Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö"

Transkriptio

1 Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö

2 2

3 Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäministeriö vastaa sisäisestä turvallisuudesta, maahanmuutosta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Lisäksi sisäministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien ylläpidosta. Sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvat: poliisi pelastustoimi rajavartiolaitos maahanmuuttohallinto hallinnon tietotekniikkakeskus Sisäministeriön yhteydessä toimivat Vähemmistövaltuutetun toimisto ja syrjintälautakunta. Sisäministeriö rakentaa turvallista Suomea ja edistää moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa. Laaja-alainen yhteistyö Suomessa asuvien ihmisten, eri viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen, tutkimuslaitosten ja yritysten sekä eri kansainvälisten toimijoiden kanssa on perusta toimivalle hallinnolle ja toiminnan kehittämiselle. Ministeriön toimintaa ohjaavat arvot ovat: luotettavuus muutoskykyisyys yhteistyökykyisyys avoimuus Sisäministeriöllä on yli 200 vuoden historia. Sisäministeriön tehtävät ovat vaihdelleet paljon vuosisatojen aikana, mutta sisäisen turvallisuuden vahvistaminen on aina kuulunut tehtäviin. Keskeisimmät toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät ovat kaupungistumisen jatkuminen, kansainvälistyminen ja ikääntyvän väestön määrän kasvu. Sisäasiainministeri Päivi Räsänen Sisäministerinä on kesäkuusta 2011 alkaen toiminut Päivi Räsänen. Ministeri Räsänen vastaa kaikista sisäministeriön vastuulla olevista asioista. Ministeri Räsänen on Kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja ollut kansanedustaja vuodesta Koulutukseltaan ministeri Räsänen on lääketieteen lisensiaatti. 3

4 4 Turvallisempi huominen

5 Sisäinen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Hyvä turvallisuustilanne ja vahva turvallisuuden tunne ovat tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja kansallisesti tärkeä kilpailutekijä. Hallitus hyväksyi kesäkuussa 2012 kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman. Siinä painotetaan kansalaisten arjen turvallisuusongelmien ennaltaehkäisyä ja ratkaisua. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tullaan tehostamaan. Siviilikriisinhallinnan kansalliset voimavarat turvataan. Pelastustoimen valmiutta kansallisten kriisien ja suuronnettomuuksien tehokkaaseen hoitamiseen vahvistetaan. Maahanmuuttopolitiikka Hallitus pitää maahanmuuttajien kotoutumista ja syrjinnän torjuntaa hallituskauden keskeisinä tavoitteina. Hallituksen tavoitteena on maahanmuuttopolitiikan linja, joka tukee suvaitsevan, turvallisen ja moniarvoisen Suomen rakentamista sekä lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Maahanmuuttopolitiikan linjauksista valmistellaan Maahanmuuton tulevaisuus strategia. EU-tasolla Suomi osallistuu aktiivisesti yhteisen turvapaikkapolitiikan kehittämiseen. Hallituskauden kärkihankkeet Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan sisältyy lukuisia sisäministeriön ja sen hallinnonalan vastuulla olevia kehittämishankkeita. Varsinaisia kärkihankkeita ovat kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostaminen Maahanmuuton tulevaisuus strategian valmistelu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan tehostaminen Venäjän viisumivapauteen varautuminen sisäasiainhallinnossa 5

6 6 Säädösvalmistelulla laatutavoitteet Sisäministeriö kehittää jatkuvasti toimintaansa ja hallinnonalaa. Säädösvalmistelun laadulle on asetettu selkeät tavoitteet, valmistelijoita koulutetaan säännönmukaisesti ja lainsäädäntöhankkeiden etenemistä seurataan johdonmukaisesti. Yhtenä osana säädösvalmistelun parantamista on kansalaisten osallisuuden edistäminen, esimerkiksi lisäämällä sähköisiä kuulemisia. Sisäministeriöllä on ollut kansalaisjärjestöstrategia jo vuodesta Vuoden 2010 lopussa sisäministeriö päätti ensimmäisenä ministeriönä sähköistää koko asiankäsittelyprosessin. Asiakirjat kirjataan, käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti. Kansallisarkisto on myöntänyt ministeriölle luvan arkistoida ministeriön pysyvästi säilytettävät asiakirjat yksinomaan sähköisessä muodossa. Yhdenvertaisuutta edistetään laajasti Sisäministeriö edistää yhdenvertaisuutta mm. ohjeistamalla viranomaisia omassa työssään, kouluttamalla viranomaisia ja järjestöjä sekä erilaisten kansalaisille suunnattujen kampanjoiden avulla. Sisäministeriö on antanut valtion ja kuntien viranomaisille suosituksensa yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi. Yhdenvertaisuuslain mukaan kaikkien valtion ja kuntien viranomaisten tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Hallinnonalalla yhteinen strategia Sisäministeriön hallinnonalan strategia vuosille valmistui kesäkuussa Sisäministeriön hallinnonalan tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin maa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sisäasiainhallinto huolehtii strategisen johtoajatuksen mukaisesti ihmisten turvallisuudesta, rakentaa kilpailukykyistä yhteiskuntaa ja varmistaa ihmisten yhdenvertaisen kohtelun. Strategian mukaisesti sisäministeriö yhdessä hallinnonalansa kanssa: 1. Ennaltaehkäisee turvallisuusriskejä 2. Rakentaa kilpailukykyistä, suvaitsevaista ja monimuotoista Suomea 3. Varmistaa palvelujen saatavuuden ja laadun perusoikeuksia kunnioittaen ja hyvää hallintoa noudattaen 4. Varmistaa tulevaisuuden toimintakyvyn

7 7

8 8 Vahva panostus henkilöstöön Sisäisen turvallisuuden alalla sisäministeriö on tunnettu ja tunnustettu toimija. Sisäministeriö voitti huhtikuussa 2011 EU:n hankekilpailussa Kosovon sisäisen turvallisuuden koulutuksen kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kosovon poliisin, rajaviranomaisten, tullin, pelastustoimen ja vankeinhoidon ammatillista koulutusta. Sisäministeriö on vahvasti panostanut henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen parantamiseen. Henkilöstövisiomme on: sisäministeriö on motivoituneen henkilöstönsä avulla huippuosaava valtiohallinnon kehittämisorganisaatio. Vuonna 2011 sisäasianministeriö sai valtionhallinnon Kaiku-palkinnon työhyvinvoinnin määrätietoisesta kehittämisestä. Henkilöstö ja organisaatio Ministeriössä työskentelee noin 300 henkilöä ja koko hallinnonalalla yhteensä Sisäministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii kansliapäällikkö Päivi Nerg (kuvassa). Hän aloitti tehtävässään lokakuussa Sisäasiainministeriössä on neljä osastoa: poliisi- pelastus-, maahanmuutto- ja rajavartio-osastot. Suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimivat lisäksi hallintoyksikkö, talousyksikkö, oikeusyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, viestintäyksikkö, kansainvälisten asioiden yksikkö sekä sisäisen turvallisuuden sihteeristö. Erilliset yksiköt muodostavat ministeriön esikunnan.

9 Sisäministeriön hallinnonalan henkilötyövuosijakauma ,0 2,0 0,6 1,8 5,8 2,7 69,1 Poliisitoimi 69,1 % Rajavartiolaitos 18,0 % Pelastushallinto 5,8 % Hallinnon tietotekniikkakeskus 2,7 % Maahanmuuttovirasto 2,0 % Sisäasiainministeriö 1,8 % Vastaanottokeskukset 0,6 % Sisäministeriön hallinnonalan budjetti 2011 (1 390 milj. euroa) 98 Poliisitoimi 710 milj. 148 Rajavartiolaitos 258 milj Maahanmuutto 175 milj. Pelastustoimi ja hätäkeskukset 148 milj. Hallinto 98 milj.

10 10 Tietoa sisäasianministeriöstä ja hallinnonalasta: Ministeriön verkkosivuilta saat laajasti tietoa työstämme ja toiminnastamme: Sisäministeriön toimintaa voi seurata myös Facebookissa ja Twitterissä! Yhdenvertaisuuden edistämisestä saat tietoa, neuvoja ja käytännön ohjeita verkkosivulta: Etnisten suhteiden neuvottelukunta edistää etnistä yhdenvertaisuutta, toimii asiantuntijana maahanmuuttopolitiikassa ja tukee maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa: Poliisin verkkosivuilta saat käytännön tietoa poliisin toiminnasta, lupien hakemisesta, liikenne- ja rikosasioista sekä neuvoja arjen turvallisuuteen: Rajavartiolaitoksen verkkosivut kertovat Rajavartiolaitoksen työstä ja antavat käytännön ohjeita rajanylitykseen: Pelastustoimen verkkosivuilta saat tietoa pelastuslaista ja käytännön vinkkejä kodin turvallisuuteen: Maahanmuuttoviraston verkkosivut kertovat viraston työstä, antavat tilastotietoja maahanmuutosta ja ohjeistavat lupien hakemisessa: Hätäkeskuslaitoksen sivuilta saat tietoa hätäkeskusten toiminnasta ja ohjeita, kuin toimia hätätilanteessa: Kriisinhallintakeskus kouluttaa suomalaisia asiantuntijoita siviilikriisinhallinnan eri tehtäviin. Tutustu toimintaan ja operaatioihin: Esitteen kuvat: Hannes Victorzon (s. 2), Lk/ Vesa Moilanen (s.4), Lk/Johanna Vuonokari (s.4), LK/Sari Gustafsson (s.7), Pasi Autio (s.7), muut kuvat: Shutterstock ja ministeriön viestintä

11 Sisäasiainministeriön organisaatio Sisäasiainministeri Valtiosihteeri Kansliapäällikkö Rajavartiolaitos Ministeriön esikunta Hallintoyksikkö Talousyksikkö Oikeusyksikkö Viestintäyksikkö Kansainvälisten asioiden yksikkö Sisäisen tarkastuksen yksikkö Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Rajavartio-osasto Poliisiosasto Pelastusosasto Maahanmuutto-osasto Vähemmistövaltuutetun toimisto Syrjintälautakunta

12 Sisäasiainministeriö, PL 26, Valtioneuvosto, Inrikesministeriet, PB 26, Statsrådet, Painopaikka: Kopijyvä Oy, Jyväskylä, 2012

Oma hallinto 200 vuotta

Oma hallinto 200 vuotta Oma hallinto 200 vuotta 2 Oma hallinto kansakuntaa rakentamaan Suomen hallinto kehittyi aluksi vuosisatoja osana Ruotsin valtakuntaa. Napoleonin sodat johtivat vuonna 1808 Suomen sotaan, Porvoon valtiopäiviin

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Suomen pelastustoimi

Suomen pelastustoimi Suomen pelastustoimi 2 Suomen pelastustoimi Onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja väestönsuojelu muodostavat Suomessa kokonaisuuden, jonka valmius kattaa kaikki onnettomuustapaukset

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 LÄHETE /21/2010.3.2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Oheisena lähetetään tiedoksenne rajavartiolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009. Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SYYSKUU 2010 JOHDANTO... 1 YLEINEN OSA... 3 1. PERUSTIETOA SUOMESTA... 3 Väestö, uskonto

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia Opetusministeriö Nuoriso Undervisningsministeriet Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia Oikeuksista on vähän käyttöä ihmisille, jos he eivät tiedä niistä Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot