HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Osallistumisoikeus Palkinnot ja lunastukset Palkintolautakunta Kilpailuohjelma Ohjelma-asiakirjojen luovutus Kilpailun kieli Kilpailun päättymisaika KILPAILUTEKNISET TIEDOT Ohjelma-asiakirjat Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailun ratkaiseminen, tuloksen julkistaminen ja näytteillepano Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena Kilpailuehdotusten käyttöoikeus Kilpailuehdotusten palautus Kilpailuehdotusten vakuuttaminen KILPAILUTEHTÄVÄ Kilpailutehtävän tausta Kilpailualue Sijainti ja laajuus Kilpailualueen liittyminen ympäristöön Keskustan länsireuna Kaavatilanne Maanomistus Nykyinen maankäyttö Alueen historia ja rakennuskanta Luonnonympäristö ja viheraluevyöhykkeet Maaperä ja perustamisolosuhteet Liikenne ja pysäköinti Kunnallistekniikka Kilpailun tavoitteet Suunnitteluohjeet Yleistä Kaupunkikuvalliset tavoitteet Suunnitelman kokonaismitoitus Asuntorakentaminen Rantatori Liike- ja toimitilarakentaminen Hämeensaari Rantareitti Linja-autoliikenteen matkakeskus Liikenneverkko Pysäköinti Venelaiturit Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET Vaadittavat asiakirjat Piirustusten esitystapa Kilpailusalaisuus Kilpailuehdotusten sisäänjättö LINKKEJÄ KOTISIVULLE LIITTEET KARTAT: Hämeenlinnan kaupungin tekninen virasto ILMAKUVAT: Hämeenlinnan kaupungin tekninen virasto / Lentokuva Vallas Oy ja Suomen Ilmakuva Oy MUUT VALOKUVAT: Tuula Hellstén VANHAT VALOKUVAT: Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo TAITTO: Tuula Hellstén ja Irina Pohjola KIRJAPAINO: Hämeenlinnan OffsetKolmio Oy Tämän kilpailuohjelman tekijänoikeuden omistaa Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry. SAFA. Kilpailuohjelman tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljennöstapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Suomen Arkkitehtiliiton antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu. 3

4 4 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Hämeenlinnan kaupunki järjestää yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa yleisen kaupunkirakenteellisen ideakilpailun Hämeenlinnan keskustan etelärannasta. Alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet keskustatoimintojen sijoittamiseksi maisemallisesti ja toiminnallisesti arvokkaalle ja näkyvälle paikalle. Kilpailun tarkoituksena on löytää asemakaavoituksen pohjaksi innovatiivisia ratkaisuja, joilla ratkaistaan alueen maankäytön suuntaviivat. Tavoitteena on muodostaa luonteva yhteys ruutukaavakeskustan ja Vanajaveden ranta-alueiden välille, parantaa keskustan etelänpuolista kaupunkijulkisivua sekä kehittää kilpailualueen sisäistä kaupunkirakennetta. Tavoitteiden toteuttamiseksi halutaan löytää uusia rantaan tukeutuvan keskusta-asumisen malleja, ratkaista vanhan rantatorin ja siellä sijaitsevan linja-autoaseman kehittämisen sisältö, alueen kaupallisten palvelujen sijainti, pysäköinnin uudelleenjärjestely ja virkistysalueiden kehittäminen. 1.2 Osallistumisoikeus Kilpailu on avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti. Osallistujilta edellytetään oikeutta harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan. 1.3 Palkinnot ja lunastukset Kilpailussa jaetaan palkintoina ja lunastuksina yhteensä euroa seuraavasti: 1. palkinto euroa 2. palkinto euroa 3. palkinto euroa kaksi lunastusta kumpikin euroa Yksimielinen palkintolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen mukaisesti. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusääntöjen mukaisesti kaikista palkinnoista ja lunastuksista 7 %. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton välityksellä. Kilpailun palkinnoille on haettu verovapaus Suomessa. 1.4 Palkintolautakunta Palkintolautakuntaan kuuluvat Hämeenlinnan kaupungin nimeäminä: Tapani Hellstén, kaupunginjohtaja Juha Isosuo, apulaiskaupunginjohtaja Jouko Kettunen, toimialajohtaja Päivi Saloranta, asemakaava-arkkitehti Kaija Ojanen, kaupunginarkkitehti Jaakko Välimaa, yleiskaavapäällikkö Tuula Hellstén, arkkitehti Anna-Mari Ahonen, arkkitehti Tapio Vekka, kaupunginhallituksen jäsen Irja Appelroth, kaupunginhallituksen jäsen Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä: Kirsti Sivén, arkkitehti SAFA Kari Nykänen, arkkitehti SAFA

5 5 Lisäksi palkintolautakunta voi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita sekä alueen maanomistajia. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii Juha Isosuo, varapuheenjohtajana Tapani Hellstén ja sihteerinä Tuula Hellstén. Palkintolautakunnan jäsenistä Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen 5 :n tarkoittamia ammattihenkilöitä ovat Jouko Kettunen, Päivi Saloranta, Kaija Ojanen, Jaakko Välimaa, Tuula Hellstén, Anna-Mari Ahonen, Kirsti Sivén ja Kari Nykänen. 1.5 Kilpailuohjelma Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä (www.safa.fi). Kilpailuohjelma liitteineen on palkintolautakunnan ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailuvaliokunnan hyväksymä. 1.6 Ohjelma-asiakirjojen luovutus Kilpailuohjelman ja liiteasiakirjat voi tilata tai noutaa lähtien osoitteista: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA puh. (09) Runeberginkatu 5 A fax: (09) HELSINKI Hämeenlinnan kaupunki puh (03) 6211 Palvelupiste Kastelli fax: (03) Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kilpailuohjelma on maksuton. Erikseen tilattavista liiteasiakirjoista peritään maksu, jota ei palauteta (liitteet CD-levyllä 20 euroa, liitteet paperilla 30 euroa, ei sisällä postituskuluja). Kilpailuohjelman ja liiteasiakirjat voi kopioida maksutta myös internetistä alkaen osoitteesta: 1.4 Kilpailun kieli Kilpailussa käytettävä kieli on suomi. 1.5 Kilpailun päättymisaika Kilpailu päättyy tiistaina Kilpailuehdotukset on jätettävä klo 15:30 mennessä kaupungin kirjaamoon tai todistettavasti saman päivän aikana postin tai muun kuljetusliikkeen kuljetettavaksi. Kilpailuehdotuksen jättöhetki on kiistatta käytävä ilmi lähetyksestä. Panorama Helsinki-Tampere moottoritieltä kohti Hämeenlinnan keskustaa ja Hämeensaarta 1

6 6 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 2.1 Ohjelma-asiakirjat Ohjelma-asiakirjoja ovat tämä kilpailuohjelma, johon sisältyvät liitteet: 1. Pohjakartta 1:4000, jossa esitettynä kilpailualueen rajaus sekä valokuvien ottopaikat 2. Ote ajantasa-asemakaavasta 1: Ote keskustan ja kehävyöhykkeen osayleiskaavasta 4. Maanomistuskartta 5. Kehitettävät yhteydet kaupallisen toimivuuden parantamiseksi 6. Huomioon otettavat toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat kaaviona 7. Toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet kaaviona 8. Liikennemääräennuste v Nykyiset linja-autoreitit ja tärkeimmät kevyen liikenteen reitit sekä pysäköintialueet 10. Hämeensaaren nykyiset liikuntapaikat 11. Kilpailualueen ja lähiympäristön rakennuskanta 12. Vanha ja uusi kaupunkialue v sijoitettuna nykyiselle pohjakartalle 13. Ydinkeskustan laajentamisen (länsireuna) yleissuunnitelma 14. Ydinkeskustan laajentamisen katuverkon yleissuunnitelma 15. Liikennemelu 16. Ilmakuvia kilpailualueesta sekä seuraavat liiteasiakirjat CD-ROM levylle tallennettuina ja verkkosivuilla: 1. Kilpailuohjelma + liitteet pdf- muodossa 2. Pohjakartta (dwg) 3. Kaupunkirakennekartta (dwg) 4. Aksonometria 1:2000 (tiff) 5. Länsireunan katuverkon yleissuunnitelmaluonnos, Suunnittelukeskus Oy 6 Kilpailualueen viherympäristön osa-aluekokonaisuudet (doc) 7. Ilmakuvia alueesta (jpg) 8. Näkymäkuvia alueesta (jpg) 2.2 Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia selityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on tehtävä nimimerkillä ja lähetettävä palkintolautakunnalle mennessä osoitteella Kilpailukysymykset Hämeenlinnan kaupunki, tekninen virasto / Kaavoitustoimisto PL 600, Hämeenlinna Kysymykset voi lähettää myös sähköpostilla palkintolautakunnan sihteerille, osoite viimeistään Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset niihin julkaistaan Hämeenlinnan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: viimeistään sekä myös Arkkitehtiuutisten numerossa 1/ Kilpailun ratkaiseminen, tuloksen julkistaminen ja näytteillepano Kilpailun tulos pyritään julkistamaan Kilpailuehdotukset sekä palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja asetetaan sen jälkeen nähtäville Hämeenlinnassa. Kilpailun tulos julkaistaan Arkkitehtiuutisissa ja Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilla. Kilpailun ratkaisusta annetaan välittömästi tieto palkittujen ehdotusten tekijöille ja julkistamistilaisuudessa tiedotusvälineille. Kilpailun ratkaisua koskeva palkintolautakunnan pöytäkirja lähetetään kullekin kilpailijalle kilpailumateriaalin palautuksen yhteydessä.

7 7 2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena Palkintolautakunta antaa suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailutuloksen perusteella. Palkintolautakunta tulee suosittelemaan maankäytön jatkosuunnittelutehtävien antamista palkittujen ehdotusten tekijöille. Palkintolautakunnan päätös ei ole hankintaviranomaisia sitova. Kilpailualueen toteutuksessa saatetaan kokeilla uutta projektimuotoista toteutusmallia. 2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus Palkitut ja lunastetut kilpailuehdotukset jäävät kilpailun järjestäjän omaisuudeksi tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen tekijälle. 2.6 Kilpailuehdotusten palautus Palkitsemattomat ja lunastamattomat ehdotukset palautetaan kilpailunäyttelyn jälkeen järjestäjän kustannuksella osoitekuoressa annettuun osoitteeseen. 2.7 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen Kilpailun järjestäjä korvaa vahinkotapauksessa jokaisen ehdotuksen enintään 4000 euron (enintään 800 euroa/ planssi) arvosta siltä ajalta, minkä se on kilpailun järjestäjän hallussa. Kaupungin rakennetut alueet

8 8 3 KILPAILUTEHTÄVÄ Hämeenlinna - kaupunkirakenteen strateginen kehittäminen: Keskustan identiteettialueet 3.1 Kilpailutehtävän tausta Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki ja Kanta-Hämeen maakuntakeskus. Kaupunki sijaitsee puolessa välissä kehittyvää Helsinki Tampere -taajamavyöhykettä. Hämeenlinnassa on asukkaita ja kaupunki on kasvanut tasaisesti noin 250 asukkaalla vuosittain. Kaupunki on kehittynyt Vanajaveden rannalle historiallisen ruutukaavakeskustan ympärille. Hämeenlinnan keskusta rajautuu selkeäpiirteisenä ympäröivästä vesistöstä. Moottoritie Helsinki - Tampere jakaa Hämeenlinnan kaupunkirakennetta erottaen ruutukaavakeskustan länsipuolisista Kaurialan ja Myllymäen kaupunginosista. Keskustassa asuu yli 5000 ihmistä ja työpaikkoja alueella on noin Kaupungin kaupallisten palvelujen kerrosalasta noin 45% sijaitsee keskustan alueella ja palvelut keskittyvät erikoiskauppaan. Kaupunkirakenteen ja keskustan kehittäminen Hämeenlinna oli v mukana valtakunnallisessa Parempi kaupunkikeskusta projektissa. Kaupunginhallitus hyväksyi projektin mukaisen keskustan kehittämisohjelman, jota on toteutettu vaiheittain. Keskustaa kehitetään nykyisen korttelirakenteen sisällä. Keskustassa toimii kahden korttelin mittainen kävelykatu, jota on tavoitteena jatkaa kävelypainotteisena molempiin suuntiin. Hämeenlinnaan perustettiin v Suomen ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto, johon kuuluu laajat alueet keskustasta pohjoiseen Vanajaveden varrella ja Aulangolla. Kansallista kaupunkipuistoa on tarkoitus laajentaa myös ruutukaavakeskustan eteläpuolisille Vanajaveden rantaalueille. Hämeenlinnassa v käynnistyneen maankäytön strategiatyön loppuraportissa Kaupunkirakenteen strateginen kehittäminen 2005 on yleisellä tasolla asetettu keskustan kehittämiselle tavoitteita. Raporttiin voi tutustua > Hämeenlinnan kaupunkirakenteen strategiatyö. Kaupunkirakenteen strategisessa kehittämisessä keskusta on tärkeä kohde. Maankäytön strategisessa suunnitelmassa on esitetty seuraavia keskustan kehittämisen yleistavoitteita: - Liikekeskusta laajenee ja keskittyy ruutukaavakeskustaan torin ja ydinkeskustan länsireunan välille. Liiketilat reunustavat länsireunan ja torin välistä katutilaa. Linjaautoaseman ympäristöä ja Paasikiventien vartta kehitetään. - Kaupungin ydinkeskustaa tulee kehittää voimakkaasti länsi- ja eteläreunalla, sillä niistä suunnista kaupunkia useimmin lähestytään. Alueet muutetaan reuna-alueista kaupungin uusiksi julkisivuiksi sekä toiminnallisesti että imagoltaan. - Kaupunkikeskustaa reunustava Paasikiventie erottaa keskustan ja Vanajaveden rannan. Paasikiventietä tulee kehittää vilkasliikenteisenä bulevardimaisena katuna, jonka varrella asutaan aitiopaikalla. Hämeensaaren tuntumaan, kadun varteen on mahdollista rakentaa uusia korkeatasoisia kerrostaloja, joiden katutasossa on liike- ja työtiloja. Panorama Vanajanrannasta kohti keskustaa ja Hämeensaarta

9 Vireillä olevat maankäytön suunnitteluhankkeet Hämeenlinnassa on käynnissä Hämeenlinna - Asumiskaupunki- niminen EU-hanke, jolla pyritään nostamaan asuntoalueiden laatutasoa, etsimään uusia asumismalleja sekä monipuolistamaan asuntotarjontaa. Asumiskaupunkihankkeessa keskustan kehittämisen yhtenä teemana esiintyy rantabulevardi uusi julkisivu, aitiopaikka. Asumiskaupunkihankkeen kehitystä tukevat suuret elinkeino- ja rakennushankkeet, Verkatehtaan kulttuurikeskus, Aulangon kylpylä-monitoimihalli ja Visamäen ammattikorkeakoulu-yritysalue. Kaupunki järjesti ydinkeskustan länsireunan laajentamisesta ilmoittautumiskutsukilpailun v. 2005, jonka tuloksen pohjalta on käynnistetty moottoritien kattamiseen tähtäävä suunnittelu. Hämeenlinnassa järjestetään myös vuoden 2007 asuntomessut, jonka avulla pyritään myöskin nostamaan tietoisuuteen Hämeenlinnan luonnetta viihtyisänä ja korkealuokkaisena asuinkaupunkina. Paasikiventien varren kerrostaloja luvuilta Kilpailualue Tällä hetkellä Eteläranta on merkittävän pääkadun Paasikiventien - leimaamaa ruutukaava-alueen ja vapaamuotoisen rantapuiston vaihettumavyöhykettä, jolla sijaitsee mm. linja-autoasema, kolme huoltoasemaa, uima- ja urheiluhalli, kaksi urheilukenttää, liiketilaa sekä pysäköintialueita. Alueen mahdollisuudet keskustan vetovoiman lisäämisen ja kaupunkielämän kehittämisen kannalta liittyvät rannan merkitykseen sekä Paasikiventien orastavaan bulevardimaisuuteen. 3 Paasikiventien kevyen liikenteen alitus Anttilan ja kauppakeskus Tavastilan kohdalla 6 4 vas.ylh. Katuympäristöä Paasikiventien ja Hämeensaarenkujan risteyksestä itään vas.alh. Näkymä Uimarintietä uimahallilta kohti keskustaa Sijainti ja laajuus Kilpailualue sijaitsee ruutukaavakeskustan eteläpuolella Paasikiventien molemmin puolin. Ruutukaavan katulinjat eivät jatku Paasikiventien eteläpuolelle. Pääosa kilpailualueesta on Vikmaninlahteen pistävää Hämeensaari-nimistä niemeä. Aluetta rajaavat moottoritie, Eteläkatu, Palokunnankatu, Paasikiventien puisto, Arvi Kariston katu ja Ystävyyden puisto. Etelässä kilpailualueeseen kuuluu vesialuetta. Idässä rajana on Vanajaveden salmi. Lännessä alue rajautuu moottoritiehen. Kilpailualueen pinta-ala on noin 47 ha. Kilpailualueen rajaus ja valokuvien ottopaikat on esitetty pohjakartalla liitteessä 1. 2

10 10 Suunnittelualue Paasikiventien sillalta Kilpailualueen liittyminen ympäristöön Alue rajautuu länsikulmastaan moottoritiehen ja ns. keskustan länsireunan alueeseen, jonka suunnittelusta järjestettiin ilmoittautumiskutsukilpailu. Paasikiventie johtaa liikennettä kaupungin itä länsisuunnassa Vanajaveden yli. Linja-autoaseman pohjoispuolella sijaitsee keskustan tärkeimpiä julkisia tiloja: kirkko, raatihuone, lääninhallitus, tori ja kävelykatu. Paasikiventien sillan pohjoispuolelta alkaa Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston alue, johon kilpailualueen läntisin reuna kuuluu. Etelästä päin tarkasteltua rantamaisemaa on 2000-luvun alussa muuttanut Vanajanrannan asuinkerrostaloalue heti Hopeaseppien sillan toisella puolella. Hämeenlinnan keskustan kehittämisestä on käyty laajaa keskustelua. Sen pohjalta on noussut keskeisiä keskustan kehittämisen suuntaviivoja, jotka kilpailijoiden tulee ottaa huomioon kilpailun taustatietona. 1. Keskustan kävelyakselin muodostaa Raatihuoneenkatu. Sen päätteinä toimivat idässä Verkatehtaan kulttuurikeskus ja länsipäähän moottoritien yhteyteen suunnitteilla oleva kauppakeskus. Kävelyakseli muodostuu sekä kävelykatuettä kävelypainotteisista katuosuuksista ja sillä on myös polkupyörällä ajo sallittu. Linnankadun taidekadun väestönsuoja 8 2. Hämeenlinnan kaupallinen ydinkeskusta muodostuu kävelykadun varressa sijaitsevista Sibeliuksenkadun ja Saaristenkadun välisistä kortteleista. Kaupallista ydinkeskustaa pyritään täydentämään ensisijaisesti siihen kuuluvien korttelien sisälle, mutta uutta liiketilaa voidaan osoittaa myös muille kävelykeskustan toimivuutta edistäville korttelialueille. Samalla pyritään luomaan hyvää kävely- ja asiointiympäristöä kauppakeskus Tavastilan ja tulevan Kaivokadun kauppakeskuksen suuntaan, jotta ne saataisiin paremmin osaksi kaupallista keskustaa. 3. Itä-länsisuuntaista kävelyakselia leikkaa torin kulmalla poikittain Linnankadun pohjois-eteläsuuntainen taideakselina kehitettävä katuosuus. Linnankatu kulkee Niementaustanmäen (jolla ruutukaavakeskusta sijaitsee) yli Vanajaveden rannasta rantaan ja sen varressa sijaitsevat rantatori, kirkko, lyseo ja ns. koilliskulman empireaikainen puukaupunginosa. Taideakseli johtaa Hämeen linnaan. 4. Hämeensaari muodostaa keskeisen urheilu- ja virkistysalueen, jolla sijaitsevat uimahalli, uimaranta, urheiluhalli Hämeenkaari sekä laajat urheilukentät, joilla pelataan kesällä pallopelejä ja talvella luistellaan. Alueen roolia tulee edelleen vahvistaa aktiivisena ja monipuolisena virkistysalueena ja urheilupuistona. Paasikiventien reuna-alueita tulee tarkastella osana keskustan kaupallista rakennetta. 5. Vanajaveden rantoja kiertävä rantareitti on kaupungin tärkein virkistysreitti ja sitä kehitetään jatkuvasti. Se tuo Vanajaveden laakson valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen, yhden Suomen 27 kansallismaisemasta, kaikkien ulottuville ja nautittavaksi. Vanajaveden rannat keskustan pohjoispuolella muodostavat Suomen ensimmäisen kansallisen kaupunkipuiston, jota on tarkoitus laajentaa etelään Vanajan keskiaikaisen kivikirkon ja Hakoisten linnanvuoren suuntaan. Hämeenlinna - kaupunkirakenteen strateginen kehittäminen: Visio 6. Keskustan ja kehävyöhykkeen osayleiskaavassa sekä kaupungin strategiasuunnitelmassa on osoitettu kaupunkirakenteen muutos Vanajaveden vastarannalla Kantolanniemessä. Teollisuus väistyy alueelta, joka muuttuu uudenlaiseksi asumispainotteiseksi sekoittuneiden keskustatoimintojen alueeksi. Kantolanniemen pohjoisranta tulee jatkossa muodostamaan keskeisen näkymän suunnittelualueelta järven yli etelään. Kantolasta on pitkällä aikavälillä suunniteltu liikenneyhteys Vanajaveden yli Visamäkeen, jolloin kokoojakadut muodostavat keskustan etelärantaa sivuavan kehän Keskustan länsireuna Hämeenlinnan ydinkeskustan laajentamisesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu v Arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen pohjautuen ydinkeskustaa on tarkoitus laajentaa länteen rakentamalla Kaivokadun, Eureninkadun, Paasikiventien sillan

11 ja Turuntien sillan välinen alue. Nykyisen pysäköintialueen paikalle on suunnitteilla neljä- viisikerroksisia asuinkortteleita, joiden alla on pysäköintitasoja. Turuntien ja Kaivokadun kulmakortteliin on vaihtoehtoisesti suunniteltu hotellia. Moottoritien päälle on tarkoitus rakentaa kauppakeskus, jonka alla oleviin pysäköintitiloihin ajetaan Kaivokadulta. Asuinrakennusten alustava pinta-ala on n kem² ja kauppakeskuksen n kem². Rakennushankkeiden yhteydessä uusitaan Paasikiventien ja Turuntien sillat sekä rakennetaan Eureninkatu ja Kaivokatu uudelleen. Moottoritielle rakennetaan uusi liityntäramppi Paasikiventieltä pohjoiseen. Turuntien sillan pohjoispuolelle suunnitellaan uuden pysäköintilaitoksen rakentamista. Ydinkeskustan laajentamisen yleissuunnitelma on liitteenä Kaavatilanne Kanta-Hämeen seutukaavassa (1998) suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C) samoin kun maakuntakaavaehdotuksessa (2006). Jälkimmäisessä Paasikiventie on merkitty kaksiajorataiseksi pääkaduksi. Keskustan ja kehävyöhykkeen osayleiskaavassa 1991 alue on merkitty keskustatoimintojen (C), julkisten palvelujen ja hallinnon (PY), yksityisten palvelujen ja hallinnon alueiksi (PK) sekä pysäköinti-, lähivirkistys- ja urheilualueiksi (LP, VL ja VU). Voimassa olevassa asemakaavassa on Hämeensaaren eteläosa osoitettu pääasiassa urheilulle ja sen lisäksi Paasikiventien varteen on merkitty liikerakennusten ja huoltoasemien korttelialueita. Paasikiventien pohjoispuolelle on osoitettu pysäköintialueita, linja-autoasema, puistoa ja vanhoista puutaloista koostuva asuinkortteli, joka on kaavalla suojeltu. Suunnittelualueen itäreunassa on yleisten rakennusten korttelialue, jolla sijaitsee teatteri ja toimistorakennus. Otteet osayleiskaavasta ja ajantasa-asemakaavasta ovat liitteenä 3 ja 2. Voimassa oleva asemakaava ei sido kilpailijoita. Keskustan Länsireunan suunnitelmaluonnos , Arkkitehti työhuone Arto Palo Rossi Tikka Oy Maanomistus Pääosan kilpailualueesta omistaa Hämeenlinnan kaupunki. Suunnittelussa ei tarvitse ottaa huomioon nykyisiä maanomistus- tai tonttirajoja. Maanomistuskartta on liitteenä Nykyinen maankäyttö Paasikiventien eteläpuoli on nykyisin liike- ja virkistyspalvelukäytössä. Alueella on vähittäiskaupan suuryksikkötasoista liiketilaa (Anttila). Sisääntuloväylän yhteyteen on myös sijoittunut kolme huoltoasemaa, korjaamo- ja pikaruokaravintolatiloja. Urheilupalveluja alueella edustavat uimahalli, urheiluhalli ja urheilukentät. Eteläkadun varren vanhoissa puurakennuksissa on asumista, toimisto- ja liiketilaa sekä palveluja (mm. päiväkoti). Keskeinen toiminto on linja-autoasema. Linja-autoasemarakennuksessa toimii myös liikkeitä. Alueen pysäköinti on toteutettu maantasossa laajoina kenttinä. Paasikiventien sillan kupeessa Vanajaveden rannalla on teatteri sekä maakunta-arkisto ja kaupungin virastoja. Anttila - liikekeskus moottoritieltä katsottuna 9

12 12 Arbinin kaava 1777 Engelin kaava 1831 Edelfeltin kaava Alueen historia ja rakennuskanta Hämeenlinna on Suomen vanhin sisämaakaupunki, joka perustettiin Pietari Brahen kenraalikuvernöörikaudella Kaupunki sijaitsi alun perin Hämeen keskiaikaisen linnan kupeessa, mutta siirrettiin vuonna 1777 linnan eteläpuolella sijaitsevalle Niementaustan mäelle Vanajaveden rantaan. Vanhaa ruutukaavakeskustaa rajasi aluksi Vanajavesi idässä ja etelässä sekä suopainanne lännessä ja pohjoisessa. Hämeenlinnan ensimmäisessä kenraalimajuri A.M.Arbinin laatimassa kustavilaisessa asemakaavassa vuodelta 1777 kaupunkialue oli pitkänomainen, viiden korttelin pituinen ja kolme korttelia leveä sekä pitkiltä sivuilta koverrettu (ns. talja-kaava). Asemakaavan laatimisen aikaan Vanajaveden ranta ulottui etelässä vajaan korttelin päähän Kauppatorista ja kaavassa ranta onkin osoitettu täytettäväksi näiltä osin. Ruutukaavakeskustan ydinalueiden nykyinen korttelirakenne ja pääkatujen sijainti kaarevia osia lukuunottamatta ovat peräisin Arbinin kaavasta. Nykyisen Hämeensaaren paikalla on 1700-luvun lopulla ollut kapeahko niityn peittämä niemi, jota ympäröi laaja matalikko tai vesijättömaa. Sen kärjessä on sijainnut nuottahuone. Hämeenlinnan palon jälkeen vuonna 1831 laati intendenttikonttorin päällikkö C.L.Engel uuden empire-asemakaavan, joka etelässä ulottui vielä kapean korttelin verran pidemmälle Vanajaveden päälle ja siihen oli lisätty järvelle avautuva rantatori luvun puolivälissä kaupungin ranta-alueita asuttivat oman kaupunginosansa muodostaneet värjärit ja karvarit, jotka työssään tarvitsivat virtaavaa vettä. Kaupungin laajentuessa valmisti lääninarkkitehti C.A.Edelfelt vuonna 1858 uuden ja laajemman asemakaavan, jossa koko rantaviiva on täytetty ja muotoiltu satama- ja laiturialueeksi kasvussa olevaa sisävesiliikennettä varteen. Rantatorin eteen on suunniteltu satama-allas luvun jälkipuoliskolla kulkivat höyrylaivat ja proomut päivittäin reitillä Längelmäki Hämeenlinna Valkeakoski Tampere ja kuljettivat mukanaan sekä tavaraa että ihmisiä. Hämeenlinnan ja Tampereen välisen rautatieosuuden valmistuminen vuonna 1876 oli kuolinisku kukoistavalle laivaliikenteelle ja se väheni hetkessä huomattavasti. Kaupungin etelärantaa täytettiin 1800-luvun jälkimmäisellä puolella asemakaavojen mukaisesti ja vuoden 1892 kartasta näkyy, että täyttöjen avulla oli muodostettu Rantatori, jonka viereiset tontit ovat myöskin laajentuneet järvelle päin. Rantatori oli 1800-luvun lopulla yksi kaupungin kolmesta torista. Varsinaista torikauppaa harjoitettiin ruutukaavan keskellä sijaitsevalla Kauppa- eli Isotorilla, mihin maalaiset tulivat kuormineen myymään tuotteitaan. Rantatorilla myytiin pääasiassa Topografinen kartta 1872 Kartta 1892 oik.ylh. Markkinat Rantatorilla v.1909 ison torin ollessa kiveystyön alaisena oik alh. Ilmakuva Rantatorista luvulla

13 halkoja ja heiniä. Lisäksi Poltinaholle länteen johtavan Chaussé- kadun (nyk. Turuntie) varressa oli hevostori ja 20-luvuilla oli kaupungissa vireillä hanke kauppahallin rakentamisesta Rantatorin Linnankadun puoleiselle sivulle, mutta hanke raukesi. 13 Rantatorin luistinrata n Keskustan eteläranta ja Hämeensaari Rantatori Hämeenlinnan valtauksen jälkeen v.1918 Hämeensaari oli 1840-luvulle saakka kaupungin viljelysmaata, jota vuokrattiin kaupunkilaisille alueelle perustettiin höyrymylly ja 1860-luvulla tiiliruukki, höyrysaha, höyläkone ja viinapolttimo luvulle tultaessa oli teollisuustoiminta alueella hiipunut ja 1920-luvulla alkoi Hämeensaari kehittyä virkistysalueena, kun sinne rakennettiin urheilukenttä. Urheilu- ja nuorisotalo Hämeenkaari (Sahlberg Erno) valmistui urheilukentän viereen vuonna 1961 ja uimahalli (Teräsvirta) niemen kärkeen 1970-luvun alussa. Paasikiventien rakentamisen yhteydessä 1980-luvun alussa vanha urheilukenttä muutettiin pysäköintialueeksi ja puistoksi ja uusi urheilukenttä rakennettiin uimahallin länsipuolelle täyttömaalle. Nykyisin Hämeensaaren kenttä on valaistu ja ympärivuotisessa käytössä. Sen yhteydessä on jääkiekkokaukalo ja kolme tenniskenttää. Vanajavettä kiertävä, kaupun- Suomen tivoli Rantatorilla Urheilukilpailut vanhalla kentällä 1920-luvulla Linja-autoasema v.1927 Schmausserin olutpanimo ja huvila luvun alussa Keinusaaresta Vanajaveden yli katsottuna vas.ylh. Keskustan eteläranta ja Hämeensaari 1900-luvun alkupuolella vas.alh. Linja-autoasema luvulla

14 14 Asemakartta 1926 Yleiskartta 1946 Yleiskartta 1970 kilaisten suosima kevyen liikenteen rantareitti kulkee Hämeensaaren rantaa pitkin. Monipuolisuutensa ansiosta Hämeensaari on yksi kaupungin tärkeimpiä urheilupaikkoja. Jäähalli, harjoitusjäähalli ja tennis-/squashhallit sijaitsevat noin 1,5 km päässä Rinkelinmäellä ja jalkapallohalli Ojoisilla noin 2,5 km päässä keskustasta. Linja-autoliikenne pääsi Hämeenlinnan seudulla kehityksensä alkuun 1920-luvun puolivälissä. Maanteiden risteyskohtana ja Kanta-Hämeen keskuksena Hämeenlinnasta tuli alusta alkaen linja-autoliikenteen tärkeimpiä solmukohtia maakunnassa. Linjaautot pysäköivät aluksi rantatorilla Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopiston edessä, kunnes ensimmäinen linja-autoasema rakennettiin torin reunaan. Liikennemäärien kasvun johdosta se korvattiin uudella, suuremmalla ja keskemmällä rantatoria sijaitsevalla rakennuksella vuonna Teatterin tontilla on 1700-luvulla toiminut kruunun viinanpolttimo luvun puolivälissä tontilla sijaitsi olutpanimo, jonka tarpeisiin tehtailija J.F.Schmausser rakennutti tiilisen tehdasrakennuksen vuonna Rakennus on myöhemmin korotettu ensin 2- ja sitten 3-kerroksiseksi. Olutpanimon jälkeen rakennuksessa toimi Hopeakeskus. Nykyisin siinä on maakunta-arkisto ja perusturvavirasto, jotka ovat siirtymässä muualle. Schmausserin kivinen yksityishuvila on rakennettu myöskin vuonna 1902 arkkitehtien C.A.Caweenin ja Henrik Reinhold Helinin piirustusten mukaan. Vuonna 1975 rakennettu teatteritalo oli alun perin tarkoitettu tilapäiseksi. Teatteri siirtyy vuoden kuluttua Verkatehtaan kulttuurikeskukseen. Tämä kortteli kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon. Helsinki-Tampere moottoritie rakennettiin ruutukaavakeskustan länsipuoliseen suopainanteeseen 1960-luvun alussa. Etelärannan täyttö jatkui ja vesirajaan rakennettiin uusi katu, Hopeaseppientie. Virkistystoimintojen lisäksi Hopeaseppientien länsipäähän sijoittui liiketoimintaa. Kun itäistä ja läntistä kaupunkia yhdistävä Vanajaveden vanha silta ja keskustan pääkatu ruuhkautuivat 1980-luvulla, rakennettiin rantaan Hopeaseppientien paikalle uusi kokoojakatuluokkainen rantaväylä (Paasikiventie), joka jatkui Vanajaveden yli itään pitkin uutta Hopeaseppien siltaa. Rantaa täytettiin jälleen ja siirtämällä kadun itäpäätä sijansa verran järven suuntaan saatiin lisää korttelimaata ruutukaavakeskustan puolelle. Uusi katulinjaus halkoi vanhaa urheilukenttää, joka siirrettiin vesijättö- ja täytemaalle lähemmäs Hämeensaaren kärkeä. Paasikiventie erotti ruutukaavakeskustan toiminnallisesti ja visuaalisesti Vanajavedestä ja Hämeensaaren virkistysalueesta ja rupesi hallitsemaan rantamaisemaa. Hämeensaari on sijaintinsa, liikenneyhteyksien ja historiallisen kehityskulun myötä mieltynyt kaupungin laidaksi ja sinne on nykyisellään ohjautunut toimintoja, jotka luovat alueelle laitakaupunkimaista leimaa (huoltoasemat, automarketit). Kilpailualueen ja lähiympäristön rakennuskanta on esitelty liitteessä Luonnonympäristö ja viheraluevyöhykkeet Vanha ruutukaavakeskusta sijaitsee mäellä ja kirkko sen korkeimmalla kohdalla. Ylempää keskustasta avautuu eri suuntiin pitkiä näkymiä kohti Vanajavettä ja vastarantaa. Veden läsnäolo maisemassa on merkittävää muuallakin kuin aivan rannassa. Vanajavesi on säännöstelty runsasravinteinen vesistö, jolle on ominaista voimakas vuosittainen veden korkeuden vaihtelu (keskim. 60 cm). Veden rantoja kuluttava vaikutus joudutaan ottamaan huomioon rantarakenteita suunniteltaessa. Vedenlaatu kirkko Wetterhoff

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna SISÄLLYSLUETTELO 1. Hämeenlinna 3-7 2. Mitkä asiat tukevat/

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu KILPAILUKUTSU Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu 1. Kilpailun järjestäjä YIT Rakennus Oy yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa 2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

Akaan Toijalan keskustan arkkitehtuurikilpailu

Akaan Toijalan keskustan arkkitehtuurikilpailu Akaan Toijalan keskustan arkkitehtuurikilpailu 9.6.2014-1.10.2014 1 2 Sisältö 0. Johdanto 4 1. Kilpailukutsu 4 1.1. Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus 4 1.2. Osallistumisoikeus 4 1.3. Palkinnot

Lisätiedot

KOKEMUKSIA HÄMEENLINNASTA. Veikko Syyrakki 26.11.2009

KOKEMUKSIA HÄMEENLINNASTA. Veikko Syyrakki 26.11.2009 KOKEMUKSIA HÄMEENLINNASTA Veikko Syyrakki 26.11.2009 ALUE Linna ympäristöineen Koilliskulma Verkatehdas ja keskustan rannat Asema ja radanvarsialueet Aulanko Lähtökohdat Opastus Hoito ja käyttösuunnitelma

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2479/10.03.01/2015 60 Alueen varauksen uudistaminen Espoon keskuksesta Koy Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle kauppakeskus Entressen laajentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009 Tampere, Ratina vuonna 2000 29.5.2009 Ratina ennen 29.5.2009 Ratina vuonna 1898 ja 1960-luvun alkupuolella Ratina ennen 29.5.2009 Ratinan aatekilpailu 29.5.2009 Yleinen aatekilpailu 2.10.2000 15.2.2001

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 Jyväskylän kaupunki 2007 1 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015 ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 1 SUUNNITTELUKILPAILUN TAVOITE Jyväskylän Ruusupuiston museot, Alvar Aalto -museo ja Keski-Suomen museo, ovat akateemikko

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e. Kilpailuohjelma

I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e. Kilpailuohjelma Seinäjoen sillat I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e Kilpailuohjelma KILPAILUOHJELMA Sisällysluettelo 1 Kilpailukutsu... 2 2 Kilpailutekniset

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 179/10.03.01/2011 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 8 7.2.2011 8 Alueiden varaaminen Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Citycon Oyj:lle Espoon keskuksesta kauppakeskus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta 135 09.10.2013 Ympäristölautakunta 159 11.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Asemakaavan aluerajauksen muuttaminen

Lisätiedot

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma FCG Finnish Consulting Group Oy Ylivieskan kaupunki KASSISEN ALUEEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU FCG Finnish Consulting Group Oy 2 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I 27. 2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakumenettely...

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Fredikanterassin taidekilpailu

Fredikanterassin taidekilpailu K i l p a i l u o h j e l m a Fredikanterassin taidekilpailu Helsingin kaupunki (Kaupunginkanslia ja Taidemuseo HAM yhteistyössä Kaupunkisuunnitteluviraston, Rakennusviraston ja Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Hämeenlinnan keskustan laajeneminen Engelinranta. yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki

Hämeenlinnan keskustan laajeneminen Engelinranta. yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki Hämeenlinnan keskustan laajeneminen Engelinranta yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki 30.9.2015 "Hämeenlinna, ensi kerran kun sun kuutamossa näin Hattelmalan harjanteilta, tuo ei mene mielestäin! Oli

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas. Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki

Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas. Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki 1.6.2015 HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti Asuttua aluetta jo rautakaudesta lähtien Maamerkkinä Hämeen vanha linna,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 Vaihtoehto A Vaihtoehto B HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu Ratkaisu/vaikutuksen kohde Vaihtoehto A Vaihtoehto B Korttelin 1 perusparantaminen

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 03.02.2014 Sivu 1 / 1 179/10.03.01/2011 55 3.6.2013 18 Alueiden varauksien jatkaminen Espoon keskuksesta Citycon Finland Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Tikkurilan lähivuodet. Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki

Tikkurilan lähivuodet. Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki Tikkurilan lähivuodet Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki 1932 Tikkurila 1942 Tikkurila Tikkurilan keskusta v. 2010 Tikkurilan keskusta v. 2015 (DIXIn eteläpää tuolloin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot