ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017"

Transkriptio

1 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä Johdanto Toiminta-ajatus Visio Elinkeinopolitiikan tavoitteet Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Nykytilan kuvaus Elinkeino- ja väestörakenne Infrastruktuuri Palvelurakenne Kunta-analyysi SWOT-analyysi Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Elinkeinopolitiikan toimenpiteet Painopistealueet Resurssit Tiedottaminen Elinkeinopolitiikan päämäärät Yhteistyö ja verkottuminen Palvelut ja julkiset hankinnat Elinkeinopolitiikan keinovalikoimaa Elinkeinotuet Suunnitelmien ja päätösten yritysvaikutusten arviointi Elinkeinopolitiikan mahdollisuuksia Elinkeinopolitiikan toimenpiteet Hanketoiminta Työvoiman koulutus Muut toimenpiteet Yhteenveto. 12 Liite Päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi -lomake

3 1 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä 1.1. Johdanto Tämä elinkeinopoliittinen ohjelma on tehty yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen, Oulaisten Yrittäjät ry:n kanssa. Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista seurataan jatkuvasti yhteistyöelimen, Elinkeinotoimikunnan (ELPO) toimesta. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa Toiminta-ajatus Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikassa on turvata riittävät edellytykset yritystoiminnan harjoittamiselle. Siinä onnistumista auttavat mm. seuraavat asiat: hyvä infrastruktuuri, työvoiman saanti, vuorovaikutus, avoimuus, tasapuolisuus ja yritysmyönteinen päätöksenteko. Kaupungin tehtävä on myötävaikuttaa näihin tekijöihin Visio Oulainen tunnetaan aktiivisena elinkeinopolitiikan harjoittajana. Kaupunki on toimissaan innovatiivinen. Sen rooli on välittää tietoa aktiivisesti yrityksille. Kaupunki kuulee yrittäjiä ja tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa sekä vastaa tiedossa oleviin tarpeisiin resurssien puitteissa. Virka- ja luottamushenkilöt tekevät huomioistaan esityksiä elinkeinoelämän kehittämiseksi ja pitävät säännöllisesti yhteyttä yrittäjiin Elinkeinopolitiikan tavoitteet 1. Oulaisiin saada lisää työpaikkoja ja yrityksiä 2. Oulaista kehitetään hyvinvointialan keskuksena 3. Kunnan väkiluku saadaan kasvuun. 4. Oulaisissa edistetään uusiutuvien energiamuotojen hankkeita 5. Oulaisiin pyritään saamaan uutta kaivostoimintaa 6. Oulainen pyrkii hyötymään alueen suurhankkeista 7. Edistetään yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta 8. Ollaan mukana erilaisissa verkostoissa: seudullinen, maakunnallinen, valtakunnallinen, sidosryhmät, yrittäjät 9. Työvoiman saannin turvaaminen 1.5. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Kaupunki toteuttaa toiminta-ajatusta varmistamalla mm.: - hyvät peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet kuntalaisille - elinkeinoelämän tarpeet tunnistetaan ja niihin reagoidaan - yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena - yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti - kunnan hankintapolitiikassa huomioidaan paikalliset yritykset mahdollisuuksien mukaan - yhteistyö yrittäjien kanssa on säännöllistä - huomioidaan ympäristöarvot elinkeinopolitiikassa - hyvät yritysten perusneuvontapalvelut ja tekee tiivistä yhteistyötä seutukunnan muiden toimijoiden kanssa

4 2 2. Nykytilan kuvaus 2.1. Elinkeino- ja väestörakenne Tavoite 2020 Yrittäjien määrä %/työv. Yritysten lukumäärä Työpaikat Maa- ja metsätalous tp % / atv Teolliset työpaikat tp./v Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto Rakentaminen ,4 % Kauppa ,5 % Kuljetus, varastointi, tietoliik Koulutus ,8 % Sosiaali ja terveys, sote Kaikki työpaikat yhteensä tp./v. Yksit. sektorin työpaikat yht %/työpaikat Työssäkäynti muualla, henk %/työpaikat Väestö Asukasluku h./ vuotiaat Elävänä syntyneet, henk./v h. Eläkeläiset Demografinen huoltosuhde % Työvoima Työvoima yht % Korkea-asteen koulutus, henk ,3 % Työttömiä, lkm % Työpaikkaomavaraisuus, % Työllisyysaste, v., % Tulotaso, valtionveronalaiset koko maa Kunnallistalouden tulot, /as 5100 koko maa 4800 Verotulot, /as koko maa 3400 Yllä olevista luvuista on pääteltävissä seuraavaa: - yrittäjien määrä on suhteellisen pieni (12 %/työvoima) - työpaikat maataloudessa vähentyneet 10 vuodessa 61 kpl ( 21 %) - teollisten työpaikkojen osuus pienentynyt merkittävästi 10 vuodessa (- 56 %) - sote-alan osuus työpaikoista suurin Pohjois-Pohjanmaalla (Oulainen 32 %, PP 18 %) - yksityissektorin työpaikkojen suhteellinen osuus lisääntynyt (60 %) - pendelöinti on suhteellisen suurta, 27 % työllisestä työvoimasta, molempiin suuntiin - väestön väheneminen kiihtynyt viimeisenä viitenä vuotena (ka. 48 henk./v.) - vanhusten ja eläkeläisten osuus koko väestöstä kasvaa - huoltosuhde on korkea - työttömien määrä pysynyt suhteellisen korkeana (2012 n. 12,0 %) - työllisyysaste pienempi kuin koko maassa (koko maa 70 %, 2009)

5 3 Luonnollinen väestönlisäys on ollut Oulaisissa 2000-luvulla pääosin positiivinen. Muuttoliike on ollut pääosin negatiivista Infrastruktuuri Oulaisissa on useita kaavoitettuja teollisuusalueita: Kivisenkankaan, Kintunperän, Aholan ja Lammasojan teollisuusalueet. Vaihtoehtoisia tontteja on tarjolla hyvin. Teollisuustonttien luovutusperiaatteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Luovutustapa on pääsääntöisesti myynti. Tonttien hinnat ovat edullisia, 1 4 /m 2. Kunnassa on tarjolla vaihtoehtoisia asuntotontteja keskustan lisäksi myös haja-alueelta. Tonttien hinnat vaihtelevat keskustassa 3 6 /m Palvelurakenne Oulainen on merkittävä koulukaupunki. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Terveysalan yksikkö kouluttaa sairaanhoitajia. Oulaisten ammattiopistosta valmistuu lähihoitajia sekä kaupan ja hallinnon alan ammattilaisia, toimitilahuoltajia ja suurtalouskokkeja. Yhteensä näissä oppilaitoksissa opiskelee n. 760 opiskelijaa + aikuiskoulutuksessa yli 200 henkilöä. Naapurikunnissa on lisäksi Haapaveden ammattiopisto ja Ylivieskan tekniikan alan ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto. Oulainen on Oulun Eteläisen terveydenhuollon keskus, jossa on Oulaskankaan sairaala, Taukokankaan kuntoutuskoti, terveyskeskus sekä muita yksityisiä palvelun tarjoajia. Näissä käy töissä n. 600 henkilöä. Vapaa-ajan palvelut ovat paikkakunnalla korkeatasoiset. Jäähalli, uimahalli, sportingrata, taidetalo, kuntosalit, liikuntasalit, hiihtokeskus, ratsastustallit ja -maneesit ym. löytyvät paikkakunnalta. Kirjastopalvelut ovat monipuoliset. On tapahtumia, on toiminnallinen perinnekeskus ym Kunta-analyysi Vuonna 2009 valmistui Oulaisten elinkeinopolitiikan analyysi (Audiator-yhtiöltä). Siinä todetaan mm., että elinkeinopolitiikan vaikuttavuus riippuu olennaisesti kunnan sijainnista, koosta, yritysrakenteesta sekä käytetyistä elinkeinopolitiikan keinoista. Myös kehittämispanostuksen määrällä, resurssien suuntaamisella, yritysilmapiirillä, suhdannetilanteella ja sattumalla voi olla merkittäviä vaikutuksia elinkeinopolitiikan tuloksiin. Yksi kehittämisen tukijaloista on se, että kunnan toimijoiden ja yrityskentän välillä on hyvä keskinäinen yhteistyö ja luottamus. Oulaisten kaupungin koko ja sijainti antavat kohtuullisen hyvät edellytykset keskivertoyrityksen näkökulmasta. Tosiasiassa valtaosa yrityksistä laajentaa toimintaansa nykyisessä sijaintikunnassa. Yksi suurimpia haasteita Oulaisissa on löytää riittävästi yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä perustamaan uusia yrityksiä tai jatkamaan nykyisiä, toimivia yrityksiä. Oulaisissa on paljon tyhjää teollisuus- ja muuta tilaa sekä yksityisten että kaupungin omistamia.

6 SWOT-analyysi Alla olevaan taulukkoon on kirjattu tiedossa olevia uhkia, jotka pitäisi kääntää vahvuuksiksi sekä lueteltu paikkakunnan heikkouksia, jotka taas voivat olla meidän mahdollisuuksia. Vahvuudet - monipuolinen elinkeinorakenne - ihmisten perusarvot ovat kunnossa - sosiaali- ja terveyspalvelut korkeatasoiset - hyvät liikenneyhteydet - vapaa-ajan palvelut monipuoliset - alueellinen työvoimareservi - pendelöinti alueella suurta - alueellinen koulutustarjonta hyvä - yrittäjäilmasto myönteinen - turvallinen asuinympäristö - hyvä ilmanlaatu ja puhdas luonto - hyvät yrityspalvelut Mahdollisuudet - työpaikkaomavaraisuus hyvä - hyvinvointipalvelut merkittävät - kantatien hyödyntäminen - useita menestyviä avainyrityksiä - pendelöinti suurta, työvoimaa löytyy - luonnonvarat (puu, kivi, malmi) - malmikrittistä aluetta - useita suurhankkeita vireillä - bioenergia - tuulivoiman hyödyntäminen - uusien toimintamallien kokeilu - positiivinen ajattelu Heikkoudet - heikko tunnettuisuus ja imago epäselvä - ihmisten turha vaatimattomuus - riippuvuus isoista työnantajista suuri - muuttoliike molempiin suuntiin suurta - yritysten kansainvälistyminen vähäistä - teollisia (mies)työpaikkoja vähän - yksityiset sote markkinat vähäiset Uhat - yritystoiminnasta kiinnostuneiden määrä - väestö vähenee ja ikääntyy - valtiovallan toimet, kuntajakoselvitykset - korvaavia työpaikkoja tarvitaan paljon - omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset - kaupungin talouden kehitys - nykyisten koulutuspaikkojen pysyvyys - synnytysosaston loppuminen, mitä tilalle - alueen kuntien heikko yhteistyöhalu 3. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet 3.1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet - yrittäjyysvaikutusten arviointi on osa kaupungin päätöksentekoprosessia - yritysilmapiiriä ja asiakastyytyväisyyttä seurataan kahden vuoden välein SY:n tekemän tutkimuksen mukaan - seudullista ja muuta sidosryhmäyhteistyötä tehdään yhdessä muiden toimijoiden kanssa - yrittäjyyskasvatukseen kiinnitetään huomiota

7 Elinkeinopolitiikan toimenpiteet 1. Selvitetään yritysten kasvun esteet ja mahdollisuudet sekä haetaan aktiivisesti tänne siirtyviä yrityksiä ja autetaan niiden toteutuksessa 2. Hyödynnetään hyvinvointialan kehittämishanketta 3. Markkinoidaan Oulaista asuinpaikkana 4. Ollaan mukana energiahankkeissa 5. Markkinoidaan tyhjiä toimitiloja muualle 6. Toteutetaan StartUp Center pilotti hankkeessa 7. Elinkeinopolitiikan keinovalikoimaa ovat mm. toimitilojen vuokraus, neuvontapalvelut, yrittäjäkoulutus, hanketoiminta, kaavoitus, kunnallistekniikka 8. Muualle muuttaneiden etsiminen ja houkuttelu takaisin 9. Yrittäjien huomioiminen: onnittelut, palkitseminen, yhteydenpito, aamupuuro, toimialakokoukset, yritysvaikutusten arviointi, tasapuolisuus 10. Palveluseteli otetaan vähitellen käyttöön vanhusten kotipalvelussa 11. Työvoiman turvaamiseksi huomioidaan maahanmuuttajat 3.3. Painopistealueet - sosiaali- ja terveydenhoitoklusterin laajempi hyödyntäminen - hyvinvointiyrittäjyyden lisääminen, yksityisten sote markkinoiden synnyttäminen - hanketoimintaa hyödynnetään yritysten kehittämisessä - paikkakunnan yritysten kasvun tukeminen ja toimintaedellytysten kehittäminen - teollisten työpaikkojen lisääminen keskeinen painopiste - huomioidaan olemassa olevat yritykset tasapuolisesti - oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön lisääminen - alueen suurhankkeet, tuulivoima, kaivostoiminta 3.4. Resurssit Yritysneuvonta Yritysten perusneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaavat elinkeinojohtaja, kehitysjohtaja ja maaseutuasiamies (maatilat ja maaseutuyritykset) sekä omalta osaltaan projektihenkilöt. Kehitysjohtajan toimi on määräaikainen. Kaupungin muut viranomaiset toteuttavat oman sektorinsa osalta yrityksiin suunnattua neuvontaa ja tiedottamista tarpeen mukaan. Budjetointi Elinkeinojen kehittämiseen varataan vuosittain riittävät resurssit kaupungin talousarvioon. Esityksen valmistelee elinkeinojohtaja. Kaupunginhallitus määrittelee seutukuntatyössä tarvittavat muut määrärahat. Elinkeinoasioiden valmistelu ja päätöksenteko Elinkeinojohtaja valmistelee pääsääntöisesti kaupunginhallitukseen tulevat elinkeinoelämän kehittämistä koskevat asiat. Kaupunginhallitus vastaa käytännön elinkeinopolitiikasta. Kaupungin yritystilojen vuokrauksesta vastaa elinkeinojohtaja. Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta Elinkeinopoliittista ohjelmaa päivitetään jatkuvasti. Päivitykseen osallistuu elinkeinotoimikunta (ELPO), jossa sihteerinä toimii elinkeinojohtaja. Mikäli siihen tulee muutoksia,

8 6 ohjelma laitetaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja sen jälkeen nähtäville kaupungin kotisivuille sekä tiedoksi yrittäjäyhdistykselle, lehdistölle ja kaikille asiasta kiinnostuneille Tiedottaminen Tiedottamisessa on noudatettava avoimuutta asianosaisten välillä, mutta valmisteilla olevista asioista ei saa päästä tietovuotoja liian aikaisin. Verkostossa toimivien oma käytös ja puheet viestivät myös tehokkaasti kotikuntamme toimintaa. Tiedottamisessa on selvä työnjako: kukin toimija vastaa oman toimialansa tiedottamisesta, mutta yritysasioiden tiedottamisen koordinointi ja päävastuu keskitetään elinkeinojohtajalle (tai vastaavalle). Kaupungin kotisivuilla tiedotetaan elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvistä asioista ja päivitetty Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy myös kotisivuilta. Tietojen syötöstä vastaa kanslisti. Oulaisten Yrittäjien lähettämää Yritystiedotetta hyödynnetään soveltuvin osin. 4. Elinkeinopolitiikan päämäärät 4.1. Yhteistyö ja verkottuminen Alueellinen yhteistyö Oulaisten kaupunki osallistuu aktiivisesti lähialueen kehittämistoimintaan ja seutukunnallisiin hankkeisiin sekä niiden valmisteluun että arviointiin. Alueen kunnat tai niissä toimivat yhtiöt vastaavat itsenäisesti omista hankkeistaan ja verkostoituvat laajemminkin. Lähialueen kuntien, kehittämisyhtiöiden ja/tai seutukunnan kanssa käydyissä yhteistyöneuvotteluissa mukaan kutsutaan myös paikallisten yrittäjäyhdistysten edustajat. Oulainen pyrkii siinä kulkemaan etujoukoissa. Vastuu alueellisesta yhteistyöstä on lähinnä kaupunginjohtajalla ja elinkeinojohtajalla. Yhteydet maakunta- ja valtionhallintoon Kaupunki on jatkuvasti yhteydessä maakunta- ja valtionhallinnon viranomaisiin: Pohjois- Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, tiehallinto ja eri ministeriöt. Asianomaiset viranhaltijat ja luottamusmiehet vastaavat yhteydenpidosta ja sieltä tulevasta infosta. Yhteydet yrittäjiin ja yrittäjäjärjestöihin Kaupungin ja yrittäjien välistä yhteydenpitoa varten on perustettu elinkeinotoimikunta (ELPO), johon Oulaisten Yrittäjät ry ja kaupunki valitsevat edustajat. Se kokoontuu lähes kuukausittain. Kaupunki, virka- ja luottamusmiehet sekä Yrittäjät yhdessä kutsuvat yrittäjät aamupuurolle tai vastaavaan tilaisuuteen, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Yhteydenpito muutenkin näiden välillä on säännöllistä ja aktiivista. Sidosryhmäyhteistyö Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Oulun yliopisto/oulun eteläisen instituutti ja Centria. Oulaisissa toimivat oppilaitokset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita: Jedu/Oulaisten ammattiopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikkö.

9 7 Wellnesspolis status on saatu Oulaisiin ja siitä vastuun kantaa Oamk. Polis kuuluu ns. Multipolisverkostoon. Paikkakunnan oppilaitoksilla useita yhteyksiä eri oppilaitoksiin ulkomailla, mihin liittyy mm. oppilaiden vaihtoa yms. Palkitsemiset ja huomioimiset Elinkeinotoimikunta valitsee vuosittain Vuoden yrittäjän. Palkinto luovutetaan pyhäinpäivän iltana pidettävässä Yrittäjäillassa. Samoin toimikunta valitsee vuosittain Vuoden Nuori Yrittäjä -palkinnon saajan. Lisäksi elinkeinotoimikunta valitsee harkintansa mukaan ns. Avainteko palkinnon yritykselle, joka jollain tavalla on tehnyt Oulaista tunnetuksi tai muuten tehnyt jonkun avainteon. Edelleen toimikunta voi esittää huomioitavaksi henkilön tai yrityksen, joka on tuonut esille Oulaisten elinkeinoelämää ja työpaikkakehitystä edistävän vihjeen. Kaupunginjohtaja, elinkeinojohtaja ja kehitysjohtaja käyvät tervehtimässä uusia yrittäjiä sekä muita ansioituneita tai merkkipäiviään viettäviä yrityksiä harkintansa mukaan Palvelut ja julkiset hankinnat Palvelut Kaupunki tuottaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kaupunki vastaa yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hallintopalveluista, peruskoulutuksesta, kaavoitus- ja mittaustoimesta, rakennusvalvonnasta sekä tietyistä tekniseen ja tilapalveluun liittyvistä johtotehtävistä. Kaupunki etsii ulkoistettavia palveluja, jotka voidaan kilpailuttaa ja antaa mahdollisesti ulkopuolisten hoidettavaksi. Lähinnä tämä koskee sosiaali- ja terveydenhoitoaloja. Palvelurakenteen kehittämisestä vastaavat asianomaiset osastopäälliköt ja muut vastaavat viranhaltijat sekä luottamushenkilöt sovittujen kehittämistavoitteiden mukaisesti. Oulaisten Palvelustrategia on valmistunut. Siinä huomioidaan tarkemmin, mitä vaihtoehtoisia palveluntuotantomuotoja aiotaan ottaa käyttöön ja millä aikataululla. Yrittäjyyskasvatus Opetussuunnitelmia ollaan parhaillaan päivittämässä. Niissä on tarkoitus huomioida entistä paremmin yrittäjyyskasvatus. Peruskoulussa ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa yrittäjämäisiä toimintatapoja ja yrittäjäosaamista tuodaan esille sekä lisätään positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Lisäksi oppilaitosten ja yritysten työelämäyhteyksiä parannetaan. Oulaisten Yrittäjäyhdistyksellä on sopimus lukion kanssa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta, mitä kautta yrittäjät tulevat itse lukion sisälle. Yrittäjyyskasvatuksen onnistumista pyritään varmistamaan sillä, että kussakin koulussa olisi vastuuhenkilö edistämään yrittäjyyskasvatusta. Hanketyö ja projektitoiminta Yritysten kehittämishankkeet toteutetaan joko yrityskohtaisesti tai alueellisten projektien kautta. Ylivieskan seutukunta hallinnoi pääosin alueellisia, yritysten kehittämishankkeita. Oulaisissa toimii hankehenkilöitä ja heidän sijoituspaikka on Yrityspalvelukeskus. EU:n uusi ohjelmakausi käynnistyy v Hanketoiminta on tarkoitus säilyttää vähintään nykyisellä tasolla. Niistä suurimman hyödyn saavat toimivat yritykset yrittäjä.

10 8 Oulaisten Yrityspalvelukeskus (YPK) ja yrittäjyyden edistäminen Yrittäjyyden edistämiseksi on tarkoitus kehittää Oulaisten Yrityspalvelukeskusta siihen suuntaan, että se palvelisi paremmin alkavia, innovatiivisia yrityksiä tai henkilöitä, joiden yritysideat vaativat vielä jalostamista ja hiomista. YPK tarjoaa silloin neuvottelu- ja työskentelytiloja sekä henkilökohtaista neuvontaa, jopa tukea asiantuntijan käyttöä varten. Yrittäjäkoulutusta ja muuta valmennusta järjestetään hankkeiden kautta. Palvelun tulisi toimia ns. yhden luukun periaatteella. Yhteistyötä tiivistetään mm. BusinessOulun kanssa siellä hyväksi koettujen menetelmien hyödyntämisessä, esim. StartUp Center ja BusinessKitchen toiminta. StartUp Center on paikka, jossa yritysidean omaavat: - voisivat tavata muita samanhenkisiä ihmisiä. Tarvittavat tilat olisivat YPK:ssa - saisivat vertaistukea, neuvontaa ja voisivat tavata alan yrittäjiä - voisivat jalostaa toiminta-ajatusta yhdessä asiantuntijoiden kanssa - voisivat tehdä töitä siellä ja käynnistää yritystä ko. tiloissa - paikassa järjestetään yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä tapahtumia (rahoitus, markkinointi, tuotekehitys ) Yritysneuvonta hyödyttää myös toimivia yrityksiä. Tärkeä kohderyhmä ovat omistajanvaihdosyritykset, joille tarjotaan apua ja palvelua. Samoin sijoittumispalvelut kuuluvat entistä enemmän palveluvalikoimaan eli autetaan tänne siirtyviä yrityksiä etabloitumaan Oulaisiin. Varsinkin toimivien teollisten yritysten kehittämisessä ollaan mukana. Samoin etsitään Oulaisiin muuttamaan kiinnostuneita teollisia yrityksiä. Kehitysjohtajan tehtävänä on edistää teollisten työpaikkojen syntyä ja olla muutenkin mukana kehittämässä YPK:N toimintaa. YPK on mukana myös valtakunnallisen Yritys-Suomi palvelun kehittämisessä. Yrittäjyyden edistämiseksi YPK on mukana järjestämässä erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia ja workshopeja, joihin pyritään saamaan mukaan yritystoiminnasta kiinnostuneita. Tontti- ja toimitilapolitiikka Kaupunki toimii nykyisen tonttien luovutuspolitiikan mukaisesti. Kaupunki huolehtii siitä, että sillä on jatkuvasti tarjolla vaihtoehtoisia tontteja liike- ja teollisuusyrityksille sekä vaihtoehtoisia asuntotontteja. Kaupunki ei pääsääntöisesti rakenna toimitiloja yrityksille. Tilojen rakentamiseen aktivoidaan mieluimmin yrityksiä ja muita kumppaneita. Toimitilojen rakentamisessa kaupunki voi olla mukana rahoitusjärjestelyissä tapauskohtaisesti. Kaupunki vuokraa toimitilojaan yrityksille käypään hintaan eli todelliset kustannukset peittäen. Vuokratason määrittää kaupunginhallitus. Varsinainen vuokrauspäätös ja vuokrasopimusten tekeminen tehdään virkamiestyönä. Kuntamarkkinointi Kaupungin markkinoinnista vastaa ns. markkinointiryhmä talousarvion puitteissa. Sille kuuluu huolehtia, että esitteet ja muu markkinointimateriaali ovat ajan tasalla. Kaupunki osallistuu eri messuille harkinnan mukaan. Markkinoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan nykyaikaisia mediavälineitä. Julkiset hankinnat Kaupungin palveluyksiköt toimivat hankintalain mukaan. Hankinta toteutetaan hajautetusti hallintokunnittain tai viranhaltijapäätöksinä. Hankintatoiminnan tavoitteet ovat:

11 9 - sillä luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle - edistetään laadukkaiden kuntapalvelujen järjestämistä taloudellisesti ja tehokkaasti - sillä luodaan myönteistä Oulainen-kuvaa - vahvistetaan hankintatoimeen liittyvää tiedonkulkua ja ohjausta - vahvistetaan hankintojen suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta Voimassa oleva hankintalaki ei koske ns. pienhankintoja. Niissä toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita. Toimiville yrityksille tulee turvata avoimet ja tasapuoliset mahdollisuudet kilpailla kuntasektorin hankinnoissa. Hankinnat tulee tehdä sellaisina kokonaisuuksina, että paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus tarjota niitä. Hankinnat tulee päättää niin, että kilpailun voittaa hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja hankintalain mukaisesti. Tarjouspyynnölle asetetaan muutamia perusedellytyksiä: - tarjoajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu - selkeä ja riittävän yksityiskohtainen tarjouspyyntö - lisäkysymysten esittämismahdollisuus tarjousaikana - tarjousten jättäminen myös sähköisesti (sähköposti, internet-lomake) - riittävä aika tarjouksen jättämiseen - kolmivaiheinen hyväksymismenettely: tarjoajien kelpoisuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen sekä ilmoitetun vertailuperusteen käyttäminen voittajan valinnassa - perusteltu hankintapäätös ja muutoksenhakuohje 4.3. Elinkeinopolitiikan keinovalikoimaa Yrityslainat ja takaukset Kaupunki voi myöntää omavelkaisen takauksen pääsääntöisesti tuotannollisen yrityksen rakennusinvestointiin, mikäli se lisää yrityksen liikevaihtoa tai työpaikkoja Oulaisissa eikä muuta rahoitusta/vakuutta ole käytettävissä. Takaus voidaan myöntää myös elinkeinopoliittisesti tärkeiksi katsotuissa hankkeissa. Kaupunki ei ota yrittäjänriskiä ko. hankkeissa vaan päärahoittaja pyritään löytämään muulla keinoin. Kaupungin periaate on, että julkista tukea ei synny vaan päätöksenteossa noudatetaan EU: valtiontukisäännöksiä. Kaupunki voi myöntää yrityslainoja tai takauksia niiden periaatteiden mukaisesti. Kaupungin osuus tulee olla alle 40 % kustannuksista. Kaupungin myöntämää lainaa yrityksille voidaan harkita vain erityisistä syistä. Osakkuus yrityksissä Kaupunki voi perustellusta syystä olla mukana osaomistajana perustettaessa uutta tai laajennettaessa yritystoimintaa paikkakunnalle. Kaupunki luopuu osakkuudesta viimeistään kolmen vuoden aikana nimellishintaan. Hinnoittelupolitiikka Teollisuustonttien hinnat ovat kaikille samat ja ne ovat kaupunginvaltuuston vahvistamat. Toimitilojen vuokratasossa noudatetaan paikkakunnan käypää vuokratasoa. Teollisuustyöpaikkojen lisäämiseksi kaupunki tarjoaa tuotannolliseen toimintaan edullisia tontteja (1 4 /m 2 ) eri puolilta kaupunkia. Kaupungin mittaustoimi palvelee myös yrityksiä

12 10 edullisesti ja tehokkaasti. Tavoitteena on, että tontin muodostus hoidetaan loppuun asti. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen myöntämät kehittämistuet ovat investoinneissa maksimissaan 25 % hyväksytyistä kustannuksista. Kaupunki vuokraa eritasoisia tiloja lähinnä tuotannollisille yrityksille käyvällä hinnalla, mutta yrityksen alkuvaiheessa vuokran määrä voidaan nostaa portaittain ko. tavoitevuokraan. Kaupunginhallitus hyväksyy hinnoittelun kiinteistökohtaisesti Elinkeinotuet Kaupunki ei pääsääntöisesti myönnä elinkeinotueksi katsottavaa tukea yrityksille, mutta kaupungilla on käytössä ns. kehittämisavustus, jota myönnetään lähinnä asiantuntijapalvelujen käyttöön 50 % ja enintään 400 /yritys/vuosi. Tuen myöntämisestä päättää elinkeinojohtaja. 5. Suunnitelmien ja päätösten yritysvaikutusten arviointi Monilla kaupungin päätöksillä on vaikutusta yritysten toimintaan. Näitä vaikutuksia tulee arvioida jo etukäteen. Valmistelevan virkamiehen tai päätöstä tekevän toimielimen tulee harkita, milloin nämä yritysvaikutukset ovat sitä tasoa, että ne on etukäteen arvioitava. Arviointia varten otetaan käyttöön oma lomake, joka on tämän ohjelman liitteenä. Valmistelijan tulee tehdä yritysvaikutuksista kirjallinen arviointi, kun - päätös koskee seuraavia toimenpiteitä: infrastruktuuri hankkeet kuten kaavoitus, teiden rakentaminen ja kunnossapito, muu julkinen rakentaminen, toimitilojen ja tonttien hinnoittelu, julkisten palvelujen järjestäminen, hankintapolitiikka ja palvelujen ulkoistaminen, yritysneuvonnan organisointi, hanketoiminta, strateginen suunnittelu sekä verojen ja maksujen korotus - päätöksen vaikutus odotetaan kohdistuvan 10 yritykseen tai 50 työpaikkaan - päätös muuttaa aikaisempaa linjaa suhteessa yrityksiin - päätös on oleellinen kunnan kilpailukyvylle asuinpaikkana tai yrityksen sijaintipaikkana - valmistelija jostain muusta syystä katsoo arvioinnin tarpeelliseksi Yritysarvioinnissa tulee huomioida moneenko yritykseen tai työpaikkaan vaikutuksen odotetaan kohdistuvan sekä millainen vaikutus on. Joissakin tapauksissa tämä arviointi voidaan pyytää myös paikalliselta yrittäjäyhdistykseltä. Arvioinnissa voi auttaa kunnan elinkeinojohtaja. 6. Elinkeinopolitiikan mahdollisuuksia - Pyhäjoen ydinvoimalahanke - rata- ja ratapihahankkeet - pohjoinen ulottuvuus - saneerausrakentaminen (kiinteistöt) - tuulivoiman hyödyntämishankkeita vireille - verkkokauppaa tulee edistää yrityksissä - seniorien tarpeet (asuminen, hoiva, kulkeminen, harrastukset) - kapeat maailmanlaajuiset markkinaraot (Raita-Sport, peliteollisuus, musiikki, taide) - ympäristöinvestoinnit

13 11 - kaivostoiminnan edistäminen, uusien alueiden etsiminen - puun jatkojalostus - tutkimushankkeet (Pyhäjärven Lagunahanke, sosiaali- ja terveysala) - alueellisen yhteistyön lisääminen (kunnat, oppilaitokset, yritykset) - luovat alat 7. Elinkeinopolitiikan toimenpiteet 7.1. Hanketoiminta Hankkeen, toimenpiteen nimi, sisältö ja toteuttaja 1. Hyvinvointihanke - työhyvinvoinnin tutk.keskuksen per. - uusien tuote- ja palveluideoiden keh. - hallinnoija: Ylivieskan stk tai Oulainen Toteutusaika Kustannusarvio, Kaupungin osuus, Vastuutaho kh, stk 1. YPK:n kehittäminen - Start Up Center pilotti kh, kv, stk 3. Yrittäjyyden edistäminen - järjestetään vuosittain yrittäjyyden aktivointitilaisuuksia ja selvitetään millä alalla yrittämisen mahdollisuuksia on 4. Kaupungin markkinointi - esitteet, kehumiskampanja, lehtijutut, kauppiasyhteistyö, internet, facebook ym. - valmistellaan Markkinointisuunnitelma vuosittain ypk vuosittain markkinointiryhmä ja muut 7.2. Työvoiman koulutus 1. Työvoimakoulutuksesta - kaupunki tekee esityksiä työvoimahallinnolle ja muille koulutusta järjestäville tahoille työvoiman koulutukseen liittyvistä kursseista kh 7.3. Muut toimenpiteet 1. Yrittäjien palkitseminen ja huomioinen - yrittäjäpalkinnot, yritysvierailut, säännöllinen yhteydenpito, toimialakokouksia 2. Yritysten välisen yhteistyön edistäminen - yrityskäynnit, alihankintaverkot, työvoimapankki, yhteismarkkinointi 3. Tutkimukset - asiakastyytyväisyyskyselyt (1 kpl/kv) - ostovuototutkimus - muut tutkimukset, selvitykset 4. Muut toimet - kaivoksen perustaminen Oulaisiin - tuulivoiman edistäminen vuosittain Ypk vuosittain Ypk Ypk Ypk, kh kh, kv - malminetsinnän huomioiminen 5. Messut, näyttelyt - osallistuminen messuille kuntaosastolla Ypk

14 12 8. Yhteenveto Oulaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi Elinkeinopoliittisen ohjelman vuonna Tämä uusi ohjelma on päivitetty sen pohjalta. Valmistelussa on ollut mukana ELPO-ryhmä, johon kuuluu kaupungin edustajien lisäksi Oulaisten Yrittäjät ry:n edustajia. Ohjelman visiossa on esitetty, että Oulainen tunnetaan aktiivisena elinkeinopolitiikan harjoittajana. Kaupunki huolehtii siitä, että yritystoiminnan harjoittamiselle on riittävät edellytykset ja kunnassa on hyvät peruspalvelut jatkossakin. Kunta kuulee yrittäjiä ja tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa. Yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena. Yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti ja yrityksiä koskevassa päätöksenteossa käytetään ns. yritysvaikutusten arviointia. Keskeiset numeeriset tavoitteet koskevat työpaikkojen ja yritysten lisäämistä, työttömyyden alentamista ja asukasluvun kasvua. Palvelujen taso ja rakenne, infrastruktuuri sekä kunnan koko ja sijainti antavat keskivertoyrityksen näkökulmasta hyvät edellytykset yrityksille toimia ja kasvaa Oulaisissa. Kaupungin vahvuudet ja mahdollisuudet ovat paremmat kuin havaitut heikkoudet tai tiedossa olevat uhat. Oulaisten Yrityspalvelukeskusta on tarkoitus kehittää alkavia yrityksiä palvelevaksi. Kehitysjohtaja tulee keskittymään teollisten työpaikkojen lisäämiseen nykyisten yritysten kehittämisen avulla tai uusien, tänne siirtyvien tai täällä syntyvien yritysten avulla. Oulainen tulee jatkossakin toimimaan alueellisena vaikuttajana sekä osallistuu aktiivisesti ja avoimesti kaikenlaiseen yhteistyöhön ja verkottumiseen niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Yritysten kehittäminen ja kasvun tukeminen tapahtuu paljolti kehittämishankkeiden kautta. Kaupunki ei pääsääntöisesti rakenna toimitiloja yrityksille eikä myönnä elinkeinotukea yrityksille. Kaupunki voi myöntää harkinnan mukaan yrityksille takauksia tai lainoja sekä pienimuotoista kehittämistukea asiantuntijapalveluihin. Myös aktiivinen toimitilojen vuokraus kuuluu elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin. Elinkeinopoliittisen ohjelman seurantaa ja toteutusta tehdään vuosittain ELPO:n toimesta. Kerran valtuustokaudessa ohjelma käydään läpi tarkemmin.

Kunnan kasvun edistäminen: yritysmyönteisyys ja yritysvaikutusten arviointi, miksi tärkeää?

Kunnan kasvun edistäminen: yritysmyönteisyys ja yritysvaikutusten arviointi, miksi tärkeää? Kunnan kasvun edistäminen: yritysmyönteisyys ja yritysvaikutusten arviointi, miksi tärkeää? KUNTIEN ELINVOIMAISUUS JA KASVU 12.5.2015 Liminganlahden luontokeskus Jarmo Soinsaari Yritykset muodostavat palveluverkoston

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 hyväksytty kh 7.10. 2013 kv 28.10. 2013 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Lapin kuntapäivä 24.9.2013 Pirkka Salo Lapin Yrittäjät 1 UUSI LAPIN YRITTÄJÄT 1.1.2014 alkaen 21 paikallisyhdistystä 3200 jäsenyritystä lähes 200 luottamushenkilöä

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely Kunnan elinkeinopoiitinen kysely 1. Minkä kouluarvosanan annat Hankasalmen kunnan elinkeinopolitiikalle yrittäjän näkökulmasta? Vastaajien määrä: 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 2. Minkä arvosanan

Lisätiedot

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Lapin kuntapäivä 24.9.2013 Pirkka Salo Lapin Yrittäjät 1 UUSI LAPIN YRITTÄJÄT 1.1.2014 alkaen 21 paikallisyhdistystä 3200 jäsenyritystä lähes 200 luottamushenkilöä

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 YLITORNIO... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kempele. Kuntaraportti

Kempele. Kuntaraportti Kempele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Muhos. Kuntaraportti

Muhos. Kuntaraportti Muhos Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Utajärvi. Kuntaraportti

Utajärvi. Kuntaraportti Utajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PYVA-selvityksen tavoitteet. Kunnallisen päätöksenteon yritysvaikutusarviointi

PYVA-selvityksen tavoitteet. Kunnallisen päätöksenteon yritysvaikutusarviointi Kunnallisen päätöksenteon yritysvaikutusarviointi Selvitys Etelä-Pohjanmaalla Anmari Viljamaa anmari.viljamaa@seamk.fi puh. 040 561 5468 Yrittäjyysohjelma PYVA-selvityksen tavoitteet Yritysvaikutukset.

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Raahe. Kuntaraportti

Raahe. Kuntaraportti Raahe Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Taivalkoski. Kuntaraportti

Taivalkoski. Kuntaraportti Taivalkoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020 Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite Sisältö 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt v 2015-2020 1.1 Kaupungin Visio 2. Toimintaympäristö ja sen kehittäminen 2.1 Liikenneyhteydet ja sijainti 2.2 Tontti-

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma 27.8.2009 Toiminta-ajatus Rautavaaran kunta, Rautavaaran Yrittäjät Ry ja MTK Rautavaara Visio edistävät ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Kunnan alueella kehitetään aktiivisesti

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky 2011 Valtakunnalliset sekä taustamuuttujakohtaiset tulokset 1 Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat/vaikuttavat yrityksenne sijaintiin ja toimintaedellytyksiin alueella? Kaikki vastaajat, n=1280 Yritykselle

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Oulaisissa onnistuu. Oulaisten kaupunki yrityksen kumppanina

Oulaisissa onnistuu. Oulaisten kaupunki yrityksen kumppanina Oulaisissa onnistuu Oulaisten kaupunki yrityksen kumppanina Oulainen kumppaniksi yrittäjyyteen Oulaisten kaupungin yrityselämä on monipuolista ja yrityksille on runsaasti toimintaedellytyksiä. Kaupungin

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Ylivieska. Kuntaraportti

Ylivieska. Kuntaraportti Ylivieska Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Toholampi. Kuntaraportti

Toholampi. Kuntaraportti Toholampi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Vöyri. Kuntaraportti

Vöyri. Kuntaraportti Vöyri Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Pietarsaari. Kuntaraportti

Pietarsaari. Kuntaraportti Pietarsaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Humppila. Kuntaraportti

Humppila. Kuntaraportti Humppila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen

Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen Topiantti Äikäs Kaupunkikehitysjohtaja 26.8.2016 Käsitelty KAKELA:n seminaarissa 25.8. Yritysvaikutusten arviointi ja palveluverkkoselkkari

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1 Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut 12.5.2015 Page 1 (alku)keskustelut osa 1_Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Yrityspuisto Oy Toiminta tulisi olla muutakin kuin kiinteistöjen

Lisätiedot

Yritysvaikutusarvioinnin käsikirja

Yritysvaikutusarvioinnin käsikirja Ranuan kunnan Yritysvaikutusarvioinnin käsikirja 10.9.2013 DHS Oy Audit Partners Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Yritysvaikutusarviointimenetelmän tavoitteet... 5 2 Kunnan vaikutukset yrityksiin ja yritysten

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kankaanpää. Kuntaraportti

Kankaanpää. Kuntaraportti Kankaanpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kokemäki. Kuntaraportti

Kokemäki. Kuntaraportti Kokemäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauniainen. Kuntaraportti

Kauniainen. Kuntaraportti Kauniainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Laukaa. Kuntaraportti

Laukaa. Kuntaraportti Laukaa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HANKINTAILTA. Josek Oy. JOENSUUSSA Risto Ravattinen

HANKINTAILTA. Josek Oy. JOENSUUSSA Risto Ravattinen 17. toukokuu 2017 2 17.5.2017 HANKINTAILTA Josek Oy JOENSUUSSA 18.5.2017 Risto Ravattinen 8.9.2011 3 17.5.2017 JOSEKIN Josekhankinta- asiamies Oy esittäytyy! Risto Ravattinen 8.9.2011 Ensisijaiset tavoitteet

Lisätiedot

Tervo. Kuntaraportti

Tervo. Kuntaraportti Tervo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Leppävirta. Kuntaraportti

Leppävirta. Kuntaraportti Leppävirta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sonkajärvi. Kuntaraportti

Sonkajärvi. Kuntaraportti Sonkajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kemijärvi. Kuntaraportti

Kemijärvi. Kuntaraportti Kemijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

Kitee. Kuntaraportti

Kitee. Kuntaraportti Kitee Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ilomantsi. Kuntaraportti

Ilomantsi. Kuntaraportti Ilomantsi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pyhtää. Kuntaraportti

Pyhtää. Kuntaraportti Pyhtää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Loppi. Kuntaraportti

Loppi. Kuntaraportti Loppi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Janakkala. Kuntaraportti

Janakkala. Kuntaraportti Janakkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hausjärvi. Kuntaraportti

Hausjärvi. Kuntaraportti Hausjärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ruokolahti. Kuntaraportti

Ruokolahti. Kuntaraportti Ruokolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot