News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot"

Transkriptio

1 News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa usein koville

2 PÄÄKIRJOITUS Suuntana Saksa ja Eurooppa SUOMI ELÄÄ viennistä. Tämä vanha iskulause on tänään todempi kuin koskaan. Pienelle kansakunnalle vienti on välttämättömyys, elämän ehto. Vienti suuntautuu entistä enemmän länteen. Jo ennen Venäjän pakotteita on vientimme Saksaan noussut ykköseksi. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla vienti on kasvanut sinne jopa 35 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kauppakumppaneita on niin lähellä kuin kaukana. Tässä lehdessä valotamme lähinaapureiden Ruotsin ja Norjan tarjoamia mahdollisuuksia. Molemmissa maissa on suuria hankkeita, kaivoksia ja infrarakentamista. Poliittiset riskit ovat vähäiset, olemattomat. Vientiyritysten apuna toiminut Finnpro on suuren muutoksen alla ja järjestelee uudelleen toimintojaan. Osa niistä siirtyy kokonaan pois uusille kaupallisin ehdoin toimiville osaajille. Pienten ja keskisuurten yritysten tietotaito on meillä lukuisilla aloilla huippuluokkaa. Erikoisosaamisella on kysyntää, ja suomalaisilla on hyvä maine kaikessa muussa paitsi myyntimiehinä. Me juristeina haluamme oppia tuntemaan asiakkaamme, jotta pystymme auttamaan heitä niin liiketoimintansa kehittämisessä kuin kansainvälistymisessä. Olemme osa Rödl & Partner -perhettä sen vuoksi, jotta voimme palvella suuria mutta myös pieniä yrityksiä ja auttaa niitä niin Suomessa kuin sadassa maassa ympäri maailman. ARI MERTALA Managing Partner 2

3 28 TÄSSÄ NUMEROSSA: 6 Lakimies Anna Bernitz kirjoittaa tässä lehdessä siirtohinnoittelun monimutkaisuudesta ja siitä, kuinka siirtohinnoittelun merkitys osana kansainvälistä verotusta on kasvanut jatkuvasti viime vuosina. Verottaja on myös kiinnittänyt asiaan entistä enemmän huomiota verotarkastusten yhteydessä. Sivut Asianajaja Mikko Piirtolan kirjoitus koskee joukkorahoitusta, jolla on monta muotoa ja roolia. Joukkorahoitusta suunniteltaessa on myös ymmärrettävä voimassa oleva lainsäädäntö ja sen erot suhteessa rahankeräykseen ja arvopaperimarkkinoihin. Sivut Asianajaja Juha Unkurin artikkeli käsittelee yritysten saneerausmenettelyä. Olannaista on, että siihen ryhdytään riittävän ajoissa. Saneerausmenettelyn läpivienti ei kuitenkaan onnistu ilman todellista tahtoa yrityksen kehittämiseen ja valmiutta sitoutua siihen vuoksiksi eteenpäin. Sivut Ajankohtaista Verottaja tarkkana kun rajat ylitetään Joukkorahoitus taipuu moneksi Vain kasvu kelpaa Armelle Pohjoiset markkinat vetävät Edessä sukupolvenvaihdos Täyden palvelun talo Sopeutumistoimiin ryhdyttävä ajoissa Riskivakuutus osaksi osakassopimusta Perustajaosakkaan monitahoinen rooli Golfia Hirsalassa News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Päätoimittaja: Ari Mertala Julkaisija: Rödl & Partner Toimitus: Tiina Ruulio Taitto: Elias Kapiainen Tilaukset ja osoitteenmuutokset: 3

4 AJANKOHTAISTA Verotarkastusmenettely muuttuu UUDISTUKSEN MYÖTÄ tarkastusmenettelyssä luovutaan verovelvollisen toisesta kuulemisesta. Jatkossa verotarkastuskertomus vastinepyyntöineen lähetetään verovelvolliselle vain kertaalleen. Verovelvollista ei siten kuulla enää maksuunpano- ja verotuspäätöksen valmistelun yhteydessä, vaan kuuleminen toteutetaan verotarkastuksen suorittaneessa yksikössä. Erityisestä syystä voidaan tosin menetellä toisin. Menettelyn yksinkertaistamisella tavoitellaan Verohallinnon tiedotteen mukaan tarkastus- ja verotusprosessin sujuvoittamista sekä päällekkäisen työn välttämistä. Vero.fi-sivustolle tulee syksyllä 2014 Hyvä verotarkastustapa -ohje, jossa uudistettu kuulemismenettely on otettu huomioon. Palkka.fi:n käyttö helpottuu HALLITUS ESITTÄÄ muutettavaksi pientyönantajan maksuja ilmoituspalvelujärjestelmästä annettua lakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmään (Palkka.fi) ehdotetaan lisättäväksi työntekijäliittymä, jonka avulla työnantaja ja hänen suostumuksellaan palvelujärjestelmää käyttävä työntekijä voisivat antaa toisilleen laissa määriteltyjä työsuhteeseen liittyviä tietoja. Muutoksen myötä Verohallinto voisi salassapitosäännösten estämättä siirtää palvelujärjestelmään palkan sekä työ- ja käyttökorvausten ennakonpidätysten muutosta koskevat tiedot eli muutosverokorttitiedot. Jatkossa työntekijä voisi esimerkiksi ilmoittaa muuttuneesta verokortista Palkka.fi:ssä työntekijäliittymän kautta, eikä paperista verokorttia tarvitse enää toimittaa työnantajalle. Työntekijäliittymän kautta työntekijä voisi myös hallinnoida omia tietojaan, kuten tuntikirjauksia ja muita työajan seurantaan liittyviä asioita. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1. joulukuuta Muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuotta 2015 koskevien muutosverokorttien tietoihin. Sähköisten palveluiden alv selkeytyy TELEVIESTINTÄÄ, lähetystoimintaa ja sähköisesti suoritettavia palveluja muille kuin elinkeinonharjoittajille myyvät yrittäjät kuuluvat ensi vuoden alusta alkaen arvonlisäverotuksessa erityisjärjestelmän (mini One Stop Shop) piiriin. Myyntimaasäännökset, joiden mukaan määritellään, minkä valtion arvonlisävero myynnistä suoritetaan, määräytyvät jatkossa näissä palveluissa ostajan sijoittautumis-, koti- tai asuinpaikan mukaan. Erityisjärjestelmässä myyjä hoitaa myyntiin liittyvät ilmoitusja maksuvelvollisuutensa kaikkiin EU-valtioihin kuitenkin vain yhden jäsenvaltion kautta. Järjestelmää varten luodaan sähköinen asiointipalvelu. Veronumerorekisterissä jo miltei nimeä VEROHALLINNON elokuun lopulla julkistaman tiedon mukaan veronumerorekisteriin on merkitty jo henkilöä, joista :llä on jonkin muun maan kuin Suomen kansalaisuus tai heillä on kaksoiskansalaisuus. Kotikunta ulkomailla on :llä rekisteriin merkityllä. Veronumerorekisteriin merkitään rakennustyömaalla työskentelevän henkilön etu- ja sukunimi sekä työntekijän veronumero. Tiedot julkisesta rekisteristä voi tarkistaa kuka tahansa. Vaikka työntekijällä olisi veronumero, tietoja ei kuitenkaan automaattisesti kirjata veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Pyynnön voi esittää puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti. Veronumerorekisterissä olemisen voi tarkistaa osoitteesta vero.fi/veronumero. 4

5 AJANKOHTAISTA Vuosilomien siirto vaikutti pk-yrityksiin Ryhmärakennuttamismietintö saa tukea OIKEUSMINISTERIÖ on pyytänyt ryhmärakennuttamistyöryhmän mietinnöstä lausuntoa viranomaisilta ja yhteisöiltä. Työryhmän mukaan ryhmärakennuttamisesta tulisi säätää oma laki, jonka tarkoituksena olisi edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla hankkeisiin osallistuvien oikeudet sekä auttaa hankkeiden rahoitusta. Ehdotuksen mukaan lain soveltamisalan piirissä olisivat sekä asuntoyhteisömuotoiset että kiinteistömuotoiset ryhmärakennuttamishankkeet. Yhtä lukuun ottamatta lausunnonantajat suhtautuivat työryhmän ehdotuksiin myönteisesti. Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asunto- rakennuttamisen välimuotoa, jossa ryhmä tulevia asukkaita organisoituu ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja yhdessä. Usein hankkeissa on mukana rakennuttajakonsultti, joka huolehtii muun muassa urakoiden kilpailuttamisesta. Hankkeeseen osallistuvat kantavat itse riskin hankkeen teknisestä ja taloudellisesta onnistumisesta. MENNYT KESÄLOMAKAUSI oli ensimmäinen, jolloin työntekijällä oli mahdollisuus siirtää vuosilomaansa sairastumisensa vuoksi. PK-yrittäjät ovat ilmoittaneet useiden työntekijöiden käyttäneen tätä siirtomahdollisuutta. Vaikka yrityskohtaisesti kyse on saattanut olla vain yhdestä työntekijästä, lisäävät vuosilomien siirrot yritysten hallinnollista taakkaa ja aiheuttavat kustannuksia. Yhdenkin työntekijän merkitys yritykselle on sitä suurempi, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Muutos perustuu voimaan tulleeseen vuosilomalain muutokseen, jonka mukaan työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos hän on vuosiloman alkaessa tai sen aikana työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi. Työntekijän tulee esittää työnantajalle viivytyksettä pyyntö loman siirtämisestä sekä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä. KHO tyrmäsi verottajan aggressiivisen laintulkinnan KORKEIN HALLINTO-OIKEUS antoi heinäkuun alussa kaivatun ratkaisun (KHO 2014:119) siirtohinnoittelua koskevan säännöksen tulkinnasta ja sovellettavien OECD:n ohjeiden merkityksestä. Kyseisessä tapauksessa tytäryhtiön emoyhtiöltään saamaa lainaa oli osapuolten välisessä sopimuksessa käsitelty vieraan pääoman ehtoisena rahoituksena, jolloin lainan korot olivat vähennyskelpoisia. Veron- saaja kuitenkin sivuutti osapuolten sopimat liiketoimen ehdot ja käsitteli lainaa verotuksessa oman pääoman ehtoisena sijoituksena, jolloin korot eivät enää olleet vähennyskelpoisia. KHO:n mukaan kotimainen lainsäädäntömme ei anna veronsaajalle nimenomaista valtuutusta sivuuttaa osapuolten solmimia liiketoimia ja luonnehtia niitä uudelleen. Veronsaajan todettiin siten venyttäneen kotimaisen lainsäädännön tulkintaa yli sallitun ja lisäksi ylitulkinneen OECD:n siirtohinnoitteluohjeita. Verohallinnon tiedotteen mukaan konserniverokeskuksessa on vireillä joitakin samantyyppisiä tapauksia, joiden käsittelyssä annettu linjaus otetaan huomioon. 5

6 Verottaja tarkkana kun rajat ylitetään Ulkomaisen emoyhtiön suomalaiseen sivuliikkeeseen tehtiin verotarkastus. Lopputuloksena esitettiin sivuliikkeen verotettavaan tuloon lähes miljoonan euron lisäystä. Kysymys kuuluu, miten tässä näin kävi. TEKSTI: ANNA BERNITZ SIIRTOHINNOITTELUSSA ON kyse läheisyhtiöiden välisten transaktioiden hinnoittelusta ja hinnoittelun markkinaehtoisuudesta. Siirtohinnoittelun keinoin pyritään jakamaan kansainvälisesti toi- 6

7 Siirtohinnoittelun merkitys kansainvälisessä verotuksessa kasvaa koko ajan. mivien yhtiöiden verotettavaa tuloa eri maiden kesken. Verottaja on tarkkana Siirtohinnoittelu on monimutkainen ja monitahoinen ongelmakenttä, jonka merkitys osana kansainvälistä verotusta on kasvanut jatkuvasti viime vuosina. Verohallinnon vuonna 2012 aloittaman siirtohinnoitteluhankkeen myötä asiaan on kiinnitetty entistä enemmän huomiota nimenomaan verotarkastusten yhteydessä. Kyseessä ei tarvitse olla globaalin konsernin miljoonaluokan hanke, vaan jo pienemmätkin liiketoimet esimerkiksi suomalaisen sivuliikkeen ja Virossa sijaitsevan pääyhtiön välillä ovat herättäneet verottajan mielenkiinnon. Seuraava case-pohjainen esimerkki havainnollistaa sen, millaisiin siirtohinnoittelua koskeviin asioihin verotarkastuksessa voidaan kiinnittää huomiota, millaista selvitystä on mahdollista esittää ja minkälaisia seurauksia yhtiölle voi tulla. Tositteellinen selvitys oltava Esimerkkitapauksessa ulkomaisella emoyhtiöllä oli Suomessa sivuliike, jossa tehtiin verotarkastus. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti sivuliikkeelle kohdistettuihin hallintokustannuksiin ja kiinteisiin menoihin. Tarkastuksen lopputuloksena sivuliikkeen verotettavaan tuloon esitettiin yli euron lisäystä. Organisaatiorakenteesta johtuen ulkomaisessa emoyhtiössä syntyneet kustannukset oli jaettu yleisiin hallintokustannuksiin ja kiinteisiin kustannuksiin. Tarkastushavaintojen mukaan osan kuluista väitettiin olevan päällekkäisiä, eikä varsinkaan kiinteiden kulujen katsottu liittyneen sivuliikkeen liiketoimintaan. Kyse ei siis ollut siirtohinnoittelussa tavanomaisemmin esiin nousevasta hinnoittelun markkinaehtoisuuden kyseenalaistamisesta, vaan siitä, miten määritellään sivuliikkeelle kohdistettavat menot. Ratkaisevaksi muodostui konsernin organisaatiorakenteen ja kulujen allokoinnin tositteellinen selvittäminen. Loppu hyvin, kaikki hyvin Yleiset hallintokustannukset eivät olleet verottajan näkemyksen mukaan ongelma. Sen sijaan kiinteissä kuluissa oli kyettävä osoittamaan, että kulut ovat yleisistä hallintokustannuksista erillisiä ja että ne liittyvät sivuliikkeen toimintaan. Ratkaisevaa oli, että kiinteitä kuluja olisi syntynyt siinäkin tapauk sessa, että sivuliike olisi itsenäinen, konsernista riippumaton yhteisö. Tämä osoitettiin esittämällä tositteellinen selvitys kuhunkin kiinteän kustannusten alaluokkaan (kuten posti- ja pankkikulut tai materiaalikustannukset) kirjatuista kuluista. Selvitys koostui laskukopioista, sisäisistä muistiotositteista ja muista tämänkaltaisista menoista, esimerkiksi työntekijöitä, työtehtäviä ja niiden liityntää Suomen sivuliikkeeseen koskevista listauksista. Annetun selvityksen jälkeen kaikki sivuliikkeelle allokoidut hallintokustannukset ja kiinteät kustannukset hyväksyttiin, eikä verotettavaan tuloon esitetty lisäyksiä. Tel (0) Mobile +358 (0) ANNA BERNITZ Ajoissa liikkeelle Tapauksesta voi ottaa opiksi ja ojennukseksi useassakin yksityiskohdassa. Ensinnäkin, konsernin sisäiset liiketoimet on dokumentoitava huolellisesti. Toiseksi, asian selostaminen mahdollisimman yksinkertaisesti ja tositteellisin esimerkein on paras ja tehokkain tapa kommunikoida verottajan suuntaan. Lopuksi, mikäli verotarkastuksen tuloksiin perustuvaan verotusesitykseen on tarkoitus saada muutosta, oikaistaan esitys heti alustavaan tarkastuskertomukseen annetun vastineen jälkeen. Sen sijaan maksuunpanovaiheessa ei verovelvollisen kannata enää odottaa muutoksia. Onko verotarkastus kohdistunut sinunkin yritykseesi onko siirtohinnoittelupuoli kunnossa? Rödl & Partnerilla on vankka kokemus siirtohinnoittelukysymyksistä. Rajat ylittävissä tilanteissa globaali asiantuntijaverkostomme on ehdoton valtti. Ota yhteyttä. Sen jälkeen verotarkastusta ei tarvitse enää jännittää. 7

8 Joukkorahoitus taipuu moneksi Joukkorahoitus on uusi termi rahoitusrintamalla. Sillä on monia muotoja ja rooleja. Vielä on hieman täsmentymättä, miten se käytännössä vaikuttaa pienen ja keskisuuren yrityksen rahoitukseen. TEKSTI: MIKKO PIIRTOLA JOUKKORAHOITUKSELLA TARKOITETAAN erilaisia vastikkeellisia rahoitustapoja, joissa yleisöltä kerätään rahaa yrityksen tai yksittäisen hankkeen rahoitukseen. Joukkorahoitus voi olla muun muassa osakkuuteen, tuotteiden ennakkotilaamiseen tai toiminnan tukemiseen liittyvää rahankeruuta. Ideana on, että pienille hankkeille unelmille kerätään rahoitus, luodaan yhdessä tekemisen tunnetta ja toteutetaan hanke yhdessä isolla joukolla. Rödl & Partner on mukana joukkorahoitusten toteutuksissa sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Muotoja etsitään vielä Joukkorahoitus on toistaiseksi säätelemätöntä toimintaa, joka etsii muotojaan ja määrityksiä. 8

9 Toimintatapana joukkorahoitus on helppo ja kätevä tapa kerätä rahoitusta varsinkin verkkoympäristössä. Joukkorahoitusta suunniteltaessa on ymmärrettävä voimassa oleva lainsäädäntö ja sen erot suhteessa rahankeräykseen ja arvopaperimarkkinoihin. Virallinen rahankeräys on luvanvaraista ja edellyttää toiminnalta yleishyödyllisyyttä. Joukkorahoitusta suunniteltaessa täytyykin olla tarkkana tähän suuntaan. Samalla on muistettava, että joukkorahoitus voi olla myös vaikkapa kuluttajansuojalain, luottolaitoslain tai arvopaperimarkkinalain mukaista toimintaa, jolloin pitää noudattaa kyseisiä säädöksiä. Toimii varsinkin verkossa Joukkorahoitusta varten on perustettu erilaisia verkkopohjaisia alustoja eli markkinapaikkoja, joiden kautta yritykset voivat kätevästi hakeutua markkinoille. Alustojen tarkoituksena on yhdistää rahan tarvitsijat ja sijoittajat. Alustat ovat suuntautuneita eri toimialoille tai tietynlaisille sijoittajille esimerkiksi sijoituspanosten, alueen tai riskin mukaan. Toimintatapana joukkorahoitus on helppo ja kätevä tapa kerätä rahoitusta varsinkin verkkoympäristössä. Viestin saa nopeasti leviämään verkossa, ja sijoittajien on helppo tarttua rahoi- Muoto 1: Osakepohja Osakepohjainen joukkorahoitus tuo yrittäjälle joustavan ja uuden tavan oman pääoman hankintaan. Sijoittaja voi merkitä yhtiön osakkeita muutamasta tuhannesta eurosta jopa miljoonaan. Silloin lähestytään usein ns. enkelisijoittajien tai venture capital -tyyppisiä rahoitusmuotoja. Joukkorahoituksessa sijoittaja ei kuitenkaan pääsääntöisesti osallistu yrityksen toimintaan eikä hallitustyöhön vaan on puhdas pääomasijoittaja. Joukkorahoitus eroaa pääosin pääomasijoittamisesta siinä, että joukkorahoituksessa sijoitettavat summat ovat pienempiä ja prosessi on sijoittajalle kevyempi ilman laajoja yritysanalyyseja, sijoittajasopimuksia ja raportteja. Osakepohjaisessa joukkorahoituksessa on otettava huomioon mahdollinen luvanvaraisuus ja esimerkiksi arvopaperimarkkinalain edellytykset. Siksi joukkorahoitus tässä muodossa kannattaa aina suunnitella ehtoineen asiantuntijan kanssa. Muoto 2: Lainapohja Lainapohjainen joukkorahoitus on yksinkertaistettu muoto yritystodistusten rahoituksesta. Joukkorahoituksessa iso joukko sijoittajia lainaa rahaa yritykselle, joka sitoutuu maksamaan saamansa summan takaisin sovituin ehdoin. Joukkorahoituksessa summat ovat pieniä, ja siten riski jakaantuu usealle taholle pieninä palasina eikä aiheuta merkittäviä riskikeskittymiä. Joukkorahoituksen verkossa toimiva alusta mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan toimintatavan. osake laina 9

10 markkinointi Lainamuotoinen joukkorahoitus tulee varmasti olemaan eräs tulevaisuuden rahoitusmuoto. Käytännössä lainaa kerätään yleisöltä verkossa kohdeyrityksen määrittämään tarpeeseen rajoitettuna ajanjaksona. Tämä mahdollistaa lainansaannin entistä pienemmille yrityksille nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Nähtäväksi jää, tuleeko joukkorahoitus instrumenttina olemaan pankkien yksi yritysrahoituksen muoto vai hoidetaanko rahoitus jatkossakin markkinoilla olevilla erillisillä alustoilla. Muoto 3: Markkinointipohja Markkinointikampanjana joukkorahoitus toimii silloin, kun yritys haluaa tuoda uuden tuotteen tai idean markkinoille ja myydä tuotteen etukäteen saamalla sijoittajilta pääomaa tuotteen valmistamiseksi. Tällöin tarkoitetaan varsinaista vastikkeellista joukkorahoitusta, jossa sijoittaja saa tulevan tuotteen maksamallaan sijoitusosuudella. Tästä hyvänä esimerkkinä on Oy Plastex Ab:n markkinoille tuoma Hookie-amppelin joukkorahoituskampanja vuonna 2014 tai pienpanimoiden investointipääoman kerääminen. Markkinointikampanjan muotoon tehty joukkorahoitus on uusi ja merkittävä markkinointitapa tuoda esille yritystä, sen tuotteita ja tuotekehitystä. Kuluttajille tämä on loistava tapa näyttää, mihin suuntaan tuotteita tulee kehittää esimerkiksi eettisistä näkökulmista. Toimintatapana joukkorahoitus on helppo ja kätevä tapa kerätä rahoitusta varsinkin verkkoympäristössä. Viestin saa nopeasti leviämään verkossa, ja sijoittajien on helppo tarttua rahoitukseen pienelläkin summalla. tukseen pienelläkin summalla. Riskit hajautuvat, ja sijoittajan ei tarvitse tehdä laajoja analyyseja rahoituskohteesta. Kyse on monesti fiilispohjalta tapahtuvasta merkinnästä. Oikein toteutettu joukkorahoitus ei ole luvanvaraista eikä valvonnan alaista toimintaa eikä vaadi raskaita velvoitteita rahoituksen hakijalle. Täsmennyksiä tulossa Joukkorahoituksen periaatteita ei voi siirtää kansainvälisiltä markkinoilta suoraan Suomeen. Lainsäädännön erot ovat ainakin toistaiseksi esteenä. Siksi on oltava varovainen, millaisia malleja ja hankkeita kehitetään ja miten ne toteutetaan. Suomessa on työn alla rahankeräyslain uudistaminen, jossa joukkorahoituksen ja rahankeräyksen rajanvetoa ja valvontaa tullaan varmasti täsmentämään. 10

11 Joukkorahoitus on vaihtoehto yritykselle, jos yrityksen tavoitteena on saada kasaan pääomaa konkreettisen tuotteen tai idean kehittämiseen ja jos yritys on valmis jakamaan idean sijoittajien kanssa jo ennen varsinaista tuotantoa. Joukkorahoitus ei ole vaihtoehto perinteisille rahoituslaitosten palveluille, mutta se on hyvä tapa kehittää liiketoimintaa ja luoda uusia ideoita tuotantoon ja markkinoille entistä nopeam min. Tulevaisuus näyttää hyvältä Joukkorahoitus on otettava vakavasti varteenotettavana rahoitusinstrumenttina jo nyt. Toiminta edellyttää jatkossa uutta lainsäädäntöä ja viranomaisvalvontaa sekä kehittyviä markkinapaikkoja. Lainsäädäntötyössä ja toimintamallien luomisessa on otettava huomioon, että verkkopohjaiset ratkaisut ovat kansainvälisiä. Sijoitukset ja rahankeruu toimivat yli rajojen nopeasti. Pk-yritysten rahoitustilanteen piristykseksi olisi toivottavaa, jos pankit kehittäisivät markkinoille entistä enemmän lainapohjaisia joukkorahoitusmuotoja asiakasyrityksilleen ja sijoittajaasiakkailleen. Mikko Piirtola vastaa Helsingin toimiston rahoituspalveluista ja auttaa mm. joukkorahoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa pk-yrityksiä, yrittäjiä, sijoittajia ja rahoittajia. Muoto 4: Tukipohja Tukimuotoisena joukkorahoitus toimii silloin, kun yleisöltä haetaan rahoitustukea hyvälle projektille, idealle tai vaikkapa suojelulle. Ideana on, että sijoittamalla joukkorahoitukseen voi osallistua suoraan konkreettiseen suojelutai tukityöhön. Hyvänä esimerkkinä ovat luonnonsuojelukohteet tai urheiluseurat. Verkkoympäristössä toteutettu tukimuotoinen toiminta varmasti lisääntyy ja toimii globaalisti hyvinkin nopein liikkein. Muoto 5: Sijoituspohja Sijoitusmuotona joukkorahoitus ei ole vielä kehittynyt kaikilta osin sellaiseksi, että sijoittaja voisi arvioida rahoituskohteiden riskejä ja tuottoja analyyttisesti. Sijoitus arvioidaan yleensä nopeasti, ja sen riskit ovat rajallisia ja tuotot vaihtelevia. Toistaiseksi joukkorahoitukseen sijoittaminen vaatii enemmän fiilistä kuin faktaa ja on usein lähempänä tavallista arkea kuin moni muu sijoitusvaihtoehto. Sijoittaja voi konkreettisesti nähdä ja kokea, miten sijoitus vaikuttaa hankkeen etenemiseen. Mikäli kyse on isommista sijoitussummista tai jos hanke muuten edellyttää perehtymistä, kannattaa asiantuntijalta kysyä hankkeen yksityiskohtia ja ylipäätään tutustua perusteellisesti toimintamalliin. tuki sijoitus MIKKO PIIRTOLA Tel (0) Mobile +358 (0)

12 12 Vain kasvu kelpaa Armelle

13 TEKSTI: TIINA RUULIO KUVAT: ARME RAKENNUSTELINEIDEN MYYMINEN, vuokraaminen ja asennus on Armen vankkaa perusliiketoimintaa. Siitä on laajennettu erityisesti öljynjalostamoiden, voimalaitosten, telakoiden ja paperitehtaiden eristys- ja telineurakointiin. Arme Oy on vuonna 1974 perustettu suomalainen yritys, joka on kansainvälistynyt valtavasti viime kymmenen vuoden aikana. Samalla yrityksen liikevaihto on tuplaantunut runsaan viiden vuoden aikana lähelle 30 miljoonaa euroa. Arme on saanut kotimaan toimintojensa lisäksi jalansijaa myös Euroopan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan markkinoilla. Sen on mahdollistanut osaltaan pääomasijoittaja Sentica Partners, josta tuli Armen omistaja kuusi vuotta sitten. Yhtiön koko on tässä liiketoiminnassa määräävä kilpailutekijä, jotta voi päästä mukaan markkinoihin, joissa projektit liikkuvat ja urakkasopimuksia tehdään, kertoo Arme Oy:n myyntijohtaja Timo Makkonen. Lisääntyvän liikevaihdon lisäksi Arme Oy:n tavoitteena on luoda yhtiölle toimintaedellytykset kilpailla tasavertaisesti suurimpien eristys- ja telineprojektien toteuttamisesta Euroopassa ja Venäjällä. Suomalainen Arme Oy on tunnettu yritys, sillä sen nimi näkyy tälläkin hetkellä ympäri maata julkisivu- ja siltaremonttien rakennustelineissä. Yhtiörakenne mukautuu kasvuun Arme on päässyt kansainvälistymään muun muassa Neste Oilin, Metson, Andritzin tai Pöyryn kaltaisten yritysten vanavedessä. Yksi suomalainen yritys ottaa mukaan projekteihin mielellään toisenkin suomalaisen. Yhteistyö tuo projekteihin samanlaista sitoutumista tekemiseen ja vaikkapa aikatauluihin. Kansainvälistyminen ja sen mukanaan tuoma kasvu vaativat yritykseltä paljon muutakin kuin tuloksentekokykyä. Yhtiörakenteen on pitänyt muuttua ja esimerkiksi järjestelmällisen doku- 13

14 Miten menee, suomalainen insinööritaito? mentoinnin kehittyä valtavasti. Projekteissa tarvittavat tietomassat ovat laajoja: oikea tieto pitää löytyä, ja sen siirtämisen täytyy onnistua nopeasti. Erilaisten aineistojen tietotekninen yhteensopivuus on meille jatkuvasti iso pala purtavaksi. On ensiarvoisen tärkeää, että ulkopuolinen juristi tuntee yrityksen tavat ja henkilöt. Perinteiset urakointiyritykset ovat olleet hyvin kevyitä organisaatioltaan. Koko bisnes on perustunut konkreettiseen urakointiin. Kansainvälistymisen myötä yritykseen tarvitaan uudentyyppistä asiantuntijuutta: turvallisuusasiantuntijoita, aikataulujen suunnittelijoita, telinerakenteiden mallintajia ja niin edelleen. Kiinteät kustannukset kasvavat väistämättä. Juridinen tuki on tärkeää Myös suurimpien asiakkaiden kansainvälistyminen on tuonut Armelle vaatimuksia. Meidän täytyy seurata, toteuttaa ja parantaa jatkuvasti maailmanlaajuista laatu- ja turvallisuustasoa. Öljyteollisuuden yritykset ovat hyvin valveutuneita nykyään näissä asioissa. Suurien investointiprojektien tarjousajat kestävät 3 6 kuukauteen, ja itse projekti saattaa kestää vuoden. Kakkostila on kallein urakkakilpailussa. Silti häviämiseenkin täytyy tottua, Makkonen myöntää. Armen liiketoimet vaativat myös monenlaista juridista osaamista. Pitkissä projekteissa on mukana paljon lakiasioita. Teemme myös hankintoja ja taloudellisia sopimuksia joka päivä. Ennen juristiin otettiin yhteyttä vasta sitten kun vahinko oli tapahtunut. Nyt yhteistyö on jatkuvaa, ja moniin asioihin pyritään varautumaan ennalta. Arme Oy on tehnytkin pitkään yhteistyötä muun muassa Rödl & Partnerin kanssa. On ensiarvoisen tärkeää, että ulkopuolinenkin juristi tuntee yrityksen tavat ja henkilöt. Asioihin voidaan silloin reagoida nopeasti, koska perusasiat ovat molemmille tuttuja. Entä mistä Arme Oy on löytänyt sisäisen palonsa? Yrityksen punainen lanka on löytynyt oikeastaan melko yksinkertaisella tavalla eli asiakkaita kuuntelemalla ja seuraamalla, kertoo Timo Makkonen. Parhaat kasvumahdollisuudet odottavat tällä hetkellä Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa. Venäjän kauppapakotteet eivät ainakaan toistaiseksi ole koskeneet meitä. Vaikka ongelmia nyt olisikin, on Venäjä valtavien mahdollisuuksien maa suomalaisille. Makkonen uskoo lujasti suomalaiseen insinööritaitoon. Insinöörit ovat toki muuttuneet. Projekteissa joudutaan ajattelemaan nykyään monia kauppasuhteeseen liittyviä asioita, myymistä tai jo seuraavia projekteja. Olennaista on lopulta oikean tekotavan löytäminen: ei tehdä yli eikä ali, vaan se, mistä on sovittu. Suomalaisia insinöörejä pidettiin aiemmin itseriittoisina kaiken tietävinä. Nykyään osataan jo keskustella ja kuunnella asiakkaan toiveita. Timo Makkonen on viihtynyt Armella hyvin. Meillä on hyvin avoin keskustelukulttuuri yrityksessä. Niin sanottuja tyhmiä ideoita ei olekaan, vaan asioista voi puhua vapaasti ja rohkeasti. Uusien ratkaisujen innovointi on täällä jatkuvaa ja tavoitteisiin pyritään sinnikkäästi. 14

15 Pohjoiset markkinat vetävät TEKSTI: MARTTI HAHL Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan markkinat vetävät nyt hyvin. Esimerkiksi Kiirunan ja Kirkkoniemen kaupungit kasvavat tällä hetkellä kohisten, kun alueelle virtaa investointeja. > 15 FREDRIC ALM / LKAB

16 FREDRIC ALM / LKAB LKAB investoi miljardi euroa kolmeen uuteen avolouhokseen Svappavaarassa. MARKKINOILLE PÄÄSYN ensimmäinen edellytys on, että suomalaiset pk-yritykset täyttävät kansainväliset laatustandardit. Sitä ne eivät tänään tee. Toinen tärkeä kehittämiskohde on myynti ja markkinointi. Ruotsalaiset ja norjalaiset yritykset eivät tule hakemaan ainoatakaan suomalaista yritystä toimittajakseen. Meidän tulee markkinoida ja myydä itsemme näille arktisille vetureille. Pohjoisille markkinoille kannattaa pyrkiä monestakin syystä: Jätti-investointien rahoitus on yleensä kunnossa. Ruotsin ja Norjan kulttuuri ja toimintatavat ovat myös suomalaisille tuttuja. Ruotsi ja Norja ovat myös kaikilla mittareilla rikkaita ja poliittisesti vakaita. Hyvä esimerkki Svappavaarasta Eräs hyvä esimerkki pohjoisen investoinneista on Ruotsin valtion omistama kaivosyhtiö LKAB, joka investoi miljardi euroa kolmeen uuteen avolouhokseen Svappavaarassa. Tämä 16

17 lisää yhtiön tuotantoa 35 prosenttia. Se on Euroopan suurin rautamalmiprojekti ja vaatii uutta kaivosalan työntekijää. Päätös nostaa Kiiruna-Narvik -radan ja Narvikin sataman käyttöasteen kattoon vuoteen 2020 mennessä, vaikka radan ja sataman jo päätetyt ja aloitetut laajennukset toteutetaan. LKAB tuottaa 95 prosenttia Euroopan rautamalmista. Sen liikevaihto on 3,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,6 miljardia. Kiirunan kaupungin ja Jällivaaran Malmbergetin kaupunginosan muuttaminen ovat käynnissä. Molemmissa on suunnitteilla tuhannen asunnon rakennusurakat. Ne sisältävät kerrostaloja, omakotitaloja, rivitaloja ja oppilasasuntoloita. LKAB maksaa. Ruotsi investoi teihin, rautateihin sekä laivaväyliin 60,5 miljardia euroa vuosina Meidän tulee markkinoida ja myydä itsemme näille arktisille vetureille. Barentskeskus Finland Oy:n toimitusjohtaja Martti Hahl on perustanut Pietariin muun muassa edelleen toimivan strategisen markkinoinnin ja viestinnän toimiston. Kuva otettutromssan Suomi-talon avajaisista tammikuussa Norjassa sama juttu Pohjois-Norjan Kirkkoniemessä työllistää Sydvaranger Gruve -rautakaivos 450 ihmistä. Se tuplaa kapasiteettinsa vuoteen 2016 mennessä. Kirkkoniemeen tulee kolme uutta satamaaluetta. Yhteen niistä rakennetaan myös öljynpuhdistamo. Kolmen satamainvestoinnin arvo lähenee miljardia euroa. Hammerfestissä on LNG:n tuotantolaitos. Se saa maakaasunsa Lumikin kaasukentältä, ensimmäiseltä kaikkiaan kymmenestä, jotka tulevat käyttöön vuoteen 2030 mennessä. Kvalsundissa, 30 kilometriä Hammerfestistä etelään, avataan uusi kuparikaivos vuoteen 2016 mennessä. Grötsundiin, jättömaalle, rakennetaan Hammerfestin uusi lentokenttä. Tarjouspyynnöt julkistetaan syksyllä Tromssaan, Norjan pohjoisimpaan yliopistokaupunkiin, tulee uusi iso satama-alue. Suunnittelutyöt ovat käynnistyneet, ja ensimmäiset tarjouspyynnöt on julkistettu. 17 ILKKA JAAKOLA

18 Edessä sukupolvenvaihdos Suomessa on tällä hetkellä jopa yritystä, jotka olisivat kypsiä sukupolvenvaihdokseen. Se jää kuitenkin usein tekemättä tai tehdään liian myöhään. TEKSTI: TOMMI KOPONEN YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN voi toteuttaa monella tapaa: lahjoittamalla, kaupalla, yritysjärjestelyin, rahalla tai ilman. Sukupolvenvaihdokseen voi myös varautua monin keinoin etukäteen. Sukupolvenvaihdosten ydinkysymyksiä ovat luopujan oman taloudellisen tilanteen turvaaminen luovutuksen 18

19 Uusi yrittäjä saattaa tuoda vanhaan yritykseen uutta virtaa. jälkeen, kaupan rahoitus, saajan mahdollisuudet jatkaa yrityksen toimintaa sekä erilaiset veroseuraamukset, joita pelätään etukäteen usein turhaan. Verotuksellisesti sukupolvenvaihdos on parhaimmillaan toteutettavissa pelkällä varainsiirtoverolla. Lahjaveroon voidaan puolestaan saada merkittävä huojennus ja maksuajan pidennys. Näivettyminen huonoin vaihtoehto Kaikkein huonoin tilanne on se, että yritys näivettyy vähitellen pois tai tuottava yritys siirtyy kokonaisuudessaan kuolinpesän haltuun. Usein vain yksi kuolinpesän osakkaista jatkaa tässä tapauksessa yritystoimintaa, mutta silloin kaikki toisetkin hyötyvät yhden osakkaan työn hedelmistä. Tilanne herättää varmasti närää perillisten välillä. Monesti suurin ongelma sukupolvenvaihdokselle on se, että jatkajaa ei löydy. Ehkä liiketoiminta onkin henkilöitynyt luopuvaan yrittäjään. Usein luopuja kokee myös kohtelevansa perillisiään epätasapuolisesti siirtäessään yrityksen vain yhdelle tai joillekin lapsistaan. Kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin on olemassa useita ratkaisuvaihtoehtoja. Käyn tässä läpi näistä eräitä. Sukupolvenvaihdosten osalta on hyvä huomata, että kaikki perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennukset eivät edellytä, että jatkaja on perheenjäsen. Lahjaveron huojennus ei edellytä mitään sukulaisuussuhdetta. Olemme toteuttaneet sukupolvenvaihdoksia myös ystävien välillä ja saaneet näihin täydet verohuojennukset. Tulossa ehkä uutta virtaa Yritystoiminnan henkilöitymisen ongelma ratkeaa puolestaan yleensä sillä, että yrittäjä luopuu omistuksestaan ja vastuistaan vähitellen ja jää siirtymäkaudeksi yhtiön hallitukseen tai vaikka toimitusjohtajaksi. Joissain tapauksissa uusi yrittäjä saattaa tuoda vanhaan yritykseen uutta virtaa ja ideoita. Eräässä tapauksessa uusi yrittäjä lähti laajentamaan yhtiön toimistokalusteliiketoimintaa myös toimistojen tilaratkaisupuolelle, josta tuli maan laajuinen menestystarina. Perillisten tasavertainen kohtelu voidaan varmistaa lahjoittamalla muuta omaisuutta toisille perillisille tai tekemällä testamentti, jossa perillisten puntit tasataan. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tässä punttien tasauksessa tulee ottaa huomioon jatkajan yritysomaisuuteen liittyvä yritysriski. Muiden perillisten saaman hyvityksen ei tarvitse siis olla sentilleen vastikkeetta tai alihintaan luovutetun yrityksen arvon mukainen. Tuunaaminen kannattaa Joissain tapauksissa yrityksen korkea arvo voi muodostaa esteen sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle niin verotuksen kuin rahoituksen näkökulmasta. Ongelmaksi saattaa muodostua myös luopujan oman taloudellisen tilanteen turvaaminen. Usein yrityksiä valmistellaan sukupolvenvaihdoksiin tasetta keventämällä. Tyypilliset toteutustavat ovat osinkojen jakaminen, omien osakkeiden hankkiminen sekä jakautuminen. Kaikilla Tel (0) Mobile +358 (0) TOMMI KOPONEN edellä mainituilla toimilla saadaan yrityksen arvo ja samalla veroseuraamukset pienemmiksi. Vastaavasti luopujalle saadaan siirretyksi varallisuutta eläkepäiviä varten. Usein tehdään niin, että esimerkiksi kiinteistö- tai sijoitusvarallisuus siirretään jakautumisella uuteen yhtiöön ennen sukupolvenvaihdosta. Tämän jälkeen jatkajalle siirretään vain jakautumisessa syntyneen liiketoimintayhtiön osakkeita. Hinta ongelma vain harvoin Kauppahinnan maksamiseen ja rahoitukseen on useita ratkaisuja. Ensinnäkin sukupolvenvaihdoskaupassa voidaan käyttää miltei 50 prosentin alihintaa ilman lahjaveroseuraamuksia. Kauppahinta voi jäädä velaksi eikä perheensisäiselle velalle tarvitse sopia maksettavaksi korkoa. Usein jatkaja lyhentää kauppahintavelkaa yrityksestä saamillaan osinkotuloilla. Suunnittelu ja varautuminen kannattaa aina Yrittäjien kannattaa pohtia riittävän hyvissä ajoin sukupolvenvaihdosasioita. Usein asia unohtuu kiireen alla, ja järjestelyt aloitetaan liian myöhään. Riittävän ajoissa aloitettu sukupolvenvaihdos on usein onnistunein niin yrityksen jatkon kuin verotuksenkin kannalta. Sukupolvenvaihdoksessa kannattaa turvautua ammattilaisen apuun ja neuvoihin. Tieto eri ratkaisuvaihtoehdoista auttaa myös luopumispäätöksen tekemisessä. 19

20 SATAKERTA RÖDL & PARTNER Rödl & Partner hoitaa kirjanpidon, laki- ja veroasiat Täyden palvelun talo Satakerta on suomalainen tilitoimisto ja nyt myös osa saksalaista Rödl & Partner -konsernia. Asianajotoimisto Rödl & Partner ja Satakerta tekevät samalla läheistä yhteistyötä. TEKSTI: TIINA RUULIO KUVAT: NOORA LEHTOVUORI PERHEYRITYS SATAKERRAN perusti nykyisen toimitusjohtajan äiti vuonna Kati Jalojärvi ja hänen sisarensa tulivat jo pieninä tyttöinä osakkaiksi äidin tilitoimistoon yhdellä osakkeella. Tulin töihin tilitoimistoon ylioppilasvuonna. Olen ollut koko työurani töissä Satakerrassa. Tässä on ollut oma vapaus ja vastuu ja samalla töitä on pitänyt tehdä paljon. Yrittäjähenkeä täytyy löytyä! Muuttua pitää koko ajan Kati Jalojärvi. Alun perin Kati Jalojärvi oli päättänyt, että kirjanpitäjää hänestä ei tule, mutta toisin kävi. Kati on satsannut nimenomaan uusimman tietotekniikan ja ohjelmistojen käyttöön tilitoimistossa. Asiakkaita hyödyttävät muun muassa tehon saaminen tilitoimistorutiineihin sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tällä alalla ei saa jämähtää, vaan muuttua pitää ja seurata kehitystä koko ajan. Itse siirryimme paperittomaan kirjanpitoon vuonna 2005, Kati toteaa. Satakerta hoitaa asiakkaidensa palkka-, talous- ja yhtiöhallintoa sekä juoksevia veroasioita yli 20 työntekijän voimin. Asiakaskunta on hyvin moni- 20

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Joukkorahoitus eli crowdfunding

Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen tapa yritykselle löytää rahoitusta Ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä

Lisätiedot

Tuottoa vertais- ja joukkorahoituslainoista @fellowfinancefi Fellow Finance Oyj Joukkorahoitusta ihmisille ja yrityksille Perustettu 2013 Toimii Suomessa, Saksassa ja Puolassa 165 miljoonaa euroa välitetty

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Aalto-yliopisto 24.5.2011 Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssiasiamiehen toimistokonkurssiasiamiehen toimisto Bulevardi 30 B, PL 157 00121 HELSINKI Esityksen

Lisätiedot

Muuttunut dokumentointivelvoite. Sami Laaksonen

Muuttunut dokumentointivelvoite. Sami Laaksonen Muuttunut dokumentointivelvoite Sami Laaksonen 11.4.2017 Dokumentointivelvoite Muuttunut Siirtohinnoittelun dokumentointi on verovelvollisen etuyhteydessä tekemien liiketoimien hinnoittelusta laatima kirjallinen

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella?

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta rahoittajia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiölaina / Osakaslaina Saavatko taloyhtiöt lainaa Nordeasta? Millaisia muutoksia on tapahtunut uusien säädösten myötä? Suomen talous edelleen alavireessä, mutta

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Osuuspankin kansainväliset palvelut. Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi

Osuuspankin kansainväliset palvelut. Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi Osuuspankin kansainväliset palvelut Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi 29.09.2016 Vesa Rosendahl Yrityspankinjohtaja Jaana Mustonen Maksuliikeasiantuntija 2 OPn kautta maailmalle Yli 2500 kansainvälistä

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Laaja valtakunnallinen otanta Vastaajat ovat suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä koko Suomesta. Yhteensä

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

MuotoTaito. Design vientiverkosto Japani, Kiina ja Hong Kong 2011-2014

MuotoTaito. Design vientiverkosto Japani, Kiina ja Hong Kong 2011-2014 MuotoTaito Design vientiverkosto Japani, Kiina ja Hong Kong 2011-2014 Vientiverkosto Aasiaan Cannus Oy on yhdessä kumppaniensa kanssa kokoamassa yhteen yrityksiä Japaniin, Kiinaan ja Hong Kongiin suuntautuvaa

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset!

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! VEROHALLINTO ESITTÄÄ Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! Uusi yrittäjä 2 Uusi yrittäjä, toimi näin: Hanki tilitoimisto Voit keskittyä oman yrityksesi toimintaan. Saat sieltä apua ja neuvoja.

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus 21.11.2016 Lapinlahti Juha-Antti Puurunen SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ 23 itsenäistä säästöpankkia joilla konttoreita yli 160 kunnassa Rovaniemi

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Yrityskauppaprosessin kipupisteet Yrityskauppaprosessin kipupisteet Tampere, 16.4.2013 Riku Salomaa Yleistä yrityskauppaprosessista Yrityskauppa on monimutkainen kokonaisuus Tunteet voimakkaasti mukana Kauppaprosessin kesto yleensä 6 12

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot