Elämykselliset tilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämykselliset tilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus"

Transkriptio

1 Elämykselliset tilat Tila-ohjelman tuloskatsaus

2 Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty tiloihin liittyvää käyttäjäosaamista sekä tilojen elämyksellisyyttä. Tila-ohjelma on painottunut muuttuviin käyttäjätarpeisiin asumisen, työnteon, oppimisen, kaupan, hyvinvoinnin, viihteen ja teollisuuden tiloissa. Ohjelman aikana Tekes on rahoittanut lukuisia elämyksellisiin tiloihin liittyviä yritysten kehitysprojekteja sekä yritysten innovaatiotoimintaa tukevia soveltavan tutkimuksen hankkeita. Tässä katsauksessa esitellään yhteensä 16 erilaista projektia tai projektikokonaisuutta, jotka on toteutettu tai alkaneet vuosina Tila-ohjelma päättyy vuoden 2012 lopussa, mutta Tekesin rahoitus ohjelman kohdetoimialoille jatkuu myös tulevina vuosina. Yhdeksi Tekesin strategian sisällölliseksi painopisteeksi on määritelty Älykäs rakennettu elinympäristö, jossa maamme yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on näköpiirissä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tekes kiittää projektikatsauksessa mukana olevia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita yhteistyöstä katsauksen aikaansaamiseksi. Katsauksen kokoamisesta ovat vastanneet Tila-ohjelman koordinaattorit Maarit Vuorela ja Hanna Koskela Ramboll Management Consulting Oy:stä. Sisällys Muotoilu Kolmen yrityksen yhteismallisto henkii ajattomuutta Lasijätteelle uusi elämä Sisustusvalaisinten uudet tuulet mahdollistavat kasvun Graafisella betonilla ilmettä arkkitehtuuriin Käyttäjäkokemukset Uusi näkökulma myymäläsuunnitteluun Ambient Design tuo tilaan tunnelmaa Strategisia innovaatioita tilasta riippuvaisiin bisneksiin Avaimia tehokkaampiin ja innostavampiin kokouksiin Tilat ja designpalvelut auttavat varhaisen vaiheen ideointia Sosiaalinen media nostaa käyttäjät keskiöön palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä Elämykset Tarinankerronnalla elämyksellisiä julkisia tiloja Vuorovaikutuksen ja tunnelman yhteisöllinen jakaminen Korjaamo tarjoaa tilat työnteolle ja oleskelulle Voiko tilakokemusta muuttaa ja muokata? Miten turvataan luovien alojen ja vapaan kulttuuritoiminnan tilat? Uudet opastusjärjestelmät tukevat tilojen toimivuutta Tekesin julkaisu 11/2012

3 Liiketoimintaa elämyksellisyyden kokemisesta Elämys sekä siihen liittyvä elämyksellisyyden tunne syntyy yksilön kokemuksesta. Tästä syystä henkilökohtaisesti koettua, moniaistista, merkittävää ja unohtumatonta tapahtumaa on vaikea yksiselitteisesti kuvata. Trendit muuttavat toimintaympäristöämme, johon kuuluvat elämäntapamme, asuinympäristömme, kiinteistöt, rakennukset ja toimintatavat. Tilan toiminnot ja tarkoitus rakentuvat siellä liikkuvien käyttäjien tai tekemisen mukaisesti. Tilat luovat siten uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia olemassa olevien liiketoimintojen kehittämiseen sekä kokonaan uudenlaisten liiketoiminta-alueiden luomiseen erilaisille käyttäjä- ja asiakasryhmille. Tila-ohjelman projekteissa tiloja sekä niihin liittyviä tuotteita ja palveluita on kehitetty ja tutkittu monipuolisesti fyysisestä, virtuaalisesta ja sosiaalisesta lähtökohdasta. Elämyksellisiä tiloja kehitettäessä kohteena ovat olleet kokemus sekä ihminen kokonaisvaltaisena kokijana tuotetta tai palvelua käytettäessä. Useissa projekteissa on hyödynnetty erilaisia uusia teknologioita. Tila-ohjelman projektit ovat osoittaneet, että sillä miten kuluttajat kohtaavat tuotteet ja palvelut tilassa on suoraan vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ja menestykseen. Tilaan liittyvillä ratkaisuilla voidaan suoraan vaikuttaa esimerkiksi kuluttajan ostopäätökseen tai työntekijän työvireyteen. Sosiaalinen media on puolestaan avannut aivan uusia mahdollisuuksia kehittää uusia yhteisöllisiä ja vuorovaikutusta edistäviä ratkaisuja vaikkapa julkisiin tiloihin. Elämyksellisiin tiloihin liittyvissä projekteissa on ennakkoluulottomasti yhdistetty fyysistä ja virtuaalista maailmaa sekä luotu aivan uusia konsepteja. Tutkimusprojektien ja nopeiden kokeilujen myötä on saatu lisää ymmärrystä uusista käyttäjätarpeista ja teknologian tarjoamista mahdollisuuksista tiloihin liittyen. Jakamalla kokemuksia ja käytännön esimerkkejä tuotteiden, liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä yritykset ja tutkimusryhmät voivat innostaa myös muita kehittämään omaa liiketoimintaansa. Seinäjoella Antti Ahonen asiantuntija Tekes

4 Muotoilu Kolmen yrityksen yhteismallisto henkii ajattomuutta Jokipiin Pellava Oy, Lennol Oy ja VM-Carpet Oy ovat pohjalaista käsityöperinnettä vaalivia perheyrityksiä. Perinne on innoittanut yritykset tekemään yhteistyötä aina vuodesta 2001 yhteisten teemojen ja messuesiintymisten ympärillä. Toimiva yhteistyö kannusti yhteisen Aava-malliston luomiseen, jolla taataan parempi pääsy eri jakelukanaviin. Aava-mallistossa yritysten osaaminen ja erikoistuminen mattoihin, erilaisiin sisustustekstiileihin ja pellavatuotteisiin täydentävät toisiaan. Uusien tuotteiden suunnittelu aloitettiin niiden arvojen määrittelyllä, joita malliston haluttiin ilmentävän. Aava-konsepti heijastaa elämän hidastamiseen, hyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen tähtääviä ratkaisuja sekä perinteiden kunnioittamista. Tuotteet ovat ajattomia ja kestäviä. Aava-mallisto sisältää klassisia perustuotteita, jotka liittyvät elämän eri tilanteisiin. Tuotteet on jaettu kolmeen kategoriaan: lepo & oleilu, keittiö & kattaus sekä sauna & kylpy. Malliston ytimenä ovat olleet materiaalien omat värit ja luonnonvärit. Uutta ja ennakkoluulotonta näkemystä ja osaamista mallistoon ovat tuoneet ulkopuoliset designerit ja suunnittelijat. Malliston kehittämisessä ovat olleet mukana myös kansainvälistä tunnustusta saaneet suunnittelijat Saara Renvall ja Elina Helenius. Vaikka Aava-tuotteet ovat ajattomia, vastataan niissä yksittäisiin sesonkeihin. Mallistoon liitettävät uudet tuotteet noudattavat konseptin alkuperäisiä arvoja ja ne ovat keskenään yhdisteltävissä. Lisäksi malliston halutaan kattavan myös eri hintakategorian tuotteita. Tavoitteena uusien jakelukanavien valloittaminen Kolmen yrityksen yhteismallisto lanseerattiin vuoden 2012 Habitaremessuilla. Tuotevalikoima sai hyvin myönteisen vastaanoton myös messujen kansainvälisiltä kävijöiltä, ja tarjonnan koettiin ilmentävän skandinaavista muotoilua puhtaimmillaan. Kolmen yrityksen yhteistyö edustaa uutta toimintamallia tekstiilialalla. Kehitystyö on osoittanut, että yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä bisnestä ei ole. Kehitysprojektissa Aavalle luotiin myös oma myymäläkonsepti, joka skaalautuu pienestä shop-in-shopista suuriin myymäläympäristöihin. Konsepti- ja pakkausilmeen mallistolle on suunnitellut Pentagon Design Oy. Myymäläkonsepti tarjoaa elämyksellisen ostokokemuksen loppuasiakkaille sekä toimivan toteutuksen sisustusalan ketjuille ja tuotteiden jakelijoille. Jakeluteiden vahvistamiseksi Aava-mallistolle toteutettiin myös verkkokauppasovellus. Verkkokauppa mahdollistaa tuotteille paremman näkyvyyden ja tarjoaa kanavan kuluttajarajapintaan. Lisäk- Tulokset erikoistuneiden yritysten osaaminen täydentää toisiaan. Hyödyt jakelukanaviin. 4

5 Muotoilu Aava-malliston tuotteilla voi sisustaa koko kodin. Aava Mallistoa tukeva shop-in-shop-toteutus mahdollistaa jakelukanavien tehokkaan laajentamisen. Aava si yrityksillä on kolme omaa jälleenmyyntipistettä Vantaalla, Jalasjärvellä ja Jokipiissä. Uusia jakelukanavia koskevat neuvottelut ovat käynnissä ja tarjonta on tarkoitus saada asiakkaiden ulottuville mahdollisimman pian. Kansainvälistymisessä pisimmällä ollaan USA:n, Japanin ja Englannin markkinoilla. Kasvussa hyödynnetään jokaisen yrityksen omia vientikanavia. Kotimaassa tavoitellaan entistä vahvempaa jalansijaa huonekalu- ja sisustusketjuissa. Yhteistyö kannustaa jatkamaan Kolmen yrityksen yhteistyö edustaa uutta toimintamallia tekstiilialalla. Vaikka yhteistyö on tiiviimpää kuin aiemmin, yritysten toimintatavat eroavat silti toisistaan. Omasta identiteetistä ei yhteistoiminnassa ole tarvinnut luopua. Kehitystyö on osoittanut, että yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä bisnestä ei ole. Yhteistyö vähentää jonkin verran päätöksenteon ketteryyttä ja nopeutta, mutta sen myönteiset vaikutukset kannustavat jatkamaan. Työnjako yritysten välillä on sovittu selkeäksi: Jokipiin Pellavan toimitusjohtaja Timo Laurila vastaa liikkeenjohdosta, VM-Carpetin toimitusjohtaja Marja Hanhisalo markkinoinnista ja Lennolin toimitusjohtaja Pirjo Pystykoski-Sopanen tuotteistosta. Laskut laitetaan kolmeen osaan ja päätökset tehdään yksimielisesti. Tulonjaon määräävät asiakkaat. 5

6 Muotoilu Lasijätteelle uusi elämä Lasilinkki Oy:ssä kierrättäminen ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisiä teemoja uusien sisustuslasituotteiden kehittämisessä. Kierrätettävälle lasille on luotu menetelmä, jossa hyödynnetään yrityksen lasituspuolen jätettä uusien tuotteiden materiaalina. Lasi taipuu moniin käyttökohteisiin oikeilla tuotantoteknologioilla. Lasilinkki Oy hyödyntää lasijätettä esimerkiksi boordeissa, kahvoissa, mosaiikissa, koriste-esineissä ja jopa kookkaammissa teoksissa kuten lasireliefeissä ja hautakivissä. Asiakkaille on tehty tilan elämyksellisyyttä korostavia sisustusratkaisuja, kuten STX Finland Oy:n luksusristeilyaluksien lasiseinäkkeet ja hotelli Levitunturin sviittien lavuaarit ja käsinmaalatut ovilasit. Lasijäte murskataan, sulatetaan ja muokataan uuteen muotoon. Lasiin saadaan erilaisia pintoja sulatuslämpötiloja muuttamalla: lasi voidaan sulattaa täysin tasaiseksi tai jättää pinnastaan hieman epätasaiseksi. Valaistuksella saadaan rakenteisiin lisää tunnelmaa; lasi elää valosta. Lasiratkaisut ovat kulutusta kestäviä ja lasimurskan sävyjä yhdistelemällä eri väri- ja tummuusvaihtoehtojen kirjo on laaja. Yrityksen tavoitteena on panostaa entistä enemmän lasijätteen uusiokäyttöön ja kierrätyslasituotteisiin. Kehitysprojektin myötä kierrätyslasin moniulotteisuutta selvitettiin sisustus- ja rakennushankkeissa. Lasilinkki on luonut oman mallistonsa ja jalostanut liiketoimintamalliaan tavoitteena kasvaa niin kotimaan kuin ulkomaan markkinoilla. Ympäristöystävällisyys ja muotoilu valtteina kansainvälistymisessä Tulokset erilaisissa sisustusratkaisuissa. Hyödyt on ekologista. Kehitysprojekti on edellyttänyt pitkäjänteistä tutkimustyötä siitä, mihin kaikkiin käyttökohteisiin lasi muotoutuu, ja miten sen tuotantoteknologiaa voitaisiin kehittää. Tuotannon kehittämisen ohella projektissa vahvistettiin Lasilinkin tarjontaa. Markkina-analyysi auttoi kartoittamaan, millaista kysyntää lasisille sisustustuotteille esiintyy, ja sen pohjalta syntyi ideoita uusista tuotteista. Tuotekehitys ja tuotantotapojen uudistaminen ovat olleet selkeitä tukitoimia kasvulle. Kehitysprojektin aikana Lasilinkki toteutti Kuopiossa Tavaratalo Carlsonin vanhoista näyteikkunoista tilataideteoksen. Suunnittelukilpailun tuloksena syntyneessä teoksessa hyödynnettiin useita eri tekniikoita, jotka ilmentävät kierrätyslasin monipuolisia käyttömahdollisuuksia. 6

7 Muotoilu Lasijätettä voi soveltaa monissa kohteissa. Lasilinkki Lasilinkki Lasilinkki Yhteistyö Pekka Paikkarin ja arkkitehti Kirsti Sivenin kanssa tuotti julkisivupaneeleita kierrätyslasimurskasta asuinkerrostaloihin sekä lasisia tilataideteoksia porraskäytäviin. Lasilla saadaankin luotua eläväpintaisia katseenvangitsijoita hyvin erilaisiin tiloihin. Lasilinkin kehitysprojektin lopputuloksena syntynyt Essi s sisustuslasimallisto lanseerattiin Habitare-messuilla syksyllä Mallisto kattaa muun muassa lasialtaita, keittiön välitilan lasitusratkaisuja, kattovalaisimia, peilinkehyksiä sekä vateja. Mallistoon kuuluvat myös sulattamalla valmistetut ja käsityönä kuvioidut ovet, seinäkkeet sekä lasialtaat. Malliston johtotähtenä on yhteistyössä Tapio Anttilan kanssa suunniteltu kierrätyslasinen Sirua-kattovalaisin. Noin puolet Essi s malliston tuotteista on valmistettu kierrätyslasista. Yrityksessä syntyy viikoittain satoja kiloja lasijätettä ja tämän määrän hyödyntäminen on edellyttänyt oman laitteiston rakentamista. Kysyntäpiikeissä yritys on käyttänyt myös muita alueen lasiliikkeitä raaka-aineen lähteinä. Essi s malliston tuotteet tarjoavat ekologisia sisustusratkaisuja, jotka kiinnostavat niin sisustusalan ammattilaisia, arkkitehtejä ja suunnittelijoita, kuin yksittäisiä kuluttajia. Yritys palvelee molempia asiakasryhmiä, joten uuden malliston myötä myös jakelukanavia mietitään uudelleen. 7

8 Muotoilu Sisustusvalaisinten uudet tuulet mahdollistavat kasvun nglass Oy tarjoaa uuden teknologian lasin muotoiluun ja värjäämiseen korkeissa lämpötiloissa. Yrityksen panostukset ovat konkretisoituneet SOLU-valaisimeen, missä LED-valo johdetaan uudella menetelmällä lasilaattojen sisälle. Sisustustuotemarkkinoilla uudet teknologiat, kuten LED-sovellukset, monipuolistavat valaisintarjontaa. Sisustustuotemarkkinoila erilaiset LED-sovellukset ovat yleistymässä kovaa vauhtia. Näin ollen jakeluporras, vähittäismyyjät, sisustussuunnittelijat ja arkkitehdit kartoittavat jatkuvasti mahdollisuuksia täydentää tarjontaa uusilla kodin- ja julkitilojen sisustusratkaisuilla. Tulokset voi lasilaatoista rakentaa haluamansa kokoisen ja muotoisen sisustusvalaisimen. ekologinen. integroida käyttökohteeseen. Hyödyt korkeissa lämpötiloissa. sisälle. nglassin kehitysprojektissa on tutkittu tuotteen valmistettavuuteen liittyviä menetelmiä ja kehitetty itse tuotekonseptia. Lisäksi on laadittu kansainvälistymiseen tähtäävä liiketoimintamalli SOLU-valaisinkonseptille sekä toteutettu tätä tukeva markkina- ja asiakastarvekartoitus. Markkinoilta saadun palautteen perusteella SOLU-konseptille kehitettiin erilaisia tuotesovelluksia. Yrityksen keksintöä on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti, tavoitteena laaja mallisto. Uusien sovellusten jatkuva kehittäminen on tärkeää yrityksen kilpailukyvyn takaamiseksi. Yhden konseptin varaan ei voida rakentaa kasvua eikä tällä pystytä vastaamaan markkinoilta tulevaan asiakaspalautteeseen. Kehitysprojektin avulla on haluttu myös löytää potentiaalisimmat vientimaat ja laatia maakohtaiset kansainvälistymissuunnitelmat. Selvitykseen sisältyi kartoitus kulttuurikohtaisista eroista sekä riskeistä eri markkina-alueilla. Markkinakartoitus kehittämisen työvälineenä SOLU-sisustusvalaisimessa LED-valo ohjataan tasaisesti ohuen värjätyn lasilaatan sisälle. Markkinoilla ei ole toista vastaavaa ratkaisua. Asiakas voi asetella 13x13 cm kokoisia valaisinlaattoja haluamassaan järjestyksessä esimerkiksi seinälle. Lasin värin ja kuvion voi valita useista eri vaihtoehdoista, mikä lisää variointimahdollisuuksia. Pääsääntöinen käyttökohde valaisimille ovat kylpyhuoneet ja kylpylät, mutta ne soveltuvat myös portaikkoon ja muihin kapeisiin kohteisiin sekä makuuhuoneisiin. Helppohoitoisen ja kestävän valaisimen paksuus on 8 mm eli se on suhteellisen helppo integroida käyttökohteeseen. Tuotekehityksen lähtökohtana ovat olleet vientimarkkinat, missä Eurooppa toimii eräänlaisena kotimarkkinana. Kansainvälisillä markkinoilla esiintyvää kiinnostusta tuotteelle on kartoitettu muun muassa Keski-Euroopan sisustusmessuilla. Sisustussuunnittelun ammattilaisilta saatu palaute on edistänyt tuotekehitystä ja vahvistanut tuotteeseen kohdistuvaa kysyntää. Eri maista ja asiakkailta on tullut aloitteita esimerkiksi valaisinlasien erilaisista väreistä ja kuvioista. Erityisesti Englannista, Ranskasta, Saksasta, Hollannista ja Itävallasta koottu markkinakartoitus on auttanut 8

9 Muotoilu nglassin keksinnössä valoa ohjataan sulatetuilla lasisiruilla. Kristallimaiset sirut antavat samalla valoille tyylikkyyttä ja arvokkuutta. nglass Arctic Sky -elementeillä voi rakentaa isoja ja näyttäviä kokonaisuuksia. nglass kansainvälistymistä merkittävästi tuotteen jatkokehityksen ja tuotantomenetelmien parantamisen edistämiseksi. Valaisimien valmistusmenetelmät perustuvat nglassin omaan teknologiaan. Yrityksen koko tuotanto on Suomessa ja vain sähkö- ja muovikomponentit ostetaan alihankintana. LED-tekniikassa ja sähköjärjestelmissä yhteistyökumppaneina ovat toimineet LumiComp Oy ja SGS Fimko Oy. nglass Modulaarisilla SOLU-valoilla on helppo asentaa itselle parhaiten sopiva kokonaisuus. nglassilla on jo nyt valmiudet valmistaa noin tuotetta vuodessa. Tuotannossa kehittämistyö on keskittynyt muun muassa lasin työstämisen menetelmiin, joiden avulla parannetaan valon tehokasta ja oikeanlaista leviämistä lasin sisällä. Tutkittavana ovat olleet myös kosteusluokitellut rakenteet ja komponentit. Lisäksi on selvitetty pintakuvioinnin parempia toteutusvaihtoehtoja, muun muassa silkkipainotekniikan ja eri värilaatujen hyödyntämistä. Pintakuviointi on oleellinen osa tuotteen ominaisuutta, jolla valon jakautumista lasin sisällä ohjataan. Uuniteknologiassa on tehostettu lasilaattojen tuotantoa. Ekologinen ratkaisu taipuu monille markkinoille Valaisinalan murroksessa SOLU-valaisimella koetaan olevan hyvät edellytykset menestyä Euroopan ohella myös USA:n markkinoilla. Sekä kotimaassa että ulkomailla tuotteella on kummassakin noin 20 jälleenmyyjää. Kehitysprojektissa kerätty palaute potentiaalisilta asiakkailta on edistänyt sekä yrityksen tuotteistamista että tuotannon kehittämistä. Investointien kautta on varauduttu tuotannon virtaviivaistamiseen ja sarjatuotantoon valmistautumiseen. Itse kehitetty tuotantolaitteisto ja toimivat tilat takaavat tuotannon joustavuuden. Tähän perustuen nglass on asettanut tavoitteekseen kolminkertaistaa tuotantonsa seuraavien kolmen vuoden aikana. 9

10 Muotoilu Graafisella betonilla ilmettä arkkitehtuuriin Graphic Concrete Oy tarjoaa arkkitehdeille, rakennuttajille, urakoitsijoille ja betonielementtitehtaille mahdollisuuden luoda ja käyttää kuvioitua betonipintaa. Tuotteissa kohtaavat arkkitehtuurin ja betonielementtiteollisuuden haasteet sekä kustannustehokas ja turvallinen tuotantotapa. Graafinen betoni sopii julkiseen ja kaupalliseen rakentamiseen, teollisuusrakentamiseen, asuntotuotantoon ja sisustukseen. Tavoitteet tamalla markkinoiden tarpeet täyttävä tuotanto. palveluja ja prosesseja, jotka vastaavat kansainvälisten markkinoiden kysyntään ja haasteisiin. Graphic Concreten liikeidea perustuu sisustusarkkitehti Samuli Naamangan kehittämään, patentoituun keksintöön käyttää perinteisiä painotekniikoita pintahidastinaineen painamisessa erikoiskalvolle. Graafinen betoni on menetelmä, jossa betonielementin pintaan luodaan pysyvä ja yksityiskohtainen kuvio. Menetelmä mahdollistaa rastereiden, kuvioiden, taideteosten ja tekstien esiintuomisen betonipinnalle niin vertikaalisti kuin horisontaalisti. Betonipinnan kuvio saadaan aikaan sileän pinnan ja kiviaineksen kontrastista. Modulaaristen tuotteiden rinnalla on mahdollisuus myös asiakkaan oman kuvion toteutukseen. Betonipintoja hyödynnetään pääsääntöisesti julkisivuissa, seinissä, muureissa ja laatoissa, sillä pinnat eivät vaadi erityistä ylläpitoa. Haussa uusia kumppaneita ja toimintatapoja Kehitysprojektissaan Graphic Concrete on etsinyt jakeluun uusia kumppaneita ja toimintatapoja. Tässä työssä on otettu huomioon niin suunnittelu-, valmistus- kuin rakentamisvaiheen toimijat. Mahdollisimman korkeatasoisen ja toimivan lopputuloksen varmistamiseksi yritys konsultoi koko rakennusketjua arkkitehdeistä ja beto- nielementin valmistajista rakennuttajiin. Yritys huolehtii tarvittaessa koko arvoketjun sitouttamisesta hankkeeseen, mikä madaltaa graafisen betonin käyttökynnystä. Tuotteistamalla yrityksen palveluja kansainvälisille yhteistyökumppaneille tarjotaan näille toimivat työkalut myydä ja markkinoida graafista betonia omalla markkina-alueellaan. Teknologioita ja palveluita tuotteistamalla asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden käyttöön taataan nopea laajentuminen ja kasvu mahdollisimman pienillä omilla resursseilla. Graphic Concreten painotekninen osaaminen on Suomessa kalvon painaa alihankintana suomalainen painotalo. Graafinen betoni on kustannustehokas tapa tuottaa tyylikästä betonipintaa. Menetelmä parantaa myös pesubetonipintojen valmistuksen työturvallisuutta ja työviihtyvyyttä, sillä hidastinaine toimitetaan kuivana. Tehtaan henkilöstön ei tarvitse käyttää muottiöljyä, käsitellä liuotinaineita eikä puhdistaa muotteja kiinni jääneestä pintahidastinaineesta. Tuotantoteknologiaa lähelle asiakasta Tällä hetkellä Graphic Concretella on kotimaan lisäksi toimintaa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa, Benelux-maissa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Japanissa ja Australiassa. Toi- 10

11 Muotoilu Graafinen betoni elävöittää muun muassa laajoja julkisivukokonaisuuksia. Graphic Concrete Graafisen betonin valmistuksessa on otettu huomioon myös työturvallisuus. Graphic Concrete mintamallit vaihtelevat kuitenkin maittain ja kehitysprojektissa on luotu mahdollisimman monistettava toimintatapa Euroopan markkinoille, missä yrityksen kansainvälisen kasvun pääpaino on. Kehitysprojektissa luotu uusi tuotantoteknologia mahdollistaa kansainväliseen kysyntään vastaamisen; teknologia edistää toiminnan tehokkuutta, lyhentää toimitusaikoja ja vahvistaa tuotteen laatua. joiden kieltä ja jotka ymmärtävät julkisivurakentamista. Rakennushankkeet ovat usein pitkiä ja käsittävät useita toimijoita. Näitä toimijoita ja tätä kautta markkinoita kasvatetaan ja vahvistetaan tulevina vuosina muun muassa Ranskassa, Saksassa, Benelux-maissa ja Skandinaviassa. Jotta tuotantoteknologia vastaisi kansainvälisiin haasteisiin, se tulee tarvittaessa siirtää lähemmäksi asiakasrajapintaa eli myös Suomen ulkopuolelle. Tuotantokapasiteetin siirto edellyttää kuitenkin tiettyjä, valmistajaan kohdistuvia kriteereitä, jotka liittyvät muun muassa kustannustehokkuuteen, painotarkkuuteen sekä painojäljen tasaisuuteen. Kansainvälistymisessä toimijoina hyödynnetään myös agentteja, jälleenmyyjiä ja omaa henkilöstöä. Yhteistyö valittujen kumppaneiden kanssa sisältää muun muassa koulutusta, tuotteiden ja palvelujen testausta, toiminnan suunnittelua sekä tuotekehitystyötä. Konseptointi on ulotettu myyntiin ja myyntitapojen tuotteistukseen; myynti tehdään mahdollisimman helpoksi jakelukanaville, mikä edellyttää yritykseltä järjestelmällistä opastusta ja konsultointia. Kansainvälistymistavat laaditaan markkinakohtaisesti. Haasteena tässä on löytää kumppanit, jotka pystyvät puhumaan suunnitteli- 11

12 Käyttäjäkokemukset Uusi näkökulma myymäläsuunnitteluun Designtoimisto Mozo Oy:n kehittämisprojektissa luotiin elämyksellisiä tilaratkaisuja jakelutien hyödynnettäväksi. Projektin ydinkysymyksiin kuului tilan uudenlainen hahmottaminen: mitä elementtejä suunnittelijan ja asiakkaan on otettava huomioon elämyksellisiä kohtaamisia suunniteltaessa. Kuluttajien suhde brändeihin ja ostamiseen on muuttunut. Oivasti visualisoitu tila ei riitä, tarvitaan myös vaivattomuutta ja mielenkiintoisuutta. Mozo halusi lisätä asiakkaidensa kilpailukykyä ja luoda Suomeen ymmärrystä kuluttajakohtaamisten merkityksestä ja menestyksekkäästä suunnittelusta. Yrityksen kehitysprojektissa tarkastelussa oli fyysisten tilojen ja virtuaalimaailmojen yhdistäminen, jotka yleensä suunnitellaan toisistaan erillään, kahtena vaihtoehtoisena kanavamuotona. Fyysistä ja virtuaalista maailmaa yhdistettäessä haasteet kohdistuvat mitä suuremmissa määrin käytettävyydelle, elämyksen suunnittelulle ja uudenlaisten konseptien tuottamiselle. Kuitenkin kuluttajakulttuurin muutoksessa esimerkiksi vähittäiskaupat joutuvat osin pakotetusti miettimään e-kaupan tarjoamia mahdollisuuksia. Internet ei tue toimintaa eristettynä osana, vaan fyysiseen kauppaan yhdistettynä palvelumuotona. Projektissa kehitettiin ja testattiin suunnitteluprosessi, jolla elämykselliseen tilaan liittyvää projektia viedään eteenpäin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tuloksena syntynyt Shop Design 360 -palvelu otti huomioon yritysten näkökulman toimituskanavia ja logistiikkaa sivuten. Palvelun avulla suunnitteluprosessi voidaan monistaa Mozon asiakkaille yksilöllistä ja elämyksellistä lopputulosta unohtamatta. Kuluttaja ja brändi vuorovaikutuksessa Kokonaisvaltainen elämys syntyy viidestä ulottuvuudesta: aistihavainnoista, tunteista, ajatuksista, toiminnasta sekä yhteenkuuluvuuden kokemuksesta. Myönteisen brändimielikuvan syntymiseen vaaditaan onnistunut, mieleenpainuva vuorovaikutus kuluttajan ja brändin välillä. Tulokset elämykselliseen tilaan liittyvä projekti toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Hyödyt tukee siten liiketoiminnan kasvua. Mozo korostaa toimintatavassaan kokonaisvaltaista design managementia, jonka avulla hallitaan tuotteen, palvelun, viestinnän ja ympäristön yhtenäistä viestintälinjaa. Mozon myymäläsuunnittelussa keskiössä ovat myymäläympäristön elämyksellisyys ja kuluttajalle syntyvä kokonaisvaltainen palvelukokemus. Kehitysprojektissa etsittiin uudenlaisia interaktioalueita ja -ratkaisuja, joilla fyysisiä ja virtuaalisia tiloja integroidaan ja linkitetään sosiaalisiin tarpeisiin ja ihmisen kokemusmaailmaan. Kehitysprojektissa toteutetun markkina-analyysin perusteella kehitetty Shop Design 360 -palvelukokonaisuus tähtää kokonaisvaltai- 12

13 Käyttäjäkokemukset Ruohonjuuren kassapisteen ja kyltityksen kokemat muutokset edistivät omalta osaltaan myymälän liiketoimintaa. Mozo seen palvelutarjontaan. Shop Design 360 -palvelukokonaisuus toimii prosessina, jossa lopputulos on asiakkaan saatavissa avaimet käteen -periaatteella. Shop Design 360 -palvelu yhdistää teknologiaa, tuotteita ja tutkimustietoa, ja tuottaa niiden avulla kaupallista liiketoimintaa. Projekti antoi lisää ymmärrystä uusista käyttäjätarpeista sekä tuki poikkitoimialaista ja -tieteellistä verkottumista ja yhteistyötä. Palvelu auttaa koko palveluprosessin hahmottamisessa aina strategian luonnista design-ratkaisuihin ja toteutukseen. Elämyksellisyyttä etsimässä Ekokauppa Ruohonjuuressa teriaalin. Visuaalisen identiteetin muuttamisen myötä yrityksen liiketoiminta on kasvanut ja asiakastyytyväisyys on vahvistunut. Mozon suunnittelupalvelun laajentumisen edellytyksenä on vahvistaa asiakkaan ymmärrystä elämyksellisen tilasuunnittelun tuomasta lisäarvosta. Käyttäjälähtöisyyden ja elämyksellisyyden kokeminen on aina subjektiivista, mikä aiheuttaa suunnittelulle omat haasteensa. Myönteisten kokemusten johdosta palvelulle uskotaan olevan tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää. Jatkossa kehitysprojektissa luotu suunnitteluprosessi laajennetaan koskemaan mitä tahansa fyysistä tilaa, joka liittyy kaupalliseen tai sosiaaliseen kontekstiin. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi asemahallit, linja-autojen odotustilat, kauppakeskusten yleiset tilat tai sairaalat ja vanhainkodit. Shop Design 360 -palvelua piloitoitiin Ekokauppa Ruohonjuuren myymäläfacelift -projektissa. Myymälän asiointiviihtyisyyttä lisättiin elämyksellisyyden avulla. Projekti tuki myös liiketoiminnan kasvua. Lähtötilanteessa myymälän uusasiakasvirta oli suhteellisen heikkoa eikä olemassa olevien asiakkaiden keskiostos ollut saavuttanut yrityksen toivomaa tasoa. Muutoksen lähtökohta oli kartoittaa ideaaliseen ostotilanteeseen vaikuttavat seikat. Myymälässä tehtiin ostokäyttäytymistutkimusta siitä, miten asiakkaat haluaisivat ostoksensa tehdä. Tuloksia analysoimalla tilan elämyksellisyyttä vahvistettiin ja myymälän yleisilme uusittiin kokonaisvaltaisesti. Myymälän valaistusta, julkisivua, kassapisteitä ja kalusteita muutettiin. Myös tuotteiden esillepanoon kiinnitettiin huomiota, lisäksi henkilöstön asiantuntemusta ja myymälän laajaa valikoimaa tuotiin paremmin esiin. Yrityksen brändia vahvistettiin uusitulla visuaalisella ilmeellä, joka kattoi niin myymälän kuin yrityksen markkinointima- 13

14 Käyttäjäkokemukset Ambient Design tuo tilaan tunnelmaa dsign Vertti Kiven & Co:n kehitysprojektin lähtökohtana oli elämyksellisen tilakonseptin luominen ja vastauksen löytäminen kysymykseen, miten tilaa voidaan muuntaa emotionaalisesti ja fyysisesti. Tiloilta edellytetään yhä enemmän elämyksellisyyttä, wau-efektejä ja viihtymistä. Samat odotukset kohdistuvat myös työympäristöihin. Muuntautuvuus lisää tilojen käyttöastetta, sillä tilat elävät päivärytmin mukaisesti. Esimerkiksi kahvila tarjoaa aamulla asiakkailleen virkeää aamutunnelmaa aamiaisen myötä, kun taas lounas tuo rentouttavan hetken työpäivän piristykseksi. Illalla tilalta vaaditaan jälleen toisenlaista tunnelmaa, mikä edistää ihmisten pidempiaikaista viihtyvyyttä. Tunnelmanvaihdokset ovat mahdollisia muuttamalla esimerkiksi tilan valaistusta, kalusteiden järjestystä, materiaaleja tai värejä. dsign Vertti Kiven tilakonseptin kehitys aloitettiin potentiaalisia markkina-alueita ja siellä esiintyvää kilpailua ja kysyntää kartoittamalla. Asiakkaiden tarpeita käytiin läpi muun muassa hotellijohtajien, yritysjohtajien ja myymälänomistajien haastatteluilla. Taustatiedon ja aiempien kokemusten pohjalta luotiin kolme erillistä konseptia, joista hotellikonsepti parantaa hotellin kilpailukykyä, yrityskonsepti synnyttää myönteistä yritysmielikuvaa ja myymäläkonsepti toimii myynninkasvattajana. Fyysinen elämystila simulointia varten dsign Vertti Kivi on kehittänyt Ambient Design -tilamallin, joka tarjoaa myönteisen kokonaiselämyksen. Mallin avulla luodaan tiloja, joiden houkuttelevuus muuttaa asiakaskokemuksen myynnin kasvuksi ja motivoituneen henkilöstön tehostuneeksi tavaksi tehdä työtä. Pääkohteita konseptin markkinoinnissa ovat olleet kansainväliset boutique-hotellit, ravintolat, yritysten pääkonttorit ja myymälätilat. Sama tila monet kasvot Fyysinen Ambient Design -elämystila, jossa virtuaalisia konsepteja voidaan testata, toteutettiin dsign Vertti Kiven omaan tutkimus- ja testikäyttöön. Tilan koko on noin 50 m 2, ja samaa tilaa voidaan hyödyntää eri käyttötarkoituksia simuloitaessa. Asiakas hahmottaa valmiin tilan helpommin, kun suunnittelussa hyödynnetään elämystilaa. Myös tilojen muunneltavuus ilmenee paremmin. Yrityksen tarjoamien ratkaisujen avulla tilan käyttöaste nousee ja käyttö tehostuu. Virtuaalimallinnus ei ole sidonnainen fyy- Kuluttajien ostopäätökset ovat nopeita ja ostoimpulsseja voidaan edistää erilaisten aistiärsykkeiden tuomisella tilaan. Esimerkiksi valoja suuntaamalla ja tuotteiden esillepanolla asiakas saattaa tuntea, että tämä tuote on juuri hänelle tarkoitettu, mikä luonnollisesti lisää tuotteen hankkimisen todennäköisyyttä. Myymälöiden väri- ja tuoksumaailma merkitsevät ostopäätöstä tehtäessä, samoin kuin valaistusratkaisut. Tulokset ja siellä käytetyistä väreistä, materiaaleista, valoista, liikkuvasta kuvasta, äänistä, tuoksuista ja jopa mauista. Vastaavasti yritysten toimitiloissa esimerkiksi liikkuvat työpisteet, teknologian automatisoimat valaisinten ja verhojen siirrot sekä monentyyppiseen työn tekemiseen muuntautuvat tilat virittävät aistit työn tekemiseen. Myönteinen tilaelämys tähtää vahvan muistijäljen syntymiseen, jotta tilaan palaamisen todennäköisyys kasvaa. Hyödyt ja tuo kilpailuetua. 14

15 Käyttäjäkokemukset Tuotteistettu, virtuaalinen sisustussuunnittelumenetelmä konkretisoi tilan eri mahdollisuudet myös ulkomailla toimivalle asiakkaalle. dsign Vertti Kivi & Co Hotellin aulatila palvele asiakkaita aamulla erityisesti vastaanottotilana, mutta toimii iltaisin cocktail-tilaisuuden tapahtumapaikkana. dsign Vertti Kivi & Co siseen paikkaan, joten sen avulla voidaan palvella niin roomalaista kuin rovaniemeläistä asiakasta. Projekti osoitti, että kansainvälistyminen edellyttää uusia designinnovaatioita ja markkinatilanteen selvittämistä. Kansainvälistymisessä tie on pitkä, sillä asiakkaan luottamus on ensin voitettava. Verkottuminen vaatii osaavien henkilöiden kouluttamista ja kokemusten kartuttamista. dsign Vertti Kivi hakee ulkomailta kasvua erityisesti Lähi-idästä, Pohjois-Amerikasta, Euroopasta sekä Venäjällä Moskovasta sekä Pietarista. Tulevaisuudessa kolmanneksen yrityksen projekteista toivotaan tulevan ulkomailta. 15

16 Käyttäjäkokemukset Strategisia innovaatioita tilasta riippuvaisiin bisneksiin Actland-tutkimusprojektissa luotiin menetelmiä ja työkaluja tilariippuvien liiketoimintojen, kuten kuntosalin, parturi-kampaamon tai kukkakaupan kehittämiseen. Tutkimustyön taustalla oli ajatus tilariippuvasta liiketoiminnasta aloilla, jotka eivät ole uudistuneet muun toimintaympäristön kehittymisen rinnalla. Valitut alat tekevät merkittävästi liikevaihtoa, työllistävät paljon ihmisiä sekä palvelevat runsasta määrää asiakkaita. Actland-tutkimusprojekti aloitettiin palvelukokeiluihin soveltuvan tilan varustamisella. Sen jälkeen tehtiin viisi uusien tilasta riippuvaisten liiketoimintakonseptien kokeiluprojektia hyödyntämällä palvelukokeilumenetelmiä: 1) Uudenlainen yökerhotoimialan perinteitä haastava yökerhokonsepti. Kahden ratkaisukonseptin avulla luotiin mahdollisuus ihmisten kohtaamiseen nykyistä paremmin. 2) Maailman paras puistokokemus. Kokeilun seurauksena Sinebrychoff palkkasi kesällä 2012 Koffin puistoon kaksi Park Rangeria. Toiminta sai paljon julkisuutta ja Helsingin kaupungin johto, Pekka Saurin suulla, totesi uuden, kiinnostavan käytännön syntyneen Helsinkiin. Taustalla oli kyseisen puiston kielteinen mielikuva julkisuudessa, johon haluttiin muutos. 3) Aineeton kauppa toimi hetken Ilmastoinfo-pisteessä Sanomatalossa, sen jälkeen kun tila ja toiminnot oli ensin konseptoitu kokeilutilassa. 4) Parturi-kampaamojen toimialan perinteitä haastavassa kokeilussa oli 11 näkökulmaa alan uudistamiseen esimerkiksi lisäämällä ihmisten välisiä kohtaamisia. Toteutettiin myös hiustenleikkausten valitsemispalvelun pilotti. 5) Kukkakauppa-alan toimialan perinteitä haastava konsepti. Palvelukokeilut kehittämisen ajurina Kaikki kokeilut maailman parasta puistokokemusta lukuun ottamatta tehtiin Aalto Venture Garageen sisustetussa noin 60 m2 tilassa. Liikuteltavien seinien, kankaiden, verhojen, valojen ja äänien avulla tilassa oli helppo tehdä erilaisia fyysisiä muutoksia. Lisäksi huonekalujen avulla luotiin asiakaspalvelupisteitä ja istuinryhmiä kutakin esimerkkitapausta varten. Esimerkkitilat noudattivat kunkin toimialan konventioita, joita sitten muutoksia tekemällä haastettiin. Testiryhmissä oli tutkijoita ja Aallon campukselta rekrytoituja opiskelijoita. Tulokset liiketoiminnan kehittämiseen. edustajat oppivat toiminnallisen tavan kehittää liiketoimintakonsepteja suunnittelun sijasta. Hyödyt palvelukehittäjät vain itse siirtyvät kokeilutilaan. kokeilemista opiskelijoille ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä mukana oleville henkilöille. Strategisia innovaatioita eli toimialaa ennakkoluuttomasti haastavia palveluja ei luoda suunnittelemalla. Tarvitaan kokeiluja, jotka opettavat mikä toimii ja mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan. 16

17 Käyttäjäkokemukset Palvelukokeilutila tarjoaa turvallisen ympäristön ennakkoluulottomille kokeiluille. Aalto-yliopisto Kokeiluja tehtiin sekä kokeilutilassa että oikeassa ympäristössä, myös yhdessä asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa. Innovaatioprojekteissa luotiin kokeilemalla kunkin toimialan konventioita haastava konsepti. Jokaisesta projektista tehtiin lyhyt video, jolla esitellään lopputulosta ja prosessia. Kokeilutila auttaa vaihtoehtojen karsinnassa Palvelukokeileminen on vielä uusi ja varsin tuntematon työväline liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimusprojektissa haasteeksi osoittautui myös yritysten pienuus ja valituilla aloilla vallitseva life-styleyrittäjyyden kulttuuri, mikä ei tue liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua. Mikäli aidosti halutaan tietyn alan uudistumista, ajattelumalleihin on vaikutettava jo koulutuksen aikana ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Palvelukokeilutila tarjoaa turvallisen ympäristön täysin uudenlaisten palvelukonseptien kokeiluihin. Se tarjoaa kokeilijoille leikkikentän, joka mahdollistaa nopeat ja karkeat kokeilut palveluideoiden ympärille. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä tilannetta, joissa palvelukokeilutilasta on erityisesti hyötyä: 1) Uutta palveluideaan liittyvää palveluympäristöä ei vielä ole olemassa, joten se täytyy luoda kokeilemalla. 2) Toteutuksen vaihtoehtoja on joko liian vähän tai liian runsaasti, jolloin nopeilla, karkeilla kokeiluilla ja what if -toiminnalla saadaan nopeasti selville, mikä kokonaisuus tuottaa parhaiten asiakasarvoa. 3) Kun uuden palveluidean implementointi vaatii paljon investointeja, on parempi varmistaa idean toimivuus ennen oikeaan ympäristöön siirtymistä. 4) Jos kokeilu oikeassa ympäristössä häiritsisi sen hetkistä liiketoimintaa eli asiakkaita ja tuottajia. 17

18 Käyttäjäkokemukset Avaimia tehokkaampiin ja innostavampiin kokouksiin Huomisen kokoushotelli -tutkimusprojektissa selvitettiin kokoustamisen muuttumista lähitulevaisuudessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin millaisia ovat parannetut fyysiset kokoustilat, tekniset ratkaisut, osallistujia aktivoivat prosessit ja kokonaisvaltaiset palvelut. Toimiva kokoustila on inspiroiva, riittävän suuri, muunneltava ja se tarjoaa kokousta tukevia apuvälineitä ja toimintoja. Tutkimuksessa etsittiin erityisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia kokoushotelleille. Projektin edetessä näkökulma laajeni myös kokousjärjestäjiin ja kokouksiin osallistujiin. Tutkimusprojektin konseptitilaksi rakennettiin BEST WESTERN PLUS Hotel Haagaan virikkeellinen kokoustila Griini, jota yritykset ja muut toimijat voivat varata käyttöönsä onnistuneempien kokouksien takaamiseksi. Projektin rinnalla toteutettiin Tulevaisuuden kokoushotelli -projekti. Siinä kokoustarjontaa päivittämällä vahvistettiin sekä yrityksen omaa että koko toimialan kilpailukykyä. Miten tulevaisuudessa kokoustetaan? Tutkimusprojektissa kartoitettiin uudentyyppisiä, olemassa olevia kokous- ja tilaratkaisuja Pohjoismaissa, joissa innovatiivisiin kokoustiloihin on erityisesti panostettu. Projektissa analysoitiin yhteensä yli 500 kokoustilaa 63 hotellissa tai muussa yrityksessä. Kartoituksen perusteella olemassa oleva tarjonta keskittyy tilojen sisustusratkaisuihin. Tämä tarkoittaa, että värit, kalusteet ja tekniikka ovat pääosassa, mutta kokouksen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät palvelut jäävät taustalle. Tulevaisuuden kokoukselta edellytetään ajankäytöllistä tehokkuutta, jolloin annin pitää olla hyvin suunniteltua ja valmisteltua. Kokouksen tavoitteet on viestittävä osallistujille ja osallistujilta saatetaan edellyttää myös ennakkotoimia. Kokoustilojen tulisi puolestaan olla joustavia ja muunneltavia. Tulevaisuuden kokouksissa korostuu myös aito vuorovaikutteisuus; kaikkien on voitava osallistua keskusteluun. Kokousdesign ottaa koko kokousprosessin huomioon Kokousdesign on kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka tehostaa kokouksia monin tavoin. Kokouspalvelujen kehittäminen on aiemmin tapahtunut yksittäisten komponenttien kautta. Kokoustilassa tämä on saattanut merkitä piirtoheittimen vaihtamista datatykkiin tai tilan visuaalisen ilmeen muuttamista, kun taas kokousdesign ottaa huomioon koko kokousprosessin ja sitä tukevat toiminnallisuudet. Kokousdesign kattaa kokoustilan sisustuksen, ilmastoinnin, valaistuksen, äänimaailman, kokoustekniikan, tarjoilut, kokouksen tarkoituksen mukaiset työkalut sekä kokousdesignerin eli kokousisännän roolin. Lisäksi kokousta voidaan tukea erilaisilla lisäpalveluilla esimerkiksi liikunnallisilla aktiviteeteilla tai ryhmäytymisen työkaluilla. 18

19 Käyttäjäkokemukset HAAGA HELIA Griini tukee kokoustavoitteita kodikkailla ja muunneltavilla tilaratkaisuilla. Griini tarjoaa kokoukselle testiympäristön Tutkimusprojektissa kehitetty interaktiivinen kokoustilakonsepti rakennettiin ja pilotoitiin BEST WESTERN PLUS Hotel Haagassa. Testiympäristön luominen oli hyvin keskeistä, sillä se mahdollisti jokaiselle yhteistyökumppanille konkreettisen testialustan. Griini on muunneltava tila, jossa tilan ilme ja dynamiikka on vaihdettavissa. Griini tarjoaa perinteisten kokouskalusteiden rinnalle muun muassa SMART Board -interaktiivisen älytaulun, videoneuvottelulaitteiston, valkotaulun ja käyntikorttipuun käyntikorttien keräämistä varten. SMART Boardiin tarjotaan valmiita pohjia työskentelyn lähtökohdaksi. Tilan akustiikkaan ja äänimaailmaan on kiinnitetty huomiota; tekstiilien takia tila ei kaiu ja asiakas voi valita tilaan itselleen sopivan äänimaailman. Taustamusiikkina on tilaan tarjolla kolme räätälöityä musiikkimaailmaa; tervetulo-, rentouttava tai inspiroiva musiikkipa- 19

20 Käyttäjäkokemukset ketti. Tilassa voi myös seurata reaaliaikaisesti kokouksesta syntyvää hiilijalanjälkeä. Lisäksi tilan ilmastointiin ja valaistukseen on kiinnitetty huomiota. Griini-testiympäristöä on testannut noin 700 kävijää, muun muassa Suomessa toimivat keskeiset hotelliketjut. Käyttäjät kokevat tilan erilaisuuden ja kodikkuuden myönteisenä. Tekniikalla ja kalusteiden järjestyksellä kokousta voidaan tehostaa sama vaikutus saavutetaan myös valaistuksella, tuoleilla, karvalankamatolla ja kenkien pois ottamisella. Hotelli Haagan kannalta Griini on osoittautunut erittäin suosituksi. Tilan käyttöaste on keskimääräistä parempi kuin muilla kokoustiloilla ja tarjonnan onnistumista kuvaa se, että asiakkaat haluavat palata tilaan uudestaan. Erityisesti tila on koettu toimivaksi uutta luotaessa ja innovoitaessa. Tilan tarjoama teknologia on integroitu kokonaisuuteen toimivasti eikä se korostu esimerkiksi sisustuksessa. Yritysprojektin myötä on löydetty uusia toimintatapoja kokouksen virkistävämpään suunnitteluun ja läpiviemiseen. Erityisesti ymmärrys tämän päivän kokoustajien tarpeista lisääntyi, mikä takaa paremmin onnistuneen kokouselämyksen osallistujille. Keskeistä uusille toimintatavoille on kokousdesign-ideologian soveltaminen, missä painotetaan ennen kokousta toteutettavia toimia. Griiniä on jatkokehitetty kerätyn palautteen myötä. Testiympäristöä on viety eteenpäin myös siirrettävällä pop-up-kokouskonseptilla. Loppuvuodesta 2012 pop-up-tila löytyy Helsingin keskustassa, missä se on vapaasti käytettävissä. Tulokset kokoustilan lisäksi kokousdesign-palvelun. -työkaluja ja -prosesseja kokousdesign-palvelun avulla. Hyödyt myönteisenä. HAAGA HELIA 20

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6.

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6. Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa Julkisen tutkimuksen haku 1.9.2014-28.11.2014 Nuppu Rouhiainen 2.6.2014 DM1291371 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku,

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille 2006-2013

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille 2006-2013 Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille 2006-2013 Serve Tartu edelläkävijyyden haasteeseen! Serve-ohjelma edistää palveluinnovaatioiden kehittymistä suomalaisissa yrityksissä. Serven kohderyhmänä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä Tyrnäväläisten rohkeus ja ennakkoluulottomuus sekä ylpeys asuinympäristöstään ja juuristaan. Ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja maisema

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä Petri Kinnunen, Ylivieska 14.3.2016 PVP lyhyesti 12 vuoden historia Omistajina 17 kuntaa Oulun eteläiseltä alueelta Toiminnan painopiste julkishallinnon sähköisissä

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Kv suunnitelmat teoriassa ja käytännössä

Kv suunnitelmat teoriassa ja käytännössä Kv suunnitelmat teoriassa ja käytännössä Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Vararehtori, KTT Lauri Tuomi, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Tavoite Ideoita, ajatuksia, oivalluksia

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Sanna Piiroinen 1.2.2012 Esityksen sisältö 1. Tekesin julkisen tutkimusrahoituksen uudistuksen suhde

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa. Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa

HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa. Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa Minna Kangasmaa Lace Square - pylväitä ja silmukoita betoni 450 x 450 x 450 cm 2009 Kaakkurin tori, Oulu Julkinen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT Heli Ruokamo, KT Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta Johtaja, Mediapedagogiikkakeskus Lapin yliopisto Sairaalakirjastopäivät,

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot