HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Osallistumisoikeus Palkinnot ja lunastukset Palkintolautakunta Kilpailuohjelma Ohjelma-asiakirjojen luovutus Kilpailun kieli Kilpailun päättymisaika KILPAILUTEKNISET TIEDOT Ohjelma-asiakirjat Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailun ratkaiseminen, tuloksen julkistaminen ja näytteillepano Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena Kilpailuehdotusten käyttöoikeus Kilpailuehdotusten palautus Kilpailuehdotusten vakuuttaminen KILPAILUTEHTÄVÄ Kilpailutehtävän tausta Kilpailualue Sijainti ja laajuus Kilpailualueen liittyminen ympäristöön Keskustan länsireuna Kaavatilanne Maanomistus Nykyinen maankäyttö Alueen historia ja rakennuskanta Luonnonympäristö ja viheraluevyöhykkeet Maaperä ja perustamisolosuhteet Liikenne ja pysäköinti Kunnallistekniikka Kilpailun tavoitteet Suunnitteluohjeet Yleistä Kaupunkikuvalliset tavoitteet Suunnitelman kokonaismitoitus Asuntorakentaminen Rantatori Liike- ja toimitilarakentaminen Hämeensaari Rantareitti Linja-autoliikenteen matkakeskus Liikenneverkko Pysäköinti Venelaiturit Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET Vaadittavat asiakirjat Piirustusten esitystapa Kilpailusalaisuus Kilpailuehdotusten sisäänjättö LINKKEJÄ KOTISIVULLE LIITTEET KARTAT: Hämeenlinnan kaupungin tekninen virasto ILMAKUVAT: Hämeenlinnan kaupungin tekninen virasto / Lentokuva Vallas Oy ja Suomen Ilmakuva Oy MUUT VALOKUVAT: Tuula Hellstén VANHAT VALOKUVAT: Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo TAITTO: Tuula Hellstén ja Irina Pohjola KIRJAPAINO: Hämeenlinnan OffsetKolmio Oy Tämän kilpailuohjelman tekijänoikeuden omistaa Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry. SAFA. Kilpailuohjelman tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljennöstapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Suomen Arkkitehtiliiton antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu. 3

4 4 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Hämeenlinnan kaupunki järjestää yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa yleisen kaupunkirakenteellisen ideakilpailun Hämeenlinnan keskustan etelärannasta. Alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet keskustatoimintojen sijoittamiseksi maisemallisesti ja toiminnallisesti arvokkaalle ja näkyvälle paikalle. Kilpailun tarkoituksena on löytää asemakaavoituksen pohjaksi innovatiivisia ratkaisuja, joilla ratkaistaan alueen maankäytön suuntaviivat. Tavoitteena on muodostaa luonteva yhteys ruutukaavakeskustan ja Vanajaveden ranta-alueiden välille, parantaa keskustan etelänpuolista kaupunkijulkisivua sekä kehittää kilpailualueen sisäistä kaupunkirakennetta. Tavoitteiden toteuttamiseksi halutaan löytää uusia rantaan tukeutuvan keskusta-asumisen malleja, ratkaista vanhan rantatorin ja siellä sijaitsevan linja-autoaseman kehittämisen sisältö, alueen kaupallisten palvelujen sijainti, pysäköinnin uudelleenjärjestely ja virkistysalueiden kehittäminen. 1.2 Osallistumisoikeus Kilpailu on avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti. Osallistujilta edellytetään oikeutta harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan. 1.3 Palkinnot ja lunastukset Kilpailussa jaetaan palkintoina ja lunastuksina yhteensä euroa seuraavasti: 1. palkinto euroa 2. palkinto euroa 3. palkinto euroa kaksi lunastusta kumpikin euroa Yksimielinen palkintolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen mukaisesti. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusääntöjen mukaisesti kaikista palkinnoista ja lunastuksista 7 %. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton välityksellä. Kilpailun palkinnoille on haettu verovapaus Suomessa. 1.4 Palkintolautakunta Palkintolautakuntaan kuuluvat Hämeenlinnan kaupungin nimeäminä: Tapani Hellstén, kaupunginjohtaja Juha Isosuo, apulaiskaupunginjohtaja Jouko Kettunen, toimialajohtaja Päivi Saloranta, asemakaava-arkkitehti Kaija Ojanen, kaupunginarkkitehti Jaakko Välimaa, yleiskaavapäällikkö Tuula Hellstén, arkkitehti Anna-Mari Ahonen, arkkitehti Tapio Vekka, kaupunginhallituksen jäsen Irja Appelroth, kaupunginhallituksen jäsen Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä: Kirsti Sivén, arkkitehti SAFA Kari Nykänen, arkkitehti SAFA

5 5 Lisäksi palkintolautakunta voi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita sekä alueen maanomistajia. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii Juha Isosuo, varapuheenjohtajana Tapani Hellstén ja sihteerinä Tuula Hellstén. Palkintolautakunnan jäsenistä Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen 5 :n tarkoittamia ammattihenkilöitä ovat Jouko Kettunen, Päivi Saloranta, Kaija Ojanen, Jaakko Välimaa, Tuula Hellstén, Anna-Mari Ahonen, Kirsti Sivén ja Kari Nykänen. 1.5 Kilpailuohjelma Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä (www.safa.fi). Kilpailuohjelma liitteineen on palkintolautakunnan ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailuvaliokunnan hyväksymä. 1.6 Ohjelma-asiakirjojen luovutus Kilpailuohjelman ja liiteasiakirjat voi tilata tai noutaa lähtien osoitteista: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA puh. (09) Runeberginkatu 5 A fax: (09) HELSINKI Hämeenlinnan kaupunki puh (03) 6211 Palvelupiste Kastelli fax: (03) Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kilpailuohjelma on maksuton. Erikseen tilattavista liiteasiakirjoista peritään maksu, jota ei palauteta (liitteet CD-levyllä 20 euroa, liitteet paperilla 30 euroa, ei sisällä postituskuluja). Kilpailuohjelman ja liiteasiakirjat voi kopioida maksutta myös internetistä alkaen osoitteesta: 1.4 Kilpailun kieli Kilpailussa käytettävä kieli on suomi. 1.5 Kilpailun päättymisaika Kilpailu päättyy tiistaina Kilpailuehdotukset on jätettävä klo 15:30 mennessä kaupungin kirjaamoon tai todistettavasti saman päivän aikana postin tai muun kuljetusliikkeen kuljetettavaksi. Kilpailuehdotuksen jättöhetki on kiistatta käytävä ilmi lähetyksestä. Panorama Helsinki-Tampere moottoritieltä kohti Hämeenlinnan keskustaa ja Hämeensaarta 1

6 6 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 2.1 Ohjelma-asiakirjat Ohjelma-asiakirjoja ovat tämä kilpailuohjelma, johon sisältyvät liitteet: 1. Pohjakartta 1:4000, jossa esitettynä kilpailualueen rajaus sekä valokuvien ottopaikat 2. Ote ajantasa-asemakaavasta 1: Ote keskustan ja kehävyöhykkeen osayleiskaavasta 4. Maanomistuskartta 5. Kehitettävät yhteydet kaupallisen toimivuuden parantamiseksi 6. Huomioon otettavat toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat kaaviona 7. Toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet kaaviona 8. Liikennemääräennuste v Nykyiset linja-autoreitit ja tärkeimmät kevyen liikenteen reitit sekä pysäköintialueet 10. Hämeensaaren nykyiset liikuntapaikat 11. Kilpailualueen ja lähiympäristön rakennuskanta 12. Vanha ja uusi kaupunkialue v sijoitettuna nykyiselle pohjakartalle 13. Ydinkeskustan laajentamisen (länsireuna) yleissuunnitelma 14. Ydinkeskustan laajentamisen katuverkon yleissuunnitelma 15. Liikennemelu 16. Ilmakuvia kilpailualueesta sekä seuraavat liiteasiakirjat CD-ROM levylle tallennettuina ja verkkosivuilla: 1. Kilpailuohjelma + liitteet pdf- muodossa 2. Pohjakartta (dwg) 3. Kaupunkirakennekartta (dwg) 4. Aksonometria 1:2000 (tiff) 5. Länsireunan katuverkon yleissuunnitelmaluonnos, Suunnittelukeskus Oy 6 Kilpailualueen viherympäristön osa-aluekokonaisuudet (doc) 7. Ilmakuvia alueesta (jpg) 8. Näkymäkuvia alueesta (jpg) 2.2 Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia selityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on tehtävä nimimerkillä ja lähetettävä palkintolautakunnalle mennessä osoitteella Kilpailukysymykset Hämeenlinnan kaupunki, tekninen virasto / Kaavoitustoimisto PL 600, Hämeenlinna Kysymykset voi lähettää myös sähköpostilla palkintolautakunnan sihteerille, osoite viimeistään Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset niihin julkaistaan Hämeenlinnan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: viimeistään sekä myös Arkkitehtiuutisten numerossa 1/ Kilpailun ratkaiseminen, tuloksen julkistaminen ja näytteillepano Kilpailun tulos pyritään julkistamaan Kilpailuehdotukset sekä palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja asetetaan sen jälkeen nähtäville Hämeenlinnassa. Kilpailun tulos julkaistaan Arkkitehtiuutisissa ja Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilla. Kilpailun ratkaisusta annetaan välittömästi tieto palkittujen ehdotusten tekijöille ja julkistamistilaisuudessa tiedotusvälineille. Kilpailun ratkaisua koskeva palkintolautakunnan pöytäkirja lähetetään kullekin kilpailijalle kilpailumateriaalin palautuksen yhteydessä.

7 7 2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena Palkintolautakunta antaa suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailutuloksen perusteella. Palkintolautakunta tulee suosittelemaan maankäytön jatkosuunnittelutehtävien antamista palkittujen ehdotusten tekijöille. Palkintolautakunnan päätös ei ole hankintaviranomaisia sitova. Kilpailualueen toteutuksessa saatetaan kokeilla uutta projektimuotoista toteutusmallia. 2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus Palkitut ja lunastetut kilpailuehdotukset jäävät kilpailun järjestäjän omaisuudeksi tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen tekijälle. 2.6 Kilpailuehdotusten palautus Palkitsemattomat ja lunastamattomat ehdotukset palautetaan kilpailunäyttelyn jälkeen järjestäjän kustannuksella osoitekuoressa annettuun osoitteeseen. 2.7 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen Kilpailun järjestäjä korvaa vahinkotapauksessa jokaisen ehdotuksen enintään 4000 euron (enintään 800 euroa/ planssi) arvosta siltä ajalta, minkä se on kilpailun järjestäjän hallussa. Kaupungin rakennetut alueet

8 8 3 KILPAILUTEHTÄVÄ Hämeenlinna - kaupunkirakenteen strateginen kehittäminen: Keskustan identiteettialueet 3.1 Kilpailutehtävän tausta Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki ja Kanta-Hämeen maakuntakeskus. Kaupunki sijaitsee puolessa välissä kehittyvää Helsinki Tampere -taajamavyöhykettä. Hämeenlinnassa on asukkaita ja kaupunki on kasvanut tasaisesti noin 250 asukkaalla vuosittain. Kaupunki on kehittynyt Vanajaveden rannalle historiallisen ruutukaavakeskustan ympärille. Hämeenlinnan keskusta rajautuu selkeäpiirteisenä ympäröivästä vesistöstä. Moottoritie Helsinki - Tampere jakaa Hämeenlinnan kaupunkirakennetta erottaen ruutukaavakeskustan länsipuolisista Kaurialan ja Myllymäen kaupunginosista. Keskustassa asuu yli 5000 ihmistä ja työpaikkoja alueella on noin Kaupungin kaupallisten palvelujen kerrosalasta noin 45% sijaitsee keskustan alueella ja palvelut keskittyvät erikoiskauppaan. Kaupunkirakenteen ja keskustan kehittäminen Hämeenlinna oli v mukana valtakunnallisessa Parempi kaupunkikeskusta projektissa. Kaupunginhallitus hyväksyi projektin mukaisen keskustan kehittämisohjelman, jota on toteutettu vaiheittain. Keskustaa kehitetään nykyisen korttelirakenteen sisällä. Keskustassa toimii kahden korttelin mittainen kävelykatu, jota on tavoitteena jatkaa kävelypainotteisena molempiin suuntiin. Hämeenlinnaan perustettiin v Suomen ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto, johon kuuluu laajat alueet keskustasta pohjoiseen Vanajaveden varrella ja Aulangolla. Kansallista kaupunkipuistoa on tarkoitus laajentaa myös ruutukaavakeskustan eteläpuolisille Vanajaveden rantaalueille. Hämeenlinnassa v käynnistyneen maankäytön strategiatyön loppuraportissa Kaupunkirakenteen strateginen kehittäminen 2005 on yleisellä tasolla asetettu keskustan kehittämiselle tavoitteita. Raporttiin voi tutustua > Hämeenlinnan kaupunkirakenteen strategiatyö. Kaupunkirakenteen strategisessa kehittämisessä keskusta on tärkeä kohde. Maankäytön strategisessa suunnitelmassa on esitetty seuraavia keskustan kehittämisen yleistavoitteita: - Liikekeskusta laajenee ja keskittyy ruutukaavakeskustaan torin ja ydinkeskustan länsireunan välille. Liiketilat reunustavat länsireunan ja torin välistä katutilaa. Linjaautoaseman ympäristöä ja Paasikiventien vartta kehitetään. - Kaupungin ydinkeskustaa tulee kehittää voimakkaasti länsi- ja eteläreunalla, sillä niistä suunnista kaupunkia useimmin lähestytään. Alueet muutetaan reuna-alueista kaupungin uusiksi julkisivuiksi sekä toiminnallisesti että imagoltaan. - Kaupunkikeskustaa reunustava Paasikiventie erottaa keskustan ja Vanajaveden rannan. Paasikiventietä tulee kehittää vilkasliikenteisenä bulevardimaisena katuna, jonka varrella asutaan aitiopaikalla. Hämeensaaren tuntumaan, kadun varteen on mahdollista rakentaa uusia korkeatasoisia kerrostaloja, joiden katutasossa on liike- ja työtiloja. Panorama Vanajanrannasta kohti keskustaa ja Hämeensaarta

9 Vireillä olevat maankäytön suunnitteluhankkeet Hämeenlinnassa on käynnissä Hämeenlinna - Asumiskaupunki- niminen EU-hanke, jolla pyritään nostamaan asuntoalueiden laatutasoa, etsimään uusia asumismalleja sekä monipuolistamaan asuntotarjontaa. Asumiskaupunkihankkeessa keskustan kehittämisen yhtenä teemana esiintyy rantabulevardi uusi julkisivu, aitiopaikka. Asumiskaupunkihankkeen kehitystä tukevat suuret elinkeino- ja rakennushankkeet, Verkatehtaan kulttuurikeskus, Aulangon kylpylä-monitoimihalli ja Visamäen ammattikorkeakoulu-yritysalue. Kaupunki järjesti ydinkeskustan länsireunan laajentamisesta ilmoittautumiskutsukilpailun v. 2005, jonka tuloksen pohjalta on käynnistetty moottoritien kattamiseen tähtäävä suunnittelu. Hämeenlinnassa järjestetään myös vuoden 2007 asuntomessut, jonka avulla pyritään myöskin nostamaan tietoisuuteen Hämeenlinnan luonnetta viihtyisänä ja korkealuokkaisena asuinkaupunkina. Paasikiventien varren kerrostaloja luvuilta Kilpailualue Tällä hetkellä Eteläranta on merkittävän pääkadun Paasikiventien - leimaamaa ruutukaava-alueen ja vapaamuotoisen rantapuiston vaihettumavyöhykettä, jolla sijaitsee mm. linja-autoasema, kolme huoltoasemaa, uima- ja urheiluhalli, kaksi urheilukenttää, liiketilaa sekä pysäköintialueita. Alueen mahdollisuudet keskustan vetovoiman lisäämisen ja kaupunkielämän kehittämisen kannalta liittyvät rannan merkitykseen sekä Paasikiventien orastavaan bulevardimaisuuteen. 3 Paasikiventien kevyen liikenteen alitus Anttilan ja kauppakeskus Tavastilan kohdalla 6 4 vas.ylh. Katuympäristöä Paasikiventien ja Hämeensaarenkujan risteyksestä itään vas.alh. Näkymä Uimarintietä uimahallilta kohti keskustaa Sijainti ja laajuus Kilpailualue sijaitsee ruutukaavakeskustan eteläpuolella Paasikiventien molemmin puolin. Ruutukaavan katulinjat eivät jatku Paasikiventien eteläpuolelle. Pääosa kilpailualueesta on Vikmaninlahteen pistävää Hämeensaari-nimistä niemeä. Aluetta rajaavat moottoritie, Eteläkatu, Palokunnankatu, Paasikiventien puisto, Arvi Kariston katu ja Ystävyyden puisto. Etelässä kilpailualueeseen kuuluu vesialuetta. Idässä rajana on Vanajaveden salmi. Lännessä alue rajautuu moottoritiehen. Kilpailualueen pinta-ala on noin 47 ha. Kilpailualueen rajaus ja valokuvien ottopaikat on esitetty pohjakartalla liitteessä 1. 2

10 10 Suunnittelualue Paasikiventien sillalta Kilpailualueen liittyminen ympäristöön Alue rajautuu länsikulmastaan moottoritiehen ja ns. keskustan länsireunan alueeseen, jonka suunnittelusta järjestettiin ilmoittautumiskutsukilpailu. Paasikiventie johtaa liikennettä kaupungin itä länsisuunnassa Vanajaveden yli. Linja-autoaseman pohjoispuolella sijaitsee keskustan tärkeimpiä julkisia tiloja: kirkko, raatihuone, lääninhallitus, tori ja kävelykatu. Paasikiventien sillan pohjoispuolelta alkaa Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston alue, johon kilpailualueen läntisin reuna kuuluu. Etelästä päin tarkasteltua rantamaisemaa on 2000-luvun alussa muuttanut Vanajanrannan asuinkerrostaloalue heti Hopeaseppien sillan toisella puolella. Hämeenlinnan keskustan kehittämisestä on käyty laajaa keskustelua. Sen pohjalta on noussut keskeisiä keskustan kehittämisen suuntaviivoja, jotka kilpailijoiden tulee ottaa huomioon kilpailun taustatietona. 1. Keskustan kävelyakselin muodostaa Raatihuoneenkatu. Sen päätteinä toimivat idässä Verkatehtaan kulttuurikeskus ja länsipäähän moottoritien yhteyteen suunnitteilla oleva kauppakeskus. Kävelyakseli muodostuu sekä kävelykatuettä kävelypainotteisista katuosuuksista ja sillä on myös polkupyörällä ajo sallittu. Linnankadun taidekadun väestönsuoja 8 2. Hämeenlinnan kaupallinen ydinkeskusta muodostuu kävelykadun varressa sijaitsevista Sibeliuksenkadun ja Saaristenkadun välisistä kortteleista. Kaupallista ydinkeskustaa pyritään täydentämään ensisijaisesti siihen kuuluvien korttelien sisälle, mutta uutta liiketilaa voidaan osoittaa myös muille kävelykeskustan toimivuutta edistäville korttelialueille. Samalla pyritään luomaan hyvää kävely- ja asiointiympäristöä kauppakeskus Tavastilan ja tulevan Kaivokadun kauppakeskuksen suuntaan, jotta ne saataisiin paremmin osaksi kaupallista keskustaa. 3. Itä-länsisuuntaista kävelyakselia leikkaa torin kulmalla poikittain Linnankadun pohjois-eteläsuuntainen taideakselina kehitettävä katuosuus. Linnankatu kulkee Niementaustanmäen (jolla ruutukaavakeskusta sijaitsee) yli Vanajaveden rannasta rantaan ja sen varressa sijaitsevat rantatori, kirkko, lyseo ja ns. koilliskulman empireaikainen puukaupunginosa. Taideakseli johtaa Hämeen linnaan. 4. Hämeensaari muodostaa keskeisen urheilu- ja virkistysalueen, jolla sijaitsevat uimahalli, uimaranta, urheiluhalli Hämeenkaari sekä laajat urheilukentät, joilla pelataan kesällä pallopelejä ja talvella luistellaan. Alueen roolia tulee edelleen vahvistaa aktiivisena ja monipuolisena virkistysalueena ja urheilupuistona. Paasikiventien reuna-alueita tulee tarkastella osana keskustan kaupallista rakennetta. 5. Vanajaveden rantoja kiertävä rantareitti on kaupungin tärkein virkistysreitti ja sitä kehitetään jatkuvasti. Se tuo Vanajaveden laakson valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen, yhden Suomen 27 kansallismaisemasta, kaikkien ulottuville ja nautittavaksi. Vanajaveden rannat keskustan pohjoispuolella muodostavat Suomen ensimmäisen kansallisen kaupunkipuiston, jota on tarkoitus laajentaa etelään Vanajan keskiaikaisen kivikirkon ja Hakoisten linnanvuoren suuntaan. Hämeenlinna - kaupunkirakenteen strateginen kehittäminen: Visio 6. Keskustan ja kehävyöhykkeen osayleiskaavassa sekä kaupungin strategiasuunnitelmassa on osoitettu kaupunkirakenteen muutos Vanajaveden vastarannalla Kantolanniemessä. Teollisuus väistyy alueelta, joka muuttuu uudenlaiseksi asumispainotteiseksi sekoittuneiden keskustatoimintojen alueeksi. Kantolanniemen pohjoisranta tulee jatkossa muodostamaan keskeisen näkymän suunnittelualueelta järven yli etelään. Kantolasta on pitkällä aikavälillä suunniteltu liikenneyhteys Vanajaveden yli Visamäkeen, jolloin kokoojakadut muodostavat keskustan etelärantaa sivuavan kehän Keskustan länsireuna Hämeenlinnan ydinkeskustan laajentamisesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu v Arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen pohjautuen ydinkeskustaa on tarkoitus laajentaa länteen rakentamalla Kaivokadun, Eureninkadun, Paasikiventien sillan

11 ja Turuntien sillan välinen alue. Nykyisen pysäköintialueen paikalle on suunnitteilla neljä- viisikerroksisia asuinkortteleita, joiden alla on pysäköintitasoja. Turuntien ja Kaivokadun kulmakortteliin on vaihtoehtoisesti suunniteltu hotellia. Moottoritien päälle on tarkoitus rakentaa kauppakeskus, jonka alla oleviin pysäköintitiloihin ajetaan Kaivokadulta. Asuinrakennusten alustava pinta-ala on n kem² ja kauppakeskuksen n kem². Rakennushankkeiden yhteydessä uusitaan Paasikiventien ja Turuntien sillat sekä rakennetaan Eureninkatu ja Kaivokatu uudelleen. Moottoritielle rakennetaan uusi liityntäramppi Paasikiventieltä pohjoiseen. Turuntien sillan pohjoispuolelle suunnitellaan uuden pysäköintilaitoksen rakentamista. Ydinkeskustan laajentamisen yleissuunnitelma on liitteenä Kaavatilanne Kanta-Hämeen seutukaavassa (1998) suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C) samoin kun maakuntakaavaehdotuksessa (2006). Jälkimmäisessä Paasikiventie on merkitty kaksiajorataiseksi pääkaduksi. Keskustan ja kehävyöhykkeen osayleiskaavassa 1991 alue on merkitty keskustatoimintojen (C), julkisten palvelujen ja hallinnon (PY), yksityisten palvelujen ja hallinnon alueiksi (PK) sekä pysäköinti-, lähivirkistys- ja urheilualueiksi (LP, VL ja VU). Voimassa olevassa asemakaavassa on Hämeensaaren eteläosa osoitettu pääasiassa urheilulle ja sen lisäksi Paasikiventien varteen on merkitty liikerakennusten ja huoltoasemien korttelialueita. Paasikiventien pohjoispuolelle on osoitettu pysäköintialueita, linja-autoasema, puistoa ja vanhoista puutaloista koostuva asuinkortteli, joka on kaavalla suojeltu. Suunnittelualueen itäreunassa on yleisten rakennusten korttelialue, jolla sijaitsee teatteri ja toimistorakennus. Otteet osayleiskaavasta ja ajantasa-asemakaavasta ovat liitteenä 3 ja 2. Voimassa oleva asemakaava ei sido kilpailijoita. Keskustan Länsireunan suunnitelmaluonnos , Arkkitehti työhuone Arto Palo Rossi Tikka Oy Maanomistus Pääosan kilpailualueesta omistaa Hämeenlinnan kaupunki. Suunnittelussa ei tarvitse ottaa huomioon nykyisiä maanomistus- tai tonttirajoja. Maanomistuskartta on liitteenä Nykyinen maankäyttö Paasikiventien eteläpuoli on nykyisin liike- ja virkistyspalvelukäytössä. Alueella on vähittäiskaupan suuryksikkötasoista liiketilaa (Anttila). Sisääntuloväylän yhteyteen on myös sijoittunut kolme huoltoasemaa, korjaamo- ja pikaruokaravintolatiloja. Urheilupalveluja alueella edustavat uimahalli, urheiluhalli ja urheilukentät. Eteläkadun varren vanhoissa puurakennuksissa on asumista, toimisto- ja liiketilaa sekä palveluja (mm. päiväkoti). Keskeinen toiminto on linja-autoasema. Linja-autoasemarakennuksessa toimii myös liikkeitä. Alueen pysäköinti on toteutettu maantasossa laajoina kenttinä. Paasikiventien sillan kupeessa Vanajaveden rannalla on teatteri sekä maakunta-arkisto ja kaupungin virastoja. Anttila - liikekeskus moottoritieltä katsottuna 9

12 12 Arbinin kaava 1777 Engelin kaava 1831 Edelfeltin kaava Alueen historia ja rakennuskanta Hämeenlinna on Suomen vanhin sisämaakaupunki, joka perustettiin Pietari Brahen kenraalikuvernöörikaudella Kaupunki sijaitsi alun perin Hämeen keskiaikaisen linnan kupeessa, mutta siirrettiin vuonna 1777 linnan eteläpuolella sijaitsevalle Niementaustan mäelle Vanajaveden rantaan. Vanhaa ruutukaavakeskustaa rajasi aluksi Vanajavesi idässä ja etelässä sekä suopainanne lännessä ja pohjoisessa. Hämeenlinnan ensimmäisessä kenraalimajuri A.M.Arbinin laatimassa kustavilaisessa asemakaavassa vuodelta 1777 kaupunkialue oli pitkänomainen, viiden korttelin pituinen ja kolme korttelia leveä sekä pitkiltä sivuilta koverrettu (ns. talja-kaava). Asemakaavan laatimisen aikaan Vanajaveden ranta ulottui etelässä vajaan korttelin päähän Kauppatorista ja kaavassa ranta onkin osoitettu täytettäväksi näiltä osin. Ruutukaavakeskustan ydinalueiden nykyinen korttelirakenne ja pääkatujen sijainti kaarevia osia lukuunottamatta ovat peräisin Arbinin kaavasta. Nykyisen Hämeensaaren paikalla on 1700-luvun lopulla ollut kapeahko niityn peittämä niemi, jota ympäröi laaja matalikko tai vesijättömaa. Sen kärjessä on sijainnut nuottahuone. Hämeenlinnan palon jälkeen vuonna 1831 laati intendenttikonttorin päällikkö C.L.Engel uuden empire-asemakaavan, joka etelässä ulottui vielä kapean korttelin verran pidemmälle Vanajaveden päälle ja siihen oli lisätty järvelle avautuva rantatori luvun puolivälissä kaupungin ranta-alueita asuttivat oman kaupunginosansa muodostaneet värjärit ja karvarit, jotka työssään tarvitsivat virtaavaa vettä. Kaupungin laajentuessa valmisti lääninarkkitehti C.A.Edelfelt vuonna 1858 uuden ja laajemman asemakaavan, jossa koko rantaviiva on täytetty ja muotoiltu satama- ja laiturialueeksi kasvussa olevaa sisävesiliikennettä varteen. Rantatorin eteen on suunniteltu satama-allas luvun jälkipuoliskolla kulkivat höyrylaivat ja proomut päivittäin reitillä Längelmäki Hämeenlinna Valkeakoski Tampere ja kuljettivat mukanaan sekä tavaraa että ihmisiä. Hämeenlinnan ja Tampereen välisen rautatieosuuden valmistuminen vuonna 1876 oli kuolinisku kukoistavalle laivaliikenteelle ja se väheni hetkessä huomattavasti. Kaupungin etelärantaa täytettiin 1800-luvun jälkimmäisellä puolella asemakaavojen mukaisesti ja vuoden 1892 kartasta näkyy, että täyttöjen avulla oli muodostettu Rantatori, jonka viereiset tontit ovat myöskin laajentuneet järvelle päin. Rantatori oli 1800-luvun lopulla yksi kaupungin kolmesta torista. Varsinaista torikauppaa harjoitettiin ruutukaavan keskellä sijaitsevalla Kauppa- eli Isotorilla, mihin maalaiset tulivat kuormineen myymään tuotteitaan. Rantatorilla myytiin pääasiassa Topografinen kartta 1872 Kartta 1892 oik.ylh. Markkinat Rantatorilla v.1909 ison torin ollessa kiveystyön alaisena oik alh. Ilmakuva Rantatorista luvulla

13 halkoja ja heiniä. Lisäksi Poltinaholle länteen johtavan Chaussé- kadun (nyk. Turuntie) varressa oli hevostori ja 20-luvuilla oli kaupungissa vireillä hanke kauppahallin rakentamisesta Rantatorin Linnankadun puoleiselle sivulle, mutta hanke raukesi. 13 Rantatorin luistinrata n Keskustan eteläranta ja Hämeensaari Rantatori Hämeenlinnan valtauksen jälkeen v.1918 Hämeensaari oli 1840-luvulle saakka kaupungin viljelysmaata, jota vuokrattiin kaupunkilaisille alueelle perustettiin höyrymylly ja 1860-luvulla tiiliruukki, höyrysaha, höyläkone ja viinapolttimo luvulle tultaessa oli teollisuustoiminta alueella hiipunut ja 1920-luvulla alkoi Hämeensaari kehittyä virkistysalueena, kun sinne rakennettiin urheilukenttä. Urheilu- ja nuorisotalo Hämeenkaari (Sahlberg Erno) valmistui urheilukentän viereen vuonna 1961 ja uimahalli (Teräsvirta) niemen kärkeen 1970-luvun alussa. Paasikiventien rakentamisen yhteydessä 1980-luvun alussa vanha urheilukenttä muutettiin pysäköintialueeksi ja puistoksi ja uusi urheilukenttä rakennettiin uimahallin länsipuolelle täyttömaalle. Nykyisin Hämeensaaren kenttä on valaistu ja ympärivuotisessa käytössä. Sen yhteydessä on jääkiekkokaukalo ja kolme tenniskenttää. Vanajavettä kiertävä, kaupun- Suomen tivoli Rantatorilla Urheilukilpailut vanhalla kentällä 1920-luvulla Linja-autoasema v.1927 Schmausserin olutpanimo ja huvila luvun alussa Keinusaaresta Vanajaveden yli katsottuna vas.ylh. Keskustan eteläranta ja Hämeensaari 1900-luvun alkupuolella vas.alh. Linja-autoasema luvulla

14 14 Asemakartta 1926 Yleiskartta 1946 Yleiskartta 1970 kilaisten suosima kevyen liikenteen rantareitti kulkee Hämeensaaren rantaa pitkin. Monipuolisuutensa ansiosta Hämeensaari on yksi kaupungin tärkeimpiä urheilupaikkoja. Jäähalli, harjoitusjäähalli ja tennis-/squashhallit sijaitsevat noin 1,5 km päässä Rinkelinmäellä ja jalkapallohalli Ojoisilla noin 2,5 km päässä keskustasta. Linja-autoliikenne pääsi Hämeenlinnan seudulla kehityksensä alkuun 1920-luvun puolivälissä. Maanteiden risteyskohtana ja Kanta-Hämeen keskuksena Hämeenlinnasta tuli alusta alkaen linja-autoliikenteen tärkeimpiä solmukohtia maakunnassa. Linjaautot pysäköivät aluksi rantatorilla Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopiston edessä, kunnes ensimmäinen linja-autoasema rakennettiin torin reunaan. Liikennemäärien kasvun johdosta se korvattiin uudella, suuremmalla ja keskemmällä rantatoria sijaitsevalla rakennuksella vuonna Teatterin tontilla on 1700-luvulla toiminut kruunun viinanpolttimo luvun puolivälissä tontilla sijaitsi olutpanimo, jonka tarpeisiin tehtailija J.F.Schmausser rakennutti tiilisen tehdasrakennuksen vuonna Rakennus on myöhemmin korotettu ensin 2- ja sitten 3-kerroksiseksi. Olutpanimon jälkeen rakennuksessa toimi Hopeakeskus. Nykyisin siinä on maakunta-arkisto ja perusturvavirasto, jotka ovat siirtymässä muualle. Schmausserin kivinen yksityishuvila on rakennettu myöskin vuonna 1902 arkkitehtien C.A.Caweenin ja Henrik Reinhold Helinin piirustusten mukaan. Vuonna 1975 rakennettu teatteritalo oli alun perin tarkoitettu tilapäiseksi. Teatteri siirtyy vuoden kuluttua Verkatehtaan kulttuurikeskukseen. Tämä kortteli kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon. Helsinki-Tampere moottoritie rakennettiin ruutukaavakeskustan länsipuoliseen suopainanteeseen 1960-luvun alussa. Etelärannan täyttö jatkui ja vesirajaan rakennettiin uusi katu, Hopeaseppientie. Virkistystoimintojen lisäksi Hopeaseppientien länsipäähän sijoittui liiketoimintaa. Kun itäistä ja läntistä kaupunkia yhdistävä Vanajaveden vanha silta ja keskustan pääkatu ruuhkautuivat 1980-luvulla, rakennettiin rantaan Hopeaseppientien paikalle uusi kokoojakatuluokkainen rantaväylä (Paasikiventie), joka jatkui Vanajaveden yli itään pitkin uutta Hopeaseppien siltaa. Rantaa täytettiin jälleen ja siirtämällä kadun itäpäätä sijansa verran järven suuntaan saatiin lisää korttelimaata ruutukaavakeskustan puolelle. Uusi katulinjaus halkoi vanhaa urheilukenttää, joka siirrettiin vesijättö- ja täytemaalle lähemmäs Hämeensaaren kärkeä. Paasikiventie erotti ruutukaavakeskustan toiminnallisesti ja visuaalisesti Vanajavedestä ja Hämeensaaren virkistysalueesta ja rupesi hallitsemaan rantamaisemaa. Hämeensaari on sijaintinsa, liikenneyhteyksien ja historiallisen kehityskulun myötä mieltynyt kaupungin laidaksi ja sinne on nykyisellään ohjautunut toimintoja, jotka luovat alueelle laitakaupunkimaista leimaa (huoltoasemat, automarketit). Kilpailualueen ja lähiympäristön rakennuskanta on esitelty liitteessä Luonnonympäristö ja viheraluevyöhykkeet Vanha ruutukaavakeskusta sijaitsee mäellä ja kirkko sen korkeimmalla kohdalla. Ylempää keskustasta avautuu eri suuntiin pitkiä näkymiä kohti Vanajavettä ja vastarantaa. Veden läsnäolo maisemassa on merkittävää muuallakin kuin aivan rannassa. Vanajavesi on säännöstelty runsasravinteinen vesistö, jolle on ominaista voimakas vuosittainen veden korkeuden vaihtelu (keskim. 60 cm). Veden rantoja kuluttava vaikutus joudutaan ottamaan huomioon rantarakenteita suunniteltaessa. Vedenlaatu kirkko Wetterhoff

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan seuraavat viisi suunnittelijaryhmää:

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan seuraavat viisi suunnittelijaryhmää: 1 HANASAAREN ASEMAKAAVALLINEN IDEAKILPAILU KILPAILUOHJELMA 1 KILPAILUKUTSU Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Kilpailuun kutsutut Osanottajapalkkio Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 179/10.03.01/2011 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 8 7.2.2011 8 Alueiden varaaminen Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Citycon Oyj:lle Espoon keskuksesta kauppakeskus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 Jyväskylän kaupunki 2007 1 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

ETELÄRANNAN YKSITYISKOHTAINEN ALUEVARAUSOSAYLEISKAAVA

ETELÄRANNAN YKSITYISKOHTAINEN ALUEVARAUSOSAYLEISKAAVA Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Dnro: 3861/12 28.1.2013 14.2.2013 Aikataulun tarkennus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas. Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki

Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas. Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki 1.6.2015 HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti Asuttua aluetta jo rautakaudesta lähtien Maamerkkinä Hämeen vanha linna,

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Mukkulan matkailualueen kehittäminen

Mukkulan matkailualueen kehittäminen Mukkulan matkailualueen kehittäminen Sijainti kaupunkirakenteessa Yleiskaava 2025 Saavutettavuus, Sibeliustalo 2,5 km, keskusta alle 4 km, matkakeskus 5 km, ohikulkutie, vesireitti pohjoiseen ja itään

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, OHJOISESTA KATSOTTUNA 1 ALUESUUNNITELMAN ÄÄIIRTEET Hangonsillan alueen suunnitelma tuo kaupungin tärkeään sisääntulokohtaan urbaania katutilaa ja tunnistettavaa keskustarakennetta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 03.02.2014 Sivu 1 / 1 179/10.03.01/2011 55 3.6.2013 18 Alueiden varauksien jatkaminen Espoon keskuksesta Citycon Finland Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa.

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Sijainti Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aluetta reunustaa pohjoisessa Vuotie ja metroraide. Yleiskaava 2002 Valmisteilla

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma FCG Finnish Consulting Group Oy Ylivieskan kaupunki KASSISEN ALUEEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU FCG Finnish Consulting Group Oy 2 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I 27. 2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakumenettely...

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot