LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Rahoitus ja vakuudet seminaarisarja tammikuu 2011 LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA VAKUUSJÄRJESTELYT LAATINUT HENRY HILJANDER TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 1

2 Henry Hiljander, Capital Structure Advisor NewCorp Corporate Finance Mobile , Previous recent work experience Kaupthing Bank, Head of Corporate Banking Sampo Bank, FVP Large Corporate Unit and Acquisition Finance NewCorp NewCorp Corporate Finance provides advisory services to public and private companies, financial institutions, government related entities and private individuals and families. We advice our clients in mergers and acquisitions, capital raisings and issues closely related to those activities, such as optimizing capital structures and real estate transactions. Our advise is based on our employees long experience and knowledge from both investment banking advisory and management positions in industrial companies. NewCorp Corporate Finance s Restructuring and Recapitalization services are designed to help the various stakeholders in a distressed situation. We focus on significant value creation through: Putting together an operational turnaround plan, after detailed analysis of the company s operations Taking a hands-on approach in the execution of the turnaround plan Assisting in the potential restructuring of the financial package Planning and executing the potential exit after business performance has improved NewCorp Corporate Finance Oy Porkkalankatu Helsinki TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 2

3 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) YRITYSKAUPPOJA KOSKEVA KÄSITTEISTÖ, YLEISTÄ ACQUISITION FINANCE ACQUISÍTION FINANCELLA TARKOITETAAN YLEENSÄ PÄÄOMASIJOITTAJAN TEKEMÄN LBO-TYYPPISEN YRITYSKAUPAN RAHOITTAMISTA. LBO ( LEVERAGED BUY-OUT ) TERMI KUVAA YRITYSKAUPAN JÄLKEISTÄ TILAA - YRITYSKAUPPA ON PÄÄASIALLISESTI RAHOITETTU VIERAALLA PÄÄOMALLA - VELKAVIVULLA VOIDAAN MAKSIMOIDA OMAN PÄÄOMAN TUOTTO ERITYI- SESTI MYÖHEMMIN ( ESIMERKIKSI 3-5 VUODEN KULUTTUA ) TAPAHTUVALLA YRITYKSEN LISTAUTUMISEN TAI YRITYKSEN MYYNNIN YHTEYDESSÄ LBO-TYYPPINEN YRITYSKAUPPA TOTEUTETAAN SITEN, ETTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETAAN ERILLINEN YHTIÖ ( NEWCO ), JOKA OSTAA YRITYKSEN. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 3

4 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) YRITYSKAUPPOJA KOSKEVA KÄSITTEISTÖ, YLEISTÄ MBO ( MANAGEMENT BUY-OUT ) YRITYKSEN JOHTO OSTAA VÄHINTÄÄN YLI 50 % ÄÄNIVALTAISISTA OSAKKEISTA TAI ON OIKEUS OSTAA ( OPTIOT ) USEIN TARKOITETAAN MYÖS TILANNETTA, JOSSA JOHDOLLA ON YRITYSKAUPAN JÄLKEEN MERKITTÄVÄ VÄHEMMISTÖOSUUS TAI YKSINKERTAISESTI ON KESKEINEN OMISTAJA BUY-IN ULKOPUOLINEN OSTAJA, JOLLA EI OLE ENNESTÄÄN YHTEYKSIÄ OSTETTAVAAN YHTIÖÖN MBI ( MANAGEMENT BYU-IN ) ULKOPUOLINEN JOHTO ( OSTAJA ), JOLLA EI OLE ENNESTÄÄN YHTEYKSIÄ OSTETTAVAAN YHTIÖÖN - RYHTYY JOHTAMAAN YHTIÖTÄ YRITYSKAUPAN JÄLKEEN ( USEIN MERKITTÄVÄ OMISTAJARYHMÄ ) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 4

5 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) YRITYSKAUPPOJA KOSKEVA KÄSITTEISTÖ, YLEISTÄ PUBLIC TO PRIVATE ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN JULKINEN OSTOTARJOUS PÖRSSIARVOLTAAN ALIARVOSTETUSTA YHTIÖSTÄ TARJOUKSEN TEKIJÄ ON USEIN PÄÄOMASIJOITUSRAHASTO LBO-TYYPPINEN TRANSAKTIO TARJOUKSEN TEKIJÄ USKOO VOIVANSA LISÄTÄ OMISTUSAIKANAAN OMISTAJAN ARVOA ELI SHAREHOLDER VALUETA TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 5

6 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) YRITYSKAUPPOJA KOSKEVA KÄSITTEISTÖ, YLEISTÄ MEZZANINE MEZZANINE TARKOITTAA VÄLIRAHOITUSTA, JONKA ETUOIKEUSJÄRJESTYS KONKURSSISSA / PURUSSA ON PAREMPI KUIN OMALLA PÄÄOMALLA MUTTA HEIKOMPI KUIN TAVANOMAISELLA VELALLA. VENDOR NOTE VENDOR NOTE TARKOITTAA MYYJÄN YRITYSKAUPAN TOTEUTTAMISEKSI MYÖNTÄMÄÄ LAINAA, JONKA ETUOIKEUSJÄRJESTYS ON HEIKOMPI KUIN PANKKIEN YRITYSKAUPAN TOTEUTTAMISEKSI MYÖNTÄMILLÄ LAINOILLA. SENIOR LOAN SENIOR LOAN TARKOITTAA PANKKIEN YRITYSKAUPAN TOTEUTTAMISEEN JA KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUKSEEN MYÖNTÄMIÄ VAKUUDELLISIA LUOTTOJA, JOIDEN LAINAEHTOIHIN LIITTYY MONIA ERITYISEHTOJA ELI KOVENANTTEJA. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 6

7 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) VENTURE CAPITAL VERSUS PRIVATE EQUITY HOUSE VENTURE CAPITAL AIKAISEN KASVUN RAHOITUS KÄYNNISTYS RAHOITUS SIEMEN RAHOITUS PRIVATE EQUITY HOUSE NOPEAN KASVUN YRITYSKAUPPOJEN RAHOITUS JOHDON TEKEMIEN YRITYSOSTOJEN RAHOITUS CapMan EQT INDUSTRI KAPITAL TASAISEN KASVUN YRITYSKAUPPOJEN RAHOITUS Nordic Capital Bridgepoint Capital 3 i AAC Capital Argan Capital MUUT PÄÄOMA- SIJOITTAJAT LBO-TYYPPINEN YRITYSKAUPPA RAHOITUS: OPO, MEZZANINE, VENDOR NOTE VPO ( SENIOR LOAN, JUNIOR LOAN ) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 7

8 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) MIKSI TAPAHTUU ERILAISIA YRITYSJÄRJESTELYJÄ * Listattujen yhtiöiden omistusrakenne ja Shareholder Value ajattelun lisääntyminen Suuremmissa yhtiöissä usein ei pääosakasta, vaan kaikkien osakkaiden omistus usein alle 10 %; Toimivan johdon tehtävänä on osakearvon kasvattaminen ja siitä huolehtiminen pitkällä tähtäimellä; Kilpailun kiristyminen ja kansainvälistyminen Kotimarkkinat ovat laajentuneet; Asiakkaiden vaatimuksena globaalipalveluverkko; Teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen merkitys menestystekijänä kasvanut Muutokset finanssimarkkinoilla ja pääomaliikkeiden kansainvälistyminen Kansainvälisen finanssikriisin vaikutus yritysrahoitukseen rahoituksen saaminen vaikeutui selvästi vuoden 2008 loppupuoliskolta lähtien tilanne normalisoitunut vuoden 2010 aikana; Uusien toimijoiden mukaan tulo: Pääomasijoittajat, rahastot, osakesäästäminen; Riittävän markkina-arvon vaatimus kasvanut; Loppuvatko yritysjärjestelyt? Mantrat t diversifikaatio ifik fokusuointi Creative Construction ti Yritysjärjestelyt ovat osa yritystoiminnan evoluutiota * Lähde: Juha Karttunen Corporate Finance toiminta TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER Suomessa,

9 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) Mitä hyötyä yritysjärjestelyistä on yleensä saavutettavissa?* Yritysjärjestelyjen avulla pyritään kasvattamaan osakkeenomistajien varallisuutta eli Shareholder Valueta Kansainvälistyminen Markkinaosuus ja kriittinen massa Synergiat Uudet, laajemmat markkina-alueet Tuotannon laajentaminen ja optimointi Saavutetaan riittävä markkinaosuus verrattuna kilpailijoihin Riittävän luotettava asiakkaiden silmissä Riittävä tase ja markkina-arvo rahoituksellisen tarpeen turvaamiseksi Kustannus- ja tuottosynergiat Tuotekehitys ja investoinnit Jakelu ja markkinointi Hallinto Best Practise Pääomanhankinta ja laaja omistajakunta Osakkeen arvostuksen parantaminen herätetään laajemman sijoittaja-/omistajakunnan kiinnostus Rahoituksen hankinta kv-pääomamarkkinoilla edellinen esimerkiksi uusilla rahoitusinstrumenteilla Core ja non-core liiketoiminnat Edellytykset Konsolidoituminen konsolidoitumiselle/ Uudet liiketoiminta-alueet yritysjärjestelyille Rönsyistä luopuminen pääoman vapauttaminen Lähde: Juha Karttunen TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER Corporate Finance 9toiminta Suomessa, 2002

10 1. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A ) Yritysjärjestelyn vaiheet ideasta haltuunottoon* VALMISTELU NEUVOTTE LU TOTEUTUS HALTUUN- OTTO Perusteet miksi edetään Yritysjärjestely on aina riski Lähtökohdat sovitaan Business Logic Salassapito Arvonmääritys Sopimukset Due Diligence Kilpailunäkö- kohdat Tiedottaminen Business Plan Corporate Governance Julkistaminen Markkinakritiikki Viranomaiset Kilpailuoikeus Transaktion toteutus Tiedonsaanti Uusi elämä Johto- /henkilöstö Toimenpiteet synergioiden aikaansaamiseksi 100 ensimmäistä päivää ää Lähde: Juha Karttunen Corporate Finance toiminta TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER Suomessa,

11 Yhtiön rahoitus* TULORAHOITUS OSAKERAHOITUS VÄLIRAHOITUS (MEZZANINE) VELKARAHOITUS Yhtiön rahoitukseen vaikuttavat paitsi pääomamarkkinoiden kehitys myös yrityksen koko, toimiala, kasvu sekä omistusrakenne. Lähde: Juha Karttunen Corporate Finance toiminta Suomessa, 2002 TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 11

12 LBO -YRITYSKAUPAN RAKENNEVAIHTOEHTOJA OSAKEKAUPPA NewCo LIIKETOIMINTAKAUPPA TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 12

13 LIIKETOIMINTAKAUPPA LIIKETOIMINTAKAUPPA MYYJÄ LUOVUTTAA JOKO KAIKKI TAIKKA YHTEEN TAI USEAMPAAN LIIKETOIMINTANSA OSAAN KOHDISTUVAT VARAT, SIIRTYVIIN VAROIHIN KOHDISTUVAT VELAT JA SIIRTYVÄÄN TOIMINTAAN KOHDISTUVAT VARAUKSET SIIRTÄVÄÄ TOIMINTAA JATKAVALLE OSAKEYHTIÖLLE OSTAVA YRITYS ( NEWCO ) VOI KÄYTTÄÄ VAKUUTENA KAIKKI OSTO- KOHTEENA OLEVAT JA VAKUUSKELPOISET OMAISUUSERÄT, JOITA OVAT MM. KIINTEISTÖKIINNITYKSET YRITYSKIINNITYKSET TYTÄRYHTIÖ OSAKKEET MUUT KÄTEISPANTIT, KUTEN ESIMERKIKSI RAHATALLETUKSET, ERILAISET SULKUTILIJÄRJESTELYT ( ESCROW ACCOUNT ), ERILAISTEN TEOLLISOIKEUKSIEN PANTTAUKSET YMS. LASKUSAATAVAT (FACTORING-LIMIITTI) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 13

14 OSAKEKAUPPA Financial assistance OYL:n 13:10 säännös omien tai emoyhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamisesta poikkeaa sisällöllisesti VOYL:n 12:7 säännöksestä, jonka mukaan yhtiö ei voinut antaa rahaa, lainaa tai muita yhtiön rahavaro ja käytettäväksi siten, että varojen saaja tai tämän lähipiiriin kuuluva olisi hankkinut varoilla yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan toisen yhteisön osakkeita tai yhtiöosuuksia. Toisin sanoen VOYL:n 12:7 säännöksellä kiellettiin kaikkien konserniyhtiöiden osakkeiden hankinnan rahoittaminen. Vaikka OYL:n 13:10 säännös ei suoranaisesti kiellä sisaryhtiöiden osakkeiden hankintaa, rahoitus on OYL:n yleisten periaatteiden, kuten voiton tuottamisen tarkoituksen (OYL 1:5), yhdenvertaisuusperiaatteen (OYL 1:7) tai huolellisuusvelvollisuuden (OYL 1:8) vastaista. Pääsäännöstä poiketen säännöstä ei sovelleta tilanteisiin, joissa jakokelpoisten rahavarojen puitteissa osakeita hankitaan yhtiön tai sen OYL 8:6.2 tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan yhtiön työntekijöille. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 14

15 YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A) PANKKI YRITYSKAUPAN RAHOITTAJANA- ACQUISITION FINANCE MYYJÄ SAA KAUPPA- SUMMAN OSTAVA YRITYS MAKSAA KAUPPA- SUMMAN PERUSTETTU UUSI YHTIÖ OSTAA OSTETTAVAN YHTIÖN YHTIÖN PÄÄOMITUS: OPO,MEZZANINE, VENDOR NOTE, SENIOR LOAN ALAKONSERNIN EMOYHTIÖ 100 % OSTETTAVA YRITYS 100 % TYTÄRYHTIÖ A 51% OLEMASSA OLEVIEN VELKOJEN JÄLLEENRAHOITUS,KÄYTTÖ- PÄÄOMAN RAHOITUS TYTÄRYHTIÖ X 100% OSAKKUSYHTIÖ Q 45% TYTÄRYHTIÖ Z 66% RUOTSALAINEN YHTIÖ G 100 % NORJALAINEN YHTIÖ H 99.84% SEURAAVILLA SIVUILLA KESKITYTÄÄN TARKEMMIN ANALYSOIMAAN RAHOITUKSEN KOKONAISRAKENNETTA JA SEN TOTEUTTAMISTAPOJA SAMOIN KUIN TOTETUTTAMI- SEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA ONGELMIA. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 15

16 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE Oma pääoma,,pääomasijoittajan sjo j sjo sijoitus % Oma pääoma, johdon sijoitus 2-5 % Mezzanine % Muut rahoitusinstrumentit 0-10 % Seniorirahoitus % Muut rahoitusinstrumentit koostuvat lähinnä seuraavista instrumenteista: vendor loans, capital loans ja high-yield bonds Esitetty rakenne perustuu Suomessa toimiville pankeille ja pääomasijoittajilleosoitettuun kyselyyn keväällä 2003 (Jonas Ahlblad) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 16

17 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin s vaikutus us LBO yrityskauppamarkkinaan on ollut selvä. Vuoden 2010 alkupuoliskolla Suomessa pääomasijoittajien toteutettamissa yrityskaupoissa oman pääoman osuus kaupan rahoituksesta on ollut 66 prosenttia ja vastaavasti vieraan pääoman osuus on ollut kolmannes. Samaan aikaan eurooppalaisissa LBO yrityskaupoissa oman pääoman osuus on ollut keskimäärin yli 50 prosenttia kun vastaava luku oli vuonna 2007 yksi kolmasosa. Osa yrityskaupoista on rahoitettu lähes täysin omalla pääomalla ja vastaavasti osassa velkarahan osuus on lähestynyt vuoden 2006 tasoja Tieto perustuu Ernst&Young Oy:n julkaisemaan lehdistötiedotteeeseen Ernst&Young Oy:n julkaisema lehdistötiedote TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 17

18 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Rahoitusrakennetta tarkasteltaessa toinen merkittävä tekijä on kokonaisvelan ja seniorivelan velan suhde käyttökatteeseen eli tarkemmin määriteltynä Debt to EBITDA ja Senior Debt to EBITDA Vuonna 1999 Debt to EBITDA suhdeluku oli keskimäärin yli 4,5 Vuonna ,2 Vuoden 2006 alkupuoliskolla 5,2-5,3 tasolla. Vuonna 1999 Senior Debt to EBITDA tunnusluku oli keskimäärin 3,7-3,8 tasolla Vuonna ,4 tasolla Vuonna ,2 tasolla Keskimääräisiä tnnuslukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että joukkoon mahtuu niin pienemmällä kuin myös suuremmalla velkaisuudella tehtyjä kauppoja. Tieto perustuu: Deutsche Bank, Structural Trends, Average pro forma credit statistics of European leveraged buyout loans and H1-06 and Q2-06 TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 18

19 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Oma pääoma Osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan siten, että sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma ja kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto sekä vastaavasti vapaata omaa pääomaa ovat muut rahastot sekä tilikauden ja edellisten tilikausien voitto (OYL 8:1.1) Keskeinen OYL:n sidotun pääoman pysyvyyttä koskeva säännös on 13:1, jossa säädetään sallituista tavoista jakaa varoja osakkeenomistajille ja jossa myös asetetaan yleinen varojenjakoa koskeva kielto (OYL 13:1.3 mukaan laitonta varojenjakoa on muut kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut liiketapahtumat, jotka vähentävät yhtiön varoja tai lisäävät sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 19

20 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Oma pääoma, jatkoa Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin ki määrät, ät että yhtiössä on tai voi olla oikeuksiltaan k ilt tai velvollisuuksiltaan lli ilt toisistaan poikkeavia osakkeita (OYL 3:1.1). Tälllöin yhtiöjärjestyksestä on käytävä ilmi osakkeiden väliset erot. OYL 3:1.2 mukaan erilajisia ovat osakkeet, jotka poikkeavat toisistaan osakkeen tuottaman äänimäärän tai yhtiön varoja jaettaessa tuottaman tt oikeuden suhteen tai, jotka muuten yhtiöjärjestyksessä j t ä määrätään ätää erilajisiksi. Sellaiset osakkeet, joiden äänivaltaa ja/tai oikeutta jako-osuuteen varoja jaettaessa on rajoitettu, tt lähestyvät ätehdoiltaan vieraan pääoman ehtoisen lainainstrumentin i ti ominaisuuksia (ks. Välirahoitus). TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 20

21 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Osakaslaina Yrityksen omistajat voivat myöntää yritykselle lainaa, jolla LBO yrityskaupassa on pääsääntöisesti heikompi etuoikeus kuin pankkien myöntämällä seniorirahoituksella. Heikompi etuoikeus voi perustua lainanantajan myöntämiin heikompiin ehtoihin, rakenteelliseen alisteisuuteen tai sopimukselliseen alisteisuuteen. LBO yrityskaupan yhteydessä osakaslainan korko yleensä pääomitetaan Osakaslaina voi olla myös OYL:n mukainen pääomalaina, jonka pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella (OYL 12:1). OYL 12:1.1 mukaan pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän eikä yhtiö tai sen tytäryhteisö saa asettaa vakuutta pääoman eikä korkojen maksamisen vakuudeksi TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 21

22 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu Osakalaina, jatkuu Vakuuden saanut velkoja pääsee yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa separatistin asemaan eikä velkojen maksusijajärjestyksellä ole häneen välttämättä kovinkaan suurta vaikutusta. Vakuuskielto ei kuitenkaan koske velallisyhtiön emo- tai sisaryhtiöitä ja emoyhtiö voi esimerkiksi ostaa pääomalainavelkakirjan velkojalta tai maksaa pääomalainan tytäryhtiön puolesta ja tällöin emoyhtiön mahdollinen takautumisoikeus on pääomalainaehtoinen eikä heikennä tytäryhtiön velkojien asemaa Mikäli pääomalainan korkoa ei voida maksaa, siirtyy se OYL 12:2.2 mukaan maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen pohjalta, jonka perusteella se voidaan maksaa. Maksamatta jääneen koron maksuvelvollisuus ei näin ollen raukea vaan siirtyy maksettavaksi myöhemmin eikä se myöskään vähennä myöhemmältä ajanjaksolta kertyvän koron määrää (tätä kutsutaan koron kumuloitumiseksi). Pääomalaina tulee myös merkitä taseeseen erillisenä eränä TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 22

23 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu VÄLIRAHOITUS ELI NS. MEZZANINE ERÄS TAPA MÄÄRITELLÄ VÄLIRAHOITUS: VELKAINSTRUMENTTI, JOKA YLEENSÄ ON YRITYKSEN MUITA VELKOJA HEIKOMMALLA ETUOIKEUDELLA JA JOHON LIITTYY ARVONNOUSUELEMENTTI. VELKAINSTRUMENTIT: PÄÄOMALAINA, SUORA TAI VAIHTOVELKAKIRJA- TAI OPTIOLAINA DEBENTUURI, SUORA TAI VAIHTOVELKAKIRJA- TAI OPTIOLAINA LAINA, JOKA ON VAKUUDETON JA JOHON ON SOPIMUSTEITSE LIITETTY OPTIO-OIKEUS ( NS. OPTIOLAINA ) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 23

24 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu VÄLIRAHOITUS ELI NS. MEZZANINE, JATKUU VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET VELKAINSTRUMENTIT HUONOMPIETUOIKEUKSINEN LAINA ( SUBORDINATED LOAN ) KUTSUTAAN MYÖS ALISTEISEKSI LAINAKSI, ESIMERKIKSI EDELLÄ KÄSITELTY OSAKASLAINA HUONOMPIETUOIKEUKSINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA TAVALLINEN LAINA OMAN PÄÄOMAN EHTOISET VELKAINSTRUMENTIT PÄÄOMALAINA ( CAPITAL LOAN, CAPITAL NOTE ) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 24

25 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu VÄLIRAHOITUS ELI NS. MEZZANINE, JATKUU Korkoehdoiltaan Mezzanine on lähes poikkeuksetta kalliimpia kuin paremmasta etuoikeudesta nauttiva pankkirahoitus. Varsin usein korko jakautuu vuosittain maksettavaan osaan ja erikseen pääomitettavaan osaan (PIK, Payment in Kind). Niihin voi sisältyä koron lisäksi myös erillinen arvonnousuelementti, joka on optio-oikeus tai lisäkorko (Equity kicker) Uudessa osakeyhtiölaissa ei ole määritelmää vaihtovelkakirjalainalle. Se ei sinänsä estä luomasta vastaavanlaista lainainstrumenttia, i i joka on etuoikeusjärjestyksessä j k ä toissijainen ij i ja johon liittyy osakkeiden merkintäoptio. Institutionaalisia sijoittajia voi puolestaan kiinnostaa korkeatuottoinen pääomitettavaan korkoon k perustuva PIK Loan tai korketuottoinen k vuosittaiseen i koronmaksuun k perustuva obligaatio (High Yield Debt). Korkeatuottoinen obligaatio on alisteinen ja sillä voi olla toissijainen etuoikeusasema TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 25

26 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu VÄLIRAHOITUS ELI NS. MEZZANINE, JATKUU ARVONNOUSUUN LIITTYVÄT KOMPONENTIT *) OPTIO TAI LISÄKORKO ARVONNOUSUELEMENTTI EQUITY KICKER KORKO JUOKSEVA, KIINTEÄ / VAIHTUVA LAINA KOVENANTIT DEBENTUURI / PÄÄOMALAINA / TAVALLINEN LAINA VELKAKIRJA / JUOKSEVA VELKAKIRJA *) LÄHDE: MB GROUP OY:N SEMINAARILUENTO / KARI RYTKÖNEN TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 26

27 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu SENIORIRAHOITUS Seniorirahoitus (Senior Loan) tarkoittaa pankkien yrityskaupan kauppahinnan maksamiseen ja olemassa olevien luottojen uudelleen rahoittamiseen sekä käyttöpääoman rahoitukseen myöntämiä vakuudellisia luottoja, joiden lainaehtoihin liittyy monia erityisehtoja eli kovenantteja TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 27

28 3. PÄÄOMAMARKKINATRANSAKTIOT PÄÄOMALAJIEN JA INSTRUMENTTIEN ETUOIKEUSJÄRJESTYS KONKURSSISSA / PURUSSA Pääomalaji Instrumentti Etuoikeusjärjestys konkurssissa / purussa Vlk Velkarahoitus Koroton velka 1 Korollinen lyhyt velka 1 Korollinen pitkä velka 1 Jvk:t ( suorat, vvk:t, optiolainat ) 1 Välirahoitus Debentuurit ( suorat, vvk:t, optiolainat ) 2 Pääomalaina( suorat, vvk:t, optiolainat ) 3 Oman pääoman Osakepääoma 4 ehtoinen TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 28

29 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu SENIORIRAHOITUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT KOVENANTIT YRITYSKAUPAN RAHOITUSJÄRJESTELYYN LIITTYY AINA VARSIN LAAJA JA KATTAVA VAKUUSJÄRJESTELY NIIHIN LIITTYVINE KOVENANTTEINEEN ELI ERITYISEHTOINEEN. KOVENANTIT OVAT LUOTTOASIAKIRJASSA LUETELTUJA ERITYISEHTOJA, JOTKA YLEENSÄ KOSKEVAT YRITYKSEN TALOUDELLISTA TILAA JA MYÖS RAJOITTAVAT YRITYKSEN TOIMINTAA ESIMERKIKSI INVESTOINTIEN TAI LIIKETOIMINTOJEN MYYNTIEN SEKÄ VAKUUKSIEN ANTAMISEN OSALTA. KOVENANTIN RIKKOUTUMINEN VOI PAHIMMILLAAN JOHTAA LUOTON TA- KAISINMAKSAMISEEN. KOVENANTTI OIKEIN KÄYTETTYNÄ TARJOAA LUOTONANTAJALLE DEFAULT TILANTEESSA OIKEUDEN NEUVOTELLA YRITYKSEN JA OMISTAJAN / SPONSORIN KANSSA TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 29

30 LBO -YRITYSKAUPAN TYYPILLINEN PÄÄOMARAKENNE, jatkuu SENIORIRAHOITUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT KOVENANTIT, JATKUU Kovenantteja on kutsuttu suomen kielessä mm. sopimusvakuuksiksi, vaikka kyseessä ei ole varsinainen vakuus, takaus tai muu kolmannen antama sitoumus Kovenantti on luottosopimuksen erityisehto, joka velvoittaa yritystä toimimaan tietyllä tavalla Luotonantajan näkökulmasta katsottuna kovenantit tarjoavat tärkeän riskienhallinnallisen työkalun - Kovenantit koskevat yrityksen taloudellista tilaa, velvoittavat yritystä tai rajoittavat sen toimintaa Yrityskaupan rahoittaminen perustuu ensisijaisesti kassavirtaan vakuuksien antaessa lisäturvaa Kassavirtaan perustuva luotonanto merkitsee sitä, että yrityksen on sitouduttava toimimaan yhteisesti sovitun liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Lainanantajalle on tärkeää saada liitettyä lainasopimukseen yritystä koskevia erityisehtoja eli kovenantteja. Kovenantit koskevat yrityksen taloudellista tilaa, velvoittavat yritystä tai rajoittavat sen toimintaa TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 30

31 LBO -YRITYSKAUPAN TARKASTELUA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ERITYISTÄ HUOMIOTA KIINNITETÄÄN TULEVAISUUDEN KASSAVIRTOJEN RIITTÄVYYTEEN JA ETTÄ LASKELMAT OVAT REALISTISIA. TARKASTELUN POHJANA OVAT PÄÄOMASIJOITTAJAN LAATIMAT TULEVAISUUDEN SUUNNI- TELMAT JA NIIDEN REALISTISUUS. OLENNAISTA ON YRITYKSEEN LIITTYVIEN ERILAISTEN RISKIEN HAHMOTTAMINEN JA NIIDEN ARVIOIMINEN RAHOITTA- JAN KANNALTA. HYVÄ MEMORANDUM SISÄLTÄÄ SELKEÄN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN, JOSTA ILMENEE MM. * YHTIÖ JA SEN LIIKETOIMINTA, TEKNOLOGIA JA TUOTTEET * TOIMIALA JA MARKKINAT SEKÄ YRITYKSEN LIIKEIDEA * PÄÄOMASIJOITTAJAN REALISTISET TALOUDELLISET ENNUSTEET JA MARKKINATILANNE SEKÄ MARKKINAENNUSTEET * ASIAKKAAT JA KILPAILIJAT * ARVIOITU MARKKINAOSUUS JA MYYNTIVOLYYMI * REALISTISET LIIKETOIMINTAENNUSTEET JA TUOTANTOSUUNNITELMA * KASSAVIRTALASKELMAT JA KEHITTÄMISSTRATEGIA SEKÄ EXIT- STRATEGIA * JOHTO JA OMISTUS SEKÄ HALLITUS TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 31

32 2. YRITYSKAUPAT JA YRITYSJÄRJESTELYT ( M&A) SENSITIVITY ANALYSIS / HERKKYYSLASKELMAT SCENARIOS: 5-10 YEARS SCENARIO: REVENUE GROWTH % SCENARIO: COST OF GOODS SOLD ( INCREASE/DECREASE) % SCENARIO: FIXED COSTS ( INCREASE/DECREASE) % SCENARIO: EBITDA, GROWTH % SCENARIO: EBIT, GROWTH % SCENARIO: INVENTORIES ( INCREASE/DECREASE) % SCANARIO: OTHER CURRENT ASSETS ( INCREASE/DECREASE) % SCENARIO: NET PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT ( INCREASE/DECREASE) % SCENARIO: INCOME TAX ( INCREASE/DECREASE) % SCENARIO: NON-TAX DEDUCTIBLE GOODWILL AND OTHER AMORTIZATION, RATE % COVENANTS / LEVELS NORMALLY, EBITDA / - 15 % ( CALCULATED FROM THE BASE CASE ) % TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 32

33 FINANSSIKOVENANTIT Covenants, including financial covenants calculated in the manner described below in respect of Project xx Newco Group ( based on the consolidated financial statements of Project xx Newco ), as follows: Interest Coverage: EBITDA/Total interest to be equal to or exceed (for discussion purposes): ,9 2,9 4,1 5,0 5,9 7,1 and thereafter 7,1 Total Debt /EBITDA: ,0 4,7 3,2 2,7 2,0 1,7 and thereafter 1,7 Equity ratio: % 31% 32% 34% 37% 42% and thereafter 42% TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 33

34 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA In addition: limitation it ti on acquisition iti of business and / or new subsidiaries or associated companies, limitation on changes of group structure, restriction on dividend payments to shareholders and redemtion of shares, provison of financial information, pari passu, negative pledge, change of control, asset disposal and maintenance of core business and Excess Cashflow-The Company will be required to use the excess cash to repay facilities and the repayments shall start from the end of each facility. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 34

35 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Liiketoiminnan muuttamista voidaan rajoittaa kovenanteilla, jotka koskevat mm. yrityskauppoja, fuusioita, erilaisia yhteenliittymiä tai niillä voidaan rajoittaa yhtiörakenteiden muuttamista ( limitations on acquisitions of businesses and / or new subsidiaries or associated companies, limitation on changes of group structure ). Usein käytetään no chance of business -kovenanttia, joka rajoittaa yritystä muuttamasta oma liiketoimintaansa esimerkiksi laajentumalla aivan uudelle toimialalle. Tällainen liiketoiminnan muutos voisi kasvattaa yrityksen y riskejä tavalla,,joka samalla vaarantaa yrityksen y kassavirran ja siten myös luottojen takaisinmaksun. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 35

36 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Change of ownership kovenantilla rajoitetaan t velallisyrityksen lli it omistuksessa tapahtuvia muutoksia. LBO yrityskaupan rahoittaminen perustuu yhdessä pääomasijoittajan kanssa määriteltyyn liiketoimintasuunnitelmaan ja suunnitelman mukaisen ennustemallin tuottamaan kassavirran kehitykseen. Muutos omistuksessa voi olla muutos koko omistusrakenteessa tai sitten se koskee osaa osakkeenomistajista. Mikäli muutos koskee koko omistusta, merkitsee se myös yleensä sitä, että uudella omistajalla täytyy olla sovittuna koko rahoitusjärjestelyä koskeva rahoituspaketti. Ellei näin ole, niin ennen mahdollisen kaupan toteuttamista uuden omistajan on aloitettava rahoitusneuvottelut olemassa olevan rahoittajan kanssa. Mikäli uusi omistaja ei pääse yhteisymmärrykseen rahoituksesta antaa tämä omistuksenmuutoskovenantti rahoittajalle oikeuden rahoitussopimuksen mukaisesti irtisanoa luotto ennenaikaisesti. Mikäli muutos koskee vain osaa osakekannasta, on tämän kovenantin perusteella osakekauppaa suunnittelevien osapuolten haettava rahoittajalta hyväksyntä aiotulle omistuksen muutosjärjestelylle. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 36

37 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Restriction on financial indebtedness -kovenantilla rajoitetaan velallisyrityksen yleistä velkaantumista esimerkiksi kieltämällä emoyhtiötä ja/tai tytäryhtiöitä ottamasta ulkopuolista velkaa yli erikseen sovitun määrän. Tällä kovenantilla voidaan rajoittaa myös konsernin sisäisiä velkoja. Rahoitussopimuksen finanssikovenantit perustuvat Base Case ennustemalliin ja sen mukaiseen pääomarakenteeseen. T oisin sanoen velallisyhtiön koko pääomarakenne on rakentunut ennustemallin mukaiseen pääomarakenteeseen. Siinä on myös olettamukset velallisyhtiön koko velkarakenteelle laskettuna koko laina-ajalle. Näin ollen on varsin luonnollista, että rahoittaja haluaa riskienhallinnallisista syistä rajoittaa velallisyhtiön ulkopuolista velkaantumista samoin kuin konsernirakenteen sisäistä velkaantumista. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 37

38 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Tällä velkaantumista rajoittavalla kovenanttilausekkeella voidaan rajoittaa mm. kiinteän omaisuuden myynti- ja takaisinvuokraus- tai rahoitusleasingjärjestelyjä (Sale and Lease-back, Financial Leasing). Sale and Lease-back ja Financial Leasing rahoitusjärjestelyillä voidaan katsoa olevan vakuudellinen luonne, mutta voi olla varsin vaikeata vedota tällaisissa tapauksissa Negative Pledge kovenanttilausekkeisiin; Tällaisia peiteltyjä vakuusjärjestelyjä voivat sisältää mm. Sale and Lease-back ja Financial Leasing järjestelyt. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 38

39 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Rahoittajalle on ensi arvoisen tärkeätä saada tietoa yrityksen y taloudellisesta menestyksestä samoin kuin myös siitä, miten yritys on noudattanut erilaisissa toimintakovenanteissa sille määriteltyjä velvollisuuksia toimia tai jättää toimimatta rahoitussopimuksessa määtiteltyjä toimenpiteitä. Jotta tiedolla olisi merkitystä, tulee sen olla sisällöllisesti totuudenmukaista ja antaa riittävät jan oikeat tiedot ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevasta asiasta. Tämän vuoksi voidaan todeta, että Provision of Financial Information and Compliance Certificates tiedonantokovenantti on yksi keskeisimmistä kovenanteista. Kovenantin keskeinen merkitys on se, että se ensinnäkin velvoittaa velallisyhtiötä ilmoittamaan säännöllisin väliajoin finanssikovenanttien toteuma arvot ja samalla myös muiden kovenanttien noudattamisesta. Lisäksi tiedoanantokovenantti velvoittaa velallisyhtiötä viipymättä ilmoittamaan liiketaloudellisessa tilassaan tasi muissa olosuhteissa tapahtuneista olennaisista muutoksista, ki jotka voivat vaikuttaa sen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen tai vakavaraisuuteen TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 39

40 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAA RAJOITTAVISTA JA YRITYSTÄ VELVOITTAVISTA KOVENANTEISTA, jatkuu Excess Cashflow means that the Company will be required to repay facilities and the repayments shall start from the end of each facility. Tällä kovenantilla velallisyhtiö velvoitetaan käyttämään rahoitussopimuksessa määritellyn laskentakaavan mukaisesti lasketun ylimääräisen kassavirtansa luottojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Yleensä rahoitussopimuksessa sovitaan myös siitä, että lyhennykset kohdistuvat lyhennysohjelmasta poiketen takapainoisesti eri luottoihin luottojen mukaisessa suhteessa. TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 40

41 Irtisanomis- ja eräännyttämisehdot Irtisanomis- ja eräännyttämisehdot kuuluvat rahoitussopimusten vakioehtoihin, joiden perusteella velkojalla on oikeus irtisanoa luotto ja muut vastuut takaisinmaksettaviksi. Ehdoissa määritellään ne perusteet, joiden perusteella velkojalla on oikeus irtisanoa ja eräännyttää luotto ja joiden perusteella myös velkojan velvollisuudet uusien luottojen nostojen osalta raukeavat. LBO yrityskaupan rahoitussopimuksissa on tyypillisesti sisällytetty myös kovenantti, joka velvoittaa velallisyhtiötä ilmoittamaan rahoittajalle heti irtisanomisperusteesta, joka on jo toteutunut tai joka voi lähitulevaisuudessa toteutua (Event of Default ja/tai Potential Event of fdefault) l) TAMMIKUU 2011 HENRY HILJANDER 41

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa 9.6.2016 Ville Huuhtanen OP Etelä-Karjala Sisältö 1. Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteet ja rahoituslähteet 2. Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Esipuhe... 3. Teoksen kirjoittajat... 4. 1. Johdanto... 19 1.1 Yritysostajat... 20 1.2 Yritysosto osana kasvustrategiaa... 24

Esipuhe... 3. Teoksen kirjoittajat... 4. 1. Johdanto... 19 1.1 Yritysostajat... 20 1.2 Yritysosto osana kasvustrategiaa... 24 Sisällys Esipuhe.................................................. 3 Teoksen kirjoittajat.......................................... 4 I YRITYSJÄRJESTELYJEN JOHTAMINEN Jari Lauriala 1. Johdanto................................................

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet 1(8) Helsingin rahoituksen periaatteet 2(8) Sisällys 1 Rahoituksen tavoitteet ja päätehtävät...3 1.1 Tavoitteet...3 1.2 Päätehtävät...3 1.3 Periaatteet...3 2 Rahoituksen suunnittelu...4 3 Ulkoinen velkarahoitus...4

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari

Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari ADVISORY Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari 25.5.2011 Likviditeettiriskin realisoituminen on seurausta yrityksen toiminnassa tai toimintaympäristössä

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Pääomalaina on vierasta pääomaa, paitsi menetettäessä

Pääomalaina on vierasta pääomaa, paitsi menetettäessä Kunnanhallitus 83 15.03.2016 Kunnanhallitus 123 11.04.2016 PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN HUMANPOLIS OY:LLE 537/0/014/2014 Khall 15.03.2016 83 Humanpolis Oy:n toimitusjohtajan Ritva Okkosen esitys Muhoksen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot