SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2007

2 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut 12 Korjausrakentamisen palvelut 14 Kansainväliset toiminnot 16 Henkilöstön kehittäminen vuotta vastuullista perheyrittäjyyttä 19 Tilikausi Konsernin tuloslaskelma 21 Konsernitase 22 Hallitus ja johtoryhmä 23 Yhteystiedot E nergiapalveludirektiivi edellyttää Suomessa yhdeksän prosentin energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuosien keskimääräiseen energiankulutukseen. Suomen kiinteistökanta kuluttaa 25 prosenttia kaikesta tuotetusta energiasta. Kun siihen lisätään vuosittainen uudisrakentaminen, kulutuksen osuus nousee jopa 34 prosenttiin. Edustamamme ala on kiistatta suurin yksittäinen energian kuluttaja. Kiinteistöjen rakenteellisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa osittaisia säästöjä. Suurin vaikutus energiasäästöihin on kuitenkin tilojen käytön aikaisella toiminnalla sitä hallitsemalla voidaan energiaa säästää jopa prosenttia. Talotekniikkajärjestelmät on kehitetty toimimaan ihmisestä riippumatta, ne optimoivat energian kulutusta ilman käyttäjän ohjaavaa vaikutusta. Säästötavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös jokaisen omaa aktiivista roolia. Tätä voidaan tukea siten, että järjestelmä aktivoi ja antaa ohjeita tilankäyttäjälle energiasäästöjen toteuttamiseksi. Näitä teknisiä ratkaisuja ja palveluja Are ja arelaiset pystyvät jo tänä päivänä toteuttamaan olemme siirtyneet sanoista tekoihin. Vuonna 2007 liikevaihtomme oli 211,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 16,9 prosenttia. Konsernin kannattavuutta painoivat epäonnistumiset eräissä Baltian maiden projekteissa. Liiketoiminta Baltian maiden tytäryhtiöissä päätettiin lopettaa heikon kannattavuuskehityksen vuoksi. Aren toiminnan kehittämisessä panostettiin asiakaskeskeisten toimintamallien ja palveluratkaisujen rakentamiseen sekä toiminnan tehostamiseen. Tavoitteenamme on merkittävä kannattavuuden kasvu tulevina vuosina. Tähän antaa erinomaiset mahdollisuudet Aren sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti työntekijöitämme vuodesta Vantaalla Aki Puska toimitusjohtaja Are Oy tuottaa asiakkaidensa talotekniset kokonaisratkaisut järjestelmien suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja projektoinnista kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon. Palveluihin kuuluvat lisäksi kiinteistöjen korjausrakentaminen ja modernisointi sekä mm. kiinteistöjen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät järjestelmä- ja asiantuntijapalvelut. Aren teollisuudelle suunnattuja taloteknisiä palveluja täydentää erikoisosaaminen sähköistys-, automaatio- ja instrumentointityössä sekä saattolämmitys. Are Oy on osa Onvest-konsernia. Konsernin 95. toimintavuosi käynnistyi vuonna Are vuosikatsaus Are Oy kuuluu Onvest-konserniin

3 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät Onnistunut toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen syntyvät monista osatekijöistä. Noin 1200 arelaista asentajaa kohtaavat päivittäin asiakkaiden muuttuvat palvelutarpeet toimien tärkeinä sensoreina yhtiön kehitystarpeita määriteltäessä. Tämä korostaa kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. Tommi Kenttälä tekee teollisuuskohteissa vaativia automaatio- ja instrumentointiasennuksia sekä sähkötöitä. Automaatioasentajan ammattitutkinnon hän suoritti Arella kolmisen vuotta sitten. Vankka ammattitaito ja sen kehittäminen ovat Kenttälän mielestä laadukkaan asiakaspalvelun perusedellytyksiä. Lisäksi asiakkaat selvästi arvostavat koulutusta. Toimitusjohtaja Aki Puska ja asentaja Tommi Kenttälä keskustelivat helmikuussa 2008 yhtiön ja sen työntekijöiden yhteisistä menestystekijöistä. Opetusministeriö palkitsi Aren vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnolla. Työssä oppiminen on yhtiön sisällä jo aktiivisesti käytössä oleva menetelmä muun muassa työvoiman pysyvyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Laajalla koulutustarjonnalla yhtiö pyrkii paitsi nostamaan henkilöstönsä ammatillista osaamista, myös tarjoamaan mahdollisuuden uralla etenemiseen, totesi Aki Puska. Koulutuksen lisäksi eläköityvien tai jopa jo eläkkeellä olevien henkilöiden osaamista pitäisi pystyä siirtämään uudelle sukupolvelle, Tommi Kenttälä pohti. Tuo on aivan totta. Hiljaisen tiedon säilyttäminen on monella tapaa tärkeätä. Jatkossa työparien sekä tukihenkilöiden avulla on tarkoitus kerätä tätä arvokasta pääomaa talteen entistä paremmin, lupasi Aki Puska. Asiakkaiden vaatimustaso nousee jatkuvasti. Esimerkiksi turvallisuusvaatimukset ja -taso ovat selvästi nousseet vuosien mittaan. Me olemme työmaalla asiakkaiden kanssa päivittäin yhteydessä ja keskustelemme muutostarpeista. Asentajilta kysytään monissa kohdin ratkaisuehdotuksia, joiden toteutuksesta sovitaan tarkemmin projektipäällikön kanssa. Asiakkaat luottavat Aren kaltaiseen suureen palveluntuottajaan, jolla on riittävästi resursseja ja osaamista käytössään, totesi Tommi Kenttälä. Aren asentajat ovat oman työnsä parhaita osaajia, joten kannustan jatkossakin etsimään ratkaisuja, jotka johtavat parhaaseen lopputulokseen sekä asiakkaan että Aren kannalta, vahvisti Aki Puska. Hyvä työilmapiiri näkyy asiakaspalvelussa. Kun ihmiset tuntevat toisensa paremmin, on helpompi työskennellä yhdessä. Tieto kulkee aktiivisesti puolin ja toisin, asiat hoidetaan joustavasti ja ennakoiden. Myös työilmapiiri säilyy miellyttävänä, mietti Tommi Kenttälä. Me kaikki arelaiset luomme itse työmme laadun ja vastaamme siitä. Kysyvä ja tekevä oppii kehittyen koko ajan. Are on mielestäni hyvässä maineessa ja me asentajat tohdimme sanoa olevamme Arella töissä, Tommi Kenttälä summasi. n Valitsimme Ruoholahden teknologiakeskukseemme Aren Sensus-järjestelmän sen tarjoamien teknistaloudellisten hyötyjen vuoksi. Jukka Akselin, johtaja Technopolis Oyj URAKOINTIPALVELUT 4 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

4 URAKOINTIPALVELUT Aren talotekniikkaurakoinnista ja teollisuuden palveluista muodostuva Urakointipalvelut tarjoaa kokonaisratkaisuja taloteknisistä järjestelmistä suunnittelun ohjaukseen ja projektointiin. Teollisuuden palvelut vastaa puunjalostus-, kemian- ja metalliteollisuuden sekä voimalaitosten prosessi- ja rakennussähköistyksen vaatimuksiin. Markkinatilanne Kertomusvuoden aikana rakentaminen kasvoi viisi prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Myös rakentamisen aloitusmäärät säilyivät korkeina, mutta kasvu on mm. maailmanmarkkinoiden epävarmuudesta johtuen hidastumassa. Kilpailu rakennuskohteista oli edelleen kovaa, mistä johtuen myyntikatteet säilyivät edellisvuosien tasolla. Ulkomainen työvoima lisäsi työvoiman saatavuutta, mutta toisaalta kilpailukenttä laajeni uusien kilpailijoiden myötä. Merkittävimpiä kasvun ylläpitäjiä olivat liike- ja toimistorakentaminen sekä eri puolilla Suomea lisääntynyt logistiikkakeskusten rakentaminen, mistä esimerkkeinä pääkaupunkiseudulta Vuosaaren satama ja Kehä-alue. Teollisuuden investoinnit säilyivät vuonna 2007 kohtalaisella tasolla. Puunjalostusteollisuudessa oli vielä vuonna 2007 käynnissä investointeja, jotka painottuivat vahvasti erikoistuotteiden valmistuksessa käytettyihin koneisiin. Energiateollisuuden projektit keskittyivät Olkiluodon OL-3 uuteen reaktoriin, sekä Loviisan ja Pohjois- Suomen voimalaitoksiin. Liiketoiminta Kovasta kilpailusta huolimatta Urakointipalvelujen talotekniikkaurakoinnin liikevaihto 2007 oli 98,4 miljoonaa euroa (87,0 miljoonaa euroa vuonna 2006) ja laskutus toteutui budjetoitua suurempana. Kannattavuus jäi materiaali- ja palkkakustannusten nousun vuoksi välttäväksi. Talotekniikkaurakoinnin tilauskanta oli kertomusvuoden lopussa 85,0 miljoonaa euroa, mikä oli edellisvuotta hieman parempi. Huomattavimpia valmistuneita talotekniikkaurakoinnin asiakaskohteita olivat mm. Lahden Triokauppakeskuksen 1. vaiheen talotekniikkatyöt, Turun Sataman jakelukeskuksen talotekniikkatyöt ja KOY Airportin talotekniikkatyöt Vantaalla. Vuoden 2007 merkittävimmät saadut talotekniikkaurakat olivat Technopolis Oyj:n Helsingin Ruoholahden teknologiakeskus, joka toteutetaan Sensus-talotekniikkajärjestelmällä, Lahden Trio-kauppakeskuksen 1. vaihe ja Gatehouse-tornitalo Helsingissä. Talotekniikkaurakoinnissa aloitettiin kehitystyö laatujärjestelmä ISO 9001-, ympäristöjärjestelmä ISO ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS toimintamallien käyttöönottoa varten. Toiminta pyritään sertifioimaan vuoden 2008 aikana. Teollisuuden palvelujen liike vaihto oli kertomusvuonna 23,4 miljoonaa euroa (23,0 miljoonaa euroa vuonna 2006) ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Vuoden 2007 lopussa teollisuuden palvelujen tilauskanta oli 4,5 miljoonaa euroa. Teollisuuden palvelujen merkittävimpiä kohteita olivat Stora-Enson Wirsu-projekti, UPM Kymmenen Tarra-4 ja REC-08 -projektit, Rautaruukki Oyj:n sähköistysprojektit sekä Neste Oil Oyj:n biodieselprojekti. Teollisuuden palvelujen toiminta täydentyi vuonna 2007 käyttöönotetun OHSAS työturvallisuusjärjestelmän toimintamalleilla aiemmin saavutettujen ISO ympäristöjärjestelmän ja ISO laatujärjestelmän lisäksi. Koko osaaminen asiakkaan käyttöön Urakointipalvelujen asiakkailleen tarjoama talotekniikkaurakointi sisältää kiinteistöjen putki-, sähköistys-, ilmastointi- ja sprinklerityöt sekä taloteknisten järjestelmien toteutukset. Talotekniikan projektinjohtourakoinnin toimintamalleja kehitettiin kertomusvuoden aikana vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Suunnittelun ja urakoinnin samanaikaisen toteutuksen avulla pyritään lyhentämään rakennusprosessin kokonaisaikaa. Muutostarpeet pystytään näin ottamaan huomioon lähes kiinteistön luovutushetkeen saakka. Asiakas saa Arelta suunnittelun, ohjauksen, toteutuksen sekä kustannustietoisuuden käyttöönsä parhaalla mahdollisella tavalla. Erikoisosaamista vaativissa taloteknisissä hankkeissa Urakointipalvelut hyödyntää toiminnassaan Aren Asiantuntijapalvelujen kehittämiä energiansäästö-, optimointi- ja tehokkuusjärjestelmiä. Teollisuuden palvelut liitettiin syyskuussa 2007 osaksi Urakointipalveluja. Teollisuuden palvelujen kehitystoiminta keskittyy koko Aren palveluvalikoiman ja osaamisen suuntaamiseen teollisuuden asiakkaille. Aikaisempien sähkö- ja instrumentointitöiden lisäksi Are tarjoaa nyt teollisuuskiinteistöille merkittävästi laajempia taloteknisiä ratkaisuja. Näkymät vuodelle 2008 Vankasta tilauskannasta ja alkaneen vuoden vakaista markkinoista johtuen näkymät vuodelle 2008 ovat hyvät. Oman haasteensa tuovat nousseet palkkakustannukset ja maailmanmarkkinoiden vaikutukset materiaalien hinnanmuutoksiin. Teollisuuden osalta haasteita muodostavat metsäteollisuuden voimakkaat tervehdyttämistoimenpiteet. Tasapainottavana tekijänä vaikuttaa kuitenkin Aren suurinta markkinasegmenttiä edustava öljy- ja kemianteollisuus, jonka piirissä Aren työtilanne Porvoossa jatkuu edelleen hyvänä mm. Nesteen biodiesellaitoksen toisen vaiheen käynnistymisen myötä. Myös terästeollisuuden toiminta sisältää mahdollisuuksia palvelutarjonnan laajentamiseen. n Suunnittelun ja urakoinnin samanaikaisen toteutuksen avulla pyritään lyhentämään rakennusprosessin kokonaisaikaa. Muutostarpeet pystytään näin ottamaan huomioon lähes kiinteistön luovutushetkeen saakka. 6 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

5 kiinteistöpalvelut KIINTEISTÖPALVELUT Aren Kiinteistöpalvelut tarjoaa asiakkailleen kiinteistön huolto- ja ylläpitopalvelut, teknisen manageerauksen sekä ratkaisut mm. kiinteistöjen turvallisuuteen ja hallittuun energian käyttöön. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme voi tukea kiinteistöpalvelujen ketjutoimintamallia. Arelta saamme yhteneväiset palvelut valtakunnallisesti, kaikki samalta palveluntuottajalta. Per Friman, kunnossapitopäällikkö Helsingin tavaratalo, Stockmann Oyj Abp Markkinatilanne Kiinteistöpalvelujen osalta markkinat ovat kasvaneet edelleen. Kasvu johtuu pääosin kiinteistökannan lisääntymisestä, mutta osa on seurausta kiinteistötoimintojen ulkoistamisesta palvelualan yrityksille. Yksityisen sektorin tavoin kunnat arvioivat uusia toimintamalleja tehostaakseen kiinteistöjensä hoitoa. Myös kansainvälisten sijoittajien toiminta Suomessa on lisännyt kiinteistöpalvelujen kysyntää. Alan kilpailutilanne on säilynyt kovana. Päätöksentekoon vaikuttaa tämän vuoksi erityisesti hinta, mutta myös palvelukokonaisuuden monipuolisuus ja ratkaisun vaivattomuus. Aren kiinteistöpalvelujen valikoima on eräs markkinoiden laajimmista. Asiakas saa kaikki haluamansa palvelut ylläpidosta ja huollosta lähtien aina yritysturvallisuuden ratkaisuihin asti yhdeltä valtakunnalliselta palveluntuottajalta. Liiketoiminta Kiinteistöpalvelujen vuoden 2007 liikevaihto oli 63,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 12,1 prosenttia edellisvuodesta (56,4 miljoonaa euroa vuonna 2006). Kasvusta merkittävä osa saavutettiin uusien sopimusten kautta. Kannattavuus syntyi pääosin uudistamalla ja vakiinnuttamalla toimintamalleja sekä ottamalla käyttöön huoltotoiminnan mobiiliratkaisut. Vuoden 2007 merkittävimpiä sopimuksia olivat mm. Stockmann Oyj Abp:n kiinteistöjen ylläpito ja tekniset erikoishuollot, Elisa Oyj:n teletilojen talotekniikka- ja sähkönkäyttöpalvelut sekä Senaatti-kiinteistöjen kumppanuussopimus. Useiden asiakkaidensa tavoin Kiinteistöpalvelut vahvisti toiminnalleen laatujärjestelmän. Toiminta sertifioitiin kesällä 2007 ja sitä ohjataan ja seurataan laatujärjestelmä ISO 9001-, ympäristöjärjestelmä ISO ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS toimintamallien mukaisesti. Tämä takaa yhtiön kilpailukykyisen ja turvallisen toiminnan työvoimavaltaisella toimialalla. Hyvä palvelu vapauttaa asiakkaan Vuoden 2007 syksyllä Aressa haastateltiin asiakkaita näiden uusien tarpeiden ja odotusten määrittelemiseksi kiinteistöpalveluissa. Huolellinen perehtyminen asiakastarpeisiin mahdollistaa asiakkaiden erityispiirteiden tunnistamisen, jolloin oikean palvelumuodon kehittäminen ja tarjoaminen helpottuu. Näin yhtiö kykenee tukemaan palveluillaan asiakkaan arvoketjua ja tuottamaan siihen todellisia hyötytekijöitä. n Toimisto- ja liiketiloihin liittyvien kehityshankkeiden edistyessä on nostettu esiin tekijöitä, joiden avulla Are erottuu markkinoilla kokonaisvaltaisena palveluntarjoa jana. Are hakee asiakkaille aktiivisesti energia- ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden on vastattava tilankäyttäjien asettamia palvelutasovaatimuksia. Aren toimintatapoja on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa myös ketju toimintamallia tukevaksi, mikä vaatii asiakkaan ja palveluntarjoajan vahvaa sitoutumista yhtenäisten toimintatapojen noudattamiseen. Keskeisiä tavoitteita ovat asiakkaan liiketoimintaa vastaavat kiinteistöolosuhteet, kustannustehokkuus ja riskien hallinta. n Tuotanto- ja teknisten tilojen vaatimukset ovat mm. viranomaismääräyksistä johtuen korkeat. Teleoperaattoreiden ja tietotekniikkayritysten teknisissä tiloissa oikeiden olosuhteiden säilyminen on äärimmäisen tärkeätä. Käytössä olevat aktiivilaitteet tarvitsevat katkeamattomaan toimintaan sisäolosuhteiden tarkkaa valvontaa. Sairaaloissa vastaavasti puhdastilaympäristöt sekä 8 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

6 ASIANTUNTIJAPALVELUT Perehtyminen asiakastarpeisiin mahdollistaa asiakkaiden erityispiirteiden tunnistamisen, jolloin oikean palvelumuodon kehittäminen ja tarjoaminen helpottuu. Aren Asiantuntijapalvelut tuottaa kiinteistöjen omistajaa ja käyttäjää tukevia, korkeaa teknistä osaamista edellyttäviä energiatehokkuuden palveluja kiinteistön koko elinkaaren ajalle. sairaalakaasu- ja puhdasvesijärjestelmät ovat kriittisen tärkeitä potilasturvallisuudelle. Ulkoistamalla teknisen käyttö- ja ylläpitotoimintansa Arelle asiakas saa yhden kumppanin kautta varmuuden sekä vaativien tilojen ylläpidon edellyttämästä korkeasta osaamisesta että resurssien riittävyydestä. Energiatehokkaat kiinteistöt Kiinteistöjen omistajilla on useita motiiveja kiinteistöjen kehittämiseen. Säästöt hoitokuluissa, tilojen vuokrattavuus, sisäolosuhteet ja käyttäjien tyytyväisyys sekä ympäristövaikutukset kannustavat etsimään uusia ratkaisuja. Kiinteistöjen energiankäyttöä voidaan tehostaa automaattisten järjestelmien lisäksi myös käyttäjien asenteisiin vaikuttamalla. Kiinteistöjen hoitajien ja käyttäjien tukeminen sekä ohjeistaminen ovat tärkeitä kehityspiirteitä lähivuosien ratkaisuissa. n Liike- ja toimitiloissa voidaan energiankäyttöä tehostaa mm. lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja veden käytön osalta. Suurimmaksi osaksi toimenpiteet ovat luonteeltaan käyttöaika- ja asetusarvomuutoksia. Investointiluonteiset toimenpiteet ovat tyypillisesti lämmön talteenottojärjestelmien ja mitta-anturien lisäyksiä sekä ohjelmistomuutoksia. n Tuotantotiloissa edellisten lisäksi kyseeseen tulevat erilaiset tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteutukset, palvelualueiden ositukset ja lämpöpumppuratkaisut. Tuotantotiloissa voidaan vuositasolla päästä merkittäviin säästöihin energiatehokkuutta kasvattamalla. n Asuinkiinteistöissä voidaan kuntoarvioiden avulla kartoittaa lyhyen ja pitkän aikavälin korjaustarpeita, mikä helpottaa korjausrakentamishankkeiden ennakointia ja budjetointia. Näitä palveluja tuotetaan yhteistyössä Aren Asiantuntijapalvelujen kanssa. Näkymät vuodelle 2008 Kiinteistöpalvelujen vuoden 2008 markkinatilanne näyttää hyvältä. Etenkin kokonaisvaltaisille palveluratkaisuille on kysyntää ja kiinteistönomistajat edellyttävät palveluntuottajilta uusia toimintamalleja. Hyvin hoidettu kiinteistö on tärkeä kilpailutekijä yritysten pyrkiessä profiloitumaan korkeatasoisten tilojen kautta. Asianmukaisesti ylläpidetty työympäristö edistää myös yritysturvallisuutta vaikuttaen näin merkittävästi yrityksen tuotannon häiriöttömään jatkumiseen ja tulostavoitteen toteutumiseen. n Markkinatilanne Vuoden 2007 aikana nousivat ilmastonmuutos ja sen myötä energiankulutus julkisuudessa keskeisiksi puheenaiheiksi myös rakennusten energiatehokkuuden osalta. EU ja valtiovalta edellyttävät suomalaista rakennusteollisuutta käyttämään rakennushankkeissaan energiatehokkaita taloteknisiä ratkaisuja. Yritykset ovat tunnistaneet kiinteistöissään ja toimitiloissaan eri tekijöiden vaikutuksen energiankulutukseen ja sitä kautta niiden aiheuttaman ympäristörasituksen. Vuoden 2007 tapahtumia Vuonna 2007 Asiantuntijapalvelujen toiminta painottui energiapalveluihin, kiinteistöjen elinkaari palveluihin, engineering-toimintaan sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Vuoden 2007 merkittävimpiä projekteja olivat Asokotien energiakartoitukset, Senaatti-kiinteistöjen Wanha Lääni -virastotalon energiankäytön ja sisäolosuhteiden optimointi sekä Fortum Oyj:n Keilalahden sähköjärjestelmien muutostöiden valvonta. Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät edellyttävät jatkossa toimitiloiltaan entistäkin enemmän energiatehokkuutta ja hyviä sisäilmaolosuhteita. Tästä ovat osoituksena mm. vuoden 2007 kaksi merkittävää Sensus-talotekniik kajärjestelmän asiakasta, Varkauden Taitotalo Oy:n Navitas II sekä Technopolis Oyj:n Helsingin Ruoho lahden teknologiakeskus. Are Sensus viisaasti energinen Aren kehittämä Are Sensus on talotekninen kokonaisjärjestelmä, josta hyötyvät niin kiinteistön omistaja, tilojen käyttäjä kuin ympäristökin. Ratkaisu on investointi kustannuksiltaan kilpailukykyinen perinteiseen ratkaisuun verrattuna ja lisäksi se tarjoaa merkit- tävän säästöpotentiaalin muutostyökustannuksissa ja jatkuvasti kallistuvan energian kulutuksessa. Energiaa säästävän järjestelmän matalaenergiakeskus hallitsee rakennuksen kaikkia energiavirtoja ja siirtää lämpöä ja jäähdytystä rakennuksessa sieltä, missä sitä on liikaa, sinne, missä sitä tarvitaan. Teollisesti valmistetun kokonaisuuden tekninen etu merkitsee kiinteistön omistajalle mm. lyhyempää asennusaikaa työmaalla, mikä varmistaa kiinteistön nopeamman käyttöönoton. Järjestelmä soveltuu käytettäväksi sekä uudisrakennuksissa että korjausrakentamisen yhteydessä. Are aloitti Sensus-järjestelmän kehittämisen vuonna Ensimmäinen järjestelmä otettiin käyttöön vuon na 1999 ja sen jälkeen sitä on kehitetty ja tku vasti. Mallin teoriapohja testattiin ennen käytäntöön soveltamista Helsingin Teknillisen korkeakoulun, Lappeen rannan teknillisen korkeakoulun sekä Ruotsin Kungliga tekniska högskolanin laskelmien ja simulaatioiden avulla. Työterveyslaitos suoritti tarvittavat sisäilman mittaukset. Aresco-sopimus rahoittaa itsensä Aren kehittämän Aresco-sopimuksen avulla investoinnit energiatehokkuuden parantamiseen maksetaan kulutuk sen pienenemisestä saatavilla säästöillä. Sopimus perus tuu kansainväliseen ESCO-konseptiin (Energy Service Company). Valtio panostaa ESCOkonseptin yleistymiseen huomattavien investointitukien muodossa. Yleisimpiä investointeja rakennuksen energiatehokkuuden kohentamiseksi ja käyttökustannusten pienentämiseksi ovat ilmastoinnin tai lämmön talteenoton kunnostaminen. Myös uusiutuvien energialähteiden käyttöön siirtyminen sekä taloteknisten järjestelmien uusiminen on mahdollista. n 10 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

7 KORJAUSRAKENTAMISEN PALVELUT KORJAUSRAKENTAMISEN PALVELUT Aren Korjausrakentamisen palvelut tarjoaa kattavia ratkaisuja suunnittelusta projektinjohtoon ja toteutukseen niin liike- ja toimitiloissa kuin asuinkiinteistöissäkin. Huomioimme asukkaiden erilaiset tarpeet ja pyrimme häiriöttömään toimintaan korjausrakentamisen kohteissamme. Markkinatilanne Ympäristöministeriön julkaiseman Korjausrakentamisen strategian mukaan korjausrakentamiseen käytettiin Suomessa vuonna 2006 noin 7 miljardia euroa, mikä vastaa noin puolta koko talonrakentamiseen käytetystä summasta. Sama kehitys on jatkunut myös vuonna Asuntokannan korjausrakentamiseen arvioidaan kuluvan ajanjaksolla noin 1,8 miljardia euroa vuodessa. Asuinrakennuksiin suunniteltujen linjasaneerausten määrä on ollut vuoden 2007 aikana ennätyksellinen. Toisaalta korjausrakentamisen uudisrakentamisesta poikkeavat erikoispiirteet eivät vielä ole hahmottuneet markkinoilla, mikä on viivästyttänyt useiden hankkeiden aloittamista. Liiketoiminta Korjausrakentamisen palvelut eriytettiin omaksi liiketoiminta-alueekseen kesällä 2007 ja sen liikevaihto oli kertomusvuonna 13,1 miljoonaa euroa. Kannattavuus jäi tavoitteista toiminnan käynnistämisen ja suunniteltujen yrityskauppojen viiveiden vuoksi. Liiketoiminta-alueen vahvistamiseksi Are osti huhtikuussa 2007 Rakennusliike Nykänen & Liukku Oy:n koko osakekannan. Pirkanmaan alueella toimiva yritys on erikoistunut korjausrakentamiseen. Kaupan myötä kaikki yrityksessä työskentelevät 35 henkilöä siirtyivät Aren palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja yrityksen nimi muutettiin Rakennus-Are Oy:ksi. Lokakuussa 2007 Aren tytäryhtiö osti pääkaupunkiseudulla toimivan, korjausrakentamiseen ja käyttäjälähtöisiin muutostöihin erikoistuneen Rakennusliike R Helander Oy:n liiketoiminnan ja toiminimen. Kaupan yhteydessä yrityksen 25 työntekijää siirtyivät Aren palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2007 merkittävimpiä työkohteita olivat mm. Aren ja Rakennus-Are Oy:n ensimmäinen yhteinen hanke As. Oy Koulukatu 5:n linjasaneeraus Tampereella, Tam pe reen kaupungin tilakeskuksen alaisen Nekalan koulun pe ruskorjaus ja Pitkäniemen sairaalan kunnostus sekä Kon tu lan kiinteistöt Oy:n Ostostie 5:n linja saneeraus Hel sin gissä. Kokonaispalvelulla kehykset hyvään elämään Osaavasti suoritetun korjausrakentamisen avulla kiinteistön arvo säilyy ja viihtyvyys paranee. Korjausrakentamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi energiatehokkuuteen ja pienentää kiinteistön aiheuttamaa ympäristökuormitusta. n Liike- ja toimitiloihin tarjotaan kaikki kiinteistön kehittämiseen liittyvät palvelut kuntotutkimuksista ja energiatehokkuudesta sähköistyksen ja monipalvelu verkkojen uusimiseen sekä käyttötarkoituksen muutoksiin. n Asuinkiinteistöihin tehdään linjasaneerausten lisäksi sähköistyksen, monipalveluverkkojen ja ilmanvaihtojärjestelmien uusimiset sekä kylpyhuoneja keittiöremontit. Aktiivinen alkuvuosi 2008 Are solmi vuoden 2008 alussa yhteistyösopimuksen NRG Nordic Renovation Group Oy:n kanssa voidakseen tarjota vaihtoehtoja putkistokorjauksiin mm. muotoputkisujutusmenetelmillä. Helmikuussa 2008 Lujapalvelu Oy:n kunnossapito- ja korjausrakentamisen palvelut siirtyivät Arelle. Kaupan mukana yritykseen siirtyi valtakunnallisesti 116 alan ammattilaista ja Korjausrakentamisen palvelujen liikevaihto lähes kaksinkertaistui. n 12 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

8 KANSAINVÄLISET TOIMINNOT KANSAINVÄLISET TOIMINNOT Are tarjoaa korkeatasoisia urakointi-, kiinteistöjen ylläpito- ja korjausrakentamisen palveluja kansainvälisille ja paikallisille toimijoille Suomen lähialueilla. Kansainväliset sijoittajat tuovat Pietarissa kysyntää huollon ja korjausrakentamisen palveluille. Venäjä Markkinatilanne Investoinnit ja rakentaminen kasvoivat merkittävästi Pietarissa ja sen lähialueilla. Kilpailu osaavasta työ - voimasta on kiristynyt ja palkkakustannukset ovat nousussa. Kansainväliset sijoittajat tuovat kysyntää uusille palvelumuodoille, kuten huollon ja korjausrakentamisen palveluille. Liiketoiminta ZAO Are St. Petersburgin liikevaihto oli 7,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos jäi tavoitteestaan. Tilauskanta vuoden vaihteessa oli 9,9 miljoonaa euroa. Venäjän valtion taidemuseon Eremitaasin taidevaraston sähköasennustöitä jatkettiin. Kyseessä on vaativa kohde, sillä tilassa säilytettävät mittaamattoman arvokkaat taideaarteet edellyttävät talotekniikalta korkeaa toimintavarmuutta. Vuoden 2007 merkittävimpiä uudishankkeita olivat mm. Nokian Tyres 3. vaiheen sähkötyöt ja OOO Focus Woodin parkettituotantolaitoksen lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotyöt sekä prosessiputkitus. Merkittävimpiä kohteita olivat edellä mainitut uudishankkeet sekä Inlook Color ja Pietarin Sokos-hotellit. Näkymät vuodelle 2008 Logistiikka-, toimisto- ja tuotantotilojen rakentaminen jatkuu voimakkaana. Are vahvistaa tarjontaansa myös kiinteistön yllä pito- ja korjausrakentamispalveluihin. Kiinteistöihin liittyvä uusi teknologia kiinnostaa alueella toimivia kiinteistönomistajia, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet Aren kehittämän taloteknisen Sensus-järjestelmän markkinointiin. VIRO JA LATVIA Markkinatilanne Virossa ja Latviassa rakentaminen oli vuoden 2007 alkupuoliskolla voimakasta, mutta loppuvuodesta näkyi jo merkkejä markkinoiden ylikuumentumisesta. Lainakorkojen nostaminen ja lainansaannin vaikeutuminen ovat laskeneet kiinteistöjen ja asuntojen hintoja. Kohonneen palkkatason ja työvoiman saata vuuden vaikeutumisen seurauksena kansainväliset toimijat ovat supistaneet toimintojaan ja osa on lopettanut toimintansa alueella kokonaan. Liiketoiminta AS Aren liikevaihto 2007 kasvoi edellisvuodesta ja oli 6,6 miljoonaa euroa, mutta yrityksen toiminta oli tappiollista. SIA Are Lat:n liikevaihto oli 0,3 miljoonaa euroa ja kannattavuus jäi heikoksi. Vuoden 2007 merkittäviä valmistuneita projekteja olivat mm. Tallinn Songfestival Arenan korjausrakentamisen vaiheiden 1. ja 2. ilmastointi- ja sähkötyöt, Ehitajate tee 114 toimistokiinteistön urakointiin liittyvät LVISK-työt ja Kehra Paper Millin korjausrakentamiseen sisältyvä automaatiohanke. AS Aren kiinteistöpalvelujen uusista asiakkaista mainittakoon Tehnopolis ja Hotel Forum. Viron ja Latvian talouskasvun odotetaan taantuvan. Vuoden 2008 alussa liiketoiminta Baltian maiden tytäryhtiöissä päätettiin lopettaa heikon kannattavuuskehityksen vuoksi. n 14 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

9 henkilöstön kehittäminen HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Aren tavoitteena on säilyttää yhtiön asema korkeatasoisen osaamisen yrityksenä, joka tarjoaa henkilöstölleen monipuoliset kehittymismahdollisuudet ja asiakkailleen ammattitaitoista ja luotettavaa palvelua. Arelaiset harrastavat yhdessä aktiivisesti liikuntaa ja hyödyntävät yrityksen laajaa koulutustarjontaa. Työmarkkinatilanne Vuoden 2007 aikana solmittiin uudet työehtosopimukset kaikille Aren edustamille aloille. Uusitut työehtosopimukset ovat Talotekniikka-alan työehtosopimus sähköasennustoimialalle, Teknologiateollisuuden työehtosopimus, Talotekniikka-alan työehtosopimus LVI-toimialalle ja Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille. Alan työvoiman saatavuus oli teknisten toimihenkilöiden osalta varsinkin pääkaupunkiseudulla haasteellista. Myös sprinkleri- ja kylmäasentajista oli pulaa. Muilta osin asentajia on toistaiseksi pystytty rekrytoimaan koko maahan. Suunnitelmallinen koulutus hyvän palvelun perustana Aren monipuolinen henkilöstön kehittämistyö sai tunnustusta, kun opetusministeriö luovutti Arelle vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon. Perusteena valinnassa nostettiin esille koulutustoiminnan pitkäjänteisyys, systemaattisuus ja yhteiskunta vastuullisuus. Oppisopimuskoulutusta lisättiin merkittävästi vuoden 2007 aikana ja yhtiössä aloitti oppisopimuspohjaisesti 25 uutta arelaista. Alalla vallitsevaan työvoimapulaan vastattiin mm. käynnistämällä talotekniikan perustutkintoon tähtäävä sprinkleriasentajan koulutusohjelma. Uudesta koulutusohjelmasta saatuja kokemuksia pyritään hyödyntämään Opetushallituksen uudistaessa valtakunnallisen perustutkinnon sisältöä. Koulutusohjelmilla halutaan tukea henkilöstön urakehitystä ja siirtymistä uusiin tehtäviin Aressa. Pitkiä, yli kahdeksan kuukautta kestäviä koulutusohjelmia toteutettiin vuoden aikana yhteensä 12 ja niissä opiskeli 159 arelaista (Taulukko 1). Uutena koulutusohjelmana käynnistettiin rakennustuotannon ammattitutkintoon tähtäävä työnjohdollinen koulutusohjelma, jonka kohderyhmänä ovat Aressa äskettäin aloittaneet projektinhoitajat ja projektinhoitajan tehtäviin siirtyvät asentajat. Lyhytkestoisiin koulutuksiin käytettiin vuoden 2007 aikana lähes 700 henkilötyöpäivää. Täsmäkoulutusta järjestettiin vuoden aikana monipuolisesti mm. asennustekniikan, esimiestyöskentelyn, jäähdytys- ja kulunvalvontajärjestelmien, käyttöönottotarkastusmittausten ja sopimusjuridiikan alueilta. Kiinteistöpalveluissa panostettiin merkittävästi sähkötyöturvallisuuden koulutukseen. Hyvä työilmapiiri tehostaa toimintaa Syyskuussa 2007 toteutettiin henkilöstökysely, jonka avulla selvitettiin henkilökunnan arvioita Aresta työpaikkana. Kyselyn tuloksia verrattiin kaksi vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen ja tänä aikana tehdyt toimenpiteet olivat selkeästi nähtävissä työviihtyvyyden parantumisena. Henkilöstön mielestä viestintä ja esimiestyöskentely olivat kohentuneet ja työntekijöiden yhteishenki oli hyvä. Haasteita löydettiin osastojen välisestä tiedonkulusta ja yhteistyöstä. Näitä osa-alueita koskevat kehitystoimenpiteet on käynnistetty ja niitä jatketaan vuoden 2008 aikana. Yhtiön johdosta ja luottamusmiehistä koostuva henkilöstötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa käsittelemään toiminnan kehittämiseen ja henkilöstötyytyväisyyteen liittyviä asioita. Jo aiemmin käynnistettyä työkyvyn johtamisjärjestelmän kehittämishanketta jatkettiin. Vuonna 2007 solmittiin uusi työterveyshuollon sopimus. Sopimuksen tavoitteena on taata koko henkilöstölle yhteneväiset ja nopeasti saavutettavat työterveyspalvelut, joita ohjataan valtakunnallisesti ja keskitetysti yhtenäisellä palvelukonseptilla. Koulutusohjelmien opiskelijamäärät 2007 Sähköyliasentajan EAT 25 Putkiasentajan AT 19 Ilmastointiasentajan AT 6 Putki- ja iv-asentajien EAT 5 Kiinteistönhoitajan AT 8 Ilmastointijärjestelmien puhdistajan AT 7 Sprinkleriasentajan PT 10 Projektipäällikkö TEAT 22 Työnjohdollinen RAT 22 Assistenttien valmennusohjelma 23 Aluemyyntijohdon valmennusohjelma 12 Työturvallisuus on tärkeimpiä toimialan onnistumista mittaavia tekijöitä. Aren tavoittena on vähentää työtapaturmia merkittävästi vuoden 2008 aikana. Taulukko henkilöstön määrä asentajat toimihenkilöt AT= ammattitutkinto, EAT=erikoisammattitutkinto, PT=perustutkinto, TEAT=Tekniikan erikoisammattitutkinto, RAT= Rakennustuotannon ammattitutkinto Yhteensä 1675 Aren johtoryhmä nimitti konserniin työturvallisuuden kehittämisestä keskitetysti vastaavan työturvallisuuspäällikön, joka raportoi säännöllisesti johtoryhmälle. n Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

10 95 vuotta Vastuullista perheyrittäjyyttä Perheyrityksemme aloitti toimintansa helmikuussa Vahva usko omaan tekemiseen, omistautuminen ja voimakas vastuunkanto yhdistävät yrittäjyyttä ja omistajuutta edelleen kuten 95 vuotta sitten. Omistajalla ja yhtiöllä on vastuu asiakkaille tuotteiden ja palveluiden kautta. Asiakastarpeiden seuraaminen ja yrityksen suunnitelmallinen kehittäminen ovat ainoa tapa selviytyä kiristyvässä kilpailussa. Tilikausi 2007 Rakennusalan markkinoiden kokonaiskehitys vuonna 2007 oli positiivinen. Rakentamisen määrä kasvoi etenkin liike- ja toimistorakentamisessa sekä teollisuusja logistiikkarakentamisessa. Pääkaupunkiseudulla myös asuntorakentaminen oli vilkasta. Kiinteistöpalvelujen markkinoiden kehitys jatkui vakaana. Korjausrakentamisen markkinat kasvoivat edellisvuodesta, mutta kasvua rajoitti resurssipula. Taloudellinen katsaus P erheyrityksessä menestyminen lasketaan pidemmällä ajanjaksolla kuin muutamien vuosien arvonnousuissa tai neljännesvuoden pörssikurssikehityksessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei perheyrityksen tulisi olla tuottava. Aren toimintaa ohjaa pyrkimys jatkaa kilpailukykyisenä seuraavallekin sukupolvelle. Tuloksellisuus on paras tae tästä. Yrittäjyys etenee Onvest-konsernissa neljännessä sukupolvessa. Alfred ja Olga Onnista seurasi Martti ja Maikki (o.s. Onninen) Aurialan sukupolvi. Heidän jälkeensä perhettä edustivat Erkki J. ja Anja (o.s. Auriala) Toivanen. Onvestin pääomistaja rouva Anja Toivanen menehtyi vakavaan sairauteen Tämän päivän sukupolvea ovat sisarukset Maarit Toivanen-Koivisto ja Marja Toivanen. Ekonomi Maarit Toivanen-Koivisto toimii Are Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on myös Onvest Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Onvest Oy:n omistus jakautuu Maarit Toivanen-Koiviston ja Onvestin hallituksen jäsenen Marja Toivasen sekä heidän lastensa kesken. Meillä Aressa arvot rakentuvat perheyrittäjyydelle. Arelaiset ovat asiakkaita varten. Aren toiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja asiakkaiden menestyminen on meille tärkeää. Teemme työtä yhdessä. Yhteistyön korostaminen ja vastuun ottaminen on Aren jatkuvuuden tae. Voimavarana osaavat arelaiset. Ammattitaito on osa kilpailukykyämme ja jatkuva kehittyminen kannustaa meitä eteenpäin. Tuloksellinen toiminta takaa menestymisen. Tuloksellinen toiminta edellyttää huolehtimista kilpailukyvystä ja yhteiskunnallisista velvoitteista. n n Are-konsernin liikevaihto kasvoi suunnitellusti, mutta kansain väliset toiminnot heikensivät konsernin kannattavuutta. n Konsernin tilauskanta tilikauden lopussa kasvoi voimakkaasti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. n Urakointipalvelujen talotekniikan liikevaihto nousi edellisvuodesta, mutta kannattavuus jäi edellisvuoden tasolle. Teollisuuden palvelujen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla kannattavuuden ollessa hyvä. Teollisuuden palvelut siirtyi osaksi Urakointi palveluja syyskuussa n Kiinteistöpalvelujen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani oleellisesti ollen hyvällä tasolla. n Korjaus rakentamisen palveluista muodostettiin oma kunnossapito- ja korjausrakentamistoiminta henkilöstöineen (116 henkilöä) siirtyivät Arelle. n Opetusministeriö palkitsi Aren vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnolla. Palkinnon perusteina nostettiin esiin Aren koulutustoiminnan pitkäjänteisyys, systemaattisuus ja yhteiskuntavastuullisuus. n Aren laatu- ja ympäristöjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin. Teollisuuden palveluiden toiminta täydentyi vuonna 2007 OHSAS työturvallisuusjärjestelmän sertifikaatilla aiemmin saavutettujen ISO ympäristöjärjestelmän ja ISO laatujärjestelmän lisäksi. Det Norske Veritas myönsi heinäkuussa Kiinteistöpalveluille ISO 9001-, ISO ja OHSAS standardien mukaiset sertifikaatit. Seuraavassa vaiheessa järjestelmät laajennetaan kattamaan Urakointipalvelut. liiketoiminta-alue kesällä Korjausrakentamisen n Henkilöstömäärä vuonna 2007 oli keskimäärin palvelut jäi liikevaihto- ja kannattavuustavoitteistaan toiminnan käynnistämisen ja suunniteltujen yrityskauppojen viiveiden takia. 1656, kasvua oli edellisvuodesta 123 henkilöä. Konsernin avainlukuja n Kansainvälisen toiminnan tulos oli vahvasti tappiollista. Liiketoiminta Baltian maiden tytäryhtiöissä päätettiin lopettaa. Venäjällä Are vahvistaa tarjontaansa kiinteistön ylläpito- ja korjausrakentamisen palveluihin. Liikevaihto, milj muutos, % Laskutus, milj muutos, % 23 0, Liikevoitto, milj. 2,7 2,3 7,5 0,6 2,7 % liikevaihdosta 1,3 1,2 4,0 0,4 2,0 Omavaraisuusaste, % n Tilikauden päättyessä Aren omistamat yhtiöt olivat Henkilöstö Tilauskanta , milj kotimaassa Kaksoisputki Oy, Putki-Sampo Oy, Toimipisteet In memoriam Anja Toivanen Martina Toivanen, Martti Koivisto, Henrik Koivisto, Maarit Toivanen-Koivisto, Marja Toivanen, Erik Toivanen, Maria Toivanen Rakennus-Are Oy ja Rakennusliike R Helander Oy sekä ZAO Are St. Petersburg Venäjällä, AS Are Virossa ja SIA Are Lat Latviassa. Sulautumis suunnitelman mukaisesti Kaksoisputki Oy sulautui emoyhtiöönsä Vuoden 2008 helmikuussa Lujapalvelut Oy:n Laskutus liiketoiminnoittain milj. % milj. % milj. % Urakointipalvelut Kiinteistöpalvelut Korjausrakentamisen palvelut Kansainvälinen toiminta Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

11 KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNITASE Miljoonaa euroa Liikevaihto 211,9 181,2 Liikevaihto milj. euroa sijoitetun pääoman tuotto, % Miljoonaa euroa Vastaavaa Keskeneräisten töiden muutos 10,6 0,2 Muut liiketoiminnan tuotot 0,3 Kulut 217,1 177,3 Poistot 2,7 2,1 Liikevoitto 2,7 2,3 Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,3 190,3 181,2 211,9 45,6 13,0 14,8 Pysyvät vastaavat 12,3 8,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 44,6 33,0 Saamiset 31,8 27,8 Likvidit varat 11,3 11,7 100,0 81,4 Voitto ennen veroja 2,9 2,5 Vastattavaa Välittömät verot 2,0 1,3 tilikauden voitto 0,9 1,2 Oma pääoma 20,4 19,5 Pakolliset varaukset 2,4 0,5 Tunnuslukuja Liikevoitto-% 1,3 1,2 Sijoitetun pääoman tuotto-% ennen veroja 14,8 13,0 Omavaraisuusaste, % 36,1 40,1 Liikevoitto milj. euroa 7,5 omavaraisuusaste, % 40,8 40,1 36,1 Korolliset velat 0,0 0,0 Korottomat velat Saadut ennakot 43,6 32,8 Muut 33,6 28,6 100,0 81,4 Konsernin rahoituslaskelma 2,3 2,7 Liiketoiminnan rahavirta 5,5 0,7 Investointien rahavirta 6,0 4,4 Rahoituksen rahavirta 0,1 1,5 Rahavarojen muutos 0,4 5,2 urakointipalvelut Liikevaihto milj. euroa henkilöstö kiinteistöpalvelut Liikevaihto milj. euroa henkilöstö Korjausrakentaminen Liikevaihto milj. euroa 3 13 henkilöstö KANSAINVÄLISET TOIMINNOT Liikevaihto milj. euroa henkilöstö Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

12 hallitus johtoryhmä yhteystiedot Aren valtakunnallinen puhelinnumero Are-konsernin päätoimipaikka Vantaa Kaivokselantie 9, Vantaa, PL 160, Vantaa Kiinteistöpalvelut päivystys 24 h, puh Aluetoimistot Hyvinkää Hakakalliontie 7, Hyvinkää, PL 103, Hyvinkää Jyväskylä Schaumanin puistotie 10, Jyväskylä, PL 85, Jyväskylä Kuopio Mestarinkatu 5, Kuopio, PL1071, Kuopio Lahti Väinämöisentie 6, Lahti, PL 152, Lahti Oulu Jääsalontie 17, Oulu Tampere Kuoppamäentie 11, Tampere, PL 814, Tampere Turku Fiskarsinkatu 2, Turku hallitus vasemmalta: Tor-Erik Sandelin, hallituksen jäsen vuodesta 2006, johtaja Maarit Toivanen-Koivisto, hallituksen jäsen vuodesta 2000, toimitusjohtaja, Onvest Oy Veli-Pekka Jokiniva, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2001, hallituksen jäsen vuodesta 2000, sijoitusjohtaja, Onvest Oy Jouko Ketola, hallituksen jäsen vuodesta 2002, teollisuusneuvos johtoryhmä takana vasemmalta: Sari Uusitupa, johtaja, myynti ja palvelukonseptointi, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Aki Puska, toimitusjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Jorma Rajamäki, talousjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 1995 Timo Savimäki, liiketoimintajohtaja, Urakointipalvelut, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 1996 (Urakointipalvelujen liiketoiminta-alueen johtajana aloitti Pekka Karppinen) Arto Turkulainen, liiketoimintajohtaja, Korjausrakentamisen palvelut, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2002 edessä vasemmalta: Satu Juvonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Seppo Korhonen, liiketoimintajohtaja, Kiinteistöpalvelut, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Merja Hokkanen, henkilöstöjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2006 PALVELUpisteet Jämsä Kauppakatu 12, Kaipola Kotka Jumalniementie 3, Kotka Lappeenranta Harapaisentie 55, Lappeenranta Leppiniemi Hietaniementie 12, Leppiniemi Pori Satakunnankatu 23 A, Pori Porvoo Urakoitsija-alue, Kulloo, PL 14, Porvoo Raahe Pajuniityntie 43, Raahe Rauma Tikkalantie 1, Rauma Rovaniemi Sipolantie 2, Rovaniemi Salo Joensuunkatu 7, Salo Tornio Kemintie 25 h 2, Tornio Vaasa Kupariportti 9, Vaasa Tytäryhtiöt Putki-Sampo Oy Tinasepäntie 36, Helsinki, puh Rakennusliike R Helander Oy Kaivokselantie 9, Vantaa, puh Rakennus-Are Oy Ostolantie 14, Ähtäri, puh ja Lokomonkatu 25 A, B-porras, Tampere, puh ZAO Are St. Petersburg Per. Chelieva 11, St. Petersburg, Russia Esivalmistamo Nurmijärvi Teollisuustie 2 8, Klaukkala Vuosikatsauksen kuvissa esiintyvät seuraavat arelaiset: etukannessa Jukka-Pekka Kokkonen, s. 4 Tommi Kenttälä, s. 5 ja 7 Mika Auvinen, s. 8 ja 10 Teemu Saario, s. 12 Markku Marjomaa, s. 17 vasemman puoleisessa kuvassa (vas.) Corinna Fagerström, Raakel Kelkka, Sirpa Huhtamäki, Terhi Hurme, s. 17 oikean puoleisessa kuvassa (vas.) Kai Aarnio, Kimmo Valtonen, Keijo Salonen, Esa Mielikäinen, Pasi Enberg, Rainer From, Jouni Snygg, Satu Jaakonaho, Tero Muona sekä takakannessa Teemu Saario ja Jyrki Mikkonen. 22 Are vuosikatsaus 2007

13 Are Oy Kaivokselantie Vantaa Puhelin Faksi

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Lemminkäinen-konserni. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007

Lemminkäinen-konserni. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 Lemminkäinen-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.27 Kotimaan rakennusmarkkinat Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vuonna 27 3,5 % ja vuonna 28 3,% - ulkomaisen työvoiman käyttö on yleistynyt

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

YIT-konserni Yhtiökokous

YIT-konserni Yhtiökokous YIT-konserni Yhtiökokous 1.3.21 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 1.3.21 1 Sisältö Tilinpäätös 29 Strategiset painopisteet ja näkymät Liitteet: Strategiset tavoitetasot 2 Teemme

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q2 1.1. 3.6.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus 2 28.7.216 Osavuosikatsaus Q2 216 Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja suunnitteilla suuria

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot