SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2007

2 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut 12 Korjausrakentamisen palvelut 14 Kansainväliset toiminnot 16 Henkilöstön kehittäminen vuotta vastuullista perheyrittäjyyttä 19 Tilikausi Konsernin tuloslaskelma 21 Konsernitase 22 Hallitus ja johtoryhmä 23 Yhteystiedot E nergiapalveludirektiivi edellyttää Suomessa yhdeksän prosentin energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuosien keskimääräiseen energiankulutukseen. Suomen kiinteistökanta kuluttaa 25 prosenttia kaikesta tuotetusta energiasta. Kun siihen lisätään vuosittainen uudisrakentaminen, kulutuksen osuus nousee jopa 34 prosenttiin. Edustamamme ala on kiistatta suurin yksittäinen energian kuluttaja. Kiinteistöjen rakenteellisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa osittaisia säästöjä. Suurin vaikutus energiasäästöihin on kuitenkin tilojen käytön aikaisella toiminnalla sitä hallitsemalla voidaan energiaa säästää jopa prosenttia. Talotekniikkajärjestelmät on kehitetty toimimaan ihmisestä riippumatta, ne optimoivat energian kulutusta ilman käyttäjän ohjaavaa vaikutusta. Säästötavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös jokaisen omaa aktiivista roolia. Tätä voidaan tukea siten, että järjestelmä aktivoi ja antaa ohjeita tilankäyttäjälle energiasäästöjen toteuttamiseksi. Näitä teknisiä ratkaisuja ja palveluja Are ja arelaiset pystyvät jo tänä päivänä toteuttamaan olemme siirtyneet sanoista tekoihin. Vuonna 2007 liikevaihtomme oli 211,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 16,9 prosenttia. Konsernin kannattavuutta painoivat epäonnistumiset eräissä Baltian maiden projekteissa. Liiketoiminta Baltian maiden tytäryhtiöissä päätettiin lopettaa heikon kannattavuuskehityksen vuoksi. Aren toiminnan kehittämisessä panostettiin asiakaskeskeisten toimintamallien ja palveluratkaisujen rakentamiseen sekä toiminnan tehostamiseen. Tavoitteenamme on merkittävä kannattavuuden kasvu tulevina vuosina. Tähän antaa erinomaiset mahdollisuudet Aren sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti työntekijöitämme vuodesta Vantaalla Aki Puska toimitusjohtaja Are Oy tuottaa asiakkaidensa talotekniset kokonaisratkaisut järjestelmien suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja projektoinnista kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon. Palveluihin kuuluvat lisäksi kiinteistöjen korjausrakentaminen ja modernisointi sekä mm. kiinteistöjen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät järjestelmä- ja asiantuntijapalvelut. Aren teollisuudelle suunnattuja taloteknisiä palveluja täydentää erikoisosaaminen sähköistys-, automaatio- ja instrumentointityössä sekä saattolämmitys. Are Oy on osa Onvest-konsernia. Konsernin 95. toimintavuosi käynnistyi vuonna Are vuosikatsaus Are Oy kuuluu Onvest-konserniin

3 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät Onnistunut toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen syntyvät monista osatekijöistä. Noin 1200 arelaista asentajaa kohtaavat päivittäin asiakkaiden muuttuvat palvelutarpeet toimien tärkeinä sensoreina yhtiön kehitystarpeita määriteltäessä. Tämä korostaa kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. Tommi Kenttälä tekee teollisuuskohteissa vaativia automaatio- ja instrumentointiasennuksia sekä sähkötöitä. Automaatioasentajan ammattitutkinnon hän suoritti Arella kolmisen vuotta sitten. Vankka ammattitaito ja sen kehittäminen ovat Kenttälän mielestä laadukkaan asiakaspalvelun perusedellytyksiä. Lisäksi asiakkaat selvästi arvostavat koulutusta. Toimitusjohtaja Aki Puska ja asentaja Tommi Kenttälä keskustelivat helmikuussa 2008 yhtiön ja sen työntekijöiden yhteisistä menestystekijöistä. Opetusministeriö palkitsi Aren vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnolla. Työssä oppiminen on yhtiön sisällä jo aktiivisesti käytössä oleva menetelmä muun muassa työvoiman pysyvyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Laajalla koulutustarjonnalla yhtiö pyrkii paitsi nostamaan henkilöstönsä ammatillista osaamista, myös tarjoamaan mahdollisuuden uralla etenemiseen, totesi Aki Puska. Koulutuksen lisäksi eläköityvien tai jopa jo eläkkeellä olevien henkilöiden osaamista pitäisi pystyä siirtämään uudelle sukupolvelle, Tommi Kenttälä pohti. Tuo on aivan totta. Hiljaisen tiedon säilyttäminen on monella tapaa tärkeätä. Jatkossa työparien sekä tukihenkilöiden avulla on tarkoitus kerätä tätä arvokasta pääomaa talteen entistä paremmin, lupasi Aki Puska. Asiakkaiden vaatimustaso nousee jatkuvasti. Esimerkiksi turvallisuusvaatimukset ja -taso ovat selvästi nousseet vuosien mittaan. Me olemme työmaalla asiakkaiden kanssa päivittäin yhteydessä ja keskustelemme muutostarpeista. Asentajilta kysytään monissa kohdin ratkaisuehdotuksia, joiden toteutuksesta sovitaan tarkemmin projektipäällikön kanssa. Asiakkaat luottavat Aren kaltaiseen suureen palveluntuottajaan, jolla on riittävästi resursseja ja osaamista käytössään, totesi Tommi Kenttälä. Aren asentajat ovat oman työnsä parhaita osaajia, joten kannustan jatkossakin etsimään ratkaisuja, jotka johtavat parhaaseen lopputulokseen sekä asiakkaan että Aren kannalta, vahvisti Aki Puska. Hyvä työilmapiiri näkyy asiakaspalvelussa. Kun ihmiset tuntevat toisensa paremmin, on helpompi työskennellä yhdessä. Tieto kulkee aktiivisesti puolin ja toisin, asiat hoidetaan joustavasti ja ennakoiden. Myös työilmapiiri säilyy miellyttävänä, mietti Tommi Kenttälä. Me kaikki arelaiset luomme itse työmme laadun ja vastaamme siitä. Kysyvä ja tekevä oppii kehittyen koko ajan. Are on mielestäni hyvässä maineessa ja me asentajat tohdimme sanoa olevamme Arella töissä, Tommi Kenttälä summasi. n Valitsimme Ruoholahden teknologiakeskukseemme Aren Sensus-järjestelmän sen tarjoamien teknistaloudellisten hyötyjen vuoksi. Jukka Akselin, johtaja Technopolis Oyj URAKOINTIPALVELUT 4 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

4 URAKOINTIPALVELUT Aren talotekniikkaurakoinnista ja teollisuuden palveluista muodostuva Urakointipalvelut tarjoaa kokonaisratkaisuja taloteknisistä järjestelmistä suunnittelun ohjaukseen ja projektointiin. Teollisuuden palvelut vastaa puunjalostus-, kemian- ja metalliteollisuuden sekä voimalaitosten prosessi- ja rakennussähköistyksen vaatimuksiin. Markkinatilanne Kertomusvuoden aikana rakentaminen kasvoi viisi prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Myös rakentamisen aloitusmäärät säilyivät korkeina, mutta kasvu on mm. maailmanmarkkinoiden epävarmuudesta johtuen hidastumassa. Kilpailu rakennuskohteista oli edelleen kovaa, mistä johtuen myyntikatteet säilyivät edellisvuosien tasolla. Ulkomainen työvoima lisäsi työvoiman saatavuutta, mutta toisaalta kilpailukenttä laajeni uusien kilpailijoiden myötä. Merkittävimpiä kasvun ylläpitäjiä olivat liike- ja toimistorakentaminen sekä eri puolilla Suomea lisääntynyt logistiikkakeskusten rakentaminen, mistä esimerkkeinä pääkaupunkiseudulta Vuosaaren satama ja Kehä-alue. Teollisuuden investoinnit säilyivät vuonna 2007 kohtalaisella tasolla. Puunjalostusteollisuudessa oli vielä vuonna 2007 käynnissä investointeja, jotka painottuivat vahvasti erikoistuotteiden valmistuksessa käytettyihin koneisiin. Energiateollisuuden projektit keskittyivät Olkiluodon OL-3 uuteen reaktoriin, sekä Loviisan ja Pohjois- Suomen voimalaitoksiin. Liiketoiminta Kovasta kilpailusta huolimatta Urakointipalvelujen talotekniikkaurakoinnin liikevaihto 2007 oli 98,4 miljoonaa euroa (87,0 miljoonaa euroa vuonna 2006) ja laskutus toteutui budjetoitua suurempana. Kannattavuus jäi materiaali- ja palkkakustannusten nousun vuoksi välttäväksi. Talotekniikkaurakoinnin tilauskanta oli kertomusvuoden lopussa 85,0 miljoonaa euroa, mikä oli edellisvuotta hieman parempi. Huomattavimpia valmistuneita talotekniikkaurakoinnin asiakaskohteita olivat mm. Lahden Triokauppakeskuksen 1. vaiheen talotekniikkatyöt, Turun Sataman jakelukeskuksen talotekniikkatyöt ja KOY Airportin talotekniikkatyöt Vantaalla. Vuoden 2007 merkittävimmät saadut talotekniikkaurakat olivat Technopolis Oyj:n Helsingin Ruoholahden teknologiakeskus, joka toteutetaan Sensus-talotekniikkajärjestelmällä, Lahden Trio-kauppakeskuksen 1. vaihe ja Gatehouse-tornitalo Helsingissä. Talotekniikkaurakoinnissa aloitettiin kehitystyö laatujärjestelmä ISO 9001-, ympäristöjärjestelmä ISO ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS toimintamallien käyttöönottoa varten. Toiminta pyritään sertifioimaan vuoden 2008 aikana. Teollisuuden palvelujen liike vaihto oli kertomusvuonna 23,4 miljoonaa euroa (23,0 miljoonaa euroa vuonna 2006) ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Vuoden 2007 lopussa teollisuuden palvelujen tilauskanta oli 4,5 miljoonaa euroa. Teollisuuden palvelujen merkittävimpiä kohteita olivat Stora-Enson Wirsu-projekti, UPM Kymmenen Tarra-4 ja REC-08 -projektit, Rautaruukki Oyj:n sähköistysprojektit sekä Neste Oil Oyj:n biodieselprojekti. Teollisuuden palvelujen toiminta täydentyi vuonna 2007 käyttöönotetun OHSAS työturvallisuusjärjestelmän toimintamalleilla aiemmin saavutettujen ISO ympäristöjärjestelmän ja ISO laatujärjestelmän lisäksi. Koko osaaminen asiakkaan käyttöön Urakointipalvelujen asiakkailleen tarjoama talotekniikkaurakointi sisältää kiinteistöjen putki-, sähköistys-, ilmastointi- ja sprinklerityöt sekä taloteknisten järjestelmien toteutukset. Talotekniikan projektinjohtourakoinnin toimintamalleja kehitettiin kertomusvuoden aikana vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Suunnittelun ja urakoinnin samanaikaisen toteutuksen avulla pyritään lyhentämään rakennusprosessin kokonaisaikaa. Muutostarpeet pystytään näin ottamaan huomioon lähes kiinteistön luovutushetkeen saakka. Asiakas saa Arelta suunnittelun, ohjauksen, toteutuksen sekä kustannustietoisuuden käyttöönsä parhaalla mahdollisella tavalla. Erikoisosaamista vaativissa taloteknisissä hankkeissa Urakointipalvelut hyödyntää toiminnassaan Aren Asiantuntijapalvelujen kehittämiä energiansäästö-, optimointi- ja tehokkuusjärjestelmiä. Teollisuuden palvelut liitettiin syyskuussa 2007 osaksi Urakointipalveluja. Teollisuuden palvelujen kehitystoiminta keskittyy koko Aren palveluvalikoiman ja osaamisen suuntaamiseen teollisuuden asiakkaille. Aikaisempien sähkö- ja instrumentointitöiden lisäksi Are tarjoaa nyt teollisuuskiinteistöille merkittävästi laajempia taloteknisiä ratkaisuja. Näkymät vuodelle 2008 Vankasta tilauskannasta ja alkaneen vuoden vakaista markkinoista johtuen näkymät vuodelle 2008 ovat hyvät. Oman haasteensa tuovat nousseet palkkakustannukset ja maailmanmarkkinoiden vaikutukset materiaalien hinnanmuutoksiin. Teollisuuden osalta haasteita muodostavat metsäteollisuuden voimakkaat tervehdyttämistoimenpiteet. Tasapainottavana tekijänä vaikuttaa kuitenkin Aren suurinta markkinasegmenttiä edustava öljy- ja kemianteollisuus, jonka piirissä Aren työtilanne Porvoossa jatkuu edelleen hyvänä mm. Nesteen biodiesellaitoksen toisen vaiheen käynnistymisen myötä. Myös terästeollisuuden toiminta sisältää mahdollisuuksia palvelutarjonnan laajentamiseen. n Suunnittelun ja urakoinnin samanaikaisen toteutuksen avulla pyritään lyhentämään rakennusprosessin kokonaisaikaa. Muutostarpeet pystytään näin ottamaan huomioon lähes kiinteistön luovutushetkeen saakka. 6 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

5 kiinteistöpalvelut KIINTEISTÖPALVELUT Aren Kiinteistöpalvelut tarjoaa asiakkailleen kiinteistön huolto- ja ylläpitopalvelut, teknisen manageerauksen sekä ratkaisut mm. kiinteistöjen turvallisuuteen ja hallittuun energian käyttöön. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme voi tukea kiinteistöpalvelujen ketjutoimintamallia. Arelta saamme yhteneväiset palvelut valtakunnallisesti, kaikki samalta palveluntuottajalta. Per Friman, kunnossapitopäällikkö Helsingin tavaratalo, Stockmann Oyj Abp Markkinatilanne Kiinteistöpalvelujen osalta markkinat ovat kasvaneet edelleen. Kasvu johtuu pääosin kiinteistökannan lisääntymisestä, mutta osa on seurausta kiinteistötoimintojen ulkoistamisesta palvelualan yrityksille. Yksityisen sektorin tavoin kunnat arvioivat uusia toimintamalleja tehostaakseen kiinteistöjensä hoitoa. Myös kansainvälisten sijoittajien toiminta Suomessa on lisännyt kiinteistöpalvelujen kysyntää. Alan kilpailutilanne on säilynyt kovana. Päätöksentekoon vaikuttaa tämän vuoksi erityisesti hinta, mutta myös palvelukokonaisuuden monipuolisuus ja ratkaisun vaivattomuus. Aren kiinteistöpalvelujen valikoima on eräs markkinoiden laajimmista. Asiakas saa kaikki haluamansa palvelut ylläpidosta ja huollosta lähtien aina yritysturvallisuuden ratkaisuihin asti yhdeltä valtakunnalliselta palveluntuottajalta. Liiketoiminta Kiinteistöpalvelujen vuoden 2007 liikevaihto oli 63,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 12,1 prosenttia edellisvuodesta (56,4 miljoonaa euroa vuonna 2006). Kasvusta merkittävä osa saavutettiin uusien sopimusten kautta. Kannattavuus syntyi pääosin uudistamalla ja vakiinnuttamalla toimintamalleja sekä ottamalla käyttöön huoltotoiminnan mobiiliratkaisut. Vuoden 2007 merkittävimpiä sopimuksia olivat mm. Stockmann Oyj Abp:n kiinteistöjen ylläpito ja tekniset erikoishuollot, Elisa Oyj:n teletilojen talotekniikka- ja sähkönkäyttöpalvelut sekä Senaatti-kiinteistöjen kumppanuussopimus. Useiden asiakkaidensa tavoin Kiinteistöpalvelut vahvisti toiminnalleen laatujärjestelmän. Toiminta sertifioitiin kesällä 2007 ja sitä ohjataan ja seurataan laatujärjestelmä ISO 9001-, ympäristöjärjestelmä ISO ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS toimintamallien mukaisesti. Tämä takaa yhtiön kilpailukykyisen ja turvallisen toiminnan työvoimavaltaisella toimialalla. Hyvä palvelu vapauttaa asiakkaan Vuoden 2007 syksyllä Aressa haastateltiin asiakkaita näiden uusien tarpeiden ja odotusten määrittelemiseksi kiinteistöpalveluissa. Huolellinen perehtyminen asiakastarpeisiin mahdollistaa asiakkaiden erityispiirteiden tunnistamisen, jolloin oikean palvelumuodon kehittäminen ja tarjoaminen helpottuu. Näin yhtiö kykenee tukemaan palveluillaan asiakkaan arvoketjua ja tuottamaan siihen todellisia hyötytekijöitä. n Toimisto- ja liiketiloihin liittyvien kehityshankkeiden edistyessä on nostettu esiin tekijöitä, joiden avulla Are erottuu markkinoilla kokonaisvaltaisena palveluntarjoa jana. Are hakee asiakkaille aktiivisesti energia- ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden on vastattava tilankäyttäjien asettamia palvelutasovaatimuksia. Aren toimintatapoja on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa myös ketju toimintamallia tukevaksi, mikä vaatii asiakkaan ja palveluntarjoajan vahvaa sitoutumista yhtenäisten toimintatapojen noudattamiseen. Keskeisiä tavoitteita ovat asiakkaan liiketoimintaa vastaavat kiinteistöolosuhteet, kustannustehokkuus ja riskien hallinta. n Tuotanto- ja teknisten tilojen vaatimukset ovat mm. viranomaismääräyksistä johtuen korkeat. Teleoperaattoreiden ja tietotekniikkayritysten teknisissä tiloissa oikeiden olosuhteiden säilyminen on äärimmäisen tärkeätä. Käytössä olevat aktiivilaitteet tarvitsevat katkeamattomaan toimintaan sisäolosuhteiden tarkkaa valvontaa. Sairaaloissa vastaavasti puhdastilaympäristöt sekä 8 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

6 ASIANTUNTIJAPALVELUT Perehtyminen asiakastarpeisiin mahdollistaa asiakkaiden erityispiirteiden tunnistamisen, jolloin oikean palvelumuodon kehittäminen ja tarjoaminen helpottuu. Aren Asiantuntijapalvelut tuottaa kiinteistöjen omistajaa ja käyttäjää tukevia, korkeaa teknistä osaamista edellyttäviä energiatehokkuuden palveluja kiinteistön koko elinkaaren ajalle. sairaalakaasu- ja puhdasvesijärjestelmät ovat kriittisen tärkeitä potilasturvallisuudelle. Ulkoistamalla teknisen käyttö- ja ylläpitotoimintansa Arelle asiakas saa yhden kumppanin kautta varmuuden sekä vaativien tilojen ylläpidon edellyttämästä korkeasta osaamisesta että resurssien riittävyydestä. Energiatehokkaat kiinteistöt Kiinteistöjen omistajilla on useita motiiveja kiinteistöjen kehittämiseen. Säästöt hoitokuluissa, tilojen vuokrattavuus, sisäolosuhteet ja käyttäjien tyytyväisyys sekä ympäristövaikutukset kannustavat etsimään uusia ratkaisuja. Kiinteistöjen energiankäyttöä voidaan tehostaa automaattisten järjestelmien lisäksi myös käyttäjien asenteisiin vaikuttamalla. Kiinteistöjen hoitajien ja käyttäjien tukeminen sekä ohjeistaminen ovat tärkeitä kehityspiirteitä lähivuosien ratkaisuissa. n Liike- ja toimitiloissa voidaan energiankäyttöä tehostaa mm. lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja veden käytön osalta. Suurimmaksi osaksi toimenpiteet ovat luonteeltaan käyttöaika- ja asetusarvomuutoksia. Investointiluonteiset toimenpiteet ovat tyypillisesti lämmön talteenottojärjestelmien ja mitta-anturien lisäyksiä sekä ohjelmistomuutoksia. n Tuotantotiloissa edellisten lisäksi kyseeseen tulevat erilaiset tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteutukset, palvelualueiden ositukset ja lämpöpumppuratkaisut. Tuotantotiloissa voidaan vuositasolla päästä merkittäviin säästöihin energiatehokkuutta kasvattamalla. n Asuinkiinteistöissä voidaan kuntoarvioiden avulla kartoittaa lyhyen ja pitkän aikavälin korjaustarpeita, mikä helpottaa korjausrakentamishankkeiden ennakointia ja budjetointia. Näitä palveluja tuotetaan yhteistyössä Aren Asiantuntijapalvelujen kanssa. Näkymät vuodelle 2008 Kiinteistöpalvelujen vuoden 2008 markkinatilanne näyttää hyvältä. Etenkin kokonaisvaltaisille palveluratkaisuille on kysyntää ja kiinteistönomistajat edellyttävät palveluntuottajilta uusia toimintamalleja. Hyvin hoidettu kiinteistö on tärkeä kilpailutekijä yritysten pyrkiessä profiloitumaan korkeatasoisten tilojen kautta. Asianmukaisesti ylläpidetty työympäristö edistää myös yritysturvallisuutta vaikuttaen näin merkittävästi yrityksen tuotannon häiriöttömään jatkumiseen ja tulostavoitteen toteutumiseen. n Markkinatilanne Vuoden 2007 aikana nousivat ilmastonmuutos ja sen myötä energiankulutus julkisuudessa keskeisiksi puheenaiheiksi myös rakennusten energiatehokkuuden osalta. EU ja valtiovalta edellyttävät suomalaista rakennusteollisuutta käyttämään rakennushankkeissaan energiatehokkaita taloteknisiä ratkaisuja. Yritykset ovat tunnistaneet kiinteistöissään ja toimitiloissaan eri tekijöiden vaikutuksen energiankulutukseen ja sitä kautta niiden aiheuttaman ympäristörasituksen. Vuoden 2007 tapahtumia Vuonna 2007 Asiantuntijapalvelujen toiminta painottui energiapalveluihin, kiinteistöjen elinkaari palveluihin, engineering-toimintaan sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Vuoden 2007 merkittävimpiä projekteja olivat Asokotien energiakartoitukset, Senaatti-kiinteistöjen Wanha Lääni -virastotalon energiankäytön ja sisäolosuhteiden optimointi sekä Fortum Oyj:n Keilalahden sähköjärjestelmien muutostöiden valvonta. Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät edellyttävät jatkossa toimitiloiltaan entistäkin enemmän energiatehokkuutta ja hyviä sisäilmaolosuhteita. Tästä ovat osoituksena mm. vuoden 2007 kaksi merkittävää Sensus-talotekniik kajärjestelmän asiakasta, Varkauden Taitotalo Oy:n Navitas II sekä Technopolis Oyj:n Helsingin Ruoho lahden teknologiakeskus. Are Sensus viisaasti energinen Aren kehittämä Are Sensus on talotekninen kokonaisjärjestelmä, josta hyötyvät niin kiinteistön omistaja, tilojen käyttäjä kuin ympäristökin. Ratkaisu on investointi kustannuksiltaan kilpailukykyinen perinteiseen ratkaisuun verrattuna ja lisäksi se tarjoaa merkit- tävän säästöpotentiaalin muutostyökustannuksissa ja jatkuvasti kallistuvan energian kulutuksessa. Energiaa säästävän järjestelmän matalaenergiakeskus hallitsee rakennuksen kaikkia energiavirtoja ja siirtää lämpöä ja jäähdytystä rakennuksessa sieltä, missä sitä on liikaa, sinne, missä sitä tarvitaan. Teollisesti valmistetun kokonaisuuden tekninen etu merkitsee kiinteistön omistajalle mm. lyhyempää asennusaikaa työmaalla, mikä varmistaa kiinteistön nopeamman käyttöönoton. Järjestelmä soveltuu käytettäväksi sekä uudisrakennuksissa että korjausrakentamisen yhteydessä. Are aloitti Sensus-järjestelmän kehittämisen vuonna Ensimmäinen järjestelmä otettiin käyttöön vuon na 1999 ja sen jälkeen sitä on kehitetty ja tku vasti. Mallin teoriapohja testattiin ennen käytäntöön soveltamista Helsingin Teknillisen korkeakoulun, Lappeen rannan teknillisen korkeakoulun sekä Ruotsin Kungliga tekniska högskolanin laskelmien ja simulaatioiden avulla. Työterveyslaitos suoritti tarvittavat sisäilman mittaukset. Aresco-sopimus rahoittaa itsensä Aren kehittämän Aresco-sopimuksen avulla investoinnit energiatehokkuuden parantamiseen maksetaan kulutuk sen pienenemisestä saatavilla säästöillä. Sopimus perus tuu kansainväliseen ESCO-konseptiin (Energy Service Company). Valtio panostaa ESCOkonseptin yleistymiseen huomattavien investointitukien muodossa. Yleisimpiä investointeja rakennuksen energiatehokkuuden kohentamiseksi ja käyttökustannusten pienentämiseksi ovat ilmastoinnin tai lämmön talteenoton kunnostaminen. Myös uusiutuvien energialähteiden käyttöön siirtyminen sekä taloteknisten järjestelmien uusiminen on mahdollista. n 10 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

7 KORJAUSRAKENTAMISEN PALVELUT KORJAUSRAKENTAMISEN PALVELUT Aren Korjausrakentamisen palvelut tarjoaa kattavia ratkaisuja suunnittelusta projektinjohtoon ja toteutukseen niin liike- ja toimitiloissa kuin asuinkiinteistöissäkin. Huomioimme asukkaiden erilaiset tarpeet ja pyrimme häiriöttömään toimintaan korjausrakentamisen kohteissamme. Markkinatilanne Ympäristöministeriön julkaiseman Korjausrakentamisen strategian mukaan korjausrakentamiseen käytettiin Suomessa vuonna 2006 noin 7 miljardia euroa, mikä vastaa noin puolta koko talonrakentamiseen käytetystä summasta. Sama kehitys on jatkunut myös vuonna Asuntokannan korjausrakentamiseen arvioidaan kuluvan ajanjaksolla noin 1,8 miljardia euroa vuodessa. Asuinrakennuksiin suunniteltujen linjasaneerausten määrä on ollut vuoden 2007 aikana ennätyksellinen. Toisaalta korjausrakentamisen uudisrakentamisesta poikkeavat erikoispiirteet eivät vielä ole hahmottuneet markkinoilla, mikä on viivästyttänyt useiden hankkeiden aloittamista. Liiketoiminta Korjausrakentamisen palvelut eriytettiin omaksi liiketoiminta-alueekseen kesällä 2007 ja sen liikevaihto oli kertomusvuonna 13,1 miljoonaa euroa. Kannattavuus jäi tavoitteista toiminnan käynnistämisen ja suunniteltujen yrityskauppojen viiveiden vuoksi. Liiketoiminta-alueen vahvistamiseksi Are osti huhtikuussa 2007 Rakennusliike Nykänen & Liukku Oy:n koko osakekannan. Pirkanmaan alueella toimiva yritys on erikoistunut korjausrakentamiseen. Kaupan myötä kaikki yrityksessä työskentelevät 35 henkilöä siirtyivät Aren palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja yrityksen nimi muutettiin Rakennus-Are Oy:ksi. Lokakuussa 2007 Aren tytäryhtiö osti pääkaupunkiseudulla toimivan, korjausrakentamiseen ja käyttäjälähtöisiin muutostöihin erikoistuneen Rakennusliike R Helander Oy:n liiketoiminnan ja toiminimen. Kaupan yhteydessä yrityksen 25 työntekijää siirtyivät Aren palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2007 merkittävimpiä työkohteita olivat mm. Aren ja Rakennus-Are Oy:n ensimmäinen yhteinen hanke As. Oy Koulukatu 5:n linjasaneeraus Tampereella, Tam pe reen kaupungin tilakeskuksen alaisen Nekalan koulun pe ruskorjaus ja Pitkäniemen sairaalan kunnostus sekä Kon tu lan kiinteistöt Oy:n Ostostie 5:n linja saneeraus Hel sin gissä. Kokonaispalvelulla kehykset hyvään elämään Osaavasti suoritetun korjausrakentamisen avulla kiinteistön arvo säilyy ja viihtyvyys paranee. Korjausrakentamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi energiatehokkuuteen ja pienentää kiinteistön aiheuttamaa ympäristökuormitusta. n Liike- ja toimitiloihin tarjotaan kaikki kiinteistön kehittämiseen liittyvät palvelut kuntotutkimuksista ja energiatehokkuudesta sähköistyksen ja monipalvelu verkkojen uusimiseen sekä käyttötarkoituksen muutoksiin. n Asuinkiinteistöihin tehdään linjasaneerausten lisäksi sähköistyksen, monipalveluverkkojen ja ilmanvaihtojärjestelmien uusimiset sekä kylpyhuoneja keittiöremontit. Aktiivinen alkuvuosi 2008 Are solmi vuoden 2008 alussa yhteistyösopimuksen NRG Nordic Renovation Group Oy:n kanssa voidakseen tarjota vaihtoehtoja putkistokorjauksiin mm. muotoputkisujutusmenetelmillä. Helmikuussa 2008 Lujapalvelu Oy:n kunnossapito- ja korjausrakentamisen palvelut siirtyivät Arelle. Kaupan mukana yritykseen siirtyi valtakunnallisesti 116 alan ammattilaista ja Korjausrakentamisen palvelujen liikevaihto lähes kaksinkertaistui. n 12 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

8 KANSAINVÄLISET TOIMINNOT KANSAINVÄLISET TOIMINNOT Are tarjoaa korkeatasoisia urakointi-, kiinteistöjen ylläpito- ja korjausrakentamisen palveluja kansainvälisille ja paikallisille toimijoille Suomen lähialueilla. Kansainväliset sijoittajat tuovat Pietarissa kysyntää huollon ja korjausrakentamisen palveluille. Venäjä Markkinatilanne Investoinnit ja rakentaminen kasvoivat merkittävästi Pietarissa ja sen lähialueilla. Kilpailu osaavasta työ - voimasta on kiristynyt ja palkkakustannukset ovat nousussa. Kansainväliset sijoittajat tuovat kysyntää uusille palvelumuodoille, kuten huollon ja korjausrakentamisen palveluille. Liiketoiminta ZAO Are St. Petersburgin liikevaihto oli 7,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos jäi tavoitteestaan. Tilauskanta vuoden vaihteessa oli 9,9 miljoonaa euroa. Venäjän valtion taidemuseon Eremitaasin taidevaraston sähköasennustöitä jatkettiin. Kyseessä on vaativa kohde, sillä tilassa säilytettävät mittaamattoman arvokkaat taideaarteet edellyttävät talotekniikalta korkeaa toimintavarmuutta. Vuoden 2007 merkittävimpiä uudishankkeita olivat mm. Nokian Tyres 3. vaiheen sähkötyöt ja OOO Focus Woodin parkettituotantolaitoksen lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotyöt sekä prosessiputkitus. Merkittävimpiä kohteita olivat edellä mainitut uudishankkeet sekä Inlook Color ja Pietarin Sokos-hotellit. Näkymät vuodelle 2008 Logistiikka-, toimisto- ja tuotantotilojen rakentaminen jatkuu voimakkaana. Are vahvistaa tarjontaansa myös kiinteistön yllä pito- ja korjausrakentamispalveluihin. Kiinteistöihin liittyvä uusi teknologia kiinnostaa alueella toimivia kiinteistönomistajia, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet Aren kehittämän taloteknisen Sensus-järjestelmän markkinointiin. VIRO JA LATVIA Markkinatilanne Virossa ja Latviassa rakentaminen oli vuoden 2007 alkupuoliskolla voimakasta, mutta loppuvuodesta näkyi jo merkkejä markkinoiden ylikuumentumisesta. Lainakorkojen nostaminen ja lainansaannin vaikeutuminen ovat laskeneet kiinteistöjen ja asuntojen hintoja. Kohonneen palkkatason ja työvoiman saata vuuden vaikeutumisen seurauksena kansainväliset toimijat ovat supistaneet toimintojaan ja osa on lopettanut toimintansa alueella kokonaan. Liiketoiminta AS Aren liikevaihto 2007 kasvoi edellisvuodesta ja oli 6,6 miljoonaa euroa, mutta yrityksen toiminta oli tappiollista. SIA Are Lat:n liikevaihto oli 0,3 miljoonaa euroa ja kannattavuus jäi heikoksi. Vuoden 2007 merkittäviä valmistuneita projekteja olivat mm. Tallinn Songfestival Arenan korjausrakentamisen vaiheiden 1. ja 2. ilmastointi- ja sähkötyöt, Ehitajate tee 114 toimistokiinteistön urakointiin liittyvät LVISK-työt ja Kehra Paper Millin korjausrakentamiseen sisältyvä automaatiohanke. AS Aren kiinteistöpalvelujen uusista asiakkaista mainittakoon Tehnopolis ja Hotel Forum. Viron ja Latvian talouskasvun odotetaan taantuvan. Vuoden 2008 alussa liiketoiminta Baltian maiden tytäryhtiöissä päätettiin lopettaa heikon kannattavuuskehityksen vuoksi. n 14 Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

9 henkilöstön kehittäminen HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Aren tavoitteena on säilyttää yhtiön asema korkeatasoisen osaamisen yrityksenä, joka tarjoaa henkilöstölleen monipuoliset kehittymismahdollisuudet ja asiakkailleen ammattitaitoista ja luotettavaa palvelua. Arelaiset harrastavat yhdessä aktiivisesti liikuntaa ja hyödyntävät yrityksen laajaa koulutustarjontaa. Työmarkkinatilanne Vuoden 2007 aikana solmittiin uudet työehtosopimukset kaikille Aren edustamille aloille. Uusitut työehtosopimukset ovat Talotekniikka-alan työehtosopimus sähköasennustoimialalle, Teknologiateollisuuden työehtosopimus, Talotekniikka-alan työehtosopimus LVI-toimialalle ja Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille. Alan työvoiman saatavuus oli teknisten toimihenkilöiden osalta varsinkin pääkaupunkiseudulla haasteellista. Myös sprinkleri- ja kylmäasentajista oli pulaa. Muilta osin asentajia on toistaiseksi pystytty rekrytoimaan koko maahan. Suunnitelmallinen koulutus hyvän palvelun perustana Aren monipuolinen henkilöstön kehittämistyö sai tunnustusta, kun opetusministeriö luovutti Arelle vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon. Perusteena valinnassa nostettiin esille koulutustoiminnan pitkäjänteisyys, systemaattisuus ja yhteiskunta vastuullisuus. Oppisopimuskoulutusta lisättiin merkittävästi vuoden 2007 aikana ja yhtiössä aloitti oppisopimuspohjaisesti 25 uutta arelaista. Alalla vallitsevaan työvoimapulaan vastattiin mm. käynnistämällä talotekniikan perustutkintoon tähtäävä sprinkleriasentajan koulutusohjelma. Uudesta koulutusohjelmasta saatuja kokemuksia pyritään hyödyntämään Opetushallituksen uudistaessa valtakunnallisen perustutkinnon sisältöä. Koulutusohjelmilla halutaan tukea henkilöstön urakehitystä ja siirtymistä uusiin tehtäviin Aressa. Pitkiä, yli kahdeksan kuukautta kestäviä koulutusohjelmia toteutettiin vuoden aikana yhteensä 12 ja niissä opiskeli 159 arelaista (Taulukko 1). Uutena koulutusohjelmana käynnistettiin rakennustuotannon ammattitutkintoon tähtäävä työnjohdollinen koulutusohjelma, jonka kohderyhmänä ovat Aressa äskettäin aloittaneet projektinhoitajat ja projektinhoitajan tehtäviin siirtyvät asentajat. Lyhytkestoisiin koulutuksiin käytettiin vuoden 2007 aikana lähes 700 henkilötyöpäivää. Täsmäkoulutusta järjestettiin vuoden aikana monipuolisesti mm. asennustekniikan, esimiestyöskentelyn, jäähdytys- ja kulunvalvontajärjestelmien, käyttöönottotarkastusmittausten ja sopimusjuridiikan alueilta. Kiinteistöpalveluissa panostettiin merkittävästi sähkötyöturvallisuuden koulutukseen. Hyvä työilmapiiri tehostaa toimintaa Syyskuussa 2007 toteutettiin henkilöstökysely, jonka avulla selvitettiin henkilökunnan arvioita Aresta työpaikkana. Kyselyn tuloksia verrattiin kaksi vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen ja tänä aikana tehdyt toimenpiteet olivat selkeästi nähtävissä työviihtyvyyden parantumisena. Henkilöstön mielestä viestintä ja esimiestyöskentely olivat kohentuneet ja työntekijöiden yhteishenki oli hyvä. Haasteita löydettiin osastojen välisestä tiedonkulusta ja yhteistyöstä. Näitä osa-alueita koskevat kehitystoimenpiteet on käynnistetty ja niitä jatketaan vuoden 2008 aikana. Yhtiön johdosta ja luottamusmiehistä koostuva henkilöstötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa käsittelemään toiminnan kehittämiseen ja henkilöstötyytyväisyyteen liittyviä asioita. Jo aiemmin käynnistettyä työkyvyn johtamisjärjestelmän kehittämishanketta jatkettiin. Vuonna 2007 solmittiin uusi työterveyshuollon sopimus. Sopimuksen tavoitteena on taata koko henkilöstölle yhteneväiset ja nopeasti saavutettavat työterveyspalvelut, joita ohjataan valtakunnallisesti ja keskitetysti yhtenäisellä palvelukonseptilla. Koulutusohjelmien opiskelijamäärät 2007 Sähköyliasentajan EAT 25 Putkiasentajan AT 19 Ilmastointiasentajan AT 6 Putki- ja iv-asentajien EAT 5 Kiinteistönhoitajan AT 8 Ilmastointijärjestelmien puhdistajan AT 7 Sprinkleriasentajan PT 10 Projektipäällikkö TEAT 22 Työnjohdollinen RAT 22 Assistenttien valmennusohjelma 23 Aluemyyntijohdon valmennusohjelma 12 Työturvallisuus on tärkeimpiä toimialan onnistumista mittaavia tekijöitä. Aren tavoittena on vähentää työtapaturmia merkittävästi vuoden 2008 aikana. Taulukko henkilöstön määrä asentajat toimihenkilöt AT= ammattitutkinto, EAT=erikoisammattitutkinto, PT=perustutkinto, TEAT=Tekniikan erikoisammattitutkinto, RAT= Rakennustuotannon ammattitutkinto Yhteensä 1675 Aren johtoryhmä nimitti konserniin työturvallisuuden kehittämisestä keskitetysti vastaavan työturvallisuuspäällikön, joka raportoi säännöllisesti johtoryhmälle. n Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

10 95 vuotta Vastuullista perheyrittäjyyttä Perheyrityksemme aloitti toimintansa helmikuussa Vahva usko omaan tekemiseen, omistautuminen ja voimakas vastuunkanto yhdistävät yrittäjyyttä ja omistajuutta edelleen kuten 95 vuotta sitten. Omistajalla ja yhtiöllä on vastuu asiakkaille tuotteiden ja palveluiden kautta. Asiakastarpeiden seuraaminen ja yrityksen suunnitelmallinen kehittäminen ovat ainoa tapa selviytyä kiristyvässä kilpailussa. Tilikausi 2007 Rakennusalan markkinoiden kokonaiskehitys vuonna 2007 oli positiivinen. Rakentamisen määrä kasvoi etenkin liike- ja toimistorakentamisessa sekä teollisuusja logistiikkarakentamisessa. Pääkaupunkiseudulla myös asuntorakentaminen oli vilkasta. Kiinteistöpalvelujen markkinoiden kehitys jatkui vakaana. Korjausrakentamisen markkinat kasvoivat edellisvuodesta, mutta kasvua rajoitti resurssipula. Taloudellinen katsaus P erheyrityksessä menestyminen lasketaan pidemmällä ajanjaksolla kuin muutamien vuosien arvonnousuissa tai neljännesvuoden pörssikurssikehityksessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei perheyrityksen tulisi olla tuottava. Aren toimintaa ohjaa pyrkimys jatkaa kilpailukykyisenä seuraavallekin sukupolvelle. Tuloksellisuus on paras tae tästä. Yrittäjyys etenee Onvest-konsernissa neljännessä sukupolvessa. Alfred ja Olga Onnista seurasi Martti ja Maikki (o.s. Onninen) Aurialan sukupolvi. Heidän jälkeensä perhettä edustivat Erkki J. ja Anja (o.s. Auriala) Toivanen. Onvestin pääomistaja rouva Anja Toivanen menehtyi vakavaan sairauteen Tämän päivän sukupolvea ovat sisarukset Maarit Toivanen-Koivisto ja Marja Toivanen. Ekonomi Maarit Toivanen-Koivisto toimii Are Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on myös Onvest Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Onvest Oy:n omistus jakautuu Maarit Toivanen-Koiviston ja Onvestin hallituksen jäsenen Marja Toivasen sekä heidän lastensa kesken. Meillä Aressa arvot rakentuvat perheyrittäjyydelle. Arelaiset ovat asiakkaita varten. Aren toiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja asiakkaiden menestyminen on meille tärkeää. Teemme työtä yhdessä. Yhteistyön korostaminen ja vastuun ottaminen on Aren jatkuvuuden tae. Voimavarana osaavat arelaiset. Ammattitaito on osa kilpailukykyämme ja jatkuva kehittyminen kannustaa meitä eteenpäin. Tuloksellinen toiminta takaa menestymisen. Tuloksellinen toiminta edellyttää huolehtimista kilpailukyvystä ja yhteiskunnallisista velvoitteista. n n Are-konsernin liikevaihto kasvoi suunnitellusti, mutta kansain väliset toiminnot heikensivät konsernin kannattavuutta. n Konsernin tilauskanta tilikauden lopussa kasvoi voimakkaasti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. n Urakointipalvelujen talotekniikan liikevaihto nousi edellisvuodesta, mutta kannattavuus jäi edellisvuoden tasolle. Teollisuuden palvelujen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla kannattavuuden ollessa hyvä. Teollisuuden palvelut siirtyi osaksi Urakointi palveluja syyskuussa n Kiinteistöpalvelujen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani oleellisesti ollen hyvällä tasolla. n Korjaus rakentamisen palveluista muodostettiin oma kunnossapito- ja korjausrakentamistoiminta henkilöstöineen (116 henkilöä) siirtyivät Arelle. n Opetusministeriö palkitsi Aren vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnolla. Palkinnon perusteina nostettiin esiin Aren koulutustoiminnan pitkäjänteisyys, systemaattisuus ja yhteiskuntavastuullisuus. n Aren laatu- ja ympäristöjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin. Teollisuuden palveluiden toiminta täydentyi vuonna 2007 OHSAS työturvallisuusjärjestelmän sertifikaatilla aiemmin saavutettujen ISO ympäristöjärjestelmän ja ISO laatujärjestelmän lisäksi. Det Norske Veritas myönsi heinäkuussa Kiinteistöpalveluille ISO 9001-, ISO ja OHSAS standardien mukaiset sertifikaatit. Seuraavassa vaiheessa järjestelmät laajennetaan kattamaan Urakointipalvelut. liiketoiminta-alue kesällä Korjausrakentamisen n Henkilöstömäärä vuonna 2007 oli keskimäärin palvelut jäi liikevaihto- ja kannattavuustavoitteistaan toiminnan käynnistämisen ja suunniteltujen yrityskauppojen viiveiden takia. 1656, kasvua oli edellisvuodesta 123 henkilöä. Konsernin avainlukuja n Kansainvälisen toiminnan tulos oli vahvasti tappiollista. Liiketoiminta Baltian maiden tytäryhtiöissä päätettiin lopettaa. Venäjällä Are vahvistaa tarjontaansa kiinteistön ylläpito- ja korjausrakentamisen palveluihin. Liikevaihto, milj muutos, % Laskutus, milj muutos, % 23 0, Liikevoitto, milj. 2,7 2,3 7,5 0,6 2,7 % liikevaihdosta 1,3 1,2 4,0 0,4 2,0 Omavaraisuusaste, % n Tilikauden päättyessä Aren omistamat yhtiöt olivat Henkilöstö Tilauskanta , milj kotimaassa Kaksoisputki Oy, Putki-Sampo Oy, Toimipisteet In memoriam Anja Toivanen Martina Toivanen, Martti Koivisto, Henrik Koivisto, Maarit Toivanen-Koivisto, Marja Toivanen, Erik Toivanen, Maria Toivanen Rakennus-Are Oy ja Rakennusliike R Helander Oy sekä ZAO Are St. Petersburg Venäjällä, AS Are Virossa ja SIA Are Lat Latviassa. Sulautumis suunnitelman mukaisesti Kaksoisputki Oy sulautui emoyhtiöönsä Vuoden 2008 helmikuussa Lujapalvelut Oy:n Laskutus liiketoiminnoittain milj. % milj. % milj. % Urakointipalvelut Kiinteistöpalvelut Korjausrakentamisen palvelut Kansainvälinen toiminta Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

11 KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNITASE Miljoonaa euroa Liikevaihto 211,9 181,2 Liikevaihto milj. euroa sijoitetun pääoman tuotto, % Miljoonaa euroa Vastaavaa Keskeneräisten töiden muutos 10,6 0,2 Muut liiketoiminnan tuotot 0,3 Kulut 217,1 177,3 Poistot 2,7 2,1 Liikevoitto 2,7 2,3 Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,3 190,3 181,2 211,9 45,6 13,0 14,8 Pysyvät vastaavat 12,3 8,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 44,6 33,0 Saamiset 31,8 27,8 Likvidit varat 11,3 11,7 100,0 81,4 Voitto ennen veroja 2,9 2,5 Vastattavaa Välittömät verot 2,0 1,3 tilikauden voitto 0,9 1,2 Oma pääoma 20,4 19,5 Pakolliset varaukset 2,4 0,5 Tunnuslukuja Liikevoitto-% 1,3 1,2 Sijoitetun pääoman tuotto-% ennen veroja 14,8 13,0 Omavaraisuusaste, % 36,1 40,1 Liikevoitto milj. euroa 7,5 omavaraisuusaste, % 40,8 40,1 36,1 Korolliset velat 0,0 0,0 Korottomat velat Saadut ennakot 43,6 32,8 Muut 33,6 28,6 100,0 81,4 Konsernin rahoituslaskelma 2,3 2,7 Liiketoiminnan rahavirta 5,5 0,7 Investointien rahavirta 6,0 4,4 Rahoituksen rahavirta 0,1 1,5 Rahavarojen muutos 0,4 5,2 urakointipalvelut Liikevaihto milj. euroa henkilöstö kiinteistöpalvelut Liikevaihto milj. euroa henkilöstö Korjausrakentaminen Liikevaihto milj. euroa 3 13 henkilöstö KANSAINVÄLISET TOIMINNOT Liikevaihto milj. euroa henkilöstö Are vuosikatsaus 2007 Are vuosikatsaus

12 hallitus johtoryhmä yhteystiedot Aren valtakunnallinen puhelinnumero Are-konsernin päätoimipaikka Vantaa Kaivokselantie 9, Vantaa, PL 160, Vantaa Kiinteistöpalvelut päivystys 24 h, puh Aluetoimistot Hyvinkää Hakakalliontie 7, Hyvinkää, PL 103, Hyvinkää Jyväskylä Schaumanin puistotie 10, Jyväskylä, PL 85, Jyväskylä Kuopio Mestarinkatu 5, Kuopio, PL1071, Kuopio Lahti Väinämöisentie 6, Lahti, PL 152, Lahti Oulu Jääsalontie 17, Oulu Tampere Kuoppamäentie 11, Tampere, PL 814, Tampere Turku Fiskarsinkatu 2, Turku hallitus vasemmalta: Tor-Erik Sandelin, hallituksen jäsen vuodesta 2006, johtaja Maarit Toivanen-Koivisto, hallituksen jäsen vuodesta 2000, toimitusjohtaja, Onvest Oy Veli-Pekka Jokiniva, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2001, hallituksen jäsen vuodesta 2000, sijoitusjohtaja, Onvest Oy Jouko Ketola, hallituksen jäsen vuodesta 2002, teollisuusneuvos johtoryhmä takana vasemmalta: Sari Uusitupa, johtaja, myynti ja palvelukonseptointi, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Aki Puska, toimitusjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Jorma Rajamäki, talousjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 1995 Timo Savimäki, liiketoimintajohtaja, Urakointipalvelut, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 1996 (Urakointipalvelujen liiketoiminta-alueen johtajana aloitti Pekka Karppinen) Arto Turkulainen, liiketoimintajohtaja, Korjausrakentamisen palvelut, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2002 edessä vasemmalta: Satu Juvonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Seppo Korhonen, liiketoimintajohtaja, Kiinteistöpalvelut, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2007 Merja Hokkanen, henkilöstöjohtaja, Are Oy:n palveluksessa vuodesta 2006 PALVELUpisteet Jämsä Kauppakatu 12, Kaipola Kotka Jumalniementie 3, Kotka Lappeenranta Harapaisentie 55, Lappeenranta Leppiniemi Hietaniementie 12, Leppiniemi Pori Satakunnankatu 23 A, Pori Porvoo Urakoitsija-alue, Kulloo, PL 14, Porvoo Raahe Pajuniityntie 43, Raahe Rauma Tikkalantie 1, Rauma Rovaniemi Sipolantie 2, Rovaniemi Salo Joensuunkatu 7, Salo Tornio Kemintie 25 h 2, Tornio Vaasa Kupariportti 9, Vaasa Tytäryhtiöt Putki-Sampo Oy Tinasepäntie 36, Helsinki, puh Rakennusliike R Helander Oy Kaivokselantie 9, Vantaa, puh Rakennus-Are Oy Ostolantie 14, Ähtäri, puh ja Lokomonkatu 25 A, B-porras, Tampere, puh ZAO Are St. Petersburg Per. Chelieva 11, St. Petersburg, Russia Esivalmistamo Nurmijärvi Teollisuustie 2 8, Klaukkala Vuosikatsauksen kuvissa esiintyvät seuraavat arelaiset: etukannessa Jukka-Pekka Kokkonen, s. 4 Tommi Kenttälä, s. 5 ja 7 Mika Auvinen, s. 8 ja 10 Teemu Saario, s. 12 Markku Marjomaa, s. 17 vasemman puoleisessa kuvassa (vas.) Corinna Fagerström, Raakel Kelkka, Sirpa Huhtamäki, Terhi Hurme, s. 17 oikean puoleisessa kuvassa (vas.) Kai Aarnio, Kimmo Valtonen, Keijo Salonen, Esa Mielikäinen, Pasi Enberg, Rainer From, Jouni Snygg, Satu Jaakonaho, Tero Muona sekä takakannessa Teemu Saario ja Jyrki Mikkonen. 22 Are vuosikatsaus 2007

13 Are Oy Kaivokselantie Vantaa Puhelin Faksi

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

LeaseGreen ostaa TalPron

LeaseGreen ostaa TalPron Kauppalehti Keskiviikko 06.08.2014 klo 11:17 LeaseGreen ostaa TalPron KUVA: Katja Lehto EMC Talotekniikka myy TalPron LeaseGreen Groupille. Ydinliiketoimintoihinsa keskittyvä EMC Talotekniikka myy TalPron

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3. Esitys 25.4. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q1 Q1 26 26 Liikevaihto 54,3 49,3 22,6 Liikevoitto 1,3,6 1,2 Katsauskauden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Are Oy

Sisällysluettelo. Are Oy A R E V U O S I K AT S A U S 2 0 0 9 S I S Ä L T Ö Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 20 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Urakointipalvelut 7 Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä. 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö

Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä. 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö in palvelualueet Projektin toteutus Elinkaarihankkeet ja -palvelut Palveluiden johtaminen Suunnittelu ja hankekehitys

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Yhtiökokous Kohti yhtenäistä tä Lemm inkäistä Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yritys- kau upat, Venäjän tonttikaupat 4-6/2010

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2008 05.08.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-6/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-6/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 64,8 miljoonaa

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Avainkohdat Q4 2010 Liikevaihto oli Q4:llä 83,0 (79,0) milj. euroa Verkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 [tilintarkastamaton] Edelläkävijä kehittyy jatkuvasti Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.2% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.3m (EUR 4.3m /20)

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Lemminkäinen-konserni. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007

Lemminkäinen-konserni. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 Lemminkäinen-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.27 Kotimaan rakennusmarkkinat Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vuonna 27 3,5 % ja vuonna 28 3,% - ulkomaisen työvoiman käyttö on yleistynyt

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Q3 osavuosikatsaus. Talousjohtaja Tuomo Valkonen

Q3 osavuosikatsaus. Talousjohtaja Tuomo Valkonen Q3 osavuosikatsaus Talousjohtaja Tuomo Valkonen Heikko tulos tehostamistoimet käynnissä 2 HKScan-konserni Q3/2017 Positiivista Negatiivista Tuotemyynnin liikevaihto ja markkinaosuus kääntyivät kasvuun

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07 Aspon Q3 2007 25.10.2007 CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q3 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 5,4 %, yritysosto mukaanlukien 16,5 % Liikevoitto ilman kertaeriä 3,7

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot