SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2007

2 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut 12 Korjausrakentamisen palvelut 14 Kansainväliset toiminnot 16 Henkilöstön kehittäminen vuotta vastuullista perheyrittäjyyttä 19 Tilikausi Konsernin tuloslaskelma 21 Konsernitase 22 Hallitus ja johtoryhmä 23 Yhteystiedot E nergiapalveludirektiivi edellyttää Suomessa yhdeksän prosentin energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuosien keskimääräiseen energiankulutukseen. Suomen kiinteistökanta kuluttaa 25 prosenttia kaikesta tuotetusta energiasta. Kun siihen lisätään vuosittainen uudisrakentaminen, kulutuksen osuus nousee jopa 34 prosenttiin. Edustamamme ala on kiistatta suurin yksittäinen energian kuluttaja. Kiinteistöjen rakenteellisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa osittaisia säästöjä. Suurin vaikutus energiasäästöihin on kuitenkin tilojen käytön aikaisella toiminnalla sitä hallitsemalla voidaan energiaa säästää jopa prosenttia. Talotekniikkajärjestelmät on kehitetty toimimaan ihmisestä riippumatta, ne optimoivat energian kulutusta ilman käyttäjän ohjaavaa vaikutusta. Säästötavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös jokaisen omaa aktiivista roolia. Tätä voidaan tukea siten, että järjestelmä aktivoi ja antaa ohjeita tilankäyttäjälle energiasäästöjen toteuttamiseksi. Näitä teknisiä ratkaisuja ja palveluja Are ja arelaiset pystyvät jo tänä päivänä toteuttamaan olemme siirtyneet sanoista tekoihin. Vuonna 2007 liikevaihtomme oli 211,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 16,9 prosenttia. Konsernin kannattavuutta painoivat epäonnistumiset eräissä Baltian maiden projekteissa. Liiketoiminta Baltian maiden tytäryhtiöissä päätettiin lopettaa heikon kannattavuuskehityksen vuoksi. Aren toiminnan kehittämisessä panostettiin asiakaskeskeisten toimintamallien ja palveluratkaisujen rakentamiseen sekä toiminnan tehostamiseen. Tavoitteenamme on merkittävä kannattavuuden kasvu tulevina vuosina. Tähän antaa erinomaiset mahdollisuudet Aren sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti työntekijöitämme vuodesta Vantaalla Aki Puska toimitusjohtaja Are Oy tuottaa asiakkaidensa talotekniset kokonaisratkaisut järjestelmien suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja projektoinnista kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon. Palveluihin kuuluvat lisäksi kiinteistöjen korjausrakentaminen ja modernisointi sekä mm. kiinteistöjen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät järjestelmä- ja asiantuntijapalvelut. Aren teollisuudelle suunnattuja taloteknisiä palveluja täydentää erikoisosaaminen sähköistys-, automaatio- ja instrumentointityössä sekä saattolämmitys. Are Oy on osa Onvest-konsernia. Konsernin 95. toimintavuosi käynnistyi vuonna Are vuosikatsaus Are Oy kuuluu Onvest-konserniin

3 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät Onnistunut toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen syntyvät monista osatekijöistä. Noin 1200 arelaista asentajaa kohtaavat päivittäin asiakkaiden muuttuvat palvelutarpeet toimien tärkeinä sensoreina yhtiön kehitystarpeita määriteltäessä. Tämä korostaa kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. Tommi Kenttälä tekee teollisuuskohteissa vaativia automaatio- ja instrumentointiasennuksia sekä sähkötöitä. Automaatioasentajan ammattitutkinnon hän suoritti Arella kolmisen vuotta sitten. Vankka ammattitaito ja sen kehittäminen ovat Kenttälän mielestä laadukkaan asiakaspalvelun perusedellytyksiä. Lisäksi asiakkaat selvästi arvostavat koulutusta. Toimitusjohtaja Aki Puska ja asentaja Tommi Kenttälä keskustelivat helmikuussa 2008 yhtiön ja sen työntekijöiden yhteisistä menestystekijöistä. Opetusministeriö palkitsi Aren vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnolla. Työssä oppiminen on yhtiön sisällä jo aktiivisesti käytössä oleva menetelmä muun muassa työvoiman pysyvyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Laajalla koulutustarjonnalla yhtiö pyrkii paitsi nostamaan henkilöstönsä ammatillista osaamista, myös tarjoamaan mahdollisuuden uralla etenemiseen, totesi Aki Puska. Koulutuksen lisäksi eläköityvien tai jopa jo eläkkeellä olevien henkilöiden osaamista pitäisi pystyä siirtämään uudelle sukupolvelle, Tommi Kenttälä pohti. Tuo on aivan totta. Hiljaisen tiedon säilyttäminen on monella tapaa tärkeätä. Jatkossa työparien sekä tukihenkilöiden avulla on tarkoitus kerätä tätä arvokasta pääomaa talteen entistä paremmin, lupasi Aki Puska. Asiakkaiden vaatimustaso nousee jatkuvasti. Esimerkiksi turvallisuusvaatimukset ja -taso ovat selvästi nousseet vuosien mittaan. Me olemme työmaalla asiakkaiden kanssa päivittäin yhteydessä ja keskustelemme muutostarpeista. Asentajilta kysytään monissa kohdin ratkaisuehdotuksia, joiden toteutuksesta sovitaan tarkemmin projektipäällikön kanssa. Asiakkaat luottavat Aren kaltaiseen suureen palveluntuottajaan, jolla on riittävästi resursseja ja osaamista käytössään, totesi Tommi Kenttälä. Aren asentajat ovat oman työnsä parhaita osaajia, joten kannustan jatkossakin etsimään ratkaisuja, jotka johtavat parhaaseen lopputulokseen sekä asiakkaan että Aren kannalta, vahvisti Aki Puska. Hyvä työilmapiiri näkyy asiakaspalvelussa. Kun ihmiset tuntevat toisensa paremmin, on helpompi työskennellä yhdessä. Tieto kulkee aktiivisesti puolin ja toisin, asiat hoidetaan joustavasti ja ennakoiden. Myös työilmapiiri säilyy miellyttävänä, mietti Tommi Kenttälä. Me kaikki arelaiset luomme itse työmme laadun ja vastaamme siitä. Kysyvä ja tekevä oppii kehittyen koko ajan. Are on mielestäni hyvässä maineessa ja me asentajat tohdimme sanoa olevamme Arella töissä, Tommi Kenttälä summasi. n Valitsimme Ruoholahden teknologiakeskukseemme Aren Sensus-järjestelmän sen tarjoamien teknistaloudellisten hyötyjen vuoksi. Jukka Akselin, johtaja Technopolis Oyj URAKOINTIPALVELUT 4 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

4 URAKOINTIPALVELUT Aren talotekniikkaurakoinnista ja teollisuuden palveluista muodostuva Urakointipalvelut tarjoaa kokonaisratkaisuja taloteknisistä järjestelmistä suunnittelun ohjaukseen ja projektointiin. Teollisuuden palvelut vastaa puunjalostus-, kemian- ja metalliteollisuuden sekä voimalaitosten prosessi- ja rakennussähköistyksen vaatimuksiin. Markkinatilanne Kertomusvuoden aikana rakentaminen kasvoi viisi prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Myös rakentamisen aloitusmäärät säilyivät korkeina, mutta kasvu on mm. maailmanmarkkinoiden epävarmuudesta johtuen hidastumassa. Kilpailu rakennuskohteista oli edelleen kovaa, mistä johtuen myyntikatteet säilyivät edellisvuosien tasolla. Ulkomainen työvoima lisäsi työvoiman saatavuutta, mutta toisaalta kilpailukenttä laajeni uusien kilpailijoiden myötä. Merkittävimpiä kasvun ylläpitäjiä olivat liike- ja toimistorakentaminen sekä eri puolilla Suomea lisääntynyt logistiikkakeskusten rakentaminen, mistä esimerkkeinä pääkaupunkiseudulta Vuosaaren satama ja Kehä-alue. Teollisuuden investoinnit säilyivät vuonna 2007 kohtalaisella tasolla. Puunjalostusteollisuudessa oli vielä vuonna 2007 käynnissä investointeja, jotka painottuivat vahvasti erikoistuotteiden valmistuksessa käytettyihin koneisiin. Energiateollisuuden projektit keskittyivät Olkiluodon OL-3 uuteen reaktoriin, sekä Loviisan ja Pohjois- Suomen voimalaitoksiin. Liiketoiminta Kovasta kilpailusta huolimatta Urakointipalvelujen talotekniikkaurakoinnin liikevaihto 2007 oli 98,4 miljoonaa euroa (87,0 miljoonaa euroa vuonna 2006) ja laskutus toteutui budjetoitua suurempana. Kannattavuus jäi materiaali- ja palkkakustannusten nousun vuoksi välttäväksi. Talotekniikkaurakoinnin tilauskanta oli kertomusvuoden lopussa 85,0 miljoonaa euroa, mikä oli edellisvuotta hieman parempi. Huomattavimpia valmistuneita talotekniikkaurakoinnin asiakaskohteita olivat mm. Lahden Triokauppakeskuksen 1. vaiheen talotekniikkatyöt, Turun Sataman jakelukeskuksen talotekniikkatyöt ja KOY Airportin talotekniikkatyöt Vantaalla. Vuoden 2007 merkittävimmät saadut talotekniikkaurakat olivat Technopolis Oyj:n Helsingin Ruoholahden teknologiakeskus, joka toteutetaan Sensus-talotekniikkajärjestelmällä, Lahden Trio-kauppakeskuksen 1. vaihe ja Gatehouse-tornitalo Helsingissä. Talotekniikkaurakoinnissa aloitettiin kehitystyö laatujärjestelmä ISO 9001-, ympäristöjärjestelmä ISO ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS toimintamallien käyttöönottoa varten. Toiminta pyritään sertifioimaan vuoden 2008 aikana. Teollisuuden palvelujen liike vaihto oli kertomusvuonna 23,4 miljoonaa euroa (23,0 miljoonaa euroa vuonna 2006) ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Vuoden 2007 lopussa teollisuuden palvelujen tilauskanta oli 4,5 miljoonaa euroa. Teollisuuden palvelujen merkittävimpiä kohteita olivat Stora-Enson Wirsu-projekti, UPM Kymmenen Tarra-4 ja REC-08 -projektit, Rautaruukki Oyj:n sähköistysprojektit sekä Neste Oil Oyj:n biodieselprojekti. Teollisuuden palvelujen toiminta täydentyi vuonna 2007 käyttöönotetun OHSAS työturvallisuusjärjestelmän toimintamalleilla aiemmin saavutettujen ISO ympäristöjärjestelmän ja ISO laatujärjestelmän lisäksi. Koko osaaminen asiakkaan käyttöön Urakointipalvelujen asiakkailleen tarjoama talotekniikkaurakointi sisältää kiinteistöjen putki-, sähköistys-, ilmastointi- ja sprinklerityöt sekä taloteknisten järjestelmien toteutukset. Talotekniikan projektinjohtourakoinnin toimintamalleja kehitettiin kertomusvuoden aikana vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Suunnittelun ja urakoinnin samanaikaisen toteutuksen avulla pyritään lyhentämään rakennusprosessin kokonaisaikaa. Muutostarpeet pystytään näin ottamaan huomioon lähes kiinteistön luovutushetkeen saakka. Asiakas saa Arelta suunnittelun, ohjauksen, toteutuksen sekä kustannustietoisuuden käyttöönsä parhaalla mahdollisella tavalla. Erikoisosaamista vaativissa taloteknisissä hankkeissa Urakointipalvelut hyödyntää toiminnassaan Aren Asiantuntijapalvelujen kehittämiä energiansäästö-, optimointi- ja tehokkuusjärjestelmiä. Teollisuuden palvelut liitettiin syyskuussa 2007 osaksi Urakointipalveluja. Teollisuuden palvelujen kehitystoiminta keskittyy koko Aren palveluvalikoiman ja osaamisen suuntaamiseen teollisuuden asiakkaille. Aikaisempien sähkö- ja instrumentointitöiden lisäksi Are tarjoaa nyt teollisuuskiinteistöille merkittävästi laajempia taloteknisiä ratkaisuja. Näkymät vuodelle 2008 Vankasta tilauskannasta ja alkaneen vuoden vakaista markkinoista johtuen näkymät vuodelle 2008 ovat hyvät. Oman haasteensa tuovat nousseet palkkakustannukset ja maailmanmarkkinoiden vaikutukset materiaalien hinnanmuutoksiin. Teollisuuden osalta haasteita muodostavat metsäteollisuuden voimakkaat tervehdyttämistoimenpiteet. Tasapainottavana tekijänä vaikuttaa kuitenkin Aren suurinta markkinasegmenttiä edustava öljy- ja kemianteollisuus, jonka piirissä Aren työtilanne Porvoossa jatkuu edelleen hyvänä mm. Nesteen biodiesellaitoksen toisen vaiheen käynnistymisen myötä. Myös terästeollisuuden toiminta sisältää mahdollisuuksia palvelutarjonnan laajentamiseen. n Suunnittelun ja urakoinnin samanaikaisen toteutuksen avulla pyritään lyhentämään rakennusprosessin kokonaisaikaa. Muutostarpeet pystytään näin ottamaan huomioon lähes kiinteistön luovutushetkeen saakka. 6 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

5 kiinteistöpalvelut KIINTEISTÖPALVELUT Aren Kiinteistöpalvelut tarjoaa asiakkailleen kiinteistön huolto- ja ylläpitopalvelut, teknisen manageerauksen sekä ratkaisut mm. kiinteistöjen turvallisuuteen ja hallittuun energian käyttöön. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme voi tukea kiinteistöpalvelujen ketjutoimintamallia. Arelta saamme yhteneväiset palvelut valtakunnallisesti, kaikki samalta palveluntuottajalta. Per Friman, kunnossapitopäällikkö Helsingin tavaratalo, Stockmann Oyj Abp Markkinatilanne Kiinteistöpalvelujen osalta markkinat ovat kasvaneet edelleen. Kasvu johtuu pääosin kiinteistökannan lisääntymisestä, mutta osa on seurausta kiinteistötoimintojen ulkoistamisesta palvelualan yrityksille. Yksityisen sektorin tavoin kunnat arvioivat uusia toimintamalleja tehostaakseen kiinteistöjensä hoitoa. Myös kansainvälisten sijoittajien toiminta Suomessa on lisännyt kiinteistöpalvelujen kysyntää. Alan kilpailutilanne on säilynyt kovana. Päätöksentekoon vaikuttaa tämän vuoksi erityisesti hinta, mutta myös palvelukokonaisuuden monipuolisuus ja ratkaisun vaivattomuus. Aren kiinteistöpalvelujen valikoima on eräs markkinoiden laajimmista. Asiakas saa kaikki haluamansa palvelut ylläpidosta ja huollosta lähtien aina yritysturvallisuuden ratkaisuihin asti yhdeltä valtakunnalliselta palveluntuottajalta. Liiketoiminta Kiinteistöpalvelujen vuoden 2007 liikevaihto oli 63,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 12,1 prosenttia edellisvuodesta (56,4 miljoonaa euroa vuonna 2006). Kasvusta merkittävä osa saavutettiin uusien sopimusten kautta. Kannattavuus syntyi pääosin uudistamalla ja vakiinnuttamalla toimintamalleja sekä ottamalla käyttöön huoltotoiminnan mobiiliratkaisut. Vuoden 2007 merkittävimpiä sopimuksia olivat mm. Stockmann Oyj Abp:n kiinteistöjen ylläpito ja tekniset erikoishuollot, Elisa Oyj:n teletilojen talotekniikka- ja sähkönkäyttöpalvelut sekä Senaatti-kiinteistöjen kumppanuussopimus. Useiden asiakkaidensa tavoin Kiinteistöpalvelut vahvisti toiminnalleen laatujärjestelmän. Toiminta sertifioitiin kesällä 2007 ja sitä ohjataan ja seurataan laatujärjestelmä ISO 9001-, ympäristöjärjestelmä ISO ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS toimintamallien mukaisesti. Tämä takaa yhtiön kilpailukykyisen ja turvallisen toiminnan työvoimavaltaisella toimialalla. Hyvä palvelu vapauttaa asiakkaan Vuoden 2007 syksyllä Aressa haastateltiin asiakkaita näiden uusien tarpeiden ja odotusten määrittelemiseksi kiinteistöpalveluissa. Huolellinen perehtyminen asiakastarpeisiin mahdollistaa asiakkaiden erityispiirteiden tunnistamisen, jolloin oikean palvelumuodon kehittäminen ja tarjoaminen helpottuu. Näin yhtiö kykenee tukemaan palveluillaan asiakkaan arvoketjua ja tuottamaan siihen todellisia hyötytekijöitä. n Toimisto- ja liiketiloihin liittyvien kehityshankkeiden edistyessä on nostettu esiin tekijöitä, joiden avulla Are erottuu markkinoilla kokonaisvaltaisena palveluntarjoa jana. Are hakee asiakkaille aktiivisesti energia- ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden on vastattava tilankäyttäjien asettamia palvelutasovaatimuksia. Aren toimintatapoja on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa myös ketju toimintamallia tukevaksi, mikä vaatii asiakkaan ja palveluntarjoajan vahvaa sitoutumista yhtenäisten toimintatapojen noudattamiseen. Keskeisiä tavoitteita ovat asiakkaan liiketoimintaa vastaavat kiinteistöolosuhteet, kustannustehokkuus ja riskien hallinta. n Tuotanto- ja teknisten tilojen vaatimukset ovat mm. viranomaismääräyksistä johtuen korkeat. Teleoperaattoreiden ja tietotekniikkayritysten teknisissä tiloissa oikeiden olosuhteiden säilyminen on äärimmäisen tärkeätä. Käytössä olevat aktiivilaitteet tarvitsevat katkeamattomaan toimintaan sisäolosuhteiden tarkkaa valvontaa. Sairaaloissa vastaavasti puhdastilaympäristöt sekä 8 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

6 ASIANTUNTIJAPALVELUT Perehtyminen asiakastarpeisiin mahdollistaa asiakkaiden erityispiirteiden tunnistamisen, jolloin oikean palvelumuodon kehittäminen ja tarjoaminen helpottuu. Aren Asiantuntijapalvelut tuottaa kiinteistöjen omistajaa ja käyttäjää tukevia, korkeaa teknistä osaamista edellyttäviä energiatehokkuuden palveluja kiinteistön koko elinkaaren ajalle. sairaalakaasu- ja puhdasvesijärjestelmät ovat kriittisen tärkeitä potilasturvallisuudelle. Ulkoistamalla teknisen käyttö- ja ylläpitotoimintansa Arelle asiakas saa yhden kumppanin kautta varmuuden sekä vaativien tilojen ylläpidon edellyttämästä korkeasta osaamisesta että resurssien riittävyydestä. Energiatehokkaat kiinteistöt Kiinteistöjen omistajilla on useita motiiveja kiinteistöjen kehittämiseen. Säästöt hoitokuluissa, tilojen vuokrattavuus, sisäolosuhteet ja käyttäjien tyytyväisyys sekä ympäristövaikutukset kannustavat etsimään uusia ratkaisuja. Kiinteistöjen energiankäyttöä voidaan tehostaa automaattisten järjestelmien lisäksi myös käyttäjien asenteisiin vaikuttamalla. Kiinteistöjen hoitajien ja käyttäjien tukeminen sekä ohjeistaminen ovat tärkeitä kehityspiirteitä lähivuosien ratkaisuissa. n Liike- ja toimitiloissa voidaan energiankäyttöä tehostaa mm. lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja veden käytön osalta. Suurimmaksi osaksi toimenpiteet ovat luonteeltaan käyttöaika- ja asetusarvomuutoksia. Investointiluonteiset toimenpiteet ovat tyypillisesti lämmön talteenottojärjestelmien ja mitta-anturien lisäyksiä sekä ohjelmistomuutoksia. n Tuotantotiloissa edellisten lisäksi kyseeseen tulevat erilaiset tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteutukset, palvelualueiden ositukset ja lämpöpumppuratkaisut. Tuotantotiloissa voidaan vuositasolla päästä merkittäviin säästöihin energiatehokkuutta kasvattamalla. n Asuinkiinteistöissä voidaan kuntoarvioiden avulla kartoittaa lyhyen ja pitkän aikavälin korjaustarpeita, mikä helpottaa korjausrakentamishankkeiden ennakointia ja budjetointia. Näitä palveluja tuotetaan yhteistyössä Aren Asiantuntijapalvelujen kanssa. Näkymät vuodelle 2008 Kiinteistöpalvelujen vuoden 2008 markkinatilanne näyttää hyvältä. Etenkin kokonaisvaltaisille palveluratkaisuille on kysyntää ja kiinteistönomistajat edellyttävät palveluntuottajilta uusia toimintamalleja. Hyvin hoidettu kiinteistö on tärkeä kilpailutekijä yritysten pyrkiessä profiloitumaan korkeatasoisten tilojen kautta. Asianmukaisesti ylläpidetty työympäristö edistää myös yritysturvallisuutta vaikuttaen näin merkittävästi yrityksen tuotannon häiriöttömään jatkumiseen ja tulostavoitteen toteutumiseen. n Markkinatilanne Vuoden 2007 aikana nousivat ilmastonmuutos ja sen myötä energiankulutus julkisuudessa keskeisiksi puheenaiheiksi myös rakennusten energiatehokkuuden osalta. EU ja valtiovalta edellyttävät suomalaista rakennusteollisuutta käyttämään rakennushankkeissaan energiatehokkaita taloteknisiä ratkaisuja. Yritykset ovat tunnistaneet kiinteistöissään ja toimitiloissaan eri tekijöiden vaikutuksen energiankulutukseen ja sitä kautta niiden aiheuttaman ympäristörasituksen. Vuoden 2007 tapahtumia Vuonna 2007 Asiantuntijapalvelujen toiminta painottui energiapalveluihin, kiinteistöjen elinkaari palveluihin, engineering-toimintaan sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Vuoden 2007 merkittävimpiä projekteja olivat Asokotien energiakartoitukset, Senaatti-kiinteistöjen Wanha Lääni -virastotalon energiankäytön ja sisäolosuhteiden optimointi sekä Fortum Oyj:n Keilalahden sähköjärjestelmien muutostöiden valvonta. Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät edellyttävät jatkossa toimitiloiltaan entistäkin enemmän energiatehokkuutta ja hyviä sisäilmaolosuhteita. Tästä ovat osoituksena mm. vuoden 2007 kaksi merkittävää Sensus-talotekniik kajärjestelmän asiakasta, Varkauden Taitotalo Oy:n Navitas II sekä Technopolis Oyj:n Helsingin Ruoho lahden teknologiakeskus. Are Sensus viisaasti energinen Aren kehittämä Are Sensus on talotekninen kokonaisjärjestelmä, josta hyötyvät niin kiinteistön omistaja, tilojen käyttäjä kuin ympäristökin. Ratkaisu on investointi kustannuksiltaan kilpailukykyinen perinteiseen ratkaisuun verrattuna ja lisäksi se tarjoaa merkit- tävän säästöpotentiaalin muutostyökustannuksissa ja jatkuvasti kallistuvan energian kulutuksessa. Energiaa säästävän järjestelmän matalaenergiakeskus hallitsee rakennuksen kaikkia energiavirtoja ja siirtää lämpöä ja jäähdytystä rakennuksessa sieltä, missä sitä on liikaa, sinne, missä sitä tarvitaan. Teollisesti valmistetun kokonaisuuden tekninen etu merkitsee kiinteistön omistajalle mm. lyhyempää asennusaikaa työmaalla, mikä varmistaa kiinteistön nopeamman käyttöönoton. Järjestelmä soveltuu käytettäväksi sekä uudisrakennuksissa että korjausrakentamisen yhteydessä. Are aloitti Sensus-järjestelmän kehittämisen vuonna Ensimmäinen järjestelmä otettiin käyttöön vuon na 1999 ja sen jälkeen sitä on kehitetty ja tku vasti. Mallin teoriapohja testattiin ennen käytäntöön soveltamista Helsingin Teknillisen korkeakoulun, Lappeen rannan teknillisen korkeakoulun sekä Ruotsin Kungliga tekniska högskolanin laskelmien ja simulaatioiden avulla. Työterveyslaitos suoritti tarvittavat sisäilman mittaukset. Aresco-sopimus rahoittaa itsensä Aren kehittämän Aresco-sopimuksen avulla investoinnit energiatehokkuuden parantamiseen maksetaan kulutuk sen pienenemisestä saatavilla säästöillä. Sopimus perus tuu kansainväliseen ESCO-konseptiin (Energy Service Company). Valtio panostaa ESCOkonseptin yleistymiseen huomattavien investointitukien muodossa. Yleisimpiä investointeja rakennuksen energiatehokkuuden kohentamiseksi ja käyttökustannusten pienentämiseksi ovat ilmastoinnin tai lämmön talteenoton kunnostaminen. Myös uusiutuvien energialähteiden käyttöön siirtyminen sekä taloteknisten järjestelmien uusiminen on mahdollista. n 10 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

7 KORJAUSRAKENTAMISEN PALVELUT KORJAUSRAKENTAMISEN PALVELUT Aren Korjausrakentamisen palvelut tarjoaa kattavia ratkaisuja suunnittelusta projektinjohtoon ja toteutukseen niin liike- ja toimitiloissa kuin asuinkiinteistöissäkin. Huomioimme asukkaiden erilaiset tarpeet ja pyrimme häiriöttömään toimintaan korjausrakentamisen kohteissamme. Markkinatilanne Ympäristöministeriön julkaiseman Korjausrakentamisen strategian mukaan korjausrakentamiseen käytettiin Suomessa vuonna 2006 noin 7 miljardia euroa, mikä vastaa noin puolta koko talonrakentamiseen käytetystä summasta. Sama kehitys on jatkunut myös vuonna Asuntokannan korjausrakentamiseen arvioidaan kuluvan ajanjaksolla noin 1,8 miljardia euroa vuodessa. Asuinrakennuksiin suunniteltujen linjasaneerausten määrä on ollut vuoden 2007 aikana ennätyksellinen. Toisaalta korjausrakentamisen uudisrakentamisesta poikkeavat erikoispiirteet eivät vielä ole hahmottuneet markkinoilla, mikä on viivästyttänyt useiden hankkeiden aloittamista. Liiketoiminta Korjausrakentamisen palvelut eriytettiin omaksi liiketoiminta-alueekseen kesällä 2007 ja sen liikevaihto oli kertomusvuonna 13,1 miljoonaa euroa. Kannattavuus jäi tavoitteista toiminnan käynnistämisen ja suunniteltujen yrityskauppojen viiveiden vuoksi. Liiketoiminta-alueen vahvistamiseksi Are osti huhtikuussa 2007 Rakennusliike Nykänen & Liukku Oy:n koko osakekannan. Pirkanmaan alueella toimiva yritys on erikoistunut korjausrakentamiseen. Kaupan myötä kaikki yrityksessä työskentelevät 35 henkilöä siirtyivät Aren palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja yrityksen nimi muutettiin Rakennus-Are Oy:ksi. Lokakuussa 2007 Aren tytäryhtiö osti pääkaupunkiseudulla toimivan, korjausrakentamiseen ja käyttäjälähtöisiin muutostöihin erikoistuneen Rakennusliike R Helander Oy:n liiketoiminnan ja toiminimen. Kaupan yhteydessä yrityksen 25 työntekijää siirtyivät Aren palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2007 merkittävimpiä työkohteita olivat mm. Aren ja Rakennus-Are Oy:n ensimmäinen yhteinen hanke As. Oy Koulukatu 5:n linjasaneeraus Tampereella, Tam pe reen kaupungin tilakeskuksen alaisen Nekalan koulun pe ruskorjaus ja Pitkäniemen sairaalan kunnostus sekä Kon tu lan kiinteistöt Oy:n Ostostie 5:n linja saneeraus Hel sin gissä. Kokonaispalvelulla kehykset hyvään elämään Osaavasti suoritetun korjausrakentamisen avulla kiinteistön arvo säilyy ja viihtyvyys paranee. Korjausrakentamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi energiatehokkuuteen ja pienentää kiinteistön aiheuttamaa ympäristökuormitusta. n Liike- ja toimitiloihin tarjotaan kaikki kiinteistön kehittämiseen liittyvät palvelut kuntotutkimuksista ja energiatehokkuudesta sähköistyksen ja monipalvelu verkkojen uusimiseen sekä käyttötarkoituksen muutoksiin. n Asuinkiinteistöihin tehdään linjasaneerausten lisäksi sähköistyksen, monipalveluverkkojen ja ilmanvaihtojärjestelmien uusimiset sekä kylpyhuoneja keittiöremontit. Aktiivinen alkuvuosi 2008 Are solmi vuoden 2008 alussa yhteistyösopimuksen NRG Nordic Renovation Group Oy:n kanssa voidakseen tarjota vaihtoehtoja putkistokorjauksiin mm. muotoputkisujutusmenetelmillä. Helmikuussa 2008 Lujapalvelu Oy:n kunnossapito- ja korjausrakentamisen palvelut siirtyivät Arelle. Kaupan mukana yritykseen siirtyi valtakunnallisesti 116 alan ammattilaista ja Korjausrakentamisen palvelujen liikevaihto lähes kaksinkertaistui. n 12 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

8 KANSAINVÄLISET TOIMINNOT KANSAINVÄLISET TOIMINNOT Are tarjoaa korkeatasoisia urakointi-, kiinteistöjen ylläpito- ja korjausrakentamisen palveluja kansainvälisille ja paikallisille toimijoille Suomen lähialueilla. Kansainväliset sijoittajat tuovat Pietarissa kysyntää huollon ja korjausrakentamisen palveluille. Venäjä Markkinatilanne Investoinnit ja rakentaminen kasvoivat merkittävästi Pietarissa ja sen lähialueilla. Kilpailu osaavasta työ - voimasta on kiristynyt ja palkkakustannukset ovat nousussa. Kansainväliset sijoittajat tuovat kysyntää uusille palvelumuodoille, kuten huollon ja korjausrakentamisen palveluille. Liiketoiminta ZAO Are St. Petersburgin liikevaihto oli 7,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos jäi tavoitteestaan. Tilauskanta vuoden vaihteessa oli 9,9 miljoonaa euroa. Venäjän valtion taidemuseon Eremitaasin taidevaraston sähköasennustöitä jatkettiin. Kyseessä on vaativa kohde, sillä tilassa säilytettävät mittaamattoman arvokkaat taideaarteet edellyttävät talotekniikalta korkeaa toimintavarmuutta. Vuoden 2007 merkittävimpiä uudishankkeita olivat mm. Nokian Tyres 3. vaiheen sähkötyöt ja OOO Focus Woodin parkettituotantolaitoksen lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotyöt sekä prosessiputkitus. Merkittävimpiä kohteita olivat edellä mainitut uudishankkeet sekä Inlook Color ja Pietarin Sokos-hotellit. Näkymät vuodelle 2008 Logistiikka-, toimisto- ja tuotantotilojen rakentaminen jatkuu voimakkaana. Are vahvistaa tarjontaansa myös kiinteistön yllä pito- ja korjausrakentamispalveluihin. Kiinteistöihin liittyvä uusi teknologia kiinnostaa alueella toimivia kiinteistönomistajia, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet Aren kehittämän taloteknisen Sensus-järjestelmän markkinointiin. VIRO JA LATVIA Markkinatilanne Virossa ja Latviassa rakentaminen oli vuoden 2007 alkupuoliskolla voimakasta, mutta loppuvuodesta näkyi jo merkkejä markkinoiden ylikuumentumisesta. Lainakorkojen nostaminen ja lainansaannin vaikeutuminen ovat laskeneet kiinteistöjen ja asuntojen hintoja. Kohonneen palkkatason ja työvoiman saata vuuden vaikeutumisen seurauksena kansainväliset toimijat ovat supistaneet toimintojaan ja osa on lopettanut toimintansa alueella kokonaan. Liiketoiminta AS Aren liikevaihto 2007 kasvoi edellisvuodesta ja oli 6,6 miljoonaa euroa, mutta yrityksen toiminta oli tappiollista. SIA Are Lat:n liikevaihto oli 0,3 miljoonaa euroa ja kannattavuus jäi heikoksi. Vuoden 2007 merkittäviä valmistuneita projekteja olivat mm. Tallinn Songfestival Arenan korjausrakentamisen vaiheiden 1. ja 2. ilmastointi- ja sähkötyöt, Ehitajate tee 114 toimistokiinteistön urakointiin liittyvät LVISK-työt ja Kehra Paper Millin korjausrakentamiseen sisältyvä automaatiohanke. AS Aren kiinteistöpalvelujen uusista asiakkaista mainittakoon Tehnopolis ja Hotel Forum. Viron ja Latvian talouskasvun odotetaan taantuvan. Vuoden 2008 alussa liiketoiminta Baltian maiden tytäryhtiöissä päätettiin lopettaa heikon kannattavuuskehityksen vuoksi. n 14 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

9 henkilöstön kehittäminen HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Aren tavoitteena on säilyttää yhtiön asema korkeatasoisen osaamisen yrityksenä, joka tarjoaa henkilöstölleen monipuoliset kehittymismahdollisuudet ja asiakkailleen ammattitaitoista ja luotettavaa palvelua. Arelaiset harrastavat yhdessä aktiivisesti liikuntaa ja hyödyntävät yrityksen laajaa koulutustarjontaa. Työmarkkinatilanne Vuoden 2007 aikana solmittiin uudet työehtosopimukset kaikille Aren edustamille aloille. Uusitut työehtosopimukset ovat Talotekniikka-alan työehtosopimus sähköasennustoimialalle, Teknologiateollisuuden työehtosopimus, Talotekniikka-alan työehtosopimus LVI-toimialalle ja Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille. Alan työvoiman saatavuus oli teknisten toimihenkilöiden osalta varsinkin pääkaupunkiseudulla haasteellista. Myös sprinkleri- ja kylmäasentajista oli pulaa. Muilta osin asentajia on toistaiseksi pystytty rekrytoimaan koko maahan. Suunnitelmallinen koulutus hyvän palvelun perustana Aren monipuolinen henkilöstön kehittämistyö sai tunnustusta, kun opetusministeriö luovutti Arelle vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon. Perusteena valinnassa nostettiin esille koulutustoiminnan pitkäjänteisyys, systemaattisuus ja yhteiskunta vastuullisuus. Oppisopimuskoulutusta lisättiin merkittävästi vuoden 2007 aikana ja yhtiössä aloitti oppisopimuspohjaisesti 25 uutta arelaista. Alalla vallitsevaan työvoimapulaan vastattiin mm. käynnistämällä talotekniikan perustutkintoon tähtäävä sprinkleriasentajan koulutusohjelma. Uudesta koulutusohjelmasta saatuja kokemuksia pyritään hyödyntämään Opetushallituksen uudistaessa valtakunnallisen perustutkinnon sisältöä. Koulutusohjelmilla halutaan tukea henkilöstön urakehitystä ja siirtymistä uusiin tehtäviin Aressa. Pitkiä, yli kahdeksan kuukautta kestäviä koulutusohjelmia toteutettiin vuoden aikana yhteensä 12 ja niissä opiskeli 159 arelaista (Taulukko 1). Uutena koulutusohjelmana käynnistettiin rakennustuotannon ammattitutkintoon tähtäävä työnjohdollinen koulutusohjelma, jonka kohderyhmänä ovat Aressa äskettäin aloittaneet projektinhoitajat ja projektinhoitajan tehtäviin siirtyvät asentajat. Lyhytkestoisiin koulutuksiin käytettiin vuoden 2007 aikana lähes 700 henkilötyöpäivää. Täsmäkoulutusta järjestettiin vuoden aikana monipuolisesti mm. asennustekniikan, esimiestyöskentelyn, jäähdytys- ja kulunvalvontajärjestelmien, käyttöönottotarkastusmittausten ja sopimusjuridiikan alueilta. Kiinteistöpalveluissa panostettiin merkittävästi sähkötyöturvallisuuden koulutukseen. Hyvä työilmapiiri tehostaa toimintaa Syyskuussa 2007 toteutettiin henkilöstökysely, jonka avulla selvitettiin henkilökunnan arvioita Aresta työpaikkana. Kyselyn tuloksia verrattiin kaksi vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen ja tänä aikana tehdyt toimenpiteet olivat selkeästi nähtävissä työviihtyvyyden parantumisena. Henkilöstön mielestä viestintä ja esimiestyöskentely olivat kohentuneet ja työntekijöiden yhteishenki oli hyvä. Haasteita löydettiin osastojen välisestä tiedonkulusta ja yhteistyöstä. Näitä osa-alueita koskevat kehitystoimenpiteet on käynnistetty ja niitä jatketaan vuoden 2008 aikana. Yhtiön johdosta ja luottamusmiehistä koostuva henkilöstötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa käsittelemään toiminnan kehittämiseen ja henkilöstötyytyväisyyteen liittyviä asioita. Jo aiemmin käynnistettyä työkyvyn johtamisjärjestelmän kehittämishanketta jatkettiin. Vuonna 2007 solmittiin uusi työterveyshuollon sopimus. Sopimuksen tavoitteena on taata koko henkilöstölle yhteneväiset ja nopeasti saavutettavat työterveyspalvelut, joita ohjataan valtakunnallisesti ja keskitetysti yhtenäisellä palvelukonseptilla. Koulutusohjelmien opiskelijamäärät 2007 Sähköyliasentajan EAT 25 Putkiasentajan AT 19 Ilmastointiasentajan AT 6 Putki- ja iv-asentajien EAT 5 Kiinteistönhoitajan AT 8 Ilmastointijärjestelmien puhdistajan AT 7 Sprinkleriasentajan PT 10 Projektipäällikkö TEAT 22 Työnjohdollinen RAT 22 Assistenttien valmennusohjelma 23 Aluemyyntijohdon valmennusohjelma 12 Työturvallisuus on tärkeimpiä toimialan onnistumista mittaavia tekijöitä. Aren tavoittena on vähentää työtapaturmia merkittävästi vuoden 2008 aikana. Taulukko henkilöstön määrä asentajat toimihenkilöt AT= ammattitutkinto, EAT=erikoisammattitutkinto, PT=perustutkinto, TEAT=Tekniikan erikoisammattitutkinto, RAT= Rakennustuotannon ammattitutkinto Yhteensä 1675 Aren johtoryhmä nimitti konserniin työturvallisuuden kehittämisestä keskitetysti vastaavan työturvallisuuspäällikön, joka raportoi säännöllisesti johtoryhmälle. n Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

10 95 vuotta Vastuullista perheyrittäjyyttä Perheyrityksemme aloitti toimintansa helmikuussa Vahva usko omaan tekemiseen, omistautuminen ja voimakas vastuunkanto yhdistävät yrittäjyyttä ja omistajuutta edelleen kuten 95 vuotta sitten. Omistajalla ja yhtiöllä on vastuu asiakkaille tuotteiden ja palveluiden kautta. Asiakastarpeiden seuraaminen ja yrityksen suunnitelmallinen kehittäminen ovat ainoa tapa selviytyä kiristyvässä kilpailussa. Tilikausi 2007 Rakennusalan markkinoiden kokonaiskehitys vuonna 2007 oli positiivinen. Rakentamisen määrä kasvoi etenkin liike- ja toimistorakentamisessa sekä teollisuusja logistiikkarakentamisessa. Pääkaupunkiseudulla myös asuntorakentaminen oli vilkasta. Kiinteistöpalvelujen markkinoiden kehitys jatkui vakaana. Korjausrakentamisen markkinat kasvoivat edellisvuodesta, mutta kasvua rajoitti resurssipula. Taloudellinen katsaus P erheyrityksessä menestyminen lasketaan pidemmällä ajanjaksolla kuin muutamien vuosien arvonnousuissa tai neljännesvuoden pörssikurssikehityksessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei perheyrityksen tulisi olla tuottava. Aren toimintaa ohjaa pyrkimys jatkaa kilpailukykyisenä seuraavallekin sukupolvelle. Tuloksellisuus on paras tae tästä. Yrittäjyys etenee Onvest-konsernissa neljännessä sukupolvessa. Alfred ja Olga Onnista seurasi Martti ja Maikki (o.s. Onninen) Aurialan sukupolvi. Heidän jälkeensä perhettä edustivat Erkki J. ja Anja (o.s. Auriala) Toivanen. Onvestin pääomistaja rouva Anja Toivanen menehtyi vakavaan sairauteen Tämän päivän sukupolvea ovat sisarukset Maarit Toivanen-Koivisto ja Marja Toivanen. Ekonomi Maarit Toivanen-Koivisto toimii Are Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on myös Onvest Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Onvest Oy:n omistus jakautuu Maarit Toivanen-Koiviston ja Onvestin hallituksen jäsenen Marja Toivasen sekä heidän lastensa kesken. Meillä Aressa arvot rakentuvat perheyrittäjyydelle. Arelaiset ovat asiakkaita varten. Aren toiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja asiakkaiden menestyminen on meille tärkeää. Teemme työtä yhdessä. Yhteistyön korostaminen ja vastuun ottaminen on Aren jatkuvuuden tae. Voimavarana osaavat arelaiset. Ammattitaito on osa kilpailukykyämme ja jatkuva kehittyminen kannustaa meitä eteenpäin. Tuloksellinen toiminta takaa menestymisen. Tuloksellinen toiminta edellyttää huolehtimista kilpailukyvystä ja yhteiskunnallisista velvoitteista. n n Are-konsernin liikevaihto kasvoi suunnitellusti, mutta kansain väliset toiminnot heikensivät konsernin kannattavuutta. n Konsernin tilauskanta tilikauden lopussa kasvoi voimakkaasti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. n Urakointipalvelujen talotekniikan liikevaihto nousi edellisvuodesta, mutta kannattavuus jäi edellisvuoden tasolle. Teollisuuden palvelujen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla kannattavuuden ollessa hyvä. Teollisuuden palvelut siirtyi osaksi Urakointi palveluja syyskuussa n Kiinteistöpalvelujen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani oleellisesti ollen hyvällä tasolla. n Korjaus rakentamisen palveluista muodostettiin oma kunnossapito- ja korjausrakentamistoiminta henkilöstöineen (116 henkilöä) siirtyivät Arelle. n Opetusministeriö palkitsi Aren vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnolla. Palkinnon perusteina nostettiin esiin Aren koulutustoiminnan pitkäjänteisyys, systemaattisuus ja yhteiskuntavastuullisuus. n Aren laatu- ja ympäristöjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin. Teollisuuden palveluiden toiminta täydentyi vuonna 2007 OHSAS työturvallisuusjärjestelmän sertifikaatilla aiemmin saavutettujen ISO ympäristöjärjestelmän ja ISO laatujärjestelmän lisäksi. Det Norske Veritas myönsi heinäkuussa Kiinteistöpalveluille ISO 9001-, ISO ja OHSAS standardien mukaiset sertifikaatit. Seuraavassa vaiheessa järjestelmät laajennetaan kattamaan Urakointipalvelut. liiketoiminta-alue kesällä Korjausrakentamisen n Henkilöstömäärä vuonna 2007 oli keskimäärin palvelut jäi liikevaihto- ja kannattavuustavoitteistaan toiminnan käynnistämisen ja suunniteltujen yrityskauppojen viiveiden takia. 1656, kasvua oli edellisvuodesta 123 henkilöä. Konsernin avainlukuja n Kansainvälisen toiminnan tulos oli vahvasti tappiollista. Liiketoiminta Baltian maiden tytäryhtiöissä päätettiin lopettaa. Venäjällä Are vahvistaa tarjontaansa kiinteistön ylläpito- ja korjausrakentamisen palveluihin. Liikevaihto, milj muutos, % Laskutus, milj muutos, % 23 0, Liikevoitto, milj. 2,7 2,3 7,5 0,6 2,7 % liikevaihdosta 1,3 1,2 4,0 0,4 2,0 Omavaraisuusaste, % n Tilikauden päättyessä Aren omistamat yhtiöt olivat Henkilöstö Tilauskanta , milj kotimaassa Kaksoisputki Oy, Putki-Sampo Oy, Toimipisteet In memoriam Anja Toivanen Martina Toivanen, Martti Koivisto, Henrik Koivisto, Maarit Toivanen-Koivisto, Marja Toivanen, Erik Toivanen, Maria Toivanen Rakennus-Are Oy ja Rakennusliike R Helander Oy sekä ZAO Are St. Petersburg Venäjällä, AS Are Virossa ja SIA Are Lat Latviassa. Sulautumis suunnitelman mukaisesti Kaksoisputki Oy sulautui emoyhtiöönsä Vuoden 2008 helmikuussa Lujapalvelut Oy:n Laskutus liiketoiminnoittain milj. % milj. % milj. % Urakointipalvelut Kiinteistöpalvelut Korjausrakentamisen palvelut Kansainvälinen toiminta Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

11 KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNITASE Miljoonaa euroa Liikevaihto 211,9 181,2 Liikevaihto milj. euroa sijoitetun pääoman tuotto, % Miljoonaa euroa Vastaavaa Keskeneräisten töiden muutos 10,6 0,2 Muut liiketoiminnan tuotot 0,3 Kulut 217,1 177,3 Poistot 2,7 2,1 Liikevoitto 2,7 2,3 Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,3 190,3 181,2 211,9 45,6 13,0 14,8 Pysyvät vastaavat 12,3 8,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 44,6 33,0 Saamiset 31,8 27,8 Likvidit varat 11,3 11,7 100,0 81,4 Voitto ennen veroja 2,9 2,5 Vastattavaa Välittömät verot 2,0 1,3 tilikauden voitto 0,9 1,2 Oma pääoma 20,4 19,5 Pakolliset varaukset 2,4 0,5 Tunnuslukuja Liikevoitto-% 1,3 1,2 Sijoitetun pääoman tuotto-% ennen veroja 14,8 13,0 Omavaraisuusaste, % 36,1 40,1 Liikevoitto milj. euroa 7,5 omavaraisuusaste, % 40,8 40,1 36,1 Korolliset velat 0,0 0,0 Korottomat velat Saadut ennakot 43,6 32,8 Muut 33,6 28,6 100,0 81,4 Konsernin rahoituslaskelma 2,3 2,7 Liiketoiminnan rahavirta 5,5 0,7 Investointien rahavirta 6,0 4,4 Rahoituksen rahavirta 0,1 1,5 Rahavarojen muutos 0,4 5,2 urakointipalvelut Liikevaihto milj. euroa henkilöstö kiinteistöpalvelut Liikevaihto milj. euroa henkilöstö Korjausrakentaminen Liikevaihto milj. euroa 3 13 henkilöstö KANSAINVÄLISET TOIMINNOT Liikevaihto milj. euroa henkilöstö Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

12 hallitus johtoryhmä yhteystiedot Aren valtakunnallinen puhelinnumero Are-konsernin päätoimipaikka Vantaa Kaivokselantie 9, Vantaa, PL 160, Vantaa Kiinteistöpalvelut päivystys 24 h, puh Aluetoimistot Hyvinkää Hakakalliontie 7, Hyvinkää, PL 103, Hyvinkää Jyväskylä Schaumanin puistotie 10, Jyväskylä, PL 85, Jyväskylä Kuopio Mestarinkatu 5, Kuopio, PL1071, Kuopio Lahti Väinämöisentie 6, Lahti, PL 152, Lahti Oulu Jääsalontie 17, Oulu Tampere Kuoppamäentie 11, Tampere, PL 814, Tampere Turku Fiskarsinkatu 2, Turku hallitus vasemmalta: Tor-Erik Sandelin, hallituksen jäsen vuodesta 2006, johtaja Maarit Toivanen-Koivisto, hallituksen jäsen vuodesta 2000, toimitusjohtaja, Onvest Oy Veli-Pekka Jokiniva, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2001, hallituksen jäsen vuodesta 2000, sijoitusjohtaja, Onvest Oy Jouko Ketola, hallituksen jäsen vuodesta 2002, teollisuusneuvos johtoryhmä takana vasemmalta: Sari Uusitupa, johtaja, myynti ja palvelukonseptointi, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Aki Puska, toimitusjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Jorma Rajamäki, talousjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 1995 Timo Savimäki, liiketoimintajohtaja, Urakointipalvelut, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 1996 (Urakointipalvelujen liiketoiminta-alueen johtajana aloitti Pekka Karppinen) Arto Turkulainen, liiketoimintajohtaja, Korjausrakentamisen palvelut, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2002 edessä vasemmalta: Satu Juvonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Seppo Korhonen, liiketoimintajohtaja, Kiinteistöpalvelut, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Merja Hokkanen, henkilöstöjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2006 PALVELUpisteet Jämsä Kauppakatu 12, Kaipola Kotka Jumalniementie 3, Kotka Lappeenranta Harapaisentie 55, Lappeenranta Leppiniemi Hietaniementie 12, Leppiniemi Pori Satakunnankatu 23 A, Pori Porvoo Urakoitsija-alue, Kulloo, PL 14, Porvoo Raahe Pajuniityntie 43, Raahe Rauma Tikkalantie 1, Rauma Rovaniemi Sipolantie 2, Rovaniemi Salo Joensuunkatu 7, Salo Tornio Kemintie 25 h 2, Tornio Vaasa Kupariportti 9, Vaasa Tytäryhtiöt Putki-Sampo Oy Tinasepäntie 36, Helsinki, puh Rakennusliike R Helander Oy Kaivokselantie 9, Vantaa, puh Rakennus-Are Oy Ostolantie 14, Ähtäri, puh ja Lokomonkatu 25 A, B-porras, Tampere, puh ZAO Are St. Petersburg Per. Chelieva 11, St. Petersburg, Russia Esivalmistamo Nurmijärvi Teollisuustie 2 8, Klaukkala Vuosikatsauksen kuvissa esiintyvät seuraavat arelaiset: etukannessa Jukka-Pekka Kokkonen, s. 4 Tommi Kenttälä, s. 5 ja 7 Mika Auvinen, s. 8 ja 10 Teemu Saario, s. 12 Markku Marjomaa, s. 17 vasemman puoleisessa kuvassa (vas.) Corinna Fagerström, Raakel Kelkka, Sirpa Huhtamäki, Terhi Hurme, s. 17 oikean puoleisessa kuvassa (vas.) Kai Aarnio, Kimmo Valtonen, Keijo Salonen, Esa Mielikäinen, Pasi Enberg, Rainer From, Jouni Snygg, Satu Jaakonaho, Tero Muona sekä takakannessa Teemu Saario ja Jyrki Mikkonen. 22 Are vuosikatsaus 2007

13 Are Oy Kaivokselantie Vantaa Puhelin Faksi

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993 Vuosikertomus 1997 Vuosi 1997 lyhyesti Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 23 % ja oli 95,2 milj.mk. Osakekohtainen tulos parani 8 % ja oli 0,67 mk. Konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 3.599,8 milj.mk.

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

Rautaruukki Vuosikertomus 2004

Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Sisältö Talouden yhteenveto 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Strategia 14 Toimintaympäristö 18 Divisioonat 20 Ruukki Construction 22 Ruukki Engineering

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 Aleksanterinkatu 52 B PL 220 00101 Helsinki Puh. (09) 1211 www.stockmann.com

STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 Aleksanterinkatu 52 B PL 220 00101 Helsinki Puh. (09) 1211 www.stockmann.com VUOSIKERTOMUS 2006 Frenckellin Kirjapaino Oy, Espoo 2007 Sisältö Stockmann lyhyesti... 2 Stockmann-konsernin toiminta... 4 Stockmann vuonna 2006... 6 Liiketoimintayksiköt lyhyesti... 7 Vuoden 2006 merkittäviä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot