Primitiiviset juuret: teoriaa ja sovelluksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Primitiiviset juuret: teoriaa ja sovelluksia"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma Outi Sutinen Primitiiviset juuret: teoriaa ja sovelluksia Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Matematiikka Huhtikuu 2006

2 Tampereen yliopisto Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos SUTINEN, OUTI: Primitiiviset juuret: teoriaa ja sovelluksia Pro gradu -tutkielma, 48 s. Matematiikka Huhtikuu 2006 Tiivistelmä Tutkielman tarkoituksena on perehdyttää lukija primitiivisten juurten teoriaan ja muutamiin sovelluksiin lukuteoriassa. Ensimmäisessä luvussa määritetään kokonaisluvun kertaluku ja sen avulla primitiivinen juuri ja esitetään kuinka monta primitiivistä juurta luvulla voi olla. Lisäksi todistetaan lause, jonka avulla löydetään luvun kaikki primitiiviset juuret, kun tiedetään yksi luvun primitiivisistä juurista. Toisessa luvussa määritetään ne luvut, joilla on primitiivinen juuri. Ensimmäisessä pykälässä käsitellään alkulukuja ja todetaan, että kaikilla alkuluvuilla on primitiivinen juuri. Toisessa pykälässä todistetaan, että ainoat positiiviset kokonaisluvut, joilla on primitiivinen juuri, ovat 1, 2, 4, p k ja 2p k, kun p on pariton alkuluku ja k on positiivinen kokonaisluku. Kolmannessa luvussa käsitellään primitiivisten juurten sovelluksista diskreettiä logaritmia ja potenssin jäännöstä. Tässä luvussa esitellään muun muassa muutamia diskreetin logaritmin ominaisuuksia, joiden avulla ratkaistaan muotoa ax b c (mod m) ja a bx c (mod m) olevia kongruensseja, kun (a, m) = 1. Viimeisessä luvussa esitetään kaksi primitiivisten juurien avulla suoritettavaa alkulukutestiä, jotka ovat tehokkaita alkulukutestejä luvulle n, jos tiedetään jotain luvun n 1 alkulukutekijöistä. Lisäksi tässä luvussa käsitellään primitiivisten juurten sovelluksista universaaleja eksponentteja. Tutkielman päälähteinä on käytetty sekä Kenneth H. Rosenin teosta Elementary Number Theory and Its Applications että Thomas Koshyn teosta Elementary Number Theory with Applications.

3 Sisältö Johdanto 3 1 Primitiiviset juuret Kokonaisluvun kertaluku Primitiiviset juuret Primitiivisten juurten olemassaolo Alkulukujen primitiiviset juuret Yhdistettyjen lukujen primitiiviset juuret Diskreetti logaritmi ja potenssin jäännös Diskreetti logaritmi Potenssin jäännös Muita sovelluksia Alkulukutestaus primitiivisten juurten avulla Universaalit eksponentit Kirjallisuutta 48 2

4 Johdanto Tämä tutkielma käsittelee lukuteorian alaan kuuluvia primitiivisiä juuria, niiden teoriaa ja joitakin niihin liittyviä sovelluksia. Primitiivisten juurten tutkimuksen historiaan kuuluvat olennaisesti matemaatikot Leonhard Euler ( ) ja Carl Friedrich Gauss ( ), joita pidetään eräinä kaikkien aikojen suurimpina matemaatikkoina. Euler muun muassa havaitsi vuonna 1773, että jokaisella alkuluvulla on primitiivinen juuri. Gauss puolestaan esitteli ensimmäisenä käsitteen luvun a kertaluku modulo m. Lisäksi hän kehitti koko lukuteorian alaa suuresti vuonna 1801 ilmestyneessä teoksessaan Disquisitiones Arithmeticae, jossa on esitelty myös diskreetin logaritmin käsite. Gauss esitteli teoksessaan myös primitiivisten juurten käytön kannalta uraauurtavan tuloksen. Toisin sanoen hän määritti ne positiiviset kokonaisluvut, joilla on primitiivinen juuri. Ensimmäisessä luvussa määritetään kokonaisluvun kertaluku ja sen avulla primitiivinen juuri ja esitetään kuinka monta primitiivistä juurta luvulla voi olla. Lisäksi todistetaan lause, jonka avulla voidaan löytää luvun kaikki primitiiviset juuret, kun tiedetään yksi luvun primitiivisistä juurista. Toisessa luvussa määritetään ne luvut, joilla on primitiivinen juuri. Ensimmäiseksi käsitellään alkulukujen primitiivisiä juuria. Aluksi todistetaan Lagrangen lause, joka kertoo polynomikongruenssin f(x) 0 (mod p) ratkaisujen määrän. Lagrangen lauseella on keskeinen rooli alkulukujen primitiivisten juurien olemassaolon todistamisessa. Lopuksi todetaan, että jokaisella alkuluvulla on primitiivinen juuri. Alkulukujen lisäksi tässä luvussa määritetään ne yhdistetyt luvut, joilla on primitiivinen juuri. Yhdistettyjen lukujen käsittely aloitetaan todistamalla, että luvulla p 2 on primitiivinen juuri, kun p on alkuluku. Lisäksi todistetaan, ettei luvulla 2 k ole primitiivisiä juuria, kun k 3. Lopuksi todetaan, että ainoat positiiviset kokonaisluvut, joilla on primitiivinen juuri, ovat 1, 2, 4, p k ja 2p k, kun p on pariton alkuluku ja k on positiivinen kokonaisluku. 3

5 SISÄLTÖ 4 Kolmas luku aloitetaan määrittämällä diskreetti logaritmi. Lisäksi esitellään muutamia diskreetin logaritmin ominaisuuksia, joiden avulla ratkaistaan muotoa ax b c (mod m) ja a bx c (mod m) olevia kongruensseja, kun (a, m) = 1. Kolmannessa luvussa määritetään myös potenssin jäännös, jonka avulla voidaan selvittää, onko kongruenssi ratkeava. Viimeisessä luvussa käsitellään sekä alkulukutestausta primitiivisten juurien avulla että universaaleja eksponentteja. Alkulukutestauksen yhteydessä esitellään kaksi lausetta, jotka ovat tehokkaita alkulukutestejä luvulle n, jos tiedetään jotain luvun n 1 alkulukutekijöistä. Luvun toisessa pykälässä määritetään sekä universaalin eksponentin että minimaalisen universaalin eksponentin käsite. Lisäksi todistetaan, että on olemassa sellainen luku a, että luvun a kertaluku modulo n on luvun n minimaalinen universaali eksponentti. Toisen pykälän lopuksi todistetaan vielä muutama Carmichaelin lukujen alkulukutekijäesitystä koskeva lause. Tässä tutkielmassa käytetään joitakin algebran perusteita, joita ei erikseen esitetä. Näin ollen lukijan oletetaan tuntevan algebran perusmerkinnät ja peruskäsitteet, joita ovat esimerkiksi Eulerin funktio ja supistettu jäännössysteemi modulo m. Lisäksi lukijan oletetaan tuntevan algebran tunnetuimmat lauseet. On huomioitava, että tässä tutkielmassa kaikilla luvuilla tarkoitetaan positiivisia kokonaislukuja, jos ei toisin mainita. Tutkielmassa esitettävät lauseet todistuksineen on otettu kirjallisuudesta (ks. lähdeluettelo).

6 Luku 1 Primitiiviset juuret Tässä luvussa määritetään kokonaisluvun kertaluku ja sen avulla primitiivinen juuri. 1.1 Kokonaisluvun kertaluku Olkoot a ja m keskenään jaottomia kokonaislukuja eli (a, m) = 1 ja olkoon m positiivinen kokonaisluku. Tällöin Eulerin-Fermat n lauseen mukaan a φ(m) 1 (mod m). Siis on olemassa ainakin yksi positiivinen kokonaisluku x, joka toteuttaa kongruenssin a x 1 (mod m). Koska kokonaisluvut ovat hyvinmääriteltyjä, voidaan todeta, että on olemassa pienin positiivinen kokonaisluku x, joka toteuttaa em. kongruenssin. Määritelmä 1.1 Olkoot a ja m keskenään jaottomia positiivisia kokonaislukuja. Pienin positiivinen kokonaisluku x, joka toteuttaa ehdon a x 1 (mod m), on luvun a kertaluku modulo m. Merkitään x = ord m a. Esimerkki 1.1 Etsitään ord Aluksi todetaan, että (3, 11) = 1. Nyt (mod 11), (mod 11), (mod 11), (mod 11), (mod 11), joten ord 11 3 = 5. Edellisestä esimerkistä huomataan, että luvun ord m a laskemiseksi voidaan joutua laskemaan a k modulo m kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla k φ(m). 5

7 LUKU 1. PRIMITIIVISET JUURET 6 Seuraava lause on tarpeellinen etsittäessä kongruenssin a x 1 (mod m) kaikkia ratkaisuja. Lause 1.1 Olkoot a ja m (> 0) keskenään jaottomia kokonaislukuja. Silloin positiivinen kokonaisluku x on kongruenssin a x 1 (mod m) ratkaisu, jos ja vain jos ord m a x. Todistus. (Vrt. [5], s. 279) Oletetaan, että ord m a x. Nyt x = (ord m a)k, missä k Z +. Siis a x = a (ordma)k = (a ordma ) k 1 k 1 (mod m). Oletetaan seuraavaksi, että a x 1 (mod m). Tällöin jakoalgoritmin mukaan on olemassa sellaiset kokonaisluvut q ja r, että Nyt x = (ord m a)q + r, kun 0 r < ord m a. a x = a (ordma)q+r = (a ordma ) q a r 1 q a r a r (mod m). Koska a x 1 (mod m), niin a r 1 (mod m), kun 0 r < ord m a. Nyt määritelmän 1.1 ja epäyhtälön 0 r < ord m a perusteella voidaan päätellä, että r = 0. Koska r = 0, niin x = (ord m a)q + r = (ord m a)q. Siis ord m a x. Esimerkki 1.2 Koska ord 11 3 = 5, niin esimerkiksi x = 10 on kongruenssin 3 x 1 (mod 11) ratkaisu, koska Toisaalta x = 9 ei ole kongruenssin 3 x 1 (mod 11) ratkaisu, koska 5 / 9. Lauseella 1.1 on seuraus, joka helpottaa edelleen luvun ord m a etsimisessä. Seuraus 1.1 Jos a ja m (> 0) ovat keskenään jaottomia kokonaislukuja, niin ord m a φ(m). Todistus. (Vrt. [5], s. 279) Koska (a, m) = 1, niin Eulerin-Fermat n lauseen mukaan a φ(m) 1 (mod m). Toisaalta lauseen 1.1 mukaan luku x on kongruenssin a x 1 (mod m) ratkaisu, jos ja vain jos ord m a x. Nyt x = φ(m). Siis ord m a φ(m).

8 LUKU 1. PRIMITIIVISET JUURET 7 Esimerkki 1.3 Etsitään ord Koska φ(17) = 16, niin em. seurauksen 1.1 perusteella luvun ord 17 2 mahdolliset arvot ovat 1, 2, 4, 8 ja 16. Koska (mod 17), (mod 17), (mod 17), (mod 17), niin ord 17 2 = 8. Huomautus 1.1 Jos luvun φ(m) jakajista valitaan mielivaltaisesti yksi luku x, ei aina ole sellaista kokonaislukua a, että x olisi sen kertaluku modulo m. Esimerkki 1.4 (Ks. [2], s. 158) Olkoon m = 12. Nyt φ(12) = 4, mutta ei ole olemassa sellaista lukua a, että ord 12 a = 4, sillä (mod 12), joten ord 12 a = 1 tai ord 12 a = 2. Seuraus 1.2 Jos p on alkuluku ja p / a, niin ord p a (p 1). Todistus. (Vrt. [4], s. 440) Koska p on alkuluku, niin φ(m) = p 1. Siis seurauksen 1.1 perusteella ord p a (p 1). Lause 1.2 Olkoot a ja m (> 0) keskenään jaottomia kokonaislukuja ja i ja j ei-negatiivisia kokonaislukuja. Tällöin a i a j (mod m) i j (mod ord m a). Todistus. (Vrt. [5], s. 280) Oletetaan, että a i a j (mod m) ja 0 j i. Koska (a, m) = 1, niin myös (a j, m) = 1. Nyt a i a j a i j (mod m) ja oletuksen perusteella a j a i j a j (mod m). Jaetaan jälkimmäinen kongruenssi puolittain luvulla a j, jolloin a i j 1 (mod m). Nyt lauseen 1.1 perusteella ord m a (i j) eli i j (mod ord m a). Oletetaan käänteisesti, että i j (mod ord m a) ja 0 j i. Tällöin i = j + (ord m a)k, missä k on ei-negatiivinen kokonaisluku. Siis a i = a j+(ordma)k = a j (a ordma ) k a j (mod m), sillä a ordma 1 (mod m). Esimerkki 1.5 Olkoot a = 7 ja m = 10. Nyt φ(10) = 4 ja ord 10 7 = 4. Lauseen 1.2 perusteella (mod 10) ja (mod 10), sillä 5 1 (mod 4), mutta 3 2 (mod 4).

9 LUKU 1. PRIMITIIVISET JUURET 8 Lause 1.3 Olkoot ord m a = t ja u positiivinen kokonaisluku. Tällöin ord m (a u ) = t (t, u). Todistus. (Vrt. [5], s. 281) Olkoot s = ord m (a u ) ja v = (t, u). Tällöin t = t 1 v ja u = u 1 v, missä t 1 ja u 1 ovat keskenään jaottomia kokonaislukuja. Nyt (t/v, u/v) = (t 1, u 1 ) = 1. Koska ord m a = t, niin (a u ) t 1 = (a u 1v ) t/v = (a t ) u 1 1 (mod m). Nyt lauseen 1.1 mukaan s t 1. Toisaalta t us, koska (a u ) s = a us 1 (mod m). Siis t 1 v us eli t 1 v u 1 vs ja edelleen t 1 u 1 s. Koska (t 1, u 1 ) = 1 ja t 1 u 1 s, niin t 1 s. Nyt siis sekä s t 1 että t 1 s, joten s = t 1, jolloin ord m (a u ) = s = t 1 = t/v = t/(t, u). Esimerkki 1.6 Esimerkin 1.3 mukaan ord 17 2 = 8. Lauseen 1.3 perusteella ord 17 (2 4 ) = 8 (8,4) = 8 4 = 2. Sama tulos saadaan myös, kun lasketaan (mod 17), (mod 17), (mod 17) ja (mod 17), joten (2 4 ) 2 1 (mod 17) eli ord 17 (2 4 ) = 2. Seuraus 1.3 Olkoot ord m a = t ja u positiivinen kokonaisluku. Tällöin ord m (a u ) = t, jos ja vain jos (t, u) = 1. Todistus. (Vrt. [4], s. 442) Lauseen 1.3 mukaan ord m (a u ) = ord m (a u ) = t, jos ja vain jos (t, u) = 1. t. Edelleen (t,u) Esimerkki 1.7 Esimerkin 1.3 mukaan ord 17 2 = 8. Koska (8, 3) = 1, niin ord 17 (2 3 ) = 8. Tämä voidaan tarkastaa suoralla laskulla: (2 3 ) 8 = (mod 17).

10 LUKU 1. PRIMITIIVISET JUURET Primitiiviset juuret Jos a on sellainen positiivinen kokonaisluku, että (a, m) = 1, niin seurauksen 1.1 mukaan ord m a φ(m), joten luvun ord m a suurin mahdollinen arvo on φ(m). Tästä seuraa primitiivisen juuren määritelmä. Määritelmä 1.2 Olkoot r ja m (> 0) keskenään jaottomia kokonaislukuja. Jos ord m r = φ(m), niin r on primitiivinen juuri modulo m. Toisin sanoen luvulla m on primitiivinen juuri r, jos r φ(m) 1 (mod m) ja r k 1 (mod m) aina, kun k < φ(m). Esimerkki 1.8 Koska ord 17 3 = 16 = φ(17), niin 3 on primitiivinen juuri modulo 17. Esimerkki 1.9 Koska φ(11) = 10 ja (mod 11), (mod 11), niin 2 on primitiivinen juuri modulo 11. Luku 3 ei ole primitiivinen juuri modulo 11, koska (mod 11) ja 5 < φ(11). Huomautus 1.2 Kaikilla kokonaisluvuilla ei ole primitiivisiä juuria. Itse asiassa voidaan sanoa, että primitiivisten juurien olemassaolo on enemmän poikkeus kuin sääntö. Ei ole esimerkiksi primitiivisiä juuria modulo 8. Voidaan osoittaa, että ord 8 1 = 1, ord 8 3 = ord 8 5 = ord 8 7 = 2, missä 1, 3, 5 ja 7 ovat suhteellisia alkulukuja luvun 8 kanssa. Koska φ(8) = 4, ei ole olemassa primitiivisiä juuria modulo 8. Vastaavasti voidaan todeta, ettei esimerkiksi luvuilla 12, 15 ja 20 ole primitiivisiä juuria. Primitiivisten juurien olemassaoloon palataan myöhemmin luvussa 2. Esimerkki 1.10 Osoitetaan, ettei luvulla 20 ole primitiivisiä juuria. Yksinkertaisilla laskuilla saadaan, että ord 20 1 = 1, ord 20 9 = ord = ord = 2 ja ord 20 3 = ord 20 7 = ord = ord = 4, missä luvut 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 ja 19 ovat suhteellisia alkulukuja luvun 20 kanssa. Koska φ(20) = 8, voidaan todeta, että ei ole olemassa primitiivisiä juuria modulo 20. Lause 1.4 Olkoot r ja m (> 0) keskenään jaottomia kokonaislukuja. Jos r on primitiivinen juuri modulo m, niin kokonaisluvut r 1, r 2,..., r φ(m) muodostavat supistetun jäännössysteemin modulo m.

11 LUKU 1. PRIMITIIVISET JUURET 10 Todistus. (Vrt. [5], s. 281) Riittää osoittaa, että luvut r 1, r 2,..., r φ(m) ovat suhteellisia alkulukuja luvun m kanssa ja että ne ovat pareittain epäkongruentteja modulo m. Oletuksen mukaan (r, m) = 1. Siis myös (r k, m) = 1 aina, kun k on positiivinen kokonaisluku. Luvut r k ovat siis suhteellisia alkulukuja luvun m kanssa, kun k = 1, 2,..., φ(m). Osoitetaan seuraavaksi, että luvut r 1, r 2,..., r φ(m) ovat pareittain epäkongruentteja modulo m. Oletetaan, että r i r j (mod m), missä 1 i, j φ(m). Oletetaan lisäksi, että i j. Lauseen 1.2 mukaan i j (mod φ(m)). Koska 1 i φ(m) ja 1 j φ(m), niin em. kongruenssin mukaan i = j. Siis luvut r 1, r 2,..., r φ(m) ovat pareittain epäkongruentteja modulo m. Luvut r 1, r 2,..., r φ(m) ovat siis suhteellisia alkulukuja luvun m kanssa ja ne ovat pareittain epäkongruentteja modulo m. Näin ollen ne muodostavat supistetun jäännössysteemin modulo m. Esimerkki 1.11 Olkoon m = 10. On olemassa φ(10) = 4 positiivista kokonaislukua, jotka ovat pienempiä kuin luku 10 ja suhteellisia alkulukuja luvun 10 kanssa. Nämä luvut ovat 1, 3, 7 ja 9. Luku 3 on primitiivinen juuri modulo 10, koska φ(10) = 4 ja (mod 10), (mod 10). Joukko {3 1, 3 2,..., 3 φ(10) } eli joukko {3, 9, 7, 1} on supistettu jäännössysteemi modulo 10. Jos kokonaisluvulla on primitiivinen juuri, sillä on yleensä useampia primitiivisiä juuria. Lause 1.5 Olkoon r primitiivinen juuri modulo m. Tällöin r u on primitiivinen juuri modulo m, jos ja vain jos (u, φ(m)) = 1. Todistus. (Vrt. [5], s. 282) Lauseen 1.3 perusteella ord m (r u ) = ord mr (u, ord m r) = φ(m) (u, φ(m)).

12 LUKU 1. PRIMITIIVISET JUURET 11 Siis ord m (r u ) = φ(m), jos ja vain jos (u, φ(m)) = 1. Siis r u on primitiivinen juuri modulo m, jos ja vain jos (u, φ(m)) = 1. Esimerkki 1.12 Esimerkin 1.8 mukaan luku 3 on primitiivinen juuri modulo 17. Koska φ(17) = 16, niin luvut 3 u, missä (u, 16) = 1, ovat primitiivisiä juuria modulo 17. Nämä luvut ovat 3, 3 3, 3 5, 3 7, 3 9, 3 11, 3 13 ja Lause 1.6 Jos positiivisella kokonaisluvulla m on primitiivinen juuri, niin epäkongruenttien primitiivisten juurien modulo m kokonaislukumäärä on φ(φ(m)). Todistus. (Vrt. [5], s. 282) Olkoon r primitiivinen juuri modulo m. Lauseen 1.5 mukaan r u on primitiivinen juuri modulo m, jos ja vain jos (u, φ(m)) = 1. Koska Eulerin funktion määritelmän mukaan tällaisia kokonaislukuja u on φ(φ(m)) kappaletta, luvun m primitiivisten juurien kokonaislukumäärä on φ(φ(m)). Edellä mainittujen lauseiden 1.5 ja 1.6 avulla löydetään kaikki φ(φ(m)) epäkongruenttia primitiivistä juurta modulo m, kun tiedetään, että r on primitiivinen juuri modulo m. Nämä primitiiviset juuret ovat r u, kun (u, φ(m)) = 1. Esimerkki 1.13 Etsitään kaikki epäkongruentit primitiiviset juuret modulo 11, kun tiedetään, että 2 on primitiivinen juuri modulo 11. Lauseen 1.6 mukaan luvulla 11 on φ(φ(11)) = φ(10) = 4 epäkongruenttia primitiivistä juurta. Lauseen 1.5 mukaan ne ovat muotoa 2 u, missä (u, 10) = 1. Tällaisia positiivisia kokonaislukuja u ovat luvut 1, 3, 7 ja 9, joten primitiiviset juuret ovat 2 1, 2 3, 2 7 ja 2 9 modulo 11 eli 2, 8, 7 ja 6. Luvun 11 epäkongruentit primitiiviset juuret ovat siis 2, 6, 7 ja 8.

13 Luku 2 Primitiivisten juurten olemassaolo Edellisessä luvussa todettiin että, jos positiivisella kokonaisluvulla m on primitiivinen juuri, niin sillä on φ(φ(m)) epäkongruenttia primitiivistä juurta. Tämä lause ei kuitenkaan kerro, että jokaisella positiivisella kokonaisluvulla olisi primitiivinen juuri. Kuten jo aikaisemmin on todettu, esimerkiksi luvuilla 8, 12, 15 ja 20 ei ole primitiivisiä juuria. Oleellinen kysymys onkin: millaisilla positiivisilla kokonaisluvuilla on primitiivinen juuri. Aloitetaan tämän ongelman purkaminen osoittamalla, että jokaisella alkuluvulla on primitiivinen juuri. 2.1 Alkulukujen primitiiviset juuret Olkoon f(x) kokonaislukukertoiminen polynomi. Sanotaan, että kokonaisluku α on polynomikongruenssin f(x) 0 (mod m) ratkaisu, jos f(α) 0 (mod m). Jos α on polynomikongruenssin f(x) 0 (mod m) ratkaisu, niin jokainen sellainen kokonaisluku β, joka toteuttaa ehdon β α (mod m), on myös polynomikongruenssin f(x) 0 (mod m) ratkaisu modulo m. Esimerkki 2.1 Polynomilla f(x) = x on täsmälleen kaksi epäkongruenttia ratkaisua modulo 11. Nämä ovat luvut 1 ja 10, sillä f(1) (mod 11) ja f(10) (mod 11). Esimerkki 2.2 (Ks. [5], s. 285) Fermat n pienen lauseen mukaan polynomilla f(x) = x p 1 1 on täsmälleen p 1 kappaletta epäkongruentteja ratkaisuja modulo p, jos p on alkuluku. Nämä ratkaisut ovat x 1, 2, 3,..., p 1 (mod p). 12

14 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 13 Seuraavalla lauseella, joka kertoo polynomikongruenssin f(x) 0 (mod p) ratkaisujen määrän, on keskeinen rooli alkulukujen primitiivisten juurien olemassaolon todistamisessa. Lause 2.1 (Lagrangen lause) Olkoon f(x) = n a i x i = a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0 i=0 astetta n 1 oleva kokonaislukukertoiminen polynomi, missä p / a n. Tällöin kongruenssilla f(x) 0 (mod p) on enintään n kappaletta epäkongruentteja ratkaisuja modulo p. Todistus. (Vrt. [4], s. 450) Todistetaan lause induktiolla. Olkoon n = 1. Nyt f(x) = a 1 x + a 0, missä p / a 1. Polynomin f(x) ratkaisu modulo p on kongruenssin a 1 x a 0 (mod p) ratkaisu. Koska (a 1, p) = 1 ja 1 a 0, niin kongruenssilla a 1 x a 0 (mod p) on täsmälleen yksi ratkaisu modulo p. Siis polynomilla f(x) on täsmälleen yksi ratkaisu modulo p, kun n = 1. Oletetaan seuraavaksi, että astetta k 1 olevat polynomit toteuttavat lauseen. Olkoon f(x) = k i=0 a ix i astetta k oleva polynomi, missä p /a k. Jos kongruenssilla f(x) 0 (mod p) ei ole ratkaisuja, väite seuraa suoraan tästä. Oletetaan siis, että kongruenssilla f(x) 0 (mod p) on vähintään yksi ratkaisu α, kun 0 α p. Tällöin f(α) 0 (mod p). Koska x α on luvun x t α t tekijä, kun t = 0, 1,..., n, saadaan jakamalla f(x) luvulla x α f(x) = (x α)q(x) + r, missä q(x) on astetta k 1 oleva kokonaislukukertoiminen polynomi ja r on kokonaisluku. Kun x = α, saadaan ja edelleen f(α) = (α α)q(α) + r 0 f(α) = (α α)q(α) + r = 0 + r (mod p), josta saadaan r 0 (mod p).

15 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 14 Siis f(x) (x α)q(x) (mod p), missä polynomin q(x) aste on k 1. Olkoon β joku toinen kongruenssin f(x) 0 (mod p) epäkongruenteista ratkaisuista, kun 0 β p. Tällöin f(β) (β α)q(β) (mod p) ja edelleen 0 (β α)q(β) (mod p). Nyt voidaan päätellä, että q(β) 0 (mod p), koska β α (mod p). Siis jokainen kongruenssin f(x) 0 (mod p) ratkaisuista α poikkeava ratkaisu on kongruenssin q(x) 0 (mod p) ratkaisu. Selvästi jokainen kongruenssin q(x) 0 (mod p) ratkaisu on myös kongruenssin f(x) 0 (mod p) ratkaisu. Koska polynomin q(x) aste on k 1, induktio-oletuksen mukaan kongruenssilla q(x) 0 (mod p) on korkeintaan k 1 ratkaisua. Tästä seuraa, että kongruenssilla f(x) 0 (mod p) on korkeintaan 1 + (k 1) = k ratkaisua. Siis induktion perusteella lause on tosi kaikilla astetta n 1 olevilla polynomeilla. Esimerkki 2.3 Polynomi f(x) = x on toista astetta oleva polynomi ja kongruenssilla f(x) 0 (mod 11) on siis korkeintaan kaksi ratkaisua modulo 11. Nämä ratkaisut on esitelty esimerkissä 2.1. Lause 2.2 Jos p on alkuluku ja d (p 1), niin kongruenssilla x d 1 0 (mod p) on täsmälleen d epäkongruenttia ratkaisua modulo p. Todistus. (Vrt. [5], s. 286) Koska d (p 1), niin p 1 = de jollakin kokonaisluvulla e. Nyt x p 1 1 = (x d 1)(x d(e 1) + x d(e 2) + + x d + 1) = (x d 1)g(x). Fermat n pienen lauseen mukaan kongruessilla x p (mod p) on täsmälleen p 1 epäkongruenttia ratkaisua modulo p. Nämä ratkaisut ovat kokonaisluvut 1, 2,..., p 1.

16 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 15 Lagrangen lauseen mukaan kongruenssilla g(x) 0 (mod p) on korkeintaan d(e 1) = p 1 d ratkaisua modulo p. Tiedetään, että kongruenssilla x d 1 0 (mod p) on vähintään (p 1) (p 1 d) = d epäkongruenttia ratkaisua, sillä jokaisen kongruenssin x p (mod p) ratkaisun, joka ei ole kongruenssin g(x) 0 (mod p) ratkaisu, on oltava kongruenssin x d 1 0 (mod p) ratkaisu. Toisaalta Lagrangen lauseen mukaan kongruenssilla x d 1 0 (mod p) on korkeintaan d epäkongruenttia ratkaisua. Siis kongruenssilla x d 1 0 (mod p) on täsmälleen d epäkongruenttia ratkaisua modulo p. Esimerkki 2.4 Etsitään kongruenssin x (mod 7) epäkongruentit ratkaisut. Koska x = (x + 1)(x 2 x + 1), niin joko x (mod 7) tai x 2 x (mod 7). Kongruenssista x+1 0 (mod 7) saadaan ratkaisuksi x = 1 6 (mod 7). Koska x 2 x + 1 x 2 x 6 = (x 3)(x + 2) 0 (mod 7), niin x 3 (mod 7) tai x 2 5 (mod 7). Siis kongruenssin x (mod 7) epäkongruentit ratkaisut ovat 3, 5 ja 6, sillä (mod 7), (mod 7) ja (mod 7). Lause 2.3 (Wilsonin lause) Jos p on alkuluku, niin (p 1)! 1 (mod p). Todistus. (Vrt. [4], s. 452) Valitaan sopiva polynomi f(x). Olkoon se f(x) = (x 1)(x 2) (x (p 1)) (x p 1 1). Nyt f(x) on astetta p 2 oleva kokonaislukukertoiminen polynomi. Fermat n pienen lauseen mukaan kongruenssilla x p (mod p) on p 1 epäkongruenttia ratkaisua. Näistä ratkaisuista jokainen on lisäksi kongruenssin (x 1)(x 2) (x (p 1)) 0 (mod p) ratkaisu. Tämän vuoksi kongruenssilla f(x) 0 (mod p) on p 1 epäkongruenttia ratkaisua. Koska ratkaisuja on yksi enemmän kuin mikä polynomin aste on, niin polynomin f(x) jokaisen kertoimen on oltava kongruentti luvun 0 kanssa modulo p. Erityisesti vakiotermin f(0) on oltava kongruentti luvun 0 kanssa modulo p. Nyt f(0) = ( 1)( 2) [ (p 1)] = ( 1) p 1 (p 1)! + 1,

17 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 16 jolloin saadaan ja edelleen ( 1) p 1 (p 1)! (mod p) (p 1)! ( 1) p (mod p). Jos p = 2, niin ( 1) p 1 1 (mod p). Jos p on pariton, niin ( 1) p = 1. Molemmissa tapauksissa (p 1)! 1 (mod p). Lause 2.4 Olkoot p alkuluku ja d sellainen positiivinen kokonaisluku, että d (p 1). Tällöin on olemassa täsmälleen φ(d) sellaista epäkongruenttia kokonaislukua k, että ord p k = d. Todistus. (Vrt. [1], s. 207 ja [5], s.286) Olkoon A(d) = {k 1 k p 1, ord p k = d} ja ψ(d) niiden positiivisten kokonaislukujen k määrä, jotka kuuluvat joukkoon A(d). Nyt ψ(d) 0 kaikilla luvuilla d. Seurauksen 1.1 mukaan jokaisella kokonaisluvulla 1, 2,..., p 1 on kertaluku, joka jakaa luvun p 1, joten ψ(d) = p 1. d p 1 Edelleen Gaussin lauseen mukaan φ(d) = p 1. Siis d p 1 ψ(d) = φ(d). d p 1 d p 1 Osoitetaan, että ψ(d) = φ(d) kaikilla luvuilla d, kun d (p 1). Jaetaan todistus kahteen osaan. Tapaus 1. Olkoon ψ(d) = 0. Selvästi tällöin ψ(d) < φ(d), joten ψ(d) φ(d). Tapaus 2. Olkoon ψ(d) 0. Tällöin ord p a = d ja kokonaisluvut a, a 2,..., a d

18 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 17 ovat epäkongruetteja modulo p. Lisäksi jokainen näistä luvuista on kongruenssin x d 1 0 (mod p) ratkaisu modulo p, sillä (a k ) d = (a d ) k 1 (mod p), kun 1 k d. Lauseen 2.2 mukaan kongruenssilla x d 1 0 (mod p) on täsmälleen d epäkongruenttia ratkaisua modulo p. Siis jokainen ratkaisu modulo p on kongruentti yhden kokonaisluvun a, a 2,..., a d kanssa. Kuitenkin lauseen 1.3 mukaan ord p (a k ) = ord p a = d, jos ja vain jos (k, d) = 1. Sellaisia kokonaislukuja k, että 1 k d ja (k, d) = 1, on täsmälleen φ(d) kappaletta. Toisaalta, jos on yksi kertaluku d modulo p, niin on täsmälleen φ(d) sellaista positiivista kokonaislukua, jotka ovat pienempiä kuin luku d. Siis ψ(d) φ(d). Nyt tapauksien 1 ja 2 perusteella ψ(d) φ(d). Koska niin ψ(d) = φ(d) ja ψ(d) φ(d), d p 1 d p 1 ψ(d) = φ(d). On siis täsmälleen φ(d) sellaista epäkongruenttia kokonaislukua k, että ord p k = d. Seuraus 2.1 Jokaisella alkuluvulla p on primitiivinen juuri. Todistus. (Vrt. [5], s. 287) Olkoon p alkuluku. Lauseen 2.4 mukaan on olemassa φ(p 1) kappaletta sellaisia epäkongruentteja kokonaislukuja a, että ord p a = p 1. Koska jokainen näistä on määritelmän mukaan primitiivinen juuri, alkuluvulla p on φ(p 1) primitiivistä juurta. Euler todisti jo vuonna 1773 (vaikkakin epätäydellisesti), että jokaisella alkuluvulla on primitiivinen juuri. Hän kirjoitti jopa listan primitiivisistä juurista modulo p, kun p 37. Legendre korjasi Eulerin todistuksen puutteet käyttämällä Lagrangen lausetta. Vuonna 1785 hän osoitti, että jos d (p 1), on olemassa φ(d) sellaista kokonaislukua, jonka kertaluku on d. Vaikka seuraus 2.1 todistaakin, että jokaisella alkuluvulla on primitiivinen juuri, se ei

19 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 18 kerro mitään siitä, miten primitiiviset juuret löydetään. Löytäminen tapahtuu kokeilemalla, mikä on melko usein työlästä. Primitiivisten juurien käyttämisen helpottamiseksi onkin laadittu taulukoita, joihin on koottu lukuja ja niiden primitiivisiä juuria. Vuonna 1839 saksalainen matemaatikko Karl Gustave Jacob Jacobi julkaisi taulukon, jossa oli määritetty primitiiviset juuret alkuluvuille p, kun p < Taulukkoon 2.1 on koottu alkulukujen p pienimmät primitiiviset juuret r, kun p < 300. Taulukko 2.1. Pienimmät primitiiviset juuret r modulo p, kun p < 300. (Ks. [5], s. 475) p r p r p r p r p r Jos χ(p) on alkuluvun p pienin positiivinen primitiivinen juuri, niin taulukosta 2.1 huomataan, että χ(p) 19, kun p < 300. Itseasiassa, jos p kasvaa rajatta, niin χ(p) tulee mielivaltaisen suureksi. Taulukosta 2.1 saadaan myös vihje siitä, että on olemassa ääretön määrä alkulukuja p, joiden χ(p) = 2. Suurimmassa osassa tapauksista χ(p) on melko pieni luku. On todettu, että 80%:lle ensimmäisistä parittomasta alkuluvusta pätee, että χ(p) 6. Samoin 7429 kappaleelle näistä alkuluvuista pätee, että χ(p) = 2 ja edelleen 4515 kappaleelle pätee, että χ(p) = 3. (Ks. [2], s. 166) Ei ole myöskään kehitetty mitään tapaa, jolla voitaisiin sujuvasti päätellä mikä on alkuluvun pienin positiivinen primitiivinen juuri tai miten primitiiviset juuret jakautuvat jäännösten modulo p joukossa. Esimerkkinä ovat taulukoissa 2.2 ja 2.3 esitetyt peräkkäisten alkulukujen 71 ja 73 epäkongruen-

20 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 19 tit primitiiviset juuret, jotka selvästi eroavat toisistaan. Vaikka molemmilla luvuilla on 24 epäkongruenttia primitiivistä juurta, joista osa on samoja, niiden pienimmät primitiiviset juuret eivät kuitenkaan ole samat. Lukujen epäkongruentit primitiiviset juuret ovat myöskin jakautuneet erilailla jäännösten modulo p joukossa. Taulukko 2.2. Luvun 71 primitiiviset juuret (Ks. [3], s. 80) Taulukko 2.3. Luvun 73 primitiiviset juuret (Ks. [3], s. 80) Gauss teki teoksessaan Disquisitiones Arithmeticae hypoteesin, että on olemassa äärettömän monta sellaista alkulukua, joiden primitiivinen juuri on luku 10. Emil Artin yleisti tämän selvittämättömän ongelman vuonna Artinin hypoteesi on, että on olemassa äärettömän monta alkulukua p, joiden primitiivinen juuri on a, kun a 1, a 1 tai a ei ole neliö. Tätä hypoteesia ei ole vielä todistettu, mutta on osoitettu, että on olemassa äärettömän monta sellaista lukua a, joilla Artinin hypoteesi pätee. Lisäksi on löydetty ainakin kaksi sellaista alkulukua, joilla hypoteesi ei toteudu. Artinin hypoteesin rajoitukset luvulle a ovat perusteltuja. Oletetaan, että a on neliö, esimerkiksi a = x 2, ja että p on sellainen pariton alkuluku, että (a, p) = 1. Jos p / x, niin Fermat n lauseen mukaan x p 1 1 (mod p), mistä saadaan edelleen, että a (p 1)/2 (x 2 ) (p 1)/2 1 (mod p). Primitiivisen luvun määritelmän perusteella a ei voi olla luvun p primitiivinen juuri. (Jos taas p x, niin p a ja a p 1 1 (mod p) eikä a ole primitiivinen juuri modulo p.) Myöskään luku 1 ei voi olla alkuluvun p primitiivinen juuri, kun p 1 > 2, sillä ( 1) 2 = 1. (Ks. [2], s. 167) Seuraava esimerkki ratkaistaan tähän asti esiteltyjen tietojen avulla. Esimerkki 2.5 Etsitään ne φ(6) = 2 kokonaislukua a, joiden kertaluku

21 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 20 modulo 43 on 6 eli ord 43 a = 6. Tiedetään, että luvulla 43 on φ(φ(43)) = φ(42) = 12 primitiivistä juurta. Etsitään kokeilemalla (tai valmiiden taulukoiden avulla) yksi niistä. Selvästi luku 2 ei ole primitiivinen juuri modulo 43, sillä (mod 43) ja 14 < φ(43). Luku 3 sensijaan on primitiivinen juuri modulo 43, sillä (mod 43) ja 3 u 1 (mod 43) aina, kun u < 42. Nyt luvun 43 kaikki primitiiviset juuret ovat muotoa 3 k, kun 1 k 42 ja (k, 42) = 1. Lauseen 1.3 mukaan luvun 3 k kertaluku on 42. Nyt 42 = 6, (k,42) (k,42) jos ja vain jos (k, 42) = 7. Siis k = 7 tai k = 35. Ratkaistaan sekä 3 7 että 3 35 modulo 43, jolloin saadaan ja (mod 43) 3 35 (3 7 ) ( 6) (mod 43). Siis 7 ja 37 ovat ainoat positiiviset kokonaisluvut, joilla on kertaluku 6 modulo 43. Siis ord 43 7 = 6 ja ord = Yhdistettyjen lukujen primitiiviset juuret Edellisessä pykälässä osoitettiin, että jokaisella alkuluvulla on primitiivinen juuri, itseasiassa primitiivisiä juuria on φ(p 1) kappaletta. Tässä pykälässä etsitään muut positiiviset kokonaisluvut, joilla on primitiivinen juuri. Voidaan osoittaa, että nämä luvut ovat 1, 2, 4, p k ja 2p k, kun p on pariton alkuluku ja k on positiivinen kokonaisluku. Kolme ensimmäistä tapausta ovat yksinkertaisia. Luvulla 1 on selvästi primitiivinen juuri. Luvun 2 primitiivinen juuri on 1 ja luvun 4 primitiivinen juuri on 3, sillä φ(4) = 2 ja (mod 4). Aloitetaan jäljellejääneiden lukujen käsittely osoittamalla, että luvulla p 2 on primitiivinen juuri, kun p on pariton alkuluku. Todistuksen lyhentämiseksi ja selventämiseksi käytetään seuraavaa lemmaa. Lemma 2.1 Olkoon r parittoman alkuluvun p primitiivinen juuri. Tällöin ord p 2(r + p) p 1.

22 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 21 Todistus. (Vrt. [4], s. 458) Olkoon r 1 = r + p. Tehdään vastaoletus, että ord p 2r 1 = p 1. Tällöin (r 1 ) p 1 1 (mod p 2 ) primitiivisen juuren määritelmän mukaan. Käytetään binomilausetta, jolloin saadaan (r 1 ) p 1 = (r + p) p 1 ( ) p 1 = r p 1 + (p 1)r p 2 p + r p 3 p p p 1 2 r p 1 + (p 1)r p 2 p (mod p 2 ). Oletuksen mukaan (r 1 ) p 1 1 (mod p 2 ), joten ja 1 r p 1 + (p 1)r p 2 p (mod p 2 ) 1 1 pr p 2 (mod p 2 ). Tästä seuraa, että pr p 2 0 (mod p 2 ) ja edelleen r p 2 0 (mod p). Tämä on ristiriita, sillä r on primitiivinen juuri ja (r, p) = 1, joten p / r p 2. Siis ord p 2r 1 = ord p 2(r + p) p 1. Lause 2.5 Jos r on parittoman alkuluvun p primitiivinen juuri, niin luvulla p 2 on primitiivinen juuri, joka on joko r tai r + p. Todistus. (Vrt. [4], s. 458) Koska r on primitiivinen juuri modulo p, niin ord p r = φ(p) = p 1. Olkoon ord p 2r = d, jolloin r d 1 (mod p 2 ) primitiivisen juuren määritelmän mukaan. Siis d φ(p 2 ), mutta φ(p 2 ) = p(p 1) eli d p(p 1). Koska r d 1 (mod p 2 ), myös r d 1 (mod p), joten lauseen 1.1 mukaan ord p r d eli p 1 d. Tällöin d = k(p 1), kun k on kokonaisluku. Nyt k(p 1) p(p 1) eli k p, jolloin joko k = 1 tai k = p. Tästä seuraa, että joko d = p 1 tai d = p(p 1). Tapaus 1. Olkoon d = p(p 1). Tällöin ord p 2r = p(p 1) = φ(p 2 ) eli r on primitiivinen juuri modulo p 2. Tapaus 2. Olkoon d = p 1. Osoitetaan, että r 1 = r + p on primitiivinen juuri modulo p 2. Koska r 1 r (mod p), niin r 1 on myös primitiivinen juuri modulo p. Nyt joko ord p 2r 1 = p(p 1) tai ord p 2r 1 = p 1. Lemman 1.1

23 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 22 mukaan ord p 2r 1 p 1, joten ord p 2r 1 = p(p 1) = φ(p 2 ). Siis r 1 = r + p on primitiivinen juuri modulo p 2. Tapauksien 1 ja 2 perusteella joko r tai r + p on primitiivinen juuri modulo p 2. Huomautus 2.1 Voidaan todeta, että jos r on primitiivinen juuri modulo p, niin yleensä r on myös primitiivinen juuri modulo p 2. Jos r ei ole primitiivinen juuri modulo p 2, niin lauseen 2.5 mukaan luku r + p on primitiivinen juuri modulo p 2. Esimerkki 2.6 Taulukosta 2.1 nähdään, että 2 on primitiivinen juuri modulo 5. Tämä voidaan todeta myös laskemalla 2 φ(5) (mod 5). Lisäksi 2 u 1 (mod 5) aina, kun u < 4. Luku 2 on myös primitiivinen juuri modulo 25, sillä 2 φ(25) (mod 25) ja 2 u 1 (mod 25) aina, kun u < 20. Luku (r + p) = (2 + 5) = 7 ei ole primitiivinen juuri modulo 25, sillä (mod 25) ja 4 < φ(25). On osoitettu, että luvuilla p k on primitiivinen juuri, kun p on pariton alkuluku ja k = 1 tai k = 2. Osoitetaan seuraavaksi, että luvuilla p k on primitiivinen juuri, kun k 3. Selvyyden vuoksi todistus jaetaan pienempiin osiin. Lemma 2.2 Olkoon r sellaisen parittoman alkuluvun p primitiivinen juuri, että r p 1 1 (mod p 2 ). Tällöin r pk 2 (p 1) 1 (mod p k ) kun k 2. Todistus. (Vrt. [4], s. 459) Todistetaan lause induktiolla. Kun k = 2, oletuksen mukaan r pk 2 (p 1) = r p 1 1 (mod p 2 ). Väite on siis tosi, kun k = 2. Oletetaan seuraavaksi, että väite on tosi mielivaltaisella kokonaisluvulla k, kun k 2. Tällöin r pk 2 (p 1) 1 (mod p k ). Koska (r, p) = 1, myös (r, p k 1 ) = 1. Eulerin-Fermat n lauseen ja primitiivisen juuren määritelmän mukaan r φ(pk 1) = r pk 2 (p 1) 1 (mod p k 1 ). On siis olemassa sellainen kokonaisluku q, että r pk 2 (p 1) = 1 + qp k 1.

24 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 23 Koska induktio-oletuksen mukaan r pk 2 (p 1) 1 (mod p k ), niin myös 1 + qp k 1 1 (mod p k ). Tästä seuraa, että p / q. Korotetaan yhtälö r pk 2 (p 1) = 1+qp k 1 puolittain potenssiin p ja käytetään binomilausetta, jolloin saadaan Koska p / q, saadaan r pk 1 (p 1) = (1 + qp k 1 ) p ( ) p = 1 + qp k + q 2 p k q p p p(k 1) qp k (mod p k+1 ). r pk 1 (p 1) 1 (mod p k+1 ). Siis induktion perusteella väite on tosi, kun k 2. Lause 2.6 Jos k 2 ja p on pariton alkuluku, niin luvulla p k on primitiivinen juuri. Todistus. (Vrt. [4], s. 460) Olkoon r primitiivinen juuri modulo p. Jos r on myös primitiivinen juuri modulo p 2, niin r p 1 1 (mod p 2 ). Toisaalta, jos r ei ole primitiivinen juuri modulo p 2, niin lauseen 2.5 mukaan r 1 = r + p on primitiivinen juuri modulo p 2, missä r 1 r (mod p) ja (r 1 ) p 1 1 (mod p 2 ). Molemmissa tapauksissa luvulla p 2 on primitiivinen juuri r 2, jolloin (r 2 ) p 1 1 (mod p 2 ). (Huomaa, että r 2 = r, jos r on primitiivinen juuri modulo p 2, muussa tapauksessa r 2 = r 1.) Lemman 2.2 mukaan (r 2 ) pk 2 (p 1) 1 (mod p k ), kun k 2. On osoitettava, että r 2 on primitiivinen juuri modulo p k eli ord p kr 2 = φ(p k ). Oletetaan, että ord p kr 2 = d. Tällöin d φ(p k ), kun φ(p k ) = p k 1 (p 1). Koska primitiivisen juuren määritelmän mukaan (r 2 ) d 1 (mod p k ), niin myös (r 2 ) d 1 (mod p), mistä seuraa, että (p 1) d. Olkoon d = (p 1)t jollakin kokonaisluvulla t. Tällöin (p 1)t φ(p k ) eli

25 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 24 (p 1)t p k 1 (p 1) ja edelleen t p k 1. Siis t = p i, kun i on sellainen kokonaisluku, että 0 i k 1, jolloin d = (p 1)p i. Jos i k 2, niin (r 2 ) pi (p 1) 1 (mod p k ), mikä on ristiriita. Siis i = k 1 ja edelleen ord p kr 2 = p k 1 (p 1) = φ(p k ). Siis r 2 on primitiivinen juuri modulo p k, kun k 2. Huomautus 2.2 Edellisen lauseen mukaan jokainen primitiivinen juuri modulo p 2 on myös primitiivinen juuri modulo p k, kun k 2. Huomautus 2.3 Lauseiden 2.5 ja 2.6 mukaan parittoman alkuluvun p primitiivistä juurta r voidaan käyttää primitiivisen juuren r 2 modulo p k löytämiseen. Jos r on primitiivinen juuri modulo p 2, niin r 2 = r ja muussa tapauksessa r 2 = r + p. Seuraavaksi selvitetään, onko kokonaisluvulla 2 k primitiivisiä juuria. Selvästi luvuilla 1, 2 ja 4 on primitiiviset juuret, jotka ovat 1, 1 ja 3. On siis selvitettävä, onko luvulla 2 k primitiivisiä juuria, kun k 3. Seuraavat kaksi lemmaa selventävät ja lyhentävät todistusta. Lemma 2.3 Jokaisen parittoman kokonaisluvun neliö on kongruentti luvun 1 kanssa modulo 8. Todistus. (Vrt. [4], s. 461) Olkoon a = 2i + 1, kun i on kokonaisluku, jolloin luku a on pariton kokonaisluku. Korottamalla yhtälö a = 2i + 1 puolittain toiseen potenssiin, saadaan a 2 = 4i 2 + 4i + 1 = 4i(i + 1) + 1. Koska 2 i(i + 1) ja 8 4i(i + 1), niin a 2 1 (mod 8). Lemma 2.4 Olkoot a pariton kokonaisluku ja t 3. Tällöin a 2t 2 1 (mod 2 t ). Todistus. (Vrt. [4], s. 462) Todistetaan lemma induktiolla. Lemman 2.3 perusteella väite on tosi, kun t = 3.

26 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 25 Oletetaan, että väite on tosi mielivaltaisella kokonaisluvulla k, kun k 3. Tällöin a 2k 2 1 (mod 2 k ) a 2k 2 = 1 + q 2 k, kun q Z. Korotetaan yhtälö a 2k 2 = 1 + q 2 k puolittain toiseen potenssiin, jolloin saadaan a 2k 1 = (1 + q 2 k ) 2 = 1 + q 2 k+1 + q 2 2 2k = k+1 (q + q 2 2 k 1 ) 1 (mod 2 k+1 ). Siis, jos väite on tosi luvulla t = k, niin se on tosi myös luvulla t = k + 1. Induktion perusteella väite on tosi kaikilla kokonaisluvuilla t, kun t 3. Nyt voidaan todeta, ettei kokonaisluvulla 2 k ole primitiivisiä juuria, kun k 3. Lause 2.7 Kokonaisluvulla 2 k ei ole primitiivisiä juuria, jos k 3. Todistus. (Vrt. [4], s. 462) Tehdään vastaoletus, että luvulla 2 k on primitiivinen juuri r. Tällöin ord 2 kr = φ(2 k ) = 2 k 1. Koska (r, 2) = 1, luvun r on oltava pariton. Tällöin lemman 2.4 mukaan r 2k 2 1 (mod 2 k ), joten ord 2 kr 2 k 2, mikä on ristiriita, sillä primitiivisen juuren määritelmän mukaan pitäisi olla ord 2 kr = 2 k 1. Vastaoletus on siis väärä ja näin ollen luvulla 2 k ei ole primitiivisiä juuria, kun k 3. Lauseen 2.7 perusteella voidaan nyt todeta, että esimerkiksi luvuilla 2 3, 2 4, 2 5 ja 2 6 eli luvuilla 8, 16, 32 ja 64 ei ole primitiivisiä juuria. Seuraavaksi osoitetaan, että positiivisella kokonaisluvulla ei voi olla primitiivisiä juuria, jos luku on jaollinen kahdella erillisellä parittomalla alkuluvulla tai jos se on muotoa 2 i p j, missä i 2 ja p on pariton alkuluku. Aluksi esitetään jälleen todistusta selventävä lemma. Lemma 2.5 Kokonaisluvulla ab ei ole primitiivisiä juuria, jos a, b > 2 ja (a, b) = 1.

27 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 26 Todistus. (Vrt. [4], s. 462) Tehdään vastaoletus, että luvulla ab on primitiivinen juuri r. Tällöin primitiivisen juuren määritelmän mukaan (r, ab) = 1 ja r φ(ab) 1 (mod ab). Koska (r, ab) = 1, niin (r, a) = 1 = (r, b). Olkoon s = (φ(a), φ(b)). Koska a, b > 2, on sekä luvun φ(a) että luvun φ(b) oltava parillisia, joten s 2. Lisäksi s φ(a) ja s φ(b). Koska Eulerin funktio on on koko- multiplikatiivinen, voidaan kirjoittaa φ(a)φ(b) s naisluku. Koska s > 1, niin φ(ab) < φ(ab). Koska (r, a) = 1 ja r φ(a) 1 (mod a), niin s = φ(ab) s r φ(ab)/s = r φ(a)φ(b)/s = (r φ(a) ) φ(b)/s 1 φ(b)/s 1 (mod a).. Nyt luku φ(ab) s Vastaavasti r φ(ab)/s 1 (mod b). Nyt r φ(ab)/s 1 (mod ab), mikä on ristiriita, sillä r on primitiivinen juuri modulo ab ja φ(ab) < φ(ab). Vastaoletus on s siis väärä, joten luvulla ab ei ole primitiivisiä juuria. Esimerkki 2.7 Luvulla 12 ei ole primitiivisiä juuria, sillä 12 = 3 4, 3 > 2, 4 > 2 ja (3, 4) = 1. Lause 2.8 Positiivisella kokonaisluvulla ei ole primitiivisiä juuria, jos se on jaollinen kahdella erisuurella parittomalla alkuluvulla tai jos se on muotoa 2 i p j, missä p on pariton alkuluku ja i 2. Todistus. (Vrt. [4], s. 463) Oletetaan, että positiivinen kokonaisluku n on jaollinen kahdella erisuurella alkuluvulla p ja q. Nyt n = p i q j. Olkoot a = p i ja b = q j, jolloin lemman 2.5 mukaan luvulla ab = p i q j ei ole primitiivisiä juuria, joten myöskään luvulla n ei ole primitiivisiä juuria. Oletetaan seuraavaksi, että n = 2 i p j, kun i 2 ja p on pariton alkuluku. Olkoot a = 2 i ja b = p j, jolloin lemman 2.5 mukaan luvulla n = ab = 2 i p j ei ole primitiivisiä juuria. Edellä mainittu lause 2.8 supistaa huomattavasti listaa niistä kokonaisluvuista, joilla on primitiivinen juuri. Sen mukaan nämä luvut ovat muotoa n = 2 i p j, missä p on pariton alkuluku. Jos i = 0 ja j = 0, niin n = 1, jolla on primitiivinen juuri. Jos i = 0 ja j > 0, niin seurauksen 2.1 ja lauseiden 2.5 ja 2.6 mukaan luvulla n = p j on primitiivinen juuri. Jos i 2, niin lauseen 2.8 mukaan luvulla n ei ole primitiivisiä juuria. Seuraava lause todistaa, että jos i = 1, luvulla n = 2 i p j = 2p j on primitiivinen juuri.

28 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 27 Lause 2.9 Kokonaisluvulla n = 2p j on primitiivinen juuri, kun p on pariton alkuluku. Todistus. (Vrt. [4], s. 464) Olkoon r primitiivinen juuri modulo p j. Nyt primitiivisen juuren määritelmän mukaan r φ(pj) 1 (mod p j ). Primitiivinen juuri voi olla joko parillinen tai pariton. Molemmat tapaukset käsitellään kuitenkin parittoman primitiivisen juuren avulla. Tapaus 1. Oletetaan, että r on pariton ja osoitetaan, että r on primitiivinen juuri modulo n. Koska φ(n) = φ(2p j ) = φ(2)φ(p j ) = φ(p j ), niin primitiivisen juuren määritelmän mukaan r φ(n) = r φ(pj) 1 (mod p j ). Koska r on pariton, niin r 1 (mod 2) ja edelleen r φ(pj) 1 (mod 2). Nyt yhdistämällä kongruenssit r φ(n) = r φ(pj) 1 (mod p j ) ja r φ(pj) 1 (mod 2) saadaan r φ(n) 1 (mod 2p j ) ja edelleen r φ(n) 1 (mod n). Oletetaan, että ord n r = d < φ(n) = φ(2p j ). Tällöin r d 1 (mod p j ). Siis φ(p j ) d < φ(p j ), mikä on selvästi ristiriita, joten ord n r = φ(n) ja r on primitiivinen juuri modulo n. Tapaus 2. Oletetaan, että r on parillinen. Tällöin r 1 = r + p j on pariton. Osoitetaan, että r 1 on primitiivinen juuri modulo n. Koska r 1 on pariton, niin r 1 1 (mod 2) ja edelleen r φ(pj ) 1 1 (mod 2). Koska r 1 r (mod p j ), niin r φ(n) 1 r φ(pj) 1 (mod 2p j ). Edelleen r φ(n) 1 1 (mod n). Tästä seuraa primitiivisen juuren määritelmän perusteella, että r 1 on primitiivinen juuri modulo n. Tapauksien 1 ja 2 perusteella luvulla n = 2p j on primitiivinen juuri. Esimerkki 2.8 Taulukosta 2.1 nähdään, että r = 5 on primitiivinen juuri modulo p = 23. Tutkitaan, mikä on luvun 1058 primitiivinen juuri. Nyt n = = Koska r = 5 on pariton, niin lauseen 2.9 mukaan 5 on myös primitiivinen juuri modulo 1058.

29 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 28 Esimerkki 2.9 Tiedetään, että 6 on primitiivinen juuri modulo 13. (Taulukon 2.1 mukaan 2 on primitiivinen juuri modulo 13. Nyt (mod 13) ja (5, φ(13)) = 1, joten 6 on primitiivinen juuri modulo 13.) Tutkitaan, mikä on luvun 4394 primitiivinen juuri. Koska n = = 4394 ja r = 6 on parillinen, niin lauseen 2.9 mukaan (r + p j ) = ( ) = Siis 2203 on primitiivinen juuri modulo Yhdistämällä seurauksen 2.1 ja lauseiden 2.5, 2.6, 2.7 ja 2.9 tulokset saadaan seuraava lause, jonka Gauss esitteli vuonna Lause 2.10 Positiivisilla kokonaisluvuilla 1, 2, 4, p k ja 2p k, missä p on pariton alkuluku ja k on positiivinen kokonaisluku, on primitiivinen juuri. Todistus. Todistus seuraa suoraan seurauksen 2.1 ja lauseiden 2.5, 2.6, 2.7 ja 2.9 todistuksista. Lauseen 2.10 mukaan 15 ensimmäistä positiivista kokonaislukua, joilla on primitiivinen juuri, ovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 ja 19. Esimerkiksi luvuilla 8, 12, 15, 16 ja 20 ei ole primitiivisiä juuria. Osoitetaan vielä, ettei luvuilla m 1, 2, 4, p k, 2p k ole primitiivisiä juuria. Lause 2.11 Olkoon m > 1 ja m 1, 2, 4, p k, 2p k, kun p on pariton alkuluku ja k positiivinen kokonaisluku. Olkoon lisäksi luku a suhteellinen alkuluku luvun m kanssa. Tällöin a φ(m)/2 1 (mod m) eli ei ole olemassa primitiivisiä juuria modulo m. Todistus. (Vrt. [1], s. 211) Lauseen 2.7 mukaan luvulla 2 k ei ole primitiivisiä juuria, kun k 3. Voidaan siis olettaa, että luku m on muotoa m = 2 k p k 1 1 p ks s, missä luvut p i (i = 1, 2,..., s) ovat parittomia alkulukuja, s 1 ja k 0. Tällöin φ(m) = φ(2 k )φ(p k 1 1 ) φ(p ks s ). Jos s = 1, niin k 2, koska m 1, 2, 4, p k, 2p k. Samoin s 2, jos k = 0 tai k = 1. Olkoon a suhteellinen alkuluku luvun m kanssa. Osoitetaan, että a φ(m)/2 1 (mod m).

30 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 29 Olkoon r luvun p k 1 1 primitiivinen juuri ja valitaan luvuksi t sellainen luku, että a r t (mod p k 1 1 ). Nyt missä a φ(m)/2 r tφ(m)/2 r uφ(pk 1 1 ) (mod p k 1 1 ), (2.2.1) u = tφ(2 k )φ(p k 2 2 ) φ(p ks s )/2. Osoitetaan, että u on kokonaisluku. Jos k 2, tekijä φ(2 k ) on parillinen ja u on kokonaisluku. Jos k = 0 tai k = 1, niin s 2 ja tekijä φ(p k 2 2 ) on parillinen, joten myös tässä tapauksessa u on kokonaisluku. Nyt kongruenssista (2.2.1) saadaan a φ(m)/2 1 (mod p k 1 1 ). Vastaavasti a φ(m)/2 1 (mod p k i i ), (2.2.2) kun i = 1, 2,..., s. Osoitetaan, että tämä kongruenssi pätee myös modulo 2 k. Jos k 3, niin luvun a on oltava pariton, sillä (a, m) = 1. Nyt lemman 2.4 mukaan a φ(2k )/2 1 (mod 2 k ). Koska φ(2 k ) φ(m), niin kun k 3. Jos k 2, saadaan a φ(m)/2 1 (mod 2 k ), (2.2.3) a φ(2k) 1 (mod 2 k ). (2.2.4) Mutta s 1, joten φ(m) = φ(2 k )φ(p k 1 1 ) φ(p ks s ) = 2vφ(2 k ), kun v on kokonaisluku. Siis φ(2 k ) φ(m)/2 ja kongruenssista (2.2.4) saadaan kongruenssi (2.2.3), kun k 2. Siis a φ(m)/2 1 (mod 2 k ) kaikilla luvuilla k. Kun kerrotaan kongruenssit (2.2.2) ja (2.2.3) keskenään, saadaan a φ(m)/2 1 (mod m)

31 LUKU 2. PRIMITIIVISTEN JUURTEN OLEMASSAOLO 30 eli a ei voi olla primitiivinen juuri modulo m. Lauseiden 2.10 ja 2.11 perusteella voidaan todeta, että ainoat positiiviset kokonaisluvut, joilla on primitiivinen juuri, ovat 1, 2, 4, p k ja 2p k, kun p on pariton alkuluku ja k on positiivinen kokonaisluku.

32 Luku 3 Diskreetti logaritmi ja potenssin jäännös Tässä luvussa määritetään sekä diskreetin logaritmin käsite että potenssin jäännös. Lisäksi esitellään muutamia diskreetin logaritmin ominaisuuksia, joita käytetään tiettyjen kongruenssien ratkaisemisessa. Potenssin jäännöksen avulla voidaan puolestaan päätellä, onko jokin kongruenssi ylipäänsä ratkeava. Ensimmäisessä pykälässä määritettävän diskreetin logaritmin käsitteen esitteli ensimmäisen kerran Gauss teoksessaan Disquisitiones Arithmeticae. 3.1 Diskreetti logaritmi Olkoon r primitiivinen juuri modulo m. Lauseen 1.4 mukaan luvut r, r 2,..., r φ(m) muodostavat supistetun jäännössysteemin modulo m. Siis jos a on suhteellinen alkuluku luvun m kanssa, on olemassa sellainen yksikäsitteinen luku x, että 1 x φ(m) ja r x a (mod m). Määritelmä 3.1 Olkoot r primitiivinen juuri modulo m ja a suhteellinen alkuluku luvun m kanssa. Tällöin lukua x, joka toteuttaa ehdot 1 x φ(m) ja r x a (mod m), sanotaan luvun a r-kantaiseksi diskreetiksi logaritmiksi (ts. indeksiksi) modulo m. Merkitään x = ind r a. 31

33 LUKU 3. DISKREETTI LOGARITMI JA POTENSSIN JÄÄNNÖS 32 Huomautus 3.1 1) Luku ind r a riippuu modulista m, vaikka se ei merkinnästä x = ind r a käykään ilmi. 2) r indra a (mod m). 3) Jos luvut a ja b ovat suhteellisia alkulukuja luvun m kanssa eli (a, m) = (b, m) = 1 ja a b (mod m), niin ind r a = ind r b. Esimerkki 3.1 Olkoon m = 7. Taulukosta 2.1 huomataan, että 3 on primitiivinen juuri modulo 7. Voidaan laskea, että (mod 7), (mod 7), (mod 7), (mod 7), (mod 7) ja (mod 1). Näin ollen ind 3 1 = 6, ind 3 2 = 2, ind 3 3 = 1, ind 3 4 = 4, ind 3 5 = 5 ja ind 3 6 = 3. Valitaan seuraavaksi jokin toinen primitiivinen juuri modulo 7. Koska φ(φ(7)) = 2, luvulla 7 on täsmälleen 2 epäkongruenttia primitiivistä juurta. Nämä ovat 3 ja 3 5 = 243, sillä (1, φ(7)) = 1 ja (5, φ(7)) = 1. Nyt (mod 7), (mod 7), (mod 7), (mod 7), (mod 7) ja (mod 7). Siis ind = 6, ind = 4, ind = 5, ind = 2, ind = 1 ja ind = 3. Huomataan, että yleisesti ind 3 a ind 243 a. Esimerkiksi 2 = ind 3 2 ind = 4. Luvun ind r a arvo riippuu siis primitiivisestä juuresta r ja modulista m. Seuraavassa lauseessa esitetään joitakin diskreetin logaritmin ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet muistuttavat seuraavia logaritmin ominaisuuksia: log a 1 = 0, log a (xy) = log a x + log a y, log a (x n ) = n log a x. Lause 3.1 Olkoon r primitiivinen juuri modulo m. Olkoot a ja b suhteellisia alkulukuja luvun m kanssa. Tällöin (i) ind r 1 0 (mod φ(m)), (ii) ind r (ab) ind r a + ind r b (mod φ(m)), (iii) ind r (a k ) k ind r a (mod φ(m)), kun k on positiivinen kokonaisluku.

34 LUKU 3. DISKREETTI LOGARITMI JA POTENSSIN JÄÄNNÖS 33 Todistus. (Vrt. [5], s. 299) (i) Eulerin-Fermat n lauseen mukaan r φ(m) 1 (mod m). Koska r on primitiivinen juuri modulo m, niin mikään luvun r alempi potenssi ei ole kongruentti luvun 1 kanssa modulo m. Siis ind r 1 = φ(m) 0 (mod φ(m)). (ii) Diskreetin logaritmin määritelmän mukaan ja Siis Nyt lauseen 1.2 mukaan r indr(ab) ab (mod m) r indra+indrb r indra r indrb ab r indr(ab) r indra+indrb (mod m). (mod m). ind r (ab) ind r a + ind r b (mod φ(m)). (iii) Diskreetin logaritmin määritelmän mukaan ja Siis Edelleen lauseen 1.2 mukaan r indr(ak) a k (mod m) r k indra = (r indra ) k a k r indr(ak) k indra r (mod (mod m). m). ind r (a k ) k ind r a (mod φ(m)). Siis kohtien (i)-(iii) perusteella väite on tosi.

Lyhyt johdatus alkeelliseen lukuteoriaan. Esa V. Vesalainen

Lyhyt johdatus alkeelliseen lukuteoriaan. Esa V. Vesalainen yhyt johdatus alkeelliseen lukuteoriaan Esa V. Vesalainen Sisällysluettelo 1 Aritmetiikan peruslause 0 Jakoyhtälö.................................. 0 Jaollisuus.................................. 0 Alkuluvut..................................

Lisätiedot

Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä

Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä Anne-Maria Ernvall-Hytönen 14. tammikuuta 2011 Sisältö 1 Jaollisuus, alkuluvut, ynnä muut perustavanlaatuiset asiat 2 1.1 Lukujen tekijöiden

Lisätiedot

Esimerkki kaikkialla jatkuvasta muttei missään derivoituvasta funktiosta

Esimerkki kaikkialla jatkuvasta muttei missään derivoituvasta funktiosta Esimerkki kaikkialla jatkuvasta muttei missään derivoituvasta funktiosta Seminaariaine Miikka Rytty Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto 2004 Matemaattista ja historiallista taustaa Tämän kappaleen

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt . Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt MÄÄRITELMÄ 3: Lukua b sanotaan luvun a neliöjuureksi, merkitään a b, jos b täyttää kaksi ehtoa: 1o b > 0 o b a Esim.1 Määritä a) 64 b) 0 c) 36 a) Luvun 64 neliöjuuri

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, joulukuu 2013, (ehkä vähän) vaativammat

Harjoitustehtävät, joulukuu 2013, (ehkä vähän) vaativammat Harjoitustehtävät, joulukuu 013, (ehkä vähän) vaativammat Ratkaisuja 1. Viisinumeroinen luku a679b on jaollinen 7:lla. Määritä a ja b. Ratkaisu. Luvun on oltava jaollinen 8:lla ja 9:llä. Koska luku on

Lisätiedot

Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Antalyassa, Turkissa, 10. 16.4.2014

Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Antalyassa, Turkissa, 10. 16.4.2014 Solmu 3/2014 1 Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Antalyassa, Turkissa, 10. 16.4.2014 Anne-Maria Ernvall-Hytönen Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Mirjam Kauppila Matematiikan

Lisätiedot

ALGEBRA. Tauno Metsänkylä. K f. id K

ALGEBRA. Tauno Metsänkylä. K f. id K ALGEBRA Tauno Metsänkylä K f τ K f τ 1 K(α 1 ) K(α 1 ) K id K K SISÄLTÖ 1 Sisältö 1 MODULI 4 1.1 Moduli; alimoduli................................ 4 1.2 Modulihomomorfia; tekijämoduli.......................

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka A

Insinöörimatematiikka A Insinöörimatematiikka A Demonstraatio 3, 3.9.04 Tehtävissä 4 tulee käyttää Gentzenin järjestelmää kaavojen johtamiseen. Johda kaava φ (φ ) tyhjästä oletusjoukosta. ) φ ) φ φ 3) φ 4) φ (E ) (E ) (I, ) (I,

Lisätiedot

Lisää ryhmästä A 5 1 / 28. Lisää ryhmästä

Lisää ryhmästä A 5 1 / 28. Lisää ryhmästä 14A.1 14A.2 14A.3 14A.4 14A.5 14A.6 14A.7 14A.8 14A.9 14A.10 14A.11 14A.12 14A.13 1 / 28 14A.1 14A.1 14A.2 14A.3 14A.4 14A.5 14A.6 14A.7 14A.8 14A.9 14A.10 14A.11 14A.12 14A.13 Tehtävä: Määrää ryhmän karakteritaulu,

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010 ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen 2010 c Tauno Metsänkylä ja Marjatta Näätänen ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen Esipuhe Tämä kirja on syntynyt toisen tekijän(t.m.) Turun yliopistossa

Lisätiedot

Algebran ja lukuteorian harjoitustehtävien ratkaisut

Algebran ja lukuteorian harjoitustehtävien ratkaisut Algebran ja lukuteorian harjoitustehtävien ratkaisut Versio 1.0 (27.1.2006 Turun yliopisto Lukuteoria 1. a Tarkistetaan ekvivalenssirelaation ehdot. on refleksiivinen, sillä identiteettikuvaus, id : C

Lisätiedot

x > y : y < x x y : x < y tai x = y x y : x > y tai x = y.

x > y : y < x x y : x < y tai x = y x y : x > y tai x = y. ANALYYSIN TEORIA A Kaikki lauseet eivät ole muotoiltu samalla tavalla kuin luennolla. Ilmoita virheistä yms osoitteeseen mikko.kangasmaki@uta. (jos et ole varma, onko kyseessä virhe, niin ilmoita mieluummin).

Lisätiedot

Karteesinen tulo. Olkoot A = {1, 2, 3, 5} ja B = {a, b, c}. Näiden karteesista tuloa A B voidaan havainnollistaa kuvalla 1 / 21

Karteesinen tulo. Olkoot A = {1, 2, 3, 5} ja B = {a, b, c}. Näiden karteesista tuloa A B voidaan havainnollistaa kuvalla 1 / 21 säilyy Olkoot A = {1, 2, 3, 5} ja B = {a, b, c}. Näiden karteesista tuloa A B voidaan havainnollistaa kuvalla c b a 1 2 3 5 1 / 21 säilyy Esimerkkirelaatio R = {(1, b), (3, a), (5, a), (5, c)} c b a 1

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus: Diofantoksen yht al oit a

Matematiikan olympiavalmennus: Diofantoksen yht al oit a Matematiikan olympiavalmennus: Diofantoksen yht al oit a Heikki M antysaari 25. helmikuuta 2007 V ah an teoriaa Diofantoksen yht al o: tuntemattomia enemm an kuin yht al oit a. Lukiossa esim. 4x + 8y =

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 7.2.2013 Ratkaisuita

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 7.2.2013 Ratkaisuita Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu..013 Ratkaisuita 1. Eräs kirjakauppa myy pokkareita yhdeksällä eurolla kappale, ja siellä on meneillään mainoskampanja, jossa seitsemän sellaista ostettuaan

Lisätiedot

3 Toisen kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt

3 Toisen kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt 3 Toisen kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt 3.1 Homogeeniset lineaariset differentiaaliyhtälöt Toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö on lineaarinen, jos se voidaan kirjoittaa muotoon Jos r(x)

Lisätiedot

x 2 + y 2 = 2z y 2 + z 2 = 2x z 2 + x 2 = 2y a + n 1 n a a + 1 a +. On myös helppo tarkastaa, että ratkaisut toteuttavat yhtälön.

x 2 + y 2 = 2z y 2 + z 2 = 2x z 2 + x 2 = 2y a + n 1 n a a + 1 a +. On myös helppo tarkastaa, että ratkaisut toteuttavat yhtälön. Kotitehtävät joulukuu 20 Helpopi sarja 1. Ratkaise yhtälöryhä x 2 + y 2 = 2z y 2 + z 2 = 2x z 2 + x 2 = 2y reaaliluvuilla x y ja z. Ratkaisu. Jokainen luvuista on puolet kahden neliön suasta ja siten välttäättä

Lisätiedot

Gaussin jalanjäljissä

Gaussin jalanjäljissä Gaussin jalanjäljissä Gauss 1 on kaikkien aikojen suurimpia matemaatikoita. Kerrotaan, mutta tarinan todenperäisyys on epävarma, että Gauss sai yhdeksänvuotiaana opettajaltaan tehtäväksi laskea yhteen

Lisätiedot

x 2 1+x 2 2 = (x 1 +x 2 ) 2 2x 1 x 2 = a 2 2( a 2) = a 2 +2a+4 = a 2 +2a+4 = (a+1) 2 +3 3. Edellisessä epäyhtälössä on yhtäsuuruus, kun a = 1.

x 2 1+x 2 2 = (x 1 +x 2 ) 2 2x 1 x 2 = a 2 2( a 2) = a 2 +2a+4 = a 2 +2a+4 = (a+1) 2 +3 3. Edellisessä epäyhtälössä on yhtäsuuruus, kun a = 1. Pythagoraan polku 5.4.008 RATKAISUT. Määritä se a, jolla yhtälön x + ax a = 0 ratkaisujen neliöden summa on pienin. Kun. asteen termin kerroin on, niin ratkaisujen summa on. asteen termin kertoimen vastaluku

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 kevät 2014 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen, (Matemaattiset tieteet / Vaasan yliopisto) Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi Opettajan kotisivu: http://lipas.uwasa.fi/

Lisätiedot

Yhtälön ratkaiseminen

Yhtälön ratkaiseminen Yhtälön ratkaiseminen Suora iterointi Kirjoitetaan yhtälö muotoon x = f(x). Ensin päätellään jollakin tavoin jokin alkuarvo x 0 ja sijoitetaan yhtälön oikealle puolelle, jolloin saadaan tarkennettu ratkaisu

Lisätiedot

KOMPLEKSILUVUT C. Rationaaliluvut Q. Irrationaaliluvut

KOMPLEKSILUVUT C. Rationaaliluvut Q. Irrationaaliluvut KOMPLEKSILUVUT C Luonnolliset luvut N Kokonaisluvut Z Rationaaliluvut Q Reaaliluvut R Kompleksi luvut C Negat kokonaisluvut Murtoluvut Irrationaaliluvut Imaginaariluvut Erilaisten yhtälöiden ratkaiseminen

Lisätiedot

Numeerinen integrointi

Numeerinen integrointi Numeerinen integrointi Analyyttisesti derivointi triviaalia, integrointi vaikeaa. Numeerisesti laskettaessa tilanne on päinvastainen. Integrointi on yhteenlaskua, joka on tasoittava operaatio: lähtötietojen

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 orms.1030 Vaasan avoin yliopisto / kevät 2013 1 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen Matemaattiset tieteet Vaasan yliopisto Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä

Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä 1 MAT-1345 LAAJA MATEMATIIKKA 5 Tampereen teknillinen yliopisto Risto Silvennoinen Kevät 9 Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä Yksi tavallisimmista luonnontieteissä ja tekniikassa

Lisätiedot

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x Laudatur MAA ratkaisut kertausarjoituksiin. Polynomifunktion nollakodat 6 + 7. Suoritetaan jakolasku jakokulmassa 5 4 + + 4 8 6 6 5 4 + 0 + 0 + 0 + 0+ 6 5 ± 5 5 4 ± 4 4 ± 4 4 ± 4 8 8 ± 8 6 6 + ± 6 Vastaus:

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.01 klo 10 13 t ja pisteytysohjeet 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt. (a) 3 x 3 3 x 1 4, (b)

Lisätiedot

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste Suora 1/5 Sisältö KATSO MYÖS:, vektorialgebra, geometriset probleemat, taso Suora geometrisena peruskäsitteenä Pisteen ohella suora on geometrinen peruskäsite, jota varsinaisesti ei määritellä. Alkeisgeometriassa

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

10 Ranskan vallankumouksen ajan matematiikkaa

10 Ranskan vallankumouksen ajan matematiikkaa 1 RANSKAN VALLANKUMOUKSEN AJAN MATEMATIIKKAA 66 1 Ranskan vallankumouksen ajan matematiikkaa 17- ja 18-lukujen taite oli etenkin Ranskassa matemaattisesti aktiivista aikaa. Lagrangen toiminta ajoittuu

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

Tarkistusnumeroiden matematiikkaa

Tarkistusnumeroiden matematiikkaa TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma Jussi Alho Tarkistusnumeroiden matematiikkaa Matematiikan ja tilastotieteen laitos Matematiikka Maaliskuu 2008 Tampereen yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen

Lisätiedot

Ramseyn lauseen ensimmäinen sovellus

Ramseyn lauseen ensimmäinen sovellus Ramseyn lauseen ensimmäinen sovellus Jarkko Peltomäki 30. huhtikuuta 2012 Tässä esseessä esitetään Frank Ramseyn vuonna 1929 esittämä tulos logiikassa, jonka todistamiseksi hän osoitti myöhemmin tärkeäksi

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Muita vaativuusluokkia

Muita vaativuusluokkia Muita vaativuusluokkia Käydään lyhyesti läpi tärkeimpiä vaativuusluokkiin liittyviä tuloksia. Monet tunnetuista tuloksista ovat vaikeita todistaa, ja monet kysymykset ovat vielä auki. Lause (Ladner 1975):

Lisätiedot

n! k!(n k)! n = Binomikerroin voidaan laskea pelkästään yhteenlaskun avulla käyttäen allaolevia ns. palautuskaavoja.

n! k!(n k)! n = Binomikerroin voidaan laskea pelkästään yhteenlaskun avulla käyttäen allaolevia ns. palautuskaavoja. IsoInt Tietokoneiden muisti koostuu yksittäisistä muistisanoista, jotka nykyaikaisissa koneissa ovat 64 bitin pituisia. Muistisanan koko asettaa teknisen rajoituksen sille, kuinka suuria lukuja tietokone

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Hieman joukko-oppia. A X(A a A b A a b).

Hieman joukko-oppia. A X(A a A b A a b). Hieman joukko-oppia Seuraavassa esittelen hieman alkeellista joukko-oppia. Päämääränäni on saada käyttöön hyvinjärjestyslause, jota tarvitsemme myöhemmin eräissä todistuksissa. Esitykseni on aika, vaikkei

Lisätiedot

Residylause ja sen sovelluksia

Residylause ja sen sovelluksia TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma Henry Joutsijoki Residylause ja sen sovelluksia Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Matematiikka Marraskuu 7 Tampereen yliopisto Matematiikan, tilastotieteen

Lisätiedot

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 3 pistettä 1. Kenguru-kilpailu on joka vuosi maaliskuun kolmantena torstaina. Mikä on ensimmäinen mahdollinen päivä kilpailulle? (A) 14.3. (B) 15.3. (C) 20.3. (D) 21.3.

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13 Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.014 klo 10 13 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt: x + a) 3 x + 1 > 0 c) x x + 1 = 1 x 3 4 b) e x + e x 3

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 10.6.2013 klo 10-13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 10.6.2013 klo 10-13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe.6. klo - Ratkaisut ja pisteytysohjeet. Ratkaise seuraavat epäyhtälöt ja yhtälö: a) x+ x +9, b) log (x) 7,

Lisätiedot

Ominaisarvo ja ominaisvektori

Ominaisarvo ja ominaisvektori Määritelmä Ominaisarvo ja ominaisvektori Oletetaan, että A on n n -neliömatriisi. Reaaliluku λ on matriisin ominaisarvo, jos on olemassa sellainen vektori v R n, että v 0 ja A v = λ v. Vektoria v, joka

Lisätiedot

Kesälukio 2000 PK2 Tauluharjoituksia I Mallivastaukset

Kesälukio 2000 PK2 Tauluharjoituksia I Mallivastaukset Kesälukio 2000 PK2 Tauluharjoituksia I Mallivastaukset 2000-08-03T10:30/12:00 Huomaa, että joihinkin kysymyksiin on useampia oikeita vastauksia, joten nämä ovat todellakin vain mallivastaukset. 1 Logiikkaa

Lisätiedot

Malliratkaisut Demo 1

Malliratkaisut Demo 1 Malliratkaisut Demo 1 1. Merkitään x = kuinka monta viikkoa odotetaan ennen kuin perunat nostetaan. Nyt maksimoitavaksi kohdefunktioksi tulee f(x) = (60 5x)(300 + 50x). Funktio f on alaspäin aukeava paraaeli,

Lisätiedot

10 %. Kuinka monta prosenttia arvo nousi yhteensä näiden muutosten jälkeen?

10 %. Kuinka monta prosenttia arvo nousi yhteensä näiden muutosten jälkeen? YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 3.3.0 MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä (*) merkittyjen tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä

Lisätiedot

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä 3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä Lineaarinen m:n yhtälön yhtälöryhmä, jossa on n tuntematonta x 1,, x n on joukko yhtälöitä, jotka ovat muotoa a 11 x 1 + + a 1n x n = b 1 a 21

Lisätiedot

Kokeellista matematiikkaa SAGE:lla

Kokeellista matematiikkaa SAGE:lla Kokeellista matematiikkaa SAGE:lla Tutkin GeoGebralla 1 luonnollisen luvun jakamista tekijöihin 2. GeoGebran funktio Alkutekijät jakaa luvun tekijöihin ja tuottaa alkutekijät listana. GeoGebrassa lista

Lisätiedot

1 Kannat ja kannanvaihto

1 Kannat ja kannanvaihto 1 Kannat ja kannanvaihto 1.1 Koordinaattivektori Oletetaan, että V on K-vektoriavaruus, jolla on kanta S = (v 1, v 2,..., v n ). Avaruuden V vektori v voidaan kirjoittaa kannan vektorien lineaarikombinaationa:

Lisätiedot

10 y 2 3 x D 100; D 30 29 59 6 D 10 5. 100 10 2 3 a: Vastaavasti sadalla kilometrillä kulutettavan polttoaineen E10 energiasisältö on 90 100 x a C 10

10 y 2 3 x D 100; D 30 29 59 6 D 10 5. 100 10 2 3 a: Vastaavasti sadalla kilometrillä kulutettavan polttoaineen E10 energiasisältö on 90 100 x a C 10 Helsingin ylioisto, Itä-Suomen ylioisto, Jyväskylän ylioisto, Oulun ylioisto, Tamereen ylioisto ja Turun ylioisto Matematiikan valintakokeen 3.6.0 ratkaisut. Oletetaan, että litralla (uhdasta) bensiiniä

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Esipuhe. Sirkka-Liisa Eriksson

Esipuhe. Sirkka-Liisa Eriksson 3 Esipuhe Matematiikka tieteiden kuningatar ja palvelija on lukioihin ja ammattikorkeakouluihin suunnattuun koulukohtaiseen valinnaiseen syventävään kurssiin perustuva kirja. Kirjan tarkoituksena on kerrata

Lisätiedot

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen.

Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen. Pns ratkaisu (Kr. 20.5, Lay 6.5 C-II/KP-II, 20, Kari Eloranta Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen. Määritelmä Jos A on

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

(Monisteen Esimerkki 2.6.8) Olkoon R polynomifunktioiden rengas R[x]. Kiinnitetään c R. Merkitään

(Monisteen Esimerkki 2.6.8) Olkoon R polynomifunktioiden rengas R[x]. Kiinnitetään c R. Merkitään Monisteen Esimerkki 2.6.8 Olkoon R polynomifunktioiden rengas R[x]. Kiinnitetään c R. Merkitään I c = {px R pc = 0}. Osoitetaan, että I c on renkaan R ihanne. Ratkaisu: Vakiofunktio 0 R I c joten I c.

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Matematiikka tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun edistämiseen, avaruuden hahmottamiseen sekä käytännön ja

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

) + T (r + ) + T (r. ) Ke rt Φ( log( s σ2. (1.1) sφ( log( s σ2 2 E. VALKEILA 2 )

) + T (r + ) + T (r. ) Ke rt Φ( log( s σ2. (1.1) sφ( log( s σ2 2 E. VALKEILA 2 ) 2 E. VALKEILA 1. Johdanto 1.1. Käytännöt. Kurssin kotisivu löytyy osoitteesta http://www.math.hut.fi/teaching/rahoitus/ Kurssi suoritetaan kahdella välikokeella; luennot ja seuraavan viikon harjoitustehtävät

Lisätiedot

Havainnollistavaa algebraa lukiolaisille matemaattisen kielentämisen näkökulmasta

Havainnollistavaa algebraa lukiolaisille matemaattisen kielentämisen näkökulmasta Havainnollistavaa algebraa lukiolaisille matemaattisen kielentämisen näkökulmasta Sanni Sairanen Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS TURUN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 LINEAARINEN MALLI... 1 Selityskerroin... 3 Excelin funktioita... 4 EKSPONENTIAALINEN MALLI... 4 MALLIN KÄYTTÄMINEN ENNUSTAMISEEN...

Lisätiedot

Verkot ja todennäköisyyslaskenta Verkko Verkko eli graafi muodostuu pisteiden joukosta V, särmien joukosta A ja insidenssikuvauksesta : A V V jossa

Verkot ja todennäköisyyslaskenta Verkko Verkko eli graafi muodostuu pisteiden joukosta V, särmien joukosta A ja insidenssikuvauksesta : A V V jossa Mat-.6 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Mat-.6 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B / Ratkaisut Aiheet: Verkot ja todennäköisyyslaskenta Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Kertymäfunktio Jakaumien

Lisätiedot

Kenguru 2015 Student Ratkaisut

Kenguru 2015 Student Ratkaisut sivu 1 / 16 3 pistettä 1. Mistä kuviosta on väritetty puolet? (A) (B) (C) (D) (E) 2. Mikä seuraavista luvuista on lähinnä lukua 20,15 51,02? (A) 10 (B) 100 (C) 1 000 (D) 10 000 (E) 100 000 Ratkaisu: 20,15

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

Todistus (2.2) Todistus (2.2) jatkoa. (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio.

Todistus (2.2) Todistus (2.2) jatkoa. (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio. Todistus (2.2) (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio. Selvästi bittijono f sisältää ainakin yhden1:sen. Voidaan olettaa, että f 1

Lisätiedot

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 3/Tosi; Organisaatiokenttää ei mainita (s.35). 2. Osiot 1 ja 2/Epätosia; Puppua. Osio 3/Lähellä oikeata kuvion 2.1 mukaan (s.30). Osio 4/Tosi (sivun 30 tekstin

Lisätiedot

MAB 9 kertaus MAB 1. Murtolukujen laskutoimitukset: Yhteen- ja vähennyslaskuissa luvut lavennettava samannimisiksi

MAB 9 kertaus MAB 1. Murtolukujen laskutoimitukset: Yhteen- ja vähennyslaskuissa luvut lavennettava samannimisiksi MAB 9 kertaus MAB 1 Murtolukujen laskutoimitukset: Yhteen- ja vähennyslaskuissa luvut lavennettava samannimisiksi Kertolaskussa osoittajat ja nimittäjät kerrotaan keskenään Jakolasku lasketaan kertomalla

Lisätiedot

4 / 2013 TI-NSPIRE CAS TEKNOLOGIA LUKIOSSA. T3-kouluttajat: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen

4 / 2013 TI-NSPIRE CAS TEKNOLOGIA LUKIOSSA. T3-kouluttajat: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen 4 / 2013 TI-NSPIRE CAS TEKNOLOGIA LUKIOSSA T3-kouluttajat: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen 1 2 TI-Nspire CX CAS kämmenlaite kevään 2013 pitkän matematiikan kokeessa Tehtävä 1. Käytetään komentoa

Lisätiedot

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 6 Kerta 7. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 6 Kerta 7. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 6 Kerta 7 Kerta 2 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: 2. Tulosta Pythonilla seuraavat luvut allekkain a. 0 10 (eli, näyttää tältä: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 0

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, L3 Prosentti, yhtälöt Aiheet

Talousmatematiikan perusteet, L3 Prosentti, yhtälöt Aiheet Talousmatematiikan perusteet, L3 Prosentti, t Toisen Prosentti 1 Jos b on p% luvusta a, eli niin b = p 100 a a = perusarvo (Mihin verrataan?) (Minkä sadasosista on kysymys.) p = prosenttiluku (Miten monta

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

Mat-2.3114 Investointiteoria Laskuharjoitus 3/2008, Ratkaisut 05.02.2008

Mat-2.3114 Investointiteoria Laskuharjoitus 3/2008, Ratkaisut 05.02.2008 Korko riippuu usein laina-ajan pituudesta ja pitkille talletuksille maksetaan korkeampaa korkoa. Spot-korko s t on se korko, joka kertyy lainatulle pääomalle hetkeen t (=kokonaisluku) mennessä. Spot-korot

Lisätiedot

Tarkistusmerkkijärjestelmistä algebrallisissa ryhmissä. Jukka Jylänki jukkajyl@mail.student.oulu.

Tarkistusmerkkijärjestelmistä algebrallisissa ryhmissä. Jukka Jylänki jukkajyl@mail.student.oulu. Tarkistusmerkkijärjestelmistä algebrallisissa ryhmissä Jukka Jylänki jukkajyl@mail.student.oulu. Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto 2011 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Perusteita 4 3 Tarkisteyhtälö

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA7 Derivaatta Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Pikatesti

Lisätiedot

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio:

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio: Inversio-ongelmista Craig, Brown: Inverse problems in astronomy, Adam Hilger 1986. Havaitaan oppositiossa olevaa asteroidia. Pyörimisestä huolimatta sen kirkkaus ei muutu. Projisoitu pinta-ala pysyy ilmeisesti

Lisätiedot

1. Lineaarinen optimointi

1. Lineaarinen optimointi 0 1. Lineaarinen optimointi 1. Lineaarinen optimointi 1.1 Johdatteleva esimerkki Esimerkki 1.1.1 Giapetto s Woodcarving inc. valmistaa kahdenlaisia puuleluja: sotilaita ja junia. Sotilaan myyntihinta on

Lisätiedot

Logistinen regressio, separoivat hypertasot

Logistinen regressio, separoivat hypertasot Logistinen regressio, separoivat hypertasot Topi Sikanen Logistinen regressio Aineisto jakautunut K luokkaan K=2 tärkeä erikoistapaus Halutaan mallintaa luokkien vedonlyöntikertoimia (odds) havaintojen

Lisätiedot

Suora. Hannu Lehto. Lahden Lyseon lukio

Suora. Hannu Lehto. Lahden Lyseon lukio Suora Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio Suuntavektori Normaalivektori Hannu Lehto 4. syyskuuta 2010 Lahden Lyseon lukio 2 / 12 Esimerkki Suuntavektori Normaalivektori Tarkastellaan suoraa y = 2 3 x 1. kulmakerroin

Lisätiedot

Algoritmit. Ohjelman tekemisen hahmottamisessa käytetään

Algoritmit. Ohjelman tekemisen hahmottamisessa käytetään Ohjelmointi Ohjelmoinnissa koneelle annetaan tarkkoja käskyjä siitä, mitä koneen tulisi tehdä. Ohjelmointikieliä on olemassa useita satoja. Ohjelmoinnissa on oleellista asioiden hyvä suunnittelu etukäteen.

Lisätiedot

Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky)

Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky) Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky) Hallinto / 2009: 1. Osio 1 / Tosi; Yritys tarjoaa ydinsegmenttiin kuuluville muun muassa työturvan (s.47). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan ydinryhmä

Lisätiedot

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa Todellinen vuosikorko Huomioitavaa Edellinen keskimaksuhetkeen perustuva todellinen vuosikorko antaa vain arvion vuosikorosta. Tarkempi arvio todellisesta korosta saadaan ottamalla huomioon mm. koronkorko.

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 18.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 18.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 8..05 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 31. maaliskuuta 2011

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 31. maaliskuuta 2011 TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 31. maaliskuuta 2011 Sisällys Sisällys Chomskyn hierarkia kieli säännöllinen kontekstiton kontekstinen rekursiivisesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. JOHDANTO TILASTOLLISEEN PÄÄTTELYYN... 8 2. TODENNÄKÖISYYS...

Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. JOHDANTO TILASTOLLISEEN PÄÄTTELYYN... 8 2. TODENNÄKÖISYYS... Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. JOHDANTO TILASTOLLISEEN PÄÄTTELYYN... 8 1.1 INDUKTIO JA DEDUKTIO... 9 1.2 SYYT JA VAIKUTUKSET... 11 TEHTÄVIÄ... 13

Lisätiedot