Elämykselliset tilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämykselliset tilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus"

Transkriptio

1 Elämykselliset tilat Tila-ohjelman tuloskatsaus

2 Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty tiloihin liittyvää käyttäjäosaamista sekä tilojen elämyksellisyyttä. Tila-ohjelma on painottunut muuttuviin käyttäjätarpeisiin asumisen, työnteon, oppimisen, kaupan, hyvinvoinnin, viihteen ja teollisuuden tiloissa. Ohjelman aikana Tekes on rahoittanut lukuisia elämyksellisiin tiloihin liittyviä yritysten kehitysprojekteja sekä yritysten innovaatiotoimintaa tukevia soveltavan tutkimuksen hankkeita. Tässä katsauksessa esitellään yhteensä 16 erilaista projektia tai projektikokonaisuutta, jotka on toteutettu tai alkaneet vuosina Tila-ohjelma päättyy vuoden 2012 lopussa, mutta Tekesin rahoitus ohjelman kohdetoimialoille jatkuu myös tulevina vuosina. Yhdeksi Tekesin strategian sisällölliseksi painopisteeksi on määritelty Älykäs rakennettu elinympäristö, jossa maamme yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on näköpiirissä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tekes kiittää projektikatsauksessa mukana olevia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita yhteistyöstä katsauksen aikaansaamiseksi. Katsauksen kokoamisesta ovat vastanneet Tila-ohjelman koordinaattorit Maarit Vuorela ja Hanna Koskela Ramboll Management Consulting Oy:stä. Sisällys Muotoilu Kolmen yrityksen yhteismallisto henkii ajattomuutta Lasijätteelle uusi elämä Sisustusvalaisinten uudet tuulet mahdollistavat kasvun Graafisella betonilla ilmettä arkkitehtuuriin Käyttäjäkokemukset Uusi näkökulma myymäläsuunnitteluun Ambient Design tuo tilaan tunnelmaa Strategisia innovaatioita tilasta riippuvaisiin bisneksiin Avaimia tehokkaampiin ja innostavampiin kokouksiin Tilat ja designpalvelut auttavat varhaisen vaiheen ideointia Sosiaalinen media nostaa käyttäjät keskiöön palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä Elämykset Tarinankerronnalla elämyksellisiä julkisia tiloja Vuorovaikutuksen ja tunnelman yhteisöllinen jakaminen Korjaamo tarjoaa tilat työnteolle ja oleskelulle Voiko tilakokemusta muuttaa ja muokata? Miten turvataan luovien alojen ja vapaan kulttuuritoiminnan tilat? Uudet opastusjärjestelmät tukevat tilojen toimivuutta Tekesin julkaisu 11/2012

3 Liiketoimintaa elämyksellisyyden kokemisesta Elämys sekä siihen liittyvä elämyksellisyyden tunne syntyy yksilön kokemuksesta. Tästä syystä henkilökohtaisesti koettua, moniaistista, merkittävää ja unohtumatonta tapahtumaa on vaikea yksiselitteisesti kuvata. Trendit muuttavat toimintaympäristöämme, johon kuuluvat elämäntapamme, asuinympäristömme, kiinteistöt, rakennukset ja toimintatavat. Tilan toiminnot ja tarkoitus rakentuvat siellä liikkuvien käyttäjien tai tekemisen mukaisesti. Tilat luovat siten uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia olemassa olevien liiketoimintojen kehittämiseen sekä kokonaan uudenlaisten liiketoiminta-alueiden luomiseen erilaisille käyttäjä- ja asiakasryhmille. Tila-ohjelman projekteissa tiloja sekä niihin liittyviä tuotteita ja palveluita on kehitetty ja tutkittu monipuolisesti fyysisestä, virtuaalisesta ja sosiaalisesta lähtökohdasta. Elämyksellisiä tiloja kehitettäessä kohteena ovat olleet kokemus sekä ihminen kokonaisvaltaisena kokijana tuotetta tai palvelua käytettäessä. Useissa projekteissa on hyödynnetty erilaisia uusia teknologioita. Tila-ohjelman projektit ovat osoittaneet, että sillä miten kuluttajat kohtaavat tuotteet ja palvelut tilassa on suoraan vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ja menestykseen. Tilaan liittyvillä ratkaisuilla voidaan suoraan vaikuttaa esimerkiksi kuluttajan ostopäätökseen tai työntekijän työvireyteen. Sosiaalinen media on puolestaan avannut aivan uusia mahdollisuuksia kehittää uusia yhteisöllisiä ja vuorovaikutusta edistäviä ratkaisuja vaikkapa julkisiin tiloihin. Elämyksellisiin tiloihin liittyvissä projekteissa on ennakkoluulottomasti yhdistetty fyysistä ja virtuaalista maailmaa sekä luotu aivan uusia konsepteja. Tutkimusprojektien ja nopeiden kokeilujen myötä on saatu lisää ymmärrystä uusista käyttäjätarpeista ja teknologian tarjoamista mahdollisuuksista tiloihin liittyen. Jakamalla kokemuksia ja käytännön esimerkkejä tuotteiden, liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä yritykset ja tutkimusryhmät voivat innostaa myös muita kehittämään omaa liiketoimintaansa. Seinäjoella Antti Ahonen asiantuntija Tekes

4 Muotoilu Kolmen yrityksen yhteismallisto henkii ajattomuutta Jokipiin Pellava Oy, Lennol Oy ja VM-Carpet Oy ovat pohjalaista käsityöperinnettä vaalivia perheyrityksiä. Perinne on innoittanut yritykset tekemään yhteistyötä aina vuodesta 2001 yhteisten teemojen ja messuesiintymisten ympärillä. Toimiva yhteistyö kannusti yhteisen Aava-malliston luomiseen, jolla taataan parempi pääsy eri jakelukanaviin. Aava-mallistossa yritysten osaaminen ja erikoistuminen mattoihin, erilaisiin sisustustekstiileihin ja pellavatuotteisiin täydentävät toisiaan. Uusien tuotteiden suunnittelu aloitettiin niiden arvojen määrittelyllä, joita malliston haluttiin ilmentävän. Aava-konsepti heijastaa elämän hidastamiseen, hyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen tähtääviä ratkaisuja sekä perinteiden kunnioittamista. Tuotteet ovat ajattomia ja kestäviä. Aava-mallisto sisältää klassisia perustuotteita, jotka liittyvät elämän eri tilanteisiin. Tuotteet on jaettu kolmeen kategoriaan: lepo & oleilu, keittiö & kattaus sekä sauna & kylpy. Malliston ytimenä ovat olleet materiaalien omat värit ja luonnonvärit. Uutta ja ennakkoluulotonta näkemystä ja osaamista mallistoon ovat tuoneet ulkopuoliset designerit ja suunnittelijat. Malliston kehittämisessä ovat olleet mukana myös kansainvälistä tunnustusta saaneet suunnittelijat Saara Renvall ja Elina Helenius. Vaikka Aava-tuotteet ovat ajattomia, vastataan niissä yksittäisiin sesonkeihin. Mallistoon liitettävät uudet tuotteet noudattavat konseptin alkuperäisiä arvoja ja ne ovat keskenään yhdisteltävissä. Lisäksi malliston halutaan kattavan myös eri hintakategorian tuotteita. Tavoitteena uusien jakelukanavien valloittaminen Kolmen yrityksen yhteismallisto lanseerattiin vuoden 2012 Habitaremessuilla. Tuotevalikoima sai hyvin myönteisen vastaanoton myös messujen kansainvälisiltä kävijöiltä, ja tarjonnan koettiin ilmentävän skandinaavista muotoilua puhtaimmillaan. Kolmen yrityksen yhteistyö edustaa uutta toimintamallia tekstiilialalla. Kehitystyö on osoittanut, että yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä bisnestä ei ole. Kehitysprojektissa Aavalle luotiin myös oma myymäläkonsepti, joka skaalautuu pienestä shop-in-shopista suuriin myymäläympäristöihin. Konsepti- ja pakkausilmeen mallistolle on suunnitellut Pentagon Design Oy. Myymäläkonsepti tarjoaa elämyksellisen ostokokemuksen loppuasiakkaille sekä toimivan toteutuksen sisustusalan ketjuille ja tuotteiden jakelijoille. Jakeluteiden vahvistamiseksi Aava-mallistolle toteutettiin myös verkkokauppasovellus. Verkkokauppa mahdollistaa tuotteille paremman näkyvyyden ja tarjoaa kanavan kuluttajarajapintaan. Lisäk- Tulokset erikoistuneiden yritysten osaaminen täydentää toisiaan. Hyödyt jakelukanaviin. 4

5 Muotoilu Aava-malliston tuotteilla voi sisustaa koko kodin. Aava Mallistoa tukeva shop-in-shop-toteutus mahdollistaa jakelukanavien tehokkaan laajentamisen. Aava si yrityksillä on kolme omaa jälleenmyyntipistettä Vantaalla, Jalasjärvellä ja Jokipiissä. Uusia jakelukanavia koskevat neuvottelut ovat käynnissä ja tarjonta on tarkoitus saada asiakkaiden ulottuville mahdollisimman pian. Kansainvälistymisessä pisimmällä ollaan USA:n, Japanin ja Englannin markkinoilla. Kasvussa hyödynnetään jokaisen yrityksen omia vientikanavia. Kotimaassa tavoitellaan entistä vahvempaa jalansijaa huonekalu- ja sisustusketjuissa. Yhteistyö kannustaa jatkamaan Kolmen yrityksen yhteistyö edustaa uutta toimintamallia tekstiilialalla. Vaikka yhteistyö on tiiviimpää kuin aiemmin, yritysten toimintatavat eroavat silti toisistaan. Omasta identiteetistä ei yhteistoiminnassa ole tarvinnut luopua. Kehitystyö on osoittanut, että yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä bisnestä ei ole. Yhteistyö vähentää jonkin verran päätöksenteon ketteryyttä ja nopeutta, mutta sen myönteiset vaikutukset kannustavat jatkamaan. Työnjako yritysten välillä on sovittu selkeäksi: Jokipiin Pellavan toimitusjohtaja Timo Laurila vastaa liikkeenjohdosta, VM-Carpetin toimitusjohtaja Marja Hanhisalo markkinoinnista ja Lennolin toimitusjohtaja Pirjo Pystykoski-Sopanen tuotteistosta. Laskut laitetaan kolmeen osaan ja päätökset tehdään yksimielisesti. Tulonjaon määräävät asiakkaat. 5

6 Muotoilu Lasijätteelle uusi elämä Lasilinkki Oy:ssä kierrättäminen ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisiä teemoja uusien sisustuslasituotteiden kehittämisessä. Kierrätettävälle lasille on luotu menetelmä, jossa hyödynnetään yrityksen lasituspuolen jätettä uusien tuotteiden materiaalina. Lasi taipuu moniin käyttökohteisiin oikeilla tuotantoteknologioilla. Lasilinkki Oy hyödyntää lasijätettä esimerkiksi boordeissa, kahvoissa, mosaiikissa, koriste-esineissä ja jopa kookkaammissa teoksissa kuten lasireliefeissä ja hautakivissä. Asiakkaille on tehty tilan elämyksellisyyttä korostavia sisustusratkaisuja, kuten STX Finland Oy:n luksusristeilyaluksien lasiseinäkkeet ja hotelli Levitunturin sviittien lavuaarit ja käsinmaalatut ovilasit. Lasijäte murskataan, sulatetaan ja muokataan uuteen muotoon. Lasiin saadaan erilaisia pintoja sulatuslämpötiloja muuttamalla: lasi voidaan sulattaa täysin tasaiseksi tai jättää pinnastaan hieman epätasaiseksi. Valaistuksella saadaan rakenteisiin lisää tunnelmaa; lasi elää valosta. Lasiratkaisut ovat kulutusta kestäviä ja lasimurskan sävyjä yhdistelemällä eri väri- ja tummuusvaihtoehtojen kirjo on laaja. Yrityksen tavoitteena on panostaa entistä enemmän lasijätteen uusiokäyttöön ja kierrätyslasituotteisiin. Kehitysprojektin myötä kierrätyslasin moniulotteisuutta selvitettiin sisustus- ja rakennushankkeissa. Lasilinkki on luonut oman mallistonsa ja jalostanut liiketoimintamalliaan tavoitteena kasvaa niin kotimaan kuin ulkomaan markkinoilla. Ympäristöystävällisyys ja muotoilu valtteina kansainvälistymisessä Tulokset erilaisissa sisustusratkaisuissa. Hyödyt on ekologista. Kehitysprojekti on edellyttänyt pitkäjänteistä tutkimustyötä siitä, mihin kaikkiin käyttökohteisiin lasi muotoutuu, ja miten sen tuotantoteknologiaa voitaisiin kehittää. Tuotannon kehittämisen ohella projektissa vahvistettiin Lasilinkin tarjontaa. Markkina-analyysi auttoi kartoittamaan, millaista kysyntää lasisille sisustustuotteille esiintyy, ja sen pohjalta syntyi ideoita uusista tuotteista. Tuotekehitys ja tuotantotapojen uudistaminen ovat olleet selkeitä tukitoimia kasvulle. Kehitysprojektin aikana Lasilinkki toteutti Kuopiossa Tavaratalo Carlsonin vanhoista näyteikkunoista tilataideteoksen. Suunnittelukilpailun tuloksena syntyneessä teoksessa hyödynnettiin useita eri tekniikoita, jotka ilmentävät kierrätyslasin monipuolisia käyttömahdollisuuksia. 6

7 Muotoilu Lasijätettä voi soveltaa monissa kohteissa. Lasilinkki Lasilinkki Lasilinkki Yhteistyö Pekka Paikkarin ja arkkitehti Kirsti Sivenin kanssa tuotti julkisivupaneeleita kierrätyslasimurskasta asuinkerrostaloihin sekä lasisia tilataideteoksia porraskäytäviin. Lasilla saadaankin luotua eläväpintaisia katseenvangitsijoita hyvin erilaisiin tiloihin. Lasilinkin kehitysprojektin lopputuloksena syntynyt Essi s sisustuslasimallisto lanseerattiin Habitare-messuilla syksyllä Mallisto kattaa muun muassa lasialtaita, keittiön välitilan lasitusratkaisuja, kattovalaisimia, peilinkehyksiä sekä vateja. Mallistoon kuuluvat myös sulattamalla valmistetut ja käsityönä kuvioidut ovet, seinäkkeet sekä lasialtaat. Malliston johtotähtenä on yhteistyössä Tapio Anttilan kanssa suunniteltu kierrätyslasinen Sirua-kattovalaisin. Noin puolet Essi s malliston tuotteista on valmistettu kierrätyslasista. Yrityksessä syntyy viikoittain satoja kiloja lasijätettä ja tämän määrän hyödyntäminen on edellyttänyt oman laitteiston rakentamista. Kysyntäpiikeissä yritys on käyttänyt myös muita alueen lasiliikkeitä raaka-aineen lähteinä. Essi s malliston tuotteet tarjoavat ekologisia sisustusratkaisuja, jotka kiinnostavat niin sisustusalan ammattilaisia, arkkitehtejä ja suunnittelijoita, kuin yksittäisiä kuluttajia. Yritys palvelee molempia asiakasryhmiä, joten uuden malliston myötä myös jakelukanavia mietitään uudelleen. 7

8 Muotoilu Sisustusvalaisinten uudet tuulet mahdollistavat kasvun nglass Oy tarjoaa uuden teknologian lasin muotoiluun ja värjäämiseen korkeissa lämpötiloissa. Yrityksen panostukset ovat konkretisoituneet SOLU-valaisimeen, missä LED-valo johdetaan uudella menetelmällä lasilaattojen sisälle. Sisustustuotemarkkinoilla uudet teknologiat, kuten LED-sovellukset, monipuolistavat valaisintarjontaa. Sisustustuotemarkkinoila erilaiset LED-sovellukset ovat yleistymässä kovaa vauhtia. Näin ollen jakeluporras, vähittäismyyjät, sisustussuunnittelijat ja arkkitehdit kartoittavat jatkuvasti mahdollisuuksia täydentää tarjontaa uusilla kodin- ja julkitilojen sisustusratkaisuilla. Tulokset voi lasilaatoista rakentaa haluamansa kokoisen ja muotoisen sisustusvalaisimen. ekologinen. integroida käyttökohteeseen. Hyödyt korkeissa lämpötiloissa. sisälle. nglassin kehitysprojektissa on tutkittu tuotteen valmistettavuuteen liittyviä menetelmiä ja kehitetty itse tuotekonseptia. Lisäksi on laadittu kansainvälistymiseen tähtäävä liiketoimintamalli SOLU-valaisinkonseptille sekä toteutettu tätä tukeva markkina- ja asiakastarvekartoitus. Markkinoilta saadun palautteen perusteella SOLU-konseptille kehitettiin erilaisia tuotesovelluksia. Yrityksen keksintöä on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti, tavoitteena laaja mallisto. Uusien sovellusten jatkuva kehittäminen on tärkeää yrityksen kilpailukyvyn takaamiseksi. Yhden konseptin varaan ei voida rakentaa kasvua eikä tällä pystytä vastaamaan markkinoilta tulevaan asiakaspalautteeseen. Kehitysprojektin avulla on haluttu myös löytää potentiaalisimmat vientimaat ja laatia maakohtaiset kansainvälistymissuunnitelmat. Selvitykseen sisältyi kartoitus kulttuurikohtaisista eroista sekä riskeistä eri markkina-alueilla. Markkinakartoitus kehittämisen työvälineenä SOLU-sisustusvalaisimessa LED-valo ohjataan tasaisesti ohuen värjätyn lasilaatan sisälle. Markkinoilla ei ole toista vastaavaa ratkaisua. Asiakas voi asetella 13x13 cm kokoisia valaisinlaattoja haluamassaan järjestyksessä esimerkiksi seinälle. Lasin värin ja kuvion voi valita useista eri vaihtoehdoista, mikä lisää variointimahdollisuuksia. Pääsääntöinen käyttökohde valaisimille ovat kylpyhuoneet ja kylpylät, mutta ne soveltuvat myös portaikkoon ja muihin kapeisiin kohteisiin sekä makuuhuoneisiin. Helppohoitoisen ja kestävän valaisimen paksuus on 8 mm eli se on suhteellisen helppo integroida käyttökohteeseen. Tuotekehityksen lähtökohtana ovat olleet vientimarkkinat, missä Eurooppa toimii eräänlaisena kotimarkkinana. Kansainvälisillä markkinoilla esiintyvää kiinnostusta tuotteelle on kartoitettu muun muassa Keski-Euroopan sisustusmessuilla. Sisustussuunnittelun ammattilaisilta saatu palaute on edistänyt tuotekehitystä ja vahvistanut tuotteeseen kohdistuvaa kysyntää. Eri maista ja asiakkailta on tullut aloitteita esimerkiksi valaisinlasien erilaisista väreistä ja kuvioista. Erityisesti Englannista, Ranskasta, Saksasta, Hollannista ja Itävallasta koottu markkinakartoitus on auttanut 8

9 Muotoilu nglassin keksinnössä valoa ohjataan sulatetuilla lasisiruilla. Kristallimaiset sirut antavat samalla valoille tyylikkyyttä ja arvokkuutta. nglass Arctic Sky -elementeillä voi rakentaa isoja ja näyttäviä kokonaisuuksia. nglass kansainvälistymistä merkittävästi tuotteen jatkokehityksen ja tuotantomenetelmien parantamisen edistämiseksi. Valaisimien valmistusmenetelmät perustuvat nglassin omaan teknologiaan. Yrityksen koko tuotanto on Suomessa ja vain sähkö- ja muovikomponentit ostetaan alihankintana. LED-tekniikassa ja sähköjärjestelmissä yhteistyökumppaneina ovat toimineet LumiComp Oy ja SGS Fimko Oy. nglass Modulaarisilla SOLU-valoilla on helppo asentaa itselle parhaiten sopiva kokonaisuus. nglassilla on jo nyt valmiudet valmistaa noin tuotetta vuodessa. Tuotannossa kehittämistyö on keskittynyt muun muassa lasin työstämisen menetelmiin, joiden avulla parannetaan valon tehokasta ja oikeanlaista leviämistä lasin sisällä. Tutkittavana ovat olleet myös kosteusluokitellut rakenteet ja komponentit. Lisäksi on selvitetty pintakuvioinnin parempia toteutusvaihtoehtoja, muun muassa silkkipainotekniikan ja eri värilaatujen hyödyntämistä. Pintakuviointi on oleellinen osa tuotteen ominaisuutta, jolla valon jakautumista lasin sisällä ohjataan. Uuniteknologiassa on tehostettu lasilaattojen tuotantoa. Ekologinen ratkaisu taipuu monille markkinoille Valaisinalan murroksessa SOLU-valaisimella koetaan olevan hyvät edellytykset menestyä Euroopan ohella myös USA:n markkinoilla. Sekä kotimaassa että ulkomailla tuotteella on kummassakin noin 20 jälleenmyyjää. Kehitysprojektissa kerätty palaute potentiaalisilta asiakkailta on edistänyt sekä yrityksen tuotteistamista että tuotannon kehittämistä. Investointien kautta on varauduttu tuotannon virtaviivaistamiseen ja sarjatuotantoon valmistautumiseen. Itse kehitetty tuotantolaitteisto ja toimivat tilat takaavat tuotannon joustavuuden. Tähän perustuen nglass on asettanut tavoitteekseen kolminkertaistaa tuotantonsa seuraavien kolmen vuoden aikana. 9

10 Muotoilu Graafisella betonilla ilmettä arkkitehtuuriin Graphic Concrete Oy tarjoaa arkkitehdeille, rakennuttajille, urakoitsijoille ja betonielementtitehtaille mahdollisuuden luoda ja käyttää kuvioitua betonipintaa. Tuotteissa kohtaavat arkkitehtuurin ja betonielementtiteollisuuden haasteet sekä kustannustehokas ja turvallinen tuotantotapa. Graafinen betoni sopii julkiseen ja kaupalliseen rakentamiseen, teollisuusrakentamiseen, asuntotuotantoon ja sisustukseen. Tavoitteet tamalla markkinoiden tarpeet täyttävä tuotanto. palveluja ja prosesseja, jotka vastaavat kansainvälisten markkinoiden kysyntään ja haasteisiin. Graphic Concreten liikeidea perustuu sisustusarkkitehti Samuli Naamangan kehittämään, patentoituun keksintöön käyttää perinteisiä painotekniikoita pintahidastinaineen painamisessa erikoiskalvolle. Graafinen betoni on menetelmä, jossa betonielementin pintaan luodaan pysyvä ja yksityiskohtainen kuvio. Menetelmä mahdollistaa rastereiden, kuvioiden, taideteosten ja tekstien esiintuomisen betonipinnalle niin vertikaalisti kuin horisontaalisti. Betonipinnan kuvio saadaan aikaan sileän pinnan ja kiviaineksen kontrastista. Modulaaristen tuotteiden rinnalla on mahdollisuus myös asiakkaan oman kuvion toteutukseen. Betonipintoja hyödynnetään pääsääntöisesti julkisivuissa, seinissä, muureissa ja laatoissa, sillä pinnat eivät vaadi erityistä ylläpitoa. Haussa uusia kumppaneita ja toimintatapoja Kehitysprojektissaan Graphic Concrete on etsinyt jakeluun uusia kumppaneita ja toimintatapoja. Tässä työssä on otettu huomioon niin suunnittelu-, valmistus- kuin rakentamisvaiheen toimijat. Mahdollisimman korkeatasoisen ja toimivan lopputuloksen varmistamiseksi yritys konsultoi koko rakennusketjua arkkitehdeistä ja beto- nielementin valmistajista rakennuttajiin. Yritys huolehtii tarvittaessa koko arvoketjun sitouttamisesta hankkeeseen, mikä madaltaa graafisen betonin käyttökynnystä. Tuotteistamalla yrityksen palveluja kansainvälisille yhteistyökumppaneille tarjotaan näille toimivat työkalut myydä ja markkinoida graafista betonia omalla markkina-alueellaan. Teknologioita ja palveluita tuotteistamalla asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden käyttöön taataan nopea laajentuminen ja kasvu mahdollisimman pienillä omilla resursseilla. Graphic Concreten painotekninen osaaminen on Suomessa kalvon painaa alihankintana suomalainen painotalo. Graafinen betoni on kustannustehokas tapa tuottaa tyylikästä betonipintaa. Menetelmä parantaa myös pesubetonipintojen valmistuksen työturvallisuutta ja työviihtyvyyttä, sillä hidastinaine toimitetaan kuivana. Tehtaan henkilöstön ei tarvitse käyttää muottiöljyä, käsitellä liuotinaineita eikä puhdistaa muotteja kiinni jääneestä pintahidastinaineesta. Tuotantoteknologiaa lähelle asiakasta Tällä hetkellä Graphic Concretella on kotimaan lisäksi toimintaa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa, Benelux-maissa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Japanissa ja Australiassa. Toi- 10

11 Muotoilu Graafinen betoni elävöittää muun muassa laajoja julkisivukokonaisuuksia. Graphic Concrete Graafisen betonin valmistuksessa on otettu huomioon myös työturvallisuus. Graphic Concrete mintamallit vaihtelevat kuitenkin maittain ja kehitysprojektissa on luotu mahdollisimman monistettava toimintatapa Euroopan markkinoille, missä yrityksen kansainvälisen kasvun pääpaino on. Kehitysprojektissa luotu uusi tuotantoteknologia mahdollistaa kansainväliseen kysyntään vastaamisen; teknologia edistää toiminnan tehokkuutta, lyhentää toimitusaikoja ja vahvistaa tuotteen laatua. joiden kieltä ja jotka ymmärtävät julkisivurakentamista. Rakennushankkeet ovat usein pitkiä ja käsittävät useita toimijoita. Näitä toimijoita ja tätä kautta markkinoita kasvatetaan ja vahvistetaan tulevina vuosina muun muassa Ranskassa, Saksassa, Benelux-maissa ja Skandinaviassa. Jotta tuotantoteknologia vastaisi kansainvälisiin haasteisiin, se tulee tarvittaessa siirtää lähemmäksi asiakasrajapintaa eli myös Suomen ulkopuolelle. Tuotantokapasiteetin siirto edellyttää kuitenkin tiettyjä, valmistajaan kohdistuvia kriteereitä, jotka liittyvät muun muassa kustannustehokkuuteen, painotarkkuuteen sekä painojäljen tasaisuuteen. Kansainvälistymisessä toimijoina hyödynnetään myös agentteja, jälleenmyyjiä ja omaa henkilöstöä. Yhteistyö valittujen kumppaneiden kanssa sisältää muun muassa koulutusta, tuotteiden ja palvelujen testausta, toiminnan suunnittelua sekä tuotekehitystyötä. Konseptointi on ulotettu myyntiin ja myyntitapojen tuotteistukseen; myynti tehdään mahdollisimman helpoksi jakelukanaville, mikä edellyttää yritykseltä järjestelmällistä opastusta ja konsultointia. Kansainvälistymistavat laaditaan markkinakohtaisesti. Haasteena tässä on löytää kumppanit, jotka pystyvät puhumaan suunnitteli- 11

12 Käyttäjäkokemukset Uusi näkökulma myymäläsuunnitteluun Designtoimisto Mozo Oy:n kehittämisprojektissa luotiin elämyksellisiä tilaratkaisuja jakelutien hyödynnettäväksi. Projektin ydinkysymyksiin kuului tilan uudenlainen hahmottaminen: mitä elementtejä suunnittelijan ja asiakkaan on otettava huomioon elämyksellisiä kohtaamisia suunniteltaessa. Kuluttajien suhde brändeihin ja ostamiseen on muuttunut. Oivasti visualisoitu tila ei riitä, tarvitaan myös vaivattomuutta ja mielenkiintoisuutta. Mozo halusi lisätä asiakkaidensa kilpailukykyä ja luoda Suomeen ymmärrystä kuluttajakohtaamisten merkityksestä ja menestyksekkäästä suunnittelusta. Yrityksen kehitysprojektissa tarkastelussa oli fyysisten tilojen ja virtuaalimaailmojen yhdistäminen, jotka yleensä suunnitellaan toisistaan erillään, kahtena vaihtoehtoisena kanavamuotona. Fyysistä ja virtuaalista maailmaa yhdistettäessä haasteet kohdistuvat mitä suuremmissa määrin käytettävyydelle, elämyksen suunnittelulle ja uudenlaisten konseptien tuottamiselle. Kuitenkin kuluttajakulttuurin muutoksessa esimerkiksi vähittäiskaupat joutuvat osin pakotetusti miettimään e-kaupan tarjoamia mahdollisuuksia. Internet ei tue toimintaa eristettynä osana, vaan fyysiseen kauppaan yhdistettynä palvelumuotona. Projektissa kehitettiin ja testattiin suunnitteluprosessi, jolla elämykselliseen tilaan liittyvää projektia viedään eteenpäin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tuloksena syntynyt Shop Design 360 -palvelu otti huomioon yritysten näkökulman toimituskanavia ja logistiikkaa sivuten. Palvelun avulla suunnitteluprosessi voidaan monistaa Mozon asiakkaille yksilöllistä ja elämyksellistä lopputulosta unohtamatta. Kuluttaja ja brändi vuorovaikutuksessa Kokonaisvaltainen elämys syntyy viidestä ulottuvuudesta: aistihavainnoista, tunteista, ajatuksista, toiminnasta sekä yhteenkuuluvuuden kokemuksesta. Myönteisen brändimielikuvan syntymiseen vaaditaan onnistunut, mieleenpainuva vuorovaikutus kuluttajan ja brändin välillä. Tulokset elämykselliseen tilaan liittyvä projekti toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Hyödyt tukee siten liiketoiminnan kasvua. Mozo korostaa toimintatavassaan kokonaisvaltaista design managementia, jonka avulla hallitaan tuotteen, palvelun, viestinnän ja ympäristön yhtenäistä viestintälinjaa. Mozon myymäläsuunnittelussa keskiössä ovat myymäläympäristön elämyksellisyys ja kuluttajalle syntyvä kokonaisvaltainen palvelukokemus. Kehitysprojektissa etsittiin uudenlaisia interaktioalueita ja -ratkaisuja, joilla fyysisiä ja virtuaalisia tiloja integroidaan ja linkitetään sosiaalisiin tarpeisiin ja ihmisen kokemusmaailmaan. Kehitysprojektissa toteutetun markkina-analyysin perusteella kehitetty Shop Design 360 -palvelukokonaisuus tähtää kokonaisvaltai- 12

13 Käyttäjäkokemukset Ruohonjuuren kassapisteen ja kyltityksen kokemat muutokset edistivät omalta osaltaan myymälän liiketoimintaa. Mozo seen palvelutarjontaan. Shop Design 360 -palvelukokonaisuus toimii prosessina, jossa lopputulos on asiakkaan saatavissa avaimet käteen -periaatteella. Shop Design 360 -palvelu yhdistää teknologiaa, tuotteita ja tutkimustietoa, ja tuottaa niiden avulla kaupallista liiketoimintaa. Projekti antoi lisää ymmärrystä uusista käyttäjätarpeista sekä tuki poikkitoimialaista ja -tieteellistä verkottumista ja yhteistyötä. Palvelu auttaa koko palveluprosessin hahmottamisessa aina strategian luonnista design-ratkaisuihin ja toteutukseen. Elämyksellisyyttä etsimässä Ekokauppa Ruohonjuuressa teriaalin. Visuaalisen identiteetin muuttamisen myötä yrityksen liiketoiminta on kasvanut ja asiakastyytyväisyys on vahvistunut. Mozon suunnittelupalvelun laajentumisen edellytyksenä on vahvistaa asiakkaan ymmärrystä elämyksellisen tilasuunnittelun tuomasta lisäarvosta. Käyttäjälähtöisyyden ja elämyksellisyyden kokeminen on aina subjektiivista, mikä aiheuttaa suunnittelulle omat haasteensa. Myönteisten kokemusten johdosta palvelulle uskotaan olevan tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää. Jatkossa kehitysprojektissa luotu suunnitteluprosessi laajennetaan koskemaan mitä tahansa fyysistä tilaa, joka liittyy kaupalliseen tai sosiaaliseen kontekstiin. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi asemahallit, linja-autojen odotustilat, kauppakeskusten yleiset tilat tai sairaalat ja vanhainkodit. Shop Design 360 -palvelua piloitoitiin Ekokauppa Ruohonjuuren myymäläfacelift -projektissa. Myymälän asiointiviihtyisyyttä lisättiin elämyksellisyyden avulla. Projekti tuki myös liiketoiminnan kasvua. Lähtötilanteessa myymälän uusasiakasvirta oli suhteellisen heikkoa eikä olemassa olevien asiakkaiden keskiostos ollut saavuttanut yrityksen toivomaa tasoa. Muutoksen lähtökohta oli kartoittaa ideaaliseen ostotilanteeseen vaikuttavat seikat. Myymälässä tehtiin ostokäyttäytymistutkimusta siitä, miten asiakkaat haluaisivat ostoksensa tehdä. Tuloksia analysoimalla tilan elämyksellisyyttä vahvistettiin ja myymälän yleisilme uusittiin kokonaisvaltaisesti. Myymälän valaistusta, julkisivua, kassapisteitä ja kalusteita muutettiin. Myös tuotteiden esillepanoon kiinnitettiin huomiota, lisäksi henkilöstön asiantuntemusta ja myymälän laajaa valikoimaa tuotiin paremmin esiin. Yrityksen brändia vahvistettiin uusitulla visuaalisella ilmeellä, joka kattoi niin myymälän kuin yrityksen markkinointima- 13

14 Käyttäjäkokemukset Ambient Design tuo tilaan tunnelmaa dsign Vertti Kiven & Co:n kehitysprojektin lähtökohtana oli elämyksellisen tilakonseptin luominen ja vastauksen löytäminen kysymykseen, miten tilaa voidaan muuntaa emotionaalisesti ja fyysisesti. Tiloilta edellytetään yhä enemmän elämyksellisyyttä, wau-efektejä ja viihtymistä. Samat odotukset kohdistuvat myös työympäristöihin. Muuntautuvuus lisää tilojen käyttöastetta, sillä tilat elävät päivärytmin mukaisesti. Esimerkiksi kahvila tarjoaa aamulla asiakkailleen virkeää aamutunnelmaa aamiaisen myötä, kun taas lounas tuo rentouttavan hetken työpäivän piristykseksi. Illalla tilalta vaaditaan jälleen toisenlaista tunnelmaa, mikä edistää ihmisten pidempiaikaista viihtyvyyttä. Tunnelmanvaihdokset ovat mahdollisia muuttamalla esimerkiksi tilan valaistusta, kalusteiden järjestystä, materiaaleja tai värejä. dsign Vertti Kiven tilakonseptin kehitys aloitettiin potentiaalisia markkina-alueita ja siellä esiintyvää kilpailua ja kysyntää kartoittamalla. Asiakkaiden tarpeita käytiin läpi muun muassa hotellijohtajien, yritysjohtajien ja myymälänomistajien haastatteluilla. Taustatiedon ja aiempien kokemusten pohjalta luotiin kolme erillistä konseptia, joista hotellikonsepti parantaa hotellin kilpailukykyä, yrityskonsepti synnyttää myönteistä yritysmielikuvaa ja myymäläkonsepti toimii myynninkasvattajana. Fyysinen elämystila simulointia varten dsign Vertti Kivi on kehittänyt Ambient Design -tilamallin, joka tarjoaa myönteisen kokonaiselämyksen. Mallin avulla luodaan tiloja, joiden houkuttelevuus muuttaa asiakaskokemuksen myynnin kasvuksi ja motivoituneen henkilöstön tehostuneeksi tavaksi tehdä työtä. Pääkohteita konseptin markkinoinnissa ovat olleet kansainväliset boutique-hotellit, ravintolat, yritysten pääkonttorit ja myymälätilat. Sama tila monet kasvot Fyysinen Ambient Design -elämystila, jossa virtuaalisia konsepteja voidaan testata, toteutettiin dsign Vertti Kiven omaan tutkimus- ja testikäyttöön. Tilan koko on noin 50 m 2, ja samaa tilaa voidaan hyödyntää eri käyttötarkoituksia simuloitaessa. Asiakas hahmottaa valmiin tilan helpommin, kun suunnittelussa hyödynnetään elämystilaa. Myös tilojen muunneltavuus ilmenee paremmin. Yrityksen tarjoamien ratkaisujen avulla tilan käyttöaste nousee ja käyttö tehostuu. Virtuaalimallinnus ei ole sidonnainen fyy- Kuluttajien ostopäätökset ovat nopeita ja ostoimpulsseja voidaan edistää erilaisten aistiärsykkeiden tuomisella tilaan. Esimerkiksi valoja suuntaamalla ja tuotteiden esillepanolla asiakas saattaa tuntea, että tämä tuote on juuri hänelle tarkoitettu, mikä luonnollisesti lisää tuotteen hankkimisen todennäköisyyttä. Myymälöiden väri- ja tuoksumaailma merkitsevät ostopäätöstä tehtäessä, samoin kuin valaistusratkaisut. Tulokset ja siellä käytetyistä väreistä, materiaaleista, valoista, liikkuvasta kuvasta, äänistä, tuoksuista ja jopa mauista. Vastaavasti yritysten toimitiloissa esimerkiksi liikkuvat työpisteet, teknologian automatisoimat valaisinten ja verhojen siirrot sekä monentyyppiseen työn tekemiseen muuntautuvat tilat virittävät aistit työn tekemiseen. Myönteinen tilaelämys tähtää vahvan muistijäljen syntymiseen, jotta tilaan palaamisen todennäköisyys kasvaa. Hyödyt ja tuo kilpailuetua. 14

15 Käyttäjäkokemukset Tuotteistettu, virtuaalinen sisustussuunnittelumenetelmä konkretisoi tilan eri mahdollisuudet myös ulkomailla toimivalle asiakkaalle. dsign Vertti Kivi & Co Hotellin aulatila palvele asiakkaita aamulla erityisesti vastaanottotilana, mutta toimii iltaisin cocktail-tilaisuuden tapahtumapaikkana. dsign Vertti Kivi & Co siseen paikkaan, joten sen avulla voidaan palvella niin roomalaista kuin rovaniemeläistä asiakasta. Projekti osoitti, että kansainvälistyminen edellyttää uusia designinnovaatioita ja markkinatilanteen selvittämistä. Kansainvälistymisessä tie on pitkä, sillä asiakkaan luottamus on ensin voitettava. Verkottuminen vaatii osaavien henkilöiden kouluttamista ja kokemusten kartuttamista. dsign Vertti Kivi hakee ulkomailta kasvua erityisesti Lähi-idästä, Pohjois-Amerikasta, Euroopasta sekä Venäjällä Moskovasta sekä Pietarista. Tulevaisuudessa kolmanneksen yrityksen projekteista toivotaan tulevan ulkomailta. 15

16 Käyttäjäkokemukset Strategisia innovaatioita tilasta riippuvaisiin bisneksiin Actland-tutkimusprojektissa luotiin menetelmiä ja työkaluja tilariippuvien liiketoimintojen, kuten kuntosalin, parturi-kampaamon tai kukkakaupan kehittämiseen. Tutkimustyön taustalla oli ajatus tilariippuvasta liiketoiminnasta aloilla, jotka eivät ole uudistuneet muun toimintaympäristön kehittymisen rinnalla. Valitut alat tekevät merkittävästi liikevaihtoa, työllistävät paljon ihmisiä sekä palvelevat runsasta määrää asiakkaita. Actland-tutkimusprojekti aloitettiin palvelukokeiluihin soveltuvan tilan varustamisella. Sen jälkeen tehtiin viisi uusien tilasta riippuvaisten liiketoimintakonseptien kokeiluprojektia hyödyntämällä palvelukokeilumenetelmiä: 1) Uudenlainen yökerhotoimialan perinteitä haastava yökerhokonsepti. Kahden ratkaisukonseptin avulla luotiin mahdollisuus ihmisten kohtaamiseen nykyistä paremmin. 2) Maailman paras puistokokemus. Kokeilun seurauksena Sinebrychoff palkkasi kesällä 2012 Koffin puistoon kaksi Park Rangeria. Toiminta sai paljon julkisuutta ja Helsingin kaupungin johto, Pekka Saurin suulla, totesi uuden, kiinnostavan käytännön syntyneen Helsinkiin. Taustalla oli kyseisen puiston kielteinen mielikuva julkisuudessa, johon haluttiin muutos. 3) Aineeton kauppa toimi hetken Ilmastoinfo-pisteessä Sanomatalossa, sen jälkeen kun tila ja toiminnot oli ensin konseptoitu kokeilutilassa. 4) Parturi-kampaamojen toimialan perinteitä haastavassa kokeilussa oli 11 näkökulmaa alan uudistamiseen esimerkiksi lisäämällä ihmisten välisiä kohtaamisia. Toteutettiin myös hiustenleikkausten valitsemispalvelun pilotti. 5) Kukkakauppa-alan toimialan perinteitä haastava konsepti. Palvelukokeilut kehittämisen ajurina Kaikki kokeilut maailman parasta puistokokemusta lukuun ottamatta tehtiin Aalto Venture Garageen sisustetussa noin 60 m2 tilassa. Liikuteltavien seinien, kankaiden, verhojen, valojen ja äänien avulla tilassa oli helppo tehdä erilaisia fyysisiä muutoksia. Lisäksi huonekalujen avulla luotiin asiakaspalvelupisteitä ja istuinryhmiä kutakin esimerkkitapausta varten. Esimerkkitilat noudattivat kunkin toimialan konventioita, joita sitten muutoksia tekemällä haastettiin. Testiryhmissä oli tutkijoita ja Aallon campukselta rekrytoituja opiskelijoita. Tulokset liiketoiminnan kehittämiseen. edustajat oppivat toiminnallisen tavan kehittää liiketoimintakonsepteja suunnittelun sijasta. Hyödyt palvelukehittäjät vain itse siirtyvät kokeilutilaan. kokeilemista opiskelijoille ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä mukana oleville henkilöille. Strategisia innovaatioita eli toimialaa ennakkoluuttomasti haastavia palveluja ei luoda suunnittelemalla. Tarvitaan kokeiluja, jotka opettavat mikä toimii ja mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan. 16

17 Käyttäjäkokemukset Palvelukokeilutila tarjoaa turvallisen ympäristön ennakkoluulottomille kokeiluille. Aalto-yliopisto Kokeiluja tehtiin sekä kokeilutilassa että oikeassa ympäristössä, myös yhdessä asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa. Innovaatioprojekteissa luotiin kokeilemalla kunkin toimialan konventioita haastava konsepti. Jokaisesta projektista tehtiin lyhyt video, jolla esitellään lopputulosta ja prosessia. Kokeilutila auttaa vaihtoehtojen karsinnassa Palvelukokeileminen on vielä uusi ja varsin tuntematon työväline liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimusprojektissa haasteeksi osoittautui myös yritysten pienuus ja valituilla aloilla vallitseva life-styleyrittäjyyden kulttuuri, mikä ei tue liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua. Mikäli aidosti halutaan tietyn alan uudistumista, ajattelumalleihin on vaikutettava jo koulutuksen aikana ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Palvelukokeilutila tarjoaa turvallisen ympäristön täysin uudenlaisten palvelukonseptien kokeiluihin. Se tarjoaa kokeilijoille leikkikentän, joka mahdollistaa nopeat ja karkeat kokeilut palveluideoiden ympärille. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä tilannetta, joissa palvelukokeilutilasta on erityisesti hyötyä: 1) Uutta palveluideaan liittyvää palveluympäristöä ei vielä ole olemassa, joten se täytyy luoda kokeilemalla. 2) Toteutuksen vaihtoehtoja on joko liian vähän tai liian runsaasti, jolloin nopeilla, karkeilla kokeiluilla ja what if -toiminnalla saadaan nopeasti selville, mikä kokonaisuus tuottaa parhaiten asiakasarvoa. 3) Kun uuden palveluidean implementointi vaatii paljon investointeja, on parempi varmistaa idean toimivuus ennen oikeaan ympäristöön siirtymistä. 4) Jos kokeilu oikeassa ympäristössä häiritsisi sen hetkistä liiketoimintaa eli asiakkaita ja tuottajia. 17

18 Käyttäjäkokemukset Avaimia tehokkaampiin ja innostavampiin kokouksiin Huomisen kokoushotelli -tutkimusprojektissa selvitettiin kokoustamisen muuttumista lähitulevaisuudessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin millaisia ovat parannetut fyysiset kokoustilat, tekniset ratkaisut, osallistujia aktivoivat prosessit ja kokonaisvaltaiset palvelut. Toimiva kokoustila on inspiroiva, riittävän suuri, muunneltava ja se tarjoaa kokousta tukevia apuvälineitä ja toimintoja. Tutkimuksessa etsittiin erityisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia kokoushotelleille. Projektin edetessä näkökulma laajeni myös kokousjärjestäjiin ja kokouksiin osallistujiin. Tutkimusprojektin konseptitilaksi rakennettiin BEST WESTERN PLUS Hotel Haagaan virikkeellinen kokoustila Griini, jota yritykset ja muut toimijat voivat varata käyttöönsä onnistuneempien kokouksien takaamiseksi. Projektin rinnalla toteutettiin Tulevaisuuden kokoushotelli -projekti. Siinä kokoustarjontaa päivittämällä vahvistettiin sekä yrityksen omaa että koko toimialan kilpailukykyä. Miten tulevaisuudessa kokoustetaan? Tutkimusprojektissa kartoitettiin uudentyyppisiä, olemassa olevia kokous- ja tilaratkaisuja Pohjoismaissa, joissa innovatiivisiin kokoustiloihin on erityisesti panostettu. Projektissa analysoitiin yhteensä yli 500 kokoustilaa 63 hotellissa tai muussa yrityksessä. Kartoituksen perusteella olemassa oleva tarjonta keskittyy tilojen sisustusratkaisuihin. Tämä tarkoittaa, että värit, kalusteet ja tekniikka ovat pääosassa, mutta kokouksen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät palvelut jäävät taustalle. Tulevaisuuden kokoukselta edellytetään ajankäytöllistä tehokkuutta, jolloin annin pitää olla hyvin suunniteltua ja valmisteltua. Kokouksen tavoitteet on viestittävä osallistujille ja osallistujilta saatetaan edellyttää myös ennakkotoimia. Kokoustilojen tulisi puolestaan olla joustavia ja muunneltavia. Tulevaisuuden kokouksissa korostuu myös aito vuorovaikutteisuus; kaikkien on voitava osallistua keskusteluun. Kokousdesign ottaa koko kokousprosessin huomioon Kokousdesign on kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka tehostaa kokouksia monin tavoin. Kokouspalvelujen kehittäminen on aiemmin tapahtunut yksittäisten komponenttien kautta. Kokoustilassa tämä on saattanut merkitä piirtoheittimen vaihtamista datatykkiin tai tilan visuaalisen ilmeen muuttamista, kun taas kokousdesign ottaa huomioon koko kokousprosessin ja sitä tukevat toiminnallisuudet. Kokousdesign kattaa kokoustilan sisustuksen, ilmastoinnin, valaistuksen, äänimaailman, kokoustekniikan, tarjoilut, kokouksen tarkoituksen mukaiset työkalut sekä kokousdesignerin eli kokousisännän roolin. Lisäksi kokousta voidaan tukea erilaisilla lisäpalveluilla esimerkiksi liikunnallisilla aktiviteeteilla tai ryhmäytymisen työkaluilla. 18

19 Käyttäjäkokemukset HAAGA HELIA Griini tukee kokoustavoitteita kodikkailla ja muunneltavilla tilaratkaisuilla. Griini tarjoaa kokoukselle testiympäristön Tutkimusprojektissa kehitetty interaktiivinen kokoustilakonsepti rakennettiin ja pilotoitiin BEST WESTERN PLUS Hotel Haagassa. Testiympäristön luominen oli hyvin keskeistä, sillä se mahdollisti jokaiselle yhteistyökumppanille konkreettisen testialustan. Griini on muunneltava tila, jossa tilan ilme ja dynamiikka on vaihdettavissa. Griini tarjoaa perinteisten kokouskalusteiden rinnalle muun muassa SMART Board -interaktiivisen älytaulun, videoneuvottelulaitteiston, valkotaulun ja käyntikorttipuun käyntikorttien keräämistä varten. SMART Boardiin tarjotaan valmiita pohjia työskentelyn lähtökohdaksi. Tilan akustiikkaan ja äänimaailmaan on kiinnitetty huomiota; tekstiilien takia tila ei kaiu ja asiakas voi valita tilaan itselleen sopivan äänimaailman. Taustamusiikkina on tilaan tarjolla kolme räätälöityä musiikkimaailmaa; tervetulo-, rentouttava tai inspiroiva musiikkipa- 19

20 Käyttäjäkokemukset ketti. Tilassa voi myös seurata reaaliaikaisesti kokouksesta syntyvää hiilijalanjälkeä. Lisäksi tilan ilmastointiin ja valaistukseen on kiinnitetty huomiota. Griini-testiympäristöä on testannut noin 700 kävijää, muun muassa Suomessa toimivat keskeiset hotelliketjut. Käyttäjät kokevat tilan erilaisuuden ja kodikkuuden myönteisenä. Tekniikalla ja kalusteiden järjestyksellä kokousta voidaan tehostaa sama vaikutus saavutetaan myös valaistuksella, tuoleilla, karvalankamatolla ja kenkien pois ottamisella. Hotelli Haagan kannalta Griini on osoittautunut erittäin suosituksi. Tilan käyttöaste on keskimääräistä parempi kuin muilla kokoustiloilla ja tarjonnan onnistumista kuvaa se, että asiakkaat haluavat palata tilaan uudestaan. Erityisesti tila on koettu toimivaksi uutta luotaessa ja innovoitaessa. Tilan tarjoama teknologia on integroitu kokonaisuuteen toimivasti eikä se korostu esimerkiksi sisustuksessa. Yritysprojektin myötä on löydetty uusia toimintatapoja kokouksen virkistävämpään suunnitteluun ja läpiviemiseen. Erityisesti ymmärrys tämän päivän kokoustajien tarpeista lisääntyi, mikä takaa paremmin onnistuneen kokouselämyksen osallistujille. Keskeistä uusille toimintatavoille on kokousdesign-ideologian soveltaminen, missä painotetaan ennen kokousta toteutettavia toimia. Griiniä on jatkokehitetty kerätyn palautteen myötä. Testiympäristöä on viety eteenpäin myös siirrettävällä pop-up-kokouskonseptilla. Loppuvuodesta 2012 pop-up-tila löytyy Helsingin keskustassa, missä se on vapaasti käytettävissä. Tulokset kokoustilan lisäksi kokousdesign-palvelun. -työkaluja ja -prosesseja kokousdesign-palvelun avulla. Hyödyt myönteisenä. HAAGA HELIA 20

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot