159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kutsu tulee lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön 2.luvun 4 :n mukaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta. n / 4 tekemän päätöksen mukaisesti kutsu laitetaan sähköpostitse ja esityslista kirjeenä ja sähköpostitse. Kokouskutsu on lähetetty , asialista ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Risto Koivisto ja Anna-Maija Lahtinen ja varalla Reija Mattsson. Tarkastus suoritetaan ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Muutoin asiat käsitellään kokouskutsun esittämässä järjestyksessä, mutta lisäpykälänä 175 käsitellään Pereen ja Kurikankulman vuokrasopimusasiat sekä pykälä 176 kiinteistötyöntekijän palkkaaminen.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION ALUSTAVA KÄSITTELY käsitteli kokouksessaan toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaa, ja hyväksyi alustavan valmisteluohjeen. Tehtäväalueet ovat valmistelleet talousarvioita annetun raamin ja ohjeistuksen mukaisesti ohjausryhmissä ja tiimeissä. Nykyisen käytännön mukaisesti kirkkoneuvoston kesäkuun kokoukseen kutsutaan työalavastaavat ja ohjausryhmien puheenjohtajat kertomaan valmisteluprosessin etenemisestä. käy keskustelun vuoden 2016 Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelusta sekä ohjeistaa jatkotyöskentelyä kävi keskustelua talousarvion valmistelusta yhdessä työalavastaavien ja ohjausryhmien puheenjohtajien kanssa. linjasi siten, että kaksi projektirahaesitystä viedään eteenpäin: viestinnän kehittäminen ja nuoriso- ja kouluikäistyön digihanke.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu LASTENOHJAAJIEN TOINTEN TÄYTTÄMINEN päätti kokouksessaan asettaa työryhmän valmistelemaan lastenohjaajien toimien täyttöä. Työryhmän koollekutsujaksi valittiin kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän muina jäseninä toimivat lapsityön vastaava kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen, vastaava lastenohjaaja Laura Furu sekä kirkkoneuvoston edustaja ja kristillisen varhaiskasvatuksen ohjausryhmän jäsen Anna-Maija Lahtinen. Lastenohjaajien toimet laitettiin avoimiksi Toimet on ilmoitettu haettavaksi TE-toimiston mol.fi-sivustolla, Seurakunnan kotisivuilla, Aamulehdessä sekä Kotimaalehdessä. Hakuaika päättyi klo 17. Määräaikaan mennessä hakemuksia toimiin tuli 20 kappaletta. Hakijoista on yhteenveto liitteenä. Työpaikkailmoituksessa on hakukelpoisuudeksi määritelty kirkollinen koulutus. Lastenohjaajien toimia täytettäessä ja haastatteluihin hakijoita valittaessa lähtökohdaksi otettiin se, että valituilla tulee olla piispankokouksen hyväksymä kelpoisuus toimeen. Toimeen valituilla tulee siis olla suoritettuna joko Lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai kirkollinen Ammattikorkeakoulututkinto, joka antaa kelpoisuuden lapsitai nuorisotyönohjaajien virkaan. Hakijoista 10 täytti hakukelpoisuuden. Yksi hakija (Heli Rintamäki) ilmoitti etukäteen, ettei haastattelupäivämäärä hänelle sovi. Työryhmä päätyi kutsumaan haastatteluihin viisi hakijaa työhakemusten, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Haastatteluun kutsuttiin Tuula Alenius Hämeenkyröstä, Virpi Kujansuu Valkeakoskelta, Niina Naukkarinen Tampereelta, Salla-Mari Pyykkönen Tampereelta sekä Lassi Seppä Lempäälästä. Työryhmä kiinnitti erityistä huomiota hakijoiden aiempaan työkokemukseen seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Haastatteluissa Tuula Alenius ja Virpi Kujansuu osoittivat selkeästi olevansa kirkollisen varhaiskasvatuksen ammatti-ihmisiä, joilla on vahva kokemus seurakunnan varhaiskasvatuksen lisäksi myös päiväkotimaailmasta. Molemmat toimiin ehdotettavat ovat selkeästi sitoutuneet kirkon työhön. Tuula Alenius on toiminut yli 20 vuotta lastenohjaajana paikallisseurakunnissa. Alenius on työskennellyt lisäksi mm. SPR:n pakolaisohjaajana, joka antaa valmiuksia monikulttuurisuuden kohtaamiselle seurakunnassa. Alenius voi olla myös muiden seurakunnan lastenohjaajien tukena maahanmuuttajatyössä. Aleniuksen vahvuuksia ovat lisäksi kädentaidot sekä kiinnostus nukketeatteriin. Alenius on helposti lähestyttävä, luotettava ja vastuuntuntoinen lastenohjaaja.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu LASTENOHJAAJIEN TOINTEN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) Virpi Kujansuu on toiminut useamman vuoden Helsingissä Roihuvuoren seurakunnassa lastenohjaajana. Hän on saanut Roihuvuoren seurakunnassa työskennellessään mentorointikoulutuksen, joka edesauttaa päiväkotien uskontokasvatusta. Kujansuulla on lastenohjaajan koulutuksen rinnalla artesaani-tutkinto, joka tarjoaa mahdollisuuksia laadukkaan ja sisällöltään monipuolisen kerhotoiminnan rikastuttamiseen. Kujansuulla on kädentaitojen ohella myös vahvaa musiikillista osaamista sekä kokemusta esimerkiksi Kirkkomuskari -toiminnasta. Kujansuu on empaattinen, rauhallinen, toiset huomioon ottava ja vastuuntuntoinen lastenohjaaja. Työryhmä esittää, että lastenohjaajien toimiin valitaan Tuula Alenius Hämeenkyröstä ja Virpi Kujansuu Valkeakoskelta. päättää valita Pirkkalan seurakunnan avoinna oleviin lastenohjaajan toimiin Tuula Aleniuksen ja Virpi Kujansuun. Molempien työsuhde alkaa Toimiin sisällytetään 4 kuukauden koeaika. Palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu KERHOTILAN VUOKRAAMINEN KYÖSTIN ALUEELTA päätti kokouksessaan valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön neuvottelemaan vuokrasopimuksesta Veskan tiloista mutta Kyöstin ja muiden tilojen osalta valmistelua jatkaa tilatarvetyöryhmä. Tilatarvesuunnittelutyöryhmän kokouksen pöytäkirja on liitteenä. Työryhmä päätti, että talouspäällikkö valmistelee kirkkoneuvostoon päätösesityksen Kyöstin tilan vuokraamisesta ja sen käyttöönoton edellyttävistä muutos- ja kunnostustoimenpiteistä. Kiinteistö osoitteessa Kyöstintie 10 on nykyisin Aleksin Autotalo Oy:n omistuksessa. Kiinteistö on myös ollut kokonaisuudessaan myynnissä. Kiinteistössä on samassa rakennuksessa toisessa liikehuoneistossa vuokralaisena Siwa. Seurakunnan tavoittelema liikehuoneisto on tarkoitus jakaa lukollisella ovella kahteen huoneistoon, jossa toisessa on toiminut aiemmin yksityinen eläinlääkärikeskus ja toisessa alun perin asunto. Seurakunnalle vuokrattavat tilat ovat yhteensä noin 171,5 m2. Tilojen vuokraksi ollaan sopimassa /kk (indeksitarkistus vuosittain). Vuokrassa on huomioitu se, että vuokranantaja ei tee vuokralaisen tarvitsemia tilamuutos- ja korjaustöitä eli vuokrassa on huomioitu tilojen nykyinen kunto. Kunto huoneistossa on sinänsä melko hyvä, mutta tilaratkaisut aikaisemmasta toiminnasta johtuen soveltumattomat sellaisenaan seurakunnan toimintaan. Palo- ja terveystarkastajat tutustuivat kohteeseen ja antavat tilaa koskevat lausunnot. Heidän mielestään tila soveltuu esitettyyn käyttöön hyvin esitettyjen muutostöiden jälkeen. Muutostyöt on myös esitetty vuokranantajalle sekä saatu niistä hyväksyntä. Seurakunta on käynnistänyt myös kohteessa kuntoarvioinnin, josta saadaan lausunto myöhemmin. Kyöstin tilan käyttöönotto edellyttää siis tiloissa muutostöitä, kunnostusta ja kalustusta. Palo- ja terveystarkastajien käynnin jälkeen tuli lisää muutostöitä, joista kustannuksia. Alustavaan muutostyöluonnokseen perustuva tarkennettu verollinen kustannusarvio on euroa. Kustannusarvio liitteenä. Vuokranantajan kanssa on päästy yksimielisyyteen siitä, että seurakunnan maksaessa muutostyöt täytyy vuokra-ajan olla pitempi ja vuokrasopimuksen purkamisesta oltava etukäteen määritellyt taloudelliset seuraamukset. Sopimuksen purkuhan voisi tulla kyseeseen erityisesti vuokranantajan vaihtuessa. Vuokrasopimuksen ehdoissa täten suojataan seurakunnan vuosikorjausinvestointi vuokranantajan omistamaan liikehuoneistoon. Vuokrasopimusluonnos on pöytäkirjan liitteenä. Seurakunta on luopumassa Pereen ja Kurikankulman kerhohuoneistojen käytöstä nykyisessä laajuudessaan. Kyöstin tila on uusi kerhohuoneisto ja täten uusi vuokrakulu, jota ei ole talousarviossa vuodelle Kurikankulman tilojen euron vuokrasopimuksen päättyminen kuitenkin kattaa Kyöstin tilan uuden vuokrakulun. Kurikankulmalle ja Pereelle jäävästä toiminnasta tulee uuden vuokrasopimuksen

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu KERHOTILAN VUOKRAAMINEN KYÖSTIN ALUEELTA (jatkoa) mukainen kustannus, josta on neuvoteltu kunnan kanssa Uuden vuokrasopimuksen mukainen kulu on huomioitava lisätalousarviossa. Kyöstin tilan muutostöiden kulut eivät ole huomioitu kerhohuoneistojen talousarviossa vuodelle Kyöstin tilan vuokra on kuitenkin vuokrasopimuksessa alennettu ja sidottu määräajaksi niin, että seurakunnan muutostöiden jälkeisten tilojen markkinavuokrahinnan ja sopimusvuokrahinnan erotus kattaa vuokrasopimusaikana tehdyn investointikulun. Investointi olisi tilanteesta johtuen jaettavissa kirjanpitoteknisesti koko sopimusajalle tai kertapoistona vuosikorjauskuluina, mutta johtuen poikkeuksellisen ylijäämäisestä tilikaudesta 2015 on kirjaaminen kertapoistona järkevää. Puheenjohtajan ja talouspäällikön esitys: päättää antaa talouspäällikölle valtuudet vuokrasopimuksen tekemiseen huoneistosta osoitteessa Kyöstintie 10. Kuntoarvio kohteesta täytyy olla tehtynä ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. päättää esittää kirkkovaltuustolle euron lisämäärärahaa kerhohuoneistojen vuosikorjauskuluihin, koska Kyöstin uuden kerhotilan käyttöönotto edellyttää sekä työalojen toiminnan kannalta että terveys- ja palotarkastusviranomaisten vaatimusten perusteella muutostöitä.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu KIRKKOVALTUUSTON JÄSENENEN KIRJALLINEN ESITYS Kirkkovaltuuston jäsen Elina Savilahti on jättänyt kirjallisen esityksen pidetyssä valtuuston kokouksessa. Kirjallinen esitys liitteenä merkitsee kirjallisen esityksen tiedoksi ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu KIRKKOVERÄJÄN ALAKERRAN KORJAUSSUUNNITELMAT Talouspäällikkö on saanut insinööritoimistolta Kirkkoveräjän korjaussuunnitelmat, joiden perusteella kilpailutusta valmistellaan. Talouspäällikkö esittelee kirkkoneuvostolle korjaussuunnitelman, johon liittyen kirkkovaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan. Korjaussuunnitelmien saamisessa on ollut kuukauden viive, joka väistämättä vaikuttaa myös hankkeen toteutusaikatauluun. Korjaussuunnitelman laajuus on ollut myös yllättävä erityisesti lattian osalta. Kirkkoveräjän alakerran kalusteista on tehty inventaario, jonka perusteella säilytettävä ja poistettava materiaali luetteloitu. Osin päätös materiaaleista on jätetty työaloille. Vaikka Kirkkoveräjän sisäilmanäytteet olivat kiistatta puhtaat, niin kankaiset tms. kalusto tullaan poistamaan ja uusimaan korjaushankkeen yhteydessä varmuuden ja mahdollisten mielikuvien vuoksi. Osa kalustosta soveltuu poistoon jo ikänsä puolesta. Remontin yhteydessä tulee myös suunnitella työalojen toimintaa ja varastointia alakerrassa uudelleen. Talouspäällikön esitys: toteaa tietoon saatetuksi Kirkkoveräjän korjaussuunnitelmat ja antaa valtuudet talouspäällikölle kilpailutuksen ja hankkeen toteuttamiseen.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS/OLLI-PEKKA SILFVERHUTH Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana kokousta jatkoi varapuheenjohtaja Jukka Alamäki. Kirkkoherra hakee Olli-Pekka Silfverhuth virkavapautta (vuorotteluvapaa) Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta Pirkkalan seurakunnan kirkkoherran virasta Lisäksi hakemukseen sisältyy alustava varaus vuorotteluvapaasta ajalle Vuosiloman ja virkavapauden myöntää seurakunnan papinviran haltijalle tuomiokapituli. Kirkkoherralla on kuitenkin oikeus myöntää seurakunnan muun papinviran haltijalle vapaa-ajat, vuosilomat ja enintään kuukauden pituiset virkavapaudet. Milloin seurakunnan papinviran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi, hänen tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto. KJ 6:12 Vuorotteluvapaalain ( /1305) mukaan vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista on vähintään 16 vuotta, hakijan työssäolo ja palvelusuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää yhtäjaksoisesti ja yhteensä enintään 360 kalenteripäivää. Työnantaja sitoutuu palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Työtehtävän ei tarvitse olla sama kuin vuorotteluvapaalle jäävän. Olli-Pekka Silfverhuth täyttää vuorotteluvapaan myöntämiselle asetetut ehdot. Varapuheenjohtajan esitys: päättää kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuthin virkavapautta (vuorotteluvapaa) koskevasta lausunnosta. Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth poistuu kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana kokousta jatkaa varapuheenjohtaja Jukka Alamäki. puoltaa kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuthin vuorotteluvapaaanomusta hakemuksen mukaisena ja lähettää anomuksen tuomiokapitulin päätettäväksi ja esittää, että kirkkoherran sijaiseksi määrätään Jukka Jormanainen.

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja huolehtia päätösten toimeenpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Kirkkovaltuusto on pitänyt kolme kokousta , ja toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjestyksessä tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat laillisia. antaa kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon virkamiesten tehtäväksi

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 28/2015 Koulutushakemus 29/2015 Palkkio Kirkkopostin kirjoituksesta 30/2015 Veräjämessun kolehdit 31/2015 Lupa avustaa ehtoollisen jaossa 32/2015 Ylitöiden muuttaminen vapaapäiviksi 33/2015 Jäljellä olevat lomat ja vapaat 34/2015 Special Olympics avustus 35/2015 Stipendien myöntäminen yläkoulun oppilaille 36/2015 Lastenohjaajan palkaton vapaa merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 171 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 31/2015 Kiinteistöjen kesätyöntekijöiden valinta 32/2015 Ilmalämpöpumpun hankinta 33/2015 Viljelypalstojen sijainnin siirto 34/2015 Lotjan päärakennuksen ilmanvaihdon korjaushankinta 35/2015 Puhelinhankintoja 1 kpl 36/2015 Maksuvapautus rippikoulumaksusta 37/2015 Hautakarttajärjestelmän päivitys 38/2015 Kuntoutusjakson hyväksyminen 39/2015 Kiinteistöjen kesätyöntekijöiden valinta 40/2015 Vuosiloman siirto 41/2015 Keittiölaitehankinta uudelle kirkolle 42/2015 Maksuvapautus rippikoulumaksusta 43/2015 Puhelinhankinnat lastenohjaajille ja kerhopisteisiin merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT keskustelee ja merkitsee tiedoksi: Ympäristötyöryhmän kokous Lotjan työryhmän muistio ja Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä Pieni työntekijäkokous ja Kristillisen varhaiskasvatuksen ohjausryhmä Muistio/ lastenohjaajien tointen täyttäminen Johtoryhmä Viestintätyöryhmä Tulevaisuudessa tämä pykälä käsitellään heti järjestäytymispykälän jälkeen. 173 SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. Kirkkovaltuusto: (varauksella ti 1.9. klo 18) ti klo 18 ti klo 18 : ti klo ke klo ti klo ti klo 17.30

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi: Vuokrasopimus K/S Tammerfors Butiksccenter/seurakunta Kirkkohallituksen päätös 269/ Kirkkohallituksen päätös 270/ Katselmuspöytäkirja Pirkkalan kunnan rakennusvalvonta Agile Design sopimuksen irtisanominen alkaen Sopimus vapaaehtoistyö.fi verkkopalvelusta Lastenohjaaja Maritta Partasen koeaika on päättynyt

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu PEREEN JA KURIKANKULMAN VUOKRASOPIMUKSET Seurakunta on luopumassa Pereen ja Kurikankulman kerhohuoneistojen käytöstä nykyisessä laajuudessaan kunnan tilatarpeiden vuoksi. Kyseisissä tiloissa olevalle toiminnalle on etsitty sekä uusia vuokratiloja että tilaresursseja kunnan tiloissa tai seurakunnan omissa tiloissa. Pereen osalta toimintaa saadaan pääosin siirrettyä uusiin vuokratiloihin Partolassa, mutta Kurikankulman osalta tilanne on hankalampi. Kurikankulmalle ja Pereelle jäävästä toiminnasta tulee uuden tilanteen ja vuokrasopimuksen mukainen kustannus, josta on alustavasti neuvoteltu kunnan kanssa Kunnan sopimustarjous esitetään kirkkoneuvoston kokouksessa Uuden vuokrasopimuksen mukainen kulu on huomioitava lisätalousarviossa. Pereen ja Kurilankulman vuokrasopimusten purkaminen edellyttää molempien osapuolien (kunta ja seurakunta) yhteistä päätöstä. Puheenjohtajan ja talouspäällikön esitys: päättää myöntää kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuthille ja talouspäällikkö Pekka Elomaalle harkintavallan ja valtuudet Pereen ja Kurikankulman nykyisten vuokrasopimusten päättämiseen sekä uusien vuokrasopimusten tekemiseen.

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. n jäsenet Tuija Ollila ja Anna-Maija Lahtinen toivovat, että diakonissa Ida Laurilasta kirjoitettaisiin elämänkerta kello 10 on Vanhan kirkon kirkkotuvassa tiedotustilaisuus, joka liittyy Pirkkalan vanhimpien kirkkojen historian tutkimushankkeen. 178 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot