Nuhaa, kirveleviä silmiä, hengitysvaikeuksia työterveyshuolto kumppanina. Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuhaa, kirveleviä silmiä, hengitysvaikeuksia työterveyshuolto kumppanina. Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti"

Transkriptio

1 Nuhaa, kirveleviä silmiä, hengitysvaikeuksia työterveyshuolto kumppanina Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti

2 Sidonnaisuudet ja viitekehys Neurologian erikoislääkäri, tohtori ja dosentti Hermostohaittojen ja -sairauksien asiantuntijana Työterveyslaitoksella yli 20v ajan kliinikko, kouluttaja, asiantuntija, tutkija Luentoja aiheista Työperäiset hermostohaitat, Aivot ja työ, kognitiivinen työ- ja toimintakyky, Ajoterveyden arviointi, Aikuisten ADHD. Luentopalkkiot työnantajalle. Ei välillistäkään hyötyä siitä, miten ympäristötekijöiden tai sisäilman terveysvaikutukset, tai ympäristöherkkyys määritellään Ei asianosaisuutta Ei ympäristöherkkyyttä

3 Sisäympäristöön liittyvät haittatekijät Sisäympäristön* moninaiset haittatekijät - Puutteellinen ilmanvaihto - Pölyisyys, lika (siivous) - Kosteus- ja mikrobivauriot (home) - Lämpötila: liian kylmä/kuuma, veto - Rakennuksen ja sisustusmateriaalien kemialliset päästöt - Kuidut - Kulkeutuvat allergeenit - Melu - Puutteellinen valaistus - Puutteelliseksi koetut tilajärjestelyt, käytettävyys ja viihtyvyys Ilmanvaihdon ja lämpöolojen ongelmat, sisäilman huono laatu, erilaiset epämiellyttävät hajut ja mineraalikuidut voivat varsin pieninä pitoisuuksina aiheuttaa merkittävää haittaa hyvinvoinnille ilman sairastumisen vaaraa. * ei-teollinen sisäympäristö esim. toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, muissa julkisissa rakennuksissa ja asunnoissa

4 Sisäilmatekijöiden terveysvaikutuksia teolliset mineraalikuidut ihon, silmien, hengitysteiden ärsytysoireet, äänenkäytön ongelmat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOCit) hajuhaitta hengitysteiden ärsytysoireet ammoniakki (viemärikaasut, vapautuminen kosteista rakennusmateriaaleista) hajuhaitta, harvoin oireita formaldehydi (huonekalulevyjen liima-aineista, vapautuminen kosteista rakennusmateriaaleista) silmien ja ylempien hengitysteiden ärsytysoireet radon (maaperästä) lisää keuhkosyöpäriskiä otsoni (toimistolaitteista) riittävä ilmastointi pitää pitoisuudet alhaisina joskus ylähengitysteiden ärsytysoireita sisäilman hiukkaset (ulkoilmasta liikenteen päästöt, tupakansavu) mm. hengitysteiden ärsytysoireita kosteus- ja homevaurioon liittyvät epäpuhtaudet hengitystieoireet, astman riskitekijä Vaikutuksen biologinen uskottavuus edellyttää altisteelta: laatu, määrä ja kesto

5 Sisäympäristöön liittyvät haitat ja terveysvaikutukset Viihtyvyyshaitat Mikä tahansa olosuhde, jonka henkilö kokee epämiellyttäväksi tai haitalliseksi. Esimerkkejä: lämpöolot, veto, tunkkainen tai kuiva ilma, hajut Eivät ensisijaisesti tuo lääkärin vastaanotolle. Kiinteistön omistaja vastaa rakennuksen kunnosta. Työnantajan vastuulla on työtiloista aiheutuvien haittojen selvittäminen ja poistaminen Sairaudet Spesifiset taudinaiheuttajat kuten Legionella-bakteeri, asbesti, radon Rakennuksen kosteusvaurioiden ja astman välisestä yhteydestä on kohtalaista tieteellistä näyttöä, mutta syysuhdetta ei ole osoitettu. Näyttö kosteusvaurioiden yhteydestä muihin sairauksiin on heikkoa tai sitä ei ole (Käypä hoito-suositus, 2016). Lääkäri voi harvoin todeta sisäilmatekijän sairauden syyksi. Ei ole lääketieteellisiä keinoja osoittaa astmaa kosteusvaurioiden aiheuttamaksi. Astman diagnosoiminen ammattitaudiksi Suomessa perustuu sovittuihin käytäntöihin (Lindström 2009). Kirsi Karvala Epäspesifiset oireet Ryhmätasolla todettu lukuisia tekijöitä., jotka yhteydessä oireiluun: - Rakennettu ympäristö: - Psykososiaalinen ympäristö - Yksilölliset tekijät Tavallisesti potilas epäilee sisäilmatekijöitä oireidensa syyksi. Hän odottaa selitystä oireilleen. Oireiden varman aiheuttajan osoittamiseksi ei ole keinoja (Norbäck, 2009, Bernstein ym., 2008). Osalla potilaista oireet menevät ohi sisäympäristöön kohdistuvilla interventioilla (Sauni ym., 2015). Osalla potilaista oireet pitkittyvät, vaikka selvää oireiden aiheuttajaa ei ole tunnistettu, tai huolimatta sisäympäristöön kohdistuneista interventioista Osalla potilaista oirekuvassa on ympäristöherkkyyden tunnusmerkit 5

6

7 Käypä hoito suosituksen ydinviestit Kosteusvauriot tulee pyrkiä korjaamaan ja niiden synty ehkäisemään, koska siten voidaan vähentää hengitystieoireilua ja ylläpitää rakennuksen kuntoa Rakennuksen kosteusvaurio on yksi hengitystieoireilun ja astman riskitekijä. Ei ole olemassa määriteltyä hometalosairautta. Syysuhdetta yhdenkään terveysvaikutuksen ja kosteus- ja homevaurion välillä ei ole voitu todeta Ei ole olemassa laboratorio- tai muita tutkimuksia, joilla kosteus- ja homevaurio voidaan yhdistää yksilön oireisiin ja sairauksiin Työterveyslaitos Kirsi Karvala 7

8

9 Kirjallisuuskatsauksen (vv ) yhteenveto: Det saknas stöd för att fuktskador i bostadsliknande miljöer ökar risken hos vuxna att insjukna i astma. Fukt och mögel i inomhusmiljöer ökar förekomsten av symptom hos vuxna astmatiker, d v s det talar för att en redan existerande astmasjukdom kan försämras Esittäjän nimi 9

10 Ympäristötekijöihin liittyvän oireilun pitkittyminen ja voimistunut reaktioherkkyys pitkittyvät oireet Oireet menevät yleensä ohi, kun altistuminen päättyy Oireet suhteettoman voimakkaita verrattuna objektiivisiin löydöksiin ja altistumisen määrään ohimenevät oireet Osalla oireilu pitkittyy, minkä syistä on nyt uutta tietoa Oireilun aiheuttama haitta voi olla merkittävä

11 Oireilun piirteitä Sisäympäristössä esiintyviä oireita - Nenän ärsytys, tukkoisuus, vuoto - Silmien kutina, kirvely, ärsytys - Käheys tai kurkun kuivuus - Yskä, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen - Hengitysteiden infektiot - Ihon ärsytys - Uupumus, väsyneisyys - Pää tuntuu raskaalta, päänsärky, huimaus - Keskittymisvaikeus - Käheys tai kurkun kuivuus - Sydämen tykytys - Kivut, puutuminen, pistely - jne. Oireilun piirteitä - Oireet ovat epäspesifisiä - Oireet vaihtelevat ihmisestä toiseen - Samoissa olosuhteissa kaikki eivät oireile - Oireiden perusteella ei voi tietää mikä rakennuksessa on vialla tai onko vikaa - Oireilun syytä ei voi varmuudella osoittaa - Millään laboratoriokokeella ei voi yhdistää oireita sisäilmatekijöihin - Osalla oireet kroonistuvat Sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä tunnistettavissa usein Oireet voivat pitkittyä, vaikkei sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä ole tunnistettu tai vaikka on tehty sisäilman laatua parantavia toimia Viihtyvyyshaitat Ohimenevä oireilu Oireilu kroonistuu Pitkäaikainen invalidisoiva oireisto Kirsi Karvala 11

12 Oireiluun yhteydessä olevia tekijöitä Ryhmätasolla todettu lukuisia tekijöitä, jotka yhteydessä oireiluun. Rakennettu ympäristö: matala tai korkea lämpötila, matala ilmankosteus, riittämätön ilmanvaihto, rakennuksen kosteus- ja homevauriot, tupakansavu, pöly, haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOCit Psykososiaalinen ympäristö: työstressi, tyytymättömyys työhön, huono työilmapiiri, korkeat työn vaatimukset, vähäinen työyhteisön tuki (erityisesti esimiehen taholta), vähäinen päätäntävalta ja hallinta työssä, julkisen sektorin rakennus, asuminen vuokralla Yksilölliset tekijät: naissukupuoli, korkea koulutustaso, persoonallisuuden piirteet, tunteiden säätelyn ja elämänhallinnan vaikeus, itseraportoitu allergia, atopia, astma, masentuneisuus, ahdistuneisuus Kirsi Karvala 12

13 Ohje työterveyshuollon toimintaan Terveydellisen merkityksen arviointi Työpaikkarakennuksen sisäolosuhteiden arviointi suhteessa tavanomaiseen; sisäilmastoselvitys (RTA) Tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen, erittäin todennäköinen Työstä johtuvat olosuhteet ja altisteet; työpaikkaselvitys (TTH) Tilojen käyttäjien kokeman haitan ja oireiden arviointi suhteessa tavanomaiseen (sisäilmastokysely, TTH) Terveysvaikutukset Erityinen sairastumisen vaara? Muu henkisen tai fyysisen terveyden haitta? 13

14 Työterveyshuollon tehtävät ja rooli työpaikan sisäilmasto-ongelmissa Tavoite: tukea ongelmaratkaisuun tähtäävää päätöksentekoa ja viestintää. 1. Ohjata osaltaan prosessia työpaikalla niin, että ongelmat selvitetään, arvioidaan ja ratkaistaan työpaikalla jo alkuvaiheessa ja että olosuhteiden tutkimiseen ja arviointiin (sisäilmastoselvitys) käytetään päteviä asiantuntijoita (RTA) ja hyväksyttyjä menetelmiä! 2. Selvittää ja arvioida olosuhteisiin liittyvää haittaa ja oireilua ryhmätasolla suhteessa tavanomaisena pidettävään (sisäilmastokysely) sekä selvittää mitkä muut seikat työolosuhteissa ja työyhteisössä (työpaikkaselvitys) voivat vaikuttaa käyttäjäkokemuksiin 3. Perehtyä työtiloja koskeviin altistumisolosuhdetietoihin ja arvioida altistumista yhteistyössä RTA:n (tai vast.) kanssa 4. Arvioida tarvittaessa haitta tai vaaratekijöiden terveydellistä merkitystä = terveysvaikutuksia Onko kohteessa todettu jotain sellaista olosuhdetta tai altistumista, mitä voidaan pitää sairastumisen vaaraa aiheuttavana ja aiheuttaako altistuminen erityisen sairastumisen vaaran? Onko kohteessa työskentelevien kokemaa haittaa ja oireilua pidettävä tavanomaisesta poikkeavana ja onko kohteessa todettu jotain sellaista olosuhdetta tai altistumista, mikä saattaa olla yhteydessä käyttäjien kokemaan haittaan ja oireiluun? 5. Arvioida, tutkia, hoitaa ja tukea terveyttä, työkykyä (ml. jäljellä oleva työkyky) ja työssä selviytymistä tarvittaessa myös yksilötasolla (esim. astmaa sairastavat, ympäristöherkät) Jari Latvala 14

15 Altistumisolosuhteiden arviointi kuvaavat sisäilman epäpuhtauksille altistumisen todennäköisyyttä Tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen Tavanomaisesta poikkeava olosuhde mahdollinen Tavanomaisesta poikkeava olosuhde todennäköinen Tavanomaisesta poikkeava olosuhde erittäin todennäköinen Työterveyslaitos Esittäjän Nimi 15

16 Ohje potilasvastaanotolle Potilaan kohtaaminen Ohimenevät epäspesifiset haitat ja oireet Pitkittyvät sairaudet ja oireet Astma, astmaoireet, pitkittyneet hengitystieoireet Ympäristöherkkyys modernit terveyshuolet 16

17 Ympäristöön kohdistuvien ratkaisujen valinnassa oireilun syymekanismilla on oleellinen merkitys Sisäympäristö: Suomessa kosteusvauriomikrobeja ja homeita pidetään keskeisinä haittaa ja sairastumisen vaaraa aiheuttavina tekijöinä! - Sisäilmaongelmien ratkaisu, jos altistuminen on vaarallista! Terveydellistä haittaa arvioidaan ensisijaisesti oireiden ja kokemusten perusteella - Jos ei olekaan niin vaarallista? Johtaako toimintaamme ohjaava intuitioon perustuva varovaisuus hyviin ratkaisuihin? Työterveyslaitos Esittäjän Nimi 17

18 Hoidon ja tuen toteutuksen valinnassa oireilun syymekanismilla on keskeinen merkitys Yksilötasolla ratkaisut, hoito ja tuki - Jos kyseessä on altistumisesta johtuva terveyden menettämisen riski -> kosteushomevauriosairaus -> altistumisesta aiheutuvien haittojen välttäminen: väistötilat, suojaimet, immunologista puolustusjärjestelmää vahvistavat hoidot, kuten kortisoni, adrenaliini, antihistamiini, hivenaineet. - Jos altisteet eivät selitä oirekuvaa-> ihmiseen kohdistuvat toimet: reaktiivisuutta vähentävä tieto, terapia, lääkkeet, asteittainen sietokyvyn lisääminen ym Työterveyslaitos Esittäjän Nimi 18

19 Ympäristöherkkyys (idiopathic environmental intolerance) Sähköherkkyys Meluherkkyys Monikemikaaliherkkyys (multiple chemical sensitivity) Tuoksuherkkyys Sairas rakennusoireyhtymä non-specific building related symptoms - Osalla on ympäristöherkkyys Tuuliturbiinioireyhtymä Amalgaamisairaus Aerotoksinen oireyhtymä modernit terveyshuolet (modern health worries)

20 Altisteet eivät selitä ympäristöherkkyyttä Ei näyttöä reseptorivälitteisestä, toksikologisesta, kudosvaurio- tai yliherkistymismekanismista IPCS 1996; Graveling ym, 1999; Labarge & McGaffrey 2000; Staudenmayer ym., Tox Rev 2003; Hetherington & Battershill Human Exp Toxicol 2013 Sokkoutetut koeasetelmat -> reaktiivisuus ei selity altistevaikutuksilla Rubin ym. (Bioelectromagnetics 2011): ei näyttöä fyysistä seuraamuksista kun tutkittu sähköaltistumista kontrolloiduissa oloissa ja toistetusti (46 provokaatiotutkimusta, 1175 henkilöä) Das-Munshi ym. 2006: haju tai pelkkä kokemus haitalliseksi arvioidun altisteen läsnäolosta laukaisee oireet Asiantuntijoiden keskuudessa vallitseva johtopäätös: Altistumisen ohella tulisi hakea muuta selitystä kroonistuneisiin oireisiin. Ilmiö on selitettävissä psykofysiologisin mekanismein (Hetherington&Battershill 2013, Dantoft ym 2015, Frias 2015)

21 Miksi pitkittynyt reaktiivisuus ja ympäristöherkkyys on niin vaativa ilmiö? Asiantuntijoiden ja ympäristöherkkyydestä oireilevien näkemykset eivät kohtaa Arvostetut kollegat korostavat eri puolia ilmiöstä ja sen mekanismeista erit. altisteiden roolista Osa ympäristöherkistä erittäin aktiivisia ajaessaan asiaansa yhteiskunnassa ja mediassa. Vihaisia yhteydenottoja virkamiehiin, asiantuntijoihin, tutkijoihin Korvienväli - ja huolestuneisuussairausselitys ja altistumisen merkityksen kyseenalaistus koetaan loukkaavaksi Tunnistus perustuu ympäristöherkän kertomaan oireistoon, ei objektiivisia tutkimuslöydöksiä Sisäympäristöön liittyen vaativaa erottaa suorat ja epäsuorat terveysvaikutukset kosteusvaurio-ammattiastmaepäilyissä osalla ympäristöherkkyyden piirteet ja huomattavasti heikentynyt toimintakyky Mitä ilmiöstä nyt tiedetään? Mitä voimme tehdä ongelman ratkaisemiseksi?

22 Yhteenveto: Työpaikan sisäilmaan liittyvään astmaan liittyi alentunut työkyky Sisäilmaan liittyvissä oireissa oli mukana epäspesifisiä oireita ilman lääketieteellistä selitystä Huolet vakavasta sairaudesta olivat tavallisia ja välttämiskäyttäytymistä ilmeni Interventiolla, jossa psykoedukaatio ja ohjaus, ei saatu merkittävää vaikutusta Tutkittavien krooninen oirekuva toimintakyvyn heikentymisineen tarvinnee tehokkaampia hoitoja 22

23 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi 23

24 Lääketieteellinen arvio 12 ympäristöherkän oireista ja niitä ylläpitävistä mekanismeista Sisäilma-altisteet voivat liittyä oireiden alkuvaiheeseen, mutta eivät selitä kroonista epäspesifiä oireistoa useasta elinjärjestelmästä, joka laajentunut hajuherkkyydeksi. Sisäilma ja useat muut ympäristötekijät koetaan huolestuttaviksi ja terveydelle haitallisiksi ja ne rajoittivat merkittävästi työ- ja toimintakykyä Oirekuva selittyy elimistön stressireaktioilla; oireiden taustalta ei useinkaan löydy somaattista tai psyykkistä sairautta mm. hengitystieoireet eivät aina astmaa Oirekuva ei viitannut tunnettuihin toksisiin, allergisiin tai immunologisiin mekanismeihin Kokonaisvaltainen oirekuvaus ja psykiatriset diagnoosimääritelmät auttoivat suuntaamaan kuntoutustoimia ja usein KELAn psykoterapian edellytykset täyttyivät Moniammatillisen arvion ja yhteisneuvottelun pohjalta pystyttiin laatimaan kuntoutussuunnitelma Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

25 Alustavaa tietoa yleisyydestä Suomessa - Uumajan yliopiston johtama kyselytutkimus Pohjanmaalla ja Ruotsin Västerbottenissa Naisilla ja työikäisillä enemmän Pohjanmaalla tietyistä ympäristöistä johtuvat oireet (40-59v:lla) Kemikaaleille 17.5%, joista ilmoitettu lääkärin diagnosoimaksi 4,6% - Saatko terveydellisiä oireita (jotka eivät rajoitu oleskeluun tietyissä rakennuksissa) tuoksuvista tai pistävänhajuisista aineista, esim. parfyymistä ja puhdistusaineista, kun käytät annostusta, joka ei aikaisemmin ole aiheuttanut sinulle oireita tai jonka et usko aiheuttavan oireita useimmille muille ihmisille? Rakennuksille 9.5%, lääkärin diagnosoimana 1.7% Saatko oleskellessasi tietyissä rakennuksissa oireita (rakennuksiin liittyvät terveysongelmat), joita sinulla ei ole aikaisemmin ollut tai joita et usko esiintyvän useimmilla ihmisillä? Äänille 7.4%, lääkärin diagnosoimana 0.4% Sähkölle 1.9%, lääkärin diagnosoimana 0%

26 Prevalence of MCS in Denmark 6000 randomly selected citizens from Greater Copenhagen area aged years were asked about reactions and hypersensitivities to odors and other airborne chemicals 45 % experienced discomfort related to one or more of 11 common exposures. 27 % reported symptoms related to inhalation of airborne chemicals. Frequent symptoms were headache and irritation of the airways. 17 % reported that symptoms influenced their everyday lives. Most frequently they avoided using specific personal-care products or cleaning products. Jatkumo sietokyvyn heikentymisestä merkittävään haittaan 3.3 % reported adjustments of social life or occupational conditions due to symptoms 0.5% had made adjustments of both social life and occupational conditions Equals adult Danes Berg ND ym. Int Arch Occup Environ Health 2008

27 Eri ympäristöherkkyyksien yhteisilmeneminen Itse-ilmoitettu ympäristöherkkyys (intoleranssi) tietyille rakennuksille (n=165) sähköherkkyys Lääkärin toteama ympäristöherkkyys (n=47, 28%) kemikaaliherkkyys meluherkkyys Palmquist ym

28 Katsaus Lääkärilehdessä 3/ Työterveyslaitos Sainio 28

29 Katsaus Duodecimissa 5/2017 Duodecim 2017;133: Työterveyslaitos Sainio 29

30 Sisäilmaan liittyvän ympäristöherkkyyden (R68.81) tunnusmerkit* 1. Potilas saa oireita sisäilmatekijöistä matalilla altistumistasoilla, joilla ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia ja jotka eivät aiheuta valtaosalle ihmisistä oireita. 2. Oireita on eri elinjärjestelmistä. Yleensä mukana on aina keskushermoston oireita, kuten huimaus, keskittymisvaikeudet ja uupumus. Lisäksi tavallisia ovat limakalvojen/hengitysteiden, ihon, tuki- ja liikuntaelimistön, ruoansulatuskanavan, ja sydän- ja verenkiertoelimistön oireet. 3. Oireet vähenevät tai katoavat, kun ympäristöstä poistetaan niitä laukaisevat tekijät. 4. Tila on pitkäaikainen (vähintään 6 kuukauden kesto). 5. Oireistosta seuraa merkittäviä elämäntapojen tai toimintakyvyn rajoituksia, esim. vaikeus käydä töissä tai osallistua päivittäisiin toimintoihin. 6. Oireita ei riittävästi selitä tai kuvaa muu sairaus tai häiriö. # * mukailtu yleisimmin käytetyistä kansainvälisistä ympäristöherkkyyden määritelmistä. Kyseessä on ei-lääketieteellinen sairaus, joka kuuluu toiminnallisten häiriöiden tyhmään. # muiden sairauksien osalta sekä-että -tilanne.

31 Sisäilmaan liittyvän ympäristöherkkyyden kehittyminen Ympäristötekijät Yksilölliset tekijät: Yksilölliset haavoittuvuustekijät ja kuormittuminen Keskushermoston säätelemät pelkovälttämisjärjestelmät aktivoituvat Sisäympäristötekijät Oireet Ympäristön haitalliseksi koetut tekijät tai niiden vihjeet vastemielisyys, välttämis- ja valpastumisreakt iot aktivoituvat Esim. märkä jalkapallo, klorite, roskisauto, RTA-lausunnot Ympäristötekijöillä on uhkamerkitys: hermoston lisääntynyt reaktiivisuus, vaaran välttämisestä johtuva elämänpiirin kaventuminen (ympäristöherkkyys) Ehdollistuminen Viihtyvyyshaitat

32 Nosebo Wikipedia Pahennevaikutus on plasebon tavoin esim. hoidon aiheuttamaa lumevaikutusta. Nosebo-ilmiössä kielteiset odotukset tuottavat haitallisia vaikutuksia. Esimerkiksi lumelääkettä saanut potilas saa oireita, jotka ilmoittaa lääkkeen sivuvaikutuksina. Päinvastainen kuin plasebo eli lume tai hoivavaikutus

33 Ympäristön provosoimat oireet Hermoston automaattinen hälytysjärjestelmä Ympäristötekijät Reaktiot Oppiva hälytysjärjestelmä Ympäristön vaaraan viittaavat signaalit Laajentuneet reaktiot TOSI

34 Keskushermosto puolustuskannalla Vaaraan valmistautuminen: Tarkkaavuus kohdentuu vihjeisiin mahdollisesta vaarasta Aisti-informaatiolle herkistyminen Somatosensorinen amplifikaatio Autonomisen hermoston ja HPA-akselin aktivaatio Toimenpiteet ja vaaran välttäminen : Kognitiiviset prosessit rekrytoituvat tukemaan selviämistavoitetta Välttämiskäyttäytyminen

35 Hermoston hälytysjärjestelmä toimii tahdosta riippumatta ja aktivoituessaan saa aikaan lukuisia eri elinjärjestelmien oireita Stressihormonit Sympaattinen hermosto Välittäjähormonit ja -ydin Kortisoli Adrenaliini ja noradrenaliini

36 Hermoston hälytysjärjestelmä toimii tahdosta riippumatta ja aktivoituessaan saa aikaan lukuisia eri elinjärjestelmien oireita

37 Uhkaavien tulkintojen noidankehä Ajattelu, tunteet ja fysiologiset prosessit vaikuttavat toisiinsa - ja muodostavat käsityksemme "Tulen saamaan varmasti oireita Sairastun vakavasti Oireiden tarkkailu/ Välttäminen Laukaiseva tekijä, esim. haju Huolestuneisuus Pelot Fyysiset oireet (hengitysvaikeus, äänen käheys, heikkous, ihopunoitus jne) TOSI

38 Tulkinta Terveydenhuollon tulee tukea terveyttä ja toipumista Oireisiin liitetään uhkaava merkitys Oireisiin liittyy pelko, reaktiivisuus lisääntyy Oireiden tarkkailu, välttäminen Oireita edeltävien ja aiheuttavien tilanteiden tarkastelu, vaihtoehtoisten merkitysten ja toimintatapojen pohtiminen Ympäristötekijöiden uhkamerkitys vähenee, stressijärjestelmät rauhoittuvat, oireet ja reaktiivisuus vähenevät Oireilun pitkittyminen, toimintakyvyn rajoittuneisuus, eristäytyneisyys Ympäristön haitalliseksi koetut tekijät tai niiden vihjeet Toimintakyvyn palautuminen, tervehtyminen

39 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi 39

40 Suhtautuminen henkilöön, jolla on pitkittynyt reaktiivisuus tai ympäristöherkkyys Miellyttäminen Potilaan selitysmallin myötäileminen ja tukeminen Kieltäminen Potilaan oireiston ja selitysmallin konfrontointi Empatia Potilaan työ- ja toimintakyvyn tukeminen Ympäristötekijöiden vaarallisuuden korostamisen välttäminen

41 Elimistön stressijärjestelmää kiihdyttävät ja rauhoittavat tekijät Univaje, valvominen Elämän kuormitustekijät: esim. perhetilanne tai työtilanteen muutokset Oireiden ja vaaratekijöiden tarkkailu Runsas oireilu, kivut, säryt Oireisiin liittyvä pelko, huoli tai epävarmuus niiden syistä Kohtausoireisiin liittyvä hyperventilaatio ja paniikkituntemukset Oireita ei oteta vakavasti Epävarmuus toimeentulosta Epävarmuus työkyvystä Sosiaalisen tuen puute Oireiden hallinta ja usko kuntoutumiseen Järkevä suhtautuminen uhkaaviksi ja vaarallisiksi tulkittuihin tekijöihin Huomion kohdistaminen tervehtymiseen Sosiaalinen tuki Myönteinen käsitys omista kyvyistä esimerkiksi usko omaan ammattitaitoon Mielihyvää tuottavien asioiden tekeminen Myönteiset ajatukset tulevaisuudesta, optimismi, hyväksyvä asenne, kannustavat ajatukset Liikunta, rentouttavat harrastukset Opetellut rentoutuskeinot: esim. syvärentoutus, mindfulness jne. Psyykkinen kuormittuneisuus, stressi Muiden sairauksien hyvä hoito Masennus, ahdistuneisuus Muut sairaudet YHE

42 Pitkäaikainen oireiluherkkyys sisäilmaongelmissa - yhteenveto Oireiluherkkyys kehittyy fysiologisena stressivasteena vaaralliseksi koetulle ympäristölle, jota myös sisäilma voi edustaa Automaattinen reaktiotapa vaaravihjeille selittää oireiston pitkäaikaisuuden, rajoittavuuden ja merkittävät toimintakyvyn vajeet Tieto taustalla olevista psykofysiologisista mekanismeista on lohduttava! Elimistössä ei vaurioiden merkkejä ja toimintakyvyn heikentymisestä voi kuntoutua Potilasta ei saa leimata pysyvästi sairaaksi eikä vahvistaa potilaan käsitystä ympäristötekijöiden vaarallisuudesta, jos sille ei ole perusteita. Vaikka välttäminen auttaa väliaikaisesti, ympäristöherkkyys saattaa laajeta ja oireiluherkkyys lisääntyä >Varovaisuuteen suositteleminen voi tukea oireilevan välttämiskäyttäytymistä Potilaille oman reaktiivisuuden hyväksyminen osaksi selitystä vaatii aikaa mutta luo perustan tervehtymiselle. Tavoitteena sietokyvyn vähittäinen lisääminen (ei siedätys) Ei saa unohtaa, että huono sisäilma provosoi oireita ja haitalliset olosuhteet tulee saattaa kuntoon Työterveyslaitos Sainio 42

43 Pääviestit (työpaikalle) Sisäilmaongelmat työpaikalla voidaan ratkaista. Ratkaiseminen tapahtuu yhteistyössä kiinteistön omistajan, työnantajan, työsuojelun, työterveyshuollon ja tilojen käyttäjän kanssa. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa. Yhteistyötä helpottamaan kannattaa perustaa sisäilmaryhmä. Ensisijainen vastuu sisäilma-asioiden hoidosta on kiinteistön omistajalla ja työnantajalla. Rakennuksen kuntoa pitää hoitaa ja viat korjata heti. Arvioi aina kokonaisuus sisäilman kokemiseen vaikuttavat muutkin asiat kuin rakennuksen ominaisuudet Tilojen käyttäjien kokemukset tiloista ja sisäilmastosta ovat tärkeitä. Kokemiseen vaikuttavat psykososiaalinen kuormitus, huolestuneisuus ja pelot, työyhteisön toimivuus ja yksilölliset tekijät Työterveyslaitos Markku Sainio 43

44 Pääviestit (terveys ja työkyky) Huonolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa ohimeneviä oireita Kosteusvaurioympäristöt lisäävät riskiä hengitystieoireisiin ja astmaan Kun kehittyy pitkäaikainen oireiluherkkyys ja elämänpiirin rajoittuminen, kyse on usein ympäristöherkkyydestä Ympäristöherkkyydessä sisäilman epäpuhtauksien altistumispitoisuudet eivät selitä oireita Ympäristöherkkyyden keskeinen mekanismi on keskushermoston reagointiherkkyys Työterveyslaitos on mukana kehittämässä ympäristöherkkyyden ennaltaehkäisyä, hoitoa sekä keinoja tukea työ- ja toimintakykyä Työterveyslaitos Markku Sainio 44

45 Mitä jatkossa pitäisi tehdä? Työpaikkojen sisäilmaongelmat ovat keskeinen työelämässä näyttäytyvä ongelma Paineita kohdistuu työterveyshuoltoon, työsuojeluun, työpaikkaan, sisäilmaselvityksiä tekeviin tahoihin, rakentajiin, kiinteistöjen kunnossapitoon ja omistajiin, poliittisiin päättäjiin Jos riskinarviointi olisi kohdallaan, nykyiset sisäilmaan liittyvät ongelmat olisivat huomattavasti pienempiä Pitää oppia suhteuttamaan riskit Korjaava shifti: epäkohtien korjauksia tulee tehdä, muttei siksi, että rakennuksen käyttäjilla olisi sairastumisen vaara Pitää oppia erottamaan ympäristöherkkyys sisäilman epäpuhtauksien aiheuttamista oireista Pitää osata paremmin suhteuttaa työolosuhteiden terveydellinen merkitys ja miten se viestitään Asiantuntijoihin kohdistuu paine kannanotoista, jotka eivät palvele asianosaisten ennalta lukittuja tavoitteita Työterveyslaitos Markku Sainio 45

46 Ponnistelua oireilevien auttamiseksi Työterveyslaitos Esittäjän Nimi 46

47 Ympäristöherkkiä (monikemikaaliherkät) hyödyttäneet hoidot: - välttäminen - vaihtoehtohoidot Sainio Gibson et al

48 Paranevien tarinat mediassa Työterveyslaitos Markku Sainio 48

49 Muutamat asiantuntijat pitävät yllä altistumiseen liittyviä uhkakuvia Maaseudun Tulevaisuus - Kantri-liite helmikuu Työterveyslaitos Esittäjän Nimi 49

50 tyoterveyslaitos tyoterveys Tyoterveyslaitos

51 Sisäilmasto-ongelmien terveydellinen merkitys Työterveyslaitoksen toiminta ja tavoitteet Saatavissa verkosta Työterveyslaitoksen verkkosivuilta STM:n avoimesta julkaisuarkistosta 51

Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys. Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys. Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Hyvinvointia työstä Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 2 Sidonnaisuudet LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien terveyshaitat ja ympäristöherkkyys

Sisäilmaongelmien terveyshaitat ja ympäristöherkkyys Hyvinvointia työstä Sisäilmaongelmien terveyshaitat ja ympäristöherkkyys Kirsi Karvala LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri ylilääkäri, Työterveyslaitos, Työlääketiede 2.11.2017 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Työterveyshuollon rooli sisäilmastoselvityksissä - terveydellisen merkityksen arviointi Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 2 Onko sisäympäristö kunnossa? HAVAITTU/MITATTU

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tutkimus 2012 Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 19.6.2017 Kari Reijula Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö

Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö Jari Latvala, ylilääkäri Sisäilmapalvelut, Työterveyslaitos 1 Aiheeseen liittyviä keskeisiä termejä ja määritelmiä Sisäilma: Rakenteiden rajaamalla alueella

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

Työterveyshuollon tehtävät sisäilmasto-ongelmien selvittelyprosessissa

Työterveyshuollon tehtävät sisäilmasto-ongelmien selvittelyprosessissa Työterveyshuollon tehtävät sisäilmasto-ongelmien selvittelyprosessissa Kirsi Karvala Tiimipäällikkö, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin hankalia ratkaista?

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pelkosenniemen koulu Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi Kyselyn ajankohta: Toukokuu 2015 Tilaaja: Pelkosenniemien kunta, sivistysosasto Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Työterveyshuolto sisäilmasto-ongelmatilanteissa - uusimmat työkalut ja ohjeet

Työterveyshuolto sisäilmasto-ongelmatilanteissa - uusimmat työkalut ja ohjeet Hyvinvointia työstä Työterveyshuolto sisäilmasto-ongelmatilanteissa - uusimmat työkalut ja ohjeet Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos, työtilat yksikkö Nivelsärky t ai -jäykkyys** Kuume t ai vilunväreet

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17004 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Peltolan koulun työntekijöille tehtiin huhtikuussa 2017

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pulkkilan peruskoulu Kyselyn ajankohta: Tammikuu 2013 Tilaaja: Siikalatvan kunta Lausunto -166134 Työterveyslaitos Oulussa 30.1.2013 Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Oulun kaupungin opetuspalveluja hoitavan tiimin palveluesimies. Työterveyslääkärinä vuodesta

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(15) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Kärkölän yhtenäiskoulu Kuopiossa Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri Asuinympäristö ja terveys yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Koulukeskus, Saarijärvi Koulutie 4, 43100 Saarijärvi Kyselyn ajankohta: maalis-huhtikuu 2015 Tilaaja: Saarijärven kaupunki Lausunto AR23-2015-306158 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PORVOON KAUPUNKI LUKUINA - Kaupunki perustettu vuonna 1346. - Väkiluku n 50 200. - 64.1% suomenkielisiä, 29,6% ruotsinkielisiä.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki Takajärven koulu Oklaholmankatu 18 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Marras-joulukuu 2013 Tilaaja: Kemin kaupunki Tekninen palvelukeskus Lausunto

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston

Lisätiedot

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään?

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Kari Reijula, professori Teemajohtaja Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat teema-alue Esittäjän nimi 4.12.2012 Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kustannukset

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Stressin merkitys terveydelle Työelämän fysiologiset stressitekijät Aikapaine Työn vaatimukset

Lisätiedot

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri 24.3.2017 -- Tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut. -- Liian alhainen tai korkea lämpötila (21-22C). Veto. -- Kuiva ilma (lämmityskaudella 25-45%). -- Ilman

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Wetteri Hämeenlinna Wetterhoffinkatu 2 13101 Hämeenlinna marras - joulukuu 2013 tilaaja Hämeenlinnan kaupunki Lausunto -028224 Työterveyslaitos Helsinki 30.01.2014

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisuun osallistuvilla toimijoilla tulee olla yhteinen näkemys siitä, että vaurioituneet rakenteet on korjattava, koska homeongelmasta voi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Ympäristöherkkyys ja sisäilma. Markku Sainio neurologian erikoislääkäri ja dosentti

Hyvinvointia työstä. Ympäristöherkkyys ja sisäilma. Markku Sainio neurologian erikoislääkäri ja dosentti Hyvinvointia työstä Ympäristöherkkyys ja sisäilma Markku Sainio neurologian erikoislääkäri ja dosentti Pääpointit 1/2 Viime vuosina ymmärrys ympäristöherkkyydestä ja sen mekanismeista on lisääntynyt Miksi

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Näyttöön perustuva lääketiede Näyttöön perustuva lääketiede (engl. evidence-based

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Julkaistu Perustuu päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Julkaistu Perustuu päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Julkaistu 27.1.2016 Perustuu 25.1.2017 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen www.käypähoito.fi Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa

Lisätiedot

Ajankohtaista rakennusterveydestä

Ajankohtaista rakennusterveydestä Ajankohtaista rakennusterveydestä Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö 1 2.10.2017 Terveellisten tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelma Pääministeri Sipilän pyöreä pöytä 9.6.2017 käynnisti

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Tuula Putus Liisa Vilén Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSin U-sairaala Betonin lujuusongelmia Mitä

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Julkaistu Perustuu julkaistuun Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Julkaistu Perustuu julkaistuun Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Julkaistu 6.10.2016 Perustuu 27.9.2016 julkaistuun Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste

Lisätiedot

Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri. LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS

Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri. LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS 1 Ei osakkeita Sidonnaisuudet: Yksittäisiä luentopalkkioita:

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Olen koulutukseltani luonnontieteiden kandidaatti ja pätevöitynyt työterveyshuollon asiantuntijaksi. Toimenkuvaani kuuluu sisäilma- ja työhygieeniset

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012 Kari Reijula, Guy Ahonen, Harri Alenius, Rauno Holopainen, Sanna Lappalainen, Eero Palomäki, Marjut Reiman 9.6.2014

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell Rakennusten sisäilmaongelmat Ulla Lignell Kysymykset Millä perusteella ja kuinka usein sisäilmakartoituksia/sisäilmaselvityksiä Vantaan omistamissa kiinteistössä tehdään?- onko esimerkiksi tehty kartoitussuunnitelma

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Herman Ojalan koulu Toholampi Kyselyn ajankohta: Helmikuu 2015 Tilaaja: Toholammin kunta Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu Topeliuksenkatu 41 a A, 00250

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutus Opinnäytetyön esittely Timo Kinnari

Rakennusterveysasiantuntija koulutus Opinnäytetyön esittely Timo Kinnari Rakennusterveysasiantuntija koulutus 2015 2016 Opinnäytetyön esittely 30.8.2016 Timo Kinnari Näkyvät, merkittävät tai laaja-alaiset vauriot on käytännössä korjaamalla poistettu. Sisäilmaa kaikkinensa on

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kuokkalan koulu, Jyväskylä 25.11.2014 Esa Visuri Insinööritoimisto Controlteam

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Rakennusten terveellinen sisäilma ajankohtaiset kuulumiset

Rakennusten terveellinen sisäilma ajankohtaiset kuulumiset Rakennusten terveellinen sisäilma ajankohtaiset kuulumiset Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö 1 10.11.2017 Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelma Pääministeri Sipilän kutsuma

Lisätiedot

Aisti(yli)herkkyydet. ja niiden tietoinen vähentäminen. Jukka Kuussaari

Aisti(yli)herkkyydet. ja niiden tietoinen vähentäminen. Jukka Kuussaari Aisti(yli)herkkyydet ja niiden tietoinen vähentäminen Jukka Kuussaari 27.11.2017 2 Sairastuuko ihminen homeesta vai homepuheesta? HS mielipidekirjoitus 12.11.2017 3 Mitä aistiyliherkkyys on? Aistiyliherkkyys

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Julkaistu 27.1.2016 Perustuu 25.1.2017 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Lapin Ammattikorkeakoulu Viirinkankaan toimipiste Viirinkankaantie 1 96300 Rovaniemi Kyselyn ajankohta: Marras-joulukuu 2013 Tilaaja: Lapin Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Asianajajapäivät, Helsinki 10.1.2014 Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto Sisäilmaongelmien aiheuttajia

Lisätiedot

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen SAK:n 22. Työympäristöseminaari 17.10.2015 Kiljava Kari Reijula Työterveyden professori Helsingin yliopisto Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan

Lisätiedot

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 2012 RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE Raportissa esitetään tehdyn sisäympäristökyselyn yhteenveto, tehdyt mittaukset ja jatkotoimenpiteet. Vesilahden kunta 7.2.2012 1. JOHDANTO Hyvän sisäilman yksinkertainen

Lisätiedot

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu Ennakkotehtävät Joensuu 2.12.2014 Jukka-Pekka Kärki Kysymys. Tutkimusten luottavuus Kuinka luotettavia ovat ns. sisäilmatutkimukset, joita tehdään

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 27.5.13 KPMartimo 0 Työterveys, vaikuttavuus ja tuotannon menetykset Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja, johtava ylilääkäri 27.5.13 KPMartimo 1 Esityksen sisältö Mitä työterveyshuolto

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kirkonkylän koulu Metsolantie 7 56100 Ruokolahti Kyselyn ajankohta: Marraskuu 2013 Tilaaja: Eija Hämäläinen Lausunto AR17-2013-017814 Työterveyslaitos Lappeenranta

Lisätiedot

Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely

Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely I Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely Vantaan kaupungin talouspalvelukeskus Neilikkatie 8 tammi-helmikuu 2013 Tilaaja: Vantaan kaupunki Lausunto ARll-2013-053794 Ty6terveyslaitos Helsinki 11.03.2013

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäilmasta

Ajankohtaista sisäilmasta Ajankohtaista sisäilmasta Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö 1 18.9.2017 Terveellisten tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelma Keskeisiä kysymyksiä rakennusterveydessä Kuntien rakennuskannan

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Työterveyshuolto sisäilmaongelmien ratkaisijana Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Sisäilmaongelmat ja työterveyshuolto "Sisäilma", "sisäilmasto" ja "sisäympäristö" Toimistotyöpaikat,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot