kuulee yrittäjiä ja tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa sekä vastaa tiedossa oleviin tarpeisiin resurssien puitteissa. Virka- ja luottamushenkilöt tekevät huomioistaan esityksiä elinkeinoelämän kehittämiseksi ja pitävät säännöllisesti yhteyttä yrittäjiin Elinkeinopolitiikan tavoitteet 1. Oulaisiin saada lisää työpaikkoja ja yrityksiä 2. Oulaista kehitetään hyvinvointialan keskuksena 3. Kunnan väkiluku saadaan kasvuun. 4. Oulaisissa edistetään uusiutuvien energiamuotojen hankkeita 5. Oulaisiin pyritään saamaan uutta kaivostoimintaa 6. Oulainen pyrkii hyötymään alueen suurhankkeista 7. Edistetään yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta 8. Ollaan mukana erilaisissa verkostoissa: seudullinen, maakunnallinen, valtakunnallinen, sidosryhmät, yrittäjät 9. Työvoiman saannin turvaaminen 1.5. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Kaupunki toteuttaa toiminta-ajatusta varmistamalla mm.: - hyvät peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet kuntalaisille - elinkeinoelämän tarpeet tunnistetaan ja niihin reagoidaan - yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena - yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti - kunnan hankintapolitiikassa huomioidaan paikalliset yritykset mahdollisuuksien mukaan - yhteistyö yrittäjien kanssa on säännöllistä - huomioidaan ympäristöarvot elinkeinopolitiikassa - hyvät yritysten perusneuvontapalvelut ja tekee tiivistä yhteistyötä seutukunnan muiden toimijoiden kanssa

4 2 2. Nykytilan kuvaus 2.1. Elinkeino- ja väestörakenne Tavoite 2020 Yrittäjien määrä %/työv. Yritysten lukumäärä Työpaikat Maa- ja metsätalous tp % / atv Teolliset työpaikat tp./v Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto Rakentaminen ,4 % Kauppa ,5 % Kuljetus, varastointi, tietoliik Koulutus ,8 % Sosiaali ja terveys, sote Kaikki työpaikat yhteensä tp./v. Yksit. sektorin työpaikat yht %/työpaikat Työssäkäynti muualla, henk %/työpaikat Väestö Asukasluku h./ vuotiaat Elävänä syntyneet, henk./v h. Eläkeläiset Demografinen huoltosuhde % Työvoima Työvoima yht % Korkea-asteen koulutus, henk ,3 % Työttömiä, lkm % Työpaikkaomavaraisuus, % Työllisyysaste, v., % Tulotaso, valtionveronalaiset koko maa Kunnallistalouden tulot, /as 5100 koko maa 4800 Verotulot, /as koko maa 3400 Yllä olevista luvuista on pääteltävissä seuraavaa: - yrittäjien määrä on suhteellisen pieni (12 %/työvoima) - työpaikat maataloudessa vähentyneet 10 vuodessa 61 kpl ( 21 %) - teollisten työpaikkojen osuus pienentynyt merkittävästi 10 vuodessa (- 56 %) - sote-alan osuus työpaikoista suurin Pohjois-Pohjanmaalla (Oulainen 32 %, PP 18 %) - yksityissektorin työpaikkojen suhteellinen osuus lisääntynyt (60 %) - pendelöinti on suhteellisen suurta, 27 % työllisestä työvoimasta, molempiin suuntiin - väestön väheneminen kiihtynyt viimeisenä viitenä vuotena (ka. 48 henk./v.) - vanhusten ja eläkeläisten osuus koko väestöstä kasvaa - huoltosuhde on korkea - työttömien määrä pysynyt suhteellisen korkeana (2012 n. 12,0 %) - työllisyysaste pienempi kuin koko maassa (koko maa 70 %, 2009)

5 3 Luonnollinen väestönlisäys on ollut Oulaisissa 2000-luvulla pääosin positiivinen. Muuttoliike on ollut pääosin negatiivista Infrastruktuuri Oulaisissa on useita kaavoitettuja teollisuusalueita: Kivisenkankaan, Kintunperän, Aholan ja Lammasojan teollisuusalueet. Vaihtoehtoisia tontteja on tarjolla hyvin. Teollisuustonttien luovutusperiaatteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Luovutustapa on pääsääntöisesti myynti. Tonttien hinnat ovat edullisia, 1 4 /m 2. Kunnassa on tarjolla vaihtoehtoisia asuntotontteja keskustan lisäksi myös haja-alueelta. Tonttien hinnat vaihtelevat keskustassa 3 6 /m Palvelurakenne Oulainen on merkittävä koulukaupunki. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Terveysalan yksikkö kouluttaa sairaanhoitajia. Oulaisten ammattiopistosta valmistuu lähihoitajia sekä kaupan ja hallinnon alan ammattilaisia, toimitilahuoltajia ja suurtalouskokkeja. Yhteensä näissä oppilaitoksissa opiskelee n. 760 opiskelijaa + aikuiskoulutuksessa yli 200 henkilöä. Naapurikunnissa on lisäksi Haapaveden ammattiopisto ja Ylivieskan tekniikan alan ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto. Oulainen on Oulun Eteläisen terveydenhuollon keskus, jossa on Oulaskankaan sairaala, Taukokankaan kuntoutuskoti, terveyskeskus sekä muita yksityisiä palvelun tarjoajia. Näissä käy töissä n. 600 henkilöä. Vapaa-ajan palvelut ovat paikkakunnalla korkeatasoiset. Jäähalli, uimahalli, sportingrata, taidetalo, kuntosalit, liikuntasalit, hiihtokeskus, ratsastustallit ja -maneesit ym. löytyvät paikkakunnalta. Kirjastopalvelut ovat monipuoliset. On tapahtumia, on toiminnallinen perinnekeskus ym Kunta-analyysi Vuonna 2009 valmistui Oulaisten elinkeinopolitiikan analyysi (Audiator-yhtiöltä). Siinä todetaan mm., että elinkeinopolitiikan vaikuttavuus riippuu olennaisesti kunnan sijainnista, koosta, yritysrakenteesta sekä käytetyistä elinkeinopolitiikan keinoista. Myös kehittämispanostuksen määrällä, resurssien suuntaamisella, yritysilmapiirillä, suhdannetilanteella ja sattumalla voi olla merkittäviä vaikutuksia elinkeinopolitiikan tuloksiin. Yksi kehittämisen tukijaloista on se, että kunnan toimijoiden ja yrityskentän välillä on hyvä keskinäinen yhteistyö ja luottamus. Oulaisten kaupungin koko ja sijainti antavat kohtuullisen hyvät edellytykset keskivertoyrityksen näkökulmasta. Tosiasiassa valtaosa yrityksistä laajentaa toimintaansa nykyisessä sijaintikunnassa. Yksi suurimpia haasteita Oulaisissa on löytää riittävästi yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä perustamaan uusia yrityksiä tai jatkamaan nykyisiä, toimivia yrityksiä. Oulaisissa on paljon tyhjää teollisuus- ja muuta tilaa sekä yksityisten että kaupungin omistamia.

6 SWOT-analyysi Alla olevaan taulukkoon on kirjattu tiedossa olevia uhkia, jotka pitäisi kääntää vahvuuksiksi sekä lueteltu paikkakunnan heikkouksia, jotka taas voivat olla meidän mahdollisuuksia. Vahvuudet - monipuolinen elinkeinorakenne - ihmisten perusarvot ovat kunnossa - sosiaali- ja terveyspalvelut korkeatasoiset - hyvät liikenneyhteydet - vapaa-ajan palvelut monipuoliset - alueellinen työvoimareservi - pendelöinti alueella suurta - alueellinen koulutustarjonta hyvä - yrittäjäilmasto myönteinen - turvallinen asuinympäristö - hyvä ilmanlaatu ja puhdas luonto - hyvät yrityspalvelut Mahdollisuudet - työpaikkaomavaraisuus hyvä - hyvinvointipalvelut merkittävät - kantatien hyödyntäminen - useita menestyviä avainyrityksiä - pendelöinti suurta, työvoimaa löytyy - luonnonvarat (puu, kivi, malmi) - malmikrittistä aluetta - useita suurhankkeita vireillä - bioenergia - tuulivoiman hyödyntäminen - uusien toimintamallien kokeilu - positiivinen ajattelu Heikkoudet - heikko tunnettuisuus ja imago epäselvä - ihmisten turha vaatimattomuus - riippuvuus isoista työnantajista suuri - muuttoliike molempiin suuntiin suurta - yritysten kansainvälistyminen vähäistä - teollisia (mies)työpaikkoja vähän - yksityiset sote markkinat vähäiset Uhat - yritystoiminnasta kiinnostuneiden määrä - väestö vähenee ja ikääntyy - valtiovallan toimet, kuntajakoselvitykset - korvaavia työpaikkoja tarvitaan paljon - omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset - kaupungin talouden kehitys - nykyisten koulutuspaikkojen pysyvyys - synnytysosaston loppuminen, mitä tilalle - alueen kuntien heikko yhteistyöhalu 3. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet 3.1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet - yrittäjyysvaikutusten arviointi on osa kaupungin päätöksentekoprosessia - yritysilmapiiriä ja asiakastyytyväisyyttä seurataan kahden vuoden välein SY:n tekemän tutkimuksen mukaan - seudullista ja muuta sidosryhmäyhteistyötä tehdään yhdessä muiden toimijoiden kanssa - yrittäjyyskasvatukseen kiinnitetään huomiota

7 Elinkeinopolitiikan toimenpiteet 1. Selvitetään yritysten kasvun esteet ja mahdollisuudet sekä haetaan aktiivisesti tänne siirtyviä yrityksiä ja autetaan niiden toteutuksessa 2. Hyödynnetään hyvinvointialan kehittämishanketta 3. Markkinoidaan Oulaista asuinpaikkana 4. Ollaan mukana energiahankkeissa 5. Markkinoidaan tyhjiä toimitiloja muualle 6. Toteutetaan StartUp Center pilotti hankkeessa 7. Elinkeinopolitiikan keinovalikoimaa ovat mm. toimitilojen vuokraus, neuvontapalvelut, yrittäjäkoulutus, hanketoiminta, kaavoitus, kunnallistekniikka 8. Muualle muuttaneiden etsiminen ja houkuttelu takaisin 9. Yrittäjien huomioiminen: onnittelut, palkitseminen, yhteydenpito, aamupuuro, toimialakokoukset, yritysvaikutusten arviointi, tasapuolisuus 10. Palveluseteli otetaan vähitellen käyttöön vanhusten kotipalvelussa 11. Työvoiman turvaamiseksi huomioidaan maahanmuuttajat 3.3. Painopistealueet - sosiaali- ja terveydenhoitoklusterin laajempi hyödyntäminen - hyvinvointiyrittäjyyden lisääminen, yksityisten sote markkinoiden synnyttäminen - hanketoimintaa hyödynnetään yritysten kehittämisessä - paikkakunnan yritysten kasvun tukeminen ja toimintaedellytysten kehittäminen - teollisten työpaikkojen lisääminen keskeinen painopiste - huomioidaan olemassa olevat yritykset tasapuolisesti - oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön lisääminen - alueen suurhankkeet, tuulivoima, kaivostoiminta 3.4. Resurssit Yritysneuvonta Yritysten perusneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaavat elinkeinojohtaja, kehitysjohtaja ja maaseutuasiamies (maatilat ja maaseutuyritykset) sekä omalta osaltaan projektihenkilöt. Kehitysjohtajan toimi on määräaikainen. Kaupungin muut viranomaiset toteuttavat oman sektorinsa osalta yrityksiin suunnattua neuvontaa ja tiedottamista tarpeen mukaan. Budjetointi Elinkeinojen kehittämiseen varataan vuosittain riittävät resurssit kaupungin talousarvioon. Esityksen valmistelee elinkeinojohtaja. Kaupunginhallitus määrittelee seutukuntatyössä tarvittavat muut määrärahat. Elinkeinoasioiden valmistelu ja päätöksenteko Elinkeinojohtaja valmistelee pääsääntöisesti kaupunginhallitukseen tulevat elinkeinoelämän kehittämistä koskevat asiat. Kaupunginhallitus vastaa käytännön elinkeinopolitiikasta. Kaupungin yritystilojen vuokrauksesta vastaa elinkeinojohtaja. Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta Elinkeinopoliittista ohjelmaa päivitetään jatkuvasti. Päivitykseen osallistuu elinkeinotoimikunta (ELPO), jossa sihteerinä toimii elinkeinojohtaja. Mikäli siihen tulee muutoksia,

8 6 ohjelma laitetaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja sen jälkeen nähtäville kaupungin kotisivuille sekä tiedoksi yrittäjäyhdistykselle, lehdistölle ja kaikille asiasta kiinnostuneille Tiedottaminen Tiedottamisessa on noudatettava avoimuutta asianosaisten välillä, mutta valmisteilla olevista asioista ei saa päästä tietovuotoja liian aikaisin. Verkostossa toimivien oma käytös ja puheet viestivät myös tehokkaasti kotikuntamme toimintaa. Tiedottamisessa on selvä työnjako: kukin toimija vastaa oman toimialansa tiedottamisesta, mutta yritysasioiden tiedottamisen koordinointi ja päävastuu keskitetään elinkeinojohtajalle (tai vastaavalle). Kaupungin kotisivuilla tiedotetaan elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvistä asioista ja päivitetty Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy myös kotisivuilta. Tietojen syötöstä vastaa kanslisti. Oulaisten Yrittäjien lähettämää Yritystiedotetta hyödynnetään soveltuvin osin. 4. Elinkeinopolitiikan päämäärät 4.1. Yhteistyö ja verkottuminen Alueellinen yhteistyö Oulaisten kaupunki osallistuu aktiivisesti lähialueen kehittämistoimintaan ja seutukunnallisiin hankkeisiin sekä niiden valmisteluun että arviointiin. Alueen kunnat tai niissä toimivat yhtiöt vastaavat itsenäisesti omista hankkeistaan ja verkostoituvat laajemminkin. Lähialueen kuntien, kehittämisyhtiöiden ja/tai seutukunnan kanssa käydyissä yhteistyöneuvotteluissa mukaan kutsutaan myös paikallisten yrittäjäyhdistysten edustajat. Oulainen pyrkii siinä kulkemaan etujoukoissa. Vastuu alueellisesta yhteistyöstä on lähinnä kaupunginjohtajalla ja elinkeinojohtajalla. Yhteydet maakunta- ja valtionhallintoon Kaupunki on jatkuvasti yhteydessä maakunta- ja valtionhallinnon viranomaisiin: Pohjois- Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, tiehallinto ja eri ministeriöt. Asianomaiset viranhaltijat ja luottamusmiehet vastaavat yhteydenpidosta ja sieltä tulevasta infosta. Yhteydet yrittäjiin ja yrittäjäjärjestöihin Kaupungin ja yrittäjien välistä yhteydenpitoa varten on perustettu elinkeinotoimikunta (ELPO), johon Oulaisten Yrittäjät ry ja kaupunki valitsevat edustajat. Se kokoontuu lähes kuukausittain. Kaupunki, virka- ja luottamusmiehet sekä Yrittäjät yhdessä kutsuvat yrittäjät aamupuurolle tai vastaavaan tilaisuuteen, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Yhteydenpito muutenkin näiden välillä on säännöllistä ja aktiivista. Sidosryhmäyhteistyö Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Oulun yliopisto/oulun eteläisen instituutti ja Centria. Oulaisissa toimivat oppilaitokset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita: Jedu/Oulaisten ammattiopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikkö.

9 7 Wellnesspolis status on saatu Oulaisiin ja siitä vastuun kantaa Oamk. Polis kuuluu ns. Multipolisverkostoon. Paikkakunnan oppilaitoksilla useita yhteyksiä eri oppilaitoksiin ulkomailla, mihin liittyy mm. oppilaiden vaihtoa yms. Palkitsemiset ja huomioimiset Elinkeinotoimikunta valitsee vuosittain Vuoden yrittäjän. Palkinto luovutetaan pyhäinpäivän iltana pidettävässä Yrittäjäillassa. Samoin toimikunta valitsee vuosittain Vuoden Nuori Yrittäjä -palkinnon saajan. Lisäksi elinkeinotoimikunta valitsee harkintansa mukaan ns. Avainteko palkinnon yritykselle, joka jollain tavalla on tehnyt Oulaista tunnetuksi tai muuten tehnyt jonkun avainteon. Edelleen toimikunta voi esittää huomioitavaksi henkilön tai yrityksen, joka on tuonut esille Oulaisten elinkeinoelämää ja työpaikkakehitystä edistävän vihjeen. Kaupunginjohtaja, elinkeinojohtaja ja kehitysjohtaja käyvät tervehtimässä uusia yrittäjiä sekä muita ansioituneita tai merkkipäiviään viettäviä yrityksiä harkintansa mukaan Palvelut ja julkiset hankinnat Palvelut Kaupunki tuottaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kaupunki vastaa yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hallintopalveluista, peruskoulutuksesta, kaavoitus- ja mittaustoimesta, rakennusvalvonnasta sekä tietyistä tekniseen ja tilapalveluun liittyvistä johtotehtävistä. Kaupunki etsii ulkoistettavia palveluja, jotka voidaan kilpailuttaa ja antaa mahdollisesti ulkopuolisten hoidettavaksi. Lähinnä tämä koskee sosiaali- ja terveydenhoitoaloja. Palvelurakenteen kehittämisestä vastaavat asianomaiset osastopäälliköt ja muut vastaavat viranhaltijat sekä luottamushenkilöt sovittujen kehittämistavoitteiden mukaisesti. Oulaisten Palvelustrategia on valmistunut. Siinä huomioidaan tarkemmin, mitä vaihtoehtoisia palveluntuotantomuotoja aiotaan ottaa käyttöön ja millä aikataululla. Yrittäjyyskasvatus Opetussuunnitelmia ollaan parhaillaan päivittämässä. Niissä on tarkoitus huomioida entistä paremmin yrittäjyyskasvatus. Peruskoulussa ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa yrittäjämäisiä toimintatapoja ja yrittäjäosaamista tuodaan esille sekä lisätään positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Lisäksi oppilaitosten ja yritysten työelämäyhteyksiä parannetaan. Oulaisten Yrittäjäyhdistyksellä on sopimus lukion kanssa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta, mitä kautta yrittäjät tulevat itse lukion sisälle. Yrittäjyyskasvatuksen onnistumista pyritään varmistamaan sillä, että kussakin koulussa olisi vastuuhenkilö edistämään yrittäjyyskasvatusta. Hanketyö ja projektitoiminta Yritysten kehittämishankkeet toteutetaan joko yrityskohtaisesti tai alueellisten projektien kautta. Ylivieskan seutukunta hallinnoi pääosin alueellisia, yritysten kehittämishankkeita. Oulaisissa toimii hankehenkilöitä ja heidän sijoituspaikka on Yrityspalvelukeskus. EU:n uusi ohjelmakausi käynnistyy v Hanketoiminta on tarkoitus säilyttää vähintään nykyisellä tasolla. Niistä suurimman hyödyn saavat toimivat yritykset yrittäjä.

10 8 Oulaisten Yrityspalvelukeskus (YPK) ja yrittäjyyden edistäminen Yrittäjyyden edistämiseksi on tarkoitus kehittää Oulaisten Yrityspalvelukeskusta siihen suuntaan, että se palvelisi paremmin alkavia, innovatiivisia yrityksiä tai henkilöitä, joiden yritysideat vaativat vielä jalostamista ja hiomista. YPK tarjoaa silloin neuvottelu- ja työskentelytiloja sekä henkilökohtaista neuvontaa, jopa tukea asiantuntijan käyttöä varten. Yrittäjäkoulutusta ja muuta valmennusta järjestetään hankkeiden kautta. Palvelun tulisi toimia ns. yhden luukun periaatteella. Yhteistyötä tiivistetään mm. BusinessOulun kanssa siellä hyväksi koettujen menetelmien hyödyntämisessä, esim. StartUp Center ja BusinessKitchen toiminta. StartUp Center on paikka, jossa yritysidean omaavat: - voisivat tavata muita samanhenkisiä ihmisiä. Tarvittavat tilat olisivat YPK:ssa - saisivat vertaistukea, neuvontaa ja voisivat tavata alan yrittäjiä - voisivat jalostaa toiminta-ajatusta yhdessä asiantuntijoiden kanssa - voisivat tehdä töitä siellä ja käynnistää yritystä ko. tiloissa - paikassa järjestetään yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä tapahtumia (rahoitus, markkinointi, tuotekehitys ) Yritysneuvonta hyödyttää myös toimivia yrityksiä. Tärkeä kohderyhmä ovat omistajanvaihdosyritykset, joille tarjotaan apua ja palvelua. Samoin sijoittumispalvelut kuuluvat entistä enemmän palveluvalikoimaan eli autetaan tänne siirtyviä yrityksiä etabloitumaan Oulaisiin. Varsinkin toimivien teollisten yritysten kehittämisessä ollaan mukana. Samoin etsitään Oulaisiin muuttamaan kiinnostuneita teollisia yrityksiä. Kehitysjohtajan tehtävänä on edistää teollisten työpaikkojen syntyä ja olla muutenkin mukana kehittämässä YPK:N toimintaa. YPK on mukana myös valtakunnallisen Yritys-Suomi palvelun kehittämisessä. Yrittäjyyden edistämiseksi YPK on mukana järjestämässä erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia ja workshopeja, joihin pyritään saamaan mukaan yritystoiminnasta kiinnostuneita. Tontti- ja toimitilapolitiikka Kaupunki toimii nykyisen tonttien luovutuspolitiikan mukaisesti. Kaupunki huolehtii siitä, että sillä on jatkuvasti tarjolla vaihtoehtoisia tontteja liike- ja teollisuusyrityksille sekä vaihtoehtoisia asuntotontteja. Kaupunki ei pääsääntöisesti rakenna toimitiloja yrityksille. Tilojen rakentamiseen aktivoidaan mieluimmin yrityksiä ja muita kumppaneita. Toimitilojen rakentamisessa kaupunki voi olla mukana rahoitusjärjestelyissä tapauskohtaisesti. Kaupunki vuokraa toimitilojaan yrityksille käypään hintaan eli todelliset kustannukset peittäen. Vuokratason määrittää kaupunginhallitus. Varsinainen vuokrauspäätös ja vuokrasopimusten tekeminen tehdään virkamiestyönä. Kuntamarkkinointi Kaupungin markkinoinnista vastaa ns. markkinointiryhmä talousarvion puitteissa. Sille kuuluu huolehtia, että esitteet ja muu markkinointimateriaali ovat ajan tasalla. Kaupunki osallistuu eri messuille harkinnan mukaan. Markkinoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan nykyaikaisia mediavälineitä. Julkiset hankinnat Kaupungin palveluyksiköt toimivat hankintalain mukaan. Hankinta toteutetaan hajautetusti hallintokunnittain tai viranhaltijapäätöksinä. Hankintatoiminnan tavoitteet ovat:

11 9 - sillä luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle - edistetään laadukkaiden kuntapalvelujen järjestämistä taloudellisesti ja tehokkaasti - sillä luodaan myönteistä Oulainen-kuvaa - vahvistetaan hankintatoimeen liittyvää tiedonkulkua ja ohjausta - vahvistetaan hankintojen suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta Voimassa oleva hankintalaki ei koske ns. pienhankintoja. Niissä toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita. Toimiville yrityksille tulee turvata avoimet ja tasapuoliset mahdollisuudet kilpailla kuntasektorin hankinnoissa. Hankinnat tulee tehdä sellaisina kokonaisuuksina, että paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus tarjota niitä. Hankinnat tulee päättää niin, että kilpailun voittaa hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja hankintalain mukaisesti. Tarjouspyynnölle asetetaan muutamia perusedellytyksiä: - tarjoajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu - selkeä ja riittävän yksityiskohtainen tarjouspyyntö - lisäkysymysten esittämismahdollisuus tarjousaikana - tarjousten jättäminen myös sähköisesti (sähköposti, internet-lomake) - riittävä aika tarjouksen jättämiseen - kolmivaiheinen hyväksymismenettely: tarjoajien kelpoisuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen sekä ilmoitetun vertailuperusteen käyttäminen voittajan valinnassa - perusteltu hankintapäätös ja muutoksenhakuohje 4.3. Elinkeinopolitiikan keinovalikoimaa Yrityslainat ja takaukset Kaupunki voi myöntää omavelkaisen takauksen pääsääntöisesti tuotannollisen yrityksen rakennusinvestointiin, mikäli se lisää yrityksen liikevaihtoa tai työpaikkoja Oulaisissa eikä muuta rahoitusta/vakuutta ole käytettävissä. Takaus voidaan myöntää myös elinkeinopoliittisesti tärkeiksi katsotuissa hankkeissa. Kaupunki ei ota yrittäjänriskiä ko. hankkeissa vaan päärahoittaja pyritään löytämään muulla keinoin. Kaupungin periaate on, että julkista tukea ei synny vaan päätöksenteossa noudatetaan EU: valtiontukisäännöksiä. Kaupunki voi myöntää yrityslainoja tai takauksia niiden periaatteiden mukaisesti. Kaupungin osuus tulee olla alle 40 % kustannuksista. Kaupungin myöntämää lainaa yrityksille voidaan harkita vain erityisistä syistä. Osakkuus yrityksissä Kaupunki voi perustellusta syystä olla mukana osaomistajana perustettaessa uutta tai laajennettaessa yritystoimintaa paikkakunnalle. Kaupunki luopuu osakkuudesta viimeistään kolmen vuoden aikana nimellishintaan. Hinnoittelupolitiikka Teollisuustonttien hinnat ovat kaikille samat ja ne ovat kaupunginvaltuuston vahvistamat. Toimitilojen vuokratasossa noudatetaan paikkakunnan käypää vuokratasoa. Teollisuustyöpaikkojen lisäämiseksi kaupunki tarjoaa tuotannolliseen toimintaan edullisia tontteja (1 4 /m 2 ) eri puolilta kaupunkia. Kaupungin mittaustoimi palvelee myös yrityksiä

12 10 edullisesti ja tehokkaasti. Tavoitteena on, että tontin muodostus hoidetaan loppuun asti. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen myöntämät kehittämistuet ovat investoinneissa maksimissaan 25 % hyväksytyistä kustannuksista. Kaupunki vuokraa eritasoisia tiloja lähinnä tuotannollisille yrityksille käyvällä hinnalla, mutta yrityksen alkuvaiheessa vuokran määrä voidaan nostaa portaittain ko. tavoitevuokraan. Kaupunginhallitus hyväksyy hinnoittelun kiinteistökohtaisesti Elinkeinotuet Kaupunki ei pääsääntöisesti myönnä elinkeinotueksi katsottavaa tukea yrityksille, mutta kaupungilla on käytössä ns. kehittämisavustus, jota myönnetään lähinnä asiantuntijapalvelujen käyttöön 50 % ja enintään 400 /yritys/vuosi. Tuen myöntämisestä päättää elinkeinojohtaja. 5. Suunnitelmien ja päätösten yritysvaikutusten arviointi Monilla kaupungin päätöksillä on vaikutusta yritysten toimintaan. Näitä vaikutuksia tulee arvioida jo etukäteen. Valmistelevan virkamiehen tai päätöstä tekevän toimielimen tulee harkita, milloin nämä yritysvaikutukset ovat sitä tasoa, että ne on etukäteen arvioitava. Arviointia varten otetaan käyttöön oma lomake, joka on tämän ohjelman liitteenä. Valmistelijan tulee tehdä yritysvaikutuksista kirjallinen arviointi, kun - päätös koskee seuraavia toimenpiteitä: infrastruktuuri hankkeet kuten kaavoitus, teiden rakentaminen ja kunnossapito, muu julkinen rakentaminen, toimitilojen ja tonttien hinnoittelu, julkisten palvelujen järjestäminen, hankintapolitiikka ja palvelujen ulkoistaminen, yritysneuvonnan organisointi, hanketoiminta, strateginen suunnittelu sekä verojen ja maksujen korotus - päätöksen vaikutus odotetaan kohdistuvan 10 yritykseen tai 50 työpaikkaan - päätös muuttaa aikaisempaa linjaa suhteessa yrityksiin - päätös on oleellinen kunnan kilpailukyvylle asuinpaikkana tai yrityksen sijaintipaikkana - valmistelija jostain muusta syystä katsoo arvioinnin tarpeelliseksi Yritysarvioinnissa tulee huomioida moneenko yritykseen tai työpaikkaan vaikutuksen odotetaan kohdistuvan sekä millainen vaikutus on. Joissakin tapauksissa tämä arviointi voidaan pyytää myös paikalliselta yrittäjäyhdistykseltä. Arvioinnissa voi auttaa kunnan elinkeinojohtaja. 6. Elinkeinopolitiikan mahdollisuuksia - Pyhäjoen ydinvoimalahanke - rata- ja ratapihahankkeet - pohjoinen ulottuvuus - saneerausrakentaminen (kiinteistöt) - tuulivoiman hyödyntämishankkeita vireille - verkkokauppaa tulee edistää yrityksissä - seniorien tarpeet (asuminen, hoiva, kulkeminen, harrastukset) - kapeat maailmanlaajuiset markkinaraot (Raita-Sport, peliteollisuus, musiikki, taide) - ympäristöinvestoinnit

13 11 - kaivostoiminnan edistäminen, uusien alueiden etsiminen - puun jatkojalostus - tutkimushankkeet (Pyhäjärven Lagunahanke, sosiaali- ja terveysala) - alueellisen yhteistyön lisääminen (kunnat, oppilaitokset, yritykset) - luovat alat 7. Elinkeinopolitiikan toimenpiteet 7.1. Hanketoiminta Hankkeen, toimenpiteen nimi, sisältö ja toteuttaja 1. Hyvinvointihanke - työhyvinvoinnin tutk.keskuksen per. - uusien tuote- ja palveluideoiden keh. - hallinnoija: Ylivieskan stk tai Oulainen Toteutusaika Kustannusarvio, Kaupungin osuus, Vastuutaho kh, stk 1. YPK:n kehittäminen - Start Up Center pilotti kh, kv, stk 3. Yrittäjyyden edistäminen - järjestetään vuosittain yrittäjyyden aktivointitilaisuuksia ja selvitetään millä alalla yrittämisen mahdollisuuksia on 4. Kaupungin markkinointi - esitteet, kehumiskampanja, lehtijutut, kauppiasyhteistyö, internet, facebook ym. - valmistellaan Markkinointisuunnitelma vuosittain ypk vuosittain markkinointiryhmä ja muut 7.2. Työvoiman koulutus 1. Työvoimakoulutuksesta - kaupunki tekee esityksiä työvoimahallinnolle ja muille koulutusta järjestäville tahoille työvoiman koulutukseen liittyvistä kursseista kh 7.3. Muut toimenpiteet 1. Yrittäjien palkitseminen ja huomioinen - yrittäjäpalkinnot, yritysvierailut, säännöllinen yhteydenpito, toimialakokouksia 2. Yritysten välisen yhteistyön edistäminen - yrityskäynnit, alihankintaverkot, työvoimapankki, yhteismarkkinointi 3. Tutkimukset - asiakastyytyväisyyskyselyt (1 kpl/kv) - ostovuototutkimus - muut tutkimukset, selvitykset 4. Muut toimet - kaivoksen perustaminen Oulaisiin - tuulivoiman edistäminen vuosittain Ypk vuosittain Ypk Ypk Ypk, kh kh, kv - malminetsinnän huomioiminen 5. Messut, näyttelyt - osallistuminen messuille kuntaosastolla Ypk

14 12 8. Yhteenveto Oulaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi Elinkeinopoliittisen ohjelman vuonna Tämä uusi ohjelma on päivitetty sen pohjalta. Valmistelussa on ollut mukana ELPO-ryhmä, johon kuuluu kaupungin edustajien lisäksi Oulaisten Yrittäjät ry:n edustajia. Ohjelman visiossa on esitetty, että Oulainen tunnetaan aktiivisena elinkeinopolitiikan harjoittajana. Kaupunki huolehtii siitä, että yritystoiminnan harjoittamiselle on riittävät edellytykset ja kunnassa on hyvät peruspalvelut jatkossakin. Kunta kuulee yrittäjiä ja tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa. Yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena. Yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti ja yrityksiä koskevassa päätöksenteossa käytetään ns. yritysvaikutusten arviointia. Keskeiset numeeriset tavoitteet koskevat työpaikkojen ja yritysten lisäämistä, työttömyyden alentamista ja asukasluvun kasvua. Palvelujen taso ja rakenne, infrastruktuuri sekä kunnan koko ja sijainti antavat keskivertoyrityksen näkökulmasta hyvät edellytykset yrityksille toimia ja kasvaa Oulaisissa. Kaupungin vahvuudet ja mahdollisuudet ovat paremmat kuin havaitut heikkoudet tai tiedossa olevat uhat. Oulaisten Yrityspalvelukeskusta on tarkoitus kehittää alkavia yrityksiä palvelevaksi. Kehitysjohtaja tulee keskittymään teollisten työpaikkojen lisäämiseen nykyisten yritysten kehittämisen avulla tai uusien, tänne siirtyvien tai täällä syntyvien yritysten avulla. Oulainen tulee jatkossakin toimimaan alueellisena vaikuttajana sekä osallistuu aktiivisesti ja avoimesti kaikenlaiseen yhteistyöhön ja verkottumiseen niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Yritysten kehittäminen ja kasvun tukeminen tapahtuu paljolti kehittämishankkeiden kautta. Kaupunki ei pääsääntöisesti rakenna toimitiloja yrityksille eikä myönnä elinkeinotukea yrityksille. Kaupunki voi myöntää harkinnan mukaan yrityksille takauksia tai lainoja sekä pienimuotoista kehittämistukea asiantuntijapalveluihin. Myös aktiivinen toimitilojen vuokraus kuuluu elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin. Elinkeinopoliittisen ohjelman seurantaa ja toteutusta tehdään vuosittain ELPO:n toimesta. Kerran valtuustokaudessa ohjelma käydään läpi tarkemmin.

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely Kunnan elinkeinopoiitinen kysely 1. Minkä kouluarvosanan annat Hankasalmen kunnan elinkeinopolitiikalle yrittäjän näkökulmasta? Vastaajien määrä: 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 2. Minkä arvosanan

Lisätiedot

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Lapin kuntapäivä 24.9.2013 Pirkka Salo Lapin Yrittäjät 1 UUSI LAPIN YRITTÄJÄT 1.1.2014 alkaen 21 paikallisyhdistystä 3200 jäsenyritystä lähes 200 luottamushenkilöä

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen

Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen Topiantti Äikäs Kaupunkikehitysjohtaja 26.8.2016 Käsitelty KAKELA:n seminaarissa 25.8. Yritysvaikutusten arviointi ja palveluverkkoselkkari

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Yritysvaikutusarvioinnin käsikirja

Yritysvaikutusarvioinnin käsikirja Ranuan kunnan Yritysvaikutusarvioinnin käsikirja 10.9.2013 DHS Oy Audit Partners Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Yritysvaikutusarviointimenetelmän tavoitteet... 5 2 Kunnan vaikutukset yrityksiin ja yritysten

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1 Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut 12.5.2015 Page 1 (alku)keskustelut osa 1_Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Yrityspuisto Oy Toiminta tulisi olla muutakin kuin kiinteistöjen

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto Hyväksytty: kunnanhallitus 25.3.2013 152 OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN 1. Johdanto Kuntaliiton hallitus on 8.6.2011 pitämässään kokouksessa hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille,

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Kenelle kuuluu elinvoima? Kunnallisjohdon 24. seminaari Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Kenelle kuuluu elinvoima? Kunnallisjohdon 24. seminaari Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Kenelle kuuluu elinvoima? Kunnallisjohdon 24. seminaari 18.5.2016 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Kenelle kuuluu elinvoima puheenvuoron rakenne Sote- ja maakuntauudistus Yrittäjien malli Mikä on kunnan

Lisätiedot

Utajärven kunnan palvelulupaus yrittäjille Utajärven kunta lupaa edistää seuraavin keinoin alueensa yrittäjyyttä:

Utajärven kunnan palvelulupaus yrittäjille Utajärven kunta lupaa edistää seuraavin keinoin alueensa yrittäjyyttä: Utajärven kunnan palvelulupaus yrittäjille Utajärven kunta lupaa edistää seuraavin keinoin alueensa yrittäjyyttä: Luo yrittäjäystävällisen ja innovatiivisen ilmapiirin Tekee päätökset joustavasti ja nopeasti

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot