TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje"

Transkriptio

1 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje P/N REV J ISS 08Oct2016

2 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Yhteystiedot 2016 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC Climate Controls & Security -yhtiötä, joka on United Technologies Corporationin tytäryhtiö. Kaikki oikeudet pidätetään. TruVision Navigator 6.0-nimi ja -logo ovat United Technologiesin tavaramerkkejä. Muut tässä ohjeessa käytetyt tuotteiden nimet voivat olla valmistajiensa tai omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Interlogix 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC 28092, USA Valtuutettu valmistajan edustaja EU:ssa: UTC Climate Controls & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands Yhteystiedot ovat verkkosivustossa tai Versio Tämä asiakirja koskee tuotetta TruVision Navigator 6.0. Sertifiointi Ohjelmiston käyttöoikeussopimus Tärkeää: Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ( sopimus ) on UTC:n ja käyttäjän välinen laillinen sopimus. Jos käyttäjä lataa, asentaa tai kopioi tämän ohjelmiston tai muulla tavalla käyttää sitä, hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, hän ei saa ladata, asentaa, kopioida tai käyttää ohjelmistoa. Käyttäjä saa palauttaa ohjelmiston kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ja pyytää hyvitystä käyttöoikeusmaksusta. 1. Määritelmät. Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä: UTC tarkoittaa UTC Fire & Security Inc:iä, joka on Delawaresta käsin toimiva yritys. Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä tai tahoa, joka sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja, henkilön tai tahon työntekijöitä sekä kolmannen osapuolen urakoitsijoita, jotka toimittavat palveluita kyseiselle henkilölle tai taholle. Ohjelmisto tarkoittaa ohjelmistotuotteita, joiden käyttöoikeus annetaan käyttäjälle tämän sopimuksen mukaisesti, sekä kaikkia Ohjelmiston versiopäivityksiä, muokattuja versioita, päivityksiä, lisäyksiä ja kopioita, jotka toimitetaan käyttäjälle tässä myönnetyn käyttöoikeuden ollessa voimassa. Asiakas tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota tai sen emo- tai

3 tytäryhtiötä, joka käyttää ohjelmistoa sen käyttötarkoituksiin. Asiakkaita eivät ole jakelijat, valtuutetut jälleenmyyjät, VARjälleenmyyjät ja alkuperäislaitteiden valmistajat. Asiakasta voidaan nimittää käyttäjäksi riippumatta siitä, onko tämä henkilö vai jonkinlainen liikeyritys. Kone tarkoittaa tietokonetta, työasemaa, päätettä tai muuta laitteistotuotetta, johon ohjelmisto on asennettu. 2. Käyttöoikeus. Käyttäjälle myönnetään ohjelmistoon käyttöoikeus, ei omistusoikeutta. UTC pidättää kaikki oikeudet lisensoituun tuotteeseen ja siinä olevat oikeudet, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, jotka sisältyvät lisensoituihin tuotteisiin. UTC myöntää täten käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän käyttöoikeuden ilman oikeutta alilisensoida, asentaa ja käyttää ohjelmiston konekielistä koodausversiota siinä laajuudessa kuin käyttäjän suorittama (jos sellainen on) lisenssimaksu sallii ja ainoastaan maassa, jossa ohjelmisto hankittiin. Ellei lisensoituja kopioita ole useita, käyttäjä ei saa asentaa kuin yhden ohjelmiston kopion enintään yhdelle koneelle. UTC myöntää täten käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin yhden koneella luettavissa olevan kopion ottamiseen ohjelmistosta ainoastaan varmuuskopiointi- tai arkistointitarkoituksiin. Käyttäjä suostuu olemaan a. siirtämättä tai jakelematta ohjelmistoa sähköisessä muodossa tai muulla tavalla b. tallentamatta ohjelmistoa palvelimelle käytettäväksi useamman kuin yhden päätteen kautta c. myymättä, vuokraamatta, liisaamatta tai alilisensoimatta ohjelmistoa d. kopioimatta tai muokkaamatta ohjelmistoa mihinkään tarkoitukseen. 3. Voimassaolo. Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Käyttäjä voi irtisanoa tämän sopimuksen poistamalla kaikkien ohjelmiston komponenttien asennuksen kaikista koneista ja palauttamalla ohjelmiston UTC:lle. UTC voi irtisanoa tämän sopimuksen, jos käyttäjä rikkoo jotain näistä ehdoista ja määräyksistä. Kun käyttäjä irtisanoo mistä tahansa syystä tämän sopimuksen, käyttäjä suostuu välittömästi poistamaan kaikkien ohjelmiston komponenttien asennuksen ja palauttamaan ohjelmiston

4 UTC:lle. Kaikki tämän sopimuksen määräykset, jotka koskevat (i) takuiden vastuuvapauslauseketta, (ii) vastuun, oikeuskeinojen ja vahingonkorvauksen rajoituksia ja (iii) UTC:n immateriaalioikeuksia, jäävät voimaan tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen. 4. Lähdekoodiksi muuttaminen. Ohjelmisto toimitetaan ainoastaan konekielisesti koodattuna. Käyttäjä ei saa muuttaa, yhdistää, mukauttaa, kääntää, purkaa, hajottaa, muuttaa lähdekoodiksi tai muutoin pelkistää ohjelmistoa ihmisen luettavissa olevaan muotoon. 5. Rajoitettu takuu. UTC takaa, että (ohjelmiston takuuaika) ohjelmistoon sisältyvät toiminnot soveltuvat niiden käyttötarkoitukseen ohjelmiston mukana toimitetussa dokumentaatiossa kuvatulla tavalla ja että ne vastaavat kaikilta olennaisilta osin tällaisessa dokumentaatiossa mainittuja teknisiä tietoja yhden (1) vuoden ajan lisensoidun tuotteen toimittamisesta. UTC ei takaa, että ohjelmiston toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Mikäli ohjelmisto ei täytä määrityksiä, käyttäjän ainoa oikeuskeino tämän rajoitetun takuun puitteissa on ohjelmiston korjaaminen tai vaihtaminen yksinomaan UTC:n harkinnan mukaan. Jos käyttäjä haluaa korjata tai vaihtaa määrityksiä täyttämättömän ohjelmiston, hänen on otettava yhteys suoraan Interlogixjälleenmyyjään tai UTC:hen verkko-osoitteessa ohjelmiston takuun ollessa voimassa. UTC TOIMITTAA OHJELMISTON ILMAN MINKÄÄN TYYPPISIÄ NIMENOMAISIA, EPÄSUORIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA LUKUUN OTTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA NIMENOMAISTA RAJOITETTUA TAKUUTA SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. UTC KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. 6. Vastuunrajoitus. UTC:n ainoa velvoite tai vastuu tämän sopimuksen nojalla on määrityksiä täyttämättömän ohjelmiston ja/tai viallisen tietovälineen korjaaminen tai vaihto edellä kuvatun rajoitetun takuun mukaisesti. UTC EI OLE SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MENETETYISTÄ TUOTOISTA TAI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA MINKÄÄN VASTUUPERIAATTEEN MUKAISESTI RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN,

5 HUOLIMATTOMUUTEEN, TUOTEVASTUUSEEN TAI MIHIN TAHANSA. KOSKA JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI VÄLILLISIIN TAI SATUNNAISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄN VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, EDELLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ. UTC:N VASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ MAHDOLLISTA LISENSSIMAKSUA, JONKA KÄYTTÄJÄ MAHDOLLISESTI MAKSAA TÄMÄN MUKAISESTI LISENSOIDUSTA OHJELMISTOSTA. EDELLÄ KUVATTU RAJOITUS ON VOIMASSA SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO UTC:LLE ILMOITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI VAIKKA MAHDOLLISET OIKEUSKEINOT EIVÄT TÄYTTÄISI NIIDEN OLEELLISTA TARKOITUSTA. 7. Yleistä. Käyttäjälle toimitettua materiaalia, mukaan lukien Ohjelmistoa, ei saa viedä tai jälleenviedä Yhdysvaltain tai jonkin muun sovellettavan oikeustoimialueen vientimääräysten vastaisesti. Kaikki yritykset alilisensoida, luovuttaa tai siirtää jokin tämän sopimuksen mukainen oikeus, velvollisuus tai velvoite ovat mitättömiä. Tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakeja ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti kollisionormeista riippumatta. Täten käyttäjä hyväksyy Kalifornian Costa Mesan kattavien osavaltion ja liittovaltion tuomioistuinten yksinomaisen oikeustoimivallan ratkaista kaikki tämän sopimuksen puitteissa tai siihen liittyen syntyvät kiistat. 8. Rajoitettujen oikeuksien selite. Lisensoitu tuote toimitetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Mikäli Yhdysvaltain valtionhallinnolle tai sen virastolle myönnetään käyttöoikeus, siihen sovelletaan seuraavia lisäehtoja: rajoitettu tietokoneohjelmisto siten kuin se määritellään Yhdysvaltain liittovaltion hankintasäännöksen Commercial Computer Software Restricted Rights -lausekkeessa ja sen momenteissa (c)(1) ja (c)(2) määritellyissä rajoituksissa. Soveltuvin osin valtionhallinnon oikeutta käyttää, muokata, toisintaa, julkaista, suorittaa, näyttää tai paljastaa ohjelmistoa on myös rajoitettu siten kuin lainkohdan DFARS Rights in Noncommercial Technical Data and Computer Software Small Business Innovative Research (SBIR) Program -lausekkeen momenteissa (b)(2) ja (b)(3) määritellään. 9. Hyväksyntä. Käyttäjä vakuuttaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen ja sitoutuvansa sen ehtoihin. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että tämä sopimus on täydellinen ja yksinomainen esitys käyttäjän ja UTC:n välisestä sopimuksesta ja että se on etusijalla

6 kaikkiin kirjallisiin tai suullisiin esityksiin tai aiempiin sopimuksiin ja kaikkeen muuhun tämän sopimuksen aihealuetta koskevaan viestintään nähden. Käyttötarkoitus. Tätä tuotetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Lisätietoja on tuotetiedoissa ja käyttöohjeissa. Saat uusimmat tuotetiedot paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivustolla

7 Sisältö Kappale 1 Yleistä 3 Työasemaohjelmiston vaatimukset 8 Työasemien laitteisto-ohjeet 8 Palvelimen ohjelmistovaatimukset 10 Palvelimen laitteisto-ohjeet 11 Internet Explorerin laajennusvaatimukset 12 Kappale 2 Asennus 14 Arkkitehtuuri 14 Asennusvaihtoehdot 15 Kielet 15 Asennus erillismalli 16 Asennus monen työaseman malli 17 Ensimmäinen sisäänkirjautuminen 20 Asennuksen poisto 22 NTP-palvelu 25 Navigatorin asentaminen Windows 8 -järjestelmään 26 Kappale 3 Toiminta 28 Laitteiden lisääminen 28 Kameroiden lisääminen Discovery Toolilla asteen TruVision-kameran lisääminen 32 Navigatorin järjestely 33 Videon etsiminen ja vieminen 35 Analyysisääntöjen näyttäminen 37 Keräilijä-ruutu 39 TruVision Navigator Player 40 Kameratason levyanalyysi 43 Katseluruutu 44 PTZ-ohjaus 46 Digitaalinen zoomaus 48 Häirinnän valvonta 48 Löydettyjen laitteiden määrittäminen 49 Laitteen määrittäminen TruVision Navigatorin avulla 50 Kameran määrittäminen 51 Laitteen ominaisuudet 52 Laitteen levyanalyysi 53 Laiteohjelmiston päivittäminen 54 Kamerahaku 55 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje i

8 TruVision-tallentimen määritys selaimella 56 Laitteen määrittäminen 57 Kappale 4 TruVision Navigatorin asetukset 60 Työaseman asetukset 61 Palvelimen asetukset 62 Ilmoitusasetukset 80 Tilan tarkistusasetukset 82 Ryhmä- ja käyttäjäasetukset 85 Ohje 87 Liite A Laitetiedot 89 Yhteenveto 89 Sisältö 89 TruVision TVR10 (DVR) 89 TruVision TVR11/TVR12 (DVR) 93 TruVision TVR41/TVR42 (DVR) 97 TruVisionin yleiset TVR-/TVN-laitteet ja TVN70/TVR12HD/TVR44HD 101 TruVision TVR60 (hybriditallennin) 104 TruVision TVN10/20/21/50 (NVR) 109 ii TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

9 Kappale 1 Yleistä TruVision Navigator on videonhallintaohjelmisto, jonka avulla turvallisuusalan työntekijät voivat kerätä helposti ja etänä videotodisteita, valvoa reaaliaikaisesti tilanteita sekä määrittää ja ylläpitää videovalvontajärjestelmää, joka koostuu UTC:n digitaalitallentimista (laitteista), analogisista videokameroista, verkkotallentimista ja IP-kameroista. TruVision Navigator tarjoaa intuitiivisemman tavan etsiä ja tuottaa merkityksellistä videosisältöä. Versiossa 6 on uusittu käyttöliittymä sekä toiminnallisia parannuksia, jotta käyttökokemus olisi entistä intuitiivisempi. Kuvassa 1 näkyy TruVision Navigatorin pääikkuna. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 3

10 Kappale 1: Yleistä Kuva 1: TruVision Navigatorin pääikkuna 1 Navigator-ruutu 2 Hakukenttä 3 Lisää laitteita- ja Lisää kansioita -kuvakkeet 4 Asetukset-, Tehtävät-, Ohje- ja Kirjaudu ulos -kuvakkeet 5 Katseluruutu, useita välilehdellisiä katseluruutuja (enintään 10) voidaan lisätä klikkaamalla +- kuvaketta 6 Tapahtumanäyttö-ruutu 7 Mukautettu näkymä-, Vaihto- (suurennettu ja normaali näkymä), Valitse kaikki- ja Sulje kaikki -kuvakkeet 8 Ilmoittaja-ruutu 9 Avaa tapahtumakeskuksen 10 Keräilijä-ruutu ja Vie-, Valitse kaikki- ja Sulje kaikki -kuvakkeet 11 Ohjainyksikkö-ruutu ja toistosäätimet 12 Live- ja substream-vaihtopainikkeet 13 Lähennä/loitonna-, Keskitä aikajana- ja Siirry päivämäärään -kuvakkeet 14 Tallenna video-, Pikakuva-, PTZ- ja Pikayhteys -kuvakkeet 4 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

11 Kappale 1: Yleistä TruVision Navigator koostuu viidestä ruudusta, useista päävalintaikkunoista ja useista ohjelmakuvakkeista, jotka on lueteltu yllä. Ruutujen kokoa voi muuttaa vetämällä vasemman tai oikean puolen pystypalkista. Ruutujen nimien viereiset nuolikuvakkeet mahdollistavat ruudun piilottamisen ja sen esiin tuomisen. Tämä mahdollistaa sovelluksen näkymän mukauttamisen suoritettavien toimintojen mukaan. TruVision Navigator muistaa mukautetun näkymän uloskirjautumisen yhteydessä ja palauttaa käyttäjän samaan kohtaan kirjauduttaessa takaisin. Navigator-ruutu (1) on ohjelmiston keskushallinta-alue. Sen avulla voit hakea ja avata nopeasti minkä tahansa järjestelmän laitteen tai kameran. Navigator-ruudussa kameroita tai laitteita voi katsella kokonaisuudessaan kaksoisklikkaamalla tai vetämällä ja pudottamalla. Kun klikkaat mitä tahansa kohdetta hiiren oikealla painikkeella Navigator-ruudussa, näkyviin tulee eri toimintoja, joita kohteelle voi suorittaa. Näitä ovat esimerkiksi tilan tarkistus, laitteen määritys, levyn analysointi, ominaisuudet ja haku. Karttoja tai pohjapiirroksia voi lisätä käyttämällä.jpgtai.png-tiedostoja. Live-kamerakuvakkeita voi sijoittaa kartoille esittämään niiden fyysisiä sijainteja. Kun näitä kamerakuvakkeita klikataan, video latautuu katseluruutuun. Tämä ruutu perustuu käyttöoikeuksiin, joten jos sinulla ei ole oikeuksia suorittaa tiettyjä toimintoja, niihin liittyviä valintoja ei näy. Katseluruudussa (5) voit katsella sekä live- että tallennettua videota mistä tahansa järjestelmän videolähteestä, jotta voit tarkistaa sisällön ja suorittaa sille toimenpiteitä. Ruudussa on reaaliaikaisia tai tallennettuja videoita, jotka voi käynnistää Ilmoittajaruudusta, Navigator-ruudusta tai Keräilijästä. Useita välilehdellisiä katseluruutuja voidaan lisätä (enintään 10). Lisätyt katseluruudut voi myös irrottaa irrallisiksi ikkunoiksi. Katseluruudussa on nyt käytettävissä tapahtumanäyttö, joka on upotettu katseluohjelma. Käyttäjät voivat valita useista ruutuasetteluista järjestellessään videolähteitä. Perusruutuasetteluja ovat 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 ja 5 5. Lisäksi tuemme kymmentä erilaista mukautettua ruutuasettelua, mikä lisää joustavuutta. Kun kaksoisklikkaat jotain yksittäistä ruutua, sen sisältämä video tulee näkyviin koko näytölle. Kun kaksoisklikkaat videota uudelleen, video palaa edelliseen ruutuasetteluun. Lisäksi voit avata videoruudusta käsin välittömän toiston klikkaamalla Välitön toisto -kuvaketta. Jos järjestelmäsi sisältää PTZ (kääntö/kallistus/zoomaus) -kameroita, katseluruudussa voi aktivoida PTZ-ominaisuuksia hiirellä videoruudun sisältä. Voit kääntää ja kallistaa kameraa klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella ja liikuttamalla hiiren osoitinta vasemmalle, oikealle, ylös ja alas. Voit lähentää ja loitontaa klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella ja liikuttamalla hiiren osoitinta ylös ja alas. Ohjainyksikkö-ruudussa (11) voit hallita videota, kun se on latautunut katseluruutuun. Ohjainyksikössä on työkalurivi, aikajana, toistosäätimet ja streamin vaihtotoimintoja. Kun tietty videoruutu on valittu (vihreä reunaviiva videoruudun ympärillä), ohjainyksikön toiminnot vaikuttavat kyseiseen ruutuun. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 5

12 Kappale 1: Yleistä Ohjainyksikön työkalurivillä voit valita kaikki katseluohjelman ruudut, lähentää ja loitontaa aikajanaa, keskittää aikajanan, avata PTZ-ohjauspaletin, suorittaa Siirry-haun ja asettaa videon live- tai toistotilaan. Pikakuva-painikkeella voit ottaa valitusta videoruudusta pikakuvan ja lähettää sen Keräilijään vientiä varten. Video-painikkeella voit lähettää haluamasi videon osan (valitsemasi ajanjakso on merkitty vihreällä) Keräilijään vientiä varten. Ohjainyksikön aikajanan avulla käyttäjät voivat hakea videosta tiettyjä ajankohtia. Kun kaksoisklikkaat jotakin kohtaa aikajanalla, valittu video toistetaan automaattisesti kyseiseltä päivältä ja kellonajalta. Käyttämällä nykyistä live-/toisto-osoitinta (näkyy vihreänä hakukolmiona) voit hakea ja toistaa videota mistä tahansa aikajanan kohdasta. Voit merkitä haluamasi videon osan alun ja lopun kolmiokuvakkeella. Aikajanan alla olevilla toistosäätimillä voit käsitellä toistettavaa videota lisää. Keräilijä-ruudussa (10) on kaikki olennaiset videon osat, pikakuvat ja paikalliset tallenteet valmiina vietäväksi. Tästä voit valita haluamasi sisällön vietäväksi kiintolevylle välittömästi tai aikataulun mukaan. Jos haluat avata videoleikkeen uudelleen tarkempaa analyysiä varten, kaksoisklikkaa pikkukuvaa, niin video avautuu katseluruudussa. Tämän jälkeen voit käsitellä aikajanaa ja tarkentaa leikettä sekä lähettää sen takaisin Keräilijään. Voit poistaa videoleikkeitä Keräilijästä klikkaamalla pikkukuvan viereistä poistokuvaketta. Voit nimetä pikakuvia uudelleen, tulostaa ne tai lähettää ne sähköpostilla klikkaamalla pikkukuvaa hiiren oikealla painikkeella. Tehtävät-ruudussa (4) voit keskitetysti valvoa järjestelmään luotuja ja ajastettuja tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat muun muassa videon vienti, tietokannan varmuuskopiointi ja tietokannan palautus. Tehtävät-ruudussa näkyy jonossa olevien tehtävien reaaliaikainen tila ja syy, mikäli tehtävä on epäonnistunut. Tehtävät-ruutu avataan klikkaamalla Tehtävät-kuvaketta Navigator-ruudussa. Asetukset-valintaikkunassa (4) käyttäjä voi määrittää eri asetuksia sovelluksessa. Niitä ovat esimerkiksi työaseman ja palvelimen asetukset, ilmoitukset, tilan tarkistus, ryhmät ja käyttäjät sekä auditointihistoria. Työaseman asetukset koskevat jokaista työasemaa. Näitä ovat esimerkiksi: Ilmoitusääni: Voit ottaa hälytysäänet käyttöön, kun TruVision Navigatorin Ilmoittajaan saapuu ilmoitus laitteelta. POS-aktivointi: Näytä POS-tiedot videoruudussa tai erillään siitä. Kamerajärjestys: Järjestä kamerat Navigator-puussa nimen tai numeron perusteella. Live-streamien enimmäismäärä: Aseta työaseman sallimien live main streamien enimmäismääräksi 0 (nolla). Tämän jälkeen yhtäkään main streamia ei näy, vain substreamit näkyvät. 6 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

13 Kappale 1: Yleistä Suorittimen raja-arvon ohjaus: Ota käyttöön suorittimen enimmäisraja-arvo, joka estää suorittimen kuormitusta nousemasta 100 prosenttiin videon toiston aikana. Kuten muissakin sovelluksissa, suorittimen 100-prosenttinen kuormitus hidastaa järjestelmää. Säilytä videon kuvasuhde: Ota käyttöön kuvasuhde katseluruudun livekatselua ja videon toistoa varten. Audioaktivointi: Ota laitteen äänet käyttöön (jos saatavilla). Näytä ruudukko katseluruudussa: Poista tai näytä ruudukko videon katseluruudussa. Näytä videoruudun tiedot: Poista tai näytä kameran nimi ja kellonaika ja päivämäärä. Palvelinasetuksia ovat SMTP-palvelimen asetukset, käyttöoikeusasetukset, välittömän toiston kesto, mukautetun ohjelinkin asetukset ja palvelimen/työaseman URL-tiedot. Ilmoitusasetuksia ovat porttiasetukset, jotka tarvitaan tapahtumien vastaanottamiseen kustakin laitteesta. Lisäksi tässä valikossa voi määrittää sähköposti-ilmoitusasetukset sekä tiettyjen ilmoitustyyppien suodatuksen. Tilan tarkistuksen asetuksia ovat vastaanotettavan diagnostiikan suodatin sekä diagnostiikkatietojen ilmoitusten vastaanoton sähköpostiasetukset. Tästä valikosta voi myös ajoittaa automaattisen diagnostiikkapollauksen. Ryhmät ja käyttäjät -asetusten avulla voi lisätä uusia käyttäjiä, antaa käyttöoikeuksia ja luoda ryhmiä. Auditointihistoria-välilehdeltä voi etsiä käyttäjien toimia. Ohje-valintaikkunasta (4) pääsee helppokäyttöiseen ohjetoimintoon, josta saa tarkempia tietoja järjestelmästä. Lisäksi siitä saa TruVision Navigatorin versiotiedot, tekijänoikeudet ja loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen tiedot. Organisaatiot voivat lisätä tähän oman mukautetun ohje- tai koulutuslinkkinsä tuotteen käyttöönoton helpottamiseksi. Tapahtumakeskus-valintaikkunassa (9) voit koota ja hallita laitteiden lähettämiä ilmoituksia. Tapahtumakeskus-valintaikkuna avataan klikkaamalla kuvaketta (9) Ilmoittaja-ruudussa (8). Laitteet täytyy määrittää lähettämään nämä ilmoitukset verkon kautta TCP-protokollalla TruVision Navigator Server -tietokoneen IP-osoitteeseen. Lisäksi TruVision Navigator Server -tietokoneen palomuuri on määritettävä hyväksymään nämä verkkoilmoitukset. Näihin tapahtumiin liittyvä video voidaan myös lähettää suoraan Tapahtumanäyttöön (6), joka on upotettu katseluruutuun. Näitä ilmoituksia voivat olla Hälytys, Kuva puuttuu, Liiketunnistus, Tuuletinvirhe, Levyvirhe, Käyttäjä lukittu laitteessa, Video pyyhitty, Levy täynnä, Laitteeseen kytketty virta ja monet muut laitteen mallista riippuen. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 7

14 Kappale 1: Yleistä Työasemaohjelmiston vaatimukset TruVision Navigator tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä ja muita ohjelmistokomponentteja. Taulukko 1: Työasemaohjelmiston vaatimukset Komponentti Versio Huomautukset Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows XP Pro SP3 Microsoft Windows Vista SP1, 32- tai 64- bittinen Microsoft Windows 7 SP1, 32- tai 64-bittinen Microsoft Windows 8.1, 32- tai 64-bittinen Microsoft Windows Server 2003 R2, 32- bittinen Microsoft Windows Server 2008 R2, 32- tai 64-bittinen TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys (WinPcap on asennettava erikseen ja suoritettava yhteensopivuustilassa Windows 8 -järjestelmissä) TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys Muu Microsoft.NET Framework 4.0 Sisältyy asennuspakettiin Työasemien laitteisto-ohjeet PC-valmistajat kehittävät koko ajan tuotteiden suorituskykyä ja kokoonpanoja alentaen samalla tuotteiden hintoja. Siksi olemme listanneet muutamien TruVision Navigatorin kanssa yhteensopivien PCtyöasemien teknisiä tietoja sen mukaan, mitä on kaupallisesti saatavilla vuoden 2013 elokuussa. Näiden teknisten tietojen on tarkoitus toimia OHJEENA asiakkaalle. TruVision Navigatoria voidaan käyttää tapauskohtaisesti myös tehokkaammilla tai pienempitehoisilla tietokoneilla. Tarkista taulukon alaosasta Odotettu suorituskyky -tiedoista, mikä kokoonpanoista vastaa tarpeitasi. Sen perusteella voit päättää, millaisen tietokoneen ostat. 8 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

15 Kappale 1: Yleistä Taulukko 2: PC-työasemien laitteistotiedot Komponentti Minimi Suositus Korkea Huomautukset Suoritin Muisti 3. sukupolven Intel Core i suoritin (Dual Core, 3,30 GHz, 3 Mt ja HD2500- näytönohjain) 4 Gt, NON-ECC, MHz DDR3, 2DIMM Kiintolevy 500 Gt kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Näytönohjain Intel Integrated Graphic, yksi HDMI/VGA 3. sukupolven Intel Core i suoritin (6 Mt, 3,2 GHz ja HD2500- näytönohjain) 6 Gt, NON- ECC, MHz DDR3, 2DIMM 500 Gt kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti 1 Gt:n näyttömuistilla varustettu AMD Radeon HD 7470, 2 kpl 3. sukupolven Intel Core i suoritin (8 Mt, 3,4 GHz ja HD4000- näytönohjain) 8 Gt, NON- ECC, MHz DDR3, 2DIMM 500 Gt kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuist 1 Gt:n näyttömuistilla varustettu AMD Radeon HD 7470, 2 kpl Resoluutio x x x 768 Suorittimen tehokkuus vaikuttaa sovelluksen suorituskykyyn sen toistaessa ja hahmontaessa videokuvaa. Mitä parempi suoritin on, sitä paremmin sovelluksesi reagoi. RAM liittyy siihen, kuinka montaa sovellusta voidaan käyttää samanaikaisesti, sekä siihen, kuinka monta eri toimintoa TruVision Navigator voi suorittaa yhdellä kertaa. Mitä enemmän RAMmuistia on, sitä parempi suorituskyvyn voi odottaa olevan. Valinnainen: TruVision Navigatorin asentamiseksi tarvitaan noin 880 Mt levytilaa. Jos haluat tallentaa videomateriaalia koneellesi, saatat tarvita lisää tallennustilaa. Näytönohjaimen ominaisuudet vaikuttavat TruVision Navigatorin suorituskykyyn sen hahmontaessa videokuvaa. Mitä parempi näytönohjain on, sitä parempi suorituskyky on videoita toistettaessa. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 9

16 Kappale 1: Yleistä Komponentti Minimi Suositus Korkea Huomautukset Verkko Integroitu PCIe 10/100/1000 Integroitu PCIe 10/100/1000 Integroitu PCIe 10/100/1000 Verkkokortti saattaa olla suorituskyvyn pullonkaula riippuen kortin tehosta. Jos kortin teho alittaa tulevan streamauksen määrän, seurauksena on suorituskykyongelmia. Palvelimen ohjelmistovaatimukset TruVision Navigator tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä ja muita ohjelmistokomponentteja. Taulukko 3: Palvelimen ohjelmistovaatimukset Komponentti Versio Huomautukset Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows XP Pro SP3 TruVision Navigatorin latauksen edellytys Microsoft Windows Vista SP1, 32- tai 64-bittinen Microsoft Windows 7, 32- tai 64-bittinen Microsoft Windows 8, 32- tai 64-bittinen TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys (WinPcap on asennettava erikseen ja suoritettava yhteensopivuustilassa Windows 8 - järjestelmissä) (Windows 8:aan on asennettava SQLohjaimet ennen Navigatorin asennusta.) Microsoft Windows Server 2003 R2, 32-bittinen TruVision Navigatorin latauksen edellytys Microsoft Windows Server 2008 R2, 32- tai 64- bittinen TruVision Navigatorin latauksen edellytys 10 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

17 Kappale 1: Yleistä Tietokanta Microsoft SQL 2008 Microsoft SQL Express 2008 R2 Microsoft SQL Express 2008 R2 sisältyy asennuspakettiin. Erillisasennuksessa ei tarvita Microsoft SQL:ää. Muu Microsoft.NET Framework 4.0 Sisältyy asennuspakettiin Muu WinPcap Sisältyy asennuspakettiin Palvelimen laitteisto-ohjeet Näiden teknisten tietojen on tarkoitus toimia OHJEENA asiakkaalle. TruVision Navigatoria voidaan käyttää tapauskohtaisesti myös tehokkaammilla tai pienempitehoisilla tietokoneilla. Taulukossa 4 on palvelinlaitteistojen suositellut tekniset tiedot. Taulukko 4: Palvelinlaitteiston tekniset tiedot Komponentti Suositus Huomautukset Suoritin 3. sukupolven Intel Core i suoritin (6 Mt, 3,2 GHz ja HD2500-näytönohjain) Muisti Kiintolevy Näytönohjain 6 Gt, NON-ECC, MHz DDR3, 2DIMM 500 Gt kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti 1 Gt:n näyttömuistilla varustettu AMD Radeon HD 7470, 2 kpl Valinnainen: tämä tallennustilavaatimus vaihtelee laajalti useiden tekijöiden mukaan, joita ovat muun muassa se, isännöidäänkö tietokantaa palvelimella, mikä on todellinen tietokannan koko ja haluatko tallentaa videot palvelimelle. Valinnainen: vaihtelee sen mukaan, haluatko katsella videokuvaa työasemasta tällä koneella. Verkko x 768 Integroitu PCIe 10/100/1000 Tuetut videotallentimet Taulukossa 5 esitetään tuetut laitteet ja niihin liittyvät laiteohjelmistoversiot. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 11

18 Kappale 1: Yleistä Taulukko 5: Tuetut tallentimet UTC:n laitteet Tuettu laiteohjelmistoversio TruVision NVR20* 2.0h TruVision NVR50* 1.0m TruVision TVN TruVision TVR20* TruVision DVR12HD 1.0 TruVision DVR44HD 1.0 TruVision TVR TruVision TVN21(P)(S) 2.0 TruVision DVR12* 1.0 TruVision DVR41* 1.0 TruVision DVR42* 1.0 TruVision NVR40 (TVN40)* Changelist TruVision DVR60 (TVR60)* 4.0 TruVision DVR40 (TVR40)* 3.0 build TruVision DVR10 (TVR10)* 2.0 Build ja 2.2 Build TruVision DVR11 (TVR11c)* 1.0m TruVision DVR11 (TVR11)* 1.0k * Nämä mallit ovat elinkaaren lopussa, eikä niitä tueta aktiivisesti. Internet Explorerin laajennusvaatimukset Seuraavat ActiveX-komponentit täytyy ottaa käyttöön Suojausasetuksetvalintaikkunasta. 1. Ota käyttöön ActiveX-komponenttien automaattinen kehotteen näyttäminen. 12 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

19 Kappale 1: Yleistä 2. Aseta järjestelmä kysymään, ladataanko ActiveX-komponentit. 3. Suorita ActiveX-komponentit ja laajennukset -asetuksen tulee olla käytössä. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 13

20 Kappale 1: Yleistä Kappale 2 Asennus Arkkitehtuuri TruVision Navigator koostuu kolmesta osasta: työasema palvelut tietokanta 14 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

21 Kappale 2: Asennus TruVision Navigator -arkkitehtuuri on joustava, joten kaikki nämä kolme osaa voivat olla samassa tietokoneessa (esimerkiksi yhdessä Windows 7 -tietokoneessa) pienemmissä ratkaisuissa. Lisäksi TruVision Navigator mahdollistaa näiden kolmen osan käytön erillisissä tietokoneissa (esimerkiksi palvelut virtuaalipalvelimella, tietokanta erillisessä tietokantatietokoneessa ja työasemat isännöityinä useissa verkkoon liitetyissä tietokoneissa) suuremmissa hajautetuissa ratkaisuissa. Asennusvaihtoehdot TruVision Navigatorin asentamiseen on kaksi vaihtoehtoa: Erillismalli (tai suora tietokantayhteys): Tämän asennusvaihtoehdon avulla työasema, tietokanta ja palvelut voivat olla samassa tietokoneessa. Sen ainoa rajoitus on, että muut verkossa olevat työasemat eivät voi muodostaa yhteyttä tämän tietokoneen tietokantaan. Siksi tämä vaihtoehto sopii hyvin pienille erillisille järjestelmille. Monen työaseman malli (tai perinteinen työasema-palvelin): Tämän asennusvaihtoehdon avulla työasema, tietokanta ja palvelut voivat olla samassa tietokoneessa tai eri tietokoneissa. Tämä asennusvaihtoehto sopii hyvin suurille järjestelmille, joissa on useita maantieteellisesti hajallaan olevia käyttäjiä, tietokoneita ja tallennuslaitteita. TruVision Navigatorin keskeiset ominaisuudet ja toiminnot ovat samat valitusta asennusvaihtoehdosta riippumatta. Tarvitset järjestelmänvalvojan oikeudet, jotta voit asentaa sovelluksen tietokoneeseen. Ohjelmisto on kuitenkin kaikkien niiden käyttäjien käytettävissä, jotka pystyvät kirjautumaan kyseisessä tietokoneessa olevalle Windows-käyttäjätilille. Kielet TruVision Navigator tukee seuraavia kieliä: arabia, englanti, espanja, hollanti, italia, liettua, kiina (yksinkertainen ja perinteinen), portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, slovakki, suomi, tanska, tšekki, turkki, unkari ja venäjä. Kun TruVision Navigator Installation Setup.exe on käynnistetty, ohjattu InstallShieldtoiminto tunnistaa tietokoneen kieliasetuksen automaattisesti ja käyttää kyseistä kieltä, jos sitä tuetaan. Jos kyseistä kieltä ei tueta, ohjatun InstallShield-toiminnon oletuskieli on englanti. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 15

22 Kappale 2: Asennus Kun työasema käynnistetään, TruVision Navigator tunnistaa tietokoneen kieliasetuksen automaattisesti ja käyttää kyseistä kieltä, jos sitä tuetaan. Jos kyseistä kieltä ei tueta, työaseman oletuskieli on englanti. Asennus erillismalli Asenna TruVision Navigatorin uusi erillisesiintymä tietokoneeseesi toimimalla seuraavasti: Vie TruVision Navigator setup.exe -asennustiedosto tietokoneesi työpöydälle. Käynnistä ohjattu InstallShield-toiminto automaattisen suorituksen sivulta tai aloita asennus kaksoisklikkaamalla TruVision Navigator setup.exe -tiedostoa. Näkyviin tulee Avaa tiedosto suojausvaroitus -ikkuna. Klikkaa Suorita-painiketta. Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus -ikkuna avautuu. Laita valinta Hyväksyvalintaruutuun ja jatka klikkaamalla Seuraava-painiketta. Näyttöön tulee Tervetuloaikkuna. Kun kyseessä on erillisasennus, valitse Tyypillinen. Kuva 2: Tervetuloa asennusohjelmaan -ikkuna Vahvista valinnat -ikkuna avautuu. Klikkaa Asenna-painiketta. Asennetaan tuotetta - ikkuna näkyy hetken, jonka jälkeen ohjattu InstallShield-toiminto tulee näkyviin. Jatka klikkaamalla Seuraava. Käyttöoikeussopimus-ikkuna avautuu. Laita valinta Hyväksy-valintaruutuun ja jatka klikkaamalla Seuraava-painiketta. Asennustyyppi-ikkuna avautuu. Jatka tavallista asennusta klikkaamalla Suorita loppuun -valintanappia ja Seuraava-painiketta. Ohjelma on valmis asennettavaksi -ikkuna avautuu. Jatka 16 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

23 Kappale 2: Asennus klikkaamalla Asenna-painiketta. Kun ohjattu InstallShield-toiminto on suoritettu, siitä ilmoittava ikkuna avautuu. Jatka klikkaamalla Valmis-painiketta. Tuote on asennettu - ikkuna avautuu. Suorita asennus loppuun klikkaamalla Sulje-painiketta. Kuva 3: Tuote on asennettu -ikkuna Asennus monen työaseman malli Asenna TruVision Navigatorin työasema-palvelinesiintymä tietokoneeseesi toimimalla seuraavasti: Vie TruVision Navigator setup.exe -asennustiedosto tietokoneesi työpöydälle. Käynnistä ohjattu InstallShield-toiminto automaattisen suorituksen sivulta tai aloita asennus kaksoisklikkaamalla TruVision Navigator setup.exe -tiedostoa. Näkyviin tulee Avaa tiedosto suojausvaroitus -ikkuna. Klikkaa Suorita-painiketta. Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus -ikkuna avautuu. Laita valinta Hyväksyvalintaruutuun ja jatka klikkaamalla Seuraava-painiketta. Näyttöön tulee Tervetuloaikkuna. Kun kyseessä on työasema-palvelin-asennus, valitse Edistynyt. Asennuskansioikkuna avautuu. Hyväksy oletusarvoinen asennuskansio klikkaamalla Seuraavapainiketta. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 17

24 Kappale 2: Asennus Kuva 4: Määritys-ikkuna Kun Määritys-ikkuna avautuu, jatka klikkaamalla Työasema-palvelin-tila-valintanappia ja Seuraava-painiketta. Valitse tietokanta -ikkuna avautuu. Kuva 5: Valitse tietokanta -ikkuna Valitse tietokantavaihtoehto ja klikkaa Seuraava. Vahvista valinnat -ikkuna avautuu. 18 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

25 Kappale 2: Asennus Kuva 6: Vahvista valinnat -ikkuna Vahvista valinnat -ikkuna avautuu. Klikkaa Asenna-painiketta. Asennetaan tuotetta - ikkuna näkyy hetken, jonka jälkeen Ntp ohjattu InstallationShield-toiminto tulee näkyviin. Ntp-käyttöoikeussopimus-ikkuna avautuu. Laita valinta Hyväksy-valintaruutuun ja jatka klikkaamalla Seuraava-painiketta. Asennustyyppi-ikkuna avautuu. Jatka tavallista asennusta klikkaamalla Suorita loppuun -valintanappia ja Seuraava-painiketta. Ohjelma on valmis asennettavaksi -ikkuna avautuu. Jatka klikkaamalla Asenna-painiketta. Kun ohjattu InstallShield-toiminto on suoritettu, siitä ilmoittava ikkuna avautuu. Jatka klikkaamalla Valmis-painiketta. Tuote on asennettu -ikkuna avautuu. Suorita asennus loppuun klikkaamalla Sulje-painiketta. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 19

26 Kappale 2: Asennus Kuva 7: Tuote on asennettu -ikkuna Ensimmäinen sisäänkirjautuminen Kun asennus on onnistunut, käynnistä TruVision Navigator jollakin seuraavista tavoista: Kaksoisklikkaa työpöydällä olevaa TruVision Navigator -kuvaketta. Avaa Käynnistä-valikko, valitse Kaikki ohjelmat ja sitten TruVision Navigator. Kun TruVision Navigator käynnistyy, näyttöön tulee kirjautumisikkuna. Kirjaudu sisään oletusarvoisena järjestelmänvalvojana käyttämällä seuraavaa käyttäjänimeä ja salasanaa: käyttäjänimi: admin salasana: admin. 20 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

27 Kappale 2: Asennus Kuva 8: Kirjautumisikkuna Kun olet kirjautunut sisään ensimmäisen kerran, näyttöön tulee ikkuna, jossa järjestelmä kehottaa vaihtamaan oletusjärjestelmänvalvojan salasanan tietoturvasyistä. Kuva 9: Vaihda salasana -valintaikkuna Vaihda salasana toimimalla seuraavasti: Kirjoita uusi salasana Salasana-kenttään. Kirjoita salasana uudelleen Vahvista salasana -kenttään. Valitse jokin haastekysymyksistä alasvetoluettelosta. Kirjoita haastekysymyksen vastaus Haastevastaus-kenttään. Valitse OK. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 21

28 Kappale 2: Asennus Jos unohdat salasanasi, voit palauttaa sen klikkaamalla Unohditko? -painiketta sisäänkirjautumisikkunassa. Voit sitten vastata haastekysymykseesi. Jos vastasit oikein, voit vaihtaa salasanasi ja kirjautua uudelleen ilman ulkopuolista apua. Jos et muista haastevastausta, klikkaa Unohditko?-painiketta uudelleen ja soita UTC:n tekniseen tukeen. Kerro tekniselle tuelle teknisen tuen avain, joka näkyy sitä koskevassa kentässä automaattisesti. Tekninen tuki palauttaa salasanasi näillä tiedoilla. Kuva 10: Käyttäjätilin haaste -valintaikkuna Asennuksen poisto Voit poistaa TruVision Navigatorin asennuksen toimimalla seuraavasti: Avaa Windowsin ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -sovellus. Siirry TruVision Navigator Server -kohtaan ja klikkaa Poista- tai Poista asennus - painiketta. 22 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

29 Kappale 2: Asennus Kuva 11: Lisää tai poista sovellus -ikkuna InstallShield-ikkuna tulee näyttöön, ja sovellus valmistelee valintasi poistamisen. Kuva 12: Ohjatun InstallShield-toiminnon ikkuna Kun näet tämän ikkunan, valitse. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 23

30 Kappale 2: Asennus Kuva 13: Vahvistusikkuna Asennuksen poisto alkaa ja tilaikkuna avautuu. Kuva 14: Asennuksen tila -ikkuna Kun asennuksen poisto on valmis, klikkaa Valmis-painiketta ja käynnistä tietokoneesi uudelleen. 24 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

31 Kappale 2: Asennus Kuva 15: Asennuksen poistaminen valmis -ikkuna Toista samat asennuksenpoiston vaiheet TruVision Navigator Client -sovellukselle Lisää tai poista sovellus -ikkunassa. Huomautus: Voit tällä tavalla poistaa kaikki TruVision Navigatorin tiedostot ja lokit järjestelmäsi. Rekisteriä ei tarvitse muokata, jotta TruVision Navigatorin voi poistaa tietokoneesta. NTP-palvelu TruVision Navigator Server voi toimia NTP-palveluna verkossa oleville laitteille (voit halutessasi käyttää myös jotain toista kolmannen osapuolen NTP-palvelua). TruVision Navigatorin NTP-palvelu käynnistyy oletusarvoisesti. Voit laittaa sen pois päältä valitsemalla Ohjauspaneeli > Valvontatyökalut > Palvelut, klikkaamalla Network Time Protocol -palvelua ja pysäyttämällä sen. Määritä laitteen NTP-palvelin-kenttään sen TruVision Navigator Serverin IP-osoite, joka suorittaa NTP-palvelua. Jos järjestelmäsi on suljettu (eli internetyhteyttä ei ole), TruVision Navigatorin NTPpalveluun liitetyt laitteet käyttävät kyseisen palvelintietokoneen CMOS-kelloa. Varmista, että tämä kello näyttää oikean ajan. Jos järjestelmäsi on avoin (eli siinä on internetyhteys), voit silti määrittää laitteet käyttämään TruVision Navigatorin NTPpalvelua ajan synkronointia varten. Lisäksi voit määrittää TruVision Navigatorin NTPpalvelun käyttämään ulkoista aikapalvelinta, joka ylläpitää järjestelmän aikaa. Tämä helpottaa TruVision Navigator Serverin pysymistä täsmällisesti oikeassa ajassa. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 25

32 Kappale 2: Asennus Kuva 16: NTP-kaavio Navigatorin asentaminen Windows 8 - järjestelmään TruVision Navigatorin voi asentaa Windows 8 -järjestelmiin seuraavin edellytyksin. Microsoft Windows 8 -käyttöjärjestelmän on tuettava Microsoft SQL -tietokantaohjaimia täysin, ennen kuin TruVision Navigatorin asennus alkaa. Siksi näitä esivaatimuksia tarvitaan järjestelmän valmistelemiseksi TruVision Navigatorin asennusta varten. Noudata alla olevia ohjeita ennen Navigatorin asentamista Windows 8 -järjestelmiin. 1. Työasema-palvelin-tyyppiset kokoonpanot: Vaihtoetoja on kaksi: a. Windows 8 (SQL asentamatta) i. Kaikki tärkeät Microsoftin päivitykset on asennettava. ii. Asenna WinPcap manuaalisesti ennen Navigatorin asentamista tai sen jälkeen. iii. Navigator asentaa SQL 2008 Expressin, kun se havaitsee, ettei SQL:ää ole asennettu tietokoneeseen. b. Windows 8 (kun SQL 2008 Express R2 SP1 tai SP2 on asennettu) i. Kaikki tärkeät Microsoftin päivitykset on asennettava. ii. Asenna WinPcap manuaalisesti ennen Navigatorin asentamista tai sen jälkeen. iii. Navigator sallii käyttäjän käyttää olemassa olevaa SQL 2008 Express - asennusta. 26 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

33 : Asennus 2. Näin voit tehdä WinPcapista Windows 8 -yhteensopivan: a. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella WinPcap.exe-tiedostoa. b. Valitse Ominaisuudet. c. Yhteensopivuus. d. Valitse Suorita ohjelma yhteensopivuustilassa: Valitse Windows 7 ja sitten Käytä. e. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella WinPcap.exe-tiedostoa ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 27

34 Kappale 3 Toiminta Laitteiden lisääminen Voit lisätä yhden laitteen tai useita laitteita Navigatoriin seuraavasti: Klikkaa Lisää laitteita -painiketta Navigatorissa. Näkyviin tulee alasvetovalikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot: - Lisää manuaalisesti - Lisää Discovery Toolilla. Laitteiden lisääminen manuaalisesti Kun Lisää manuaalisesti on valittu, voit syöttää tarvittavat tiedot alla olevaan näkymään. Kuva 17: Lisää laite -ikkuna (manuaalisesti) 28 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

35 Kappale 3: Toiminta Huomautus: Kun olet valinnut OK, mahdolliset punaiset huutomerkit kenttien vieressä ilmaisevat, että arvot eivät kelpaa. Kun viet hiiren osoittimen huutomerkillä merkittyjen kohtien päälle, saat lisätietoja siitä, miksi antamasi arvot eivät kelpaa. Kaikkien kenttien on oltava kelvollisia, jotta laitteen voi lisätä. Valitse sopiva tallentimen tyyppi alasvetovalikosta. Anna tallentimen nimi. Sen tulee koostua kirjaimista ja numeroista. Streamaustyyppi täytyy mahdollisesti valita laitteen tyypistä riippuen. Joissakin laitteissa Streamaustyyppi-asetukselle on vain yksi vaihtoehto, joten se on valittuna oletusarvoisesti. Streamaustyypit määritetään seuraavalla tavalla: TCP: TCP on luotettava streamin jakelupalvelu, joka takaa, että datavirta toimitetaan yhdeltä isännältä toiselle kahdentamatta tai menettämättä tietoja. Käänteinen TCP: Sovellus muodostaa yhteyden laitteeseen, ja laite streamaa videon takaisin sovellukseen olemassa olevan yhteyden kautta. Tämä valinta poistaa kaikki palomuuriongelmat WAN-verkossa. Se on yleensä paras valinta. Käänteinen TCP I -kehys: Tämä yhteystyyppi on samankaltainen kuin käänteinen TCP, paitsi että laite lähettää vain I-kehyksiä. Tämä valinta on paras valinta rajatun kaistanleveyden ympäristöissä. UDP: Sovellus muodostaa yhteyden laitteeseen ja pyytää laitetta streamaamaan videon takaisin sovelluksen UDP-osoitteeseen ja -porttiin. Tätä varten palomuuri on määritettävä sallimaan laitteen streamaus sovellukseen kyseiseen porttiin. Multicast Tällaiseen streamaukseen tarvitaan vain yksi stream ja yksi käyttäjäyhteys tallennuspalveluun, ja se voi olla yhteydessä moneen työasemaan. Tämä säästää yhteyksiä ja kaistanleveyttä. Tätä voi käyttää vain jos suoratoistoa ei tueta. Wavelet/Wavejet: Tämä tyyppi perustuu Wavelet/Wavejet-pakkausmenetelmiin. Tätä streamaustyyppiä ei voi vaihtaa, ja se on DVMRe- ja StoreSafe DVR - tuotesarjojen oletusstreamaustyyppi. Anna tallentimen IP-osoite tai DynDNS- tai EzDDNS-URL-osoite. Huomautus: Voit lisätä laitteen käyttämällä DNS-nimeä ja kiinteää IP-osoitetta. Voit tehdä tämän lisäämällä DNS-nimen lomakkeen IP-osoite-kenttään. Anna laitteen kuunteluportti. Tässä kentässä on valmiina oletusarvo, joka perustuu valitsemaasi laitetyyppiin. Jos olet vaihtanut tämän portin laitteessa, lisää sama portti tähän kenttään. Huomautus: Portin numero täytyy lisätä laitteen osoitteeseen, jos käytät DynDNS:ää muun HTTP-portin kuin portin 80 kanssa (esimerkiksi mydvr.dyndns.org:2222, jos käytät HTTP-porttia 2222). HTTP-portin numero on lisättävä myös käytettäessä No-IP:tä DynDNS:n sijaan. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 29

36 Kappale 3: Toiminta Anna käyttäjänimesi ja salasanasi. Tämä kenttä on täytettävä vain jos lisättävä laite on määritetty vaatimaan käyttäjänimeä ja salasanaa. Jos haluat lisätä laitteen Navigatoriin, mutta tiedät laitteen olevan offline-tilassa, laita valinta Lisää tallennin offline-tilassa -valintaruutuun. Valitse OK. Huomautus: Saatat nähdä virheviestin, jonka mukaan laitteesi on lisätty, mutta sen laiteohjelmisto ei ole yhteensopiva. Sinun pitäisi silti pystyä katselemaan videokuvaa. Lisätietoja on tämän asiakirjan tuettuja laitteita ja laiteohjelmistoversioita koskevassa osiossa. Laitteiden lisääminen Discovery Toolilla Klikkaa Lisää laitteita -painiketta ja valitse Lisää Discovery Toolilla. Kun Lisää Discovery Toolilla on valittu, näyttöön tulee laitteen etsinnän ikkuna. Laitteen etsinnän ikkunassa on luettelo laitteista, jotka ovat käytettävissä verkossa. Voit lisätä laitteita Navigatoriin valitsemalla luettelosta yhden laitteen tai useita laitteita ja klikkaamalla Lisää. Tämän jälkeen laitteen tulisi näkyä Navigator-ruudun Laite-solmussa. Huomautus: Voit valita TruVision-tallenninohjaimen minkä tahansa TruVision-laitteen avattavasta luettelosta. Tämän ohjaimen käyttö ottaa käyttöön laitteen selainpohjaisen määrityssivun. Huomautus: Discovery Tool yrittää lisätä laitteet (tallentimet tai TruVision-kamerat) käyttämällä niiden oletusarvoisia tunnistetietoja. Jos laitteen oletusarvoiset tunnistetiedot on vaihdettu, laite lisätään laitepuuhun, mutta se näkyy offline-tilassa. Tässä tapauksessa käyttäjän on manuaalisesti annettava päivitetyt tunnistetiedot laitteen ominaisuuksissa tai määritysvalikossa klikkaamalla laitetta hiiren oikealla painikkeella. Kun tallennin tai TruVision-kamera näkyy online-tilassa, laajenna laitekuvake, jotta voit tarkastella kameroitasi. Jos lisäät laitteen offline-tilassa Lisää laite offline-tilassa - valintaruutua käyttämällä, laitteesi kohdalla näkyy Navigatorissa punainen X-merkki. Voit tuoda laitteen online-tilaan klikkaamalla laitetta hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Yhdistä. Kun yhteyden muodostus on onnistunut, Navigator luo vastaavat kamerat laitteen alle. Kuva 18: Yhteydenmuodostus offline-laitteeseen 30 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

37 Kappale 3: Toiminta Jos TALLENTIMESSA on kanavia, joita ei tulla käyttämään, voit merkitä ne käyttämättömiksi. Näin ne eivät näy Navigatorin TALLENNIN-kohdassa. Tee tämä siirtymällä TALLENTIMEN määritysvalikoiden Kameran nimi -osioon, laittamalla valinta Kamera ei käytössä -valintaruutuun ja klikkaamalla Tallenna. Tämä piilottaa kamerat Navigatorissa. Jos haluat näyttää ne uudelleen, poista saman ruudun valinta määrityksissä ja valitse Tallenna. Kameroiden lisääminen Discovery Toolilla TruVision Navigatorissa on laitteen etsintätyökalu, joka etsii verkossa olevat laitteet. Käyttäjä voi sen avulla lisätä yhden tai useamman niistä Navigatoriin. Kuva 19: Discovery Tool -ikkuna Laitteen etsintätyökalu on helppo tapa etsiä laitteet ja valmistella ne, jotta laitteella voidaan tallentaa videota. Laitteen etsintätyökalu on käytettävissä TruVision Navigatorin eri kohdissa, ja sitä käytetään verkossa olevien tallentimien, kameroiden ja enkooderien etsimiseen. Seuraavassa luetellaan kohdat ja toiminnot, joista laitteen etsintätyökalu löytyy ja joiden kautta sitä voi käyttää: Klikkaa Lisää tallennin -painiketta Navigator-ruudussa tai klikkaa laitepuussa olevaa tallenninta hiiren oikealla painikkeella. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 31

38 Kappale 3: Toiminta Klikkaa [Lisää tallennin] ja valitse [Lisää Discovery Toolilla]. Klikkaa Näytä-alasvetovalikkoa ja valitse Näytä kamerat. Näyttöön tulee verkosta löydettyjen kameroiden luettelo. Valitse haluamasi kamerat ja klikkaa sitten [Lisää]. Valitut kamerat lisätään valitun laitteen alle automaattisesti Navigatorissa. Huomautus: Discovery Tool yrittää lisätä kamerat käyttämällä niiden oletusarvoisia tunnistetietoja. Jos laitteen oletusarvoiset tunnistetiedot on vaihdettu, laite lisätään laitepuuhun, mutta se näkyy offline-tilassa. Tässä tapauksessa käyttäjän on otettava päivitetyt tunnistetiedot manuaalisesti käyttöön kameran määritysvalikon avulla klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella laitetta tai kameraa. 360 asteen TruVision-kameran lisääminen TruVision Navigator 6.0 tukee Interlogixin 360 asteen kalansilmäkameroita. Nämä kamerat voi lisätä TruVision NVR -laitteisiin tavallisena IP-kamerana joko manuaalisesti tai etsintätyökalun avulla. Jokainen kalansilmäkamera tarjoaa käyttäjälle viisi streamia: - 1x 360 asteen raakakuva - 1x Kaksi 180 asteen kaistaa yhdessä videostreamissa - 3x 120 asteen streamit digitaalisilla PTZ-ominaisuuksilla Kun kalansilmäkamera lisätään laitteeseen, se näkyy laitepuussa. Kameralla on oma solmu, jossa on lueteltu enintään viisi kanavaa. Kalansilmäkamera lisätään oletuksena siten, että vain 360 asteen tila on käytössä. Muiden näkymien lisääminen: - Klikkaa kameraa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet - Valitse halutut näkymät ominaisuusvalikosta ja valitse OK Vääristymisen poistotoiminto 360 asteen kameroissa on käytettävissä vääristymisen poistokomentoja. Vääristymisen poisto tarjoaa vaihtoehtoisen näkymän kalansilmätyyppiselle kuvalle, joka 360 asteen kameroissa yleensä on. Tämä toiminto vaatii vain yhden kalansilmänäkymän (live tai toisto) laitteesta. Navigator tuottaa tästä yhdestä näkymästä useita näkymiä, joista vääristyminen on poistettu. - Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 360 asteen kameraa ja valitse vääristymisen poisto. - Valitse halutut näkymät ja valitse OK. 32 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

39 Kappale 3: Toiminta Kuva 20: Vääristymisen poiston valikko Navigatorin järjestely Navigatorin avulla voit järjestellä laitteesi loogisella tavalla. Sen ansiosta löydät laitteesi ja kamerasi helposti järjestelmien kasvaessa. Voit järjestellä Navigatorin tiedot toimimalla seuraavasti: Klikkaa Navigatorissa Lisää kansio -painiketta. Tämä luo uuden kansion. Anna uudelle kansiolle nimi ja paina Enter-näppäintä. Voit lisätä alikansion aiemmin luotuun kansioon klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella pääkansiota ja valitsemalla kontekstivalikosta Lisää kansio. Kuva 21: Navigatorin kansiot Klikkaa ja vedä laitteita kansioihin tai kansioissa oleviin kansioihin, kunnes järjestely on valmis. Muista, että kamerat jäävät aina liitetyiksi vastaaviin laitteisiinsa. Toinen helppo tapa kohteen (käyttäjä, ryhmä, kansio, laite tai kamera) etsimiseen Navigatorissa on ruudun yläosan hakukentän käyttäminen. Kirjoita aakkosia ja TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 33

40 Kappale 3: Toiminta numeroita sisältävä hakulauseke hakukenttään ja paina Enter-näppäintä. Kohdennus siirtyy välittömästi hakusanaa vastaavaan kohteeseen. Siirry seuraavaan hakusanaa vastaavaan kohteeseen painamalla uudelleen Enter-näppäintä jne., kunnes olet käynyt läpi jokaisen kohteen. Voit suorittaa uuden haun kirjoittamalla uuden hakulausekkeen. Kartat Karttoja tai pohjapiirroksia voi lisätä käyttämällä.jpg- tai.png-tiedostoja. Kamerakuvakkeita voi sijoittaa kartoille esittämään niiden fyysisiä sijainteja. Kun näitä kamerakuvakkeita klikataan, video latautuu katseluruutuun. Klikkaa karttakuvaketta Navigator-puussa hiiren oikealla painikkeella. Kuva 22: Lisää kartta -alasvetovalikko Avaa karttatiedosto -ikkuna avautuu. Siirry kuvatiedostoon, jota haluat käyttää, ja klikkaa Avaa. Kartta tulee näkyviin laitepuuhun Kartat-kohtaan. Voit lisätä kameroita klikkaamalla kartan nimeä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Määritä kartta. Voit lisätä kameran karttaan klikkaamalla ja vetämällä kameran laitepuusta kartalle. 34 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

41 Kappale 3: Toiminta Kuva 23: Määritä kartta Tallenna valitsemalla OK. Voit avata kartan videoruudussa kaksoisklikkaamalla kartan nimeä. Kun klikkaat kartalle sijoitettua kamerakuvaketta, kyseisen kameran video käynnistyy. Videon etsiminen ja vieminen Videon voi ladata Navigatorista katseluruutuun kolmella eri tavalla: vetämällä ja pudottamalla tietty kamera katseluruutuun vetämällä ja pudottamalla tietty laite katseluruutuun, joka lataa kaikki laitetta koskevat kamerat kaksoisklikkaamalla tiettyä kameraa. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 35

42 Kappale 3: Toiminta Kuva 24: Katseluruutu ja ohjainyksikkö Video latautuu katseluruutuun oletusarvoisesti live-tilassa. Videon tila (live tai toisto), kameran tyyppi ja laitteen nimi löytyvät videoruudun tilariviltä (paksu rivi videoruudun alaosassa) Välitön toisto- ja Sulje videoruutu -painikkeiden kanssa. Jos haluat siirtyä live-tilasta videon toistoon, sinun on ensin valittava kamera(t) katseluruudussa klikkaamalla kyseistä videoruutua, jolloin sinisen kehyksen pitäisi ympäröidä valittu videoruutu. Jos haluat valita useita videoruutuja, käytä ohjainyksikön Valitse kaikki -valintaruutua. Kun videoruudut on valittu, hae toistettava video suorittamalla jokin seuraavista toimenpiteistä (olettaen, että laitteesta löytyy video määritetyltä ajankohdalta): Siirry kohtaan -haku: Klikkaa Siirry kohtaan -painiketta ohjainyksikössä, anna päivämäärä ja kellonaika ja valitse OK. Toisto alkaa halutusta päivämäärästä ja kellonajasta. Toisto-painike: Klikkaa Toisto-painiketta ohjainyksikössä siirtyäksesi takaisin käyttäjän määrittämään ajankohtaan (samaan aikaan, jonka asetit Välitön toisto - toiminnolle, esim. 5 minuuttia). Välitön toisto -painike: Klikkaa Välitön toisto -painiketta videoruudun tilarivillä siirtyäksesi takaisin käyttäjän määrittämään ajankohtaan (esim. 5 minuuttia). 36 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

43 Kappale 3: Toiminta Ohjainyksikön aikajana: Klikkaa ohjainyksikön aikajanaa siirtyäksesi aiempaan ajankohtaan. Toisto alkaa halutusta päivämäärästä ja kellonajasta. Toistosäätimet: Käytä toistosäätimiä (siten kuin laitteet sallivat) Siirry kuva eteenpäin, Pikakelaa eteenpäin, Siirry kuva takaisin, Kelaa taaksepäin, Aseta tauolle ja Toista siirtyäksesi haluttuun tapahtumaan. Kun video on toistotilassa, ohjainyksikön aikajanalle tulee näkyviin vihreä hakukolmio, joka osoittaa, mitä valitun videon ajankohtaa toistetaan. Etsi video vetämällä ja pudottamalla vihreä hakukolmio taakse- tai eteenpäin aikajanalla. Aseta osoitin vihreän hakukolmion päälle, jolloin vihreät ja punaiset merkit näkyvät sen alla. Vihreä merkki edustaa vietävän videon osan alkamisaikaa ja punainen merkki vastaavasti sen päättymisaikaa. Merkitse videon osa liu'uttamalla merkit sopiviin kohtiin. Jos haluat siirtää videon osan Keräilijään vientiä varten, klikkaa Video-painiketta ohjainyksikössä. Voit siirtää pikakuvan Keräilijään vientiä varten klikkaamalla Pikakuvapainiketta ohjainyksikössä. Pikakuvien ja videon osien pikkukuvat lisätään Keräilijään ja valmistellaan vientiä varten. Pikakuvassa näkyy ainoana ajankohtana sen alkamisaika. Videon osissa näkyy aikaväli, joka vastaa aikajanaan merkitsemääsi aikaväliä. Kaksoisklikkaa pikakuvaa tai videon osan kuvaketta, jos haluat toistaa sen katseluruudussa ja tarkentaa kellonaika- ja päivämääräväliä. Analyysisääntöjen näyttäminen Voit näyttää ja piilottaa videoanalyysin säännöt kontekstivalikon kautta. Saat kontekstivalikon näkyviin klikkaamalla kontekstivalikkoa hiiren oikealla painikkeella livevideoikkunassa. Kuva 25: Näytä ja piilota videoanalyysin säännöt Valitse, näytetäänkö vai piilotetaanko Liike tai VCA. Voit tuoda kontekstivalikon näkyviin klikkaamalla tallentimen nimeä hiiren oikealla painikkeella. Saat kameroiden TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 37

44 Kappale 3: Toiminta määritysikkunan näkyviin valitsemalla Hallitse IP-kameroita. Kun valitset VCA:n, VCAmääritysikkuna avautuu. Valitse haluamasi VCA-säännöt ja ota ne käyttöön klikkaamalla OK. Huomautus: VCA-määritys toimii vain jos kamerassa on kyseinen toiminto. Voit tarkastella luotuja hälytyksiä avaamalla laitteen Toiminnot-välilehden ja valitsemalla Lähetä hälytyksen vastaanottajalle. Kuva 26: VCA-määritysikkuna 38 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

45 Kappale 3: Toiminta Keräilijä-ruutu Kuva 27: Keräilijä-ruutu Vie kaikki kerätyt videot ja pikakuvat tiettyyn sijaintiin käyttämällä Keräilijää. Vie video tai pikakuvat toimimalla seuraavasti: Avaa Keräilijä ja valitse pikkukuvat, jotka haluat viedä (voit käyttää Keräilijän otsikkorivin Valitse kaikki / poista kaikkien valinta -painiketta). Voit myös tulostaa, lähettää sähköpostilla tai nimetä uudelleen pikakuvia klikkaamalla niitä hiiren oikealla painikkeella. Valitse Sisällytä Player -valintaruutu. Tämä takaa, että TruVision Navigatorin erillissoitin sisältyy kohdekansioosi. Valitse Selaa ja määritä viennin kohdesijainti. Huomautus: Varmista, että kohdesijainnin levytila riittää vientiin. Käytä ohjeena Keräiljän Kokonaiskoko-arviota. Voit aloittaa viennin heti klikkaamalla Vie nyt -painiketta. Vientitehtävä lisätään automaattisesti Tehtävät-ruutuun. Voit viedä hiiren osoittimen Tehtävät-ruudun tilasarakkeen päälle, jos haluat yksityiskohtaisia tietoja viennin etemisestä. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 39

46 Kappale 3: Toiminta Voit ajoittaa viennin klikkaamalla Ajastus-painiketta. Määritä sitten päivämäärä ja kellonaika, jolloin haluat viennin alkavan. Vientitehtävä lisätään automaattisesti Tehtävät-ruutuun. Siitä voit tarkastaa tehtävän tilan. Huomautus: Paikallisen ajoituspalvelun on oltava käynnissä näiden vientitehtävien suorittamiseksi. Tarkista Palvelut-valintaikkunasta kaikkien palveluiden tila ja toiminnot. Kun vientitehtävät ovat valmiita, löydät viedyn videon ja pikakuvat määrittämästäsi sijainnista. Nämä tiedostot voidaan nyt tarkistaa, polttaa tallennusvälineelle tai tallentaa myöhempää käyttöä varten. Lisäksi voit tallentaa live-videota tietokoneellesi käyttämällä Paikallinen tallennus - painiketta. Jos haluat luoda paikallisen tallenteen, toimi seuraavasti: Näytä ja valitse kamera katseluruudussa. Aloita tallennus klikkaamalla ohjainyksikössä punaista Paikallinen tallennus -painiketta (toistosäätimien oikealla puolella). Näyttöön tulee pikkukuva, jossa näkyvät aloitusaika sekä punainen piste Keräilijässä. Punainen Paikallinen tallennus -painike vilkkuu, kun kamera tallentaa paikallisesti. Voit pysäyttää tallentamisen tietokoneelle klikkaamalla punaista Paikallinen tallennus - painiketta uudelleen. Pikkukuvan päättymisaika näkyy automaattisesti Keräilijässä. Hae paikallinen tallenne tietokoneelta suorittamalla tarvittavat vientitoiminnot. TruVision Navigator Player TruVision Navigator Player -sovellusta voi käyttää TruVision Navigatorilla vietyjen videoleikkeiden toistamiseen (valmistajakohtaisia tiedostomuotoja ovat esimerkiksi.wvf,.mpc,.asf,.mp4 ja.drv). Tämä soitin on kopioitava tallennusvälineelle videoleikkeiden kanssa viranomaisia varten. Se ei vie tilaa tietokoneesta, mikä tarkoittaa, että se käynnistyy tallennusvälineeltä eikä edellytä asennusta tietokoneelle. Kun videoleike/-leikkeet on viety Keräilijästä käyttäjän määrittämään sijaintiin, voit käynnistää TruVision Navigator Playerin kaksoisklikkaamalla TruVision Navigator Player -kuvaketta tiedostokansiossa, jossa videoleikkeet sijaitsevat. player.bin-tiedoston on oltava samassa hakemistossa kuin TruVision Navigator Player.exe, sillä muuten TruVision Navigator Player ei toimi. 40 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

47 Kappale 3: Toiminta Kuva 28: Videon vienti -ikkuna Kun TruVision Navigator Player on käynnistynyt, se tutkii hakemiston automaattisesti ja lataa siinä olevat videoleikkeet toistolistaan. Kun klikkaat leikkeen viereistä valintaruutua toistolistassa, video latautuu ruutuun (enintään yhdeksän samanaikaista videota). Voit toistaa videon korostamalla videoruudun ja klikkaamalla Toista-painiketta. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 41

48 Kappale 3: Toiminta Kuva 29: TruVision Navigator Player -ikkuna TruVision Navigator Playerissa on seuraavat ominaisuudet: Selaa: Sallii käyttäjän selata tiettyä toisessa hakemistossa olevaa videoleikettä ja ladata sen toistolistalle. Pikakuva: Sallii käyttäjän ottaa pikakuvan korostetusta videoruudusta. Tulosta: Sallii käyttäjän tulostaa korostetun videoruudun pikakuvan. Suurenna näyttö: Tuo TruVision Navigator Playerin koko näyttöön ja piilottaa toistolistan ja työkalurivin sovelluksen yläosasta. Toistosäätimet: Näillä voit pikakelata eteenpäin, pikakelata taaksepäin, toistaa, pysäyttää, palata kuvan taaksepäin ja siirtyä kuvan eteenpäin. Aikajana: Sallii käyttäjän siirtyä eteen- tai taaksepäin yksittäisessä valitussa videoruudussa. Audio: Sallii käyttäjän kuulla äänet (jos niitä on) ainoastaan valitulta videoruudulta. Jos kaikki videoruudut on valittu, ääntä ei toisteta. Valitse kaikki videot: Sallii käyttäjän valita kaikki videoruudut. Kun kaikki videoruudut on valittu (valkoinen ympärys videoruutujen ympärillä), toistosäätimet vaikuttavat kaikkiin videoruutuihin yhden sijasta. Jokainen leike alkaa kuitenkin omana alkamisaikanaan ja loppuu omana päättymisaikanaan. Tämä koskee sekä pikakuvaa että tulostustoimintoa. Aikajana ei näy, kun valittuna on useita videoleikkeitä. 42 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

49 Kappale 3: Toiminta Toiston aloituksen synkronointi: Sallii käyttäjän aloittaa kaikkien videoleikkeiden toiston samaan aikaan. Huomautus: Videoleikkeiden toistoon voi jäädä välejä johtuen niiden lähteiden eri videoasetuksista (esimerkiksi eri fps). Tämä toiminto varmistaa, että kaikkien ruutujen toisto alkaa samaan aikaan, jotta leikkeiden välit jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Kellonajan ja päivämäärän leima: Toistettaessa jokaisella videolla on kellonajan ja päivämäärän aikaleima todisteita varten. Kaksoisklikkaaminen missä tahansa videoruudussa tuo sen koko näyttöön, ja voit tehdä saman myös työkalurivin suurennuspainikkeella. Voit palata normaalitilaan kaksoisklikkaamalla. Kun olet koko näytön tilassa, voit piilottaa tai tuoda näkyviin toistosäätimet klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella, jolloin ainoastaan videoruudut näkyvät. Kameratason levyanalyysi Kameratason levyanalyysi aikajanalla. Tätä toimintoa tuetaan vain TruVision-pohjaisissa laitteissa (TVR10, 11, 12, 12HD, 41, 42, 44HD ja 60 sekä TVN 10, 20, 21, 50 ja 70). Aikajanan kamera-analyysi liittyy levyanalyysin käyttöoikeuksiin. Aktivointilähtö Tätä toimintoa tuetaan vain TruVision-pohjaisissa laitteissa. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 43

50 Kappale 3: Toiminta Hälytyksiä on kahdenlaisia (A->) (D->). Tyypin (A->) hälytykset aktivoituvat tallentimen takaa. Tyypin (D->) hälytykset aktivoituvat IP-kamerasta. Vain NVR-/hybridilaitteissa on tyypin (D->) hälytyksiä. Huomautus: TVR60 ja TVN20 eivät tue tyypin (D->) hälytyksiä. Kyseessä on laitteistorajoitus. Katseluruutu Kuva 30: Katseluruutu TruVision Navigatorin katseluruudussa voit hallita kameroita ja kameranäkymiä monin eri tavoin, kuten alla kerrotaan: Välilehtinäkymät: Auki voi olla enintään 10 erillistä irrotettavaa katseluruutua, jossa on välilehtiä. 44 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

51 Kappale 3: Toiminta Monta paikkaa: Monen paikan toiminnolla voit katsoa videokuvaa useista kameroista eri laitteista samanaikaisesti katseluruudussa. TruVision Navigator voi esittää samanaikaisesti Wavelet-, Wavejet-, MJPEG-, MPEG4- ja H.264-pakkausstreameja, jotta voit saumattomasti yhdistellä useiden laitteiden kameroita. Videoruudun vakioasetteluja ovat 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 ja 5x5. Voit myös käyttää kahdeksan yhtäaikaisen ruudun mukautettua ruutuasettelua, jossa on yksi iso videoruutu ja sen ympärillä seitsemän pienempää. Kun olet monen yhtäaikaisen videokuvan näkymässä (esim. 4x4), voit tuoda yksittäisen videon koko näytön tilaan kaksoisklikkaamalla videoruudussa. Kun kaksoisklikkaat videoruudussa uudelleen, näyttö palaa monen yhtäaikaisen päällekkäiskuvan näkymään. Suurenna katseluruutu: Jos haluat sulkea kaikki ruudut katseluruutua lukuun ottamatta, käytä tätä valintaa. Klikkaamalla sitä uudelleen voit palata edelliseen asetteluun. Sulje kaikki videot: Tällä valinnalla voit sulkea kaikki videokuvat. Välitön toisto: Klikkaamalla Välitön toisto -painiketta videoruudussa voit siirtyä live-tilasta toistoon käyttäjän määrittelemällä ja ennalta määritetyllä ajanjaksolla (esim. 5 minuuttia). Näin voit katsella tapahtumaa nopeasti. Mukautettu näkymä: Mukautetussa näkymässä voit määrittää ja tallentaa monen paikan näkymiä tulevaa käyttöä varten. Voit luoda niin monta mukautettua näkymää kuin haluat. Mukautettuja näkymiä voi käyttää valitsemalla Mukautettu näkymä -valinnan katseluruudun otsikkorivin alasvetovalikosta. Voit määrittää mukautetun näkymän toimimalla seuraavasti: Lataa katseluruutuun kaikki kamerat, jotka haluat sisällyttää mukautettuun näkymään. Järjestä kamerasi näkymään vetämällä ja pudottamalla videoruudun tilarivin toisiin videoruutuihin. Valitse Mukautettu näkymä katseluruudun otsikkorivin alasvetovalikosta. Valitse Tallenna mukautettu näkymä. Kirjoita otsikko Otsikko-kenttään. Valitse OK. Sulje kaikki videot. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 45

52 Kappale 3: Toiminta Korosta katseluruudun otsikkorivin alasvetovalikossa Mukautettu näkymä -otsikko ja valitse se. PTZ-ohjaus TruVision Navigatorissa voi ohjata PTZ-kameraa ja moottoroituja zoomauskameroita automaattisella tarkennustoiminnolla. Tuettuja toimintoja ovat kääntäminen, kallistus, zoomaus, esiasentojen asettaminen ja niihin siirtyminen sekä kiertojen tallennus ja niihin siirtyminen. Kiertotoiminto on käytettävissä vain tietyille laitetyypeille. Lue lisätietoja laitekohtaisista kappaleista. Ensiksi kamera on merkittävä PTZ-kameraksi sen asetuksissa, sillä laite ei tunnista PTZominaisuutta automaattisesti. Voit merkitä kameran PTZ-kameraksi klikkaamalla sitä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Määritä kamera. Valitse kameran määritysten valintaikkunasta PTZ käytössä -valintaruutu, valitse PTZ-protokolla ja määritä osoite. Valitse sitten OK. Varmista lisäksi, että kameralla on asianmukaiset osoite- ja protokollaasetukset. Kun tämä on tehty, kameran kuvake muuttuu Navigatorissa kiinteän kameran kuvakkeesta PTZ-kameran kuvakkeeksi. Kun olet merkinnyt kameran PTZ-kameraksi, voit ohjata sitä PTZ-ohjaimilla tai hiirikomennoilla videoruudussa. PTZ-kameran ohjaaminen PTZ-ohjaimilla: Avaa PTZ-kamera katseluruutuun ja valitse se. Klikkaa ohjainyksikön PTZ-kuvaketta, jolloin PTZ-valintaikkuna avautuu. Voit optimoida videon katselun muuttamalla asetuksia valintaikkunassa. Kuva 31: PTZ-ohjaimet 46 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

53 Kappale 3: Toiminta Käytä ohjaimia PTZ-kameroiden liikuttamiseen sekä zoomaus-, tarkennus-, automaattinen tarkennus- ja iiristoimintojen käyttämiseen. Aseta nopeus verkollesi ja toiminnoillesi sopivalle tasolle. Lisäksi voit siirtyä esiasentoihin, nimetä niitä ja asettaa niitä sekä palauttaa kamerat kierrokselle (tietyissä laitteissa). Lisätietoja soveltuvista toiminnoista on laitekohtaisissa kappaleissa. Huomautus: PTZ-ohjauksen reagointinopeus vaihtelee videostreamin kuvanopeuden, resoluution ja laadun mukaan. D1 / 30 fps / Laatu 9 mahdollistaa parhaiten reagoivan PTZ-ohjauksen verkon kautta. Voit arvioida PTZ-ohjauksen reagointinopeutta tallennusvaatimuksiisi nähden ja etsiä sopivimman yhdistelmän. Lisäksi voit tasapainottaa PTZ-nopeusasetuksen streamausasetuksiin nähden ja etsiä sopivimman yhdistelmän. PTZ-kameran ohjaaminen hiirikomennoilla videoruudussa: Avaa PTZ-kamera katseluruutuun ja valitse se. Vie hiiren osoitin katseluruudun keskelle. Pidä hiiren vasenta painiketta painettuna ja vedä sitten hiiren osoitinta oikealle, vasemmalle, ylös tai alas. Huomaa, että mitä kauemmas keskikohdasta osoitin siirtyy, sitä nopeammin kamera liikkuu. Voit lähentää ja loitontaa kameran kuvaa pitämällä hiiren oikeaa painiketta painettuna ja vetämällä sitten hiiren osoitinta ylös tai alas. Huomautus: Motorisoidulla objektiivilla varustettuja Interlogix-kameroita voi hallita myös PTZ-kamerana PTZ-ohjauspaletista manuaalisesti, jolloin iiristä ja tarkennusta voi säätää. Käyttäjät voivat myös linkittää PTZ-kameran esiasentoja kamerakiertoon tietyn järjestyksen ja vaihtoajan mukaan. Näitä kamerakiertoja voi hallita ja testata klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella PTZ-kameraa Navigatorissa ja valitsemalla Esiasentokierrot, Hallinnoi kamerakiertoja. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 47

54 Kappale 3: Toiminta Kuva 32: PTZ-esiasentojen ikkuna Nämä kamerakierrot voi aktivoida klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella PTZ-kameraa Navigatorissa ja valitsemalla Esiasentokierrot ja sitten luodun kamerakierron nimen. Digitaalinen zoomaus TruVision Navigatorilla voit suorittaa digitaalisen zoomauksen (lähentää/loitontaa) live- ja tallennenäkymissä. Voit lähentää vierittämällä hiiren rullalla ylöspäin ja loitontaa vierittämällä rullalla alaspäin. Kun olet digitaalisen zoomauksen tilassa, voit klikata hiiren vasenta painiketta ja pitää sen painettuna, jolloin voit liikkua zoomatussa kuvassa. Häirinnän valvonta TruVision Navigator on varustettu häirinnän valvonnalla, joka vertaa nykyistä kuvaa asennuksen aikana otettuun esimerkkikuvaan. Häirinnän valvonta pitää esimerkkikuvan tallennetta jokaiselta kameralta ja tallentaa ne tietokantaan. Voit avata häirinnän valvonnan klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella tallenninta ja valitsemalla Häirinnän valvonta, jolloin Häirinnän valvonta -ikkuna avautuu. 48 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

55 Kappale 3: Toiminta Kuva 33: Häirinnän valvonta Vasemmalla puolella näkyvät esimerkkikuvat niiden ottamispäivän ja -kellonajan kera. Tämän toiminnon ensimmäisillä käyttökerroilla esimerkkikuvat ovat tyhjiä. Siksi käyttäjän on tallennettava esimerkkikuvat klikkaamalla Päivitä kaikki. Vertaamalla esimerkkikuvia oikealla puolella oleviin live-kuviin voit helposti havaita mahdolliset häirintäyritykset eri kameroissa. Löydettyjen laitteiden määrittäminen Löydetyt laitteet (tallentimet ja kamerat) voi määrittää TruVision Navigatorissa. Tässä versiossa on uutuutena mahdollisuus määrittää laite sen sisäisellä määritysverkkosivulla. TruVision-tallentimen määritys selaimella on tällä hetkellä saatavilla seuraaville tallentimille. Lisätietoja näiden laitteiden määrittämisestä niiden omalla määritysverkkosivulla on kohdassa TruVision-tallenninaseman määritys sivulla 56. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 49

56 Kappale 3: Toiminta Taulukko 6: Selaimella suoritettavan määrityksen yhteensopivuus Tallentimen malli TVN 10 TVN 21 TVR 44HD TVR 12 HD TVN 70 Laiteohjelmiston versio 2.0 tai uudempi 3.0 tai uudempi Kaikki versiot Kaikki versiot Kaikki versiot Vanhemmat tallenninmallit voi edelleen määrittää selaimella, mutta tarvitset kunkin tallentimen salasanan. Lisäksi sinun täytyy käyttää TruVision-tallentimen ohjainta Tallentimen ominaisuudet -ikkunassa. Laitteen määrittäminen TruVision Navigatorin avulla Voit määrittää yhden laitteen klikkaamalla sitä hiiren oikealla painikkeella Navigatorissa ja valitsemalla Määritä laite. Näyttöön avautuu määritysikkuna. Selaa asetuksia, tee tarvittavat muutokset ja valitse OK tai Peruuta. OK tallentaa asetukset laitteeseen, ja Peruuta keskeyttää tekemäsi määritykset. 50 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

57 Kappale 3: Toiminta Kuva 34: Laitemääritykset-ikkuna Joitakin laitteita ei voi määrittää etänä TruVision Navigatorilla. Kameran määrittäminen Kameran asetusten muuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat samankaltaiset kuin laitteen määrittämisessä. Jos haluat muuttaa tietyn kameran asetuksia, toimi seuraavasti: Klikkaa kameraa hiiren oikealla painikkeella Navigatorissa ja valitse Määritä kamera. Näyttöön avautuu määritysikkuna. Selaa asetuksia, tee tarvittavat muutokset ja valitse OK tai Peruuta. OK tallentaa asetukset laitteeseen, ja Peruuta keskeyttää tekemäsi määritykset. Huomautus: Kameroiden nimien luotettu lähde on itse laite. Kun laite lisätään ensimmäistä kertaa, TruVision Navigator ei hae laitteen määritystietoja yhdistämishetkellä. Siksi laitteen kohdalla Navigator-ruudussa näkyvillä kameroilla saattaa olla geneeriset nimet (Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3 jne.). Kameroiden nimet päivittyvät TruVision Navigatorissa, kun olet hakenut laitteen määritykset ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen kaikki kameroiden nimiin TruVision Navigatorissa tehtävät muutokset päivittyvät sekä Navigatoriin että laitteeseen. Huomautus: Käytä upotettuun NVR-tallentimeen enkooderin avulla liitettyjen analogisten PTZ-kameroiden protokollan määrittämiseen enkooderin verkkopohjaista hallintaliittymää (ei upotetun tallentimen määritysvalikkoa). TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 51

58 Kappale 3: Toiminta Laitteen ominaisuudet Laitteen ominaisuudet koostuvat yhteydestä, tiedoista ja toiminnallisuuksista. Voit hakea laitteen ominaisuudet klikkaamalla sitä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet. Kuva 35: Laitteen ominaisuudet -ikkuna Yhteys-välilehdessä näkyvät kaikki aiemmin laitetta lisättäessä annetut tiedot. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna ne valitsemalla OK. Tiedot-välilehdessä on kohta, johon voit syöttää tiedot, jotka haluat liittää laitteeseen järjestelmän hallinnan helpottamiseksi. Jos laite tuotiin ja tiedot olivat alkuperäisessä WaveReader- tai SymNav-osoitekirjassa, kyseiset tiedot näkyvät näissä kentissä. Jos laite lisättiin manuaalisesti, kentät jäävät tyhjiksi, kunnes lisäät tiedot ja valitset OK. Toiminnallisuudet-välilehdessä näkyy, mitä toimintoja laite tukee. Kamera-välilehdeltä voit piilottaa tai näyttää kamerat ja ottaa PTZ-ohjaimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Pääset Kamerat-välilehdelle avaamalla Ominaisuudetvalintaikkunan laitteen kontekstivalikosta. Kamera-välilehdeltä voit käyttää Näytä/piilota kamerat- ja Ota PTZ-toiminto käyttöön -asetuksia. 52 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

59 Kappale 3: Toiminta Kuva 36: Kameran ominaisuudet -välilehti Laitteen levyanalyysi TruVision Navigatorissa voit suorittaa levyanalyysin laitteelle, jos haluat saada tarkemman käsityksen levylle tallennetuista eri videotiedoista. Videotietoja voivat olla esimerkiksi hälytykset, tapahtumat, kuvan puuttuminen ja liike. Voit suorittaa levyanalyysin laitteelle klikkaamalla sitä hiiren oikealla painikkeella Navigatorissa ja valitsemalla Suorita levyanalyysi. Levyanalyysi-valintaikkuna avautuu. Voit viedä videoleikkeitä levyanalyysi-ikkunassa klikkaamalla levyanalyysiraitaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla valikosta Vie video. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 53

60 Kappale 3: Toiminta Kuva 37: Levyanalyysi-valintaikkuna Tässä valintaikkunassa voit lähentää ja loitontaa aikajanaa, kun haluat katsella videota eri aikajaon tasoilla. Selitekohdassa esitetään videoiden tyypit värin mukaan (esim. hälytys on punainen). Kun kaksoisklikkaat levyanalyysin värillisiä alueita, videon toisto alkaa katseluruudussa. Kun valitset valintaruutuja monen eri kameran nimen vasemmalta puolelta, voit suorittaa synkronoidun toiston kaikilla näillä valituilla kameroilla. Kun videota toistetaan katseluruudussa, voit hallita sitä ja viedä sen normaaliin tapaan. Lisätietoja eri laitteiden kanssa käytettävistä videon merkintätyypeistä on laitekohtaisissa kappaleissa. Laiteohjelmiston päivittäminen Laitteiden laiteohjelmiston voi päivittää etänä TruVision Navigatorin avulla. Voit päivittää laiteohjelmiston klikkaamalla laitetta Navigatorissa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Määritä tallennin ja sitten Laitehallinta / Päivitä laiteohjelmisto. Lähetä laiteohjelmisto -valintaikkuna avautuu näyttöön. Valitse ikkunasta lähdelaitteen tyyppi, etsi sopiva laiteohjelmisto ja valitse kohdelaite/- laitteet. Huomaa, että TruVision Navigator ei tarkista laiteohjelmistotiedoston tiedostomuotoa. Varmista siis, että tiedostomuoto soveltuu kyseiselle laitetyypille. Lisäksi 54 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

61 Kappale 3: Toiminta laiteohjelmistotiedoston on oltava paikallisessa tietokoneessa. Sitä ei voi avata verkkopolkujen kautta. Klikkaa Lähetä-painiketta tai ajoita laiteohjelmiston lähettäminen myöhempään ajankohtaan klikkaamalla Ajastus-painiketta. Kuva 38: Lähetä laiteohjelmisto -ikkuna Kamerahaku TruVision Navigatorissa voi hakea kameroita hälytysten, hälytysten ja tapahtumien, liikkeen ja myyntipisteen tekstiin liittyvän videon mukaan. Jotta tällaisia hakuja voidaan tehdä, laite on ensin määritettävä merkitsemään kameran videokuva näiden parametrien perusteella (joiden on oltava käytettävissä laitteessa). Esimerkiksi liikkeen hakeminen kamerasta TruVision Navigatorissa edellyttää, että tunnistusalue on määritetty kyseiselle kameralle laitteessa ja merkitty liikkeeksi. Tämän laitemäärityksen voi tehdä etänä TruVision Navigatorin omalla määritystoiminnolla tai itse laitteesta käsin. Jos haluat hakea tekstillä merkittyä videokuvaa, syötä haettava tekstijono ja valitse sitten Haku. Valitse Tekstin näkymä videossa -valintaruutu, jos haluat asettaa tekstin videon päälle tai videon viereen. Tämä valintaruutu on dynaaminen: jos valitset sen toiston aikana, teksti vaihtuu peittotekstistä sivulla näkyväksi ja päinvastoin (vaihto kestää muutaman sekunnin). Huomaa, että tekstihaut edellyttävät, että laite toimii yhdessä ProBridgen kanssa. ProBridge toimii tallennuslaitteen ja myyntipistelaitteen (eli kassakoneen tai TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 55

62 Kappale 3: Toiminta pankkiautomaatin) välisenä siltana. Se käytännössä syöttää myyntipisteen tekstitiedot tallentimelle, jossa ne merkitään soveltuvaan videokuvaan. Eri laitteet tukevat eritasoisia kamerahakuja. Lisätietoja laitteen kanssa käytettävistä videodatamuodoista on laitekohtaisissa kappaleissa. Voit suorittaa kamerahaun klikkaamalla kameraa hiiren oikealla painikkeella Navigatorissa ja valitsemalla Haku. Tämän jälkeen näyttöön avautuu hakuikkuna. Hakuikkunassa voit määrittää videotyypin ja kellonaika- ja päivämäärävälin, ja kun klikkaat Haku-painiketta, tulokset näkyvät taulukossa. Voit tarkastaa videon katseluruudussa klikkaamalla hyperlinkillä merkittyjä alkamisaikoja. Kuva 39: Hakuikkuna TruVision-tallentimen määritys selaimella TruVision-tallentimen määritys selaimella on tällä hetkellä saatavilla seuraaville tallentimille. Taulukko 7: Selaimella suoritettavan määrityksen yhteensopivuus Tallentimen malli TVN 10 TVN 21 TVR 44HD Laiteohjelmiston versio 2.0 tai uudempi 3.0 tai uudempi Kaikki versiot 56 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

63 Kappale 3: Toiminta Tallentimen malli TVR 12 HD TVN 70 Laiteohjelmiston versio Kaikki versiot Kaikki versiot Vanhemmat tallenninmallit voi edelleen määrittää selaimella, mutta tarvitset kunkin tallentimen salasanan. Lisäksi sinun täytyy käyttää TruVision-tallentimen ohjainta Tallentimen ominaisuudet -ikkunassa. Laitteen määrittäminen Klikkaa laitetta hiiren oikealla painikkeella Navigator-ruudussa ja valitse ponnahdusvalikosta Määritä laite. Kuva 40: Määritä laite Jos laitetta ei ole määritetty aiemmin, järjestelmä pyytää päivittämään laajennukset. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 57

64 Kappale 3: Toiminta Kuva 41: Laajennusikkuna Päivitä laajennukset valitsemalla OK. Huomautus: Jos laite on yhdistetty ja aiemmin määritetty laitteen sisäisen selainkäyttöliittymän kautta, laajennuksen pitäisi jo olla asennettu. Noudata Asennus UTC-verkkokomponentit -valintaikkunan ohjeita. Kuva 42: Asennus UTC-verkkokomponentit -valintaikkuna VAROITUS: Sulje kaikki selainikkunat pyydettäessä. Myös TruNav täytyy sulkea ennen jatkamista. Kun toimenpiteet on suoritettu, käynnistä TruVision Navigator uudelleen. Klikkaa TruVision-laitetta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Määritä laite. TruVision Navigator avaa nyt laitteen sisäisen määritysverkkosivun. 58 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

65 : Toiminta Kuva 43: Laitteen määritys -valintaikkuna Määritä tarvittavat asetukset laitteeseen. (Lisätietoja eri määritysvaihtoehdoista on laitteen käyttöohjeessa.) Huomautus: Jos kameraa ei ole yhdistetty tallentimeen, kameran tunnistetiedot täytyy antaa, ennen kuin voit jatkaa. Kun olet tehnyt tämän, tallenna määrityksiin tehdyt muutokset ja palaa TruVision Navigatoriin klikkaamalla Sulje-painiketta. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 59

66 Kappale 4 TruVision Navigatorin asetukset TruVision Navigator Clientiin ja Serveriin voi määrittää tiettyjä toimintoja sekä erillismallissa että monen työaseman mallissa. Voit määrittää TruVision Navigator Clientin ja Serverin klikkaamalla Asetukset-kuvaketta Navigatorin otsikkorivillä. Tämän jälkeen näyttöön avautuu Asetukset-valintaikkuna. Käytettävissä on seuraavat määritysvälilehdet: Työaseman asetukset Palvelimen asetukset Ilmoitusasetukset Tilan tarkistusasetukset Ryhmä- ja käyttäjäasetukset Auditointihistoria-asetukset 60 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

67 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Työaseman asetukset Kuva 44: Työasema-ikkuna Asetukset-ikkunan Työasema-välilehdellä on seuraavat asetukset: Ilmoitusääni: valitse Ei mitään, Piippaus, Käsi, Varoitus, Asteriski, Bussin äänitorvi, Auton äänitorvi tai Summeri Myyntipisteteksti: valitse Ei mitään, Kaistalla tai Ei kaistalla Kamerajärjestys: valitse Nimen perusteella tai Numeron perusteella Live-streamien enimmäismäärä Rajoita suorittimen enimmäiskuormitus prosenttipisteeseen Säilytä kuvasuhde -valintaruutu Ota tallentimien äänet käyttöön -valintaruutu Näytä ruudukkoviiva katseluruudussa -valintaruutu Näytä tekstitystiedot -valintaruutu TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 61

68 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Kielen valinta: valitse kieli Mittayksikkö: valitse Brittiläinen tai Metrijärjestelmä. Palvelimen asetukset Kuva 45: Palvelin-ikkuna Asetukset-ikkunan Työasema-välilehdellä on seuraavat palvelimen asetukset: SMTP-asetukset Käyttöoikeusmalli Todennuksen taso Välitön toisto Mukautettu ohjelinkki Tietokannan varmuuskopiointi ja palautus Palvelimen URL-osoite: vain usean työaseman kokoonpanot (työasema-palvelin) Työaseman lataus-url-osoite: vain usean työaseman kokoonpanot (työasemapalvelin) 62 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

69 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset SMTP-asetukset SMTP on internetin kautta tapahtuvien sähköpostilähetysten tosiasiallinen standardi. TruVision Navigator Serverin voi määrittää käyttämään SMTP-palvelinta automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen (työaseman lataus-url-osoitteen, käyttäjänimen ja salasanan mukaan) käyttäjille, kun ne luodaan TruVision Navigatorissa ja kun järjestelmänvalvojan on nollattava heidän tunnistetietonsa (käyttäjänimi ja salasana). Jos SMTP:tä ei ole asetettu, nämä tiedot on toimitettava vaihtoehtoisella tavalla (esim. puhelimitse tai henkilökohtaisesti sähköpostilla). Anna SMTP-palvelimen IP-osoite, portti, käytettävän SMTP-palvelimen mahdollisesti edellyttämä käyttäjänimi ja salasana sekä tarvittaessa SSL. Testaa asetukset klikkaamalla Testi-painiketta ja antamalla sähköpostiosoite, johon haluat lähettää testiviestin. Tarkista sovelluksen tilariviltä testin tiedot. Tarkista myös sähköpostisi saapuneista viesteistä, että siellä on TruVision Navigator Serverin lähettämä testiviesti, joka vahvistaa SMTP-palvelimen asianmukaisen asetuksen. Sinun pitäisi nähdä alla olevan kaltainen sähköposti. Jos viesti ei ole saapunut usean minuutin kuluttua, tarkista roskapostikansiostasi, onko viesti joutunut sinne. Kuva 46: Testisähköpostin ikkuna TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 63

70 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Käyttöoikeusmalli TruVision Navigatorissa on kaksi käyttöoikeusmallia: yksinkertainen ja edistynyt. Uuden asennuksen oletusmalli on yksinkertainen malli. Yksinkertainen malli: Vain järjestelmänvalvojat voivat luoda, muokata ja poistaa käyttäjiä ja heidän käyttöoikeuksiaan. Edistynyt malli: Järjestelmänvalvojat voivat luoda, muokata ja poistaa sekä käyttäjiä että ryhmiä. Ryhmien avulla voit antaa käyttöoikeuksia samanaikaisesti useille käyttäjille järjestelmässä. Esimerkiksi yhteen ryhmään voidaan lisätä useita käyttäjiä, ja tälle ryhmälle voidaan määrittää oikeudet järjestelmän kansioihin ja laitteisiin. Ilman ryhmiä järjestelmänvalvojan olisi annettava oikeudet jokaiselle käyttäjälle erikseen näihin samoihin laitteisiin. Jos haluat vaihtaa käyttöoikeusmallisi yksinkertaisesta edistyneeseen, valitse se Käyttöoikeusmalli-alasvetovalikosta ja valitse sitten OK. Nyt ryhmien pitäisi näkyä solmuna Navigator-ruudussa. Alla olevassa taulukossa on esitetty oikeudet, jotka voi myöntää käyttäjille tai ryhmille TruVision Navigatorissa, kyseisen oikeuden vaikutus käyttöliittymässä sekä tiettyjen käyttöoikeuksien riippuvuudet. Taulukko 8: Käyttöoikeustaulukko Käyttöoikeus Vaikutus käyttöliittymässä Riippuvaiset käyttöoikeudet Määritä palvelin Hallitse käyttöoikeuksia Ota käyttöön tai poista käytöstä hiiren oikealla painikkeella näkyvät valinnat TruVision Navigator Server - solmussa (eli Ominaisuudet ja Tietokannan varmuuskopiointi ja palautus). Näytä/piilota käyttäjien ja/tai ryhmien solmut Navigatorissa. Hallitse laitekansioita Näytä/piilota Lisää kansio - painike ja kontekstivalikot Navigatorissa. Näytä/piilota kansio (kansio voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai pää- /alioikeuksien vuoksi). Näytä/piilota osoitekirjan tuonnin kontekstivalikko laitesolmulle. Hallitse laitteita Näytä/piilota Lisää laite - painike ja kontekstivalikot (nimeä uudelleen ja poista) Navigatorissa. 64 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

71 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Käyttöoikeus Vaikutus käyttöliittymässä Riippuvaiset käyttöoikeudet Näytä/piilota kansio (kansio voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai pää- /alioikeuksien vuoksi). Näytä/piilota laite (laite voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai pää- /alioikeuksien vuoksi). Näytä/piilota kamera (kamera voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien vuoksi). Näytä/piilota joukkotehtävien (laiteohjelmiston lähetys ja määritys) kontekstivalikot laitesolmulle. Ota käyttöön tai poista käytöstä Laitteen ominaisuudet -valintaikkuna (yhteys, tiedot ja toiminnallisuudet) laitteessa. Näytä/piilota kamerahaun ja määrityksen kontekstivalikot. Näytä/piilota laiteohjelmiston lähetyksen kontekstivalikko laitteelle. Näytä/piilota Tehtävät-ruutu (ruutu voi myös näkyä muiden oikeuksien vuoksi). Näytä laitteen diagnostiikka Näytä ilmoitukset Näytä/piilota Suorita tilan tarkistus laitesolmussa ja nimenomaisen laitteen kontekstivalikot Navigatorissa. Näytä/piilota kansio (kansio voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai alioikeuksien vuoksi). Näytä/piilota laite (laite voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai alioikeuksien vuoksi). Näytä/piilota kansio (kansio voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai alioikeuksien vuoksi). Näytä/piilota laite (laite voi TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 65

72 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Käyttöoikeus Vaikutus käyttöliittymässä Riippuvaiset käyttöoikeudet näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai alioikeuksien vuoksi). Ota käyttöön tai poista käytöstä Ilmoittaja-kuvake sovelluksen tilarivillä. Näytä/piilota laiteilmoitus Ilmoittaja-valintaikkunassa. Näytä/piilota kamerailmoitus Ilmoittaja-valintaikkunassa oikeudet saaneelle laitteelle. Kuittaa ilmoitukset Näytä/piilota Kuittaa kaikki - painike Ilmoittajavalintaikkunassa. Katso live-videota Katso toistettua videota Näytä/piilota kansio (kansio voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai alioikeuksien vuoksi). Näytä/piilota laite (laite voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai alioikeuksien vuoksi). Näytä/piilota kamera (kamera voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien vuoksi). Salli tai estä videon avaus kamerasta (kaikki menetelmät: kaksoisklikkaa ja vedä ja pudota Navigatorissa). Näytä/piilota PTZ ja ruudun sisäinen hiiriohjaus Näytä/piilota kansio (kansio voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai alioikeuksien vuoksi). Näytä/piilota laite (laite voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien tai alioikeuksien vuoksi). Näytä/piilota kamera (kamera voi näkyä myös muiden käyttöoikeuksien vuoksi). Ota käyttöön tai poista käytöstä ohjainyksikön toistosäätimet, mukaan lukien Jos Katso toistettua videota - käyttöoikeus on myönnetty, saat automaattisesti Katso live-videota -käyttöoikeuden. 66 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

73 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Käyttöoikeus Vaikutus käyttöliittymässä Riippuvaiset käyttöoikeudet Katso videon HBW Vie video Näytä levyanalyysi Kartat Siirry, Toisto, Live ja kaksoisklikkaus aikajanalla. Ota käyttöön tai poista käytöstä ilmoitukset Ilmoittajavalintaikkunassa. Ota käyttöön tai poista käytöstä Stream- ja Kaistanleveys-valikot ohjainyksikössä. Ota käyttöön tai poista käytöstä paikallisen tallennuksen painike ohjainyksikössä. Ota käyttöön tai poista käytöstä Pikakuva- ja Videopainikkeet ohjainyksikössä. Näytä ja piilota Keräilijä-ruutu. Näytä tai piilota Tehtävät-ruutu (ruutu voi myös näkyä muiden käyttöoikeuksien vuoksi). Näytä tai piilota Levyanalyysikontekstivalikko laitteelle. Hallitse tai katsele karttoja. Näytä tai piilota kamerarivi Levyanalyysikontekstivalikossa. Edellyttää vähintään toista Katso videota -oikeutta (Live tai Toista). Edellyttää kumpaakin Katso videota -oikeutta (Live tai Toista). Edellyttää kumpaakin Katso videota -oikeutta (Live tai Toista). Todennuksen taso TruVision Navigatorissa on kolme todennuksen tasoa: matala, normaali ja korkea. Oletuksena uudessa asennuksessa on Matala. Jos haluat muuttaa Todennuksen taso - asetusta, valitse jokin alasvetovalikon vaihtoehdoista ja valitse OK. Kaikkien sovelluksen uusien käyttäjien on täytettävä uuden Todennuksen taso - standardin vaatimukset. Sovelluksen nykyiset käyttäjät eivät kuitenkaan saa standardin muuttamisen jälkeen kehotetta muuttaa tunnistetietojaan uutta standardia vastaaviksi. Siksi järjestelmänvalvojan on nollattava nykyiset käyttäjätilit, jotta uusi standardi tulee voimaan. Tämä asetusten palautus vaikuttaa vain kyseisen käyttäjän salasanaan, ei käyttäjänimeen. Todennuksen taso on suositeltavaa asettaa ennen käyttäjien luomista järjestelmään, jotta asetuksia ei tarvitse nollata. Seuraavassa taulukossa on esitetty kunkin standardin komponentit. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 67

74 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Taulukko 9: Todennuksen taso Todennuksen taso Suurin sallittu epäonnistuneiden kirjautumisyritysten määrä Käyttäjänimen monimutkaisuus Salasanan monimutkaisuus Salasanan uudelleenkäyttö Salasanan vanhentuminen Matala Vähintään 6 merkkiä Vähintään 6 merkkiä Normaali 3 Vähintään 6 merkkiä Vähintään 8 aakkos- ja numeromerkkiä Korkea 3 Vähintään 12 merkkiä Vähintään 8 merkkiä, joista vähintään 1 on iso kirjain 1 on pieni kirjain 1 on numero 1 on erikoismerkki #, $, %, ^, &, + tai =). Edellistä salasanaa ei voi käyttää. Käyttäjän on vaihdettava salasana 60 päivän välein. Välitön toisto TruVision Navigator tukee välitöntä toistoa itse videoruudusta Välitön toisto -kuvakkeen kautta. Tämä antaa operaattorille mahdollisuuden kelata valittua videota taaksepäin yhdellä hiiren klikkauksella käyttäjän määrittämän ennalta määritetyn ajan (enintään 99 minuuttia ja 59 sekuntia). Voit asettaa välittömän toiston ajan antamalla minuutit ja sekunnit ja valitsemalla OK. Tämä asetus on alareunan työkalurivillä olevan Asetuksetvalikon Palvelimen asetukset -näytöllä. Lataa video katseluruutuun ja vie hiiren osoitin Välitön toisto -kuvakkeen päälle (valkoinen taaksepäin osoittava nuoli videon sulkemiskuvakkeen vasemmalla puolella) videoruudun tilarivin oikeaan reunaan. Huomioi työkaluvihjeessä näkyvä ennalta määrittämäsi aika. Voit siirtyä kyseisen ajan verran taaksepäin valitussa videossa klikkaamalla kuvaketta. Lisätietoja laitteen välittömän toiston rajoituksista on laitekohtaisissa kappaleissa. Mukautettu ohje TruVision Navigatorissa on Mukautettu ohje -toiminto, jolla organisaatiot voivat tuottaa omaa lisäsisältöään ohjelmiston käyttöönoton nopeuttamiseksi. Tämä sisältö on täysin käyttäjän määrittämää. TruVision Navigator pelkästään tarjoaa käyttäjille pääsyn siihen. 68 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

75 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Jos haluat lisätä mukautetun ohjelinkin, anna käyttäjille näytettävän sisällön mukautetun ohjeen nimi. Anna seuraavaksi mukautettu ohjelinkki, joka on polku sisältöön (tähän kenttään syötetty teksti ei näy käyttäjille). Valitse OK. Avaa Ohje-valintaikkuna (kysymysmerkkikuvake) sovelluksen tilariviltä ja huomioi siellä oleva mukautetun ohjeen nimi. Voit siirtyä tarkastelemaan sisältöä klikkaamalla linkkiä. Tietokannan varmuuskopiointi ja palautus TruVision Navigator mahdollistaa TruVision Navigator -tietokannan varmuuskopioinnin. Järjestelmänvalvojan on siirrettävä tämä varmuuskopio tietokoneen ulkopuolelle, jotta se pysyy turvassa. Jos TruVision Navigator -tietokannan sisältävälle tietokoneelle tapahtuu jotain, järjestelmänvalvoja voi asentaa saman TruVision Navigator -version ja palauttaa tietokannan varmuuskopiotiedoston avulla. Tämä palauttaa järjestelmän käyttökuntoon nopeasti niin, ettei laitetta, käyttäjää, ryhmää, käyttöoikeuksia tai muita järjestelmän määritystietoja tarvitse syöttää manuaalisesti uudelleen. Jos haluat varmuuskopioida TruVision Navigator -tietokannan, klikkaa hiiren oikealla painikkeella TruVision Navigator Server -solmua ja valitse Tietokannan varmuuskopiointi. Varmuuskopioi tietokanta -valintaikkuna avautuu. Anna tietokannan varmuuskopion nimi (tiedostotarkennetta ei tarvita) ja merkitse muistiin polku, jossa tietokannan varmuuskopiotiedosto on. Järjestelmänvalvojan on kopioitava tai siirrettävä tämä tiedosto turvalliseen sijaintiin. Kun varmuuskopiointi alkaa, sen tila näkyy Tehtävätruudussa. Kun varmuuskopiointi on suoritettu, varmuuskopiotiedosto on määrätyssä sijainnissa. Kuva 47: Palvelimen asetusten Varmuuskopioi tietokanta -valintaikkuna Jos haluat palauttaa TruVision Navigator -tietokannan, klikkaa hiiren oikealla painikkeella TruVision Navigator Server -solmua ja valitse Tietokannan palautus. Palauta tietokanta -valintaikkuna avautuu. Varmista, että tietokannan varmuuskopiotiedoston kopio on asetettu lomakkeessa määritettyyn hakemistoon. Kirjoita tiedoston tarkka nimi sille tarkoitettuun tekstikenttään. Jos palautat tietokannan SQL-esiintymään, joka edellyttää SQL:n tunnistetietoja, anna ne. Käytä muussa tapauksessa oletusasetusta. Kun palautus alkaa, sen tila näkyy Tehtävät-ruudussa. Kun TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 69

76 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset näet palautustehtävän tehtäväruudussa, kirjaudu ulos sovelluksesta. Kun kirjaudut takaisin sisään, tietokannan pitäisi olla palautettu. Kuva 48: Palauta tietokanta -ikkuna Usean työaseman (työasema-palvelin) kokoonpanot Palvelimen URL-osoite- ja Työaseman lataus-url-osoite -kentät näkyvät vain työasema-palvelin-asennuksissa. Palvelimen URL-osoite Usean työaseman kokoonpanoissa (työasema-palvelin), palvelimen URL-osoite on TruVision Navigator Serverin verkkosijainti. Tätä URL-osoitetta TruVision Navigator Client -työasemat käyttävät tiedonsiirrossa TruVision Navigator Serverin kanssa. Erilliskokoonpanoissa (suora tietokantayhteys) tämä kenttä ei ole käytössä, sillä mikään muu verkossa oleva TruVision Navigator -työasema ei voi muodostaa yhteyttä tähän TruVision Navigator Serverin esiintymään. Työaseman lataus-url-osoite Usean työaseman kokoonpanoissa (työasema-palvelin), työaseman lataus-url-osoite on TruVision Navigator Client -ohjelmistopaketin verkkosijainti. Järjestelmänvalvojat voivat toimittaa tämän URL-osoitteen uusille käyttäjille, jotta he voivat ladata työasemaohjelmiston etänä TruVision Navigator Serveriltä. Jos SMTP (katso alla) on 70 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

77 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset käytössä, tämä tehdään automaattisesti järjestelmänvalvojan puolesta käyttäjän asetusten määrityksen aikana. Erilliskokoonpanoissa (suora tietokantayhteys) tämä kenttä ei ole käytössä, sillä mikään muu verkossa oleva TruVision Navigator -työasema ei voi muodostaa yhteyttä tähän TruVision Navigator Serverin esiintymään. Käyttäjähallinta ja työasemaohjelmiston toimituksen yleiskuvaus TruVision Navigatorin monen työaseman (työasema-palvelin) kokoonpanoissa tietokoneet, jotka ovat samassa verkossa kuin TruVision Navigator Server, voivat ladata TruVision Navigator Clientin. Tämä vähentää järjestelmänvalvojan tarvetta toimittaa tietoväline fyysisesti tai käydä tietokoneen luona, jotta työasemaohjelmisto voidaan asentaa. Huomaa: Työasemaohjelmiston etäjakelu EI ole käytettävissä erillisasennusvaihtoehdossa (suora tietokantayhteys). Työasemaohjelmiston asentavalla henkilöllä on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet, jotta asentaminen on mahdollista. Työasemaohjelmiston toimittamistapa on hieman erilainen käytettäessä SMTP-toimintoa TruVision Navigatorissa. Jos käytät SMTP-toimintoa, käyttäjän lisääminen ja työasemaohjelmiston jakelu tapahtuvat automaattisesti. Jos et käytä SMTP-toimintoa, työasemaohjelmiston toimittamiseen tarvitaan useita manuaalisia vaiheita jäljempänä kuvatulla tavalla. Täysin automaattinen työasemaohjelmiston toimitus TruVision Navigatorin voi määrittää käyttämään SMTP-palvelinta automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen (työaseman lataus-url-osoitteen, käyttäjänimen ja salasanan mukaan) uusille käyttäjille tai kun järjestelmänvalvojan on nollattava nykyisen käyttäjän tunnistetiedot (käyttäjänimi ja salasana). Jos haluat jaella työasemaohjelmiston etänä uudelle käyttäjälle, ota ensin SMTP-palvelin käyttöön TruVision Navigatorissa, lisää uusi käyttäjä ja anna uudelle käyttäjälle käyttöoikeudet. Jos haluat lisätä käyttäjän, klikkaa hiiren oikealla painikkeella Käyttäjät-solmua Navigatorissa ja valitse Lisää käyttäjä. Lisää käyttäjä -valintaikkuna avautuu. Anna käyttäjän etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite (nämä kentät tarvitaan, kun Käyttäjänimi-, Salasana- ja Vahvista salasana -kentät eivät ole käytössä SMTP-määrityksen vuoksi). Valitse sitten OK. Uusi käyttäjä lisätään Käyttäjät-solmuun Navigatoriin. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 71

78 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Käyttäjän lisääminen TruVision Navigator luo uuden käyttäjän, jolla on tilapäinen käyttäjänimi ja salasana järjestelmässä, ja toimittaa automaattisen sähköpostin SMTP-palvelimen avulla käyttäjälle. Käyttäjä voi nyt klikata lataus-url-osoitetta tai leikata ja liittää linkin internetselaimeen. Noudata Työasemasovelluksen asennus -sivun työasemaohjelmiston asennusohjeita. Työasemasovelluksen asennus Kuva 49: Työasemasovelluksen asennus -ikkuna Kun asennus on valmis ja olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, klikkaa työpöydän TruVision Navigator -kuvaketta. Kirjaudu sovellukseen käyttämällä sähköpostitse saamiasi tunnistetietoja. Järjestelmä pyytää vaihtamaan tunnistetiedot, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran. Järjestelmä myös pyytää luomaan haastekysymyksen ja -vastauksen, joiden avulla voit jatkossa nollata salasanasi ilman järjestelmänvalvojan apua. Kun olet sovelluksessa, kaikkien Navigatorin laitteiden pitäisi näkyä järjestelmänvalvojan antamien käyttöoikeuksien mukaisesti. Huomaa, että kun uusi käyttäjä lisätään järjestelmään, hänelle ei ole määritetty mitään käyttöoikeuksia, eikä hän siksi voi kirjautua sovellukseen. Käyttöoikeudet on annettava, ennen kuin käyttäjä voi kirjautua sisään. Voit määrittää käyttöoikeudet käyttäjälle klikkaamalla käyttäjää Asetukset / Ryhmät ja käyttäjät -välilehdellä ja avaamalla Käyttöoikeudet-välilehden. 72 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

79 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Kuva 50: Käyttöoikeudet-välilehti Käyttäjät ja ryhmät -asetuksissa Korosta TruVision Navigator Server -solmu laitepuussa ja salli tai estä käyttöoikeudet käyttäjältä Käyttöoikeudet-kohdassa. Jos käyttöoikeusmallin asetus on Yksinkertainen (vain käyttäjät), ainoastaan Salli-sarake näkyy. Jos käyttöoikeusmallin asetus on Edistynyt (sekä käyttäjät että ryhmät), näet sekä Salli- että Estä-sarakkeet. Kun teet tämän, myöntämäsi käyttöoikeudet siirtyvät alaspäin kaikille laitteille, jotka olet lisännyt TruVision Navigator Serverin alle. Sininen navigointipolku tulee näkyviin kaikkiin kansioihin, laitteisiin ja kameroihin, joihin käyttäjällä on oikeudet. Kun annat käyttöoikeuksia, voit määrittää, pätevätkö ne pää- vai alisolmuun. Jos myönnät oikeudet pääsolmuun, nämä oikeudet siirtyvät alaspäin alisolmuille. Jos esimerkiksi myönnät käyttöoikeudet TruVision Navigator Serverin tasolla, ne siirtyvät myös kaikille sen alapuolella oleville kansioille, laitteille ja kameroille. Nämä on merkitty sinisillä navigointipoluilla. Jos taas myönnät oikeudet alisolmuun, käyttöoikeuksia ei muuteta pääsolmun tasolla. Tässä tapauksessa alisolmussa näkyy sininen navigointipolku ja pääsolmussa näkyy harmaa navigointipolku. Alla olevassa taulukossa kuvataan yksityiskohtaisemmin tämä toiminto. Taulukko 10: Käyttöoikeuksien navigointipolut Käyttöoikeuksien navigointipolku Sininen Kuvaus Sininen navigointipolku kertoo, että kyseiselle solmulle on myönnetty nimenomaiset käyttöoikeudet. Pääsolmun alla olevat alisolmut perivät nämä käyttöoikeudet. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 73

80 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Käyttöoikeuksien navigointipolku Harmaa Kuvaus Harmaa navigointipolku kertoo, että pääsolmun alisolmulle on määritetty nimenomaiset käyttöoikeudet, muttei itse pääsolmulle. Tämä toimii visuaalisena vihjeenä, jonka perusteella järjestelmänvalvoja osaa hakea nimenomaiset käyttöoikeudet, jotka on myönnetty käyttäjälle käyttöoikeuspuussa oleviin laitteisiin. Jos jatkat harmaiden navigointipolkusolmujen laajentamista, saavut lopulta kameraan tai laitteeseen, jolla on vähintään yksi nimenomainen käyttöoikeus ja joka on merkitty sinisellä navigointipolulla. Muista, että TruVision Navigatorin käyttöoikeudet voivat olla niin yksinkertaisia tai monimutkaisia kuin haluat. Toisin sanoen järjestelmänvalvoja voi myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden kaikkiin järjestelmän laitteisiin antamalla käyttöoikeudet TruVision Navigator Server -solmuun (päätaso) ja sallimalla niiden periytyä kaikkiin järjestelmän alisolmuihin. Toisaalta järjestelmänvalvoja voi myöntää käyttöoikeuksia alisolmuista ylöspäin, jotta järjestelmää voidaan hallita tarkemmin. Myös ryhmät helpottavat käyttöoikeuksien hallintaa järjestelmässä. Osittain automaattinen työasemaohjelmiston toimitus Muista, että työasemaohjelmiston toimitus on hieman erilainen sen mukaan, käytätkö SMTP:tä vai et. Jos sinulla EI ole SMTP-yhteyttä, voit silti toimittaa työasemaohjelmiston etänä. Työaseman lataus-url-osoitteen ja tunnistetietojen toimittaminen käyttäjälle vaatii kuitenkin tällöin muutaman lisätoimenpiteen. Ensimmäinen vaihe: Varmista, että TruVision Navigatorissa ei ole SMTP-määrityksiä, klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella TruVision Navigator Server -solmua ja valitsemalla Ominaisuudet. Varmista, että SMTP-palvelimen IP-osoite -kenttä on tyhjä. Toinen vaihe: Kun järjestelmänvalvoja lisää käyttäjän, hänen pitää itse luoda käyttäjänimi ja salasana käyttäjälle. 74 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

81 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Kuva 51: Lisää käyttäjä -ikkuna Kolmas vaihe: Järjestelmänvalvojan on toimitettava käyttäjän tunnistetiedot ja työaseman lataus-url-osoite käyttäjälle puhelimitse tai henkilökohtaisesti sähköpostilla. Yksi esimerkki näistä tiedoista on alla. Voit leikata ja liittää työaseman lataus-urlosoitteen TruVision Navigator Serverin Ominaisuudet-valintaikkunan Yleiset-välilehdeltä. Muista määrittää käyttäjän käyttöoikeudet, sillä muuten hän ei pysty kirjautumaan sisään. Viimeinen vaihe: Jos et halua käyttää ohjelmiston etäjakelutoimintoa, voit ladata työasemaohjelmiston tietokoneisiin fyysisesti toimimalla seuraavasti: Lataa ClientInstall.exe-tiedosto Työasemasovelluksen asennus -verkkosivulta ja tallenna se muistitikulle tai muulle tietovälineelle. Toimita.exe-tiedosto kyseessä olevaan tietokoneeseen fyysisesti. Suorita ClientInstall.exe ja noudata asennusohjeita (ClientInstall.exe-tiedosto on valmiiksi määritetty osoittamaan palvelimeen, jolta se on saatu). Kirjaudu kyseisen käyttäjän tunnistetiedoilla. Käyttäjän poistaminen käytöstä Järjestelmänvalvoja voi halutessaan poistaa käyttäjän käytöstä järjestelmässä mistä tahansa syystä. TruVision Navigator ei poista käyttäjiä tietokannasta. Käyttäjä ainoastaan asetetaan ei-aktiiviseen tilaan, ja kaikki oikeudet järjestelmään kumotaan. Jos haluat poistaa käyttäjän käytöstä, klikkaa hiiren oikealla painikkeella käyttäjää Navigatorin Käyttäjät-solmussa ja valitse Poista käytöstä. Valitse, kun järjestelmä kysyy, haluatko varmasti poistaa tämän käyttäjän käytöstä. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 75

82 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Ei-aktiiviset käyttäjät eivät näy Navigatorin Käyttäjät-solmussa, paitsi jos klikkaat hiiren oikealla painikkeella Käyttäjät-solmua ja valitset Sisällytä ei-aktiiviset käyttäjät. Eiaktiivisen käyttäjän kuvake on harmaasävyinen, kun taas aktiivisen käyttäjän kuvake on sinisävyinen. Jos haluat nähdä kaikki tietokannassa olevat käyttäjät (aktiiviset ja ei-aktiiviset) luettelossa, klikkaa hiiren oikealla painikkeella Käyttäjät-solmua ja valitse Näytä käyttäjäluettelo. Käyttäjät-valintaikkuna avautuu. Tämän valintaikkunan sarakkeita voi lajitella, jotta käyttäjiä voi etsiä nopeasti. Saat käyttäjän tietoikkunan näkyviin kaksoisklikkaamalla käyttäjän riviä. Kuva 52: Käyttäjät-ikkuna Ei-aktiivisen käyttäjän palauttaminen Järjestelmänvalvoja voi palauttaa käytöstä poistetun käyttäjän järjestelmässä klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella ei-aktiivista käyttäjää Käyttäjät-solmussa Navigatorissa ja valitsemalla Aktivoi käyttäjä. Voit myös klikata hiiren oikealla painikkeella ei-aktiivista käyttäjää Käyttäjät-solmussa Navigatorissa ja valita Ominaisuudet. Klikkaa sitten Tiedot-välilehden Nollaa tili -painiketta. Lopuksi voit avata käyttäjäluettelon ja kaksoisklikata käyttäjää, jolloin Tiedot-valintaikkuna avautuu. Klikkaa sitten uudelleen Nollaa tili -painiketta. 76 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

83 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Kuva 53: Ryhmien ja käyttäjien Tiedot-välilehti Jos SMTP on käytössä, käyttäjälle lähetetään automaattisesti sähköposti, jossa on hänen tilapäinen kirjautumissalasanansa. Järjestelmä pyytää käyttäjää vaihtamaan tämän salasanan ensimmäisellä kirjautumiskerralla. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 77

84 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Kuva 54: Käyttäjätilin nollaus -ikkuna Jos SMTP ei ole käytössä, järjestelmänvalvojan on annettava käyttäjälle uusi tilapäinen salasana Vaihda salasana -valintaikkunassa. Nämä tilapäiset tunnistetiedot on toimitettava käyttäjälle puhelimitse tai järjestelmänvalvojan itse lähettämällä sähköpostilla. Kuva 55: Vaihda salasana -ikkuna Käyttäjän nollaus lukituksen jälkeen Jos käyttäjä unohtaa käyttäjänimensä tai salasanansa ja haastekysymyksensä, hänet saatetaan lukita ulos järjestelmästä. Jos käyttäjä on lukittu ulos järjestelmästä sisäänkirjautumisen epäonnistuttua, hän voi avata lukituksen Kirjaudu sisään - lomakkeen Haaste-valintaikkunassa. 78 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

85 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Kuva 56: Käyttäjätilin haaste -valintaikkuna Jos käyttäjä ei muista haastekysymystään, tilin nollaus edellyttää, että käyttäjä ottaa yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Noudata Ensimmäinen sisäänkirjautuminen -kohdan ohjeita. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 79

86 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Ilmoitusasetukset Kuva 57: Ilmoitukset-välilehti Asetukset-ikkunan Ilmoitukset-välilehdellä on seuraavat palvelimen asetukset: Valitse tapahtumat, joista ilmoitetaan Ilmoitusten portit Ensisijainen ja vaihtoehtoinen sähköpostiosoite Ilmoituksen säilytysajan pituus. Ilmoitukset ja Ilmoittaja Laitteet voivat lähettää ilmoituksia IP-osoitteeseen ja porttiin ennakoivaa ongelmanratkaisua varten. Näitä ilmoituksia ovat tyypillisesti esimerkiksi hälytys, kuvan puuttuminen ja liike. Lisätietoja laitteen tukemista ilmoituksista on laitekohtaisissa kappaleissa. Ilmoitusten vastaanottaminen laitteista TruVision Navigatorissa edellyttää tiettyjen määritysten tekemistä sekä laitteeseen että TruVision Navigatoriin palvelutasolla. 80 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

87 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Laitekokoonpano: Laitteet on määritettävä lähettämään ilmoituksensa IP-osoitteeseen ja porttiin, jossa ilmoituspalvelut sijaitsevat. Tarkat laitekohtaiset ohjeet ovat laitekohtaisissa kappaleissa. Truvision Navigatorin palvelumääritykset: Ilmoituspalvelu-asetukset on määritettävä kuuntelemaan samaa porttia näiden ilmoitusten osalta. Huomautus: Reitittimet ja palomuurit on mahdollisesti määritettävä vastaavasti sallimaan tämä liikenne. Varmista, että joko TruVision Navigator Serverin Ominaisuudet-valintaikkunan Ilmoitukset-välilehden TCP-kuuntelijaportti tai Sähköpostin kuuntelijaportti (SMTP) vastaa laitteen porttiasetuksia. TruVision Navigatorissa on mahdollista poistaa ilmoitustiedot tietokannasta, jotta tietokanta pysyy pienenä. Määritä näiden tietojen säilytysaika tarpeitasi vastaavaksi. Jos jokin näistä arvoista muuttuu, käynnistä Notification Writer- ja Notification Processor -palvelut Palvelut-valintaikkunasta, jotta muutokset astuvat voimaan. Ilmoitusten keskustietovarasto on Ilmoittaja-valintaikkuna. Voit avata tämän valintaikkunan ilmoituskuvakkeesta sovelluksen tilariviltä. Ilmoittaja-ikkunassa voit katsella videokuvaa live-ilmoituksista sitä mukaa kun sitä vastaanotetaan. Tee tämä kaksoisklikkaamalla kameran nimen linkkiä valintaikkunassa. Tämä käynnistää videon katseluruudussa. Uudet kuittaamattomat ilmoitukset on merkitty sovelluksen tilarivin Ilmoittaja-kuvakkeessa näkyvällä punaisella varoituskuvakkeella. Voit myös sitoa nämä live-ilmoitukset kuultaviin ääniin. Lisätietoja tästä toiminnosta on Asetukset-osiossa. Kun live-ilmoitus on kuitattu, sen katsotaan olevan tallennettu tai aiempi ilmoitus, jota voi hakea. Voit tarkentaa ilmoitushakua käyttämällä suodattimia ja kellonaika- ja päivämäärävälejä. Kun olet hakutilassa (Näytä tallennetut), sovelluksen tilarivin Ilmoittaja-kuvakkeessa näkyy punainen varoituskuvake, jos uusia live-ilmoituksia saapuu. Jos haluat nähdä uudet ilmoitukset, valitse Ilmoittaja-ikkunassa Katso livenä. Etsi viimeisin ilmoitus suodattamalla sarakkeet tarpeen mukaan. Voit avata videon kaksoisklikkaamalla. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 81

88 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Tilan tarkistusasetukset Kuva 58: Tilan tarkistus -ikkuna Asetukset-ikkunan Tilan tarkistus -välilehdellä on seuraavat palvelimen asetukset: Valitse tilatapahtumat, joista ilmoitetaan Ensisijainen ja vaihtoehtoinen sähköpostiosoite Automaattinen diagnostiikkapollaus Tilan tarkistus TruVision Navigatorin avulla voi tarkistaa yhden laitteen tilan tai suorittaa koostetun tilan tarkistusraportoinnin kaikille järjestelmän laitteille. Kun haluat manuaalisesti tarkistaa yhden laitteen tilan, klikkaa hiiren oikealla painikkeella laitetta Navigatorissa ja valitse Suorita tilan tarkistus. 82 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

89 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Diagnostiikka-valintaikkuna avautuu ja näyttää kaikki kyseisen laitteen tilan tarkistustiedot. Katso laitekohtaisista kappaleista lisätietoja tilan tarkistustoiminnoista, jotka ovat käytettävissä eri laitteissa. Kuva 59: Tallentimen diagnostiikka -ikkuna Jos haluat suorittaa automaattisen tilan diagnostiikkapollauksen tietyllä välillä kaikille järjestelmän laitteille, Diagnostiikkapollaus-palvelu on ensin määritettävä. Voit määrittää Diagnostiikkapollaus-palvelun klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella TruVision Navigator Server -solmussa ja valitsemalla Ominaisuudet. Tämän jälkeen näyttöön avautuu Asetukset-valintaikkuna, jossa on valittuna Palvelin-välilehti. Syötä Tilan tarkistus -välilehteen diagnostiikkapollauksen alkamisaika ja aikaväli. Määritä, kuinka pitkään tilan diagnostiikkapollauksen tietoja säilytetään tietokannassa, ja valitse OK. Käynnistä lopuksi Diagnostiikkapollaus-palvelu uudelleen Palvelutvalintaikkunasta, jotta automaattinen pollaus alkaa. Jos muutat näitä arvoja, käynnistä Diagnostiikkapollaus-palvelu uudelleen Palvelut-valintaikkunasta, jotta muutokset astuvat voimaan. (Palvelu pitää käynnistää uudelleen Palvelut-valintaikkunasta vain työasema-palvelin-tyyppisissä kokoonpanoissa.) Kun manuaalisesti suoritetun tarkistuksen tiedot tai automaattiset tilan tarkistustiedot on saatu, ne tallentuvat TruVision Navigatorin tietokantaan. Käyttäjät voivat sitten hakea näitä tietoja ja pidentää siten järjestelmän käynnissäoloaikaa. Muista, että jos haet Navigatorissa tilan tarkistustietoja eikä mitään löydy, on todennäköistä, että et ole määrittänyt automaattisen pollauksen asetuksia tai että olet suorittanut manuaalisen tilan tarkistuksen yhdelle laitteelle. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 83

90 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Jos haluat tarkastella tilan tarkistustietoja kaikkien laitteiden osalta, klikkaa hiiren oikealla painikkeella Laitteet-solmua Navigatorissa ja valitse Suorita tilan tarkistus. Diagnostiikka-valintaikkuna avautuu. Tarkenna hakua käyttämällä suodattimia ja päivämääräparametria. Voit viedä valintaikkunan sisällön.csv-tiedostoon klikkaamalla Vie CSV-tiedostoon -painiketta. Näin voit hallita tapahtumia, tehdä työmääräyksiä tai dokumentoida ongelmien ratkaisuja. Kuva 60: Diagnostiikka-ikkuna Laiteraportti TruVision Navigatorin avulla voit viedä tilan tarkistustiedot luomalla laiteraportin. Laiteraportin luominen: Klikkaa tallenninta hiiren oikealla painikkeella. Valitse Laiteraportti. Kun olet valinnut Laiteraportti-vaihtoehdon, näyttöön avautuu uusi ikkuna. Huomautus: Laiteraportin luomisessa voi mennä minuutti. Toiminnon kesto vaihtelee laitteelle tallentavien kameroiden määrän ja verkkoyhteyden mukaan. Raportin lopussa esitetään myös häirinnän valvonnan kuvat. Lisätietoja häirinnän valvonnasta on Häirinnän valvonta -osiossa. Laiteraportin voi tallentaa.pdf-tiedostona tai tulostaa ikkunan työkalurivin valintojen avulla. 84 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

91 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Ryhmä- ja käyttäjäasetukset Kuva 61: Ryhmät ja käyttäjät -ikkuna Asetukset-ikkunan Ryhmät ja käyttäjät -välilehdellä on seuraavat palvelimen asetukset: Tiedot Käyttöoikeusmalli Ryhmänhallinta Edistynyt käyttöoikeusmalli (TruVision Navigator Serverin Käyttöoikeudetvalintaikkunassa) mahdollistaa ryhmien käyttämisen TruVision Navigatorissa. Ryhmien avulla voit antaa käyttöoikeuksia samanaikaisesti useille käyttäjille järjestelmässä. Esimerkiksi yhteen ryhmään voidaan lisätä useita käyttäjiä, ja tälle ryhmälle voidaan määrittää oikeudet järjestelmän kansioihin ja laitteisiin. Ilman ryhmiä järjestelmänvalvojan olisi annettava oikeudet jokaiselle käyttäjälle erikseen näihin samoihin laitteisiin. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 85

92 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Ennen kuin luot ryhmän, klikkaa hiiren oikealla painikkeella TruVision Navigator Server - solmua Navigatorissa ja valitse Ominaisuudet. Käyttöoikeudet-valintaikkuna avautuu. Varmista, että Käyttöoikeusmalli-asetuksena on Edistynyt. Klikkaa nyt hiiren oikealla painikkeella Ryhmät-solmua Navigatorissa ja valitse Lisää ryhmä. Anna ryhmälle nimi Lisää ryhmä -valintaikkunassa ja valitse OK. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella ryhmän nimeä Ryhmät-solmussa Navigatorissa ja valitse Käyttöoikeudet. Ryhmän käyttöoikeudet -ikkuna avautuu. Kuva 62: Ryhmän käyttöoikeudet -ikkuna Tiedot-välilehdessä voit vaihtaa ryhmän nimen, lisätä käyttäjiä ryhmään ja asettaa ryhmän yhteysprioriteetin. Käyttöoikeus-välilehdessä voit antaa ryhmälle oikeuksia tarpeen mukaan. Käyttöoikeudet-välilehdessä voit antaa ryhmälle käyttöoikeudet järjestelmässä oleviin laitteisiin. Muista, että ryhmän käyttöoikeudet vaikuttavat kaikkiin käyttäjiin, jotka ovat ryhmän jäseniä. 86 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

93 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Auditointihistoria-asetukset Kuva 63: Auditointihistoria-ikkuna Asetukset-ikkunan Auditointihistoria-välilehdellä on seuraavat palvelimen asetukset: Suodattimet Päivämääräväli Vie auditointihistoria Ohje TruVision Navigatorissa on helppokäyttöinen ohjetoiminto, josta saa tarkempia tietoja järjestelmän toiminnasta. Lisäksi siitä löytyvät TruVision Navigatorin versiotiedot, tekijänoikeustiedot ja loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen tiedot. Organisaatiot voivat lisätä tähän oman mukautetun ohje- tai koulutuslinkkinsä tuotteen käyttöönoton helpottamiseksi. TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje 87

94 Kappale 4: TruVision Navigatorin asetukset Voit avata Ohje-valintaikkunan klikkaamalla sovelluksen tilarivin kysymysmerkkikuvaketta. Kuva 64: Ohje-valintaikkuna 88 TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje P/N 1064107 REV I ISS 08OCT15 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Yhteystiedot 2015 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC Climate Controls

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje P/N 1064107-FI VERSIO G PAINOS 31MAR15 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja 2015 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

HASP-vianetsintäopas 1

HASP-vianetsintäopas 1 1 HASP-vianetsintäopas Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. All

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

TruVision Navigator 7.0:n käyttöohje

TruVision Navigator 7.0:n käyttöohje TruVision Navigator 7.0:n käyttöohje P/N 1073272-FI REV A ISS 29MAR17 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Yhteystiedot Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus 2017 United Technologies Corporation.

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Verkkolisensoinnin Lueminut

Verkkolisensoinnin Lueminut Verkkolisensoinnin Lueminut Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000 Maksuton: +1-800-874-6253

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

TruVision NVR 10. Pikaopas

TruVision NVR 10. Pikaopas TruVision NVR 10 Pikaopas Pika-asennus 1 Liitä kaikki tarvittavat laitteet tallentimen takapaneeliin. Ensimmäinen käyttökerta Tallentimessa on ohjattu pika-asennus, joka mahdollistaa tallentimen perusasetusten

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06 Sisällysluettelo Automaattisesta päivityksestä...1 Uuden version hakeminen...2 Laajennetut asetukset...3 Lataamisen aloittaminen...3 Latauksen päättäminen...5 Ohjelman asentamisesta...6 Kielen valinta...6

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur asennus 1-kone Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella asennat AutoFutur tai KoneFutur 1-kone-asennuksen. verkko-asennuksesta on olemassa

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO

KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO Rev. 046/PC Varoitus Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetään nimettyjä tuotteita ainoastaan tunnistamistarkoituksiin. Ne voivat olla vastaavien yritysten

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöopas Brother Meter Read Tool

Käyttöopas Brother Meter Read Tool Käyttöopas Brother Meter Read Tool FIN Versio 0 Tekijänoikeus Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tässä oppaassa

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS Novell Messenger 1.0 PIKAOPAS www.novell.com Novell Messenger on Novell edirectory TM -pohjainen, eri käyttöympäristöissä toimiva yritysten pikaviestituote. Messenger-järjestelmän käyttöympäristöksi soveltuu

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen.

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. 1 / 50 1. Etusivu Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. Virtuaali hakemistoihin voi tuoda tiedostoja tietokoneelta tai luoda niitä tällä

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Office Synchronizer Julkaisutiedot. Versio 1.61

Office Synchronizer Julkaisutiedot. Versio 1.61 Office Synchronizer Julkaisutiedot Versio 1.61 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A. Puhelin: +1-937-233-8921

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle 3.2.2015 Esa Väistö Sisällysluettelo 2 (8) Office2013 ProPlus asennus opiskelijoille ja opettajille... 3 Asennus Windows työasemaan... 3 Asennus

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lintulahdenkuja 4, Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki Lisätietoja: Kristiina Kuussaari puh. 020 610 7476, Paula Ruuth puh. 020 610 7371

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet 1 Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet Microsoft on julkaissut Office-paketteihin tietoturvapäivitykset. Seuraavat päivitykset aiheuttavat Visma Econet -ohjelmissa

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot