LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Rahoitus ja vakuudet seminaarisarja tammikuu 2011 LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA VAKUUSJÄRJESTELYT LAATINUT HENRY HILJANDER TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 1

2 Henry Hiljander, Capital Structure Advisor NewCorp Corporate Finance Mobile , Previous recent work experience Kaupthing Bank, Head of Corporate Banking Sampo Bank, FVP Large Corporate Unit and Acquisition Finance NewCorp NewCorp Corporate Finance provides advisory services to public and private companies, financial institutions, government related entities and private individuals and families. We advice our clients in mergers and acquisitions, capital raisings and issues closely related to those activities, such as optimizing capital structures and real estate transactions. Our advise is based on our employees long experience and knowledge from both investment banking advisory and management positions in industrial companies. NewCorp Corporate Finance s Restructuring and Recapitalization services are designed to help the various stakeholders in a distressed situation. We focus on significant value creation through: Putting together an operational turnaround plan, after detailed analysis of the company s operations Taking a hands-on approach in the execution of the turnaround plan Assisting in the potential restructuring of the financial package Planning and executing the potential exit after business performance has improved NewCorp Corporate Finance Oy Porkkalankatu Helsinki TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 2

3 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) YRITYSKAUPPOJA KOSKEVA KÄSITTEISTÖ, YLEISTÄ ACQUISITION FINANCE ACQUISÍTION FINANCELLA TARKOITETAAN YLEENSÄ PÄÄOMASIJOITTAJAN TEKEMÄN LBO-TYYPPISEN YRITYSKAUPAN RAHOITTAMISTA. LBO ( LEVERAGED BUY-OUT ) TERMI KUVAA YRITYSKAUPAN JÄLKEISTÄ TILAA - YRITYSKAUPPA ON PÄÄASIALLISESTI RAHOITETTU VIERAALLA PÄÄOMALLA - VELKAVIVULLA VOIDAAN MAKSIMOIDA OMAN PÄÄOMAN TUOTTO ERITYI- SESTI MYÖHEMMIN ( ESIMERKIKSI 3-5 VUODEN KULUTTUA ) TAPAHTUVALLA YRITYKSEN LISTAUTUMISEN TAI YRITYKSEN MYYNNIN YHTEYDESSÄ LBO-TYYPPINEN YRITYSKAUPPA TOTEUTETAAN SITEN, ETTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETAAN ERILLINEN YHTIÖ ( NEWCO ), JOKA OSTAA YRITYKSEN. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 3

4 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) YRITYSKAUPPOJA KOSKEVA KÄSITTEISTÖ, YLEISTÄ MBO ( MANAGEMENT BUY-OUT ) YRITYKSEN JOHTO OSTAA VÄHINTÄÄN YLI 50 % ÄÄNIVALTAISISTA OSAKKEISTA TAI ON OIKEUS OSTAA ( OPTIOT ) USEIN TARKOITETAAN MYÖS TILANNETTA, JOSSA JOHDOLLA ON YRITYSKAUPAN JÄLKEEN MERKITTÄVÄ VÄHEMMISTÖOSUUS TAI YKSINKERTAISESTI ON KESKEINEN OMISTAJA BUY-IN ULKOPUOLINEN OSTAJA, JOLLA EI OLE ENNESTÄÄN YHTEYKSIÄ OSTETTAVAAN YHTIÖÖN MBI ( MANAGEMENT BYU-IN ) ULKOPUOLINEN JOHTO ( OSTAJA ), JOLLA EI OLE ENNESTÄÄN YHTEYKSIÄ OSTETTAVAAN YHTIÖÖN - RYHTYY JOHTAMAAN YHTIÖTÄ YRITYSKAUPAN JÄLKEEN ( USEIN MERKITTÄVÄ OMISTAJARYHMÄ ) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 4

5 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) YRITYSKAUPPOJA KOSKEVA KÄSITTEISTÖ, YLEISTÄ PUBLIC TO PRIVATE ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN JULKINEN OSTOTARJOUS PÖRSSIARVOLTAAN ALIARVOSTETUSTA YHTIÖSTÄ TARJOUKSEN TEKIJÄ ON USEIN PÄÄOMASIJOITUSRAHASTO LBO-TYYPPINEN TRANSAKTIO TARJOUKSEN TEKIJÄ USKOO VOIVANSA LISÄTÄ OMISTUSAIKANAAN OMISTAJAN ARVOA ELI SHAREHOLDER VALUETA TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 5

6 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) YRITYSKAUPPOJA KOSKEVA KÄSITTEISTÖ, YLEISTÄ MEZZANINE MEZZANINE TARKOITTAA VÄLIRAHOITUSTA, JONKA ETUOIKEUSJÄRJESTYS KONKURSSISSA / PURUSSA ON PAREMPI KUIN OMALLA PÄÄOMALLA MUTTA HEIKOMPI KUIN TAVANOMAISELLA VELALLA. VENDOR NOTE VENDOR NOTE TARKOITTAA MYYJÄN YRITYSKAUPAN TOTEUTTAMISEKSI MYÖNTÄMÄÄ LAINAA, JONKA ETUOIKEUSJÄRJESTYS ON HEIKOMPI KUIN PANKKIEN YRITYSKAUPAN TOTEUTTAMISEKSI MYÖNTÄMILLÄ LAINOILLA. SENIOR LOAN SENIOR LOAN TARKOITTAA PANKKIEN YRITYSKAUPAN TOTEUTTAMISEEN JA KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUKSEEN MYÖNTÄMIÄ VAKUUDELLISIA LUOTTOJA, JOIDEN LAINAEHTOIHIN LIITTYY MONIA ERITYISEHTOJA ELI KOVENANTTEJA. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 6

7 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) VENTURE CAPITAL VERSUS PRIVATE EQUITY HOUSE VENTURE CAPITAL AIKAISEN KASVUN RAHOITUS KÄYNNISTYS RAHOITUS SIEMEN RAHOITUS PRIVATE EQUITY HOUSE NOPEAN KASVUN YRITYSKAUPPOJEN RAHOITUS JOHDON TEKEMIEN YRITYSOSTOJEN RAHOITUS CapMan EQT INDUSTRI KAPITAL TASAISEN KASVUN YRITYSKAUPPOJEN RAHOITUS Nordic Capital Bridgepoint Capital 3 i AAC Capital Argan Capital MUUT PÄÄOMA- SIJOITTAJAT LBO-TYYPPINEN YRITYSKAUPPA RAHOITUS: OPO, MEZZANINE, VENDOR NOTE VPO ( SENIOR LOAN, JUNIOR LOAN ) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 7

8 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) MIKSI TAPAHTUU ERILAISIA YRITYSJÄRJESTELYJÄ * Listattujen yhtiöiden omistusrakenne ja Shareholder Value ajattelun lisääntyminen Suuremmissa yhtiöissä usein ei pääosakasta, vaan kaikkien osakkaiden omistus usein alle 10 %; Toimivan johdon tehtävänä on osakearvon kasvattaminen ja siitä huolehtiminen pitkällä tähtäimellä; Kilpailun kiristyminen ja kansainvälistyminen Kotimarkkinat ovat laajentuneet; Asiakkaiden vaatimuksena globaalipalveluverkko; Teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen merkitys menestystekijänä kasvanut Muutokset finanssimarkkinoilla ja pääomaliikkeiden kansainvälistyminen Kansainvälisen finanssikriisin vaikutus yritysrahoitukseen rahoituksen saaminen vaikeutui selvästi vuoden 2008 loppupuoliskolta lähtien tilanne normalisoitunut vuoden 2010 aikana; Uusien toimijoiden mukaan tulo: Pääomasijoittajat, rahastot, osakesäästäminen; Riittävän markkina-arvon vaatimus kasvanut; Loppuvatko yritysjärjestelyt? Mantrat t diversifikaatio ifik fokusuointi Creative Construction ti Yritysjärjestelyt ovat osa yritystoiminnan evoluutiota * Lähde: Juha Karttunen Corporate Finance toiminta TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER Suomessa,

9 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) Mitä hyötyä yritysjärjestelyistä on yleensä saavutettavissa?* Yritysjärjestelyjen avulla pyritään kasvattamaan osakkeenomistajien varallisuutta eli Shareholder Valueta Kansainvälistyminen Markkinaosuus ja kriittinen massa Synergiat Uudet, laajemmat markkina-alueet Tuotannon laajentaminen ja optimointi Saavutetaan riittävä markkinaosuus verrattuna kilpailijoihin Riittävän luotettava asiakkaiden silmissä Riittävä tase ja markkina-arvo rahoituksellisen tarpeen turvaamiseksi Kustannus- ja tuottosynergiat Tuotekehitys ja investoinnit Jakelu ja markkinointi Hallinto Best Practise Pääomanhankinta ja laaja omistajakunta Osakkeen arvostuksen parantaminen herätetään laajemman sijoittaja-/omistajakunnan kiinnostus Rahoituksen hankinta kv-pääomamarkkinoilla edellinen esimerkiksi uusilla rahoitusinstrumenteilla Core ja non-core liiketoiminnat Edellytykset Konsolidoituminen konsolidoitumiselle/ Uudet liiketoiminta-alueet yritysjärjestelyille Rönsyistä luopuminen pääoman vapauttaminen Lähde: Juha Karttunen TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER Corporate Finance 9toiminta Suomessa, 2002

10 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) Yritysjärjestelyn vaiheet ideasta haltuunottoon* VALMISTELU NEUVOTTE LU TOTEUTUS HALTUUN- OTTO Perusteet miksi edetään Yritysjärjestely on aina riski Lähtökohdat sovitaan Business Logic Salassapito Arvonmääritys Sopimukset Due Diligence Kilpailunäkö- kohdat Tiedottaminen Business Plan Corporate Governance Julkistaminen Markkinakritiikki Viranomaiset Kilpailuoikeus Transaktion toteutus Tiedonsaanti Uusi elämä Johto- /henkilöstö Toimenpiteet synergioiden aikaansaamiseksi 100 ensimmäistä päivää ää Lähde: Juha Karttunen Corporate Finance toiminta TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER Suomessa,

11 Yhtiön rahoitus* TULORAHOITUS OSAKERAHOITUS VÄLIRAHOITUS (MEZZANINE) VELKARAHOITUS Yhtiön rahoitukseen vaikuttavat paitsi pääomamarkkinoiden kehitys myös yrityksen koko, toimiala, kasvu sekä omistusrakenne. Lähde: Juha Karttunen Corporate Finance toiminta Suomessa, 2002 TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 11

12 LBO -YRITYSKAUPAN RAKENNEVAIHTOEHTOJA OSAKEKAUPPA NewCo LIIKETOIMINTAKAUPPA TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 12

13 LIIKETOIMINTAKAUPPA LIIKETOIMINTAKAUPPA MYYJÄ LUOVUTTAA JOKO KAIKKI TAIKKA YHTEEN TAI USEAMPAAN LIIKETOIMINTANSA OSAAN KOHDISTUVAT VARAT, SIIRTYVIIN VAROIHIN KOHDISTUVAT VELAT JA SIIRTYVÄÄN TOIMINTAAN KOHDISTUVAT VARAUKSET SIIRTÄVÄÄ TOIMINTAA JATKAVALLE OSAKEYHTIÖLLE OSTAVA YRITYS ( NEWCO ) VOI KÄYTTÄÄ VAKUUTENA KAIKKI OSTO- KOHTEENA OLEVAT JA VAKUUSKELPOISET OMAISUUSERÄT, JOITA OVAT MM. KIINTEISTÖKIINNITYKSET YRITYSKIINNITYKSET TYTÄRYHTIÖ OSAKKEET MUUT KÄTEISPANTIT, KUTEN ESIMERKIKSI RAHATALLETUKSET, ERILAISET SULKUTILIJÄRJESTELYT ( ESCROW ACCOUNT ), ERILAISTEN TEOLLISOIKEUKSIEN PANTTAUKSET YMS. LASKUSAATAVAT (FACTORING-LIMIITTI) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 13

14 OSAKEKAUPPA Financial assistance OYL:n 13:10 säännös omien tai emoyhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamisesta poikkeaa sisällöllisesti VOYL:n 12:7 säännöksestä, jonka mukaan yhtiö ei voinut antaa rahaa, lainaa tai muita yhtiön rahavaro ja käytettäväksi siten, että varojen saaja tai tämän lähipiiriin kuuluva olisi hankkinut varoilla yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan toisen yhteisön osakkeita tai yhtiöosuuksia. Toisin sanoen VOYL:n 12:7 säännöksellä kiellettiin kaikkien konserniyhtiöiden osakkeiden hankinnan rahoittaminen. Vaikka OYL:n 13:10 säännös ei suoranaisesti kiellä sisaryhtiöiden osakkeiden hankintaa, rahoitus on OYL:n yleisten periaatteiden, kuten voiton tuottamisen tarkoituksen (OYL 1:5), yhdenvertaisuusperiaatteen (OYL 1:7) tai huolellisuusvelvollisuuden (OYL 1:8) vastaista. Pääsäännöstä poiketen säännöstä ei sovelleta tilanteisiin, joissa jakokelpoisten rahavarojen puitteissa osakeita hankitaan yhtiön tai sen OYL 8:6.2 tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan yhtiön työntekijöille. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 14

15 YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A) PANKKI YRITYSKAUPAN RAHOITTAJANA- ACQUISITION FINANCE MYYJÄ SAA KAUPPA- SUMMAN OSTAVA YRITYS MAKSAA KAUPPA- SUMMAN PERUSTETTU UUSI YHTIÖ OSTAA OSTETTAVAN YHTIÖN YHTIÖN PÄÄOMITUS: OPO,MEZZANINE, VENDOR NOTE, SENIOR LOAN ALAKONSERNIN EMOYHTIÖ 100 % OSTETTAVA YRITYS 100 % TYTÄRYHTIÖ A 51% OLEMASSA OLEVIEN VELKOJEN JÄLLEENRAHOITUS,KÄYTTÖ- PÄÄOMAN RAHOITUS TYTÄRYHTIÖ X 100% OSAKKUSYHTIÖ Q 45% TYTÄRYHTIÖ Z 66% RUOTSALAINEN YHTIÖ G 100 % NORJALAINEN YHTIÖ H 99.84% SEURAAVILLA SIVUILLA KESKITYTÄÄN TARKEMMIN ANALYSOIMAAN RAHOITUKSEN KOKONAISRAKENNETTA JA SEN TOTEUTTAMISTAPOJA SAMOIN KUIN TOTETUTTAMI- SEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA ONGELMIA. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 15

16 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE Oma pääoma,,pääomasijoittajan sjo j sjo sijoitus % Oma pääoma, johdon sijoitus 2-5 % Mezzanine % Muut rahoitusinstrumentit 0-10 % Seniorirahoitus % Muut rahoitusinstrumentit koostuvat lähinnä seuraavista instrumenteista: vendor loans, capital loans ja high-yield bonds Esitetty rakenne perustuu Suomessa toimiville pankeille ja pääomasijoittajilleosoitettuun kyselyyn keväällä 2003 (Jonas Ahlblad) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 16

17 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin s vaikutus us LBO yrityskauppamarkkinaan on ollut selvä. Vuoden 2010 alkupuoliskolla Suomessa pääomasijoittajien toteutettamissa yrityskaupoissa oman pääoman osuus kaupan rahoituksesta on ollut 66 prosenttia ja vastaavasti vieraan pääoman osuus on ollut kolmannes. Samaan aikaan eurooppalaisissa LBO yrityskaupoissa oman pääoman osuus on ollut keskimäärin yli 50 prosenttia kun vastaava luku oli vuonna 2007 yksi kolmasosa. Osa yrityskaupoista on rahoitettu lähes täysin omalla pääomalla ja vastaavasti osassa velkarahan osuus on lähestynyt vuoden 2006 tasoja Tieto perustuu Ernst&Young Oy:n julkaisemaan lehdistötiedotteeeseen Ernst&Young Oy:n julkaisema lehdistötiedote TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 17

18 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Rahoitusrakennetta tarkasteltaessa toinen merkittävä tekijä on kokonaisvelan ja seniorivelan velan suhde käyttökatteeseen eli tarkemmin määriteltynä Debt to EBITDA ja Senior Debt to EBITDA Vuonna 1999 Debt to EBITDA suhdeluku oli keskimäärin yli 4,5 Vuonna ,2 Vuoden 2006 alkupuoliskolla 5,2-5,3 tasolla. Vuonna 1999 Senior Debt to EBITDA tunnusluku oli keskimäärin 3,7-3,8 tasolla Vuonna ,4 tasolla Vuonna ,2 tasolla Keskimääräisiä tnnuslukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että joukkoon mahtuu niin pienemmällä kuin myös suuremmalla velkaisuudella tehtyjä kauppoja. Tieto perustuu: Deutsche Bank, Structural Trends, Average pro forma credit statistics of European leveraged buyout loans and H1-06 and Q2-06 TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 18

19 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Oma pääoma Osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan siten, että sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma ja kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto sekä vastaavasti vapaata omaa pääomaa ovat muut rahastot sekä tilikauden ja edellisten tilikausien voitto (OYL 8:1.1) Keskeinen OYL:n sidotun pääoman pysyvyyttä koskeva säännös on 13:1, jossa säädetään sallituista tavoista jakaa varoja osakkeenomistajille ja jossa myös asetetaan yleinen varojenjakoa koskeva kielto (OYL 13:1.3 mukaan laitonta varojenjakoa on muut kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut liiketapahtumat, jotka vähentävät yhtiön varoja tai lisäävät sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 19

20 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Oma pääoma, jatkoa Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin ki määrät, ät että yhtiössä on tai voi olla oikeuksiltaan k ilt tai velvollisuuksiltaan lli ilt toisistaan poikkeavia osakkeita (OYL 3:1.1). Tälllöin yhtiöjärjestyksestä on käytävä ilmi osakkeiden väliset erot. OYL 3:1.2 mukaan erilajisia ovat osakkeet, jotka poikkeavat toisistaan osakkeen tuottaman äänimäärän tai yhtiön varoja jaettaessa tuottaman tt oikeuden suhteen tai, jotka muuten yhtiöjärjestyksessä j t ä määrätään ätää erilajisiksi. Sellaiset osakkeet, joiden äänivaltaa ja/tai oikeutta jako-osuuteen varoja jaettaessa on rajoitettu, tt lähestyvät ätehdoiltaan vieraan pääoman ehtoisen lainainstrumentin i ti ominaisuuksia (ks. Välirahoitus). TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 20

21 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Osakaslaina Yrityksen omistajat voivat myöntää yritykselle lainaa, jolla LBO yrityskaupassa on pääsääntöisesti heikompi etuoikeus kuin pankkien myöntämällä seniorirahoituksella. Heikompi etuoikeus voi perustua lainanantajan myöntämiin heikompiin ehtoihin, rakenteelliseen alisteisuuteen tai sopimukselliseen alisteisuuteen. LBO yrityskaupan yhteydessä osakaslainan korko yleensä pääomitetaan Osakaslaina voi olla myös OYL:n mukainen pääomalaina, jonka pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella (OYL 12:1). OYL 12:1.1 mukaan pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän eikä yhtiö tai sen tytäryhteisö saa asettaa vakuutta pääoman eikä korkojen maksamisen vakuudeksi TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 21

22 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Osakalaina, jatkuu Vakuuden saanut velkoja pääsee yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa separatistin asemaan eikä velkojen maksusijajärjestyksellä ole häneen välttämättä kovinkaan suurta vaikutusta. Vakuuskielto ei kuitenkaan koske velallisyhtiön emo- tai sisaryhtiöitä ja emoyhtiö voi esimerkiksi ostaa pääomalainavelkakirjan velkojalta tai maksaa pääomalainan tytäryhtiön puolesta ja tällöin emoyhtiön mahdollinen takautumisoikeus on pääomalainaehtoinen eikä heikennä tytäryhtiön velkojien asemaa Mikäli pääomalainan korkoa ei voida maksaa, siirtyy se OYL 12:2.2 mukaan maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen pohjalta, jonka perusteella se voidaan maksaa. Maksamatta jääneen koron maksuvelvollisuus ei näin ollen raukea vaan siirtyy maksettavaksi myöhemmin eikä se myöskään vähennä myöhemmältä ajanjaksolta kertyvän koron määrää (tätä kutsutaan koron kumuloitumiseksi). Pääomalaina tulee myös merkitä taseeseen erillisenä eränä TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 22

23 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu VÄLIRAHOITUS ELI NS. MEZZANINE ERÄS TAPA MÄÄRITELLÄ VÄLIRAHOITUS: VELKAINSTRUMENTTI, JOKA YLEENSÄ ON YRITYKSEN MUITA VELKOJA HEIKOMMALLA ETUOIKEUDELLA JA JOHON LIITTYY ARVONNOUSUELEMENTTI. VELKAINSTRUMENTIT: PÄÄOMALAINA, SUORA TAI VAIHTOVELKAKIRJA- TAI OPTIOLAINA DEBENTUURI, SUORA TAI VAIHTOVELKAKIRJA- TAI OPTIOLAINA LAINA, JOKA ON VAKUUDETON JA JOHON ON SOPIMUSTEITSE LIITETTY OPTIO-OIKEUS ( NS. OPTIOLAINA ) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 23

24 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu VÄLIRAHOITUS ELI NS. MEZZANINE, JATKUU VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET VELKAINSTRUMENTIT HUONOMPIETUOIKEUKSINEN LAINA ( SUBORDINATED LOAN ) KUTSUTAAN MYÖS ALISTEISEKSI LAINAKSI, ESIMERKIKSI EDELLÄ KÄSITELTY OSAKASLAINA HUONOMPIETUOIKEUKSINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA TAVALLINEN LAINA OMAN PÄÄOMAN EHTOISET VELKAINSTRUMENTIT PÄÄOMALAINA ( CAPITAL LOAN, CAPITAL NOTE ) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 24

25 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu VÄLIRAHOITUS ELI NS. MEZZANINE, JATKUU Korkoehdoiltaan Mezzanine on lähes poikkeuksetta kalliimpia kuin paremmasta etuoikeudesta nauttiva pankkirahoitus. Varsin usein korko jakautuu vuosittain maksettavaan osaan ja erikseen pääomitettavaan osaan (PIK, Payment in Kind). Niihin voi sisältyä koron lisäksi myös erillinen arvonnousuelementti, joka on optio-oikeus tai lisäkorko (Equity kicker) Uudessa osakeyhtiölaissa ei ole määritelmää vaihtovelkakirjalainalle. Se ei sinänsä estä luomasta vastaavanlaista lainainstrumenttia, i i joka on etuoikeusjärjestyksessä j k ä toissijainen ij i ja johon liittyy osakkeiden merkintäoptio. Institutionaalisia sijoittajia voi puolestaan kiinnostaa korkeatuottoinen pääomitettavaan korkoon k perustuva PIK Loan tai korketuottoinen k vuosittaiseen i koronmaksuun k perustuva obligaatio (High Yield Debt). Korkeatuottoinen obligaatio on alisteinen ja sillä voi olla toissijainen etuoikeusasema TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 25

26 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu VÄLIRAHOITUS ELI NS. MEZZANINE, JATKUU ARVONNOUSUUN LIITTYVÄT KOMPONENTIT *) OPTIO TAI LISÄKORKO ARVONNOUSUELEMENTTI EQUITY KICKER KORKO JUOKSEVA, KIINTEÄ / VAIHTUVA LAINA KOVENANTIT DEBENTUURI / PÄÄOMALAINA / TAVALLINEN LAINA VELKAKIRJA / JUOKSEVA VELKAKIRJA *) LÄHDE: MB GROUP OY:N SEMINAARILUENTO / KARI RYTKÖNEN TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 26

27 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu SENIORIRAHOITUS Seniorirahoitus (Senior Loan) tarkoittaa pankkien yrityskaupan kauppahinnan maksamiseen ja olemassa olevien luottojen uudelleen rahoittamiseen sekä käyttöpääoman rahoitukseen myöntämiä vakuudellisia luottoja, joiden lainaehtoihin liittyy monia erityisehtoja eli kovenantteja TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 27

28 3. PÄÄOMAMARKKINATRANSAKTIOT PÄÄOMALAJIEN JA INSTRUMENTTIEN ETUOIKEUSJÄRJESTYS KONKURSSISSA / PURUSSA Pääomalaji Instrumentti Etuoikeusjärjestys konkurssissa / purussa Vlk Velkarahoitus Koroton velka 1 Korollinen lyhyt velka 1 Korollinen pitkä velka 1 Jvk:t ( suorat, vvk:t, optiolainat ) 1 Välirahoitus Debentuurit ( suorat, vvk:t, optiolainat ) 2 Pääomalaina( suorat, vvk:t, optiolainat ) 3 Oman pääoman Osakepääoma 4 ehtoinen TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 28

29 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu SENIORIRAHOITUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT KOVENANTIT YRITYSKAUPAN RAHOITUSJÄRJESTELYYN LIITTYY AINA VARSIN LAAJA JA KATTAVA VAKUUSJÄRJESTELY NIIHIN LIITTYVINE KOVENANTTEINEEN ELI ERITYISEHTOINEEN. KOVENANTIT OVAT LUOTTOASIAKIRJASSA LUETELTUJA ERITYISEHTOJA, JOTKA YLEENSÄ KOSKEVAT YRITYKSEN TALOUDELLISTA TILAA JA MYÖS RAJOITTAVAT YRITYKSEN TOIMINTAA ESIMERKIKSI INVESTOINTIEN TAI LIIKETOIMINTOJEN MYYNTIEN SEKÄ VAKUUKSIEN ANTAMISEN OSALTA. KOVENANTIN RIKKOUTUMINEN VOI PAHIMMILLAAN JOHTAA LUOTON TA- KAISINMAKSAMISEEN. KOVENANTTI OIKEIN KÄYTETTYNÄ TARJOAA LUOTONANTAJALLE DEFAULT TILANTEESSA OIKEUDEN NEUVOTELLA YRITYKSEN JA OMISTAJAN / SPONSORIN KANSSA TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 29

30 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu SENIORIRAHOITUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT KOVENANTIT, JATKUU Kovenantteja on kutsuttu suomen kielessä mm. sopimusvakuuksiksi, vaikka kyseessä ei ole varsinainen vakuus, takaus tai muu kolmannen antama sitoumus Kovenantti on luottosopimuksen erityisehto, joka velvoittaa yritystä toimimaan tietyllä tavalla Luotonantajan näkökulmasta katsottuna kovenantit tarjoavat tärkeän riskienhallinnallisen työkalun - Kovenantit koskevat yrityksen taloudellista tilaa, velvoittavat yritystä tai rajoittavat sen toimintaa Yrityskaupan rahoittaminen perustuu ensisijaisesti kassavirtaan vakuuksien antaessa lisäturvaa Kassavirtaan perustuva luotonanto merkitsee sitä, että yrityksen on sitouduttava toimimaan yhteisesti sovitun liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Lainanantajalle on tärkeää saada liitettyä lainasopimukseen yritystä koskevia erityisehtoja eli kovenantteja. Kovenantit koskevat yrityksen taloudellista tilaa, velvoittavat yritystä tai rajoittavat sen toimintaa TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 30

31 LBO -YRITYSKAUPAN TARKASTELUA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ERITYISTÄ HUOMIOTA KIINNITETÄÄN TULEVAISUUDEN KASSAVIRTOJEN RIITTÄVYYTEEN JA ETTÄ LASKELMAT OVAT REALISTISIA. TARKASTELUN POHJANA OVAT PÄÄOMASIJOITTAJAN LAATIMAT TULEVAISUUDEN SUUNNI- TELMAT JA NIIDEN REALISTISUUS. OLENNAISTA ON YRITYKSEEN LIITTYVIEN ERILAISTEN RISKIEN HAHMOTTAMINEN JA NIIDEN ARVIOIMINEN RAHOITTA- JAN KANNALTA. HYVÄ MEMORANDUM SISÄLTÄÄ SELKEÄN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN, JOSTA ILMENEE MM. * YHTIÖ JA SEN LIIKETOIMINTA, TEKNOLOGIA JA TUOTTEET * TOIMIALA JA MARKKINAT SEKÄ YRITYKSEN LIIKEIDEA * PÄÄOMASIJOITTAJAN REALISTISET TALOUDELLISET ENNUSTEET JA MARKKINATILANNE SEKÄ MARKKINAENNUSTEET * ASIAKKAAT JA KILPAILIJAT * ARVIOITU MARKKINAOSUUS JA MYYNTIVOLYYMI * REALISTISET LIIKETOIMINTAENNUSTEET JA TUOTANTOSUUNNITELMA * KASSAVIRTALASKELMAT JA KEHITTÄMISSTRATEGIA SEKÄ EXIT- STRATEGIA * JOHTO JA OMISTUS SEKÄ HALLITUS TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 31

32 2. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A) SENSITIVITY ANALYSIS / HERKKYYSLASKELMAT SCENARIOS: 5-10 YEARS SCENARIO: REVENUE GROWTH % SCENARIO: COST OF GOODS SOLD ( INCREASE/DECREASE) % SCENARIO: FIXED COSTS ( INCREASE/DECREASE) % SCENARIO: EBITDA, GROWTH % SCENARIO: EBIT, GROWTH % SCENARIO: INVENTORIES ( INCREASE/DECREASE) % SCANARIO: OTHER CURRENT ASSETS ( INCREASE/DECREASE) % SCENARIO: NET PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT ( INCREASE/DECREASE) % SCENARIO: INCOME TAX ( INCREASE/DECREASE) % SCENARIO: NON-TAX DEDUCTIBLE GOODWILL AND OTHER AMORTIZATION, RATE % COVENANTS / LEVELS NORMALLY, EBITDA / - 15 % ( CALCULATED FROM THE BASE CASE ) % TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 32

33 FINANSSIKOVENANTIT Covenants, including financial covenants calculated in the manner described below in respect of Project xx Newco Group ( based on the consolidated financial statements of Project xx Newco ), as follows: Interest Coverage: EBITDA/Total interest to be equal to or exceed (for discussion purposes): ,9 2,9 4,1 5,0 5,9 7,1 and thereafter 7,1 Total Debt /EBITDA: ,0 4,7 3,2 2,7 2,0 1,7 and thereafter 1,7 Equity ratio: % 31% 32% 34% 37% 42% and thereafter 42% TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 33

34 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA In addition: limitation it ti on acquisition iti of business and / or new subsidiaries or associated companies, limitation on changes of group structure, restriction on dividend payments to shareholders and redemtion of shares, provison of financial information, pari passu, negative pledge, change of control, asset disposal and maintenance of core business and Excess Cashflow-The Company will be required to use the excess cash to repay facilities and the repayments shall start from the end of each facility. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 34

35 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Liiketoiminnan muuttamista voidaan rajoittaa kovenanteilla, jotka koskevat mm. yrityskauppoja, fuusioita, erilaisia yhteenliittymiä tai niillä voidaan rajoittaa yhtiörakenteiden muuttamista ( limitations on acquisitions of businesses and / or new subsidiaries or associated companies, limitation on changes of group structure ). Usein käytetään no chance of business -kovenanttia, joka rajoittaa yritystä muuttamasta oma liiketoimintaansa esimerkiksi laajentumalla aivan uudelle toimialalle. Tällainen liiketoiminnan muutos voisi kasvattaa yrityksen y riskejä tavalla,,joka samalla vaarantaa yrityksen y kassavirran ja siten myös luottojen takaisinmaksun. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 35

36 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Change of ownership kovenantilla rajoitetaan t velallisyrityksen lli it omistuksessa tapahtuvia muutoksia. LBO yrityskaupan rahoittaminen perustuu yhdessä pääomasijoittajan kanssa määriteltyyn liiketoimintasuunnitelmaan ja suunnitelman mukaisen ennustemallin tuottamaan kassavirran kehitykseen. Muutos omistuksessa voi olla muutos koko omistusrakenteessa tai sitten se koskee osaa osakkeenomistajista. Mikäli muutos koskee koko omistusta, merkitsee se myös yleensä sitä, että uudella omistajalla täytyy olla sovittuna koko rahoitusjärjestelyä koskeva rahoituspaketti. Ellei näin ole, niin ennen mahdollisen kaupan toteuttamista uuden omistajan on aloitettava rahoitusneuvottelut olemassa olevan rahoittajan kanssa. Mikäli uusi omistaja ei pääse yhteisymmärrykseen rahoituksesta antaa tämä omistuksenmuutoskovenantti rahoittajalle oikeuden rahoitussopimuksen mukaisesti irtisanoa luotto ennenaikaisesti. Mikäli muutos koskee vain osaa osakekannasta, on tämän kovenantin perusteella osakekauppaa suunnittelevien osapuolten haettava rahoittajalta hyväksyntä aiotulle omistuksen muutosjärjestelylle. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 36

37 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Restriction on financial indebtedness -kovenantilla rajoitetaan velallisyrityksen yleistä velkaantumista esimerkiksi kieltämällä emoyhtiötä ja/tai tytäryhtiöitä ottamasta ulkopuolista velkaa yli erikseen sovitun määrän. Tällä kovenantilla voidaan rajoittaa myös konsernin sisäisiä velkoja. Rahoitussopimuksen finanssikovenantit perustuvat Base Case ennustemalliin ja sen mukaiseen pääomarakenteeseen. T oisin sanoen velallisyhtiön koko pääomarakenne on rakentunut ennustemallin mukaiseen pääomarakenteeseen. Siinä on myös olettamukset velallisyhtiön koko velkarakenteelle laskettuna koko laina-ajalle. Näin ollen on varsin luonnollista, että rahoittaja haluaa riskienhallinnallisista syistä rajoittaa velallisyhtiön ulkopuolista velkaantumista samoin kuin konsernirakenteen sisäistä velkaantumista. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 37

38 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Tällä velkaantumista rajoittavalla kovenanttilausekkeella voidaan rajoittaa mm. kiinteän omaisuuden myynti- ja takaisinvuokraus- tai rahoitusleasingjärjestelyjä (Sale and Lease-back, Financial Leasing). Sale and Lease-back ja Financial Leasing rahoitusjärjestelyillä voidaan katsoa olevan vakuudellinen luonne, mutta voi olla varsin vaikeata vedota tällaisissa tapauksissa Negative Pledge kovenanttilausekkeisiin; Tällaisia peiteltyjä vakuusjärjestelyjä voivat sisältää mm. Sale and Lease-back ja Financial Leasing järjestelyt. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 38

39 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Rahoittajalle on ensi arvoisen tärkeätä saada tietoa yrityksen y taloudellisesta menestyksestä samoin kuin myös siitä, miten yritys on noudattanut erilaisissa toimintakovenanteissa sille määriteltyjä velvollisuuksia toimia tai jättää toimimatta rahoitussopimuksessa määtiteltyjä toimenpiteitä. Jotta tiedolla olisi merkitystä, tulee sen olla sisällöllisesti totuudenmukaista ja antaa riittävät jan oikeat tiedot ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevasta asiasta. Tämän vuoksi voidaan todeta, että Provision of Financial Information and Compliance Certificates tiedonantokovenantti on yksi keskeisimmistä kovenanteista. Kovenantin keskeinen merkitys on se, että se ensinnäkin velvoittaa velallisyhtiötä ilmoittamaan säännöllisin väliajoin finanssikovenanttien toteuma arvot ja samalla myös muiden kovenanttien noudattamisesta. Lisäksi tiedoanantokovenantti velvoittaa velallisyhtiötä viipymättä ilmoittamaan liiketaloudellisessa tilassaan tasi muissa olosuhteissa tapahtuneista olennaisista muutoksista, ki jotka voivat vaikuttaa sen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen tai vakavaraisuuteen TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 39

40 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Excess Cashflow means that the Company will be required to repay facilities and the repayments shall start from the end of each facility. Tällä kovenantilla velallisyhtiö velvoitetaan käyttämään rahoitussopimuksessa määritellyn laskentakaavan mukaisesti lasketun ylimääräisen kassavirtansa luottojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Yleensä rahoitussopimuksessa sovitaan myös siitä, että lyhennykset kohdistuvat lyhennysohjelmasta poiketen takapainoisesti eri luottoihin luottojen mukaisessa suhteessa. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 40

41 Irtisanomis- ja eräännyttämisehdot Irtisanomis- ja eräännyttämisehdot kuuluvat rahoitussopimusten vakioehtoihin, joiden perusteella velkojalla on oikeus irtisanoa luotto ja muut vastuut takaisinmaksettaviksi. Ehdoissa määritellään ne perusteet, joiden perusteella velkojalla on oikeus irtisanoa ja eräännyttää luotto ja joiden perusteella myös velkojan velvollisuudet uusien luottojen nostojen osalta raukeavat. LBO yrityskaupan rahoitussopimuksissa on tyypillisesti sisällytetty myös kovenantti, joka velvoittaa velallisyhtiötä ilmoittamaan rahoittajalle heti irtisanomisperusteesta, joka on jo toteutunut tai joka voi lähitulevaisuudessa toteutua (Event of Default ja/tai Potential Event of fdefault) l) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 41

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Jussi Luoma Asiakasvastuullinen johtaja 1.4.2014 2 3 Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteita Finanssikriisistä huolimatta hyville yrityskauppahankkeille kyllä

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. 16.04.2013 Vesa Rinne TSOP

Yrityskaupan rahoitus. 16.04.2013 Vesa Rinne TSOP Yrityskaupan rahoitus 16.04.2013 Vesa Rinne TSOP 2 Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteita Finanssikriisistä huolimatta hyville yrityskauppahankkeille kyllä löytyy myös velkarahoitusta On hyvin harvinaista,

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

PROJEKTIRAHOITUS / ELINKAARIMALLI

PROJEKTIRAHOITUS / ELINKAARIMALLI PROJEKTIRAHOITUS / ELINKAARIMALLI HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA RAHOITUS JA VAKUUDET HENRY HILJANDER 27.1.2011 27.1.2011 HENRY HILJANDER 1 PROJEKTIRAHOITUS - MÄÄRITELMÄ Projektirahoitus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Keskeisimmät rahoitusperiaatteet

Keskeisimmät rahoitusperiaatteet 1 Keskeisimmät rahoitusperiaatteet Kannattavuus Kumppanuus Vaikuttavuus Kannattavuus turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja rahoituksen takaisinmaksun. Myöntämämme rahoitus on vieraan pääoman ehtoista ja

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

Nordea mukana yrityskaupoissa

Nordea mukana yrityskaupoissa Nordea mukana yrityskaupoissa Jukka Turunen 30.9.2014 Rahoitusnäkymät yrityskaupoissa Markkinatilanne Rahoituksen saatavuus Hinnoittelu Lainamaturiteetti Vakuudet Yrityscaseja Haasteet Mitä yrityskaupan

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa 9.6.2016 Ville Huuhtanen OP Etelä-Karjala Sisältö 1. Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteet ja rahoituslähteet 2. Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Esipuhe... 3. Teoksen kirjoittajat... 4. 1. Johdanto... 19 1.1 Yritysostajat... 20 1.2 Yritysosto osana kasvustrategiaa... 24

Esipuhe... 3. Teoksen kirjoittajat... 4. 1. Johdanto... 19 1.1 Yritysostajat... 20 1.2 Yritysosto osana kasvustrategiaa... 24 Sisällys Esipuhe.................................................. 3 Teoksen kirjoittajat.......................................... 4 I YRITYSJÄRJESTELYJEN JOHTAMINEN Jari Lauriala 1. Johdanto................................................

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tulkinnasta

Tilinpäätöksen tulkinnasta Tilinpäätöksen tulkinnasta * Tilinpäätöstietojen rooli * Vinkkejä tilinpäätöksen lukemiseen * Tunnusluvut Tilinpäätöstietojen rooli Taloudellisen tiedon hyödyntäminen yritystutkimuksessa ja luottoluokittamisessa

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010 Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet Jukka Juntunen Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen Ostokohteen vakuuttaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Luottoriskianalyysin perusteet Luottoriski on se riski, ettei lainanottaja pysty maksamaan täysimääräisiä kuponkeja ja pääomaa takaisin ajallaan. Luottoriskiin

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Yrityskaupan prosessi Pirkanmaan Yritysvälitys Oy Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Kiinteäehtoinen laina. Vuosimaksulainan muuttaminen kiinteäehtoiseksi. Koron määrä. Uusi maksusuunnitelma PÄÄTÖS

Kiinteäehtoinen laina. Vuosimaksulainan muuttaminen kiinteäehtoiseksi. Koron määrä. Uusi maksusuunnitelma PÄÄTÖS VALTIOKONTTORI Rahoitus Erityisrahoitusjärjestelyt PÄÄTÖS 13.10.14 LOIMAAN,KAUPUNKI DG, a - r, o..(13 i i ' 1 Ol / V Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot c/o Hulmin Huolto Oy Hannele Vainio Kauppalankatu

Lisätiedot

Elo yritysten rahoittajana Tekes 25.8.2015. Silja Bjondahl, Eeva Grannenfelt

Elo yritysten rahoittajana Tekes 25.8.2015. Silja Bjondahl, Eeva Grannenfelt Elo yritysten rahoittajana Tekes 25.8.2015 Silja Bjondahl, Eeva Grannenfelt Elo pähkinänkuoressa Keskinäinen, asiakkaidensa omistama yhtiö Huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Rahoituksen uudet mahdollisuudet Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Oman pääoman ehtoinen rahoitus 2 Uusi pääomajärjestelmä Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana Omistajanvaihdosseminaari

Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana Omistajanvaihdosseminaari Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana Omistajanvaihdosseminaari 7.10.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela Finnvera Oy 3.6.2014 aaj Teijo Kuusela Asialistalla Yleistä Finnverasta Avainluvut Liiketoiminta-alueet Rahoitusperiaatteita Omitusjärjestelyistä 3.6.2014 [Alatunniste] 2 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 PROPOSTA OY SULAUTUU INTERAVANTI OYJ:ÖÖN Sulautumisjärjestelyn kuvaus Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot